Page 1

‫‪Issue 732 , May 12 , 2012‬‬

‫سال هشتم ‪ -‬شنبــه ‪ 23 -‬اردیبهشت ‪ - 1391‬شماره ‪732‬‬ ‫تلفن ‪00971 ) 4( 3670416 - 17 :‬‬

‫‪ 300‬درهم جریمه برای ترک خودرو روشن‬

‫درخیابان های دبی‬

‫‪12‬‬

‫مسئولیت متدید ویزای اقامت کارمندی‬ ‫در زمان کار با کارمندان است‬

‫خدمات درمان رایگان‬

‫به بیش از ‪ 400‬کارگر‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪in affiliation with dubai technology and media free zone authority‬‬


‫‪License No.31366 - Dubai Media City‬‬

‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهر علی خیری‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬سعید کاوه‬ ‫مدیر امور مالی و اداری ‪ :‬آرزو مندرجا‬ ‫طراحی و گرافیک‪ :‬شهـرام شلیله‪ ،‬علی مهاجر‬ ‫ترجمه و گرد آوری مطالب ‪ :‬مریم سپهـری‬ ‫امور اداری ‪ :‬فریناز قارون‬ ‫گروه جذب آگهی‪ :‬علیرضا اسفندیاری‪ ،‬مینــا اسفندیاری‪ ،‬تینا اشرفیان‪،‬‬ ‫آتنا جمشیدیان‪،‬فرشاد دباغیان‪ ،‬نفیسه دهگانپور‪ ،‬زهرا نیکو منظـر‪،‬‬ ‫سروناز هشترودی‬

‫سالهشتم ‪ 23-‬اردیبهشت ‪ -‬شماره ‪732‬‬

‫‪9‬‬

‫پزشکی و بهداشتی‬

‫‪19‬‬

‫آموزشی‬

‫‪28‬‬

‫وکالی دعاوی و امور ثبت شرکتها و مهاجرت‬

‫‪36‬‬

‫خدمات حسابرسی و امور بانکی‬

‫‪38‬‬

‫خدمات تزیینی و مبلمان داخلی‬

‫‪44‬‬

‫خدمات توریستی و تفریحی‬

‫‪46‬‬

‫امالک‬

‫‪49‬‬

‫اجاره اتومبیل و خدمات خودرو‬

‫‪52‬‬

‫نیازمندی ها‬

‫‪55‬‬

‫موبایل‪ ،‬نصب ماهواره و کامپیوتر‬

‫‪58‬‬

‫بسته بندی و حمل ونقل کاال‬

‫‪63‬‬

‫فروش کاال‬

‫‪70‬‬

‫آرایشگاه‬

‫‪75‬‬

‫رستوران‬

‫‪78‬‬

‫سایر مشاغل‬

‫‪facebook.com/ertebatpublishing‬‬

‫چاپ‪ :‬مسار‬

‫تلفن ‪00971 ) 4( 3670416 - 17 :‬‬ ‫فکس ‪00971 ) 4( 3678091 :‬‬ ‫صندوق پستی ‪D.M.C 502779 :‬‬ ‫‪Web:www.ertebat.ae‬‬

‫‪Email:ertebat@ertebat.ae‬‬ ‫‪To contact us in english please call :‬‬ ‫‪+971 (4 ) 367 04 16‬‬ ‫نش��ریه ارتباط اولین نشریه فارس��ی زبان چاپی ‪ -‬اینترنتی در‬ ‫س��طح امارات متحده عربی می‪ ‬باش��د و در روزهای شنبه و سه‬ ‫ش��نبه هر هفته در تیراژ ‪ 20/000‬نس��خه چاپ و در امارات متحده‬ ‫عربی توزیع میگ��ردد‪ ،‬نظر به اینکه مجله ارتباط صرفًا نش��ریه‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغاتی میباش��د بنابراین ناشر در خصوص‬ ‫صحت و اصالت مطالب و محتویات هیچگونه مسئولیتی را عهده‬ ‫دار نبوده و نیست‪ .‬از کلیه خوانند گان عزیز و ارجمند نیز استدعا‬ ‫دارد قبل از بهره وری از مطالب درج ش��ده با شخص یا سازمان‬ ‫صاحب صالحیت در خصوص مورد مشورت فرمایید‪.‬کلیه حقوق‬ ‫برای ناشر (شرکت ارتباط) محفوظ می‪ ‬باشد هرگونه چاپ و کپی‬ ‫ب��رداری از مطالب و طرح‪ ‬ها بدون اخذ مجوز از ناش��ر ممنوع و‬ ‫متخلف حتت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت‪.‬‬


9

ertebat ae

732


732

ertebat ae

10


11

ertebat ae

732


‫ا م��ا ر ا ت‬

‫‪ 300‬درهم جریمه برای ترک خودرو روشن در خیابان‬ ‫پس از گزارش دزدیده شدن تعداد‬ ‫زیادی خودرو روشن بدون سرنشنی‬ ‫در دبی‪ ،‬پلیس دبی اعالم کرد از این‬ ‫پس رانندگانی که خودرو خود را بدون‬ ‫سرنشنی در خیابان برای انجام کاری رها‬ ‫نمایند موظف به پرداخت ‪ 300‬درهم‬ ‫جریمه خواهندگردید‪.‬‬ ‫سرهنگ ‪ ،Jamal Al Jalaf‬معاون‬ ‫کنرتل و امور اداری در اداره کل‬ ‫تحقیقات جنایی گفت‪ :‬پلیس دبی پس‬ ‫ازبررسی موارد دزدی گزارش شده به‬ ‫علت ترک خورو روشن بدون سرنشنی و‬ ‫به جهت برقراری هرچه بیشرت امنیت در‬ ‫شهر تصمیم به اجرای این قانون جدید‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود این نوع دزدی‪ ‬ها بیشرت در‬

‫تابستان و با شروع فصل گرما گزارش‬ ‫می‪ ‬شوند‪ .‬در این فصل بسیاری از‬ ‫رانندگان خودرو‪ ‬های خود را به علت‬ ‫روشن نگاه داشنت خنک کننده‪ ‬ها‬ ‫خاموش نمی نمایند و خودرو را بدون‬ ‫سرنشنی در زمان انجام کارهای کوتاه‬ ‫مدت روشن نگاه می‪ ‬دارند‪.‬‬ ‫وی افزود در نیمه اول سال ‪ 2012‬تا کنون‬ ‫‪ 7‬مورد دزدی اتومبیل گزارش گردیده‬ ‫است‪ ،‬این در حایل است که تعداد‬ ‫خودرو دزدیده شده در سال گذشته ‪32‬‬ ‫مورد اعالم گردیده بود‪.‬‬ ‫پلیس همچننی اعالم کرد این گونه افراد‬ ‫بیشرت در مکانهایی مانند پمپ بنزین‪ ‬ها‪،‬‬ ‫مساجد‪ ،‬بیمارستانها و رستورانها و‬ ‫مکانهایی که افراد تنها برای مدت زمان‬

‫کوتاهی مجبور به ترک خودرو خود‬ ‫می‪ ‬گردند درکمنی می‪ ‬نشینند‪.‬‬ ‫سرهنگ ‪ ،Jamal Al Jalaf‬همچننی‬ ‫‪ 800CID‬یا‬ ‫افزود شماره تلفن‬

‫خدمات درمان رایگان به بیش از ‪ 400‬کارگر‬

‫خدمات ویژه پزشکی رایگان در دبی به بیش از ‪400‬‬ ‫کارگر از گروه افراد کم در آمد ارایه خواهد گردید‪.‬‬ ‫این کمپ که هر ‪ 3‬ماه یک بار برگزار خواهد شد‬ ‫توسط شهرداری دبی مدیریت خواهدگردید‪ .‬به گفته‬ ‫این سازمان این افراد از چک آپ رایگان بهره مند‬ ‫خواهندگردید‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫این سازمان افزود‪ :‬پس از چک آپ رایگان این‬ ‫افراد‪ ،‬گروهی که با مشکالت خاص پزشکی روبرو‬ ‫هستند به مراکز درمانی جهت بهره مندی از خدمات‬ ‫بیمه معرفی خواهندگردید‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬امارات ‪247‬‬

‫(‪ )800243‬به طور شبانه روزی آماده‬ ‫دریافت هرگونه گزارش مربوط به پلیس‬ ‫دبی می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬خلیج تایمز‬

‫بررسی نوشیدنی های‬ ‫انرژی زا در دبی‬

‫شهرداری دبی اعالم کرد‬ ‫که کیفیت و اطمینان‬ ‫نوشیدنی‪ ‬های انرژی‬ ‫زا در دبی توسط این‬ ‫سازمان به شدت‬ ‫تحتبررسیمی‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫آزمایشگاه مرکزی دبی‬ ‫تحت کنرتل شهرداری‬ ‫دبی به بررسی کیفیت‬ ‫و ایمنی نوشیدنی‪ ‬های‬ ‫انرژی زا پرداخته است و‬ ‫به تأیید و انطباق ساخت‬ ‫آنان با مشخصات مورد‬ ‫تأیید امارات متحده عربی‬ ‫می‪ ‬پردازد‪.‬‬ ‫‪Hawa‬‬ ‫‪Bastaki‬‬ ‫کل‬ ‫ییس‬ ‫ر‬ ‫آزمایشگاه مرکزی دبی‬ ‫گفت نوشابه‪ ‬های انرژی زا با استفاده از آب آشامیدنی‬ ‫خالص به عالوه کربوهیدرات‪ ‬ها مانند‪ :‬شکر‪،‬گلوکز‪،‬‬ ‫فروکتوز‪،‬کافئنی‪،‬ویتامنیها‪،‬اسیدهایآمینهوعصاره‪ ‬های‬ ‫گیاهی برای طعم و عطر دادن تولید می‪ ‬گردند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره بر این موضوعکه مصرف نوشیدنی‪ ‬های انرژی‬ ‫زا برایکودکان و زنان باردار اکید ًا ممنوع می‪ ‬باشد و‬ ‫افراد دیگر نیز می‪ ‬بایست در مصرف آن احتیاطکامل‬ ‫را به عمل آوردند‪ .‬مصرف زیاد نوشابه‪ ‬های انرژی زا‬ ‫در دراز مدت آثارت منفی بسیاری را بر جای خواهد‬ ‫گذاشتکه از جمله آن می‪ ‬توان به پوسیدگی دندان‪ ‬ها‬ ‫منبع ‪ :‬خلیج تایمز‬ ‫اشاره نمود‪.‬‬


