Page 1


85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


®‚¢‚

“¹Ɓٓ ŽƁ€

ŽƁ€ Ŭ‚ UŰŮ Ų€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs ő“7>©’ŦŰٓ  sžƁ€©ƒ €©¡s‚Žs ŰŦŶs7ŰŦ

Ɓűsš’bg“ŰŦƒűŦہ¢s #€©k¹Ɓ’ŦŰſs¡sž

“ŰŦƒ

® sk ƀ‚lŸ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

84


83

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


Ąƒ¤ š

ĄŦ’8 Ű®k¡‚© ’sk¹ ƁŰŦ“jŋis¹’¹€©ŮŰs_ĄŰ“ ŦŰſš~bàà Ɓ ’8 ŰĄƁŰŦŰ‚©kžƁ’s Ŷ“i=#€ sv Ů«¡ €¡ŰŦœ’g©ŮƱƮsưƮũ€’ŦŰ®k¡‚© Ɓ’8=¡Ű #ٓàà ®¡´ ſšĄƁŰƁك¤¡´ũŰŦ‚ààssàà ŰٓžsŦŰſšƁ€¡ƒ¡‚’8àà ŰĄƁŰŦŰž‚Ɓv‚àà ’ſ€ «k űŦ€dŦŰ’sk¹»€©¡sM‘©¡ƒ’8àà>ž #€©Ů¥ »®i©b8>Ąsų‚

%’©lű‚

Űsk¹Ɓ€©k¹Ŷ“i=ŋis¹ĄŦ’s ‚©kžsŦŰ’ààs ŧƁůƀ‚¹Ɓ€©k¹ق vàà ŮsŦŰ’8àà Ű#€¡ŰŦœ sŋis¹’8àà Ű’¹ĄŰ“ #€¡ƒ¡‚ſšĄƁŰŦŰƀ€àà ƀق¹ž‚¢¡´ũŰŦ‚sŦŰ‚#ٓàà ’8_šƀ‚¹ #€©k¹ŧ‚Ÿƀ€ ŧƁůƀ‚¹sŦŰt>¦ź‚ Œ¹Ɓ €©ŮŰŦ‚tàà>¦ź‚ ŰŮŦŰ’8àà ŰŰŦ€gŒ`

žŦ“»ƀ€šų“àà’s€¡ŰŦœ¡´ũŰŦ‚ààĄƁŰ %v‚ ’©lű‚

#€¡s© #€©k¹©Ɓ’8=¡Ű’sk¹ĄƁŰ€©Ŧ“®„¤ ’g©ŮƯĢũ€’Ɓ€©k¹Ŷ“i=sŦŰv‚ ŮŦ“

%‚fġĄŦ‚žű³ŮŦ“ ž‚¢ƯĢƮƮ%ƀ€ ŧƁůƀ‚¹ ž‚¢ƱƮƮ%’sk¹’8 Ű ž‚¢ưƮƮ%ĄŦ’s ‚©kž ‘©¡ƒvlĄŰŦ€g %’8>žŰٓž ž‚¢ưƮƮ%’s

%v‚ ’©lĄŦ‚žű³ŮŦ“ ’sj©žƯ%‚¥ ’sj©žŒ`%ŧš žű³ŰŦ€g’%ſŦ‚fű ĄŰ“ Ŧ sƯ%“j©ŧš

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

82


®k©Šs

s¡ٓ ©g8àà>őŰŮ’ſق¹Ůsààj8Ŧ’8f‘¡Ŧ ‚ s ’»€ Ű®‚c’lŰs©àà>ſs8àà_k© ‚c’ƀ€©¦©žŰs©àà>¡sgvàà Ŧ‘¥P’¥k¡Ŧ ˆižŦ€¹Ɓv ŰŮ«¡žŦ€¹’¥k¡Ŧſ€©jlƁ€k ‚ €dƁ€©k¹® ۂŦŰũs´ Ŧ#€ sv= ®j¹ ŋsj8Ŧsj ų´‘¡‚ š»€©ŮŰŦ‚ĄŰsk¹ŰŮŦŰſš #ٓ€Ŧ“ sj ¥_ŧŦ“‘¡‚8lv¡slŰŮ

ƀsſsš

ŦŰſs8¡s’s‚€àà¡sŋsj8Ŧsjàà ’8f‘¡ŦŰŮ ’ٓ ®†=àà_’8fŽ“ ŰŮ»€©k¹“e »€ks¡®‚©©esj ĄsŰs¹ۓ8 Ů’¥k¡Ŧ‚ s »€©€Ą‚8_©Ą‚¡žźsbdŦƀűsŦſsٓ ’ ’‚œ¡Ů®i7ũŦ€ààld€©k©®‚¢Ŧ’àà¥k¡ŦĄŦ‚ »€kk¹®M®¥j¹sjàà ũ€€kiźŦ€Ŧق7àà_©ž #€©k¹>k¹ŦŰslš

ƀsĄŮ

v ŮĄŦƀűsv©“;>ssj ‚¢Ŧ®8’8f‘¡Ŧ Ž‚8k¹’¥k¡ŦűŦ7€©Ŧ“ ®»€©k¹ž‚’àà<kžƁ ’ŋis¹ŦŰſš»Ů“ ūŰs sj vàà ŮűŦŸs™ƁŦ v Ŧ‘¥P’¹v Ŧ‘¡Ŧ¥àà_»€©s ‚ſs¡sž »€©ŮžsŝŦ€¡ŰŦŮ€`’¹ĄŰs¹sgŰŮĄŮ‚àà #€ s’8 ŦŮĄŦ’sf`k‚©Ɓv ŰŮsũƁsa

81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

ŽƁŦ’iƁŰŮſŦ‚ààœ¡Ů’ſsŰs¥Ŧſs©’8f‘àà¡Ŧ ‚s ’¹®8ƁsààŦ€àà Ű®‚c’®“ ƀ€¡Ŧ ’¹v ŦſšűŦ‚¥_Űs©>€©k©®ٓ ® ſsſŦŰs¥j’‚àà¢Ŧ€¡sàà »€¡Ů‚¹®ŦŰų‚¥ ۀgŸ’¥k¡ŦƁ€kk¹®Űs¹®sۀgŸ’¹€àà©¡“œ #€ s‚vŦŰ€¡‚®ũslšsſق¹Űs¹űŦ

Űs¥Ŧ€©s¡vàà ٍ¡sg’j’’¥k¡ŦűŦ7‚¢Ŧ ĄŦ’‚‚©»€¡ŰŦœſs©ŰŮſŦ‚œ¡ŮsààŦŰٓ ſŦŮsv Ŧ‘¥P‚€®8s¡€©àà Ű®‚c’ ſق¹Ŧ€àਫ਼ĄŦ‚žű³vàà‚‚¢Ŧ»€©k¹ƀ“àài ŦŰŸ“™“€©Ŧ“®vƁſš»€©8 Ŧ€ŦŰvg©g ſs©ŰŮ‚8¢Űƒ«¡s¡Ɓſs8ŦŰs¥js¡ſs8>©¡Űs #€¡ŰŦœ

ƀs€kf Ŧ

ƀs‚l

ƀsŰůš

ƀs‘jl

®s¹ƀűŦ€Ŧ’€©jlf’¹v Ŧv= ’8f‘¡ŦŰŮ “<8>»v Ŧűs©Ůۓ’¹’¦šU‚¢Ůs¡ĄŦ‚ ’»€©s¡vàà Ůvg©gj’s»’s¡€¡Ŧƀق¹ űŦvàà Ůsvàà Ŧ‚8l»ũsƁŦ®ad»Žs‚ Ůs¡³ss’¹ŦŰ’¦šƁ€©_¥ٓ Ąs® ۂ #€©k¹ƀŮsf8 ŦſšűŦƁ€¡ŰƁšŰُj’ŦŰ€¡Ŧ’8‚¢


®k©Šs

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

v©f©¹’¹€©Ů~©‚sj »v Ŧ‘¥P’8f‘¡Ŧ ũۓ‘¡Ŧ’»€©àà_=v¡“gŦŰٓ Űs¹ųƁŰ s€©ŮžsŝŦŦŰĄŦ’f© Ɓ®8= ’Ɓŧs8 s’¹ ’sf o8»€© ‚Ą‚œ¡Ův©“;>Ɓ’f© Ɓ’ ’¹vàà>©®kd‘¡Ŧ’sŰs¹ſ€sàà ŰžsWŦ’ #€¡ŦƀŮŦŮžsŝŦ®“ ’ŦŰŰs¹ſšsj

sjàà űŦſŦ‚œ¡Ů’¹€©k¹Ųsàà>Ŧvàà Ŧ‘¥P €¡sſ³ŦsŦ»€©k¹Űs¹‚Š¡‚àà ’¹€kŦ“ ® ſsٓ ĄŦ‚’¹€©k¹Ŧ€©žŦŰ‘¡ŦũŦ‚Ɓvs< ’Ÿ‚sj ’¹€kŦ€’j€©ŮƀűsŦƁ€©8àà>¡s Űs¹‘¡‚8lƁ€àà¡ŦƀŮŦŮžsŝŦ€¡Ŧ’8àà ŦŮſŦ“ŰŮ #€¡Ŧƀق¹ŧs=8ŦŦŰ‘¥P ƀs‚©

sj s€kk¹®®dàà ſŦ‚œ¡Ů’¥©sű’8f‘¡Ŧ sj »€©k¹Űs¹‚v=àà s€ŰŦœŰsàà_ŰŮŦŰ €©Ŧ“®MsŦ»€¡ŰŦŮĄ€k¡s “ sŋis¹Ųs>Ŧ Ž‚8k¹‚¡ű»€¡ŰŦŮűs©‚8àà_©sjàà »€©k¹ĄŰs¹ ſsٓ Űs©8 Ŧsſsٓ ’¥k¡Ŧs€© sſŦ‚œ¡Ů #€©k¹Űs¹

ĄŦ‚€Ŧ“®ſ€ààsàà>i>«¡ŰŮ’8f‘¡Ŧ ’¥k¡Ŧ‚ s ’»€k¹¥_Ɓ‚àà ŮŰŮŮs<¡Ŧsj «¡ĄƁŰƒ¹‚Wſs8¡Ŧ‚Ɓƀ€ ſŦق¢‚àà ſs8ků ’¹ĄŰs_sj sŦ»Ů“€Ŧ“ v= Űs©>Űs¹ Ɓ€©k¹®„ŦŰ€kk¹®ŮŰŦƁſsàà8¡ƁŰſŦ‚œ¡Ů ƀق¹Ŧۏ¥_‘¡Ŧs€©k¹®ŦŰſs8 ´žsW #€¡ŰŦقٓ ųƁŮĄƁŰűŦŦŰŰs_‘¡ŦƁ

ƀsŮŦق

ƀsۓ¡‚l

Űs©>v Ŧ‘¥Psj Ųs>ŦƁőŦŰŮŦ’8f‘¡Ŧ €©Ŧ“®sj ’¹v s<k¡Ŧ¥_»€àà s©Ů ŰِƁſsٓ Űِ»€©k©7ŦŰsŮŦ‚¡ŦƁtàà© Ąƒ©Ÿ’Ÿ€©k©7€©Ŧ“8’à๑¡ŦűŦ‚8l»ſŦ‚œ¡Ů ‘¥Psj ũŦ€s_’8f‘¡ŦsŦvàà Ŧv ŰŮ #€k s7ŽŮsd8€©k¹®‚¥’¹ۓ ſšv Ŧ

ƀsŮŦق

’¹vàà Ŧv=àà sjàà ĄŦ‚ŋ“jd’8f‘àà¡Ŧ ŦŰslšƁ€©k¹ŰslŦŰٓ ũsàà s>Ŧ€©Ŧ“= sj ’¥k¡ŦٓƁs®8»€© s’8 ŦŮŽ‚8k¹vC €©8>sŦ“»€©Ŧ“®’¹ĄŰs¹‘¡‚8l’¡ŦŰŦŰŮ ’’8f‘àà¡ŦsŦ»€©k¹®ààjŧ“ Űs©àà>Ɓ #€ €©Ŧ“ލ“ſق¹ٓMŦƁŰŮŮs¡űŽsj8Ŧ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

80


®¡“<_ŦŮƀVƁ‚ž v ŦŧšſsjŠŦƁŰŮ2€©>¹““ſV Ɓۀ©ĄŮ3®¡s©j© ĄŦƀVƁ‚ž‚ s ’»€Ŧہ¢®ŦŰƀsœ_ŦŮ‚ šŽs

2   2 2 2©8> ©©88> > ŰƁ ŰƁs ƁssŮ ŮƁ  ŮƁƁűŰ űۀgŸ ű ۀ€gŸ ۀ gŸ Ÿs3 s3 3%ٓ % ٓ“‘¡ ‘¡Ŧ ’¹®¡“<_ŦŮ ¡ŦŦ»Ż »Ż“ Ż“ ““Ą Ą“  Ą“< “<_ <_Ŧ <_ _Ŧ ŦŮƀ ŦŮƀV ƀVƁ‚ VƁ‚ž Ɓ‚‚ž žſŦ“ ſŦ“k ſŦ “kk  ‚f ‚f fĢƮ fĢ Ģ űŦŮ űŦŦ “ ƀVƁ‚žŰŮƁŦ#v‚¢ŦŰŽƁŦƀƒ¡ s»Ů“ƀŮŦŮžsŝŦ’à๠ƀŮs ƀŮs Ůsź  ź ź  s¡Ɓv= Ž‚8k¹‚®k7®8 Ŧ“ ŮŦŮsٓ’8àà Ŧ“ Ɓ€ Ɓ €kk¹ kkk¹ sa sa a ŦŦŰvƁŮˆ “2€©>¹““ſV Ɓۀ©ĄŮ3®¡s©j©àà %ٓƀق¹ſŦ“kŦŰ‚¡ű¡³Ůٓ ’8

Ŧ“ ‘¡ŦĄŦ‚ #ٓ #٠ٓ“ ® ® ƀ€d„¥iŰƁŮs¡űſق¹Ż‚w sſšŮs¡űŰŦ€g"Ư #v ŦĄ€© ŦſŦŰs®iŦ‚`k« ¡"ư #v Ŧƀ€kŦű“ Űs©>€¡š®ŰŮűs¢ vs’®8Ɓ"Ʊ #ٓ ®قœ‚wsſš®Ůs` Żs_k8 Ŧ"ġ #ٓ ®žs>Ŧ…¡s ‚ws"Ģ #ŮŰŦ¢®®fk‚Ŧs©7“Ŧƒ‚ ĄƁŰ®8"ģ #v Ŧƀ€ vs¡ƒ©®s ‚ Ąsۓ “ŰŮ®8"Ʋ ۓ

ۓ“

’ ’‚f ‚ ģ#€ق¹sààaŦŦŰvàà Ŧ“ ŮŦŮ ‚fġƱŻ“‚fĢƮűŦ ƀŮs ƀŮs Ůs’¹  ’¹ ¹vàà>ŦŮ®‚f«¡ˆgsŦƁ€ŮŦ€ ſsàà_ĄŦ’´®i¹

79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

78


77

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


® sk_ŦƁŰ ŰƁš“sŦ»cksB®“ ƀƁ‚¢ Ɓ®¡Ŧ‚¢Ů‚’®Ɓ€k8àà>ųsàà_ŠŦ“‚9¹ŦŰŮ ®>¹‚ŦŰŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#€ŰŦŮĄŮs¡ű¡sW®Ŧ“ ٓ €k8>“¢őŰũ€ ’’¹Ŧ‚Ÿ€k¹jC€Ŧ“®M €kƁ€©ŰŮslš#€ƁŰ®tibŦ‚àà ŮƁűƁ ®¥¡‘¡ŦƁ€k8>©€kM“sƁƀٓ7ũsf¡‚_ƁŧŦŮš Ž“ ŰŮŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#vàà slš®fkũs©“` űŦ Űs8 s Ɓ€kk¹®ŵ“e ŰsŰŦƒſs ®¢€ű ŰŮ’_©jĄŰƁš“ƁĄ‚kŰsši ŰŮ®Ɓ#€kk¥ „><8ƁƁs¥<k¹ƀŮsdŦŻ“#€ŰŦŮŰŦ‚ŽƁŦŒ ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#€k_¹®ő‚ ſšƁ‘¡Ŧ®¢€űŰŮƁƀٓ »€‚®ũŮŰŦŮűs©ƒ¹‚W’’¹®¡sųűŰƁűŦ €űŦقž®ٓ ſƁŰŮ„>D’ŽsſšŰŮ’¹Ŧ‚Ÿ ƀs¢¬©sŦ»€k8>ų“űŦŰs ‚ ’¹ſšٓƁs ®i7kűŦvàà ŮűŦ’¹€©k¹ŰŦŮŦƁŦŰslš€©Ŧ“®ààM ®s7`‚8j¹Ųs Ŧ‘¡Ŧ‚#€k sckƁ€ŰŦق ſsكs‚¢Ŧ#€kk¹®®s7`‚8_©Ɓ€“ ® ’´’¹€àà©Ŧ€vàà Ŧ®“ ƀƁ‚à࢑¡Ŧƀ€ààŰŦŮ ®œ8=iàà ٓƁsƁŮŰŦ€Ż‚ƁŻŰű’®ààŦ€kŸ ’¹Ŧ‚Ÿ€k¹®’©lĄŦƀŮsdŦŻŰsàà ĄsŦŮs¡ű ®8Ŧ‚€kŦ“®®s>¹‘©kŸ#v Ŧ®“ ŰƁš“ ‘¡ŦƁ€kk¹ٓ ’ŦƁƁ’8f© ſs_sk= sŦŰsj ’sŦ»v Ŧ’s¡“Ŧ‚sƁ‘©_š_«¡ŸƁ‚ ƁsƁ®ƀŮsdŦŻ“ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ’¹€© s’8àà ŦŮŮs¡ #€k8>ūŦƒ®ŮžŮ ۀ8gƁƀ€s‚O®“ ƀƁ‚¢ ŰŮO®“ ƀƁ‚àà¢sŮŦ‚ààŦsĄŰ“;Ųsàà Ŧ‚ ŰŮ’_©jŰs¹Ɓtàà>¹Ɓ®àà űŰƁĄs’8àà Ű €Ŧvsۍàà s’¹Ŧ‚Ÿ€ŰŦŮŰŦ‚ààž€gˆàà Ɓŧ“ ƀ€s‚«àà¡®Ɓ‚¢‚ŰŮ€ààkŦ“®Ɓ Ɓv ŦſsšĄsv¡ƒűŦĄ€kj€#€k sۀ8g ũۀ€ŰŦŮŸsj8ŦűŦ®“ őŰŮ’àà¹ſš©Ů’ ĄŦ‚’¹€kŦŮ®Ɓ’8àà ŦŮ®¡³sĄ‚¡ž«>¡Ű v79‚c®8ŦŰ"’#€ààkk¹®ų´Ąƒ©Ÿ’Ÿ #€ŰŦŮsƁƁ‘©7 “ Ɓƀق¹tiٓ ’ŦŰŮŦ‚Ŧ ƁŸsj »‚ ƀ‚© »xŜ®Ɓ»ƀ€k_=ƁƁs¥<k¹ #€k8>ٓ>v¡sl® űŦ©Ů‘©j’Ɓ’8 Ŧ€®“ ’s©v©s7`s ‘¡‚8lųűŰƁ#€kk¹®ŰŦ‚’8f šĄsv©d“ v Ŧ®“ ƀƁ‚¢‘¡Ŧ®7`ĄsŰs_’©iŚƀŦŰ Ɓvs< »„f’Ůsj8Ŧ»‚7»jC»ũۀƁ #€kŮ®sgŰŦ¡‚ ‘¡ŦűŦŦŰٓ Ą‚œv79 €©Ŧ€vàà Ŧ®“ ƀƁ‚¢‘¡Ŧƀ€ŰŦŮſsكs‚¢Ŧ Ɓ€ű®ŦŰŽƁŦź‚ààųŦ®¢€űŰŮŰŦ€àà8Ŧ’¹ Ɓ‘Ž“‚€¡sàà“®¢€ű«¡Uàà ŦŮĄŦ‚ ®_©žŽsŰŮžŦ€ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#ٓ v¡sŰ‘© _Ÿ’’8>ŦƁ®j¹Ɓ€k8>ſŦ‚œ¡ŮűŦU‚¢ ſٓŰŦŮsƁſsšűs©8Ŧ‘¡‚v79®j_ŸƁ #v Ŧ®¢€ű’

®“ ƀƁ‚¢Ųs Ŧ‚®k©Šs

€kM“sƁckA®“ ƀƁ‚¢

ق>“ ƁűŦقžƒk AB®“ ƀƁ‚¢

’¹®s>¹‘žŦVŰŮ®“jŰƁs«¡Ųsàà Ŧ‚ Ųsàà>®s¡Ŧ‚¢Žsj¹€ŰŦŮA®àà“ ƀƁ‚àࢠ#€“ ®ŧŦ‚b™ŦŰsŸŮ€űŦ…©’¹€k8> ®sٓ Ÿsààj8Ŧsààv=àà ®j¹ŮŦ‚Ŧ‘àà¡Ŧ €kM“sƁű“àà>Ů»^ksjsààŦ»€“àà ® Űs‚¡űűŦ€ààk¹ŮŦ€©®“s®‚¢ŦƁ€k8àà> s#€kk¹®M®s ’sàà ſsàà_¡sv©“;> sŦ»€kàà sƀ€s‚€kŦ“®’àà¹ſšٓààƁ ſs>Ɓ€“ ®t¥‚ŦŰĄŮs¡űũss78àà Ŧ »ų“#€ŰŦ€ŦŰ®ààs¹ŰŦ€8ŦO®àà“ ƀƁ‚¢ űŦcƁĄŰs¹Ŧ€àà»®¹‚¡ű»Ą“ũsàà s>Ŧ ĄsŰs¹#vàà Ŧ®“ ƀƁ‚à࢑¡ŦĄsààv¡ƒ ‚űŦſٓ„©ižƁvs¹Ɓ9ſ“ssˆàà7‚ Ɓ®sœ¡sűŦƁv Ŧ‚t skslšĄŦ‚ĄŰs¹ #€‚®ũŮsk ŦĄŰŦ€lœ ŰŦ€k8àà_¡“ ƁŰŦٓàà®j¹’àà¹ſšٓààƁsàà ŧ“>üſslŮŦ‚Ŧ‘¡‚ŻŮs®Ɓ€k8àà> € sAsj كs®“ ƀƁ‚¢‚¢Ŧ#€“àà ® ckƁ€kàà>ž¥àà_ĄŮ‚ƁŦ’¹©¡“œ€¡s ſ€©àà “žƁ“…¡ŦŰšƒ©Ÿ‚űŦ…©Ɓvàà Ŧ s®¢€ű#vàà ƁŦĄ‚¥’àà€Ůt‚Ųsàà7 vàà Ŧſsk©j ŦűŦ‚žƁ…kſƁ€ĄŮ‚‘àà©kŸ sj sgŰŮƁŦ€© s®¡Ŧ‚œƁ‚ق‚¢Ŧ®Ɓ Ɓƀٓ‚¡žsźsbdŦĄŰ€#v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚ Ą‚p…g®sv‚àà_©žƁŽ“žűŦ€Ŧ„žŰŮ #€ŰŦ€

®“ ƀƁ‚¢‘¡Ŧƀ€ŰŦŮŮŦ‚ŦƀŮŦŮſs_s® ۂ ‘©ŰŮƁ€kji sƁžŦŰš»„¥i¡ŰƀŮsdŦŻ“ ۓ7^k #€k8>®k©…©žs‚©ſٓű“‚ ’©ƁŰsŦŰſŦ‚œ¡ŮƁƀٓsŧ“àà šƀ€kk¹žŦŰšƁ sƁ€‚¡ž’kd Žs‘©ŰŮƁ€kk¹®€gƒààk

ſ“Ÿ#€ŰƁš®Žs‚ ŦŰv©djſs_¡s’lgl €kk¹®M‚¥ƀ€k¡šƁ’8 ¢’€ق>“ Űs©> ũŰsDƁŧs8¹Ɓŧsàà>Ɓƀق¹®¢€űŽsŰŮƁ ®“ ŰƁs_Ɓ‚œsŰŮƁ€ŰŦŮv ƁŮŰs©àà>ŦŰ ®8ŦŰ’Ɓ€Űs¢űs ĄŮŦ‚Ŧ#€“ ®ŧ“>ü ®Ɓ€kk¹ٓ ŧƁàà<ŦŰv©dj«¡€kŦ“® ۓ7<ĄŦƀ€U ŦŮ’œ®™ŦŰĄŦ‚v Ŧ‘¥P ĄsŰs_#€‚©œƀ€¡ŮsŦŰ‘¡‚¡s Šsk€“àà sŦ»€kk¹®jCŧ“ ŽƁŦ’ààcFŰŮŦŰ®7` ŰŮŧŦ‚b™ŦƁŲ‚8 Ŧ»ſٓŰŦŮ’ŦŮŦũۓŰŮ ųűŰƁ©Ů‘©j’ٓàà ®ſs¡sMſs ‚s ‚œ¡Űs¡€Ů®…s¹ŦŰĄ‚àࡁž«¡‚C’¹®¡s ‘¡Ŧƀ€ŰŦŮsj Űsœ8àà Ŧ“ ‚¢Ŧ#ٓ€Ŧ“ ſsš »Ą“„f’Ůsj8Ŧs’¹€©Ŧ€v Ŧ®“ ƀƁ‚¢ ſsƀŮŦ“s ‚cŮŰŦŮ’¹®¡³sŰs¥8_žƁvsŜ €¡ssŦ»Ů‚¹€ààŦ“ ſs‚©=àà>sj8ƁtiŦŰ ®sàà šŰs¹ĄŮ‚‘©kŸũs©ƁŰv skàà €©Ŧ€ Ɓٓàà ®®sٓ vjű’’¹Ŧ‚Ÿ»vàà>© ųŰs¹űŦ‚àà ®8ŦŰ’ŮŰŦ¢®M…ٓű“‚ ŧs8¹Ɓŧs>®8ŦŰ’€©Ŧ“®sŦ»€¡ŰƁs©ŰŮ #€¡Űs¤>…8 Ů’ŦŰ®¢€ű ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

