Page 1


v©g“

ų“sƁ“ſsűĄs®¢²¡Ɓ

#€k8>„f’®¥8“ſsű #v Ŧv©“` ‘¡‚lŋsj8Ŧv©“` ‘¡Ŧ €¡“œ“Ɓų“s®ű’¹žŦƀ€¡€ƀs¢¬àà©‘ ’“œŸƁŦk©7Ɓk¹ũۓ_ž‚àà>js€¡s‘3 ſsàà ٓ ŦŰ®¡sl©j`“ſsű2€k¹®‚¥ €©Ŧ€sjàà ’¹®sűĄ‚©¢©j`’87Ŧ#€‚©¢® v¡sjſšűŦ’¹ŦŰ®¥¡‚ vŮsƁ€©Ŧ“ ®’Ÿ #ŮŰŦ€ĄŰs¹»€©k¹ŧs=8Ŧ€k¹®

85

//

ISSUE 870

#€kk¹®’“2v>’¦š3’ų“sſsű €©k¥’‚DŦŰũ‚¢ŦsŦ#€ààkk¹®Ŧ‚ŦŰ…= #Ůۓ ®MſsŮŰŮ’žŦ€¹¬©sƒ©Ÿ‘¡Ŧ ’8 Ŧ“ ‚¢ŦƁv Ŧہ¢ŮƁűvg©g€kŦŮ®“ſsű ‚©©eſŮű‚_Ÿ«¡ŰŮ®b¡Ŧ‚ ‚€ sĄ“ Ąs®¡sjkŦŰűŦƁ€kŮ®ų“¢Ů“  ’“ſsű «¡ſsšĄŦ‚’_©jٓ“ˆ¡Ŧ‚ ‘¡Ŧ‚sk#€k¹® #€k¹‚©©e€Ŧ“®’¹v Ŧv©7> #€kk¹®ƀŮsf8 Ŧſš #€Űs¢űs Űs©àà>ٓ ſƁŰŮĄŦ€sų“sſsű #€ks®M’bg«¡Űٍ“ſsű sžſš7 Ɓ€“kàà ®ŦŰٓ ſƁŰŮĄŦ€slš „sàà ’ŦŰƒ©Ÿ’j’¥k¡ŦĄs’ų“sſsààű v= ’Ÿ€kàà s’¹®b¡Ŧ‚àà ‚ŰŮslš#€kŮ® Ż“ Ɓſsk©j ŦsŦŰٓ ſƁŰŮĄŦ€ſsàà š’ŸƁ ŽsŰŮsj˜ŦŮ»€ààk€vàà ŮűŦŦŰvƁs¡€Űs¤àà> ź´ ‚ˆ¡Ŧ‚àà ®adŰŮ’js#€kŮ®ų“¢ vƁ“ſsű#€k8àà>“i’v¹‚ƁĄƁ‚àà_©ž ĄŦ€űŦĄƁ‚©žsààŦ©k¹®jٓ ſƁŰŮĄŦ€àà ’¥k¡ŦĄƁűŰšs¡ٓ ŮۓŰŮŒàà oűŦ‚ŦsŦŰٓ #ŮŰƁšŰs’Ą€kj űŰŦx¡s8€Ŧ“®ſƁŰŮ #€kk¹®MŒiŮs8Ŧ®ŻsfŦ‘¡ŦűŦ‚©Ąƒà੟ųs¹ ’¹€ s®¡sv Ŧ‘¥P‘¡Ŧ3’¹v Ŧ‘¡Ŧslšƀ€¡Ŧ #€‚¡ž®MŦŰĄŦ’sl¬©ų“sſsű # sžŰŦŮv ƁŮ’¹v>©®¡s‘¡ŦsŦ8>‘ #2žƁ‚‚œ¡ŮĄŦ’bg’’bg‘¡ŦűŦIŦ“®ۓbŸ ſsàà ‚¥sŦ€‚¡ž®MŦۥہ¬©ų“sſsű űŦžŦ€slš#€kŮ®‚©©e€ààkŦ“ ®’¹®8ƁŦŰ s¡šƐ8>‚©>ŰŮű“k‘s¡š€k ‚ž®ſs ٓ #€k8>ĄV‚Ŧ‚žƁŮs ‚f Ž“ ŰŮų“sſsű ŠŦƁŰŮs…àà ‚ž‘¡ŦƐŦ“ ®ŦŰ‘©jű“k »Ž“ž#v Ŧ…=ũ®¢€ű€kŦŮ®ų“sſsű Ž‚8k¹ٓ ®¢€űũs©‚DĄƁŰslšٓ ®t“ s¹v´àà ®8ƁˆààŦƁŰ»Ųs7»‘©àà s ŦŰٓ ’s‚sj˜ŦŮų“sſsű#€kàà s’8àà ŦŮ …=ũ’‚D#ŮŰŦ€® űŰŦŮŰƁs©ĄŮs ’¦skŸ #€kk¹®® ۂƁ®k©űs ũv´ ƁˆŦƁŰũss ®b¡Ŧ‚ ‚ŰŮĄŮs


ISSUE 870

//

84


83

//

ISSUE 870


’¡e

ٓ ®قŰŮĄŮs Ųs>Ŧ’‚<k’¹®¡ŦŮŦ“ Žsg‚ž ž€k¢ ƒ7 s©“ #ٓ ®ſŦ‚7’8fŰŮŰsƱſŦƒ© ®s7©¹‚ĄŦŰŦŮƀƒjàà “ ƀ“àà©‘¡Ŧ ٓ7lws®àà¡ŦƀŮs‘¡Ŧź‚` ~b ’¹€Ů®ſsàà_s®àà ۂ €kf “¢ƀ“i ‘©“Ɓ‚ Ɓ‘©“>ŦſŦƒ©’¹v Ŧ Ɓ’csv¡“gŰŮ®àà¡ŦƀŮs‘¡Ŧ »ĄŰs© “»v´ »ĄV‚Ŧ»“ Ɓi ‘©¡sžŰs©>ƀقàà>ŦŮŦ‚ŦŰِ¡ƒ©k #ٓ ®€¡ŮŬ“™ƁƁƒ¹‚W ®¡ŦŮŦ“ź‚`‘¡Ŧ‚skþvàà Ŧ قŰŮ®gi €űƁ‚ààűŦƁŽŮsd8ŦŰ ‚“Űs©>Ų‚8 ŦűŦĄ‚©¢“iĄŦ‚ ſs©‘¡‚© Ż‚ #€k¹®Ą‚©¢“i €ŰŦŮ…gſ€¡ƒ©k…¡ŦƒŦŰŮ’à๠#v Ŧ ĄŦ‚’k¡ƒ¢‘¡‚8lſs©‘¡‚©àà Ż‚ #ٓàà ®’©“ƀقàà>ŦŮŦ‚Ŧ’àà #v ŦŲ‚8 Ŧs’isg Ɓƒ7àà s©“®¡ŦŮŦ“‘¡ŦűŦ®àॡ ũƁ‚ª¡‚¢ #v Ŧ^ۃ7 ĄsĄƒ7

€©àà Ŧ®kŠ7k®¹Ŧۓ ƀ“àà©‘¡Ŧ “ ‚ ®s ŰŮŦŰ®àà s Ŧ…g’¹vàà Ŧ«©“ ®¢Ů‚>ŦűƁ‚¡³Ů‘¡‚lűŦ®¥¡ »ŮŰŦŮƀ€l‚ƒe’®s Űſ²©>¹Ŧ ®s#vàà ŦƯưŧ‘©s8¡Ɓٓàà7j¹ #€k¹®ſŦ‚7ŦŰٓ7j¹‘¡Ŧ“ ‚

€©“ŰŮŦŰĄ€©i¹…g‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´ 7kƁ€¹ #ŮŰŦŮſ€ŰŮ‘©“Ɓ‚ ſ“ۓ €<k¹’ŦŮ Ąsl“i ’¹ٓàà ®ws7kƁ€¹ €© Ŧ“k©š®kŠ7k®¡ŦƀŮs‘¡Ŧ #€“ ’8 ŦŮ’œƀ€ű®7` Ą‚©¢“i®¢Ů‚>ŦűƁ‚űŦ’¹vàà Ŧ «¡®¡ŦƀŮsàà‘¡Ŧ‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´àà #€k¹® ’ŦŰſ€ààŰŮŴ“àà`=‘àà©;Ɓ‚ž Ų€ ¡€7ĄŮs ſ“ۓ®kd¡‘©“Ɓ‚

Œd™»®ààs®űŦŮŦ‚ààŦŋàà“jd #€k¹® ũ´¥ #€k8àà>ſ³s’ààŦűƁŰ®œ8àà> Ɓ ٓ7j¹Ŧ“‘¡ŦűƁ‚vi‘àࡂl …¡ŦƒŦwààs®àà¹Ŧۓ ƀŮsàà‘àà¡Ŧ #ٓ ®ſ€ŰŮ‘©Ɓۀš ’Ų€ź‚àà`s’àà¹vàà Ŧ‘š

ISSUE 870

//

82


v´

€‚©œĄ€ŦŰ®s©¢ƀŮsŰslŸ‘¡Ŧź‚`s®8s¡Ů #€ s€©fs®8s¡ŮĄŦ‚ŦŰƁ’˜“š»ƀ“l»ŰsŦ»s¡“ ®¡ŦƀŮsŰslŸź‚`ƀ€šj’Ąsl_Ɓ²žŲs Ŧ‚

{€^YÁÄW·M

’¹®¡s…ààƁ²ž‘àࡂ ŦŲsàà Ŧ‚ vs€ŦƀŮŦŮžsààŝŦ®kžŦVſsààggü ŦŰƁ’àà˜“šſsààs©¢’¹vàà Ŧƀ€àà ŰŮ Ą‚©œjàà_Ÿ …ààs¹ €ààŦ“® ƀs©¢‘¡Ŧ®àà8#€k¹Ůsàà<¡Ŧſ“ €k űƁ‚ŰŮƀ€kk¹Ą‚©œ_©ž‚Ŧ€Ŧ“® ’8 ŦŮ‚b ŵ‚dŰŮŮŦ‚ŦŰŮvs¡Ů #€ s ŮŦ‚ŦŰŮŠ¡s Űs©>ŵŰŦ“űŦ®¥¡ v “žv©àà s>Ɓ®¥àà_ ®8s¡Ů ŦŰƁ’˜“šƀsàà©¢Ɓ€àà s®ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ ‘©s8¡ƁƁſV´¹Ą³s‚¡ŮsgĄŦŰŦŮ ŮŦ‚Ŧ‘àà¡Ŧvàà “ž®¥àà_ űŦƀٓàà vàà “ž®‚wsƁƀٓMĄ‚©¢“i ®8s¡ŮŮŦ‚Ŧ#ٓ ®®8s¡ŮŮŦ‚ŦŰŮ Ż‚ũۓ`ŦŰƀsàà©¢‘¡Ŧ€kŦ“® Ůsjž»ƀ€ «_ ũۓ`s¡»ŦŰƁ’˜“š #€kk¹ƀŮsf8 Ŧſ“© “s¡

81

//

ŦŰvs¡Ův‚àà_©ž‚ààb €ààŦ“®àà ®i’àà> pſsggü#€ààŮ…s¹ ĄƁŰ®sg©gCžsŝŦs®¡Ŧũsg©gC űŦĄ‚©œ_©žŰŮƀ“lق¥ij>©s¥ ٓ“ŮŦ“’¹€ق¹Œàà_¹vs¡Ů ® ‚’’©7àà ĄŰs¹űsàà ƀ“lŰŮ wsƁŮŰŦŮvs¡Ů€àà™ĄsƁŰŦŮűŦ #ٓ ®ſ“ €k…s¹

ISSUE 870

’´87ſŦŰsààj©ŰŮ€Ŧ“®vàà Ŧ Zˇ ws³s®‚ŸƁ³sŰsàà_Ɓvs¡Ů ũ³´8 Ŧٓ7lt“s¡“àà ź‚` #ٓ ſ“ ®‚ŸƁŰs_»€k…s¹ #ٓàà ®®8s¡ŮſŦŰsj©ŰŮĄ“àà©i¹ ŰŮ®¡Ŧƒ>…gs¡“ ‘©;Ɓ‚žź‚` %ÃÂÆ« ®‚Ÿ~bàà …s¹Ɓs’©i¹ق¥ij …s¹ŦŰvààs¡ŮűƁ‚àà‚ààb ƀ“l s¡“àà ‘©k¦j#ŮŰŦŮſ“àà Űsſs¡ű €ŦƀŮŦŮſsàà_ſŦ‚œ_Ɓ²ž#€Ů® ŰŮŦŰs’©i¹ق¥ijٓàà7l€Ŧ“® ŰslűŦ„žƀ“lſs<k«¡ſ€©àà “ #€k¹Š¡‚>®8s¡ŮſŦŰsj© ¬©s¡“ ź‚`vàà Ŧ‚¹ůſs¡s ŮŦ‚Ŧſ“ €kſŦƒ©ŰŮ®´8 Ŧ’“¢ #€k¹®MŮs<¡Ŧ®8s¡Ů

Z¿Y[M

ſsàà_ũsg©gCžsŝŦsſŦ€kjàà_ŦŮ ®879‚©o‚ƀƁ´ŰsŦŧŦ€ŦƀŮŦŮ ŮŦ‚ŦƁ®àà8s¡ŮſŦŰsj©ĄƁŰ‚àà’¹ ſŦŰsj©’ààŮŰŦŮ³sſ“ Űsàà_s ®¡sŝšűŦ#€k¹®«ààj¹ƒ©Ąƒ©s¡Ů ſŦ€©àà>¹Ŧ®8šűŦ®kƀ“àà©‘¡Ŧ’¹


ISSUE 870

//

80


79

//

ISSUE 870


Æ® sŰŮŰs©i©‘¡ŦĄsĄŰŦŮv ƁŮ

¥©Ÿ“¹ ‚>ž€d®€ v>¥ v_ žv>¥ ®€ŮŰs©i©ƁŮs sj ſŦ©űŦ3%vf¢Űsa’ŧsb …©Ŧ‚k 8 ŦŮžƁŮūŦƁŮűŦ’àà¡»€dŽs €kŸ = űŦ7ĄŰŮŰs©i©ق #ق¹ũ“Ąƒeۓ“‚ s= »’ s‘Ąs’ s’8 ŦŮv ƁŮ’¹v> s»®œs vfƁƀs<kžű‚ŰŮƀ‚ ³ ®>¹»ſ“¡sšƁsls s€ ‚<kĄŰ“ààŻ´ ’’¹ ŧ“ s™sg…ƁŦ#€¡€Ž“`üs 2ƍ“ƁŰŦ€“žžŮš’¡ ¡ŮűĄ€¡€v¹‚ ¢Űƒ‚>ž ŸƁ ‚ ŦŰ…àà¡sl‚ƁŮűĄ€k=7ŰŮŰs©i© ųƁ‚ vŦſ“H“`ü»s„k ’“ ق€ق¹€kiv Ů’j M’¡ƁŰ®ũŦŮŰŦƁs sŦ ٓ ƀŦŰ ®s7©8_ž v¹‚ ’¡ »©`C ƀŰƁŮ Ą‚©¢ŰŮ‚ s= ƁŰ „7Žs vf# Ąslg©Ű űŦ s ’ s3 %ق¹ ¡€ v>¥ ŰƁűsƁق¹Ŧ€©ž ®œ 8>¥ ŰƁd »ƀ€_Žs ’¡ű“ksŦ ƀŰŮs`…jſ“HŦ“ŦƁž€Ɓہ¢ #Űs¹Ą“¡Ůs8ŦƁž©8 Ŧ€Ŧ ®“` Ɓ®8ƁŮĄsŰs¥7i s Žs7 ŮvŰ Ɓ€ Ŧ€ © űŦƁŦ©Ű »„7űŦ®¡sۇü’žŮ“ű“k ¡€©_Ÿ ƁŰ ®“©i©ƀs<kž kƁ€ٓžsssl8>¥ € Űsà à‘àà¡Ŧ#žŮŦŮ’ŦŮŦſ“ààjŦŰ’»©Ű Ůs8Ŧſ“j8¹‚ #¡€ “Űs‘¡ŦƁ sƁŮſƁŦs‘sŦ… ŰŮ ¡ŮűũŰs8 ŦƁŰĄ€¡€Űs¹űs ƁŮ Ŧ€ŧŦ“s™sgŰŦűs sŦ »¡€“

űŦ»®s€ Ű’¡sƁv‚ ’‘ Ű€© “ ’i‚’ƁŰƀ€¡Ŧ’¡ #€ ŧ“ ſ“jd™ƁƁ€šŰŮĄ“ Ŧ€ sűŦžƁٍ©Űſ“©i©v>¡ ƀ€ ƁƀŰŦŮ’8>ŦƁv¹‚ ƀŮ‘v¹ ƁŮ’dŮ‘¡Ŧ¡€ v>¥ ŰƁ ‚ ſ³Ŧ#ž€ƁŦŰŮs®€’sŸ ‘©j s®€űŦ€d#ž“ ©ŰƁž€àà“ ſ€© ŰűŦ€dŰŮŰs©i©ق#k ‚žŰŦƒ ‘ųŰs¹®žvŰƁ€ ƀŮsIƁŦ»œŰƒ^k¡€i’¡ v œĄƒ©ŸsŦ»©8 Ŧ€ŦƀŦۏgƁj €¡€©k ’¹ۓb“j3%€© ‚žŰsaű € ¡€v¹‚ »ž“ ©Ű Ŧ»…àà¡sl‚űŦvj>‘¡Ŧ’ €©

ŰŮŰs©i©©’sĄsۂ™<Ű #ž€©_¹ ŧŦ#žŮŦŮſŦƁs »®¢€űű s‘¡Ŧ#¡Ůۓ v>¥ ’¹ Ŧ’i‚‘¡Ŧ ’ſ€© Ű ĄŦ‚‘ Ɓ‚ ©¢‘¡ŦĄ“Ą€kŰs¹e ’àà¡®žv €ki“_8 Ů„¹¬©ƒk¹® “k‚ ŰƁ€ s8>ž“ ©Ű ©>žűsv>‚™s®>¹s¡š ũŦ ŰŮssſ“Űs¹Ɓ©8 Ŧ€ŦƀŦŰƁŰĄ€ v_žűŦ’ij’¡Uf¢s„¤ Ɓق¹Ą ¡€ũŰsDž‚>js»ŰŦŮ €kiƀ€k ŰŮŰs©i©قق¥ “l¡ sŦ¡€© Ű®Ůٓ ’sƁٓŧ“ sŦ€© s‘Ąsſ³Ŧ€¡ŰŦŮv ƁŮſ Ÿs™ƁŦ#ق¹€ ې³s¹ “s®i© 3%‘©˜sž€ƁŦſ“7¡‚ v= ¡Űl®Ÿ’jžŮŦŮv ŮűŦŦŰž‚àà> 2#žŮ‚¹® ‘’¹€©8>©®8= ‚©> j»®8kdźŮs`’¡Ą“ ſق¹® ’‚™s ®œ8>¥ Ű Ɓ’sŸĄ“Ůs8Ŧv¹‚ žŮŦŮv Ů űŦƁŰ®ààsŽŮsdƁ

ISSUE 870

//

78


77

//

ISSUE 870


J

646

DUBAI

I

269,000/-

N

255

DUBAI

5556

DUBAI

L

9909

DUBAI

G

3330

DUBAI

L

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

40

K

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

90009

99,500/-

11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

7700

139,000/

2022

I

DUBAI

DUBAI

7787

DUBAI

7707

DUBAI

2220

X

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

700

L

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

X77

J

139,000

B

DUBAI

55505

DUBAI

8808

G

U.A.E

550

G

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

3000

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

63333

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

6677

89,000/

24242

DUBAI

C

U.A.E

M

1122

D L

38

B

U.A.E

90

‘¡“©gŦžŦ

175,000/

6

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

11110

159,000/-

20002 11

95,000/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2211

DUBAI

89,000/-

27,500/-

5

607

DUBAI

249,000/-

10 Ε΍έΎϣϻ΍ 1458 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

455

DUBAI

269,000/

125,000/

11

855

DUBAI

269,000/-

59,000/-

69,500/-

11

DUBAI

M DUBAI 5055

39,000/-

11

M

99,000/

26,000/

X

711

59,000/-

59,000/-

380,000/

8080 11 Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2202

DUBAI

295,000/-

55,000/-

59,000/-

6

M

59,000/-

89,000/

175,000/

11

DUBAI

145

295,000/-

59,000/-

89,000/

B

DUBAI

49,000/-

59,000/-

N

I

59,000/-

69,000/-

L

124

295,000/-

269,000

I

DUBAI

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

5700

59,000/-

34000 11

79,000/-

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2600

59,500/-

ISSUE 870

//

76


75

//

ISSUE 870


Ąƒ¤ š

®œ‚ũ“®s¦=¡«©¹ «¡ŰŮŦŰ“j©išƁ®œ‚ũ“»‚¥ »Ź‚Śƀ€©f

Ʋsģũ€’®‚ſƒjsƁ€©k¹Ŷ“i=’àà s¹ #ٓ ž‚Ŷ“i=s€©ƒ’g©Ů „¤ ق©œž‚s€©ƒŦŰ’s »‚œ¡Ů’ s¹«¡ŰŮ s€©ƒƁƀقà๒s™Ŧ®œ‚ũ“Ŷ“àài=’ #€“ t©¹‚ 7űŦ’¹ź‚ ŰŮĄ‚àà¡ű’¡³ĄƁŰŦŰŶ“i=Žsàà #€©k¹źsŦŰſš~b Ɓ€¡ƒ¡‚»€¡Ů“ƀق¹ƀŮsš #€©k¹…=žƁ€¡ƒ¡‚ŮŦ“ààĄƁŰŦŰžƁŮ’¡³„¤àà

žsWs¡vsàà ģũ€’Ɓƀ€sàà “žŦŰź‚ ĄƁŰ »Ɓ‚ űŦ7’g©ŮƯĢsƯƮ#€¡ŰŦœŽs¦=¡ŰŮt ũ“ƁŸskdsƀŮűų‚ààƁƀŮŰƁšſƁ‚©Žs¦=¡űŦ #€©k¹Ɓ‚ Ɓƀق¹‘©˜ƒƀűs®œ‚

%’©lű‚

%‚fƯưĄŦ‚žű³ŮŦ“

’ŰŮƱĢƮŮŦ‚œ©8sàà ’ŰŮƯƳƮĄsààŮsŦŰ‚àà #€©k¹ž‚¢v¡slŰs «¡ŰŮŦŰƀ€àà ŧšƀ‚¹ƁƁق¢»ĄŦƀ“l‚¥àà »ŮŰš ŰŮŦŰŮŦ“„¤ #€©k¹Ŷ“i=sˆ “8’àà s¹ ’g©ŮưƮ®ŦƯĢũ€’Ɓ’àà8=¡Ű„¹‚©žź‚ «¡ ŰsƱsư‘©‘¡ŦŰŮ#ٓ ®¡´ s€¡ŰŦœ‚ŰŮ #€©ƒŦŰŮŦ“ #€¡ŰŦœŰsààk¹’¡ƁŰĄŦ‚ààŦŰŶ“àài=‘àà¡ŦűŦƯ/Ʊ ưưŰŮưưź‚ ŰŮŦŰſšƱ/ư»€àà «k ŮŦ“®àà8Ɓ ’¡³s€©ŮŰsàà_ź‚ ’’Ɓ’8=¡ŰĄ‚8j©8sàà

#ق©œ¥ Ą‚¡ű

ž‚¢ƯƯƮŮŰš ž‚¢ĢƮĄŦƀ“l‚¥ ƀ€ ق ſs<kƯ/ưƁق¢ ƀ€ ŧšž‚¢ƯƯĢƀ‚¹ ـưŹ‚Śƀ€©f

ž‚¢ưưĢ‚¥ ƀ€àà ’ŰƁſs<kư®œ‚ũ“ ĄŰ“ Ŧàà sư“j©iš ŧ‚Ÿ‚ž’s ž‚¢ưƱĢ’s ‘©¡ƒĄŦ‚žű³ŰŦ€g’Ÿskd ‘©¡ƒĄŦ‚žű³ŰŦ€g’®œ‚ũ“

ISSUE 870

//

74


┬«k┬Е┬іs

┬Ё┬Е┬ъ─ё┼«кЂ┬Ѓs┬Акђ┬ђ┼А┬Ё┬Е┬ъ┼┐s8┬А┼д┬ѓ─ё┬ђ┬А┬ђ─ёsv┬Ю┬ѓ #┬ђ┬Е┬ђv ┼«┼▒┼д┼д┼░sv┬Ю┬ѓ┬Љ┬А┼д┬«8┼д┬ѓ┬ђ┬Аs7#┬ђ┬А┼А┬« ┼┐s8┬Е┬б┬ђ┼▒┼░┼«s┼▒кЂ┼░┬Љ┬А┼д┬њ┬╣┬«87├╝┼▓s>┼дкЂv┬Еg┬Њ┼▒┼д ┬«┬юi┬Ю┬Њ┬«кЂ┬«┬ю8├а├а> sкЂ┬ђ┬А┬ѓ7┼Е┬Ђ┬╗кђ┬ђ├а├а ┼«s<┬А┼д #┬ђ┬Еk┬Ц┼Д┼д┬ѓ ┼д┼░s┼░s┬╣