13

ertebat ae

732


‫صفر و یک‬

‫حقایقی درباره "فیس‌بوک" از نگاه آمار و ارقام‬

‫مارک زاکربرگ‪،‬‬ ‫رییس هیأت‌مدیره و یکی از‬ ‫بنیان‌گذاران اصلی فیس‌بوک کنترل‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد سهام این‬ ‫شرکت را برعهده دارد‪.‬‬

‫هر سهام فیس‌بوک با نرخ بین ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۵‬دالر آمریکا‬ ‫در بازار سهام عرضه خواهد شد‪ .‬فیس‌بوک ‪۸۵‬‬ ‫درصد درآمد خود را از تبلیغات و ‪ ۱۵‬درصد را از‬ ‫بازی‌های آنالین کسب کرده و زاکربرگ کنترل ‪۶۰‬‬ ‫درصد سهام شرکت را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫روز پنج‌شنبه‪ ۳ ،‬مه ‪ ،۲۰۱۲‬شبکه اجتماعی "فیس‌بوک"‬ ‫اعالم کرد که هر سهام این شرکت با نرخ بین ‪۲۸‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬دالر آمریکا از روز ‪ ۱۷‬مه ‪ ۲۰۱۲‬در بازار سهام‬ ‫عرضه گشته و به فروش خواهد رفت‪ .‬فیس‌بوک‬ ‫پیش‌بینی کرده است که عرضه سهام این شرکت در‬ ‫بازار بورس‪ ،‬رکوردی بی‌سابقه به جا خواهد گذاشت‬ ‫و این کمپانی را به گران قیمت‌ترین کمپانی جهان‬ ‫تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫"فیس‌بوک" اعالم کرد که ختمین می‌زند در اولین‬ ‫مرحله از فروش سهام‪ ،‬بیش از ‪ ۳۳۷‬میلیون سهام‬ ‫این شرکت به فروش رفته که از این میان ‪۶.۵‬‬ ‫میلیارد دالر سود مالی نصیب شرکت خواهد شد و‬ ‫بنیان‌گذاران و روسای این شبکه‌ی اجتماعی و در رأس‬ ‫آن‌ها مارک زاکربرگ‪ ،‬نزدیک به ‪ ۵‬میلیارد دالر سود‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫فیس‌بوک در گزارش مفصلی که منتشر کرده است‪،‬‬ ‫ختمین زده که در مراحل بعدی سهام این شرکت تا‬ ‫‪ ۷۸‬میلیارد دالر فروش خواهد داشت‪ .‬کارشناسان‬ ‫رقم را از این نیز باالتر برده‪ ،‬می‌گویند که فیس‌بوک‬ ‫از فروش سهام خود تا مرز ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر سود‬ ‫مالی کسب کرده و رکوردی بی‌سابقه بر جا خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫با این‌حال برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که با‬ ‫وجود موفقیت کم‌نظیر فیس‌بوک که با بیش از ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون کاربر از هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری بیشتر‬ ‫عضو دارد‪ ،‬رقابت میان فیس‌بوک با "توئیتر" و "گوگل"‬ ‫روز به روز جدی‌تر شده و فیس‌بوک به زودی باید‬ ‫به دنبال راه‌ها و خالقیت‌های تازه برای جذب کاربران‬ ‫بیشتر و حفظ محبوبیت خود باشد‪.‬‬ ‫روز جمعه‪ ۴ ،‬مه ‪ ،۲۰۱۲‬رؤسای فیس‌بوک با رؤسای‬ ‫شرکت "گلدمن ساشه گروپ" که از بزرگ‌ترین‬ ‫نام‌های دنیای بورس هستند دیدار داشتند‪ .‬این‬ ‫کمپانی با نصب لوگوی فیس‌بوک بر روی بیلبوردهای‬ ‫سـ‌بوک را به بازار سهام تبریک گفته‬ ‫بورس‪ ،‬ورود فی ‌‬ ‫است‪.‬‬

‫استفاده‌‌ی روزانه‌ی بیش از ‪ ۵۲۶‬میلیون‬ ‫کاربر از فیس‌بوک‬

‫فیس‌بوک اعالم کرد که ‪ ۸۵‬درصد درآمد خود را در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۱‬از طریق تبلیغات کسب کرده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬این شبکه‌ی اجتماعی بیش از ‪ ۷/۳‬میلیارد دالر‬ ‫درآمد داشت‪ .‬این رقم نسبت به سال ‪ ۲۰۱۰‬افزایشی‬ ‫‪ ۸۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫فیس‌بوک درآمد قابل توجهی نیز از بازی‌های‬ ‫آنالین این شبکه‌ی اجتماعی دارد‪ .‬بنا به گزارش خود‬ ‫فیس‌بوک‪ ،‬بازی‌های آنالین "فارم‌ویل" و "سیتی ویل"‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۵‬درصد درآمد فیس‌بوک در سال گذشته‬ ‫میالدی را نصیب این شبکه‌ی اجتماعی محبوب کردند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش‌ها ‪ ۵۲۶‬میلیون کاربر فیسبوک‪ ،‬روزانه‬ ‫از این شبکه‌ی اجتماعی استفاده می‌کنند و مجموع‬ ‫کاربران فعال این شبکه‌ی اجتماعی از پیش‌بینی‌های‬ ‫قبلی بیشتر است‪ .‬فیس‌بوک می‌گوید ‪ ۸۴۵‬میلیون‬ ‫کاربر الاقل هفته‌ای یک بار از فیس‌بوک استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مارک زاکربرگ‪ ،‬رییس هیأت‌مدیره و یکی از‬ ‫بنیان‌گذاران اصلی فیس‌بوک کنترل نزدیک به ‪۶۰‬‬ ‫درصد سهام این شرکت را برعهده دارد و همه‌ی‬ ‫سهام "کالس بی" این کمپانی در کنترل اوست‪.‬‬ ‫فیس‌بوک مجموعا ‪ ۳۵۳۹‬کارمند دارد که این رقم‬ ‫در سال گذشته‌ی میالدی افزایشی ‪ ۵۰‬درصدی داشته‬ ‫است و به نظر می‌رسد که تعداد کارکنان این شبکه‌ی‬ ‫اجتماعی تا آخر سال ‪ ۲۰۱۲‬نیز افزایش چشمگیری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به جز دو کشور روسیه و چین‪ ،‬فیس‌بوک در سایر‬ ‫کشورهای جهان بزرگ‌ترین و پرتعدادترین شبکه‌ی‬ ‫اجتماعی محسوب می‌شود‪ .‬فیس‌بوک پیشتر اعالم‬ ‫کرد که این کمپانی هنوز تصمیم نگرفته است دفتری‬ ‫در چین دایر کند‪.‬‬ ‫در فیس‌بوک بیش از هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری‬ ‫عکس آپلود می‌شود‪ .‬روزانه الاقل ‪ ۳۰۰‬میلیون عکس‬

‫از سوی کاربران در فیس‌بوک آپلود و در دسترس‬ ‫دوستانشان قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫رقابت تنگانگ فیس‌بوک با گوگل‬

‫ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین رقیب‬ ‫فیس‌بوک در بازار سهام فن‌آوری نیز دوباره کمپانی‬ ‫بزرگ "گوگل" خواهد بود‪ .‬گوگل و فیس‌بوک در‬ ‫حوزه‌ی شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات نیز رقابت‬ ‫تنگاتنگی با هم دارند‪" .‬بلومبرگ" پیش‌بینی کرده است‬ ‫که در بازار تبلیغات با این‌که فیس‌بوک در حال حاضر‬ ‫عقب‌تر از گوگل است‪ ،‬به زودی گوگل را پشت سر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫با این‌حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که‬ ‫عرضه سهام عمومی فیس‌بوک‪ ،‬گرچه رقابت بین این‬ ‫دو شرکت را بسیار جدی‌تر می‌کند‪ ،‬اما گوگل هنوز‬ ‫چند قدم جلوتر از فیس‌بوک است‪ .‬ری ویلیس‪ ،‬یکی از‬ ‫حتلیل‌گران ارشد مؤسسه حتقیقات فن‌آوری "گارتنر"‬ ‫در کالیفرنیا معتقد است‪« :‬اگر مبنای مقایسه را تعداد‬ ‫کارمندان و میزان سوددهی قرار دهیم‪ ،‬گوگل هنوز‬ ‫خیلی جلوتر از فیس‌بوک است‪ .‬باید منتظر ماند و‬ ‫دید آیا فیس‌بوک با عرضه سهام عمومی می‌تواند‬ ‫گوگل را مغلوب کند یا نه‪».‬‬ ‫باب رایس‪ ،‬یکی از شرکای اصلی و رییس هیأت مدیره‬ ‫شرکت بزرگ عرضه سهام "کاپیتال پارتنرز ال ال سی"‬ ‫در آمریکا در گفت‌وگویی با "بلومبرگ" با تأکید بر‬ ‫این‌که فیس‌بوک بنیادی "بسیار گران‌بها" خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ختمین می‌زمن تنها رقیب جدی در بازار بورس‬ ‫فن‌آوری برای فیس‌بوک سایت آمازون و گوگل باشد‬ ‫که سهام بسیار باارزشی دارند‪».‬‬ ‫موسسه حتقیقاتی "ای مارکت" که میزان سوددهی‬ ‫شرکت‌ها را ختمین می‌زند‪ ،‬پیش‌بینی می‌کند که با‬ ‫عرضه سهام عمومی فیس‌بوک‪ ،‬درآمد این شرکت تا‬ ‫پایان سال ‪ ،۲۰۱۲‬نزدیک به ‪ ۶۴‬درصد افزایش خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬


‫ا م��ا ر ا ت‬

‫مسئولیت متدید ویزای‬ ‫اقامت کارمندی در زمان‬ ‫کار با کارمندان است‬

‫وجود سوراخ در تایر خودرو شما می‪ ‬تواند‬ ‫نشان دهنده دزدی باشد‬ ‫پلیس دبی به عموم مردم در برابر دزدان در کمنی نشسته‬ ‫در خارج از بانکها اخطار داد‪ .‬در ماه فوریه و مارس‬ ‫دو مورد دزدی در نزدیکی بانکها گزارش گردیده که در‬ ‫هر دو مورد قربانیان از قبل توسط دزدان تحت تعقیب‬ ‫قرارگرفته بودند‪.‬‬ ‫‪ Nasser Al Shamsi‬مدیر آزمایشگاه پزشکی‬ ‫قانونی گفت که این پدیده‪ ‬ای قدیمی است که دوباره‬ ‫آغاز گردیده است‪ .‬وی افزود دزدان در تعقیب افراد‬ ‫پس از خروج از بانکها با وجود آوردن سوراخی‬

