Page 1


Ąƒ¤ š

®¡s©s8¡ŦĄ“¥sž žű³ŮŦ“ ـƱ%Ź‚Śƀ€©f

ĄŰ“ ̓  sƯ%ŽŮ‚ „

ſs<k«¡%ƀ€ ق ®¡s©s8¡Ŧſs ſs<kƯ/ġ%ſŦƒ©Űsž‚©kž ’dbġ%®>ƁŦģſŦ“=8 ŦſƁ€ƀ€k¹v “žŹ‚ ſs<kƱ/ġ%ž‚¢«MƁ’¹‚ „

’©lű‚

®k©àà ĄƁŰƁ€©s8ieƁ€¡‚7Ɓ‚ŽŮ‚ ’’ŰŮġĢƮĄsààŮŰŮ#€àà©ŮŰŦ‚‚àà ‚¢Ŧ#€©ŮŰŦ‚‚ààŰŮ’g©Ůƀكsžũ€ ’g©ŮƯٓ ®¡´ slšĄƁŰ€©Ŧ“ ® ‚™sŦ#€sN‚ààŰŮ€¡ŰŦœ‚8àà_© Ɓ‚ «MƁ’¹‚ „ sŦŰſšƁvàà Ŧ i¹Ů³sàà űŦ‘©˜ƒĄŦ‚€©Ŧ“®€©k¹ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ

53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

ĄƁŰƁƀق¹ž‚¢»ġĢƮ’ŰŮĄƁŰŦŰ‚àà #€©k¹Ą‚¤àà Ŧ‘ƁŰ‚tàà>¦®k©àà

ŽŮ‚ „àà ƁŹ‚ààààŚĄsƀ€©fàà

ŰŮ#€©k¹‘ààlž¹js®‚ Œàà¹ŦŰ Ŷ“i=ŦŰslsƀق Ɓ‚©kžĄ‚œ¡Ůź‚ ‘lžĄ‚œ¡Ůź‚àà ŰŮŦۏsƁƀقà๠‚©kžƁſsƀق ź‚ ŰŮŦŰsl‚#€©k¹ „ ƁŹ‚Śź‚ ŰŮ„¤ »€©s8ie


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

52


51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


őٓ¹

ũs7kš ‘¹Ŧ€©žŦŰ’s_v ŰŮ

’ ‚xk¢’‘¹«j¹®¡s¡ŰŮŮűŮ’

€©k¹s¹ŦŰ®iŦ‚¡“`ƀŮۓ ų‚‚¡Ɓs`s €©k¹Ŧ€©žŦŰ‚¡Ɓs`ź´8 ŦƯƮ

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

50


www.afrina.com ¶fžËZ»Ê]{ÉÁ€]Á,Y€Ì¼m JUMEIRA J U UME MEIRA MEIR ME M EIRA RA OPP OP O PP DU DUBA DUB D DUBAI UBA BAI B AI MA MARI M MAR MARINE ARI AR RINE RI RIN NE HOTEL NE HOT OTE O OTEL TEL EL

Tel: T ell: 0 04 43 346 46 3 3933 933 Sharjah Sha Sh S ha harrjah rja jah Mina Miin ina St. Stt. : 06 S 06 5692692 569269 569269 56926 569 2692 26 6 2 692 Sha ha arrjah j h All W Wahd ah ahd hda h ah: h 0 h: 06 6 5334770 53347 53 347 770 Sharjah Wahdah: Dub Du D uba aii Century Centu Cen Ce C nttury Mall: M Mall all: al lll: 04 04 2967334 29673 9 334 967 3 Dubai ffacebook.com/afrinasweets fa aacceboo

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


v´

®œ8‚¢‚¢ſsŰŮ #€ s‚p Ą‚©œ_©žƁ®œ8‚¢‚¢…s¹t“s¡“ ź‚` ’>˜s¡ſsűŰŮſs8>žſs ‚ ƁſŦ“=8àà Ŧ®¹“žűŦ #ٓ ® …¡ŦƒŦtàà“ſŦŰƁŮ‘àà¡ŦŰŮſVƁ‚8àà ŦſŦ€ààg ŽƁ‚8>i¹ſŦƒ©…s¹ƁLDL€ŽƁ‚8àà>i¹ſŦƒ© t“€Ŧ“®’àà¹ٓàà ®ſ“ ŰŮHDLŧ“ #ٓ ſsűŰŮĄƒe’8¥ Ɓ®7i’ij‚b …¡ŦƒŦ Ɓ®d©7 ƀŮƁ€üŰŮſ“àà ®‚ŸſŦƒ©‰fĄŦ‚ ſsű¡VŰŰŮŸs7 ŦĄs®‚Ÿź‚`ſŦƒ©»s

ſs¢€‚žŚ»ƒ‚v “¢ź‚`ſق¹¹¡‚ űŦ #ق©¢ũۓ€¡sŧ‚Ÿ‚žĄ‚© ũ³“`üƁ ’€Ŧ“®‘©©s¹Ɓ‘©;Ɓ‚ž»¡€ ź‚`…s¹ #€k¹«j¹©>i¹‚¡s ů‰f #ٓ ƒ©‚žŮs¡ű® ‚Ɓ¥Ŧ»Űsœ©àà ź‚`űŦ €k¹®Ůs¡űŦŰ‘©ŰƁ€Ŧſ€àà ŮŦűš»ſق¹ųűŰƁ ŮŦ‚Ŧ®süàà “ ƁŮŰŮٓ7l’àà‚<k’¹ #ٓ ® ġĢsƱƮŮƁ€àà’ŦűƁŰ’àà>˜s¡ſsű „fkƀŦ‚j’«7àà ųűŰƁ’g©Ů sk »ſŮűž€#€k s’8 Ŧٍ©j ŦŰĄ‚8j¹Űs_ĄŦۓ ’ ‚ŸƁŮƁ ‘¡ŦĄŦ‚Ɓ€k¹®ŮŰŦƁsf‚ #v Ŧt sk‘

ũ´j‘àà¡Ŧs’ààlŦ“ĄŦ‚àà Ŵ“` ’»®œ8‚¢‚¢ ’ŧŦ“ žsœààkŰŮ j s’©“ ‘¡Ŧ %€©k¹ ŦŰ ſsŧŦ“ ŻsŦ ƫ «¡Ɓ»€¡ŰŦ€lœق

ü«¡ŮƒŰŮ’¥kž #€¡ŰŦœſsŧŦ“ «7 ŧŦ“ Ųs7ƫ #€© “¤ĄŦ’7kžƁ ſsààŧŦ“=8Ś ĄƁŰ ƫ ĄŦ’àà7kž Ąsàà’füi ŧŦŰŻ‚s€¡űŦ€k© #€k¹ ƁŧŦ“ Ųs7vààf«¡ƫ «¡Ůƒ®s™Ŧƒàà©W’füi s»€© s’8àà ŦŮŧŦ“=8Ś ŧ“ ‚ũۓŰŮ€©Ŧ“8 v‚ ’ŦŰslš»ſ€àà #€©k¹ŵ“ »‚8>’UŰűŦ…©žƫ ž‚¢ųƁŮsàà¡žsj«¡ #€¡‚©œ

’8s «¡’s‚vàà_ſs©ŰŮ’8f«¡»€Ŧƀق¹ #€Ŧ’8 ŦŮųű“š „fksvŦ‚8 Ŧųű“šųƁŰĄŦ‚ٓ « ƒžűŦ ‘¡Ŧƒ©s¢“¡ſsjidűŦĄŰs©>#€¡‚©œ«j¹©j €kŮ®ųű“šŦŰųƁŰ ®¥k Ųs>Ŧſšs’¹Ąƒ©Ÿ‚#€©k¹«k ŦŰٓ ®œ8‚¢‚¢ĄŦ‚®7 sk sž€©k¹‚8_©®8ŦŰƁ ŰŮs€© s’8 ŦŮٓ ƀŦ‚j®¥Ÿ“¹ſƒŮs#v Ŧ őűsĄsŲs7#€©ƒŮsŦŰٓ €©Ŧ“8žƁƒŠŦ“ €¡ŰƁšŰŮŦŰslšűŦ® ‚€©Ŧ“8s€©àà “¤ĄƁŰ #€©k¹‘’s¡ »v Ŧ®³“ Ɓ€¡€ ®œ8‚¢‚¢Ŧ#€¡Ű“=ſVƁ‚8 Ŧ ‘¡Ŧ’Ÿ‚¢#€¡ŰŦŮ®“ۓ®k¡ƒœ¡sſsŰŮ’űs© ŦŰ®œ8‚¢‚¢®Ɓ»Ů“ ®M’©“’jĄŦ‚ųƁŰ #ق®‘©űŦ »Ŵ‚àà ũۓàà’ ſVƁ‚8àà Ŧ Ąsž‚¹ »®8àà “ž Ąst>Ÿ‚ ‚àà¡űĄsààl‚Ɓ»®àài7l ®8àà “ž ٓƁ

ŮŰŦŮ ‘¡Ŧ’à๠s sŴ‚ ®Ŧ‚ààj ¥ v “ž‚¡ű #ٓ ®’8 Ŧ¢ űs©’¹®ààsűŰŮ ®7 ſsààŰŮ ’àà vi’®Ɓ»€ŰŦŮ ſs ‚àà ’gsàà

€kŦ“®M ſs8>ž ſ V Ɓ ‚8àà Ŧ »€kk¹ ź‚àà` ĄƁŰŦŮ ƒàࡓD ſ“ Űsàà_ ‘àà¡ €© “i¹ v Ŧ ‘¥P

s’¹vàà ŦĄ€k¡sàà “ svs«¡®ààœ8‚¢‚àࢠƁ€Ů®ſs_ŦŰٓ €űŦ…©Ąs‚¢Ųsàà>Ŧ #€¡š®ٓƁ’ſVƁ‚8 ŦſŦƒ©…s¹©Ů’ »ű‚ſƁ€ààſs¥àà ƒžv¡sàà Űsœ‚7 ųŰŦƒ¢’àà ƀ€ ®œ>˜s¡’i‚ŮŰŦƁ®ŦŰš’ſsűűŦĄŰs©> slš®œ8‚¢‚¢#€kŮ®ſs_ٓ űŦ®j¹¡´Ɓ #€7i ®ŦŰٓ ſŮűŮs®j¹Ɓv Ŧ‚`8=Űs©> ۓks®˜ƁŰs¡ƁŰ€ks®œ8‚¢‚¢‘¡Ŧ»‚œ¡Ů® ‚ŰŮ #v Ŧ…š …k¹ŦƁ®œ8‚¢‚¢#€k8>®d©7 ®³sslk¡ŦƁŮ‚ v Ŧſ€ŰŮſVƁ‚8 Ŧſ“ۓŰŦ€g…s¹’ſ€ #€Ů®ĄƁŰ®œ>˜s¡ſ€ «¡Ůƒs’¹ ‘¡ŦŰsŸŮsààlšűŦ®ààj©…©sŦ»sààſűžsW’àà ſVƁ‚8àà Ŧ€©“»® ‚ŰŮ#€“àà ®®ààœ8‚¢‚¢ #vàà Ŧ¹slš®œ8‚¢‚¢Ɓ€s¡®…s¹x¡Ű€’ ‚œ¡Ůſsààl¢ssààſŦ€jŚ»‚ààœ¡Ů®ààadŰŮ®ààƁ ŠbŰs€kŸſVƁ‚8 Ŧ€©“s¡þ€űs ®MſVƁ‚8 Ŧ ®œ8‚¢‚¢sſű‘¡ŦŰŮ#ٓàà ®ŸƁ‚àà ƀŰsƁŮƁ #v Ŧƀ€ŰŦűš ®œ8‚¢‚¢ſsŰŮ ſs©ŰŮſš¡´Ɓ®œ>˜s¡ŸƁ‚àà #€¡Ű“=s¡“

€ŰŮĢƮűŦ…©#vàà ŦũƁsf8Œi8=žŦ“ààŦ Ŧې¡´‘àà¡Ŧ®‚ĄsžƁŰŦƁs¥àࡂšſsààű ſŦƒ©‘¡Ŧ’¹®ààsŰŮ»€Ŧƀق¹ųŰŦƒàࢠ€ŰŮƯƮsƴˆg®kžŦVſsűſsàà©ŰŮ #v Ŧ ’¹vàà ŦƀŮŦŮſsàà_®àà ۂ«¡ ®sj8ŦſsŰŮŰŮs¡“ ĄsƀŮŰƁš‚ ſsű#vàà Ŧ‚p®œàà>˜s¡¡´ĄŦ‚àà s¡“àà #€ۓ ®Ůs¡űŰŦŮs¡“àà ĄsŦ®kžŦV ®œ8‚¢‚¢’¹v Ŧ®d©7 ®VƁ‚8 Ŧũs7©¹‚ĄƁs #€Ů®Œ©fŚŦŰ ٓ ®˜Ŧ’s‚’ŦŰſšĄsƀŮŰƁš‚‚¡s Ɓs¡“

€kƀ‚l®‚Ÿ¹ĄsŦ‘¡ŦĄs¡ŦƒűŦƁ€©˜Ŧƒf© #€¡“ €k_¹® Űsœ© ’¹®s>¹#€¡ŰŦœŰsk¹ŦŰ€ũŦŮs Űs8‚¢‘¡‚¡sàà űŦ‚8àà_©€kk¹®ź‚`¥Ŧs¡ ŰƁšſs¡űĄsƒ©Ÿ‘¡Ŧő‚ĄŦ‚#€“àà ®®8‚¢‚¢ #€¡‚©œ«j¹« ƒžűŦ ŰŮƀ“lſs<kƁŮ®¥¡űŦ…©ſŮۓ #€¡Ű“Şƀ“l #ٓ ®œ8‚¢‚¢wsv Ŧ‘¥PűƁŰ ®j¹€Ŧ“®‘©;s¹9ő‚ü®˜s©j©àà ƀŮs‚ Ůs<¡ŦƁƀقàà³sŦŰtààiſs‚™Ɓſ“àà Űsàà_ #€k¹®œ8‚¢‚¢ v ŦƀŮŦŮſsàà_®àà ۂ«¡#€©àà_¥©j„f ©jƁ’8>šs€Ŧƀ€àà ƀŮŦŮųű“š’¹®sű’¹ sٓ ®œ8‚¢‚¢…s¹’ŰŮs‚8l€kàà_¥„f v¹‚ ® ۂ‘¡ŦŰŮ’¹®sű#€Ŧƀ €àà €ŰŮĢƮ ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


«¡‚7 ,½ZmZeZe €ÅZ»Ád‡ÂeÖ´·Z‡|·ÂeÁÁ€»Y ¹€^Ì»ÖaY¾ËYÄ]ŠÌaYŠÌ]Á ¾Ë€eZ^ˁZeZ»ÕY€]ÕYÃ|‹ª¸yÂeį

 ՁZˆ]½Z¼ËY€]YZÅĜv· d‡Á{Ŀ¬‹ZŸįZ»ļÅ¥€—Y 

Ã{Zˁ½Z»{Y| eÖ¸ÌyÁºËY{ Հb‡ÁÖ¼Ë|«

ÕY,Ã{€fˆ³ÖÀ‹ÁÕY ½Z¼‡MÕY,’v»ÖËZ^ˁ Ö»Ô¯Ö¿Z]€Æ»½Y€¯Ö] ¾z‡ÂeZ]ZeºÀˀ§MÖ» ºË´] d¿|‹ÖÀÌ»Á€·Z‡ …½ZmÃ|‡€»­Z^» ÁM¥€—Y

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


®‚¢‚

®gŦĄsl“8 ŰŮĄŰ“ ŦŰģs«¡ŮŦ€Ŧ»“¥j¡‚8 ŦĄŦ‚ #€ s’8 Ŧ€ٓƁŰŦ‚¥žŦ€¹¬©ŰŮ’¹€©ŮĄsĄŮ“jƁ €k s’8 Ŧ€ŰŦ‚¥€Ŧƀ€ `8’Ŷ“b s’¹®¡sƀ‚¡ŦŮskj™

KO M I STR

 ġ+ ư

+Ɓۓ¹s¹ŽƁ€

Ư 

  

 

  

 

 

 

  

 

#v>©ſšűŦ‚v= Ɓۓ¹s¹ŽƁ€€© ssk š®j¹ſšĄs€k‚Ɓ‘©Ŧ“ss¡Ɓ€© sƀق¹“¹Ɓٓ ‚¢ŦŦ%Ɓۓ¹s¹ŽƁ€®i¹‘©Ŧ“ #v %€©ŮŰŦ‚ŽƁ€Ąs’s ŰŮſ“sƱv¡sŰsŦŰ Ʊ ƴ ƯƯŮŦ€Ŧ€¡ssj Ɓۓ¹s¹ŽƁ€ŰŮ ƴs #€ s‚Ŧ‚ő“iſš #€ ŽŦ“ ـs€©Ů®ŰŦ‚®s Ąs’s ŰŮ’¹ĄŮŦ€Ŧ ’ ŦŠ Šjs"Ư #€ sƱ+ Ʊ Ư€Ŧ“®ŧŦ“ٓŽŦ“ ġـő“i«¡ŰŮ‚¢Ŧ ġ ŋi9 

      #ٓ ŰŦ‚¥€¡s7ő“i«¡ŰŮĄŮ€¬©"Ʊ

́

 ˺˽

 

#

˺̂

˼̂

     ˺˺ 

˺˺ ˺˺

˼

˺˹

˽

˺˽̂ ˺˻ ˺˹ ̀

̂

         

́˽

˽

˺˿ ˽˺˹

˽

̀

˺˻ 

˽

˼̀

 ˽˻ ˺˿

 ˽ 

̀ 

˽ ˺˻

%® sk ƀ‚lŸ ‚s Ą‚©_ſƁ€¡‚Ąsš

#ق©¢®ŰŦ‚Ɓۓ¹s¹ŽƁ€ŰŮƴs ƴ ƯŮŦ€Ŧˆg" Ư ư #€ sĢ+ Ģ Ģ+ Ģ ưs¡ ư ġ+ ġ ġ+ ġ ġ€Ŧ“®Mƀs¢¬©sj ŧŦ“ٓ ġ Ưưـő“i«¡ŽŦ“ ‚¢Ŧ ư ŋi9 €ŰŦ€‚8_©vs«¡’¹ق¹ŧs=8ŦŦŰ®¡ső“iŦ€8Ŧ€¡sƁۓ¹s¹ŽƁ€ĄŦ‚%ŽƁ €¡sƁۓ¹s¹ŽƁ€ĄŦ‚%ŽƁ€Ąs€k‚  Ŧ ĄŦ‚

Ã|/‹º³{Y|ŸY |/Ì]ZÌ]Y€/ːe{ |ÌÀ¯Y|ÌaY|À‹Z^̻֨z»€Ëe¾ËY{įÕ{Y|ŸY

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

42


®k©Šs

sjàà ’ſs©Ŧ‚ Ŧ»€©k¹Ž‚8k¹ũŰslsŦŰٓ ĄV‚ààŦ ’bŦŰ‚8_©ſs8s8àà ƁŮƁſs©Ŧ‚ Ŧs„ž»€ŰŦŮũŮs #€©k¹ŰŦ‚‚ sŦv ŦĄ‚©¢¥àà ŽsŰٍ©jƁĄ“kd’bŦŰ«¡ Ž“ž’8f‘¡ŦŰŮ»€© Ű®‚c’‚¡žt© š®j¹sj ŦŰųűŰƁĄƒàà¡Ű’s‚vàà ŦƀŦŰŰŮĄŦ’c´s ŦŰsj ’©ƁŰ’8fŰŮųűŰƁűƁŰ’àà »€©k¥ų“Ŧ‚ #€k¥©«j¹sj ’¡e’Ɓƀق³s

ƀsſsš

ƀs‚l Ɓsűs©Ɓ€©k¹®Œ_¹Ŧۍ¡sgűŦ®i© ’8f‘¡ŦŰŮ #€©¡sM®ſs©~¡‚ƁőŰ®i© ŦŰٓ Ąs’8 Ŧ“ űŦ€©Ŧ“®ƀ©àà s’8àà ŦŮ‚8àà_©Ž“ž€©Ŧ“ ®M ‘¡ŦŰŮþ€©k¹t>¹ŦŰžű³ũŰslƀقàà_Ų´¹¡‚

