Page 1

voorjaar 2020 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2020 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD BACH

C HRI S T OP H WOL F F

BACH

ZI J N ME E S TE RW E RK E N & MU ZI K A L E U N I VE RSU M

zijn meesterwerken door christoph wolff Het definitieve boek over Bachs composities

FE R NA N D O SAVATE R

Het goede leven

BI J LEVE LD

H ET GOEDE LEV EN

Ethiek voor mensen van morgen

ethiek voor mensen van morgen door fernando savater BI J LEVE LD

Nu 11de druk van filosofische bestseller!

EROS EN CULTUUR

H E R BE RT MAR C US E

E ROS EN

filosofie van de moderniteit

CULTUUR

door herbert marcuse Een tijdloos meesterwerk herontdekt!

N U C C IO O RD I N E

H E T N U T VA N H E T

N UT T E L O Z E EEN MANIFEST

BI J LEVE LD

HET NU T VA N HET NU T T ELOZE door n uccio or dine

BI J LEVE LD

Nu 3de druk van filosofische sensatie!

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2020 bijleveld

«subliem! wie iets over bach wil weten, moet wolff lezen.» – maarten ’t hart –

– uit de inhoud – Het verhaal van een muzikaal universum Das Wohltemperierte Klavier en andere revolutionaire pianostukken Zoeken naar autonomie: de toccata’s, suites en sonates Bachs grootste ambitie: de cantates De Matthäus Passion en het scala aan menselijke emoties christoph wolff is emeritus hoogleraar aan de universiteit van Harvard en voormalig directeur van het Bach Archief te Leipzig. Hij schreef talrijke gezaghebbende publicaties over Bach, waaronder Bach; Essays on his Life and Music en Johann Sebastian Bach; zijn leven, zijn muziek, zijn genie, dat in de vs genomineerd werd voor een Pulitzer Prize en verscheen bij uitgever dezes. C HRI S T OPH WOLF F

J O H ANN S EBAS T I A N

BACH

«Voor deze biografie – de volledigste die beschikbaar is – mogen we uitermate dankbaar zijn. Het is een absolute aanrader en de beste keuze voor elke Bach-liefhebber.» – de standaard der letteren – *

BI J LEVE LD

«Zonder enige twijfel zal deze superbe levensschets voorlopig onmisbaar blijven.» – new york review of books –


voorjaar 2020 bijleveld

C H R I S T O P H WO LF F

BACH

Z I J N M E E S TE R W E R K E N & M U Z I K A LE U N I V E R S U M

BI J LEVE LD

CHRISTOPH WOLFF BACH ZIJN MEESTERWERKEN & MUZIKALE UNIVERSUM nur 665 / 576 blz. / zeer rijk geïllustreerd / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.797.5 / mei 2020 – het definitieve boek over bachs grote composities – Tijdens zijn lange leven heeft Johann Sebastian Bach vrijwel nooit iets geschreven over zijn eigen werk, waarvan de muzikale rijkdom even duizelingwekkend als adembenemend is. Liever dan in verbale vorm uitte de belangrijkste componist uit de geschiedenis van de klassieke muziek zich door middel van zijn muziek. Zo groeide een muzikaal œuvre zonder gelijke, met composities die de grenzen van de muziek verlegden, zoals de Matthäus Passion, de Brandenburgse Concerten, Die Kunst der Fuge en Das Wohltemperierte Klavier. Veel minder bekend is dat Bach uiterst methodisch deze geniale werken zelf organiseerde in zorgvuldig samengestelde collecties, die bedoeld waren als de sleutel tot het begrijpen van zijn leven en van zijn werk. In Bach: zijn meesterwerken & muzikale universum biedt de grote Bach-kenner Christoph Wolff de definitieve studie van Bachs meesterwerken, maar ook van hun samenhang in het grote muzikale universum waarin de componist zich bewoog. Dit boek is eenvoudigweg onmisbaar voor elke Bach-liefhebber. «briljant! dit mag geen bach-liefhebber missen.» – tls