‫در تایر خودرو آنان‪ ،‬پس از اینکه این افراد اقدام به‬ ‫تعویض تایر خودرو خود می‪ ‬نمایند اقدام به دزدیدن‬ ‫وجوه نقد آنان می‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫وی از افراد خواست تا در زمان انجام امور بانکی‬ ‫در بانکها از نزدیک بودن بیش از حد افراد غریبه‬ ‫اطمینان حاصل نمایند و یا در صورت مشاهده مشکل‬ ‫در خودرو وجوه نقد خود را در خودرو نگذارند‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬امارات ‪247‬‬

‫اداره کل امور اقامت اتباع خارجی در شارجه‬ ‫اعالم کرد مسئولیت تمدید ویزای اقامت کارمندی‬ ‫در زمان کار با کارمندان است‪.‬‬ ‫دکرت ‪Brigadier Abdullah Bin Sahoo‬‬ ‫مدیر کل اداره کل امور اقامت اتباع خارجی در‬ ‫شارجه اعالم کرد کارمندان تا زمان جا به جایی‬ ‫ویزای اقامت خود موظف به تمدید ویزای‬ ‫کارمندی خود می‪ ‬باشند‪.‬‬ ‫وی همچننی از شرکت‪ ‬ها و سازمانها خواست‬ ‫تا پیش از اتمام موعد ویزای اقامت کارمندی‬ ‫کارمندان خود اقدام به تمدید ویزای آنان نموده و‬ ‫این کار را به عنوان مسئولیت قانونی در نظرگریند‪.‬‬ ‫همچننی مدیران سازمانها می‪ ‬بایست افراد را نسبت‬ ‫به شغل خود آگاه سازند و به آنان اطالعاتی مانند‬ ‫غری قانونی بودن انجام کاری غری ازکار محول شده‬ ‫کارمندی به آنان و یا انجام کار دوم غری قانونی با‬ ‫ویزای آن شرکت مانند شستشوی خودروها بدهند‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬گلف نیوز‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪15‬‬


‫جــهــ��ا ن‬

‫برگزاری مراسم روز کارگر در‬ ‫بيمارستان ايرانی‬

‫بنا برگزارش روابط عمومی بیمارستان‬ ‫اول ماه می روز‬ ‫ایرانی دبی به مناسبت ّ‬ ‫جهانی کارگر‪ ،‬مراسمی در بیمارستان‬ ‫ایرانی برگزار شد‪ .‬در این برنامه که با‬ ‫حضور جمع کثریی از کارگران بخش‬ ‫های مختلف بیمارستان و نریوهای‬ ‫فنی و خدماتی برپا شده بود آقای دکرت‬ ‫افشار رئیس بیمارستان ایرانی ضمن‬ ‫تربیک و گرامیداشت روز جهانی کارگر‬ ‫از زحمات و تالشهای گرانقدر آنها‬ ‫صمیمانه تشکر و قدردانی نمود و در‬ ‫بیاناتی اظهار داشت در یک مجموعه‬

‫‪16‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫درمانی همانطوریکه نقش پزشکان و‬ ‫کارکنان درمانی بسیار برجسته و مؤثر‬ ‫است‪ ،‬سایر نریوهای انسانی از جمله‬ ‫عزیزان کارگر و فنی نیز با ایفای وظیفه‬ ‫خطری و کارآمد خود در مسری خدمت به‬ ‫همنوعان و دردمندان جامعه مفید و مؤثر‬ ‫مکمل چرخه درمان‬ ‫هستند و در حقیقت‬ ‫ّ‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫در این مراسم همچننی عالوه بر اهداء‬ ‫هدیه به کلیه کارگران بیمارستان به‬ ‫تعدادی از کارگران نمونه نیز هدایایی‬ ‫ویژه اهداء گردید‪.‬‬

‫بازديد رئيس مراکز درمانی از‬ ‫مدارس ايرانی دبی‬

‫بنا بر گزارش روابط عمومی بیمارستان‬ ‫ایرانی دبی آقای دکرت افشار رئیس‬ ‫مراکز درمانی به همراه هیئتی به مناسبت‬ ‫دوازدهم اردیبهشت ماه و گرامیداشت‬ ‫روز معلم از مدارس ایرانی مستقر در‬ ‫دبی بازدید کردند‪ .‬ایشان نخست در‬ ‫مراسم جشن روز معلم مجتمع آموزشی‬ ‫توحید دخرتان که با حضور سرپرستی‬ ‫مدارس ایرانی مسئولنی ارشد ایرانی در‬

‫دبی و جمعی از بانوان معلم برگزار شده‬ ‫بود شرکت کردند و این روز را به معلمان‬ ‫و تالشگران عرصه تعلیم و تربیت تربیک‬ ‫گفتند‪ .‬ایشان سپس در مجتمع آموزشی‬ ‫توحید پسران و بنی الملل حضور یافته و‬ ‫از نزدیک با اساتید و معلمان دیدار و‬ ‫گفتگوکردند و همچننی از روند آموزشی‬ ‫مجتمع به همراهی مدیر محرتم مرکز‬ ‫آموزشی آقای منوچهری بازدید نمودند‪.‬‬


‫ا ی��ر ا ن‬

‫متدی��د مهل��ت تعوی��ض‬ ‫کارت قدیمی معافیت‬ ‫جانشنی رییس سازمان وظیفه‬ ‫عمومی‪ :‬مهلت اجرای طرح‬ ‫تعویض کارت‪ ‬های قدیمی معافیت‬ ‫از خدمت باکارت هوشمند تا اول‬ ‫تریماه سال ‪ 1391‬تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش جام جم آنالین به نقل از‬ ‫پایگاه پلیس‪ ،‬جانشنی رییس سازمان‬ ‫وظیفه عمومی با اعالم به پایان رسیدن‬ ‫مهلت اجرای طرح تعویض کارت‪ ‬های‬ ‫قدیمی معافیت با کارت هوشمند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهلت اجرای طرح تعویض کلیه‬ ‫کارت‪ ‬های قدیمی معافیت با کارت‬ ‫هوشمند با تعینی زمان بندی از سوی‬ ‫سازمان وظیفه عمومی تا تاریخ پنج‬

‫اردیبهشت ‪ 1391‬بوده که می‪ ‬بایست از‬ ‫این تاریخ رسیدگی به درخواست‪ ‬های‬ ‫متقاضیان تعویض کارت‌‪ ‬های معافیت‪،‬‬ ‫پایان می‪ ‬پذیرفت‪.‬‬ ‫« ویل باتوجه به تقاضاهای مکرر‬ ‫مردمی در خصوص تمدید مهلت‬ ‫ذکرشده‪ ،‬سازمان وظیفه عمومی به‬ ‫اطالع آن دسته از افرادی که تاکنون‬ ‫موفق نشده‪ ‬اند تا در خواست خود‬ ‫در این زمینه را به دفاتر خدمات‬ ‫الکرتونیک انتظامی (پلیس ‪ )10+‬ارایه‬ ‫نمایند می‪ ‬رساندکه اجرای این طرح تا‬ ‫تاریخ اول تری ‪ 1391‬تمدید شد‪».‬‬ ‫سردار ابراهیم کریمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬مهلت فوق به هیچ وجه قابل‬

‫تمدید نخواهد بود و از تاریخ اول‬ ‫تری ‪ 1391‬کارت‪ ‬های قدیمی افرادی‬ ‫که در خصوص تعویض کارت خود‬ ‫اقدام نکرده‪ ‬اند فاقد هرگونه ارزش‬ ‫قانونی بوده و با محرومیت هایی نظری‬ ‫ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و‬ ‫همچننی اخذ گواهینامه رانندگی و‪...‬‬

‫مواجه خواهند شد به همنی منظور‬ ‫اینگونه افراد با استفاده از فرصت‬ ‫تعینی شده هرچه زودتر برای ارایه‬ ‫درخواست خود به یکی از دفاتر‬ ‫خدمات الکرتونیک انتظامی (پلیس‬ ‫‪ )10+‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬جام جم آنالین‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪17‬‬


‫چه��ر ه ه��ا‬

‫پنجمنی همکاری اسکورسیزی و دی کاپریو در «گرگ وال‬ ‫اسرتیت» رقم می‌خورد‬

‫به نقل از ورایتی‪" ،‬مارتنی اسکورس���یزی" قرارداد س���اخت فیلم «گرگ وال اس�ت�ریت» را با کمپانی ِ‬ ‫«ردگرانیت‬ ‫پیکچ���ر» امضاء کرد‪ ،‬که قرار اس���ت بازیگر نقش اولش "لئوناردو دی کاپریو" باش���د‪ .‬فیلم�ب�رداری «گرگ وال‬ ‫اس�ت�ریت» در ماه آگوست در نیویورک آغاز خواهد شد و فیلم براساس کتاب زندگی نامه "جردن بلفورت" یک‬ ‫کارگزار بورس اهل النگ آیلند ساخته خواهد شد‪«.‬گرگ وال اسرتیت» پنجمنی همکاری "اسکورسیزی" و "دی‬ ‫کاپریو" بعد از فیلمهایی چون «دار و دسته نیویورکی»‪« ،‬هوانورد»‪« ،‬مردگان» و «جزیره شاتر» می‪ ‬باشد‪".‬مارتنی‬ ‫اسکورسیزی" پنج سال پیش به پروژه زندگی نامه "جردن بلفورت" پیوست‪ ،‬زمانی که قرار بود کمپانی «وارنر» آن‬ ‫را بس���ازد و درست چند ماه بعد از آنکه «مردگان» توانست جوایز اسکار بهرتین فیلم وکارگردان را دریافت کند‪.‬‬ ‫اما مشغله "اسکورسیزی" در پروژه‪ ‬های مختلف این اجازه را به وی نداد‪ .‬بعد از آن در سال ‪" ،2011‬اسکورسیزی"‬ ‫متعهد شدکه فیلم را کارگردانی کند اما باز نشد و او فیلم «هوگو» را شروع کرد و دیگر با کمپانی در تماس نبود‪،‬‬ ‫تا وقتی که ِ‬ ‫«ردگرانیت» ماه ِمی گذشته در جشنواره کن اعالم کرد که هزینه تولید فیلم «گرگ» تأمنی شده است‪.‬‬

