Page 1


93

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ũŦŰsŦ

® ®ŮŰŮƀŮs©ž‚s®¡Ŧ“žƯƲſŮƁƒŦ ƀ€k¡šŽs Ʊ

‚sžƯƲv sàà űŦgƁjƁƀŦŰſsűsàà »ƀŮs©ž‚s®kj¡Ŧ‚ƒ¹‚Ws ŰŮ®s© sk… “žź€s’¹ŮŦŮ‚7 ưƮƯģsưƮƯƱĄsŽsàà ŰŮƀŮs©ž ƀ€¡Ů‚¢‘©©dŰŮſ“©i©ġĢųűŰŦ’ààŽƁŦűsv sàà ®7¡‚g’k¡ƒs®Ů #v Ŧ € s®ưƮƯġƁưƮƯƱĄsls ŰŮƀŮs©ž‚sžƴv s s Ŭ‚ ‘¡Ŧ«¡űs €Ŧ“ žƯƮġ’ưƮƯģŽsàà sŦŰƀŮs©ž‘¡‚sĄsž¹ŮŦ€dŸ“j<ŰŮ’¹ ŰŮƁ‚8Ąsƀsœ8>¡ŦƀŮs©ž‚sžƱġsàà žƳƲ‚™sŽsŰŮ#€sàà Ű #ŮŰŦŮٓƁũŦŰsŦ ƒj¡sx©i %Š7k

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

92


91

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


─ё┬Ѓ┬ц ┼А

┬«┬ю┬ѓ┼Е┬Њ┬ѓ ┼«

┼Й┼░sl┬Ъ┬Ф┬А┼Д┼АкЂкђ┼«┬ѓ├а├а┬╣┼Х┬Њi=┼Д┬Њ ┼д┼░┼«┼д┬Њ├а├а┬Љ┬А┼д ┬љ┬њ┼д┼░┬њ├а├аjкЂ┬ђ┬А┬Ѓ┬А┬ѓs┼┐┼А─ёкЂ┼░┼д┼░┼│┬ѓ├а├а┬Њ├а├аj┬Е #┬ђ┬Е┬Ѓ ┼┐┼А─ёкЂ┼░кЂ┬ђ┬А┬Ѓ┬А┬ѓ┼║┬ѓ ┬Ф┬А┬Ј ┼д┼«┼д┼░┬ѓ├а├а ┼«┬Љ┬А┼д┬│s ┼┐кЂ┼░┼«vs├а├а к░┼Е┬ђ┬њкЂ┬ђ┬Еs├а├а ┬Њ┬ц┼┐┬Њi┬Аss┼д┼░ ┼д┼░┬ѓ ┼«┬╗┼┐s┼▒┬Љ┬А┼дv├а├а ┬Ђ┬б┼▒┼д┬ђd┬╗┬њ8├а├а ┼д┬Ђ┬б┼░┬Ѓ┬А┬ѓ #┬ђ┬Еk┬╣┬Ј┬ЕкЂкђ┼«┼░кЂ┼А┼┐кЂ┬ѓ┬Е

%┬њ┬Еl┼▒┬ѓ

#┬ђ┬Еk┬Ц┼д┼░┼┐s ┬ѓ кЂ┬њ8├а├а> ┼Д┬Њ ┼д┼░s┬«┬ю┬ѓ┼Е┬Њ s┬ђ┬Еk┬╣┼«┬ѓ кЂ┬ђ┬А┬Ѓ┬А┬ѓкђs┬ю8 ┼«┬Ј ┼д┼«┼д┼░s┼┐┼А┬ё┬ц

┼┐┼А┬њ┼д┼░┬ѓ┬Ц кЂv├а├а s#┬ђ┬Аs┬Е┼░┼«кђ┼░┬Њ┬ъ┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њ кЂsj ┬њg┬ў┼д┼»┬њ┬«┬ю8├а├а>┬ѓ┬Ц├а├а ┼┐┼д┬Ѓ┬Е┬ђ┬Еk┬╣┬њs┬Ў┼д #┼«┼░┼д┼«┬«┬ю┬ѓ┼Е┬Њ┼┐┼«┬Њ┬Љ┬А┬ѓ┬Е├а├а s┬А┼│┬ѓ┬Љ┬Еk┬дj

кЂкђ┬Ѓj├а├а ┬Њ ─ёs┬«┬ю┬ѓ┼Е┬Њ┼░sl┬Ј`┼░┼« ┼▒┼дv ┼д┬ѓ8l┬╗кђ┬ђ ┼░┼д┼▒s┼«┼░┼дкЂ┬љ^┬ѓ ┬Њ ┬ђ┬А┬ѓ7┼д┼░кђ┼«sf8 ┼д┬ѓ9┬╣┼д┬ђкђ┬Ѓj ┬Њ кђ┬Њ┬Е┬Љ┬А┼д кЂ┼Йs ┼Е┼░┬Њ├а├а┬Ю┬њ┬╗кђ┬ђ├а├а_┼ЙsW┬Ј`sкЂ #┬ђ┬Еk┬╣┼║┬ѓ`┬њ8=┬ъ

%┼Й┼▒┬│┼«┼д┬Њ ┼«┬ђк»к«%кђ┼▒s┬«┬ю┬ѓ┼Е┬Њ ─ё┼░┬Њ ┼д┬Ђ┬Ї sк▒%┬ѓ┬Ц ┼Й┼▒┬│┼┐┼д┬Ѓ┬Е┬њ%кђ┼«s v s к»y─А%┼│┬ѓ┬Ф┬Акђ┼▒s┼│┬ѓ┬Њj┬Е

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

90


®ji

Æٓ ®_ŸĄŮs_¢wsŲ‚Ŧ‚Ÿ Žs ŰŦ’€Ŧ“®vs‘¡Ŧ‘©k¦j Űsl ŦĄŦ‚‘ ƁŰ®¢‚© v´«¡ €k¹«j¹ſŦ‚ààœ¡Ů’2‘©7ŦŰsààŝš3 ®s¡ſs¥ĄŦ‚ààƒ©ŦŰslšv©ssàà ‚űss#€àà_=sgŰŦ’sàà_€¡€l …=€Ŧ“®ſsàà>Ŧ»àà_Ÿſ€ ŦŰ’©7is¡_ŸĄ€©f űŦĄ‚8àà_© €ٓۓ`‘¡Ŧ‚ſŦ€kj_ŦŮ#€k©7 ŦŰ’©7ksŮsa€Ŧ“®‚Ŧ‘¡Ŧ’à๠ƀ€sàà_Ůۓü’¹€Ů…àà¡ŦƒŦ #€Ů®ſs_‚~™ŦƁŦŰق

89

/

www.ertebat.ae

/

Œ_¹ “8ۓ ƀsœàà_ŦŮ ſŦ€kjàà_ŦŮ ŰŮs_Ÿſ€àà Ůsàà_¢’¹€Ŧƀق¹ ’ƒ©‚œ¡ŮŮŦ‚Ŧ’€Ŧ“®Ų‚‚Ŧ #€k¹«j¹ƀűŦ€Ŧſsj €ٓ7‘;jb‘¡ŦűŦ…©žſŦ€kj_ŦŮ Ůs_¢Ų‚ſsűŰŮsàà_ŸŦ‚Ÿ’¹ ‘¡Ŧ’¹€k¡“¢®ſ“k¹ŦsŦ€“àà ® ‘¡Ŧ#vàà ŦŰŦŮۓ ‚‚ààŦƁŮűŦ‚ààŦ ũŦ€¡€l€ààk¹®«j¹ſsàà>Ŧ’‚Ŧ ‚ƀق8àà>¢€¡ŮſŦ€©«¡’¡ŦŰŦsààŦŰ ŦŰſŦ‚œ¡Ů‘©k¦jƁƀقà๮s¡ſs¥ »Ů‚œ®ſš’’¦š~™ŦƁ…¡sMsàà ’i<ŰŮ’¹…Ɓ²ž‘¡Ŧ#Ůűsàà ƀs¢š ‚àà_8k ņʼnǩįķńŀńĵļįĬŀ ĆįļıŃįı Ąsvs’¹v ŦƀŮŦŮſsàà_»ƀ€ ’»Ų‚űŦàà_Ÿſ€àà Ůsàà_¢ Ɓƀق¹Ŧ‚ŦŦŰvs‘¡Ŧ’¹ĄŮ‚ #€k¹®«j¹ſšſs¢€kk©’ ſ€ Ůsàà_¢’¹ƀŮŦŮſsàà_s’8s¡ Ůs<¡ŦŦŰ‚8d© Ɓ€¡ŮſŦ€©«¡àà_Ÿ ®s¡ſs¥ŰŮق’€ààŦ“®Ɓƀق¹ źŦ‚ Ŧˆ©üŰŮ®ààsj8ŦũŦ€àࡀl #€k¹«j¹

ISSUE 831


®ji

ŰŮŦېlĄs©j` €¡‚©œsj©žŦ“ ŰŮ®¡Ŧ“®¥ ƒžſssœ_©žűŦ®¥¡ũŦŰsl ŦŲs Ŧ‚ »€k¹®ŰŦ“ ŮŦŰ‚¥fsj©žŦ“sſق¹‚f »s©s8¡‚ Ą‚©¢©j`€¡sٓ ®¡Ŧ“Ąs‚fàà ŰŮƁŰ‘¡ŦűŦ «àà ƒžŽƁŮŦ‚¢€¡“¡Ů#€©k¹Ž“¹“Ą‚œ¡Ůſsű’ŦŰ ƀق¹’©“s‚f ‘¡ŦſŦ‚s>’®¡Ŧ“žsœàà_©ž vŦ‚8 ŦƁ€kk©_kٓ ®€kĄƁŰžŦŰš’¹vàà Ŧ žsŝŦƁũsji¹ŽƁ€»sààsjdsŦŰٓ Ɓ€ààkk¹ Ŧ“Űsàà_‚Ŧ‘¡Ŧvi#€kk¥Ž“eàà_ٓ ĄsŰs¹ s¡ŰŮ~bàà ŰŮŦ“Űsàà_űŦ’¹vàà Ŧsj©žŦ“ĄƁŰ Ŧ“ŰŮſ²©>¹ŦűŦƒeƀŮsf8 ŦƁŰ‘¡ŦűŦvàà Ŧ‚8j¹ ®8Ɓ#€Ů®…s¹ŦŰſšق¥ijƁƀق¹ŰŦ“àà ŮŦŰ »€k¹®‚f Ą‚8ŰŦƒƯưŸsfŰŦŰŮsj©žŦ“«¡’¹ ƯƳƮƮŸsfŰŦŰŮūŰs ĄsaŽŮsd‘©s¹ŰŮsŰs_ ‘¡ŦŰŮ’8>‚Ųskàà Űs¹«¡#vàà ŦĄ‚8ưġƮƮs ’bŦŰ‘¡ŦŰŮĄ€Ŧ“àà ¬©’¹vàà ŦŮŰsl Ŧ’k©ű Ą‚©¢¥ űŦ^kĄslŦۓſ€© “ž’¹ŮŰŦ€ٓƁ ŗs¹űŦŽƁŮŦ‚¢#€k¹Ą‚©¢“i®gj®¢‚s© ű“7Ɓ‚ ưġƮƮŸsfŰŦŰŮĄ‚àà©¢Ůs¡’¹ŮŦŮ~©™“ſ€k^ààk©¹ ‘©kŸŰŮv Ŧ‚8lƁŰ‘¡ŦűŦ»Ů“ ®Œ©d™Ą‚8 ũs“™“‘¡‚8jlƀŰsŰِ©j`ůsŚŦ®b¡Ŧ‚àà #€©k¹ŰŦ¢ŦƁ‚œ¡Ůſsű’ŦŰٓ ®¢€ű

€ Œ_¹ĄŰŦŮŰsƀ€kŮ‚© oſV v>© “8 ´’ž“ “®“i

Ŭ´bŦ’àà’¹ق©¢®¥àà ’àà³ ŰŮsàà ààŰ ƀŰŦ“àà¡Ů ŰŮ ®s¢Žsàà‘¡Ŧsàà#€ààk¡ƒ¢® àà“vàà>© “8 ´ũsààƁŦ ŰƀŰŦ“àà¡ŮŰŮ®k¡ƒ¢’àà³’ ’8f v©d™Ɓ«¡ŰŮƁٓ ®M ƀŰsƁŮ’¹®sűsق©¢®ŰŦ‚ #€s¡’ŦŮŦĄŰŦŮŰs İļĬŅĬǥʼnı’àà¹ŮŦ€¡ƁŰ‘¡ŦŸ“Ɓ űŦŰ«¡ſ“k¹sٓàà ®ƀ€Ŧ“ #ٓ MSXſV’àà¹ŮŦŮſsàà_xàà¡s8 ®s8àà sƀŮŦ“s űŦ®àà_=’¹ űŦĄŦƀ€j…=ŰŮ»vàà slV vàà Ŧƀ€àà ‰f»s¥ſsű ®¡sàà sk ŰŮŦŰ®jl…ààgƁ ˆ¡Ŧ‚àà vCĄ‚© oĄŰŦŮŰsàà #ŮŰŦŮŰŦ“ Ů

®¡sàà sk ŦŰ®VſŦ‚œàà_Ɓ²ž ‚œ¡ŮƁƀŮsų“’’¹€Ŧƀق¹ űsš€k¹®«ààj¹ſŦŰŦ€s8àà>ž #€űŦ€s©‚© o’ŦŰĄŰŦŮŰs ®¡sŦ“‘àà¡Ŧ»ſsàà>Ŧź´àà ‚ ’k¡ƒ¢’³ŰŮ‚© o’¹‚©œj_Ÿ «¡ ٓàà ® ƀ€ààŦ“ ®ààk©k ®8ƁƁvàà Ŧ®àà8“vàà©d™Ɓ ®b©üˆ¡Ŧ‚àà ’¹€Ů®ĄƁŰ ŮŦű“ƁŰŮsààſ€sƀ€űĄŦ‚àà €¡€ũsg©gC#€àà s7tàà sk Űs¹Ɓűs «¡’¹v ŦſšűŦ®¹s ’ŦŮŦƁŒ“Ž“;àà>®“¥“ ’¥šűŦ„ààž#vàà ŦĄŰŦŮŰs «¡€ ŰƁŰs«jŚ ’àà “

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

88


###┬«┬б┬ђ┼▒

###─ё┬ѓ┬Е┬юкђ┬ђ┬А┼«s─ё┬Њ ┬«┼░┬Њ7<┬« s┬б ┬ѓ8┬б┼░┬Ѓкђ┬ѓb┬Ф├а├а┬А┬Ј┬Е┬Ц├а├а_┬╗┬ђ ┬«s┬б┼Аs┬«кЂ####┬«k┬Е7┬њ┬╣─ё┼▒кЂ┬ђ┬ѓ├а├а ┬Њ├а├а ┬Ф┬А┼«┬Ѓ┬љ┬њ┬њ┬╣┼Д┼Акђ┬ѓbкЂ┼« ┬ю┬А┼«v┼ю┬њ┼д┼░vs┬ю┬«s┬б ###┬ђk┼«┬« v sk кЂ ┬ђ┬Њ ┬«M┬«┬Ц┬А┬љsкђs┬б┬г┬Е^k ┬њ #v v ┬Њ┼А┬«┼д┬Њ ┼д┼░┼┐┬ђ┬Е_=v┬Аsl┼░┼« ┬ЦкЂ┼«s┼д ┬╗┬љ┬Е s┬ѓ┬«7sкЂ┬ѓv= ┬њ┬Ъ┬ѓ┬ё ┬ъ ┼┐sM┬ђ ┬ѓ8┬б┼░┬Ѓ┼┐s┬Ц┼д┬њ<┬Е8┼░┼«кЂ┬╗ ┬ѓ┬Ј┬Ц_┼┐sj┬А┼д┬ѓ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬љl ###┬ђs┬А┬«┬Ёs┬╣┬Ѓ┬Е ┬╗^k s┬њ>┬Аsg┼░┼«vsbкЂ┬«┬ѓ┬Љ┬Е ┼░┼«┼Д┼А кЂ┬ѓ┼Ф┬ЊE┼«┬Њ ┼║┬ђ┬њ┼┐┬ђ┬Е├а├а ┼░┼░┼« кЂ┬╗┬ѓv=├а├а ┬ѓ├а├а t┼д┬ѓ┬њ #v ┼д┬ѓ┬љj` #┬ђ8>┬А┼д┬«─ё┬ђ┬іs┬Љ┬ЕкЂ┼дv_┬ъ┬╗^ k

#┬ђs┬А┬«s┬А┼░┼«v┼ю┬њ┼д┼░┼«┬Њ кђ┼д┼░###┼Д ┼Аs ┼д ┬╗┼д┼░┼┐┼«┬Њ┬љj`кЂ─ё┼░┼д┬Њ8 ┼д┬╗┬«8=

┬ѓ ┬╗┬«d┼дкЂ─ёskd┬╗┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼« #┼«┬ѓ┬╣┬Њ<8>┬ђ┬Аsv ┬Ђ┬бкЂ┬«┬ѓ┼й ┼«┼░┼« ###┬«┬Аs┬Екђs┬Њ┬╣v ┼д┼Й┼▒┬│┬«s┬б v>┼д┼░┼┐sj_┬Ъ┼┐┼д┬Њ┬«s┼д###v ┬Ђ┬бкЂ┬ђ┬Е├а├а_=┼┐┼д┬Њ┬«M┬«s┬б ┼«┬ѓ┬╣┼░┬Њ7кЂ

87

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

86


85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


őٓ¹

ũs7kš

€©k¹«j¹ų“œ¡űsſŦ“©sƁŮ‘¡Ŧ’ #€k ‚ſŦ“=8 Ŧ’

#€©k¹Ŧ€©žŦŰslš»v>ź´8 ŦƯƮ‚¡“`ƁŮ‘¡ŦŰŮ

#€©k¹Ąƒ©š^Ű’“M9ŦۏœkũsŦ“©‘¡Ŧ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

84


83

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


®_¡ŦŰš

Ɛ©k¹ƀŮsf8 Ŧ®œ‚š_Ÿ’¡s űŦ’“œŸ s^Ű‘à ƁŰ’¡sà ’“œŸ’¹€¡‚©¢®Ůs¡®“ ’slk’ſق¹‘¡‚Ws űŦƁ€©k¹ĄŰƁš“ſs…¡ŦŰšŰŮ€©Ŧ“®’¥i€©k¹ſsü8Ŧſsvà “žĄƁŰŦŰ #€©Ůſs_v©´ ٓ „žƀk8>ſق¹…¡ŦŰš s’¹€©8>®¡sIs ’8 ŮſšűŦsj s¡š ’slk’ſق¹‘¡‚Ws#€©k¹‘¡‚W’s ŰŮŦŰſق¹…¡ŦŰš€©k¹®d Ŧ€8Ŧ ſsü8Ŧſs88à “žĄƁŰŦŰs^Ű‘à ƁŰ’¡sà ’“œŸ’¹€¡‚©¢®Ůs¡®“ #€©Ůſs_v©´ ٓ űŦƁ€©k¹ĄŰƁš“ſs8_¡ŦŰšŰŮ€©Ŧ“®’¥i»€©k¹ Ɓ®¡´ ’¡s «¡űŦſsàà_Ÿ…¡ŦŰš #€©k¹ƀŮsf8 ŦĄŦƀ‚gs¡ Ɓ®i©€ks®¡s^ŰſšĄƁŰ„¤àà

€© s’8 ŦŮv ƁŮ€¡s #€©ƒ®šs¡ €ksĄ‚àà®d©7 Ąsàà^ŰűŦ’à๠#€©k¹ƀŮsf8 Ŧ®ۓs¡ĄŦƀ“l #€k s »€¡Ů‚¹Ŧ€©žŦŰſs8Ŧ“GŮ^Ű’¡sàà ‘¡Ŧ€©Ŧ“®ŦŰ®œ‚š_Ÿ’¡s #Ʊ %€©k¹ƀŮsf8 Ŧ’“¢ _Ÿ’¡sàà ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà ŦűŦ7ƫ s€©ƒ’ŦŰslšۀgš€©k¹®d

#ٓ v Ů«¡ŋis¹ #ٓàà «àà_ ŋis¹’¹€©ŮƀűsààŦ ’¡s €©Ŧ“®»€àà «_ ’¥©sű ’¡sàà ’ŦŰſs…¡ŦŰš®iŦ^ààŰƫ ŮۓĄs^Ű«Ÿ“¹’àà s¹«¡ŰŮƫ Ɓv©´ űŦƁ€©sNſsàà«ižĄƁŰŦŰ s‚8lsàà€©k¹’s™Ŧſsàà_Ÿ ^ŰƁƀقà๞sŮŦsŦŰſsàà‚c #€¡‚7ũٓ ĄŰƁš“ ’8 ŦŮĄ‚8_©žŦƁŮƁ€“àà t©¹‚ ’¥©sű#€àà¡ŰƁšvàà €ŦŰſs8Ŧ“GŮ

’dŦ‚…¡ŦŰšžűŦ“ƀűsààe«¡’#Ư žűŦ“žsààW€©Ŧ“8sààŝšŰŮsàà€©k¹ ^ksjsŦŰſsűs©Ůۓ…àà¡ŦŰš #€©k¹ĄŰŦ€¡‚ Ɓƀق¹ «©¥kžƁŰٓžž‚¹«¡»ŽƁŦ’àài‚ŰŮ t sk_Ÿ’¡s «¡„¤ Ɓŧ“ #€©k¹ĄŰŦ€¡‚ žűŦ“ſ€àࡂ ’i‚‘¡‚tààs#ư ſقàà¹^ààksjƁtà੹‚…àà¡ŦŰš žűŦ“ſ€àࡂ űŦ€ààd#vàà s^Ű ŦŰſsŰٓžž‚¹Ɓ’8Ű’s ’…¡ŦŰš Ąűs ‚¡űĄŦ‚#€©ƒſs8ۓĄƁŰ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

82


ſŦ‚¡Ŧ

ŰŮ®¡“i©¹ƱyĢ®k©űt© v Ŧق ‚l “

űŦ#v Ŧƀق¹€ ŰĄ‚l “«¡’s ’¦sŰŮ®‚¢“i©¹ƱyĢ®k©űt©àà

ƁƀűŦ€Ŧ’¹€ v Ŧق‚œ¡Ů®k©űt©àà ‘¡€kŸ®k©űt©àà ‘¡Ŧ’“ #ŮŰŦŮ®d©7 ſűƁ t© ‘¡ŦŮs¡ű€ ŰĄŦ‚®ji’¡sž»ĄűŰƁsàà_¹Ůslſsàà sk Űs¹’8f¢’ ‚©s®Ž“`ü‘¡Ŧ€ ŰŰŮہŸ“Ɓt skős sŦŮŰŦ€ٓƁ®k©ű #v Ŧƀٓ7 ſűƁž‚¢“i©¹’ ŮƁ€ƀ€ v ŦقŽs’s’¹®k©űt©àà ‘¡‚œŰƒ #v Ŧ’8 ŦŮ

81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ſŦ‚¡Ŧ

Ąs€l’¡‚l …¡ŦƒŦ Űs7¥¡®s ˆg»őٓ¹ ’8fĄsűƁŰ‘¡Ɓsk € ž´Ŧũs©s ŮſƁ€ Ąs€lsŮۓ ‚űŦۓ_¹®8>¡ƒlſsűs „©¡Ű sƒ¹Ŧ‚‘¡Ŧ’¡‚l …¡ŦƒŦũۓŰŮŒi=8őٓ¹ őٓ¹Ąs€l%vf¢ƁŮŦŮ‚7 €¡€Žsàà ’ŮƁŰƁ #€ŰŦŮŦŰ’¡‚l …¡ŦƒŦŰs7¥¡ˆgŽs ŰŮ ſsűs ‚c‚¡űőٓ¹Ąs€l’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs %ŮƁƒŦ»v Ŧſsűsàà ‘¡ŦũŰscvCƁ®8>¡ƒl ®sfiŚvàà Ŧ‘¥P®s¢œŰƒàà’“j<«àà¡ŰŮ ‘¡ŦsŦ»©8àà>©Ÿ“™“‘¡Ŧ‚¥k’¹€ààŮŭŰƒ© ۓ_¹‚àà Ŧ‚ őٓ¹Ąs€lžsW’€¡s7ŦŰŻsfŦ ‘¡Ŧ‚€©¹os®8>¡ƒlſsűs „©¡Ű#ŮŦŮĄ‚àà> ųŰŦƒ¢’¡ŦŰŦƀŮsš®8àà>¡ƒlſsűs ’ssàà ’¹ Ɓ®8àà>¡ƒl%ق¹~¡‚`»vàà Ŧőٓ¹Ąs€lűŦ ’¡ŦŰŦũۓŰŮ€ŦƀŮsšſsűs ®ŰscĄs€ŦƁ ‘¡Ŧ’»őٓ¹Ąs€lũsfiŚűŦ€k8àà>®àà ŰŦƒ¢ #€kk¹® ۂŦŰŸ“™“ƁŮƁŰƁŸ“™“

ŰŮĄ€àà »ſsŦ““Ɓſs¹Ů“¹Uf¢’ũŰsl3 %ŮŦق <kž’7kàà_¥¡»2ũsàà©s Ůx¡Ɓ‚‚ààŦ‚ Ɓ‹©i7ŠkŰŮſŦ€k‚kƁs’sàà Űvsàà Ű3 x¡Ɓ‚3%ŮŦق _ ’7kàà ƁŮ»2ũs©s Ůx¡Ɓ‚ ’àà »2®sœjv´àà ĄŦ‚Ą€€¡€lſs©i x¡Ɓ‚»®s ŮŠ¡sk€k‚3%ŮŦق 8f’7kàà ’7kàà ŰslŸűƁŰ»2ƀŮŦ“s ŰŮũs©s Ůź‚àà` ũs©s ŮűŦv¡sjƁx¡Ɓ‚»‹©i73%ŮŦق 8_ ĄŦ“vsàà Ű3%ŮŦق ƴ’7kàà_<kžűƁŰ»2Ÿ“kP 2ũs©s ŮŽ‚8k¹Šsſ“sĄŦ‚ŦŰŮ’s¢’àà

Ą€ ®k¡ŮĄsųűŰŦ3ƒ©ŮŦق ƯƮ’djűƁŰƁ 2ũs©s ŮűŦvàà¡sjƁx¡Ɓ‚Ɓ‹àà©i7‚ààŦ‚ŰŮ #v Ŧƀ€ ĄŰŦœs

®i’8fĄŰŦƒà¢‚®œksj’à>i‘©“à ŰŮ #€ ž´Ŧ’8f‘¡Ŧ‘¡Ɓskũs©s ŮſƁ€ ’àà8fĄŰŦƒàࢂ®ààœksj’àà>i‘©“àà ŰŮ ſs¢€k¡sMv¹Űsàà_s’¹ũsàà©s ŮſƁ€®àài ũŰŦűƁv Ŧ€lvƁsdŰŮˆ7‚Ąsƀsœ8àà Ů € ŰŦƒ¢‚®¥àà ƒžųű“šƁſsŰŮ»vàà Ŧ€l #€ ž´Ŧ’8f‘¡Ŧ‘¡Ɓsk Űsd sũs©s Ů®i’8f»ųŰŦƒ¢‘¡ŦŲs Ŧ‚ űŦ2Ÿ“kPũsàà©s ŮűŦv¡sjƁx¡Ɓ‚»‹àà©i73 ۓàà_¹‚àà Ŧ‚ ŰŮƴưƀsŮŦق ƯƮsžŰsààlŸ #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ ’s ‚©Ůž´ààŦ‚ààsk»ųŰŦƒà࢑¡Ŧ’àà¡sž‚àà %ŮŦق žŰslŸ’7k űƁŰũs©s ŮŽ‚8k¹ĄŰ“_¹

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

80


ŪŮŦ“

ŮűŰŰs7¢‚®8¡sks’s ‚>žĄűsۓ sž

®cfĄ‚©¢ŰŮ‚œ¡€¥¡ssj˜ŦŮƁƀ€ ‘j Ů‚œ¡€¥¡ ŰŮŦ‚Ą“iŽ“8g»’Ůstàà ’¥k¡Ŧs©8àà ŦŮ ق¹®cfƀ‚s_’ŸƁ‚ ƀŰsƁŮƁv‚¢’Ÿ“¹ ¡Ŧ‚Ž“8gƁ¡€àà ‚©¢ŰŮ‚œ¡€¥¡sŰsàà‘¡Ŧ’¹ ƁūŰs …8 ŮűŦŦŰ“sŸ8>Ŧ“sŦ€©_¹“sŸ ‘¡€kŸŦŰ“sŸſšűŦ„ž’¹IƒƁŦ’’‚™‘¡€kŸ #žŮ‚¹ŰŦ‚Ɓ’8 Ŧ€Ŧ‚ź‚ ſšſss© ƀűŰs7ſƁsd»ƀŮŦű®ss¡Űšƀs¢šŰs¹^k‚àà  ž´Ŧs»œŰƒſŦ‚l®s¢š„©iž®¡sk¡Ŧ‚s »l8~¡‚ũsŦ‚8Ŧ’àà’“s%vf¢‚7 ‘¡Ŧ ŰŮsƀ€Ɓ‚žŲ‚žűsĄ“ űŦv“v ŦŮűsŰŦ‚ ƀŰŦŮŦŰs©8 ŦŰŮ®i©j¥ũsg©gCžsŝŦĄŦ‚l8Ɓ #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚œŰƒſŦ‚l®s¢š„©ižŮ

79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

’ŦŰٓ v‚àà ’’¹8àà_¹ŦŰũŰŮŦ‚»’Ÿ“¹ ’žŰŮŦ‚’¹žŮ‚¹ƀ€s_Ɓƀ€sàà Ű’Ÿ“¹ ŦŮ #v Ŧ’8ŰĄƁűŦĄŮs¡űſ“ ƁƀŮs8Ŧ‘©űĄƁŰ Ÿ´ Ŧſss¢šŰs¹»ƀ€ààƁ‚ž’à஢€©àà Ű’ŦŮŦŰŮ ſŦ‚lűŦv¡skŸ“ƁűŦ„ž€©àà ‚’¹€ق¹Ŧ€©ž ®f=®¡sàà sk ĄŦ‚ũsŦ€Ŧ’¹ƀ€àà ĄŰŦ“8 „žl8’¹€€àà ’“8ſss¢šŰs¹Ɓűsààšƀs¢ ۓ_¹ŧ‚Ąs‚l űŦ®¥¡ŰŮ»ſ€àà ĄŰŦ“8űŦ »l8ƀs¢®f=©Ů®¡s sk s’¹ƀ€ ®f= sŮƀŰŦŮŦſss¢šŰs¹ƁžsààŝŦ®¡sa®œksj Ůűs¡ŰŮƁžŦƒŦۓ_¹ŧ‚’®¡savs© Ŧ ŮƀŰŦŮŦ’ààƁ‚©œ8àà ŮŦŰĄƁ»ƴưvàà_lĄŮŰŦ #€ق¹g8kœŰƒſŦ‚l®s¢š„©iž ŧs¥ŰŦ’s8Ŧ‚»ŮƀŰŦŮŦ’Žsg8ŦűŦ„žl8 %vf¢ſšƀƒàੜŦŴ“` ŰŮƁźŦ‚àà8Ŧvàà¡sk ‘’’àà_©jƁű‚’¥k¡ŦƁۓàà sžĄűs©Ů’ ŋ8¡slƁ¡Ů‚¹Ŧ€©ž®cfƀ‚s_sv s® #¡€ ‚©¢ŰŮ‚œ¡€¥¡s’ŮsűƁŰŰŮ űŦ…©žűƁŰ€ààkŸ%vf¢…ŦŰsl Ŧ’ààŦŮŦŰِl8 sſق¹® “àà Ɓۓàà sžĄűs‚àà ‚»v¡sk s€d’ſsűſšűŦƁƀ€àà ź´8 ŦŰsŸŮ‚œ¡€¥¡