  


voorjaar 2020 bijleveld

«fernando savater is een filosoof die swingt!» – libÈration – fernando savater (1947) is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Madrid en publiceerde onder meer de internationale bestsellers De vragen van het leven, Politiek nu! en Het avontuur filosofie. In 1997 werd hij voor zijn gehele œuvre onderscheiden met de J.P. van Praag-prijs. «boeken waar een mens vrolijk van wordt!» – nrc handelsblad – FE RNAN DO SAVATE R

F ERNANDO SAVAT ER

f Er nan Do saVat E r

FE RNAN DO SAVAT E R

DE VR AGEN VAN HET LEVEN

POLITIEK NU!

hEt aVo ntuur

Een uitnodiging tot de filosofie

Samen leven in de wereld van morgen

fI L os o fI E

DE wA A RDE VA N O pVO EDEN

Denkers die de wereld veranderden

Filosofie van onderwijs en ouderschap

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

P O P U L ISM E O NG EL IJ K HEID K L IM A AT C R ISIS G L O BAL ISER ING D EM O C R AT IE D IVER SIT EIT BI J LEVE LD

BI J LEVELD


voorjaar 2020 bijleveld

F E R NA N D O SAVATE R

Het goede leven Ethiek voor mensen van morgen

BI J LEVE LD

F E R N A N D O S AVAT E R HET GOEDE LEVEN – ethiek voor mensen van morgen – nur 730 / 160 blz. / luxe pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.731.9 / mei 2020 – nu al 11de druk van de grote filosofische bestseller – Het goede leven is een van de meest succesvolle filosofische bestsellers van onze tijd. Dit boek is niet alleen eigentijds, fris en sprankelend, maar ook waardevol en stimulerend. De Spaanse filosoof Fernando Savater richt zich in dit werk tot zijn zoon – en daarmee tot iedereen met een jeugdige geest – om op heldere en ongedwongen wijze de grote levensvragen te bespreken. Wat is goed en kwaad? Waar botsen individuele vrijheid en groepsmoraal? Wat is ethiek? Hoe verhouden zich goed gedrag en een goed leven tot elkaar? Het goede leven is een boek dat meer biedt dan filosofie alleen: het heeft zich bewezen als een waarachtig ethisch kompas voor mensen van morgen. «Leesbaar, helder, vrolijk, overtuigend. Zeldzaam goede filosofie.» – frankfurter allgemeine zeitung – «Aanbevolen voor iedereen die niet bang is zelf na te denken!» – el país «dit is levende filosofie voor mensen van nu.» – trouw

 


voorjaar 2020 bijleveld

«verrassend actueel: een echte herontdekking.» – the new york times – herbert marcuse (1898-1979) werd geboren in een joods gezin te Berlijn en studeerde filosofie in Berlijn en Freiburg. In 1933 emigreerde hij vanwege de machtsgreep van de nazi’s samen met de andere medewerkers van het «Institut für Sozialforschung» in Frankfurt naar New York. Marcuse doceerde onder meer aan de universiteiten van Harvard, Columbia en California. Eros en cultuur is een van de boeken die hem wereldfaam brachten. – uit de inhoud – De moderne mens en de dwang van het realiteitsprincipe De oorsprong van het onderdrukte individu Freuds theorie van de menselijke beschaving – Eros en thanatos Cultuur en de filosofie van verdringing – Herinnering als bevrijdingsmechanisme «Wie dit boek leest, zal met een schok begrijpen dat Marcuse de wereld met meer verrijkte dan de begrippen ‘repressieve tolerantie’ en ‘eendimensionaliteit’. Men ziet hier onze wereld vol welvaart op de snijtafel in een meesterlijke analyse.» – filosofie.nl – «een uitermate indrukwekkend betoog.» – los angeles times