76


75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ũŦŰsŦ

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů‘©¥s’©ŞŰŦ€_ ƀ€űs v¹‚àà ‘¡‚®iŦ»©Ş űŦƀ€ü8®àà‚ũŦŰsŦŰŮő´ààŦ ‘©¥s’ŰŦ€àà_‘¡‚ šŽsàà ŰŦ ®“¥àà> ’àà“j< Ąsàà€ŦƁ v Ŧقž‚®k7ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů #ŮŦŮ‚7 sſsWŰsžš’s©s VŰs ® ‚VŰsàà ſsűsàà ‘¡Ŧ’8f¢’ ſ“k¹sưƮƯưŽsàà űŦs€ààŦƁűŦ ũۓŰŮƁv Ŧƀ€¡Ů‚œv Ŧقž #€¡Ů‚¢€Ŧ“ ŠbſŦ‚s8>ĄŦ‚ƀ€¡Ů‚¢’˜ŦŰŦĄs„¡Ɓ‚ v Ŧقžž€ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

őŰs7ƀsŰŮĄŦƀŮsũsŮs`ŮŦ€d…s¹ ſsaŰ ƀŮŦŮŭŰſsaŰőŰs7ƀsŽƁŦ’j©ŰŮ’¹ĄŦƀŮsũsŮs`ٓƁs"®7 “Ŧ ŰŮĄŦƀŮsũsŮs`ŮŦ€d…s¹űŦ®¹s®7 “Ŧ„©ižũs ŰŦƒ¢sŦ»vàà Ŧ #v Ŧ’8 ¢Ąsls ’v7>Žs>ŦſsaŰƀs ųŰŦƒ¢ĄŦƀŮsźŮs`ŮۓƲƱ’8 ¢Žs ƳġŮŦ€ds’>¡sgŰŮŽsàà>Ŧ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ ű“©Œi¢%Š7k

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

74


®ji

tiv´ Sjas’sü7ſŮۓ ’¹€k¹®«ààj¹ſsàà>Ŧ’’sü7 ‘¡‚© Ąsƀ€Ɓſs©ſŮۓ ’v7> #€Ůſs_Ą‚8_©vƁsgŦűŦ…©ž ©gC‘¡ŦŰŮslšũs´ ŦűŦ’¹ĄŮŦ‚Ŧ ’sàà ƳưsġưſŦق»€àà ƀŮsf8àà Ŧ ŰŦ‚’dsbŮۓŽs Ưģ® ’¹€ٓ ’ijƯĢƮƮűŦ…©ſsű‘¡Ŧ® #€k8 ŦŮ ƀŮŦŮŭŰ®7iŰs7¢‚®¡sàà Űss¡®7i €Ů®ſs_ũsg©gC‘¡Ŧx¡s8#v Ŧ ưƲs€ۓ ®ààM’sü7’¹ĄŮŦ‚ààŦ sŦŰٓ űƁŰ’¹®s>¹űŦ…©€ŰŮ ®7iũ´¥_’€Ŧƀق¹űsš’sü7 #€“ ®´87

73

/

www.ertebat.ae

/

ſsggü€àࡀĄsàà’8s¡Ųsàà Ŧ‚ »€ۓ ®’sü7’¹ĄŮŦ‚Ŧ»®¡s¥¡‚š ž€ٓ tiU ŦŮƀsœs Ąs8 ŦŰŰŮ ŰŦƒưƲűŦ®sg©gCžsŝŦ#€Ŧ’8 Ŧق ĔļňįǥŀĬŕļńŃ’àài<ŰŮſšx¡s8’¹‚f ’¹ĄŮŦ‚Ŧ»€Ů®ſsàà_ƀ€ ‚_8k »€k8>s’sü7ƀ€ƁſŮۓ űŦ ũ´¥_‚b ŵ‚dŰŮ‘¡‚¡s űŦ…© ſsggüűŦƀƁ‚¢«¡#€‚©¢®ŰŦ‚®7i ž´ŦŮŰŦƁŰs®“jv´ ƀ€¥_ŦŮ ®¡Ŧƀ€Ɓ‘¡Ŧ’®l“®’¹€ق¹ #€k¹®Ůs<¡Ŧſ€ĄƁŰ€űŦ…©Űs_ ’¹vàà Ŧƀق¹ž´Ŧs©s8¡‚tiŮs©k

ISSUE 843


®ji

€kŦ“®ſŦ€kj_ŦŮ €űs>®idũŦ‚ s “Űs‘©8àà>ŞĄŦ‚®kžŦVƁ®¡s¥¡‚šſsggü ’csŰŮ®œ8 sàà Ɓ®ààidũŦ‚ s Ůsàà<¡Ŧ’ #€Ŧƀ€ ®sœ_¡sűšĄsų“ Ůs<¡Ŧ’ŰŮsààžŮ‚’àà¹€Ů®ſsàà_ũsg©gC Žs9ۓ ’þ€k8>ٓ ‘ůŰŮ®œ8 s ũŦ‚ s sŽs ŰŮſs €ű‚ſ€àà Űsj©’‚DűŦ‘¡€ŦƁ €Ŧ“®قààƁ€kk¹®Œàࡂd®Ŧ‚ s …àਫ਼ #€k¹Ůs<¡Ŧ‘ůŰŮ’ààŮsſšűŦ®œ8 sàà ƀ‚ s ’csŮs<¡Ŧ’àà“ſsggü®àài7ũsààg©gCŰŮ ƀ€ ų“ƒeĄsŽ“i ŰŮĄŦ’©sƯƮ®“k` ŰŮ®7©¹‚®idũŦ‚ s Ą‚œ¡Ů’dsbŰŮƁ€ٓ #€ Ůs<¡Ŧƀ€űĄsų“ v “Ÿs sĄŰƁsk’> pſsggüƀűs®s¢ŰŮ ŰŮ‚b ®œ8 sàà ’‚DŮsàà<¡Ŧ’àà“ľĮć ƀ‚ s ‘¡Ŧ’¹€€ ®sœ_¡sűšĄsų“’cs ų“ĄsžŰŮ®¥¡‚8¥Ŧő“ ’‚Ds ®œ8 s

#ٓ«Ÿ“¹«sŦ«¡ſƁŰŮۓaſsűŰŮ ‚»ų“’csŰŮ®œ8 sàà ƀ‚ s Ůs<¡ŦűŦ„ž »€àà ®ƀŮŦŮŰŦ‚«sŦ‘¡ŦſƁŰŮſŦ“©’¹ſsű #ŮŦŮ®űƁ‚ٓ űŦŲ‚űŦ® sĄs…k¹ŦƁ

€k8>‚ƀ€k_=»ŰŦق8 ŮſŦق

tsſŦ‚¡€‘¡Ŧ’¹‘¡ŦűŦ„ž»‘©œs©ۓ ’àà Ą‚8j¹كj8 Ů€“žģĢŮƁ€’³s »€€ €ű‚ #€ق¹®v Ŧقžſs_sk¹Űs¹’ŦŰ ٓ ĄŦ‚ŦŰv¹‚àà Šsksààſš’¹ٓŽ“ààjd كj8àà Ůvj©’ſsàà € ŰŽsŰŮƀŮŦ“ààs Ɓ #€k8 ŦŮ®’œ»ſsk¹Űs¹ ŽŦُ¥¡sۓàà>Ɓ‚ž®ààji©’à๮sœksààŦ €k8s¡ŰŮ»€ق¹®àà ۂ‚©ŮŦŰſsàà_¡sƀŮŦŮ ’¹Ą€ű‚v©àà>k’كj8àà ŮŰŮũŦ‚àà©©e’¹ #v ŦŮ®œ8àà>»Ů“ƀ€àà ſštss‚¡€ €“’Ɓ‚>ž«¡Uàà ŦŮűŦ„ž’¹€k8s¡ŰŮsſš #vs¡…s¹sكj8 Ů»‚8 Ů«¡

€ű‚’¹®ààŦق€Ů®ſsàà_€¡€ũsààdsb Ą‚ƀ€kàà_=Ąsàà ƁŰŰs¹üŰŮ»€ŰŦŮ‚àà8 Ů v Ŧقžſs_sk¹Űs¹’ŦŰĄ‚³sكj8àà ŮƁƀٓ «¡ۓa»€Ů®ſs_©gC«¡x¡s8#€kk¹® ŦŰۀž®87Ŧ‚’7k»ĄƁ‘àà űŦ‚cź‚»‚8 Ů #€k¹®v¡“g Ŧ‚Ÿ’¹ٓàà’8¥‘¡ŦőŰŮ’ààdsb‘àà¡ŦűŦź€àà ‚ƀ€kàà_=‘¡‚¡sàà űŦ€kWƁ‚ſŦقűŦĄŮŦ€ààd #€k8> œŰƒ‚¡Ůsgſ€©àà_=ĄŦ‚sŰŮŰs©i©űŦĄŮŦ€d ŮŰs©i©ƯƳ»„8©¢©»Žs9ۓ ’»€Ŧƀ‚l Ž“ž ŰŮ‘¡Ŧþƀق¹’àࡂ© Ąs¡Ŧ€€¡‚ ź‚ŦŰ€àà“ž ĄŰ“Ŧ‘©kŸŰŮŦŰ®“ž¬©ſŦ‚œ¡Ů’¹v Ŧ®s »őŰsMŦŮœŰ“7ƁŦƀsœ_ŦŮſsggü#€kk¹®Mź‚ ũ³s¡ŦŰŮs©7ji¹Ůs`8Ŧ’ ۀƁ€ki¡‚ƀsœàà_ŦŮ ſŦق…=žslŦ’¹ŦŰ’ŸſšƁ®¢€kàà_=»ƀ€ü8 #€ق¹’dsb»v Ŧ€kWƁ‚ ’ààààsſŦ‚¡€’àà¹ĄŮƒj8àà ŮſŦƒàà©sààſš sſš«j¹ſŦƒ©’Ɓ€ق¹v Ŧقžſsàà_Ŧ€kŰs¹ #€ق¹©iCŦŰ’¡‚© ۓŦŰŮ ŰŮقsſŦ‚¡€’¹®¡sكj8àà Ůſsggü‘¡Ŧ ’Ů«¡Ž“ ŰŮƁ®¹ŰsMŦŮv¹‚ ŰŦƒƯƮűŦ…© #€ق¹Ą‚©œŰŦŰ€ق¹v Ŧقžſs_Ŧ€kŰs¹’

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

72


® űŰƁ

©8>s© šŰŮ®s‚l®€%¬¡ƁƁ‚©¦ k¹v7üĄŮŦ€s€¡s’¦«¡€ks

ŰŮ’8 ¢’7k_<kžűŦs©àà šĄsvi ſŦ“ĄŮŦ€€s%vf¢ſs¡sžŰŮĄƁ ưƮsƁv Ŧƀ€àà űsš‘©¤©i©©s ®“ v©`=àà Ɓvàà Ŧ®“ #v ŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦƀsŮŦق #v ŦƀŮsdŦŻ“‘¥¡űs«¡ƁŦ#ŮŰŦŮ žsŽs78¥>ƀŰƁŮ‘©j8fƁvàà>©

71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

€k8>ſŦ‚¡ŦŽs78¥>€ks‚œ¡ŮĄs© €¡s’¦€kssŦ»vàà ŦĄŮŦ€d8 Ŧ ƁŦsƁk©àà_kŰs«àà¡űƁŰƁŮ‚àà #k¹v7ü Ąsv7ü’àà¥k¡Ŧ‚€à੹ssààĄƁ űŦŦŰƁŦsžŦ’8àà ŦŮĄŮŦ€sĄ€àà %vf¢»k¹ƀŮsš®ŦƁŰƁ®ƁŰŷsF ’“sũsgsàà>ŰŮ‚™sĄs© s€ŰŦŮų´ĄŮŦ€ũs©“` ’ …_ ŰŮűŦŦŰĄƁƁ€k¹Œ“8ŦŰƁŦ #€ŰŦŮűsvkMۓŰŮ ſŦ“k®¡s©Ɓ“i Ŧ’s Ģư®‚‘¡Ŧ ŮۓŰŮĄŦ’l7àà Ɓ«àà ¬©%ق¹ sŦ»ŮŰŦ€ààٓƁĄŮŦ€ààŮŦ€d8àà Ŧ űŦ’“œŸƁŦ’¹ŮŰŦŮٓààƁwü‘¡Ŧ #€k¹ƀŮsf8 Ŧٓ Ąsv©is s©žsWk¹®ŰŦ‚¥‚œ¡ŮŰs«¡ Ąűsŧ“ ŦŰŽs78¥àà>ƁŦ€ààkŦŮ® vŦŰĄƁsgŰs¹’¥k¡Ŧ’Ɓ€k¹® #€ŰŦŮſsůŦ»v>©

%vf¢Žs78¥à>®àià©®‚‚à

žsŰŮۓaĄŦ‚ஓ v©d™Ɓ ſs©€űŦ®¥¡Ɓ¡ŰŦŮs© šĄsvi #©8>®s‚l ſŦ‚¡ŦۓaŮۓŰ٬¡ƁƁ‚©¦€jl %v ŦŮŰsl Ŧs©àà šĄsvižsŰŮ ’¹©ŦŮ®Ɓv Ŧŧ“ sv©d™Ɓ €¡ssŦ»©8>®s‚lſs©€Ɓƒ €kWۀs€ààks‚œ¡Ů©Ƴàࡓœ #€k sƀ€‚€kŦ“®Ɓ€k8> ®i© v©d™ƁŽsàà>Ŧ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ #¡ŰŦŮ®“ Ɓ€k8>ƀƁ‚¢ss®“ Ąs© ŦŰĄƒ©œŦſs<©ˆ¡Ŧ‚ Ÿ“™“‘¡Ŧ #v Ŧƀق¹Ůs<¡Ŧ Ŵ“` ŰŮſŦ‚¡Ŧ®i©®‚‚àà

ſŦ‚àà¡Ŧų“ààž®ààiĄŮŦ€àà€ààs sƀŮsdŦŻ“‘àॡűsƁŦ%ق¹ſŦ“k


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

70


69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ล‘ลฎย“ยน

ลฉs7kลก ย‘ยกลฆฤ„sย’ยฅลฟลฎลฆลฎลฐลฆย‚sยปลพยƒยกยƒลฟs8 ฦลฎ ยปย€ยฉkยนยซjยนย“ย“ยŸย“ยนย‚8 ลฎย‘ยกลฆย’ยƒยกยƒฤ„sย’ยฆ

#ย€ยฉkยนยsยนลฆลฐลฆย€sยžลฒย‚ ย‘ยกลฆย‚ยกย“`ยปย‘ยฉยŸลฐย“

#ย€ลฆลฎย‚ยขย‚ย’s ย’ลฆลฐลณย“ยœยกลฑsยฎ ย“

#ย€ยฉkยนลฆย€ยฉยžลฆลฐslลกยปv>ลบยด8 ลฆฦฏฦฎย‚ยกย“`ฦลฎย‘ยกลฆลฐลฎ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

68


67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


L H DUBAI 1211 Dhs

J L

5505 1032

Dhs

7.500/-

M DUBAI 50555 Dhs

B

U.A.E

67

145.000/-

77011

DUBAI

M DUBAI 71100 Dhs

6.900/-

10101

J

Dhs 129.000/-

K J

59.000/-

‘¡“©gŦžŦ

Dhs

J

49.500/-

DUBAI

DUBAI

600

Dhs 525.000/-

Dhs

55.000/-

DUBAI

Dhs

K

DUBAI

X

DUBAI

70777

Dhs

59.000/-

DUBAI

88880

Dhs

69.500/-

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

27

Dhs 145.000/-

DUBAI

G

5.000/-

80800

Dhs

Dhs

X

U.A.E

J K

5.900/-

‘¡“©gŦžŦ

700

Dhs 59.000/-

Dhs

49.000/-

Dhs

7.900/-

K DUBAI 11099

7787

M DUBAI 1025

Dhs 35.000/-

C DUBAI 54320

DUBAI

C

9.500/-

DUBAI

40040

Dhs

29.000/-

DUBAI

3733

Dhs

39.500/-

U.A.E

Dhs

ISSUE 843

999 89.000/-

/

www.ertebat.ae

/

66


ĄV““k¥

Ůűs ®źŮs`ſƁ€ĄƁŰٓ Ɓ“Ɓ ®g©7bŽ‚8k¹ƁŰs¹Ů“ őŰsž»‚œ¡€¥¡ †©=_ĄŰƁsk#v ŦƁŰٓ v¡Ŧ€ ſŦ“k’ààũsŦ“©ƁƀŮsàਫ਼ſŦ‚ààs Ɓ“Ɓ2‚l ®kj¡Ŧ8àà>© 3űŦ®_= ‚‚™sŽsààŰŮƁ€Ŧ’8s¡’dàà “ ƁĆǝǗ»ĉĔǝǗ»ĉĔǞǗĄsààŽ€ĄƁŰ ‘¡Ŧ#v Ŧƀ€ t`v¹‚àà ‘¡ŦĆǟǗ ®s7 süŰs¹Ů“ ũۓ’8>©

žsŝŦ‚©>ŰŮٓ“ŠŦ“ĄƁŰ‚ŦŰ ‚8j¹v‚ †©=_ũۓŰŮƁƀŮŦŮ ƒ‚’žŦ€Ŧ»vs ŰŮ‚8“i©¹ƱƮűŦ …©‚™sŽsààŰŮþ€k¹®Uàà‚¢ ƒ‚ق¥ijsààƁŰٓ ſ“©i©«àà¡űŦ #€Ŧƀ€© ŰųƁ‚’Űs¹Ů“

65

/

www.ertebat.ae

/

ũs©¡ƒ Ɓ“Ɓ Ąűsàà ƁŰٓ v¹‚àà ’dàà “vàà ŮŰŮĄŰƁskűŦĄŦƀűsàà ŦŰźŮs`ſƁ€®¢€kŦŰƁ‘j¡ŦƀŮsàà ®¢€kŦۏ©l>’’¹v Ŧƀق¹‚_8k #€ €Ŧ“ ‚<kũsfiŰsj …s¹Ɓ ’dàà “»ĄŰƁsk‘¡ŦűŦ®àà¡slź€ ƀ€ ſŦ“kg8>ƁſŦŰٓ ĄsƁŰٓ …¡ŦƒŦƁũsŮs`…s¹’’¹v Ŧ #ٓàà ®‚<k®¢€kŦŰ®kj¡Ŧt¡‚™ Ɓ‘j¡ŦƀŮs’d “vàà ŮŰŮĄŰƁsk %sàà Ɓ“ƁźŮs`ſƁ€®àࢀkŦŰ »®¥¡ŰsŰŮƀŮsàਫ਼ſŦ‚ààs†©=àà_ ’© s†©=_»ũsŦ“©†©=àà_ ssƁŰٓ ‘©Ŷs7ŰŦ»ŠŦ“ƁƀŮsàà

ISSUE 843


ĄV““k¥

űŦƁš’¹®8 “žv=

€Ŧ“ ® ‚¥©¤àà Ŧ‘¡‚€¡€‚© Ŧ’àà8fŰŮ«©“àà ssž ŰŦűs’»ŮŰŦŮžsĆĔ"łćǘǗ’¹ŦŰv¹‚àà ‘¡Ŧ Űs©àà>’€ĄŦŰŦŮŽ“`ü‘¡Ŧ#قà๒™‚ ũs‚™‚Ŧ‚ŰŮŰs©>Ɓƀٓ¥üƁv=àà

#v ŦžƁsg ’þ€àà s®ƒ©ős €™Ɓŧš€™ƀƁ´’ ƀŮsf8 ŦſšűŦ€Ŧ“®s‚ŰŮ‚Űs¹’¹ĄŰ“

ƁŪ““iĄŰƁsààk’ƒl<ĆĔ"łćǘǗ#€ààk¹ ĄŦ‚Ą‚ű€kſŦ“k’ſšűŦ#€àà s®NFC #ٓMƀŮsf8 ŦſŦ“®ƒ©¡s“® “¢ űŦ«Ÿ“¹ƀűŦ€ààŦƁŦ€Ą³sààŰs©àà>v©f©¹ ’¹€àà s®“¢€ki‘¡ŦĄs®¢²¡Ɓ‘àࡂl #v Ŧƀ€ ųŰŦƒ¢Ű³ŮƯƮƮſšvj©

Ąűsžsœk‚“m¤sſق^kvi v´àà űŦ»€8Ŧ®ŻsfŦsjàà ’s¡ŦŰĄŦ‚ààƒ© Ŧ‚Ÿ#€©k¹sſsk©j Ŧٓ ’s¡ŦŰ«àà>¡ŮŮŰs Ɓ«>¡ŮŮŰsűŦ®sl¢sĄs^kűŦĄŰs©àà>’¹ #ٓ ®® s«>¡ŮĄssb ®Ŧ‚ ƁŮۓààŰŮssžŰ®œksjs»žŰ®ààŦ‚ ¹ſق¹^k¡³ŮűŦ€kŦ“®ƒ©«©Ŧ‚¢ũŰs¹ ĄŦ‚ŦžsœkŰŮŋ“Ŧũ´¥_‘¡Ŧ#€kàà s’s¡ŦŰ ®¡sMٓ ®¥©Ŧ‚¢‘©œk Ąs’s‚s¡ƁsĄűs ſŦ€kŸ»®“jdˆ¡Ŧ‚ Űُ©Ů‘©j’Ɓ€kk¹® #€ €©Ŧ“ŞƁŰ’ƁŰ^k¥_s

ŰŮslk’s¡ŦŰſقàà¹^k¥àà_’¹®ààۓŰŮ ŰŮŴ“` ’ƁŴsàà Ąűs‘¡ŦĄŦ‚ààŦžsœk ‚ŦŰŵ‚€àà¡s»vàà sƀقžſs©…=žžsœk ŰŮ#v Ŧƀ€àà_t`®“ ’Ąűs’¹v‚¢‘¡Ŧ t`ƒ©Ą‚œ¡Ů’s¡ŦŰĄƁŰŦŰĄűsſs¥Ŧũۓ sſsk©j ŦĄűsàà«àà>¡Ův´àà űŦƁƀق¹ ƀق¹t`ٓ ’s¡ŦŰĄƁŰƀŰsààƁŮŦŰĄűs#€©k¹ ’ŦŰſšĄŦ‚űs©ŮۓààĄŦ’s=s8¹Ąsàà¡sƁ #€©¡sM®s ŰűƁŰ ‚œ¡Ůˆ¡Ŧ‚àà ŰŮſق¹^k¥àà_’¹®ۓŰŮ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

64


®ji

€Ů®“ŦŰſŦŰsj©’¹Ą‚œ>

ſ€©_¹Űsœ© Ɓſق¹’‚àà »ſق¹ ‘fi’ŦŰũs´ ŦƁŮŰŦŮv©àà s> #€k¹®Žs ŰŦ« ƒžƀŦ‚j v_ſsŮŰŮ‚œ>‘¡Ŧ’©ƁŦ’“M Ąsv©sdƁv Ŧƀ€àà ’©7dŰsj© ®8 ŰŮ’€ŰŮƴĢsſŦŰsj©®sŮ ű“kſsààggü#vàà Ŧƀ€àà ųŰŦƒ¢ ‘¡Ŧ©àà ſƁ€’“M€©“’àà“ ſš©j¥ŽsŰŮƁ€Ŧƀ€àà_‚œ> #€k8> ‘¡Ŧv©sdĄŦ‚žű³’àโüĄƁ‚© «Ÿ“¹Ą‚ààs«¡ˆàà “»‚œàà> ®¥©Ɓ‚8¥ŦŰŦƒŦ‘¡Ŧ#ٓ ®‘©o ž“àà¡ű“¤Ŝ ‘àࡂ š ŰŮ »«ààŸ“¹ ƀ€ ®¡sMƁŰs¥¡‚š’s¡ŦŰ®iiHŦ‘© #v Ŧ

63

/

www.ertebat.ae

/

‚œ>«¡ſŦ“¡s®iƀsœ_ŦŮſsggü Ąs®œ8ŰƁ‚ŰŮ’¹€k8 s «Ÿ“¹ ũs´ ŦžsWƁقàà©¢®ŰŦ‚ſŦ€Ů ƀŮsf8 ŦŰsj©’¹®¡ŦŸ“’Ŷ“‚ Ąs®€©àà “ƀŦ‚j’vàà Ŧƀق¹ « ƒžŰs©8 ŦŰŮŦŰŰsœ© Ɓ®‚` #€Ů®ŰŦ‚ ſs8àà Űsj©ŰŮſŦŰsààj©’¹®ààsű Ɓ®¡ŦĄsààƀ€ƁžsààW»€k8àà> ’®Ɓٓ ®Ž‚8k¹ſsš€šƁvŰ »ſs8 Űsj©űŦſ€àà † ‚‡ü ų“Ŧ‚ŦŰsv¡ŮƁ€üſŦŰsj©tiŦ »¥_‘¡ŦűŦĄ‚©¢“iĄŦ‚#€kk¹® ‚œ>«¡v sàà ’“ſsggü Ąs®œ8ŰƁ‚ŰŮ’¹€Ŧƀ€ «Ÿ“¹ ®is¹ųŰŦƒ¢Ɓق©¢®ŰŦ‚ààſŦ€Ů Ÿ“s Űsj©ſsŮũs¹‚žsWűŦ «àà ƒžŰs©8 ŦŰŮŦŰ®€©àà “ƁŦ #€Ů®ŰŦ‚ «Ÿ“¹ŰŦ€€kŸsàà ‚œàà>‘¡Ŧ «ũs¹‚žsW’v7àà>’¹vàà Ŧ v7ü»ſ€©àà “»ſ€¡“’ààijűŦ