»Ů“ƀقà¹ųŦ’s ‚à>ž8’àžŦ€Ŧ’à¹ĄŮ‚à #€ ‚©œ8 Ů »ưƯvs ŰŮƯƯƮ®>©ižĄsv¡Ű“ƒ¹‚¡‚ űŦ ſss© ŰŮĄ€>Œ_¹’8 ¢Žsàà ƀsĄŮưƳ ž´ŦĄűŦŰƯƯĢĄ‚8´¹’ĄŮŦ‚’Ÿ“¹ſs©sŰű Ąs® ۂƁĄ‚8´¹ſŦۓoۓas’¹€àà ’s ưƲőƁű‚v¡“’ĄŮ‚€ †=_’©ƁŦ Ɓg8kſs8àà Űsj©’“sŸـd8ũs‚™‚Ŧ‚ #v Ŧƀق¹ũ“ Ɓ€j8Ÿ“àà™“s®s€gƀ€Ɓ‚ž©¥àà_s ưƲ’©sĄŦ‚ ŮŦŮŽƁŦ’7dàà Ų‚žűsۓ8àà Ů’ ſss¢šŰs¹Űs©8 ŦŰŮ®¢€©àà ŰĄŦ‚ƀ€Ɓ‚ž»ſŦ‚l s’¹v‚¢ŰŦ‚œŰƒſŦ‚l®s¢š„©ižŮƀŰŦŮŦ Ž“8gſŦŰŮŦ‚űŦ®¥¡»ƀ€Ɓ‚ž‘¡Ŧ’®¢€©àà Űűsš ’¹v ŦŮſŦ“kſss¢šŰs¹’ٓ ’©ƁŦũŦŰsl ŦŰŮ ŲsWŰŮ’s ưĢĝ€© ‚v¡“’ſsš’s ‚àà>ž #v Ŧƀ€ 8t¥‚ƁŦ’¹ƀق¹ſŦ“k®kfi ’žŰŮŦ‚%vf¢…ààŦŰsl Ŧ’ŦŮŦŰŮŽ“àà8gŰŮŦ‚ ’s «¡ŰŮĝ€©àà ‚žs’ųŦ’s ‚àà>žƀŦ‚j t Ɓق¹®®¢€űſs©sŰűſss© ŰŮĄŮ‚<  ŦŮƁ‚’¹vf¢Ɓv‚¢ŲsW‘s€© ‚’Ůs


ŪŮŦ“

v Ŧ®k©˜ƒ„¥

‚t©ſűưv ŦŮűs

Ą‚f©¹’gs ĄŦŰŦŮslš’¹€ †=àà_ſsjl8‘¡Ŧ ’7‚‘¡€kŸv‚ žslŦ’ſ“k¹sƁ€kàà s®ƒ© ’ſŦ€űűŦ®¡sŰűŦ„žŰs‚sŦ€Ŧƀ€ v ŦŮűs #€Ŧ’8Űٓ ’s‚<ĄsŰs¹ŹŦ‚

ĄŦ‚®¹sàà ƀŦ‚j’Ŧېl8ſŦۓoþvàà Ŧ®k8f¢ ¡Ŧ‚Ŵ“` ŰŮ‚8àà_©ũsg©gCƁƀ€Ɓ‚žàà©j¥ #€ŮŦŮŽsg8Ŧ‘©b>iƯƮƲĄ‚8´¹’‚œ¡Ů®sj8Ŧ űs<‚©ĄsƁŰŦŮųƁ‚àà’k©űŰŮ‚œàà_¡ŦŰšſű ſŦۓo»ƀ€švàà Ů’ũs´ Ŧs#ŮŰŦŮv©sd ſűƁƀ€ ƀsœàà_¡ŦŰšŮŰŦƁ®¡sa®œksj®žŰŮ #€ق¹g8k„©ižƒ¹‚’Ɓ‚©œ8 ŮŦŰ‚œ_¡ŦŰš ŰŮs®“sŰŦ‚l8ĄŦ‚»ųŰŦƒà࢑¡Ŧ‚sk #ŮŰŦŮ’ŦŮŦĄƁűŦũsg©gCƁ€

’j© Ŧ‚ »Ů‚¹®‚d2Ž“83Ŋ€dŦŰٓ ’¹Ŧ“Ů‚œ¡Ů #ق¹’dŦ‚ſŦۓo’ ’®¹sàà %ق¹’s™Ŧv=8¡sžŮŦ€ààŦſsœ¡ƀ€ààs‚ 2®Űš®3ƀsœ8àà>¡ŦŰŮ…©ž®scFvààf¢ſŦۓo ƁžsŮűŦŰŮž€àà ’“8’àà¹žŮ“Ų““Ŧ‚ààc8k ƀs<kžŽƁŦ‚ƯƮĄƁs’¹Ŧې“žŒ©¹ſsjl8®“i ’“8’¥k¡Ŧ‡ü’Ɓƀق¹v‚ »Ů“®s“ŰŦƒ ‚©¢ŰŮslšs’¹€k8 ŦŮŰŦ‚€`slšž€àà Ÿ“™“ Ąs®¡“űsŰŮ%ق¹~¡‚`®sc8Ŧžsg‘¡Ŧ#ž€ žs2žslŦ3Ɓ2“8 ‚ž3’¹ſsjl8űŦƀ€ žsŝŦ®¡Ŧ€8Ŧ ¡s ƁűŦ® ŰűsŰŮƁźŦ‚8Ŧٓ ž‚’slš€k8 ŦŮ Œ_¹®¹s Ž“žŒ©¹»ƀŦ‚j‘fiĄŮŦ€dslšƀŦ‚j #€ ˆ7™Ɓ űŦ®i©j¥Ąs®àà ۂŰŮ%ŮƁƒŦĄ‚lb^k‚àà

űŦœŰƒſŦ‚l®sc8Ŧ®€s‚ŮŦ€Ŧſsœ¡ƀ€às‚ ‚7 2®Űš®3ƀsœ8>¡ŦŰŮ‚t©ſűƁŮĄ‚©œ8à Ů v©djžsŮűŦűŦƀŮsf8à Ŧsſsjl8‘¡Ŧ%ŮƁƒŦƁŮŦŮ #€ق¹®®žsŒ©¹ƁĄ‚t©’žŦ€Ŧ »’8 ¢’7k ƁŮ‚`%vf¢Ą‚lb‚© ŮŰŦ^k‚

v_¢ſŦۓoĄŰsŽsàà ƀsv_l7¡ŮŰŦكs ®ƒ8àà_¢žsœkŮŦ€Ŧſsœ¡ŮsšĄűsƀs¢ŰŦ‚®sc8Ŧ ſŦ‚s>ſs©Ą‚©¢ŰŮ’“8’¹€ٓŻ“ƀŮƁ€üŰŮ ‘©‚ ’¥k¡Ŧ’’“sƁ€€ 2®Űš®3ƀsœ8>¡ŦŰŮ ſű„©ižۓaĄŦ‚®œksj€ٓſű’ Ą‚©¢ŰŮ #€€ žŦƒŦü’ſű„©ižſŦۓoƁƀ€ žsŝŦ ’ſűſŦۓoſ€ «¡Ůƒs%ŮƁƒŦĄ‚lb^k‚

jv‚ s’¹€k8 ŦŮŰŦ‚€`slűűŦ‚fƁŮslš ź‚ žsœk‘©jŰŮ€€àà_“ſŦۓoŠ“’

Ɓ®sŸĄƁŰŦŮ‚œ_¡ŦŰšſű v Ɓ‚®Ą‚³

Űs¹ۓ8àà ŮŰŮ®قųŰŦƒàࢅàਫ਼űƁŰ€ààkŸ ſs8 ŦŰŮſs<©Ůſs8 ‚l ƯƯĄ‚8´¹ſŦۓo ſű«¡قà๮ž“ààid’¹v‚¢ŰŦ‚ààĄƒàโ ƁĄ‚³v‚ ƁŴ‚ųŰs¹üŰŮ‚œàà_¡ŦŰš #€ Ɓ‚®…s¡‚8_’űs<‚©®sŸ ƁĄ‚³Ŵ‚Ɓv‚à ųƁ‚s’¹Ą‚œà_¡ŦŰšſű €ق¹űsšŦŰƀŰs‘¡ŦŰٍ©gC®sc8ŦſŦۓs ſs8 ‚l ŰŮslšűŦٓ ſs¡‚8_’űs<‚©®sŸ #€ ‚©œ8 ٻق¹®ĄŰŦق7´¹ſs<©Ů €€àà ’“8’sűƀsœàà_¡ŦŰšU‚¢‚c‚¡űsƁ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

78


77

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


F I J

DUBAI

20002

Dhs

79.000/-

DUBAI

Dhs

L

5505

J

49.500/-

DUBAI

1032

Dhs

7.500/-

M DUBAI 50555 Dhs

K

49.500/-

K J

DUBAI

DUBAI

21212

Dhs 49.000/-

77011

Dhs

6.900/-

DUBAI

9909

Dhs

49.500/-

DUBAI

70777

Dhs

49.500/-

DUBAI

88880

Dhs

69.500/-

F

DUBAI

1005

Dhs 39.000/-

F

DUBAI

1411

79.000/-

Dhs

79.000/-

Dhs

C DUBAI 54320 Dhs

Dhs

Dhs

K

5.900/-

Dhs 85.000/-

9.500/-

DUBAI

Dhs

7.900/-

K DUBAI 11099

9.500/-

M DUBAI 1025

Dhs 45.000/-

11Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 99990 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 77770 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 11 Ε΍έΎϣϻ΍ 8008 11 Ε΍έΎϣϻ΍ Dhs

M DUBAI 1165

C

55011 5.900/-

U.A.E

Dhs

999 89.000/-

11 Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 7788 Dhs

ISSUE 831

69.000/-

/

www.ertebat.ae

/

76


75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ſsààlàà

‚© o’sk©Ŧ“¢ſŮŦŮŰŮ ®¢€kŦŰƀsœ ű“š€ق¹ Ůű…šŦŰ

€sƀ€űsŦų€©di®št Ŧ ű‚ŰŮĄƒ7Ŧű’s ŮƁŰŰŮ®8à>¡Ű“ĄsjkŦŰ«¡ s‚ űŦ®št Ŧ«¡ˆ “ƀ“s7j¡űƁs©7Ŧű‘© #€sNƀ€űv>Ŧ“sŦ€ ƀ€©di‚j¹

ŰŮ’¹ŦŰ®à¢€kŦŰƀsœà ű“š«¡Ą“à>Ŧ‚ĄŰ€ž #Ůű…š»Ů‚¹®‚© oų‚>ž’’sk©Ŧ“¢ſŮŦŮ ‚l ‘¹s Ą“>Ŧ‚ق«¡»ƀ‚¢Ɓ‚ž“űŦg’ ®¢€kŦŰƀsœàà ű“šűŦ2ſŰ3’gbkŰŮ“©àà>©Ɓ “iŦŰų‚>ž®¢€kŦŰſsü8Ŧv“’¹v Ŧ“ #€€’sk©Ŧ“¢ƁŦ’àà‚ŮƁű’ààŸ‚Ɓ’8 Ŧ€Ŧ ſ€Ŧہ¢ĄŦ‚Űsc8Ŧſsű’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ vàà Ŧ‘¥P’sk©Ŧ“¢U‚¢Ɓ®¢€kŦŰſsü8Ŧ #€sŝs©Ž“ ’ƀs€kŸ®s¢Ɓ’8f€kŸ ®¢€kŦŰƀsœàà ű“š’sŰs’sàà ġġۀž‘¡Ŧ ‚ŮƁű’¹v Ŧ“ ſšſ³“;àà>űŦƁق¹’dŦ‚ #€k€ƁŦ’ŦŰų‚>ž’sk©Ŧ“¢ ŦŰſ“s€ٓ7‚™sslš’¥k¡ŦűŦقžsŝŦ‚

ƀsœàà ű“šü’¡ŰƁš¡ŦƁŦŰŮ€ŰŦœsž‚¡ű ٓ’8 sàà ٓ ’¹®¡Ŧű…štNsƁ’dŦ‚ #€©_¹…š’ŦŰsŝš „©ižƁ€¡Ů®ŦƁŦ‚ũŰs> ƀsœ ű“šſsj8 s

#ق¹v ŦŮűsŦŰ‘©œj_ ۀž

…¢ŰƒſsŮ®ààscFĄŦ‚ƀs¢šٓ s®štàà Ŧ ſs©űŦŦŰٓàà vàà>Ŧ“‚i¤sààžƁٓàà_¢ŦŰ ’ƁŦ#€ààŮũsŝ‚¥©žŽ“ààۓààsĄsààƀŰŦƁŰŦ ®št Ŧ’¹®sŰŮق¹skàà ŮƁۏs Ą“àà

#ٓ…7©gdŰŮ #€k©7Ŧ‚œ‚v Ŧ“ ®®št Ŧ%€¡ŦƒŦ®ž űŦŦŰ…¡Ɓűs«¡®št Ŧs®¡ƁŰs¡ƁŰŰŮ‚i¤sž vŦ‚ġƮűŦ…©ƁŦſ€ĄƁŰſs¥ ƒž#ŮŦŮv Ů ŦŰ®štàà Ŧ€ks‚<k ūsĄslŦ€ŮűŦ®àà s ŰŮ€dűƁŰƁŮƁŦĄsjkŦŰ«j¹€>#€ق¹ſsŰŮ #€ Ŧ€©žĄƒ7Ŧű’s ŮƁۏs

ũsààŦ“©‘àࡂősàà‚b ‚àà®ààšĄstàà Ŧ ®8’¹€k8àà>sg¡‚šĄs’Ÿs¡ŰŮƁs’s ŮƁŰ slšsſ€ ‚©¢ŰŮűŦƒ©‚¥©žŽ“Ąs¡Ů“¹Ɓ‚¹ #€kk¹®ŧsk8Ŧ

®8àà>¡Ű“ĄsjkŦŰ‚i¤sž»‘àà¡ŮŰs¢űŦg’àà ۓl_ĄsŰsàà_š®¥¡ŮƒŰŮĄƒ7Ŧű’s ŮƁŰŰŮ ųŦ®¢€űũscF‘¡‚ŰƁšŲŦ‚ĄŦ‚ss¡Ű“8¥¡Ɓ #ق¹v¡ŦƁŰ‘¡ŮŰs¢’sűƁŰĄŦ‚ŦŰ ®štàà Ŧs’¹…¡ssjkŦŰűŦ®¥¡ũsŝĄŦ‚ƁŦ ’‚© ŧš ŦŮ’ٓƀ€ ‚©¢ŰŮĄƒ7ŦűŮƁŰŰŮ ŦŰƁŦ…¢ŰƒŰs©>ſsŮsős‚b ſŦ“©sŦŮű #€©di‚j¹s ŧšŰِ¡ssž’¹žŮ‚¹®Ųs>Ŧ%€¡“¢®‚is ’#ٓ«_ ŋ7¡‚gI€Ą³svjàà>sŦvàà Ŧ ƀ€ Űs8‚¢ősk7àà>ŸĄƒ©ŸŰŮ’¹€©àà Ű®‚c Qs_’ƀ€¡€k¢Ź‚ŚƁق¢“¢’©7 ®¡“#žŦ žŦ’k© ĄƁŰŦŰĄŮs¡űŰs©àà>Űsàà_Ɓ€©àà Ű® 8àà>Ŧ“®MŦې¡sƁűs#žŮ‚¹®Ųsàà>Ŧ ®¥¡ſقàà¹ŮŦűš’“žsŝŦ‚àà sààŮſs¥ #žŮ‚¹„HŦېŦ‚ Ŧvàà Ůs#ž€ ¡sl8àà ŮűŦ ƀ€©sſŦ“©ƀű“žĄƁŰ‚űĄs“’8 Ůſsl¢s ſsŮŰŮŧš‚¡ű’¹ž€ ’“8ſsűſšŰŮƁ€àà #žŰs8‚¢‚j¹s®št Ŧ«¡

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

74


®k©Šs

…©žſs8¡Ŧ‚’àà¹Ąƒ©œŦvfœàà ũssfŦàà©Ů’ Űs8ŰĄƁŰ‚ŦŰ®d¡‚ ĄsŽ‚8k¹sj »€š€Ŧ“ ĄŦ‚€Ŧ“®Ÿ“àà™“‘¡ŦƁ€àà¡ŰŦ€ſsŰs8f¢sàà¡ ũssfŦ‘¡Ŧ€š…©ž‚ŦŰŮŦ‚¡ű€ sős‚b sj ſsàà žsŝŦűŦŦ€d’¹€©Ů®žsààŝŦŦŰ®àà¡sŰs¹ ĄsjdŦ„¥’¹k¹®’©“#€¡“ ®ſsj©_ž sj ’s8=7 “ »€©€ſsàà_ٓ űŦŦŰ®d¡‚àà

‘¡Ŧ‚®8ŦŰ’€©Ŧ“®€¡ŰŦŮ’¹®àࡳsv¡ŦŰŮs #€©k¹’7iŸ“™“ v¹‚ ĄŦ‚Ą€űŦ…©Ą‚©ŮƁvs<àà sjàà žű³sj ũŰs>’j‘¡ŦsŦ»€¡ŰŦŮwüŮŰŦ“ŰŮ ź‚ükĄsƀŦŰ’ŦŰsjàà v Ŧ‘¥PŦ‚¡ű»v>© ŰŮ#ٓ sj ®sj©_žt7àà ’¹€ks_¥ĄŦƀ€kk¹ ſs‘ůŰŮŦŰĄ€ĄsũƁsaſs8s©Ŧ‚ Ŧs’bŦŰ ŰƁŮſs8kůűŦŦŰ‚aĄsũƁsa‘¡Ŧ»€©ŦŰƁ‚ž® …©žŦŰſs8¡sŰs¹Ą‚ƀٓ šŽs© s€©Ŧ“8s€©k¹ #€¡‚7

ƀsſsš

vàà ƁŮs’¹®879Ɓŧ“àà ĄsààŰs8Űssjàà tiŰŮ’àเ¡Ŧƀ€àà ws»€¡ŰŦŮſsàà8ŦŰs¥jsàà¡ wssjàà Űs8Ű‘¡ŦƁ€©k¹űss®8ŦŰ’ààslš sj ’sf o8#€ €Ŧ“ ƀ€k¡šŰŮſs8¡sv‚àà_©ž ſs8s©Ŧ‚ ŦŮۓŰŮŦŰĄ€űŦ…©Ąsv©àà s> Ŧ‚¡ű»€àà s«7àà ‘¡€€¡s7’¹€©Ů®ū‚ ’ s¡ſs8 ƁŮ’€©8àà>ſsٓ ®¢€űŽ“;>sjàà vs ŮsŦŰĄŮs¡űv7üvàà Ŧ‚8lþſsſŦŰs¥j #€¡‚©œƀs78 Ŧ

ƀsĄŮ

ƀsŰůš

®¢€űűŦ€Ŧ“ ®ſs8Ů’¹€¡Ŧƀ€© ŰĄŦ’i‚’ €©k¹®Ą‚¤ ’¹ŦŰĄŦƀŰƁŮ’s8=7 “ sŦ€©k¹ŰŦ‚ ƀŰƁŮ’UŰĄŦ‚’¹€àà s®ſsü8Ŧ«¡€ks’ „ž#€© s’8 ŦŮĄ‚8_©vsg8àà ŦƁ‚7Ą€d Űſs8¡Ŧ‚ŦŰ®“ ‚¡€g€ƁŦ€ Ŧ‚¡ű€© sŸs< €©Ŧ“ ũũs7“‘¡ŦžsWűŦƀ€k¡šŰŮ»vàà ŦƀŮű #ٓ€©Ŧ“ €ƁŦ€ ŰŦ¢‚¥ »Ů‚ ƀs€kf Ŧ

’8àà Ŧٍibv“¥sjàà ‚ſŦ‚œ¡Ů€©€ƀűsŦ ’¹®¡sƀŦŰ€‚®’ŦŰ®’ŦŰsj Ŧ‚¡ű»€kàà s ®ق¥ŰƁsx¡s8ĄŮƁű’àà€©k¹®Žs7Ůſsٓ ĄsĄV‚ŦűŦ’à๑¡ŦĄŦ‚#vàà ŦŮ€Ŧ“ ſs8¡Ŧ‚ ®s=àà Ŧs¡®`=àà s€àà©k¹àà¹ſsàà®fk #€©ŮžsŝŦŦŰ®¡s“œ8f¢

73

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

ƀs‚l

ƀs‘jl

ŰŮ»v ŦƀŮŰƁšĄƁŰsj ’„s ƀŰsƁŮ’8f‘¡Ŧ s’bŦŰŰŮƁ€¡Ů“„sàà ¹sjàà ‚© Ŧƀs€kŸ sj ’ſs8>s »€š®…©žſs8¡Ŧ‚’¹®i˜sàà> žsWŰŮ„sàà ’8f‘¡ŦŰŮsŦ#€sàà Ű®MĄŰs¡ ’“8ƒ©sj Ɓ€k¹®®Ŧ‚jŦŰsj ſs8¡sŰs¹ #€ €©Ŧ“ Ÿ“™“‘¡Ŧ


┬«k┬Е┬іs

┼┐s8┬Аsv┬Е┬Њ;>┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬«┼▓s>┼д┬њ8f┬Љ┬А┼д┼░┼«sj ┼ЙsW┼Йs┼Ю┼д┬«┬Аs┼д┬Њsj├а├а кЂv ┼дкђ┬ђ├а├а ┼«s┬А┼▒┼░s┬Е├а├а> ┬ђki┬њ┼дкЂ┬ђk┬ђk┬Ъv├а├а ┼«┬Ф┬Аs#┬ђ┬А┼░┼д┬ђ┼д┼░┼┐s├а├а8┬Аs┼░s┬╣ s┬АкЂ┬ђ┬А┼дкђ┬ђ├а├а ┬«j┬б┼░┼«┬ѓ├а├а ┼░s┬Ъ┼«┬Љ┬Еj─ё┼д┬ѓ┬ђ┬А┼дкђ┼«┬ѓ┬╣ ┼░┼«sj ┬╗┬ђ┬Е sкђ┬ђ┬Е ┼░┬«┬Ъ┬Њ┬ъ┼▓s├а├а>┼д┬Ф┬А┬њ┬ђ┬Аs ┬ѓ┬Е├╝8┼┐s┬Љ┼»кЂ┼й┼«─ёsv7├╝┬Ю┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬Јj┬Љ┬Е s┬А┬ђ┬Е s┬«s├а├а s>┼д┬ђ┬Аss┬А┼А┬ђ┬Е┼д┼«┬«M┬╗┬ђ┬А┼дкђ┬ђ├а├а ┼д┬ѓ┬б┬Їbk

┬«┬Њ ┬њ7┼░─ё┼д┼░┼д┼«┼┐s┬«sj8┼д┬њ7┬ѓкЂ┼Йsg┼░┼«sj ┬њ7┬ѓ┬Љ┬А┼д┼Е┬ѓ├а├а>┼░┼«─ё┼░s┬Е├а├а>┼«┼д┬ѓ┼д┬њ┬╣┬ђ┬Е├а├а s┬« ┬Љ┬Еk┬Ъ┼░┼«┬Ѓ┬Еsl┼А┼│s┬╣─ё┼д┬њ├а├а┬╣┬ђ┼░┼д┼«кЂ┼▒┼░┼АкЂ┬ђk8├а├а> ┼┐s┬«sj8┼д┼Йsgs┬АкЂ┬Јe ┼░┬ђ┬ё┬ъ┬╗┬ђ┼«┬Њ─ё┼д┬њ7┬ѓ ┼«┼░┬Њ┬«┬Ј├а├а┬А┬│┼«┬ѓ s ┬њ├а├акЂ┬«8┼д┼░┬њ├а├а┬╗┬ђ├а├а┬Е┼д┬ђ┼д┼░ #┬ђ┬Е┬ђv ┼«┼▒┼д┼д┼░┼┐s┬Јe

кђs┬ѓ┬Е

┬ђ┬Е8>─ё┼░s┬Е>┼Еs┬Е┬Њe_─ё┼д┼░┼д┼«┬њ8f┬Љ┬А┼д┼░┼«sj├а├а ┬љk┬╣┬«┬њ┬Е┬Ю┬Њ┬╗┬ђ┬А┼дкђ┬ђ ┬њ8> v┬Еsd┬њj┬Љ┬А┼д┼▒┼дкЂ ┼Йs┼Ю┼д─ё┼д┬ѓsj ┼д┬ѓ┬А┼▒┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬ї┬Њ8┼д┼░┼┐s8┬Аs┼░s┬╣┼ЙsW ┬њ┬╗┬ђ┬А┼░┼д┬ђv├а├а7┼░кЂ┬њi┬Ю┬Њ┼┐s├а├а8┬Аs┼░s┬╣┼▒┼д┬«├а├аad v ┼д┬ѓ8l#┬ђ┬А┬Њ ┬«┬њ8> ┬Ё┬Е┬ъ┼▒┼д┬Ё┬Е┬Ј┬Е┼«┬Љ┬Еj ┬«┬Аs┼░s┬╣┼▒┼д┬ђ┬Е8>┼┐┼«┼д┼«┼Йs┼Ю┼д┬њ┬Ј┬Аs┬њ┬╣┼д┼░┬«┬Аs┼░s┬╣ ─ёV┬ѓ┼д┼д┬ѓ┬А┼▒┬ђ┬Еk┬╣┼д┬ђ┬ђ┬А┼░┼д┬ђ┼┐s ┼Йs┼Ю┼д─ё┼д┬ѓ┬«i┬АsW┬њ┬╣ ─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼░s┬╣─ё┼д┬ѓ┬ѓ┬б┼д┬╗┬ђ├а├а┬А┼░┼д┬Ђ┬б┬«┼░s┬╣┼┐┼А─ё┼д┬ѓ┬њ├а├а┬╣┼д┼░ #v ┼д┼«┬ђ┼д┬Њ ─ё┬ѓ8l─ёs┬њ<┬Е8┬ђ┬Еk┬╣┬њk┬А┬Ѓ

кђs┼«┼д┼«┬ѓ

кђs┼░┬Њ┬А┬ѓl

┼Е┼«s>sj ┬њкЂ┬ђ┼░┬Њ ┬«┬њb7sj ┼йs┬њ┬њj ┼д┼░┬«s┬«├а├а┬б┬ђ┼▒sj├а├а ┬ђkk┬╣┬«┬ѓ┬Ц┼д┬ѓ┬А┼▒┬╗┬ђ├а├а┼▒┼░кЂ┬« #┬ђ s7┼░┬Њ ┬Љ┬А┼д┼┐s┬«┬б┬ђ┼▒┼┐кЂ┼░┼«┼░┼«┬ђ┬Аs s┼д┬╗┬ђ┬А┼░┼д┼« ┬Љ┬А┼д┼д┬ѓ┬А┼▒┬ђ├а├а┬А┬ѓ┬«─ё┼«s├а├а┬А┼▒?┼░┬њo├а├а>┬Љ┬А┼д┼▒┼дsj├а├а кЂ┬ђ┬Е┼«┼йsg8┼д─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┬є= ┬њ┬ђ┬Е┼д┬Њ┬«M┼д┼░┬њo├а├а> ┼Й┬ђкЂsv7├╝┬Ю┬Љ┬А┼д┼┐┬ђ┬Еk кЂ┬ђ┬А┬Њ├а├а ┬«v┬А┼»┼д┬ѕg ┼«┼░┼дкЂ┬«s┬┤8 ┼д┬њ┬╣v├а├а ┼дкђ┬ђ t7├а├а ┼┐s8┬Аs┬Ёk┬╣┼дкЂ ┼┤s= ┼дкЂsj ─ёV┬ѓ┼дкЂ┼«┬Њ├а├а ┼┐s┬«`= ┬«┬б┬ђ┼▒ #┼«┬ѓ┬Е┬ю┼д┼░┼┐sкђ┼«┼д┬Њs

кђs┼«┼д┼«┬ѓ

┬«┬Ў┼д┼░┼д┼░sj ┬ѓ┬ю┬А┼«┬ђ┬А┼д┬њ8 ┼д┼«┬Їs ┼░┼«┬њ┬╣┬«┬┤┬АsW ┬Ѓ┬Екђ┼«┼▒┼й┼«sl┼А┼▒┼д┬«8vf┬б┼┐┼д┬Њ├а├а┬«┬њ┬Цi┬ђkk┬╣┬«M ┬ѓ┬Е┬Ј┬ўs>┼д┬ѓ┬А┼▒┬╗┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю┼░sk┬╣┼д┼░s┼░s┬╣┬Љ┬А┼д├Й┬ђ┬А┼дкђ┬ђ #┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ ┬љ┼д┬ѓsj ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┬«i┬Јs

┼┐s├а├а ┼Йs┼Ю┼д┼┐s┼д┬Њ ┬њ┬╣┬«s┬Њ┬Ў┬Њ┬њ┬ѕg┼д┬ђ8┼д┼░┼« ┼г┬ѓb┼┐sкђ┼«┼д┬Њs ┼┤s= ┼дs┬ђdкЂ┬ђ┬Еk┬╣┬ѓ┬Ц┬ђ┬Е8> ┬«b┬А┼д┬ѓ v ┼д┬Љ┬ЦP┼д┬ѓ┬А┼▒┬ђ┬Е┬АsM┼д┬ѓ┼д┬ё┬ц├а├а ┬╗┬ђ┬А┼▒s

