Page 1

najaar 2016 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i.finley

erich fromm

|

|

saul friedländer

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard herbert marcuse

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

kenzaburo oÎ

erich maria remarque fritz redl

|

carl r.rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

zwarte eland

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


najaar 2016 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD R. L . S T E V E N S O N

S C H AT E I L A N D

SCH AT EIL A N D door r.l. stev enson *

BI J LEVE LD

Najaar 2016

NIET Z SCHE

K A RL J A SP E RS

N I E TZ S C H E E N HE T C HRI S TE N DOM

en het christendom door karl jaspers Najaar 2016

E R IC H F ROM M

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

BI J LEVE LD

DE A NG ST VO OR V R I J H E I D door erich fromm

BI J LEVE LD

Nu 1 6de druk!

HET AVON T U U R

f Erna n Do saVat Er

h Et aVontuur fIL os ofIE

F I L O S OF I E

Denkers die de wereld veranderden

door f e r n a n d o s av a t e r Najaar 2016

BI J LEVE LD

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2016 bijleveld

«prachtig, krachtig, machtig vanaf de eerste zin.» – the independent – «Van al de verhalen die ik in mijn leven heb gelezen, staat ‘Schateiland’ veruit nummer één. Dit boek zal de eeuwigheid halen als een klassiek meesterwerk, en heeft als gelijke alleen ‘Robinson Crusoë’ en ‘Alice in Wonderland’.» – jack london – «Stevenson is een groot schrijver, een zeer groot schrijver, en dan bedoel ik een van de allergrootste schrijvers.» – marcel proust – robert louis stevenson (Edinburgh 1850 – Samoa 1894) was een Schots schrijver van romans, gedichten, toneelstukken, essays en reisverhalen. Tot zijn beroemdste werken behoren Treasure Island (1883) en The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886). Stevenson werd hogelijk bewonderd door schrijvers als Rudyard Kipling, Ernest Hemingway en Vladimir Nabokov. eerder verscheen: «dr jekyll & mr. hyde» R . L . S TE VE NS ON De zonderlinge geschiedenis van D R. J E K Y L L & M R. H YD E

«Fascinerend!» – n r c h a n d e l s b l a d «Bijzonder fraaie uitgave.» – l i t e r a i r n e d e r l a n d «Dit buitengewoon excellent geschreven boekwerk dient ten minste twee keer gelezen te worden; het gaat veel dieper dan alles wat Edgar Allen Poe te bieden heeft.» – t h e t i m e s

BI J LEVELD

«echt prachtig!» * * * * * – de volkskrant


najaar 2016 bijleveld

R . L . S T EV EN S O N

SC H AT E I L A N D

BI J LEVE LD

ROBERT LOUIS STEVENSON S C H AT E I L A N D vertaling yge foppema | illustraties george roux nur 302 / 224 blz. / luxe pbk. met flappen / rijk geïllustreerd / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.782.1 / oktober 2016 – «stevenson’s masterpiece and masterclass.» – the times Stevensons klassieke vertelling over de adembenemend spannende jacht op een schat die is begraven op een ver eiland wordt direct herkend als literair meesterwerk, ook door collega-schrijvers als Rudyard Kipling, Jack London, Marcel Proust en later John Steinbeck, Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov en Kurt Vonnegut. Stevenson publiceerde Schateiland aanvankelijk in het blad Young Folks, maar dat werd al snel overspoeld door klachten van bezorgde ouders vanwege de vele huiveringwekkende passages. Niet voor niets werd de tekst later dikwijls «bewerkt» tot «jeugdboek». Ogenschijnlijk is Schateiland een verhaal vol enerverende gebeurtenissen waarin kleurrijke figuren als Billy Bones, Blind Pew en Long John Silver (de stage name van de jonge John Lennon) voor opwinding en actie zorgen. Maar wie het boek in één ruk heeft uitgelezen, beseft dat de jacht op de schat staat voor de menselijke queeste naar het vinden van het geheim van het bestaan, oftewel dat wat wij doorgaans vergeefs ons hele leven zoeken. «ik adoreer stevenson; hij is zo vol finesse.» – italo calvino