‚8l€¡ŰŦŮ…8 ƁŮ’¹®àà>¹ssjàà ˆŦƁŰ»ž‚¢’8f #ٓ ®

ƀsĄŮ

ſs‚àà Ɓvàà ŦŮ€©Ŧ“Ş®s ſsű’8f‘àà¡Ŧ ŽŦƁŰűŦſ€ ūŰs ĄŦ‚»Ů“€Ŧ“ Ź“i ®s> Ąsl‚s>»€©k¹ũ‚s>‚8_©€¡s®¢€űĄŮs #’8f‚ šũ´©bds¡ƁƀűƁŰ«¡ …8 ƁŮ’¹®àà>¹ĄŦ‚®“jſs¥«¡ŰŮ€¡s «¡űŦ’8f‘¡ŦŰŮ€¡s#€©Ůt©‚®kàà_»€¡ŰŦŮ #€¡“ Ŵ´ ƀ€kk¹’8> Űs¹

’àà_©jűŦ‚8l®i© ®sŸs™ƁŦ»’8f‘àà¡ŦŰŮ Žƒk‡¡“d»ĄŰŦ¢’¡s‚àà ĄŦ‚Ɓ€ €Ŧ“ #€©s©v Ů®¢ŰƒŽ“ž’œŰƒĄsƀVƁ‚žs¡Ɓ »€k8àà>sjàà Űs¥ŦƁ‚¢ŰŮ’s´ ĄsƀŦŰ ſsűv¡‚¡€Ɓ®s¹vs©’Űs¹v‚àà_©žĄŦ‚ #€¡ŰŦŮž‚7űs©

ŰŮƁ€©k¹ۓ7ŠŦ“űŦ€ €©Ŧ“ “’8f‘¡Ŧ Ą‚¥ŭ“>kĄs“œŦűŦv>Ŧ“€©Ŧ“ ſsű‘¡Ŧ »’sűƁۍ¡‚ űŦ€¡“ €¡€Ɓƀ€©_¹v Ůٓ žű³Ąs®¡sjkŦŰv>Ŧ“€©Ŧ“ Űs¹s¡Ɓwü €©_ ۀ®¥¡ŰsŰŮƁƀق¹t>¹ŦŰ ‘¡ŦŰŮ»€¡“àà ƀ‚¹ŦŮŰŦƁ‚œ¡ŮŮŰŦ“ĄŦ‚€àà¡s ^kƁſ“© Ŧۓ¹Ů»®s7s»Ąƒ¤àà šĄŦ‚»’8f #€¡ŰŦœvƁĄ“

41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

ƀsŰůš

ƀs€kf Ŧ

ƀs‘jl

ŰŮ#€¡‚©œƀ€l‚ŦŰĄŦƀVƁ‚žĄ‚7Ű’8f‘¡ŦŰŮ €©Ŧ“ ‘_v©g“ƁĄűƁ‚©ž«¡ĄŦ‚’8f‘¡Ŧ #€©k¥ſsk©j Ŧſs©Ŧ‚ Ŧ’Ůs¡ű€©k¹®d »v‚¢ ٓ ®¢€ű®8_¹ſs¥ Ɓ€¡Ɓ‚…©žvs< s sv©g“sààj8’¹€©Ŧ€Ɓ€àࡂ©œvàà Ů’ŦŰ #v sj


®k©Šs

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

»v ŦĄűs űsŽsŰŮsjàà ®¢€űűŦ’i‚«¡ Ą‚8lĄƒ¡Ű’s‚€¡sٓ źŦ€Ŧق7àà_©žĄŦ‚ #€© s’8 ŦŮ ŰƁ‚€¡sƀ©k¹®Žs7ŮŦŰ®€’Ÿ€©Ŧ€€àà¡s ſs_¡Ŧ»€¡‚©œ«j¹ſŦ‚œ¡ŮűŦƁ€¡ŰŦœŰsk¹ŦŰٓ #€k8>Żs8_sj ’«j¹ĄŦ‚ƒ©

€¡s»€¡Ŧƀق¹ŰŦ‚‚’bŦŰ®`= s®¢űs’‚¢Ŧ ũs©‚DűŦƁ€© sٓ ĄsŰs8ŰtŦ‚‚8àà_© #€¡‚©œŲŰŮ®i7 ’8f‘¡ŦŰŮ#€©8àà>ĄűŦقžs¡ƁŰŽsààŰŮsààj˜ŦŮ ųق¢ƁĚs ®s¹»®sjlŰŦ‚ſs8 ƁŮs»ž‚¢ ſsٓ Ɓ€©àà s7slšŲsààW‚c8k#€àà¡ŰŦœ «¡sſŮűž€#€àà©€ŦŰs’s‚‘¡ŦŮslkàà_©ž #€k¥ĄŮs¡ű«j¹sj ’€Ŧ“®v ƁŮ

ŦŰٓ ’s´ Űs¥ŦƁ€©8>®sj8ŦŰs©>sj €¡“ ®«¡‚ s’¡s>jƁƀŮŦ“s »ſs8 ƁŮs ©¥àà_®j©»ź€’ſ€©àà ŰĄŦ‚€©Ŧ“®Ɓ #€¡‚©œŰŦ‚ۀŰŮƁ€©Ů »€©k¹®‚à८i© ٓàà ®j©jvàà ƁŮ’àà ſsűſ“Ÿ€¡ŰŦœƁŦsàà®s´ŰŦ‚€àà©Ŧ“® ſs©‚œ¡€¥¡ĄŦ‚ŦŰٓ ũs s>Ŧ’¹ƀ€© Űſš #€©k¹

ƀs‚©

ƀsŮŦق Űs¥ŦƁƀٓMűŦ‚ŦŦŰٓ ۓa’8f‘¡ŦŰŮ€©Ŧ“® «¡ĄűŦ€ŦƀŦŰĄŦ‚ٓ€©Ŧ“ ŰŮsƁ€©k¹ſs©ŦŰٓ #€©k¹®8 ‚ž‚ ŦŰ®j©»ƀVƁ‚ž ‚©©eŦŰſš€©Ŧ“8©»€©k©®Mv ŰŮŦŰv¹‚‚©>‚¢Ŧ ĄŮƁű’»€©k¹v¡Ŧ€Ŧې©‘¡Ŧ€¡sƀ€k¡š’8fs»€àà©Ů #€ €Ŧ“ 7űŦ‚8lsj ĄŦ‚ˆ¡Ŧ‚ űŦ®i©

ƀsŮŦق

ƀsۓ¡‚l

»€©Ů‚©©e’8f‘¡ŦŰŮŦŰٓ Ąs’s‚v>© ŧ“ sj ĄŦ‚€Ŧ“8©Ŵs Ų´¹«¡ŰŮv¹‚ #€ s »€ s‚pƀŮsdŦŻ“€Ŧ“®‚8¢Űƒ«¡Ůslk_©ž ĄŦ‚‘©k¦j»€©¡sMv7üƁŦs’8f‘¡ŦŰŮ€¡s #€¡űŦق¤ųűŰƁ’€¡s»Ų‚8 Ŧſق¹¹

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ŰŮŊ‚© Ŧ‚¢Ŧ»Ů“€Ŧ“ ®s ®¢€űàà_ſƁ€ »€¡Ŧƀ€àà Ą€©ŦsƁ¥àà_ŰsŸŮ®f sˆŦƁŰ ٓ ƀ€k¡š®g_®¢€űĄŦ‚œŰƒŲŰŮ«¡€¡s ſs©ĄŦ‚®ŦŰ€àà©k¹®dàà ’8f‘¡ŦŰŮ#€¡‚©œ €Ŧ“®«©Ŧ‚¢Ɓ«àà¡ű“»‚k»€©s©ſsŰs¥Ŧ #€k st sksj Ąsv©´ űŦ‚ŦĄŦ‚

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

40


sl¡€kűs©

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

Ąs’¡sž’©i¹ĄŦ‚«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` „¡Ű€vl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s»®i©`C

Ɓ„8i¡šĄsſ“űš®¢Ůsš®“` ųű“švl®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®iiHŦ‘©ŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi

ƮĢĢ-ƴưģĢġƴƯ:‘fi

ƮĢƮ-ƴƯġġƳĢƲ%‘fi

#¡€kűs©ũs7‚’gbkŰŮsš’s ’

ƀŮsšŰs¹’gs Žs ƴs»vsŦĄŦŰŦŮŰŦ€s>®¡sš #€ s®ĄŰs¥j

ƀŮsšFITNESSƁYOGA®“` ųű“švl®Ms #€ s®ĄŰs¥j

ƁIs ĄŮŦ€d’ s»ŧs¡ŰŦűs»sš vs ۓžƁŻ“g vŰ„¡Ɓ‚ s vlv_¢‚Ɓ ŰŮĄŰs¥j ®8>¡Ű“v¹‚ #¡€kűs©

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®

vl®¡sš ®“` „¡Ű€ «¡ƒ©Ɓũs©™s¡Ű »®¡sjkŦŰŠ sg Ɓſs8 ‚©Ů ƀŮsš®sœ_ŦŮ #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢĢ-ƯĢƳƯƮƯĢ%‘fi

ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

ƮĢƮ-ģĢƯƲƱưư%‘fi

ƮĢģ-ģưġƯĢƮƮ:‘fi

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

ƮĢƮ-ģƳģģƲưƮ:‘fi

ƮĢƮ-ưƲģġƮƮƮ:‘fi


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ"ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k_¥¡ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k_¥¡űƁŰ‚l Ưư%’7k ŰslŸĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ ſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ»®àà_k®Ms ’

»Ą€k»ƁŮŰŦ»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>®¡sš

įǥʼnŕńŁıňŰŮĄŰs¥jvl®àà>©iœŦƁ®‚

Űs¹’gs sĄŰŦƒŦž‚ĄŰŦ€sàà>»‚“©¤s¹

#¡€kűs©service

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

©7“ŦųƁ‚ ĄŦƀ‚g»ưƮƮģŽ€»S350ƒkŲ€ ‚©7“Ŧ

ƮĢĢ-ƲĢĢƴƳƴƴ%‘fi

ƮĢƮ-ƳưƯġġģƴ%‘fi

ſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ»®àà_k®Ms ’

»àà©7“Ŧ»’ààsk©Ŧ“¢»vààsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš

ƮĢƮ-ĢưĢġƳƮư%‘fi

#¡€kűs©ĄŰs¥jvl‚“©¤s¹Ɓ®>©iœŦ

Űs¹’gs sƁŮŰŦƁ®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>

vj©’»ưƮƮģŽ€»E200ƒkŲ€ ‚©7“Ŧ

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

#€ Ű®ųƁ‚’ŰŮĢưƮƮƮ

ƮĢƮ-ġģƮƳƮƮư%‘fi ŰŮĄŰs¥jvlƀ€k Ɓ‚Is ƁsšĄŮŦ€d’ #¡€kűs©®slƀ€¥Ů ƮĢƮ-ưġƱƯƲƲƮ%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’^Ű

ƮĢĢ-ƯƯĢƱƯƯƴ%‘fi

ƮĢƮ-ƯĢưƱƮưƴ%‘fi

v= »ŰŦƒŦž‚’ˆi>»‚“©¤s¹Ų€kl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš»’¥7 ۓŦƁŰŦƒŦ

v¡‚¡€Ɓ®àà>©iœŦſsű’ààˆiàà>®¡sš’

ƮĢƮ-ƴƮưƲƲĢġ%‘fi

Űs¹Ąs¡“

#¡€kűs©ĄŰs¥jvlŰs¹’gs sſŦۓ8 Ű ƮĢƮ-ƱưĢƴưƴƱ%‘fi

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš

v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvl»ŧs¡ŰŦűs®Ms ’

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®‚ƁƁŮŰŦ»®>©iœŦ

#¡€kűs©®Ŧ‚©8_¹

žŦ€=8 Ŧ

ƮĢƮ-ģưĢƮƳƱƲ%‘fi

ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš ĄsŦŸŦ“ààŦ7 ’ˆiàà>»ƒ¤àà š®¡sš’

ĄŰs¥jƀŮsààš®àà¥sۓààŦƁƁŮŰŦ»®àà‚

#¡€kűs©ſŦۓ8 ŰŰŮĄŰs¥jvl®Ŧ‚¡Ŧ

#€ s®

ƮĢģ-ģưġģģƳƴ%‘fi

»«©Ɓ‚8¥ŦƁ«¡ƒ©„s>©Ż“®Ms „¡Ű€vl»’‚Ds»Ųۀ®¡sš …ŦŮ’«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€vl Š sg«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` ƀsœ_ŦŮſs¡“<_ŦŮƁſs8 ‚©ŮſŦű“š ®>©iœŦſsű’ƀsœ_ŦŮƁſs8 ‚©Ů #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš® ŰsƁ

ƮĢƮ-ĢƳĢĢƲƳĢ%‘fi

ƮĢƮ-ƯƴƱġģƲƲ%‘fi

ƮĢƮ-ƴģƳƲưƲư:‘fi

ƮĢĢ-ƳġƯġƲưư%‘fi

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

38


ŪŮŦ“

v‚ ‚8“i©¹ưƯƮssj©>¹sĄƁŰٓ Œ©“

ƀsœ8àà Ů«¡ƒ¡‚7Ɨſsŝűſs“Ŧ®sjàà ‘¡³Ƴģ ق¹Ůۓ ‚ſs¥©žĄŰŦ“àà ƀsœ8àà Ů«¡sſ“©s¹ ũ€àà ‚Ŧ‚ſs¥©žĄŰŦ“àà ƀ€kŦŰ’Ůs‘¡ŦŰŮ’¹ ‘©k¦j%قàà¹~¡‚`ĄƁ#vàà sſsũsààŦ‚ ĄŰŦ“àà ƀsœ8àà Ů«¡ſsŝűƀŦŰ„àà©ižſŦۓàào ưƯƮŰƁšžs ‚ v‚àà s’¹ŦŰ€©fàà Ąsj©>¹s #€ق¹Œ©“ƁŒ“8»Ů“v¹‚ŰŮ‚8“i©¹ ſ“©i©«¡ĄŦŰŦŮƁŰٓ ‘¡Ŧ’¹‘¡Ŧſs©s®s©8 Ű ſsfi=8s„©iž%vf¢»Ů“®´ ſs“ŰŦƒƱġƮƁ #€k¹®Ůۓ ‚ũ€_ſsk¥ ſ“sƁ

37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

ſs8àà ŦƀŦŰ„©iž„àà©¡Ű Œ©“’ƀŰsàà Ŧsſsŝű sĄŰŦ“àà ƀsœ8àà Ů«àà¡ ŰŮ‚àà8“i©¹ưƯƮv‚àà

’ ſ€ ’8_¹űŦ»vs

®¢€kŦŰ’Ůs’ ŰŮ‚f #ŮŦŮ‚7 ſs8 Ŧ‘¡ŦŰŮ Ą‚7 ƀsœàà¡sžųŰŦƒà࢒ ®idŦ€7^k‚àà »„©iž ‘¡Ŧž´ààŦsàà®s©8àà Ű ‘©Ŧ“vàà¡sŰ%vf¢‚7 űŦ ®àࢀkŦŰ Ɓ ®àà¡sjkŦŰ ĄŦƀŮsiŪŮŦ“űƁ‚űŦ»žŮ‚Ɓſs¢€kŦŰĄ“

®¡sjkŦŰ‘©Ŧ“ŽsjŦ%ŮƁƒŦĄƁ#€k¹®Ą‚©¢“i ĄŰŦ‚‚ƁžŮ‚ſs‰fۓck’slk®¢€kŦŰƁ #ق©¢®ũۓ®¥©Ŧ‚v©kŦƁc vs ġƳŰŮ’sf o8%ق¹ſsàà_‚ s ®s©8 Ű ’Ůs’ ſs8 Ŧ®´Ŧ“ĄsۓüŰŮ’8àà ¢ ŪŮŦ“‘¡ŦŰŮ’¹vàà “©žŸ“Ɓ’®¢€kŦŰŰs7¢‚ #€k8 sſsſsk “jűŦ‚f’

‚8“i©¹ŰŮ%€ ŰƁšŮs¡ſsŝűſs8 ŦƀŦŰ„©iž„©¡Ű

ſ“©s¹’s Ưģƀ€kŦŰ € ‚©œ8 Ů

ƀsœ8àà Ů«¡s’¹ĄŦ’sàà ƀكsàà ſŦ““ ƒ¡€sàà ’€làà_Ą€k‚j¹ƀŮsŰŮſ“©s¹ ٓsk©ſs8 ‚l „©ižˆàà “»Ů“v¹‚ŰŮ ƀsœ¡sžųŰŦƒ¢’#€ Œ“8Ą“™Űſsàà Ŧ‚ ŰŮ’¹®“©s¹ƀ€kŦŰ’8 ¢űƁŰ»„©ižĄ‚7 »Ů“v¹‚ŰŮƒ¡€s ’€l_Ą€k‚j¹ۓü ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ#€ Œ©“’sk©Ŧ“¢U Ŧ€vi’ ®Ŧ‚¡Ɓƀsœ sž®sc8ŦſŦۓo»vàà Ŧ®¹s s® sfü8 Ŧƀű“ŰŮ®ƒ8_¢žsœkƒ¡€sàà »Ů“®Ŧ““‚>žſšƀ€kŦŰ’¹®“©s¹ƀ€s_ žs’ŦŰſšƀ€kŦŰƁŒ“8ŦŰƁŰٓ Ŷs©8Ŧs ’ŦŰſ“©s¹Ɓƀsœàà sž’’s ƀكs €©< ©gC»ĄŦƀ€Ɓ‚ž©¥_s#€ŮŦŮŽsg8Ŧ^k©¹Űsž #ŮŰŦŮ’ŦŮŦ’k©ű‘¡ŦŰŮ


ŪŮŦ“

ŮŦŮ®ŵ‚Ž“ž…¡“j‚8 Ůŧs>űŦ’¹®Űs Ą‚©œ8 Ů v‚àà ’“¢‚‚¥kl8Ŧ€8Ŧ’¥k¡Ŧ %vf¢»€ ®ٓ ©sŧsàà>űŦ Ɓ€Ŧ“àà sق‘¡Ŧ’¹®sœksààŦ »€ ’Ŧ“Ą‚¡“`Ɓ®jiũŦ€k8> Ɓ€ ź‚8d®sàà>8Ŧƀƒ’ŋ8¡sl ũŰs¹t skv‚ŰŮ’¹ق¹ž´Ŧ sƁƀق¹v‚àà ®¹sàà ŽƒkűŦŦŰ ®¡s_¢ƒŰ‘j™»Ů“ ſs8 ƁŮ«j¹ €¡‚ žsŝŦƁƀ“Ɓvàà Ŧق’žŦ€Ŧ Ąsv¡ŮƁ€ü’’“sààsŦ»ƀق¹ Ąsƀsœ8àà ٍ¡‚ űŦŽ“žvàà Ŧق »v‚8k¡Ŧ¡‚ űŦŰsŸs’»űŦقžŮ“ ®¥sŧs>’’ƁŽsg8Ŧ’v7> ſsš’Ɓٓƀق¹žŦ€Ŧٓ ſs8 ƁŮ t“’oàà>‘¡Ŧ’¹ŮŦŮ®ààŵ‚ ŰŮ%ŮƁƒŦĄƁ#€ ق‘¡Ŧſ€ Űs8‚¢ »®¡saĄs®œksjss8àà ŦŰ‘¡Ŧ ŰŦ‚‚cvCvs ưġũ€’l8 ƀŦ‚j’ũsg©gC©j¥űŦ„žƁv‚¢ žsgŰs©8 ŦŰŮƀ€àà ©¥àà_ƀ€Ɓ‚ž #v‚¢ŰŦ‚®¡sa