ISSUE 843


┬« sk_┼дкЂ┼░

┼Йs┬ъ┼▒s:┼«┼▒┼д┬ѓ8lvdm7 ┼░┼«┼░┼д┬Ђ┬бкЂv_┬б

┬њvd┬Е7 кЂ┼«┬Њ ┬«┬Ѓe┬њ┼┐┬▓┬Е├а├а>┬╣┼д #v ┼д┼║кЂ┬ѓd┬«_=┼Й┼д┼░┼Аv┬Е┬Юs ┬«s┬б┬╗┬ђkk┬╣┬«┬њ┬Е┬Ю┬Њ┼┐s┬Ц ┬Ѓ┬ъ┬«8 ┼«┬Њ ┼Йs ┬ђ┬Еk┬╣┬«d├а├а ┬њ8f┼░┼«┼ЕsкЂ┼д ┬Ф┬А┼«┬Ѓ┬Ј├╝┼Љ┼░s├а├а┬ъs┬АкЂvd┬Е7 ┼░┼«┼д┼░ #┬ђ┬Еk┬╣┬Ј┬Е┼┐s8┬Ѓk vs ┬Ф┬А┼«кЂ┬ђ┼Д┼д┬Њ ┼▒┼д┬Ј7t ┬ѓ┬б┼д ┬ђ┬Е├а├а sкђ┼«┬ѓ┬╣─ё┬ѓ┬ц├а├а v├а├аd┬Е7 ┼░┼«┼д┼░ v├а├а ┼д┼«┬ђ┼д┬Њ v┬Еf┬Е┬╣sкЂ┼Й┼д┼░┼А┬«┼д┬Њ ┼┤┬ѓкЂ┬Љ┬Ц>┼Йs┬ъ┼▒s┬А┼«┬њкЂ┬г┬Е┬њкЂ #v ┼д┼«┬ђ┬Е┼д┬Њ┼ъ┼▒s┬Е┬Ѓ┬Е┬«_=┬Ё┼д┼░┼А

┼«┬ЊкЂ─ё┬ђ┬Еf┼░s┬Е├а├а>┬«s┬Е┬б─ёsкЂ┼░┼д┼« ┬Фj┬╣┼Й┼д┼░┼А┬Љ┼»┬Ф┬АU ┼д┼«┬њ┬њ┬╣┬ђ┼░┼д┼« vd┬Е7 кЂ┼░┼д┬Ђ├а├а┬бкЂv├а├а_┬бs┼д┬╗┬ђk┬╣┬« ┬Ё┼д┼░┼А┬њ┼┐┬ђ┬Е├а├а ┼░─ё┼д┬ѓкђ┼д┼░┬Љ├а├а┬А┬ѓ8l #v ┼д ─ё┼░sj┬Еs┬АкЂ┼┐┬ѓ┬ю┬Еs┬А┼«┼░┼«┬ѓ ┼░s┬Ъ┼«┬ѓ┬б┼д ┬«┬б┼«┬ѓ├а├а>┼д┬ђ├а├аks┬«├а├а┼дкЂ┼░кЂ┬«├а├акЂ┼░ ┼«┬Њ ─ё┼д┬ѓvкЂvs к»sj8┬╗┬ђ┬Е8> #┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю ┼░┼д┬Ђ┬бкЂv_┬б┬ђ┼дкђ┼«┼д┼«┼┐s├а├а_┼Еsdsb ┬ѓ8_┬Е┬њ┬Ъ┬ѓ┼┐┬ђ┬Е ┼░wsvd┬Е7 ┼░┼«

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

62


®ji

€©sNs s€© s®s8š ŭŰ®7iĄsààĄŰsj©‚ààŦŰŮœ‚àà #€Ů® s€kk¹®’©“ŮŦ‚Ŧ’ſs¥àà ƒž ’ſs©Ŧ‚ ŦƁٓ ĄŦ‚ĄŮs ®¢€ű ¥_űƁ‚ũۓŰŮƁ€ŰƁs©ٓƁ ®¡sŦ“ž€ũۓŰŮŲ‚8 ŦƁ †`=8ſs sk_ŦƁŰűŦſšŽ‚8k¹Ɓ #€‚©œ«j¹

61

/

www.ertebat.ae

/

’©“Ż´àà Ŧ€ŮŦ‚Ŧ’ſs¥àà ƒž s»€k s’8 ŦŮŧ“ Ż´ Ŧ»€kk¹® ŰŮĄ€kHs ſŦŰƁŮĄŦ‚sàà ®7i #€¤8ſs_€ űŦ…©ĄƁŰ‚®àà ۂsſs¥àà ƒž žŦŰš’¹€k8s¡ŰŮŽsàà>¢ŰƒقƲġƮƮ v¡s™Ű»ſٓĄV‚Ŧ‚žƁŮs »ſٓ »®7iũ´jűƁ‚àà‚b »®àࢀűűŦ ®7iĄsĄŰsj©‚ŦŰŮ®sl¢sœ‚ ŮƁ€sŦŰ®Ɓ‚"®7iũ´¥àà_Ɓ #€Ů®…s¹€ŰŮĢƮ ſs_‚© Ŧũsg©gC%vàà Ŧ®k8f¢ ŰsààŸŮ’àà¹ĄŮŦ‚ààŦ»vàà ŦƀŮŦŮ »€k8àà>ŧŦ‚b™ŦƁ®¢Ů‚àà>Ŧ űƁ‚ĄŦ‚ŦŰ«àà>¡Ű‘¡‚8_© #€ŰŦŮ’8¥ Ɓ®7iũ´j ſsàà_s®àà ۂ‘àà©k¦j ‚àà9¹ŦŰŮ»€ààkŮ® »ƀقàà>Ŧ ŮŦ‚Ŧ

ISSUE 843

’Ÿ’i<ſ€Ŧ“ ÆŮŰŦŮĄ€:Ŧ“

ŦŰſ“ ųق¢v‚ ſ€Ŧ“ ’i< v´ ’Ɓ€Ů®…¡ŦƒŦƒeŰŮ #€k¹®«j¹ſ€‚8_©’Ÿ‚ ŰŦ‚ƁŒi8=tàà8¹Ɓ’i<’dsb ũsàà´ Ŧŵ‚ààdŰŮٓàà ſŮŦŮ …¡ŦƒŦŦŰvàà©´ ~bàà €Ŧ“® ſšŽs7Ů’ààũƁs¹ůƁų“Ɓ€ààŮ ’i<ſ€Ŧ“ »€ààk¹®Ŧ€©ž…¡ŦƒŦ Ɓ€k¹®Ůs¡űŦŰſs8àà>f’Ůsj8Ŧ #€Ů®…¡ŦƒŦŦŰſs® “ƀ‚l

ſsàà_ſŦ€kjàà_ŦŮ€¡€ũsdsb …¡ŦƒŦwsſ€Ŧ“ ’i<»€Ů® #ٓ ®sſsàà>ŦũƁs¹ůƁų“ sjàà sŧs8¹»ſ“¡ƒ¡“iź´ ‚àà ٓ ƒààeűŦ’àเààkk¹®ŰŦŮŦƁŦŰ ’i<žsœkŰŮƁ€©k¹ƀŮsf8 Ŧ‚8_© #€¡“ ‚ų“sſ€Ŧ“ ’i<»€kŮ®ſsàà_s®àà ۂ …s¹‚j¡Ŧƒšٓ ®wsſ€Ŧ“ »€k¹Ŧ€©ž…¡ŦƒŦ’ààcsƁ€k¹Ŧ€©ž


®ji

ſŦ“=8 Ŧv s

ſ“ űŦ®“k` źs€k ĄŮs©kĄsŽ“iàà űŦ€€ “ſŦ€kjàà_ŦŮ þ€űsàà>®“k`ĄsſŦ“=8àà Ŧ»źs€ààk àà©‚ĄŦ‚ààŦŰƀŦŰ€ààŦ“®’à๮8‚àà_©ž v ŮŰŮ‘¡ƒœ¡sźƁ‚av s ƁſŦ“=8 Ŧ #Ůűs ŰŦ“jsžƁ ƀŮs®“s©s¤àà ŦŰŮŦŮsŦ‚¢ſsààƁ²ž…ŦŮ €©“’¹€Ŧƀ€sàà Űv7’ààŦŰ€¡€®8àà>¡ű ©l>ŦŰ®“k`ſŦ“=8 Ŧs¡®Ŧ“=8 Ŧvs #€k¹® ĄŦ‚ƀ€ Žsd®k‚¹’¡sž«¡sàà ƀŮs‘¡Ŧ €“ ®ƒ¡sj8®“`ü’¹v Ŧ®¡sŽ“i

#€àà_=sgŰŦŦŰſŦ“=8àà Ŧ€àà Ű€Ŧ“®’¹ ƀ€űĄs>©s¢ŰŦŰŮű“kƀ“©àà ‘¡Ŧ’Ÿ‚¢Ŧ ®sœ_¡sűšx¡s8sŦ»v Ŧƀ€_’8‚¢Űs¹’ #v Ŧƀ€kk¹ŰŦƁ€©ŦƁ…=€¡“Űs©> v sàà ’ààƀ€ààk¡šŰŮ€ààŦ“®ųƁŰ‘àà¡Ŧ s¡sۓ“»ſŦ“=8àà Ŧ©‚ĄŦ‚à஡sƁŰŦŮ ĄsźƁ‚a‘¡ƒœ¡sƁƀ€ s®¢€¡Ůt© š #ٓ sžƁv ŮŰŮ’8Űv ŮűŦ

€kk©®®œŰŦŰs©Ůs^

’à๮ààsŰŮ€ààk8s¡ŰŮƁƀŮŦŮ ĄŦ‚ŶƁ‚=’ űŦſs>Ŧ_Ÿ Ąsۓ®¡s sk Ɓ^Űƀ€s_ ŰŦŮۓ ‚ŮŰűƁƒ7àà »®š»ƒ‚ ŶƁ‚=ƁŮˆààgslœàà »vàà Ŧ vàà Ŧ®kd‘¡€‚Ŧ‘¡Ŧ#€ŰŦŮ ‘©ƒ¡sW’ŰŮsslks^ ’¹ Ɓƒ‚Ɓƀٓ®šƁŮŰűĄsààlœŰ #€kŮ®M†©=_ŦŰƒ7

s^àà vàà_®¡sk©ſsààggü ŦŰſ“àà¢s“¢ĄsààŮŦ²ƁƀűŦ€ààŦ ‘àà¡ŦűŦ…àਫ਼#€ààق¹®àà ۂ ŰŮUœkàà ŦƁƀsœàà_ŦŮſsggü ŦŰ®_Ɓ²ž‘©kŸ’8àà ¢Žsàà

#€ٓƀŮŦŮžsŝŦ ®s_¡sűš®¡s¥¡‚šſŦ€kjàà_ŦŮ ƀ€s_v©is®àà ۂĄŦ‚ŦŰ žsŝŦs^àà ˆàà “sàà^Ű

ŮŰŦŮٓƁˆààix¡ŦŰۓ`«¡ Ɓƀs©àà ŦŰſsààls^àà ’¹ Œi8=Ŭ“bàà űŦƁƀ€¡Ů€©fàà

Ŷ“b ®¡s sk ĄŦ‚…_ ŰŮ sŦ»€kk¹®ƀŮsf8 Ŧžs>Ŧ®i¹ sŮŦ‘¡Ŧź´ ® ƁŰſŦ€kj_ŦŮ #€Ŧƀق¹vsŦŰ ųűŦقž ƀsœàà_¡sűš ſŦ€kj_ŦŮ ſs_’© ƁŰž“i®Ůs¹š‚œ> ’kŦŮűŦslk’s^ ’¹€ŦƀŮŦŮ űŦ’¥i»€ŰŦŮۓ ‚ĄŮƁ€ü^Ű ſs©ƒ¡sWĄŦ‚Ą‚`Œ© ‘¡Ŧ Ŵs Ąs’“Mŧs=8ŦƁžs>Ŧ #€kk¹®ƀŮsf8 ŦŒ¡ŮŰ«¡űŦ ſs¢€ààkŮųű“š‘àà¡ŦűŦ…àਫ਼ ®œŰžs>ŦűŦƀŮsf8 ŦűŦs^

ĄsũŰsl ųű“ààš ſsààű ŰŮ ĄŰŦŮٓ ũsŦ“©‘¡Ŧ’ààŴs sàà’8s¡‘àà¡ŦsààŦ»€ààق¹® ‘¡Ŧ ųű“ààš ƀ“©àà €ààkŦ“® slšĄ‚©¢Ůs¡v©isƁũŦٓ“ #€_=sgŰŦŦŰ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

60


ſŦ‚¡Ŧ

ĄŦƀŮsſŦ‚œ ق¢ĄŦ‚8 ŰſŦ“ vf

ŪŦ‚©ſsűs ź‚ űŦ’sk_=‘¡Ŧ ſŦ‚¡€Ɓv ŦĄ‚œàà ق¢Ɓ®œk‚ ®Ŧ‚œàà ق¢’ŦŰſš€¡ss„ààŦVš ®`= ’©ig’i© Ɓs€ŰŦŮ€`’¹ þ€kŮŸ´ Ŧ»€kk¹‚fàà ſŦ‚¡Ŧ’ٓ €kk¹®MŽ“7slšűŦ® ‚®s¢®Ɓ #€“ ®ź‚`kſ€šűŦƁ Ɓ€‚¡¤ŦŰ’skàà_=‘¡Ŧsààlš‚¢Ŧ »€kk¹ĄŰŦŮٓàà sjkŦŰ®ààŦ‚jűŦ ƁſŦ‚¡Ŧ’ààŮƁŰƁű“àà<€kŦ“®ààM #€‚©œŦŰ€¡ŮŦƁŰ

59

/

www.ertebat.ae

/

ŰŮ‚f Ž“ ŰŮŦŰ‚8Ů‘¡Ŧ€©˜sŮۓ #€k s’8 ŦŮٓ ƀŦ‚j»ſŦ‚¡Ŧ ®8©kŦ‚cűŦŰs¹‘¡Ŧ¥àà »ŠŦƁŰŮ ſŦ‚œ ق¢® ‚®Ɓþv>©’s> »€k¹®ź‚`kſŦ‚¡Ŧ’ſ€šűŦŦŰ ſs €¡ŮŦƁŰˆg€ŰŦُ¡sWslšſ“Ÿ ©Ů’Ɓ€àà‚©œ„ŦVšàࡂ űŦŦŰ »Ű“ĄsjkŦŰĄŰsàà7Ŧſ€àà ƀŦ‚j ’i© ƁsƁ€“àà_7g8ŦŰĄŦ’k¡ƒ ŰŮ®¡“Ŧ‚s’ٓ ®`= ’©ig #€űŦق¤ſŦ‚¡Ŧ

ISSUE 843

ĄŦ‚ààŦŰſŦ‚àà¡Ŧ»®sfàà ũsààe©i7 ŮƁŰƁƁ€ààkk¹®ŧsàà=8Ŧũ‚sàà> ‚Ą€©˜s‚l»ĄŦƀŮsſŦ‚œàà ق¢ €`gۓ_¹ŰŮ…ŦŰšƁv©kŦٓƁ ‹©i7ĄŦ‚ĄŦƀ“© €Ŧ“®Ɓv Ŧ s7sd8ƁſšŰŮvàà©kŦٓƁ»ſŦ‚¡Ŧ ‘¡ŦsŦþٓàà ‚8_©‚œàà ق¢ŧ ®Űs ‚œàà ق¢ĄŦ‚®k©ű‚fàà

’ŦŰs¹űŦ»v Ŧƀ€ 8 ŰſŦ“ vf ſ€ ƀŦ‚js’8‚¢€¡ŮŦƁŰƁ®¹‚j¢ #ۓĄsjkŦŰ«¡ĄŰs7Ŧ ®œksj‚8Ů’skàà_=Ųsàà Ŧ‚ ŪŦ‚© ſsűsàà Ą‚œ ق¢ vƁsd €©˜sŮۓààƁĄ‚œàà ق¢Ɓ®œk‚ ſŦ‚œàà ق¢»’ààŰs ۓààŦũŰŦűƁ ®`= ’©ig¡sàà Ɓs’¹®Űs Ą‚œàà ق¢Ąs„ŦVšàࡂ űŦƁ  ŦƁŮƁŰƁĄŦ‚àເk¡š®ſŦ‚¡Ŧ’àà Ɓűs<ĄsjkŦŰ«¡€¡ssj8€¡ŮŦƁŰ

’i©àà ƁsſšĄŦƀŮsĄs‚fàà

ĄsƁŰٓ €ààks®`=àà ’àà©ig űŦ’ ‚ŸƁŮƁۓ“»ſŦƁŰs¹»ĄŰŦ“

Ɓs©ŮŰŮ‚f ĄsŽ€‘¡‚ŰŦ€‚ ‚ž #v Ŧ®¡sžƁŰŦĄsۓ_¹ŰŮs`=_ €ks®¡sƀŦŰٓƁ»‚œ¡ŮĄ“àà űŦ »““ž“¹ŰsƁ’àà¡ƁŮŦ»àà_¡‚ŦƀŮs ‘àà¡Ŧ űŦ ĄŰs©àà> vàโ ƀƒàੜŦ ®>s ų“ ‘¡ŦƁv ŦſŦ‚œ ق¢ s‚©>‘¡Ŧ’¹€¡š®Űsj ’ſŦ‚¡Ŧ ĄŮs¡űſŦ‚œàà ق¢Ɓ€ہ¢®ſšűŦ ®Ɓþ€kk¹ۓàà7sŝšűŦ€ŰŦُàà¡sW ĄŦ‚ſŦ‚œàà ق¢…sŸ‘àࡂl sg©Ů»vàà Ŧv©kŦ»ſŦ‚àà¡Ŧ’ſ€š sű‚űŦſƁ‚àà©ŰŮ‚àà8j¹s’àচ #¡Ŧƀق¹‹©i7ſšٓƁƀŰsŰŮ Ą‚œàà ق¢vƁsdųŰŦƒàࢂààsk »Ą‚œ ق¢Ɓ®œk‚ŪŦ‚©ſsűs

‚©svC®Űs ſŦ‚œàà ق¢‚8_©


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ -ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ ©7“ŦųƁ‚

Ɓ®‚»®àà>©iœŦſsààű’ààˆiàà>®Ms ’àà sĄŰsDƁĄŰŦŮŦۓŦ’ˆi>»ſsűŧ‚®¡sš ®8àà>¡Ű“v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvlſ“©àà ŦƁŰűŰ #¡€kűs© ƮĢģ-ƲƳƳĢƮģƱ%‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs

ƮĢĢ-Ưƴƴģģģƴ%‘fi

ۓŦ’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®ààMs ’^ŰĄ€àà¡ŰŦƁ‚»ļŃijļŃļŕıĵǚǜįńǥŅıàà©7“Ŧ

v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvlvsŦĄŦŰŦŮ®ààMs ’ #¡€kűs©®8>¡Ű“ ƮĢĢ-ĢĢƲĢưƳƮ%‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšĚsŸƁ«©Ŧ‚¢»®Ŧ‚

ƮĢƮ-ƲƯĢưƱģƮ%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’ŰŮƱĢƮƮƮvj© ƮĢĢ-ĢƱĢƳĢĢƳ%‘fi

»®‚ſsààű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®àà¡sš

’s 

‚“©¤s¹»®>©iœŦſsű’ˆi>»Is ĄŮŦ€d’ ĄŰs¥jƀŮsš®¥sƁĄŰŦŮŦۓŦ»®>©iœŦ»Ą€k #¡€kűs©ő´Ŧv¹‚ ŰŮĄŰs¥jvl ƮĢƮ-ƲƮƴƴưƳġ%‘fi

#€ s® ƮĢĢ-ƳƳĢƮƳƳƴ%‘fi

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vààsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sƁŮŰŦƁ®‚»®>©iœŦ

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀŮsšƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥j

#€ s® ƮĢĢ-ưƳƮƮƳƳƱ%‘fi

ƮĢƮ-ưĢġġƲưƴ%‘fi

ƮĢƮ-ƯġƴƮĢƴƯ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’ ƮĢĢ-ƴƱưġƮġƮ%‘fi

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®

#¡€kűs©’Ű’gbkŰŮIs ’s ’

’‚f8

žŦ€=8 Ŧ

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvlvsŦĄŦŰŦŮ®ààMs ’

ƮĢƮ-ƲưĢƱġƴƲ%‘fi

#¡€kűs©®8>¡Ű“

Űs¹Ąs¡“

ƮĢƮ-ƳġƳġƯƴĢ%‘fi

vlŰs¹’gsàà s»ŧsàà¡ŰŦűs®Ms sàà¡sš’àà #¡€kűs©®“g‚8ŮŰŮĄŰs¥j contact@ghaneilawfirm.com

’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ»®seŦ®¡sš

vlƁŮŰŦƁ®>©iœŦſsű’ˆi>®Ms Ɓsš’ Űs¹’gs s® ŰsƁ®>©iœŦ»®‚»ƁŮŰŦſsű #¡€kűs©®8>¡Ű“v¹‚ ŰŮĄŰs¥j ƮĢư-ƳƱģƲƴġƴ%‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢĢ-ƯƱƱƲƳġƳ%‘fi ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

58


v´

ſsŮvšŮs<¡ŦŦ“®‚d ‚ŦŰŮƀ€àà Ůs<¡ŦŮŰŮ‘©¥àà>ĄŦ‚%ŮƁƒŦĄƁ Ą‚8¹s’àijws€Ŧ“®ſsàŮUà‚¢űs¢ #ٓ všűƁ‚sƁٓ  űĄƁŰ ſŮۓ s¡ƁſšĄƁŰ¡Ąs’¥űŦƀŮsf8àà Ŧvš ’8f«¡űŦ€d‚¢ŦƁٓàà ®Ůslk_©ž®k8àà> #€©k¹’dŦ‚« ƒž’sj8»€_ſsŰŮ %vf¢»®“j« ƒ¤Ŧ€Ů»®àà ŰsűƁ‚l‚8¹Ů űŦsŦ»ŮŰŦ€ٓƁvšٓƁĄŦ‚®s vàài ¡‚ űŦU‚¢űs¢»ſsààŮŰŮvšŮs<¡ŦŦ“ #€ s€Ŧ“®sſŦ€Ů Ůs<¡Ŧ®àà¡s űUàà‚¢űs¢‚ààŦ‚%vààf¢ĄƁ »ſsُ ŦŮŰŮٓàà“ĄsĄ‚8¹sƁٓàà ® #€k¹®všŮs<¡ŦƁ’8‚¢ŰŦ‚s űſšĄƁŰ ſ“Ÿ®¡ŦŮŦ“Ą‚>¥¡űŦƀŮsf8àà Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ ŮŦ“Ɓ®ààb©üĄsŲ‚8àà Ŧ»ũ´¥àà Ɓ©š ĄƁ#vàà ŦſsŮvšűƁ‚Ŧ“űŦ®¡s©j©àà ®¡ƁŰŦŮĄŰsj©‘àà¡ŦſsŰŮĄŦ‚%vàà ŦŮŰsl Ŧ ŰŮƀs“¹®àà€ĄŦ‚slk’àà¹ٓàà ®’™‚ ƁŰŦŮ‘¡ŦŰŮ%ŮƁƒŦĄƁ#v Ŧ‚psvšſsŰŮ ’¡“7ŝŰŮs»Ŷ“is ’¹ŮŰŦŮٓƁƀs©¢Ÿ“Ʊ #ٓ ®ŭ‚ ¢œ‚7i¢Ɓ €Ŧ“®ƒ©«©“€©àà ŦƁ‘šٓ7j¹%vf¢ĄƁ #€ sĄŰsj©‘¡Ŧs

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

Ŵ“`=…:ŦŰšžűŦ“ €:űs>ŦŰٓ Ž“ž…¡ŦŰšžűŦ“Ɓž‚¹€¡‚ ĄŦ‚vàà>©žű³‚œ¡Ů s€©Ŧ“®’¥i€àà©k¹ź‚ĄŮs¡űĄsàà’k¡ƒƁ #€©k¹s7¡űƁ’8 ŦŰšŦŰſsٓ s®¹Ŧۓ Ɓٓ ƀ€sàà “‚¢Ŧ’¹vàà Ŧ®s©¢Ą€jü¢ v “ž€sNv “žĄƁŰ’g©ŮƯƮũ€ĄŦ‚„¤àà