┬«┬╣┼«┬Њ┬╣┬ђ┬Њ┬ѓc8k┬ѓ├а├а┬б┼д#v├а├а ┼дкђ┼д┼░┼░┼«┬«┬Њ ─ёs┬ѓ7 s┼▒кЂ┼░┬Љ┬А┼д#┬ђ ┼░┬«sj ┬њ┼┐┼Акђ┼░s┼░┼«─ё┬ѓ7 ┬╗┬ђ┬Е8> ─ёs┬«8= кЂ┼Е┬┤┬Ц├а├а_┼┐s┬Аs┬ъ─ё┼д┬ѓ┬«s┼▒s┬њ8fкЂ sкЂ┬ђ┬А┬ѓ┬Е┬ю┬Љ├а├а_┼д┼░sv┬Еg┬Њ┬ё├а├а┬ъ#v├а├а ┼д┬«┬б┬ђ┼▒ #┬ђ┬А┬Њ ┬іj┬љ┼░кЂ┼«┼┐s8┼д┬Ѓ┬А┬ЃкЂ┼┐s8 кЂ┼«

┬«i┬Ю┼д┬ѓ┬Е>┬╗┬ђ8┼д┬«s┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬њ┬╣┬«┬Ц┬Ъ┬Њ┬╣┼Еssf┼д s┬ђ┬Е st┼д┬ѓ┬ђ┬Аs┬њcF┬ѓ┬ё┬ъ#┼«┼▒s ┬«┼д┼░┬«┬б┬ђ┼▒ ┼д┼░┬«┬б┼░┬ЃкЂ┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣─ёsvjd#┬ђ┬А┬Њ_┼Ф┼░s ┬ѓ┬Е├а├а>┼▒┼д sl┼А┼▒┼д┬Ф┬А┬ѓU ┼д┼«─ё┼д┬ѓкЂ┬ђ┬Еk┬Е7v ┼д┼┐s┬ѓкЂ┼░кЂ┼«┬њ┬╣ #┬ђ┬Еk┬╣┬ѓ┬Ц ┼д┼░┬ђкЂ┼д┬ђ

73

//

ISSUE 870

┼║┬ѓ ┬ѓ┼┐s┼▒┼░кЂ┬ѓ┬њ┬њ┬╣┬ђ┬Е8 ┼д┼«┬«i┬Ц_┬«┬Њs┬ѓc┼▒┼д ┬«i┬Е #┼«┬Њ ┬«┬Ф┬А┼«┬Ѓ┬«s┬Аs┬ъ┬Ј┼д┬ѓ┬њ┬љ┬╣┬љ┬╣кЂкђ┬ђ ┼░s┬╣┬ѕ┬А┼д┬ѓ s┬ђ┬А┬Њ ┼░s┬╣┬њv ┼«┬ѓ┼«кЂ┼▒кЂ┬ђ┬ЕsM┬ѓc8k #┼«┼«┬ѓ┬б┬ѓ┬Ј7┬њ┬«┬б┬ђ┼▒кЂ

┼Й ┼Йs┼Ю┼д┬ђ┬Аs─ё┼░s┬╣┬њ┬ЪкЂv├а├а>┬Е┬Ъ┬Јкђ┼д┼░┬Љ┬А┬ѓ8l┬ђ┬Е┼д┼«┬«M ┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬«┬ѓ┬Ц┼┤s ┬«┬Њ┬Ў┬Њкђ┼░s┼░┼«┬ѓ8_┬Е┬њ┬Ъ┬ѓ#┼«┼д┼« ┬ђ ┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю┼Й┼д┼░┼А┼д┼░┼┐s8k┼»┬«j┬╣s┼д┬╗┬ђ┬Е ┼░┬«┬њ<┬Е8┬њ┬ѓ8j┬╣ #┬ђ┬Еk┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъкђ┼д┼░s┬ђ┬Еk┬╣v┼д┬ѓ8 ┼дкЂ

┼┐s┬ѓc┬њкЂ┬ђ┬Еk┬╣┬«┬«s├╝├а├а ┬Њ кЂ─ё┼«s├а├а ┼▓s>┼д ┬Ё┬Е┬ъ┬Љ┬ЦP┬Ј┬Ц├а├а ┬Љ┬А┬ѓ8l┬њ┬Ѓ├а├а┬Е┬Ъ┬њj┬њ┬╣┬ђ├а├а ┼░┬« ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬«├а├аi┬Е ┬љ┬ђ┬А┼░┼д┬ђ┬«├а├а>┬Љ┬Еk┬Ъ┬ѓ├а├а┬б┼д#┼«кЂ┼░┬«├а├а ┬ђ┬Е┼д┬Њ ┬«┬б┬ђ┼▒┼▒┼д─ё┼д┬њi┬ѓ┼«┼░┼дкЂ─ё┼«кЂ┬Ѓ┼┐┬Њ┬Ъ├Й┬ђ┬Е s7 ┬њjкЂ┼«┼░кЂ┼А┬«кЂ┼░sj ┬њ┬«s├╝ ┬Њ кЂv┬Еg┬Њ┬њ┬╣┬ђ #┼«┬ѓ┬Е┬б┬«┼│┼«┬Њ ┬њ─ёs┼▒s┬Ј┬Ц ┬Ѓ┬Е┬Ъ


®k©Šs

ĄŦ‚ŦŰŰs¹ˆgƁŮŰŦ€ĄŦ’<©8ſق¹ŦقƁűƁ‚ààŦ Űs¹’vàà Ůſ³Ŧ‘©j#€©k¹®‚v=àà ſsٓ ŰŮ®ŮƁŮƁ€¡Ů‚#€©k¹®ijŦŰſs©j`Ɓ€¡“àà #v Ŧſsۂ™’ˆg’i‚‘¡Ŧ

Ɓ€©ŮžsŝŦŦŰĄŰs¹€¡ŰŦŮv ƁŮ€©k¹®Ųsàà>Ŧ ƀs78 ŦſsŰs¹€© ‚®sŦ»€¡ŰŦŮſš’ĄŮs¡ű¡sW v>©ŧ“ ®i© ®d™Ɓ‘©kŸŰŮU‚¢ŰŦ‚#€ s wssjàà ¹„f’Ůsààj8Ŧ‚œ¡Ůź‚àà űŦƁ « ſsٓ ’#€© s’8 ŦŮ€¡Ů‚‚8àà_©ٓ ® €© s‘;jbƁ€¡‚©œƀ€¡ŮsŦŰſs8¡s®¡sŦ“Ɓ€©k¥ #€¡“ ®“ ’€©Ŧ“8’¹€©8>®`= ‚c8k€àà Ű®‚c’ #€¡Űs¤àà>ƁŦ’ŦŰsŰs¹ſsk©j ŦsƁ€©k¹Ůsààj8ŦƁŦ ŧs=8ŦŦŰv ŰŮƀŦŰ‚¢Ŧ€©Ŧ€Ɓ€©àà s7‘©€®i© Ųs>Ŧ‚¢Ŧ#v ŦſsŰsc8ŦŰِ®“ ’<©8»€©k¹ űs©’‚DsƁsĄŮ‚sſق¹ũۓ_’€©k¹® v7üƀŰs‘¡ŦŰŮs‚œۃs€¡Ů‚ſƁ€»€àà¡ŰŦŮ #€¡‚©œ®8 Űِ©j`s€©k¹

’¹®¡s’àà_gƁs‚¥€©Ŧ“ ®MƁ€©8àà>ſŦ‚œ Ɓ€¡“_“€© ‚®#€©k¹®ij»€¡ŰŦŮ‚àà ŰŮ ’€¡ssŦ»€k¹ٓs®i¹ۓ ’ŦŰsj vàà>¥ ‘¡Ŧ v Ŧ®sűsűƁŰ‘¡Ŧ#€© s’8àà ŦŮŮsj8Ŧſsٓ ۀgk¡Ŧv Ŧ®s¹ˆgƁ€© ‚v©g“’€©Ŧ“®’¹ ŦŰsŰs¹Ą‚8àà_©„f’Ůsj8ŦsƁ€©àà s7€©Ŧs #€©k¹Žs7Ů

»€©k¹®„ſsٓƁŰŮ’¹®¡Ɓ‚©Ɓ„f’Ůsj8Ŧ Ąs’s‚Ɓƀق¹ƀŮsf8àà ŦſšűŦ#vàà Ŧ®ŮűŽs9 ’¹v Ŧ®8‚³s#€©k¹Ŧ‚ŦjŰŮŦŰ®¢€ű ƁũۀsƁ€¡‚©œ«j¹ŧ“ „‘¡ŦűŦ€àà©Ŧ“® #€©ŮžsŝŦŦŰsŰs¹vs<

€©k¥ų“Ŧ‚»€©8 ŦŮ’8 ¢’8fŰŮ’¹®¡s®8=

ƀs78 Ŧ#€¡Ŧƀق¹v= ŦŰŰs¹ſsٓ € sſsŮs¡Ɓ ųŦ’<©8³sàເ¡ŮŦŮžsŝŦ’8àà ¢ŰŮ’¹®¥Ÿ“¹ ‘¡Ŧ#€¡‚¡¤ŦŰſšv©“;àà>€¡sƁ€Ů®ſs_ŦŰ Ą‚œ¡ŮŠ™Ɓƒ©Ÿ’jĄŮƁƒààƁŮہ¢®sààűƁŰ #v ŦŮ€Ŧ“

ISSUE 870

//

72


® űŰƁ

€ ƀƁ‚œjſslſs¢ŰƒsſŦ‚¡ŦŽs78¥>

€ ®slſŦ‚¡ŦŽs€k ųŦŮsžſŦ“k’Ű³ŮŰŦƒĢƮ»v Ŧƀٓ®“ ’’¡sžŽs7“Ąsààv©sdűŦvàà¡sjvlŰŮƁ ’Ŷ“‚‚7 ‘¡Ŧ#ق¹Ŧ€Ŧſsۓàà_¹ſ“© Ŧۀ #v Ŧ’8 ¢’7k_¥¡ v_¢űsŮŦŮŰŦ‚ſƁ€Ɓ€š

ũsgsàà>’Űs‘©ƁŮĄŦ‚’¹Žs78¥àà>®i© ’8 ¢’7kàà ƁŮ»vàà Ŧƀق¹ٓdſsl®s‚l Ųs Ŧ‚#v skàà ŦŰsvsŰ‘¡ŦŰŮٓ ſsf¡‚ ®i©€ žsŝŦs“i ŰsŰŮ’¹ƀ€ žsŝŦ®_¹’‚ »¡ű‚»’>Ŧ‚»s©s¤àà ŦĄs©sđƀƁ‚¢ŰŮſŦ‚¡Ŧ ‘¡‚v= ƀƁ‚¢‘¡Ŧ#v Ŧƀ€ ƀƁ‚œjƁſs8>‚ Žs78¥>ưƮƯġũsgs>‚œ¡ŮƀƁ‚¢’ ’v7>ƀƁ‚¢ ŰŦ€¡Ů‘©8>ŞŽs78¥>®i©#v Ŧſsl®s‚l ŰŦƒ¢‚ſsƒ©Ąs©s¤ Ŧ‚Ŧ‚ŦŰsvsŰ‘¡ŦŰŮٓ »ſs8>‚»¡ű‚źs`’t©‚’„¤ €k¹® #ŮƁŰ®’>Ŧ‚Ɓ‚`

71

//

ISSUE 870

®¡sl’j©’àài‚’ٓdsààŽs€k®iàà© ĄŦ‚s© šĄsvižsũsgs>ƀŰƁŮ‘©jكs #ق¹ٓd®slũsgs>’Űs‘©8>Ş ’i‚ŰŮٓ ŰŦ€¡Ů‘¡‚ š’8 ¢’7kàà_¥¡©‘¡Ŧ ſsƒ©©‚Ŧ‚ĄƁsàà>sŦŰsvsŰ‘¡Ŧ®Ɓ‚¢ űs©8ŦƲŸ“j<sƁ€sàà Űſs¡sž’‘¡‚ü®kd¡ ’i‚®ŦŰٓ ƀƁ‚¢žƁِ©ſŦ“k’€ “ ‚‚©ŰslŸűŦ®¥¡ſŦ“k’Ɓٓàà ®¡sl’j© ®ààs‚lŽs€kũsgs>#ق©œ®sl’©jlàà

€Ŧ“ ŰŦƒ¢‚‚ààb®sƒ©’ưƮƯĢŽsàà ſsl #€

’8f¢Ɓٓƀق¹‚fàà ‚b’’¹ſs¡Ű“j©«©Ŧۀš ^©Űِ©‘¡Ŧ®Ŧ‚jĄŦ‚®i³Ŧ©s€àà ® ’8 ¢’7k_¥¡»v Ŧƀ€©àà Ű®¡slŦ“’‚b saŦĄŮŦŮŰŦ‚’¥šſƁ€’87Ŧvàà_¢űsۓ_¹’ #€àà sƀق¹tiŦŰ®8gŦ“®àà8Ɓ€àà sƀق¹ Ž´g8 Ŧ‘¡‚WŰŮſŦ‚¡Ŧ’v_¢űsűŦ€dſs¡Ű“j© ^©ĄsŰŦ€¡Ů’ààŦŮŦŰŮŦې©‘¡Ŧsق¹v¹‚àà #€k¹®Ŧ‚j‚‚


® űŰƁ

ÆŮƁŰ®®k8 ŦŮv ƁŮق

ſŦ‚¡ŦųűŰƁűƁŰvfũssfŦ

s®Ɓ€kk¹®® ۂŦـ<ŦŰŸ“™“‘¡Ŧ€ق¹ ©®‚‚ € ž´ŦŮۓ‘¡ŦŰŮ#ٓ Ŧ‚‘¡Ŧ €Ŧƀق¥Ŧ€©žĄƁűŦ‚8js¡“¥ ³ƁűŦ‚8lĄŦ®‚ Ű³ŮŰŦƒƱƮƮ‹i7 Ŧ‚‘¡ŦŰŮۓaĄŦ‚®i #ق¹€kŦ“ŞvgŦ“Ÿ“™“‘¡Ŧs vfs=s’¹ƀق¹v Ŧ“ ŰŮũۓ¤ ŦŽšĄ€©“űŦ #ٓƀ€ ’Ŧ“®sHšĄ€©“‘¡Ŧſ³“;> ’ŦŰs¹ũsgsà>ŰŮſŦ‚¡Ŧƀ€àk¡sM®s‚ltà¡s ‘©8ŦVŰš’v_¢űsƀŦŰŰŮ€¡s þ“¥ ³Ɓ ũŦŰsŦ®iiHŦ‘© ‘©“ ŰŮſŦ‚¡ŦűŦ®¢€k¡sM’’¹ŮŦűšƀsœ_Ŧِ© ٓƀقàà¹v¹‚àà ũŦŰsŦ’ŦŰs¹vààkMۓƀŰƁŮ t¡sſŦ“kƁŽŦ€xkžtàà>¹s’8àà ¢’7k_¥¡ űŦƀ€kk¹v¹‚àà Űs¹’ŦŰs¹ƯưƳƮſs©ŰŮ®s‚l #ŮŦŮſs¡sžsvsŰ‘àà¡ŦŰŮٓ Űs¹’ۓàà_¹ĢƮ ‘jl»´ ŽŦ€ƀŮŦűxk¢Ůs<àà ƁĄ€jŦ€©d

®k>€©d Ɓ®sbi Ą€l»ƀ‚gŽŦ€Ą‚œ> ‘¡ŦŰŮŮŦűšƀsœ_Ŧِ©ſŦŰƁšŽŦ€ƒ‚ŽŦ€ۓž #€ٓũsgs> ’sk…©žĄ€ààkŸ’¹‘©8ŦVŰšŽs7©ŦƁſ“©àà Ŧۀ ſŦ‚¡ŦŽs7“ſ“© Ŧۀ’AFCĄŰ³ŮŰŦƒĢƮųŦŮsž ’ۓàà_¹‘¡ŦĄŰ“lj„©˜ŰƁžŮ‚vàà Ŧ“ ŰŮ »ſsji © ©j`ss© šŽs7“ſ“© Ŧۀfk¹ vàà_¢űs®™sg8‘©8ŦVŰšŽsàà7©ŦƁũsŝ‚àà s ®“ ق¥ij‚àà s ’Ɓſ“©àà Ŧۀfk¹‘¡Ŧ„©˜Ű ĄŦ‚’8 ¢’7k_¥¡»Ů“ƀ€ ųۓ_¹s“¥ ³Ɓ Žs7“’d “’k©űŰŮſŦ‚¡ŦŽs7“ſ“© Ŧۀ’¹ ƀűsŦsvàà Ŧ“ ſŦ‚¡Ŧſ“©àà ŦۀűŦŰsàà‘©ƁŮ Žsàà Ưư‚¡ű®kàà ĄsƀŮŰŰŮŴ“` ’Ɓ’¡sž ‘¡ŦŰŮ#€€ŦŰ‘©8ŦVŰš®i©ŰŮ“¥ ³Ɓۓa ĄsŽŦ“©8àà>ƀ€kk¹ŰŦƒ¢‚’k©ű‘¡ŦŰŮƁ’8àà ŦŮ ž´ŦſŦ‚¡ŦŽs7©ŦƁſ“©àà Ŧۀſ³“;>sŦ’bŦŰ

œŰƒt¡s«¡sŽs7“®i©‘Ŧ‚©žűŦ®¡sMƁŰ

ſŦ‚¡ŦŽs7“®àài©‘Ŧ‚©žűŦ®¡sMƁېàà Ŧ‚ s’8 ¢tàà ’7kàà ¡ű‚ưƮƯġ®slžsŰŮ Ɓ„©˜Ű»ſsŦ“ƁųűŰƁũŰŦűƁſ³“;>ۓa ſsk¥¡űs® ‚»Žs7“ſ“©àà Ŧۀſ³“;>‚œ¡Ů €©àà_j€ksĄ‚k®¡sƀ‚lŸ®àà8Ɓ®iàà© ƀƁs¹Ÿs<àà ſ³ŮŰŦƁŭ‚àà ۓžs¡Ű“ž»®=¡sàà_ v7©àà Ŧ‚‘¡ŦŰŮ’“s’8¥#€àà ŰŦƒ¢‚ #ٓŽs7“®i©®‚‚ »ųƁŰ®¹Ų“Űs¹ ųƁŰ®¹ĄŰ³ŮŰŦƒƱƮƮź´8 Ŧ ŰŮŽs7“®àài©‘ààŦ‚©žűŦ®àà¡sMƁېàà Ŧ‚ t¡s‘¡‚®iŦųƁŰ®¹’¹€àà ŰŦƒ¢‚®b¡Ŧ‚

ISSUE 870

//

70


® űŰƁ

Ůs8 ‚’¡€Ɓ€sƁŰ„¡‚¹€“ĄŦ‚ſs³ű

ƀŰs8à ¬à¡Ɓ“j©Ŧ‚7¡Ŧ ſsà³ű ‘ŰV‘ ĄŰsžƀsœà sĄ€˜“à

„à¡‚¹®œsà ưƴ€à“tà ŰŮ ƁŦĄŦ‚®s<kĄŦ’¡€Ɓ€àsƁŰ #Ůs8 ‚ sž‚8©˜“ŰŮ€d®g¡sŮٓƀ€àà ũŦ’¡€vsſ“kP%vf¢ƁŮŦŮŦŰſs³ű ‘’‚8àà_©’¡€‘¡Ŧk¹‚¥#Ŧ‚7¡Ŧ “’s€¡š® ’i‚ŰŮſs³űƁƁ€sƁŰ…©žƀs€kŸ ®slžsĄsl8sŰ’ٓdźš®iž …_ ŰŮ’¹€k8‚¢ŰŦ‚ĄƁŰŰŮƁŰ źƁŽse‚žٓààdwsƁ€sƁŰ ‘¡ŦŰŮv>¥ űŦ€dſs³ű#€ €˜“

®slžsĄsàà sWق¹ž´ŦŰŦ€¡Ů #ŮŰŦ€®¬©ƁŦſƁ€

69

//

ŰŮ‘ŰV‘àà ĄŰsžĄ€˜“àà ƀŰs8

Ɓ€sƁŰ„¡‚¹®œsàà ưƴ€“t ®¡ƁŮs¹ààs¹ŰŮ’¹®¥¡sũ‚àà_© Ɓٓƀ€ ƀ€©¦©žſs³ű®s`8 Ŧ Ɲšđą›ć¨ĊĶđćđłƞŰsd ſšĄƁŰ ƁŮs¹ſŦ“ààk’ŦŰٓƀ€àà ’8àà “ #Ůs8 ‚®se‚žƀŰs8 ĄŦ‚ ‚8©˜“ŰŮ®ààs©žŰŮ„¤àà ſsàà³ű “s©8>¡‚¹%vàà “Ɓ€sƁŰ’ŧsb ‘Ŧ‚©žƁŮs¹ſŦ“k’őŰs7ũ€àà“ #žŦƀŮs8 ‚v¡Ŧ‚ŦŰũŦ’´Ůۓ Žsüàà “ ſs³ű’¡€űŦ’¹Ɓ€sƁŰ

ISSUE 870


sl¡€kűs©

Email: niazmandi@ertebat.ae € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_

®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>®Ŧ‚¡ŦŰŦ€sàà>«àà¡’ #¡€kűs© Maahey50@gmail.com #¡€kűs©®8>¡Ű“v¹‚ ŰŮĄŰs¥jvl®Ms ’ ƮĢƮ-ģƲƳģƱƯƳ%‘fi ®8àà>¡Ű“v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvl®seŦ®¡sš’ #¡€kűs© ƮĢĢ-ƯƳưƱƯƳƳ%‘fi vlŰs¹’gsàà svsŦĄŦŰŦŮ‚œàà_¡ŦŰš®Ms ’ #¡€kűs©ĄŰs¥j ƮĢƮ-ĢƮġĢưƮĢ%‘fi ŰŮŠŦƁ®ksàà ŰŮŰs¹vààl‚œàà_¡ŦŰšIs «¡’ #¡€kűs©’Űs ƮĢƮ-ƱƴġģưġƱ%‘fi

%’Hs¥s’¡sžűŦ ſق¹v7ü-U “-ſ€Ŧ“ #€¡‚©œŮs¡®8ŦŰ’ŦŰ®>©iœŦ

ƮĢĢ-ĢƯĢƯĢƮƴ%‘fi #¡€kűs©ũs7‚’gbkŰŮsš’s ƁŮ’

ƮĢƮ-ƲġƳƮƱƱġ:‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡ŮŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »Ű“8k »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »űs»źŮ»œŰŦ»“s©ž Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

©7“ŦųƁ‚

žŦ€=8 Ŧ ŰŮĄŰs¥jvààlŧs¡ŰŦűsIsàà ƁsšĄŮŦ€ààd’ #¡€kűs©űs¢Ɓvfv¹‚ Jobs4you.uae@gmail.com ũ³“`üųƁ‚vlŧs¡ŰŦűsIs ƁsšĄŮŦ€d’ #¡€kűs©ĄŰŦƒŦž‚ Ʈġ-ưģĢưƯưƳ%‘fi ’gs s®¡sj©žŦ“v¹‚ ŰŮĄŰs¥jvl®Ms ’ #¡€kűs©Űs¹ Ʈġ-ưưƯƳƮƮƳ%‘fi ®¡sj©žŦ“v¹‚ ŰŮĄŰs¥jvlŰŦ€s>®Ms ’ #¡€kűs© hassanneja@gmail.com #¡€kűs©ĄŰŦŮŦۓŦŰŮŰs¹’gs s®¡sšs¡Is ’ ƮĢƮ-ưƱġưưƲģ%‘fi ‚8ŮŰŮĄŰs¥jvlsšƁIs ŧs¡ŰŦűsĄŮŦ€d’àà #¡€kűs©®se©i7 ƮĢƮ-ƳƲƴƳƮƱƱ%‘fi

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

»«©Ɓ‚8¥ŦƁ«¡ƒ©„s>©Ż“®Ms …ŦŮ’«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€vl ƀsœ_ŦŮſs¡“<_ŦŮƁſs8 ‚©ŮſŦű“š #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ĢƳĢĢƲƳĢ%‘fi

»®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

’^Ű®š»ưƮƮĢŽ€à໏8©‘¢ŦƁ„¹“iàà©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’ŰŮŰŦƒġƮvj© ƮĢƮ-ưġġĢġưƲ%‘fi ųƁ‚’^ààŰĄŦƀ‚g»ưƮƮģŽ€àà»ưƮģƀƁ²žàà©7“Ŧ #€ Ű® ƮĢĢ-ƱưƴġƴƲĢ%‘fi

’s  #¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮIs ’s ’ ƮĢĢ-ƱƯƮĢƮƯư%‘fi #¡€kűs©†©`’gbkŰŮIs ’s ’ ƮĢƮ-ĢƮĢƱƮĢƴ%‘fi