┬ѓ s ┬њ┼д┼░sj ┼┐sкђ┼«┼д┬Њs ┼«┼д┬ѓ┼д┬њ┬Еg┬њ┬╣┬ђ┬Аs┬Е┬Ё┬Е┬ъ ┬Љ┬Еj┬њкЂ┬ђk┼д┬ђ┬ѓ`g─ё┼░s┬╣┼░┼«┬ѕi─ё┬ѓ┬Е┬б┬љ┬Еj` ┬Ё┬Е┬ъ─ё┼д┬ѓ┬ё┬ъ┬ђ┬А┬Њ ┼┐┼д┬ђкЂ┼Д┼д┬Ђ┼░s┬Ъ┼«sj├а├а vi #┬ђ┬Еk┬╣┼Е┼░┬Њ_┬њ┬Еgs┼░s┬╣┬ѓ┼▒┼д─ё┬ѓ┬Е┬б

кђs┬Љ┬А┼«┼░кЂ┬ѓ

кђsv_l7┬А┼«┼░┼д

D{E*m@┬ќ┬Ѓ┬Д┬ќ├Б┬ђG┬ћ┬Љ,/┬Ђt┬Ћ┬ќ┬Ђ┬љ;┬ќ┬бA┬ћ#┬Џ*L# ├б┬џA┬Д@NF┬Ќ┬Љ┬ќ E2┬ЉD@{[M┬Ќ+┬љQ

)M┬ЉA┬аd+)u@┬ќ)eEM ├▒(D┬Љ┬Б┬ї?@┬Ђt┬Ћ┬ќ┬Ђ┬љ;├▓

GOLDEN LIGHT

¤▓╬њ¤Ф╬г¤Ъ╬Ї╬А╬ј╬њ╬╝¤ц¤Ъ╬Ї

GOLDEN LIGHT Movers & Packers

Tel: +971 4 2567843 , Fax: +971 4 2567854 , Mobile: +971 55 2990886 www.goldenlightmovers.com ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

72


® űŰƁ

Ůۓ ˆ „©“¤ ‚žĄs’k¡ƒ¢v>©űŦŰs¦Ŧ‚¹

`ĄŦ‚®i ŦŮſs©‚ۓa’®s Ůsg8Ŧ„©“¤ ‚žƀsœ sſ³“;> ®k’8©j¹ĄsaŦ® ‚Űs¦Ŧ‚¹x¡s8’’“ssŦ€ŰŦŮ„©“¤ ‚žŰŮƀ€k¡š ž´Ŧſs©s¡ƁŰ€jü’àà¥k¡Ŧ’’“ssŦ€k8àà ŦŮ®‚‘¡Ŧ’ƒ©®sœ© ƒ©®k’8©j¹ĄsaŦ»€k¹Žs7ŮŦŰٓ Űs¹®Ŧ‚¡Ŧ®‚sŮŰŦŮvàà ƁŮƀق¹ #€ق¹€©¹oŸ“™“‘¡Ŧ’ ’’“sƀ‚¡€ũoàà©’àà>iŰŮũsj©j`‘¡‚ šűŦſŦŰsœ‚7 ųŰŦƒ¢’àà ŮۓŰŮt skĄ€kŠjž€©Ů’ƁsaŦ‘©ƀ€ žsŝŦĄsĄ€kŠj v>©űŦſss¤àà ‚™sŽs®‚‚àà Űs¦Ŧ‚¹“¥³űžs»ũŦƁ‚¹®‚‘¡Ŧ #vŰŰsk¹ƀ€k¡š`vlƀ‚¹ŦĄŦ‚s®>©“¤ ‚ž #€ŰŦŮ®Ŧ‚¡Ŧſs©‚űŦƀŮsf8 Ŧ‚ĄŮs¡ű€©¹oſs©s¡ƁŰƁƀ‚¡€ũo©ĄsaŦ

71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


® űŰƁ

þs©¹ĄƁ€lĄ€l®csŦ€ ’sl’

ٓ7„¥¦©’©7 ’¹®k¥¡űs ŰŦƒ€®“¥¡sžƁĄŮs ƀŦ‚jvà>Ŧ“®’¹®7à Űٻق¹®csŦ€ Žs7“űŦs©¹ĄƁ€lĄ€l #ĄűƁ‚©ž’‚=8fĄs®j©®Ŧ‚jƁ® s¥Ąs‘©ŰƁŮų´ۓ‚¡ű»€ sų“žŭ‚ ŰŦŮŦ“ #ق¹ŸŦŮƁŽs7“sƁ€© “ŦŰ‘©ű’ “¢ŰslŸĄŰƁssƁvlŰŮƁ®¡slk’ſs‚l ’ƀűs’¹®sű»€ààs®ss©’ů“àà s#€k¹ ĄűsœŰ“7sŰŮ’¹®ŦŰƁٻٓƀ€š„©“¤ ‚ž sgƀs¢‚ƁvŰųsŦŮ’’¹®¡sűƁۻق¹® Ąsj©àà »v‚¢ŰŦ‚®“¡ƒ¡“iĄs’s‚‘©ŰƁŮ #ق¹ŰŮs78‘ů’ŦŰt©ŝƁ®‚ ®s‚l ſŦŰs¥ űŰƁƀ€k7¡ű®Ŧ‚¡Ŧ^k‚Ɓ¡ŰsŰŮ®Ŧ“ilž ŦŰſs_¡s’_¡Űű“k’¹vàà Ŧ®8k Ąs’8 Ű ŰŮ#€Ŧƀق¹‰f®Ŧ‚¡Ŧ©ŦĄsŰƁsƁ‘àà©¡šs ſŦ“ilžŽs7Ů’ۀgŸ‚ŋ“jd®ŦŮŰŦƁĄs’8 Ű s©¹ĄƁ€lĄ€l©àà Ű®’<©8’‚8j¹¡Ů‚œ …¡sŽs ‘¡Ŧő“i Ɓ…kŦŰ‘¡Ŧ#ٓŽs7“ſŦ“ilž ŦŰ®csŦ€ ’ààcFŰŮ…8‚»€Ů®ſsàà_ ®8’¹v “®s‚lsĄs®j©Ąsž’€¡s €kƒž€ŦŰ‘©űŰƁŮsŰƁŮųŰsk¹€€_‚™s ’€‚©¢®ŰŦ‚ààųŰsk¹ŧs«¡ŰŮ’¹‘àà¡ŦűŦƁ ſs¡sž‘¡Ŧss©¹ĄƁ€lĄ€ààlƀ€Ɓ‚ž#€ks7ٓàà Ą‚œ¡ŮűƁŰŦق#ٓ ®MžsWſŦ‚¡ŦŽs7“ŰŮi #v Ŧ

©Ŧ“ Ůs¡’‚8j¹ŦŰſss¤ sgtàà ’7k_¥¡ ſŦ‚¡ŦŽs7“ŰŮs©¹ĄƁ€lƀsœ¡sƁžssààŦ»ŮŰƁš #€ €Ŧ“ ‰f Žs7“¡ŰsĄsƀŰs8 űŦ«¡¬©’©7 s©¹ĄƁ€l Ą‚œ¡űsſŦŰƁŮĄsƀŰs8 ’®8s7 Ɓٓ7ſŦ‚¡Ŧ €kŸ‚#ٓàà7®sƁ®s¡ƒ¢‚#vàà Ŧ€ٓ ‚ŧ“7üƀ€kk¹ſs©e ĄsƀŰs8àà ƁŦ’sűŰŮ’¹ v©ŦƁsƒ¡Űs¹ƀŮŦű€ààss™Ű€jŦ9#€ٓ ŮŦŮŦ€ »Ą€ŦƁv=7¥©s™‚©i„kűŦ»vàà Ŧ€ ®8#ٓ7®‚ü®àà78<s¡®j¡‚¹®i»Ąƒàࡃ #ſs©j s€©Ɓs¡Ą‚s¡‚¹»®¡ŦŮ®i’©7 Ąs’© s’‚D®àà űŰƁŧ“7üƀ‚lŸ«¡ĄŦ‚ s©¹ĄƁ€l#vàà>©ĄŦƀűsƀ€¡€ž®s<kƁt¡‚ ®s¢#v ¢s’©àà sŰsk¹űŦŰsƁƁ…ŦŰšs űŦŠŦ“ĄŰs©àà>ƁĄ€kj “sƀs¢»ũ“¥àà s űƁŰ€’ŦŰ…àà¡s“Ž€ƒ¢‚#ĄŰŦ“¢Űƒ‚àà

«¡Ůƒsjk© ĄsƀŰs8 ’ŦŰų‚s »ŮŦ€‚©©e ®Ŧ€ŦŰs‘¤Hő“i Ɓž´¹ŰŮ’¹®sŰŮق¥

ŰŮųŦ®csŦ€ ŰŦ€¡ŮŰŮƁŦűŦ’àà¹Ą‚ š‚¡“` ¹v Ů»vàà>©€k¡sàà “ ſŦ€kŸ€s®‘ů »®¡s¡ƁŰſs¡sž«àà¡Ąs’#s®àà>©“¤ ‚žĄŦ‚ Ű’¦š»’© s¹Ɓ’gsàà svàà>©s7“ĄŦ‚ #ٓs¹ĄŮVŦ‚«¡€ v7s’s ŰŰŮƁŮۓ Ɓ®s‚lĄŦ‚ƒ©Ÿ’j’¹®7àà ŰŮ„©“¤àà ‚ž v>©s7“‘¡‚8lűŦ®¥¡ũsjűűŦĄŰŦƒœàà s¤

Űِſš#ق¹ŰŦ¢ŦƁŦŰƀقĄűs»vàà ŦŮ…¡s #‘¹ق ŧs`ŦƁ‚©œ>f®kŦŰs Ɓv>¥ ‘¡Ŧ®¢ŰƒٓƁs’¹©ŦŮ®ŧ“ sŦ ſsűŰs7»ƀق¹‚©=>ŦŰſsj7i’¹Ą‚©gC„ žs®s¡sžĄűs©k¹ۓàà`’¦šűŦ‚ŮƁű®i© ’¹ŮƁŰ®ſs‚ s űŦ#ق®ſsŮs¡űŦŦŰ® ۀgšŧ“<üƁ®k8 ŦŮv ƁŮĄs©¹ĄƁ€lĄ€l Žs7“űŦƀ“¥àà sſs¡sž«¡s’¹ٓ7Žs7Ŧų“ #€k¹Ą‚©¢ƀŰsk¹ ſŦ“k’ĄűƁŰƁŦƁ€àà s®8“’is‘àà¡Ŧ‚¢Ŧ vàà>¥ ƀƁ€Ŧ»€k©àà_k®j©v¥j©ĄƁŰ®àà‚

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

70


ĄV““k¥

’űs©’¹ĄŦ’ŸŰsžv s

ŮŰŦ€“_8> Ɓ“Ŧ “Ŧ’űs©Ɓٓàà ®M“€ƁŒ©9¹’à๮kŦ‚©ž ’¹vàà Ŧ®àà>¹ĄssŮŦslk¡Ŧ#ŮŰŦ€ààſقà๠Ąs©ŮŮŰŦŮ€àà`ſšsƁ’8 sàà €¡€ĄŦ’ŸŰsž ‘¡Ŧ€¡“¢®Ěsàà_©Ąsš#€k¹Ž“ü8ŦŰsŲs7 ſšs»ƀ€©àà “žžƁŦ€ۓ ’ààűƁŰƯƮƮŦŰ‘ààŦ‚©ž #vàà Ŧ’8àà>_ŦŰſšũ€‘¡Ŧ® Ɓƀق¹ųűŰƁ vdkŰŮƀƒ<d«¡€¡€’ŸŰsž€ààk¹®sŮŦƁŦ ƁŮŰŦ€U> ’űs©#€¡š®ŧsàà>’®s> ƀ€àà_őƁ‚ŸvƁ¬©Žs‘©ŰŮ#ق©¢®M“àà €©Ŧ€vàà Ŧts#ق¹€Ŧ“ŞŦ€©ž“Ŧ’űs©Ɓ ’¹ũƁsf‘¡Ŧs#v Ŧàà_žűŦ’ŸŰsž‘¡Ŧ„k’¹ ƀ€ ®Ŧ‚ x¡ŦŰźs©ŦűŦ‚«¡ŰsŰs©>ſšźs©Ŧ #v Ŧſsàà>ŦĄ“vs=™ž“àà «¡ŠŦƁŰŮƁ ’¹ٓ_©t7 źs©Ŧ®¥¡Űs€¡“¢®ųŦƀ€űs

’ŦŰųŰs¥8ŦƁŦ#€kk¥ŧſs ٓ ’ŦŰv“ Ű ƀق¹’¡ŦŰŦ‚Űs8 Ŧ«©¹v¡s ŰŮƀVƁ‚ž«¡ũۓ Ɓ€Ŧƀق¹v¡sjƁŦűŦ‚fưƮƮƮűŦ…©sàà<k¡ŦsƁ ‘¡Ŧſ€s ŰžsŝŦ‚ ’ĄŦ‚Ű³ŮŰŦƒƱƮƮűŦ…© #v Ŧƀ€ ĄŰƁšŠjŬ‚

69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

s©ŮƳűƁ€k¡Ɓ®¦k¡ŦƳvi7‘©ƁŦđįıňčǚǟǘǗ ’¹ƀ€àà ž´Ŧ‚¤š®i©ƱĢƮƮvàài7‘¡ŦĄ‚ààs ‚Œd©™ŰŦűs®¦k¡ŦƳĄsààvi7žsWűŦŋ7¡‚g ‘¡Ŧ’¹€ààk¹®sŮŦ‚àà>¡ŦsŦ»€àà Ű®‚c’ ſseŰŦ’vi7ĄŦ‚ŦŰ’8s Ƴ‚jŽ“ Ą‚s #v Ŧ®“7sſsű’¹ŮŰƁš®

đʼnŅļňıƁđʼnŅļňıąǞ®‚dŰsk¹ŰŮđįıň®s¤j¹ #ق¹ĄŰŦقƀقžŋŜŰƒ©810"čǚvi7űŦņǚ ƀsœ Ɓ‚¡‚ űŦŰ³ŮƱƲƴyƴƴvj©s’¹vi7‘¡Ŧ ®kũs`=_ĄŦŰŦŮ€àà Ű®ųƁ‚’ſƁűsš ’ƳűƁ€k¡Ɓ®¦k¡ŦƳvi7‘©ƁŦ#v Ŧ®“7s KŦĄŦ’8>ƀŮƀ€űŦقžƁ¬k¡ŦƳyƯ…¡sM’üf #v Ŧƀ€ ƒ©lD8k¡Ŧ ¬k¡ŦƳyƯ…¡sM’<f’ƒl<810"čǚvàài7 v¡ssœ©¢ƁŮ»àà>¥©žƳƮƮŰŮƯưƳƮ‘àà “ƁűŰs sàà8k¡ŦKŦĄŦ’8àà>ưƀ€ààűŦقžƁžŰ’ààcs #v Ŧƒ‚sœ©¢ƯyƳ„s¹‚ ’Ɓ®¢űs’¬k¡ŦƯƮ‚¡űĄsvi7v s ſs¥Ŧ ŰŮĄŰŦƒŦv= ĄsŦ€®sàà ŰűƁ‚’b ŦƁ #€ ‚>©ƳűƁ€k¡Ɓ ‘àà¡Ŧ vàà¡ssœ©¢ Ʊư ’=àà> ‚àà™s Žsàà ŰŮ ‘©ŰƁŮĄŦŰŦŮ’à๒8‚¢ŰŦ‚ààſƁűsšŰŮvàài7 vàài7#vàà Ŧ“ààiƁvàà_žŰُàà>¥©žsœư Ɓ ľļįňń ČĆĒ Ǚ#Ǘ ũۓààž ĄŦŰŦŮ 810"čǚ ‚®k87ƀ€űŦقžŒb’ƁƀٓààľļįňńĪšľĮ s¹’=àà>ĄŦ‚Ŧ’ŰŮs8k¡ŦǨǟǝĄŰsààjd vC®j¡€ĄsŰŦƒŦž‚űŦ®s7©8_žsƳűƁ€k¡Ɓ #v ŦĚs8¥ Ůˆ©ü


ĄV““k¥

ſslv¡s ŧƁ‘©8>ŞƀŰsƁŮ€“

#vàà Ŧ€ٓƁ»Ů‚àà¹ŧ´ààłıĉć v¡sàà ‘àà¡Ŧ»Žsàà €ààkŸűŦ„ààž ƒ©łıĉć‘©àà sƁ€ ’8àà>_űs ®iŦŧƁŰƁ‚àà ‘©ƁŦſŦ“k’’¹ ®¡ƀű“®àà «¡ſ“k¹Ŧ»Ů‚¹j v Ŧ€¢Űƒۓck’#vàà Ŧſ‚ ŰŮ ſ‚ »WWWª¡sŽsàà ‘©j8àà>© ®¢€ű’ƀŰsƁŮŦŰv¡sàà ŧƁ‘©ƁŦ 8àà>© ‘àà©k¦j þ€ààŦق¢®űs #vàà Ŧƀ€àà ŽsààdƀŰsààƁŮłıĉć

ۓ“ĄŦ‚ŮۓĄ‚k’àà¹ŮŦŮžsŝŦ Űs¡“ŒƁŰ’8f¢’#ŮŦŮžsŝŦƁŰٓ ®sWv¡s ŧƁ‘¡Ŧ»ſ‚àà ¹‚¡€ v sàà Ž“ü8ŦŰŠŦ“Ąs…= Űs¥8Ŧ»Űs¹»Ŷs7ŰŦĄŰŦ‚‚ƀ“©àà Ɓ #€©àà_=¥àà ƀŰsƁŮŦŰ®àࢀűƁ ‘©ƁŦűŦĄŰs©àà>€ks»Žs‘¡Ŧs ĄŦƀƒàੜŦ »®àà=¡Űs Ąs’=àà> ®8¡sàà ŧƁ ‘©8àà>Ş ‰ààf ĄŦ‚àà ’ààs¡ŦŰ«àà¡ĄƁŰ‚àà2ű‚àà‚3’àà¹

ŰŮƯƴƳƴŽsàà ŰŮvàà>Ş»ŧƁ‘¡Ŧ ’®"ű‚àà‚©ˆàà “Ɓſ‚àà

ſق¹©làà ĄŦ‚ĄŦƀ“©àà ſŦ“ààk ſsààŦ€¥¡ƒ© ˆàà “ ũsàà´ Ŧ #€àà ®ààŦ‚ »ſsààl ‚àà Ŧ‚

žű³ŰŦƒŦž‚ſق¹Ų‚8àà ُssàà ®slŧƁŰƁ‚àà «àà¡ƀŰŦŮŦĄŦ‚àà «¡Ůs<¡Ŧ„¤àà Ɓſsœàà¡ŦŰۓ ’àà »ĄƒŰ’ààs=s8¹Ɓ®àà s ŦŰűƁ‚ ŦŰ®8€ ſsjv‚8k¡ŦĄŦ‚ſ‚àà

sžƁŰŦ®¡’8àà>ũsààg©gCſsűsàà

v¡s ŧƁ‘©8àà>ލs ’¹ſ‚  ŽsŰŮ’àà¹ƀق¹ž´Ŧƀٓààſsl #v Ŧ®slv¡s ŧƁ‘©ƁŦi űs »ŠŦƁŰŮ®ààslv¡sàà ŧƁ‘àà©ƁŦ Ɓ€ t“i’‚ŰŮŦŰ®_l ſŦ€kj_ŦŮ‚©=>ƀű“űŦŦŰv‚8k¡Ŧ 8àà>© ‚Ŧ«àà¡’àà’ààs¡ŦŰž“àài ſۀŠŦ“’¹ق¹¡€7®ààs´ Ŧ #€k8àà>’8àà>ŦƁſš’ààſ“ààk¹Ŧ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

68


® sk_ŦƁŰ #€k¹®Ą‚8l ŰŮŦŰ®¡“Ŧ‚s€ààkiĄŦ€ààsſ€Ŧ“ ŧsàà8¹ ųűŰŦslšٓàà ®t7àà Ɓ€k¹®Ůs¡űſs¹Ů“¹ ’dsbĄŦ‚slšŻs©8 ŦƁ€ű“s©ŦŰſق¹’dsb ĄŦ‚ŦŰsŧs8¹ſƁŰŮ‚¡Ɓs`’_©j€s¡…¡ŦƒŦ ŦŰ‚¡Ɓs`Ɓs^ŰžsWƁ€àà©Ů~©™“ſs¹Ů“¹ ŧŦ“ űŦ…©ž’_©j#€©Ů~©™“ſs€ű‚ĄŦ‚ ’Űs¹‘¡Ŧ€©Ŧ“=’`ſs€ű‚ĄŦ‚€©k¹®dàà

…ŦŰšƁ€Ŧ“=‚vŦŰs€k¹®«j¹ſs8¹Ů“¹ #ŮŰƁšv Ů’ŦŰųŦ®ƁŰŮ

®¡ss€Ů®ſs_ſŦ€kjàà_ŦŮ€¡€ũsdsb ŧs8¹€kiĄŦ€ààsſs¹Ů“¹ĄŦ‚àà€©Ŧ“®’à๠ũۀs€k¹®«j¹ſs¹Ů“à๒Űs¹‘¡Ŧ€©Ŧ“= #€s¡ųŰƁ‚žslšv©´ Ɓ®ků s’`s€ŰŦŮ’´ſs¹Ů“¹©®i¡ŮųŰŦƒ¢’ ƁŦŰs’`‚vŦŰs€“kàà_‚®s<©ŦŰ …ŦŰš®“ſ€šٓƁ’t7 Űs¹‘¡Ŧ€kk¹` sſ€Ŧ“ ŧs8¹%v Ŧ®k8f¢#ٓ ®ſs¹Ů“¹ŰŮ ’dsb’ŦŰſs¹Ů“à๒¥k¡Ŧ‚ƀƁ´àà€kiĄŦ€ ſŦű“š…ŦŮƁſs¢€kŦ“ ŦŰslš€k¹®¡“àà_

€kiĄŦ€sſs¹Ů“¹ĄŦ‚ ©Ŧ“=ŧs8¹

ƀ©k¹®ŧ“¹‚ ŦŰٓ ®fkũs s>Ŧ»€©k¥ŰŦ‚’¡‚¢űŦ ®8´ €Ŧ“®®fkũs s>Ŧſق¹ŧ“¹‚ Ɓ ’¹®kd‘¡€#€ŮŰŦ‚‚b ŵ‚dŰŮŦŰſsàà>Ŧ Űs_UŰ³ssũs s>ŦűƁ‚ž€ƁſŮۓ Ɓ‚ 8àà>© Œ©da»®Ɓ‚"®7iũ³´8 Ŧ»ſ“àà sſs ‚àà ® ‚’´8Ŧ‚b …àà¡ŦƒŦƁ®ààkj¡Ŧ ŰŮ’¡‚¢’¹v Ŧ‘¡Ŧv©jŦƒ¡s’8¥#ŮŰŦŮŶs7ŰŦ sŦŮƁŰ®Űsjàà ’®d©7 …k¹ŦƁ«¡sſŦ‚ü slk’ٓ ŰŦ‚¥viſƁ€ƁžƁŦ€ũۓ’‚¢Ŧ v´ٓ ’¥iŮŰŦ€ſ€®8´ ‘©oŰŮ®_g v ŦŧŦ‚b™ŦƁ®¢Ů‚>Ŧ’ijűŦ®ƁŰũ³´8 Ŧ #ŮŰŦŮ®¥ ƒ¤ŦƁŰĄsſsŰŮ’űs©Ɓ

67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

…k¹ŦƁ«¡ſق¹’¡‚¢’¹€kŮ®ſsàà_ũsg©gC Ɓũsj¡´s‚ààŦ‚ŰŮ€àà©fƁ®g©7b®àà s>Ŧ űŦſ€®Ŧ‚b™ŦĄs€k¡š‚’¹vàà ŦsŲ‚8àà Ŧ …kƁ‘©¥>ŰŮƁƀق¹¡€dŦŰſ“ Űs_’ij †=_®àà ۂ«¡® #€k¹®sf¡ŦĄ‚p…g ſŦقűŦ€ŰŮƲĢƁſsààűűŦ€ŰŮƳĢ’¹€àà ‚ſs šƁ’8 ŦŮĄ‚8lŲs>Ŧſق¹’¡‚¢űŦ€d ŰslŸſsűŋ“jd#€“àà ®ˆiàà>ˆ¡Ŧ‚àà ‚ ‘©k¦jũsdsb‘¡ŦŰŮ#€kk¹®’¡‚¢ſŦق‚Ŧ‚ ĄŰs¢űs ĄŦ‚’¡‚¢’¹ۀſsj€àà †=àà_ ſق¥’¡‚¢»€àà s®€©fs…ksgŰŮſ€


sl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ -ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ »’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žsĄ€87

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ:‘fi #¡€kűs©’Űs ƀ€lkŦ’gbkŰŮsš’s=j’

ƮĢƮ-ƳƳƱģƮģƮ:‘fi »®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi „¡Ű€vl»’‚Ds»Ųۀ®¡sš Š sg®j© Ɓ«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` Ɓ®>©iœŦſsű’ƀsœ_ŦŮƁſs8 ‚©Ů #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš® Űs

ƮĢƮ-ƴģƳƲưƲư:‘fi

žŦ€=8 Ŧ sü©‚Ɓ®>©iœŦſsű’ˆi>ƁvsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #¡€kűs©®s¢Űűsv¹‚ ŰŮ‚“©¤s¹Ɓ®‚ ƮĢƮ ƯġƲģƲƴư‘fi #¡€kűs©Űs¹’gs sƒ¤ š®¡sš’ ƮĢƮ ưƯġưƯƱƮ%‘fi #¡€kűs©ƀsœ_¡ŦŰš«¡ŰŮĄŰs¥jvl®Ms ’ ƮĢƮ ƯƲĢģƯģƱ%‘fi vl®‚Ɓ®>©iœŦſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #¡€kűs©®7 “Ŧ~f`ŰŮĄ€©“v¹‚ ŰŮĄŰŦŮŦۓŦ Amin.p82@gmail.com ®‚Ąsſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®_k»®Ms ’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl®>©iœŦƁ ƮĢƮ ġƯƴƯưġư%‘fi #¡€kűs©ĄŰsD‚8ŮŰŮŰs¹’gs s®_k®Ms ’ ƮĢĢ ƱƮưƮƳƳƳ%‘fi Ɓ€¡‚ vl®>©iœŦſsű’ˆi>®¡sšs¡Is «¡’ #¡€kűs©‘¡´šƁŰűŰ merdad455@gmail.com ŋü©‚Ɓ®>©iœŦſsűˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ ŰŮĄŰs¥jvààlŰs¹’gsàà s»‚“©¤s¹Ɓ®àà ƁŰ #¡€kűs©ő´ŦŰƁs_ rccareer@yahoo.com ŰŮŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ®>©iœŦſsű®“` „¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’Űs Ɓ®Ů

ƮĢƮ-ƯƲƱƳƳĢĢ:‘fi

Ųۀ®Ms ’ „¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ ĄŦŰŦŮƀsœ_ŦŮ »“s©ž»Ű“8k

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’ Ą‚8¹Ůőۀ »űs»źŮ»œŰŦ ®s¢Űűsv¡‚¡€ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

ˆi>Ɓ®s¡ŰŦűs Ąűs 8¡Ű ®>©iœŦſsű’ ĄŰs¥jƀŮsš #¡€kűs© #€ s® ƮĢƮ-ġĢĢƯġƴƱ%‘fi

’‚f8

ƀŮsšŰs¹’gsàà sĄŰ€©ۓũŰs¹ĄŦŰŦŮۀ©ۓ®àà¡sš € s®ĄŰs¥j ƮĢĢ ƴƴģġƯģġ%‘fi

ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

ưƱƮƮƮvj©’ưƮƮưŽ€^Ű€©f ›ǚǙǗŲ€ ‚©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’ŰŮ ƮĢƮ ƴƮƱĢưƯư%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’^Ű®¥_ưƮƯƯ³Ɓ‚¹s“¡“©7“Ŧ ƮĢƮ ƴưƯƲĢưƱ %‘fi #¡€kűs©®ق’gbkŰŮIs ’s ’ ƮĢƮ ưĢƳƮƮƲư%‘fi ųƁ‚’«àà©s“Ŧ’j©ijļŕŃıʼnʼnàà©قƀsœ8àà Ů«¡ #€ Ű® ƮĢĢ ƳƳƮƯģƲƮ%‘fi

Űs¹Ąs¡“

Ąsſsű’ààˆiàà>»’ààsk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®ààseŦĄsààš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®‚ƁƁŮŰŦ»®>©iœŦ»® Űs ƮĢĢ ƱưƴƱģƴƱ%‘fi »’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ»ĄŰŦŮŰs7Ŧ†`=8®sHš»®Ŧ‚¡Ŧ®¡sš Űs¹’gs s®sHšƁ®>©iœŦ»® ŰsĄsſsű’ˆi> #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ ƴƱƴƲƴưƱ%‘fi ‚“©¤s¹Ɓ®>©iœŦſsű’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®s¢ŰűsŰs¹’gs s ƮĢƮ ĢưĢģƯƳƮ%‘fi ƀŮsš®ààŦ‚¡ŦĄsŦžsààW7 ’ˆiàà>»ƒ¤àà š®¡sš #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ ƯĢƴġƱƱƯ%‘fi Ɓ®>©iœŦ»®‚Ąsſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sĄ€k ƮĢƮ ƲƱƯġƲġƮ%‘fi

’©i¹®“` „¡Ű€vl®Ms ®>©iœŦƁ®Ŧ‚¡ŦŲŰŦ€ŲƁŰŮ Ė ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦſsűƁ #€ s®

ƮĢƮ-ƯƮƳĢƲƱư:‘fi ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

66


ĄV““k¥

ۓ8¹VƁ‚ž’ƒl<vi7‘©ƁŦLumiTab s©ŮŰŮ Ư#Ģ ۓàà> Ɓ‚ž »àà>¥©ž ģƮƮ ŰŮ »ĔńňŕıǨđǡĄŦ’8àà>ưĄƒ‚sœ©¢ ’csv¡ssœ©¢ƯģƁ®8¡ssœ©¢Ư®Ű ĄŮŲŦƁ‚¥¡sũ´ ŦƀŦ‚j’®i ŦŮ €¡ƁۀŦvi7‘¡Ŧs8>© #v Ŧ Ą‚s«¡ſšĄ‚sƁ€àà s®ġ#ư #v ŦmAh4.800 ۓ8¹VƁ‚ž«àà¡ƀŦ‚j’ààĶǥŁļćĬĭ ‘àà“ ƱĢ àà>¥©ž ġƳƮ ŰŮ ƳĢġ Ŧ۬k¡ŦƯƮƮsààĄ‚¡Ɓs`€ààŦ“® ’™‚ſsűƁvj©ű“k#€k¹…=ž #v>©†=_ſš