9 7 89061 31 7 821


najaar 2016 bijleveld

«een der echt belangrijke filosofen van onze tijd.» – die zeit – karl jaspers (1883-1969) geldt als een der meest vooraanstaande denkers van de moderne tijd. Hij was aanvankelijk hoogleraar psychiatrie en werd daarna hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Heidelberg. Door het nazibewind werd hij tot aftreden gedwongen en kreeg hij een publicatieverbod opgelegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij hoogleraar wijsbegeerte in Bazel. Karl Jaspers werd vele malen onderscheiden voor zijn œuvre, zoals met de Vredesprijs van de Duitse boekhandel en met de Erasmusprijs. «Dit lucide en menselijke betoog dient verplichte lectuur te zijn voor iedereen die iets wil begrijpen van de culturele twistpunten van onze tijd.» – frankfurter allgemeine zeitung – «Dit boeiende werk is met recht klassiek. Het werpt een even verhelderend licht op het denken van Nietzsche als op het denken van Jaspers zelf.» – north american review – kar L JaspE rs

kar L JASPERS J a s pEr s KARL

socr at Es • BoE DDha

• BoE DDha socr at Esleerschool Kleine

confucIus • J E zus

conf ucIus van het• J E zus

De maatgevende mensen

De maatgevende mensen filosofisch denken

BI J LEVELD BI J LEVELD

BI J LEVELD

«verfrissend, stimulerend en vol wijsheid.» – die zeit


najaar 2016 bijleveld

KAR L JAS P ER S

NIETZ S C HE EN HET C HR IS T EN DO M

BI J LEVE LD

K A RL JA S PERS NIETZ S C HE EN HET CHRISTENDOM nur 730 / 128 blz. / pbk. / ƒ 17,50 isbn 978.90.6131.713.5 / november 2016 – briljant betoog over «de filosoof met de hamer» – friedrich nietzsche (1844- 1900) geldt met recht als een der belangrijkste, invloedrijkste en raadselachtigste filosofen van de moderne tijd. Zijn denken, dat balanceert tussen literatuur en wijsbegeerte, is in hoge mate bepalend geweest voor het huidige mensbeeld. Nietzsche’s filosofie is wel omschreven als «de uitdrukking van alle ontbindingsverschijnselen van de moderne wereld», omdat er schijnbaar niets anders overblijft van alle zekerheden, waarden en idealen dan de slotsom: «God is dood! God blijft dood!» karl jaspers biedt met zijn Nietzsche en het christendom een visie op de «filosoof met de hamer» die algemeen wordt gezien als toonaangevend. Jaspers doorzag dat Nietzsche’s opvattingen wortelden in een wezenlijk christelijk wereldbeeld, waarvan waarheid en verlossing de kern vormden. Overtuigend komt hij tot de slotsom dat bij Nietzsche uiteindelijk alleen datgene «waar» is wat uit de mens zelf voortkomt, zolang die «het grote onkenbare» aanvaardt. Zo biedt dit boek een uitdagende sleutel tot het begrijpen van Nietzsche en van onszelf. «jaspers is een werkelijk grote geest.» – trouw

9

7 89061 31 7 1 35


najaar 2016 bijleveld

K ARL J AS PE RS

Kleine leerschool van het filosofisch denken

BI J LEVE LD

KARL JA SPERS KLEINE LEERSCHOOL VA N H E T F I L O S O F I S C H D E N K E N nur 730 / 192 blz. / pbk. / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.714.2 / november 2016 – geheel nieuwe editie van klassieke inleiding – karl jaspers (1883-1969) geldt als een der belangrijkste denkers van de moderne tijd. Na een studie rechten en medicijnen werd hij hoogleraar psychiatrie, en pas daarna hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Heidelberg, waar hij een duurzame vriendschap onderhield met Hannah Arendt. Door het nazibewind werd hij tot aftreden gedwongen en na de oorlog onderscheidde hij zich als een der weinige Duitse denkers die zich oprecht en diepgaand bogen over de schuldvraag. Alleen al in Duitsland werden er van zijn werken meer dan een miljoen exemplaren verkocht. In zijn Kleine leerschool van het filosofisch denken biedt Jaspers een kennismaking met de wijsbegeerte voor iedereen die nieuwsgierig is naar de antwoorden op de belangrijkste levensvragen. Zorgvuldig, helder en elegant voert hij de lezer stap voor stap naar de kernproblemen van de wijsbegeerte. Met Jaspers als gids blijkt filosofie geen stoffige aangelegenheid voor specialisten, maar een enthousiasmerende ontdekkingstocht vol verrassingen. «dit boek maakt filosofie vreugdevol.» – the new yorker