®¡sàà sk ŮۓŦېl8ŋ8¡sl»®k ®€s‚Ąs8„©iž„©¡Ű#€ŮŦŮŰŦ‚ sſŦ‚lſs8àà Ŧŧ‚ƀ²¡Ɓ®ààsc8Ŧ žs’’sàà ưģl8‘¡Ŧ’¥k¡Ŧſs© ®¹sàà s®¢ŮŦ“s ’ààbŦŰ‘àà>ü s®àà ۂŰŮ%vf¢»vàà ŦŮƀ€Ɓ‚ž Ą“j‚àà>žl8’¹€àà †=àà_ ſs©s®liŦۓ#ٓ®¹sàà ‚àà>j

®¥sŧsàà>űŦſs“ſ“©i©’àà

ŦŰٓàà ũsààg©gCſsààs¢šŰs¹»ųŦ ſsŰsàà s¡ŻŰsàà ®¡sàà sk ĄŦ‚ ‘¡ŦŰŮ%vààf¢»€ق¹űsààš®sj8Ŧ sƀűŰsàà7ƀŰŦŮŦſsààs¢šŰs¹s8àà ŦŰ ĄsĄ‚©œ©ž»„©iž‘¡ŦĄ‚7¡s ¡Ŧ‚ sƁƀŮŦŮžsààŝŦŦŰٓàà ®àà``Ś Ąs® ۂƁƀ€ žsŝŦũs´d8 Ŧ

®sc8Ŧ®€s‚Ąsàà8„©iž„©¡Ű Ą‚©œ8 ŮűŦſŦ‚lſs8àà Ŧŧ‚ƀ²¡Ɓ ũŰs¹ſٓààŰs’àà¹ŮŦقàà7 ĄŮ‚ ’àà ‹i7»…àࡓj‚8 Ů«ààs‚s #ٓƀٓŰĄƁűŦſs“ſ“©i© ‚7 ‘¡Ŧ~¡‚_ŰŮ®liŦۓ^k‚àà

ĄŰsŽsàà ƀsĄŮ¡ŦƁŦŰŮ%vààf¢ €©“Ąsa„©iž’’dŦ‚sĄŮ‚ ŧ‚®àà€s‚ũsàà´ ŦŽŮsàà7Ɓ sĄŮ‚’¹ق¹ſŦ“kſŦ‚lſs8àà Ŧ ’žŦ€Ŧ»ĄƁ«ààs‚sũŰs¹ſٓŰ űŦŽ“žſsàà“ſ“©i©’àà vàà Ŧق #v Ŧƀق¹ĄƁŧs> ſŦ“kٓ ũŦŰsl ŦŰŮق‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ ’8Űv‚ ’ĄƁ«s‚sũŰs¹’¹ق¹ űŦ®sj8ŦſsŰs s¡ŻŰs »ſš®žŰŮƁ žŦ€Ŧ###Ɓđćľ»ņ¨ĆĄsƀsœ8 ٍ¡‚

űŦ€g’Ɓſs“ſ“©i©’ v Ŧق’ #€ق¹ĄƁŧs> v¡s¥àà ®žŰŮ’¥k¡Ŧſs©s®liŦۓ űs<‚©vàà Ŧق‚®k7قàà‘¡Ŧ

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

36


ĄŮs`8Ŧ

Ąƒ¹‚«s¹‚©ŮſsűűŦs®8_¢‚«ŸŰsš‘¡‚ š †= űŦ®¢€k¡sM’’¹®g©gŴs= Ŧ‘©k¦j ’¹v ŦĄŮŰŦ“űŦ€k8àà>ŠsaŦ’űs<®“g ƀ€àà ƀŰsàà Ŧſš’Ąƒ¹‚«sjdŦۓ8àà ŮŰŮ #v Ŧ ĄŰs78Ŧũsàà> pƁs«s®sWv©“kPsààŦ Ŭs88Ŧ3»2ũ´©làà>’“¢‚ĄsbŦ3űŦ®àà¥s‚© »2«Ÿ’8 Ů’¡ŦŰŦ3»2€¡€ƀق¤àà ŧs>’“¢‚ 2’svsj™ŰƁ€3»2ĄŮskàà ŦŰs78Ŧ…¡s_¢3 ſs¢€ŰŦŮ’»2®¥©Ɓ‚8¥Ŧ®àà¥sũs€ ’˜ŦŰŦ3Ɓ ’Ŷ“‚ˆààŦ“™Š©jDƁ®8àà_¢‚«Ÿ’gsàà

‘©o3þ¡‚ űŦ®8_¢‚Ąs«ŸűŦ‚ŦŠ“àà ŠŰ ’˜ŦŰŦ3»2®8àà_¢‚«Ÿ’àà ³’˜ŦŰŦ3»2ĄŮ“àà“ ƒ¡ŰŦƁ3»2«s’«ŸŠfĄůĄ‚aü’sv¡s™Ű ’ſšſق¹ŮƁ€àà>ƁĄŰsŧsàà>’«Ÿ‹i7 ŠŰ‚®k7®àà¡sa¥’˜ŦŰŦ3»2ƀsààưġũ€àà ũ€ĄsagŦ3Ɓ2®8_¢‚«ŸŦ“ űŦ‚ŦŠ“àà

vfũ€ŋ‚®8_¢‚Ąs«ŸŦ“ ĄŰŦ€lœ ’ss ŰŮ®8àà_¢‚«Ÿœ‚‚ŮۓŰŮŽsàà

ŰŮ’¹v ŦĄŮŰŦ“‚œ¡ŮűŦ2Ąƒ¹‚«s®s´ Ŧ #ŮŰŦŮٓƁĄƒ¹‚«sjdŦۓ8 Ů

ĄŦŰŦŮŴs= ŦĄŦ‚ĄŰsŧs>Ŭs88Ŧv©“kP s«s’ĄŰs‚©®€s¡Ɓ®8_¢‚«Ÿ’gs

‘©“jàà_s¡Ɓ®¥s‚©ĄŰs78Ŧũsàà> ps¡Ɓ #ق¹ž´ŦŦŰ«ŸŰƁ€ſ“sƲƀŮsŸ“™“ «Ÿ‹i7v ŦقžŰs¹Ɓűs ®Ŧ‚ þvàà Ŧ®k8f¢ tsƀق¤ Ąsŧs>‚¡sàà űŦ«Ÿƀ€ŰŦŮ’ »űŦ€Ŧ„ž’kàà>FŦŵ‚ƀق¤àà űŦŦ»ŧsàà> ®“gŴs= ŦĄŦ‚ĄŰs’k>FŦŵ‚ƀق¤

»«sſsjŰŮŰŦŮũ€ĄŰŦ¢’¡s‚àà ƀق¤àà Ɓ ĄŮ““v¡sf¹ž€ààs¡ĄŮ““ž€ũۓààŰŮ ŧs>Ŭs88Ŧſق¹Ŷ“kƁˆŰĄůĄŰsŧsàà> Ŭs88Ŧˆ¡Ŧ‚ űŦ‚Ŧ’®“g†=àà ĄŦ‚ĄŰs ũo©“a®g©gŴs=àà ŦĄŦ‚ĄŰsŧsàà> ‚¡sàà űŦ®¢€k¡sM’’¹®g©gŴs=àà ŦƁƀ‚¡€ Ɓ€k8àà>“aƀ‚¡€ũo©ŰŮ®“gŴs=àà Ŧ

«Ÿ’ŦűƁŰŰsààš%vààf¢Ąƒàโ«ààs¹‚àà©Ů #v Ŧ«ŸŰŦƒƲĢsƲƮŮƁ€ۓ_¹ŰŮs®8_¢‚ “¢Ɓvf¢ŰŮ-Ąƒ¹‚«s¹‚©Ů-Ą€jŦٓjü Ÿ“™“‘¡Ŧ%ق¹€©¹otib‘¡Ŧž´Ŧssk>¡Ŧs ũŰsDs“`=ƁŰsààDĄŦ’“¢’ƀ€àà ws Ąƒ¹‚«s‘¡Ŧ‚sk»Ů‚©œŰŦ‚ƀ‚ s=ŰŮ®8k

ŰŦƒŦſŦ“k’àà«ŸűŦƁƀ€àà ŮŰŦƁſŦ€©’€¡s ƀ€àà x¡ŦŰv Ŧقž€ldſŦ“k’’¹ĄŦ’i©àà ƁƁ ƁƀŮŦŮũsŝv©d™Ɓ‘¡ŦűŦŦ۞قààƁ€k¹v¡sj #ق7‘©űŦŦŰĄŮsj8Ŧ®‘¡Ŧ €ldĄsààf¡ŦƁƀق¹Ą€ààld’¹®àà>¹%vààf¢ĄƁ žƁ‚ü®¥sũsàà€ ’jűŦvàà Ŧ‘¥P€k¹®M ŦŰ®¥sũsàà€ űŦƀŮsf8àà Ŧſs¥Ŧ‚œ¡ŮƁٓàà #€ s’8 Ŧ€ ŰŮĄƒ¹‚«s’¹®´ŦűŦ€ààd’87Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ ŰŮƁƀ€àà ‚8l®i© v©d™ƁŮŦŮžsŝŦ’bŦŰ‘¡Ŧ ƁĄƒ¹‚«sſٓààĄ€’¹vf¢ſŦ“®ŠààŦƁ ŦŰˆ¡Ŧ‚àà ƀ€¡€ž‘¡ŦsŮۓ ‚ĄŦ‚®àà¥sžsc ŰŦƒƲƮ’ààŦűƁŰŮۓàà¹Űs®Ɓƀ€©àà_=ٓàà7l #¡Ůűۓ_¹ŰŮŦŰ«Ÿv_¢‚ »Ąƒ¹‚«ààs…àਫ਼Ą€kŸ»skàà>¡ŦųŰŦƒà࢒

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

34


ſsààlàà

‘¡‚s7¡űƁ‘¡‚8¢Űƒ ưƮƯưŰŮs©ŮŮ³s

Žsàà ŰŮſslũs<¡ƒ7àà Ů³sàà ‘¡‚8¢Űƒ #€© Ű„k©¢v7’®sƁŰۓàà_¹ŰŮưƮƯư ƁŰs© Ɓƒ7 ũs<¡ƒ7àà ‘ġűŦŮ³sàà ‘¡Ŧ ž‚¢“i©¹ġƮƮ»x¡“Ɓűs©ž»‘¡‚©àà fi‘ư ž‚¢“i©¹ġƮƮƁſ“àà8¡ű‘ƁŰ‚8©ġƮƮ»ſ“àà8¡ű #v Ŧƀ€ ’©l«M

33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

s“iƁŮĄŰŦŮsƁ

#€kk¹®Ąűs‘©űŰŮſs ‚8¢ŰƒſŦ‚Ŧ“ sƁ s€ŰŦŮ®àà‚ŦŰ®¢ŰƒĄsž€ƁŮ‚àà‘ààj™ŰŮ ƀŦŰ€¡€‘©àà_s®œ8 sàà Ąssž«j¹s€kŦ“8 slš‘©®8ſsàà ’sàà ƱƳŰŮs’8f¢’Ɓ€Ɓ‚ #€k8>Ų‚8ŋis¹ƁقƁŮŰŦŮٓƁvsŰ®“ ‘©àà_s®œ8 sàà Ąsž«¡s“iƁŮűŦžŦ€àโ ő‚8àà_ƒ©Ÿ’jŰŮŋ7¡‚gƁŮſš’àà¹Ŧ‚Ÿ»€ŰŦŮ ’ sŦŦŰti’¹ŮŰs¥¡‚žŠs_Ɓ€7¹’ijűŦ€ٓ ‚b ‚žĄs«àà>¡ŰžsWٓààƁs®Ɓ#€ààk¹® #€ق¹Ŧ€ŦŰslšſsŦ‚ ®¥ ƒž©ˆ “’8s Ưġj«¡® ŰŮƁŮſš ®œsģ‘ ŰŮſ€kŗs¹ƀ€¥àà_ŦŮſs8àà Űsj© #€k8‚¢ŰŦ‚®Ŧ‚jvC

ſs¹Ů“¹‘¥àà Ŧ„¥Űs‘àà©ƁŦźsslk®ààŝš ŰŮŦŰ‚œ¡€¥¡ſs8àà Ů’¹€¡Ů®sŰŮŦŰ…àࡓiƁŮ ƁŮ’¹ŮŦŮ®ſsàà_‘¥àà Ŧ‘¡Ŧ#€ٓ’8‚¢Ű €k8>ĄŦƀ€©7>Ÿ’Ąs“iƁŮ»““Ÿ“¹‚àà>ž #ŮŰŦ€ٓƁſs_©¢€űĄŦ‚®>s ’¹ ũsŝslšűŦ®¥¡‚¢Ŧ®8’¹€k8f¢®ŝš’ſs¥àà ƒž ŰŮũ€ ’ĄƁƁق€Ŧ“ ĄŮƁű’Ą‚œ¡Ů€k¹Ŧ€©ž #ق®‚ ’…s¹Ů“¹ſŮŦŮv ŮűŦŲŦ‚ Ąűsàà Ŧ€ĄŦ‚lŰs©àà>j«¡űŦ€dſ“k¹Ŧ ĄƁŰſsàà ŰŮs’¹®sƁŦ«Ÿ“¹Ąs“<œkslš ŰŮ®Ɓ€Ŧƀ€àà Ŧ€űŦŦ‚ààs slkƀŮslsààlš žs’s“iƁŮ‘¡Ŧ’8àà ¢Žs ’àà ® ŰŮvg©g ŰŮű“kƁƀ€sŰŦŮsƁ’ſsk¦j‘©>Ɓ‘> ’¹ۓ ſsj»€‚©¢®ŦŰ‚œ¡€¥¡vàà ِŧŦ“ ‚œ¡€¥¡s’¹®8Ɓ®8#€ٓۓàà ‘¡ŦjűŦ7 ’¹€kk¹®ŧs=8ŦŦŰ®‚ ſsjŋ“jd€kk©_® ‘¡Ŧ’Ÿ‚¢#€ٓƀ€©7>Ÿ’‘œs’k© űŦ®sű ’¹ſsk¦šƁ€k8>Ŧ€ŋis¹†=àà ƁŮslšsűƁŰ Űsj ®Ąs‚ ŮŰŮt‚ƁŮſš€¡“¢®ſs ŰŮs ŧs7 ŦĄs‘©àà sst‚ƁŮſš#€kk¹®Ůs<¡Ŧ €ƁŰ®³s’s Ąs’ižűŦƁƀق¹Ąűs»Ů“ Ąűs


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

32


ſŦ‚¡Ŧ

t¡“`®€«¡ŰŮ®¢€Ŧ“ €ű‚€¡€ſ“s ۓŦſƁsd’bŦŰ‘©jŰŮ ®8>¡ƒlſsűs ®sj8Ŧ ’ü¡³®¡slt¡“`űŦƒ© ĄŦƀ€k¡šŰŮ®àࢀŦ“ €ű‚ ŮŦŮ‚7 „àài<ŰŮ«¡Ůƒ ’¹v Ŧ®€ق¹ſŦ“kƁ „i<®sj8Ŧſ“©àà>©j¹ ’ü¡³ũ³s¥ ŦŠŰŽsŰŮ Ɓ vàà Ŧ ®àࢀŦ“ €ű‚ űŦĄŮs¡ű€ŰŮƒ©ſ“k¹s v Ŧƀ€àà ź‚ ‚sŮŦ‚¡Ŧ ĄŦƀ€k¡šŰِàà¡ŰŦƁ€©Ŧ’à๠t¡“`’’ü¡³‘¡Ŧ«¡Ůƒ #€ ‚®¡sl ’ü¡³t¡“`’à๑¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs’¡‚f€ààjü €ƁŰŰُ©làà>Ůs<¡Ŧws®¢€Ŧ“ €ű‚€¡€ %vf¢»Ů“àà ®sƀŮŦ“s ’àà€ű‚ĄŰŦàà¢ŦƁ sƀŮŦ“s ’àà€ű‚ĄŰŦ¢ŦƁààŦ‚ſ“k¹Ŧ ŰŮũ€‘¡Ŧ’¹ŮŰŦŮűsàà©ſsűƀs…àà ‚9¹Ŧ€ …s¹Űs©àà>€¡€’ü¡³®¡slt¡“`ũۓ #ق¹€Ŧ“ Ŧ€©ž

31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807

ſ“ss#€Ŧƀ€àà ƀق¤àà sƀŮŦ“s ’’¹ƀٓ 7Žsàà ƱƳ’id8’¹®¢€Ŧ“ €ű‚®àài7 v= Űs©>sƀŮŦ“s ’€ű‚ĄŰŦ¢ŦƁ»vàà Ŧ ƀŮsf8 Ŧs®8>¡ƒlſsűs v Ŧ®€Ɓvàà Ŧ Ą€¡€Ůsf»ſs``=8Ɓſs sk Űs¹ũŦ‚cűŦ ĄsŲ“Ɓ…¹űŦ„ààž’¹ƀŮƁƒŦſ“s‘¡Ŧ’àà v ŮŰŮ®sj8Ŧſ“©>©j¹ŰŮſ“k¹Ŧ»ſŦƁŦ‚ #v Ŧ® ۂ

ſsűs ĄsŰsšŲsàà Ŧ‚ ƯƳˆg ſ“k¹Ŧ »®8>¡ƒl v ‚ž‚ ® ſs¹Ů“¹ €ŰŮ ſsűsàà ‘¡Ŧ…àà “žvC sƀŮŦ“s ’ĄŰŦ¢ŦƁˆ¡Ŧ‚ ŰŮ’à๮ààsŰŮ»€ààŰŦŮŦŰ »€¡€ſ“st¡“`ũۓ €ŰŮĢƮĄŰŦ¢ŦƁˆ¡Ŧ‚àà #ٓ ®Ŧ‚ſs¹Ů“¹ ſ“k¹Ŧ»‚ààlųŰŦƒà࢒ Ɓ ƒàà¹Ŧ‚ ŰŮ őٓà๠ƴĢƮƮ vààC őٓà๠Ąsàà’s ®8>¡ƒl ſsűsàà … “ž ƴ’àเ“àà ®ĄŰŦ€ààlœ €ŰŮƲƁ®Ŧۂàà ®8àà>¡ƒlſs¹Ů“¹€ààŰŮ ſs¹Ů“¹€ŰŮƯƳˆgƁ€k8àà>Ž“idƒ©ſsš ŰŮƁ€ŰŦŮŦŰ®¢€Ŧ“ €ű‚ˆ¡Ŧ‚àà … “žvC ĄsƀŮŦ“s ’őٓ¹ŰŦƒl¥¡ŮƁ€’³s Ÿ“j< ſs8 Ŧl ’87Ŧþ€“ ®ŰŦ¢ŦƁˆ¡Ŧ‚àà ĄŦŰŦŮ őٓ¹ƯƳƮŮƁ€ààˆgĄŰsŽsàà ŰŮƒ©ſŦ‚l v“‘©Ŧũۓàà’őٓ¹ƀŮƁvàà ‚ž‚ ®


ſsààlàà

Űs7 Ŧƀ€űĄŦ‚Ŧ‘©Ą‚<Ąsš«©8sƁŰĄŰsœ8 Ŧ“

Ɓق¹ž´ŦŦŰٓàà v79àà sž’is´ŽŦpàà

ũۓ’’küvàà_žŦ“ſŮűvàà ŮĄŦ€ «©8sƁŰĄŰsœ8 Ŧ“ àà Ŧ‚‘¡Ŧsſsƒjƀ€ű #vŰUšĄƁŰ ‘¡ŦƁ€ٓskàà šs’¹ٓààŽsàà Ʊũ€slš ƀ€űũۓ’žŮ‚žsWŦŰƀ‚c8k‚©ĄŰsœ8 Ŧ“ ŰŮŦ‚s‘¡ŦűŦƀ€ …=ž‚¡Ɓs`#€ق¹ƀ€s_ ƀ€kk¹€¡ŮűsŰŦƒààƯģűŦ…©ŽƁŦtàà ŰŮŧ“©“¡ #v Ŧ’8 ŦŮ