®d©7 ®œŰs’“¢’Ɓ€k¹®źsfàà Űs©>ŦŰ #€Ů® űŦĄŰs©>Ąs’€Ŧ“®ƒ©ۀkeŸv Ŧ®k8f¢ ®8ۀkeŸ#ق©¢ŰŦ‚ƀŮsf8 ŦŮۓs…¡ŦŰšžűŦ“ ƒ©stĄŦ‚‘àà©s8¡Ɓ®8“ſŦ“k’€ààŦ“® #ٓ ƀŮsf8 Ŧ ’s7¡űƁŴs ®œŰ’¹vàà Ŧ®¡sƀ“©űŦŲssš ‘©k¦j€k¹®vf ŦŰv “žƁ€_=®vàà “ž ŦŰv “žƁـk®ŦŰvàà “žűsskƒ©v s #€k¹®vsų“ Ɓž‚ų“ ق¹ƀŮsf8 ŦſŦ“®_Ÿſق¹ősžĄŦ‚>űŦ ősž®8ŦŰ’àà>sſŦ“®ŦŰũۓ…¡ŦŰšƁ ƁŮŰŦŮ®’œŧ“ ‚ŦŰũۓvàà “ž>ق¹ #ŮŰŦŮv “žƀ€kk¹ſŦ“ƁĄ‚©ž€™v©s


v´

ŧŦ“ €ŦŰsj sŦ‘¡Ŧ €kk¹®

ĄŦŰŦŮ’¹®¡sŦűŦƀŮsf8àà Ŧžsàà ſŮۓ žsœk ®œ8=¡Ű’ws»€k8>ſŦƁŦ‚ƀ€ Ÿs7 Ŧ®‚Ÿ #ٓ ®’s7 ŧŦ“ ¡VŰƁ’àࡁe†`=8Ą‚ààlc‘¡€ŦŠs©™€©àà

Űs©>žs ŰŮtàà sk’¡eUàà ŦŮ%vf¢®sŰŮ ’¹®iŦ“űŦƁv Ŧ’s7 vŦŰŧŦ“ ŰŮŰŦ¢‚©o ĄƁsĄŦűŦƀŮsf8 Ŧ»€k¹®8=ŦŰ’s7 ŧŦ“ »„© “ ĄŰƁš‚Ąsv “¢‚©cƀ€ Ÿs7 Ŧ®‚Ÿ ſsű’¹ĄŮŦ‚Ŧ’Ą‚lc#vàà ŦŲs7s¹Ɓ‚¢‚7j ’ſŮۓ %ق¹’©“»€űŦ€Ŧ®¡“d’ŦŰžsàà Ą‚©¢“it“«7 ĄsŦűŦƀŮsf8 ŦƁžs Š“ #ٓ ®ŧŦ“ 8¡Űſ€ ’8f šűŦ

®sŰŮ®j© ſŦŰsj©Ą“ųƒ¡ŰĄ‚m¢“i ŦŰٓ Ąs“»€Ŧƀق¹ƀŮsf8àà Ŧ®sŰŮ®j© ®¡s…=ŰŮ‚ ’j<jƀ€kk¹«k 8>© «¡ #€ŮŦ€v ŮűŦ ſŦŰsj©’’¹’8‚¢ŰŦ‚ƀŮsf8àà ŦŮۓſ€kűŦ ŰŮ“ųƒ¡ŰűŦĄ‚àà©¢“iĄŦ‚®sŰŮ®j©àà #€k¹®«j¹ſsŰŮ‘¡Ŧſs¡‚ ®8 Ŧ€lv7Ŧ‚Ůs©kˆ “šļĵŃļĔĬŅ8>©

Ąs€ŦƁŰŮƀŮsf8àà ŦĄŦ‚ſ€kŗs¹Žsàࡂ¤Ŧ ^k¡‚ŸĄsſs8 Űsj©ŰŮ’ŦűƁŰ®sŰŮ®j©àà #v Ŧƀ€ ƀŮsf8 Ŧv©ŜŦ‚jƁŲŦ‚¹ ĄƁŰ‚ŦŰŴs ƀ´¹«¡ſŦŰsj©»ſsŰŮ‘¡ŦŰŮ űŦƁƀق¹«k ŦŰslš’j<j’¹€ŰŦ¢®‚àà

ۓ ’8>© ‘¡Ŧ#€k¹®Ą‚©¢“is“ųƒ¡Ű žƁŦ€قŰs¹űŦsàà€k¹®®àà ۂŦŰsŮۂ¥ ®i¥ ’Ɓ€k¹sſsk©j Ŧƀ€kk¹«k ſsŰŮ €k¡Ŧ‚‘¡Ŧ¹ŰŮŰsj©Ąsų“¢’¹ƀ€ ®Ŧ‚

#€ks®®s… “žſƁ€ ۓƒŸŦ€Ŧ»’j<j’ſ“ ſs¡‚ſق¹€k¹s ’j<j’’àà¹ŦŰ®sŰŮ®j©àà ĄƁŰŦŮſŦƒàà© #€Ů®…s¹»€k¹®ٓsŦŰs“Ɓ€àà Ű® Űsj©ƯƮűŦ‘ààvàà_®k©sĄs®¡sűšŰs¹ŰŮ Ž“ Űِ8àà>© ‘¡ŦűŦ’àà¹s©àà šƁsààžƁŰŦŰŮ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

56


® űŰƁ

ƀ€ü8ũ³s¡Ŧſsƒk©i¹ ®s‚lžsg’ŦŰ €s Ű s¥¡‚šŽsà7“®ài©ſsàƒk©i¹‘à¢Ű“¡ Ąs¥¡‚šĄsvižsà®s‚lžsàg’ŦŰ #€s ŰĚs¹€i¢’ž“ “®sj ۓŦžsűưƮƯƯŽsàà űŦ’¹®sHš®‚‘¡Ŧ ŰŦ€¡ŮŰŮ»v‚¢ƀ€l‚ŦŰƀ€ü8ũ³s¡Ŧ© ’<©8s»€àà žsŝŦ’8 ¢tàà ’¹Žsk© ‚l ƀsœàà űŰƁŰŮsssžsg‚f‚«¡ #€© ŰĄ‚‚’“¢s¥© ®‚‚ Ɓſs8©žs¹’8àà ¢ŰŮ’¹ſsƒk©i¹ ’g©ŮŰŮŦŰٓ ĄűƁ‚©ž»Ů“ſsHš®i© Ąűs‘¡Ŧ¢«s¡® ’¹v‚¢‘àà_ģƴ #€s Ű‚ś’ŦŰ ĄsŽ  sàà ŰŮſŦ“k‘¡ŦűŦàà7ss¥àࡂš ŦŰvàà>ŞžsààgưƮƮƲƁưƮƮĢ»ƯƴƴƯ»ưƮƮư #ٓƀق¹t>¹

55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

Ą‚7 Ųs¥«¡ſŮű«8¹ƁsƁŮŦŰs ®8’à¹và ŦĄŦƀ€à ’8 skà قàsàƁŮŦŰs ŦŰƁŦ’jſ“ŸþŮƁ‚ƀŦŰ…¡s šs‚8ƯƮ€Ŧ“®M ŰŮ’¹8>€kŰs¹«¡‘®Ɓ€kk¹®ƀ‚sü #ž‚©œŦې“gsž€©_¹®Űsc8Ŧſss©

’¹v ŦĄŦƀ€ ’8 skàà قsƁŮŦŰs#k¹®őŰŮ ƁŦ’jſ“ŸþŮƁ‚ƀŦŰ…¡s šs‚8ƯƮ€Ŧ“®M®8 ŰŮ’¹8>€kŰs¹«¡‘®Ɓ€kk¹®ƀ‚süŦŰ ’_©j‘#ž‚©œŦې“gsž€©_¹®Űsc8Ŧſss© žsŝŦŦŰžŰs¹žŦ‚8Ŧv¡slŰŮƁk¹®‰fŦŰ’is ’¹v>©ĄŰs‘©ƁŦ‘¡Ŧ’¹v Ŧ‚¹ů’žű³2#Ů® ’ŦŮŦsk¡€#ٓ ®‚©¢ŰŮsƁŮŦŰssĄ‚7 Ųs¥‘¡Ŧ #žŮۓ ¥_’sƁŮŦŰss…©žŽs €kŸ3%ŮŦŮ ’¹8f¢»8Űƀs¢ŮŦŮ’®8Ɓ#Ůű‘’©7“ŦsààƁŦ #žŰŦ€ſ“ssàà®i¥àà_¬©ſ“Ÿ»ƀٓ‘‚©`g #ŮŰ“Ş‚®¡saũ´¥_’sžŮ‚¹«j¹ƁŦ’žŮ“ ®Ɓ8>©ĄŦ®s<kſs>Ŧ‘’¹€ŦŮ®sƁŮŦŰs ƀŮs8Ŧſss© ŰŮ‘Ɓق¹Ɓ‚<þŮűŦ‚ƁŦŰs‘¡Ŧ ’¹®8Ŧ‚‚ s ’ààƁžŮۓ ũ‚àà>ŋdŦƁ#žŮ“ 2#žŮ‚¹v¡s¥ „©iž’8 Ŧق

v¡s¥ űŦٓ ųŰŦƒ¢ŰŮƁ“©ۓžŮƁ€“ŽŦ’sűƁŰ “œ¡ŮſŮűŦ2’8k 3’i<Ųs¥»sk¡€s© Űs¢’¥¡‚Ŧ sƁŮŦŰs’¹®sœk’¹ƀق¹ž´ŦŲs¥‘¡Ŧ#ŮŦŮ‚7 “ƁƁŮs¡Ɓ’iüŰŮųŦĄŰ€ààž’s űŦūƁ‚ ŽsààŰŮ Ůۓ»ƀ€©àà_¹®ŦŰ“œ¡ŮŰsc8Ŧ‘©ŰƁŮsƁŦ»ƀٓàà sƁŮŦŰsƁ’8‚¢ŰŦ‚’8>i ®7š7 Ŧ®‚‚ ž“< #v ŦƀŮű«8¹ŦŰƁŦ ŦŰſš®“ž“¤àà ƁƁv¡s ŧƁ’¹vàà Ŧ® ŰŦƒ¢‘¡Ŧ 2s>©ۓ¹³3®“¡ƒ¡“i’s‚ŰŮ#vàà ŦƀŮŦŮŧsűs sk¡€s© Űs¢sƒ©’s‚‘¡ŦĄ‚<»Ž“ s„©˜“ ŦŰsƁŮŦŰsűŦ…8¡s¥ ©ŮsŮŦŮžsŝŦŦŰ®¡“¢Ɓvf¢ %ŮŦŮ~©™“ƀŰs‘¡ŦŰŮĄ‚7 Ųs¥‘¡ŦƁٓ s¡“ ’®¥¡Ɓ¡“Ŧű’®¥¡#Ůű€œƁŮ‘’sƁŮŦŰs3 s#8 ŦŮĄŮs¡űŮŰŮ#ق¹ŰŦ‚’is´Ɓj¥ þ¡‚©œ„¥«¡ųۀžŰsk¹ŰŮ“œ¡ŮűŦ©8 Ŧ“ ® ſ“Ÿ»ŮűŦ‚ƁŦƁ‘àà©jˆg###®¢ŮŦ“s „¥«àà¡ ŦŰƁŦ’87Ŧ3%ŮŦŮ’ŦŮŦsk¡€Ąsš2#v ŦŻ´ Ŧ€ŋdŦƁ


® űŰƁ

®s`8 ŦĄsj©žŦ“ ’‚b€©„©“¤ ‚ž €¡š®ŰŮűŦƁ‚ž

’8fŰŮ„©“¤ ‚žƁŽ´g8 ŦĄsĄűsſsű ق¹‚©©eűsž“

ƀsœ s®ŜŰv¡sàà s“œ8f¢ŰŮſs©s¡ƁŰ€jü …©žĄ€kŸ%vf¢‚7 ‘¡Ŧž´Ŧ‘j™»„©“¤ ‚ž ’‚¡Ŧ_®¡sj©žŦ“s’¹ĄŦ’sŦ“Ųsàà Ŧ‚ ĄŦ‚®s`8 Ŧ®àà¡sj©žŦ“»Ů“ƀ€©àà ŰŠsaŦ ſs_Ɓžs’¹ٓƀ€ ’8‚¢‚cŰŮ„©“¤àà ‚ž #v Ŧƀ€ ūŰŮſšĄƁŰ„©“¤ ‚ž ſsjŲsàà Ŧ‚sj©žŦ“‘àà¡ŦĄƒ©š^Űũsàà©ij ’ٓƀ€àà ‚_8kƀsœàà sv¡sàà ŰŮ’¹®‚

‚b€©űƁŰsj©žŦ“‘¡ŦűŦƁ‚ž‘©ƁŦƁ€©àà Űſs¡sž #€ €Ŧ“ žsŝŦ´‚¹€`g’ žsŦŰs¢Ůs¡»ưƯ%ƱƮvs »Ů³“"s7 ’s‚»Žs7“ſ“©àà Ŧۀ®ŜŰv¡sàà űŦg’ %ق¹~àࡂ`„©“¤àà ‚žƀsœàà ss‚àࡀ »ưƯ%ƱƮvs »s¤¡s "ſs8 ű“ ®8dkŽ´g8 Ŧ %v Ŧ‚¡űŬ‚ ’Žs7“‚‚^©ž“ ’8f „©“¤àà ‚žƁĄŰŦŮŦ“ũŰs¹ĄŦŰŦŮ’¹®ààŦŰŦŮŦ“ űŦ“Ŧ®8Ś „ŦVš’àà’ààdŦ‚sàà€ààkŦ“®€k8àà>ũŰs¹ Ą€a€©l »ưƯ%ƱƮvs »ſŦ‚lvf"ųsŦŮ ƴư/Ģ/ƯĢ’7k ’

#€“ €kƀ‚lƀ²¡Ɓũsf©fŚűŦ‚¡Ŧ_®¡sj©žŦ“ ’©cs»ưƯ%ġĢvs »Ž´g8 Ŧ"® s¤ ‚< v Ű Ɓ^©ũ´àà©bdŰِàà„©“¤àà ‚žŽs7“àà© ſŦ‚l®8Ś»ưƯ%ƱƮvs »ſŦ“i"‘šƀŦŰ »ưƯ%ƱƮvsàà »ſss¤ "ƒ¡‚7Ů³“ų‚8àà>¢ sj©žŦ“‘¡ŦsĄ‚f ®kŰŮs¹s®œksjŲs Ŧ‚ ƴư/Ģ/Ưģ’7k ŰslŸ ƒ¡‚7žsŦŰs¢Ůs¡ #v ŦŮ€Ŧ“ €l_’ ĄŮŦűš»ưƯ%ġĢvsàà »ſs‚¹„"„©“¤àà ‚ž Ů³“»ưƯ%ƱƮvsàà »Ąűsàà ۓ8¹Ŧ‚"‘šŧƁů ſŦ‚l ſslfŦ‚l

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

52


ŪŮŦ“

žĄƁŰűŦſ“©s¹Ŷ“g

’àà Ɓ€ààق¹űsààšŦŰſsààƁ€` ’àà¹ŦŰ€àà¡Ŧ‚žĄƁŰٓàà ‘©àà_‚

ŰŮs»Ű€žsàà ĄŦƀŮŦ“s ĄsaŦ ũ€_ƁƀٓĄŦ’s …àà őٓ¹Ɓ ſs8àà Űsj©’€ٓƀ€àà ŬƁ‚àà< ƁŮƁ€ق¹ààg8kƀŰ®ààk©j žsŦ ſs8 Űsj©’ƒ©vi¥© ۓ“t¹ŦŰ #€k8s¡Žsg8ŦĄ‚lb ſ“©s¹ƀ€kŦŰ€>%€àà ŰƁšŮs¡ĄƁ #€ ®“s®¥ ƒž¡“Cƒ©

51

/

www.ertebat.ae

/

’ŮsſsƁ€`ũsŝ ŰŮƒ©ſŦ‚ààl„ààŦVŰƁŦĄ“œk=àà

ƒ¹‚%vààf¢’Ůs‘àà¡ŦsŶsàà7ŰŦ „ž®¥àà ƒžĄsv¡Ű“ƁŪŮŦ“àà ƀsœ8àà ŮŰslŸ’ààŮsűŦŸ´àà ŦűŦ žŦƒŦĄŰs8àà ſs“Ŧ’àà„³“7š #ق¹ Ąs‘©>©k¥%ŮƁƒŦ®àà s7‘àà> »ü’ààſ€©àà ŰűŦ„ž„ààŦVŰƁŦ ’«ààj¹ĄŦ‚ààtàà skũsààŦ€Ŧ

ISSUE 843

»Ů“ƀ€àà ‘©œkàà «©Ŧ‚wààsƁ ƁŮ’ſss_…š%ق¹ſsàà_‚ s Ą³sŰŮ®Ɓ‚¢»€€ ©àà>gƀƁ‚¢ €¡Ŧ‚žĄƁŰٓ ſsk©_‚ «j¹’ž ũ€àà ’ƁƀŮŦ“s «¡ĄsaŦ’à๠űŦ„žƁ€k8s8 »€ٓƀ€àà ®j ű slš»ƀŮŦ“s “a’àà ſق¹ūŰs t¹ŦŰƁŮƁ€ŮŦŮ„ààŦVŰƁŦ¡“CŦŰ ’ũsŦ‚vi’ƒ©vi¥© ۓ“ #€€ g8k®sŰŮƒ¹Ŧ‚ ®sàà_…š ſsűsàà Ą“œk=àà

ũŦƒ©lDsžƁŮƀƁ‚¢%ق¹ſs_‚ s ſ“©s¹’à๮iüàààž‘àà©¡sž’àà űŦ„žƁ€ààk8Űàٓƀ€àà ſ“àà¢VŦƁ ƀ€kŦŰ»‘šĄsààƀŰsžƁ‘©s¹ų‚àà űŦ„ž’¹€ààŮŦŮŽsg8ŦſƁ‚©’ààŦŰ #€ €©˜sĄƁœ‚»®¥ ƒžũsk¡sd sſ“©s¹Ůۓàà ‚vi’‘àà©k¦j ĄƁŰs¡ŰŮŰs¢űŦĄŮŦ€d»¡ŰŮŰs¢ ƀŮs8ŦĄŰŦ“ ĄƁŰٓ ƀsœ8àà Ů€kŸ #ٓƀŮűũŰs> slš’Ɓ

ſŦ‚l®s_…šſsűs Ą“œk=

ƀsœ8à Ů€kŸĄŦƀ‚à©ŝűźŮsà`űŦ ®j űƁ‚f«¡ſ€ ’8à_¹»ƁŰٓ #ŮŦŮ‚7 ‚œ¡Ů‚fxkžſ€ Ž´»®s_…šſsűs ųŰŦƒ¢’ ’8àà ¢’8f%vf¢ƀŰs‘¡ŦŰŮ®¥i sĄŰs8 žĄƁŰƁŰٓ ƀsœ8 Ů€kŸ ’Ůs‘¡ŦŰŮ’¹€ق¹Ůۓ ‚‚œ¡€¥¡ ſŦۓo%ŮƁƒŦĄƁ#v sſs‚f«¡ ’’ŮsűŦŸ´ ŦűŦ„ž®sàà_…š ſ“©s¹«¡€€ ’“8ƁžŦƒŦü ŰŮ®sj8 sàà ’sޏs® ‚¤j¹ Ɓ€¡Ŧ‚žĄƁŰٓàà «¡sźŮs`®ààž ūŰs ®iŦ‚©àà>űŦvi¥©àà ۓ“ ’¡ŰŮŰs¢sŮۓ ‚űŦ„žƁƀ€àà ƀ€ ſ“¢VŦƁƁƀق¹Ŷ“gàà ž‘©¡sž #v Ŧ ƀ€kŦŰ’à๑¡Ŧ’ààƀŰsàà Ŧs®àà¥i ƁŲ“7üƁŰٓàà ‘©s¹ŰŮſ“©s¹ …=žƀŦ‚¢Űƒ~b ŰŮƒ©ſ“©s¹Űs


ŪŮŦ“

€ ‚©œ8 Ů«s v‚ slšŧsàà>űŦĄŮ‚œàà s #v Ŧƀق¹ %ق¹ſsàà_‚ s ®gàà_^k‚

ũsààg©gC ’ààŦŮŦ ŰŮ ſsààs¢šŰs¹ ŰŮŦŰt©gdvCŰŦقàà7´¹ĄsžŮŰ ƀŮŰƁšv Ů’ſŦ‚lŰŮ®Ŧ‚«¡ Ɓ‚©œ8àà ŮŦŰĄƁ®¡savs©sƁ ®ƒŦۀkſs8 ‚l ®s¢š„©iž’ ’¹‘¡Ŧſsàà©sĄƁ#€ààق¹ààg8k ƒ©Ą‚œ¡ŮĄsĄŰŦق7´¹’l8 %ŮƁƒŦ»Ů‚¹źŦ‚8Ŧƀ“©àà ‘©j’ űŦ„žààl8ق¹ž“ààidũsààg©gC »ſsœ8 s7sŧs>űŦ®“©i©v‚

#v Ŧƀ€¡‚ ®´ ’¥

ſs8àà ‚l ®ààsc8Ŧ ƀ€ààs‚ ’¹‘¡Ŧ’ààƀŰsàà Ŧsàà®ààƒŦۀk ƀ€Ɓ‚ž‘¡ŦsààŶs7ŰŦŰŮũsààg©gC ƀ“© ‘¡Ŧ’®sàà>¹űŦ»ŮŰŦŮ’ŦŮŦ »vàà Ŧƀ€àà ĄŰŦق7´¹sààlšűŦ ſs8 ‚l ®s¢š„©iž’v Ŧ“ #€kk¹’dŦ‚®ƒŦۀk

ſs8à ‚l ®s¢š„à©ižſŦۓàs ĄŮ‚»ſ´©¢ſs8à ŦŰŮ®àƒŦۀk žŮ‚«s‚sĄsũŰs¹űŦ’à¹ŦŰ »Ů“ƀق¹v‚à ſs“sſ“©i© #€ق¹‚©œ8 Ů ^k‚àà »„©ižƀsœ¡sžųŰŦƒà࢒ ®sc8Ŧƀ€ààs‚»®gàà_ƒàà‚ ƀŰs‘¡ŦŰŮ®ààƒŦۀkſs8àà ‚l Ąsv¡s¥àà ŸsŰŦ®žŰŮ%vààf¢ ‚®k7źsààkŦĄ“àà űŦŒi8= ’ٓ ®àà‚dsĄŮ‚àà’¹‘àà¡Ŧ ũŦŰŦŮŦűŦ®¥¡€¡‚ ƀ€ààk¡sMſŦ“k ƀق¹v‚ ſsàà_s>űŦ»®8ƁŮ ŰŮŸ“àà™“’®¢€©àà Ű»vàà Ŧ #v‚¢ŰŦ‚ſŦۓsŰs¹ۓ8 Ů ũsg©gCŰŮſŦۓààs%ŮƁƒààŦĄƁ ’¹€k‚‘àà¡Ŧsààààl8€ààk8s¡ŰŮ ũŦŰŦŮŦĄŦ‚ààŲskŦ€àࡂ €` ĄsžŦŰſsœ8 s7s»ŮŰŦŮŦŰ®àà8ƁŮ Ɓƀ€s_¹«s‚sĄsƀsœ8àà Ů

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

50


ŪŮŦ“

ق¹ƁŰŦŰsMſűŻŰs v Ů»ŰŦ€“žſűĄs‹©

«¡»®ž“¥>iž“ sـ«¡»l8®8àà_ž’“¹Ɓ ĄŦ‚‘lžt>ŸƁŰƁš« ŦĄ‚¤ Ŧ»®¥¡‚8¥Ŧ‚¹“ €k78 Ůـv_ŮŦ€dƒ©Ɓ’©¹sàà ſsŮU> Œ_¹źs7_¹ŧsg«¡ƁĄ‚8j©8s ĢƮ®¥©8 ´ž € †=àà_s®¡“űsŰŮ%vf¢»€ق¹ˆ7™Ɓ Ą‚©¢ŰƁűƀ‚g‘¡€kŸƒ©’8àà ¢űƁŰ€kŸŰِl8 #v Ŧ’8 ŦŮ’sű… “žŰŮ ũsg©gC’¥k¡Ŧſs©sv=8¡sž„©iž¥¡‚8´¹‚àà

v©àà s>©Ů’%vf¢»ŮŰŦŮ’ŦŮŦl8‘àà¡ŦűŦ ƀŦ‚j’ààl8®¡sažsgۓ8àà Ů’»Ÿ“™“ „©iž¥¡ƀsœ¡sžſŦۓsŰs©8 ŦŰŮ’i¥_8ƀ€Ɓ‚ž #v‚¢ŰŦ‚œŰƒſŦ‚l®s¢š

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

‚ vàà_ž’¹®sŰŮƁƀŮŰƁšŰŮſsű¥àà ’ŦŰ s’¹€ ®€»Ů“ƀ€àà ſsj8 s ŮŰŦƁ’©¹sàà #ŮŰŦŮŰs¹žŰslŸ’g7 Ąs’¡s>j ũŦŰsl Ŧ’ŦŮŦŰŮ’8 s7s’¥k¡Ŧſs©s®ààs¡s™Ű ’g7 ŰŮٓ ŽƒkŮŰŦƁ’¹®sű%ق¹ſŦ“kٓ sƁ€àà ŽƒkŮŰŦƁ€j’ƒ©l8»ž€àà ž“àà

’¹vf¢ƁŮŦŮŰŦ‚¡“i¢‚¡űŦŰœŰƒĄ“sŸ€àࡀl žŦ€»žŮ“ƀ€© ‚ũ€ ’’¹‘sŦàà_¥‹© U>¥ sƁƀ€ ’“8s’¡s>j’¹ƀ€©_¹‹© ŻŰs »€€ ſsWŰsžšŰŮſق¹űs’“Űُf „7ųŦ’s  ŦŮŦŰ’s=7sſű’¹®€ŰŮ őŰsƁ®8j©vs ƁŮ’¹ٓƀ€àà “»ƀق¹ ®8j©Ąs© ŦƁ´ Žs7Ů’ƁƀٓŰ’©¹sàà űŦŦŰ ŦŰs’¡sàà>j»Ů“ Ąs‹©s’8 s7s’¹ƀٓ #ق¹’“8 ŰŮs’¡sàà>jۓaűŦ„ààž’¥k¡Ŧſs©sààĄƁ ž“ ’g7 ‘¥sűŦŦŰٓ ŻŰs »ſű‘¡ŦſsWŰsžš ŻŰsàà Ŷ“gàà %vf¢»Ů‚¹ŧs‚žŶs© ŦŮ’àà ˆ “’¹€ ĄƁĄsžƁv Ůſ€ ’8>¥ t7àà