9 7 89061 31 7 1 42


najaar 2016 bijleveld

E R IC H F ROM M

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

BI J LEVE LD

ERIC H FROMM D E A NG S T VOOR V RIJHE ID met een voorwoord van fernando savater nur 740 / 256 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.585.8 / november 2016 – 16de druk van everseller in groot formaat – Dit is een blijvend actueel standaardwerk over de betekenis van vrijheid voor het individu en voor de samenleving door een van de grootste denkers uit de moderne tijd. Fromm ontrafelt de paradox dat de mens hunkert naar vrijheid maar er ook bang voor is, en dat vrijheid hand in hand gaat met de fatale woekering van onbuigzaamheid, destructivisme en conformisme. De angst voor vrijheid is een «must read» voor iedereen die wil begrijpen waarom ook nu zovele mensen vluchten in de totalitaire verleiding van fundamentalistische religies, autoritaire ideologieën of willoos consumentisme. Fromm ontvouwt in dit boek een weids panorama waarin de geschiedenis wordt getoond als enerzijds een voortdurende strijd voor vrijheid en als anderzijds een even voortdurende vlucht voor diezelfde vrijheid. Hij maakt duidelijk dat vrijheid onbegrepen blijft zolang we haar opvatten als «vrijheid van» en niet als «vrijheid tot». En alleen deze vrijheid is de enige vrijheid die ons in staat stelt tot volledige ontplooiing van ons mens-zijn. «een der belangrijkste boeken van onze tijd.» – tls

9

7 89061 31 5858


najaar 2016 bijleveld

RO G E R   S C R U TON

MODE RNE   F I LOSOF I E Van Descartes tot Wittgenstein

BI J LEVE LD

ROG ER S C RUTO N M OD ERNE FILOSO FIE van descartes tot wittgenstein nur 730 / 352 blz. / pbk. / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.824.8 / november 2016 het chef d’˜uvre van roger scruton – nu al 4de druk In zijn Moderne filosofie; van Descartes tot Wittgenstein biedt de vermaarde Britse filosoof Roger Scruton een heldere, stimulerende, persoonlijke en leesbare introductie op de geschiedenis van de wijsbegeerte in de moderne tijd. Dit boek is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor filosofie en voor de betekenis van filosofische vragen voor het dagelijks bestaan. Scruton behandelt op de van hem bekende scherpzinnige en licht tegendraadse wijze zowel de belangrijkste filosofen en hun denkbeelden als de stromingen waartoe zij behoren. Daarenboven wordt duidelijk hoe al deze denkers en ideeën elkaar hebben beïnvloed en met elkaar zijn vervlochten. Scrutons betoog loopt van de eerste «moderne» filosoof René Descartes via kopstukken als Spinoza, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx en Russell tot Wittgenstein en diens betekenis voor de huidige wijsbegeerte. Centraal in Scrutons benadering staat het besef dat de geschiedenis der filosofie van werkelijk fundamenteel belang is voor ons moderne wereldbeeld. «de beste inleiding tot de filosofie.» – alan ryan

9

7 89061 31 8248


najaar 2016 bijleveld

f E r na n Do saVat E r

hE t aVo ntuur fIL o so fIE Denkers die de wereld veranderden

BI J LEVE LD

F E R N A N D O S AVAT E R H E T AV O N T U U R F I L O S O F I E van plato tot wittgenstein & van aristoteles tot sartre nur 730 / 272 blz. / pbk. / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.708.1 / november 2016 – nu al 2de druk van de leukste geschiedenis der filosofie – Dit even levendige als leerzame boek van Fernando Savater, de meest gelezen filosoof van Europa, biedt een fascinerend overzicht van de westerse wijsbegeerte aan de hand van de in zijn ogen 25 belangrijkste denkers. In de vorm van korte en glasheldere hoofdstukken over de denkers die de wereld veranderden wordt filosofie gepresenteerd als een daadwerkelijk avontuur, een verhaal van tegendraadse vragen en impertinente antwoorden, van persoonlijke twijfels en het vergeefs zoeken naar zekerheden. Dit boek maakt duidelijk dat denken altijd een individuele daad is, die moed vereist en lang niet altijd welkom is in een wereld die liever van niets wil weten. Savater laat de lezer op uiterst toegankelijke maar eveneens scherpzinnige en altijd uitdagende wijze kennismaken met de grote filosofen: van Plato tot Wittgenstein, van Aristoteles tot Sartre, van Spinoza tot Marx, van Hobbes tot Hegel en van Aquino tot Nietzsche. Allen blijken ze een onmisbare rol te hebben gespeeld in het grote menselijke avontuur dat filosofie heet. «voor wie niet bang is om zelf na te denken!» – el pais

