Page 1

                                         

Programa de Mentoring  Guia bàsica per al mentor       


1. PRESENTACIÓ El  Programa  de  Mentoring  d’ESADE  Alumni  neix  com  una  forma  d’entendre  l’aprenentatge  permanent,  una via personalitzada per al desenvolupament  personal i professional que escurça els  períodes requerits per desenvolupar capacitats i experiències.  L’objectiu és posar en contacte professionals amb experiència rellevant en alguna àrea determinada i  amb  voluntat  de  compartir  informació  i  coneixements  (mentors),  amb  professionals  que  poden  beneficiar‐se de la seva experiència, consell i suport per avançar en les seves carreres (mentees).    2. Què és el mentoring?  El mentoring deu el nom a la mitologia grega. Mentor era l’amic íntim d’Ulisses, el protagonista de  l’Odissea d’Homer. Abans d’anar‐se’n cap a Troia, Ulisses va demanar a Mentor que s’encarregués de  preparar el seu jove fill Telèmac per succeir‐lo com a rei d’Ítaca. Mentor va haver d’exercir de pare,  de mestre, de model i de conseller assequible i fiable, d’inspirador i d’estimulador de reptes, per tal  que Telèmac es convertís en un rei savi, bo i prudent.  El mentoring és un procés d’aprenentatge personal mitjançant el qual el mentee assumeix la  responsabilitat del seu propi desenvolupament personal i professional. Amb aquest objectiu,  s’estableix una relació personalitzada a través de la qual el mentor inverteix el seu temps, comparteix  el seu coneixement i dedica el seu esforç perquè el mentee disposi de noves perspectives, enriqueixi  la seva forma de pensar i desenvolupi tot el seu potencial com a persona i com a professional.  La relació serveix de vehicle per a l’anàlisi, la reflexió i l’acció en àrees seleccionades entre el mentor  i el mentee, i es regula mitjançant un acord verbal de les dues parts que pot es modificar segons  l’evolució de la relació.  El mentoring no és:     

Resoldre els problemes del mentee  Traspassar la responsabilitat dels problemes del mentee. Les inquietuds del mentee són els  assumptes sobre els quals el mentor i el mentee dialoguen i es retroalimenten  Ensenyar; el mentoring busca ajudar a aprendre  Quelcom nou, és una pràctica molt antiga adaptada a les circumstàncies actuals   

El desig de compartir i la vocació d’aprendre són dues característiques diferenciadores dels mentors,  uns professionals compromesos de manera altruista amb el desenvolupament del potencial de la  comunitat d’antics alumnes d’ESADE.  Els mentors són:       


    

Assessors, persones amb experiència disposades a compartir els seus coneixements  Suports, persones que donen estímul emocional  Tutors, persones que donen informació específica sobre la pròpia actuació  Patrocinadors, fonts d’informació que ajuden a obtenir oportunitats  Models d’identitat        3. Qui pot ser mentor  Els professionals membres d’ESADE Alumni que tinguin:   

Experiència rellevant i transmissible en una àrea determinada  Voluntat de compartir informació i coneixements        4. El “contracte” de mentoring  El mentor sol∙licitarà al mentee que primer reflexioni individualment, per després acordar‐los  conjuntament, sobre aspectes com:  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Objectius Tipus de suport  Expectatives  Què n’esperen l’un de l’ altre  Com interaccionaran i en quin grau  Com treure el màxim profit d’aquesta oportunitat 

En una relació de mentoring efectiva, el mentor :  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Involucra el mentee en el transcurs de les converses  Proporciona feedback constructiu i de suport  Proporciona ànim i suport  Facilita l’entrada en xarxes  Està atent als interessos del mentee  Tracta el mentee amb respecte  Personalitza i individualitza les interaccions 

El mentor decideix el nivell i la quantitat d’informació que pot facilitar. En cap moment no té  l’obligació d’oferir feina o contactes al mentee. El grau d’ajuda que proporcionarà sempre és a  discreció del mentor.     


5. Lectures recomanades:    CHUNGLIANG AL HUANG, J. L. Mentoring: The Tao of Giving and Receiving Wisdom. San Francisco:  Harper Collins, 1995.  LANSBERG, M. The Tao of Coaching. Boost Your Effectiveness at Work by Inspiring and Developing  Those Around You. Knowledge Exchange, 1997.   

Profile for ESADE Alumni

Guia bàsica per al mentor  

Programa de Mentoring - Servei de Carreres Professionals

Guia bàsica per al mentor  

Programa de Mentoring - Servei de Carreres Professionals

Advertisement