‫اعرتافات جی زی درباره کودکشان‬

‫جلینا‪ ،‬شهروند افتخاری یک‬ ‫آن‬ ‫کشور جنگ زده می‪ ‬شود‬ ‫تخاری سارایوو شد‪ .‬این بازیگر‬ ‫آنجلینا جویل شهروند اف‬ ‫رادپیت نامزد کرده است‪ ،‬بخاطر‬ ‫‪ 36‬ساله که به تازگی با ب‬ ‫در سارایوو ساخته است‪ ،‬عنوان‬ ‫فیلمی که درمورد جنگ‬ ‫افتخاری این کشور را کسب کرد‪.‬‬ ‫شهروند‬ ‫این افتخار به خاطر احرتام و نشان‬ ‫یک منبع مؤثق گفت‪:‬‬ ‫س���ارایوو و بوس���نی و هرزگوین‬ ‫دادن حقیقت جنگ در‬ ‫ت‪ .‬همچننی حمایت او از انسانها‪،‬‬ ‫به او داده ش���ده اس���‬ ‫س���تقامت در میان مردم مختلف‬ ‫دموکراسی‪ ،‬پایداری و ا‬ ‫های گوناگون باعث شده تا از این‬ ‫با مذاهب و فرهنگ‪ ‬‬ ‫هرنمند بنی المللی قدردانی شود‪.‬‬ ‫به کسب عنوان شهروند افتخاری‬ ‫آنجلینا روز ‪ 3‬می‪ ‬موفق‬ ‫�ارایوو گردید‪ .‬همچن�ی�ن او قلب‬ ‫در پارلم���ان کش���ور س��‬ ‫و در فستیوال فیلم بوسنی موفق‬ ‫سارایوو را بدست آورده‬ ‫آنجلینا در این مراسم گفت‪" :‬من‬ ‫به دریافت جایزه ش���د‪.‬‬ ‫دارم‪ ".‬مردم همچنان که ایستاده‬ ‫این کش���ور را دوس���ت‬ ‫ویق می‪ ‬کردن���د و اوگفت‪" :‬اگر‬ ‫بودن���د مدام او را تش���‬ ‫ادامه بدهی���د من گریه می‪ ‬کنم‪.‬‬ ‫همینطور به دس���ت زدن‬ ‫ردم تمام جهان به ش���رایط مردم‬ ‫این فیلم فرصتی بود تا م‬ ‫یدوارم بتوانم صلح و شادی را به‬ ‫س���ارایوو توجه کنند‪ ،‬ام‬ ‫مردم سرزمنی شما هدیه کنم‪".‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫بیانس���ه و ج���ی زی ‪ 2،179‬پوند برای ننو‪ 372،000 ،‬پوند برای اس���ب متحرک بچه هاو ‪12،400‬‬ ‫پوند تا به حال برای کلکس���یون کفش‌های کودکشان پرداخت کرده‌اند‪ .‬بنابراین جای‬ ‫تعجب نخواهد بود که بلو آی وی به یک کودک بس���یار ولخرج در آینده‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫جی زی ‪ 42‬س���اله‪ ،‬همسر بیانس���ه نولز در مصاحبه اخریش اقرار‬ ‫کرد که کودکش���ان احتما ً‬ ‫ال در آینده هرچ���ه بخواهد والدینش‬ ‫ب���رای وی فراهم می‌کنند‪ .‬اوگفت‪" :‬تصور می‌کنم هر چه که‬ ‫از مادرم یادگرفته‌ام و چیزهایی که از بزرگ شدن برادر زاده‬ ‫و خواه���ر زاده‌ها یادگرفته‌ام را به کار ببندم‪ " .‬و اضافه کرد‪:‬‬ ‫" و بعد در آخ���ر احتما ً‬ ‫ال یکی از ولخرج‌ترین بچه‪ ‬های‌دنیا‬ ‫را خواهم داشت!"‬ ‫او همچننی به شوخی گفت‪":‬همه فکر می‌کنند بهرتین پدر دنیا‬ ‫هس���تند‪ ،‬البته تا وقتی بچه‌ها به نوجوانی برس���ند‪ ،‬ویل بعد از آن‬ ‫بچه‌ها می‌گویند پیش من نیا پدر‪ ،‬تو آبروی مرا می‌بری!"‬ ‫بعد از این جریان وکیل‬ ‫وار اتوبوس ش���ود‪ .‬منتها‬ ‫س‬ ‫آن دست کشید چون آن را‬ ‫ین پرونده از رسیدگی به‬ ‫ا‬ ‫ی تلقی نمی‌کرد‪.‬‬ ‫موضوع مهم ‌‬ ‫���ینمایی او باید بگوییم که‬ ‫در مورد آخرین فعالیت س‬ ‫گ جهان���ی زد که با براد‬ ‫حالت تازگی ب���ازی در فیلم جن‬ ‫ت به خاطر رانندگی در‬ ‫رسانیده‪ ،‬او در تبلیغات‬ ‫بازیگر سریال الس���‬ ‫ت همبازی بود را به پایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پی‬ ‫حالی‬ ‫گری ش���د‪.‬متیو فاک���س در‬ ‫نی���ز جایگزین «جرارد‬ ‫مس���تی دس���ت‬ ‫ص���والت مردانه اورئال‬ ‫زی���اد رانندگ���ی می‌کرد و مح‬ ‫‪ Oregon‬با س���رعت‬ ‫باتلر» شده است‪.‬‬ ‫نوشیده بود‪ ،‬دستگری شد‪.‬‬ ‫مشروب زیادی نیز‬ ‫سریال الست به شهرت‬ ‫بازیگر ‪ 45‬س���اله که با‬ ‫این‬ ‫ای خوردن شام به یک‬ ‫ید‪ ،‬ساعت ‪ 3‬صبح که بر‬ ‫رس‬ ‫راه بازگشت به منزلش در‬ ‫س���ت فود رفته بود‪ ،‬در‬ ‫ف‬ ‫توسط پلیس متوقف شد‪.‬‬ ‫‪Oregon‬‬ ‫س���ت که آخرین قسمت‬ ‫اینکه پایان س���ریال ال‬ ‫مثل‬ ‫�د‪ ،‬زیاد برای متیو فاکس‬ ‫آن س���ال ‪ 2010‬پخش ش��‬ ‫��وده‪ .‬او چند وقت پیش‬ ‫خوش شانس���ی همراه نب�‬ ‫با‬ ‫متهم ش���ده بود‪ .‬این زن‬ ‫���ه خاطر حمله به یک زن‬ ‫ب‬ ‫اکس به زور می‌خواست‬ ‫اننده اتوبوس بود و متیو ف‬ ‫ر‬

‫دستگریی‬ ‫بازیگر سریال الست‬


19

ertebat ae

732


732

ertebat ae

20


21

ertebat ae

732


‫چه��ر ه ه��ا‬

‫ار نظر امری سلیمانی‬ ‫اظهدر مورد نهار لعنتی‬

‫تهرانی و مدیری به‬ ‫»قلب یخی»ها پیوستند‬ ‫سوم مجموعه "قلب یخی" به کارگردانی‬ ‫فصل‬ ‫مقدم و تهیه کنندگی کمال طباطبایی به‬ ‫س���امان‬ ‫خورد و هم اکنون گروه مش���غول پیش‬ ‫زودی کلی���د می‪ ‬‬ ‫لوکیش���ن تازه مجموعه در حوایل اتوبان‬ ‫تولید و کار در‬ ‫در این فصل جدید هدیه تهرانی‪ ،‬مهران‬ ‫همت هس���تند‪.‬‬ ‫نوان بازیگران جدی���د در این مجموعه به‬ ‫مدیری ب���ه ع‬ ‫پردازند‪ .‬همچننی شنیده‪ ‬ها حاکی است‬ ‫ایفای نقش می‪ ‬‬ ‫قرار است در این مجموعه بازی کند‪.‬‬ ‫مهناز افشار نیز‬ ‫ائی‪ ،‬الناز شاکر دوست و حسنی یاری از‬ ‫سید مهرداد ضی‬ ‫هستندکه در دو فصل قبلی نیز در "قلب‬ ‫دیگر بازیگرانی‬ ‫شتند‪ .‬گویا مهراوه شریفی نیا بازیگر نقش‬ ‫یخی" بازی دا‬ ‫کاراکرتهای اصلی ای���ن مجموعه قرار‬ ‫ش���یوا و یکی از‬ ‫نیست در فصل سوم حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫موعه "قلب یخی" توس���ط محمد حسنی‬ ‫فصل دوم مج‬ ‫و نویسندگی این کار نیز بر عهده حامد‬ ‫لطیفی ساخته شد‬ ‫پس از توزیع قس���مت‪ ‬های پایانی فصل‬ ‫عنق���ا بود‪ .‬اما‬ ‫دوم مجموع���ه‪ ،‬کار با‬ ‫ممیزیه���ای فراوان���ی‬ ‫روبرو ش���د و لطیفی از‬ ‫کارگردانی ادامه "قلب‬ ‫یخی" انصراف داد‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫الم کرد که تأتر ناهار‬ ‫طی اطالعیه ای اع‬ ‫س���عید امریسلیمانی‪،‬‬ ‫و ‪ 12‬می در امارات‬ ‫در تاریخ های ‪11 ،10‬‬ ‫لعنتی ک���ه قرار بود‬ ‫خارج بود به موعد‬ ‫الیلی که از اختیارگروه‬ ‫اجرا ش���ود بنا به د‬ ‫دیگری موکول شد‪.‬‬ ‫س���لیمانی‪ ،‬کمند امری‬ ‫با بازی س���عید امری‬ ‫ای���ن تأتر قرار بود‬ ‫ور علی دهکردی در‬ ‫س���لیمانی و با حض‬ ‫مری‬ ‫سلیمانی‪ ،‬سپند ا‬ ‫زودی شرایط اجرا‬ ‫س���لیمانی افزودکه به‬ ‫دبی اجرا شود‪ .‬امری‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در دبی‬

‫هانیه توسلی به شرخر متوسل‬ ‫شد!‬ ‫لی‪ ،‬بازیگر س���ینمای ای���ران از‬ ‫هانی���ه توس���‬ ‫کی از فیلم‌هایش ب���ه دلیل عدم‬ ‫تهی ‌هکنن���ده ی‬ ‫آخر دس���تمزدش شکایت کرد‪.‬‬ ‫پرداخت قسط‬ ‫کافه س���ینما‪ ،‬وی که س���ال گذشته‬ ‫به گزارش‬ ‫رنی ایفای نقش کرده بود‪ ،‬در پی به واس���طه‬ ‫در فیلم���ی ه‬ ‫بازیگر‪ ،‬تهیه‌کننده فیلم که مردی‬ ‫سط آخر دستمزدش از مجری شکایت این‬ ‫عدم پرداخت ق‬ ‫ست و سابقه س���اخت چند سریال‬ ‫یت کرد و با بی‌نتیجه بودن این کهنس���ال ا‬ ‫طرح فیلم شکا‬ ‫هم در کارنام���ه کاری خود دارد‪،‬‬ ‫ک خود را به شرخر سرپد تا نقد تاریخ���ی را‬ ‫ش���کایت‪ ،‬چ‬ ‫دادگاه آمده تا در این خصوص‬ ‫ک ‪ ۲۵‬میلیون تومانی همچنان هفته گذشته به‬ ‫شود اما این چ‬ ‫منی دلیل این بازیگر بار دیگر پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫نقد نشده و به ه‬ ‫راه قانون را در پیش گرفته است‪.‬‬

