Page 1

Mi újság az iskolában? Hagyományosnak mondható 3 hetet meghaladó időtartamú projektünk, az „Advent-Karácsony projekt” ismét nagy sikerrel zajlott le iskolánkban. Számos kisebb-nagyobb volumenű rendezvény tartozott ebbe a programba. Természetesen az évek óta zajló Gyertyagyújtási ceremónia nem maradhatott el idén sem. November 29-én pénteken a második osztály kezdte meg a sort, Somossyné Kanász Piroska osztályfőnökkel, kedves kis ünnepi műsorral fűszerezve ők gyújthatták meg az első gyertyát a közös adventi koszorúnkon. Bár januárban a két intézmény egység elvált egymástól, a háromemeletes koszorú idén is a korábbi éveknek megfelelően került elkészítésre. A felső, legkisebb az óvodásoké, a középső az alsó tagozatosoké, a legalsó, legnagyobb a felsősöké volt. December 1-én is ügyesen szerepeltek tanulóink. Több verssel, illetve zenei betétekkel színesített műsorral készítették elő az első települési gyertyagyújtást. A második gyertyagyújtást a 7. osztály vállalta Mikéné Berki Irén osztályfőnökkel, a harmadik a 3. osztályé volt Vinczéné Tarr Judit segítségével, és a negyedik a 6. osztályosokkal történt Pók Csaba osztályfőnökkel, mivel a karácsonyi ünnepély idén is a 6. osztály reszortja volt. A projekt részeként az elmarad-

4. oldal

hatatlan Mikulás-vetélkedő és a Mikulás futás is megrendezésre került. Mindkettőt a DÖK szervezte Pók Csaba tanár úr segítségével. A 2. osztályt örökbefogadó Nyugdíjas Klub rendkívül gazdag, színes programmal várta a kis lurkókat idén Mikuláskor. Citera és harmonika zene, versek, rengeteg finom sütemény mellett ünnepeltek közösen. A gyerekek a gyertyagyújtásra betanult műsorukkal mondtak köszönetet a pótnagypapák és pótnagymamák kedvességéért. A projekt részeként az alsóban és a felsőben is kézműves foglalkozásokon készíthették el a gyerekek a karácsonyi ajándékaikat, valamint játékfoglalkozást is szerveztünk számukra. Természetesen idén is a „nagy” iskolások közül került ki az a Mikulás, aki a kis óvodásoknak az ajándékcsomagokat átadta. Több osztályban is a régi hagyományoknak megfelelően Luca búzát vetettek december 13-án. Karácsonyt december 20-án ünnepeltünk a 6. osztály színvonalas és nagyon autentikus öltözékben előadott műsorával. A betanítást Pók Csaba és Benedek Anikó végezték, sőt a műsorban is szerepeltek. A hagyományos öltözeteket Benedek Anikónak köszönhetjük. A Türr István Kutatóközpont által

Szőllősi Hírek

szervezett előadás részeként iskolánk is bemutatkozott. A két legmeghatározóbb színfoltunkkal léptünk fel. Az Agócsy László Zeneiskola nálunk tanuló diákjai zenével, a 6. és a 7. osztály egy nyolcadikossal kiegészülve, cigány népismeret órákon betanult cigány meséivel, verseivel, zenéivel. A Bányamanók sem lustálkodtak. A koszorúzási ünnepséget, mely a régi iskola udvarán hagyományosan zajlott az ő műsoruk tette színesebbé. Együttműködésünk gyümölcsöző a Mecseki Ércbányász Egyesülettel. Újabb rend ruhákat kaptak, melyeket ünnepélyes keretek közt a Buzás Andor Művelődési Házban vehettek át. Három nagy és több kisebb méretű, bekeretezett fotót vehetett át az iskola az egyesülettől. Ezeket az épület alsó szintjén helyeztük el. A Wild Horse cég két nagy doboz szaloncukorral járult hozzá a karácsonyunk megédesítéséhez, ebből dec. 20-án minden gyermek részesült. A téli szünet is zökkenők nélkül lezajlott. Kiosztottuk a félévi bizonyítványokat. Várakozással tekintünk a következő időszak elé. Kővári Zoltánné igazgató

január-február

2014 1 4  
Advertisement