Page 1

                                         

Programa de Mentoring  Guia bàsica per al mentee         


1. PRESENTACIÓ El  Programa  de  Mentoring  d’ESADE  Alumni  neix  com  una  forma  d’entendre  l’aprenentatge  permanent,  una via personalitzada per al desenvolupament  personal i professional que escurça els  períodes requerits per desenvolupar capacitats i experiències.  L’objectiu és posar en contacte professionals amb experiència rellevant en alguna àrea determinada i  amb  voluntat  de  compartir  informació  i  coneixements  (mentors),  amb  professionals  que  poden  beneficiar‐se de la seva experiència, consell i suport per avançar en les seves carreres (mentees).    2. Què és el mentoring?  El mentoring deu el nom a la mitologia grega. Mentor era l’amic íntim d’Ulisses, el protagonista de  l’Odissea d’Homer. Abans d’anar‐se’n cap a Troia, Ulisses va demanar a Mentor que s’encarregués de  preparar el seu jove fill Telèmac per succeir‐lo com a rei d’Ítaca. Mentor va haver d’exercir de pare,  de mestre, de model i de conseller assequible i fiable, d’inspirador i d’estimulador de reptes, per tal  que Telèmac es convertís en un rei savi, bo i prudent.  El mentoring és un procés d’aprenentatge personal mitjançant el qual el mentee assumeix la  responsabilitat del seu propi desenvolupament personal i professional. Amb aquest objectiu,  s’estableix una relació personalitzada a través de la qual el mentor inverteix el seu temps, comparteix  el seu coneixement i dedica el seu esforç perquè el mentee disposi de noves perspectives, enriqueixi  la seva forma de pensar i desenvolupi tot el seu potencial com a persona i com a professional.  La relació serveix de vehicle per a l’anàlisi, la reflexió i l’acció en àrees seleccionades entre el mentor  i el mentee, i es regula mitjançant un acord verbal de les dues parts que pot es modificar segons  l’evolució de la relació.  El mentoring no és:     

Resoldre els problemes del mentee  Traspassar la responsabilitat dels problemes del mentee. Les inquietuds del mentee són els  assumptes sobre els quals el mentor i el mentee dialoguen i es retroalimenten  Ensenyar; el mentoring busca ajudar a aprendre  Quelcom nou, és una pràctica molt antiga adaptada a les circumstàncies actuals     

El desig de compartir i la vocació d’aprendre són dues característiques diferenciadores dels mentors,  uns professionals compromesos de manera altruista amb el desenvolupament del potencial de la  comunitat d’antics alumnes d’ESADE.  Els mentors són:   


    

Assessors, persones amb experiència disposades a compartir els seus coneixements  Suports, persones que donen estímul emocional  Tutors, persones que donen informació específica sobre la pròpia actuació  Patrocinadors, fonts d’informació que ajuden a obtenir oportunitats  Models d’identitat      3. Qui pot ser mentee  Els professionals que vulguin avançar en les seves carreres i que compleixin els requisits següents:  o

o o o o o o o o

Tenen la formació i l’experiència mínimes que els permet interaccionar amb el mentor de  forma satisfactòria, i acrediten la maduresa per ser consegüents en els seus  comportaments.  Manifesten amb sinceritat les seves necessitats i àrees de millora.  Demostren proactivitat en la relació personalitzada amb el mentor.  Tenen compromís personal.  Assumeixen la responsabilitat del seu propi aprenentatge.  Són eficients en les interaccions amb el mentor.  Mostren disposició a realitzar una inversió en si mateixos, així com voluntat d’emprendre  canvis personals i professionals.  Es mostren oberts a nous entorns –assumptes, persones, situacions– i tenen ganes  d’aprendre’n.  Estan oberts a l’autocrítica i a la retroalimentació. Accepten les crítiques de manera  professional. 

4. El “contracte” de mentoring  El mentee primer ha de reflexionar individualment, per tal d’acordar‐los després amb el mentor,  sobre els punts següents:  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐      

Quins són els meus objectius?  Quin tipus de suport vull?  Què n’espero del meu mentor?  Com i en quin grau vull interaccionar amb el meu mentor?  Com puc treure el màxim profit d’aquesta oportunitat?  Què puc oferir a canvi? 

Profile for ESADE Alumni

Guia bàsica per al mentee  

Programa de Mentoring · Servei de Carreres Professionals

Guia bàsica per al mentee  

Programa de Mentoring · Servei de Carreres Professionals

Advertisement