‫فیلمربداری‪ :‬ف���رج حیدری‪،‬‬ ‫عبارتن���د از مدی���ر‬ ‫خوان‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪:‬‬ ‫یرج قادری برای آخرین بار صداب���ردار‪ :‬بابک ا‬ ‫ا‬ ‫���راح چهره‌پ���ردازی‪ :‬مهنی‬ ‫روی پرده سینما‬ ‫نوید فرح‌‌م���رزی‪ ،‬ط‬ ‫رگردان و برنامه‌ریز‪ :‬سوس���ن‬ ‫نویدی‪ ،‬دس���تیارکا‬ ‫تهیه‌کننده‪ :‬حبیب اسماعیلی‪.‬‬ ‫فیلم س���ینمایی "شبکه" س���اخته مرحوم ایرج دین‌محمد‪،‬‬ ‫یبهش���ت م���اه اکران عمومی‬ ‫قادری از ‪ ۲۷‬ارد‬ ‫فیلم که پخ���ش آن برعهده‬ ‫خواهد ش���د‪ .‬ای���ن‬ ‫ت‪ ،‬از روز چهارش���نبه ‪۲۷‬‬ ‫هدای���ت فیل���م اس���‬ ‫روه س���ینمایی قدس به روی‬ ‫اردیبهشت ماه در گ‬ ‫پرده می‪ ‬رود‪.‬‬ ‫عبدالرضا منجزی نوش���ته‬ ‫فیلمنامه "ش���بکه" را‬ ‫آن درباره انتش���ار فیلم‌های‬ ‫اس���ت‪ ،‬و موض���وع‬ ‫�ت و اتفاقات���ی پریامون این‬ ‫خصوصی افراد اس��‬ ‫وضوع را به تصویر می‌‌کشد‪.‬‬ ‫م‬ ‫ما ‌هچه���ره خلیلی‪ ،‬امریعلی‬ ‫نیما شاهرخش���اهی‪،‬‬ ‫رو‪ ،‬اکرب عبدی‪ ،‬ایرج قادری‪،‬‬ ‫رنجرب‪ ،‬افسانه پاک‬ ‫ی‪ ،‬مجید مش�ی�ری‪ ،‬الیزابت‬ ‫سریوس گرجس���تان‬ ‫ظلوم���ی‪ ،‬مریم امریجالیل و‬ ‫امینی‪ ،‬مریطاهر م‬ ‫ریی بازیگران "شبکه" هستند‪.‬‬ ‫عباس ام‬ ‫ش���بکه" با نام قبلی "مصادره"‬ ‫عوامل تولید "‬


23

ertebat ae

732


732

ertebat ae

24


25

ertebat ae

732


‫جــهــ��ا ن‬

‫انتقام خامن دندانپزشک از نامزد‬

‫یک خانم دندانپزشک لهستانی که‬ ‫همه دندان‌های نامزدش را که او را به‬ ‫خاطر زن دیگری رها کرده بود کشید‪،‬‬ ‫ممکن است به زندان محکوم شود‪.‬‬

‫به نوشته دیلی میل آنا ماکوویاک‬ ‫‪ 34‬ساله گفت هنگامی که نامزد ‪45‬‬ ‫ساله‌اش‪ ،‬مارک اولزفسکی با شکایت از‬ ‫درد دندان به مطبش مراجعه کرد‪ ،‬تالش‬ ‫خودش را کرده بود که رفتار حرفه‌ایش را‬ ‫حفظ کند‪« ،‬اما هنگامی او روی صندیل‬ ‫نشست‪ ،‬تنها چیزی که ذهنم را اشغال‬ ‫کرده بود این بود‪« :‬چه مرد کثافتی‪».‬‬ ‫خانم ماکوویاک که نامزدش همنی چند‬ ‫روز پیش رابطه‌اش را با او به هم زده‬ ‫بود‪ ،‬دوز باالیی از ماده بیحسی به نامزد‬ ‫سابقش داد و همه دندان‌های او را‬ ‫کشید‪ .‬او سپس فک و سر او را بانداژ‬ ‫کرد تا بیمارش نتواند دهانش را بازکند‪،‬‬ ‫و به او گفت باید به علت عوارضی که‬ ‫دچار آن شده است‪ ،‬به متخصص مراجعه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آقای اولزفسکی بی‌دندان پس از اینکه از‬

‫‪26‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫بیهوشی بیدار شد‪ ،‬فهمید اشکایل وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا نمی‌توانست دندان‌هایش را‬ ‫حس کند‪.‬‬ ‫اولزفسکی می‌گوید‪« :‬او به من گفت‬ ‫دهانم بی‌حس شده است و نمی‌توانم‬ ‫برای مدتی چیزی را حس کنم و بانداژ‬ ‫برای محافظت از لثه‌ها است‪ ،‬اما الزم‬ ‫است به یک متخصص مراجعه کنم‪».‬‬ ‫«اما هنگامی که به خانه رسیدم و به آینه‬ ‫نگاه کردم‪ ،‬اص ً‬ ‫ال نمی‌توانستم باور کنم؛‬ ‫او همه دندان‌هایم را کشیده بود‪».‬‬ ‫البته مشکالت آقای اولزفسکی وقتی‬ ‫بیشرت شد که نامزد جدیدش هم به او‬ ‫گفت نمی‌تواند با مردی بدون دندان‬ ‫زندگی کند‪ .‬اولزفسکی مجبور خواهد‬ ‫بود برای جایگزینی دندان‌های کشید ‌ه‬ ‫شده‌اش از ایمپلنت یا سایر پروتزها‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫خانم ماکوویاک نیز به خاطر تخلف‬ ‫پزشکی و سوءاستفاده از اعتماد بیمار‬ ‫مورد بازپرسی است و ممکن است به‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال زندان محکوم شود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬همشهری آنالین‬

‫بازی یک پاندا با آب در هوای گرم‬

‫شیطنت‌‌های پاندای چینی در‬ ‫باغ‌وحش ‪ yantai‬در شرق چنی‬ ‫مورد توجه عکاسان و خربنگاران‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬

‫این پاندا که در دمای ‪ 30‬درجه بسیار‬ ‫احساس گرما می‌کند با نگهبان قفس‬ ‫خود که بسیار صمیمی است آب‌بازی‬ ‫می‌کند‪ .‬این پاندا نامش هوآ است و‬ ‫نگهبان هوآ سعی می‌کند با شیلنگ آب‬ ‫او را خیس کند تا احساس گرمای او را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬هنگامی که نگهبانش به‬ ‫طور مداوم به او آب می‌پاشد و کام ً‬ ‫ال‬ ‫خیسش می‌کند «هوآ» سعی دارد‬

‫از نگهبانش دور شود و حتی برای‬ ‫جلوگریی از پاشیدن قطرات آب به‬ ‫صورتش دست‌هایش را جلوی صورتش‬ ‫نگه می‌دارد‪ .‬پاندا‌های غول‌پیکر‪ ،‬در‬ ‫چنی از درختان بامبو تغذیه می‌کنند و‬ ‫حیوانات دوست‌داشتنی و نادری هستند‬ ‫که در همه کشور‌ها طرفداران زیادی‬ ‫دارند‪ .‬پاندا‌ها جزو گونه‌‌های در خطر‬ ‫انقراض هستند و تعداد آنها کمرت از‬ ‫‪ 2000‬عدد در جهان است‪ .‬پاندا‌های‬ ‫در اسارت عالوه بر برگ‌های درختان‬ ‫بامبو‪ ،‬از تخم‌مرغ‪ ،‬عسل‪ ،‬ماهی‪ ،‬پرتقال‬ ‫و موز نیز تغذیه می‌کنند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایران‬


‫ا ی��ر ا ن‬

‫زیباترین راه آهن کش��ور‬ ‫به بهره برداری می‪ ‬رسد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫این‌که راه آهن قزوین ‪ -‬رشت سال‬ ‫آینده به پایان می‌رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه آهن برقی تربیز ‪ -‬آذرشهر به پایان‬ ‫رسیده اما هنوز افتتاح رسمی نشده است‪.‬‬ ‫عبدالعلی صاحب محمدی در خصوص‬ ‫زمان اتمام راه آهن قزوین ‪ -‬رشت‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تالش داریم تا در هفته‬ ‫دولت سال آینده در قالب پروژه مهر‬ ‫ماندگار این پروژه به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی بابیان این‌که این پروژه یکی از‬ ‫دیدنی‌ترین و زیباترین پروژه‌ها در شبکه‬ ‫ریلی کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬این مسری‬ ‫از قزوین تا رشت ‪ 185‬کیلومرت است‬ ‫که زیرسازی آن ‪ 70‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته است و هم‌اکنون در‬ ‫حال آماده‌سازی برای شروع عملیات‬ ‫روسازی هستیم‪.‬‬

‫مدیرعامل شرکت راه آهن این پروژه‬ ‫را در راستای کریدور شمال ‪ -‬جنوب‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این مسری ‪22‬‬ ‫کیلومرت تونل و‪ 17‬کیلومرت پل وجود دارد‬ ‫و تاکنون هم ‪ 350‬میلیارد تومان در این‬ ‫پروژه هزینه شده است‪.‬‬ ‫صاحب محمدی تصریح کرد‪ :‬این مسری‬ ‫از رشت به آستارا می‌رود وکریدور شمال‬ ‫جنوب تکمیل می‌شود ضمن آن‌که مسری‬ ‫کریدور غرب هم در محدوده کرمانشاه‬ ‫ خسروی فعال است و تا دو سال‬‫آینده به پایان می‌رسد‪ .‬وی در خصوص‬ ‫زمان افتتاح قطار برقی تربیز ‪ -‬آذرشهر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این پروژه به پایان رسیده‬ ‫اما هنوز افتتاح رسمی نشده است ضمن‬ ‫آن‌که سرمایه‌گذار خارجی از کشور‬ ‫روسیه روی این پروژه کارکرده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایران‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪27‬‬