65

/

www.ertebat.ae

/

«¡’ƒààl<’¹s©Ůvàài7‘àà©ƁŦ ®8i7»€ ®‚d€ s®ۓ8¹VƁ‚ž ’vi7‘¡Ŧ#ŮŰŦŮžsààĶǥŁļćĬĭ’à๠žsŝŦ’s€Ů®ŦŰƀűsŦ‘¡Ŧ‚Űs¹ ĄŦ‚Ŧ»Ůsk Ŧ’¡ŦŰŦ»Œi8=Ąsl¡űs sààő“7¡Ŧſ€ààŦ“ Ɓs®Ŧ‚k=àà

vi7#ŮűŦقàà¤ۓàà8¹VƁ‚žàࡂ űŦ ®s`8 Ŧ’j¹Ů«¡ĄŦŰŦŮĶǥŁļćĬĭ Ŧ“8ü’¹v Ŧۓ8¹VƁ‚žĄŦ‚ŦĄŦ‚ …=ž‚‡¡‚’üf«¡ĄƁۂŦŰ ’üfĄŦŰŦŮƀsœ8àà Ů‘¡Ŧ#€ààk¹® ƯƮưġ‘ “ƁűŰs®¦k¡ŦƲ®àà_¡sM

ISSUE 831


®ji

Ź‚ŚĄ“‘©ű’8 ¢ŰŮ ŮŦŮ®ƀ€¡€k¢ Žs sſ“©i©€Ů®ſs_€¡€’dsb«¡x¡s8 #v ŦƀŮŦŮ®ƀ€¡€k¢Ź‚ŚĄ“‘©ű»…©ž űŦ®i©àà>€Ŧ“àà ſsàà_sdsbŰŮſŦ€kjàà_ŦŮ sŧƁ‚¥©‚ààœ¡ŮűŦ’¹€ààŦ’8s¡ŦŰ®àà¡sŧƁ‚¥© 2®Ɓ‚Ɓ‚83’àࡁeűŦ¥àà ‘¡Ŧ#€Ŧƀق¹’¡e ĄeŮŦ“€kŦ“®MsźƁ‚Ɓ‚8#ٓ ®ƀ€©s ‚œ¡Ů’¹€ۓ7<‘¡Ŧ‚sk»€űs>ŦŰٓ «©s¢ŰŦ #€ۓ=ŦŰũs©Žs¥ Ŧ ’¹vàà Ŧſss©¢sŰŦ“ ٓ sŮsaŰŮ‚Ŧ‘¡Ŧ ŮŦ“s¡€© ۓ ۓƒ8k űŦŦŰٓ ĄŦ€kŦ“® #€űs>ƀ€ű‚©®¡s©j© sàà>©s¢ŰŦ’¹€ق¹®ۓàà`‚8àà_©žſsggü ‚œ¡ŮŽsàà ŮŰs©i©ƱyĢŮƁ€®³“ ũ€ĄŦ‚ ũsdsb»Žsàà‘¡Ŧs#€ŦƀŮۓ ŦŰsàà>©s¢ŰŦ Ɓۃ¡‚‘©Űsˆ “Ůۓfàà>¹šƀsœ_ŦŮŰŮ€¡€ Žsàà ŮŰs©i©ƯyƴŮƁ€ŦŰ€k¡Ŧ‚‘¡Ŧ»ųŦ®ji© #v Ŧƀق¹ŮŰƁš‚…©ž ®œ“œŸŰs‘©8àà>ŞĄŦ‚ſsggü©gC‘àà¡ŦŰŮ űŦ®Ŧٓ“’ààŸ’à๑¡ŦƁ€ààk¡Ŧ‚‘àà¡ŦŮŦ€àà Ű #€ق¹®¡s sk ŦŰ€Ŧƀق¹’¡e‚œ¡ŮũŦٓ“

€ ŸƁ‚ ſV«¡űŦ’‚¢Ɓų“®kj Ů

ĄŰŦàࢃŰŦŰĄŦƀ€àà‚©¢ŠààŦƁ ’¹®¡s©j©àà ƀŮs’’¹€k¹® <ŰŮſŦŰŦ“=8àà “¢ŰŦŰŮŦŰŮ ſsàà_…k¹ŦƁŮŰŦŮٓààƁ³s ’ ’ààis´ sààų“#€Ů® ٓƁ’à๮¡s©j©àà ƀŮs‘àà¡Ŧ ſsàà_źŦ‚ ŦŰŮŦŰ®ŸŰs¥àà ƀŮŦŮſsàà_jdŦ„¥»€Ů® ®¡sų“sààŦþ€kk¹®ŰŦ‚ààƁ »€ŦƀŮŦŮvàà ŮűŦŦŰſV‘¡Ŧ’à๠ƀق¥„ŦŰƀ€kŮŰŦ€àà_Ą“ #2€ŰŦ€ſق¹ŰŦ‚ĄŦ‚®i©ŮƁ

slk€Ů®ſsàà_’¹€ààŦƀق¹ ŰŮŦŰŰs8Ű‘¡Ŧv©“;>ſV«¡ x¡s8‘¡Ŧ#ŮŰŦŮƀ€l’sų“ ‚_8k‚¦©’¡‚àà_ŰŮ®¢űs’ #v Ŧƀ€ vàà Ŧvàà>¡V““©Ɓۓ’¹Ŧű“ ƀ€l’ŦŰƀƁ‚à࢑¡ŦĄ‚àà7ŰƁ slk źàà3 %€¡“¢® »’8àà ŦŮ ſŦ“©‘¡ŦŰŮ®¡s¡“ƀ€‚©¢«¡ ‚œ¡Ůų“’¹ٓ ws€Ŧ“® ƀ€‚©¢‘¡Ŧƀ€kk¹€¹ſV#€k¥ŰŦ‚ ŰŮٓàà ®ƀ€©sćđđąġ’àà¹

ſV«¡sààlk€k¡“¢®ſsààggü Ąsƀ€‚©¢ ĄŰŦ¢ƒŰ v©“;> ŰŮŦŰņ›đ’ààŲsàà>®¡s¡“ źs#ŮŰŦŮƀ€ààl’sų“ ۓa’slšv© s>ſV‘¡Ŧ űŦ‚œ¡ŮƁ’àà8Ű‘©űŦsàà’‚¢ #vàà>©Ą‚7 ŰŦ‚Ąƒ¡‚Űs8Ű sų“€©ŦŮ®sj ŋsj8Ŧ ’‚¢Ą“’¥k¡ŦűŦ€d’is´ ¥àà ’»Ůۓ=ſsàà_s_’ v Ŧ¢€kŦ“ ŰŦ‚’sžĄƒ¡‚ Űs‘©ƁŦ‘¡ŦsŦþ€“_Űs¥ s ‘¡ŦŰŮſV«¡slkvs Ů’¹v Ŧ #ٓ ®ũs7Ŧslš®s©Űs8Ű ŰŮ…ààŦŰs¥jƁŦű“ààŲsàà“ ® ۂsſ‚8 ƁŪۓƀsœ_ŦŮ sų“ŰŮ®àà¡s¡“Ąsààƀ€‚©¢ ’sàà_Ąsƀ€‚©¢€ààks’à๠ſs¥Ŧ»ſŦŰŦ€s8>ž‚œ¡ŮŰŮٓ Ąsàà’ü¡ŦŰƁsàà“†©=àà_ ſŦ“àà©‘àà¡Ŧ’ààŦŰſ“àà¢s“¢ ĄŰƁšŮ‚àà¢ŦŰ®àà<¡s8»€ààŮ®

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

64


ŪŮŦ“

Ŧ“ ®Ż´ »Ůƒ¡Ű®ž‚“ Ąs“ ų“ ‚“ ſšűŦ‚œ¡Ů#ž€ €©Ŧs ’űƁŰž‚>jƀ‚lŸ#ٓ7Ą‚7 ª© ų‚ Ą“iŋ7¡‚gƁ€ ®‚€űƁŰ ‘©kŸs®¢€ű#vàà Ŧ€®¡“‚œ¡Ů #ٓv= ¡Ŧ‚ĄŮ‚ žŮ“ƀ€ ž‚“ ‚s ’8àà>7Ů‘ ’8àà ŦŮ’ŦŮŦ…¡s“ųƒ¡Ű‚¢ŦsŦ Ųs ŋis¹ƁŦ‚œ¡Ůƀs€kŸs€àà s žŰŦŮ‘ Žs ưƳƀűs‘#ٓ ® ’8àà ŦŮ®“ ®¢€űààŦ“ ®Ɓ Ą‚“àà s€Ŧ“ ®MŮ#àà s ’©Ů‘©j’àà#k¹®¢€űŲs

Uàà Ŧ¢Ŧ‚Ŧ’ssžŦƀ€šƀs¢ŮŦŮ ĄŮŦűšŰsààl’¥àà ƳƮƮ’¹žŦ’¡‚l ŦŰ‘’¹k¹ŰŦŮŦƁŦŰž‚“àà v Ŧ #€ŮŻ´

vf¢’®™sũŦŰsl Ŧ‘¡ŦŽs7Ů’ ƁŦ€¡sàà sv Ŧقžſű‘¡Ŧsàà“¢Ɓ ssŦٓ ź‚`kųŦ’8àà Ŧ“ űŦ € ۂgųŦ’8 Ŧ“ ‚ƁŦĄŰs_sž ’ĄƁ‚“ ۓasƀ€k¡š’>iŰŮ #ٓ ®¢€© Ű’8 Ŧ“ ‘¡Ŧ

63

/

www.ertebat.ae

/

ƁŮŰŦŮžs´là ’¹’sà ưƳſű‘¡Ŧ …¹‚8_®¢€űŸƁ‚à űŦŽsà ƁŮ ’’8à ¢’8f»Ůہ¢®űƁ‚à©žs vŰſŦ‚lưƀŰsjà ƀŮŦ“s ƀs¢ŮŦŮ ſ“Ÿ%vf¢t©<®8 Ŧ“ ŮŦŮ® Ɓ ٓà ®Ųs ĄŮƁű’àų‚“à #ٓ Ŧ€ƁŦűŦ€Ŧ“ ® ƁŮŮƁ€űƁ‚©žƁ‘%ŮŦŮ’ŦŮŦſű‘¡Ŧ ƁŦ#¡Ů‚¹ūŦƁŮűŦ‚œ¡€¥¡s7Žs

®i¡³ŮűŦ®¥¡Ɓٓ®¤©ų“ ſŦ“ v79ŧŦ“ųŦĄŰsœ8 Ŧ“ ’‘’¹ ’j#ٓ…¡s7¡űƀ‚ààlŸ‘©jžŮŦŮ ’jƁٓŧ“ ſs®àࢀűŰŮƒ©Ÿ Žs «¡űŦsŦ€k8 ŦŮŦŰſšũ‚àà> “ųƒ¡ŰŰsŸŮx¡Ű€’ž‚“ 7 ’ŦŮŦųƒ¡ŰƁvàà ¢ƀs€kŸ#€ v “ž‚8¹Ů«¡كŦŰž‚“ #v ŦŮ €ق¹®ŦŰ…ààf¡‚d’j’¹“ààƁ vàà>Ŧ“8‚8¹Ů’=àà>sŦžŮ‚ sق©œŦŰž‚“ Ą“ųƒ¡ŰĄ“i …¡s“ųƒ¡ŰſsŰŮűŦ‚œ¡Ů’¹‘¡Ŧ

ISSUE 831

ŮŦ“ųƁ‚ĄŦ‚ſŦ‚>žƁſŦ‚8 ŮűŦƀŮsf8 Ŧ“

t©gds»€kk¹®¡s sk ŦŰŰƁ‚ ‘¡Ŧ ƁſŦ‚8 ŮƁŦ€€àà ’“8v7Ŧ‚Ɓ ƁŧŰs¹’sl’ŦŰſŦ“ſŦ‚àà>ž v=8¡sžŰŮ’àà_© Š¡ű“ĄŦ‚slšűŦ #€k¹®ƀŮsf8 Ŧ ¥ŰƁ€ƁŸ“™“ſ€ †=_s ƀsœ©f=7űƁŰ€kŸſŦۓo®¡sa #€ق¹ƀ‚süŦېl8‘¡Ŧ ’j©®8©kŦũs¥v¡sŰsààſŦۓs ‘¡Ŧ€€ “Ɓƀ€ ’s ŮŰŦƁt žs’®Ŧ“‚àà8 ŮƀŦ‚j’ŦŰقàà #€kk¹‚©œ8 Ů’“`d ŰƁ‚àà ‘¡Ŧƀsœ©f=űŦ®àà ŰűsŰŮ ۀ=ƀŮsààž‚àà¢ƱưƮƁ“àài©¹«àà¡ ũ³š»ŰƁš«àà Ŧűs¢Ž“àà>¤¹»’_© «¡»®‚ž“s»Ű€=ŮŦ“ààź‚` ‚©àà_j ƁưƮģƁ²žƁŰٓ ƀsœ8àà Ů #€ ˆ7™ƁŒ_¹ „©iž„©¡Ű®Ŧ‚üs™‚©i^k‚àà

%ŮƁƒŦ»‚7 ‘¡Ŧž´ààŦsſŦ‚lv©kŦ ®¡saŠŦ‚’ƀ€ ‚©œ8àà ŮŰƁ‚ „©iž’ƒ©ƀ€ ‚©œ8 Ů‚8 ŮƁ®‚d #€ ®‚dſŦ‚l®´ Ŧv©kŦ

Ŧې¡Ŧ‚űŦ®“©>¥i¹’¹ĄŰƁ‚ ‚>ž ſŦ‚à>žƁſŦ‚8 ŮűŦŮŰŦŮųŦƀ€Ɓ‚žŰŮ “à ۀ=ŮŦ“àųƁ‚àĄŦ‚àſŦ“à #ق¹®ƀŮsf8 Ŧ ſŦ‚lv©kŦ„©ižſŦۓo7Ą€kŸ ĄŦ‚ ŮŦŮvf’7d Ų‚žűsĄ“àà űŦ ŽůŦŰŦűŦ®¥¡s€k8s¡v¡Ű“oĄŰ‚l ŦŰ2ž#€jü3v¡“’źƁ‚dųsƁŦƁ Ŧ€8ŦſŦۓo#€kk¹‚©œ8 ŮƁ®¡s sk €€ ’“8ق‘¡Ŧƀ€Ɓ‚ž® ۂs vàà Ŧžs’ųsƁŦƁŽůŦŰŦűŦ®àॡƁŦ űŦĄŮ€d8Ŧ“àà ųŦƀ€Ɓ‚žŰŮ’à๠ƁĄ‚©¢ŰƁű»ũŰŦ‚ »‚j ŧ‚ ’ij ŮŰŦŮٓƁŸŦƒƁ®“jcŰŮŽ´ Ŧ ŬƁ‚<s7Žsàà>¥¡ƒ©Űs‘¡‚ šƁ #v Ŧƀ€ ĄŰŦ“8€Ɓ‚l «¡ſق¹ †=_ ®``Ś Ąs®àà ۂ ŰŮ €kŸ’ŰŦ‚ààűŦ„žŰƁ‚àà ‘¡Ŧ€àà Ą€kŸ€ki¡sƁ’©¹‚’ijűŦۓàà_¹ ƀ‚lŸ‚©©esƁ’8_¢űsۓ_¹’7 #€k¹®®¢€űſŦ‚lŧ‚ŰŮ ƀsœ©f=€ٓ’8àà>Ŧ“’¹ſŦۓs


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

62


61

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

60


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚

ίΎϴϧΩέϮϣ̭ϼϣ΍Ζγ΍ϮΧέΩ ϩέΎΟ΍ϭεϭήϓ̵΍ήΑ

SPRINGS űs©Ůۓ

TYPE 4M /4E TYPE 3M /3E TYPE 2M /2E TYPE 1M /1E

BUSINESS BAY

JUMEIRAH PARK

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

űs©Ůۓ

DISCOVERY GARDEN

“¡Ů“8 Ŧ ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

űs©Ůۓ

Golden legends Real Estate RERA No.2118

/

www.ertebat.ae

/

JLT (Jumeirah lake Towers) űs©Ůۓ

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

JUMEIRAH ISLANDS

s´¡ƁŒi8=ŸŦ“Ŧ

űs©Ůۓ

JVT (Jumeirah Village Triangle)

’Ŧ“ Ư űs©Ůۓ ’Ŧ“ ư ´¡ƁƁ®“¥>’s

DUBAI MARINA űs©Ůۓ

DUBAI LAND űs©Ůۓ

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

PALM JUMEIRAH

űs©Ůۓ

THE GREENS űs©Ůۓ

ſsWŰsžš ŲƁsvkž ´¡Ɓ

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

ARABIAN RANCHES

s´¡ƁŒi8=ŸŦ“Ŧ

űs©Ůۓ

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl

www.glreuae.com

59

űs©Ůۓ

’Ŧ“ Ʊ ’Ŧ“ ġ ’Ŧ“ Ģ

ISSUE 831

Tel: 04 3958801 Fax: 04 3958802 Usha:050 8656847,Email:info@glreuae.com (RERA ID 8588)

P.O.Box: 115080 ,Dubai- United Arab Emirates


‚©s_ űsšŰٍs űŦĄƁ…¡s8 ‘¡‚8jl gĄ‚ek>¡s’Ė €gűŦŦŰ¡Űs‘©j %’8f¢’¹v Ŧ’sks ſš’¹ŠŦ‚dàà_ŦŨ‚¹ƒ’»€Ŧƀق¹ ƁŦœ‚’¹vàà Ŧ‚78dsŰs©àà> ĄŦ“àà ®8àà>ž Ɓ Ą€ààki ŦŰ ſsààl €jü#v ŦƀŮŰƁš®àà>j ƱƴƳŰŮŦŰ ĄŦ“®8àà>’ààŸ‚ĄŦ’ààŸIŦ€àà ®¡sƀŰsàà Ŧ’’“s»®s¡Ű‘©Ŧ ٓ ®Ŧ“sƁ‘àà ’®àà Ɓق’¹ v ŰŮ’sksàà cŸƁ‚àà ¡Űs ’8‚¢’<©8»vàà Ŧƀق¹Ą‚©žŰsšƁ ĄƀŰsàà Ŧ€kŸűŦ®Ɓvàà>©ž“id ƱƴƳŽs űŦ7ŋj8® Ɓقvàà Ŧ ŦŰſš®7¡‚g¡ŰsſŦ“®®àà Ɓق #v Ŧƀق Ė Ė ŮƁ€® ƁقŰs¹ŸƁ‚àà #ق¹‘©d ƀűsŦ®àà Ɓقƀűsk»œ‚űŦ„ž #€ s7©Ą‚<ƱƲƯƁƱƲƮĄsls vs©ŦŰſssji>ſs8 ۓ¢ŰŮ‘Ů Ų“ ŰŮų‚8 Ůs¡ĄƁٓ ŹsŰŮƁ ® ?Ű’ŠŦŰŰs‘¡€kŸ®àà Ɓق ‘ŮviŒàài8=Šààsk#€àà ‘Ů ’sks ſŮƁ‚àà ĄŦ‚’¹ĄŦ’sàà ŦŰſssji>ſs8àà ۓ¢ŰŮƁŦſ€_ #ق®žsv Ŧƀق ſŦ€kjàà_ŦŮűŦ®¥¡vfs=©Ů’àà ®sc’Ė ààsgŰslŸŲ“ààt`d8 xààk¤ ĄŦ‚à ۀŦŽsàà ®ààààààà> ĄŰ“s_©Űsb#€Ŧ’8>ŦŮ®™Ɓ‚ xàààààk¢€àà©Ŧ’ààžŮ‚àà?Ű®àà> ¥ ’ŦŰſs8 ŦŮ‘¡Ŧ’sŰŦ‚ ŦŰŮ 2 sgŦ“Ŧ»‚s¹Ŧ© 3ſ€Ŧ“ŞűsM ® Žsàààà ‘¡ŦŰůžŮ‚?Ű®àààà> Ɓvàà ŦƀŮŰƁš®àà ƁقƀĖ űsààk‚ ®ààààà Űsž‘¡€žŮ‚àà¹ƀ€ààűàà< ’s‚f ’Ė €gŰŮ®“8àà>ǏŦ€j î ®s¹‚𠹐 sgŦ“Ŧ© Ŧۆ= ‘¡Ŧ ?Ű’sklàà ’žŮ‚Žsàà ® “Ÿ ĄŮsàà¡űſŦ€àࡂ’àà¹vàà Ŧ’8>ŦŮ xààk¢ųŦŮsààž’€àà_=7sàà ’¹ ‚œ¡ŮŠsk®ààadŰŮ#vàà Ŧ’8 ŦŮ s¡2®s¢‚¢àà sgŦ“Ŧ3ق‘¡Ŧžsàà s©ŮĄƀ€űĄsààſsű’’sksàà ŋsj8Ŧ’¹vàà Ŧƀ€šƒ©2®s‚3 î »®ààsHš»®àà ƁŰ»®àà>©iœŦ€ààks ®s¡Ű#vàà Ŧ®ààs¹‚𠹞sàààà> î »®àà˜s©s8¡Ŧ »Ą€˜“àà »Ą“àà>Ŧ‚ ®“®s¹‚ð ¹’’o>‘¡Ŧŧs>8Ŧ

’j‚ƀ‚©Ɓ®¹ŰsMŦŮ»®“©s¤àà Ŧ ƁŦ’¹sŝšűŦƁvàà Ŧ’8>ŦŮvjlŦŰ #v Ŧƀ€ ®àà ŮƁ€®àà Ɓقœ‚žsœkŰŮ ƒ©®=¡Űs‚cűŦv Ŧ’8àà ŦŮŽs

#v Ŧ’8‚¢‘¥PsŦŰ’o>‘¡Ŧ xkžƁv` ž‚űŦŽs v œ“Ÿ ?Ű Ɓ ŮŰŮ ’ààà_¡€Ŧ žŮ‚à๠ſƁƒàà ƁŦƀsœààŦŰš®àà Ɓق‘ŮſsààűűŦ ƯưģƱŽs ŰŮ#€àà ſŦ‚¡ƁŰs‘¡€kŸ ï ŧs“Ŧ€7Ŧű‚©ۓ8àà Ů’®àà>j ž€šűs©àààààſssààààààà ¡Űsàà’ ž€šűsàààààààà ‚àà¡Ů‚8 Ŧ…àਫ਼’ üſsàà Ŧ‚ ®ŦƁĄűŦ‚©àà ſsàà ®sj8 sàà Ɓ€ق¹‘©©dŦŰƀsœŦŰš ſsààà¢ŮŦűš…àààààŦŮsƁſs¢Űƒààààà t¡‚ŚűŦ„ž#€k8 sàà sŝšŰŮĄ‚š ſsœ¡ŦŰ‘à=àààààà ‚àà «¡€k8àà_7 Űsš‘jŝŦ»ſsj8 sàà ‘àà¡Ŧ®<¡Ű€ …àà>©˜Űt¡sƁ„©¡ŰŰŦ‚Ŧ’®i ſsàà ŰƁŮűŦ‘ƀŰscààà’8>ààààà_ ƀŮŦű®g‘>€© Ɓ®Ɓ‚®i€jü € ® ƁقƀsœŦŰšĄsk€¡€D®“8 ſsàààà ŰƁكà…©žžƁ€àà®8f¢“àà ïî žŮ‚űŦŰs¹‘¡Ŧ’Ė k¡ƒĄŰƁšŠjsààƁ žŦƀ‚lààٓ7î ſs_¡ŦűŦvkààà>Ŧƒ ’¹®8ƁŮ’Ė ààٓűŦƀŮsf8àà ŦſƁ€ žŦƀ‚ààűſsàà_8àk>Ŧ‚ààŦŒà๒ »€ ŸƁ‚àà ®àà>j Ą‚<ƯƱƮġűŦ Ŭs88ŦƯƱƯƱŰŮ’¹€k8 sàà ®sœŦŰš € ’8ààààà>‘l¹ĄsƀŰŮ’‚ààà ŰŮvàà>_vi’ƀsœŦŰš‘¡Ŧ#€àà €àà ’8àààà> Ů‘ààà ƁŰ€kſŦűƁ Ąűs űss€àà t¡‚ŚŊـ<ƯƱġƱ #vs¡ſs¡sžƯƱġƲŰŮŰs¹‘¡Ŧ’¹ٓ

ƀ€ ’8f¢ĄƁ®Ŧ“ſŦŰƁŮŰŮ€kű® 8 Ű»ƀ²©kƁſ²©Ąsſs8 ŦŮ€ s ſs8 ŦŮ»ŧŦ‚l Ɓ8 Ű»Űs¡€kf ŦƁ #v ŦųƁs© ſs8 ŦŮƁ»“¡ŮſŦ“¹Ŧ ®g©Ůœ‚űŦŸ´ ŦűŦ„ž®àà Ɓق ųslstàà s8_¢ſ€sžsààWsƁ ’ŮűŦقààž®vàà_Űűۓl ’’¹ ‚9’’¹ĄŰ“`k“Ŧ’sks ٓƁ ſŮƁ‚àà ŰŮ®g©ŮŠ7kƁvàà Ŧƀٓ ’Ɓق®žv Ŧƀٓ’stàà s8_¢ ſs©ssàà v=8¡sžŦŰs=’ſšŽs7Ů ï ï ŦŰŧs8¹svààŰ2ſslƀsàà  vŚ3 Ė #ŮŰƁšŰِc’ŦŰſš’©gƁƀق¹Ŧ€©ž ’¹v ŦƀŮűŲ€ƀŮŦű®g‘>€©  ſs¡“ƒv=8¡sž’¹’ƒ’® Ɓق ¡Űs’’“s’¹€àà s’8Űv Ŧ űŦ€d’¹»ſs¡“ƒſ€©àà Űũۀ’ »v Ŧƀٓ’sks ®iŦŰs¹ŸƁ‚ ‚f ‘¡ŦŰŮ®àà Ɓق#v Ŧƀ€ ŮŰ ®Ɓvs©ŦŰĄŰ“`k“Ŧ’Ė sksàà ۓ`kő‚©Ŧ»Ų“’vàà_¢űsŰŮ v Ŧƀٓ®àà Ɓقſs8àà ƁŮűŦ’¹ ۓ8àà Ů’ĄŰ“`k“Ŧ’Ė sksàà Ɓ ŻŦű‚Ŧ€7‘€jüۓ`k“Ŧųۀž ŦŰŧs8¹ٓƀ€ ’8 “ƁĄŰƁšŠj ŮŦŮŽ“ƁŮŦŮŰŦ‚® ƁقŰs©8 ŦŰŮ #€k¹v¡sjƁŦűŦ’sks ſŮƁ‚ ŰŮ ® Ɓقœ‚Žs ’’¹®d7k‘©ƁŦ Ą‚ek>¡s’€gvàà Ŧƀق¹ƀŰsàà Ŧ Ą‚<ġƮƱŽsàà ŰŮŦŰſš’¹vàà Ŧ ’¹’€g‘àà¡Ŧ#vàà ŦƀŮŰƁš®àà>j Š7k’ٓ ®’8 sk ‚78dsűƁ‚Ŧ Šsk‚9¹Ŧ#v Ŧƀق¥ƀŰsàà ŦĄ‚œ¡Ů

® “®i‘‘>àà sgŦ“Ŧ©¥ ƱƯƴŽs ŮƁ€®àà Ɓق’źƁ‚d ŰŮĄ€©àà ۓ Ą‚<ƱƴƲŮƁ€s Ɓ€šsàà©Ů’ſsàà Ŧ‚ Ų“’©s ƀق¤àà ős ’Ɓvàà ¢ŰŮsŝsj ®Ŧ‚¡ŦĄŦ‚àà ’ sj‚s ƁŦ#€àà vàà Ŧ®àà Ɓق’Ė sksàà ƀĖ €k¡“¢Ɓ ® Űs® sj‚Ŧ‘¡‚ۓlàà_’¹ ſsű’’“ck‘¡‚®³“ Ɓvàà Ŧ ƁŦ#vàà Ŧƀٓٓ ſsűs®àà Űsž “¢®àà ŰsſŦ‚sàà ‘¡‚œŰƒűŦŦŰ v_l7¡ŮŰŦưĢűƁŰſŦ‚¡ŦŰŮ#€Ŧ’8>ŦŮ ®àà Ɓقvàà Ŧ€¢ŰƒűƁŰžsàà’àà #v Ŧƀ€ ĄŰŦœs ſŦŰƁŮŰŮ®àà Ɓق®Ŧ“Ɓ®àà¹Ů“¹ ſs©sűŦſs_¡Ŧ#v Ŧƀٓſs©ss

ٓƁs#€ààٓ®àà Űsũs©ŮŦl Ųs Ŧ‚ŦŰ’sks ſŮƁ‚àà ’¹‘¡Ŧ lŸŮƁ€űŦĄŰ“`k“Ŧ’sksàà ’“s»€kŦŮ®®àà Ɓق®œsàà

® Űs‚d ŰŮ®àà Ɓق®¡sŦ“’ ®Ŧ“ſŦŰƁŮŰŮ’àเŦ’8‚¢’àà<©8 ŋààsj8ŦƁvàà Ŧ’8f¢®‚dàà ƒàà© ŰŮŦŰ’sks űŦ®¡s…=ſŮƁ‚àà

Ąsſs8 ŦŮŲsàà Ŧ‚Ɓſsűſsj ®sf ũs©ŮŦŰŮ’¹®kl¹Ą‚© s Ŧ ŸƁ‚àà »vàà Ŧ’8 ŦŮٓààƁžŮ‚àà ®¥¡€Ŧ“®Ų€àà‘¡Ŧ#vàà Ŧƀق¹ Ąs’=àà>Ůs¡űĄsũƁsf¡³ŮűŦ ¥ ‘¡Ŧ’»€àà s’sksàà ®b ‘¡ŦűŦĄ‚àà®j¡€®¡s’=àà>’à๠ƀ€ ſs7s¹Š7kg8>Ąsſs8 ŦŮ Ų€’¹®¡sſs8 ŦŮ’ijűŦ#€ s

Ůs®Ŧ‚¢»® Ɓقv Ŧ€¢ŰƒűƁŰ»v_l7¡ŮŰŦ<kžƁv>© ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