…¡‚DĄŦ€l ſs8 Űsj©’‰fFŦvC»„ŦVŰƁŦ #€ ƀŮŦŮŽsg8Ŧ Œ©¹űŦ® ŰűsŰŮſŦۓs’¥k¡Ŧſs©s®s¡s™Ű

®Űs Ą‚©œ8 ŮűŦv=8¡sž„©iž¥¡‚8´¹‚à

Žsj ſŦ“sűŦ»’sűŲs7ſ€© “žs’¹ŮŦŮ‚7 Ą‚©¢ŰƁűſsà_ƒkà ŦŮ“sŸ€à¡€lsàĄ‚là #ق¹® Ą‚©œ8 Ů‚7 ~¡‚_ŰŮ®s¡s™ŰĄ€l^k‚àà

Ą‚©¢ŰƁű’žŦ€Ŧ’sűŲs7ſ€© “žs’¹®Űs

ưƮ%ƱƳvsàà ŰŮ%vf¢»Ů‚¹®€kWƁ‚ſsààűűŦ Ą‚©œsƁĄ‚©¢ŰƁűƀ‚g«¡Žs>ŦƀsŮŦقž“

’ƯƯƮ®àà>©ižĄsv¡Ű“ƒàโž´Ŧàࡂ űŦ #€ ž´ŦſŦŰƁs©ƯưƱĄ‚8´¹ſŦۓs »’ŮsüŰŮۓasſŦۓs’¥k¡Ŧſs©sĄƁ ’©sűŦ’¹€€ Ɓ‚ƁŰſŦ“ĄŮ‚‘©“ ‚¥©žs €¡€ Ąƒ¡‚“ Ɓ®œ8>¥ ŰsŸŮ‚àà Ɓsž»v Ů ’sűĄ“8s’¹®sŰŮſŦ“ق‘¡Ŧ%vf¢»Ů“ ’ŰŮs’¹ٓƀ€¡Ů’€ĄŰ€’»vàà ŦŮ‘’ #ٓƀŮs8ŦŶs©ų‚^k ĄƁŰƁƀٓ7v¹‚ ſŦۓs’¥k¡Ŧſs©sv=8¡sž„©iž¥¡‚8´¹‚àà

v‚ €`’ق‘¡Ŧ’¹€k8s¡ŰŮ’©ƁŦ® ۂŰŮ %vf¢»’8 ŦŮŦŰ2sk¡VƁŰ3žs’®űűŦĄ‚©¢ŰƁűƁ €k8s¡ŰŮſŦ“ſű‘¡ŦűŦ’©ƁŦũsg©gCŰŮſŦۓs ٓ « sƁ“8s»Ą‚ ƁŰſ€© “žsŻŰsàà ’¹


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

46


ſsààlàà

Ź‚‚8 űŦƁ‚ž

«Ÿ“¹ۓ“ġiűŦƀŮsf8 ŦsĄ€ki€k‚k € ®v¡Ŧ€®¡“¡ŮŦŰŽ‚8k¹«¡’i©àà Ɓ’’¹ þŮŰƁšŰŮűŦƁ‚ààž’ŦŰŹ‚‚8àà «¡€àà “ ٓƀقűŦƁ‚žűŦ…©ž‚Ź‚‚8àà ‘¡Ŧ€kŸ‚ ‚Ŧ‘¡Ŧi ĄŦ‚ſš€àà>űŦˆgũŰsĄsšƁ #ق¹ƀŮsf8 Ŧ űŦƁ‚ž’ĄŦ‚àà‘àà>sũŰsƒ©‘¡ŦűŦ…àਫ਼ Ɓ€ űs ‚7 ®s>ųŦƀق’‚¢ſŮŰƁšŰŮ ŦŰũsŦ“©űŦv¡sjĄsƀƁ‚¢ŵŦ‚8ŦĄŦ€ i %vàà Ŧ€g8dĄƁ‘¡ŦٓƁs#ŮŰƁšŰِ ŮŰŮſš‚ s ’ĄŦƀ€űٓ“¬©’¹Ą‚Ŧ‚ ŸŦ€Ŧ«¡€ s€¡€ĄŰs¹ٓ Ÿ“ŰŮƁ€_¥ st s=ĄŦ‚€Ŧ“®Ɓƀ€àà ŧ“>ü #€ s®s©ž

45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

‘¹ŰŮĄ‚Ŧ“ƀsœ_¡sMűŦĄŰ³Ůſ“©i©ĢƱv‚

’¹‚œ¡Ů‚Ŧ“œŰƒv‚àà ƁŮ®žŰŮv‚ ‘¡Ŧ »ŮŦŮŭŰ‘¹i©ŽŦ“©8àà>ĄŰŦƒ¢‚® ŰŮŽsàà>Ŧ ‘¹i©ŽŦ“©8àà>ĄŰŦƒ¢‚® #vàà Ŧ’8‚¢žsŝŦ ®i8ſsjűŦŰ³Ůſ“©i©ưyģųűŰŦ’ààĄ€k7ق¢ ſ“©i©«¡vj©’àà®Ŧ‚Ŧ“‚8àà_©žűƁŰ€kŸ’¹ €k7ق¢‘¡Ŧ#vŰv‚ ’»€ٓƀ€àà ƀٓŰŰ³Ů v¹‚ ’id8ũŦ‚Ŧ“’“j<«¡űŦ®àà_= #v Ŧƀٓ»‘¹ŽŦ“©8>®s®s»ŮŰsž“Ÿ v‚àà űŦ„žƀs€kŸv‚àà ‘¡ŦŽs‘àà©ŰŮ žsààŝŦ«àࡲiƀs¢ŮƁ‚ààűŦũŦ‚ààŦ“’ààs¹s® ƁŰŦ€sgقààvàà_’¡Ű“ƀsààŰŮ#vàà Ŧ’8‚¢ ĄŦƀ‚f‚©>űŦƁŰٓ ƁŮűŦƀŮsf8àà Ŧs~iàà> €ٓƀق¹Ůs<¡Ŧàà>¹Ɓ‚ƀs¢ŮƁ‚Űs`ŰŮ’à๠űŦŦŰŲsHŦŰ³Ůſ“àà©i©ĢƮƁƀ€àà ƀs¢ŮƁ‚ŮŰŦƁ ſšv‚àà ’¥k¡ŦűŦ…©ž»v¹‚ŽsŰŮ®¡sj©žŦ“ ƱƮűŦ…©ſ“k¹s#€قv‚ ’»€k¹Ŧ€©ž…¡ŦƒŦ #€Ŧƀ€ ‚©œ8 Ův‚ ſšs’bŦŰŰŮ‚f űŦ‚fƁŮ’¹~i>ŻŰsàà ŰslŸƒ©ưƮƮƳŽs ŰŮ ſ“8>k¡ƁĄ‚®àà Ɓ‚‚Ŧ“ŮŰŦƁ€ٓſűslš ŵ‚ŰŮŦŰ³s¹Ű³Ůſ“©i©ƯƯƯƁƀ€àà „¡ŰsžŰŮ ‘¡Ŧ#€قv‚ ’® Ɓ‚‚Ŧ“‘¡ŦűŦ’g©ŮƯĢ ’“ŰŮĄŦ’s ſŦŮƁsŰŮưƮƯƯŽs ŰŮũŦ‚Ŧ“ #€€ Œ_¹„¡Űsž‚l

ŦŰŰ³Ůſ“©i©ĢƱvj©’®Ŧ‚Ŧ“~i>®Űs

#قv‚ ’’>Ŧ‚‘¹ŰŮ®i8űŦ ’¹®Ŧ‚Ŧ“ƀsœ_¡sMŰŮCNNųŰŦƒ¢Ųsàà Ŧ‚ žsŝŦ’süi>®8‚ €àà ®ŰŦƒ¢‚‘¹‚l ŰŮ ġƮs¡Ű³Ůſ“©i©ĢƱųűŰŦ’àà®Ŧ‚Ŧ“Ɓ’8‚¢ #€k8Űv‚ ’Ɓۓ¡ſ“©i© ŰŮv‚ ‘©“ ſ“k¹s®ƀsűŦ’¹v‚àà ‘¡Ŧ 8ŰŮ’7k_¥¡űƁŰ~7ŮƁŰ®Űsj ’‘¹‚l „©„©ižũssg’8f¢’#vàà ŦƀŮŦŮŭŰſ“8Űs¹ »v Ŧƀٓƀ€s “žŦŰٓ ƀ‚lŸ’¹ŻŰs »’>Ŧ‚ €¡€lŦŰƀsœ_¡sMſ³“;àà>Ɓſssjl’üiàà Ŧs #vàà Ŧƀقv‚àà ’ŦŰũŦ‚Ŧ“Ɓƀق¹œ‚’ €©¡sŦŰũŦ‚ààŦ“ĄŰ³Ůſ“©i©ĢƱųűŰŦ„àà©iž #v Ŧƀق¥


ſsààlàà

s®¹Ů“¹€l…ŰŦ sàƱſs¹Ů“à¹ſŦ“à¡sŰŮũ‚à7šőŮ“à¹€l ųű“àš®àscĄsà‘¡‚WsàŦŰ’sà ģ #€Ů® űŦ’8‚¢žslŦ®¡s‘¡‚Wvs ư’ŦűƁŰslš «©8 skj¡VƁ®scĄsŰƁs¥Ąsv¹‚ #€kŮ®žsŝŦŦŰ ĄsƀقĄƁŰűŦvàà Ůsslš’“MĄŦ‚ €ƁŰ®ƀŦŰsv ŮĄƁŰ»€“ ®ŮŰ®gŦ žsŝŦŦŰ®8sg8 ŦĄsv¹‚űŦĄŰs©>Ɓ #€kŮ® ’i©àà Ɓ‘¡Ŧ’€ààŰŦƁ€©ŦsààŰŮsƁۀààž ٓ ƀ€k¡šũ´¥àà_„žűŦ€kŦ“8ſs¹Ů“¹ #€k¡š‚ Ąsſs¢ŰŦ®àà ‚’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘àà¡Ŧ ‘©kŸ€€g8dۓàà_¹‘àà©jŰŮ®àà ű“š ‘ ‘¡ŦŰŮſs¹Ů“¹ĄŦ‚€Ŧ“®®sj©id ƀŦ‚j’®ŦƁŰƁ®j>Ąs’jbŽsàà Ɓ #€ s’8 ŦŮ

ۓ_¹ġŰŮs©Ův‚8k¡Ŧ‘¡‚v‚ ‚ž ®¹€ŦſŦƒ©‘àà¡Ŧ’¹€ŦƀٓƁŰ’ƁŰ„¡Ɓ‚àà

’¹Ŧ‚Ÿ»v Ŧ‚8àà_©ſš’8 ¢ƀs’ ’v7àà> ’ưƮƯưŽs žŰslŸƀs’àà ŰŮũ´j‘¡ŦŮŦ€d €ŰŮƱĢ’ijŮŦ€d‘¡ŦűŦ#ٓƀ€©àà ŰŮۓưƮƮ »ĄŦ’s Űſs¡‚8_€ŰŮưư»ĄŰsDſs¡‚8àà_ …=€ŰŮġ»³sĄŰƁsksſs¡‚8àà_€ŰŮƲ ˆàà “ũ´j‘¡Ŧ#€ٓ’8‚¢ź€ààŦŰ®“j #v Ŧƀ€ ųŰŦƒ¢Œi8=ſsűs ƯĢġ v©sœƯƳyġ®slv‚8k¡Ŧv‚àà ūƁŦ‘©œs© ƴyư’8 ¢’s’àà ’v7àà>‚Ŧ‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ ‚©©e€ŰŮƱģ’8àà ¢Žs ’v7àà>Ɓ€ŰŮ ſŦ‚¡ŦŰŮv‚8k¡Ŧv‚ ūƁŦ‘©œs©#v Ŧ’8àà ŦŮ ‘¡ŦŰŮ’¹ƀٓv>Ş’s’àà ŰŮŮۓ‘¡‚€k¹ #v Ŧƀ€© Ű’©sŰŮv©sœƱyư’ƀŰƁŮ

ƀŰsŰŮٓ ưƮƯƱ€¡€ųŰŦƒ¢ŰŮ®s¹š’àà> “ »^k¹^k’¹vàà ŦƀŮŰƁš®slv‚8k¡Ŧv©d™Ɓ ‘¡‚v‚ ‚žۀŰŮ®“kƀ‚¹Ɓ®sƁŰ»‘žŦV ƀ€ü8ũ³s¡ŦƁ€àà‚©¢®ŰŦ‚s©ŮĄsààv‚8k¡Ŧ ®8‚8k¡Ŧũs€ ’¹ŮŰŦŮŰŦ‚lƀsœ¡sŰŮs¥¡‚š vj©sĄŰƁskĄŦŰŦŮĄsۓ_¹‚¡s ’v7>ſš #ٓ ®’™‚‚8j¹v‚ Ɓ‚8_© ģƱyģv‚àà s‚œ¡ŮŰs^k¹^kųŰŦƒ¢‘¡ŦŰŮ ’ ’v7>Ą€ŰŮƴ…¡ŦƒŦƁv‚àà v©sœ #v‚¢ŰŦ‚ŽƁ€ۀŰŮ’8 ¢ƀs v‚ s®“kƀ‚¹Žsàà>Ŧvàà>Şƀs’àà ŰŮ Ɓ‘žŦVűŦƁق¹Ŷ“g žŰslŸƀŮŰ’v©sœġġyƳ v©sœġƲyƴƁĢƮĄsv‚8k¡Ŧv‚àà s®sƁŰ s¥¡‚šƀsœ¡sŽs>ŦŽƁ€ŰŮ#€stg’©sŰŮ ƀŮŰŰŮ€˜“ ’8 ¢Žs »v Ŧƀق¹‚©©e€˜“ Ɓ #v ŦŮŰŦ‚8_ƀŮŰŰŮs¥¡‚šƁl ’s’à űŦv‚8k¡Ŧv‚à ūƁŦ‘©œs©ŰŦٓàM ưƮƯƱŽƁŦ’s’ sưƮƮƲŽs ž“

ưġƱ®8‚8k¡Ŧũs€ ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ’¡ŦŰŦĄŦ‚®s¹š #v Ŧƀق¹® ۂŦŰſslۓ_¹ ŽƁŦ’s’ ŰŮſs¹‚8àà_ųŰŦƒ¢‘¡ŦŲsàà Ŧ‚ űŦĄűsàà žƁ‚üššńĆ’ijưƮƳsưƮƯƱŽsàà

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


─ё┼«s`8┼д

┼┐sa┼░кђs┼░┼«кЂ┼░┼«┬Њ ┼░┼д┼▒sv┬Еd┬ЎкЂ┬Љ┬А┬ѓ ┼А zxs :6├њ;G%~A┬єC!

zxs :6┬ё6J g┬єsZc┬ѓ)ygc┬Є:6┬Ё}┬є F  ~:┬Ђ┬Є60!~zxs :6┬ё:(!yu[%

zxs :6;f By┬Ё};┬Є┬ё┬Ѓ├њ;G┬ё:7┬ѓn}

zxs :6qrxs{┬є┬Ёgf1:y

┬╗┼▒┼░┼дvj┬Е┬ђкЂ┼░┼┐┼«┬Њ┬«кЂ┬Ѓ┬њ┬њ┬Њ svj┬Е┬ѓ8_┬Е┬Ёs┬╣┬і┬Њ┼┐┼д┼░┼д┬ђ┬А┬ѓ ┬ђ┬А┬ѓ ┼▒┼дкЂ┬њ8├а├а ┼д┼«┼д┼░кЂ┼░┼«┬Њ ┼░┼д┼▒s┼░┼« ┬ѓ┬б┼д%┼«кЂ┬Ѓ├а├а┼д─ёкЂ#┬ђkk┬╣┬«─ё┼░┼д┼«┼«┬Њ├а├а ┬╗┬ђs┬А┬њ├а├а┼д┼«┼д┼▒┼░┼д┼Г┬ѓ├а├а┬«├а├а_s┬╣┬ђкЂ┼░ ┼▒s┬«┼░s кЂ┬«i ┼д┼«─ёsкЂ┼░┼«┬Њ vj┬Е ┼┐┼д┬Ѓ┬Е┬њ87┼д#v├а├аs┬А┬ђ┼д┬Њ ┬Ёs┬╣┬љ ┼┐┼д┼▒s кЂ┼░┼«┬Њ ─ё┬Њ ┼▒┼дкЂ┼░┼«┬Њ ┬њ┬Ў┬ѓ ─ёsкЂ┼░┼«┬Њ vj┬Е┬Љ┬Е┬Еd┼░┼«┬Ѓ┬Е┼Њ┼░┬Ѓ ┼░s├а├а_┼д┬«s┼▒#v├а├а ┼д┬ѓ┬Њ┬«├а├аi ┼д┼« ┼┐┬Њk┬╣┼д┬љ┬њ┬Ц┼А┬њ┬њ┬Њs%┼«┬ѓ┬╣~┬А┬ѓ` ─ё┼д┬њs ┼░s┬╣vj┬Е┬Љ┬Е┬«┼д┬ђk┬Ъ┼║┬┤8 ┼д ┼«┬ЊкЂ┬«i ┼д┼«─ёsкЂ┼░┼«┬Њ ┼«┼д┼▒┼А┼░┼д┼▒s├а├акЂ ┼░┼д┼▒s┬Љ┬А┼д┼▒┼дs┬њb ┼дкЂкЂ┼┐┬│┬│┼«┬╗┼«┼░┼д┬ђ ┬њ┼И┬Њ┬Ў┬Њ┬Љ├а├а┬Еj┬њ┬╣┬ђ┼дкђ┬ђ├а├а ┼Ф┼░s #v ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┬Фj┬╣svj┬Еv┬Е79

кЂ┼┐┼д┼░┼д┼«кђs┬ю├а├а_┬АsM┬њ├а├а┬А┼«sC┼д┬ё├а├а┬Е┬А┼░ ┬ђ┬А┬ђ_┼▒┼д┼░┬Њ_┬╣кЂ┼░┼«┬Њ ┼┐s┬б┬ђk├а├а кЂ┬ѓ ┼░┼д┼▒s┼░┼«кЂ┼░┼«┬Њ ┼│кЂ┬ѓ├а├акЂ┬ђ┬А┬ѓ ┼«┬Њ┬╣┼░ #┼«┼д┼«┬ѓ7 ┼┐sa┼░┼Љ┼░s7кђs┼░┼«┼«┼д┼▒┼А ┼░s_┼д┬«s┼▒┬Љ├а├а>%v ┬Њsk├а├а>┬А┼д ┼Љ┼░s7кђs┼░┼«┬њs├а├а ┬ѓ%┼«┬ѓ┬╣┼░s├а├аl ┼д sкЂ┼░┼«┬Њ ┼│кЂ┬ѓкЂ┬ђ┬А┬ѓ ┬љ<┼┐sa┼░ ┼┐s┬Еs─ёкЂ#┬ђs┬А┬«┬Ё├а├аs┬╣┼░┼д┼▒s┼░┼« ┼░┼д┼▒s┼«┬Њ├а├а┬╣┼░─ё┼░s├а├а┼йs├а├а ┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼д ┼▒┼д┬ѓ┬ђ┬А┬ђ├а├а ┬╗┼┐sa┼░┼Љ┼░s7кђs├а├а┼░┼« ┼┐s_┬ѓ s ┬╗v ┼дкђ┼«┬Њ┬Ј7─ёs┼йs

─ёsкЂ┼░┼«┬Њ vj┬Еt┬Е┬ѓ┬Љ┬А┼д┬њ├а├а%┼«┬ѓ┬╣ ┬їi8=┼┐┼д┬Ѓ┬Е┬њ┬Ѓ┬Е┬«┼░s кЂ┬«i ┼д┼« ┬њ┬А┼«sC┼д┬ё├а├а┬Е┬А┼░#v├а├а ┼д┬њ8s┬А┬Ёs┬╣ кЂ┼░┼«┬Њ ┼┐s┬б┬ђk кЂ┬ѓкЂ┼┐┼д┼░┼д┼«кђs┬ю_┬АsM s┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а ┬Љ┬А┼д┼░┼«%┼«┼д┼«┬њ┼д┼«┼д┼░┬Њ├а├а_┬╣

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

42


ĄŮs`8Ŧ %v Ŧƀ€šſŦ‚lŒi8= skŰŮ‘¥>ƀŰsŦŭ‚‚¡űŽƁ€ŰŮ»’sųŰŦƒ¢’

41

ſs“slƀŰsŦ

VŦ‚8

’iü

s¹‘ŰƱƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƳĢ

‚`d©Ɓő‚l

s¹‘ŰġƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƲĢ

Ůsšvs¡

ƀŰsŦƯƟĢƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƱƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƴƮ

«Űs

ƀŰsŦƯĢƮ»ƮƮƮ!‘ŰƱƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ģƮ

“ſŦ‚l

s¹‘ŰġĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƯưƮ

’¡ŮŦ“

ƀŰsŦĢĢƮƟƮƮƮ!‘ŰƯĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ĢƳ

ŮsšĄűs

s¹‘ŰģĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƲƳ

«“ž

ƀŰsŦĢƱƮƟƮƮƮ!‘ŰġƳƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƳƱ

®slfŦ®‚ Ŧ

ƀŰsŦƯƟưƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƯƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƳƮ

ŲŰs¤Ŧ‚l

ƀŰsŦƯƟģƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƴƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƯģƮ

ſŦŰŦ€ sž

s¹‘ŰƯƳĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƯģĢ

ŮsšũŮsd

ƀŰsŦưƟƲƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƯĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƯƯƮ

ŧ‚ő‚l

s¹‘ŰġƲƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƱĢƮ

ſŦŰƁs©

ƀŰsŦģƟƮƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƲƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ưģƮ

’©s‚

ƀŰsŦƳƟƱġƮƟƮƮƮ!‘ŰĢƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ưƮƲ

«<kƁ

ƀŰsŦưƟƳƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƯƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƳƮ

’8 ‚

ƀŰsŦƯƟĢƮƮƟƮƮƮ!‘ŰƯĢƟƮƮƮƟƮƮƮ

ƯģƮ

’©lŦ

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

’¡ŮŦ“sſŦŰƁs©űŦ‘¥>ƀŰsŦŭ‚ ’d¡ŮƁ€ààŰŮ’àà ƀƁ´’’ààss ‚¡űŠ‚‚8«¡ƀŰsŦvs®àà8 Ŧقž ¡‚ űŦƀ€àà ’isd®“¥>Ąsk ‚làà ŰŮ®¥iũ´ààsdĄsààƀsœk Žs¡ŰŰŦƒƲƲƲƁſ“àà©i©ƯģƱſŦ‚ààl »ƴƯƒ©¡sž7`’v7àà>’¹ƀٓ Žs ’s_`’v7>Ɓ€ŰŮƱ …¡ŦƒŦ€ŰŮưƳyġ»ƴƮſs8>ű7 #v Ŧ’8 ŦŮ ’s¢ưư skſs©ŰŮŲsàà Ŧ‘¡Ŧ‚ ˆ “8‘¡‚8àà_©»ſŦ‚lĄŰŦقlàà €ŰŮƱƀƁ´àà’’ssƀŰsŦ‹àài7 Š‚‚8«¡ƀŰsŦvs®8 Ŧقž’d¡ŮƁ ưġƮ»ƀ€àà ’isd®“¥àà>Ąsk‚¡ű ƁƯ’gbkŰŮŽsàà¡ŰŰŦƒġƁſ“àà©i© Žs¡ŰŰŦƒġƯƮƁſ“©i©ƳƮſš‘àࡂ8j¹ ‘¡Ŧ‚ƀƁ´#vàà ŦƀٓƯƴ’gbkŰŮ ƀƁ´’’ssƀŰsààŦ‹i7ũŦ‚©©e ‚ĄŦ‚®àà8 Ŧقž’d¡ŮƁ€ŰŮ’àà

ũ´sdŰŮ®“¥>Ąsk‚¡űŠ‚‚8 Žs¡ŰŰŦƒưƮààŦ€‘©ƀ€àà žsŝŦ ƁŰŦƒƳƱƲ‚àà9¹Ŧ€ƁƯĢ’ààgbkŰŮ #v ŦƀٓƯ’gbkŰŮŽs¡ŰƴƱƯ