732

ertebat ae

28


29

ertebat ae

732


‫ف‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫اقردی‪ ،‬ساز مردم وچه و بازار‬

‫مش��اهیر‬

‫ایرج قادری‪ ،‬کارگردان و بازیگر قدیمی‬ ‫سینمای ایران ‪ ۱۷‬اردیبشت ماه پس از‬ ‫مدت‪ ‬ها دست و پنجه نرمکردن با بیماری‬ ‫سرطان ریه در سن ‪ ٧٧‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫او یکی از پرکارترینکارگردانان و بازیگران‬ ‫سینمای ایران بود‪.‬‬ ‫فیلم‪ ‬های او عموما مورد توجه جدی‬ ‫منتقدان قرار نمی گرفت‪ ،‬اما اغلب در‬ ‫جذب تماشاگران پرشمار به سینماها موفق‬ ‫بود و می‪ ‬توانست آنها را راضی روانه خانه‬ ‫کند‪ .‬او فعالیت سینمایی خود را پس از نیمه‬ ‫کاره رها کردن تحصیالتش در دانشکده‬ ‫داروسازی دانشگاه تهران‪ ،‬در ‪ ٢٠‬سالگی‬ ‫(‪ )۱۳۳۴‬و با بازی در فیلم «چهار راه‬ ‫حوادث» بهکارگردانی ساموئل خاچیکیان‬ ‫آغاز کرد‪ ،‬سپس به کارگردانی روی آورد‬ ‫و در سال ‪ ١٣٤٤‬نخستنی فیلم خود «داغ‬ ‫ننگ» را به روی پرده فرستاد‪ .‬فیلمی که‬ ‫احمد شاملو نیز در نگارش فیلمنامه آن‬ ‫با قادری همکاری کرد‪ .‬این فیلم به دلیل‬ ‫بی‪ ‬تجربگی قادری و عدم شناخت شاملو‬ ‫از مدیوم سینما‪ ،‬اثری موفقی ازکار در نیامد‬ ‫و درگیشه شکست خورد‪.‬‬ ‫علریغم شکست تجاری فیلم نخست‪،‬‬ ‫قادری با بازی در فیلم پرفرورش «کوچه‬ ‫مردها» (‪ )۱۳۴۹‬جایگاه خود را در سینمای‬ ‫ایران تثبیت کرد‪ .‬او ‪ ٤٠‬فیلم را کارگردانی‬ ‫کرد که ‪ ٢٦‬تا از آنها مربوط به سال‪ ‬های‬ ‫قبل از انقالب و ‪ ١٤‬تای بعدی مربوط به‬ ‫سال‪ ‬های پس از انقالب می‪ ‬شوند‪ ،‬عالوه‬ ‫برکارگردانی او در بسیاری از این فیلم‪ ‬ها‬ ‫بازی همکرد‪.‬‬ ‫قادری طی حدود نیم قرن حضور در‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬در مجموع در ‪ ٧٢‬فیلم (با‬ ‫کارگردانی خودش یا سایر کارگردانان)‬ ‫نقش آفرینی کرد‪ .‬الگوی ثابت سینمای‬ ‫قادری پیش از انقالب همان الگوی رایج‬ ‫و پر بیننده فیلم فارسی بود‪ ،‬در اغلب این‬ ‫فیلم‪ ‬ها تم اصلی ناموس پرستی و انتقام‪،‬‬ ‫سرقت و قاچاق‪ ،‬زد و خورد میان رفقا یا‬ ‫اختالف پدر و پسر‪ ،‬و یا خواهر ‪ /‬برادر‬ ‫‪ /‬فرزند گمشده‪ ‬ای است که قهرمان در‬ ‫جستجوی اوست‪ ،‬اما همنی تم‪ ‬های تکرار‬ ‫شونده در میان مردم بسیار پر طرفدار بودند‬ ‫و اغلب فروش فیلم را تضمنی می‪ ‬کردند‪.‬‬ ‫با باالگرفنت موج قیصر‪ ،‬سینمای عامه پسند‬ ‫ایران نیزکمکم در راستای ذائقه مردم تغیری‬ ‫کرد و پر از داستان هایی در مورد عصیان‬ ‫‪30‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫قهرمانان زخم خورده شد‪ ،‬تغیریی که به‬ ‫وضوح در فیلم‪ ‬های قادری (چه آنها که‬ ‫به عنوان بازیگر در آن حضور داشته و‬ ‫چه آنها که کارگردانی کرده است) نیز دیده‬ ‫می‪ ‬شود‪ .‬شاهراه زندگی (‪ ،)۱۳۴۷‬سوگند‬ ‫سکوت (‪ ،)۱۳۴۸‬برای که قلب‏ها می‏تپد‬ ‫(‪ ،)۱۳۵۰‬نقره‏داغ (‪ ،)۱۳۵۰‬بی‏حجاب‬ ‫‏(‪ ،)۱۳۵۲‬قفس (‪ ،)۱۳۵۳‬رفیق (‪،)۱۳۵٤‬‬ ‫بت (‪ ،)۱۳۵۵‬سینه‏چاک (‪ ،)۱۳۵۵‬پشت‬ ‫و خنجر (‪ ،)۱۳۵۶‬دو لکه عشق (‪،)۱۳۵۶‬‬ ‫سرسرپده (‪ ،)۱۳۵۶‬حکم تری (‪ )۱۳۵۶‬را‬ ‫می‪ ‬توان از جمله شاخص ترین فیلم هایی‬ ‫خواندکه قادری پیش از انقالبکارگردانی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آخرین فیلم قادری در سال‌های پیش از‬ ‫انقالب «برادرکشی» (‪ ،)١٣٥٧‬نسخه‪ ‬ای‬ ‫ایرانی از داستان «رومئو و ژولیت» بود که‬ ‫همزمان با بروز انقالب به همراه تعدادی‬ ‫دیگر از آثار آماده نمایش بایگانی شد‪،‬‬ ‫اما یک سال بعد و با استفاده از اختالف‬ ‫سلیقه‪ ‬های موجود در سیاست فرهنگی‬ ‫کشور‪ ،‬فرصت نمایش یافت‪.‬‬ ‫برخی از مسئوالن سینمایی در همان زمان‬ ‫به قادری توصیهکردند به جهت «حساسیت‬ ‫هایی که روی او وجود دارد» سعی کند‬ ‫نامی از او در تیرتاژ فیلم هایی که در تولید‬ ‫آنها دخیل است وجود نداشته باشد‪ .‬اما‬ ‫او که مصمم بود جایگاهی در سینمای‬ ‫جدید بیابد با انتشار اعالمیه‪ ‬ای در روزنامه‬ ‫اطالعات از فیلم هاییکه پیش از انقالب‬ ‫ساخته بود فاصلهگرفت‪.‬‬ ‫مدتی پس از انتشار این اعالمیه بود که‬ ‫قادری فیلم نخستش «برزخی ها» (‪)١٣٦١‬‬ ‫را روی پرده برد‪ .‬در همان سال فیلم دیگری‬ ‫به نام «دادا» به کارگردانی قادری با تمی‬ ‫دهقانی ‪/‬حادثه‪ ‬ای روی پرده رفت‪ ،‬اما‬ ‫بخت با کارگردان و تهیه کننده یار بود و‬ ‫این فیلم که به ماجرای دفاع مردی ایالتی‬ ‫از نوعروسش در برابر تعرض ِ‬ ‫خان زورگو‬ ‫می‪ ‬پرداختهیچحساسیتیرابرنیانگیخت‬ ‫و پس از یک ماه اکران با فروشی خوب از‬ ‫روی پرده برداشته شد‪.‬‬ ‫دو سال بعد قادری «تاراج « را با موضوع‬ ‫قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ساخت‪ .‬فیلم‬ ‫که بر اساس ساختار فیلم‪ ‬های پرحادثه‬ ‫غربی ساخته شده بود‪ ،‬همانطور که انتظار‬ ‫می‪ ‬رفت به فروش بسیار خوبی دست‬ ‫یافت‪.‬‬

‫«می خواهم زنده بمانم» (‪ )١٣٧٣‬بازگشت‬ ‫دوباره قادری به سینما را رقم زد و با‬ ‫فروش چشمگریش ثابتکردکه اوکماکان‬ ‫می‪ ‬تواند تماشاگران را به سینما بکشاند‪.‬‬ ‫این فیلم که رسول صدرعاملی نگارش‬ ‫فیلمنامه آن را برعهده داشت‪ ،‬نام خود را‬ ‫از فیلمی آمریکایی وام گرفته بود‪ .‬فیلمنامه‬ ‫بر اساس داستان واقعی مرگ مشکوک‬ ‫یک نوجوان به نام «پدرام تجریشی» بود‬ ‫که نامادری اش اصلی ترین مظنون پرونده‬ ‫او به حساب می‪ ‬آمد و در زمان خود سر و‬ ‫صدای زیادی برپاکرده بود‪ .‬این موضوع به‬ ‫همراه انتخاب هوشمندانه بازیگران مطرح‬ ‫آن زمان در نقش‪ ‬های اصلی فیلم‪ ،‬بسیاری‬ ‫را به سینماهاکشید‪.‬‬ ‫پس از «می خواهم زنده بمانم» قادری تا‬ ‫سال ‪ ٨٩‬در فاصله هر یکی دو سال یک‬ ‫فیلم ساخت و مجموعا در این سال‪ ‬ها ده‬ ‫فیلم از او روی پرده رفت‪ ،‬از جمله «طوطیا»‬ ‫ملودرام دیگری که با بهره گریی از نقش‬ ‫آفرینی «شقایق فراهانی» و «فریربز عرب‬ ‫نیا» به فروش قابل توجهی دست یافت‪.‬‬ ‫«سام و نرگس» یکی دیگر از فیلم‪ ‬های‬ ‫قادری بود که در سال‪ ‬های باب شدن‬ ‫فیلم‪ ‬های جوانانه‪/‬عاشقانه پای جوانی‬ ‫خوش قیافه‪ ،‬یعنی محمد رضا گلزار را به‬ ‫سینما بازکرد و فروش نسبت ًا خوبی داشت‪.‬‬ ‫گلزار در سینما ماندگار شد و قادری همواره‬ ‫به قابلیت خود در کشف و معرفی این‬ ‫ستاره بالید‪ .‬پس از آن «آکواریوم» ‪ -‬که‬ ‫بیشرت آن در ترکیه فیلمربداری شده بود ‪-‬‬ ‫به علت حضور ستارگان روز سینمای ایران‬ ‫زوج‬ ‫و خصوصا روبروی هم قرارگرفنت ‪ِ -‬‬ ‫ِ‬ ‫پولساز آن سال ها‪« ،‬مهناز افشار» و «امنی‬