58


┼┐s├а├аl├а├а

┼«s8 ┼дк»─Б┬Љ┬Е┬«┼д┬ѓ┬А┼д┬Ф┬А ┼┐sl┼▒s ┬«k8>┼Њ┼░┬Ѓ ┼┐s┬Еvs┼░кЂ2┬«k8>┬«sl┼░┬Њ3┼▒┼д┬њi┬ѓ┬Љ┬Е8>┼ъ v=8┬Аs┬ъ┼Й┼░┬ѓl ┼░┼«┼▒s├а├а ┬«k8>кђ┬ђ┬А┬Ѓ┬б┬ѓ┼┐┼д┼«s8 ┼д #┬ђ ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┬«┼д┬ѓ┬А┼д┬Ф┬А┼░┬Њass┬Еs8┬А┼д ┬ѓl├а├а ┼░┼«2кђ┬Ѓ┬б┼░┬Њ┬┤кЂ3┼Љ┼░s┬ъ┼░┼«┬њ┬╣svs┼░┬Љ┬А┼д┼░┼« ┼▒s ┬«k8>┼┐┼д┼«s8 ┼д┬Љ┬А┬ѓ8l┼▒┼д┬ѓfк»─Б┬╗┬ђ ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┼Й┼░ ┬«┼д┬ѓ┬А┼д┼▒s ┬«k8>┼«s8 ┼д2─ёкЂ┬ѓ> ┬Љ┬А┼«┬ѓ3┬њij┼▒┼д #┬ђ┼«┬Њ┼▒┼А┼д┼░┬«s┬ѓl┼Йst>┬╣┬ёs ┬╗s┬Еs8┬А┼д┬љ┬Еf ┬Љ┬А┼д┼░┼«┬«┬┤┬Ц├а├а ┬«k8>v s├а├а s┬њ┬╣─ёкЂ┬ѓ├а├а> ┬Ф┬А┼┐┼д┬Њk┬њ%v├а├а ┼д┼«┼░sl ┼д┬╗┼«┼░┼д┼«┼░┬Њa┬њgs├а├а> v┬╣┬ѓ кЂ┬њ8├а├а ┼░┬Љ┬А┼д┬ѓ┬ѓк»─Б┬іj┼░┼«┼░┬Њa┬«┼д┬ѓ┬А┼д #I┼д┼«┬«┬ђkj ┼▒┼░┼д┼д┼░┬«sl─ёsvs┼░┼░┼« к»к«к«┼┐s┬Е┼▒┼д┬«sl┬њgs>┬Љ┬А┼д┼░┼«┼┐s┬б┬ђkk┬╣v┬╣┬ѓ├а├а #┬ђ┼дкђ┬ђ кђ┬ђ┬А┬Ѓ┬б┬ѓs┬Еs8┬А┼д┬ѓ ┼д┬ѓ ┼░┼«┬ѓs┼▒s ┬«k8> ─ёsvs┼░┬Љ├а├а┬А┼д┼▒┼д┬њi┬ѓ┬Љ┬Е8├а├а>┼ъ┼┐s┬Ѓ┬Еs┬Еs8┬А┼д ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓкђ┼░sxk┬ъ┼░┼«кЂ┬њi┬ѓv_┼░┼«┬њ┬╣v ┼д┬«sl ┬ђ├╝8┼Е┼д┼░s┼д┬╗s┬Ц┬А┬ѓ┼А┬╗s┬Еs┬ц ┼д┼░┼«┬ё┬ц кЂ┬ђ ┬ђ┼д┬Њ ┬ђ┼д┬Њ ┬њ┼д┼«┼д┼┐sH┼АкЂs┬Е┼д┬ѓ8├а├а ┼д┬╗┬Ј┬А┼▒┬ѓ┬╗┬Љ┬Е┬Ъ┬╗┬«┬ѓ ┼░┼«┼Е┼д┼▒s┬Е8┼д┬іjs├а├акђ┬ђ┬А┬Ѓ┬б┬ѓ┼«┬ѓ┼Йs┼Ю┼д┬ѓ├а├а кЂvs┬А ┼┐┼д┬Њk┬╗s┬Еs8┬А┼д2┬«├а├аk┬Еj┬А┼░3┬ѓl├а├а ┼░┼«к░к«к»─А┬ѓ7s8┬ц├а├а

#┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ ts`┼д┼░┼┐sl┼▒s ┬«k8>┬Љ┬А┬ѓ8l

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

┬ђk┬ё s┼╗┼░s ─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«

s┼д┼«┼░┼д┬Ђ┬б┬«┼░┼д┬ѓ┬њs┬ъ┬Ѓ┬Е┼╗┼░s

┬Ё┼░┬Њ┬Ю─ёкЂ┼░┬ђ┬А┬ђ ┬«┬ю8 ┬Њ s ┬ѕ ┬ЊкЂкђ┬ђ ┼░кЂ┼«┼«s┬А┼▒┬ђ┬Њ┬«M #┼«┬Њ ┬«┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«┼Й┼«┬ѓ ┼┐┼А┼░┼«┬ђ┬А┬Њ┬б┬«┼╗кЂ┬ђk┬Ю─ё┬ђ`8 ┼▒┼д┬«┬Њ┬њ├а├а┬љ8├а├а ┼д┬Њ ┬«┬њcF ┼йs7┼«┬њкЂ┬љ├а├аk┬╣v sfs┼й┬Њ┬ъ ┬њ┬╣┬љ8_┬б┬«t sk─ё┼д┬њi┬Е├а├а кЂ ┼║┬ѓ ┬Ф┬А┼▒┼д┬ѓ├а├а8l─ё┬Ѓ├а├а┬Е┬Ъ┬њ├а├а87┼д ┬Љ┬А┼д#┼Й┼«┬ѓ┬Ц┼д┬ђ┬Е┬ъ┬ђk┼░s┬Е├а├а>┬ё

┼░┼«┼«┬Њ кђs┬б┼«┼д┼«┬ѓc8k┬┤d┼╗┼░s

#┼«┬ѓ┬«┬ѓ ┬њ┼┐┼д┬ђ┼▒

┼«┬ѓ┬Љ┬А┼дv┬ѓ ┼▒┼д┬іsv├а├а>┼д┬Њ #┼«┬Њ ┼┐┼д┼░┬Њ8 ┼░┼░┼« к░─А ┼╗┼░s├а├а 2┼«кЂ┬Њ├а├аs ┼┐┼д┬ѓ├а├а┬Е3 ┼┐┼д┼░┬Њ8 ┼░┼«┼░┼дкЂ┬њ┬╣v ┼д─ё┼д┬њs

┬ѓc8k┼┐┼«┼д┼«┼│┼░sf ┼▒┼д┬ђdкЂ┬ђ ┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼дs├а├а┬ђss┼┐┼Аv├а├аs┬А┼░┼« ┬Ё┬Аs┼│┼░sf├а├а ┬Ј├а├а┬А┬ЊC┼Йs┬ю├а├аk ┼╗кЂ┬ђk┬Ю┼░кЂ┼▒┬њ┼«┬ѓ┬╣┬«d ┼┐sl┬бs #┬ђk┬╣┼░┼д┬ѓкЂкђ┼«┬ѓ┬╣┬«s ┼д┼░ ┼╗кЂ┬ђk┬Ю─ё┬ђ`8┬њcF┬Љ├а├а┬Еj┼░┼« ┼д┼░┬ђk┬ё├а├а ┼║┬ѓ ┬Ф├а├а┬А┼┐sl┬бs ┬Љ┬А┼д#┬ђ├а├а s┬ъ┬«кЂ┼д┼Е┼░┬Њ├а├а┬Ю─ёкЂ┼░

┼░┼«┼┐┼д┼░┬Њ8├а├а ┼░┬Ф┬А┼░┼д┼«┼╗кЂ┬ђ├а├аk┬Ю ┬«┬┤ ┼▒┼дкђ┼«sf8├а├а ┼дss┬Е┼д┬ѓ8 ┼д ─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«┬њ┼Й┼д┬ђ┼дt┬Е<┼░s┬Е├а├а> v├а├а>┼д┬ЊкЂ┼д#┼«┬ѓ├а├а┬╣┼╗┼░s├а├а ┬Ф├а├а┬А ┼Йs┼Ю┼д┼г┬┤ ss┬ё┬Еi┬ъ┬њ┬╣─ё┼░s┬╣ ┼Йs┼Ю┼д┬ђk┬ё├а├а s┼д┼░┬ђ├а├аk┼«┬« #┬ђ┼« ┬ѕ ┬Њ┼┐s┼░s├а├а ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼« ─ёs┼г┬┤├а├а ┬Ј├а├аjs├а├а┬АкЂ┬ё├а├а┬Еi┬ъ ┬«s┬б#┼«┬Њ├а├а ┬«┼Йs┼Ю┼д┬ї├а├аi8= ┬љ8 ┬«8=├а├а ─ёs─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┬њ┬Ѓ┬Е ┬і┼д┬Њ┬«├а├а ┬ѓ┬њ87┼д┬ђ├а├а ┬ђk┼д┬Њ ┼░s┬╣┬њv├а├а ┼«─ё┼«s├а├а┼Й┼«┬ѓ┬Ѓ├а├а┬Е кђ┼«sf8 ┼дs┼д┼░┼┐┼д┼«┼▒┼«s┬ђ┬Њ ┬« ┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼«t┬Е<─ёs┬њi┬Е├а├а кЂ┼▒┼д #┬ђkk┬╣ ┼▒┼д ┬«├а├а┬Ц┬А ┼░┼« ┬Ё├а├а┬Е┬ъ ─ё┬ђ├а├аk┬Ъ ┬╗s┬Е┼д┬ѓ8 ┼д ┬«┬ђ┬Е ─ёs┼┐┼д┼░┬Њ8 ┼░ ┼╗кЂ┬ђk┬Ю┼ЙsWv┬ѓ ┬ђ`─ё┼«┬ѓ ─ё┬ђ`8┬ѕ├а├а ┬Њ┬њ┬╣┼«┬Њкђ┼«┬ѓ┬╣┼д┼░ t┬Е<┼░s┬Е├а├а>─ё┼д┬њi┬Е├а├а кЂs├а├акЂ ┬ђk┬ё ┬Ф┬А┬њ┬╣┼д┬ѓ┬Ъ┬ђ ┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«


ſsààlàà

Ŷ‚ ’Ż“g…¡ŦƒŦ “s

€€ v ŦŮűsŮűŮſŦ€jŸ€kŰs¹ƴƮþs©s8¡Ŧ ŦŰ‚àfƴƮŮƁ€àsà©s8¡Ŧ„à©iž ŰŮsàſŦ€jŸſ€à¡ŮűŮžsàlŦ’à v ŦŮűsۓ_¹‘¡ŦĄsƀs¢ŮƁ‚ #ق¹

ų€kŰs¹ƳƮƮ’à®à¹Ű“¡“©ő´àŦv¹‚à «¡ ‘¡ŦĄ“¢“’๮ۓŰŮvà Ŧƀقà¹Ůslkà_©ž …¡ŦƒŦ€ŰŮƯĢ»€kk¹“sٓ ſ€‚ŦŰv¹‚ #v ŦŮ€kŦ“ Ż“g s¡ƀűŦ€ŦŰŮ®8¡ŮƁ€ü¬©s¡“¢%vàà “skàà>¡Ŧ €©žŰſűſŦ€kŰs¹űŦ®¥¡#ŮŰŦ€ٓƁ“sààü ’¹ق¹Űsl Ŧőۓàࡓ©ŲŦ®®àà ’®8©s˜Ű #v Ŧƀق¹“s… “¢v_žŰŮŦŰv¹‚ Ą“¢“ €Ŧƀق¹Ž“àà7’¹®Ŧ€kŰs¹»àà¡sųŰŦƒà࢒àà €Ŧ’8f¢»€kk¹“sſsàà_€‚ŦŰv¹‚àà Ą“¢“ ‘¡ŦŽ“7ĄŦ‚®“ ƀƒ©œŦ»‚8_©Ż“gvs¡ŰŮ #v ŦƀٓŮslk_©ž ’¹®Ŧ€kŰs¹’¹ƀق¹Űsl Ŧv¹‚àà ‘¡Ŧts űŦĄ‚8àà_©žŦ‚8Ŧs»€kŮ®žsŝŦŦŰŰs¹‘àà¡Ŧ ‘¡Ŧ’Ŧ‚¡ű€“àà ®Ɓ‚ƁŰſs_ŦŰs¥jĄ“àà

#€kŮ®ſs_ŦŰſs €ldſŦƒ©¡‚

v¹‚ ˆ “’¹v ŦŰ³ŮƱƮƮ‚9¹Ŧ€“s’k¡ƒ #ٓ ®v Ŧقž

#v Ŧ’8‚¢ũۓ’‚s¡ƒ³ űŦ‚œ¡Ů® ‚ŰŮŮŰŦ“àà‘¡Ŧ€d #v Ŧƀ€ ƀ€¡Ůƒ©sƀs¢ŮƁ‚ Žsàà ģ‚9¹Ŧ€sààsŮűŮ‘àà¡Ŧ ’Ŧ“ūŦ‚ Ŧۓ ‘©jƁ„àà7 #€ €kŦ“

s%ق¹ž´ààŦ®¡Ŧ“ˆàà ‘¡Ŧ ’`‘¡Ŧ®ààs‚ààſsٓ ’¹®Ŧ‚s>’jŦ‚¡ű»©8àà> vŦ‚»Ů“ƀ€àà ĄŮűŮslšűŦ #€Ŧƀق¹vs¡ŰŮ ‚8àà_©ق¹ž´Ŧv¹‚àà ‘àà¡Ŧ ƁžŰ‚©àà>ŰŮsĄŮűŮŮŰŦ“àà

…àࡂŦźŦŰŦƁŦĄ‚àà7 ’¥7àà ž´Ŧs©s8¡Ŧ„àà©iž»ŮŦŮųŰŦƒ¢ ſŦ€ààkŰs¹űŦŮŦ‚ààŦ‘àà¡Ŧقà๠®¡Ŧ“ˆ ‘àࡂœŰƒ»sàà©s8©š ‘¡Ŧ’dsĄsv¹‚àà Ɓsàà©s8¡Ŧ #€k8>v¹‚ „7ŰŮſsjl8‘àà¡ŦűŦ‚ààfƯƴ ’sk#€àà‚®‚àà ’®œs »s©s8©š®àà¡Ŧ“Ŷ“ààb ž´ààŦ ŰŮ …ààŦ€kŰs¹ ‘àà¡Ŧ ®ààœj Űs¹žŰ‚làà “k©¦©“©ƀs¢ŮƁ‚ ‚fƱƲ’¹®ààsŰŮ»€ààق¹® ŰŮ’‚s¡ƒ³ƀs¢ŮƁ‚ààŰŮ‚œ¡Ů #€ٓŰs¹Ž“e_Ą‚³s¹ sàà©s8¡Ŧ®àà“k‚làà ‘àà¡ŦŰŮ #v Ŧƀ€ űsšƀűsũsg©gC ĄŰs¥jƀقà๞´ààŦsàà©s8©š #ŮŰŦŮ„©ižſss¢šŰs¹s®¥¡Ůƒ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

56


ĄŮs`8Ŧ

Œg …¡ŦƒŦŮslk_©ž ’‘¥>v s ũ´©l> ſs“ſ“©i©ƯƮƮ

ſƁ€ĄsƁŰٓ ĄŰŦ¢ƀŰsj ƴƯŽs ő´žsŦ“’>©¹ ®iſsűsàà ŮŰŦ€s8àà ŦĄŦ‚Ŧ‚ũŰscſƁsd ’8 ¢Žs ’¹®¡ƁŰٓ ‚%vf¢ſŦ‚¡ŦŮŰŦ€s8 Ŧ ſsűŰŮ»v Ŧƀ€ €©“^‚¡ŦŦ“’àà>©¹ſƁ€ ŰŮsl#€Ŧ“ vààs¡ŰŮŦŰƯƱƴƯŽsàà ő´ž¡“C Ŧ“’àà>©¹«¡’¹®¡sƁŰٓ ’©g%ŮƁƒŦ®ààj s¹ #€ €Ŧ“ ſs¡‚8_¡“CƴưŽs ƀŰsj s»ŮŰŦŮ ŮŰŦ€s8 Ŧ®iſsűsàà Ŧ“Ųsàà Ŧ‚%vf¢ĄƁ €©“ĄsƁŰٓ €ŰŮƳƮſŦűsàà ƁŰٓ sſŦ‚¡Ŧ ŰŮƁ€©“Ŧ“’©>¹ƁŮs€¡sŮŦق ſs¡sžs ŦŮ ĄŦ‚Ŧ‚ũŰscſƁsd#ق©¢ŰŦ‚ſs¡‚8_Űs©8 Ŧ ƀŰs ŦsſŦ‚¡ŦŮŰŦ€s8àà Ŧ®iſsűs ŮŰŦ€s8àà Ŧ €ŰŮưƮ%vf¢ŮŰŦ€s8àà Ŧ®sĄŦۓàà ’“` t`ĄŦ‚®Ŧ‚ ŷsFűŦ’¹ ŦŮ€©“ĄsƁŰٓ «¡s€Ŧ“®»ŮŰŦُ¥àà_‘©_‚ ĄŦ“’>©¹ ®i¥_ƒ©ƀsŮŦق űŦ„žƁٓ €©“Ŧ“’>©¹ €©¹o®j s¹#ŮŰŦ€ٓƁſsšĄŰŦ¢ƀŰsjàà ĄŦ‚ ĄŦ“’>©¹’sƁŰٓ űŦ’8 Ů‘¡Ŧƒ©lDĄŦ‚%ق¹ ‘©©dſŦűs ƁŰٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ſsű»‘©_‚

ſsűs ŮŰŦ€s8 ŦĄŦ‚Ŧ‚ũŰscſƁsd#¡Ŧƀق¥ ’>©¹ƁŮ’¹®¡sƁŰٓ %vf¢ſŦ‚¡ŦŮŰŦ€s8 Ŧ®i #ٓ ®ĄŰŦ¢ƀŰsj Žs>ŦƀŰsj s»ŮŰŦŮŦ“

55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

®ŦŰš€ƁŰ®ààk©…©žƁŰ‘¡ŦűŦƁvàà Ŧƀ€kk¹®™ŦŰ Ą‚ Ŧ‚ ‘jŝŦ„©¡Ű#¡ŰŦŮ‘¥àà>…=ĄŦ‚ŦŰ v s7Ŧsſ“k¹Ŧ%ق¹~¡‚`ۓàà_¹ſŦűsàà ƀ“7Ŧ ¥_‘¡ŦĄŦ‚Ɓ©8>’Ŧ“‘¥>Ąs™sg #¡ŰŦقžs¢‘¥>‚8_©’Ÿ‚€©“vlŰŮ€¡s Ąsv¹‚ űŦ€¡sƒ©Ųs Ŧ‘¡Ŧ‚%ق¹Űsl Ŧ‚7Ű »€Ŧƀق¹vààsŦŰٓàà Ą€ààkMŦ“’¹®àà“` Ąsűs Ɓv s ŰŮ®“` …=#ٓ ƀŮsf8 Ŧ űŦ®¥¡’¹‘¡Ŧſs©sĄƁ#ŮŰŦŮ®“ v©‚ ‘¥àà> ƲƮũ´©l>ĄsbŦ»‘¥>ƁŰĄŦ‚sĄs’s‚ …=%vf¢»v Ŧ’‚Űs_Ŧ’®s“ſ“©i©€s ŦŰٓ Ąsv  ©‚ ‚ààl‘¥àà>Ŭ‚ ŰŮ®“` ‘¡‚ƀs“¹ŰŮ’ds€šŰِ¹Űs_ŦĄŦ‚ƁŮŦŮſs_ ſs¥Ŧ‘¡Ŧ‚skþv Ŧ’8 s v©f©¹sĄs’s ſsű #ŮŰŦŮٓƁƒ©’dsŰs_Ŧ‚œ¡ŮĄŦ‚“œŦ‘¡ŦŰŦ‚¥

űŦۓà_¹ſŦűsà ƀ“7ŦĄ‚à Ŧ‚ ‘jŝŦ„à©¡Ű ‘¥>…=ƁŰĄŦ‚vƁŮ’Ŭ‚ €kŸ’¡ŦŰŦ ƲƮũ´©là>v ŦقžŮslkà_©ž%vf¢ƁŮŦŮ‚7 űŦƀŮsf8à ŦƁv sà ®s“ſ“à©i©€àsà ĄŰŦ¢’¡s‚ ĄŦ‚®“` …=Ąsv©‚ #v Ŧƀ€ ’¡ŦŰŦvƁŮ’‘¥>…=ŰŮ ƀŦŰũŰŦűƁ’%ŮƁƒŦ©kàà>s“¢Ɓv  f¢ŰŮ‚7Űū‚¡Ŧ ®“` …=’¹¡ŦƀŮŦŮŮslkàà_©žĄűs ‚l Ɓ ĄŰsjŦĄső‚l ŰŮűs Ɓv sàà ٓ v©¥ss ‚l‘¥>Ŭ‚ ŰŮ’ Ɓ‚ž‘¡Ŧ#€k¹Ŧ‚ŦŦŰs‚làà ‚œ¡ŮŰŮűs Ɓv s ű“< ŦŽs7Ů’Ɓ€àà Ŧ‚Ŧ #©8>ĄŰsjŦĄső‚l ĄŦ‚ƒ©Ą‚œ¡ŮĄs’s‚ƁsààŬ‚ %ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ٓƁ‘¥àà>ŰŦűsŰŮs™sgƁ’™‚®€ssàà

vƁُsd€kűs©sàà’s‚‘¡ŦĄŦ‚ŦsààŦ»ŮŰŦŮ Ɓũss¥ŦűŦ…àà=‘¡Ŧ#vàà Ŧ®“` …=s ŰŮŦŰٓ ſsü8ŦƁvàà ŦŰŦŮۓ ‚®¡³sĄ€kMŦ“ ƀ€k¡š®k©…©ž’ĄƁ#v ŦƀŮŦŮ„žĄűs ſsj8 s

ˆ¡Ŧ‚ ’ŰŦűs‘¡Ŧƀ€k¡š%ŮƁƒŦƁv Ŧقž‘¥>ŰŦűs žŰ“ŭ‚ſ“k¹Ŧ#ŮŰŦŮ®œ8àà>žŰ“ſŦƒ©ƁĄŮs`8Ŧ


ĄŮs`8Ŧ

€ ŮŦűšƀق¹Űs¹ۓ8¹Ŧ‚ũŦŮŰŦƁ ۓ_¹’žƁŮv ŮƁjd8à>Ąsۓ8¹Ŧ‚ŮƁŰƁƀűsŦ»Ů‚¹ž´ŦſŦ‚¡Ŧő‚j¢ #v Ŧƀ€ ŰŮs ũŦŮŰŦƁƁũŦŰŮsũŦۂààg¹ƀŰŦŮŦĄs’skàà_=Ɓ‚©ž%ŮƁƒŦſsűsàà ‘¡Ŧ ĄűŰƁsàà_¹Ąsۓ8¹Ŧ‚†© ‚ƁŮƁŰƁsàà»ſŦ‚¡ŦũŰsD’dàà “ſsűsàà

jd8>ſŦق¢Ů“ ũ³š‘© s‚¡s ƁŰs=t ŦƯưƮűŦ…©ũۀsjd8> #v Ŧƀق¹vgŦ“ĄűŰƁs_¹ ’¹‘¡Ŧs Ŧۏjd8>ũ³š‘©àà sƁsۓ8¹Ŧ‚ŮƁŰƁ’s¢xkžˆ¡Ŧ‚àà ő‚j¢ v s ¡ŰsűŦŽsàà ŰslŸűŦ…©ۓ¹jd8àà>ũ³š‘©àà sƁsۓ8¹Ŧ‚ ®¢€k¡sMĄŦŰŦŮ»€ s7ƁŰٓ ũŦŮŰŦƁ®kˆŦ“™Ž“jàà_»€ s’8 œslš ®sl‚78dĄs€‚űŦžsŝŦ‚ Ɓ€ sۓàà_¹ŰŮŽsdųƁ‚űŦ„žũs€ #ق¹ž´Ŧ»€ s€ki“©Ɓ‘ “¢‚à®>à„©¹àŦ‚8ŦƁàŲ´¹à‚¡€ss Žs ſs¡sžsŋ‚ۓ8¹Ŧ‚ũŦŮŰŦƁ®i¹vgŦ“v Ŧƀق¹€©¹o‘©k¦jő‚j¢ jd8>ƀŮŰŦƁĄs³s¹†© ‚Ɓv Ŧſٓjd8àà>ŷsF’ŋ‚ƁƯƱƴư ũŰsDƁſ€d»vdkũŰŦűƁŰŮųŰsf v7ˆŦ“™v¡sŰŽ“jàà_ۓ¹ žslŦ’“¢‚ٓƁũۓŰŮٓ vŮv s Žs Ŵ“` ŰŮ‘©k¦jv Ŧ ƒ¹‚€©˜ssƁŶ“‚®¢€k¡sMűŦtŦ‚ۓ“Ɓ®àà s ƀŰsj ©Ů‚¹ůs #ٓ ž´d8 ŦĄűŰƁs_¹ŮslũŰŦűƁſ“© Ŧƒ©s¥’d “ ’¹v Ŧƀ€ ŰŮs®sŰŮžƁŮv ŮƁjd8>Ąsۓ8¹Ŧ‚ũŦŮŰŦƁۓ8àà Ů Ąűs ۓ8¹Ŧ‚vdkſ³sdƁũŰsDƁſ€d»vdkũŰŦűƁſ³“;>‚8àà_©ž #€ٓƀق¹űŦ‚ŦĄ€kƁ®k©ŸĄsۓ8¹Ŧ‚’¡ƁŰ®ũŦŮŰŦƁsŦŰٓ vfs= ’8àà ¢ƀsŰslŸŰُ ŦŮ€©“Ąsۓ8¹Ŧ‚vààj©»sƁŰٓ ‚¡sàà Űsk¹ŰŮ #€ŰŦ€ŦŰslš€¡‚ ũۀſŦűŰƁs_¹’¹ſšŽsv Ŧ’8s¡…s¹ũ€_

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

52


v´

žs ‚©

ws ſ€ ‚³ Ůق¢® ƒ¹‚ŠŦƁŰŮ‚©àà €ààkĄ“àà#€k¹® ‘¡Ŧ‚sk€k¹®«¡‚CŦŰƒeŰŮĄ‚©

#€s¡®…ààs¹®œkàà ‚¢Ųsàà>Ŧ ƒev© s>ſŦƒ©‚© »‘¡Ŧ‚ƀƁ´ Ąsl“i ’i© “’¹‘©8¤©ſ“ۓ’ ~àà ‚sl8àà Ŧ©ckĄŦ‚ààƁ®àà‚Ÿ ‘¡Ŧ’Ɓ€Ů®…¡ŦƒŦƒ©ŦŰٓ ® ’‚© #€Ů®…s¹ŦŰsl8 Ŧt©‚ «j¹ſűƁ…s¹’ƒ©‚œ¡Ů¡‚ «àà¡ 8àà>© €©fƀs©¢‘¡ŦſŮۓ »€k¹® ®¡sl“ۓs€k¹®«¡‚CŦŰ®7` ſ“ۓ‘¡Ŧ#€k¹~àà ‚‘©sŰŮšàà9 …¡ŦƒŦŦŰſ€űsàà Ɓv “ v‚

’>©“s8v‚ …¡ŦƒŦƁ€Ů® #v Ŧ‚8àà_©Ą‚s¹ſ€Ŧű“àà Ąskd ‚8j¹©Ŧű“àà>Ą‚8_©Ą‚s¹’Ÿ‚ #©k¹®’s™ŦſűƁ

51

/

www.ertebat.ae

/

Ą‚ƁŽƁ‚8>i¹…s¹’€©fƀs©¢‘¡Ŧ »‘¡Ŧ‚ƀƁ´Ɓ€k¹®«j¹€¡‚©>©i¢ sƁ€k¹®Ą‚àà©¢“iƒ©ſs ‚àà űŦ …s¹’‚© #€k¹®ƀűŰs7sl8“f ‚©àà #€k¹®ĄŮsàà¡ű«j¹ƒàà©ſűƁ ’¹v Ŧ‘©àà>©šžssĄŦƀŮsĄƁs ‘¡Ŧ‚ƀƁ´Ɓٓàà ®ſšĄ€kws v©s ’¹v Ŧق¢“¢ĄŰŦ€gĄƁs ®8Ɓ‘©>©šŠŦƁŰŮ#ŮŰŦŮĄ‚8¹s€™ ق žs ۓ`‚© ’¹ٓàà ®ŮŦűš ٓ ®’8=ž‚© ’¹®8ƁƁٓ ® »‘¡Ŧ‚ƀƁ´#ŮƁŰ®‘àà©űŦƀŮs‘¡Ŧ 9®¡slŦ€©àà>¹Ŧ®àà8šĄƁs‚©àà

9®¡s‘©s8¡ƁƁž“©ki »ž“©sŰV Ž‚8k¹’€Ŧ“®‚©àà #vàà ŦĔƁA ’‚©àà »’jűŦŽƁŦ#€ààk¹«ààj¹ſűƁ «j¹sl8àà Ŧſق¹Űsl’Ą‚pۓ

ISSUE 831

Æx¡“ŧšs¡€ۓ=x¡“s®8s¡Ů #ق®³s®8s¡Ů űƁŰŰŮx¡“ƁŮs¡«¡ź‚àà`ĄƁ ŮŰŦ€®dk®8s¡ŮſŦŰsj©ˆàà “ ³svi’x¡“ŧšſŮۓàà %vf¢ ſ€àà ¹ƁſšŰŮٓ“€kUààŰ xàࡓŧšŰŮſ“ààŸƁſšŰŮ‚àà7© »ŮƁŰ®Űs¹’x¡““i©¹©ŋ7¡‚g ź‚`€¡s‚8j¹s®8s¡Ůˆ “ #ٓ

ź‚`’¹v Ŧ®s<¡ƒ7 űŦx¡“ s®8s¡ŮĄŦ‚ààſš€ààűŦ…àà© ŧšź‚`ŰŮƁٓàà ®M’©“ #€kk¹Ŷs©8Ŧ€¡sx¡“ƒ© %vf¢’¡e†àà`=8ſsàࡂfd ĄV‚Ŧ¹ũs<¡ƒ7àà űŦ®¥¡x¡“ ĄƁ#v Ŧ‚7©űŦŰsàà ‚ ’¹v Ŧ €™ƀŮs«àà¡x¡“%ق¹~àࡂ` ®¡Ŧàà  à¡V ®¡Ŧàà¡VŰŰŮ’¹vàà Ŧ®ààsl8Ŧ Ɓƒ Ɓق©¢ ƁƒƁق©¢®ŰŦ‚ƀŮsf8àà ŦŮۓ ſs ‚àà ‚ à ű ſs ‚àà űŦ’¹vàà Ŧ®s<¡ƒ7àà