voorjaar 2020 bijleveld

H E R BERT MAR CUS E

E ROS EN

CULTUUR

BI J LEVELD

HERBERT MARCUSE E R O S E N C U LT U U R – een kritische filosofie van de moderne beschaving – nur 730 / 224 blz. / luxe pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.720.3 / mei 2020 – de herontdekking van een wijsgerig meesterwerk – Eros en cultuur is het klassiek geworden meesterwerk van de filosoof Herbert Marcuse, wiens maatschappijkritische visie op de moderne kapitalistische samenleving in de gehele wereld weer wordt herkend als uiterst actueel. In dit belangrijke boek neemt hij stelling tegen de vanzelfsprekendheid waarmee in de westerse wereld de opvattingen van Sigmund Freud het mensbeeld zijn gaan overheersen. Het gaat Marcuse vooral om de visie dat beschaving berust op de blijvende onderdrukking van de menselijke levensdriften. Dit boek laat zien hoe deze onderdrukking in de hedendaagse samenleving onherroepelijk gepaard gaat met het vrijkomen van destructieve krachten. In Eros en cultuur stelt Marcuse hiertegenover de visie dat een niet-repressieve beschaving wel degelijk mogelijk is. Hij was daarover evenwel niet overdreven optimistisch, hetgeen zijn boek in de huidige tijd vol paradoxen als gevolg van de economische globalisering, de digitale gedachtenpolitie en de verstikkende werking van sociale media alleen maar actueler maakt. «deze uitgave is van groot belang.» – nbd / biblion

 


voorjaar 2020 bijleveld

NUCCIO ORDINE

H ET NUT VAN HE T

N U T T EL O Z E EEN MANIFEST

BI J LEVE LD

NUCCIO ORDINE H E T N U T VA N H E T N U T T E L O Z E – een manifest over kennis, kunst & cultuur – nur 730 / 192 blz. / luxe paperback / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.721.0 / maart 2020 – nu al 3de druk van filosofische sensatie – Dit manifest voor de waarde van kunst & cultuur en tegen de dictatuur van hebzucht, rendementsfetisjisme, marketingprietpraat, verplatting en digitale debilisering is wereldwijd ingeslagen als een bom. Met zijn boek verwoordt Ordine een breed levend onbehagen. Ook in onze tijd blijft het immers waar dat de «winst» van de beschaving nooit bestaat uit nut en geld, maar altijd uit «nutteloze» zaken als kunst, literatuur, geleerdheid. De mens vindt zijn waardigheid nimmer in rijkdom en roem, maar louter in cultuur. «een verademing, zo’n boek! aanschaffen, uitlezen en weggeven, en daarna weer aanschaffen!» – de volkskrant – «indrukwekkend!» – nrc «groot succes!» – trouw «briljant! laat ons bovenal nutteloos zijn!» – le monde

  


voorjaar 2020 bijleveld

NLUECVC ITOL O OR I NJE SD TO

H EM T INUT VAN HE T JN KLEINE

NU T T EL O Z E EVANGELIE EEN MANIFEST

BI LD BIJJLEVE LEVE LD

LEV TOLSTOJ M I J N K L E I N E E VA N G E L I E – vertaald en toegelicht door arthur langeveld – nur 320 / 208 pag. / luxe pbk. met flappen / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.769.2 / maart 2020 «in één woord: prachtig» – nrc handelsblad Voor het eerst sinds bijna een eeuw verschijnt Tolstojs persoonlijke navertelling van het bijbelverhaal in het Nederlands taalgebied. Dit boek is een brevier vol levenswijsheid dat teruggrijpt op de zuivere wortels van het evangelie als een boodschap van vrede, bevrijding en zelfverwerkelijking. Niet voor niets beschouwden de kerkelijke autoriteiten dit boek van Tolstoj als «godslasterlijk». Het was immers veeleer een manifest dat opriep tot mededogen met de onmachtige mens dan een onderdanig loflied op een Hogere Macht. Kern van dit werk is de opvatting dat de leer van Jezus een leer is van indi­ viduele verantwoordelijkheid en van persoonlijke spiritualiteit, maar ook dat hij een universeel antwoord biedt op het lijden van de gehele mensheid. Tolstoj betoogt dat de officiële dogma’s en rigide geloofsartikelen van de christelijke Kerk evenzovele vormen van ver­raad zijn aan de woorden van Jezus zelf. «Ik las het, en herlas het, en droeg het altijd bij me.» – l u d w i g w i t t g e n s t e i n – tolstojs beroemde navertelling van de evangeliën –