9 7 89061 31 7 081


najaar 2016 bijleveld

MARTIN BUBER

DIALOGI SCH L EVEN

BI J LEVE LD

MARTIN BUBER D IA LOG IS C H LEVE N – de mens in tweespraak – nur 700 / 192 blz. / pbk. / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.593.3 / november 2016 martin buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Dialogisch leven vormt het hart van zijn visie op mens en wereld. Centraal staat hierbij het vraagstuk van waarachtig contact tussen mensen onderling, en tussen mens en God, dat pas verwerkelijkt wordt door een actieve toewending tot de wereld en tot de ander. De dialoog die aldus onstaat, overstijgt elke ideologie, elk wijsgerig systeem en zelfs ook elke taal, want hij komt voort uit de wezenlijke ervaring die de mens onmiddellijk brengt tot de ander, tot zichzelf en derhalve ook tot God. De hier bijeengebrachte geschriften over dialogisch leven zijn hoogtepunten uit Bubers œuvre. Ze worden voorafgegaan door de fameuze «Autobiografische fragmenten», een literaire terugblik op de kernmomenten van zijn jeugd. Wie beseft welke centrale rol dialoog en wederkerigheid in de huidige wereld spelen, begrijpt het blijvend belang van Bubers rijke gedachtegoed. Dit laat zich samenvatten in zijn eigen woorden: «Dialogisch leven is niet een leven waarin men veel mensen ontmoet, maar een leven waarin men met degenen die men ontmoet, ook een waarachtige ontmoeting heeft.» – nu 2de druk van het verhelderende vervolg op «ik en jij» –

9

7 89061 31 5933


najaar 2016 bijleveld

THOMA S NAGE L

THOMAS NAG E L

WAT

BE T EKEN T

H ET L A AT S T E WOOR D

HE T A L L E M A A L ?

Een kleine filosofie van de rede

ZE E R KORTE INLEI DI NG I N DE FI L OSOFI E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

Reeds verschenen

Reeds verschenen

THOMAS NAGEL

THOMAS NAGEL

WAT B E T E K E N T H E T ALLEMAAL?

H E T L A AT S T E WOORD

zeer korte inleiding in de filosofie

een kleine filosofie van de rede

nur 730 / 112 blz. / pbk. / ƒ 14,90 isbn 978.90.6131.822.4

nur 730 / 160 blz. / pbk. / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.823.1

Thomas Nagels Wat betekent het allemaal? is wereldwijd een van de succesvolste, meest gelezen en ook meest verkochte inleidingen in de filosofie van onze tijd. Dat is geen wonder. Nagel is er als geen ander in geslaagd de grote vragen van de wijsbegeerte toegankelijk te maken in een even beknopt als glashelder boek dat op een humoristische maar nooit populistische wijze de lezer uitnodigt om zelf te denken en om zelf antwoorden te formuleren. De ideale inleiding voor iedereen die nieuwsgierig is!

Thomas Nagels Het laatste woord geldt als een van de belangrijkste en meest gelezen verdedigingen van de rede als hart van de filosofie. Even beknopt als overtuigend maakt Nagel duidelijk dat de rede een democratische scherprechter is die wijsgeren, would-be denkers, machthebbers en gewone mensen gelijkelijk langs de lat van zin en onzin legt. Dan blijkt dat filosofie niet alleen gaat over abstracties, niet alleen over concepten, niet alleen over formules maar vooral over hoe wij als mensen in de wereld staan.

«een must-read; bijzonder aanbevolen. ****» ­– t r o u w –

«schitterend, helder, baanbrekend.» – new statesman –


najaar 2016 bijleveld

SAU L F R I E DL Ä N DE R

S I MONE DE BE AUVOIR

FR ANZ KAF KA

DE TWEEDE SEK SE

Schrijver van schuld en schaamte

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Reeds verschenen

Reeds verschenen

SAUL FRIEDLÄNDER

SIMONE DE BEAUVOIR

FRANZ KAFKA

DE TWEEDE SEKSE

schrijver van schuld en schaamte

feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

224 blz. / pbk. flappen / ƒ 21,50 isbn 978.90.6131.773.9

888 blz. / pbk. flappen / ƒ 34,50 isbn 978.90.6131.927.6

Franz Kafka is met recht de belangrijkste schrijver van de moderne tijd genoemd. Zijn veelal onvoltooid gebleven verhalen en romans hebben een ingrijpende en blijvende invloed gehad op de westerse ­literatuur. In dit biografische es­say van Kafka’s leven en werk biedt Friedländer een portret van de auteur als jon­ge man die wordt verscheurd door schuld en schaamte. Friedländer schetst de afgronden van angst, sek­suele ambiguïteit, ziekte en permanente wanhoop waarin Kafka’s werk wortelde. Aldus ont­staat nieuw begrip voor de verknoping van persoonlijk lijden en een uniek literair œuvre.