«©8sƁŰĄsààš‘àà¡Ŧ ŦŰų‚àà8 Ůvàà ƁŮ ’sààقàเààsg8 ŰŮ ſsààjl© ſŦ“ààk ‚™sĄ‚7 Ą“œ8f¢ ƁŦ‚8 Ův ƁŮ#ٓ v ŦŰsœ’sűƁŰ«¡ Ŧۓ¡ŰőŰsààĄsšƁ ‚7 ’¥7 Ą“¢Űs7 Ŧ ®sœü7Űsàà7 ŦŰŮ ’sààvàà Ŧ“ ƁŦűŦ ’ds ƀ€k¡sM ſŦ“k ŸƁ‚àà s#ٓàà ‚™s’s‚‘¡ŦŰŮſŦŰsœàà‚7 Ŧ“ ®%vf¢ſs¢€kk©’ŧsb ƁŦ’s‚ſ€ # ‚¤ſs_¡ŦűŦŦŰŽŦp ‘¡‚l ƀ€© ‚¤®>¹űŦ©¢€űžsWŰŮſ“k¹s’¹®Ŧ“àà

ų‚8 Ův ƁŮ’Ɓvàà>_“ŦűĄƁŰ„¤àà #žŦ ®Ɓsf8ũ³Ŧpàà ’sĄŦƀ€šs<k¡ŦIŦŮ®%vf¢ ŽŦp ‘¡ŦŧŦ“Ŧ“ ®ŋdŦƁ‘sŦ®Ů sž ‚k¡‚¢Is Æ®k¹®ūŦƁŮűŦ‘ssàà¡š’¹IŦ€ŦŰ ‘¡ŦŧŦ“ŰŮƁ€© Ű®‚c’ƀŮűſs<©Űs©àà>

’s ưƮƮũsƁŰ ž‚¹¥ ’’¹ſs_‚Ŧ“«Ÿ“¹ũsƁŰ«¡ ŮƁ€ƀ€ ’8 s _¡‚Ŧ #ŮŰŦŮv€Žs ưƮƮ ’¹tsŸŦ‚àà8 Ŧ‘¡Ŧ ’ v sàà €ààks sƀ€Ůŭ‚Ÿ’i© Ɓ Œ¡‚ Ąs‚kƁ ®“€k¹®Űs¹ ’¹vàà ŦŰs¹Ů“ ũsƁŰ v¹‚®Ɓ‚©ĄV‚Ŧ’űs©ſƁ€ #€k¹®€àà©igŦېàà_¡‚Ŧž‚à๠vàà Ů’àà_¡‚Ŧž‚¹Ž€‘¡Ŧ ŰŮƁ®>©˜“ Ąsűsàà vs

Ɓƀ€ ’8 sàà ĄŮ´©Ưƴſ‚ ŰŦƒġưĢvj©’…©žŽs ƁŮ v Ŧ®k8f¢#€ ’8 Ɓ‚Ű³Ů ®8©´ ƁvààŦ‚ ‚ſƁƒààŦ ‘¡Ŧv sàà ĄŦ‚ſsűſšŰŮ’¹ ’8‚¢Űs¹’Ą‚kƁ®ji‚Ŧ ’¹®Ŧ‚Ŧ“ƁsŲsHŦƀ€ #v ŦƀŮƁƒŦſšųűŰŦ‚ƀ€ Űs¹ſšĄƁŰ

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


v©g“ žsŝŦ’jűŦŽƁŦ€¡s€k8f©ũssfŦ 2#€“ s€eàà9ŋŦůsjàà ‚¢Ŧ®ààƁ ƒààŸ€àà©s®ŰŦ€àà©stàà ŋ7¡‚g’¹€Ů®~©™“¹Ű€ŦƁ #v>€©Ŧ’jĄŦ‚ 9ŮŦ‚ŦűŦ€ŰŮưƮsààƯƮŮƁ€ #€ks®ŰŦ€àà©stàà s€e Ą€kſsűƁ’s‚űŦſق¥ĄƁ‚©ž v>©’´sŋiŦŮŦ‚Ŧ‘¡ŦĄŦ‚ ĄsųƁŰƁseàà €¡sslšƗ ƀŮŦ“s ’®¢€©àà Űƀ“BƁĄŰs¹ ‘#€kk¹ŧs=8Ŧ¡‚ ‘©j’ŦŰ ſsٓ ’ųű“š’¹k¹®‚¥ ‚Ůs ˜s>’ſ€ «¡ŮƒĄŦ‚ #€ s’8 ŦŮ®¡s¡Ŧƒ€Ŧ“® €k¡š‚«¡ٓàà ŧs8¹Űِ¹Ű€ŦƁ ŰŮٓ ’«j¹ĄŦ‚ĄŦ’àài‚Ģ ‘¡‚8j¹sſ€àà ŰŦ€©ũŮs‚©©e %€Ů®¥_ €ŰűƁŰŽ“àà ŰŮŦŰٓàà ſsű ſ€Ŧہ¢‚àà8lűŦ®àà_=3%€©k¹ ’“œŸ’¹v Ŧ‘¡ŦUàà>ŦŮſsű s#€©k¹®Ą‚¤àà ŦŰſsààű‘¡Ŧ ’¹®¡sŰs¹€àà©Ŧ“®’àà¹sààŝš ’Ÿ‚Ɓ€©>¡“kŦŰ€©Ů®žsŝŦ ‚8_©€©>¡“kĄ‚8àà_©ũs©¡ƒ 2#v Ŧ€©fſs8¡Ŧ‚ űŦ3%€©k¹àà>DŦŰ®s~7«¡ ®s~7«¡’¹€© ‚¤ſsٓ ’‘¡Ŧ#vàà Ŧ’“œŸsjàà ĄŦ‚ ŮŦ‚Ŧ®ad#€Ů®žslŦsjàà €ŰŦŮŮƁű~àà7ŰŮ’¹®ààsűűŦ »€kk¹®ƀŮsf8àà ŦUàà “ĄŦ‚ #€ààkk¹®‘àà_©8¡€sàà®ad ®7kĄsŰs¹’‚ààœ¡Ů®ad 2#€k Ű®ٓ ĄŦ‚ààĄ²Ŧ‚8àà Ŧ«àà¡ŮۓààŰŮ ’s‚«¡3%€àà©k¹‚¥ſs8¡sŰs¹ ®¡sŰs¹’Ÿ#€¡ƒ¡‚ſs8ü7ĄŦ‚ ’s‚€©Ŧ“8sàà€©ŮžsŝŦ€¡s €¡s®sű’Ÿƀ©k¹®ijŦŰٓ ‘¡Ŧ’jűŦ‚8jlƁƀ¡“àà ŰŦ€© ’€¡svƁ’Ÿstàà ’¹v Ŧ €©Ŧ“8~7sàà€¡Ɓ‚ŧŦ“=8 Ű ŰŦ€©ŧŦ“ űŦ‚cŮۓvs ŰŮ 2ƀ¡“ ŦŰٓ ’ààs‚žƁƒũۓààŰŮ ſs¡‚ŰŮ®àࢀű3%€àà©k¹©ck ààŧŦŮšƁũŦŮsàà„ààž#vàà Ŧ 2#€kk¹‚©©e€kŦ“®

‘¡Ŧ3%€¡űs>ٓ ĄŦ‚ũŮs«¡ ¹Ű€ŦƁ 2#vàà Ŧ ’i‚ ‘¡‚8jl ĄŦ‚®Ůs’àग़ĄŦ‚€àࡓ¢® ŰŦŮsƁٓ ’s‚’»€¡űs>ٓ ’Ɓ€©k¹ĄŰŦقv ŦŮŮs¡»€©sN ĄŦ‚®¥Ÿ“¹Ąsƀƒ¡sſsààٓ #€©€ſ€ ŰŦ€©ŮƁű ŦŰ’sg‘¡Ŧ“s¡v¡s Ąsۓ8¡ŮŦ ưƮƯưŽsàà ŧ“7ü’sgſŦ“k’ ŰŮŦ€8Ŧ’sg‘¡Ŧ#€Ŧƀق¹ŧs=8Ŧ ĄsŰs¹Ɓt>¹…=ŰŮ‘˜ƁVƀs űŦ®¥¡Ɓv‚¢ŰŦ‚v¡sàà «Ÿ“¹ #ٓv¡s ũ³sg‘¡‚ŧ“7ü sŦŰſs ٓ Ąs€k‚ſs¢€kŦ“ ’¥k¡ŦŮۓŰŮ€ق¹Ž€ààƁŮې ‚8l€kŮžsŝŦĄŰs¹’Ÿs~7 %ٓ’8f¢‚Űs¹«¡#Ŧ‚ŸƁvàà Ŧ Ɓž€àà œŰƒ’ۃ«¡ŰŮ‘àà3 »€àà sžŮ“ ŧs=8Ŧ’¥šſƁ€àà #ž€ ®ŰŦ€©ŮƁű®i© s~7 s~7žŰŦŮŽs Ģư’¹ſ“k¹Ŧ ĄŦ‚Ɓž“àà ®ŰŦ€©ġvsàà

űŦġ%ƱƮvs ®i¡sĢĄƁŰƀŮs©ž 2#Iű®ſƁ‚©’s %€¡“¢®ƀ€kàà>¡“¹Ű€ŦƁŦۓ ĄƁs>vs ưġűƁŰ’s7 «¡3 ۓ ’ààvsàà ‚àà®ààƁ»ŮŰŦŮ ƁŦ2#v Ŧƀ€àà_ƀ€¡‚šĄƁsàà> ‘©“;àà>ũŦ‚c»Ů“ …Ɓ²ž’ ƀŮŦŰŦƀŰsŰŮ€¡€ž“ààiƁ®¡Ŧ‚Ŧ ŰŮٓàà ®š®àà8‚8k¡Ŧŧsàà8¹ŰŮ ’¹€ű®ź‚’oàà>‘¡ŦŮۓ ’sü7űŦ7ŮŦ‚ààŦ‘¡‚“ €¡“¢® ¹Ű€ŦƁ ƀààkk¹® ’Ÿ ŮƁű~7űŦ’Ŧ€kjàà “ƀŮsf8 Ŧ “ŮŦ‚ààŦtiŦ’¹vàà ŦĄŰs¹ #€kŮ®žsŝŦ ƀŮsf8 Ŧ3%€>¡“®…s8¹ŰŮƁŦ ’©“ſsjsv Ŧ‚Ŧ‚~7űŦ ſق¹‚¥űŦ7€¡s’¹®Hs ®s ĄŦ‚‚¢Ŧ#€©k¹‚àà¥ſš’»Ž“ž’ ƀ€sſs8¡Ŧ‚’¹®“žſقà๊j ¬©»€©k¹‚7ƀs‚ šsvàà Ŧ ‘©k¦j#€s®Msj ĄŦ‚Ąƒ©Ÿ ƁŰŦŮskdĄsŰs¹žsààŝŦĄŦ‚‚¢Ŧ sŮ»ſق¹ųűŰƁ9ĄŰƁ‚™’ ŰŮv‚_©ž’ſق¹‚¥Ɓſ€Ŧ“ vƁs¡»ſs8sűs ’dàà “ƁŰs¹ ‚ šs»Ů“ ƀŮŦ“ààs sſ€Ŧہ¢ žŦ€¥¦©€¡sàà »€©k¹‚àà7űƁŰ ‘¡Ŧv ŦŰŦ‚‚¢Ŧ#€8f©ŻsfŦslk¡Ŧ

“ŮŦ‚Ŧ ƀkk¹®’Ÿs~7

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


قƁſű

v>©’s>Ŧ®8=7 “ sžŦ“®¢€ű #Ů®ſs_’´ſš’ƁŮ®ų“¢žsW ŰŮ’¹ŮŰŦŮ®œ8àà>ſsٓ ’€s®ũs7sۀààgŸūŦƁŮűŦ€“©ž«¡’¹‘àà¡Ŧ ®¢€űŒi8=Ąsقœsàà Ɓ€“űƁŰſ“Ÿ®s©˜ƒ’ű“k“ūƁű‘¡Ŧ €©Ŧ“®sŦ#űs ¥_Ɓdfks¡€©8>®g“ƁŰŦ¢‚©sžŮšƀŮŦ“s ©¥_ #€©k¹ų´ſs8ŦƁŮűŦĄŰŦ€¡sžĄŦ‚űƁ‚Ŧ‘©jűŦ #€űŦ€Ŧ®MiűŦŦŰſšƁ€kŮ®v©jŦ vŦ‚þŽƁŦž€ ź´8 ŦũŰsl ®¡“ sű®¢€űŰŮź´8 ŦŽs‚’»’s¡€© s’“MūƁűsj €k¹®M®‚ ’¹v Ŧ®¡sūƁű’Ŷ“‚sūŦƁŮűŦ‘¡‚ŰŦ€¡sž€€g8dƀŮŦ“s ſs sk ſŦƁŰ #€k¡“¢®vŦ‚’ŦŰٓ ũŦŰsc8ŦƁs’8 Ŧ“ #€¡š®…©ž vàà Ů’sūƁű®¢€ű’dsbŽsàà ưƮ® ’¹®àà_Ɓ²žx¡s8ŰŮ‘Ws¢ſs »€kk¹®Ŭ‚b€ŰŦŮ‚ààœ¡€¥¡űŦ’¹ŦŰ®sd“»ūŦƁŮűŦűŦàà7“ĄsààūƁű s¡®¡sŦ“»ſsšūŦƁŮűŦv>¥ s¡v©g“®iŦs’¹vàà Ŧ’8s¡ŰŮ»ƀŮŰƁš ūŦƁŮűŦsŰs¹Ɓٓ ®†=àà_ŽƁŦſsjűŦ€ŰŦ€s®àà s ŦŦ“‚¢Ŧ #ٓ ®M‚ƀ€©¦©ž ٓ Ůs¡ű®8ƁƁٓ ®®8ŦŰswsvfs=#v Ŧũs´8 ŦŰŮ®Ŧ“s #€ŰƁš®ĄƁŰ®¡sk8Ŧ®Ɓvs© »v“_ »Ůs©8Ŧ’ĄŦƀ€ Ɓũsd“ŮۓààŰِckۓ ’àà“ĄsūƁűūŦƁŮűŦűŦ€ààd®8sààŦ ’³Ůs’<©8’s€kk¹®ƀ‚¹Ŧsũsàà´8 ŦŮۓŰٍ“ĄsūƁűsààŦ ŦŰſšt skſsűŰŮ€š…©ž®´8 Ŧ‚¢ŦƁ€kk¹®v7üsſs_ŦŰsc8Ŧ #€kk¹®sg8őŰŮs Ą‚œ¡ŮŠf’®¥¡€ŰŦِ’’¹®g_‚ s ’’¹€k Ű®Ŧ“’s¡€k ‚ #€¡s©ƀs“¹ٓ ’8 Ŧ“ űŦ ž‚8ü¡‚ ĄŮ‚Ąs¡‚ƀűŦ€ààŦ’ƒ©Ÿ¬©ŮŰŦŮŮsg8Ŧ»Ųskàà ſŦƁŰ»Ą€©jv¹“àà ®¢ŮŦ“s € Ű ® ű‚ Ą‚ ¡  “ ūƁű © Ɓ ©l ®¡ ſsjs‚“ Ɓſű‘¡‚ ‚ “ Ɓ ſű ‘¡‚ “ŮŰŦŮŮsg8ŦƁŦ#v>©ž‚8ü†= “ Ű Ɓ © ž‚ €k8>®¡s ’7ŞƁ“®Ŧ€ű‚’¹€k8àà>Ą‚œ¡Ů“ūƁű»€©jƁ´©làà

€ à Ű’’¹‘¡Ŧ‚ƀƁ´slš#€Ŧƀƀق¹vàà €àà v à©‚ ¡‚»€ŰŦ¢®žŦ‚8Ŧ‚œ¡€¥¡®“` ¡‚Ɓ®`= Ąsv ¡‚»€ŰŦ¢®žŦ‚8Ŧ‚œ¡€¥¡®“` ¡‚Ɓ®`= Ąsv©is’’¹ «j¹‚œ¡€¥¡€àà Ű’’¹‘¡Ŧ‚ƀƁ´slš#€Ŧ ق¹vàà©‚ ‚v79Ą‚¡ž“œŦƁ€àà € à Ű’k©ű»€Ŧƀƀق¹ ’žŦ‚8Ŧ‘©ŰŮſsàà s à ‚>j€kŮ®ƀűsŦƁ€Űsjàà j à ®ž‚ ’žŦ‚8Ŧ‘©ŰŮſsàà ‚>j€kŮ ®ƀűsŦƁ€Űsjàà ®ž‚8üŦې ŦŰſs_Ŧ€ű‚v79Ą‚¡ž“œŦƁ€àà Ű’k©ű»€Ŧ ق¹ #€ŦƀŮŰƁš€¡€žƒ© ųٓ Ɓ€k¹‰fƒ©ŦŰٓ ĄŮ‚Ɓ®8©`= Ž´g8

Ɓ€k¹‰fƒ©ŦŰٓ ĄŮ‚Ɓ®8©`= Ž´g8 Ŧ»ƀŮŦ“s #€ŦƀŮŰƁš€¡€žƒ© _ŦŮ€©j»€ق¹ūŦƁŮűŦsslš®àà ® à8Ɓ #€ s Ɓٓ“<àà_ŦŮ€©j»€ق¹ūŦƁŮűŦsslš®àà8Ɓ `Cſs8 ‚©Ů‚ šŽs ŰŮű“k´©l

#ق¹®©`Cſs8 ‚©Ů‚ šŽs ŰŮű“k´©l

s_Ɓ€k8àà 8 à>Ůs88ààà ŦƁŮ‚űƁ‚Ŧ ®Hs ®Hsƒ¹‚“ #€ŰŦŮ®jls_Ɓ€k8àà>Ůs8àà ŦƁŮ‚űƁ‚Ŧ ³sūŰŦ€»űs8P’7Űsƒ©ſs_Ŧ€ű‚ ƱƮ’¹€k8>Ą‚“ Ɓſű»®i ƱƮ’¹€k8>Ą‚“ Ɓſű»®iƁŦ€©àà ®i©`CĄ³sūŰŦ€»űs8P’7Űsƒ©ſs_Ŧ€ű‚ #€Ŧƀق¹® ŦŰ ’ŦŰ€ű‚’ »ƀق¹‚àà ‚ à s ’ŦŰ€ű‚’ »ƀق¹‚àà sŦŰŽsàà

#€Ŧƀق¹® ŦŰ Ŧ‚s€Ŧƀق¹«j¹’’àà ’ à_©jslš ŦŰ‚œ¡€¥¡’sg sű“kƁ€Ŧƀ ŦŰ‚œ¡€¥¡’sg sű“kƁ€Ŧƀ€s Ű‚ś Ɓ€àà ۏŦ‚s€Ŧ ƀق¹«j¹’’àà_©jslš #€k¡sj©¤‚vŦŰŦŰ®¢€ks ’_©j®i%€¡“¢®Ŧ€© #€ ’_©j®i%€¡“¢®Ŧ€© #€ŰŦŮv ƁŮ #€k¡sj©¤‚vŦŰŦŰ®¢€ks ŦŮ®g“®¢€ű€©Ŧ“=‚¢Ŧsjàà j à Ŧ‘¡Ŧƒ©‘ƁŮŰŦ¢®žŦ‚ Ŧ‘¡Ŧƒ©‘ƁŮŰŦ¢®žŦ‚8Ŧ‘’ €© s’8àà ŦŮ®g“®¢€ű€©Ŧ“=‚¢Ŧsjàà ‚©©e’’“s®¢€űŽ“ ŰŮ€¡s v79ũs¥‚œ¡ŮűŦƁŦ#àà  àk¹®® v79ũs¥‚œ¡ŮűŦƁŦ#ààk¹ v¡sŰŦŰ ŰŮˆ¡Ŧ‚àà ‚©©e’’“s®¢€űŽ“ ŰŮ€¡s ŦŦŰٓ #€©àà © à s‚©©eŰsc8Ŧ #€ŦŮ®‚œ¡€¥¡’’“ŦŰ #€ŦŮ®‚œ¡€¥¡’’“ŦŰſs_©¢€ű ®ƁŰ‚cűŦŦŰٓ #€©àà s‚©©eŰsc8Ŧ Ŧ“8s€©_=7sgŰŦ®j>Ɓ v7üž‚>js‘’¥©sű% v7üž‚>js‘’¥©sű%€¡“¢®ƁŦ ũ´¥_€©Ŧ“8s€©_=7sgŰŦ®j>Ɓ #€¡ŰƁs©ŧs‚8lŦŰ®¢€ű ’sűƁŰ’»€àà € àŦ“ ®ŧs8¹’Ɓ ’sűƁŰ’»€ààŦ“ ®ŧs8¹’ƁŦààk¹® ſ€© ŰĄŦ‚#€¡ŰƁs©ŧs‚8lŦŰ®¢€ű sŮہ¢®’Ÿ‚»ź€‘¡Ŧ’ Ɓ€k¹®ƀsœàà œ àſ“¡ƒ¡“i’»€€àààk¹®űsŦŰ Ɓ€k¹®ƀsœààſ“¡ƒ¡“i’»€ààk¹ »‚Űsق€¡sŮہ¢ ®’Ÿ‚»ź€‘¡Ŧ’ #€¡“ ‚s¹Ɓ‚Ŧ‚¡ž ŲŦžŦŲŦƁ€àà € àk¹®®Ąűs…i¡s ŲŦžŦŲŦƁ€ààk¹ Ąűs…i¡s“sàà’ #€¡“ ‚s¹Ɓ‚Ŧ‚¡ž Ąsź‚’ſskŸƁŦ’¥i€ Ąs ź‚’ſskŸƁŦ’¥i€8àà ‚® ®¢€ű…¡sž ‘’…sœs’¹€k¹® ‘’…sœs’¹€k¹®’“‘