’‚f8 #€ Ű®ųƁ‚’‚8ŮžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢƮ-ƱĢģƳƮģƮ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ƒ¡s s‚ Žs¦=¡ƀsœ8 Ů«¡ ƮĢƮ-ĢƮưĢģƯƮ%‘fi

Űs¹Ąs¡“ ž“àài Ųskàà Űs¹ őۀàà »vààsŦ ĄŦŰŦŮ ®ààMs Ɓ®>©iœŦſsű’skàà š»Űs¹’gs »®sœàà_¡sűš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš‚“©¤s¹ ƮĢģ-ƴưưƯġƮư%‘fi Ɓũsàà>© sۓŦ’skàà ši¤¡ŮőۀĄŦŰŦŮ®àà¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš‚“©¤s¹ ƮĢģ-ƱƴƱƱƳƱġ%‘fi »®àà Űs»®‚ſsű’ˆiàà>ƀ€kŦŰ®seŦ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦ ƮĢĢ-ƳĢƱģƴƳư%‘fi

ŧs¡ŰŦűsƁųƁ‚k ‚žžŦ€=8 Ŧ Ż“gs®ŮŰŮ®sv¹‚ ĄŦ‚ ſ“©>©j¹Ɓvs

2020joboffer@gmail.com ISSUE 870

//

68


ƁŰٓ

‚¯ÁÁ€a¯½ZmÖÀÌ»

’€®¡sk98 ŦĄƒ©š^Ű#ŮŰŦŮٓƁ sŴs €©“€k¡š‚«àà¡‚ŦŰŮ ũۓ’®übàà ’¡³#vàà Ŧƀ€ ®¡sl…_ ŰŮƁƀ€ ƀŮŦŮ´®8 Ů ٓƁ’s’Ŧ€œŰŰs8 sàà ’<©8ŰŮ ũ“žs¹ĄƁŰŶ“b »Œg #v Ŧƀ€š ®ifi^Űƒ‚^Ű’sààe’k¡šƁ ƒ©^ۀ©f ĄsĄŰs¹ƀƒ¡ŰƁ€k8> #€ۓ ®_Ÿ’ tgvj>ƒ¹‚ŰŮũۓ¤ Ŧ®Ŧ‚

#v Ŧƀ€ ƒ¹‚j8Ą‚©¢_Ÿۓ ’ ’¹ũۓ¤àà ŦűƁƒ¢Ŧ®Ɓ‚ 8àà>©

ٓàà ®k©‘¹’f Ŧ€8àà>© űŦ «j¹®Ŧ‚ ũۓ¤ Ŧ„’€¡“® ŦŰ„‘¡Ŧۓ“ĄŦƁšƁƀق¹®s¡s #€k¹®ſŦ€kŸƁŮ

67

//

s€sũ³“C‘¡ŦƁƀقà๫j¹sſš #€Ŧ’8 Ŧ¢‚©sƒ©‚ž“¹ſs‚ ƀsœ¡s’à๻Ŧ“œŰƒààĄsĄŮƁŰƁ Ą€©“Ą‚ ‘¥ ’ĄsŹŦ‚Ÿs

©Ů‚skƁ€Ŧƀق¹Žse ŦŦŰ®k© ‚ž“¹ſsĄ“ivj>ŰŮŦ“v¡Ŧ€ ĄsŹŦ‚Ÿ‘©k¦j#Ůۓ ®_Ÿ’ ®ààb©ü ˆàà Ɓ ĄŮ#ĄŦ#ŽŦ Ą“àài ‚cŰŮſšĄŦ‚ƀ‚<kž“i^Űƀs©àà

®¥©sk¡ŮƁ‚¡š và੹ #€Ŧƀ€àà ’8‚¢ Ąs’kŦُs ‚ž“¹ſs®s`8 Ŧ Ɓtgvj>Ąsªi»®7s®kük ®_¡sűšŽ€ŰŮ#ٓ ®ƒ©Űű“©f¡Ů ®s™ŦĄŦƒŦƁŒgàà ‚i¡“¤àà Ŧ«¡ ſŦƒ©‘¡‚³s’®s¡v ŮĄŦ‚’€ ƒ©³sĄsv‚àà ŰŮ«©sk¡ŮƁ‚¡š

ISSUE 870

Ž“ ŰŮ®ààs¤j¹ĄslſŦ‚àà¢ŧŰsD ũۓ¤ Ŧۓ“’k©űŰŮűŦŰŮſs©s

…=ũƁũۓ¤ ŦĄŰŦ“àà tsŰŮ ق¥ij#vàà Ŧƀ€àà ‚s ‚ž“¹ſs Žsg8Ŧ8àà>© ©ŮƁ³sƀŮsdŦŻ“ ®àà s ’“sĄŰƁsààkƁƁ‚àà© ®¥©sk¡ŮƁ‚¡šũsà੝“` Űsààk¹ŰŮ ‚ž“¹ſs^ààk©€kƁ®¹³sŸ»’àà€ ‘©ja®¢€kŦŰŒi8=ˆ¡Ŧ‚ ŰŮŦŰ ĄŰŦ“àà «¡‚Ŧ‘¡Ŧ’àà<©8#€ààk¹® #v Ŧ€¡€ŮsdŦŰŮƒ©œŦſs<© ®k©àà>‘¡‚ š’¡sž‚‚ž“¹ſsàà ’ſšĄs’àà_¡Ű#v Ŧƀ€ ®Ŧ‚

’isþ€k8>†©=_s®8ŦŰ ’¹’€‚8_©ŵ‚Ɓ‚€kiĄŰ“ü ®¢€kŦŰĄs®¢²¡Ɓ‚®j©g8>‚©s ‘¡‚€¡€Ąs’“¢ŸŦ“Ŧ#€ŰŦŮſšs űŦ’¹€ààŦƀق¹vààsٓàà“®k© ‚ő³sŸ»‚€kƁ‚©ٓ ſs©k©àà_©ž ſűƁŰŮ®¡“’‚#€‚ŰŦ¢‚©sƁ sۓ ’’8s¡sgŰŦ«©sk¡ŮƁ‚¡šƁ s®¢€kŦŰvàà©f©¹ٓ7l’àà®l“

ĄŰƁsààk Ɓ ®ààk© Ŵsàà «7àà

€Ŧƀ€šقà࢐Űsk¹ŰŮĄŦ’gsàà> قf‚`ük®àà“lfv¤àà>s¹Ɓ ’àà ŦŰ ľļŃļ IJńķŃ ĔńńŅıň čńňĿʼn ‚¡žsŧsk8ŦĄŰŦ“ #€ŦƀŮŰƁšٓƁ ĄŦ’gsàà>Ąsààv©isŰsààk¹ŰŮſš ŦŰv¤àà>s¹‘¡Ŧƀ‚ààűƁŰƀŮsf8àà ŦƁ ³sƁƀقà๏¡€7‚©c®®àà€’ ’i‚’ŦŰſšsvàà Ŧj`®k© ’“g’ŦŰ®¢€kŦŰũƁƀقĄ€d #ŮŰƁs©«Ÿ“¹ĄsƁŰٓ €¡€Ą‚ààs ’¹‚ààž“¹ſsàà®k© ŰŮŰs‘©8àà>ŞĄŦ‚»€ààk¹®’˜ŦŰŦ ®sj Ąs¥¡‚š®iiHŦ‘©Ą“àà “Ŧ ƀ€ ’8 Ŧ¢…¡sM’ưƮƯġłđĮđĆ ٓ ũۓ¤àà Ŧ’ŦŰƁš“Ąs®¢²¡ƁƁ s®¢²¡Ɓ‘àà¡ŦűŦ#€ààk¹®’àà™‚ŦŰ »’€Ŵsàà Ąƒ©š^Ű’ààſŦ“® Ąskàà šƁ^Űƒ‚ĄsààĄŰs¹ƀƒ¡Ű ~bàà «©sk¡ŮƁ‚¡š»®k©’€ĄƁŰ ®Ŧ‚ s®¦k¡ŦƯƳĄsààŭ‚ŸƁ³s #ق¹ƀŰs Ŧſš€¡€


®ji

┬ђ_┬Ц┬Њ┼д┼░s─ё┼░sj┬Е┬ђ┼д┬Њ┬«┼┐s>┼д ┼«┼░┼д┼«┬ѓкђ┼«┬ѓ┬ъ┬«s┬Е─ё┼░s┬б┼▒s├а├а ┬«┬Њ ┼┐┼«┬ѓ┬╣─ё┼░кЂ┼«┼░┼«s├а├а┬њ┬ђ├а├а┼д┬Њ┬«┬њ┬╣ ┬Фj┬╣┼Љs┬ѓb кђ┬Њgs─ёs├а├а─ё┼░sj┬Е┼▒┼д #┬ђk┬╣ ┼«┬Њ ┼▒┼д%v ┼д┼«┼░sl ┼д┬ѓ┬ю├а├а_кЂ┬▓┬ъ┬Љ┬А┼д ┬ђ┼д┬Њ┬«─ё┼░s┬б┼▒s ┬Љ┬Еk┬Ъs┬А┼А┬љ┬А┬ђ┬Е ┬ѓ┬ъ ┬њ8├а├а ┼д┼«┼«┬ЊкЂ─ё┼░sj┬Е┬њ┬ЕкЂ┼д┬њi┬ѓ┼░┼« ┬Ф┬А┼┐┼д┬Њk┬њ┼┐┼А┼▒┼д┼┐┼д┬Њ┬«s┬А┼АкЂ┬ђ s кђ┼«sf8 ┼д─ё┼░sj┬Е─ё┼д┬ѓ┬ѓ┬юs├а├а_v>┬А┼▒ ┼Еs7┬Е┬╣┬ѓ┬Љ┬А┼д┬њ┬╣┬«s┼░┼«#┬ѓ┬Е s┬А┼«┬ѓ├а├а┬╣ ┬«┬Аs sk ┬ђ┬Аs┼▒┬Њk┬Ї┬Е┼«┬«┬Аs┬Еj┬Е├а├а ┬ё┬ъ┬«┬╣┬ђ┼д┬њ├а├а┬╣vg┬Еg┬Љ┬А┼дs┼д┬ђ┬Њ├а├а ┼┐┬ђ┬╗┬«kj┬А┼д┬љ8├а├а>┬Е ─ё┼▒s├а├а ┼йsd┼▒┼д ┼«┬Њ ┼▒┼д─ё┼дкђ┬ђ├а├аk┼«┼░┼д┼▒┼А─ёs┼йsk┬ю┬Е├а├а

#v ┼д┬«jl┬њ8s┬А┬ђk┬╣┬«┬і s

┼«┼д┬ѓ┼д┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_┬ђ┬А┬ђ┼Еs├а├аg┬ЕgC ┬Њ┼д┼░┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┼┐┼«┬Њ├а├а┼░sj┬Е┬ђ├а├аk┼д┬Њ┬« #┬ђk_┬Ц ┬љ8>┬Е ┬ѓ┬б┼д┬ђ┼дкђ┬ђ ┬«┬ђ┼┐┼д┬ђkj_┼д┼« ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬╗┬ђ s┼йsd┼Е┬ђ ┬њ┼«┬ѓ┬«kj┬А┼д sl┼А#┬ђkk┬╣┬ё├а├а┼д┼░┼┐┼А─ё┬Њ├а├а┬ђk┼д┬Њ┬« ┼▒┼дvs├а├а ┬ђk┬Ъs├а├аlk┬« ┬ђ├а├аk┬А┬Њ┬б┬« ┼«┼д┬ѓ┼д┬╗─ё┬ѓ8┬╣s┼х┬ѓ├а├аd┼░┼«U┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ ┬љ8├а├а>┬Е ┬ђks┬А┼░┼«┬Њ┬Ї┬А┬ѓ ┼▒┼д┬ђk┼д┬Њ┬« кђ┬ђ ┼«s┬А┼▒v┬Еsd┼▒s┼«┼░┼дкЂ┼«┬ѓ┬Ф┬А┬«kj┬А┼д ┼░┼«s┬Ц>k┬ЕкЂ┼░s┬╣┬њ> p┼┐sgg├╝#v ┼д ┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬«ji┬ђ┼д┬Њ ┬ђk┬А┬Њ┬б┬«┬ђ┬ў┬Њ

┬їi8=─ёs─ё┼░sj┬Е┬ђ┼«┬«┼┐s_┬њ┬╣ ┬╗┼йs9┼┐┼д┬Њk┬њ#┬ђ├а├а┼░┼д┼«┬«┬Юs ─ёs┬Њ ┬њkl┬╣─ё┬Њ─ё┬Њ┼┐┼«┬ѓ┬б─ёкЂsfk┼«┬ђ┬Ј├а├а

┼▒┼д┬« ┬ѓ┬ёf┼«┬Њ ┬«┬њ8f┬бкЂ┬ђ┼«┬« #┼«┼░┼д┼«┼┐┬Њ8 ┼д─ё┬Њvs┬А┼«┬њ┬┤87┼«┼д┬ѓ┼д ┬Љ┬А┼д─ё┬ѓ<┼┐┬Њ├а├а>кЂ┼д┬ё8┼░┬Њ├а├а>кЂ┬ѓ┬ъ ─ёs┬«├а├а ┼░┬ѓ┼░┼«┬ђ┬А┬Њ┬б┬«┼Еs├а├аg┬ЕgC ┬є┬Е=_─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼┐s>┼д┬«┬Аs┼д┬Њ┬ђ┬А┬ђ ┼«┼░┬Њsl┼А─ё┬Њ├а├а┬Ї┬А┬ѓ ┼▒┼дs├а├а─ё┼░sj┬Е ┬«┬Аs┼д┬Њ%┼«кЂ┬Ѓ┼д─ёкЂ#┬љ┬А┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ┬« ┼░┬ѓ ┼▒┼д┬ђ┼д┬Њ┬«s┬Њ┬Љ┬А┼д┬є┬Е=├а├а_─ё┼д┬ѓ

ISSUE 870

//

66


ĄV““k¥

ĦĬŀĬǨǩĆǛ^Ű®¥_’=>^“>s

ٓM®‚dŦŰĦĬŀĬǨǩĆǛľļŃļƁ ġŲŦ®>¥i¢ƁġŲŦ®>¥i¢‚s7¡űĄŮƁ€sĄ’=>ũ“¥ ŰŮŰŮ^“>s

»v Ŧƀ€ ƀ€©sĒŀĬįĿ›İļŕļńŃ’¹€¡€’=>‘¡Ŧ#ق¹®¡sMƁŰŦŰ®k© €s ƒ©Ʊũ“ŰŮ’¹€k¹®’¡ŦŰŦŦŰ®“k`ž‚Ÿ®8_ž…àà “žſsj ®ƁŮŰŦŮ®Ŧ“=j®8_ž®¥_^Űsƒ©ƀsœ8 Ů®¡“ikž#¡Ŧƀٓſš #v Ŧƀق¥‚©©eĄ‚œ¡Ůƒ©Ÿ‘¡Ŧƒ< ƁĦĬŀĬǨǩĆǛĒŀĬįĿ›İļŕļńŃƀsœ8àà Ů’¹€àà Ű®‚c’‚™sŽsŰŮ tiŦ®Ɓ€Ŧƀ€àà ’¡ŦŰŦ’©àà ƁŰŰŮ’™‚ĄŦ‚slkĦĬŀĬǨǩĆǛŁļŃļƒ© ŰŦűs«¡†8=ŦŰٓ Ąsƀsœ8 ŮűŦ®s ^Ű^“>s ’¹¡Ŧƀ€¡Ů űsšƒ©ŦŰsààŰŦűs‚œ¡ŮŰŮsſšĄ’™‚®àà€űŦ„žƁ€k¹®ž´ààŦ #€¡sM® ŲŦ’¹€¡“¢®ņńįĿıŕŃńǧ ģģƮvj©s^Ű®¥àà_ġ ®¥àà_®k©ġŲŦƁ»Ű³Ů ’™‚Ű³ŮġģƮvààj©sàà ŰŦ€g®kd’’¹€ €Ŧ“ v7> ‚8_© Ą’k¡ƒ ®¹€Ŧ ssƀsœ8àà Ů‘©j€¡‚ ’ #v ŦźŰsd8^Ű

65

//

ISSUE 870


ĄV““k¥

‘¡‚8_©’¹ĄűsĢ Ą“<8>Űsš Žs ŰŮŦۏ¢“¢ €Ŧ’8 ŦŮưƮƯƱ ƀŦ‚jĄsƀsœ8àà ŮĄŦ‚‚8àà_©’¹ #v Ŧt sk €© ŰđŕĬňļĒňıĬĿńǥŕ’ž“ ſs¥ «© ´¹ƁƀŮsàà Űs©àà>Ąűs«¡s ƀق¹ٓ ſšűŦŦŰ®jlƀsœ¡s‘àà©kŸ Ą‚¥ƁƀŮsàà ĄűsſšűŦ„ž#€àà s <kž’7ŰƁق©¢®ŰŦ‚ĔĬŃİǩĔňǥʼnķ ĭļńʼnķńįĿļŃijļŃļŕıۓlàà_ĄűsſšűŦ ŽƁŦ’7Ű‚¡űĄsĄűst©‚‘¡Ŧ’#€ űŦŦۏ¢“¢“<8>Űsš‚8_©<kžs %€ق¹ٓ ſš ĦňĬŃİćķıijŕđǥŕńĈ ĔńńĿļıĔŀļįĿıň đŕĬňļĒňıĬĿńǥŕ ĔĬŃİǩĔňǥʼnķ ĭļńʼnķńįĿļŃijļŃļŕı

‘¡‚ŧ“7üſق¹Ŧ€àਫ਼ĄsƀŦŰűŦ®¥¡ Ąs®s¤j¹‘©ŰŮƀ€ €©“ĄsſŦ“k Űsš’’“»ưƮƯƱŽs ŰŮĄűsƀ€űs

ſق¹Ą“<8>Ŭ´bŦ’s¡Ɓ“<8> ’s ‚ũŮs7 ¢“¢#vàà sſš Ÿ“™“‚Űٓ<8>Űsš‘¡‚‚»Ů“ ’#€k¹®ž´ŦƁƀق¹Ą€k’8àà ŮŦŰ ‚‚ĄűsĢ’®ààsœs‚ s ‘©j €kWۀۓ“‘¡ŦĄs“<8>x¡s8ŰŮ ŦŰ®‚¢‚ ‘¡Ɓsk‘¡‚‚s©8 Ŧ€Ŧ #© sk_‚8l®slſŦ‚Űs¹ƀsœűŦ Ąűs‘¡‚ųƁ‚‚ž’ààvàà>Şžsg ĦňĬŃİćķıijŕđǥŕńĈ®ààkd¡àà¡Űs žsWvàà>Ŧ“’à๮ààŦ“k»€©àà Ű ųٓ Šf’ààŦŰųƁ‚ĄsààŮۓ¹Ű Űs©8 ŦŰŮžƁŮ’àà7Ű#€àà©k¹sàà’s ®Ŧ“k»v‚¢ŰŦ‚ààĔńńĿļıĔŀļįĿıň

ISSUE 870

//

64


┬«┬ђ┼д┬Њ ┬Љ┬Аs8kкЂ┼│s┬Љ┼йs

┼░s┬Њ┬њ_┬Еjs┬«┬Аs7┬А┼▒┼▓┬ѓ ┼Й┼░┼дкЂ┬ђ┬Е┼д

┬Њ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┬Љ├а├а┬Аs8kкЂ─ёкЂ┼▒┼░┼А┬Љ┬А┼д┬Љ├а├а

┼Й┬Ѓ┬А┬Ѓ┼Љ┼░s7vk┬Аs8kкЂ

┬Ф┬А┼«┬Ѓs├а├а<k┬А┼д┼Й┼▒s├а├а>┬Е┼д┼░┬«├а├а┬ўs

┬њk┬╣┬њ┬Њ ┼Еsj_┬Ъ

s┬њ ┬ЊкЂsl ┬Њ┼Аs┬╗┬љ8 ┬ѓ┬« v ┬Њ─ё┼д┬ѓ┬ѕg┬њ┬╣┬╗┼Й┼«┬Њ 

┼Е┬┤┬Ц ┬ѓb┼▒┼д┼«┬Њ┬ѓ┬ъ┼┐┬Њ┼д┬ѓ┼д┼▒кЂ┼░┬Љ┬А┼д┼йs ┼░s┬ъ

┬іj кЂ┬Ф кЂ┬ѓкЂкЂ┼«s┬╣кЂ

#─ё┼«┬Њ┬Љ┬А┬ѓ┬Љ┬А┬ѓ┬Е ─ё┼«┬Њ┼Е┬┤┬Ц├а├а ┬њ┬б┼д

─ё┼«┬Њ┬Љ┬А┬ѓ┬«ie─ё┼«┬Њ┬Ф кЂ┬ѓ┬њ┬б┼д

┬«┬╣sкЂ┼░┬Љ├а├а┬Аs8kкЂIкЂ┬ђ┬ЕM┼йs├а├а>┼дs┼д

кЂ─ё┼«┬Њ┬Љ┬А┬ѓ┬Љ кЂ┼░─ё┼«┬Њ┬іj ┬њ┬б┼д

┼Й┼░┼д┼«v8 кЂ┼«┬« s┬«>┬╣┬ѓsкЂs┬ѓ

┼Љ┼░s7┬Љ┬Аs8kкЂ┬«k┬А┬ѓ┬Ѓ┬А┬Ѓ

####─ё┬ѓ┬Е┬ю┬Е┬Љ_

┬«kv кЂ┼«┬њ┬╣┬«s┼▒s 

┬њ┬А┬њ┬Цk┬А┼д┬«kd┬А├є┬«┬Ъ┬«kd┬А┬Љ┬Аs8kкЂ┬«кЂ┬ђ┬Е кЂкђ┬ђk7┼й┼«┬ѓf┬њ┬А┬њ┬ђ┬Аs┬«d┼дкЂ┬Ї├а├а s

┬њ s┬Ёg s┬њsg s┬љ┬ѓj┬ѓ ┼Аs

┼Љ┼░s7┬Љ┬Аs8kкЂ┬њ_┬Еjs┬љ8g s

┬љk┬╣┬«vj┬А┬ђgкђ┼░s8 sкЂ┼«┬Љ┬Аs8kкЂ┼▒кЂ┼░┬њ ┼дкЂ

/

┬ђ s┼┐s┼«s┬Аs┬ђ┬А┬ѓ┼А┼д┼░┬Ї_┬њ┬╣┼д┬ѓ┬А┼▒

┼┐┼«┬Њ┬Ї s─ё┼д┬ѓv>┬«>┬╣

┬љ┬Е┬А┬Њ┬юкЂ┼д┬њ┼«┬ЊкЂ┼ЙsWss ┼Љ┼░s7┼Е┼▒кЂ┼░┬Љ┬Ї_

tiкЂ┼▓┬ѓ ┼Е┼д┬ѓ┬ђ├а├а_┬њ┬╣┬њ8 ┼░┼«┼Й┬┤

┬њ ┬Њ┬ц┬Њ┬«┬љ┼«┬њ┬╣┬њ ┬Њ┬ѓ┬ъкђ┼░s8 ┬њ┬А

┼Е┼д┬ѓкЂ┼░┼▓┼д┼Й┼д┼▓┼д┬Љ├а├а┬А┼дs├а├а┼д┼Й┬ѓ=

┼Љ┼░s7┬Љ┬Аs8kкЂ

┼Й┼░┼д┼«v├а├а кЂ┼«┬њ├а├а_┬Еj┬«├а├акЂ┬ђs├а├а

┬ђ┬А┼«кЂ┼░┬Њ┬«┬╣┬ѓ┬њ ┼дкЂ┬ђ┬Е┼д┬ѓ┬ъкђ┼░s8 ┬њ┬А

63

v ┼д┬ђкЂ┼д┬ђ ┼▒┼д─ё┼░┼д┬Ђ┬б┼▓s┬ц ┼▒кЂ┼░┼▒кЂ┬ѓ┼д/

ISSUE 870

┼Й┼«s8 ┬ѓ

┼Љ┼░s7┬Љ┬Аs8kкЂ

┬ЁY┬╣Y┬ЁY ┬Й├ІZf├ђ┬и├Ђ┬Ђ├Ђ


ISSUE 870

//

62


61

//

ISSUE 870


Ŧ v ‚ sk9 8 ®¡ 

ųƁ‚vl®“¥>€ŦƁ

ųƁ‚vl®“¥>€ŦƁ

ųƁ‚vlĄŰsD€ŦƁ Mag Ǚǘǟ Tower»sk¡Űs®Ů

!’Ŧ“ Ʊ»ŹŦŮĄŦ’isd»Elit residence tower»sk¡Űs®Ů »Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư»Executive Tower»®„ƒ© Š‚ũ“ƯģƮĢ»’f©i ū‚ƁƀŰŦ“€¡Ůs Š‚ũ“ƱƯġư»s¡Űُs¹€¡Ůs»ĄŰ€³ƁŰs¥8€ ŻsŦ