‫حیایی» بینندگان بسیاری یافت‪ .‬آکواریوم‬ ‫که از ساختی نسبت ًا خوب برخوردار بود‬ ‫توانست توجه تعدادی از منتقدان را نیز به‬ ‫خود معطوفکند‪ .‬به عالوه در «آکواریوم»‬ ‫قادری برای نخستنی بار پس از دورانیکه از‬ ‫ادامه بازیگری بازمانده بود‪ ،‬روی پرده ظاهر‬ ‫شد و ایفای یکی از نقش‪ ‬های فیلمش را‬ ‫خود بر عهده گرفت‪ .‬به این ترتیب اوکه تا‬ ‫پیش از انقالب در ‪ ٦٥‬فیلم بازیکرده بود‪،‬‬ ‫پس از حدود دو دهه غیبت از پرده سینماها‪،‬‬ ‫در «آکواریوم» و بعد از آن در ‪ ٧‬فیلم دیگر‬ ‫ظاهر شدکهکارگردانی ‪ ٦‬تا از آنها را نیز خود‬ ‫بر عهده داشت‪ .‬آخرین نقش او پیش از‬ ‫آکواریوم در «پنجمنی سوار سرنوشت» پس‬ ‫از سی سال در سال ‪ ٨٩‬روی پرده رفت‪.‬‬ ‫در نخستنی فیلم‪ ‬های پس از انقالب او‪،‬‬ ‫تنها ظاهر قهرمانان اندکی تغیریکرده بود‪،‬‬ ‫اما همان مدل سینمایی قبلی به تماشاگران‬ ‫ارایه شد و بینندگان خود را هم یافت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب او ضمن وفق دادن خود با سیستم‬ ‫جدید‪ ،‬موفق شد دوران ممنوعیت را پشت‬ ‫سر بگذارد و در سال‪ ‬های بعد از انقالب‬ ‫نیز ‪ ٨‬فیلم به کارنامه خود بیافزاید و نام‬ ‫خود را به عنوان یکی از موفق ترین تجاری‬ ‫سازهای سینمای ایران به ثبت برساند‪،‬‬ ‫کارگردانیکه می‪ ‬توانگفت به جز مواردی‬ ‫اندک از منتقدان روی خوش ندید‪ ،‬اما نام‬ ‫خود را در ذهن تماشاگران ایرانی برای‬ ‫همیشه ثبتکرد‪.‬‬ ‫شاید اگر مراسم خاکسپاری اش بدون‬ ‫اعالم قبلی انجام نمی شد‪ ،‬حضور‬ ‫طرفداران او در بدرقهکارگردان می‪ ‬توانست‬ ‫به خوبی میزان عالقه آنها به سینمای ایرج‬ ‫قادری را به نمایش بگذارد‪.‬‬


31

ertebat ae

732


732

ertebat ae

32


‫اقتص��ادی‬

‫هر ‪ 5‬ایرانی یک خودرو‬ ‫آخرین آمار و اطالعات منتشر شده نشان می‌دهد تقریب ًا به ازای هر پنج نفر‬ ‫یک دستگاه خودرو در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫براساس آخرین اطالعات به دست آمده از سرشماری اخری‪ ،‬جمعیت ایران به حدود‬ ‫‪ 75‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬از سوی دیگر رییس پلیس راهور ناجا نیز چندی پیش‬ ‫خرب داد که تعداد خودروهای موجود درکشور از مرز ‪ 15‬میلیون دستگاهگذشته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب می‌توان با تقسیم این دو عدد بر هم نتیجه گرفت که در حال حاضر به‬ ‫ازای هر پنج ایرانی یک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد می‌کند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر استانداردهای جهانی براساس تعداد خودرو در هرکشور به ازای هر هزار‬ ‫نفر است که این شاخص نیز برای ایران به ‪ 200‬دستگاه خودرو می‌رسد‪ .‬در همنی‬ ‫حال پیش‌بینی شده که تعداد خودروهای موجود در کشور تا پایان دهه ‪ 90‬به بیش از‬ ‫‪ 30‬میلیون دستگاه خواهد رسید‪ .‬براساس آمار سال ‪ ،2010‬ایران از نظر شاخص سرانه‬ ‫خودرو که همان تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر است‪ ،‬در بنی ‪ 138‬کشور جهان‬ ‫با عدد ‪ 175‬دستگاه در رده ‪ 61‬قرارگرفت‪ .‬باالترین سرانه خودرو در جهان متعلق به‬ ‫کشور موناکو به تعداد ‪ 836‬دستگاه است‪ .‬کشورهای آمریکا و لیخنت اشتاین نیز به‬ ‫ترتیب با ‪ 828‬و ‪ 796‬دستگاه در رده‌های دوم و سوم قرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫براساس آخرین آمار جهانیکه مربوط به سال ‪ 2008‬است‪ ،‬در بنیکشورهای خاورمیانه‬ ‫از نظر شاخص سرانه خودرو قطر با ‪ 724‬دستگاه اول بوده و بحرین با ‪ 509‬وکویت‬ ‫با ‪ 507‬دستگاه دوم و سوم هستند‪ .‬همچننی سرانه خودرو در کشورهای لبنان ‪،434‬‬ ‫عربستان سعودی ‪ ،336‬اسرائیل ‪ ،313‬امارات ‪ 313‬و عمان ‪ 225‬دستگاه است‪ .‬ترکیه‬ ‫نیز پائنی‌تر از ایران با سرانه ‪ 138‬دستگاه قرارگرفته است‪ .‬اطال‌عات تاریخی نشان‬

‫می‌دهد در سال ‪ 1355‬به ازای هر ‪ 202‬نفر تنها یک خودرو در کشور موجود بوده‬ ‫است‪ ،‬یعنی تعداد خودروی موجود در کشور به ازای هر هزار نفر فقط پنج دستگاه‬ ‫بوده که این نسبت در سال ‪ 1375‬به تعداد یک دستگاه به ازای هر ‪ 483‬نفر یا دو‬ ‫دستگاه به ازای هر هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫پس از سال ‪ 1375‬با جهش در تولید خودرو از ‪ 51‬هزار و ‪ 723‬دستگاه در سال ‪1350‬‬ ‫به ‪ 278‬هزار و ‪ 62‬دستگاه در پایان سال ‪ ،1378‬نسبت سرانه آن (تعداد خودرو به‬ ‫ازای هر هزار نفر) افزایش یافت به طوریکه این نسبت در سال ‪ 1380‬به ‪ 62‬دستگاه‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1381‬به ‪ 69‬دستگاه‪ ،‬در سال ‪ 1382‬به ‪ 79‬دستگاه‪ ،‬در سال ‪ 1383‬به ‪9‌ 0‬‬ ‫دستگاه‪ ،‬در سال ‪ 1384‬به ‪ 113‬دستگاه و در سال ‪ 1385‬به ‪ 127‬دستگاه به ازای هر‬ ‫هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایران‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪33‬‬


‫ح��وادث‬

‫دختر دانشجو از یک مرد هنرمند شکایت کرد‬ ‫این دخرتکه دانشجوی فیزیک هسته‌ای است‪.‬‬ ‫هرگز تصور نمی‌کرد روزی یک هرنمند را متهم به‬ ‫دزدی میلیونی کند‪.‬‬ ‫روز ‪ 21‬فروردین سال جاری دخرت جوانی در حایل که‬ ‫ناراحت بود به شعبه ‪ 5‬بازپرسی دادسرای الهیه تهران‬ ‫رفت‪ .‬وی وقتی در برابر بازپرس نیک‌صفت ایستاد‬ ‫گفت‪‌:‬دانشجوی سال دوم فیزیک هسته‌ای هستم از آنجا‬ ‫که در دوران کودکی عالقه زیادی به بازیگری داشتم و‬ ‫آرزوی همیشگی‌ام این بود که روزی بازیگر شوم برای‬ ‫دادن تست بازیگری به یک دفرت سینمایی رفته و به‬ ‫عنوان پرستار به ایفای نقش پرداختم و توانستم در این‬ ‫تست موفق شوم‪.‬‬ ‫این دخرت دانشجو که بشدت متأثر شده بود‪ .‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در دفرت سینمایی با مردی هرنمند آشنا شدم که همه وی‬

‫‪34‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫را می‌شناختند و جالب این که وی چندین بار تلفنی به‬ ‫من پیشنهاد ازدواج داد‪ .‬از آنجا که عالقه‌مند بودم ادامه‬ ‫تحصیل بدهم ازدواج با وی را نپذیرفتم اما این مرد‬ ‫هرنمند اصرار به ازدواج داشت‪ .‬تا این که ‪ 19‬فروردین‬ ‫امسال برای دیدن فیلمی به سینما تجریش رفتم و در‬ ‫آنجا به طور اتفاقی با همان مرد روبه‌رو شدم‪ .‬برای انجام‬ ‫کاری از وی خواهش کردم چند دقیقه کیفم را امانت نزد‬ ‫خود نگهدارد سپس از این مرد هرنمند دور شدم‪ .‬دقایقی‬ ‫بعد وقتی برگشتم متوجه شدم در کیفم باز است اما شکی‬ ‫نکردم که او به کیفم دستربد زده باشد‪ .‬همان روز وقتی‬ ‫به خانه‌مان رفتم پدرم گفت که سه میلیون تومان پول به‬ ‫کارتم واریزکرده است!‬ ‫وقتی حسابم را چک کردم متوجه شدم که همان لحظه‌ای‬ ‫که کیف را امانت به مرد هرنمند داده‌ام‪ ،‬سه میلیون تومان‬ ‫ازکارتم به کارت دیگری واریز شده است‪.‬‬

‫بالفاصله به او زنگ زدم مدعی شد که کارت مرا‬ ‫اشتباهی به جای کارت خود برداشته است‪ ،‬به من قول‬ ‫دادکه پولم را برگرداند‪ .‬هفته‌‌ها از این ماجرا گذشت اما‬ ‫خربی از پولم نشد وقتی به اوگفتم که شکایت می‌کنم‪،‬‬ ‫مرا به قتل تهدیدکرد وگفت که اص ً‬ ‫ال از حساب من هیچ‬ ‫پویل برداشت نکرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این در حایل است که فیلم ضبط شده توسط‬ ‫دوربنی مداربسته بانک چهره او را به وضوح نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش؛ با ادعا‌های عجیب این دانشجوی‬ ‫دخرت‪ ،‬بازپرس نیک‌صفت دستور داد تا مرد هرنمند برای‬ ‫بازجویی به دادسرا احضار شود تا پرده از ماجرای این‬ ‫دستربد ‪ 3‬میلیونی در دنیای هرنمندان برداشته شود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایران‬