`ūƁŦŰŮ’¹®b¡Ŧ‚ ŰŮſ“k¹Ŧ ’¡ŰŦŮŰŦ‚àà‘¥àà>Žsg8ŦƁààg ٓ¹Ű€s svj©…¡ŦƒŦ’bàà ŦƁ ©8>‘¥>ųƁ‚Ɓ€¡‚ ŰŦűsŰŮ …¡ŦƒŦ‘¥àà>ƀŰsŦĄŦ‚s™sgƁ #v Ŧ’8s¡ ŰŮsvj©’¹vàà Ŧ®b¡Ŧ‚ ŰŮ‘¡Ŧ s…¡ŦƒŦƒàà©‘¥àà>ƀŰsŦŰŦűs €¡€WĄŦ‚ſs©™sg8Ɓ’8 ŦŮ®l“ ®¡s<ss¡Ɓٓ ‘¥>ƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚ €Ŧƀ€ ƁŰ’ƁŰ®ŦƁŦ‚ũ´¥àà_s Ɓ€¡‚ ŮŦŮŰŦ‚v7®ŜŰĄsŰsšƁ ‚œs_‘¥>ƀŰsŦ‘©k¦jƁųƁ‚ ſŦ‚lſs8 Ŧ‘¥>ŰŦűsٓ¹Ű…¡ŦƒŦ ’8 ¢Žs ’v7>Žs>Ŧƀs‚©ŰŮ ’sƀŰsŦĄsŰsš’¥š‘j™»v Ŧ ſŦ‚s8àà>ŮŦ€d’¹€Ů®ſsàà_ ’8 ¢Žs ’v7>ĄŰsŽsàà ŰŮ ŮŦ€d‚œ¡ŮĄ“àà űŦƁ’8 ŦŮ…¡ŦƒŦ ĄŮs¡ű…ààs¹s‘¥àà>ſŦŰŦ€àࡂ ’bŦŰ‘àà©jŰŮ#vàà Ŧƀ€àà ’Ŧ“ ſŦ‚¡ŦŰsààšƒ¹‚ųŰŦƒà࢑¡‚ƀűsàà ƀŰsŦ‹i7ˆ “8’¹v ŦſšĄs¡“¢


ĄŮs`8Ŧ

sſs8 Ŧ® ‚ŰŮŧšĄ€kv“űsšŽsj8Ŧ ĄŰsƀs®

ŧ‚ ŧš‘©o»Ű“_¹Ąƒ¹‚ſs8 Ŧġ ۓ ’Ą€kvàà“ŽsjŦſƁ€žŮ‚àà ŧ“ib‘©o‘¡ŦsŦق©¢žsŝŦŧ“ib ź‚`ſŦƒ©űŦ‚o8Űs©>ŧ‚ ŧš ſs_‚ s Ɓ‚©‚¡űƁ#ٓ€Ŧ“ žŮ‚ ŧšź‚`’ààv7àà>žŮ‚‚¢Ŧ%ق¹ ū‚ ’ź‚`v¡‚¡€ŰŮŦŰžű³vŮ ĄŦ‚Ŧ»ƀs‘©j’ŦŮŦŰŮs>’Ÿ€k€ sls8 Ŧ® ‚ŰŮŧšĄ€kv“’s‚ #€s¡ũŰƁ‚™

©àà s’8àà ŦŮŽ“jdۓ ’ŦŰsàà ’i;>‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ‚8j©i©ưĢƮslk Ɓۓ_¹®šŠskűŦv sfũŰƁ‚™ ſsàà_ŦŰŧšź‚`Ąűsàà ’ààk©l ~¡‚`vƁŮ’k©s¹“a‘¡Ŧ#€Ů® Ą€k’©jl ĄŦ‚ĄŦ’s‚ſ“k¹s%ق¹ ƀ€_®¡Ŧ‚ŦĄƒ¹‚Ąsls8àà ŦŰŮŧš ſs8>sŰِ©k¹®ų´sƁvàà Ŧ ƁŒi8=ĄsŰs¥ŦŰůsŚŦsĄŰsŽs

‘¡Ŧ®šŠskŰŮſŦ‚üv¡‚¡€Ą‚7ŦŰ

’gbk‘¡ŦŰŮŧ‚àà ŧšƁĄűŰƁsàà_¹ ŰƁ€űŦƁ‚àà©‚¡űƁ#قàੜũۓ ƀ€k¡ŦűŧšĄűsàà ŮŦűšŒ“ۓ8àà Ů ƀsàà‚©ưƱűŦĄűŰƁsàà_¹ĄŦ‚ààŮƁŰ ‚Ŧ‘¡Ŧ%vààf¢ƁŮŦŮ‚7 ĄŰsŽsàà

’gbkžŮ‚ŧ‚ ŧš‘©oۓck’ …¡ŦƒŦs’¹ſs8>sž‚¢ĄsűƁŰŰŮ űŦ®àà s®šŠskٓ7j¹Ɓź‚àà` »¡ŦƀٓƁŰ’ƁŰsà஢€Űs…s¹ %ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ#vàà Ŧ’àà8‚¢ũۓ sƀ€ ©¥àà_®“©àà>©j¹vƁŮŰŮ sàà ŦŰ ſŦűŰƁsàà_¹ Ąsàà ũŰsàà> ŮƁŰ ƀ€ààk¡Ŧű ŧš Ąűsàà ŮŦűš Œàà“ ſŦ‚7Ŵ“` ŰŮƁƀق¹’7àà sü “<s#€k¹Ą‚©¢©j`sũŰsàà> ‘©œs©ž“ «¡sۓ_¹’¥k¡Ŧſs©s ’%v ŦŮſsůŦ»ŮŰŦŮ®¢€Űsſsl ®¢€Űsſsl‚ Ŧ‚ ŰŮˆ “8ۓ

’¹®sŰŮv Ŧ‚8j©i©ƲĢƮ’³sàà

ųŰs’¹®¡sls ŰŮſŦ‚¡ŦŰِۑ¡Ŧ

ŧšĄűsà ŮŦűšŒà“űŦƁ‚à©‚à¡űƁ ŧ“ib‘©oۓàck’ŮƁŰƀ€àk¡Ŧű ‚7 ۓ_¹Ąƒ¹‚ſs8à Ŧġŧ‚ ŧš ŧšź‚`Űٞقà‚à¢Ŧ% vàf¢ƁŮŦŮ ĄŦ‚Ŧsà>’Ÿ€àkk¥®¡“’à‚ ® ‚ŰŮƀs‘©jĄ€kv“’s‚ #€s¡ũŰƁ‚™sls8 Ŧ ŰŮ%vf¢“<s€©<%vàà “©k> ۓàà_¹Ąƒ¹‚Ąsls8àà Ŧŧš‘©o ŮŰŦŮ® s Ŧ…gŮƁŰƀ€k¡Ŧű’s ŮƁŰ ƁŽsüŰslŸſs8àà Ŧġ’¹ĄŰ“àà ’ űŦĄƒ¹‚Ɓكàà¡»ſslfŦ»ĄŰs©8= #€“ ®€kƀ‚lſš®šŠsk ŧ‚ ŧš’¥k¡Ŧ’’“s%ŮƁƒŦĄƁ slšĄűŰƁs_¹…=Ɓsls8 Ŧ‘¡Ŧ sl€űŦv Ŧ’8àà>ŦƁ®šŠ7k‘¡Ŧ’ v¡‚¡€ĄŦ‚®g©ŮĄƒ¡Ű’ààs‚7 sv‚¢žsààŝŦŮƁŰƀ€k¡Ŧű®šŠààsk …=ŧšŧ“ààib‘©o‘©®ààŮsd

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

40


ſŦ‚¡Ŧ

®™s¡Ű®slŮs©¤HŦŰŮĄű“š…ŦŮ®i©®k¡‚šŰs=8Ŧ 2sŰss8s 3‚l ŰŮƀsŮŦق_ v¡seƀs‚© Ɓs¡Ɓۀ«šſs¡sš»€àà ŰŦƒ¢‚s©7ji¹ۓàà_¹ŰŮ »®s7dàà ŮŦ“€jü»´ ŽŦ€’®ŮsźŰs ƀ‚gŽŦ€’ſsj¹‚sk©Isàà ƁŰs¹’‚Dſss ƒ‚ŽŦ€’®Fs€©àà ‘©>€jü€© ĄsšƁ vàà ŮſslŮžsg’ſŦ‚¡Ŧ©Ɓ€k8s¡vàà Ů ۓaũsgsàà>‘¡ŦŰŮv©jŦƒ˜s’8¥#vààs¡ s€àà “’¹ٓ2ſsj¹‚sààk©3Is Űs¹‚àà

ŰŮſsl‚‚‚8 Ů‘©ƁŮſŦ“k’ƀ‚MưƳt>¹ ũsgs>űŦƀŰƁŮ‘¡ŦŰŮ#€s¡v Ůũsgsàà>‘¡Ŧ #€k8s¡v Ůž“ sŽƁŦĄsžsg ’t©‚’s¥¡‚šƁ®“kƀ‚¹»‘©ŸĄsۓàà_¹

»®™s¡Ű®ààslŮsà੤HŦ‘àà©ŰslŸƁƀsàà<kžŰŮ ŽŦ€ư»ſŦ‚¡Ŧ®™s¡ŰŮs©¤HŦ®i©ſŦű“š…ŦŮ ſsj¹‚sk©Ɓ€ق¹tàà>¹ƒ‚«¡Ɓƀ‚gƱ»´

#€ ũsgs>‘¡ŦŰŮſsl‚‚‚8 Ů‘©ƁŮ ®“jˆŦƁŰűŦg’‘¡´šààžsųŰŦƒ¢’ ſsƁ²ž…ààŦŮ»ſŦ“ààſsààƁ²ž…ààŦŮƀsœàà s ſŦ‚¡Ŧ®´ ŦĄŰ“lj®™s¡ŰŮs©¤HŦ‘¡‚šŰs=8Ŧ Ɓƀ‚gŽŦ€’ »´ ŽŦ€ƁŮt>¹s€€àà “ Ąsۓ_¹®sWU Ŧ¢‚ v_žƁƒ‚ŽŦ€«¡ #€‚©¢ŰŦ‚ſsl‚‚©ƯƮſs©ŰŮ®¡sžƁŰŦ ưƲűŦ’¹®™s¡Ű®slŮs©¤HŦ‘©ŰslŸƁƀs<kžŰŮ

ſs“ŮŰs©i©Ģ%v©sd’¡s‚ Ŧ€þŸ“kPĄűs<ĄsaŰŮs®Ŧ‚v©sd ƀűsŦs®Ŧ‚»€¡€’s‘©¡šŲs Ŧ‚%ŮŦŮ’ŦŮŦ ƀق¤ vs¡Űٍ»€ŰŦ€ŦŰĄűs<ĄsaŰŮv©sd ‘©k¦jƁ€ŰŦ€ŦŰslš’ũ´©l>ĄsbŦs¡žŮ‚űŦ űŦ‚œ¡Ů®¥¡ős8àà #€kk¹€¡‚ …©žŦŰűŰŦ€kŦ“®M őۀŠsgŰŦŦŰ€àࡀs®i7’s‘àà©¡šĄsũƁsf v>ŦŮ€ŰŦŮ®Ŧ‚„© s€`’¹ĄŮŦ‚Ŧ®i©`C ŰŮ’¦skŸƁ€ŰŦ€’7d Ůs<¡Ŧs®Ŧ‚%vf¢Ɓ ģũ€ŰŮ€¡sv Ŧ’7d ĄŦŰŦŮ®Ŧ‚‚™sŽs #€k¹žŦ€Ŧ’7d U>ĄŦ‚ƀs

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843

…¡ŦƒŦ®“gŮŦ‚ŦĄŦ‚ſs“ŮŰs©i©ưƮƁ®g©g €¡sƒ©®“k¹ű“<ĄŦŰŦŮĄs®Ŧ‚Ɓv Ŧ’8s¡ v7>Žs «¡ũ€ŰŮ€¡€’s‘©¡šŹ´Ŧ¡ŰsűŦ ŰŮ€kk¹žŦ€ŦĄƒ¹‚«sكٓ ’¡s‚ ©j¥’ ‚¡€#ٓ ®ŽsbŦslšv©sdű“<ũۓ`k¡Ŧ‚© €¡€’s‘©¡š%vf¢®¥sũŦۂgƁũsdsbƀŰŦŮŦ űŰŦŭ‚€¡€ ſsàà “’’“ss®Ŧ‚v©sd Ɓƀ€ Ą‚œűs€k8 ŦŮſšŰŮs®Ŧ‚’¹®àà_gƁ ĄƁ#ٓ v¡‚¡€‚€kj€űŰŦŰŦűs’¹v Ŧſšź€

Ąƒ¹‚«s®¥sũŦۂààgƁũsdsbƀŰŦŮŦ‚àࡀ Ź´ŦsƁv Ŧ`Ƴsàà €¡€’s‘©¡š%vf¢ Ąs®Ŧ‚v©sdjĄsk7ŮŦقžƁŮűƁŰŰŮſš #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚€¡€Ąs®Ŧ‚„© sƁٓ“ ũƁsfűŦ®¥¡ős8 ®a‚%v “‚7 Ąƒ¹‚€ŦƁ ƳƴŽs ’¹®i7’s‘©˜š’v7>ŦŰ€¡€’s‘©¡š Ɓق¹‚¹ůs®Ŧ‚’¡s‚ …¡ŦƒŦٓƀ€ t¡“` Ąs<®Ŧ‚„© s’¡s‚ €¡€’s‘©˜šŰŮ%vf¢ ŮŦ‚ŦĄŦ‚ſs“ŮŰs©i©Ģ’®i7ſs“ſ“©i©ƯƮƮ


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ſŦ‚¡Ŧ

ƁŰŦŮ’©lĄŦ‚®sŰŮƒ¹Ŧ‚ €ŰŦ€ŦŰſŦŰsj©ŸsŰŦ

®s_…šŽ“>¤¹€sĄsƁŰٓ ’j¡‚ ſsűsà à¡‚űŦvà sfƁĄ‚©œà_©žſƁsàd t`ſ€à ĄŰs7ŦŽs7Ů’ſŦ‚àl®sà_…š »€¡€Ą€©“ĄsƁŰٓ ĄŦ‚®s_…šŽ“>¤¹ Žs €©“ĄsƁŰٓ »Ű“ŦŰ„©iž%ق¹Ůslkà_©ž ’j¡‚ŦŰ€k8>®s_…šŽ“à>¤¹€s’¹ŦŰƴư #€k¹

ŸsŰŦà®sŰŮƒà¹Ŧ‚»vàƁŮvàgŦ“sà ’®¥à ƒžũŦƒ©lDƁƁŰŦŮ’©lĄŦ‚àſŦŰsj© #€ŰŦ€ŦŰƒ¹Ŧ‚űŦſƁ‚© ſŦ‚¡űƁũs©»vƁŮ®s ŰŸ´ Ŧƀsœ¡sžűŦg’ »ſƁsdĄs’sŚŰŦűƁő‚8àà_Ůslk_©ž’sk ųű“šƁſsŰŮ»v Ŧ€lƁ®sj8ŦƀsŰƁŰs¹ ĄŮ‚7ŦŰũŰscƁĄƒ¡Ű’s‚vƁsdƁ®¥ ƒž v´ ’j©®sĄŦۓàà €©¡sƁۓlj„©˜Ű ’s‚ſ“sƱƳƀŮsƀ€kŮsk8 Ŧ’Ɓۓ_¹ "ſŦ‚¡Ŧ®´ ŦĄŰ“lj’d “<kž’s xkž ſs¥àà ƒžv¡ƒ¡Ɓþق¹t¡“`"ƯƱƳƴŧ“àà` ‘©©dŽsàà¡ŰģƯĢƮƮ†àà`=8ſs¥àà ƒ¤Ŧ€ŮƁ ŮۓũŦƒ©lDƁsƁŰŦŮ’©i¹‘©k¦j#ٓàà ® ’˜ŦŰŦƒ¹‚ˆ “®8ƁŮĄsl_=ŰŮſŦŰsj©űs© ®sŰŮƒ¹Ŧ‚Ɓٓàà ‘©sũs€ ƀ€ààkŮ ®¥ ƒžũŦƒ©lDƁƁŰŦŮ’©lĄŦ‚ſŦŰsj©ŸsŰŦ #€ŰŦ€ŦŰƒ¹Ŧ‚űŦſƁ‚©’žű³ŮŰŦ“‚¡sàà Ɓ ſƁsdþ®j©Űs™Ű€jüĄ“àà űŦ’“`‘¡Ŧ #v Ŧƀ€ Ź´ŦŦ‚ŦĄŦ‚ۓlj„©˜ŰŽƁŦ

űŦſŦ“®’ŮsűƁ‚ũۓŰŮ’¥i»Ů“àà ®M ƒ©sƁŰٓ ‚ààœ¡ŮŰŮƀ€àà t`ƀ€kk¹ų“s #ق¹ƀŮsf8 Ŧ¡‚Ąsf ŦĄŦ‚ ŰŮſŦ‚l®sàà_…šſsűs Ą‚©œàà_©žſƁsd Ŧۍ¡‚Ąsf ŦĄsŽ“àà>¤¹sŰs¹®œ“œŸ’ŦŮŦ ſŦ€Ɓ‚l €¡sŋdb%ŮƁƒŦƁقj ‚lĄ‚Ŧƒ© ŦŰsŽ“àà>¤¹‘¡ŦsŰs¹ƀ“B»ſs¢€kŦŰƀ²¡Ɓ’Ɓ »‘¥Pſsű‘¡‚ƀsàà“¹ŰŮ€kŦ“8sàà€‚©œŮs¡ #€k s’8 ŦŮŦŰ’<©8‘¡‚8l ®s_…šſsűs s8àà ŦŰ‘©jŰŮ%ŮƁƒŦĄ‚¡€ ų“s sŰs¹ƀ“B’¹ŮŰŦŮŦŰ®¢Ůsš‘¡Ŧv=8¡sž ųű“šſs©™sg8’ààſsœ¡Ŧۏ¥àà ’ŦŰsƀ€kk¹ ’ŮŦ‚ààŦvàà Ŧžű³slk‚Ŧ‘àà¡ŦĄŦ‚ààƁ€ààkŮ Œi8=ŶsgŰŮ®s_…š’s¢ƯƮƮĄsƀsœ8>¡Ŧ #€kk¹’dŦ‚v=8¡sž

ĄŦۓàà ’“`Ź´Ŧ’…k¹ŦƁŰŮĄ‚¡€ٓjü Ŵ“` ŰŮvƁŮũo©vgŦ“ƁŮŰŦ€s8àà Ŧ®s ĄƁŰ‚®8 Ůƀ€kk¹ų“s Ž“>¤¹ĄŰs7Ŧt` ‘¡€kŸĄƁűŰš’àà“`‘¡Ŧŋk©g¡%vààf¢sààƁŰٓ ۓ8 ŮŰŮ€¡s’¹v Ŧ®s_…šſsűs ’sàà

#ق©œŰŦ‚sƁŰٓ ®k’k¡sdƒ¹Ŧ‚Űs¹ ’8 ¢ŰŮ’sfàà o8%vàà ŦŮűŦ‚ŦƀŰs‘¡ŦŰŮĄƁ Ÿ“Ɓ®žŰŮ’¹®ŮŦ“űŦĄŰs©>¡Ů“‘¡Ŧ€s ŮŰŦƁs¡œ‚t7àà »ŮŦŮ®ŭŰsƁŰٓ Űٍ¡‚ € ®ſŦ€Ɓ‚l ’Ą‚¡žsſŦ‚7ũŦŰs> ſ€ ƀs¢ƁŰٓ ŰŮ®sàà_…šŽ“àà>¤¹«¡t`’¹ #€k¹Ą‚©¢“i®ŮŦ“‘©kŸűƁ‚űŦv>Ŧ“® ƒl<sƁŰٓ ‚àà¢Ŧŋààdb’¥k¡Ŧſsàà©sĄ‚àࡀ ®svàà©kŦt¡‚™»€kàà sƀ€kk¹ų“ààs ’àà ‘¡Ŧ%vàà ŦŮŰsl Ŧ»€s¡®…àà¡ŦƒŦſsk©àà_‚

ƁŰٓ ſsjſsk©àà_‚ ’Ŷ“‚sààlkŸ“™“

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

34


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© TEXAS KILLING FIELDS

%ſs8 ŦŮ’´ ‚8 Ů®àsfŦœ‚àűŦ„ž ƀŮŦ“s »Ů“ ’sà …à ®¢€űűŦŰŦ‚àĄŦ‚àű“© „¹“ĄŦ’7i¹’ٓ ®i7 sŦ€ƁŰ®‚là ’“ŰŮ 4’¹€8Ŧ®®sfŦ

%ſs8 ŦŮ’´

PLAYTHISWEEK

®dŦƁŮŦ€ Ű«¡űŦ’8‚¢‚ài© s¥¡‚šŲŦƒàœvs¡ŦŰŮ’¹và Ŧ Žs7Ů’„©ižſss¢ŦŰs¹#ƀŮŦŮŭŰ ’¹€k8>®s¡‚à s«¡Us¡ ’¥Uà_¹űŦ„žŦŰٓ ſs©s‚ €kŸűŦ…©’¹®is#€k¹®à’¥ Ąsl8¡skžsàŝŦŽsŰŮvà Ŧƀs űŦ®àŞ‚à ¬©sŦvà Ŧٓà ’#ŮŰŦ¢®MĄsà‚…¡s8 űƁŰ‚ſs©s‚ŮŦ€dŽŦ“k‘©j ###Ɓ€ks¡®…¡ŦƒŦ

THE HEAT

%ſs8 ŦŮ’´ ſsűsà ƀ²¡Ɓۓào«à¡ ŦŰsà žsà ’à Ąš®à źŦ ۓ7<®à¢űs’àſۓ7à š ®´ Ŧ€Is Űs¥jƀ€à ’¹ŦŰƒk©“ſ“sà žs’à Űsk¹ŰŮv Ŧſ“8à “Ŧ ſsűsà Ɓ€k¹àjCٓ Űsk¹ŰŮ’8à Ŧ“ ƁŮ‘à¡ŦűŦ ۀ=ŮŦ“€s«¡‚œ¡€¥¡ ž€lkƁƀق¹®¡sà sk ŦŰ ƁŮ‘¡ŦĄ‚©¢ŰŦ‚sàŦ#€kk¹ ‘¡Ŧ’‚àœ¡€¥¡Űsk¹ŰŮ‚àf ###v>©®s š

33

/

www.ertebat.ae

IN THEIR SKIN

RED 2 %ſs8 ŦŮ’´ ’à` ŰŮ „à©i¡Ɓ ŲƁ‚à …gŰŮ‚œ¡ŮŰsà«¡i© €k¹®Ąűsàű“à«àŦ‚ ’8à>_űsۓào«à¡’¹ ® “ s€™Ąsſsűsà

®àŦ‚j sà ƁŦ #và Ŧ ®j¡€ſŦŰs¥jűŦĄŮŦ€àd žƁŮvjà>Űٻٓ ‚©žƁ ƀűs®à¡“Ŧ‚s«à¡®ŦŰ 2ưŭ‚à 3’`#ٓà ® #v Ŧƀ€_ųsű“k

/

ISSUE 843

PROMISED LAND %ſs8 ŦŮ’´ v Ŧ“©8 Ŧžs’® Ɓ‚và Ů ®àd©7 űs¢®às¤j¹«à¡ŰŮ’๠„ž#ٓà ®àŰs¹’àŽ“eà_ »«Ÿ“¹‚là «à¡’àƁŦŮƁŰƁűŦ ®¢€ű’à¹€Ů®ŭŰ®àssfŦ ũŦ‚©©eĄ‚à «¡sŦŰقà‘¡Ŧ #€k¹®Ɓ‚ƁŰ®i¹

DARLING COMPANION %ſs8 ŦŮ’´ ’à¹và>®àűſs8à ŦŮ và ƁŮ ®ài© ŦŰ …œà

űŦ ‚8à_© ®à8 #ŮŰŦŮ ®sfŦſsl¢sƁų‚“à Ɓ€àŮ®ŭŰ^à ĄŦ‚à $€`’àŦŰƁŦų‚“à Ɓ€àk¹®à¢ƀs¢šŮ“à s 4ų‚>j


ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ THE WOLVERINE %ſs8 ŦŮ’´ ſۀ‚`‘žŦV’‘:ۓƁ ’•:sþ€k•ũ‚sà> ųŦ’8à ¢űŦ®kjà Ůsà ’à ٓà ® ƁŰ’àƁŰ ŰŦ‚‚msvCŦŰųŦƀ€k:š #ŮŦŮ€Ŧ“

%ſs8 ŦŮ’´ «¡ſs8à ŦŮ2slk‚àŝŰ3 žs’®¡s¥¡‚šv “¤ ‚

’¹và ŦĚŮ®s“8s űŦƀ€à_Œà¡‚d®s8à ŦŮ þ€k¹®Œ¡‚dŦŰ€¡Űſsà ŰŮ’s>Ŧ«¡’’¹ĄŮ‚ € ¡€7vŦ€ĄŰŦ‚‚ ###Ɓ

%ſs8 ŦŮ’´ ’à‚à¹ŦƁ€à¡Ɓ’๮àsű ƒi¤©žƀŮŦ“s ’³s ®sjl slš‚8 Ů»„¡‚¢sŮƁŰ® ƒ©Ÿ’j»€k¹ĄŰsœ8 Ŧ“ ŦŰ ٓà ® ſ“¢‚¢Ů ſsàl¢s ###Ɓ

ESCAPE FROM PLANET EARTH %ſs8 ŦŮ’´

ĝŰs¥à Ŧžs’ĄŮۓsa «j¹žsਫ਼«¡ŦƁ“‚ž“à

ősà‚b ĄŦƀŰs©à űŦ sàŦ »€àk¹® vàs¡ŰŮ à sžžs©ž’’¹®àsœk ٓ ®’“8»€Ů® …©ĄŦ’ižs©ž‘¡ŦŽs ŰŦ ###Ɓƀٓ7

A COMMON MAN %ſs8 ŦŮ’´ ŰŮĄŦ’à‚Űs¥àŦ‚ «à¡ s¥´¡‚à Ą“à7“i¹ ‚là ’žŦ€àŦ’àgbk€àkŸŰŮ Ɓ €àk¹® ĄŰŦà¢ tàN Ůۓſs©Ŧ€űĄŮŦűšĄŦ‚à €à¡€l ŦŰ vàƁŮ ų‚àc 4€k¹®