ٓ“€ŦƁġ»Š‚ũ“ƴƮƮ»’Ŧ“ Ư

ŭ‚%ŲsWŰŮ4.4M

Ů´©%ŲsWŰŮ3.2M

€©Ŧ%ŲsWŰŮ1.55M

’Ŧ“ Ư»Elit residence tower»sk¡Űs®Ů

´¡Ɓ»Jumeirah Village Triangle Š‚ũ“ƲġƮƮ»®s »Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

Marina Crown Tower»sk¡Űs®Ů Š‚ũ“ ƯƱƲġ»’Ŧ“ ư

ŭ‚%ŲsWŰŮ1.6M Ů´©%ŲsWŰŮ3.5M

€©Ŧ%ŲsWŰŮ2.2M

Š‚ũ“ƴģƮ Š‚ũ“ƯƴƳƮ»’Ŧ“ Ʊ s¡Űُs¹€¡Ůs

´¡Ɓ»Jumeirah Village Circle Š‚ũ“ƳƱƮƮ»®s »Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

ŭ‚%ŲsWŰŮ3.4M Ů´©%ŲsWŰŮ3.2M Lakeshore Tower»ŰƁs«©Ŧ‚©j Š‚ũ“ƴƲƮ»’Ŧ“ Ư

IJǥŁıļňĬķĈļŀŀĬĵıĔļňįŀı»ľĬĵŃńŀļĬǙ Š‚ũ“ĢƱƴ»“¡Ů“8 Ŧ

ŭ‚%ŲsWŰŮ1.35M

®fb`%ŲsWŰŮ515K

’Ŧ“ ư»Lake Terrace»ŰƁs«©Ŧ‚©j Š‚ũ“ƯġƴƮ

IJǥŁıļňĬķĈļŀŀĬĵıĔļňįŀı»ĆļıŃĬĒǥļŀİļŃĵ

ľĬĵǙǘǟćńǧıň»sk¡Űs®٠ٓ“€ŦƁƱ»Š‚ũ“ƯƳƮƮ»’Ŧ“ ư €©Ŧ%ŲsWŰŮ2.3M šǥĭĬļđňįķćńǧıň»ŰƁs«©Ŧ‚©j Š‚ũ“ƯưƱƱ»’Ŧ“ ư €©Ŧ%ŲsWŰŮǘ#ǟǜľ

Š‚ũ“ƴģƱ»’Ŧ“ Ư

đĶĒĬňʼnķĬąıʼnļİıŃįı»Ŧ‚©jsž Š‚ũ“ƯĢƳĢ»’Ŧ“ ư

Kam%ŲsWŰŮ2.5M

®fb`%ŲsWŰŮǟǜǗĴ

’Ŧ“ Ư»May Fair Residence»®„ƒ© Š‚ũ“ƲưĢ»’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

€¡Ůs»’Ŧ“ Ư»ćķıǧĬǦıʼnĒǩšđľđĔ»sk¡Űs®Ů Š‚ũ“ƯyĢģģ»Š‚ũ“ƯƱĢƮ»sk¡ŰsűŦ®8j>

Ů´©%ŲsWŰŮ1.2M

€¡‚%ŲsW

May Fair Residence»®„ƒ© Š‚ũ“ģƯĢ»Šj8<€¡Ůs»’Ŧ“ Ư

´¡Ɓ»Jumeirah Village Circle Š‚ũ“ƳƱĢƳ»’Ŧ“ ư

ĆļŀǦıňćńǧıň»®„ƒ© Š‚ũ“ƯƯưƱ»Űs¹‚8Ů

Ů´©%ŲsWŰŮ950K €¡‚%ŲsWŰŮ3.2M

ŭ‚%ŲsWŰŮ1.125M

www.cando.ae%v¡s ŧƁinfo@cando.ae%©j¡ŦƮġġưƲƴĢƮƯ%„¥ ƯƀŰsj ƀűse»€Ŧ‚©Ŧ®“¥>ſsj8 s »sk¡Űs®Ů%ŲŰŮš ćňĬİıĶļįıŃʼnıłń#%ǜǞǞǞǡǗ¨ął%ǟǞǡ

€©Ŧ%ŲsWŰŮ3.2M

ųƁ‚vlĄŰsD

ƮĢĢ Ƴƴư ĢĢƱƱ  %ŭ‚àà ƮĢĢ Ƴƴư ĢĢƲƲ  %€©Ŧ ƮĢĢ ĢĢģ ƳƳĢġ  %Kam

ƮĢư Ƴƴư ĢĢġġ %€¡‚ ƮĢĢ Ƴƴư ưƱưƱ %Ů´© ƮĢư ƳƮư ƳƯƴƮ %®fb`

ISSUE 870

//

60


ŪŮŦ“

‚fưſs³s¹€7 Š¡ű“ v‚¢ŦŰ

v=8¡sžŰŮ’¹ٓààĄŮ‚‚©žſs©s‚‘àà¡ŦűŦ®¥¡ ³s¹€7 U‚¢ĄŦ‚’7k_¥¡űƁŰĄƁ#ق¹®®¢€ű ŰŮ’¹®sűƁ€ ‚àà>Ŧ‚lŰŮƒ¹Ŧ‚űŦ®¥¡®ŦŰ #€ ŧŦ‚ …sſsl¢sٓvs¡ŰŮ®³“ Œ g8kſs8 Űsj©’’is´’sàà Ƴģق‚©ž‘¡Ŧ #v ¢ŰŮsŦ€ ق‚©ž’àà¹ŮŦŮŭŰƀsàà_s‚¹ŰŮ’ààŮs‘àà©ƁŮ ’8¥ ³s¹€7àà Š¡ű“üƁŒŰŮĄŦ’sàà ģƮ #v sſsƁق¹

59

//

ISSUE 870

ŮŦŮt¡‚ŦŰſŦ‚¢ŮŦ€Ŧ“œƁŰŮſsž“Ÿ €k8àà>Ŧ“®MslšſŦ€kfàà “¢ ‘©jĄŦ‚àà#€űŦق¤Ŧ‚ààŸ’ ŲsWſŦ‚àà¢ŮŦ€Ŧsààſsààž“Ÿ sƁٓàà űsƀŦŰsٓ’8‚¢ ’…Ŧ€kf “¢sź‚UŰŰsk¹ #€űŦق¤Ŧ‚Ÿ’€kŦ“8®8ŦŰ ſŦ‚àà¢ŮŦ€Ŧ%ŮƁƒààŦſsàà_ ŰŮ ſssž“ŸŰs©8 ŦŰŮ’ƁůšĄŰŦ€g ſق¹űsűŦ„ààžƁ€ŮŦŮŰŦ‚àà ˆ¡Ŧ‚àà sź‚ſŮűŰsk¹ƁƀŦŰ s©lſŦ€kfàà “¢ĄŦ‚ŸĄŦ‚ŦŰ #€ق¹

ſsž“ŸĄsàà’8f¢’àà¹ŮŦŮ®àà ®8ƁƁŦ#vàà Ŧ’8 Ŧ€vü Žsààj¹ŰŮ€àà¡ŮŦŰſŦ‚àà¢ŮŦ€Ŧ ĄŦ‚’¹vf¢slš’ĄŮ‚>“ ‘©kŸ…Ŧ€kfàà “¢ſsũsŝ svàà Ŧƀق¹Ŭ‚bŦŰ®¡sŮŦ #€“_Œi…Ŧ€kf “¢ ’ààſsààž“Ÿ‘àà¡Ŧ%ŮƁƒààŦĄƁ ĄŦ‚ŸĄŦ‚‚ààœ¡Ů‚fģƀŦ‚j ũssfŰŦ’ààٓ ſŦ€kfàà “¢ ź‚ƀ‚süŰŮ’¹€ٓ’8Ű #€€ Űs8‚¢ ’¹ٓŮs¡űۀààgšź‚ŸsfŰŦ

…Ŧ€kf “¢ũsŝĄŦ‚ſsž“Ÿق ŲsW‚ààjŦŽ´ſsűsàà sàà ƀŦ‚j’¹vf¢ŹƁŰŮ’Ɓv‚¢ œ‚‚b ŰŮ‚ààœ¡Ůſsààž“Ÿģ #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ ũ€àà ’’à๮sŰŮقàà‘àà¡Ŧ ‚jŦŽ´sŮŦŮ®ſs_ſs Ŧ‚ ŲsW Ŧ‚ ’d“ ſs8àà ‚l ũssfŰŦŰŮ’àà¹vf¢Ɓvàà‚¢ ĄƁ#v Ŧƀ€ Űs8‚¢‚¢s_f© ŲsWŦـàà<€d’ààg©Ů€kŸ űŦ®¥¡’àเàà ®€Ɓv‚¢ ſsŦ“ĄŮ‚ vi’ſssž“Ÿ Ą‚œ¡ŮƁƀŮŦŮvàà ŮűŦŦŰٓ #ŮŰŦ€Ą€s>vsƒ© Ą“œk=àà »ſs_ ŰŮ ‘©àà> v©djũsŝƁŮŦ€Ŧſsűsàà

‚7 ‘¡Ŧž´ààŦsàà‚ààjŦŽ´ ŲsWűŦ€d%vf¢Ą‚l_j’ ü’ĄŮŦ€ààŦ©ư»ſsž“Ÿ ſs_s® ۂsŦ€€ žŦƒŦ


ſŦ‚¡Ŧ

ق¹€©¡os¥¡‚šĄŰŦŮ’Ŧƒ ũŰŦűƁ

Ąs®¡ŦŰŦŮŽƁŦˆ>v Ŧقž ſŦ‚¡Ŧƀ€ ’¹“i Žsg8Ŧű“<’¹ق¹€©¡s‘jlƯġ’8 ¢’7k ƁŮs¥¡‚šĄŰŦŮ’Ŧƒ ũŰŦűƁ ĄsŽ“žƀ€ ’¹“i‹s7űŦŰ³Ůſ“©i©ĢĢƮ‹i7’ſŦ‚¡Ŧˆàà>‘©8àà>Ş ŰŮsŦŰ“VĄŦ’8>Ŧ“Ųs Ŧ‚®Űs Ąs«sŰŮۓàà_¹‘¡Ŧvf #v Ŧƀق¹ %vf¢s¥¡‚šĄŰŦŮ’Ŧƒ ũŰŦűƁĄ“œk= »ű‚8¡ƁŰűŦg’ŲŰsųŰŦƒ¢’ ’8f¡ŦƁŦŰŮƁv Ŧƀ€ ŸƁ‚àà ’¡“ŦVƀsſs¡sžűŦ‹i7‘¡ŦŽsg8Ŧ€k¡š‚ g‘¡Ŧ’¹®Űs ®¥sžsĄs_ŦűŦsŦ€ €Ŧ“ ©j¥’7k ƁŮĄŰs #ق¹ĄŰŦŮٓ ƀŮŦŮžsŝŦŦŰũ³sg8ŦƁ sŦvàà Ŧƀٓ7© Ů®¥sĄs…k¹Ŧ‚ŰŮ®¡s¥¡‚š«s¬©%ŮƁƒŦĄƁ Ŷ“‚ۓŦ©l>ŰŮ»ƀق¹ŽsjŦſŦ‚¡Ŧ’©i®d© ƁĄs¡‚C’¹s¥¡‚š #v Ŧƀق¹«j¹Žsg8ŦƁg‘¡Ŧ’ Ŧ‚Ŧ’ƀsĄŮƱƮűŦ’àà¹ƀsŰůšž“àà ŰŮ“VĄŦ’8àà>Ŧ“Ųsàà Ŧ‚ Ąs®¡ŦŰŦŮűŦŰ³ŮŮŰs©i©ġyư»v“ƳŰŮ»ƀsģũ€ŰŮſŦ‚¡Ŧ»€ ’8 Ŧ¢ #ق¹€Ŧ“ vs¡ŰŮŦŰ®Űs Ąs«sŰŮٓ ƀ€ ’¹“i®8f ŦŰĄ€d‹s7ſŦ‚¡ŦƁٓ ®ŧ“>üŰ‘¡ŦűŦˆ>‘©8àà>Ş»‹i7‘¡Ŧ “VŦ“ŧ“ŸŰslŸŰŮٓ ĄŦ’8àà>ũŦ€ld’žs¢’žs¢ ïjĄŦűŦŰŮ #ق¹€Ŧ“ vs¡ŰŮ

ISSUE 870

//

58


ŪŮŦ“

s©s8¡ŦŰŮ®Ŧ‚¡Ŧ‚8 ُ8ĄŦ‚s ۓ_¹űŦūŰs ŰŮ®s“¹®sű’isŰŮ’¹và Ŧ®Ŧ‚¡ŦĄ“<à_ŦŮ‚8 Ů‘©ƁŮ»®Ɓsà ŧs8l #v Ŧƀ€ ’8_¹

’¹®sŰŮvàà ŦƀŮŦŮvàà ŮűŦŦŰٓ ſs¥Ŧ ŦŰŧs8lœ‚viƁŮŰŦŰsŮŦ‘¡Ŧ®“s®¥ ƒž ŧs8l’¡‚c‘¡Ŧsb#vàà Ŧƀق¹ſŦ“k®œf #v Ŧƀ€ ’8 Ŧ€Ŧŧš’ų€àà>€dƁ’f Ŧ€8Ŧ ’ŮsűŦ7űƁŰƁŮŧs8lŮŦŮſsàà_„©ižũsg©gC sſsűſsjŰŮƁƀقàà¹ų“s ŦŰ…Ŧ‚j‘ààfi ƀق¹ƀ‚s_…i©`Cü®Ůs¹šũssgűŦ®¥¡ őŰŦ€’jŮۓŰٍ©gCŽsŰŮ„©iž‘¡Ŧ‚skv Ŧ ŧs8lĄs’s àà‚™sŽsŰŮ#vàà Ŧٓ“ #ŮŰŦŮ’ŦŮŦslšűŦũsg©gCƁ€k8àà>v ŦŮűsŰŮ ¡‚ űŦƁŦœ‚ààűŦ„ž®Ɓsàà ŧs8lƀŮŦ“s ‚c8kƁ€Ŧƀ€àà ‚7 sŻsfŦ‘àà¡ŦűŦ…s8àà ƁŮ ŧs8l8’k©űŰŮ„©ižũsg©gCſ€àà ‘àà ƁŰ #€k8>

57

//

ISSUE 870

’s Ą€kūƁűűƁŰ€ààkŸűŦ„žs©s8¡Ŧ„àà©iž ƀق¹v ŦŮűs8žslŦ’ŦŰ®Ŧ‚¡ŦĄ“<_ŦŮ‘¡Ŧ v “‚ űŦ®´ Ŧ¬©€€àà ®€Ŧ€8ŦslšƁ €ق¹źŦ‚8ŦĄ€dũsg©gCŰŮsŦ#€ŰŦ€ŧsàà8l #€Ŧƀق¹g8kƒ©Ɓ’ſ´©űŦŦŰƁŦ€> €àà>¡€š’s ’’¹ĄűƁŰ3%€ààk8f¢ūƁű‘àà¡Ŧ »¡Ů“®Űs ſ“Ÿþ¡Ů‚¹Ŧ€©ž…sŦŰŮŦŰŧs8l ‚ s ‘©j’€k¥ŰƁsŦŰſsj‚„©iž¡€© ‚ ’©8 Ŧ“ ®Ɓ©8 Ŧ¢®Ŧ€jŸ ŦŮŦŰ€àà> ٓŮs¡űsààŝšv©djſ“ŸsŦàà¡űŦ€k©’ààŸs¡ŰŮ €d#©8 Ŧ€ŦŧšŽss¹ŰŮŦŰ€>Ɓ©8>Ŧ“8 2#v>©sŰs¹8#©8_¢‚ſ´©’ 8űŦŦŰ…àà´¹“ŮŰŦŮ€àà`’¹ſsjl8à੹Ɓ Ůs¡űź‚`©Ů’ŧs8lƀ€àà ®€»€k¹’˜‚7

ſق¹Ŧ€©žààüƁƀٓſ´à੏8üŰsàà‘¡Ŧ „ž³s#€ s®ƒ©ƁĄslss¹űŦ®¥¡Űـàà> ’s ƁŮ»ŧs8l€>ſ€àà Ŧ€©žűŦűƁŰ’ űŦ ſ“ka„©iž’8f¢’’¹€Ŧƀ€ ‚©œ8 ŮƁŦĄ€k #€k8>8’ ©`CĄŦ‚…©žŽs ƁŮƁٓ’sàà ƱƯŧs8l ŲŰŮŦۂ®Ůs¹šƁ‚k’8 ŰŰŮs€ ſ´©žűs „žƁ’8 ¢’7k ŮŦ€sƱƮ%Ưvs sŦ#€Ŧ“= Žss¹«¡ŰŮų€>»®>¹sƀ€kŦŰ«¡ųŰŦƒ¢űŦ #ƁŦ®¢€ű‚€ s®s¡sžs€ Ŧ€©ž®š ق¹ž´Ŧ’©ƁŦ’k¡sdűŦ€d®“s®¥àà ƒž’87Ŧ Ŧ€€>Ɓƀٓ’8 ¢ŧs8lœ‚űŦűƁŰƁŮ’¹ ſsűſ“ŸƀٓààŰƁskàà ŧšĄƁېvsàà ŰslŸ #v Ŧ’8 ŦŮٓƁŧšŽ“8g’¡ŰŰŮ»€>Œ_¹


ISSUE 870

//

56


55

//

ISSUE 870


ſsààlàà

s©s¤ ŦŰŮ³“¹s¹“¹ſsk¹Űs¹ũŦ‚sc ©j`’ŵŦ‚8ŦŰŮs©s¤ Ŧ³“¹s¹“¹v¹‚à ‚¢Űs¹s€ €ق¹ŵŦ‚8Ŧ€¡ŰŮsŰŮ’s Űs¹ġſ€ ©bd‚®k7 űŦg’ŲŰsĄŰŦƒ¢‚7 iHŦ‘©Ůs`8ŦŰsœ‚7 ųŰŦƒ¢’ ŵŦ‚8ŦŰŮs©s¤ Ŧ³“¹s¹“¹v¹‚ ‚¢Űs¹s€»ž“©Ŧs© ƁŰ ŰŮ³“¹s¹“¹Ąs’s Űs¹űŦĄŮŦ€d®i©bdƁĄŰs¹v Ŧ“ ŰŮ’ ®i ŦŮĄs’¡ŮsCŦűŦŵ‚8dſŦ‚¢Űs¹#€ق¹ũŦ‚scۓ_¹‘¡Ŧ ’s Űs¹‘¡ŦũŦ€©“ſق¥€¡‚ Ɓv¡sjvàà Ŧ“ ŰŮ€¡ŰŮs ưģ‚©>ŰŮ’¹s©s¤ ŦĄ‚¢Űs¹ũs™Ŧ‚8Ŧ#€€ Űs8àà Ŧ“ ŦŰ űŦ® ‚ŰŮ»vs¡’ŦŮŦ€¡ŰŮsvŜ’ŦŮŦ‚³‘˜“Ą‚àà8“i©¹ ’s Űs¹ġ»ŮŰŦŮ‚cŰŮ³“¹s¹“¹#€ ƀŦ‚jv“_ s sk ŦŰ‚fƯưĢƮĄŰs¥©‚Ŧ‘àà¡Ŧ’¹€k¹©bdŦŰs©s¤àà ŦŰŮٓ Ɓƀ´¹sſŦ‚¢Űs¹»ŲŰsààųŰŦƒ¢’#vàà ŦŮ€Ŧ“ Žs7Ů’ €¡ŰŮsĄs‚l ŰŮĄ‚¡Ɓs`U ŦŮƀŦ‚jsƁƒ‚ĄsŲs7 ŵ‚dŰŮ’s Űs¹Ɓُààü’¹€ق¹®¡sj©¤ŦŰ’àà8s¥©šƁ #v Ŧ®¡s¥¡‚šv¹‚ ‘¡Ŧ®i©bd

Ɓ®¡s¥¡‚šĄsv¹‚ ۓaĄŦ‚®8¡ŮƁ€ü v>©ſŦ‚¡ŦŰŮ®¡sžƁŰŦ ’ƀŰs ŦsĄŰŦ¢’¡s‚ ſsűs „©˜Ű ĄŦ‚®¡sžƁŰŦĄsv¹‚à v_¢űs¡³Ů ſŦ‚¡ŦŮs`8Ŧvà_¢űsƁĄŰŦ¢’¡s‚à

ĄŮs`8ŦˆàŦƁŰŮsà<¡ŦŽs7Ů’à%vf¢ Ɓ©8>®Űs ſŦŰŦ¢’¡s‚ sŰŦ€¡sž #v>©®8¡ŮƁ€ü¬©

ũŰŦűƁŰŮ’>Ŧ‚ۓ_¹ſs¡s‚Űs¹‘jŝŦſs¢€k¡sMvàà>_’© sŰŮĄ‚©àà ®iűƁ‚l ſŦ‚¡ŦŰŦűs’Ą“àà>Ŧ‚Ąsv¹‚àà ـ<vàà_¢űsviŮۓŰŮ®¡ŦŰŦŮƁĄŮs`8ŦۓŦ ĄŦ‚¡žƀŰŦ“j’ààgbkŰŮųŦĄŮs`8Ŧ®ŦůĄsv©‚ àà©Ů’ſŦ‚¡ŦŰŦűs%vàà ŦŮŰsl Ŧ űŦ®_=»®iiHŦ‘©˜s>® ‚©Ů’‚© ŦĄsŽsàà ŰŮsŦ»ƀٓ®¡sžƁŰŦĄsv¹‚àà ĄŮs`8ŦĄs«j¹ƁĄŰŦ¢’¡s‚ ſsűs „©˜Ű#€ق¹ő‚ŦŰſŦ‚¡ŦŰŦűssv¹‚àà ‘¡Ŧ ũs´űŦ„ž»v ŦĄ“>Ŧ‚œŰƒĄsv¹‚ űŦt¹‚’¹‚™sv;©%ŮƁƒŦſŦ‚¡Ŧ®kƁ µ €¡s’¹€ààق¹Ųsàà>Ŧiſsűsàà ®“jŠj<’©àà sŰŮſŦ‚¡Ŧۓlj„©˜Űs t© šŶs7ŰŦŠbűŦsűŦ…©slšž€g8d%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ#€kk¹‚žŦŰſsۓ_¹ŰŮſs ۓa ’v_¢űs’¡sW®iiHŦ‘©®sƁ®“žũs> p’¥isv¹‚ slk’űƁ‚ŦƁ€€¡Ů #€ŰŦŮŦŰſsۓ_¹ŰŦűs

ISSUE 870

//

54


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© OUT OF THE FURNACE

KILLER JOE

%ſs8 ŦŮ’´

PLAYTHISWEEK

Ů³“’s Űs¹«¡ŰŮ’¹ ŦŰ ’¹ٓ ®’“8€k¹®Űs¹ ’’¹®ŮŦŰų‚«Ÿ“¹ŰŮŦ‚ »’8à_¢űsŻŦ‚^kűŦ®¢űs ŮŦ“Ž³ŮƁ‘_ ƀƁ‚¢«¡s ¥ ’Ɓƀ€à ‚©¢ŰŮۀ= ƀ€à ٓàgfĄƒà©šŰŦ‚à Ŧ ĄŦ‚ ŦŰĄsų´#và Ŧ ¡‚ űŦųŰŮŦ‚àſق¹Ŧ€©ž ’€à Ű®M®¡s’®à“s ق©¢®à©j`©Ů‘à©j ###Ɓ€k¹Ŧ‚ŦŦŰſ“sųٓ

%ſs8 ŦŮ’´

ſŦ“à‚à>žžŦƁƁŵ‚à ŰŮss€k¹®àۓ7<ŦŰ sà €à_¥ ŦŰ ųŰƁ‚à Ž“žűŦƀŦŰ‘à¡ŦűŦ€àŦ“8 €k¹ƀŮsf8à ŦƁŦ‚j’j© ####®Ɓ

THE WOLF OF WALL STREET

%ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´ ũۀ’ſs8à Ŧِi©‘à¡Ŧ Ž³Ů«à¡Ŷ“gà Ɓſ€©à Ű žsà ’à ®à¹Ű“¡“© ۓlà_ ‚¡“`’ŦŰũۓàfiſŮۓ ŰŮ ’๠ĄŮ‚à #€à_¹ ®à Ŷ“‚Ąűs źsfà ƀ€Ɓ‚ž Ąs‚ ŮŰŮv¡‚8à ŦŽŦƁ’ ###Ɓق¹Ůs<¡ŦĄŮs¡ű

53

/JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR v“¥’¹ۓ_¹«¡ŰŮ‘©8 s Ąsà’©Ŧ“à ƁsàũŦ‚à¹Ɓۓ ®®¢€űv Ŧƀ€à ſ“œ‚

€ks’¹v Ŧ‘¡ŦƁŦĄs¡ƁŰ#€k¹ ’©Ŧ“ űŦ®¥¡’¡€7…¢Űƒۀž €sk©ŰųۀžsŦ»Ů“ ۓŦƁĄs ’¹€Ŧ“ ®»’¥i€ ŰŦŰƁs_ Ɓ€k¹7ŮŦŰƁŦĄsàžŮŰų‚à>ž ‚f «¡űŦ„ž#ٓà ©¹Ɓ«¡ …¢ŰƒŰŮsكà’…=žslŦ €`’ƁŦ»ŦŰ³…gà_Ą“sƁ ®ő‚ŦŰ’s ſ€à ’©Ŧ“à ####Ɓ€k¹

