Page 1

Tamed (Tangled, #3) "Son derece sevimli, kahkahalarla okuyaca??n?z bir hik?ye. E?er Drew'u sevdiyseniz, Matthew'a bay?lacaks?n?z." -K. Bromberg S?k? F?k?, Karmakar???k g?nlerine geri d?n?yor. Fakat bu sefer tavsiyelerde bulunan ve Dee Dee'yle u?ra?mak durumunda kalan tabii ki Drew de?il, onun en yak?n arkada?? olan Matthew!E?er bu hik?yeyi daha ?nce duyduysan?z beni durdurun. ?apk?n erkek bir k?zla tan???r, ona ???k olur ve tepeden t?rna?a de?i?ir. Epey g?zel bir hik?ye, de?il mi? Ama bizim hik?yemiz de?il. Bizimki ?ok daha renkli. Dee'yle tan??t???m an Dee'nin ?zel biri oldu?unu biliyordum. O ise benim kendisiyle birlikte olup, sonra da onu hayal k?r?kl???na u?ratacak bir erkek oldu?umu d???nd?. Aksini ispatlamamsa epey vakit ald?. Ama konu sevi?me oldu?unda epey ikna edici oldu?um s?ylenebilir. Bu hik?yenin en g?zel yan? sonu de?il, o sona nas?l geldi?imiz...(Tan?t?m B?lteninden)

Download Pdf Kindle Audiobook, Ebooks Download PDF KINDLE, [PDF] Download Ebooks, Download [PDF] and Read Online,Ebook Read online Get ebook Epub Mobi


Descriptions "Son derece sevimli, kahkahalarla okuyaca??n?z bir hik?ye. E?er Drew'u sevdiyseniz, Matthew'a bay?lacaks?n?z." -K. Bromberg S?k? F?k?, Karmakar???k g?nlerine geri d?n?yor. Fakat bu sefer tavsiyelerde bulunan ve Dee Dee'yle u?ra?mak durumunda kalan tabii ki Drew de?il, onun en yak?n arkada?? olan Matthew!E?er bu hik?yeyi daha ?nce duyduysan?z beni durdurun. ?apk?n erkek bir k?zla tan???r, ona ???k olur ve tepeden t?rna?a de?i?ir. Epey g?zel bir hik?ye, de?il mi? Ama bizim hik?yemiz de?il. Bizimki ?ok daha renkli. Dee'yle tan??t???m an Dee'nin ?zel biri oldu?unu biliyordum. O ise benim kendisiyle birlikte olup, sonra da onu hayal k?r?kl???na u?ratacak bir erkek oldu?umu d???nd?. Aksini ispatlamamsa epey vakit ald?. Ama konu sevi?me oldu?unda epey ikna edici oldu?um s?ylenebilir. Bu hik?yenin en g?zel yan? sonu de?il, o sona nas?l geldi?imiz...(Tan?t?m B?lteninden)


Details Author : Emma Chase Pages : 256 pages Publisher : Gallery Books Language : eng ISBN-10 : 18279145-tamed ISBN-13 : 9781476763606 ●


Book Image


Download Book If You Want To Download This Books , Please Click Button DOWNLOAD or Click Link

Link Download Tamed (Tangled, #3)

OR

Profile for EsaCochran221

[PDF] Download Tamed (Tangled, #3) Ebook Read online Get ebook Epub Mobi  

"Son derece sevimli, kahkahalarla okuyaca??n?z bir hik?ye. E?er Drew'u sevdiyseniz, Matthew'a bay?lacaks?n?z." -K. Bromberg S?k? F?k?, Karma...

[PDF] Download Tamed (Tangled, #3) Ebook Read online Get ebook Epub Mobi  

"Son derece sevimli, kahkahalarla okuyaca??n?z bir hik?ye. E?er Drew'u sevdiyseniz, Matthew'a bay?lacaks?n?z." -K. Bromberg S?k? F?k?, Karma...

Advertisement