COMINGSOON

THE LONE RANGER

PEEPLES

sjk©

PACIFIC RIM %ſs8 ŦŮ’´ ®à¡s³“© ſ€àš‚ sà űŦ“<¡s¹žsà’à‚¥©žŽ“à ĄŦ‚àsàſsà>Ŧsàs¡ŰŮ ũsƁŰ»sà“<¡s¹sƀűŰsà7 €űsà ®‚œï ížs’®¡s ¡‚ űŦsàũsƁŰ‘¡Ŧ’๠ſsà>ŦƁŮs®7`Ŷsà7ŰŦ #€“ ®Ž‚8k¹

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

32


sjk┬Е

┬«┬Аsкђ┼░s8

┬Ј┬Е`C┼Љ┬ѓ┬њ┬╣ ┬ђ┼«┬ѓ┬╣ ┼░┼«┼«кЂ┬Њ┬Еs┼║кЂ┬ѓd┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼▒s┼▒┼д─ё┼«┼д┬ђd ┼▒┼дs┬А┬ђ┼«┬ѓ┬╣┬Ј┬Е`C┼Љ┬ѓ┬Љ┬Е┬Аs┬ъ┬Љ┬Еk├а

─ё┬ѓ┬ю┬А┼▒s┬њ┬ѓ┬њs┬ђ┬ђ ┼Ф┼д┬ѓ ┼д┬њ ┼░┬ђ s┬њ┼д┼«┼д┼░┼«#┬ђ├а┼▒┼д┼«┬ѓ┬цs├а┬ѓk┬ѓ├а┬ю┬А┼«s┬А %┬ђ┬А┬Њ ┬«sk ┼А┼┐s┬б┼░s8 ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬« ┬ѓ #┼«┬ѓ┬╣s┼░ ─џ┼«┬«s ┬«┬ц┬Еi ┼д3кЂ2┬«┬д┬Еv ┼«┼«┼░┼дкЂ┼«┼д3┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┼┐┼«┬ѓ┬╣┼йs7┼«─ё┼д┬ѓ┬«┬юs├а├а к»─б┼░┼«2┬Њs #┼«┬ѓ┬╣┬Ј┬Е`C┼Љ┬ѓ┬╗┬«g┬Е ┬Њ ┼Њ┬ѓ7┼дкЂ┼Љ┼░s 2┼┐s┬б┼«┬ѓ3кЂ2s┼┐┬Њj┬Екђ┼░s┬Е 3┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┼║┬ѓ├а├а`┬Ј├а├а┬Е┼«┬њ├а├а┬«┬юs├а├а к»─А┼░┼« ┼▒┼д┼░┬ђ=┼«┼д┬ЊкЂ┬«i┬Ц┼д─ёs┬«┬ђ┬Е├а├а ┬Њ #┬ђ ┼Ф┼д┬ѓ ┼д┬њ ┼░┬ђ

31

/

www.ertebat.ae

/

#┼«┬ѓ┬╣s┼░┼д┼░┬Ј┬Е`C┬«┬юs к»─Б┬Љ s8s ┼┐s8 ┬ѓ┬Е┼«┼▒┼д┼«┬ђd8─ёsv7┬Е #┬ђ ┼Ф┼д┬ѓ ┼дs┬Ц┬Е┬Њ s8кЂ┼д┬ѓ┼┐s ┬њs┼┐s8├а├а ┼д┼«3кЂ2┬ё├а├а┬А┬ѓ┬б3┬ѓ├а├а┬ю┬А┼▒s ┼▒s┬А┼«┼┐кЂ┬ѓs┬╣ ┼░┼«─ё┼▒s─ё┼д┬ѓ┬«┬юs├а├а к»─Б┼░┼«2┬ђk├а├а>┬ъ кђ┼░s┼░┼«┬«┬Њ┬Ў┬Њ3кЂ2┬Ф s3┬ѓ┬ю┬А┼▒s 2┬ѓ┬Њ┬╣─ё┬ђ├а├а┼А┼│┬Њ ┬њ├а├аs ┬њ3┬љ├а├аi┬Е ┬г┬Е^┬│┬Ф┬Еk┬Ц┬«i┬ъ┼┐s8 ┬ѓ┬Е┼«2─ё┬ѓ #┼«┬ѓ┬╣┼Љ┬ѓ┼д┼░┬њ ┼░┬ђ ┬њ┼░s┬╣┼«slk├а├а_┬Е┬ъv├а├аs┬А┼░┼«┼▒┼д┬ё├а├а┬ъ┼д┼░ #┼«┬ѓ┬╣┼Љ┬ѓ┼й┬ђ┼┐┼д┬Њk ┼░┬Њj┬А┼░sкЂ┼░┼« 2┬«┼░s┬Ъ┼┐s┬ю8 ┬ѓ3кЂ2┬«┬«┬ў3┬ѓ┬ю┬А┼▒s ─ё┬ѓ┬╣┬љ┬Е ┬Ѓ├а├а┬╣┬ѓ┬њ├а├а┬њ├а├а┬╣┼«┬Њ├а├а┬љ├а├а┼«┼▒s┬А┼▓┬┤┬╣ 2┬ѓ^k кЂ^k 3кЂ2┬Ф├а├а s3┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┼д┼░┬Ј┬Е`CкЂ┬ђ кђ┼«s8├а├а ┬ѓ─ё┼░кЂ┬ѓ┬ъ┼▒s ┼░┼«┼│┼дкђ┼«┼д┬Њ├а├аs ┬њ┬«s┬Фj┬╣─ё┼д┬ѓ├а├а

ISSUE 843

┬Њk┬Е┬Ъs┬ъ┼й┼А ─ё┬Њ3кЂ2кђ┬ђ┼д┬Њ ┼░┬ђ┬ъ3─ёs┬љi┬Е┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┬Ј┬Е`C┬«┬юs├а├а к»к▓┼░┼«2┼┐┼▒┼│┬Њ├а├а ┼Љ┼░┬Њ┬А┬Њ┬Е─ёs7┬А┼▒─ёs┬ѓk┬њ├а├а ┼░┬ђ┼░┼« ┼░┼«┼┐┬ђ├а├а ┼й┬Њe├а├а_ss┼«┬ѓ┬╣s├а├а┼░┼д┼░ ┬«s┬«s7┬Е8├а├а_┬ъ┬╗┬«┬Њjd─ёs┬Јe ─ё┬ѓ┬ю┬А┼▒s┬њ┬ѓ┼┐┼«┬ѓ┬╣┼йs7┼«─ё┼д┬ѓ┬«s┬╣ #┬ђ s┬њ8 ┼д┼« ┬Љ┬Е ┬«┼░s┬Ъ slk2┬«f`кЂ┼«┬ѓкЂ┼«3┼йs┬А┬ѓ ┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┬Ј┬Е┼«┬њU┬ѓ┬б┬љi┬ц┬А┼«┼▒┼д┬Ё┬Е┬ъ┬њ8f┬ђk┬Ъ


ISSUE 839 843

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


sƀ‚lŸ

8>®>s ų“ žŮš‘%®j8 Ű‘©>‚©Ŧ Ɓ2ƀsààĄƁŰſ€©àà “3Ɓ2skàà šősàà 3 Ɓſ“3»2€©f v©d™Ɓ39®¡sŽs¡‚àà

2ƀ‚lŸŰŦƒق3Ɓ2ƀŰsjdŦ„j 3»2ſ“ü¡Ű ž“¡€ư‘àà¡ŦŰŮƁŦۓaűŦ®àà¡s’àà“M Ɓ2‚³s®j¹3…¡sMƁŮƁŦ€kŸ‚»vàà Ŧ Ąűs’k©űŰِŦŰ2’ji¹»ũ“¥àà »’ji¹3 #v Ŧƀق¹’‚D‚s;’küŰŮ

žŮš vàà Ŧ €ààg8d ®j8àà Ű ‘©àà>‚©Ŧ ’sŰs¹€¡“¢®ƁŦ#vàà Ŧ®àà>s ų“ žsĄsſŦق¢Űs¹sĄŰs¥jűŦv Ŧ‚žųŦ ſق¹Űs¹’¹ſ“¡ƒ¡“iƁsjk© ‚78dƁsk š ŧ“>üĄŦƀ²¡ƁĄs’‚D…¡Ŧ‚sſšs #ٓ ® »2„©˜Ű3ſ“Ÿ®¡sjk©àà Ąsi©ŰŮĄűs

ŮƁŰ®€˜“ ’…¡si©s žŦ‚lš’8sž ſs©Ŧ‚¡ŦűŦĄŮŦ€dˆàà “ƀŰŦ“k_ űŦūŰs ſs©Ŧ‚¡Ŧ®¡skàà šź€sààƁ ŰŦƒ¢‚ſŦ‚¡ŦűƁŰĄsi©sۓàà_¹ €¡Ŧ“žsW‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´Ɓٓàà ®  ŦŮ€kűs©ſs¹Ů“¹’ƀŰŦ“k_‘¡Ŧ ’¹ٓàà ®ƀŮŦŮŴs`8 ŦſŦ‚àà¡Ŧ ’ ۀv sàà €ksĄŮŰŦ“ź‚ #ٓ ®###Ɓ

’ƀ€ ٓgfŮۓk “¹’ Ůs¡’ŮŦ²ŭ‚ €©j ق¹j…Ŧ“ Ŧ‚

ٓgfŮۓk“¹’ „¥ſŮŰƁšs

Ŧ‚ Ůs¡»Šj ſق¹‘ ƁŰƁ¢ĄŦ€ŦƁƀ€ ŮŦ²ŭ‚€©j#€k8 ŦŮ®Ŧ‚¢ŦŰsl š ſŦŮۓk“¹ƀŮŦ“s Űsk¹ŰŮſs¥‘ ¡ŦŰŮ ‘“»ŮŦ€ààl€s#ٓƀ€àà ‚™ s ſŦ‚¢sjk©àà ‚œ¡Ů’Ŧق®iƁ…k jl #€ٓ2€kŰŮ3ſŦ€©ŰŮ‚™s

’sjk©àà Ɓ‚s;‚œ¡űsžŦ‚lš’8sž Űs¤>Ű2ĄŰs¡3i© ƀŰŦ“k_ ũ“Ů %vf¢‚ààœ¡űs‘¡Ŧ#ٓàà ®€˜“àà

ĄŦƀŰŦ“k_ 2ĄŰs¡3 i© ƀŰŦ“kàà_ ŰŦƒ¢‚€˜“ ŰŮſšƀŰƁŮƯư’¹vàà Ŧ ‘űŦſš€¡€ƀŰƁŮĄŦ‚Ɓv Ŧƀ€ ۓaŮŦ€¡ƁŰ‘¡ŦŰŮ’¹ƀ€àà ũ“Ů ‘¡Ŧ%قà๒s™ŦƁŦ#àà s’8àà ŦŮ

ſŦ‚¢sjk©àà űŦ®djƁžŮ‚ۓa s ٓgfŮۓk“¹’ Ůs¡»2€kŰŮ3ſŦ€© ŰŮ #€ ’8 ŦŮ®Ŧ‚¢ſsۓ_¹ƀ€ “eűŦŮŦ²ààŭ‚€©j’àà¥k¡ŦŰ® àài ’j><Űsk¹ŰŮۓaĄŦ‚…Ŧ“ Ŧ‚ ŮŦ€dsŦ»Ů“ƀŮŦŮ‚7 Ůۓk“¹ſs Ůs¡ ‘¡Ŧ“eűŦ®´ Ŧ®sžŮ‚ààűŦĄŮ s¡ű

v ŦŻ´ €ű‚ž‚> ž%®sŦ‚¡sg

ĄŦ’“¢’ž‚>žƁ‘’bŦŰ#¡“¢ ®®`=àà žŦƀق¹®dàà ƀٓŻ´ €ű‚’¥k¡ Ŧs’¹vàà Ŧ ®d ƀŦŰ‘¡ŦŰŮ# s’8 ŦŮƁŦsŦۏ¥ _‘¡‚8j¹ sŲsk_ŦƁŰƁŰƁsàà_űŦU‚¢«j¹ sžŦƀق¹ tiŦŰųŮsj8Ŧ’¹k¹Ůۓ ‚®“ ’ž‚àà>ž Ɓ sƁŦĄŦ‚v ƁŮ«¡Ąƒ©Ÿ‚űŦ …©Ɓk¹ ®¢€űŰŮ®i˜s>®s¢# sƀ€  “žŰŦƁ€©Ŧ ‚j«¡€¡sàà slšsſ€šŰsk¹’¹€ ¡š®…àਫ਼ ’¹ƀٓ‘¡Ŧ ´žsW‚¥ ŦŰŦ€ sŦق7ſsű #€ ‚žű³®s¢š’ž‚>ž

sàà كs¡‚…gŰŮ’à๮s Ŧ‚¡sgàà ƀق¹…gĄsf¡Ŧ2’ŦŰŮs3Žs¡‚ ŰŮ€ ©<Wſ³ŮŰŦ ŰŮsƁƀق¹’‚DŦŰ®¡Ŧ€ųٓ €¡ “¢®»v Ŧ ŰŮƁŦŮŰŦŮ…8 ƁŮ®i© ’¹Ą€ű‚ŰŮ s»vàà Ŧ s%vf¢ų€ű‚sųŦ’bŦŰƀŰsŰŮ ĄŦ’7s` Ɓ©k¹®’‚DŦŰv=àà ĄsűƁŰ ®¢€űŰŮ v s®8=7 “ ‘¡ŦƁ‘¡‚© Ɓŧ“ ĄsűƁې #ŮŰŦŮt©_ƁűŦ‚Ɓv>©v Ŧ“k¥¡ ſsj©¢€ű’¹ ©k¹®Ųs>Ŧ€¡š®…©žĄ€ ŻsfŦ®8Ɓ ’‚DĄƁŰűŦ‘ŦŰ‘¡Ŧ#€k©àà_®s ŽŮŰŮs©Ů ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


sƀ‚lŸ

€k¹ūŦƁŮűŦŮƁű®i© ŮŰŦŮv ƁŮ‚7©‘©8 s ‘#€‚œ¡€¥¡àà sſs_¡sk šŽƁŦ ¢Űƒۀž‘ ’®8ƁžŰŦŮv Ɓِ # sž‚>j sƁŦ9»ž€©àà Ű žsœkŰŮ®àà8sūƁű‘àà‚ààc’ #€kàà sſs‚ls€¡sƒ©®¡Ŧ€ €kŦ“®sſš»€àà sۓ ‘¡Ŧ‚àà¢Ŧ #€kàà sĄŦ‚®“ Ąsvàà ƁŮ Ŧ‚˜sàà>Ÿ“‘¡ŦŰŮĄŮsàà¡űŮŦ‚Ŧ #€kk¹®vü©`

s’7s`ŰŮſŦ“ààƀ€ààkŦ“ ‘àà¡Ŧ àà_’slk’»vf¢®i¥¡ƁŲŦ“àà¡ ®i© €Ŧ“ ®…Ů’¥i»ŮŰŦŮŮsg8Ŧ #€€ƀŮŦ“s ©¥_Ɓ€k¹ūŦƁŮűŦŮƁű œŰƒۀž»¡Ůſs¡ŮƁŲƁ‚%vf¢ƁŦ ‘Ąs“œŦ»‘ĄŰŮsœŰƒŰŮsƁ #€k8>ƀŮŦ“s ©¥_ƁūŦƁŮűŦĄŦ‚ ūŦƁŮűŦűŦĄŮsàà¡ű®i© ſsű’¥k¡Ŧs ĄsűƁۏ9ű“ksŦ’8 ¢sſš

€_=®…¡sg’ŦŰsjk© Ą sbĚŮ®s

®s¹sƒ©Ɓ‘¡€g8kſŦƁŦ‚ĄsŮsg8Ŧ sü¡‚ĄƁ»€ ’Ŧ“ųƁ‚’_©¢ŰŮ ®œ8àà>_űsĄŦ‚ €¡s73%قà๞´Ŧ ®sœſs>Ŧ®s¢%vf¢ƁŦ#k¹‚© o ‚8_©€k©®ƁŮűŦ€Ŧ®ųŦ’8 ¢’ ®¡sœ“s¡Ů»€¡“œ’8 Ŧ“ ®’¦šűŦ ŠŦƁŰŮþƀق¹ŦŮŦƁŦƁ€Ŧ’8 “…¡Ŧ‚ #v Ŧſ“k‚ Ŧ‚ »®¢€ű«7 ‘¡Ŧ

ŮƁ“©sƀ‚lŸų“ ‚œ¡űs»2ĚŮ®s3 žsœkŮƁűĄ‚©¢ƀŰsk¹ĄŦ‚…j©j`űŦ ‚œ¡űs‘¡Ŧ#ŮŦŮ‚àà7 sjk©àà Ąs©ŮűŦ Žs ƯĢŮƁ€’¹®¡s¥¡‚šŲskàà ‚

‚©s_Ű³sŰŮĄƁũ‚l ƀŰs8àà 7 ž´ŦŮŰŦِ©j`»vàà>…gŮƁ“©s i©’àग़űŦ„ààž#€ààk¹®œ8àà>_űs s2slkŰŦ€œkf3žssĚŮ®ààs€¡€

€kƀs¢ŮŦŮŰŮſs ſ sji 8ƀ€Ɓ‚ž

ĄsŮŦ’¹ĄƁ#v Ŧƀق¹ŰŦ‚Ɓƀ€s

Ű 8’ŦŰٓàà ž‚»ŮŰŦŮ®ààsk¢® àà ſsji ƀs¢ŮŦŮ#vàà ŦŮŦُ©ig€j ‚© ‚¢Ŧ#ٓàà ®ŰŦƒ¢‚vàà “¢šƯƴſs „7Žs ƯƮ»€àà ‚ũs7Ŧ’ĄƁ ž‚ Ąsƀ‚lŸ‘¡‚ۓl_űŦ®¥¡Űsc8ŦŰ Ů #ٓ€Ŧ“ €kĄsjk©

»2ſs ſsjiàà 38ƀ€Ɓ‚ž€kƀs ¢ŮŦŮ ’ƀŰsƁŮŦŰ ŮƁ“©sĄsjk©àà ƀŰs8 àà

€k®;7N‚làà ƀs¢ŮŦŮ#v Ŧ€Ŧſ s¡‚ ŮƁ“©sźƁ‚d’àà_©ž‚k ſs ſsj i

…©žŽsàà ƯƮŰُ8ŧs¥ŰŦž‚ ’ŦŰ ®iŦ’j¹süĄŮƁű’ààƁƀقà๠l8 «¡ſs ſsjiàà #€k¹®ŰŦƒàࢂ ŦŰƁŦ 8’ŦŰĄŮ‚ٓ ‘© ss…©ž’ Ů

®¡s©s8¡ŦſŦۓ8 ŰŰŮ vf¡“ ۓi©ĄŰ³ŮĢ ƮƮžsdŦ «¡’»‘àà“¥k©‘sàà ŰŮƁŦũ‚àà>k ¹ #€k8ŰŒŦŰžs’®¡s©s8¡ŦſŦۓ8àà

Ű …sŦ‚jƁۓi©’¹vàà s<k¡Ŧt s ŰŮ’¹€ŮŦŮųŰsfàà ®¡sŦ®àà œj ’Ÿ‚sſš#€ààٓ7ſŦۓ8àà ŰĄ“à àk #€ŮŦŮųŰsf »v Ŧ“ ®ſs_Ů

»s©fŮ´©ŰŮ’s ưƱŰs8 Ŧ‚ž“àà

‘¡Ŧ «¡’žs ĄŦ‚ŦŰ…ŦŰs¥jƁſs8

ƁŮ v Ŧقž‚ƀƁ´Ɓق¹ũ“ŮſŦۓ 8 Ű ĢƮƮžsdŦ«¡»ſŦۓ8 ŰĄŰ³ŮƳƮƮ… © ſŦۓ8àà Ű‘¡Ŧſsk¹Űs¹ĄŦ‚ĄŰ ³Ů ’…ŦŰs¥jűŦ‚fƯƳƁۓi©#v Ŧ¢ žsWŦűŦ€d»ƁŦſs8 ƁŮűŦ‚fƁŮŻs fŦ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ſŦ‚¡Ŧ

€ ž´Ŧ8fƁž“ ’¡sžŒ©o8Ŧ€¡€Ąsŧs8¹‘¡Ɓsk

%vf¢®k©àà>#€àà €Ŧ“ ’àà¡ŦŰŦ ƒ©’¡sžƁŮ‘¡ŦŲƁŰŮűŦ® ‚ĄŦ‚ ƀ€àà ’8‚¢‚cŰŮs¡“¢Ąsŧs8¹ »®>©iœŦŲƁŰŮŰŮ’ijűŦ»vàà Ŧ ®sŜšĄsààžs©žƁſš‚àà»®‚ sàࡓ¢Ąsààŧs8¹ſŦű“ààš…ààŦŮ ®¡slűŦ„ààž’àà¹vàà ŦŮ€kŦ“ #€ €Ŧ“ ž´Ŧſšũs©¡ƒ»ſ€

®€v©‚ŧs8¹%قàà¹~¡‚`ĄƁ ’¡sž‘àà¡ŦĄŦ‚’àใ©v´àà Ɓ ’¹v Ŧſsjidƀ²¡Ɓ»ƀ€àà Œ©s »ŧs8¹‘àà¡ŦtsbűŦƀŮsf8àà Ŧsàà ſŦű“š…ŦŮĄŦ‚ààŦŰ®€vàà©‚ ŧs8¹‘©k¦jþق¹€kŦ“ „àà¡Ű€ ſsààűŰsààk¹ŰŮƒàà©®àà>©iœŦŰs¹ ſŦű“š…ààŦŮ‘¡ŦĄŦ‚àà®àà>©iœŦ

’¡sž‘àà¡ŦĄsŧs8¹űŦ‚ààœ¡Ů®àॡ ƀ€àà Œ©oſsjidĄŦ‚’¹vàà Ŧ ®k¡ŮƁſš‚ààŧs8¹%ŮƁƒààŦ»vàà Ŧ ©fiƒ©’¡sž‘¡ŦŰŮſŦű“ààš…ŦŮ #v Ŧƀ€ Ąsŧs8¹ ‘¡Ɓsk ƀŰsŰŮ ®k©àà> %vf¢2ŽƁŦ’b “83ŽƁŦ8f’¡sž ‘¡ŦŰŮŽsàà>Ŧ‚lűŦſŦű“š…ŦŮ Ąsžs©ž»ſš‚ààĄsààŧs8¹’àà¡sž »®>©iœŦ»®‚»®àà Űs»®sŜš »ĄŰƁsààkƁŰs¹»®àà™s¡Ű»ž“àài ũsdsbƁ®¢€ű«7àà »‚¥f»‚k #v ŦŮ€kŦ“ ŦŰ®sj8Ŧ ŮŦ“Š¡ű“Ɓ‚_‚ũŰsc¹‚¡€ ųŰƁ‚žƁųű“šũŰŦűƁ®àà ű“š ŧs8¹ƒ©8f’¡sžŰŮ%قà๒s™Ŧ s®sj8ŦƁsàà©Ŧ‚e»àà¡Űs ũsdsb3ſŦ“kvCƁƀ€àà ©fi ’¡ŦŰŦſŦű“ààš…ŦŮ’àà2®sj8Ŧ #ٓ ®

Š¡ű“Ɓ‚à_‚àũŰsàc¹‚à¡€ Ɓ ųű“àš ũŰŦűƁ ®à ű“š ŮŦ“à Ąsŧs8¹‘¡Ɓskž´àŦsųŰƁ‚ž »à8fƁž“à ’à¡sžŒà©o8Ŧ€¡€ Ɓs©Ŧ‚e»à¡ŰsĄsŧs8¹%vàf¢ vCƁvà Ŧƀ€à ©fi®àsj8Ŧ ’à¡ŦŰŦ®àsj8ŦũsàdsbſŦ“àk #ٓ ® ũŦ‚©©eƀŰsŰŮ®k©àà>€jŦ€©

ž“àà ’¡sž Œ©s8Ŧ€¡€ Ąsŧs8¹ ‘àà¡ŦŰŮ%vàà ŦŮŰsààl Ŧ»®àà¡Ŧ€8Ŧ sƁƀق¹‚©©esààŧs8¹žsW’¡sž »®Ŧ“ ƁŰ®àà Űs»®™s¡Ű‘¡Ɓsk ‚k»ſš‚ž“i»ĄŰs8àà “® Űs Ɓٓàà ®’¡ŦŰŦ®ààsŜš’àࡀƁ ſŦ“k»®ààsj8Ŧũsààdsbŧs8¹ s ’¹v Ŧž“ ’¡sžŧs8¹€¡€ #v Ŧ®€Ɓs©Ŧ‚e»¡Űs 2®€vàà©‚3’¥k¡Ŧſsàà©sààĄƁ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