 


voorjaar 2020 bijleveld

A LF R E D A D LE R

MENSENKENNIS Inleiding tot de karakterkunde

BI J LEVE LD

A LFRED A D LER MENS ENK ENNIS – inleiding tot de karakterkunde – nur 770 / 240 blz. / pbk. / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.257.4 / februari 2020 – standaardwerk over de persoonlijkheidsleer; nwe druk – Mensenkennis geldt wereldwijd als het hoofdwerk van Alfred Adler. Dit klassieke handboek, waarin de kernbegrippen van zijn visie op de menselijke persoonlijkheid glashelder uiteen worden gezet, is niet voor niets in vele landen vertaald. Adler benaderde met zijn «Individualpsychologie» de mens als ondeelbare eenheid die zich zijn gehele leven lang ontwikkelt in relatie tot anderen en tot de wereld rondom. In dit boek maakt hij duidelijk dat mensen niet te begrijpen zijn vanuit hun verdringingen en neuroses, zoals Freud betoogde, maar als medemensen die voortdurend op zoek zijn naar elkaar, naar gemeenschapsgevoel en naar intieme relaties. «Wie de mens echt wil begrijpen, heeft veel meer aan Adler dan aan Freud.» – faz De benadering van Adler blijft onverminderd van belang voor studenten, professionals in de wereld van psychologie en psychotherapie alsook voor iedereen die meer kennis wil krijgen over de mens en over zichzelf. «meer dan ooit het lezen waard.» – psychology

 


voorjaar 2020 bijleveld

S.M. BARRETT

IK, GERONIMO Het authentieke levensverhaal van de laatste vrijheidsstrijder der Apachen

BI J LEVELD

STEPHEN M. BARRETT IK, GERONIMO – het authentieke verhaal van een apachestrijder – nur 681 / 176 pag. / pbk. / rijk geïllustreerd / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.677.0 / maart 2020 «hartverscheurend.» – new york times Dit is de ware geschiedenis van de Chiricahua-Apache Goyathlay, Hij-diegaat, beter bekend – en gevreesd – als Geronimo. Hij was de laatste Apachehoofdman die de wapens opnam tegen de blanken in een wanhopige poging de vrijheid en levenswijze van zijn voorvaderen te bewaren. In dit klassieke boek vertelt hij in zijn eigen woorden over zijn leven. Het is een verhaal vol drama, woede en wreedheid, maar ook een verhaal vol geloof in een menswaardige wereld, zelfs in het aangezicht van de ondergang van zijn volk. Als krijgsgevangene liet Geronimo zijn levensverhaal optekenen door de jonge antropoloog S.M. Barrett, die daartoe toestemming kreeg van president Theodore Roosevelt. Het resultaat was Ik, Geronimo, een klassiek werk dat als authentieke overlevering een centrale plaats inneemt in het erfgoed van de oorspronkelijke bewoners van het Noord-Amerikaanse continent. «Een aangrijpend levensverhaal, een historische tragedie.» – k i r k u s r e v i e w s «warm aanbevolen!» – wall street journal

 


voorjaar 2020 bijleveld

E RIC H  FROMM

BRYAN MAGEE

LI E F H E BBE N

ULTIEME VR AGEN

een kunst, een kunde

Kleine filosofie van leven en dood

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! erich fromm liefhebben – een kunst een kunde 978.90.6131.541.4 / ƒ 19,50