/

ISSUE 870

LABOR DAY %ſs8 ŦŮ’´

ƀŰsŰِi©‘¡Ŧſs8à ŦŮ và ŦĄŦ’sà ƯƱ‚à>ž ‚¢Űs¹űƁŰſsࡂŰŮ’๠ƀŦ‚àj’àĶĬĭńňšĬǩ ’Ŧ“ĄŮ‚àsųŰŮsà ūs©8Ŧ«j¹’’¹ٓ_© €àsg8ŦŰsàſšƁŮŰŦŮ ’s ’ŦŰƁŦ’เk¹®à ’“8€d®Ɓ€‚7ٓ «¡ق‘¡Ŧ’¹€“ ® ###v ŦĄŰŦ‚l8

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT %ſs8 ŦŮ’´ ũs´ Ŧſsűsà ۓs«¡ «žs’s¥¡‚š®à “ s «¡ž“ ’à_g€¡s»ſs¡ŦŰ €`’¹®à ƁŰvà>¡ŰƁ‚ ٓsŦŰs¥à¡‚šŮs`8ŦŮŰŦŮ ###Ɓ€k¹®9k »€k¹
sjk┬Е

┼Е┼д┼░s┼д─ёssjk┬Е ┼░┼«─ё┼«кЂ┼▒┬њ AMERICAN HUSTLE

THE ICEMAN

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

кђ┼«┼д┬Њs ┬Ф├а┬А┼┐s8├а ┼д┼«┬љi┬Е┬Љ├а┬А┼д ┼д┼░┬ѓ┬╣┼░s┬ъ┼Йs┬њ┬«8k├а ┼Е┬ђ├а ┬њ ┼▒┼дv├а sl┬ђ┬њ┬╣┬ђk┬╣┬«v┬А┼дкЂ┼░ ┬ђ┼д┬њ8┬ѓ┬б┬њ├аi┬Юs┼┐┼░┬ђ┬њ├аds s┼д┬ђkk┬╣┬«├а┬«├а┬б┬ђ┼▒┼дкЂ┬Ѓ├а┼д┼░┼«кЂ ┼▒┼д┬њ┬╣┼«┬Њ├а ┬«ws─ё┼д┬њ├а┼«s ###кЂ┬ђ┬Њ ┼Ф┼░s ┼┐s ┼«┬Њ ─ё┼дкЂ┬Ѓ┼д

The Lords of Salem %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┬╗┬«┬Ц>k┬Еi┬╣┬Њ┬╣┼«┼░s┬д┬А┼░┬«d┼дкЂ┼┐s8 ┼д┼« ┼«┬ѓ├акЂ┼Йs├а┬ђ┬╗─ё┼д┬њ├а┬ѓ┬«├аis ┼Йs┼Ю┼д┬ѓ├а ─ёкЂ┬њ┬╣┬«s┼▒#кђ┼«┼д┬Њs ┬╗┬ђ├а ┬ѓ┬Е┬ю8├а ┼«к»к┤к│─Б┼йs├а ┼░┼« ┼▒┼д┬Ё┼д┬ѓ8 ┼«┬њ├акЂ┼│┬ѓ├а>j┬њ ─ё┬ѓ7 ┬Љ┬А┬ѓ8┬Ц┬Ъ┬Њ┬╣кЂ┼д┬«├аd┼дкЂ┬њ┬ѓ ###кЂ┬ђk8 ┼д┬ђ

┬Ф├а┬А ┬њ├а┬╣ ─ё┬ђ├а┬Е ─ё┼д┬ѓ├а ─ё┼д┬њ┬А┬ђ┬╗v├а ┼д┬«├а─ё┼« ┬Ф┬А#┼«┬Њ├а ┬«кђ┼«s8├а ┬ѓ ┼║┬ѓ├а ┼▒┼д┬«g┬Е├а ┬Њ┬њ├а7d ┬Љ├а┬А┼д ┬«g┬Е├а ┬Њ #┼┐s├аs┼░┼д ┼░sv┬Њ_ ┬њ8 ┬Ђ┬бкЪ┬њ7d ┬љi├а ┬«kd┬А─ё┬ђ┬Е┬ѓl├а #┼«┼░кЂ┼А┬«├акЂ┼д┼«s├а┬А┬њ├а┼д┼░ кђ┬ђ├а ┬њ┼д┬Њ┬А┼«─ё┬ђ├а┬Еs┬А┼А ┬љi ┬ѓl ┼┐ss┼░┼дs┬Аv ┼д ┼«┬Њ ┼Йsg8┼дs┬ђ┼д┬њ8_┬б┼▒s ├є┬ђ┬ѓ┬Е┬ю┼д┼░

NON-STOP %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

2┬ї┬Њ┼┐кЂ┬ђ├а3┼░┼«┬Љ├а>┬Е ┬Ф┬А┬ё├а┬╣┼░s┬Ј├а┬Е┬Ё├аg ─ё┼▒s├а┼д┼░┬«├а┬А┼д┬Њ┼йs├а ┼░s ─ё┬ѓf├а ┼░┼« кЂ┼д ┬╗┬ђ├аk┬╣┬« ┬њ├а ┼Љ┼░┬Њ├а┬А┬Њ┬Е ┼▒┼д ┬«├а┬А┼д┬Њ vs┬А┼░┼«┬«┬Аs┬Фs┬Е┬ъ┼┐┬ђk ─ё┼«┬ѓs┼┐┼А┼░┼«┬њ┬╣┬ђk┬╣┬« s┬ђk┬╣┬«┬ђ┬А┬ђl┼▓sk├а s ┼┐┬Њ┬Еi┬Ек»─бк«v├акЂ┼«┬«8кЂ ┬ѓ┬╗┬ђ├аk┬Цv├а ┼д┼«┬ѓ┬ъ┼░┬│┼« ┼┐┼д┬ѓs>┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬њg┬Е┼«к░к« #v_┬╣┬ђ┼д┬Њ ┼д┼░sj┬Е┬ъ┼д┬Њ

COMINGSOON

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┼░┬Њs┬Ф├а┬Акђ┼░s┼░┼«┬љ├аi┬Е┬Љ┬А┼д ┼░┼«┬њ┬╣v ┼дFBI─ё┼А┬«┼║┼д ┼Йs┬Ц>┼А┬«s<k┼Еs┬Еij┼┐s┬А┬ѓ ┼▒┼д─ё┼«┼д┬ђ├аd┼┐┼А┬њb├а ┼дкЂ┬њ┬њ┬╣ ┼«┼░┬Њs┬Ц┬А┬ѓ┼Акђ┬ѓ┬юk┬╣┼┐s┬б┬ђk┬АsM ┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┬ђk8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ┼гsa┬Е8├а ┼д ###кЂ┼«┬Њ ┬«

WE ARE WHAT WE ARE

ERNEST AND CELESTINE %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┼░┬Њ`┬Ј├аs┬ѓ┬Е┬«s8├а ┼д┼« ┬Ф├а┬А ┬«8├а кЂ┼« ┼«┼░┬Њ├а┼░┼« ┬« ┬ЊкЂv├а>┼░┼дкЪ┼▓┬ѓ #┬Љ┬Е8>i ┼Йs┬њ

ISSUE 870

//

52


ſsààlàà

Ěsžſ“ € ƀٓŰ űŦٓžƁُžſŦVĚsžſ“ ’“MĄƁs’¹®¡´ ƁŰƁ€»«Ÿ“¹ſƒàà= #vŰv‚ ’s©s8¡ŦŰŮ®¡s>©i¹ ®¥¡ŮƒŰŮ€ŰŦŮ€`s©s8¡Ŧ®sc…©ižũssg»CNNųŰŦƒ¢Ųsàà Ŧ‚ ق¹®Ą‚¤ sŝšŰŮŦŰũ´©bd…¢‚űŦ…©žžſŦVĚsž’¹®s8àà>“¹ ŰŮƁ’8s¡sź‚ſs©ŰŮŦŰ®¡sžŮŰ€kŦ“8€¡s s€űŦق¤“<8àà>’ sŦ#€ks©ƀٓŰŦŰſ“ ſƒ=Ɓƀ€ sàà>©i¹ŮŰŦƁ’¹ĄŮ‚€kŦ“8v¡sl ’g©8®¡´ ’db‘¡ŦĄ“<8>’ƒ©s©s8¡Ŧ‚ s‚ ŰŮ„©ižſss¢ŦŰs¹ ſŦVĚsžſ“ ’’8àà_šĄŦ’ŸŰsž’¥ĄƁs’¹®ƒ=»v Ŧقž€kŦ“ #ٓàà žƁُààž Ąsàà>©i¹űŦ’¹€Ŧƀٓ®´Ŧslk®àà¡´ t©i«¡Ɓ’g©8’ààdb‘¡Ŧ #v Ŧ’8Űv‚ ’ƁűƁ‚š’gbkŰŮ´©˜“¹³‚làà ®¥¡ŮƒŰŮƁ‚8©ž‘àà

’“MĄƁsſƒ=v‚ Žs7Ů’slkſsŰs €àà Ű®‚c’ƁŰ‘¡ŦűŦ ƀ€ ’8 Ŧ¢Űsk¹’¡‚© ĄŦ‚’¹®“ž‚žĄs’7d®8Ɓ€ŦƀٓĚsžſ“ #€Ŧƀ€s®sƀŮۓŞv Ůƒ©€ٓ

51

//

ISSUE 870


ſsààlàà

Űs7ŦŰŮŰss€

v Ŧ€ƁŦ€ ’¡€v‚8k¡Ŧ%Ěsž

ŰsģƮƮűŦ…à©’s «à¡Űsà7ŦŰŮs¥à¡‚š„à©iž #ق¹Œ_¹ſ“8©ž

’s ®àà Űűs’<©8ƀقŰsưưƮƁƀ€űŰsààġƮƮ ƀ€ƒ ‘àà¡ŦųƁ‚űŦvàà Ŧ“ ®’¹ٓààĄŮ‚ vàà Ů’®8fœk€šŰŮƀ€kàà_¹…©€sƁŰŦűš® #ŮŰƁš %vf¢ƀŰs‘¡ŦŰŮũsŦ“©Ż“gŽsdœ‚Ŧۀs

Ÿ“j<ŰŮ»ŮƁƒŦƒàà©ŦŰsų“€¡sŰsš‘àà¡Ŧ’ ’¥isŰsٓààƁ‚àà s ’’ٓààvàà_Ɓ’s Ąs’àà>©¹ ŦŮsƀ€ƒ ‘¡Ŧ’à๮ŝŰ‚àà s ’ s€¡sg’à๐©k¹¡€`’àà¥i ŮŦ‚ŦUs¡ĄŦ‚ààŧƁĄsàà©ŮűŦ #€ق®žsŝŦ‚ Ɓ€ق¹®jC®¥©8 ´ž ŰŮٓ“‚78dĄsƀs¢€¡Ůslk s€kk¹ƀŮsf8àà Ŧٓàà ‚¥àà #2€k8>©ſsl #ٓ ‚ŰŦ“8 Ŧſs_¡sŰƁs Ą‚©¢ƀ‚l€¡“¢®„©àà>Ŧ‚Ěsž Ěsž»’àà©s©‘àà¡ŦŲsàà Ŧ‚àà sà஡skàà šĄŦ‚ààvàà‚8k¡ŦűŦ űŦſق¹ƀŮsf8àà Ŧvàà Ŧ€g8d Ɓ’lŦ“Ɓ‚ààœ¡ŮĄsààƀs¢€¡Ů ĄŰŦ‚‚ĄŦ‚‘¡´šĄsv©‚ àà>©sj¢ŮűŦslšs“àà¢Ɓvf¢ ’2ſŦŰƁsàà‘¡Ů3ſs©Ŷsàà7ŰŦ v s¹€Ŧ“ s«©“s¹®7 ©k¹€©¡s3’àà¹vàà Ŧ®kd‘¡Ŧ ’€kŦ“®¡‚ ‘¡ŦűŦſsààšƁ Ą€kjàà űŰŦĄsƒ©ŸſŦ‚œ¡Ů ‚’8 “©ž’®sl3U s ®kd‘¡Ŧ’’þ€ŰŦŮUf¢ĄŦ‚ #€kk¹«j¹2‚«¡ŮƒƁ z©k¹…ű‚àà ŦŰٓ €¡sg’¹

»ſsàl ſs©ü©à> ‚à7Ű Ą“à űŦĄŦ’¡€ŦŰv‚8k¡Ŧ ‘à¡Ŧ vàf¢ Ɓ và>ŦŮ Ŧ€à ŠŰ’€àŦ“®®àlŦ’¡€ ſ€à ‚«¡ŮƒƁsàź´8 Ŧ #€k¹«j¹sſs>Ŧ

ŰŮĄŦ’àà©s©Űsàà_8ŦsààĚsààž %vàà Ŧƀق¹~¡‚`Žsàà‘© ’àà‚àà<k€ààŦ“®vàà‚8k¡Ŧ3 Ɓſs¥¡ŮƒűŦsſsàà>ŦĄŦƁƒààŦ ’sŦ2ٓàà ſs ſsœ¡sàà>j ®i©Ů‚’’¹®s>¹3ĄƁ’8f¢ ƀŮsf8 Ŧ®sj8ŦĄs’¥7àà űŦ tg‚b ŵ‚ààdŰŮz€ààkk¹®M 2#€ŰŦŮŰŦ‚ſŦ‚œ¡ŮűŦſ€s ’©s©ŰŮ«©“s¹Ąs>©i¹‚7Ű €kŦ“®sſs>Ŧ’¹vf¢ٓ

ISSUE 870

//

50


ŪŮŦ“

®“¥>’s ’ſ“©s¹Űs7¢‚ŮƁŰƁ ۓaűŦ€d’¹€€àà ®œ8>¥ Ɓ ſs8àà Űsj©’»ààüŰŮ„ààŦVŰƁŦ #€k8s¡Žsg8Ŧ ſsűsàà Ą“œk=àà »®àà¥iŽ´àà ŰŮ%vf¢‚7 ‘¡Ŧſs©s®sàà_…š € ®Mƀ€sàà_ƒ‚ˆ ü‘¡Ŧ ƀ€kŦŰ’¹ŮŰŦŮٓààƁŽsj8Ŧ‘àà¡ŦƁ ŧŦ“ ŰsààŸŮ’Ůsžsœààkſ“àà©s¹ …8àà ŮűŦ‘©àà sŽ‚8k¹Ɓ®¢Ů“š „ž%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ#€àà sƀ€ ūŰs »^k©¹Űsžàà ŦŮ’ſ“àà©s¹ŮƁŰƁűŦ t© šũ€ ’ſsj8 sàà Ąsſ“8

‡ü’ſssàà_…š’¹ٓààƀ€¡Ů ŬƁ‚<’¹ŦŰ‚ààfġ»üŰŮۓa ſsk¹sàà ’©gƀŦ‚j’àà€ٓƀ€àà #€ŮŦŮŽsg8ŦſƁ‚©’ſsj8 s

vsŦvi’’sfàà o8%ŮƁƒŦ®¥i ŦŰ…sĄƁƀ€kŦŰũۓs‘š‚© €dſss_…š’¹ٓƀŮŦŮv ŮűŦ ƀ€kŦŰ€àà>»ſ“©s¹«sŦſ€¡‚űŦ »’Ůs‘àà¡ŦŰŮ#€€©àà_¹ſƁ‚àà©ŦŰ  ŦŮĄŰŦ“àà ĄƁŰٓ ġ’‘©k¦j #€ ŮŰŦƁũŰs> ^k©¹Űsž

49

//

‚làà ŰŮŰs‘¡Ŧƀ€kŦŰ®¢Ů“šŧŦ“ #€¡‚š®7©l’Ůs ’ŮŦ€sŹŦŮvsfàà šsſ“©s¹ ſ“©s¹ƀ€ààkŦŰ®àà¢Ů“šŧŦ“ àà©Ů ’ŮƁŰƁsƁ€àà ź‚ük‚©àà>űŦ Ůsš‚©Ŧ’gbkŰŮ®“¥àà>ĄŦ’s #ŮűŰŦŰĄŰs7¢‚’Ůs»ſŦ‚l ŮŦ€sƱ%ƱƮvsàà ŮƁ€’ààŮs‘¡Ŧ #ŮŦŮŭŰŮsààš‚©Ŧ€fſsààs© ŰŮƁ ſss© ŰŮŹŦŮvsfàà šsſ“©s¹ űŦſsl¢s’¹ٓv¹‚ŰŮ®àà¡ƁŰ’ƁŰ ĄŦ’g7 Ʊſsj8 s ŮŰŦƁƁūŰs ‚©> ŮŰŦƁſ“©s¹#v ŦŮŰŦ‚…isg’¹€ Ůۓ ‚ũ€ Ɓ€ ſsj8 s ^k©¹Űsž űŦ®8jàà>’¹ٓĄ€’ŰŦ“¡Ůsſš #ق¹t¡‚ŚŦŰŽƁŦ’g7 ŰŦ“¡Ů ŰŦ€g’àเàà ws’i;àà>‘©j t¡‚Śvj>űŦŹŦŮvsf šűŦĄŮs¡ű ƁŽƁŦ’ààg7 €ŦƁàà ŦŮ’àà»ƀ€àà »€ٓŧŦ“ ŰŮ’¹ſšſsk¹sàà ĄƁŰ ’Ůs‘àà¡Ŧſs¡‚ŰŮ#ٓàà ’8=¡Ű vi’ſsj8 sàà ſsk¹sàà űŦ‚ààfư ®œ8 “ ŰsŸŮ»ŹŦŮvsf šsŲsW

ISSUE 870

·Iµ²A nj S¨o{ SLY » uÃwDU * zxs „:(!ygc‡:6…}† F * ~:‡60!~zxs :6„:(!yu[%* zxs :6;f By„ƒÒ;G„:7‚n}* „6J g~…KJ5qrxs{†df1:y*


ŪŮŦ“

Ž“idſŦ“ưũsŝžsœkſűưųŦ‚GŮœ‚ ü®ŦŰũsààŝĄs©Ɓ€àà ųŰŦƒ¢ſskŜ #€€ ’Ůs ®s_…šſsűs s‚¡€»Ű“ž©sŜŦ€©d

üŰŮۓaűŦ„žſssàà_…š%vf¢ſskŜ ¡‚Ąsf Ŧ’©«¡Ɓ€€àà ©àà>g©ư’ ŮŰŦƁ»ſs¢€ Űs8‚¢ũsŝĄŦ‚žƁِ©Ɓv Ŧقž sŽs’ŮƁŰƁ‡ü’ſssàà_…š#€ ’s ƁŰ’ƁŰٓƀŮŦ“s ŰŮs’¹®s‚‘©8>Şƀűsk ƒ©®s‚‘©ƁŮ€>’¹ٓ®sŰŮ‘¡Ŧ#€€ #ٓƀŮs8Ŧ‘©űĄƁŰ‚ź‚bš®j¹ ‘¡ŦŰŮ’¹ƀŮŦ“ààs ŰŮs»ųŰŦƒ¢‘¡ŦŲsàà Ŧ‚ Ž“id€ű‚ưUàà Ŧِےv sſsàà’Ůs ’slšſق¤àà ĄŦ‚Œi8=ŮŦ‚ŦŰŦ‚ŦƁ®ků ’¹vf¢®Ɓق¹®Ÿsk8ŦŰs¹‘¡ŦűŦ»®8àà>¡ƒl #€k¹®v7Ŧ‚…Ŧ€ű‚űŦųٓ »v Ŧƀ€űs

‚ ’’àà ۀŰŮƒ©ƀŮŦ“s sàà ‚àà>žslk ’8>ĄsŰŮv_žvàà>ŦŮ®M„¹¬©Ɓق® Ąs’‚g#v ŦſŮŦŮŭŰŽsŰŮ®sfŦ’Ÿ’s ƀŮŦ“s ŰŮs’¹ŮŦŮ®ſs_ŦŰ‚l űŦ€dưvs

#€ Ąű“ …š’“8 ŰŦ‚ſs¡‚ŰŮƒàà©’¡sàà>jſűƁŦĄsŮs¡‚sàà  ŦŮ’¹®“idſŦ“ààư«j¹’ƁŮ‚Ɓvàà‚¢ ſűƁ‚ s ’ſŦ“ƁŮ‘àà¡Ŧ#€k8s8àà €ٓ’s €k8>Ŧ“®M®¡slk’€k8 ŦŮ’¹®8©“idƁŮs¡ű ſűƁŰs¹Ŧ€ŰŮsààƁ€kk¹ŰŦ‚…šƀ‚ààsüűŦ ‡ü’sŦ€k8 ŦŮŦŰslšũsŝ€`’¡sàà>j ſ€©àà ۏ©Ů’»€ق¹űsŦŰ’s ®“ŸŰŮ’¥k¡Ŧ ‚ſsƁŮŦŮŭŰ®7©lŰs<fŦ»…š’ſ²©àà>¹Ŧ #v‚¢ŦŰſűƁŮ ®sàà_…š’Ŧ‚s»ŮŦŮŭŰ’ààŮs‘¡Ŧ®àà8Ɓ

«àj¹sàvà ŦŮ€à`’๮àsűŰs¹Ŧ€àŰŮsà …šƀ‚süűŦŦŰ…“idſŦ€ű‚’¡sà>jſű #v sſsŰs<fŦ‚Ŧ‚»€Ůũsŝ vàà ŮűŦŦŰ…sƒ©’¡sàà>jſű’Ůs‘¡ŦŰŮ ƀ€ű®¡sàà šƀƒ<dű‚ ’Ž“idſŦ“ưsŦŮŦŮ ’¡Ůsl’ààgbkŰŮƁàà7®€’Ůs#€àà€s ’s ưĢƁưƱ€ű‚ưűƁŰſš#ŮŦŮŭŰſskŜ‚làà ’s ŰŮ€k8àà>®kův©“idŰsŸŮ’¹ƀŮŦ“s ŸƁ‚ ’s ŽsűŦ®8j>ŰŮĄű“ …š’¹€ٓ »Ů“’8àà>sƀ‚<kžƁsŰŮ’j’¹sŝšűŦƁ€àà #ق¹‚žŦŰ’s  ŦŮĄsaŮƁŮ űŦ®¥¡‚àà¢Űs¹’àà¹ƀŮŦ“ààs ۀààž’ààcFſšŰŮ ŰŮsƁٓààŰs¹‚àà ٓſsààkŜĄsàà’s Űs¹ #’ŦűƁŰĄsŰs¹žsŝŦž‚¢‚ ƒ©ƀŮŦ“s

ISSUE 870

//

48


®ji

┬ђk┬╣┬«┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┼д┼░┼Д┼А┬Ї_ ┬Ї├а├а_┬Ф┬А┼«┼░┬Њ┼░┼«┼д┼░┼«┬Њ├а├а ┬њ├а├а┬ѓD┬ђk8├а├а ┼д┬Њ ┼И┬Њ┬Ў┬Њ┬Ф┬А┼«┼░┬Њ┼░┼«s┬АкЂ┼Е┼«s>s┬А┬╗┬Ф┬Е8sкЂ┼░ #┬ђk>┬А┬Њk┬«9k кЂ┼│┬ѓ┬ё┼д┼«┼А┬ђk8├а├а ┼д┬Њ ┼┐s┬А┬Њ<_┼д┼«┼▒┼д┬ё┬ц├а├а

#┬ђkk┬╣кђ┬Ѓ┼д┼░┬Љ┬А┬ѓ┬Е├а├а кЂi┼Е┬┤┬Ц├а├а s┬А┬Љ┬А┬ѓ┬Е├а├а ┬њ7┼░iкЂ┼│┬ѓ┬╗┬Љ┬А┬ѓ┬Е s┼д┼░sкђ┬Ѓ┼┐s┬А┬Њ<_┼д┼« #┬ђ┼«┬ѓ┬╣─ё┬ђk ┬ђ┼«┬Њ┬њ8├а├а ┬Њ┼д┼░┼«┬Њ ┬«g├а├а_┬њ┬ѓD┬њ┬╣┬«┬Аsl┼А ┬ђ┼«┬ѓ┬╣┬ї┬Е┬Ю┬Њ┬«┬Аsl┼А┼▒┼д┬ѓ┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┼д┼░s┼Е┬┤┬Ц ┬њ8 ┬Њ┼«┬Њ ┬«9k s┬А┼Е┼«s├а├а>┬њ┬ѓD┼«┼░┬Њ┼░┼«┬њ┬╣ ┼«┼░┬Њ┼░┼«U ┬Њ┼┐sкЂ┬▓┬ъ┬Ё┼д┼«┬Љ┬А┼д┬њ8f┬б┬њ#┬ђ┼«┬Њ ┬«=iкђ┬Ѓ─ё┬ђk┬њ8├а├а ┼«┼░┼«─ё┬ѓ┬Еs┬г┬Е┼Е┼«s├а├а> #v ┼д┬ђ ┼Д┼Аs┬ђk8├а├а ┼д┬Њ ┬ѓ┬ю┬А┼«─ё┬Њ<├а├а_┼д┼«к┤к▒┼▒┼д┼┐sgg├╝ ┬Ф┬А┬Љ┬А┼д┬ђ├а├а ┬њ8f┬бsl┼А┬њ├а├а#┬ђkk┬╣кђ┬Ѓ├а├а┼д┼░┬ѓ├а├аbg ┬« ┬ѓ┬╗┬«k┬А┬ѓ┬Е ┬ђ┬Аssl┼АкЂv ┼д┬ђ┬А┬ђ┬«┬ђ┬Е ┬Њ ┬ђ t┬Њ┬Ї_┬╗┬ђkk┬╣─ё┬ђk┬њ8 ┼«┼д┼░┼┐┼А┬«=iкЂ ┬ђ s┬ѓ┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┼┐s7i кЂ┼д┼«┼▒┼д┬« ┬ѓ─ё┼д┬ѓ┼Д┼Акђ┬Ѓ #┼«┼д┬ђ┬ѓ┬Е┬Еe┼д┼░┼Д┼Акђ┬Ѓ┼Е┼«s>┬њ┬╣┬«s┼░┼«