®s8šv “¢šƱ’7k C° ġƯsààُŦ€ C° ƱưsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8š v “¢šġ’7k_¥¡ C° ġưsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8šv “¢šĢ’7k ƁŮ C° ġưsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8šv “¢šģ’7k ’

vƁŮſsk¹Űs¹ĄŦ‚‚b€©ũ´©bdž´Ŧ ũŦŰsŦ®8ƁŮ…=ſsk¹Űs¹»ŽŦۀũssg’8f¢’ €kŦ“ €kƀ‚ààl‚b€©ƀűƁŰ’àà ũ´àà©bdűŦ #€¡Ů‚¢ ƀ€ űsšv “¢šƳ’7kàà_<kžűƁŰűŦũ´©bd‘¡Ŧ #vàà ŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦvàà “¢šƯƮ’7kàà űƁŰsƁ €©ũ´©bdűŦ„ž®8ƁŮĄŰs¹űƁŰ‘©ƁŦ‘¡Ŧ‚sk #ٓ€Ŧ“ v “¢šƯƯ’7k_¥¡űƁŰ»‚b s’sŚŰŦűƁƁŽŦۀũssg’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ #€ s®ŽŦ“ ƀsġűƁŰs’sŚŰŦűƁĄŰs¹ ſsaŰƀsűƁŰ‘©jlƁv>©’7kàà ŰslŸűƁŰűŦ űƁŰ‘©ƁŦƁٓ€kŦ“ ©bdŽŦ“àà ƀsƱűƁŰs ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

C° ġƯsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8šv “¢šƲ’7k ŰslŸ C° ġƯsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8šv “¢šƳ’7k_<kž C° ġƯsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

®s8šv “¢šƴ’dj C° ġƯsُààŦ€ C° ƱƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€

ũss “ ŰِŰŮŭ‚ ’8 ¢’8f Žs¡ŰƳĢƮƮ’7k Žs¡ŰƳĢĢƮ’7k_¥¡ Žs¡ŰƳģưƮ’7k ƁŮ Žs¡ŰƳģƲƮ’7k ’

Žs¡ŰƳģƲƮ’7k ŰslŸ Žs¡ŰƳƲƮƮ’7k_<kž

’j¡‚ŮŰŦŮŮۓ¹ŰIs «¡

 ŰŮs’j¡‚ƯĢĢƯsŧ‚’sàà ưƳIs «¡ ŰŮſ“àà©i©Ư¹ųűŰŦsàà®àࢀkŦŰƀ€àà #€ s®ũŦŰsŦŰŮ®¢€kŦŰ’j¡‚ŰŦŮŮۓ¹Ű ŰŮsŽs ġ® ŰŮs’j¡‚‘¡Ŧvàà Ŧ®k8f¢ #€Ŧƀ€¡Ů‚¢ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ĄŰs78ŦĄsũŰs¹ų‚¡ž Emarat‘¡ƒkĄsªjžŰŮ ĄŰs78ŦĄsũŰs¹ų‚¡žűŦũŦŰsŦvfv¹‚ ſsűŰŮ®ŮŰŮ›ŁĬňĬŕĄsàà‘àࡃkªjžŰŮ ŰŮق¹ž´ŦƁŮŦŮ‚7 v “àà ’k¡ƒv Ŧقž VŰs ĄŰs78ŦĄsũŰs¹űŦƀŮsf8 ŦŰs‚ĄŦűŦ #v Ŧƀ€ ’8‚¢‚cŰِŰŮư ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ũŦŰsŦ®“` …=ŰŮ‚b€©ũ´©bd ‚¡sàà ŰŮƁűƁŰƯư‚ààbƁĄŮ“dàà ſs8àà>‚ ƁŽƁŦűƁŰ®“` …=ŰŮ‚b€©ũ´àà©bd ƀ€ ’8‚¢‚cŰŮűƁŰĢsƱ’gbkĄsۓàà_¹ ŽŦ“ ž“ ĄŰs¹űƁŰ‘©ƁŦűsšƁŽŦ“ ƀsžƁŮ #v Ŧ #€¡Ů‚¢ž´Ŧ ŰŮ‚b€àà©ũ´©bd’àà¹vàà Ŧ®sŰŮ‘àà¡Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®ŮŰŮ€©ĄŦ‚®¢Ůsš

ŰŮ€¡‚ ƒ¹‚ƯƳŰŮƀ€ ŰŦƒ¢‚Ąs®àà_¹’‚ Ąƒ¡Ŧ“ſ€ ƀ€‚„s Ɓ€àà €Ŧ“ ŮŰŦƁ®Ů ĢƮƮƮƮųűŰŦsĄ€gĄs¡Ŧ€»ũŦ‚ààŦ“»´ ſ“Ÿ #€ €kŦ“ ŰŮƯƮƮƮƮƮƁŰŮ ű“©Œi¢%Š7k

ŰŮſs8àà>s‘©¤j¹űŦ’i‚‘¡‚ š®ŮŰŮ€àà© ŰŮ€© Ŧ‚ĄŦ‚Ąűsàà ƀŮsš#€ s®®Ů ŽsŰŮ‘©_©žĄslsàà űŦ‚8lƁŽsj¹€Űٮ٠#v ŦŦ‚Ŧ t ƴ%ƱƮvs t ‚®Ůt ſsŜš’s‚ ŰŮĄűs…š’s‚s‚ààb€©ũ´©bdŽ“ ŰŮ #€àà €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚đŀĆııijſss© ŰŮ®ààŮۓ tàà ‚®8©àà ŽŦ“©8àà>ŰŮƒ©œŰƒĄűs…š #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ƯƮvs

’ŮƁŰƁsƒ©®ààŮŰŮ€¡‚ ƒ¹Ŧ‚ƀƁ‚¢‘àà©k¦j ’ŦېŰŮſ“©i©ưſ€àà ƀ€‚„sàà žƁŮűs #ŮŦŮ€Ŧ“ ٓ ſŦŰŦ€¡‚ ŰŮ €àࡂ ààŰŮ ưƮƮ ‚àà ĄŦűŦ ŰŮ ſŦŰŦ€àࡂ

®>¹s’k¡ƒűŦ‚8ŦűŰŦ®7 “Ŧ"®ŮűŦƁ‚ž űŦƁ‚ž’k¡ƒ’¹€¡Ŧƀ€©k Œi8=ŠskűŦſ“k¹s‚¢Ŧ űŦ‚8ŦűŰŦv¡´ssƁŰv¹‚ ®7 “Ŧ"®Ů’‚ «¡ #ŮŰŦŮvü»v Ŧ®7 “Ŧ"®Ů®>¹s’k¡ƒ ƀ€¡Ů‚¢űsš’7kàà xkžűƁŰűŦ’¹űŦƁ‚ž‘¡Ŧ’ààk¡ƒ ‘©©dŰŮƯĢƮslk’‚ «¡‚©>ĄŦűŦŰŮ»v Ŧ „¥‚Ɓ®7 “Ŧ"®ààŮĄsűŦƁ‚ž#vàà Ŧƀ€¡Ů‚¢ Ąƒ¡Ű’s‚vàà “¢šƯűƁŰűŦƁ’8fŰŮűƁŰ’àà

#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ sűƁŰ®àà7 “ŦđŀĒĬŕııŃƀs¢ŮƁ‚ààƁưŽsààk©‚ ‘¡Ŧſs©®¡s’s’ààk¡ƒ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ #ٓ ®žsŝŦ’7k Ɓ’7k_<kž»’7k ƁŮ ŰŮƱƮƮsưĢƮűŦŦ€7Ɓ€`g’’8>ũŰsŦƁŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k Ąsƀs¢ŮƁ‚ààŰŮsűŦƁ‚ž‘àà¡Ŧ#€àà s®‚©e8 ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ũŦŰsŦ

ƀ€ v7ŮŦŮŰŦ‚ŰŦƒĢƮƮ ưƮƯƮŽs űŦŰs<¡Ŧˆ “ vàà>¡s®‘àà©¥sƁſŦ‚s8àà>®ààsW ũۓ’ŦŰٓ ƀŰsŦs¡Ɓ€¡‚ ĄsŮŦŮŰŦ‚ ‘¡Ŧ#€ks Űv7’Űs<¡Ŧſsűsàà ŰŮ‘¡´š ưƮƯƮŽs űŦſsűsàà ‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ®sŰŮ ƀ€sàà Űv7’ŦŰŮŦŮŰŦ‚ŰŦƒĢƮƮſ“k¹sàà #v Ŧ €kŦ“®‘¡´šv7vl‘©¥sƁſŦ‚s8> ’dŦ‚ www.dubailand.gov.aev¡sàà ’ ŕńı"ʼnıňǦļįıʼn’k¡ƒ¢ŧs=8ŦűŦ„žƁƀٓààM „¤ Ɓ€k¡sMŧs=8ŦŦŰ›ĽĬňļʼnǩʼnŕıŁ’k¡ƒ¢ ƀٓMŧs=8ŦŦŰĄ€k’8 Ů€¡€‚Űs¹žss #€k¡sMŽs7ŮŦŰũŦۓ8 ŮƁ %‚8_©ũs´ Ŧvl www.ejari.ae%v¡s ŧƁ Ʈġ"ưƮƱƮĢġƯ"ư%‘fiƀŰsj ļŃijńƢıňıʼn#Ĭı%©j¡Ŧ %ŲŰŮš šǥĭĬļ ĶĬŃİ šıŅĬňŕŁıŃŕ šıļňĬ ńijijļįıƟ ǙŃİijŀńńň ű“©Œi¢%Š7k

’v¡“ĄsũŰs¹¡€7 ®¥©Ɓ‚8¥Ŧv©¢ũŰs¹

%Ž“ž®iiHŦ‘©ŻƁ€k ®ŮŰŮũ´e8>Ɓ®“¥>ő´Ŧvj©’c´s…¡ŦƒŦ

ƳyƲsٓ ūƁŦ’ưƮƯư‚7sàà ŮŰŮ’¹€àà s® #v Ŧƀ€© Ű€ŰŮ ®“¥>ő´Ŧvj©%vf¢Ž“ž®iiHŦ‘©ŻƁ€k ŰŮŦŰĄ€ŰŮƯģ€ Űˆ “8ۓ ’ũ´e8>Ɓ #v Ŧƀٓ€s ưƮƯƱ¡‚žš ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ŰŮٓ ųŰŦƒ¢‘¡‚ƀűsŰŮŽ“ž®iiHŦ‘©ŻƁ€k ũ´e8>Ɓő´ŦŰŦűs%vf¢ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ v Ŧٓ7lƁ®s¡űs’i‚ŰŮƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ ũ´e8àà>Ɓő´Ŧvj©’c´s…¡ŦƒŦsƁ #v ŦƀٓƁ‚ƁŰ®ŮŰŮ®“¥> ’ŰŦűsĄsàà…=‚¡sàà ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ƀŰƁŮ‚€k¹v‚àà sĄŰŦŮŦĄsààsaŴ“` #€kŦہ¢®ŦŰٓ ٓ7l ĄŮs`8Ŧٓ7lƁ€àà Ű’¹®sŰŮvàà Ŧ®k8f¢ …¡ŦƒŦ’ƁŰưƮƯưŽsàà űŦƀ€ü8®àà‚ũŦŰsŦ »€ŰŮġyƱ’®i Ŧنs s€©“¹€ Ű»v Ŧ ƱyƳ®8f‚©€àà ŰƁ€ŰŮĢyư‘‚¹Ɓۀ©€©“ #v Ŧ’8s¡ų‚8>¢€ŰŮ űŦ®¹s‘©k¦jŽ“ž®iiHŦ‘àà©ŻƁ€kųŰŦƒ¢ ũŦŰsŦ®¥s8>© ’“sĄs’¡s‚ ‰f

ũŦŰsŦŰŮ®ie Ąsų‚¡ž‘¡‚8_© ƀٓ€s ŦŰv79€ ŰſsŰŮƁvàà Ŧ€l…= …©ųŰƁ‚žƁųű“šƁĄŰŦ€sjl©…=Ɓv Ŧ #€ŦƀٓM€ Űsl_=‚¡s űŦ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ưƮƯƱ‘˜ƁVƀsŰŮƀ€ü8®‚ũŦŰsŦŰŮŰs¹ŰŦűs Ą‚©©e’8 ¢Žs ŰŮſsű‘©js’àà>¡sgŰŮ ƱƯ€s ۓ_¹‘¡Ŧ»®i¹ۓ ’#vàà Ŧ’8àà Ŧ€ ŰŮ’¹®sŰŮvàà Ŧƀٓ’³sàà …s¹€ŰŮ

€kŦ“ ®Ų€klſŦ€ű‚ũŦŰsŦŰŮ‘¡€ŦƁűŦýưƮűŦ…© v©jŦƀ€kŮſsàà_‘¡ŦƁ€k8àà>ٓ ſŦ€ű‚ ŦŰs‘¡‚8l’àà_©js©ŮĄs’ààjŰŮ‘àࡀŦƁ #v Ŧۓ_¹‘¡ŦŰŮ’d “Ɓűs Ɓv s

#€kŦ“ ®ٓ ſŦ€ű‚ĄŦ‚ űŦ…©’¹v Ŧ‘¡Ŧƀ€kŮſsàà_€¡€ũsg©gC ſ€ Ų€klſsŦ“ ũŦŰsŦŰŮ‘¡€ŦƁ<kž«¡ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ưƮƯƱŽƁŦ’j©ŰŮ®Ůő´ŦŰŦűsŰŮſŦŰŦ¢’¡s‚

Ąűs Žsdſs¥ŦűŦũŦŰsŦv¡“ſsűsàà

®¥©Ɓ‚8¥Ŧv©¢ũŰs¹ſŦ“ààk’v¡“ũŰs¹ #ŮŦŮ‚7 Žs ưŰs78Ŧs Žsd’ſŦ€ààk’´’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ’dŦ‚s€kŦ“®ٓ ĄsũŰs¹Ąűsàà

‘¡ŦŰŮƯĢƮv Ŧقžsv¡“ũŰs¹ƒ¹Ŧ‚’ #€k¡sMŽsdŽs ưũ€’ŦŰũŰs¹ ‚™sŽsŰŮ’¹ĄŮŦ‚Ŧ»ŮƁƒŦſsűs ‘¡Ŧ »€k s®Ŧƒ<®¥©Ɓ‚8¥Ŧv©¢ũŰs¹ĄŦŰŦŮ ŦŰslŰs¹ſsűs ‘¡Ŧ’’dŦ‚s€kŦ“® #€k¡sMžsŮŦ Űs78Ŧsƒ©sũŰs¹€¡€W’k¡ƒv Ŧ®k8f¢ #€ s®ŰŮƯĢƮ’s ư ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®ŦŰsŦſŦŰŦà࢒¡s‚àà €¡‚ ƯưŽ“gk‚àà©®¡ŦŰŦŮ…àà=ŰŮ ’àà>¡sgŰŮ’¹ٓŰŮŮŰs©i© #v Ŧƀٓ‚Ŧ‚’8 ¢Žs s ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€¡‚ ŰŮŮŰs©i©Ƴ¹Ÿ“j< ®sűƀűs‘©js’àà>¡sgŰŮ ŮŰs©i©Ư…s¹ưƮƯưŽsàà ŰŮ #€k8 ŦŮ®jŰŮ ¹Ÿ“j<’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ

ŽƁ€à Ű€à ŰŮ sà ®àŦŰsŦ sà Ą€àk Ɓ ſŦŰŦà¢ ’¡s‚à

®Űs ſŦŰŦ¢’¡s‚ ‘¡‚‚ Ɓő´Ŧſsűsàà ųŰŦƒà࢒àà ’¡s‚àà Ÿ“j<»®Ů®àà™ŦŰŦ ®Ůő´ŦŰŮ€¡€ĄsĄŰŦàࢠ’ưƮƯƱŽs ŽƁŦ’s…àà ŰŮ ŰŮ‘¡Ŧ#€©àà ېŰŮŮŰs©i©ĢƱ ®‚ũŦŰsŦŸs7Ŧ’¹v Ŧ®s ’¡s‚àà ®i¹vàà>©ŰŮƀ€ü8 ŽƁŦ’ààj©ŰŮ®ààŮŰŮſŦŰŦàࢠŰŦ‚ŽƁ€ۀŰŮĄŰsŽsàà

Ą€kſŦŰŦ¢’¡s‚àà Ɓ€k8‚¢ ſŦŰŦ¢’¡s‚ ‘©ƁŦſsšűŦ„ž #€€ ’8 sk ®Űs ssĄ€ààk»ũ€‘¡ŦŽ“àà ŰŮ

ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


ISSUE 843

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 843


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽÂ&#x2019;=>ĆŻĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k_ÂĽÂĄÄ&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°s7ÂĽÂĄÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;Ă Ă _Â&#x2018;ÂĄĹŚ Â&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;j Â&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚ vÂĄs>Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_www.ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚ Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Ć&#x20AC;Â&#x201A;_8kĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A;Ă Ă  sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Ć Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;>Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠ sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8Ă Ă  ĹŚÂ&#x192;ŠÂ&#x20AC;kjĹ°ĹŚ ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;_ŎŰÂ&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ?ĹżsĹąs

Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC; sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A; sÄ&#x201E;ĹŚÂ&#x201A; ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sbŹŌ #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ ÂťÂ&#x20AC;³ŌĹžÂ&#x201C;ÂĄÂŽŸÂ&#x201C;7 }ĹŚÂŽĆ&#x20AC;Â&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ Â&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠ Ĺ°sfĹŚueisug skĹŚĹŠsŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚĂŤuÂ&#x20AC;l8> ĆŻĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?šÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽ #ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌĹ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă > ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥ŤƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť~Â&#x2DC;s Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƳĥƹĆ&#x20AC;Ĺ°sj "ĹŽĹŚĹŽÂ&#x201A;ĆŻĆą"Â?lĹ˝sĂ

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ svšÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes once a week on Sunday targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 10,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƯ ưƯ ƹĢ ĥư ĥƹ ĥģ Ģƹ Ģĥ ĢƳ ģƎ ģư ģģ ƲĢ Ƴư ƳĢ


8Ɓ´¡Ɓ»‘©ű»ſsWŰsžšųƁ‚

ſsàà8àààà>àààà‚ààààà¢ŰŮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš sk¡Űss¹€¡Ůs Š‚ũ“ƳƮƮ

ų Ɓ‚   ų

 Ɓ‚

ž“¥©

Marina Pinnacle

’Ŧ“ ưƁƯſsWŰsžš ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs „¹“Űs©> ũ€€kiŶs>Ŧs őŰŦ€’űs©ſƁ€ ®¥s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯĢƮƮ €¡Ŧű© Ɓs¡ŰŮ€¡Ůs

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƲĢƮ s¡Űُs¹€¡Ůs

Ŧ s Ŧ

ſƁsſƁŦŮ Stand point A

s

Ŧ

sk¡Űs®Ů Pinnacle Tower

Amwaj 4

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

Ŧ s Ŧ s

Ŧ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ €ki¡šŦ‚j©€¡Ůs s¹’i7

sk¡Űs®Ů Trident waterfront

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƯģƳ sk¡Űss¹€¡Ůs

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưĢƮ s¡ŰŮ€¡Ůs

ƀŰ

V3 Tower

s

űŰƁs«©Ŧ‚©j

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƮƲ Žss¹€¡Ůs

sk¡Űs®Ů Sulafa Tower

s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“Ƴġģ „¹“Űs©>

®„k¡ƒ© Churchill Tower

ƀŰ

ƀŰ

s

Ŧ

ſƁsſƁŦŮ 29 Boulevard

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ s ƀŰ

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

Ŧ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƳĢƲ v “¢šŽƁŦűŦ’©iŚ

ų

ſ“¡űs¹Ŧ

vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“Ģģġ €ki¡šŦ‚©j€¡Ůs „¹“Ɓs¹’i7 Saba 2

Ɓ‚

 Ɓ‚

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƯƯƳ ĄŰs7ŦƁ®k¥ss s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

Š‚ũ“ƯģġƮ ’f©i ū‚ƁſŮŰs¢€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š

ſ“¡űs¹Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

sk¡Űs®Ů Ocean hights

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ưſsWŰsžš

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“Ưģġġ sk¡Űs€¡Ůs

ų Ɓ‚ 

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư´¡Ɓ ®k¥ss»4Eª¡s Š‚ũ“ưġƴư

ų

 Ɓ‚ ų

 Ɓ‚

ſƁsſƁŦŮ Loft Central

ƀŰ

Ŧ s

sk¡Űs®Ů

Marina Pinnacle

űŰƁs«©Ŧ‚©j Saba Tower

Bahar 6

Spring 7

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƳƯƯ €¡ŮsƁ®k¥sĄŦŰŦŮ ‚=8 ŦűŦ®8j>

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưƲƯ Ɓ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ’f©i ū‚

ƀŰ

ƒk¡‚¢ Samar 2

ų

Clayton

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƯƱ s¹’i7 ©7ű€¡Ůs ^k¡‚¤ Ŧ

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƳƮƮ s¡Űُs¹€¡Ůs ®„k¡ƒ©

00 99 55 79 70 79 93βϴϠϔΗ

ž‚8ü‘©¥s’“sSadaf 5

ų Ɓ‚ 

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

00 99 55 79 70 79 92 /

ſƁsſƁŦŮ Burjside B u Boulevard

ƀŰ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƲưư „¥iƁŮ

„©ifƁ®“žŮŦűš’gbkŰŮv¹‚ v7vlƀŰƁs_# ĄŰŦƒ¢’¡s‚ Ɓ®¥s»ĄŰsDƀŰƁs_# ®iiHŦ‘©‘©ggüƀƁ‚¢t¡“`sĄŰsDƀŮsšĄsƀVƁ‚ž’˜ŦŰŦ#

Ɓ‚

X 1 Tower

ų

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ų Ɓ‚ 

v©¥s€ŰŮ€s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ ƒl<’s ƒ¤ šs


0917 7777 685

ƯĢƮƮ ŰŮ

091772 44 944

ĢĢƮ ŰŮ

0917 00 13 009

ƯĢƮ ŰŮ

0917 01 555 01

ƯĢƮ ŰŮ

0916 66666 39

ƲƮƮƮ ŰŮ

091772 44 844

ĢĢƮ ŰŮ

0917 00 16 004

ƯĢƮ ŰŮ

0914 04 03 02 8

ƯĢƮ ŰŮ

0917 7777 158

ƯƳĢƮ ŰŮ

0912 88 33 66 2

ƳƮƮ ŰŮ

0917 008 0048

ƯĢƮ ŰŮ

0917 22 11 917

ưĢƮ ŰŮ

0915 5555 075

ƯĢƮƮ ŰŮ

0912 88 33 66 8

ƳƮƮ ŰŮ

0914 03 03 03 6

ƱƮƮ ŰŮ

0917 00 125 00

ƯĢƮ ŰŮ

0915 5555 323

ƯƮƮƮ ŰŮ

0917 7777 174

ƱưƮƮ ŰŮ

0914 09 09 09 2

ƱƮƮ ŰŮ

0917 20000 21

ĢƮƮƮ ŰŮ

0916 6666 994

ƴƮƮ ŰŮ

0912 88 55 822

ƲƮƮ ŰŮ

0915 2 900 700

ƱĢƮ ŰŮ

0917 0222231

ưƮƮ ŰŮ

0916 6666 096

ƯĢƮƮ ŰŮ

0915 2 7777 07

ĢƮƮ ŰŮ

0917 0444471

ưƮƮ ŰŮ

0912 87 88 588

ƳĢƮ ŰŮ

0917 5555 181

ġĢƮ ŰŮ

0915 2 888808

ĢƮƮ ŰŮ

0911 66666 71

ƯƲƮƮ ŰŮ

0912 88 55 811

ģĢƮ ŰŮ

0917 4444 191

ġĢƮ ŰŮ

0917 0 44 40 49

ƯĢƮ ŰŮ

0916 99999 71

ƯĢƮƮ ŰŮ

0912 88 55 822

ģĢƮ ŰŮ

0914 69 69 69 2

ƱĢƮ ŰŮ

0917 0 44 40 48

ƯĢƮ ŰŮ

0917 66 44 66 1

ƱĢƮ ŰŮ

0912 87 87 122

ƲƮƮ ŰŮ

0917 2222 571

ưƮƮ ŰŮ

0917 05 05 05 4

ƴƮƮ ŰŮ

0917 0003830

ưƮƮ ŰŮ

0912 87 87 133

ƲƮƮ ŰŮ

0917 2222 783

ưƮƮ ŰŮ

0917 05 05 05 9

ƴƮƮ ŰŮ

0917 000 8680

ưƮƮ ŰŮ

0917 77 88 117

ģƮƮ ŰŮ

0919 9000 766

ġƮƮ ŰŮ

0917 0220900

ƯĢƮ ŰŮ

0917 85 00 700

ƱƮƮ ŰŮ

0917 77 88 177

ģƮƮ ŰŮ

0916 56 56 56 2

ġƮƮ ŰŮ

0917 8 533 533

ưģƮ ŰŮ

09174600800

ƱƮƮ ŰŮ

0912 885 8082

ģƮƮ ŰŮ

0919 06 06 056

ưĢƮ ŰŮ

0917 224 20 24

ưĢƮ ŰŮ

0917 2222 166

ĢƮƮ ŰŮ

0912 88 55 007

ƯġƮƮ ŰŮ

0919 919 2141

ƱĢƮ ŰŮ

0917 4333533

ưĢƮ ŰŮ

0917 2222 177

ĢƮƮ ŰŮ

0912 88 33 99 2

ƳƮƮ ŰŮ

0919 9 722 722

ƱĢƮ ŰŮ

0917 0222009

ƯĢƮ ŰŮ

0911 9999 700

ƴƮƮ ŰŮ

0917 777 63 66

ƳĢƮ ŰŮ

0919 0 530 530

ƱƮƮ ŰŮ

0917 01 444 01

ƯĢƮ ŰŮ

0911 9999 800

ƴƮƮ ŰŮ

€ŰŦ€s”‚¬msſs8 ŦƂs€”sWŊ€:€


‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƳġƱƀŰsj »ƯƱƴưŮŦقƯƱ»’7k_¥¡»lŽs

Sunday, 4 August 2013, Issue 843, 9th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 843  

Ertebat Magazine Issue 843

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you