“©ž®g©gC»“®¢€ű Ɓ®Hsƒ©Ÿ‘àà ‘ ࡂl“ Ɓ®Hsƒ©Ÿ‘àࡂ l“€¡“¢® #€7i ®’8 “©ž®g©gC»“®¢€ű ƀ€s_»®Ŧ€©ũsg©gC ’ƁŦ„‘¡Ŧ#®8>ƒ©Ÿ ’ƁŦ„‘¡Ŧ#®8>ƒ©Ÿ’jƒ¹‚ ŰŮƁ©iC»ƀ€s_»®Ŧ€©ũsg©gC >ck…¡sž»ž´¹«¡ ĄŰŦƒœ s¤ űŦŰs ‚ ĄŰŦƒœ s¤ űŦŰs ‚ Ŧ‚®¡slk #®¢€ű˜s>ck…¡sž»ž´¹«¡ €¡sžūŦƁŮűŦ’¹‘¡ŦĄŦ‚ ‚¢Ŧ ®àà ® à8€€àààk¹®® ® à

®àà ‚¢Ŧ®àà8€ààk¹ ®àà sk ۀƁ ’8àà ŦŮĄŰŦ€¡sžūŦƁŮűŦ’¹‘¡ŦĄŦ‚ ckۓ ’€¡s€© s ˆgƁŦƁٓ_žŰŦŮ’¹ ˆgƁŦƁٓ_žŰŦŮ’¹®i¥àà_ ٓ ®¢€űckۓ ’€¡s€© s ŦŰŶs_Ɓ®sŮs Ɓ …l“‘©j»Ů“kàà k à_Ŧې …l“‘©j»Ů“kàà_Ŧېàà¡s ź‚ ® ۂſšŰŮŦŰŶs_Ɓ®sŮs Ɓ s‚ƁűƁŰ‚Ɓ€©k¹ ´sg8ƒ©‘àà ‘ à#v vààà Ŧ®s ´sg8ƒ©‘àà#vàà Ŧ®s¹‘ĄŦ‚ ũs“™“ƀs‚ƁűƁŰ‚Ɓ€©k¹ ĄŦ‚Ą€¡€ƁŸ“k8 ’“ƁvŮ‘àà ‘ à©js’¹ž ’àà8 “š ’“ƁvŮ‘àà©js’¹žŦ ſٓŮsàà ĄŦ‚Ą€¡€ƁŸ“k8 _®¢€űŶsàà s à_Ɓ ®‚#àà  àŮų“¢ƁŦĄssàà ź‚’ ®‚#ààŮų“¢ƁŦĄsàà i ő‚8àà_®¢€űŶsàà_Ɓ ‚s¡®¥¡‚¢Ŧ#€©k¹ ŦŰųŦ®Ŧ“ũŦ‚ s ƁŦ’à ’ ŦŰųŦ®Ŧ“ũŦ‚ s ƁŦ’àเk¹ ®M űŦsj ĄƁŮ‚s¡®¥¡‚¢Ŧ#€©k¹ ŦŰső‚8_®¢€ű ŮۓŰŮ®i˜sàà s à>s¡€k¹®Œ¡‚d ŮۓŰŮ®i˜sàà>s¡€k¹ »€©8>®™ŦŰső‚8_®¢€ű ¹ŦŰſs¥_ vŮsŦŰ…¡sź‚‘ vŮsŦŰ…¡sź‚‘###Ɓ®Ŧ‚¢ #€©k¹ŦŰſs ¥_ ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

24


sƀ‚lŸ

ۓ“ő‚‚ŰŦ“ Űs<Ŧ‚8© ‘Ɓ‚s™Ű€jü ’¹®ààji©#ŮŰŦŮۓààa‚àà<àài© ®¢€űűŦ®¡slàà_=‚ŮŰŦŮĄŰƁ‚àà ‘¡ŦŰِ‘Ɓ‚ƁŻ€ï ‚lŸ“k€©l î Ŧ…gi© €©làà …g®kd¡ſš®iŦ…gi© #€k¹®sf¡ŦŦŰŻ€ ààsg…ààg‚ààœ¡űs Ŧ‚8©i©‘¡ŦŰŮ‘Ɓ‚ ®¢€kk¹’©lƁƀٓŰs< s™Ű€jüƀ€l‚ƒ©i© #v Ŧ‘¡€Ŧź‚ ¡Ŧ Ąslàà_= sààűƁŰ ‘àà¡Ŧ > Ůۓàààài©’“¢€k8àà> űs i©s’8‚¢ŰŦ‚Ąűs űs ‚ à ‚àà ƀŰŦ“kàà_ŰŮ…¡sMĄŦ‚àà Ůsš #ٓ ƀŮsš i© ‚lŸ“kƁ’8 ‚ſs8 Ŧِi© v à Ŧ vàà vàà_¢űsžsœk’’¹vàà Ŧ ààűŦ à ’ij’àà“8àà>ƀsààűŦ sƁ‚© Ɓƀ€ ſŦ‚¡Ŧ’®Ŧ‚ĄsƁ‚© ®¢€ű ų“=8 Ů ſs ’sg s ®¢€ű ®Ŧ‚©©e #ٓ ®®Ŧ‚©©e

Ůs8f’ŮƀŰs8àà ‘Ɓ‚sàà™Ű€jü ü

s®ji©sààŽsàà>ŦſŦ‚¡ŦĄsjk©àà

ŰŮ2’sgàà sĄsl©œk8Ů3ſŦ“ààk ƀŰŦ“k_

«7

’8 skàà i©Ű i©ŰŮĄűssŽs>ŦƁv Ŧƀ€ ƀŰŦ“ ƀŰŦ“kàà_ŰŮ„¹¬©s<¹¬© ƀŮsf ƀŮsf8 Ŧs»ŮŰŦŮۓa‚<i© ƀsœ ƀsœ…=ĄŦ‚ààƀŦ‚j‘ààfiűŦ i i©ƀŰŦ“kàà_‘àà©ƁŦ€ààk‚k   àài©ſŦ‚ààlƀŦ‚ààj„àà¥Ɓ #Ůűs ®

€k¹®źŦ‚8ŦĄŰs©8=ų“kl قſšIŦ“®MŋiŦ€kk¥©gŰŮ ‘¡Ŧ’¹k¥©‚¥ ŦŰŦ€ #àà_=7ŦŰ ‚œ¡Ů®¥¡#v>žŮ“ƁŰŮ…àà_= #v Ŧ‘ũƁs= J“ Ąsl´ ŦűŦ ‚8j¹’¹Uàà ¢Ž“žűŦƁſ€©àà_= #v>‘ٓƁŰŮŮŰŦŮŦŰſš®àà>¹ #ž€k7©MŽŮs©ŮĄŮs˜sàà>’‘ žŮš’àà_©jƁžŰŦ€àà®àà´ Ŧ€ ® ‚ Ɓ Ŷ _ Ɓ Ɓ‚ “ ®s‚ ƁŶs_sƁƁ‚ “ #8>

23

/

www.ertebat.ae

/

Ůűs ®i©ſs©s©¹s™Ű

źŦ‚8Ŧ®àà¢űs’ĄŰs©8=ų“ààkl ũ€àà ’Ąűs’ààgŰŮ’àà¹ƀقà๠’¹ƀق¹ſŦ“ààkƁŦvàà>ĄŦ’àà‚ » “s®i© Ąűs’g˜sàà>ŰŮ v ŰŮs‚©àà>ŰŮٓŰŦ‚‚¢Ŧ®kd¡ ®“Űs¹ſšŰŮŋdbž‚àੜŰŦ‚ sjk© Űs¹ŰŮ’¹Ŵ“` ’#ž€àà Ą‚>¥¡€¡sƁٓ7űs’gſŦ“®M ®¡ ŝ ®¡sŝšűŦsŦ#®Ŧ€ŦŰsààl¡űs^ààŰű »ž€g8 »ž€g8dsŰs¹’©a’ũ€àà ’’¹  ¡sŰs¹®Ɓ‚©ààjdŦ„¥űŦ Ų Ųs¥dŦ‘®¢€űŰŮ# ‚® ’8à 8 ’8àà ŦŮٓƁũ€àà ’¡sŰs¹ ’s ’s_s¡slŦ“ ŰŮ€ƁŦ€ #vàà Ŧ ’ŦŰ ’ŦŰŲs¥ààdŦ‘¡ŦžŦ®àࢀűĄs ®ű ®űŦ’Ÿ‚sŦ#vàà Ŧƀق¹vs‘ ®8Ɓ ®8Ɓ´9#žŦ’8f¢¹àࡓœ©¢ŮŦŰŦ €àà € à €àà Ɓ©8‚¢©j`€¡“œ©®àà>¹ ©j` ©j`IŦ€©MŋiŦ#ààk¥©MőŰŮŦŰ ŠŦ“ ŠŦ“®ààad#vàà>’ààŸUàà‚¢ sŦk sŦk¥€¡s7’¹k¥©®i7kũ€ ’ ŰŽ ŰŽŮƀűŦ€ŦűŦ…àà©Žs‘àà©ŰŮ ŦŰŰs¹ ŦŰŰs¹‘¡‚€’¹®sű®kd¡»8àà>

ISSUE 807

»sjk©àà »sjk©àà ‚œ¡űsſsàà©s©¹sàà™Ű © à ‚œ¡ű s»Ű“àà “ à_ s»Ű“àà_¹ſ“¡ƒ¡“iƁ‚s; ‘fi ‘©ŰƁŮ űŦ ƀŮsf8 Ŧ … ĄŦ‚àà ƀŦ‚ààj …= ‘ €ààk‚k ƀsœ ‘©ƁŦ Ɓàài©ƀŰŦ“kàà_ ſŦ‚lƀŦ‚j„¥ #Ůűs ®i© ƀƁ‚¢ ųŰŦƒàࢠ’ »sk>¡Ŧ‚7 vs¡ŰŮ ű űŦ€k‚kƀsœ…= ‚© ‚©Ąs…=’ààij v Ŧ ƀŰŦ“kàà_ ®8sŰ €k‚kƯƮ €k‚kƯƮűŦi©ƯƮſšŰŮ’¹ ƀŮsf8 Ŧ s ’¹ Ű ƀŮsf8 Ŧs’¹ۓ_¹ƀ€ ’8 sk ƀŰŦ“kàà_ĄŦ‚ƁƀŦ‚ààj‘ààfiűŦ …¡sM’ƀ€ ’8 s ſŦ‚lƀŦ‚j #€š€Ŧ“ ŰŮ ŰŮv©sdsàà’àà¹ſsàà©s©¹sàà™Ű »®¢€kàà>¡“ Œi8= Ąsàà’‚ »® s¥»Ąűs ’j><»Ą‚œ¡űs ’###ƁŲsàà7Ɓ’ààkü®ààŦ‚

Ɓ’àà_¡€ŦtsĄ€k‚kſŦ“k

’s™ŦſűƁ“i©¹ƱƮŮŦ€l€s v Ŧƀق¹ i©ŽƁŦ…gŽs Űsž’¹®¡“‚l »®¡“‚l ų“àà¡ŰŦŮ ’àà¥k¡Ŧ àà9 ŮŦ€l€s’ààŦŰ2ų“ž®ààŝŰs3 »ſŦ‚¡Ŧ Ąsjk© ’8_¹Űs¹ ſŦق¢Űs¹ þų€¡€i©ŰِŽs>ŦٓƀŮŦŮ € sųŰs¹vàà ŦŰ’¹ŦŰĄ‚œ¡űs “ Ÿ ‚ ©ž #v Ŧƀق¹Ŧ€©ž l®_g2®8àà_¢‚’¹’“ ’Ÿ3 ’ŦŰ #v Ŧƀق¤ ƁŦ’ŦŰ ‘àࡂ€¡€ŰŮŮŦ€ààl »®àࡓ‚l àài© ŬŦ‚àà »ŮŦű‚àà …ààg ’¹ŮŰŦŮŦŰ®¥ ƒ¤Ŧ€Ů ſŦ‚¡Ŧ’sŽs űŦ€d ^k «¡‚ ƁŮقœ©‚ sŦ‚s®àài¹®àà¡ƁŮs j ‘©Ŝs¡Is ųŦ’¡s>j …8 ƁŮƁŰsàà_Ŧűskl s¹ Ŧ€©žſŦŰsbs™Űƒ©7s¹ ¥© ۓ7<€ààssŦ#€ààk¥© € “i©¹ƱƮ…g‘¡ŦĄŦ‚ƀ€ s™Ŧ Ɓ€ s’8àà ŦŮſűƁ’s™Ŧ ‘¡Ŧ ũ´¥_sŦŰƁŦ’oàà>‘¡Ŧ © à> ©àà Ɓv Ŧƀق¹Ɓ‚ƁŰĄŰs©àà> ´

’8 Ŧ€Ŧ‚b ’ŦŰƁŦ®8´

#v Ŧ


sƀ‚lŸ

“ ® ‚ ‚ Ɓ ٓ ®‚_8kŽs>Ŧ‚ ŦƁŦŽŮŦ€¡€ž“7š

Ąslœkš #v Ŧƀق¹ƀŮsf8 Ŧų€¡€ v Ŧ ƀŮ ¹ ƀŮsf8 Ŧ ų€ € “¡Ů“8 Ŧ’ƀŰsƁŮƀ€k¡šƀs’¥k¡ŦűŦƁŦ ų€¡€Ąsààlœkšˆàà7™ƁŮƁŰ®àà ƁŽsüàà “ sdŦƁ»€k¹®űsààšŦŰ #v Ŧƀكs<©

“¡Ů“8 Ŧ’ “¡Ů“8 Ŧ’ƀŰsƁŮƀ€k¡šƀsŽŮŦ Ąslœkš Ąslœkšˆ7™sŮق¢®űs »€k¹űsàà s »€k¹űsààšŦŰų€àࡀž“7š Žsàà s à ſ Žsàà ſs¡sžŰŮŮŰŦŮ€àà`ƁŦ ‚_8k€ ‚_8k€¡€ž“7š«¡ĄŰs #€k¹ Ɓàà  à Ɓàà“^ààkšƀ€ààkŦ“ ’¹“ ’¹“9‚f«¡ۓlàà_ ’ŦŰŮ ’ŦŰٓ €ű‚‘©ƁŦŦ‚© Ŧ ų€¡ ų€¡€ž“7šŰŮŮŰƁšs©Ů ٓ ٓ ’ŦŰŮsũs s>ŦűŦ ž“7 ž“7šűŦ€ààd#€Ŧ“ ® ’¹ ’¹ưƯųƁ‚‚žƁàà“ € € ‚_8kưƮƯƯŽs ŰŮ ‘¡ ‘¡‚8àà Ɓ‚‚žſŦ“kƁ ٓ ٓ=ŦŰſs8>iœŦž“7š ‘ ‘¡Ŧ »ŮŦŮ Ŵsàà`8 Ŧ ’ ’¹v Ŧ®“7š‘©ƁŦ #Ů #ق¹€Ŧ“ ‚_8kŽŮš s k Ž ƀs€kŸŽ“ ŰŮ%vf¢Ą‚àà7 Š7k«¡ ŦŰſٓŰŮsĄs7¡ű„ŽŮŦ’8àà ¢ Ɓŧ“ ĄsűƁŰƁvàà Ŧƀق¹’àà‚D ‘¡ŦűŦƁŦ»v Ŧƀق¹Ą‚¤ ŦŰ®àà “ U “ŰŮs7¡űƁ€¡€ũs©‚DƁ„

ŮŦŮv>¥ ŦŰs¢s¢Ą€©»‚7©‘©8 s ¡Ű Ɓ Ą‚ž ® “ ssü¡ŰƁĄ‚ž®8¹»ƀ€kŦ“

#€k8 ŦŮŦŰŰŦ€‚ ‘¡‚8_© »‚8¡“ƀ€Űsjàà ®ààk©…àਫ਼àà7

’‚ŮƁűűƁŰƁŮ€àà¡s‚7©‘©8àà s #vs¡®v Ův©g“‘¡Ŧ

’¹®sűűŦ‚‚¡ŮűƁŰƁŮ‘©8àà s ® ű ű ‚ ‚¡ v©g“‘¡Ŧ’àà ’ à ٓ v©g“‘¡Ŧ’ààٓƀ€àà ®k©…©ž ’ ’sŦvs¡vàà Ů v vàà>Ŧ“Žs‚àà ®à ® ®àà_©žs¢s¢Ą€©űŦ ſŦ“ ſŦ“ààk Ɓ قàੜ ‘¡‚ŰŦ€‚ ‚ž ŰŮ ق ’ŦŰ ’ŦŰ‚8¡“v¡sàà ŧƁ #€ #€ŮŴs`8 Ŧٓ ‚’¹ ‚’¹‚àà8¡“ƀ€Űsjàà ſŦ‚Űs ſŦ‚Űs¹ƀŮsf8àà ŦſŦƒ© €k¹ ® €k¹®ũŰsààc‚8¡“űŦ %vàà v à “ %vàà “ٓ œ´ààƁŰŮ ®³“ ƀ ®³“ ƀűŰs7«àà¡űŦ€d Ž“ Űsc8 Ž“ Űsc8Ŧ€űŦ…©’¹ ūs‚7©‘ ūs‚7©‘©8àà s»€©àà_¹ #v‚¢ #v‚¢ƁŦűŦŦŰs¢s¢Ą€© ‚7 ‘àà ‘ à¡Ŧ ų ‚7 ‘àà¡ŦųŰŦƒàà¢ſsààűŰŮ ‚8¡“ŰŮ‚7© ‚8¡“ŰŮ‚7©ſŦŰŦ€àà‚ ŮŦ€d ſŦŰŦ€‚ ŮŦ€dƁ‚ààfƱƱ#Ʊġư#ưƴƴ »s³“©ŰŮsààſsjsàà¡s¢s¢Ą€© ƁŮ‘¡ŦűŦ€d#ٓ‚fƱƱ#ƱƱƱ#ģƳư

8>Ą€kWۀſű‘%’>s©

#v Ŧ‘®¢€ű®œ_©jź€ €kWۀ’¹IŦŮ®®“=‘»’i ’¹8>€kWۀۀgš‘#8> ƁőŰŮ’ŰŮsžŮ“ ‘ů®8 #v>©ũۀ’j‘¡Ŧa ’®àà¹Ů“¹ſŦŰƁŮŽ“àà ŰŮ‘àà s<k¡Ŧ’ààsžŦƀق¹Űs¹®8=àà

‘àà Žsàà ƱƮ’¹³sƁàà ‚ 8àà Ŧ“ ®’¹®¡sŝš’ààžŰŦŮ Ŧ“=’¹ĄŰs¹‚ààƁžŦƀ€©àà Ű €’‘#€žsŝŦIŦ“àà® >s ų“ ®i© ƁžŦƀ€©àà Ű #žŦƀ€© Űs<k¡Ŧ’’¹