47

//

ISSUE 870

┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_┼Еsg┬ЕgCкЂv├а├а ┼д┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┬Ї_ ┬ђkk┬╣┬«┬ѓ┬ЦU ┼д┼«v кЂ┼«кЂ┬Ї_┬њ┼Й┼«┬ѓ┬«8кЂ #v ┼д┬ѓ┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┬╗sl┼А┬ѓc┬њ┼Е┬┤┬Ц кЂ┼Д┼Акђ┬Ѓ ─ё┼░sd8 ┼д┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њ┬њ┬Ъ┬ѓ┬б┼д┬њ┬╣v ┼д┬«s┼░┼«┬Љ┬А┼д ┼Е┼«s>┬ёs┼дv ┼дi┼Е┼«s>┼«┬Њ ┬«┬њ8f┬б ┼░┼«#┼«┬Њ├а├а ┬«MiкЂ┼│┬ѓкђ┬Ѓ┼▒кЂ┬ѓt┬Њ┼Іd┼дкЂ ┼«┼░┬Њ┼д┼░┬«┬Аs┬ё┼┐s├а├а sk_┼дкЂ┼░┬«├а├а ┼░┬ѓ┬Љ┬А┼д кђ┬ѓ┼▒кЂ┼░─ёsкђ┼░sd8 ┼д┼░┼«┬њ┬╣┬ђ┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ┬«├а├а ┼░┬ѓ #┼«кЂ┼░┬«┼░s┬╣┬њ ┬њji┬╣┬«d┼дкЂ─ёskd┬њ├а├а┼д┼░┼Еs┬Њ┬Ў┬Њ┬Љ┬А┼д┼Й┼«┬ѓ├а├а ┬ђk8s┬А┼░┼«кЂ┬ђkk┬╣┬«┬ё┼«┬Њ ─ёs┼┐┼д┬Њ=8├а├а ┼д┼░┼« #┬ђ┼«┬«┬ѓ┬Е┬Еe┼д┼░┼«┬ѓ┬«>┼Љ┼░┼«┬Ї_ кђs┬ю├а├а_┼д┼«┼▒┼д┼Еsg┬ЕgC┬Љ┬А┼д─ё┬ѓ<┼┐s┬Ъ┬Љ┬Е┬╣─ёs┬╣ ┬љ┬Е┬А┬Њ┬б┬«┬њ_┬Еjs%vf┬б┬ђki┬Љ=┬Еj┬Аs┬ђ┬Њ┼«┼д┼░ кђ┬Ѓ┬Љ┬А┼дs┬А┼А┬љ┬Еk┬Е7┬љ┬А┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬ЦкЂv ┼д┬Љ┬А┬ѓ┬Е ┬Ї_ #┬ѓ┬Е s┬Аv ┼д┬њ8fl┬Ї_┼░┼« к»к┤к▓─ёкЂ┼░┬ѓ┼д┼░┬Ё┬Аs┼▒┼А┬њ├а├а ┬Ё┼д┼░s┬ЦjкЂ┼┐s┬Ъ #┬ђ┼«┼д┼«┼Йs┼Ю┼д┼░┬Њ┬ъs┬юk ┬«iкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┬Њ<_┼д┼« ┼┐s┬А┬Њ<├а├а_┼д┼«┼▒┼д┼┐sgg├╝v├а├а>┼ъ┬Ё├а├а┬Аs┼▒┼Ак░┼░┼«


®ji

€©ƒ«s©žUŰƀŦŰžsœk ®¢űs’às©Ŧ‚8à Ŧ€kƒk©˜“¹ƀsœà_ŦŮŰŮſsàggü ®™ŰŦ“’»UŰƀŦŰžsœkŰŮſŮű«s©ž’¹€k8s¡ŰŮ ſق¹‡7gk»UŰƀŦŰ’8>š»ſŮۓ “i“iſ“¦j #ٓ ®‚<kŽŮsdŰŮŒd™Ɓũ´a ‘¡ŦŰŮti ƁŦŮŮŦ‚ŦűŦ€kƒk©˜“¹ƀsœàà_ŦŮſsggü Ž“ ’Ą‚©>ŰŮƒ¹‚WsŦ€8Ŧ’¹€k8 Ŧ“ ©gC ‚©>‘¡Ŧ€ ’8 Ŧ“ slšűŦ„¤ þ€Ɓ‚ƀŦŰ‚8ƴ #€kk¹® »€k8àà>«s©žſ€Ŧ“ Ž“eàà_®8ƁŦŰ ſs7i ƁŦŮűŦſsààggü»…¡sűš‘¡Ŧž“àà ’i‚ŰŮ ‚©àà>‘¡ŦűŦ€kű®«s©ž’à३sŰŮ€k8àà Ŧ“ ſs7i ƁŦŮũs¹‚»…¡sűšŽ“àà žsWŰŮ#€kk¹ۓ7 ŰŮ#€ ® ۂĄ€d’ ũs¹‚ƒ©sš8àà>© ŰŮ źŦ‚BŦ‘¡‚8_©’¹»€ †=_ƀ€ žsŝŦ® ۂ ſŮű«s©žŽsŰŮ’¹€Ů®ŭŰĄŮŦ‚ŦŰŮ»ˆ űŦ ‚ Ɓƀق¹v¹‚‚’8>š‘©k¦jŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#€ٓ ®j¹ŽŮsdƁ€kk¹®‡7gkŦŰٓàà Ąsſق¢Ɓ Ąs’“Msƒ©Ą€ààd’àà Ąsƒ©sšx¡s8#€ŰŦŮ «s©žŠ“ŰŮUààŰƀŦŰŰŮźŦ‚BŦűŦƀ€àà žsŝŦ ’¥©sű»€k8s¡ŰŮ‘©k¦jſsggü#ٓ7bk»ſŮű Űs¹‘¡ŦžsŝŦ‘©Ɓ€ŰŦŮ’“UŰƀŦŰ’ˆgŮŦ‚Ŧ UŰƀŦŰ»€ƁŰ®M«s©žUàà “s¡ſ€Ŧ“ ŹŦ‚

#€kk¹®Ŭ´ŦŦŰٓ

Ɛ©k¹®ų“Ŧ‚ŦŰ®¹Ů“¹®k ’ŸűŦ ũŦ‚ s ‘©ƁŦ’¹v Ŧ®sű®œsà vf‘à »€Ŧ’8s¡ŰŮٓ ũsdsbŰŮ®¡s¥¡‚šſsà sk_ŦƁŰ #€“ ®ų“Ŧ‚ŰƁ‚’őٓ¹ ®œs ŰslŸ‚¡űũŦ‚ s €ŰŮ ŰŮƁ€ààŰŦŮ‚àà s ’ŦŰٓàà ‘¡Ŧ’sàà ƴƁvàà_ſs¹Ů“à๠‚#vàà Ŧ€ŰŮƱĢslkſŦƒàà© ‘©8>Ş’¹’dsb‘¡ŦŲsàà Ŧ ŰŮ® “Ŧ‚űƁ‚®‚D…¡sűš ‘ »Ů“ ®ŧ“àà>üſs¹Ů“¹ ‘ űŦ®¹Ů“¹ũŦ‚ s “üűsš #v Ŧ®œs vf

ſsàà_Ŧ‚ s Ŵ“` ŰŮ ‚œ¡Ů #€k8‚¢ŰŦ‚… ‚žŮۓ xkž’ſs¹Ů“¹»àà©gC’ŦŮŦŰŮ slkƀƁ‚¢‚Ɓ€€ ©>gƀƁ‚¢ »vf»… »xkž‘ ŰŮŰs«¡ ſ“űšŰŮ®œsàà ’s¡vàà_ v €x¡s8#€ق¹v¹‚ ـ< ŰŮſs¹Ů“¹»€Ů®ſsàà_ƀ€š ƲưsģƱ®œs vfƁxkž‘

ũŦ‚ s ®ààs¡űsŰŮ®àà¡sŦ“s ®œsàà ŰslŸsƁŮűŦ7ƀŰƁŮ ſŦŰƁŮ ®àà “Ŧ‚ sàà´bŦ įķļŀİķńńİĬŁŃıʼnļĬ®àà¹Ů“¹ ƀsœ_ŦŮſsggü#ٓàà ®’8f¢ ©Ů‘àà ‘©©dź€sĄŰ“Ŧ ũŦ‚àà s ‘©8àà>Ş ®àà “Ŧ‚ ۓasŦŰ®àà_Ɓ²ž»®àࢀű #€ŮŦŮžsŝŦ’s ’ őٓ¹ƳƱ ũŦ‚ s ſs¹Ů“¹»’dsb‘¡ŦŰŮ ®¢űs’àà’¹ŦŰ®àà¡sŮŦ€¡ƁŰƁ Ɓ€ŮŦŮ~©™“»€ààŦƀق¹’‚D ŰŮŰŮsƁۀààžűŦſsƒjۓb őٓ¹’¹ĄŮŦ€àà¡ƁŰ…àà Ůۓ ƀق¹’‚D‚àà© ŦĄsààƀs®

’UààŰ»‚fàà €ààks»vàà Ŧ ŽŦ“àà €“‘àà_s¡…ƁŹs ũŦ‚ s ‘àà¡Ŧˆ7™űŦ„ž#€àà Űsſs¹Ů“àเdŽsàà ŰŮ»’¡sž

ISSUE 870

//

46


45

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

44


43

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

42


41

//

ISSUE 870


„¤à Ɓ’s©Ąsƀ€à ®ü©à>^k‚ŰŮĄűŰƁà_űƁŰs¡ƁŻsà_űƁŰ»‘¡s8kŦƁűƁŰ Ɓƀs‘jlưĢ’¡Ű“ƯġűƁŰŰŮŽsà ‚v7 sk‘¡Ŧ#và Ŧà_űŦ‚ŦűƁŰ®‚ſۀ^k‚ #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ƀs‘jlưģsŽs ®ad Ė «©“s¹Ąssà>©i¹ŰŮ‘©8kŦƁ„à¡€Űs=8Ŧ’’¹®kà_’‘©8kŦƁűƁŰ®à=¡Űs’gsà

‘¡s8kŦƁ

#€à s®v©ü©à>Ɓſs8à sžƁŰRà űŦ’8‚¢‚‘©8kŦƁűƁŰ#Ůق¢®űs»€à ®ŰŦƒ¢‚ #ٓ ®žsŝŦŭ‚ ¢€ks®¡s¡Ŧ€€¡‚ s¡‘©8kŦƁũŰs¹ſŮs8 ‚sŋ“jd_űŦ‚Ŧ‘¡Ŧ

“œ ´¢‚l ’¹ĄŰ“ ’vàà ŦŮŽs7Ů’Ŧ۞ق 2Żsàà_‚làà 3„¡€‘¡s8kŦƁ®sƒ©‚ s ’àà ‘©8kŦƁűƁŰŰŮ‚l ‘¡ŦưƮƮưŽsàà űŦƁv‚¢tg #€ s®2_ŽŦ“©8>3žs’®Ŧ“©8>ſsƒ© ‘©8kŦƁž“ Ű ’ũ´¥ ſŮŦŮ®˜s¥¡‚šƁ®¡sžƁŰŦĄsۓàà_¹ŰŮ ŰŦŮۓ ‚®s ũ‚l űŦ‘©8kŦƁűƁŰ’¡€ſŦ“k ‘¡ŦŧŦŮšűŦƒ©ſšŸŦ“ŦU=žƁũ´¥ ‘©˜ƒ#v Ŧ #ŮƁŰ®Űsj ’űƁŰ s^k‚‚œ¡ŮŰŮ v Ŧ®‚®8kàà űŦ‚Ŧ‚‘©8kŦƁ’¹€kš‚® ‚ ٓ“ſslĄsۓ_¹ĄŰs©>ŰŮ‘¡ŦűŦ…©ž’¹ ‘©8kŦƁ’sàà_ĄűƁŰ»‘©Ÿۓ_¹ŰŮ#vàà Ŧƀٓ ƀ€©s2svft 3ſŦ“kvC’¹vàà Ŧٓ“ ſŦ‚ŸƁs¢‚>ž»®k©ŸĄŦ’sàà>Ŧs‚Ŧ‚#ٓ ® ¡“gűŦƀs‘©j8fűƁŰ‘©j8fŰŮ»ƀ€ks‚8 ŮƁ ‘¡‚ š#€ق¹ũsàà´‚œ¡€¥¡sſsŜšŰŮĄ‚ààj űŦ‚œ¡Ů®8¡ŦƁŰ#ٓưƮƮģũƁŦƱƮŰŮ2sl8ftàà 3 ‘žŦVŰŮ»‘©Ÿ’ààv7àà>ũƁsf®¹€ŦsűƁŰ‘¡Ŧ Ůs¡2ssss3ſŦ“ààk’ſšűŦ’¹vàà Ŧٓ“ƒ© #v Ą€© ۓ ¡“g’©˜ƁV8fs‚Ŧ‚ƁŮق¢® ’¹v Ŧٓ“Ą‚œ¡Ů_űƁŰ»‚`ۓàà_¹ŰŮ ŰŮ»®“kƀ‚¹ŰŮ#v ŦŽsàà ‚‚7Ŧ“ġs‚Ŧ‚ 2Ɓ‚¤ï žűƁŰ3ſŦ“kvCĄűƁŰ»Žsàà ‚‚7s ŮƯƯ ï ’®¡s¡Ŧ€ſŦ“ĄsààūƁűſšŰŮ’¹vàà Ŧٓ“ #€kk¹®¡€g‚œ¡€¥¡ vls_‘©8kŦƁs®slűŦ‘_ƁŮſs8 sſŦ‚¡ŦŰŮ ‚lكs ŰŮ’¹ſs¢‚l‘_®¥¡#v Ŧ’8 ŦŮ ®’¡€‚œ¡€¥¡’žŮ‚ſšŰŮƁƀ€ ®ŰŦƒ¢‚ƀs ƀٓſs¢ŰŦ€k¤ s¡ſs¢€kf Ŧ‘_‚œ¡ŮƁ€ŦƀŮŦŮ ſŦ‚>j’ſŦقƁƀ€ ®ŰŦƒ¢‚€kfàà Ŧ<kž’¹ ®vŚ‚Ɓƀق¹®©iDslšűŦƁƀŮŦŮ’¡€ٓàà #€Ŧƀ€s_

ĄŰƁŰsv7 skNs©s¹‚ž“‘_žƁŰĄŰ“Ŧ‚¤ŦŰŮ Ų“¡ű³VĚsž»ĄŮ´©ġƴƳŽs ŰŮ#€ ®ŰŦƒ¢‚ űƁŰĄƁ#ق¹Ÿ“kPŦŰs©s¹‚ž“‘_ĄŰŦƒ¢‚¥¡ s»Ů‚¹ž´Ŧ‘àà©8kŦƁűƁŰſŦ“k’ààŦŰ’¡Ű“Ưġ ’s©Ąsƀ€àà ŰŮ#€k¹’isg’s¹‚àà_ŽsjŦs ®¥¡‘©8kŦƁ»’>Ŧ‚Ɓſs8>iœŦŰŮŴ“`=»sžƁŰŦ #v Ŧƀٓſs>¡€‘¡‚ŧ“7üűŦ űƁŰsſs¢€‚žĄ‚©¢vfŸƁ‚ ®sƒjŴ“`= Żsàà_űƁŰŠŦ“‘©8kŦƁűƁŰ’¹ŦŰŰƁs‘¡Ŧ»‘©8kŦƁ #ق¹€¡€_»v Ŧ vàà ŮŰŮűƁ‚Ŧ’¹‘àà©8kŦƁٓŮs¡‘àࡂ®ààj¡€ ĄƁ#v Ŧſs;ŰƁŦőƁŮ»ƒŰsŸ’Ŷ“‚»€àà s® ſ€kū‚ŰŮũۓàà¥k©Ŧق7ŰŮvàà>¥ ®žŰŮ’¹ ųŦ’“_dĄŦ‚ƯġƯĢŽs ŰŮŦŰĄŦ’sٓ®Ŧ€ű ’s=s8¹Ąs„¡“k8 Ů’“j<ŰŮſ“k¹Ŧ’¹v “ #ٓ ®ĄŰŦ€lœ®¡s©s8¡‚ „¡€‘©8kŦƁ’ŧ“>kĄs‚l  „¡€‘©8kŦƁĄsàà¡sg»®“k¹ĄsŰƁsŲsàà Ŧ‚ ŰŮ®s8 s®s8àà ‚7ŰŮĄŮ´©Ưƴƀ€àà ŰŮ’¹ Ɓ‘©iƁŮ»žŰ‚l ’ ŰŮſ“k¹Ŧ€ Œ_¹s©s8¡Ŧ „žs¡sg‘¡ŦűŦ®_=#ٓ ®ĄŰŦ€lœ“œàà ´¢ ĄŰ“¢ï‚¢Ěsžˆàà “®¡´ ũ“s«¡’Žsg8ŦűŦ ‘©iƁŮŰŮ‚¡Ŧ‚v¡ŦƁ«©“s¹Ąs>©i¹’كs ‘¡ŦűŦĄ‚œ¡Ů…=#€ Ŧ€Ŧ€k‚¡ŦĄŰ“ljv=8¡sž ‘©8kŦƁĄsſŦ“=8 Ŧs ٓàà ®’8f¢’¹s¡sg ŰŮĄ“>Ŧ‚Ž“j8ƀŮŦ“s «¡ˆ “v Ŧ„¡€ ‚l ŰŮŲ€g„©>Ŧ‚Ąs>©i¹’Ůű“ƀ€àà

Ąs’giűŦūŰs #€ g8k€kis¥ ŦŰŮ“œàà ´¢ ‘¡ŦٓƁűŦ®àà>¹‚8j¹ĄŮsààžŮ‚űŦ®àà7 ƯƴƴƴŽs ŰŮ’¥k¡Ŧsvàà ŦŮŸ´ Ŧ‚làà ŰŮs¡sg žs’Ą‚œ¡ŮĄs>©i¹’s¡sg‘¡ŦŽsg8Ŧ’©j` ‘¡Ŧ#€ ’8‚¢ćķıĒŀıʼnʼnıİIJńķŃšǥŃʼnĆįńŕǥʼn ž“jſšŠ7 ’Ɓs’sàà ŰƀĖ ق8àà>¢’“žŦ€Ŧ

‘©8kŦƁ’s>Ŧ vàà>©vàà ŮŰŮ‘©8kŦƁ©ŮƁs¹’àà¦=¡Űs ’sàà>Ŧs©ŦŮ®űƁŰ‘àà¡Ŧ’k©àà_©žűŦ’àচƁ ‘¡Ŧ’«àà©“s¹Ąsàà>©i¹ƀűƁ‚Ŧ#vàà Ŧ’8=©šŰŮ žs’„àࡀ’àà Ŧ€’¹vàà Ŧƀ€© Ű’<©8 ’®œj’¹€Ŧ’8àà ŦŮٓƁŲ“©8kŦƁs¡‘àà©8kŦƁ ®d ’s>Ŧ‘¡€kŸ©Ů‘©j’»€Ŧƀ€©àà ۏ8 #€ŰŦŮ‘©˜š‘¡Ŧ’¦=¡Űs®˜“¢űsŰŮ ŰŮ»ĄŮ´©ž“ ƀ€àà ŰŮۓl_’sàà>Ŧ«¡7

žƁŮŲ“¡ŮƁ´¹®¡ŦƁ‚s‚ſŦŰƁŮŰŮſs8àà sžƁŰ Ų“¡Ů“i¹#v Ŧ’8>¡ű®‘©8kŦƁžs’®àà_©_¹ ‚>j’¹®sš’v7>ق<ſŦقvàà ŦŮƀ€©g űŦ#€k8>Ą‚8lƁ‚“<œkſŦűs‚ €ŰŦŮ€ű‚Ɓ žƁŰĄŰ“Ŧ‚¤ŦſŦ“ſŦقààĄŦ‚ŦŰūŦƁŮűŦƁŰ‘¡Ŧ ’³Ůss¥‘¡Ŧ’¹ٓ€g8d‘©8kŦƁ#€k¹®‘€ ſŦ‚8 ŮsŦŰ®ƁŰſŦűs‚ €g’s©f=Ŧþvàà Ŧ ‘¡ŦŲ“¡ŮƁ´¹’¹®sœk#ق¹®ĄŰsſs_“7ü #ق¹ž“¥üœ‚’ŦŰ‘©8kŦƁ»vs¡ŰŮŦŰ‚Ŧ vi’‘©8kŦƁ…©_¹€¡s €¡“¢®‚œ¡Ů’sàà>Ŧ ’<k¥ ƁŰŦűšűŦſs©ü©>ſŮŦŮĄŰŦ‚ƁſŮŦŮũsŝ #€ sƀ€ ’8_¹ſs©ƁŰ ‚8 ٍ sٓ ‘©8ŦƁ…©_¹»’s>Ŧ«¡sb ƁŦٓ ŦŰ‘©8kŦƁũŰs¹‘©8>ŞƁƀ€àà …s7Ŧ€ű v “ſšŰŮƁŮs8 ‚‚8 ŮſšĄŦ‚…¢‚űŦ7 #2“‘©8kŦƁź‚ űŦ3 Ė ®=¡Űs’k©_©ž ưƲƮŽsàà ŮƁ€®sűŋsj8Ŧ‘àà¡s8kŦƁ…©àà_¹ ‘¡Ŧ‚® ‚’¹®sŰŮ#v Ŧƀ€© ۏ8’ĄŮ´© ĄŰs¤>¹s ’s¡œ‚قœs »‘©8kŦƁűƁŰ’¹€k¡ŢŰ «©“s¹Ąs>©i¹€€g8d‚œ¡ŮƀƁ‚¢»v Ŧ‘©8kŦƁ Ɓ®s8 svkàà «¡Ąűsàà ®ü©àà>ۓck’ ‘¡Ŧ»ƀٓž“àà ‚žƁŰŰŮ’¹s©s¹‚ž“’s¹‚àà_ ĄŮ´©<kžſ‚‚ ŦƁŦs#vàà Ŧƀ€¡ƒ¢‚ŦŰ¡Űs

ISSUE 870

//

40


39

//

ISSUE 870


ſsààlàà

ſŮۓ ’Ůs8d ®_¡ŦŰšžűŦ“

ū‚GƁ’¥i „©iœŦ ‘©ƀŰů‚¡ű

žűŦ“àſŮۓà ’à®œsà ĢűŦ®à¡s¥¡‚šſű ſs©ŰŮ’s ưư®“8¡‚#ŮŰŦŮŮs©8Ŧ®à_¡ŦŰš ’¡sà ſŮۓ ’®s ’´®à_¡ŦŰšžűŦ“ #ŮŰŦِ_Ÿ Ąsàà^ŰſŮۓàà %€àࡓ¢®ƀŰsàà‘¡ŦŰŮƁŦ ‘ĄŦ‚®i©i¹ŦĄ‚8àà>¹s Ɓ€©fàà »ĄŦƀ“l #v Ŧũ´¥ ſŮۓ €ks ®_¡ŦŰšžűŦ“® “ŰŦƒƯƮŮƁ€Žs’s’¹ƁŦ ®7iĄŰsj©«¡’®œs ƯưŰŮv ŦƀŮۓ ŦŰ ƀŮŦŮŰŦ€_ĄƁ’« ƒžƒ©ſ“k¹Ŧ#€àà ŰsŸŮ #€ €Ŧ“ …¢‚t“Ůs©8Ŧ‘¡Ŧ’¹