ſŦ“k ſs¡‚ ſŦ“kſs¡‚fd#€k¹®Ą‚àà©¢“i ũs<¡ƒ7

s ũs<¡ƒ7 s’>¡sgŰŮx¡“%ق¹ s ®8s¡Ů Ɓ s®8s¡ŮƁŮŰŦŮź‚`ƀűŦ€Ŧ‚œ¡Ů ź‚` ź‚`€ààűŦ…àà©€àà¡s7 #€k¡sM v© v©s Ŵ“àà` ŰŮĄƁ v© v©s x¡“%vf¢x¡“ ŮŰŦ ŮŰŦŮŦŰſ“ €kſقàà³s ŮŰŦ ŮŰŦŮ’¹Ą‚àà7©vi’ààƁ ſŦŰsj©ſ€à € ſŦŰsj©ſ€ààŰŮŦŰŧààv‚àà


v´

€©k¹ź‚`s¹ۓ ’ŦŰ«©“©®8š v©dj»‚œ¡ŮĄsĄ‚8¹sUŰ‘© Ą‚©œjàà_Ÿv‚àà sƀƁ‚à࢑¡Ŧ ®7àà sksˆ¡Ŧ‚àà Ɓ’8s¡…¡ŦƒŦ ƀŰƁŮ’¹€k¹®Ůs<¡ŦŰsj©ĄŦ‚ŦŰ ‘¡Ŧ‚sk#€k¹®‚®³“ ŦŰſsŰŮ ƀsœŸ“™“‘¡Ŧ’’¡ƁŦű‘¡ŦűŦ‚¢Ŧ űŦƀŮsf8àà Ŧ©¡“œ©Ŧ“®àà©k¹ ũ€€kiĄsƀŰƁŮŰŮs«©“©®8š #€ s‚p€Ŧ“®M

v Ŧ‘¡Ŧſs¥ ƒž®œ_©j’©“ ź‚ ‚Ɓٓàà7lűŦ„ààž®8’à๠ź‚`ƀŰƁŮ»ĄŰsj©¡´ſ€àà ſs¡sž’ŦŰƀ€àà ƒ¡“D«©“©®8š ۓ`űƁ‚Ŧsvg©gŰŮ#€ksàà ‚ Űs¥ŦŰ‘àࡂ8lųƁŰ‘¡Ŧ€àà ® ’j’¹vàà Ŧ‘¡ŦűŦſsk©j ŦĄŦ‚ ٓsƁ’8‚¢ŰŦ‚ààź€sĄ‚8¹s ſs_€¡€ũsg©gCsŦ»€“àà ® €Ŧ“®M’_©j’©“‘¡Ŧ€Ů® vàà Ŧ‘¥P’¹Ŧ‚Ÿ#€àà s€šŰs¹ ų‚8àà>¢‚©c®´¥àà_s®s¢ s«©“©®8š’žƁsgĄsĄ‚8¹s ĄŰs©àà>ŰŮ#€àà sƀŦ‚jſ€ààŰŮ ĄŦ‚«©“©®8šƒàࡓDŮŰŦ“ààűŦ ſsààjŰŮ®àà¡s¡‚8¹sĄsààv“f ààŦ“ ’ààj »sààűƁŰ ‘©8àà>Ş Ɓ€ƁŰ®‘àà©űŦsŦűĄŰsààj© ŰŮ#€s®M®sslšűŦĄ‚ààŦ¬© ’s ſs®¡sĄ‚8¹sslks<k¡Ŧ ’vƁsgſVĄŦŰŦŮ’¹€àà‚®ŰŮ űŦsũۓ‘¡ŦŰŮƁ€k8àà>ƁŰŦŮ

ٓ ®‚j¡ŦƒšŠs’¹®kƁŰ ŰŮٓ“t©¹‚»Ű“œŦ’8>‘ƁŰ ŦŰĄƒeĄsſƁۓt¡‚ŚĄ“ààiſš Ɓ‚j¡ŦƒšĄŰsj©űŦ€Ŧ“®Ɓق©¢® #€k¹Ą‚©¢“iſ“>©k¹Űs¡ ’¹®s78àà Ŧ%ق¹ſsàà_‚ s ĄƁ «¡ƀŮsf8àà Ŧق©¢®ũۓƀűƁ‚Ŧ vàà Ŧ‚œ¡ŮĄs‘ƁŰƀŦ‚j’‘ƁŰ ſ€ſűƁ…s¹ŰŮ’ààƁ¬©’’à๠#v>©‚p űŦ ƀŮsf8àà Ŧ %vàà ŦŮ Űsààl Ŧ ĄƁ t“sààlk’‚œ¡€¥¡sààsàà‘ƁŰ ſ€ ‚³űŦ’¥iٓàà ®Ą‚³ #€k¹®Ą‚©¢“i

Ɓ‚j¡ŦƒšĄsààĄŰsj©űŦ’à๮kƁŰ ‘ƁŰ»€k¹®Ą‚©¢“iſ“àà>k©¹Űsž #v ŦۓœŦ’8> %vf¢’¡e†àà`=8»ŰƁ‚k‚8¹Ů ©Ů’ۓœŦ’8>‘ƁŰ»’8 ¢ŰŮ ĄŦ‚sſŦ€©àà>¹Ŧ®8štà੹‚ٓƁ ƀŮsf8 Ŧ®8“fƁ®sl8ŦĄsĄŰsj© ®sl8ŦĄŰsj©v‚_©žűŦ’¹ƀ€ ® #€k¹®Ą‚©¢“i …g‘àࡂ€¡€%قàà¹~àࡂ`ĄƁ

zxs :6Ò;G%~A†C!

zxs :6„6J g†sZc‚)ygc‡:6…}† F  ~:‡60!~zxs :6„:(!yu[%

zxs :6;f By…};‡„ƒÒ;G„:7‚n}

zxs :6qrxs{†…gf1:y

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

50


® űŰƁ

###ſ“Ÿ€ ſs‚lŽ´g8 Ŧ

ƀŮۓ ¢Ɓv s‘¡‚8j¹»v© ‘©i¹Ɓق‘¡‚8_© Ž´g8 Ŧ‚Ŧ‚ƁŮvàà>¥ ƳjCs®slfŦ© ’8‚œĄűs©8Ŧ¬©sĄűs€ŰŮưġŰŮƁ’8 s ’s¡ĄƁs>sŽ´g8àà Ŧ’¹ĄŦ’gsàà>ġ#v Ŧ “iſss¤ űŦűs©8ŦġslšŰŮU s7‚8lũŰs7 ٓ ®s‚lsvsŰſs¡sž’àà’8f«¡ƁƀŮs8Ŧ ق©¢®‘_ŦŰ ŰŮſ“Ÿ€àà ſs‚lŽ´g8àà Ŧ’¹‘¡Ŧƀ‚ ³sƁ ٓ t©Ű‘¡‚«àà¡Ůƒs©g8àà>’isgŸ“j< «¡Ɓق«¡#vs¡Ą‚‚©‘¡Ŧ‚ſss¤ ®kd¡ žs’©ƁŮv_¢‚ƁvŰĄsŰŦ€¡ŮŰŮĄƁsàà> ŰŮs®slfŦ‚Ŧ‚ġs®šs€ v7Ž´g8àà Ŧ #€‚©œűs©8Ŧs®¡ƁŰs¡ƁŰ‘¡Ŧ ®s¡sžŰŦ€¡Ůŧsàà>8ŦſƁ€Űsš‘¡Ŧvàà Ŧ®k8f¢ #€ s®ųsŦُsgŽ´g8 Ŧ

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

ŰŮ®8jŰĄ€ààl€©àà #vàà Ŧ©‘¡Ŧ€kjàà űŰŦ «j¹sŰsưƯsàà<k¡ŦsŽ´g8àà ŦĄűsƱƱſs¡‚ ’œ’8>ŦŰs®šƀűŦƁŰŮ…j©®sŮſsűsàà

€ŰŮģġ’«¡ŮƒŰŮŽ´g8 Ŧ®kd¡#v Ŧ’8 ŦŮ #v Ŧ’8 ŦŮ’œ’8>ŦŰٓ ƀűŦƁŰŮ…¡sĄűs Ưƴsſss¤ sƀŦ‚jſ“Ÿ€ ſs‚lŽ´g8 Ŧ #vàà Ŧ‚‚^©ŰŮق‘¡‚8àà_©tsĄűƁ‚©ž «¡ĄsĄűs€ààŰŮĢƳŮƁ€’à๮j©sjiàà> €¡s»ŮŰŦ¢®‚ vàà_žĄűƁ‚©žsŦŰٓ ` #€ s’8 ŦŮ®s‚lĄŦ‚ĄŮs¡ű„s ‘©ŦŰv s‘¡‚8j¹ſ“Ÿ€àà ſs‚lŽ´g8àà Ŧ ĄűsƱƱŰŮv sġ#€ jü8®œ©Ąs©žsW ‘©jv ŰŮƁsĄűs€ŰŮƯưŰŮv>¥ ®kd¡ ſ“Ÿ€‚©¢®vg7 ſss¤ űŦs®š’¹v s

ŮűŦƁŮ^©ŰŮŽ´g8àà Ŧ®s‚l®¡Ŧ‚ŸŮۓŰŮ ĄŦƀ€àà þŮŰŦŮ ٓààƁ ĄŮ€ààd8 Ąsàà’©™‚ »€kŦŮ®s‘¡‚8jlŦŰ®¡“’diĄ‚œ©‚‚

©ſٓƀŰs8 ‚ž’¡sàà ŰŮŦŰv©g“‘¡Ŧ®Ɓ‚¢ vlũss78àà ŦſŦ€g8kƁsàà‘©€»€ààkŦŮ® Ŭ‚bŦŰ^©ſsűsàà Ąsààv¡sjƁĄŰƁŦŮŰŦŮ ###Ɓ€kk¹® Ąs©iC’’“ſƁ€¡ŰŦŮ€àà`’sg‘¡ŦŰŮ Ž´g8 Ŧ®s‚l®¡Ŧ‚ŸƁ¡Ɓ‚ŰsšŹŦ‚ Œi8= #©ŮŰŦ‚®àà ۂŮۓžsŰŦƁŮŦ€ŦſsààűűŦŦŰ Ž´g8 ŦŠf’ƀŮűĄs¢’k©űŰŮˆg’¹ĄŰsš Ɓ®¡“’di’¹vààf¢ſŦ“®ŠŦƁŰŮ®Ɓvàà>© ‘¡‚ĄŮs`8Ŧ’¹¢ŮŦ€d‘¡ŦűŦ…Ŧق¢sàà ‘©jvsj™ſ“Ÿþ€Ŧƀق¹ƀŮsf8àà Ŧ‘¥P¥ ۓ ’s®šŽ´g8àà Ŧ…šˆ ő€Ŧ’¡s‚àà

ˆ €ŦƀŮű¢ưġ/ƯˆààgĄűs‚ààŰŮ‘àੜs© #ٓƀs78 Ŧ¹Ɓˆi>®sűŦƁŰŮƁ¥ü®sŮ ƀŮۓ ¢Ưģsààſ“ààŸ€àà ſs‚lŽ´g8àà Ŧ ®kd¡vàà ŦŮűŦƁŮ^©ŸsŮˆ ‘¡‚8lts #Ąűs‚ŰŮ®8s¡Űُ¢Ģ/ƮűŦ‚8j¹‘©œs© ‘©i¹ŮŦ€d‘¡‚8àà_©ſ“Ÿ€ ſs‚lŽ´g8àà Ŧ ſsűŦƁŰŮ’ààààid8ààŮűŦƁŮ^àà©Ąsv©àà


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


®‚¢‚

ŽƁ€ ®gŦ $« s"ư®‚ ſs<¡sŰůšſs8 Ŧ®d©7 Ąs’ůsűŦ$“©¹“ۓ_¹"Ư $s‘© vfűŦ$ŧs>’U=¡ŰŽ“ž"Ʊ‚ v_ž$®7©Ŧ‚Ŧ‚>j ƒ¹‚"Ģ®œŰƀs©¢$†s «_$t¡s<‘©ű‚ ‚s>"ġƀ€kk¹ũŰs¡ű $ſs ƒ©œkŸž“ ‚>ž$_ v"ģſ´©¢ſs8 ŦŰŮĄ‚l $‘l¹®¡“¢t© »ų“¹$†gƁt©$ſٓ8 »…¡s8 $Žs8>¡‚¹"ƲſŮŦŮ’©¥$³sſŦ“¡Ŧ ŲŰŮ$«Ÿ“¹$‚cƁƀsœ"ƴ7k$ũ“¥ ۓ8 Ů$®¡s¡ŰŮ‚¡űŸ‚8="Ƴ^k ‚lc$űƁŮ‘©8 “ž$ſš¢Űق űŦſsŦ$ĄűŦŰ‚l "ƯƮŰƁŮ’ƀŰs Ŧ$ƀ€Ŧ“Ş Ɓ€ų“ $ſ€ƒ¡Űų“"ƯưſsHšŰŮĄ‚l $_ŸŵŦ‚ŦűŦ"ƯƯĄ‚³ "Ưġ‚8 Űs $Ŵ‚7s©žũŦƁƒűŦ$űs ’üi Ŧ"ƯƱ’j_Ÿ‚ ƁŠ7k$vs #v‚$vd©7 ŰŮ®¡Ŧ‚¢vd©7 «7 "ƯĢsl_g$Ɓűs‘©¡sž$ſsŮ€¡ŰŦƁ‚

ĄŦ‚d űŦ$ž‚ $ƀs ®ŜŰvsŦü"ƳŰŦ€‚ ‚žųűŰƁ$‘© sƁ ĄŦŰŦŮ"ƯƮ«_ ‘ s$“€ſŦ“©$ſŦ‚œ¡ŮŰŦ‚ Ŧ‰s"ƴ_ ƀ€ ŰŦ€s ŰŮĄ‚ ss7Žs7“©‚l "ƯƯ€©_jžs$ۀž®őٓ¹$ſs>¥¡^kš ƀŮŰƁšŰŮſŦ€Ůƀűs’¦"Ưưƀ“¹’ق¢$ŧŮŦ»®´ Ŧų“ $ſŦ‚¡Ŧ‚‚«© ĄŦ‚ƒ©šžŦ‚8Ŧ®Ŧ“k$ŧšĄ“$‘©Ÿ‘= ſsŮĄŦ‚®8f$ق©¢® $® sk Űs¹őۀ$v_lvf"Ưġ‚f ’ “$ž€$’©sŠj"ƯƱſŦ“s #’¡‚¹»€$ƀŮŦƒsj®i€jüűŦ®s8¹"ƯĢĄŰůšƀŦŰ

Ų€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs ő“7>©’ŦŰٓ  sžƁ€©ƒ €©¡s‚Žs ŰŦŶs7ŰŦ

® sk ƀ‚lŸ

ĄŮ“j tg"ưU ŦقžĄŰs¹’‚b űŦ©ſƁ€$®iiHŦ‘©ŭ‚ t©i‚g"Ư t©ŝق"ġ†s ®8 ƁŮ$€ű‚$‚`8=ŠsaŦ"Ʊsk$ŧŦ“ ’Ŧ‚$ſŦق ƁŧšsŦŰ®7ib$^k_»¥ “ "ĢĄűsv“$ſsŮſƁŰŮ$ƀ€ $Œ¡‚ Ɓ ‘¡‚ š"Ʋŧ“ae’8 ‚$‚8 ſs“¹$®s¹"ģ„kƁŮűŦ®¥¡$ſ€Ŧ“ ŧs ſs>Ŧő‚8_“a$ŮŰŦŮ’¡šƲƁv Ŧƀ€ Žűs’k¡€ŰŮ’¹ĄŦƀۓ

“¹Ɓٓ ŽƁ€

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

42


41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

40


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© IRON MAN 3 %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

PLAYTHISWEEK

®à“ƞĄsà©Ů’๮à8Ɓ Ŧƒ«¡ˆ “ƝőŰs8 Ŧ Ɲ‘¡ŰŦ€sƞžs’ősk“ ®dà ƁŦ»Ů“à ®ٓs ŦŰƒ©Ÿ’jƀŰsƁŮ€k¹® ‚ űŦŦŰs©ŮƁŮűs>ŽƁŦűŦ #Ůűs ŮŦűšŦƒ‘¡Ŧ

®às<© ‚ài¡‚ «à¡ “àa «à¡ Ųsà Ŧ ‚à s¥à¡‚Ŧ®8à>¡ŰƁ‚ sà

čıĬŕķıň ČŃİıňĵňńǥŃİ) ’๮à>¹¨ňĵĬŃļǪĬŕļńŃ ’sűƁŰ«¡űŦŰŦ‚àŽsŰŮ ŰŮ®dà ’¹»và ŦĄŰsœ ŦŰƁŦvࡓſقà¹ųsà #ŮŰŦŮ

EMPEROR

’¹ƀŮۓGsà ūƁű«à¡ ®g©à “ Ůs8à Ŧ sgsà

ſ€à¡Ů űŦ »€àŦ ƀٓà ٓà ®à¢€űƁ’8à ¢ sàŦ #€à‚® ũà Űs¹űŦws’¹ĄŦ’8¥à

ƁslšűŦ®¥¡v ŮſŮs8Ŧ »Ů“ ®ſ“k»ſš€s©ž ##ٓ ®ws

žƁŮ®sl^kĄsl8ŦŰŮ ©ià>s®kžŦV’¹®sű v¡Ű“o ‚ài »€€à ۓà Ŧ‚¤Ŧ sà €às¡® ſŦ“àk’àŦŰ“à8©Ɓ‚© ’àj¹sü®àœkŰs¥à8¡sk ###sŦك¡ƁšŰŦŮ’Ɓ€k¹

/

www.ertebat.ae

AMOUR %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

39

THE COMPANY YOU KEEP

/

ISSUE 831

PAIN AND GAIN %ſs8 ŦŮ’´

Ŧ€à¡Ű“iŰŮűsà>€’à

ŦŰ®à¡s۞ٚ«à¡’à_g ’’_g‘¡ŦsŦ€k_¹® űŦŧŦ‚ ®¹sk8à_Ɓ¥ ###Ɓ€¡š®ŰŮŧš

THE CALL %ſs8 ŦŮ’´

’¹‚‚ſقà’¹®àsű ® sW»v ŦƴƯƯۓŦ‚žŦ ƀٓŰ‚8 Ů«à¡ź‚ űŦ »€k¹®vàs¡ŰŮƀ€à s€à¡sٓà ®’à“8 ’ƁŰųŦ’8à ¢űŦ®is ŦŰ‚8 Ů®¢€űsٓà ƁŰ ####Ɓ€Ůũsŝ


ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁƒ JAVA HEAT %ſs8 ŦŮ’´ ŰŮ’¹Ąs¥à¡‚Ŧۓo€àkŸ Žs7Ů’à€k8à>ĄƒƁ€Ŧ ſŦۓo’à¹và>¡Ɓ‚«¡ sàlš «àj¹ ’à ſsjià> 4Ɓ€k¡Ŧ®

%ſs8 ŦŮ’´ vàCŰs¥àk¡sk«à¡®à8Ɓ »Ů“à_©ſ€kŮŰŦƁt©gd ®s¢šŰs¹ĄŦ‚à®8‚‘¡Ŧ tà©gd ŰŮ ’à_©j ’๠ŦŰƁŦs€k¥©Ůs<¡Ŧvà ƁŦ 4€Ůſ“s¡“C

ESCAPE FROM PLANET EARTH

THE BIG WEDDING %ſs8 ŦŮ’´ ſ“8©¹ſs¡ŦŮƁƁ‚à©Ůũ‚ŦŰ …g®¡sjk©à i©‘¡ŦŰŮ Ąűsà ŦŰ Ą‚“à Ɓ ſű űŦ…©žsŽs ’¹€kk¹® ©j`sŦ»€Ŧƀ€ Ŧ€ à Ŧ‚ŰŮ’à¹€à‚©¢® »Ů“ €àű‚sàlk®à Ɓ‚ ’¹€kk¹ٓàMŦƁſsœàj’ ’¹€Ŧ’8‚œŻ´à àűŦ Ą‚ «¡sŸ“™“‘¡Ŧ’87Ŧ ƒàk ũsàsfŦƁũ´¥à_ #ٓ ®ƀŦ‚j

STAR TREK INTO DARKNESS

%ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

žŦŰš®à¢€ű’à¥k¡ŦűŦ€àd ſs¡‚ŰŮũ‚àƀŮŦ“às ũsàsfŦ űŦ ĄŦ’à“j< tà©< Ɓ €k¡sà “ s sàlš»Ů“à ®ſ“ࢂ¢Ů ®¡Ɓ‚©’¹€“ ®’“8 ®žŰŮƀ€k_¹Ɓősk8_Ɓ #####Ɓ€ s®ſsš

ĝŰs¥à Ŧžs’ĄŮۓsa «j¹žsਫ਼«¡ŦƁ“‚ž“à

ősà‚b ĄŦƀŰs©à űŦ sàŦ €àk¹® vàs¡ŰŮ à sžžs©ž’’¹®àsœk ٓ ®’“8»€Ů® …©ĄŦ’ižs©ž‘¡ŦŽs ŰŦ #####Ɓƀٓ7

’k©fà ŰŮ’¹®ikà ‚žűŦ €àkk¥© Űs¹ ƒà¡Ŧ‚ž‚8k¡Ŧ ‚f ٓ ®và Ŧ“ ŰŮ Ɓƀق¹žsWŦŰſsà_©¡sa ƀ‚¹ĄƁŰŰŮſs s’s ’ ſs8©žs¹sŦ#€ق¢‚‘©ű ‘¡sž„¡‚¹Ąűsàső‚¹ ŦŰٓ Űs¹Ů‚à©œ©©j` ####Ɓ€Ů’ŦŮŦ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

COMINGSOON

DARK SKIES

WELCOME TO THE PUNCH

sjk©

38


ſŦ‚¡Ŧ

’8¥€kŸƁƒ¡‚7ƀű“űŦv‚

ٓ ®Mws®¥©Ɓ‚8¥Ŧv sf8>© Uàà ŦŮ Ąs© ŦűŦv Ŧ‚Ɓ®s7lœĄŦ‚®s>ŦĄƁ‚©’¹ ƀű“űŦv‚àà ‘¡Ŧ‚skق©¢ƀ€¡ŮsŦŰٓ ’f© Ɓ ®8ƀű“‘¡ŦűŦv sfŰŮ’¹€Ů®ſs_ƒ¡‚7 ſš’¹€ s®¥©Ɓ‚8¥Ŧv sf8>© €s‚¢Ŧ žsŝŦ®“=ƀű“‘¡ŦűŦ®s7lœv>©ų‚¡žs ’ٓU Ŧ€’ijűŦ’sl’“¢‚Ɓv Ŧƀ€_ ‚’¹®sŰŮ®8 sfũss¥ŦſŮŰƁšŦ‚ĄŦ‚ s…¡sjĄŰŦƒ¢‚ź‚ĄŮs¡űĄs’ٓ’s

Ą‚kƁ®œk‚ƀű“ŰŮĄŰŦ‚¥ĄsƀŰŦ“kàà_Ɓ #v>©ų‚¡žsٓ ® Ŧ€ŮƁŰ®àà€©ŦƀŮŦŮĄƁŰŻsààfŦ’’“sàà ŰŮŦŰųűŰŦsààĄs©àà Ŧ‘¡Ŧ€Ŧ“8®sc8ŦĄƁ‚© ƀű“’€ sƀ€àà_ūŰs ű‚űŦű“k’¹®ۓ ‚¡Ɓs`ſŮs8àà ‚ĄŦ‚žű³ũsŦ€ŦƁ€Ŧق¢űs #ٓ žsŝŦž‚8k¡Ŧ„©iž’ƀ€ v‚ Ąs© Ŧ

37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

®8©kŦĄsàà‘©ŰƁŮˆàà “ƀ€àà ˆ7™‚¡Ɓs` űŦ®¥¡‘©ŰƁŮƀ€àà ˆ7™‚¡Ɓs`űŦƀű“ààٓ #€k¹ƀŮsf8 ŦŰŦ“<jĄsƀűse ۓ_¹űŦ®=¡ŰsĄs© ŦūŦŰsƁŻsŸs‚7 €¡sàà ſsۓàà_¹ĄsĄsŰŮűƁŰ‚’¹€àà s®sfŦ sŦ»¡Ŧ’8f¢Ɓ’8àà “ſšƀŰsŰŮsŰs’¹€ŮŭŰ ®=¡ŰsààlĄsƀű“űŦ®àॡŰŮ®sfŦ‘àà©kŸ ĄŦƀű“ſšv Ŧƒ©œŦvfœ Űs©>ſsۓ_¹ Ɓ‰fƁv©kŦĄŰŦ‚‚ĄŦ‚ũss¥ŦžsW€¡s’¹ #€ sŦ‚ſšŰŮs© ŦĄŰŦ€lœ ŰŮű“ààksàà’àเààŮ®ſsàà_ŮŦ€àà¡ƁŰ‘àà¡Ŧ ©8>¥_ŰsŸŮĄŰŦŮƀű“˜s>‘¡‚®¡Ŧ€8Ŧ ‘¡Ŧs’¹€k s’8 Ŧٍsۓ_¹® ‚€¡sàà Ɓ Ž€ƁŮŰƁ’ssfŮsgdŦ’¡sW‚8j¹ˆ¡Ŧ‚àà #€k s’8 ŦŮssŰsšſ€ Ųsàà Ŧ‚űƁ‚ŦĄsàà©ŮŰŮvàà Ŧiàà>’àচ sƀű“űŦv sfĄŦ‚ƀ€ Œ¡‚dĄsŮŰŦ€s8 Ŧ ŰŦ“¡Ůſ€©_¹®¥¡ƒ©ĄsųƁŰűŦٓ ®®d

Ɓſs7lœűŦƀŮsf8àà Ŧ®sàà>ŦĄƁ‚©»ŷsààfƁ ’8>ŰŦ€Ąs‘©ŰƁŮ®¥©Ɓ‚8¥Ŧv sf8>©

®8Ɓٓ ƀŮsf8àà Ŧj¥ũۓ’‚b ‚¡VšƁ

Ąsƀű“űŦ®¥¡űŦſš®=¡ŰsŰsšv‚àà ‚7 »v=©œŦ‚Ŧ۞قűŦĄŰs©>t<dſsۓ_¹l Ąs© Ŧ’¹Žsàà ĢƮűŦ…©v€sĄŦƀű“ſš ſŦŰƁŮƁ¡ŰsűŦ…©žſŦŰƁŮűŦŦŰĄŰs©>ųűŰŦs #v ŦƀŮŦŮĄsٓ ŰŮž´ ŦűŦ…©ž v ŦſŦ‚¡ŦĄsƀű“‘¡‚lűŦ®¥¡»ƒ¡‚7ƀű“ űŦ„žſŦ‚¡Ŧ®=¡Űsààlƀű“‘©ƁŮſŦ“k’ààƁ v‚ Ůۓ»Ů“àà ®’8 skàà ſŦ‚l®iƀű“ ‘¡Ŧ®s s ſsűĄŦƀ‚gŧsg_xkžƁ’8‚¢ŰŦ‚ #v Ŧƀ€ €¡€žsƀű“ »ƀŮŦűŲs7^k‚ ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ‚7 ts’8¥ ſs<¡sŰůš®sc8Ŧ®àà€s‚®s¢š„©iž„©¡Ű žsœk’¹v Ŧƀق¹ž´ŦŻsfŦ‘¡ŦűŦ„ž®‚àà ®¥¡‘©ŰƁŮƀű“ ŦŮ’ſsŰs s¡ŻŰsàà ŮƁŰƁ v Ŧƀق¹ˆ7™ŦŰ‚¡Ɓs`ŰŦ“<jĄsƀűseűŦ ‚œ¡Ůź‚ űŦƁv Ŧ® ۂŽsŰق¡Ɓs`‘¡Ŧ’¹ ŰŮƒ©ſs<¡sŰůšſs8àà Ŧ®œk‚ŪŦ‚à੏¹‚¡€ ũss¥Ŧ€sƒ¡‚7ƀű“ààƀق¹ž´Ŧ®¡“¢Ɓvààf¢ #v Ŧƀٓv©kŦĄŰŦ‚‚ĄŦ‚žű³ ĄŦ‚®sc8ŦĄƁ‚©’¹€Ů®ſs_s’8f¢‘¡Ŧ ٓ7©Ů’v Ŧƀ€àà ۓ7<ſsŰs ®¡s sk


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


sкђ┬ѓl┬Ъ

─ё┼▒s┬Ё┬Е┼А┼░┼«v кЂ┼«┬ѓ┬╣s ┼▒sk┼д ┬њ├а├а┬љ├а├аi┬Е┬Љ├а├а┬А┼д┬ђ├а├а┬Е┬Њ┬Ё├а├а┬Е┬ъ ┬њ├а├а├а┬љ кЂ─ё┼▒┼░┼«┬Њ┬б┬Љ├а├аjl┬«├а├а┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣ кЂ─ё┼▒ ┬њ8>┬Аs ┬њ8>┬А ┬«a┬ѓ ┬«┬б┬ђkk┬╣┬њ┬Еl кЂкђ┬ђ├а├а ┼▒s┼А┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«┬ђ кЂкђ┬ђ├а ┬ђ v├а├а├а

v├а├а кЂ┼«┬ѓ┬╣s ┼▒sk┼д┬«┬б┼▒s┬њ s ┼┐ s┼┐┼▒┬«i┬Ю┼д┬Ёg─ёsf┬А┼д─ё┼д┬ѓ ┼«┼д┼«┼░ ┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ┬љi┬Е┼┐┼д┼░s┬╣┼░┬ђ┼д v├а├а ┼« #v ┼д┬њ8> ┬љi┬Е ┬љi┬Еs┼▒кЂ┼░┬Љ┬А┼дv кЂ┼«┬ѓ┬╣s кђ┼«┬ѓ ─ёкЂ┼░ ┼д┼░ 2┬«┬А┼д┬Њ├а├а ┼░3 кђ┼«┬ѓ├а├а┬ъ ┬Ё├а ┬Ё├а├а┬Е┼А3 кЂ ┼«┼░┼д┼« ssjk┬Е├а├а

┬њ├а├а ┬њ├а├а┬ѓD┬Љ├а├а┬А┬ѓ┬ђ┬А┬ђ2─ё┼▒s├а├а ─ё┼░ ─ё┼░s┬Цj┼▒┼д┬ђdкЂ┼д┬«┬Аsjk┬Е

#v #v├а├а ┼д┬«┬ЦM кђ┼«┼«┬Њd├а├а>s ┬Љ┬Е ┬Љ┬Е┼д┼░┬Њ├а├аa┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ 2─ё 2─ё┼▒s┬Ё├а├а┬Е┼А3┼░┼«┬«├а├а┬Аs┬Е #┼«┬Њкђ┬ђ ┬«db

┼«┬Њ ┬«┼░┼«s┬њk┬ю┼▒s┬Еd ─ё┬Њi2sk┼░3┬Ё├а├аg┼░┼«2┬њ┼д┼░┼«s3┬«├а├а┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi─ё┬њ├а├а┬Њj<┼░┼«┬њk┬ю┼▒s├а├а┬Еd ┬╗┬ђk┬╣─ё┼▒s2┬Ё┬Аs8├а├а 3┬Ёg┼░┼«┼«┬Њ┼░┼д┬ѓ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ё┬Е┬ъ┬њk┬ю┼▒s┬Еd#v┼░┬Љ┬Е┼░кЂ┼« 2┬Ё┬Аs8├а├а 3кЂ2┬њ┼д┼░┼«s3┬њ┬Њj<┬ђ┬Е┬Њ┼┐s┼▒┬Ј ┼д┬ђкЂ┬«s┬Ѓj┬Ј┬Е┼«┬њs├а├а┼д ─ё┬Њi2┬њ┼д┼░┼«s3┬њ┬Њj<┼░┼«┬њk┬ю┼▒┬╗┬њ ┬њ┬Ц7 ┼йs┬А┬ѓ├а├а кЂ┬љi┬ЕкђкЂ┬ѓ┬б┬Ї┼д┬Њs #v┼░┬Љ┬Е┼░кЂ┼«