ź€’v Ŧ’8>Ŧ“ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ Ɓ€s¡v ŮųŦ®œ_©jĄƁűŰšƁ ŰŮĄ€kMŦ“Ɓv©g“7Ŝ«¡’ #ٓ ¡€7ſsl ’s¹Ů“¹Ąs’Ŧ‚®8Ɓ%vf¢ƁŦ ®i© 8 “®ŦŰ®k©8>¡ŮƀƁ‚¢ ’ƁžŮ“Žs Ɓ‘ ¹Ɓ«Ÿ“¹ ‘ĄŦ‚ƀƁ‚¢Ž‚8k¹U‚¢vàà Ů #ٓ®8= ƁœŰƒsdŦƁŰs¹ ¬©ſsűſšŰŮ’¹®¡sŝšűŦsààŦ ƀ€k¡šŰŮsàà’¹vàà>ŦŮ®M„¹ ƒ©Ÿ’jslš»€àà ©Ŧ“ “ ¹¹‘Ɓ€ق¹ŰŦ¢ŦƁ‘’ŦŰ žŮ“ ŦŰƒ©Ÿ’j’àà¹žŮ‚¹ũŮs ſٓ“7ŜƁ“œŦ#k¹Ž‚8k¹

ųٓ ƀŰsŰŮ€k8>«¡®“sk©iŝš ÆŮűs ®

®i© ®ŝš’¹€ààkk¹®‚¥žŮ‚ ƀ€ “Ɓƀ€© Űs‘¡Ŧ’vŦŰ ĄŦ‚ƁŦ#ŮŰŦ€v©dŦƁ‘¡ŦsŦv Ŧ Ůsj8Ŧٓ7j¹s»ſs¥‘¡Ŧ’ſ€© Ű Ɓv Ů®fi8=ũ´¥àà_Ɓ„f’ #v Ŧƀق¹ž‚’<kž ۀžv ŦŮŽsàà ĢˆgƁŦ’¹®8Ɓ ƁƁ€€àà Ŧ€űŦųŰŮsààƁ ۀ=ŮŦ“’ƁŦ’¹€àà wsƀƁ€Ŧ #ŮŰƁs©ĄƁŰ #ŮŰƁs©ĄƁŰ

«¡ŮŰŦŮ€`®“sààk©iŝšŦ‚s ųٓ ®¢€űƀŰsààŰŮ€k8àà>i© #Ůűs> ‘¡Ŧ®àࢀű»€k8àà>i©‘àà¡ŦŰŮ «¡’¹®ààsűűŦ»ŮƁ“©sƀŰs8àà

’¹®sűsٓžŦ€Ŧ‚àà³ſŦ““ ’»€ Ž€7®iiHŦ‘©ƀŰs8 «¡’ sk©iŝš#ٓàà ®ƀ€©àà_¹‚àࡓ` ’skji©ųٓ ŮŰŦِ©j`®“ ųٓ Ɓ ųٓ Ɓ€>¡“kŦŰ€k8>‘¡Ŧ #€k¹® #€k¹®Ŧق¢Űs¹Ɓ’©lŦŰſš ‚¡Ŧ“¥k¡ŦŽs ‚¡Ŧ“¥k¡ŦŽsk_’Ą‚7 Š7k«¡ žŮ‚’¹ žŮ‚’¹v ŦŰŦƁ€©ŦƁŦ%vf¢ €“àà “ à ’ €“àà ’“8i©‘¡Ŧſ€¡Ůs ®“jd ®“jdſsàà>Ŧ«¡ƒ©ƁŦ’¹ #€k¹ ® #€k¹®ƀs78 Ŧ®s¢Ɓv Ŧ Ůslk_ Ůslk_©ž€k8>‘¡Ŧv s ®¢€ű ®¢€ű»ƁŦ‚cűŦ#ٓŮŦ‚ ‘àà ‘ ࡂ ‘àࡂ87ssààk©iŝšٓàà «¡ «¡v sàà ĄŦ‚ƀV“àà

#v Ŧ€k8>i©

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


‫ﺻﺪورﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷام ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﻤﱧ در اﺳﱰاﻟﯿﺎ‬ ſs¢‚žĄŰŦ¢’¡s‚ v¹‚ »ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ ’ſŦ€k’´ĄŦ‚»ƀ€ ’8 sk ƁŮsj8Ŧs®sv¹‚ ˆ “ƀ€ „© s ĄŰs¹’‚DŽs ƯĢűŦ…©sưƮƮƳ¡‚žšűŦŦŰٓ ĄŰsDv©sdƁ#ƀ€¡Ů‚¢„© sņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnˆ “v¹‚ ‘¡Ŧ #v ŦƀٓMűsšƁ„© s®s~©>Ɓ®s®fb`ſŦŰŦœs©kˆ “ ‚ ŰŮŦŰs©Ŧ‚8 ŦŰŮſ€ ŰŦŮ’s Ąs¡ƁŰ’¹‚fſŦŰŦƒĄŦ‚slk’ŦŰv¹‚ ‘¡Ŧ„© sĄŦ‚®ŦƒŦűs©»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn ‘j¡ŦƁ v79ĄűŦ€Ŧ_ŸſŦ“k’s©Ŧ‚8 ŦŰŦűsŰŮ®iiHŦ‘©ſŦŰŦ¢’¡s‚ sv¹‚ ‘¡ŦĄŰs¥j’¥iق¹„© s€kŦŰƁ‚ž® #ŮŰŦŮ‚ŰŮŦŰũs7sĄŦƀ€k¡šĄŦ‚

ĄŰŦ¢’¡s‚ Ąsl ƁŰ ĄŦ‚»Žs ŰŮ€ŰŮƯƮyưƮýſŦƒ©’v_¢űssƀ“ƁĄŰŦ¢’¡s‚ v¡‚¡€ ‚8_©s¡ĢƮƮ»ƮƮƮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ Ɓ«i€¡‚ s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰsD«i€¡‚ ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®“¥>«i€¡‚ v Ŧ‚¡žſs¥Ŧƒ©s©Ŧ‚8 Ŧ˜ŦŮvsŦĄŦ‚Ŧƒ¡ƁĄs’k¡ƒ¢

Æs©Ŧ‚8 ŦŦ‚Ÿ ſs_Ąsۓ_¹‘¡‚‚űŦ®¥¡s©Ŧ‚8 Ŧ#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ũs7Ŧ®¡s©Ŧ‚8 ŦĄsv¹‚ Ą‚¡žźsbdŦˆ “®¡s©Ŧ‚8 Ŧ®sũs€ v´Ɓũۀ #v ŦƀٓſslŰŮưƮƮƴ-ưƮƮƳĄŮs`8Ŧٓ¹ŰĄsls Ž“ ŰŮũs7sĄŮs`8Ŧƀ€kŮ #v Ŧƀ€ ſš®œk¡€g…=ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ € Űws»s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®sũs€ €kWۀŰs©>Ąsk‚¡ű #v Ŧſsl~b ŰŮv¡‚¡€vCƁv©79Ąs®¡ŦŰŦŮűŦĄƁs>Ɓő‚8_ĄsĄŰŦ¢’¡s‚ ‘¡‚8¢ŰƒűŦ®¥¡ĄŦŰŦŮs©Ŧ‚8 Ŧ #v Ŧƀ€s sk »žŦŰšŲ“s©ŦƁs© š’gbkŰŮ»ŧŦ®sũs€ ƒ¹‚ſŦ“k’ŦŰs©Ŧ‚8 Ŧ»®iiHŦ‘©ũŰsD Æ ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŦ‚Ÿ sj ĄŰŦ¢’¡s‚ vl¡ůĄsl8¹‚ vsj™s‘;jbƁ‘Ŧ®8¹‚

Ąs „k>¡³ ſs¢€ŰŦŮ ‚ ŰŮ ˆ “ s©Ŧ‚8 Ŧ ĄŰs78Ŧ ƀ€ ’8 sk v©ŜŰ ’ ®“s Ɓ ĄŰŦ¢ ’¡s‚ ſ“©>©j¹ ŰŦŮsl ŻŦŰƁŦ #€ €Ŧ“ ƀŮsš» s©Ŧ‚8 Ŧ ®“g

Paragon ĄsŮŦŮŰŦ‚ ®sW v¹‚ ˆ “ĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn

ũs€ v¡ “a Űs78Ŧ ƀ€ŰŦŮ s©Ŧ‚8 Ŧ ® Űűs

‘jŝŦ Ɓ ‘Ű v¡“a ƀ€ŰŦŮ s©Ŧ‚8 Ŧ ®s ſŦ‚¡€

‚78d ®s ۓŦ ŰƁs_ s¹ v¡“a

ũŰs> ’j©

sj ®8ŦŰĄŦ‚

“8_žƁĄ€k»ƁŮŰŦ»®>©iœŦ»ĄŰŮ»® Űsق¹©Ŧ“ v7üsj ſsűssņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŰŮ #v Ŧ‚¡žſs¥Ŧ’Űs Ɓ®7 “Ŧ»®ŮŰŮv Ŧ“ ŰŮũۓŰŮ®``ŚĄŰŦ¢’¡s‚ ƀ²¡Ɓ»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn sũs>i

CONTACT US ƫ Tķļʼn ʼnļĵŃ ļŃİļįĬŕıʼn ʼnŅıįļĬŀ įńŃİļŕļńŃʼn ĬŃİ ŕıňŁʼn ĬŃİ Ņńŀļįļıʼn ijńň ŕķı ʼnŅıįļijļį Ņňńİǥįŕ ńň ʼnıňǦļįı#

%®ŮŲsjĄsƀŰsj ƮƮƴƲƯġ"ƱģƳƳĢƳƱ ƮƮƴƲƯĢƮ"ưƲģƱƮġƮ :

. ISSUE 807

. /

www.ertebat.ae

/

20


ũŦŰsŦ

’sv Ŧ“ ®j¡€Ąs®>¹sűŦ®7 “Ŧ €kŦ“®s®Űs Ɓx©i ƀű“Ąsۓ_¹Ÿs7Ŧ €kŮſs¡sžٓ Űs¹ €“ «¡‚ s®ŦŰsŦv¡sjſƁ€ #ٓM€kŦ“ v ŦقžŦŰ ®>¹sv¹‚àà ģ’¹ſsűsàà ‘¡Ŧ ŮŰŦŮٓàà v¡sjvààCŦŰ®ààŦŰ ‘¡Ŧ’ƀ€àà ƀŮŦŮſsűũ€%vf¢ Ɓƀٓ‚7sàà ŮƱƯss®àà>¹s

ٓ Űs¹’ſsk¦j’¹®¡s®>¹s vàà ŦŮűsƀsƯũ€’€kŮ’ŦŮŦ Ą€g’j¡‚ŰŮĢƮƮƮ‹i7Ɓƀ€ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k#€ €kŦ“

19

/

www.ertebat.ae

/

űŦ®7 “ŦààgƁààjſsűsàà

^ŰŮŰűƁ€©f ®j¡€Ąs®>¹s Űs¹’‚Š¡‚àà ’Ÿ‚sv Ŧ“ ĄsƁƀŮŦŮ’Ws v=8¡sžŰŮٓàà ^ŰĄŦƀ‚g®>¹sƳƮƮƮ’ŦŰٓ

ſsűs ‘¡Ŧ#€kŮſsűs ‘¡Ŧ€¡€ ®¡s®>¹sſs¢€kŦŰ%ق¹ž´Ŧ »€kŮ’ŦŮŦٓ Űs¹’ſsk¦j’¹ ®k©œk Ąs’j¡‚Ɓƀ€ v ŦŮűs

ISSUE 807

‚Ɓ®ŮŰŮ®iüws†= ٓƁ Ůۓ’¡s‚àà ‘©oƁ…ŦŮŲsàà Ŧ ĄŦ‚®ààŰs ĄŰsDĄs¹‚àà »‚c ųűŰŦ’’¡s‚ Ŧ€s®¡sƀVƁ‚ž #€k sŰŮſ“©i©ƯƮ ‚¡ű€¡sſŦŰŦ¢’¡s‚ ‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ ŽsdĄsvjàà>űŦ®Ɓ‚¢’“j< »®8dkĄs…=€ksۓàà_¹ŰŮ ®¡sũŰsDs¡ƁĄ‚œ ق¢»ũs€ ĄŮs`8ŦſŦ‚ààüٓ7l’’¹€àà s ű“©Œi¢%Š7k#€k¡sM«j¹ũŦŰsŦ

ž´Ŧ®ŮŰŮŮs`8Ŧ’dàà “ũŰŦűƁ Ɓx©i ƀű“ſŦŰŦà࢒¡s‚àà %ق¹ «¡‚àà ’űs<®ŮŰŮsàà®Űs €kŦ“ s®ŦŰsŦv¡sjſƁ€ſٓ ĄŰŦ¢’¡s‚àà ’¥šŶ‚àà ’ٓàà ŽsŰŮ®ààsĄsààƀVƁ‚žŰŮſsààš ľńķĬŁŁĬİĆķĬıŀ#€kàà sſs¡‚ ĄŰsDv¹‚àà s‚¡€»đŀĆĬƜĬİļ ’dàà “ũŰŦűƁŰŮű“<ŰƁ€Ɓv7 Ąsۓàà_¹Ÿs7Ŧ%vf¢®ŮŮsàà`8Ŧ ſƁ€€kŦ“®x©i ĄŰs¥jĄŦۓ


ſŦ‚¡Ŧ

‘¥>«sv¹Űs_s„¡Ů‚ž"ſŦ‚lƀŦŰŮŦűšŰŮŵŰŦ“®¥©Ɓ‚8¥Ŧ Ŧ’ss Ŭs88Ŧ

’dŦ‚s¡ƀ€ ®‚dv¡s ŰŮ’¹‘¥àà>«s ƒ¹‚ˆàà “’¹űs<ſs¢€ààk¡sM’ĄŰ“ààa »€Ŧƀ€ ®‚d»ŵŰŦ“v Ŧقž’ss Ą‚7ŦŰ #€kk¹vs¡ŰŮŦŰt>Ÿ‚ ®¥©Ɓ‚8¥Ŧvàà Ŧقžtàà>Ÿ‚’©l’©ƁŦ’ààk¡ƒ vs¡ŰŮ®àà™sg8űŦŰs7¥¡ĄŦ‚ààslk»ŵŰŦ“àà ‚¡žſs¥ŦũsdŮ’ſšVŰsàà v©isƁٓàà ® #v Ŧ

Ąsہ¢űŦƁŰٓ ‚ۓàà7s’¹ق¡ž®žsŝŦ ƀŰsj ſ€ ƀ€Ŧ“ sũŦƒ©lD‘¡Ŧ’ƀ€ ƒl< ‚>¹»Ŷ“‚ŧs>űŦ®™ŰŦ“‹i7»tàà>Ÿ‚ #ٓ ® űŦ€kŦ“®ſs¢€ààkŦŰ»ųŰŦƒà࢑¡ŦŲsàà Ŧ‚ ķŕŕŅ%$$ǧǧǧ#ŁĬʼnĿĬŃ"v¡sàà ’’dŦ‚¡‚

vs¡ŰŮƁt>Ÿ‚vàà Ŧ“ ŰŮv7Ɓavarezi.ir t=8ktd űŦ®¥¡’’dŦ‚»v>žˆàà “ſš

ũŰŦűƁv¹Űs_s›ćĔ®iƀVƁ‚ž"sƀsœkƀƁ‚¢  Ŧź€ààs‘¥àà>«ààsƁĄűsàà ‚l ƁƀŦŰ Ąstàà>Ÿ‚űŦƀŮsf8àà ŦsŵŰŦ“®¥©Ɓ‚8¥Ŧ "›ćĔ®iŬ‚àà #€©àà ŰĄŰŦقƀ‚l’ààRFID ®ŜŦ‚® ŵŰŦ“®¥©Ɓ‚8¥Ŧv Ŧقž8>©

»ſŦ‚lŰŦ€s8 Ŧ»Ąűs ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁۓas ‘¥>«ss‚¡€Ɓ„i<ſs¢€k¡sMűŦ®dj #€© ŰĄŰŦقƀ‚l’„¡Ů‚ž"ſŦ‚lƀŦŰŮŦűšŰŮ űŦŮقv‚àà …¡ŦƒŦ»ųŰŦƒà࢑¡ŦŲsàà Ŧ‚ »v‚àà …s¹ƁŒ“ſƁ€®™ŰŦ“Ąsv©¢ ĄsſsűŰŮ«©Ŧ‚ſ€ààšٓƁ’űŦĄ‚©¢“i űŦŦ“®¢Ů“šƁv “ ź‚`…s¹»ŮقūƁŦ s‘¥>«sƁƀٓŬ‚ ‘¡ŦĄŦ‚ŦźŦ€Ŧ’ij »Ű€¡Ű»‘©ŰƁُ©7űŦ›ćĔũŦƒ©lDt`Ɓ’©l ۓck’›ćĔƒ¹‚j8’ss ’©l»UPSƁŰƁ‚

ۓ_¹ĄsƀŦŰŮŦűš®sWŰŮŬ‚ ©jdƁ’dàà “ Ąűsàà ‚l ƁƀŦŰũŰŦűƁsv¹Űsàà_‘©k¦jƁ ‘¡ŦžsŝŦ’žŦ€Ŧ»Ŭ‚ ĄsŮŰŦ€s8àà Ŧ‘¡Ɓ€ŰŮ ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ Ŧ»ƀVƁ‚ž‘¡ŦŰŮ#vàà Ŧƀق¹ƀVƁ‚ž ’_© ĄƁŰƀ€ t`tàà>Ÿ‚ˆ “ŵŰŦ“ »Ů“ ®®s7©8_žŧs>«¡ˆ “’¹sƁŰٓ

ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


┬« sk_┼дкЂ┼░

┼┐s┼Аs┼«┼░┬Њ ┬ѓкЂ┬Љ ┼а┬Њ ┬њ┬┤87┼«┼д┬ѓ┼д┬« sk_┼дкЂ┼░ ┬Љ ┼а┬Њ ┬њ┬┤87┬њ┬╣┼«┼д┬ѓ┼д┼▒┼д┬њ8 ┼«┬Љ┬А┼д ┼░┬ђ├а├а=┼«┼д┬Њ┼║┬ѓ`┼а┬Њ├а├а ┼▒┼д┬«├а├а s ┼┐┼д┬ђ┼▒┬ѓкЂ┬ѓ>j┬њv7>┬«8┬ђk8> ┼▒┼д┬ѓкЂ┬ђk8├а├а>┬Љ┬Е┬ђкЂ┼Љs┬Ц├а├а ┼«┬Њ s┬њ s┼▒кЂ┼░┼ф┼«┼д┬Њ├а├а┬њ├╝f┬Ю┼░┼«┬«├а├аs┬б vC┼┐┼д┼«s8d┬њ┬Њ┬б┬Љ┬А┼д┬њ├а├а┬╣┬љ┬Е┼д┬Њ ┬« ┼Й┼д┬ђ┼д┬╗┬њ_┬Е ┬ђks─ё┼░┬ђ=кђ┼«s┬ѓ┬Еo #┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┼┐s ┬ђ┼▒┬ѓкЂ┼┐┼▒┬Ј8┬њ ┬њ┬╣┼«┬Њ├а├а ┬«ws┬«i┼д┬Њ┬њ├а├а┬Ъs├а├а┼д ┼І┬Њ┬Ю┼д├є┼«┬Њ├а├а ┼й┬┤8 ┼д┬Љ┬А┼д┼░s┬Ъ┼«┼«┬ѓ├а├а ┼░┼«┬«sj8┼дкЂ┬«┼дкЂ┼░┬╗┬«8├а├а>┬А┼▒┬Ј┼д┬Њ ┼░┼«#┬ђ┼░┼д┼«┬Ёg┬Љ ┼а┬Њ ┼й┬┤8 ┼д┬њ┬┤8┼д ┬ђ┬Аs┬«sj8┼д┬Ј┼д┬Њ┬њ├а├а┼Х┬Њ┬ѓw├╝ ┼Іi9#┬љ┬А┬ѓ┬Е┬ю─ё┬ђ├а├а┼д┼░v┬Е┬ѓ┬њo├а├а> ┼Іdbv├а├а ┼д┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┼░s┬Ъ┼«┬њ┬╣─ё┼░┬ђ┬ъ ─ё┼░s8┼░┬Љ┬Еk┬Ъ┬ѓ┬ЕovC┬љкЂ┼д┼┐┼д┬ђ┼▒┬ѓ ┬«k┬Е┬ђ┼И┬Њ┬Љ┬А┼д┬і┼дкЂ┼░┼«#┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬«┼░┼д┬ѓ ┼«s├а├а┬А┼┐s├а├а_┼д┼░┬ђ┬ъ┼▒┼дt├а├аi┼д┼┐┼д┬ѓ├а├а>┬ъ┼д┼░ ┬╗v┬Е┬ѓw├╝┼░┼«┬Љ├а├а┬А┼д┬ѓsk#┬ђ├а├а┬ѓ┬Е┬б┬« кђ┼«┼д┬Њs #v├а├а ┼д┬љlкђ┼«┼д┬Њ├а├аs ┬Ё├а├аg