‘©o„©iœŦžŮ‚ũs©sˆ “ ƀŰsŰŮŰŦ€_‚ƀƁ´#ٓ ® Ɓ®8kbiàà ƀŮŦ“s Ąs®‚GƁ ‚ųŰŦƒ¢‘àà¡ŦŰŮ„©iœŦ’àà¥i ūŰs=ſٓŧs8¹Ɓŧsàà>® »ūsũŰs¢Űs#v Ŧƀ€àà €©¹o ®8ƁŮĄsŧsàà>’8©j¹„©˜Ű ſŦŰsœ‚7 s“¢Ɓvf¢ŰŮſsHŰsž €¡s®8kbi ŭs¹Ąs’k¡ƒ%vf¢ Ą‚8_©v¡‚¡€ƁĄƒ¡Ű’s‚s ĄŰŦŮ’Ŧƒ ũŰŦűƁƁق©œũۓ ® ۂŰŮĄ‚8àà_©vs Ů€¡s ūŰsàà= Ąsààŧs8¹ Ɓ ŧsàà> #€ s’8 ŦŮ®8kbi ƀŮŦ“s

ſsHŰsžv¡sàà ’¹ųŰŦƒ¢‘¡ŦŰŮ sƀقàโàà_8kŦŰſš„àà©iœŦ ŭs¹®s™ŦĄsààū‚ ‚€à੹o Œi8=ŮŰŦ“ààĄŦ‚àà®8kbiàà

ĄŰŦƒàࢂƁũ‚sàà>’ààijűŦ ‘¡Ŧ’àà¹ƀ€àà ž´Ŧsàà®sjl ƀ‚© ůŻƁ€kĄŮ““’i;àà> ’¹ƀ€sàà ŰŰ³Ůſ“©i©ģyƯ’ŦŰ #€¡š® ŧs>’ ’gs ® ®jŰ ŰŮ ſs¢€ààk¡sM ©gC Ųsàà Ŧ‚ ƀŮŦ“s ưƮƯư"ưƮƯƱ®sŽsàà

Ű³Ů ſ“©i©ƳyƱ „©iœŦ ®8kbi

ĄŰ³Ůſ“©i©ġyĢƯ’ٓűŦ…© ’¹®“žþ€ààŦƀقàà¹ū‚ ٓàà

¹ųŰŦƒ¢«¡ŰŮ„©iœŦſsHŰsž Ąs® ‚GƁűŦŮsg8Ŧs’gsàà

ۓàà_¹‘¡Ŧ®8kbiàà ƀŮŦ“ààs vŦƒ©Ŧ’¥iū‚ Ɓ Ův©d™Ɓ ƀق¹Œ©“2ős‚b 3ŦŰžƁŮ Š™ƁűŦsààŮsg8Ŧ‚ààœ¡ŮŰssàà #€ ‚ūƁŦ’žslœk©¹s ſsHŰsž®8ƁŮĄsŧs>’8©j¹ Ůsg8Ŧsٓ ųŰŦƒàà¢ŰŮ„©iœŦ ūŰs=ſٓŧs8¹Ɓŧs>®űŦ ’¹ƀقàเ©¹ožsààlœk©¹sŭs¹ ’¥iƀ‚àà© ůŻƁ€kĄŮ“àà“ Ž“ ŰŮٓàà €‘¡‚‘©¡sž’àà #v Ŧƀ€©àà Űۓàà_¹‘¡Ŧ¡Űs

ISSUE 870

//

38


┼┐s├а├аl├а├а

ssкЂ┼дIs кЂs┼А┬«┬Ю┬Њ` ┬«┬б┬ђ┼▒ ┬њ┼┐┬Њk┬╣┼д┼│┬ѓ>jкЂs┬Ц┬А┬ѓ┼А┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░┼Љ┬ѓ8├а_┬«┬б┬ђ┼▒┼йs к░к»┼«┬Њ├а ┬«┬њ8f┬б #v ┼дкђ┬ђ кђ┬ђ┬Е_┬╣vs┬Е ┼Еssl┼дкЂ┼й┬ђкЂw├╝

#┼«┬Њ┼│┬ѓ>j┼░sk┬╣┼░┼« ┼┐s┬Аs┬ъsslk┬њi_┬Е┬╗┼Еs├а├а ┼░┼д┬Ѓ┬б┬Ї7

ssкЂ┼д┼Љ┼д┼░s─ё┼░┬Њljv├а├а s┬А┼░кђ┼░кЂ┼« #┬ђs┬ђ┼д┬Њ кЂ┼дs ┬Ѓ├а├а┬Е┬Љ├а├а┬А┼д┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ┬ѓ├а├а┬А┼д┬Њ┬Ц┼д┬њ├а├аi< ┬╗┼┐┬Њ8k┬Еi┬╣┬Ј┬Е┬њb┼д┼░┼┐┬Њ┬дj┬«s ┼░┼д┬Ѓ┬б s┬Ц┬Е┬Њss┬Ц┬А┬ѓ┼А┬Їs ─ё┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░ ┬Љ┬А┼д┬њкЂ┼«┬Њкђ┼«┬ѓ┬╣┬ѓ├а├а_8k┬«┬Ц├а├а>k┬А┬Њ #┼«┬ѓ┬╣┼«sj8┼д┼┐┼А┬њ┼┐┼д┬Њ┬«t┬Е┬ѓ

37

//

┼Љ┼д┼░s┬╗┼И┬Њ┬Ў┬Њ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬ё┬ъ#┬ђ┼д┼«┬ѓ┬б┬ѓ ┼░┼«v├а├а_┬б┼▒s┬«┬А┼дкЂs┼░┼«┼│┼д┬њs ┬њ├а├а ┼░┼«┬Ё┬Аs┬ѓ8 ┼«┼░sk┬╣┬њi├а├а_┬Е┬њ┬╣┬«s #┬ђsU┬юk ┼дкЂ ┬њ┬╣┬«s┼░┼«┬╗к░к«к»─А┬њ┬А┬Њ┼дVк░к▓┬А┼░s┼░┼« ┼┐┼«┬ѓ┬╣кђ┼«s┼А┼йs┼░┼«┬«┬Аslk┬њs├а├аsкЂ┼д ┼│┼░s┬╣┬ѓ8┼«┼░┼«┼│┼д┬њ┬│s├а├а ┬«┼д┬ѓk=

┼░s┬Е>кЂ┬ђ┬А┬ђ┬« s7s┬њi├а├а_┬Е┬╗┼«┬Њ ┬Љ┬Еjs<k┬ъ┬Љ├а├а_┼░┼«┼«s кЂкђ┬ђ┼▒┬ѓ├а├а

┬ѓ8j┬╣кЂкђ┼«┬ѓ┬╣v┬╣┬ѓ ┼«┬Њ ┬ђ┬Њ┼«┬ѓ┬юs

ISSUE 870

─ёs8jкЂ┼Љ┼░sM┼д┼«┬ѓ┬А┼▒кЂv>┼ъ┬╗v┬Еj ┼д ┬њ8├а├а>_┼┐кЂ┬ѓs┬╣┬ђ┬А┬Њ┬А┼«┼│┼д┬«├а├а>┬Еi┬ю┼д ┬╗┬ђk8┬ѓ┬б┬ё┬Ц┬Ф┬А┬љ┼▒┼д─ё┼«s├а├а sкЂ ┬њ8>_ssкЂ┼д┬ф┬Ъv┼ю┼░┼«┬њ┬╣┬њi_┬Е ┬ѓ┬ю┬А┼«┬«┬ѓ ┬њv┬Еs7`┼Х┬ѓ├а├а┼▒┼д┼«┬Њ #┼«┬ѓ┬╣┬«кђs┬ю s┬ѓ┬А┼д┬Њ┬Ц┼д┼йsk├а├а_┬њi<┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬Ї7

┬ѕ┼дкЂ┼░s├а├аsкЂ┼дt┬Е<┼╗┬┤├а├а ┼┐┼д┬Њk ┬њ8 ┬Ђ┬б┼┐s8├а├а>s┼▒┼д┬ѓ┬Њ├а├а кЂ┼┐┼▒┬Љ┬А┼д #v ┼д┼Д┼А┬ѓ┬Ц ┬«├а├аs┼░┼«┬╗┬ѓ7s├а├а ┼«к»к│├а├а┬А┼░s┼░┼« ─ё┼д┬ѓ┬«┼д┬ѓk=├а├а ┼йs├а├а┼░┼«ssкЂ┼д┬њ├а├а┬╣ ┼│┼░s┬╣┬ѓ8┼«┼░┼«sкђ┼«┼д┬Њs ┼▒┼д─ё┼«┼д┬ђ├а├аd ┼«┬Њ┬њ8├а├а>_─ё┼д┬њ┬Њ┬б┬њ┬њi├а├а_┬Е┬╗┼«┬Њ ┼┐┬ђ┬Еk ┬њ─ё┼д┬њ┬┤┼«┼д┼«┬«┼┐s├а├а_┬њ┬╣ ┬њ┬А┬Њ┼дVк»─Б┬А┼░s┼░┼«#┼«┼░┼д┬ђкЂ┼д┼┐sk=

┬Ф┬А┼░┼«┬«┼д┬ѓk=├а├а ┼▒┼д┬ё┬ъssкЂ┼дк░к«к»─А ─ёкЂ┼░┼д┼░┬њi├а├а_┬Е┼«┬ѓ┬╣┬«d├а├а кђs┬ю_┼д┼« ┼д┼░┼«┬Њ ─ёкЂ┼░кЂ┼дs├а├а┼д┬ђ├а├а ┬Њ7┬њ├а├аk├╝┬Ю

┬ђk┬Ъ┬ѓ┬╗┬Ј┬Е┬«i┬А┼«┬њs┼▒кЂ┼░┬њ8 ┬Њ┬њ ┬Љ┬А┼д┼░┼«┬ѓ├а├аc┼░sl ┼д┼▒┼д┬ђ┬Еf├а├а ┼Гs┬╣┬њ┬╣ ─ё┼«┬ѓ s┼д┬ђk┬╣┬«─ё┼░┼д┼«┼«┬Њ ┼┤┬Њ` ─ё┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░┬╗ssкЂ┼д┼Љ┼д┼░s├а├а┬ѕ┼дкЂ┼░ ┼д┼░ssкЂ┼д┬њi├а├а_┬Е┼│┬ѓ├а├а>jкЂs┬Ц┬А┬ѓ┼А ┬њкЂ┼«┬Љ┬А┼д┬ѓ┬Е ┼д─ёs┬Ёk┬╣┼дкЂ┼░┼«┼┐┼д┬Њ┬« #┬ђ┬А┼«┼г┬Њ┬ЎкЂ к░к«к»к▒┬ѓ78┬╣┼дк▒к»┬А┼░s┼░┼«┼│┬ѓ>jкЂssкЂ┼д ┼Е┬┤┬Ц ┼Љ┼«┬Њ┬╣┬ђk┬Ъ┬њ┬ђ┬Еf├а├а ┼Гs┬╣┼░┼« ┼д┼░┼░s┬╣┬Љ├а├а┬А┼д┬«s┼░┼«┬њi├а├а_┬Е#┬ђ├а├а┼«┼д┼« ┬Љ┬Е┬цj┬╣┼║┬┤ ┬ѓ┼Й┼д┬ђ┼д┬Љ┬А┼д┬њ┬╣┼«┼д┼«┼Йs┼Ю┼д ┬њssкЂ┼дs┼д#┼«┬ЊкЂ┼д┼«┬Њ ┬љs ─ё┼д┬Ђ ┬њi_┬Е┬«8┬Аs┬Ў┼░s┼┤┬Њ` ┼░┼«┬« ┬Њ ┬ѓ┬б┼д┬њ┬╣┬љ8f┬бкЂ┼д┬њ┬Љ%vf┬б┬Јj┬Љ┬А┼д┼▒┼д v┼д┼░s┬ђ┬Еf├а├а ┼Гs┬╣┬╗┬љ┬Еk┬Ц┼д┼░┼░s┬╣┬Љ┬А┼д ┬ђ ┬ђ┼д┬Њ ┬ѓ7s├а├а ┼«к»к«┬А┼░s┼░┼«┬њ├а├а┬╣┬«├а├аs┬юk ┼«┬Њ├а├а┼«s┬А ┬љ├а├а ┼д┬ѓ ┼░┼« s├а├аsкЂ┼д ┬╗к░к«к»к▒ ^k┬Е┼░┬Њ┬њi┼░s├а├аk┬╣┼░┼«┬│┬ђs┼┐┬Њ├а├а>i


ISSUE 870

//

36


35

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

34


33

//

ISSUE 870


sƀ‚lŸ

®adŰŮ®¡s‘„kűŦ®Ŧ‚œ¡űs%ĄŰ€k¥

ŦƀŰs8

€ŰŦ€si© Ž€¹sžƀƁ‚¢űŦ’¥k¡ŦsžŮ‚¥vs¡ŰŮsjk©àà űŦ ‘’ĄŦ’skji©ſsš#8‚¢Ůslk_©žſs¡Űs_ŦƁ Ąsjk© ŰِŰs©>»ſٓŧŦ‚ƀƁ´’¹€ŮŦŮ €¡s’sf o8%ŮƁƒŦĄƁ#ٓƀ€àà ŧs©j¹űƁ‚Ŧ ĄŦƀ€slk‚àà© ŦŽsàà €kŸŰŮsjk©àà ’¹v‚¡ž ‘¡ŦIŦŮ®M#v Ŧ’8‚¢‚ŰŮŦŰſŦ‚œ¡űsűŦŴs ˆg»€ŰŦŮ®¡s®¢²¡Ɓ’Ÿŋg©Ůs‚œ¡űsűŦ’8 Ů #ž“ ®Mslšs ‘’¹IŦŮ®

sŽsàà>Ŧ%vf¢sjk©àà ƀۓàà ’ààĄŰ€k¥àà Ŧ Ą“ààƀsœàà…àà=ŰŮ2Ŧقàà3Ɓ2’8àà Ŧ“ s3 ŦŰ®ƁŦ#8àà>‚àà™s‚àà<àài©ƀŰŦ“kàà_ ŦŰĄ‚œ¡ŮƁƀقà๮Ŧق¢Űs¹ŮŦ²àà«àà©Ɓű‚ ő‚8_¥ ’ſs¡Űsàà_Ŧſsj¡ŦƁŽ€¹sžĄ€l 8àà Ŧِ©j`ٓ®àà€#€ààŦƀق¹®ààŦق¢Űs¹ ŦŰĄŰs¹‘àà©jĄŦ‚#ž‚àੜ’isſ“àࡃ¡“iűŦ ®s ’skji©’¹ٓààs<k¡ŦtssŦ»àà8‚¡¤

’vžŰs¹ŮŰſŦŰsbs™Űi© ‘©ƁŮ €© Ű‚<i©ƀŰŦ“k_ ŰŮ…¡sM’àà‚<ƀŰŦ“kàà_Űِàài© Ŧ‚¢’‚Dƀsœ«¡s2vžŰs¹ŮŰ3#€¡š® ƀŰŦ“k_’© sŰŮ’àà>Ŧ‚ƁſŦ‚¡ŦŰŮ #vàà Ŧƀ€àà ĄŰŦق7ji©‘¹®iiHŦ‘© “¡Ů“8àà ŦŰِi©‘¡Ŧ®k®s¡sžŦ‚ #v Ŧƀ€ žsŝŦi©‘¡“ſŦ‚¡Ŧ

®¡sjk© €ki’8 s ‘©ƁŮ’¹i©‘¡Ŧ ƀŮsš®àà¢űs’»vàà ŦſŦŰsbsàà™Ű …=ŰŮ ۓààa ĄŦ‚Ɓƀ€àà …¡sM ƀŰŦ“k_‘©ƁŮƁ®àà Ź‚j© ĄŦٓ

‘¡Ŧ‚8ُàࡓC»‚<àài©®iiHŦ‘àà© ‘¡ŦŮs¡űŽsj8Ŧ’#vàà Ŧƀ€àà ŮŦ€¡ƁŰ

k¹Ąűs2žƁ‚83Ű Ů8 Ŧ“ ® %žŦ‚® ¹

‘¡Ŧ‚œ¡ŮŰsžŰŦƁ€©Ŧ#žŮŦŮvàà Ů űŦŦŰv‚ #k¹vs¡ŰŮſs_¡Ŧź‚ űŦŦŰĄŰs ¥jŮslk_©ž Űs‘©ƁŦĄŦ‚àà2ź‚3i©ŰŮ‘àà %ŮƁƒŦĄƁ ®sjŰĄ€l#žŮ‚¹Ąűs„s¥àà ««¡ŰŮ ƁŦ’8 ŦŮvàà ƁŮ’¹vàà Ŧ®Ŧ“ ſŦق¢Űs¹ žŰŦŮ®¡sź‚žŦ’‚D‘¡ŦŮۓŰŮ #k¹«j¹ Űِi©…¡sMűŦ„ààž’ŦŰſšſق ¹Ŭ‚b’à๠#k¹®Ž“¹“ƀŰŦ“k_

»2ƀ²¡Ɓˆ 3i©’àà sŽsàà>Ŧ% vf¢žŦ‚®¹ …=ŰŮ2ź‚àà3Ɓ2vààs© Ɓàà_ Űs¢űƁŰ3 ٓƁssààŦ»žŰŦŮۓaƀŰŦ“kàà_ ’gsàà> Ŧ€©žvàà ِŦ“ ®’¦š’ű“kĄ Űs¹‚ž‘¡Ŧ ®¡s©j©¹ٓdàà>žŮs8àà Ŧ’ٓŰ Ŧ‚#žŦƀق¥ ’8àà ŦŮĄűs2žƁ‚83ŰŮƁk¹‘ àà¡ŮĄŦŮŦ ‚ s ’’à๮8©“eàà_‚ s ’ sŦ»àà s ‘¡Ŧ»Ů“ààƀ€š…©ž‘ààĄŦ‚s¡‚ àà ‘¡‚ š

v>©ſٓŧ“ ‚œ ¡űső´ƀƒ¡sŮŦ€d %ŸŰŦű´© ŧ“ Ąsi©‘àà©űŦŦ

Űž‚œ¡űsƁààk©®àài© ’¹®¡sƀ ƒ¡sŮŦ€ààdĄƁŰűŦ’àà k¹®ŧsàà=8Ŧ ¡“œIŦ“®MŽs>ŦƀŰŦ“k_ƀŰsŰ Ů#v Ŧ’8‚¢ IŦŰs¥jűŦ®i© #ž‚àੜƀƒ¡sŮŰŦ Ůſs¥ŦۀgŸ ŦŰſs_¡si©€¡s’¹€ŰŦŮۓaƀ ŰŦ“kàà_ŰŮ #vàà ŦŮƁűũƁsaƁ®k©…©žĄ Ŧ‚ű“k#©k©7 ‚¢s sW 8àà>Ŧ“8ƁžŮ“7ſŦ‚¡Ŧ’8à à ¢Žsàà

ĄŦ‚Żs©8 ŦsŽs>ŦsŦ sƀŰ Ŧ“k_Ąsi© #vېŦ“ ƀŰŦ“k_’s i©ſ€¡Ů

j¥…g‘¡‚8l‘¡Ű“iŹ‚j© ƀ€‚ ’¹ŸŰŦű´© s3i©ĄŦ‚‚<ž“àà Ɓv>©ƀŰŦ “kàà_űŦſű ‚œ¡űsĄŦ‚ƀƒ¡sv©jŦƀŰsŰŮ€àà 2©“ ’j ’€© s7’8> ®“ŠŦƁŰŮƀƒ¡s %ŮŦŮ~©™“ ‚œ¡űsĄŦ‚®¹´€ààŦ“®MsƁƒ #vàà Ŧ‚œ¡űs U‚œs¡U‚¢s’¹®s>¹#€ sſٓŧ“ ®8 ŰŮƀsœſŦ€kŸ€ŰŦŮv79s¡®fk ŮŰs¢ƀƒ¡s ŦŰ®ji©Ŧ“=ĄűƁŰ‚àà¢Ŧ#€Ŧƀق¥ ŧsàà=8ŦŦŰ »k¹ŧs=8Ŧji©ĄŦ‚àà‚œ¡űsƁ k¹®Ŧق¢Űs¹ ISSUE 870

//

32


31

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

30


29

//

ISSUE 870


sƀ‚lŸ

ſs“®>k©ŧs8¹ųƁ‚…©ž v_žŰŦ‚ Ŧ’jűŦƀقž’¹v Ŧ®s8¹ űŦ®8ƁŮŰŦŮ®‚ٓ ®¢€űƀقž #€¡“œ©’8f¢s˜s>Ɓ®¹Ů“¹ſŦŰƁŮ ®s<kƁ®€Ŧ“ ŧs8¹‘¡Ŧsjiàà> ſŦŰŦ€àà‚ t7àà ‘©j’ààƁvàà Ŧ v7üs¡“¢Ɓv ŦŮ€Ŧ“ ĄŰs©àà> v ŦŰ³Ůſ“©i©ĢűŦ

‹i7Ůslk_©žs‚ s€kŸvàà ŦŠ¡s €¡‚ ĄŦ‚ŦŰٓ ®¢Ůsš»®l“s #€ق¹ž´Ŧſs“® €k©ŧs8¹ ‘¡‚®s<kűŦ’¹»’s ưƲſs“® €k© ƀٓ’8 ¢Žs Ģ® ŰŮſs¢Űs8àà

ƒ¹Ŧ‚ƁſŦ€ààűƁƀs¢ŮŦŮ’ààsààŰsƁ U “ŽsŰŮ»v Ŧ’8ŰŮs©8Ŧő‚

¨ŃđŃݨijij®8 šƁ‚l

»ĄŮƁ“©s„i<«¡ŰŮ€d’8f€kŸ®Ɓ ‚lűsŽsàà>¥¡űŦ€d€ق¹®8àà šs »€€àà ƀ€¡ŮſŦ‚œ¡ŮsƁŮ‚®8»€ààق¹ ss®8 šƁ‚l‘¡ŦƁ€ق¹®8 šűs®Ɓ €ق¹ž´ŦƁŮ‚sv ŦŮ’ŦŮŦ…©žƀsƱ ‘©8>ƀŰsƁŮsŦ#€Ŧƀق¹Ŧ€ŦŰſs ƀŦŰ ’¹€€ ƀ€¡Ůs’s ưƯsk©i Ɓ’s Ưƴ #€kk¹®ſŦŰs’ “ŦŰ‚œ¡€¥¡

»’8 ¢©ƁŽsàà ƁŮ® ŰŮv ŦŠ¡sàà űŦŰsààĢ»ƒ“¢sk©iàà Ɓ‚7©‘©8àà> ſsàà ’bŦŰŒ©i¥ű“k®Ɓ€Ŧƀ€àà Ŧ€ #v Ŧƀ€_†=_ »€k8 ŦِlĄŰ“ ‚ž_Ŧ€8Ŧ’¹ƁŮ‘¡Ŧ ƁŮs‘©8àà>’bŦŰſ€àà ´‚Žs7Ů’ Ůs8Ŧ’isſsšſs©»ƀ€k`Ű‚8 Ů’àà

»vŰſƁ‚©‘©8>®¢€űűŦ®i¥sk©i Ɓ

űŦ®¥¡ſŮŦŮƀŰsj űŦ „žƒž“‚f©kjdŦ „¥ ĄƁ’ſs¢€kk¹v¹‚

Ąs¹’¥Ɓ2€sj ’ŦŰųŦ ƀŰsj s’8 Ŧ“ žs©žſ“ja#ŮŦŮƒž“‚f©k’ٓſš ŰŮƀŰsjàà ’¹ ŲsW®àà ‚¤Ŧ“ŦĄŦ‚sfb%ٓũ ۓàà‘¡Ŧ’ àà Ŧ%ق¹’s™Ŧ‚8 Ů‘¡Ŧ#€©Ůž se©žs¡€àࡂ©œ ŋdŦƁvf¢ŧŦ“ŰŮƒž“‚f©kƁvà à Ŧ®¡“j ’#žŰŦœ s¤ …fb‚ s=ƁŦűŦs Ŧ»žŦƀ€ ’¹“ ƒž“‚f©k€Ŧ“8ٓŰŦƁ€©ŦĄƁĄ“j »‚8 Ů‘¡Ŧ’8f¢ #ٓ sk š‚8_©ƁŦssƀق¹ũ“Ů Ŧź‚’ŦŰ

®¥¡sűƁŰ‘¡ŦĄŮƁ“©s’s ġġƀŰs8 àà ƒž“‚f©k ƁŦ»v ŦŽ€¡š‘¥¡‚Ŧ®s¡ŮŦ€d8 Ŧ’g sàà>ſŦŰƁŦŮűŦ ſs¢€kk¹v¹‚ űŦ®¥¡ˆ “ųŦ’s ‚ĄŦ‚Ŧžsœk ’s ƯģŦŮsk8 s¹ŰŦ€s s¹#€àà ‚©œisũ€ ’ ®‚c’ŧ‚ààbaŰs©àà>’kü ’ŮƁŰƁžsœk ŦŰsj v©`= %vf¢ƒž“‚f©k’ŧ sb ƁŦ»€ Ű ’ſŦŰƁŦŮvlſs©ŰŮ„¤ ƁŦ#žŰŦŮ vàà ƁŮŰs©> ‘űŦ‘Ą“j%vf¢ƁŦ’Ɓ€àà « ¡Ůƒƒž“‚f©k