Toen Simone de Beauvoir (19081 9 8 6 ) in 1 9 4 9 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk en cultuurhistorisch maaksel was. Niet alleen in behoudende kringen was men diep geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit epochemakende en nog altijd actuele vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse.

«briljant!» – standpoint

«een monument!» – opzij


najaar 2016 bijleveld

BIJLEVELD EVERSELLERS – DRUK NA DRUK NA DRUK extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers E RIC H FROM M

LIEFH EBBEN

Nu 19de druk!

een kunst, een kunde

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.584.1

erich fromm F E R NA ND O SAVAT ER

Ethiek voor mensen van morgen

De filosofische bestseller!

Het goede leven

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.706.7

fernando savater c hrIs t o ph wo L f f

J o h a n n s E Ba s t I a n

Nu al 4de druk!

Bach

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.795.1 christoph wolff tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2016 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, buber peter burke Wat is cultuurgeschiedenis?, 2de druk marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 3de druk thomas nagel Het laatste woord erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws (midprice) christoph rueger De muzikale huisapotheek roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein roger scruton Filosofisch denken. Een handleiding, 2de druk robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 3de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk (pbk.) christoph wolff Johann Sebastian Bach, 4de druk martin buber Ik en Jij, 12de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk martin buber Dialogisch leven martin buber De legende van de Baalsjem*

[isbn] 9789061318200 ƒ 19,50 9789061319870 ƒ 24,50 9789061318064 ƒ 18,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317739 ƒ 21,50 9789061318224 ƒ 14,90 9789061318231 ƒ 18,50 9789061317784 ƒ 12,50 9789061318002 ƒ 19,50 9789061318248 ƒ 24,50 9789061318095 ƒ 18,50 9789061317814 ƒ 17,50 9789061319979 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317951 ƒ 39,90 [isbn] 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 24,50 9789061315940 ƒ 18,50 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315957 ƒ 17,50


najaar 2016 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 10de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Gij zult zijn als goden, 3de druk erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 2de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 4de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 12de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 3de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 10de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 19,50 9789061315780 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315742 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315636 ƒ 17,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315810 ƒ 19,50 9789061315667 ƒ 29,50 [isbn] 9789061319276 ƒ 34,50 9789061319252 ƒ 29,50 9789061319016 ƒ 29,50 9789061319160 ƒ 18,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 18,50 9789061319221 ƒ 18,50 9789061319078 ƒ 29,50


najaar 2016 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater william blake [isbn] Het huwelijk van hemel en hel (geb.) 9789061319856 ƒ 24,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 4de druk 9789061317111 ƒ 19,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 4de druk 9789061319481 ƒ 24,50 s¯ren kierkegaard Oefening in christendom 9789061316398 ƒ 18,50 fritz redl & david wineman Kinderen die haten, 7de druk 9789061312529 ƒ 24,50 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312550 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 5de druk 9789061316855 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 3de druk 9789061316909 ƒ 19,50 fernando savater Het goede leven, 10de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater Goed samen leven, 2de druk fernando savater Ethiek nu! fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De moed om te kiezen, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk indianen stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317067 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317050 ƒ 18,50 9789061317036 ƒ 18,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061316985 ƒ 18,50 9789061317081 ƒ 24,50 9789061317043 ƒ 14,90

[isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

SAU L F R I E DL Ä N DE R

HRISTOPH cCh rIsto h WOLFF wo Lff MARC CpHAGALL

MARC ICnHAGALL Mart BuBE r

FR ANZ KAFKA

JJOHANN oMIJN ha n n sSEBASTIAN E Ba s t Ian LEVEN

Schrijver van schuld en schaamte

BACH Bach

MIJN LEVEN Ik En JI J

BI J LEVELD

BI JJLEVELD LEVELD BI LEVE LD

BI BIJJLEVELD LEVELD

MARC C HAGALL

MIJN LEVEN

ERIC H FROMM ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

MARC C HAGALL

LEV TOL S TO J

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

MIJN LEVEN De zonderlinge geschiedenis van

R.L. S TEVENSON

DR. JEKYLL & MR. HYDE

DE WEG VAN HET LEVEN

BI BIJJLEVELD LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

ROGER SCRUTON FERNANDO SAVATER

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

MODE R NE F I LOSOF I E

Het goede leven

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Van Descartes tot Wittgenstein

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

Ethiek voor mensen van morgen

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BIJJLEVELD LEVELD BI

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

chagall

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

friedländer

weil

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you