кЂ┼«┼░┼д┼«┬њ8s┬А┼┐s┼▒s├а├а ┼┐s┬А┬Ђ┬Ф┬А┬╗┼«┬ѓ ┬Љ┬Е┬ђ┬╗┬Ф┬А┼«┬Ѓ┼«┼д┬ѓ┼дs┬А┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬њv7> ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬ѓ┬«k7┬╗v ┼д┼Љs┬Ц кЂ ┬њ┬Еis┬А┬ђks ┬ѓ┼░┼д┼▒┼А─ёкЂ┬њ┬ђk┼д┬Њ ┬« #┬ђkk┬╣vs┬Е кЂ┬ђkk┬Е┬д┬њ; ┬Њ─ёкЂ ┼░┼«├Й┬«┬ў┬Њ┼д┼░s┬ъ┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е┬Ц ┼д┼й┬┤8 ┼дк░ ┼Е┬│┬┤8 ┼д┼░s┬Ъ┼«┼«┬ѓ├а├а─ё┼░sj┬Е┼И┬Њ┬Љ├а├а┬А┼д ┬Љ┬А┼д┬њ`=├а├а_┼┐s┬А┬ЂкЂv├а├а ┼д┬ѓ├а├а┬Цf ┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д#┼«кЂ┼░┬«├а├а┼░sj├а├а ┬њ─ё┼░sj┬Е ┬Љ ┼а┬Њ ┼┐s├а├а_s┬Е┼д┬ѓ ┼д┬њv7├а├а>┬Ѓ┬Е ┬ђkk┬╣┬«┬ѓ┬Ц┬љ┬ў┼д┼«┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬ђ├а├аks┬╗┬ђ┼░┼д┼« ┬ђ`кЂ┬ђ┼д┬њ8=┬А┼░┬љ├а├а ┼┐s├а├а_┬А┼д┬Ђ┼░┼« ─ё┼░sj┬Е┬Љ┬А┼д┼░┼«#┬ђ├а├а┼░┼д┼«┼д┼░┼┐s├а├а_k8_┬╣ ┼░кЂs┬Ф┬А┬ђ┼░┼«┼░sj┬Е─ё┬ѓ┬Ц┼Е┬│┬┤├а├а8 ┼д ┬њ┬Њ#┼«┼░┼д┼«┼«sg8┼д┼┐┼А┬њ┼Іd┼дкЂкЂv ┼д ┬Љ ┼а┬Њ ┼░s┬Ъ┼«┼«┼д┬ѓ┼д┬њ┬╣┬љ┬Е├а├а s┬њ8 ┼д┼« ┼┐s┼░┼«vC┬ђ┬АsкЂ┬ђk8├а├а>┼░sj┬Е┼Іdb ┼║┬ѓ`┬і┼д┬Њ┬« ┬ѓ┼░┼«#┬ђ├а├а┬ѓ┬Е┬ю┼░┼д┬ѓ ┬ђks3s┬Љ ┬Еs8f┼А┼И┬Њ├а├а┼▒┼д┼░┬ђ=┼«┼д┬Њ #┬ђk┬╣┬«┼«s<┬А┼д┼«┬ѓ┼░┼«┬«k┬Е┬ђ2┬њ├а├а_┬Е

┬╗┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┬љ├а├а┬Е┼д┬ђ ┬ђ├а├а┬Аs ┬ђ├а├а┬А┼«┬ѓ┬« ─ё┼░┼д┬Њ┬бs ┼░s┬Е├а├а> ┼ф┼«┼д┬Њ ┬њj├а├а_┬Ъ┬ѓ

┬Љ┬Еj┬Ј┬Е┼«┬њ┼«┼д┬ѓ├а├а┼д┼▒┼д┬« ┬ѓкЂv├а├а ┼д ┼░sj ┬њ─ё┼░sj┬Еv┬┤┬њ┬╣┬Љ ┼а┬Њ├а├а

┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ├а├а┬А┬ѓ┬Ф┬А┼«┬Ѓ┬њv7├а├а>┬╗┬ђ┬А┼А┬« кЂкђ┬ђ ┬ђ┬А┼«┬ѓкЂ┬Ф ┼░s┬Ъ┼«┬љкђ┼«┼д┬Њs #┬ђk┼▒┬«┬«s┬Аsk┬њv ┼«┬«s┬б ┬ѓ┬Еe8кђV┼дкЂкЂ┼«┬Љ s┬А┼┐sj┬бs┼Хs7┼░┼д┼░┼« ┬њ┼Х┬Њ┬ѓ├Й┬Љ ┬Љ├а├а>к»%┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ ┬ђ┼д┬Љ┬Е┼│┬Њ ┬«i┬Е ┬њ┬╣┼«┬Њ ┬«─ё┼«┼д┬ѓ┼д ┼┐кЂ┬ђ┬ђkk┬╣┬«┼«sj8┼д┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬њ┼«кЂ┼▒кЂ #┬ђk s┬њ8 ┼д┼«┬«k ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д ┬њ┬┤87┬њ├а├а┬╣┬«├а├акЂ┬ѓ┬б├Й┬Љ ┼а┬Њ├а├а к░ ┬«f┬Е┬╣┬ѓc┼▒┼д┼┐┼А┬ђ┬ѓ┬б┼д┬ђk8>┬Љ ┼а┬Њ

┬«8┬┤┬╗┼«кЂ┬ѓ┬ѓ├а├а┼д┬ѓ┬«k┬Еd┼┐┼д┬Ѓ┬Е┼▒┼д ┼«┼д┬ѓ┼дкђ┼░s┼░┼«┬і┼дкЂ┼░┼«#v ┼д─ё┼░sj┬Е┼▒┼д ┼д┼░┼й┬┤8 ┼д┼И┬Њ├а├акЂ┼«┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┬њ┬┤87 #┬љ┬Еk┬╣┬«┬« ┼░┬ѓ ┬«s┬А┬Ђ┼Е┬│┬┤8 ┼д├Й┬«s┬А┬Ђ┼Е┬│┬┤8 ┼дк» ┼┐┼А┼░┼«┬њ┬╣v├а├а ┼д─ё┼░sj┬Е┬Ф┬А┼▒┼д┬«8┬┤

┬њv├а├а ┼д┬Љ┬ЦPкЂ┬ђ┬Њ├а├а ┬«┼й┬┤8 ┼дкЂ #┬ђk┬Ѓ┬њ┬ђ┬Ю┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼« ┬«k┬Еs─ёs├а├а┬њ 7s`┼░┼«┬Љ├а├а┬А┼д┬ѓ├а├аsk ┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┬ѓ┬Цf─ё┼д┬Њ8├╝┬ђkk┬╣┬«┬«d├а├а

┬ђ┼░┼«┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┬ѓ┬б┼дкЂ┬ђkk┬╣┼┐s├а├а┼░┼«┼д┼░ ┼▓sk_┼дкЂ┼░┬њ┼«┬ѓ┬ђ┬Аs┬ђ├а├а s─ё┬ђ┬А┬ђ ┬і┼д┬Њ┬«├а├а ┬ѓ┼░┼«┬њ87┼д┬ђ├а├аk┬╣┬њ├а├аd┼д┬ѓ ┼▓sk├а├а_┼дкЂ┼░┼«┬Ѓ┬њU┼░┼▒┼д┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ├а├а┬А┼д ┬Ј┼д┬│┼Е┼░┬Њ┬Ю┬Љ┬А┼д┼░┼«┬ђkk┬╣┬«─ё┼░┼д┼«┼«┬Њ ┼░sj┬Е┼┐s┬Ц├а├а┬А┼«┬ЃкЂ┼┐s┬Е┼д┬ѓ ┼д┬њ├а├аd┼д┬ѓ ─ё┼дкђ┼▒┼д┬ђ┼дs┬ђ┼д┬Њ┬«┼▓sk├а├а_┼дкЂ┼░┼«┬Ѓ ┬ђk┬╣┼й┬ѓ8k┬╣┼д┼░┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┬њ┬┤87┼«┼д┬ѓ├а├а┼д ┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ├а├а┬А┼д┼┐s┬Ц├а├а┬А┼«┬Ѓ┬╗┬«├а├а┼░s7┬њ├а├акЂ ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┬«├а├а┬Аs┼░s┬Ц┼д┼░┬╗кђ┼░кЂs├а├а_┬«

#┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬«┼«s┬А┬«s ┼░┼«┼д┬ђ┼д

┼«s┬АкЂ┬љ┬Еk┬╣┬њ┬Е┬Ю┬Њ┬╗┬ђ┼░┼д┼«┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д┬ђ` ┬╗v ┼д┼Х┬ѓ ┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д┼░┼«┬њ┬д┼А┬њ┬╣┬љ┬Е┬ђ ┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а ┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬њ┬Цiv├а├а>┬Е┬њ├а├аisd #v├а├а ┼д┬Љ┬Е┬ѓ ┼┐┼«┬Њ┬Іs┬╗┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д┬љl ┬њ┬┤87┼«┬ѓs┼┐┼▒┬Ф┬А┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д┬њ┬╣┼д┬ѓ├а├а┬Ъ ┼░sv7┬Е`кЂv=├а├а ┼░s┬Е>┬Љ ┼а┬Њ├а├а

┼д┼░┼┐┼▒┬╗┼Љs┬Ц кЂ┬Љ┬Е┬ђ┼«┬ѓ┼┐┬Њ┬Ъv ┼д ┼╗┬Њ ┬«┼дкЂ┼░┬«f┬Еi┬Ц┬┤кЂ┬«┬б┼«┬ѓ├а├а>┼д┬њ ┬Љ ┼а┬Њ├а├а ─ё┼д┼░┼д┼«┬њ┬╣─ё┼«┼д┬ѓ├а├а┼д#┬ђ┼«┬« ┬Ф┬А┬ђ┼░┼«┼┐s├а├а_k ┼а┬Њ ┬њкЂ┬ђk8├а├а> ┼йsj8┼д┬њ├а├а┬ђ┼░┼д┼«┬Јs┬╣┼«s├а├аg8┼д┼░кЂs t┬Е ┼АкЂ┬њ┬ђ┬Ю┼┐s├а├а_s┬Е┼д┬ѓ ┼д┬њ┼«s┬А┼▒ ┬ѓ┬Цf┬Ф┬А─ё┼д┼░┼д┼«┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┼┐┬Њ┬Ъ┬ђk┼▒┬« ┼┐s┼А┬њ┬╣─ё┼░┬Њ ┬њ#┬ђk8├а├а>┬«gbk┬ѓ┬Е ┬Ј┬Ц├а├а_┼░s┬Ъ┼«┼┐s├а├а ┬ѓ┬Цf─ё┼д┬Њ8├╝┼░┼«

кЂ┼«┼░кЂs┬Е┼░s┬Љ┬Е┬ђ┼д┼░┬ђ├а├а┼▒┬ѓ┬ђ┼д┬Њ┬« ┬њv7├а├а>┬њ┬╣┬ђ┼«┼│┼░кЂ┬ѓ┬ъ┼д┼░кЂ┼д─ё┼░┬Њ

┬њ8 ┼д┼«┬Љ ┼а┬Њ кЂкђ┼«┬Њ┬Љ┬Е┬ђ┬Ѓ┬Е┬Ъ┬њj #┬ђ s v ┼д─ё┼░кЂ┬ѓ┬Ў┬њ8┬Ц┬Љ┬А┼д┬њ┬њ┬Њ┬њ87┼д ┬╗┬Љ ┬Љ>кЂ┬Љ ┼а┬Њ ┬«s┬Е┬њbg┼░┼«┬њ┬╣ s┬А2┼┐sj┬б3┼┐s├а├аj┬њ┬╣┼«┼░┼д┼«┼░┼д┬ѓ2┬Љ├а├а 3 ┬Їid8кЂsv ┬Еd┼дкЂ┼▒┼д┬«d┬Е7 v ┼д┼«┬ѓ ┬њ┼«┼д┬ѓ┼д┬Ј┬Е7┬Љ┬А┼д#v ┼д┬љs ┼«┼д┬ѓ┼д┬њ ┼╣┼д┬ѓ┬Ъ┬Ф┬Аs┬њ┬╣┬ђ┼░┼д┼«┬Љ ┬Љ├а├а>┬«i┬Е ┬«i┬Е ┬њкЂ┬ђ├а├аkk┬╣┼«sj8┼д┬њj┬њ┬Ѓ7├а├а

┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ├а├а┬А┼д#┬ђk8├а├а>┼Љs┬Ц├а├а кЂ┬Љ┬Е┬ђ ┬Љ┬А┼д┬ѓ┬ю┬ђ┼░┼д┼«┬«d┬Е7 кЂ┬љs├а├а 2┼┐sj┬б3 #┬ђ s┼╗┼«s┬Ю┬Ё┬┤ ┬њ┬╣ ┬њ┬╣┼┐┼д┬Њ┼┐┼д┬ѓ├а├а>┬ъкЂ┼┐┼д┬ѓ8 ┼«┬њ├а├а┬ђ┬Аs ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


┬«sj8┼д

 ┬«s┬Ц ┬ѓ ┼д ─ё ┼«┬Њ7l ┬Е┼Хs7┼░┼д ┬Љ ┬љid ┬ђ┼дкЂкЂ ┬Љ ┬А

кЂ┬Љ┬А┬ђ┼дкЂ┬Љ├а┬Е┼Хs7┼░┼д┼«┬Њ├а7l─ё┼д┬ѓ├а┬њ├а┬Е┬Ю┬Њк»к« sv├а ┼д┬ѓ8l┬╗┬ђk8├а>┬«i┬Ц├а_кђ┼░s┼░┼«┼┐┼«┬ѓ├а┬╣ ┬њ┬╣┬ђ┬Њ ─ё┼░s┬╣┼Йs┼Ю┼д┬њ┬ђld8┬ђ┬Аs7┬Љ┬А┬ђ┼дкЂкЌк│ ┼┐sjid #┬ђkk┬╣v7├╝┬Ю┬њ ┼░┬ђ┼░кЂs_ #┬ђk┼д┬Њ┬«M ┼Йs┼Ю┼д┼░┼«┬Љ├а├а┬А┬ђ┼дкЂ┬њ┬╣┬ђk┬╣┼«slk├а├а_┬Е┬ъ┬љid┬ѓ├а├а┬б┼д┬┤9 ┬Љ┬А┬ђ┼дкЂs┬љid┼▒┼д┬Ј7┬њ├а├а ┼░┬ђ┼░кЂs_┼ЕsкЂ┼д┬«s┬б кђкЂ┬ѓ┬б┬Ф┬Акђ┼░s┼░┼«─ё┬Ѓ├а┬Е┬Ъ┬њ┬Ъ┬ђ┬Е├а ┬ѓ┬ц┬љid┼▒┼дкЌк» ┬ђs┬Љ┬А┬ђ┼дкЂs┼д┬ђkk┬╣┬Ф├а├аj┬╣┬њ┬д┬њ┬«┬Ўs┬А┼░┬ї┬Еs┬Ц ┬Ѓ┬Е┬«s┬б#┬ђk┬╣┬Фj┬╣┼║┼д┬ђ┼д┬Љ┬Е┬Еd┬њs┬ђk┬╣┬«┼░┼д┬ђ┬А┼« #v ┼дts┼┐s_┬А┼д┬ѓ┼┤s ┼▓┼░┼«s┬А┬«k

┬њ┬Ъ┼▒┼д┬ђk ┬ѓ┬ц┬ђ┬Аs┬╗┬ђk s┼░s┬╣┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ┼Й┼▒┬│┼Е┼░sl s┬ђs┬А┬«┼░┬Њa┬Љ┬А┬ђ┼дкЂs┬љid┬њ├а├а>i┼░┼«┼░кЂs_ #┬ђk┬╣┬Ј┬Еl>┼д┼░┼┐s┼А┬Љ┬Е─ё┬Њ┬бкЂvf┬б ┬њ┬╣┬ђ┬Е┼«┬«┼д┼░v├а├а┬Ю┬ѓ┬Љ┬А┼д┬љid┬њ┬╗┼й┼дp├а├а ┬Љ┬А┼дs кђ┼«sf8 ┼д┬њ┬д┬њ┬Фj┬╣─ё┼д┬ѓ┬ђk┼д┬Њ┬«─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼Еss┬Ц┼д s┬╗┬ђkk┬╣┬«┬њ┬╣─ё┼░s┬╣кђ┼░s┼░┼«┼д┼░┼┐s├а├а ┼«┬Њ ┼╗s┬Е8├а├а ┼д #┬ђkk┬╣ ┬«7 sk┬њk┬Е┼▒┬╗┼Е┼░┬Њ┬Ю┬Љ ┬А┼д┬њ#┬ђ┼░┼д┬Ђ┬ю┼┐s┬Е┼░┼«sj v┬Еg┬Њ┬╗┼░s┬╣┬Ј├а┬Ю┼д┬╗┬ђ┬Е├а s┬њ8├а ┼д┼«┼«s┬А┬њ├акЌ─Б #┼«┬Њ ┬«┬љ┼д┬ѓ┼Хs7┼░┼д┼▒s┼А─ё┼д┬ѓ #┬љidsкђ┬ѓs_┬њv sj ┬ђ┼▒┬ѓ ┼Хs7┼░┼дкђ┼д┼░┬Ф┬А┬ѕg┬Љ┬А┬ђ┼дкЂкЂ┬љid┬Љ┬Е┬њ>iкЌк┤ ┬╗┬њl┼д┬ЊкЂ┼┐┬ђ┬Еk ┬╗кђ┬ѓ┬╣┼д┬Ђ─ёs┼Е┼░sl┼▒┼дкђ┼«sf8├а├а ┼д #v ┼д┼┐sjids ┬ђk┬А┼д┬ѓ┬Љ┬А┼д┼░┼«┼д┼░┼┐s├а_┬Аs┬њ┬д┬ђ├а┬Аs┬Љ├а┬А┬ђ┼дкЂкЌк░ ┬ѓ┬ю┬А┼«─ёsv┬Ю┬ѓ┼йs├а├а7┼«┬њ┬«i┬Е`C┼йs├а├а ┼й┬Њ ┼░┼« ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬«┼д┬ѓ8┼д┬«s├а├а┬А┬ѓ┬ЕgC┬╗┼┐┬ђ┬Е├а├а_┬╣┼«┼д┼«┼▒┼д┬ѓ├а├а8l #┬ђk┼«v┬╣┼░s_ #┬ђ┬Е s┼Хs7┼░┼д┬Љ┬А┼д┼«s<┬А┼д─ё┼д┬ѓ ┬њ┬╣┬ђk8├а├а>┬«┼д┬ѓ8┼д┬њ8├а├а>┬Аs ┬Ѓ┬Е┼┐sjid#v├а├а ┼д #┬ђ┼░┼д┼«┼░┬Њ ┬ѓ┼┐┼А┼▒┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┼┐s sk ┼░s┬╣ ┬њ┬Ъ┬ђk┼д┬Њ ┬«┬ђk ┬ѓ┬ц┼┐s_┼д┬ђ┼▒┬ѓ┼▒┼д┬ђk┼д┬Њ┬«┼┐s┼А ┬њ├а├а>i┼▒┼д┬ђd#┼«┬Њ├а├а ┼г┬ѓb┬љids┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┼«─ё┬Ѓ┬Е┬Ъ ┼░s├а┬Е8 ┼д┼░┼«┼д┼░v├а┬Ю┬ѓ┬Љ├а┬А┼д┬╗┬њ├аj┼▒┼д┬ѓ├а┬љlкЌк»к« ┼І8┬Аsl#┼«┬Њ├а├а кђ┼«┼д┼«┼И┬┤ ┼д┬ђ┼▒┬ѓ┬њ┼┐┼А┬њ<┬Е8┬ђ┬Аs┬Ѓ┬Е ┼▒┼д┬љid┬њ├а┬╣┼д┼░┬њ┬д┼А┬╗┬њ├а>i┼┐s┬Аs┬ъ┼▒┼д┬Ё├а┬Е┬ъкЌк▓ кђ┼░s┼░┼«┼д┼░┼┐s├а ┼«┬Њ ┼Еs┬┤ ┼дs┬ђ┬Е┼«┼░┼д┬ѓ┬љid #┼«┼░┼д┼«кђ┬ђl┬ѓ┼д┼░─ё┬ѓ┬Е┬б┼«s┬Аv┬Е┬Њ;>┬њ┬╣v ┼д┬њ┬д┬Љ┬А┼д #┬ђ┬Еk┬╣┬Љ┬Еd┬╗┼«┼░┼д┼«┼░sc8┼дsj ┼«┬Њ кЂsj ┬ђ┼▒┬ѓ sj├а ┬њ┼┐┼д┼▒┬Њ┼А┬Ё┼д┼«─ё┬ѓ┬Е┬б┼«s┬А┬њ┬Фj┬╣┬«┬ю┬Њ┬ю┬Ъ ┼▒s┬╗┬«┬А┼д┬ђ8┼д┬њ>i┬Љ┬А┼д┬ѓкђкЂ┬┤┬њ┬╣v├а├а ┼д┼Й┼▒┬│┬ѓ┬б┼д ┬«7├а├а sk─ёsv┬Ю┬ѓs┬ђ┼░┼д┼«┬њf┬Е кЂ┬љs┬ѓ┼Њ┼░┬Ѓ #┬ђk┼«┼йsg8┼д #┬ђ┼░кЂ┼А┬ђ┬А┬ђ┬ъ─ё┬ѓ┬Е┬б┼«s┬Аv┬А┬ЊgкЂ┼«s<┬А┼д─ё┼д┬ѓ ┬ђ┼«┬«┼┐s_кђ┬ђ ┼Йs┼Ю┼д┼Еsdsb┬ђk┬А┬Њ┬б┬«┼┐sgg├╝ ┬ђ┬Аs┬љidкЂ┬Љ┬А┬ђ┼дкЂ┬╗┬ђ├а├а s┼║┬ѓ кЂ┼«┬Љ┬Е┼▓sW┬љ├а├а #┬ђkk┬╣┬њ┬Еl┼Хs7┼░┼д┬Љ┬А┼д┬њ┼д┼«┼д─ё┼д┬ѓ┬«k кЂ┼░┼г┬ѓ