┼│┬ѓ┬Е ┼д┼Еsd┬Аs ┬њ2─ё┼«sкЂ┼д┬┤┬Е3 s┬ъ

2#┼«┬Њ ┬« 2#┼«┬Њ ┬« ┬Ё ┬ѓ┬ъ┬Љ┬А┼д┬њ├а├а s┬ъ┼░┼«┬ѓ┬ю┬А┼▒s┬Љ┬А┼д %vf┬б┬╗┼«┬ѓ├а├а┬Е┬б┬«┼«┬Ѓj8├а├а ┼«┼░┬ђg┬Ъ┬њ┬╣ кЂv├а├а ┼д┼║┬ѓ┬ђ┼░┼«┬Љ┼«┬Ѓj8├а├а ┼«3 #v├а├а>┬Е┬«8├а├а ┼░┼«┼░s┬╣┼┐┼А┬љ┼░U├а├аf┬б ┼┐s ┼«┬Њ ┼Й┼«┬ѓ┬њ┬╣v ┼д─ё┬Ѓ┬Е┬Ъ┼┐sj #┬ђk┼д┼«┬«┬љs┼▒┼д┬ѓ├а├а8lкЂ┬ђk┼д┼«┬« ┬ђk┼д┼«┬«┼Й┼«┬ѓ├а├а┬њ┬╣─ё┼░┼д┬ђ├а├аg┼┐s├а├аj 2#v ┼дv ┼░┼«

┼┐┬Њ┼д┬ѓ┬Е┬ъ┬«sd┬Аs ┬њкђ┼░s ┼дs─ё┼«sкЂ┼д ┬╗sjk┬Е├а├а ┼░┼«┼│┼«┬Ѓj8├а├а ┼«┼┐┼«┬Њ┬│s├а├а ┬«k7┬«sd┬Аs├а├а ┼і┬ѓ┬Е ┼д3%┼«┼д┼«~┬Е┬Ў┬Њ sjk┬Е ┼░┼«┬Љ┼«┬Ѓj8├а├а ┼«┼┐┼«┬Њ┬│s┬ѓ ┬«┬б┼▒s┼Й┼«┬Њ ─ё┼д┬ѓ┬њ┬╣┬ђ├а├а кђ┬ђ┬Еk├а├а #┼«┬Њt┬Е<кЂv ┼д┼« ┬Ф┬А┬љk┬╣┬«┬ѓ┬ЦкЂv>┬Е┼░┬Њbk┬А┼д┼Іi┬Ю┼д ─ё┼«sкЂ┼д#┬ђ├а├а┼░┼д┼«┬«kj├а├а ┼«┬Љsкђ┬ђ ┬Љкђ┬ђ┬Еg┬њ├а├а3%┼«┬ѓ├а├а┬╣┼┐s├а├а_┬ѓ s ┬љ┬Еl ┬љi┬Е┬Ф┬А┼┐s┬А┼▒кЂ┼«┬Њ ┼░┼«┬ѓ┬ю┬А┼▒s ┬╗┬ђk┬╣┬«┼│кЂ┬ѓ├а├а┬«ji┬Е┬«8кЂ#v├а├а ┼д ┬ѓ┬ю┬А┼▒s┼░┬Њa┬ѓ s ┬њ┼┐┼А┼▒┼д┬«_= ─ё┬ђ┬Ю┼░┼«┼д┬ђ├а├а8┼д┼┐sj┼▒┼д┼д┬ѓ┬Ъ#v├а├а ┼д ├є┼«┬Њ├а├а_┬њ8┬ѓ┬б┬ѓc┼░┼«┬ѓ┬ю┬А┼▒s─ё┼д┬ѓ├а├а ┬«ji┬Е┼│кЂ┬ѓкЂ┼│┼░s┬╣┬њ┬«├а├а>┬╣┬ѓ┬б┼д ┬њ8 ┼д┼«┼┐sj┬А┼д┬╗┬ђk┬╣┬«─ё┼▒s┼┐┼А┼░┼«┬њ┬╣ ┬љ┬Еl ┬ѓ┼д┬Ф┬А┼┐s┬А┼▒кЂ┼«┬Њ├а├а ┼░┼«┬ђ s

┬ђ ┼░┼«sкђ┼░sкЂ┼«─ё┬ђ7┬ѓ7┬╣┼д s s ┼д #┼«┬Њ ┬« ┬њs кЂ┼░┼«s┬Ёg─ё┬ђ7┬ѓ7┬╣┼д┬љ├а├аi┬Е┼░┼« v├а├а ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣sf┬А┼д┼д┼░┬«├а├а┬┤┬Ю┼д┼«s├а├а┬ѓ ┼Ф┼░s ┬«┬Ц┬А┬ђ┬ѓ┼д┬Њ кЂ┼«┬Ё├а├аg┬Љ┬А┼д┬њ┬╣ ┼┐s┼▒┼▒┼дкЂ┼«─ё┬ѓ┬ю┬А┼«кЂ─ё┼▒кЂ┬ѓ├а├а┼дкЂ┬њ8┼░ ┼Ф┼░s ┬ѓ┼д┬Њ ┼г┬┤├а├аb┬Ю┼д┬њкЂ┼│┼«┬Њ├а├а #v ┼д┬«s┼«┬њ8┼░

кЂ┼«┼░┼«┬Љ├а├а┬А┼д┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ┬њ┬╣─ё┬ђ7┬ѓ├а├а7┬╣┼д ┬«├а├а┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣┬њ├а├а2┬«├а├а┬ѓ┼Й┼«┼А3┬љ├а├аi┬Е ┬њ2┼«s┬ЕJ┼д┬Њ├а├а 3кЂ─ё┬ѓ├а├аs┬ѓ┬Е┼«кЂкЂ┼д┼« ┬Ф┬А┬Ёg┼┐┼д┼░s├а├аbs┬Ў┼░┬«├а├а┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣ ┬љi┬Е┼░┼«─ё┼«кЂ┼▒┬њ┼«┬Њкђ┼«┬ѓ┬╣s├а├аf┬А┼д┼д┼░┼┐┼▒ ┬«┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣┬њ2┼▒кЂ┬ѓ┬Е┬њs┬бкЂ┼«┬«┬б┬ђ┼▒3 ┬Ф┬А┬Ёg┼░┼«┼і┼«┬ђ├а├а<┬«┼д┬ѓ┬Е┼┐кЂ┬ђ├а├а┬А┬ѓ ┬ѓs ┼┐s┼▒┬љ┬ЁgкЂ┼«s├а├аf┬А┼дsкЂ┼┐┼▒

┼«┼д┬ђl┬ђs┬«g┬Е ┬Њ┼Й┬Њ7┼А─ёs┬ѓd ┬ђ ┼Дs=8┼д ┼Й ┼Й┬Њ7┼Акђ┬ђ├а├аkk┬╣┬њ├а├а┬Еl┬«кЂ┼д┬«├а├аi ┬њ ┬њi┬ѓ%vf┬б┼«┼д┬ђl┬ђs┬«g┬Е ┬Њ ┼І┼І7┬А┬ѓg┼Й┬Њ7┼А┬Љ┬А┼д─ёs┬ѓd ┼Дs=8┼д ─ё ─ё┼д┬ѓ┼д┼░s┬ѓd sкЂкђ┬ђ├а├а ┬«┬Аsl ┼« ┼«s├а├а ┼░┼д┼Е┼░┼д┼▒кЂ┬њ┼▒┬Њ<v├а├аs┬А┼░┼« ┼Е ┼Е┼░┬Њ┬Ю┼░┼«┬њ├а├а┬╣┬љ┬А┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┼йs├а├а ┼░┼д ┬« ┬«├а├а┬Аsl─ёs├а├а┬ѓ7 ┼▒┬Њ├а├а<t├а├а>┬╣ ┼Й ┼Й┬┤┼д┼д┼░┼Й┬Њ├а├а7┼А┬ђ├а├а┬Е┬ЊкЂ┬њ├а├а┬Еl┼▒┼д ┬њ ┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s├а├а┬Еs─ёкЂ#┼«┬ѓ├а├а┬╣┬љ┼д┬Њ ┬ђ ┬ђs┬«┬Аsg┬Е├а├а ┬Њ┼Й┬Њ7┼А┬Љ┬ЕкЂ┼д┬Љ┬А┼д ┬╗v├а├а ┼дкђ┬ђk┼д┬Њ ┼Йs├а├аg┼░┼«┼«┼д┬ђ├а├аl ┼Й ┼Й┬Њ7┼А┬Ф┬А┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д%┼«┬ѓ┬╣┼┐s_┬ѓ s ┼Е ┼Еsdb┬«sW┬њ┬╣v├а├а ┼д┬Јg8├а├а> кЂ кЂкђ┬ђ ┼д┬ѓ┼д┬ѓ┬ю┬А┼▒s┬Љ┬А┼д┬ѕ├а├а ┬Њ┼┐┼А ┼Е ┼Еsdb┼▒┼д─ё┼д┬њ┬Њj<кђ┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬ѓ┼░┼« ┬Љ ┬Љ┬А┼д┬њ┬╣v ┼д┬«fi8=─ёs┬Ф7 кЂ ┼░ ┼░┼д┼▒s┬њ┬њ┬Њj<┬Ф┬Аts┼░┼«┼░s #┼«┬Њ ┬«┼«┼░┼дкЂ┬«g┬Е ┬Њ

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

32


31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


sƀ‚lŸ

Æٓ ®’¥i’>s©

űƁ‚¹žs Æƀ€ ‚8s“¹

ƀ€ ‚8s“¹®j¹’8 ¢’v7àà>ų€’¹vàà Ŧ€g8dűƁ‚¹žs #v Ŧ Ɓv Ŧ‚8®8sàà ƯƲġŮƁ€ų€’¹ŮƁ“©sۓlàà_‚œ¡űs‘¡Ŧ ®s“¹s87>vsƁ€ŮƁ“©sقĄsƀŰs8àà ‚¡s ’v7àà> ’Ŷ“‚Ąs„¥’¹®sűűŦƁv Ŧų€ſŦ‚œ’àà_©jŮŰŦŮ sœƁŦŰsk¹ŰŮslšŰŮ’¹2® “Ŧ‚3i©’©s88Ŧ Ŧ‚ƒ‚ų‚ €k¹®ſsj¢Ŧ‚¡űƀ€ ſŦ‚œ®i© »ƀ€¡ŮŦŰvàà ŦƀŮs8>¡Ŧ“¥ki¡‚¹ #v Ŧƀ€ ƀs“¹‚8®8s ư/Ģų€’¹

’v ŦŰŦ‚ž€©jl’¹®8Ɓ# s žŮ“ sk¹v7üŦŰs’¥iĄs vàà ŮűŦŦŰƀVƁ‚ž‘àà¡Ŧ€¡s7àà8f¢ …¡sl‚’ŦŮŦŰŮ’àà>s©ƞ#€ ’jƀŰsŰŮ‘_©j©Ŧi©‘¡ŦƝ%vf¢ ٓ“ˆŦƁŰŰŮ’¹vàà Ŧ®¡sƒ©Ÿ #ƞ€Ů®ŭŰs®¢€űŰŮ

ŰŮv ŦŰŦ‚ۓl_ƀ€kŦ“ ’>s© ’¥iĄs’2«©žŦ3Ąƒ8s‘_©j©Ŧ vàà Ŧƀق¹ųsƁ€k¹v7üŦŰs ‘¡ŦĄs’v ŦŰŦ‚€©jl®8Ɓ’¹ v7üۓl_ƁœŰƒv©`=àà ƀŰsŰŮƁŦ#€ Žsüàà “ ®i© €k¹ ‘Ɲ%vf¢ƀVƁ‚ž‘¡ŦŰŮٓ ۓa ’¥i«¡vàà Ŧ“ ®Ů’àà_©j

ųŦĄŰ³Ůſ“©i©ƯƲ’s ’vf¡“ ۓi© vŰ v Ŧ‚©¢v= ‚>j«¡ű€“k¡Űſs¡ŦŰ ŮƁ“©sۓl_ƁſŦ“‚œ¡űs‘¡Ŧ vŮsŦŰų‚àà>jĄsŰs¹’j #€k¹®Ž‚8k¹ Žs ‚7s8¤ ƀs’¹ű€“k¡Űſs¡ŦŰ s’s©f=àà Ŧ‚«¡s’8 ¢ ’s‚»Ů‚¹ūŦƁŮűŦ2®“©«àà©i3 ŦŰ ų‚àà>j ®œàà_©j ĄŰs¹ ۓ7<ŦŰƁŦƁvàà Ŧƀق¹Œ“8 #€k¹Űs¹ƁŦsˆg€k¹® ƒ©ŦŰų‚>jŲs7€j¹®8ƁŦ Š7k«¡#€k¹®Ž‚àà8k¹ųٓ ūŦƁŮűŦűŦ7ſs¡ŦŰ3%vf¢Ą‚7 ‘¡‚© Ɓ®k8àà ŦŮv ƁŮ®i© «©is®“ ®i© Űs8ŰƁٓàà Űs8ŰūŦƁŮűŦűŦ€dsŦ32#v ŦŮ 2#€ ŵ“¹¹ƁŦ

’ŦۓààƁ€ààšŮƁ‚àà2ĄŢۏàà© #vŰųŦ’s ŰŮ…¡sŮŰs¢ĄŮsƁƁŦŰŮsààƁۀž ®8j©#€ق¹®Ŧ‚jŦŰƁŦ‚f ‘¡Ŧ ‘©©d®“ŰŦƒƯƯ«i‘¡ŦĄŦ‚’¹ ۓi©sŦٓŰ³Ůſ“©i©ưƮٓƀ€ ƯƲ#Ģvj©’ŦŰſš€ “vf¡“

#ق=Ű³Ůſ“©i©

’Ŧ‚© ŦſŦ“àà“ƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ ƯƲƁŲ“ààs©Ŧ’ààƁۏàài<«i ’gbkŰŮ’àà¹ٓàà ĄŰ³Ůſ“àà©i© v Ŧƀ€ ŠŦƁ2€ki¡šŮƁŰ3®isàà

#ق¹ſs¥g gĄŦ‚àà’sàà ưƱvf¡“àà ۓi© s€¡€«àài‘¡Ŧ’ààſقàà¹ſs¥ ĝŦƁ3ŰŮٓ ®ààs`8 ŦĄsj©žŦ“

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

24


ſŦ‚¡Ŧ

sſŦ€űŰŮű€¡ŦŰsš…s¹

®i¡sW® ű“šĄs’s‚‘¡ŦŰŮv¹‚ ĄŦ‚ٓ ƁĄƒ¡Ű’s‚»v¡sjŲs Ŧ‘¡Ŧ‚»€k s’8 Ŧ€ Űs©àà>ſŦ€űűŦĄŮŦűšűŦ„žslšƀ²¡ƁĄsųű“š űŦ„žŮŦ‚ààŦ‘¡Ŧvàà Ŧžű³Ɓvàà Ŧv©jŦƒ˜s ĄŮs`8ŦƁ®sj8Ŧ»®ƁŰ‚cűŦſŦ€űűŦĄŮŦűš #€k s‘©o

Ɓ2®3v©s¤Ɓű€¡Ŧ’´àà87ſŦŰsj©ŰŮƁۀ= #v Ŧſ€ ‚8l’ƁŰ2® 3 %ŮŦŮ~©™“®àà“fĄsĄŰsj©†àà`=8‘àà¡Ŧ ƀŮsf8àà ŦŽs7Ů’’¹ű€¡Ŧ’ſs¡´87űŦĄŰs©àà> ‘¡Ŧ’®>kŲsWŽs7Ů’s¡ő‚8àà_^‚ űŦ v©“¥üƀŰƁŮžsààWŦs»€Ŧƀ€àà ´87ĄŰsààj© ŮŰŦƁ’ds’àà’¹®sű»ſŦ€ààűűŦſ€àà ŮŦűšƁ ‘©8>Ş’Ɓ€ks®ƀskž®’sfàà o8»€“ ® »€kk¹´87ŦŰĄƁƁƀŮű’‚™v Ŧ‘¥P’¹ĄŮ‚ Ąs’s‚ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ’sfàà o8»v Ŧſsàà ‚>j v Ŧ‘¥P®‚ űŦƁ€ŰŦ€®ƁŦ€®àà ű“š

ŮŰŦ“…s¹’ƀŰs Ŧsű€¡ŦĄŰ“àà_¹’8©j¹“a Žs7Ů’sſŦ€űŰŮ®g¡ŰƒſŦŮs8dŰŮű€¡Ŧ’´8Ŧ Ąsv¡sjžƁƒàà‚»t©àà š…s¹’s‚ĄŦ‚Ŧ ‘¡Ŧ’´87ſs©Ŧ€űűŦ®sj8ŦƁĄŮs`8Ŧ»®ƁŰ ’vàà_¢űsƁv©“¥üƀŰƁŮſs¡sžűŦ„žĄŰsj© †`=8»®Ŧقٓd>‚8¹Ů#ق¹€©¹o’ds ű“k%ŮƁƒŦ»sk>¡Ŧs“¢Ɓvf¢ŰŮ®“fĄsĄŰsj© űŦƀŮsf8 Ŧ’Ŷ“‚ۓ_¹ŰŮű€¡ŦŰsš‘¡‚8_© #v Ŧۀ=ŮŦ“®g¡ŰƒſŦŮs8dŰŮő‚8_^‚

Ąs’s‚€Ů®ſs_sŰsš%ق¹€©¹o®Ŧق ŮŦ“®g¡ŰƒſŦŮs8dŰŮ»sſŦ€űŰŮt© š…s¹

ũ´©l>®slŻƁ€kƁ€ü8i’d “’s‚ Ůs<¡ŦƁ®¡Ŧű€šŰŮss’8‚¢¥ vàà>¡űˆ©üƁ v¡‚¡€ŰŮ’à๑¡ŦŷsF’žŮ‚ààſs©ŰŮƀƒàੜŦ Š™Ɓٓ7lŰŮ€ŰŦŮ…gſšvàà©f©¹ٓ7lƁŧ³s ŰƁšŮs¡ƀŮŦűĄ€jü#€k¹…gĄsf¡Ŧۓ_¹Ąsŧ³s ĄsŽs ’v7àà>ſŦ‚¡ŦŰŮ®¢€ŰsſŦƒ©%€àà ũŰŦ‚’ŰŮˆ “8Ɓvs¡…s¹€ŰŮƯƮ’8 ¢ ’8s¡…¡ŦƒŦ‚©=7ſŦƒ©Ɓ’ààŰŮưsƯyĢ‘© Šsk’® ‚8 Ů’¹‘¡Ŧ’’“s‘¡Ŧ‚sk»v Ŧ €¡ssŧ³sv¡‚¡€v ŦŰŦ“ Ůˆ¡Ŧ‚ Ɓ‚ŮƁ€ü #€ s«>¡ŰƁ®s>¥_ ˆ¡Ŧ‚ s7bk

Ŭ‚ ‘¡ŦtsŰŮƀ€k¡šĄsŽsàà ® €¡s’¹ŮŰŦŮŦŰ sƀŮŦűĄ€jü#ٓàà v¡‚¡€’ŸŰs¤¥¡ũۓàà’ v¡“a’…©žŽsàà ġƮűŦſŦ‚¡Ŧ’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧ ſ“k¹Ŧ%ŮƁƒŦ»vàà Ŧƀ€šŰŮ‚>ŦŰſ“©àà>Ŧ“k¹ Ɓv Ŧƀ€ v7ſ“©>Ŧ“k¹‘¡ŦŰŮۓ_¹ŧ³sƱư ŰŮĄ€¡€Ąsŧ³sŽs>Ŧ’¹©8àà>‘¡ŦŽs7Ů’ ſs¡sžsŮs¡űŽsj8Ŧ’Ɓ©k¹v7ſ“©àà>Ŧ“k¹‘¡Ŧ #ـ“©ž®‚>ŦŰſ“©>Ŧ“k¹’‚œ¡Ůŧ³s’ Žs

űŦŰs8¥ſ“©i©ƯyĢſ“k¹Ŧ’¹‘¡Ŧſs©sƀŮŦűĄ€jü »v Ŧƀ€© Űv7’‚>ŦŰv¡s ŰŮۓ_¹®™ŦŰŦ ĄŰs¥jssŧ³s’ŸŰs¤¥¡v sfŬ‚ %ق¹ſs©

Ą€‚b ŵ‚dŰŮŧ³sƲ

23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

Ŭ‚ űsšűŦvàà>¡űˆ©üv sfſsűsàà „©¡Ű ۓàà_¹ŧ³sƯƳ®“vàà>¡ű’ŸŰs¤¥¡vàࡂ¡€ #ŮŦŮ‚7 Ŭ‚ ‘¡ŦžƁŮ’i‚sſsƒj ĄŦŰŦŮۓàà_¹ŧ³s€ſ“k¹Ŧ%vf¢ƀŮŦűĄ€jü v7‚>ŦŰſ“©>Ŧ“k¹ŰŮŧ³sƱư’¹v Ŧv©jŦ ‚b ŵ‚dŰŮŧ³svfŮŦ€d‘¡ŦűŦƁv Ŧƀ€ U ŦŮƁˆ©ü’ ‚ŸŰŮ‚©oŷsF’®Ɓv ŦĄ€ ſsűs ‚cűŦ’ŸŰs¤¥¡v¡‚¡€v©isƁŮŦ€d8àà Ŧ ſٓŧ³sv©‚ ۓ_¹ŰŮ’bgŰŦƒv>¡űˆ©ü


ſŦ‚¡Ŧ

ſŦۀűsŰŮ’ ۀưƱƮƮ €€ €kj “

űŦ%vf¢ſŦۀààűsųŰƁ‚ààžƁųű“š¹‚àࡀ ſŦۀűsŰŮ’ ۀưƱưƱ»’ ۀġưƱƱŸ“j< #€ €kj “ ſsjid’à๑¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsĄ‚©Ŧ®àài€jü €kj “ŰŦƒŦsųű“šwüŰŮŋis¹®Ŧۀűs ‚¢Ŧž€g8d%قàà¹ſsàà_‚ s »€ààŰŦŮũŰsl vƁŰs¹‘àà¡ŦĄŦ‚Ɓ€kàà s’s‚sſŦ‚àࡀ #€k s‚€kٓ Űs©>€kŦ“®»€ŰŦœ ®s>ŦĄƁ‚©®€ss Ŭ‚ %ق¹~¡‚`ĄƁ žsŝŦŧ“ Űs©>ۓ_¹~b ŰŮƁſŦۀűsŰŮ »s„¡Ű€8Ŧſ€s ۏŦ€’vlŰŮƁ€  sk‚œ¡ŮƁsſs8àà ‚l ~bàà ŰŮſŦ‚àࡀ #€ق¹®ŦƁŦ‚… “¹Ɓų´

ŽƒkŰŮſŦ€kHs Ɓſ³“idv7Ŧ‚Ŭ‚

ŰŦ‚®_¡sűš’i‚ŰŮŬ‚ ‘¡Ŧ’¹‘¡Ŧſs©sĄƁ sv©g“ũۓŰŮŬ‚àà ‘¡Ŧ%ق¹’ààs™Ŧ»ŮŰŦŮ ĄŰ“àà_¹’s‚«¡ũۓ’ĄŰsŽsàà ſs¡sž #ٓ ®Ŧ‚Ŧ ۓ_¹®8>¡ƒlſsűsàà ®àà_=7Ŧ“‚8ŮſƁsd Ɓ®kůſ³“id»ſŦ€kHs Ŭ‚ ‘¡ŦŰŮ%ق¹~¡‚` ŽƒkŰŮſs7Ŧ‚ĄŰs¥js®8¹‚®j>ſ³“id ſ“k¹Ŧ%ق¹’s™ŦŽ“;àà>‘¡Ŧ#€“ ®ĄŰŦ€lœ ſŦŰsj©űŦv7Ŧ‚»‚cŮۓĄsſs8àà ŦŰŮ‚fġƮ ŰslŸűŦv7Ŧ‚»‚f‚’¹€ŰŦŮƀ€l‚ŦŰ®ààŦƁŰ ‘¡ŦĄŦ‚ŦĄŦ‚ſ“ààk¹sƁvàà ŦŰŦŮƀ€lŦŰŰsj© #v Ŧƀ€ ’k¡ƒŰs78ŦŽs¡ŰŮŰs©i©ƀŮ»Ŭ‚

ۓ_¹®8>¡ƒlſsűsàà ®àà_=7Ŧ“‚8ŮſƁsd Ɓſ³“idvàà7Ŧ‚®àà_¡sűšŬ‚ ĄŦ‚Ŧ€ƁŰűŦ %vf¢ƁŮŦŮ‚àà7 ق¹‚làà ŰŮŽƒkŰŮſŦ€kHsàà

sſsƒj’8 ¢Žsàà €kfàà ŦűŦŬ‚ ‘¡ŦĄŦ‚Ŧ Ɓ€ űsš‚œ¡Ůſs8àà ŦƴŰŮĄŰs©8=ƁŽsüŰslŸ Ŭ‚ ĄŦ‚ŦŰٍ“Ąsſs8 ŦűŦ®¥¡ſs8àà Ŧ‘¡Ŧ #v Ŧ Ąsſs8 ŦŰŮŬ‚ ‘¡Ŧ%ŮƁƒŦ®sbi ®´s™Ű ſsàà Ŧ‚ »®“kſsàà Ŧ‚ »®sjàà ſsàà Ŧ‚ »ſslfŦ»ſ´àà©¢»ſŦۀààűs»ſs8àà>i¢»Ą“™Ű ŰŮ®‚àà ſs<¡sŰůšƁك¡»ĄŰs©8=ƁŽsüŰslŸ #v Ŧ‚ŦŽs

ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

22


ũŦŰsŦ

ŰŮũŦŰsŦv¡“ũŰs¹ƒ¹‚ـ<®¡s_¢űs ’7k_¥¡űƁŰűŦ’Ŧ‚¹’gbk #€ s®‚l űŦ€dƳs ĄŦŰŦŮ‚™sŽsààŰŮſsűsàà ‘¡Ŧ ~bàà ŰŮĄƒ¹‚ũs€ ƒ¹‚’àà

Ąslss© ŰŮ’¹€ s®®Ů‚l ƁŮŰŦŮŰŦ‚’¡€ ŦŰƁ’Ŧ‚¹»sàà ‚7Ŧ ſsűsàà ŰŮŰs¹‚8ŮƱſš‚ƀƁ´àà ų‚¡žvàà©‚ ĄŦŰŦŮƒàà¹Ŧ‚‘àà¡Ŧ đŀľǥķĬļʼnŃĬķ»đŀĒĬňĬķĬ»ŰŮƒ© ®Ůƀs¢ŮŦŮƁ’ààŰs Ÿsàà7ŦvààsŦ #€ s® #€k s®űƁŰŰŮ‚fưƲƳƮƮƮ đŀ ĆĬŕǧĬ» đŀ ŐńǥǪ» ĴŃńǧŀıİĵı ưġƲũŦŰsŦ%Š7k #ŮŰŦŮŰŦ‚IJĬijǪĬƁĈļŀŀĬĵı ſsűsàà ‘¡Ŧ‚œ¡Ův7ƒ¹‚…àà

®¡s_¢űsűŦũŦŰsŦv¡“ſsűsàà

v¡“ũŰs¹žsààvàà7ƒ¹‚ـàà< #ŮŦŮ‚7 ’7k_¥¡űƁŰűŦ’Ŧ‚¹ v©‚ sƀ€¡Ů‚¢Ąűs űsƒ¹‚‘¡Ŧ ‚cŰŮˆ v_ŰŮ‚fƯƮƮƮų‚¡ž ˆ ģ’¹žsààv7ĄŦ‚ƀ€àà ’8‚¢ Ŵ“`=ˆ ưƁſŦقŴ“`= €Ŧ“ űsŦŦŰٓ Űs¹€ s®ſsű ~7ƲűŦƒ¹‚‘¡ŦŰs¹vs #ٓM

űŦ®ŮŰŮĄŦ’‚ſs¢€kŦŰĄŦ‚®¥ ƒžĄsv>’¡ŦŰŦžƁƒ ®ƀsſs¡sž #v>ŦŮĄŰs7ŦŦŰ®¢€kŦŰ’sk©Ŧ“¢ űŦŴs ĄsààĄŰsj©sŮŦ‚ààŦſ“s‘¡Ŧàà7

»Ÿ‚»®Ɓ‚Ɓ®7iĄsĄŰsj©’gsàà ’ij űs<®7`ũ³´8 ŦƁvààs¡ŮűŦ®s ŮŰŦ“ #ٓ€kŦ“Ş®¢€kŦŰĄŦ’‚e ŧs=8Ŧ’ ű“©Œi¢%Š7k

21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831

’¹vàà Ŧ‘¡ŦűŦ®¹s®àࢀkŦŰ€àࡀũŦۂààg ŧs=8Ŧٓ e ſŦ“k’ŦŰ®¢€kŦŰ’¹ĄŮŦ‚Ŧ ®¥ ƒžũ´¥àà_ĄŦŰŦŮ’¹®ۓŰŮ€ŦƀٓM Ɓٓ ®¢€űUàà Ŧ€Ŧ‚b ’ƀűsŦ€kàà s® #v ŦŮ€kŦ“ŞŦŰſŦ‚œ¡Ů ’¡ŦŰŦąćđĄŦƀŮsgƁjſsűs ƁŰ‘¡ŦűŦ vs¡ŰŮűŦ…©žſs¢€kŦŰĄŦ‚®¥ ƒžĄsv>


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

®s8š®ƯƯ’7k C° ƱĢsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưģsُŦ€

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưģsُŦ€

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưƳsُŦ€

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưƳsُŦ€

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưƳsُŦ€

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưƳsُŦ€

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƮsُŦ€

®s8š®Ưư’7k_¥¡ ®s8š®ƯƱ’7k ƁŮ

®s8š®Ưġ’7k ’

