Page 1

Економски Факултет Брчко Ekonomski Fakultet Brčko

Tel.:

049/ 234-921 049/ 234-920

e-mail: studentska.efb@gmail.com

www.efbrcko.ba


Računovodstvo i finansije 2017/2018 Zajednički nastavni predmeti, za oba smjera.

I godina

II godina

Osnovi ekonomije Sociologija Ekonomika preduzeća Poslovna informatika Računovodstvo Matematika Privredno pravo Engleski jezik 1

Makroekonomija Upravljačko računovodstvo Statistika Marketing Finansijska matematika Menadžment Monetarna ekonomija Engleski jezik 2

Nakon sticanja uslova za upis u treću godinu student se opredjeljuje za jedan od smjerova Računovodstvo i finansije ili Menadžment.

Nastavni predmeti smjera Računovodstvo i finansije IV godina III godina Međunarodni marketing Računovodstvo za preduzetnike Fiskalna ekonomija Finansijska tržišta Mikroekonomija Poslovne finansije Računovodstvo troškova Izborni predmeti: Međunarodna ekonomija Projektni menadžment

Menadžment ljudskih resursa Elektronsko poslovanje Poslovna organizacija Teorija i analiza bilansa Finansijska kontrola i revizija Računovodstveni informacioni sistemi Završni rad Izborni predmeti: Marketing usluga Ekonomska statistika Menadžment u turizmu


Menadžment 2017/2018 I godina Osnovi ekonomije Sociologija Ekonomika preduzeća Poslovna informatika Računovodstvo Matematika Privredno pravo Engleski jezik 1

II godina Makroekonomija Upravljačko računovodstvo Statistika Marketing Finansijska matematika Menadžment Monetarna ekonomija Engleski jezik 2

Nakon sticanja uslova za upis u treću godinu student se opredjeljuje za jedan od smjerova Računovodstvo i nansije ili Menadžment.

III godina Međunarodni marketing Poslovni informacioni sistemi Finansijska tržišta Mikroekonomija Poslovne finansije Projektni menažment Strategijski menadžment Izborni predmeti: Fiskalna ekonomija Međunarodna ekonomija

IV godina Menadžment ljudskih resursa Poslovna organizacija Menadžment kvaliteta Preduzetništvo Informacioni sistemi u menadžmentu Marketing usluga Završni rad Izborni predmeti: Menadžment u turizmu Elektronsko poslovanje Ekonomska statistika


Vizija Osnovne vrijednosti: kvalitet I zadovoljstvo Ekonomski fakultet Brčko usmjeren je ka izgradnji prepoznatljive i stabilne vodeće pozicije među istovrsnim naučno-nastavnim institucijama u pogledu stvaranja i prenosa znanja za upravljanje dinamičkim i održivim privrednim razvojem, kao i proaktivnim nastupom prema okruženju u procesu tranzicije ka društvu znanja na području BiH.


Riječ Dekana Dragi budući studenti, Pred vama je jedna od najvažnijih odluka u životu i zato morate biti mudri i pronicljivi. Ekonomski fakultet Brčko sa svojom dugogodišnjom tradicijom postojane i održive visokoškolske institucije, više od 50 godina edukuje i osposobljava nove stručnjake I poznavaoce ekonomske misli u službi rasta i razvoja društvene zajednice. Naši

diplomirani studenti, masteri, magistri i doktori nauka zauzimaju prestižne pozicije u poslovnoj zajednici i predstavljaju pravo ogledalo naše konkurentnosti. I mi smo na njih jako ponosni, jer to je najvrijednije priznanje za cjelokupan rad i zalaganje nastavnog, administrativnog i tehničkog osoblja Fakulteta.


Istorijat fakulteta Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva ove vrste samo u Brčkom, nego i u cijeloj BiH. Ona je odigrala ogromnu ulogu u razvoju trgovine u Brčkom, Bosanskoj Posavini i Semberiji. Bila je to škola regionalnog karaktera koja je preteča kasnijeg višeg i visokog obrazovanja u Brčkom. Važan korak u unapređenju ekonomskog obrazovanja u Brčkom bilo je otvaranje Više ekonomsko-komercijalnе škole (VEKŠ) 1961. godine, koja je samom Brčkom, kao i široj regiji, dala vrlo značajne kadrove za privredu i druge djelatnosti. Školu je, od njenog osnivanja do prerastanja u Ekonomski fakultet, pohađalo oko 3.000 redovnih i 9.000 vanrednih studenata, a diplomiralo 4.500 studenata.


Savez studenata Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko je nezavisna organizacija koja okuplja sve studente Fakulteta. Spisak članova rukovodstva Saveza studenata EKOF-a Brčko Predsjednik Saveza - Vladimir Kanostrevac e-mail: kanostrevac05@gmail.com Potpredsjednik Saveza - Ružica Jokić Generalni Sekretar - Dženana Kukić Predsjednik skupštine - Vladimir Kanostrevac Članovi Naučno nastavnog vijeća iz reda studenata su : 1. Nusreta Ferizagić, 2. Kenan Kladnjaković, 3. Dženana Kukić, 4. Dario Domić. Član Naučno nastavnog vijeća iz reda master studija : Milan Kulina Članovi komisije za promociju Fakulteta iz reda studenata za školsku 2017-2018 godinu su : Prvi ciklus: Vladimir Kanostrevac, Dženana Kukić, Božidar Simić, Drugi ciklus: Emina Nanić, Nada Krstić, Nusreta Ferizagić. Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko aktivno sarađuje sa mrežom OSCE-a, gdje se nalaze i druge nevladine organizacije. Naši studenti učestvuju na mnogim njihovim radionicama, predavanjima i aktivnostima koje organizuju, te uspješno ostvaruju nove kontakte i stiču znanja i vještine kroz iste. Savez studenata EFB uspješno sarađuje sa EU INFO Centrom i učestvuje u njihovim projektima. Jedan od tih projekata jest "Jedan metar problema, sto metara rješenja", koji je nedavno održan u Sarajevu. Naši studenti su imali priliku da razgovaraju sa šefom delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini. Još neke aktivnosti naših studenata su i Beogradski sajam, Sarajevski sajam, projekat "Studenti u susret nauci" u Banja Luci, projekti vezani za ERASMUS+ program i druge.

Ekonomski fakultet brčko ee katalog pdf  
Ekonomski fakultet brčko ee katalog pdf  
Advertisement