v┬Еg┬Њ┬њ├а├а┬«l┬Њ┬Јs┬Ф├а├аj┬╣┬╗┬Љ┬А┬ђ┼дкЂv┬╣┼░s├а├а_ ┬љid─ёs┬њ┬ђ┼«┬њ├аv┼«┬њ├а┬ђ├а┬Аs┬Љ├а┬А┬ђ┼дкЂкЌк▒ #┬ђk┬╣┬«┼┐┼д┼▒┬Њ┼А┬Ё┼д┼« #┬ђ┬Њ ┼┐┼А┬њ┬Њ8s┬ђk┼«┼│┬Њ┬б v7├╝┬Ю┬њ┬д┬їd┬ЎкЂ┼Е┬Њ┼Хsgкђ┼░s┼░┼«┼Д┬Њ ┬љ├а├аid ┬«├а├а ┼▒┬Њ┼А┼║┼д┬ђ┼д┬њ┬Ј┬Е─ё┼д┬ѓ├а├а┬«┬Аsкђ┼д┼░кЂ┬ђ├а├аk┬╣┬« #┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ ┼«slk_┬Е┬ъ ┼Й┼д┬њ┬дsI┼д┬Њ┬«┼░s┬╣┬њ├а┬Ъ%┬ђ┬Е├а ┬ѓ┬ц┬љid┼▒┼дкЌ─А ├є┼«┬Њ ┬ѓ┼Д┼д┬Ђ┬Ё┬А┼д┬ѓ┼▓┼░┼«┬Љ┬А┼дs┬љk┬Ц ┼▒┼д┼░┼д┬ђ┬А┼«┬ђks┬«`=├а├а_─ёsv┬Еsd┬љid┬ђ┬Аs├а├а ─ёs┼▓┼░ ┼«s┬ђk┬╣┼«slk_┬Е┬ъкђs┬Е┬бкЂ┬Ј┬бU s┬╣s┬Акђ┼▒┬Њ #┼«┬Њ v┬А┬Њg┼▓┬┤┬╣ v7├╝┬Ю─ё┼д┬ѓ┬љids┼░┼д┬ђ┬А┼«┼┐┼д┬ѓ┬ю┬Љ┬А┬ђ┼дкЂ┬ѓ┬б┼дкЌ─б ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 807


ISSUE 807

/

www.ertebat.ae

/

10


ũŦŰsŦ

‚¡űĄsűs©®sW%®ŮŻ‚Ɓŧšſsűs

€Ŧƀ€ ƀŮŦُ¡“Cv s

’8‚¢ũۓ®Ů¹s‘©k¦jƁ #v Ŧ #v Ŧ İ ľńķĬŁŁĬİ ĆĬııİ “ đŀ đŀ ćĬǩıň ~©™“ %’àà ’ à¹ŮŦŮ ũۀ%’àà¹ŮŦŮ ©“v©‚ Ż‚€©“v©‚ Žs ſs¡sžs ưƮƯƯŽs ſs¡sžs ŰŦ€àà € àg ’ ƳƲưƯŰŦ€ààg ũŦƁsœàà œ à ƀٓ ũŦƁsœàà Ɓvàà v à Ŧ űŦ„žƁvàà Ŧ

ſs¡sžsſš Žsàà ſs¡sžsſš ƒŦ sàà sàà s à ưƮƯư ưƮƯư …àà¡ŦƒŦ ٓƁ‚ƁŰĄ€ààŰŮƯƮ/ģ #v Ŧƀ€©àà ŰũŦƁsœƴģġģ’Ɓ ſ“©i©ġƮƮűŦŧšvàà©‚ ‘©k¦j ưƮƯƯŽs ‚7s ŮŰŮűƁŰŰŮ‘s¢ ſs¡sžŰŮĄ€ŰŮƯƲ/Ģ…àà¡ŦƒŦs ŰŮ‘s¢ſ“©i©ġƲƮ’ưƮƯưŽsàà

#v Ŧƀ€© ŰűƁŰ ű“©Œi¢%Š7k

»ĆĬııİ ľńķĬŁŁĬİ đŀ ćĬǩıň ®ŮŻ‚Ɓŧšſsűsàà s à s‚ ®ŮŻ‚Ɓŧšſsűsàà s‚¡€ Ąsűs©®sW%v Ąsűs©®sW%vf¢ Ąs v s ‚¡ű Ąsv s

»ũŦŰ vl »ũŦŰsŦ ’dàà d à

’dàà

“ Ąsàà s à ’ Ąsàà’s‚ à` Ŧ » Ą Ů ssàà sàà`8 Ɓ ®àà ® àsj ®ààsj8Ŧ űs Ɓv űs Ɓv s

Ɓ¡“CŽs Ɓ¡“CŽsŰŮ #€ s ®Ŧ #€ s®Ŧ‚Ŧ ſsűsàà ‘àà¡Ŧ %ŮƁƒààŦ ĄƁ ĄsĄƒ¡Ű’ààs‚’àà’àà“sàà v‚àà_©ž’‚<k’¹«¡²Ŧ‚8àà Ŧ ‚ƁŮق¢®«àà¡ŮƒĄŦƀ€ààk¡šŰŮ ŧsk<©sĄsĄ‚©¢àà©j`7

»ž“8¥Žš€àà ŦŰ‘€jü©àà ſŦ‚¡űƁ„i<„©¡Ű‚¡űƁv>Ş ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ„àà©¡Űt¡sƁ

ſs¢€kk¹ƀŮsf8 ŦsĄŰŦقl Ůۓ ‚ űŦ® ‚ŰŮ€ sĄsƀ“©űŦ ®ŮĄss¡‚’s¹

ũŦŰsŦŰŮ‚8‚¢ĄŦ“ƁŧšŰsc8Ŧ

#€ s®ƒ©Ŷsg ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƯư»Ŧ“ĄsŮ‘¡‚8j¹ ’¹®ààsŰŮ»vàà Ŧƀ€àà¡Ů‚¢ž´ààŦ Ŵ“` ’tàà Ž“ ŰŮŦ“v“ Ű …¡ŦƒŦŽsààŰŮ®sjàà àà skŰŮ ű“©Œi¢%Š7k#€ s®

Űsc8Ŧ»Ů“š’Ɓق ĄsűƁŰűŦ„ž ũŦŰsŦŰŮ®¡Ŧ“Ɓŧšˆ¡Ŧ‚ ŮƁŰ® ŰŮŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƮĄsŮ‚9¹Ŧ€’ #€¡sM‚©©eۓ_¹¹ŰŮƁűƁŰŽ“

Ɓŧš®k©…©ž’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ® ‚ŰŮĄ‚Ŧ®¡Ŧ“ƀ€kŮſs_Ŧ“

sĄŰsDƒ¹‚€¡€ž®¡s_¢űs ĄŰsŽs ſs¡sž ſŮűŰƁŮs‘©dŦ"®ŮƀŮsƁ€àà¡Ŧű €Ŧ“ `8ĄŰsààDƒ¹‚ſŦ€àà© #v Ŧƀ€ ©j¥»€¡Ů‚¢ ſ“©i©ƲƯƴ/ƱƲ¹’k¡ƒsƀVƁ‚ž‘¡Ŧ ĄsààƀVƁ‚ž ‘àࡂ8¢Űƒ űŦ ààŰŮ ąćđĄŦƀŮsgƁjſsűs

#Ůق¢®ŧ“>ü ű“©Œi¢%Š7k

ąćđĄŦƀŮsgƁjſsűs

ƒ¹‚Ą‚8“i©¹ġž®¡sàà_¢űsűŦ ’gbk«©Ŧ‚…ààs¹’’¹ĄŰsD ſs¡sžsٓM€Ŧ“ ®¡Ŧƒàà>«j¹ #ŮŦŮ‚7 ĄŰsŽs

‘¡ŦűŦ€ààŰŮģƳ‚™sŽsààŰŮ űŦ®¡sàà_¢űsſsűŰŮ’àà¹ƀVƁ‚ààž ©àà ſss© ’ƱƯưſss© ¡‚

ũŦŰsŦŰŮſs¹Ů“¹űŦv sf‘©¤j¹Űs¹’űsš “ ű ©¤ Ű ű

#€ŰŦœſs© ®kj¡ŦŲskàà Űs¹»ĒĬʼnķļňĎńǥʼnıij ®¡ŦŮŦ“ààŽ‚8k¹ƀƁ‚àà¢ŰŮŦàà ĄŰŦقlàà %vf¢®ààŮĄŰŦقlàà ®kj¡ŦƁvàà©f©¹ĄƁŰ‚ààƒ¹‚Wsàà Ž‚8k¹ŰŮ®d »®ŮĄsƀsœ Ɓ‚ ſs¡‚8_’ƀ€ ’™‚ũ³“`ü ‚ŰŮvàà>¡s®ƒ©žŮ‚ƁŮŰŦŮ €àà sŮŦ“ź‚àà`űŦ®b¡Ŧ‚àà ű“©Œi¢%Š7k#€k¡sMĄŰŦŮٓ 9

/

www.ertebat.ae

/

űŦ® ŰűsŽsŰٮ٥ŰŦقlàà sŮۓ ‚Ɓ®ààŮĄsààs¡‚’s¹ Ąsƀ“©űŦ’¹v Ŧ®s¢€kàà Ɓ‚ ſs¡‚8àà_Ąsƀ“©ŧšŰŮ€àà s #€k¡sM®ƀŮsf8 Ŧ űŦ ‘àà©k¦j ĄŰŦقlàà ũsààsg ũۓŰŮsàà€k8àà Ŧ“ ſsk¹sàà

Ɓv©“jàà>s¡ƁŒiŚƀ€sàà_ ŦŰtŦ‚ŊۓààſšűŦ®àà stŦ“ ŰŮĄŰŦقl ſsœ¡ŦŰ‘fiƀŰsj s

ISSUE 807

v Ŧƀ€¡Ů‚¢ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ sf’s‚ ‚ s‚ ŰŮſs¹Ů“¹űŦv sf’s‚ ƁũŦŰsàà s àŦ ’¡ŦŰŦƁŠsààgŰŦۓààck’ƁũŦŰsààŦ ŰŦƒŦ v sf ĄsũŰsl Ɓ sŰŦƒŦ űŦ ŪŮŦ“‚Ŧ‚ŰŮſs¹Ů“àà¹űŦ »Ąű“ …š’ijűŦ®fi8=

Ɓſ€ Ż‚»‘¥sűŦŶ“g

> #€ s®v©“j>

Nassar ‚¥àà_‚

Łļ »ĶĬĿķňĬļĭĬŃļ đŀ łǥĬļŁļ j¹„©¡Ű %vf¢őٓ¹űŦv¡sj’8©j¹„©¡Ű ۓ_¹ũŰŦűƁˆàà “’¹’s‚‘¡Ŧ vs ģƮs Ůق¢®®s7©8àà_ž ŰŮſsk¹Űs¹ĄŦ‚®s¹Ɓ®ijųű“š Ą‚©œàà_©žƁſs¹Ů“¹űŦv¡sj’k©ű #€ s®ũsŮs`Ɓũs€űŦ ű“©Œi¢%Š7k

ũssg ũssg ųŰŦƒ¢ ’ v à Ŧ€l vàà Ɓ vàà Ŧ€l

ſ s Ű Ů ſs¹Ů“¹űŦ€ŰŮƯ/ƳŮƁ€àà®7 “Ŧ ®ààœs ũsààsfŦŰŮưƮƯưŽsàà ŰŮ ‘¡Ŧ®ààŜŰžsg#€ààŦƀ€¡Ů’àà€ űŦ® ‚ق¹ž´Ŧ‘©k¦jſsűsàà

®8s¡Ɓƀٓààƀ€kàà_¹ũsŦ‚‘¡Ŧ ‚<kſs¹Ů“¹‘¡Ŧ®ààj¡ŦŮv©“id’


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Ĺ°slÂ&#x;Ć Â&#x2019;7kĂ Ă _ÂĽÂĄÄ&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;Ă Ă _Â&#x2018;ÂĄĹŚ Ž¼àà Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽÂ&#x2019;=Ă Ă > #ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A; sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚj #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsààŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >ŠsdŰ³ŌĆ Â&#x20AC;³Ō ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƳƎƲĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Â&#x2018;jlĆŻĆŻ"Â?lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Sundays and Wednesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

"" ƯƎ ưƎ ƹƎ ƹư ƹĥ "" ƹģ ƹƳ ƹƴ ĥƎ ĥƹ ĥĢ ĥģ Ģƹ


8Ɓ´¡Ɓ»‘©ű»ſsWŰsžšųƁ‚

ſsàà8àààà>àààà‚ààààà¢ŰŮ v©¥s€ŰŮ€s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ŷs>ŦƁ€gũۓ` ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs Š‚ũ“ƯƲġĢ

ſ“¡űs¹Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

’Ŧ“ ưſsWŰsžš ’dsbŻsŦ! sk¡Űss¹€¡Ůs Š‚ũ“ƯƱĢƮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š Œi¢‘©ű€¡Ůs ŰŮƳƮƟƮƮƮ

Jumeirah Heights

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»^k©¹ŰsžưĄŦŰŦŮ

ŰŮƯƳƮƟƮƮƮ

³s’Š‚ũ“ĢƮƮűŦ ƀŮsf8 ŦƀŮsš sk¡Űs®Ů Orra Marina

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš sk¡Űs€¡Ůs»^k©¹Űsžs Š‚ũ“ƯƯƳģ ŰŮƳƮƟƮƮƮ

Ɓ‚ ų Ɓ‚ ų Ŧ s

’Ŧ“ ġſsWŰsžš Š‚ũ“ƱưƮƮ s¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮưƲƮƟƮƮƮ sk¡Űs®Ů Orra Marina

Ŧ

€¡€Űs¹‚8Ů

sk¡Űs®Ů Princes Tower

ƀŰ

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ Żs Ŧs„¥iƁŮ

Šs ‚7Ŧ Business Center

s Ŧ

s Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j Green Lake S1

“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ģģƮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š s Ŧ

ƀŰsŦvlƀűse Š‚ũ“ưƲƮƮ î ‚¹$ ï Š‚ũ“‚ŰŮƯƱĢ

sk¡Űs®Ů Royal Oceanic

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

DIFC

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ s ƀŰ

Al Majara

Ŧ

sk¡Űs®Ů

ŰƁsőŰsž

s Ŧ

Marina Pinnacle

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš àsà๒iààà7 Š‚àũ“ƴĢƮ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs ƀűse Š‚ũ“ƯưƲƴ Š‚ũ“ưĢƳƲ Š‚ũ“‚ŰŮƯƮƮ

Ɓ‚

sk¡Űs®ààŮ ćńňįķćńǧıň ’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưưƲ sk¡Űss¹€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ šs

ĦŀńĭĬŀĶĬĿıĈļıǧ

Saba Tower

Ŧ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƯƲġ sk¡ŰsƁs¡ŰŮ€¡Ůs

ſ“¡űs¹Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

sk¡Űs®Ů Marina Pinnacle

ų

 Ɓ‚

TCOM

ų

 Ɓ‚

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƯƳġ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs

žs¹®

s

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ Š‚ũ“ưĢƮƮ őŰsž€¡Ůs

űŰƁs«©Ŧ‚©j Concord Tower

ų

 Ɓ‚ ų

Ɓ‚Ŧ‚©jsž Marina Residence

sk¡Űs€¡Ůs

ƀŰ

s

Ŧ

œŰƒ’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦs Š‚ũ“ưƮġġ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮƯƟƲĢƮƟƮƮƮ

ƀŰ

Š‚ũ“ưƮƱĢ

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

ų

Al seef Tower

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

Š‚ũ“ưƮƮƮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs űŰƁs«©Ŧ‚©j

Wawes Damac

ƀŰ

Ɓ‚

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ!

“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ġƯƳ sk¡Űs€¡Ůs ‚7s8¤ ƯƱsƀŰsŦ sk¡Űs®Ů

ž‚8ü‘©¥s’“s

ų

Sadaf 5„€¡ű۬©Ŧ‚©j

050 - 376 44 22̶ΑΩ 00 99 55 79 70 79 92 / 00 99 55 79 70 79 93βϴϠϔΗ

sk¡Űs®Ů Marina View

s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š sžƁs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs Š‚ũ“ƲģĢ

„©ifƁ®“žŮŦűš’gbkŰŮv¹‚ v7vlƀŰƁs_# ĄŰŦƒ¢’¡s‚ Ɓ®¥s»ĄŰsDƀŰƁs_# ®iiHŦ‘©‘©ggüƀƁ‚¢t¡“`sĄŰsDƀŮsšĄsƀVƁ‚ž’˜ŦŰŦ#

ƀŰ

ų

Ɓ‚ 

sk¡Űs Royal Oceanic

^k©¹Űsžs’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯģģƮ €¡Ŧű© Ɓsk¡Űs€¡Ůs ŰŮƯƯưƟƮƮƮ


ƳƮƲƀŰsj "ƯƱƴƯ‘jlƯƯ»’7k ŰslŸ»lŽs

Wednesday, 30 Jan. 2013, Issue 807, 9th Year

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat issue 807  

Ertebat Magazine issue 807