®s8š®ƯĢ’7k ŰslŸ

®s8š®Ưģ’7k xkž ®s8š®ƯƲ’dj

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

®ŮŰŮž‚¢“i©¹ƯĢƮƮſűƁss©Ůŧs8¹‘¡‚8¢Űƒ ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ€¡‚ ƒ¹Ŧ‚‘¡‚‚78dűŦ®àॡ ®‚ſsű’s©Ůŧsàà8¹‘¡‚8¢ŰƒUàà ŦŮŰs=8Ŧ ƀٓMٓ ſšűŦŦŰvàà ŦŴ€jüƁŦžsààsàà ‚8ƳyƮģŰŮ‚8ĢĄsààƀűŦ€ŦŰŮŧs8¹‘¡Ŧ#vàà Ŧ ’üfġưƴĄŦŰŦŮž‚¢“i©¹ƯĢƮƮ®àà7¡‚gſűƁsƁ ‘©ƀƁ‚¢ˆàà “ưƮƯư’¡Ű“ưƲ¡ŰsŰŮƁvàà Ŧ ŰŮſ“k¹ŦƁ€àà¡Ů‚¢ĄŰŦقƀقžľʼnķĬķıİ®ààiiHŦ ’8 Ŧ¢…¡sM’®ŮŰŮ‚8kàà ‘©‚€¡‚ ƒ¹‚ #v Ŧƀ€ ƁŦſŦ“ksŧsàà8¹‘¡Ŧv sàà ŰŮ‚fĢƮűŦ…© ’s8 ƁŮ‚àà_Ɓ®iiHŦ‘©Ąs’küŰŮž´àà Ŧ ƒ¹‚‘¡ŦŰŮ®ƀsƱƮ¡Űssŧs8¹‘¡Ŧ#€ s® ŧs8¹‘¡Ŧ#€Ŧ’8àà ŦŮv¹‚àà vàà ŦŴ€jü #€ €Ŧ“ ’8 Ŧ¢…¡sM’€¡‚ Ž“ ĄsŮŰƁs8 Ů’8>‚Ąsſs8àà ŦŮűŦ®g©fi v79‚©oſŦ“k’‘©k¦jƁž´àà Ŧ‚7s©ž‚j ưġƲũŦŰsŦ%Š7k s’ŦűƁŰǙǜľĒsàà ’¹ƀ€¡Ů‚¢’¡ŦŰŦŒi8= ƁŰŮƱĢ‹i7s’ŦűƁŰǘǗǗľĒ»ŰŮưĢ‹i7 #€ s®ŰŮưƮƮ‹i7s®œ8fǘĦĒ Ąs’8>‘¡ŦűŦ€kŦ“®ۓŦ‚žŦ‘¡Ŧſs¹‚8_ vi7s¡Ɓ€kjàà “ƀŦ‚j‘fiŸ“‚sĄŦƀŮŦŮ ®s´ Ŧ^k©ƁŰ€à¡€Ąs’8à>űŦũ³s`Ŧ Žsdv Ŧ“ ŰŮŽsàà ŰŦvlƁ€k¡sMƀŮsf8àà Ŧ vj©Œ`sٓà ƀŦ‚j‘fi‘©¹‚8à_ĄŦ‚ ƀŰsj v Ŧ®s¹slkٓ ĄŦƀŮŦŮ’8>ſٓM #ŮŦŮ‚7 #€k¡sMĄ‚©¢ƀŰsj ŦŰƯƲƲ* ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ’8>’ ŰŮſs¡‚8_ĄŦ‚ĄŮslk_©žvj©‘¡Ŧ

^k©ƁŰĄs’k¡ƒ ũ³s`Ŧˆ “®ق¥ŰƁs

®7 “ŦŰŮŲ““Ŧˆ ƯĢ‚©>‚©©e Žs¡ŰÅÂÁ¼’7k Žs¡ŰÅÂü’7k_¥¡ Žs¡ŰÅÃÁ¼’7k ƁŮ Žs¡ŰÅü¼’7k ’

Žs¡ŰÅü’7k ŰslŸ Žs¡ŰÅÂÁ¼’7k xkž

ŠsaŦ8>© Ŭs88Ŧ ũŰs¹¡‚ űŦ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ ®ŮĄŰŦقl ˆ “®i v¡“ſsűsàà ĄŰs¥ààjs®ààŮĄŰŦقlàà ŦŰ®¥©Ɓ‚8¥ŦŠsààaŦ€àࡀ8àà>© ũŦŰsŦ Ŧ‚ſ€ ‚8s š’8àà>© ‘¡Ŧ#ٓMŽsd ſƁ€®8ƁŮũ´sdۓŦŸŦ“Ŧ®sWŰŮĄŰs¹ ®8àà Ůũۓ’‚Űs¹ŠsaŦĄŦ‚ààŰsc8Ŧ ĄƁŰűŦ®¥©Ɓ‚8¥Ŧũۓ’ſ³“;>ˆàà “ #€¡Ů‚¢€Ŧ“ žsŝŦv¡“ĄsũŰs¹ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

Ų““Ŧũs€ ĄŦ‚€ Ű’ƁŰűs©’àà sžŰŮ ®7 “ŦŰُgƁààjũŰŦűƁ»ſŦ‚sàà>ſs©ŰŮ v=8¡sžŰŮŲ““ŦƀŮŰŮũŦ‚©©eƁ’d “š¨ć ũŦ‚©©e‘¡Ŧ#ٓMž´ŦŦŰ‘©dŦŰŮŲ““ŦxààkžƁ Ɓ sk® ‚ŰŮŲ““Ŧũs€ “eűŦ€ààkŰs7 #€k s®‚œ¡ŮĄs‚©>ŰŮũs€ ’d “ ˆàà “ŠsũsdsbűŦ„žs‚©àà>‚©©e‘¡Ŧ ®Ŧ‚ ““Ŧſsűs Ɓ®7 “ŦŰُgƁjũŰŦűƁ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢žsŝŦŒi8=Ąs‚©>ŰŮ ƒj¡sx©i %Š7k

€ ’j¡‚®ŮŰŮűs<€űŦ…©v‚ vi’‚7©‘©8 s ق¹ž´Ŧ®ààŮ„©ižſsűsàà

‘¡€kŸĄŦŰŦŮſŦ“ƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ ũ€Ž“àà ŰŮ®¢€kŦŰ’ààj¡‚ ŰŮ®ŮŰŮųŦƀűƁŰ€ààkŸvsŦ #€ s®€¡Ŧű© ſss© ®ààk©¢‚7³ àà©7“Ŧ ’à๠ĄƁ €¡Ŧű©àà ŰŮŦŰٓ ĄŦ’àà¡Ŧ‚¹ sŰŦŮŦŰˆàà “Űsģ€ààŦŰ® #€¡Ů‚¢’j¡‚ €¡Ŧű©àà ſss© ŰŮűs<€àà ’ſŦ“>’´قƀ€kŦ“ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k #€¡Ů‚¢’j¡‚®Ů„©ižˆ “ űŦ…©v‚àà s®¢€kŦŰvi ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


ũŦŰsŦ

ſslĄsŰŮŰs©i©‘¡‚8_©ĄŦŰŦŮ‚‚‚l ưƮv>©ŰŮ®Ů

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ %ƀsœ_¡sMžs ĔĬňİņĬǩŁıŃŕʼnľļİİŀı›ĬʼnŕĬŃİćķı ľńĭļŀıĆķńǧ ưƮƯƱ®ƯĢsƯġ%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ĄŰŦƒ¢‚ü Ư €©d © ‘s ®ŮĄsƀsœ_¡sM v Ŧقžƀ“BƁũŰs¹ƀsœ_¡sM%ũsü©™“ ¡s“…¡sMƁ’s©ŰƁs

%ƀsœ_¡sMžs ĮŃİıǨ›ǨķļĭļŕļńŃ ưƮƯƱ®ưƱsưƮ%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ĄŰŦƒ¢‚ü »Ģ»ġ»Ʊ»ư‘s ®ŮĄsƀsœ_¡sM ®Ŧ‚ ƀsœ_¡sM‘¡‚8¢Űƒ%ũsü©™“ ®i ŦŮ

s’>¡sgŰŮ’¹€ŦƀŮŦŮŰŦ‚s©ŮĄs‚l ‘¡‚€kWƁ‚ ŰŮŰs©i©ƯƯsžŦ€¹‚’¹Ų³ŦŮƁ“¥>©>Ŧ‚ſs

#v Ŧ®l“s’7ŰŮŰŦŮŰŦ‚’7Ű«¡ŰŮ Ʋ»ƒ©‚ˆ “®ŮĄsŰŮŰs©i©ŮŦ€d‘¡ŦűŦ…©ž ŰŮŰs©i©ƯƯŮŦ€dsſ“k¹ŦsŦٓƀ€àà ž´Ŧ‚f ‚““˜sž“˜s Ɓſ“8 “’v7>Ą‚‚’7ŰŰŮ #ŮŰŦŮŰŦ‚Ą‚³s’7ŰŰŮŰŮŰs©i©قƯƮsžŦ€¹ ŰŦ‚ŰŮŰs©i©ƲƮsőۓ¡“©vàà>©‘¡Ŧ‚bàà ŰŮ sſ€k»ŰŮŰsàà©i©ģġs“¥àà>ſšűŦ„ààžƁŮŰŦŮ ưƴs‘¥ž»ŰŮŰs©i©ġƮs^ààk¹^k»ŰŮŰs©i©Ģġ ưġsŽ“7s8àà Ŧ»ŰŮŰs©i©ưģs®;7N»ŰŮŰsàà©i© ưưs„¡Űsž»ŰŮŰs©i©ưƱsĄslœsàà »ŰŮŰs©i© ’7ŰsŰŮŰs©i©Ưƴsſ²k Ɓ„iŝš„»ŰŮŰs©i© #€ŰŦŮŰŦ‚v>©‘¡ŦŮ ƯƱsۓžsœk »ŰŮŰs©i©ƯĢs“¢s¥©àà ſšűŦ„ž ƯưsƁ²œŦ“¢»ŰŮŰsàà©i©Ưưsàà“©¹“»ŰŮŰsàà©i© sžŦ€¹‚Ų³ŦŮƁ“¥àà>©>Ŧ‚ſsàà »ŰŮŰs©i© “˜s Ɓſ“8àà “»ŰŮŰs©i©ƯƯs®Ů»ŰŮŰs©i©ƯƯ #€ŰŦŮŰŦ‚ŰŮŰs©i©قƯƮsžŦ€¹‚““˜sž ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€kWƁ‚‘¡ŰƁsàà_®€kv¡sàà €àࡀũsààg©gC ưƮſs©ŰŮ®ààŮ’¹vàà Ŧ‘¡ŦűŦ®àà¹s»ſsààl ƁŰŮŰs©i©ŮŦ‚ŦŮŦ€d‘¡‚8àà_©sſsl‚‚‚l ſslŰŮŰs©i©ƯƯ‚™sŽsŰŮ#€ s®‚“©i© Ưģ’7ŰŰŮŦŰ‚làà ‘¡ŦƁ€k8àà>‘¹sàà ®ŮŰŮ

ŰŮƱƳƮƮƮsĄŮslk_©žŻ“g$ũŦŰsŦŰŮ«sġŰŮžŦ€=8 Ŧ

%ƀsœ_¡sMžs ĮŃʼnŅļňı ưƮƯƱ®ưƱsưƮ%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ĄŰŦƒ¢‚ü Ʋ‘s ®ŮĄsƀsœ_¡sM ®œs ¡s Ɓ…¡sMƁ€%ũsü©™“

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®7 “Ŧ"ũŦŰsŦ %ƀsœ_¡sMžs ćıŁıŃńʼnĔńŁŁǥŃļļŕǩēńňǥŁ ưƮƯƱ®ƯģsƯġ%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ĄŰŦƒ¢‚®j¡Ŧُü%ĄŰŦƒ¢‚ü Ģ‘s ®7 “ŦĄsƀsœ_¡sM ®sũs€ „Ŧ‚fk¹‘¡‚8¢Űƒ%ũsü©™“ ſslŰŮ

ſs©™sg8#vàà ŦĄŰs78ŦĄsũŰs¹…=ƁĆľ› ®‚Ɓ®>©iœŦĄsſsű’ˆiàà>vàà>¡s® ŦŰũŦŰsŦĄsàà«sŰŮŰs¹’gsàà ŋj8Ɓƀٓàà ³sكj8 Ů‚ƀƁ´ƒ©«s‘¡Ŧ#€kàà s’8àà ŦŮ ƒ©ũŦŰsààŦvsŦvààs¡ŰŮvààlŦŰſsàਖ਼sg8 #€¡sM®®s7©8_ž »’¡s‚ ‚¡€»ųƁ‚‚¡€€kűs©ƒ©’Űs «s ƀ€k¡sM»ũs s7ŰŦv¡‚¡€»Ąƒ¹‚ųűŦقž®_k ’8>ſs©™sg8’#€ s®’7d ‚¡€Ɓũs€ ŰŮƱƳƮƮƮsƱưƮƮƮ®àà7¡‚gŻ“gĄŰs¹Ÿ“’àà Űs¹’gs Žs ƯƮsƳſٓŦŰŦŮƁƀ€àà Ůslk_©ž €kűs©ƒ©Ąƒàโ«s#vàà ŦĄŰƁ‚™ũŦŰsŦ űŦŦŰſs©™sg8Ɓv Ŧ®8¡‚¡€Ąs…=ŰŮŮŦ‚Ŧ #ٓM€Ŧ“ žŦ€=8 Ŧ’7s`¡‚

ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

đĽŁĬŃ ĒĬŃĿ» ĔńŁŁıňįļĬŀ ĒĬŃĿ ńij Ąsààl¥s Sharjah Ɓ šǥĭĬļ» ›ŁļňĬŕıʼn ĮʼnŀĬŁļį ĒĬŃĿ žŦ€=8 Ŧ’žŦ€ŦũŦŰsŦ‚ s‚ ŰŮĮʼnŀĬŁļįĒĬŃĿ #€ŦƀٓMŰs¹ĄƁ‚© vjàà>ŰŮ®ieàà Ąsv©d“ŰŮ«sŰslŸ‘¡Ŧ Ąsl_=‚œ¡ŮƁ»®s Űũs€ »®8¡‚¡€»ųƁ‚ ĄŮslkàà_©žŻ“gsŰs¹ĄƁ‚©žŦ€=8àà Ŧ’žŦ€Ŧ #€ŦƀٓMŰŮƱƳƮƮƮsƲƮƮƮ ®sۓŦ»ųƁ‚ààĄƁ‚©€ààkűs©ſsj<«ààs Ŧ€sĄŰs78ŦũŰs¹Ɓ’s ®sۓŦ»®`= #€ s®ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦŰŮŰs¹’gs Žs ư Žs ƱĢsưư‘©kàà ‘©vàà>¡s®ſs©™sg8 s¡Ɓ„s>©®sœàà_ŦŮőۀĄŦŰŦŮŋj8Ɓƀٓ #€k s„s>©Ż“ ũŰsDŰŮųƁ‚‚¡€€kűs©»®´ ŦũŦŰsŦ«s ISSUE 831

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 831


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽÂ&#x2019;=>ĆŻĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k_ÂĽÂĄÄ&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°s7ÂĽÂĄÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;Ă Ă _Â&#x2018;ÂĄĹŚ Â&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;j Â&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚ vÂĄs>Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_www.ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚ Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Ć&#x20AC;Â&#x201A;_8kĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A;Ă Ă  sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Ć Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;>Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠ sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8Ă Ă  ĹŚÂ&#x192;ŠÂ&#x20AC;kjĹ°ĹŚ ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;_ŎŰÂ&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ?ĹżsĹąs

Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC; sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A; sÄ&#x201E;ĹŚÂ&#x201A; ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sbŹŌ #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ ÂťÂ&#x20AC;³ŌĹžÂ&#x201C;ÂĄÂŽŸÂ&#x201C;7 }ĹŚÂŽĆ&#x20AC;Â&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ Â&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠ Ĺ°sfĹŚueisug skĹŚĹŠsŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8> ĆŻĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?šÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽ #ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌĹ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă > ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥ŤƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť~Â&#x2DC;s Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƳƹƯĆ&#x20AC;Ĺ°sj "v_l7ÂĄĹŽĹ°ĹŚĆ°Ć°"Â?lĹ˝s

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes once a week on Sunday targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 10,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

Ưƹ ưĥ ĥƎ ĢƯ Ģư Ģģ Ģƴ ģƹ ģģ ģƳ ƲƎ ƲĢ Ƴƹ ƴƯ ƴĥ


QQHWK&ROH ·V

3XPD

GDV *HRR[

(YH HUODVW

3DXO6PL 3DXO6PLWK (FFR 1LQHH:HVW

7UXH5HOLJLRQ

&LWL]HQVRIKX &L L I KXPDQLLW\

%H HUVKND

*LR RUGDQR

7LPEHUOD DQG

9H HUVDFH

+XJR%RVVV 3LHUUH&DUGLLQ

0DUFR%DUU 0LVVRQ Q

6DPVRQLWH

2VFDUGHOD5 5

$]]DUR

*LRUGDQR

&RQYYHUVH (VVSULW 0D DVVLPR'XWWL *LRUUJLR$ $UPDQL 7FKLER * %DQ QDQD5H H S X EOLF LNH * 5 5LS&X XUO 5DOSK/DXUHQ 9DOHQWLQR 6D 6DOY OY D DWWR RUUH ))H HUU UUDJD UUD DJ D JD DP PR %HUVKND 6ZDURYVVNL-H -H HZH ZHOO ZHO OOHU\ OOH HU

KDQHO

'XQH

-XVW&DYDOOL -X

%DOH HQFLDJD

5REHUWR&DYDOOL 5R 0LLX0LX 0

6

&HVD & &H VDUH VD UH 3DF DFLR DFL LR L LRWWL $/'2 2 %OXPDULQH %OX DULQH ULLQH *8(666 $UUPDQL--HDQV 0DVV ULQ VLPR' 'XWWL 1LQD5LFFF 7HG% %DNHU (([[W\Q 3UDGD JLRQ 7UXH5HOLJ 5 FN DQG 5R QG 5HS HSXE XEOL OLF

ǜɭǍƄƷŮ '.1< 6DFRRU /LXX-R R%RVVV *XFFF ȆƾƷɨȤƾž $GLGDVV LRUJLR$ $UP PDQL /DQYLQ ǜɭǍƄſȚȥȤȚ &HUUUXWL &KDQHO (YLVX -RRRS 4XLNVLOYHU ȆƾƷƄƵǥŻ 7UXH5HOLJLRQ 3XPȲƾŴȥȶȤǍƀ +XJR% %RVV 9 UVDFH 9HU $]]DUR LQ.OHLQ

7H HG /DSL SLG LGXV GXV

6DPV 6D PVRQ RQLW LWH LWH

UUUD DJ JDP PR WLQR 6DOYDWWRUH)HUU

&KORH 7UXVVDUGL RR ROO &DW DW 3X XOO %HDU &&RRRO )HQGL (PLOLR33XFFL -X -XL XLF LF\& & 0RQHW & &R 0H[[ $LJJQHU 'ROFH **D &LWL &L WL]H ]HQ QVV RI+ +X XPD PDQLW QLWW\\ 0 QL

0LVVRQL

&DUGLQ

7FKLER *LYHQFK\

7RPP\+LOOILJHU

6HUUJ 6HUJ 6H JLLR R 5RV RVVVLL

*LLDQ QIUDQFR))HUUH

-XVW&DYDOOL

.OHLQ 6DYYH7K KH4 4XHHQ &DOYLQ.

3RUVFK 3R UVFK UV FKH'H 'HVL 'HV 'H VLJ JQ Q

QQHWK& &ROH H (YHUODVW

&LWL &L WL]H ]HQV ]H Q RIKX QV IIKX K PD P QLW\

·V

,FHEHUJ 0$1*2 EHEH %RWWH HJD 9H HJD HQ QH HWD D &KULVWLDQ' 'LRU $OOH[ $ $OH H[DQG GH HU0F U0FF4X 4X XHH HH HHQ HQ

6DOVD

*X\\/DURFK *X KH

<YHV6 6DLQW//DXUHQW

-DFREV

0R R

/L]& &ODLERUQH

%HUVKND

% %HDU GDV *HRR[ 3XOO

77H 7HG HG/ //D DS SLLG GX XV

(UP PHQ QHJLOOGR==HJQD

0DUFR%DUU

0DVVVLP PR' 'XWWL

6D 6 DP PVVR RQ Q QLW LWH LW LWH

$3

/DFRVWH D

(YLVX

&HUUXWL

0LLV 0 LVVRQLL 2VFFD 2V D DUGHO

*LRUGDQR

33LLHU HUUH UH &D DUUG GLLQ

7LPEHUODQG & &RQYHUVH RQYHUVH (VSULW 3DXO6 6PLWK *LRUJLR$UPDQL % ɞȚǍŮȴƾɳžǜɭǍƄƷŮ Ȳƾžǁƴůȶȕ %DQDQD5HSXEOLF ɬŮȢNjɭǍųǎɨǍž 5LS&XUO 5DOSSK//DXUHQ 9DOHQWLQR 66DDOYOYDDWWRRUUH ))HHUUUUDDJJDDPPR DURYYVVNL -HZHOOHU\ .NjŵƾŮɬžȝƾŹǞŴȶǝɭNjƀNjɭǍų 6SHHGR

NH H

1LQH: :H %OXPDULQ Q

7FKLER *

/DQYLQ *

<YHV6 6DLQW// 7UUXVVDUGL 00DDUUFF E\\00DDUFUF -DDFFRREEV ƾǥſȢȯȶǍƯžɞƾƀɛȤƾžƾŮȵȥƾưž ȉȋȇȥȚǐǥŮƾŮ 1 1LQH:HVW 5R 5 RE EH HUUWWR WR& &D DYYD DOOOOL OL KDQ QH HO -XVW&DYDOOL ȳƾƢȤȢȥȶȤǍƀ ȅȐȇƾů ȅȊȇǚŻȚNjŲǗǥƱƈůȶ%XJDWWL 'XQH %DOHQFLDJD 5R 5 5RFN R FN F N D QG Q G 5 H HS S X XE E EO O OL L F &HVDUH3D &H D F LR R W WW W L 0L 0 L X 0L 0 L X (VFDG LQ. .OHLQ H 7HG/DSLGXV NjǥſȚǞƄǥžƾƵŵȆNjɭǍųǎɨǍžǜɭȚɞƾƀȵ $ U P D Q L H D Q V %OX XPDULQH *8((ȥƾưž 6W 6 W WH HO H O OD O D 0 F F&DU F& & DU D U W WQ Q H H\ \ 1L 1 L QD Q D 5 LLFFFFLL -LP 66 ǜɭǍƄƵɨƾŮȚȤȢǞųǝŻǾŸȢȤǞžɞƾƷɨȤƾžǜɭǍƄƷŮ 7 H G % % D N H U (([[WW\\Q 3UDGD 0D DUFR%DURFFR UXH5 5 5HOLJLRQ '.1< 0R .NjǥƶɨɞȤȚNjɭǍųǁƵǥŻ / L ] & & O D L E R U Q H 6DPVRQLWH 0LVVRQL /LX X--R &KORH

R% %RVV V

7UXVVDUGL

*XF 3XOO %HDU ɬſƾƆžǏɭȶǍŴ ȲƾžǁƴůȶȕNjɭǍųǎɨǍž ) H Q G L ( P L O L R 3 3 X F F L $]]DUR &DUG GLQ ȶǁźȤ *LLRUGDQR --X XLLFF\ 0RQHW & &R 6DFRR RU $LJQHU 'ROFH *D .ȢȤȚȢ ɬŮȢɞƾƷƴƄƀȥȚǁƪǬǍŮ 0 0 H [ [ & &L L WL W L ] ]H H QV Q V R I  + +X + X PD P D QL L W W\ \ LRUUJ JLR$UPDQL 7FKLER WLQR R

2VFDUGHOD5HQWD

*LYHQFK K\

/DQYLQ

6DOYDWRUH)HUUDJDPR O Ȇƾƀ ȵȥƾưžȥȚȥȶȤȤƾƃųȚȶǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ *X\/DURFK KH

-DFR RE EV

6HUUJ JLR 5R RVVV VVVLL ƾƵŵȆȲƾžǁƴůȶȕɞƾƀȵȤȚǞƶƪűȶƾƷƱǥƱƈů <YYHV6DLQW/DXUHQ QW 6H &HUUXWL ȤȢ ȲƾžǁƴůȶȕȴƾƄŴȶȢǕƵűǝŮNjǥſȚǞƄǥž

HVHO

-RRS

7RP PP\+LOILJHU \

,FHEHUJ 0$1*2 EHEH HJD 9 HJ 9H HQH HWD WD 6DOVD %%RRWWWWHJ &KULVWLDQ' ' LR U $OH[ $O $OH[ H[D DQ QGH GHU HU0F U0F4 0F4XHH 0F 4X 4 XH Q

4XLNVLOYHU U*LDQIUDQFR)HUU&HKDQHO :NjɭNjſǞǥǮŮɛǞƃƉǥź

3XPD

1VPU\ZVU

&LWL]HQVRIKXP &LWL &L WL]H WL ]HQV QV RI KXP KXPD PDQLW\ P QLW QL LW\ W\

%HUVKND

-XVW&DYDOOL

6DYH7KH4 4XHHQ &DOYLQ.OHLQ

3RUVFKH'HVLLJQ ^^^MHJLIVVRJVT+\IHP6\[SL[4HSS

QQH HWWK& &ROH ROH (YHUODVW (YHUODVW ·V

*HR[

(FFR

(UPHQHJLOGR==HJQD 0DVVLPR'XWWL

77H HG/D HG /DS SLLGX GXV

7UXH5 5HOLJLRQ

+XJ JR%RVV

1LQH: :H %OXPDULQ

6DP 6D PVVR VRQ RQLWWH

0DUFR% %DU 0LVVVVR 0L

2VVFD 2V FDU FDU FD UG UG GH HO GDV *HR[ %LOODERQ QJ %DOPDLQ 9HUVDFH 3LHUUHHȉȇǓƲźȆǜǥƯŽȚ $ ] ] D U R &DU DUGL G Q ɬŮȢȵȚǍǬȤǎŮȤȢǕŻȚȶȲƾžǁƴůȶȕ *LRUGDQR eeeRcPOW]cbZSb[OZZQ][Ȇ+ȐȎȈ ȋ ȋȉȊȋȍȍȍ :ǜƱƴů .ȢȤȚȢǝƴǧƾźNjɭȚȥNJǥŵȵȚǍǬȤǎŮȥȚǝƲǥŻȢ 7LPEHUODQG &RQYHUVH 7LP H (VSULW 3DXO6PLWK *L FKLER * *LRUJLR LRUJLR $UPDQL $UPDQL 77FKLER NH %DQDQD 5HSXEOLF 5L & O


8Ɓ´¡Ɓ»‘©ű»ſsWŰsžšųƁ‚

ſsàà8àààà>àààà‚ààààà¢ŰŮ v©¥s€ŰŮ€s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ŷs>ŦƁ€gũۓ` ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs Š‚ũ“ƯƲġĢ

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ƱĄ´¡Ɓ Š‚ũ“ưƲĢƮ"’dsbƁ ſŮŰs¢Ɓƒ7 Ąsa€¡Ůs ®s`8 Ŧ

Ɓ‚  ų Ɓ‚ 

ų

Š‚ũ“ģưƴ

Marina Pinnacle

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƮƮ ®s€¡Ůs

Standpoint

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ Ɓs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs ’f©i ū‚

V3 Tower

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ €ki¡šŦ‚©j€¡Ůs s¹’i7

Ŧ s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“Ưġġġ sk¡Űss¹€¡ŮƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š sk¡Űs®Ů

Ŧ

Ŧ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯġĢƮ s¡ŰŮƁsk¡Űss¹€¡Ůs s¹’i7 űŰƁs«©Ŧ‚©j

sk¡Űs®Ů Dorra Bay

ƀŰ

ƀŰ

s

Ŧ

sk¡Űs®Ů Al Mesk Tower

s

Ŧ s ƀŰ

vi“¡Ů“8 Ŧ œŰƒƒ¡s

Ɓs¹’i7 „¹“ƀŮsdŦŻ“ ®„k¡ƒ©

Ŧ

Saba Tower

s

Sadaf 7

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ

ƀŰ

’Ŧ“ ưĄ´¡Ɓ 4Eª¡s Š‚ũ“ƱƳƲƲ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs „€¡ű۬©Ŧ‚©j

Ŧ

Spring

s Ŧ

^k¡‚¤ Ŧ

s

s ƀŰ

ƒ¦Ű‘©‚ Arabian Ranches

Ŧ

ƀűse Š‚ũ“ƯưƲƴ Š‚ũ“ưĢƳƲ Š‚ũ“‚ŰŮƯƮƮ®sv©d“s

ņĬŀŁIJǥŁıļňĬķ ĆķńňıŀļŃı !’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ ^k©¹Űsžـư Š‚ũ“ưƯƳư

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

Saba Tower

ų

vi“¡Ů“8 Ŧ

ſ“¡űs¹Ŧ

ſƁs€ƁŦ Standpoint ’Ŧ“ ưƁƯſsWŰsžš ®sŰs©>€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ šƁ

Ɓ‚

 Ɓ‚

Cluster Mogul

ſ“¡űs¹Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů4Mª¡s»’Ŧ“ ưĄ´¡Ɓ Š‚ũ“ƯƳĢģ ưƮƯƱ‚78¹ŦsƀŰsŦ

žs¹® TECOM

ų

 Ɓ‚

Spring

ų^k¡‚¤ Ŧ

ƀŰ

Ŧ

Ɓ‚

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƲƱģ s¡Űُs¹€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƯġ ®8j>€¡Ůs sk¡ŰsƁs¡ŰŮűŦ

s

ų

Ɓ‚ ų

Sulafa Tower

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ưƱƳƲ œŰƒ®k¥ss

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

sk¡Űs®Ůsk¡Űs®Ů

ƀŰ

Marina Pinacle

Ɓ‚

ų

ž‚8ü‘©¥s’“s

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ƲƮƮ ũss¥Ŧ’©i¹s Princess Tower

00 99 55 79 70 79 93βϴϠϔΗ

Lake City

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƯƴ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs s¹’i7 sk¡Űs®Ů

ų

Ɓ‚ 

®„k¡ƒ© Executive Tower

00 99 55 79 70 79 92 /

űŰƁs«©Ŧ‚©j

s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưģƮ Œi¢‘©ű€¡Ůs ® s>Ŧv Ŧقžˆ¡Ŧ‚ s ưƮƯġ‚7Ŧ“¡“C

„©ifƁ®“žŮŦűš’gbkŰŮv¹‚ v7vlƀŰƁs_# ĄŰŦƒ¢’¡s‚ Ɓ®¥s»ĄŰsDƀŰƁs_# ®iiHŦ‘©‘©ggüƀƁ‚¢t¡“`sĄŰsDƀŮsšĄsƀVƁ‚ž’˜ŦŰŦ#

The Address

ƀŰ

ų

Ɓ‚ 

ƒk¡‚¢ Panorama Tower

vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ģƮƮ sk¡Űss¹€¡Ůs ®k¥sĄŦŰŦŮ


ƳƱƯƀŰsj »ƯƱƴưv_l7¡ŮŰŦưư»’7k_¥¡»lŽs

Sunday, 12 May 2013, Issue 831, 9th Year

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

ertebat issue 831  
ertebat issue 831  

ertebat magazine issue 831