€ s©ŮſűŰs¥ űŰƁ ‘¡‚€kWƁ‚ŦƁ“žŦŰs

Ưġyƴ2ƒs©i¡Ɓs‚ 3űŦ‚³s€šŰŮƁ ۓ¡ſ“©i© ’“s’8¥#v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ƯƱyƱ 2s®3Ɓ ſŦŰs¥ űŰƁ ‘¡‚€kWƁۂfƯƮv>©‘ ©ŰŮ’¥k¡Ŧ ’87Ŧ#€ŰŦŮŰŦ‚„©kĄsàà©ŮűŦ‚f vfs©Ůſű ‘¡‚€kWƁ‚»2űŮƁƁ‚œ¡s3sŦƁ“žŦŰsàà ź´8 Ŧ #v Ŧ’“tsưƮƯƱŽs ŰŮ قŰs¥ űŰƁ ’8 ŦŮ€šŰŮƁۓ¡ſ“©i©ĢƲyƯ…©ž Žs ŰŮűŮƁƁ ƀŮŰ‘¡Ŧ’®i© ŦƁ“žŦŰs ٓ »Žs‘ ¡Ŧs#v Ŧ #€k¹®M®l“Ą€k

ŦŰs©ŮĄs‘¡‚€kWƁ‚v>©‘¡‚ ƀűs„ۓ ‘¡‚€kWƁ‚ŦƁ“žŦŰs ‘©‘¡ŦŰŮ’¹Ů ‚¹‚àà_8k sb»ƁŰŦ‚ųŰŦƒ¢’#v Ŧs©Ůſű Űs¥àà űŰƁ ſű‘¡‚€kWƁ‚ſŦ“kŦƁ“žŦŰs s¡Űs sŰsc8Ŧs 2„ۓ3#ŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰ s©ŮŰs¥ űŰƁ ‘¡‚€kWƁ‚vàà ‚lųŦƀŰsjàà ‘¡‚€¡€ŰŮ ’¹ƀق¹‚_8kŦŰ’8 ¢Žs ŰŮs©Ů ſŦŰs¥ űŰƁ Ą€kƀŮŰۀŰŮŲƁŰĄŦƁ“žŦŰsàà »‘©‘¡ŦŰŮ ưƯyƲs’8àà ¢Žsàà ƁŦ#vàà Ŧ’8 ‚¢ŰŦ‚ſsű ISSUE 870

//

28


27

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

26


ſŦ‚¡Ŧ

Ąsv<¢vj©®Ɓƒ‚m ƁsL‚C“e ſŦ‚:ŦŰŮŽs8©<¡Ů v‚àà ’»€Ŧƀق®žſŦ‚¡ŦŰŦűsààv©jŦ’’à๠ƀق¹űsš®ŜŰۓ ’ۓàà_¹ŰŮŦŰٓ v©sd Ąsű“k#€ààٓM‚¡ŦŮŦŰٓàà Ąsà஢€k¡sMƁ ŰŦűsŰŮ###ƁžŦ»sà੹“ſ“Ÿ®¢ŰƒĄsàà®s¤j¹ ‚¡s ƀ€k¡šŰِ¡ŰŦƁ€©Ŧ®Ɓ»vàà Ŧ®s ۓàà_¹ #€ق¢űsۓ_¹ŰŦűs’ƒ©s®s¤j¹ ۓàà_¹ŰŦűsŰُžŦũ³“àà`ü’“MſŦ“ààk’ v©sdž€©Ů’®Ɓ»€ŰŦŮ®“ Űs©>ųƁ‚ ‘¡ŦűŦsٓàà Ɓƀٓ³sààsvj©»®ààŜŰ #ŮƁŰ®ĄŰsDـd8Ąs’b ŦƁt©’ũŰsD ĄŦ‚®àà¹Űs7ŻsfŦ«àà ®s¡‚C…ààs¹ ŰsDĄŦ‚ƁŽsàà8©<¡ŮĄs³ss¹ſŦ€ààk’´ #Ůق¢®ŧ“>üŰŦűs‘¡Ŧƀ€jƁق

25

//

ISSUE 870

’³sj8Ŧ®ƁƀŮŦ€ààſsàà_ŦŰٓ s€‚’jƁ ®¥©Ɓ‚8¥ŦĄsv<¢’jvj©‚8_©vŦsĄŮƁű ®àà_Ɓ²žƒ¹‚ųŰŦƒ¢’sk#€àà ©Ŧ“ Ɓ‚ƁŰ ưƮƯƱŽsàà ®àà »ĒǥʼnļŃıʼnʼnľńŃļŕńňĄŮsàà`8Ŧ ƁĄŮs`8ŦĄs®ss>s® ‚ٓƁs»ĄŮ´© vj©ſƁƒŦűƁŰ…¡ŦƒŦ’‚<k’¹s¡‚CŰsàà_ Ű³ŮŮŰs©i©ģyĢŦŮƁ€ſsàà©Ŧ‚¡Ŧ»€¡Ů‚¢®s³s¹ PCƁvi7»€kj “‘fisàà ®¥©Ɓ‚8¥Ŧv<¢ #€Ŧƀق¹ĄŰŦ€¡‚ ’®Ŧ‚¡ŦſŦ‚Űs¹€¡€àà ’´‚œs©Ÿ“™“‘¡Ŧ Žs8©<¡Ůۓl “ĄsŰŦƒŦƁ«¡V““k¥ũ³“`ü #v Ŧ »œŰƒĄsàà®s¤j¹®àà ‚s¡‚C“ààe®ààžŰŮ

Ąs’b ŦƁſ€ ¹’<©8ŰŮƁs¡‚C“e®žŰŮ s8d©7 ®¥©Ɓ‚8¥Ŧũ³“àà`üũŦŮŰŦƁŰŮĄŰsààD ſšٓƁsàà#¡Ů“ƒàà©svj©…ààs¹‚ààc8k ſ€©àà ŰsaŦ’űŦ„žĄŰsààDـd8ŠŦ“’à๠ſŦ€kŸsŦ»€ààk8Ű‘©űŦŰƁ‚àà’“V’ààskgŦ“ #€àà_Ůs<¡Ŧ®s8©<¡Ůũ³“`üvj©ŰŮ®Ɓsf ‚Ŧ‚ŰŮſs Ɓ‚ƀق vƁsg³sj8Ŧ‚Ŧ‘¡Ŧ©Ů ƀٓ®sj8ŦĄsſs¡ű…ààs¹ĄŦ‚vj©…s¹ #v Ŧ ſs¡sžžs¡Ŧ’ſ€ «¡ŮƒƁſsűv ¢sŰƁ‚’sŦ ũ³“`ü‚9¹Ŧvj©»Ů“ ®ŹŦŮ€¡‚ ŰŦűs’¹Žs

’Ŧ“ýưƮsýĢ‘©…s¹sƁƀقàà¹vŦŽs8©<¡Ů ũ³“`ü’ààjŰŮű“kŸ“àà™“‘¡Ŧ#€Ŧƀ€àà


ISSUE 870

//

24


23

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

22


21

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

20


19

//

ISSUE 870


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

®8© Žsk_‚8k¡ŦŰŮ«iƀŰsŦĄ€ŰŮƲģ…¡ŦƒŦ #v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦưƮƯƱŽs ŰŮ€ŰŮƲģs®8© Žsk_‚8k¡Ŧ’gbkŰŮ®“¥>Ąs€ŦƁ #v ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰ®ŮŰŮ«iĄslƀŰsŦ…¡ŦƒŦ€ŰŮ‘¡‚³sſ“k¹s®8© Žs_‚8k¡Ŧ

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“Ƴ’7k

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯĢsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ƴ’7k_¥¡

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯƲsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưĢsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ƯƮ’7k ƁŮ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯƲsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ƯƯ’7k ’

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯƲsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsŮ‚9¹Ŧ€

ġƮſ“k¹Ŧ®8© Žskàà_‚8k¡ŦŰŮ’Ŧ“ Ư€ŦƁƀŰsŦ ’¹®sŰŮ€ s®’s©s ŰŮŰŦƒġĢsŰŦƒ ’isdŰŮŰŦƒƴĢsƲƮſ“k¹Ŧ’Ŧ“ ưĄs€ŦƁ ’Ŧ“ Ʊ€ŦƁƀŰsŦĄŦ‚ſŦ‚s8àà>Ɓ€“àà ® #€k¡sMv ŦقžŰŮŰŦƒƯưĢsƴĢv>¡s® ĢƮs®8©àà Žskàà_‚8k¡ŦűŦ„žűŰƁs«©Ŧ‚àà©j žƁŮ’7Ű®ŮŰŮ«ààiĄslƀŰsŦ…¡ŦƒŦ€ààŰŮ „žƁvàà ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰvj©…¡ŦƒŦ Ž“ ŰŮ…¡ŦƒŦ€ŰŮġġsſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡ŮſšűŦ #€ŰŦŮŰŦ‚vj©…¡ŦƒŦ€ŰŮưƳ »vj©…¡ŦƒŦ€ŰŮġƮsààźŮ‚»’8àà ¢ƀsƯư sŦ‚©jƁvj©…¡ŦƒŦ€ààŰŮƱƮsű‚¦Ű‘©‚ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ŰŮ®slƀ€¥ŮűŦƀ€kk¹€¡Ůűsſ“©i©Ưyư€¡Ůűs ®Ů€¡‚ ƀŰŦ“k_

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“Ưư’7k ŰslŸ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯƲsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƱ sŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ƯƱ’7k_<kž

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯģsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“Ưġ’dj

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯƲsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưĢsŮ‚9¹Ŧ€

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs:ŰÄƮƮƮ’7k Žs:ŰÄƮƮƮ’7k_h: Žs:ŰÄƮƮƮ’7k ƁŮ Žs:ŰÄƮƮƮ’7k ’

Žs:ŰÄƮƮƮ’7k ŰslŸ Žs:ŰÄƮƮƮ’7k_<kž

’gsàà ƁƀűŦ€Ŧ‚cűŦ’³sàà ’¹®slƀ€¥Ů #v ŦűsŽs űŦƀsĢŮƁ€v Ŧ€ Ű’ƁŰĄŰs¹ ‚ s‚ űŦۓ_¹‚ƀ²¡ƁĄs’‚Ɓs“¥àà

Ɓž´ŦƁsàà’ůs»s…àà¡sM»^k‚sàà©Ů #€kk¹®’™‚ųƁ‚ààĄŦ‚ŦŰٓ ĄsààŦ ŰŮſ³sàà>¢ŰƒƁſs¹Ů“à๮‚¢‚àà ĄŦ‚àà #ŮŰŦŮٓƁĄŰs©>ŮŰŦ“ـd8Ąs€¡Ůűs ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€à¡‚ Ž“à ŰŮ‚àfſ“à©i©ƯyưűŦ…à© €¡Ůűs®slƀ€¥ŮűŦ®Ů€¡‚ ŰŦ“kà_ ®‚¢‚à Ɓ®àü¡‚fũsàs¥ŦűŦƁ€àٓM Ą‚œà ق¢€`g‘¡ŦŰŮ€¡‚ ‚ƀƁ´àſš #€€¡Ů‚¢€kƀ‚l®¢ŮŦ“s

ƁŰٓ ‘¡´šųƁ‚Ɓ€¡‚ €¡€ũs€ űŦĄŰŦقƀقž

€¡€8àà>© ‘àà¡Ŧvàà Ŧ®ààk8f¢ ’¹Ąs¹Ɓ®8kàà ۓŦ‘¡ƒœ¡s ƁŰٓ ſs¢€k¡sMˆ “‘¡ŦűŦ…©ž ũۓŮŦŮŰŦ‚ààź‚àà ƁŮſsàà© #€ €Ŧ“ v‚¢® ٓ ®ws‘©k¦j8>© ‘¡Ŧ Ąűs©ƁŰٓ ƀ€k Ɓ‚ƁŰŦ€¡‚ ’¹ Ɓ€k s’8 Ŧ€ąćđ’’dŦ‚’ ˆ “‘¡´šũۓ’ۓŦ®sW ſs¢€k Ɓ‚s¡ƁƁŰٓ Ąs®œk¡sM #Ůق¢žsŝŦƁŰٓ űs< ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ƁŰٓ ſs¢€k¡sM’€¡€„¡Ɓ‚ ‘¡Ŧ €Ů®ƀűsŦƁŰٓ Ąs®Ŧ‚s¡Ɓ Ůsj8ŦŮۓſs¢€ààk¡sMſŦ“k’s ſsűs ‘¡Ŧ®ŜŰv¡sàà ’ąćđ ƁŰٓ ®“` ųƁ‚Ɓƀ€ ŮŰŦƁ #€ks ‚v7’ŦŰĄ‚8àà_ƁŮ‘© ®s ŰűƁŰ’űŦ‘©k¦jſsűs ‘¡Ŧ ŮŦŮ‚7 sƁŰٓ v7ĄŦ’cFſ€ ’j¡‚’“¢‚’i©àà Ɓ‘¡€vf¢Ɓ „žĄŦ’cF’à๮¢€kŦŰŒààiŚƁ ق©¢®ũۓààƁŰٓ ųƁ‚űŦ v7ƁŰٓàà €¡€«ààsžsàà’ #€ €Ŧ“ ISSUE 870

àg Ɓ àj ſsűsà

Ŭs88ŦűŦRTAĄŦƀŮsà €à¡€ ‘à¡´š 8à>©

ƁŰٓà ųƁ‚àƁ€à¡‚ ˆà “ƀŮsf8à ŦĄŦ‚à űsà< Ąsà ®à¢€k¡sM ƁŰٓà ųƁ‚àƁ€à¡‚ ūŦ‚à Ąsà v¹‚à Ɓ ’à žŦ€àŦ ’๠ƁŰٓà v ŮĄsƁŰٓ ųƁ‚ ®“` ۓà ’àžƁŮ #ŮŦŮ‚à7 €àٓM®à //

18


17

//

ISSUE 870


ISSUE 870

//

16


15

//

ISSUE 870


ũŦŰsŦ

’Űs ŰŮ«iƀŰsŦvj©Ą€ŰŮƱƱ…¡ŦƒŦ …©ۓ¹’gbkĄsſsWŰsžš ‘¡‚8lűŦſsàk¦j’Űsà ’Űsà ŰŮ®à¥ivà©d“ ŰŮ‘¡Ŧ#€kà s®ŰŦŮۓ ‚ vj©ſ“àk¹Ŧ’¹và Ŧ®s ŰŮ’Ŧ“ ƁŮ®“¥à>€àŦƁ àŰŮŰŦƒàƲƮ’àgbk‘à¡Ŧ #€ s®’s©s

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ ľļİİŀı›Ĭʼnŕ›ŀıįŕňļįļŕǩ ’¡Ű“ƯƱsƯƯ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ ġ/Ʊ/ư/Ư‘s

’s©ŰƁs «©Ɓ‚8¥Ŧ%ũsü©™“

»űs<HŦ’ijűŦ’Űs ŧ“7ü ®8 ƀ€“Ŧ »ƀ€ààlkŦ »’©ŜsgŦ ưƮƯƱŽs žŰslŸ’s’àà ŰŮ ĄslƀŰsŦĄ€ŰŮƱƳ…¡ŦƒŦ #€Ŧ’8 ŦŮŽs7Ů’ŦŰ«i ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

Ħǥŀijńńİ›ǨķļĭļŕļńŃ ’¡Ű“ưƲsưƱ%ſsű

űƁŰ’űƁŰv Ŧ’8 ŦŮŽs «¡ ŰŮſs¥s€kàà s®‚®™ŦŰ ſsj<Ɓ’j©GŦŲŦŰĄsũŰsŦ Ą€ŰŮưƱƁƯƳ…¡ŦƒŦ€s ’8 ¢Žsàà Ž“ ŰŮ«iƀŰsŦ #€Ŧƀٓ  skŰŮ«iƀŰsŦv Ŧ®k8f¢

®“¥àà>Ąs€ŦƁƀŰsŦŰŦűs ĄŮ“d€ƁŰſsk¦j’Űs ŰŮ ٓ ‚©œjàà_Ÿ…¡ŦƒŦűŦ„žŦŰ #€k¹®® ưƮƯƱŽs ŰŮ ƀŰsŦűŦſs¥ààs’¹®sűsààŦ ſ“k¹s’¹’Űs ŰŮٓ «i Ž“ ŰŮŦŰĄ€ŰŮƱƱ…àà¡ŦƒŦ

€ űsš’Űs ŰŮۓƀŰŦ“k_

®ŮĄsƀsœ_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥ ĄŦ’s ƒ¤ šũŦƒ©lDƁŦ%ũsü©™“

ľļİİŀı›ĬʼnŕčńǥŃİʼnĬŃİĆįĬňľııŕļŃĵ ĝŰsƱsƯ%ſsű ®ŮĄsƀsœ_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥ ŰŮ‘¡“ĄsĄŰƁsààk’®sœ%ũsààü©™“ ®jiĄsƀsœ_ŦŮ

ſŦƁŦ‚Žs7g8àà Ŧs€¡Ů‚¢ŰŦƒ¢‚ Ɓ€ ’Ŧ“žŮ‚Ɓsv>¡Ű“ ĄŰŦƒ¢‚7 ŰŦƒưƮƮűŦ…©’“ #ٓMtiٓ ’ŦŰ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

űƁŰ’ũ€àà’ƀŰŦ“kàà_‘àà¡Ŧ ŰŮſs¥ààƯưŰŮ’àà¡Ű“ƯġsààƁ Ŧ‚Ŧ’’Űsàà ũŰsŦ‚ s‚

ۓƀŰŦ“kàà_#€ààš€ààŦ“ ŰŮ …©žŽs ġŰs‘©ƁŦ’¹’Űs

űŦ ƀŰƁŮ ‘à©ŰslŸ ’Űsà ۓàƀŰŦ“kà_ ŰŮ Ɓ và¡sj vàC ‚8¹Ůŧsàk<©sۓàa €jü‘ſsbià ©à ’Űsà ¹s»®àŜsgš ®àsĄŦۓà “àaƁ Ɓ®à€¡Ů®àŜŦ‚®à

€¡€ſsj8 sà ŰŮŧŦ űsàš’Űsà ĄŰŦقlà #€¡Ů‚¢

ٓ€Ŧ“ ũŦŰsŦŰŮſs8“žŒ©¹sj ƀŦ‚j‘fi ¨ijijʼnķńňıđňĬĭļĬ›ǨķļĭļŕļńŃ ĔńŃijıňıŃįı ĝŰsĢsƱ%ſsű ®ŮĄsƀsœ_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥ ®¡s¡ŰŮĄsƀűs ƀsœ_¡sM%ũsü©™“

ŰŮ®¥s…=űŦ®¢€k¡sM’ũŦŰsŦŰŮs«sſ“©à Ŧۀˆà “Ž“žŒ©¹»ƀŦ‚j‘fiƀVƁ‚ž #ـ“©ž®v©dŦƁ’€kj “vƁŮŰs¥8Ŧ #ٓ€Ŧ“ Ų‚8 ُsſs¡‚8_ž‚viž ſsk©j Ŧvl€kjàà “vƁŮŬ‚ ĄŦ‚ŦŰs¥8Ŧ ũs€ žsààŝŦƁ‚8àà_©’Ÿ‚ſٓMààs ‚œ¡ŮƁƀŦ‚j‘ààfiĄs®àà “¢¡‚ űŦ®8ƁŮ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ĄŰŦ¢’¡sžĄsĄŰƁš‘ŰŦƒŦ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

űŦƀŮsf8àà Ŧſs¥ŦſŦ‚Űs¹’ƀVƁ‚ž‘¡ŦĄŦ‚ààŦ ’ŦŰ®¥©Ɓ‚8¥ŦƀŦ‚jĄs‘fiĄsƀsœ8àà Ů Ɓ€Ů®®8k Ž“žĄsŒ©¹űŦƀŮsf8àà ŦĄs Ž“žv ŦقžƁŽsg8ŦŰŮűŦ€Ŧ„ž’ŰŮsŦŰſsš #€k¹®ٓ Ąs³s¹’©lvl ˆ “ƒ©®ŦƁŦ‚ƀق8>¢ũs€ ’¥k¡Ŧ‚ƀƁ´ ISSUE 870

//

14


13

//

ISSUE 870


License No.31366 - Dubai Media City

’¹v ŦũŦŰsŦŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű® Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®®Ŧ‚¢ſssű® Űsv€ ŰŮŽs’sưƮƮġŽs űŦ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ’=>ƯƮ/ƮƮƮVŦ‚©s’7k_¥¡ĄsűƁŰ’8fŰŮŰs7¥¡’¡‚àà_‘¡Ŧ ‚sŮ»€¡‚ ƒ¹Ŧ‚»®¥ ƒžƒ¹Ŧ‚»sſŦۓ8àà Ű»s«s’ijűŦ®“j €©Ŧ“®‘©k¦j#Ůق¢®Š¡ű“ſsœ¡ŦŰũۓ`###Ɓsƀsœ Ɓ‚»ĄŰŦŮŦ v¡s>Ɓ’’dŦ‚sƁ‘¡´šũۓ’ŦŰ®i7ũ´<“© ŰšƁ’i<‘¡‚ š #€©¡s‚ƀ€s_www.ertebat.aeŲŰŮš’Ŷs7ŰŦ € s®®se©i7Ɓ®s ŰŸ´ Ŧ’¡‚_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c ƀ‚_8kũs¡“8üƁtsbvsŦƁvüŴ“` ŰŮ‚àà s‘¡Ŧ‚sk Ɓƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦© s¡†= sƀ€ ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮs€8àà Ŧƒ©€kjŰŦ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_»ŮۓŴ“` ŰŮv©´tsſsűs

ĄŰŦق®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚#€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ قœ©žvCŒi=8ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtààsbűŦ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“s

Ą‚àà© ®i‚l%Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts Ą‚àà© sààà ŰŮ%®ààà¡Ŧ‚Ŧ‚àࡀ

sàààààۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚àࡀ

‚àààààsl®àài%«àà©Ŧ‚¢Ɓ®àààààŦ‚

ƀŮŦűŧ“¡ŦŮŦű‚l %tsbĄŰƁšŮ‚¢Ɓ’j‚

»ĄŰsàààࡀkf Ŧsààààk©»ĄŰsàààࡀkf Ŧsàà™‚©i%®àààl¢šŧààƀƁ‚ààà¢

»ſsà©sŮŮs ‚»ſs¡€©_jskš»ſsà©‚ Ŧsk©

ĄŮƁ‚8_űsƁ‚ Ɓ‘ ƁŰ’sŜ»Ű“¤sœŮ’>©f

Űsàààà>%ĚsàààààŸ

à੝“%Šààà¡ű“

ũŦŰs¶Ŧ®u©7dàà s‚9¹ŢƁũ´<HŦž€ŢĄ€ààŤ®Ŷs7ŰŦuàài<ſŤ »€³Ŧž“¡®Ÿ“7 }Ŧ®ƀ‚ۀ`®Ɓ»ưƮƮġžsdŦkŨ€ü8HŦu©‚dŦ ‘©j©gHŦ‘»u© ŰsfŦueisug skŦũs©sEŦƁu©Ŧ‚¡¶Ŧũs©sEŦuë €l8> ƯƮƟƮƮƮŠ¡ű“Ÿ“7àà Ŧ¹®8¡#sl‘¡‚˜ŦƒŦƁŨ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶Ŧ® #Ũ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶ŦŠsŰŢus¹‚7ŋs<Ŷs7ŰŦui<‘u=àà> ũŦŰs¶Ŧ®©g®Ŧ‚¡ŤƲƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“®sk8i<Hſ“©>©˜‚ŦŠŦ‚gŦ9j8¡ #ũŦŰs¶ŦuƁŮ®®Ŧ‚¡Ť~˜s ‘©¡´ƱƟƮƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“ƁŨ€ü8HŦu©‚dŦ ®Ɓ‚8¥¶ŦŶsàà7ŰŦŠ“®iui<HŦ‘ààu©Ɓ‚8¥Ťu=àà>€©d`8¡ #slku“7bHŦu©ۓŦu=>kŦŠ¡ű“ž“¡„f®ˆ7as

&!

ƳƲƮƀŰsjà "‘jlưƮ"ŮŽsà"

#

$

%

'#

()(%

"#

*(

+,%

-)

.

+&/+

&%"

"

0

%

2)3

4

5

6

7

8

9

6

:

;

8

6

2

<%

1+

=

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š ũ‚slƁsv¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ ő´Ŧ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ sĄ€kűs© ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ³s¹ųƁ‚ ƀsœ_¡ŦŰš ſŦۓ8 Ű s_‚¡s

Ertebat QR CodeƯƱ ưģ Ʊƴ ĢƮ ĢƯ ĢĢ Ģƴ ģġ ģƳ ģƴ ƲƯ ƲĢ Ʋƴ ƳƱ ƳĢ


ƳƲƮƀŰsj »ƯƱƴư‘jlưƮ»’7k_¥¡»ŮŽs

Sunday, 9 February 2014, Issue 870, 10th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228)

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 870  

Ertebat Magazine Issue 870

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you