Reeds verschenen! bryan magee ultieme vragen 978.90.6131.715.9 / ƒ 19,50

J O H N G . N E I HAR DT

M A RC   C H AGA L L

Z WA RT E E LAND S P RE E KT

MIJN LE VEN

Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! john g. neihardt zwarte eland spreekt 978.90.6131.676.3 / ƒ 21,50

Reeds verschenen! marc chagall mijn leven 978.90.6131.766.1 / ƒ 21,50


voorjaar 2020 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS – ZOJUIST VERSCHENEN extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BIJLEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.764.7

978.90.6131.763.0

978.90.6131.712.8

MOS ES I.. F I NLEY

S I MON E WE I L

SIM ON E DE BE AUVOIR

DE OUDE GRI EKE N

WAC H T E N OP

PLEIDOOI VOOR E E N MOR A AL DE R DU BBE L ZINNIGHE ID

GOD

*

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.827.9

978.90.6131.719.7

978.90.6131.930.6

E R I C H   F ROMM T HOMAS NAGEL

RO GER S CRUTON

CA RL R. ROGERS

WATBBE N LIE F HE

MODE RNE   F I LOSOF I E

MENS WOR DEN

Van Descartes tot Wittgenstein

Een visie op persoonlijke groei

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

een kunst, eenE kunde BETEK NT

H ET ALLEMA AL?

ZE E R KORTE I NLE I D I NG IN DE FI L OSOFIE

BI BIJJLEVELD LEVELD

978.90.6131.822.4 978.90.6131.824.8 978.90.6131.256.7 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2020 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 4de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 30ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 5de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317661 ƒ 21,50 9789061318279 ƒ 21,50 9789061318187 ƒ 21,50 9789061317760 ƒ 22,50 9789061317739 ƒ 24,50 9789061318224 ƒ 15,00 9789061318231 ƒ 21,50 9789061317210 ƒ 19,50 9789061317647 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 19,50 9789061318248 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317814 ƒ 18,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 22,50 [isbn] 9789061316770 ƒ 19,50 9789061316763 ƒ 21,50 9789061316619 ƒ 19,50


voorjaar 2020 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 20ste druk erich fromm Tussen mens en God erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 14de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 4de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 21,50 9789061315902 ƒ 19,90 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315414 ƒ 19,90 9789061315896 ƒ 19,90 9789061315797 ƒ 19,90 9789061315421 ƒ 19,90 9789061315865 ƒ 19,90 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,90 9789061315889 ƒ 39,90 [isbn] 9789061318415 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 29,90 9789061319016 ƒ 29,90 9789061319306 ƒ 19,90 9789061319177 ƒ 19,90 9789061319184 ƒ 19,90 9789061319283 ƒ 19,90 9789061319078 ƒ 34,90


voorjaar 2020 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,90 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,90 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 5de druk 9789061317166 ƒ 19,90 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 17,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken 9789061317142 ƒ 19,90 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 5de druk 9789061319504 ƒ 24,90 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312567 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 19,90 simone weil Wachten op God, 5de druk 9789061317197 ƒ 19,90 fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317319 ƒ 19,50 9789061317074 ƒ 24,90 9789061317029 ƒ 19,90 9789061317098 ƒ 22,50 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317043 ƒ 15,00 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,50 9789061315926 ƒ 19,90 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 19,90


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

NUCCIO ORDINE ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

NOA NOA

PAUL GAUGUIN

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

SC HATE I LAND

MIJN REIS NAAR TAHITI

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

KARL JASPERS

SAU L F R I E DL Ä N DE R

NIETZSCHE

FR ANZ KAFKA

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

EN HET CHRISTENDOM

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Schrijver van schuld en schaamte

BI J LEVELD

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf

Profile for Uitgeverij Bijleveld

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2020  

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2020  

Advertisement