‫نمایشگاه‪ ‬های دبی در ماه مه ‪2012‬‬

‫نمایشگاه ابزارآالت و سخت افزار خاورمیانه ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 10 - 8 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪18:00-10:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪Dubai International Convention and Exhibition Centre‬‬ ‫‪Hall 5, 6‬‬ ‫نمایشگاه وکنفرانس ‪ - Vision X‬نور و چشم ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 10 - 8 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪18:00-10:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪Dubai International Convention and Exhibition Centre‬‬ ‫ ‪Sheikh Saeed Hall 2, Sheikh Saeed Hall 3‬‬ ‫ ‬ ‫فروشگاه عربی ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 10 - 8 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪18:00-10:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪Dubai International Convention and Exhibition Centre‬‬ ‫‪Halls 7, 8‬‬ ‫نمایشگاه هتلداری ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 17 - 15 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪18:00-10:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪Dubai International Convention and Exhibition Centre‬‬ ‫‪Halls 3, 4, 5, 6, 7, 8‬‬

‫نمایشگاه‪ ‬های ابوظبی در ماه مه‪2012‬‬

‫نمایشگاه بازار عربی ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 12 -1 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪24:00-17:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪ Hall 8‬و ‪The Abu Dhabi National Exhibition Centre، 9‬‬ ‫نمایشگاه کارت اعتباری و پول خاورمیانه ‪2012‬‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 16 -15 :‬مه ‪2012‬‬ ‫ساعت کار نمایشگاه‪17:00-10:00 :‬‬ ‫محل برگزاری‪:‬‬ ‫‪ Hall 5‬و ‪The Abu Dhabi National Exhibition Centre، 6‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪35‬‬


732

ertebat ae

36


‫ح��وادث‬

‫مادر و دختر در یک قدمی مرگ‬ ‫به گزارش «جام‌جم»‪ ،‬چند شب پیش مردی با مرکز‬ ‫فوریت‌های پلیسی ‪ 110‬شهریار در غرب استان تهران‬ ‫تماس گرفت و خرب داد مرد معتادی به‌ زور وارد‬ ‫خانه زن همسایه‌اش شده و قصدکشنت اعضای آن‬ ‫خانواده را دارد‪.‬‬ ‫دقایقی بعد از این تماس‪ ،‬مأموران به محل حادثه اعزام‬ ‫و در تحقیق از همسایه‌ها متوجه شدند شوهر سابق زن‬ ‫همسایه چاقو به دست وارد خانه او شده و پسرش را‬ ‫کتک زده و قصدکشنت دیگر اعضای خانواده را دارد‪.‬‬ ‫مأموران محل را محاصره کرده و به مرد میانسال اخطار‬ ‫دادندگروگان‌ها را رها و خود را تسلیم کند‪.‬‬ ‫مرد گروگانگریکه خود را در محاصره پلیس دید‪ ،‬از طریق‬ ‫پشت‌بام یکی از همسایه‌ها وارد خیابان شد‪ .‬در همنی‬ ‫موقع مأموران او را تعقیب و دستگریکردند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد‪ ،‬مأموران زن میانسال و دخرتش را نیزکه‬ ‫بشدت ترسیده و در یکی از اتاق‌ها زندانی شده بودند‪،‬‬ ‫نجات دادند‪ .‬این ‪ 2‬نفر همراه مرد دستگری شده برای‬ ‫تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند‪.‬‬

‫پدر معتاد همیشه مزاحم خانواده‌اش بود‬ ‫زن میانسال در اظهاراتش گفت‪ :‬چند سال پیش به دلیل‬ ‫اعتیاد شوهرم و نیز بدرفتاری‌هایش‪ ،‬از او جدا شدم‪ .‬چند‬ ‫هفته بعد از جدایی‪ ،‬مزاحمت‌های او شروع شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬او راه من و فرزندانمان را سد می‌کرد و‬ ‫با تهدید چاقو از ما پول می‌خواست‪ .‬حتی شماره تلفن‬ ‫همراه من و دیگر اعضای خانواده و نیز تلفن منزلمان‬ ‫را در اختیار مردان غریبه قرار می‌داد تا برای ما ایجاد‬ ‫مزاحمت کنند‪.‬‬

‫مادر و دخرت در یک قدمی مرگ بودند‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬شوهر سابقم که موادمخدر زیادی مصرف‬ ‫کرده بود‪ ،‬من و دخرتمان را بشدت کتک زد و قصد‬ ‫داشت ما را بکشدکه همسایه‌ها به مأموران اطالع دادند‬ ‫و ما نجات یافتیم‪ .‬در پی اظهارات این زن‪ ،‬دخرتش نیز‬ ‫گفته‌های او را تأیید و از پدرش به اتهام سوءقصد به‬ ‫جان خود‪ ،‬برادر و مادرش شکایت کرد‪.‬‬

‫ترس از حضور پدر معتاد‬ ‫آن شب شوهر سابقم در تماس تلفنی از پسرم خواست‬ ‫تا کارت عابربانک و شناسنامه‌اش را از خانه پدری‌اش‪،‬‬ ‫برایش بیاورد‪ .‬اما پسرم از او وحشت داشت و حاضر به‬ ‫این کار نشد‪.‬‬ ‫اوکه از این کار پسرم عصبانی بود‪ ،‬زنگ در را زد‪ ،‬اما از‬ ‫ترس در را باز نکردیم تا این که از باالی دیوار وارد خانه‬ ‫شد‪ .‬ابتدا به سراغ پسرم رفت و با چاقو به او حمله‌ور شد‬ ‫که من و دخرتم‪ ،‬پسرم را از دست او نجات دادیم و او‬

‫اعرتاف مرد معتاد‬ ‫متهم ـ در بازجویی گفت روز حادثه موادمخدر مصرف‬ ‫کرده بودم و برای گرفنت مدارک و کارت بانکی‌ام از‬ ‫پسرم‪ ،‬به خانه مادرش رفتم‪ .‬وقتی آنها مدارک را ندادند‪،‬‬ ‫عصبانی شده و در پی توهم ناشی از مصرف شیشه‪،‬‬ ‫می‌خواستم آنها را بکشم که دستگری شدم‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬متهم معتاد با قرار قانونی روانه زندان‬ ‫شد‪ .‬تحقیقات تکمیلی از او ادامه دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬جام جم آنالین‬

‫برای خرب دادن به خانواده‌ام خانه را ترک کرد‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪37‬‬


732

ertebat ae

38


39

ertebat ae

732


732

ertebat ae

40


41

ertebat ae

732


‫آم��وزش‬

‫‪ ۷‬راز درباره آشپزخانه‬

‫دانسنت این نکات به شما کمک می‪ ‬کند تا در شرایط خاص بتوانید با راه‬ ‫حل‪ ‬های ساده مشکالتی را که در طول روز در آشپزخانه جتربه می‪ ‬کنید‪،‬‬ ‫پشت سر بگذارید‪.‬‬ ‫• اگر بعد از پاک کردن بادمجان یا خرد‬ ‫کردن سبزی سرانگشتان وکف دست‪ ‬تان‬ ‫رنگی شده و رنگ پوست بادمجان یا‬ ‫سبزی را به خود گرفته است‪ ،‬پیش از آن‬ ‫که آن را با صابون بشویید با کمک پنبه‬ ‫آغشته به الکل یا آب ژاول دست‪ ‬های‪ ‬تان‬ ‫را پاک کنید‪.‬‬ ‫• اگر درون سطل نگهداری از برنج‪ ‬تان‬ ‫حشره‪ ‬های ریز و کوچک می‪ ‬بینید‪،‬‬ ‫برای از بنی بردن آن‪ ‬ها توصیه می‪ ‬کنیم‬

‫‪42‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫مقداری نمک البه الی برنج بپاشید‪ .‬اما‬ ‫حتم ًا مراقب باشید که هنگام استفاده از‬ ‫برنج آن را به خوبی بشویید‪.‬‬ ‫• برای پیشگریی از فاسد شدن سبزی‪ ‬های‬ ‫در یخچال مراقب باشید در موقع جابه جا‬ ‫کردن مواد غذایی حتم ًا گوشت و ماهی‬ ‫را جدا از سبزی‪ ‬ها و میوه‪ ‬ها قرار دهید‪.‬‬ ‫• ادویه‪ ‬ها و سبزی‪ ‬های معطر را همواره‬ ‫درون شیشه‪ ‬ها و ظروف در بسته نگاه‬

‫دارید‪ .‬نگهداری آن‪ ‬ها در ظروف در باز‬ ‫بو و عطر این گیاهان را از بنی می‪ ‬برد‪.‬‬ ‫• پس از سرخ کردن سری و پیاز در خانه‬ ‫برای از بنی رفنت بوی غذا می‪ ‬توانید از‬ ‫دانه‪ ‬های معطر قهوه و دارچنی استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫• برای پیشگریی از کپک زدن ترشی‬ ‫یا مربا کافی است مقداری گلرپ به‬ ‫ترشی و مقداری دارچنی به مربای خود‬

‫اضافه کنید‪ .‬این مواد به دلیل خاصیت‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ‬ای که دارند مانع از‬ ‫کپک زدن می‪ ‬شوند‪.‬‬ ‫• برای نچسبیدن سیب زمینی خرد شده‬ ‫به ماهیتابه هنگام سرخ شدن پس از‬ ‫داغ شدن روغن کمی نمک درون ظرف‬ ‫بریزید‪.‬‬


‫افل انمه حافظ‬

‫گر در س��رت ه��وای وصال اس��ت حافظا‬ ‫بای��د ک��ه خ��اک درگه اه��ل هنر ش��وی‬ ‫تعبری‪:‬‬ ‫بهرت اس���ت اول درکارها دق���تکنی و با عجله‬ ‫تصمیم نگریی‪ .‬با دوس���تان با تجرب���ه مراوده و‬ ‫رفت و آمدکن تا تجربه‪ ‬ی بیش�ت�ریکسبکنی‪.‬‬ ‫اگر ایمان داشته باشی از هیچ مشکلی در هراس‬ ‫نخواهی ب���ود‪ .‬خدا را در نظر بگری و به او توکل‬ ‫کن‪ .‬نا امیدی و یأس را از خود دورکن‪ .‬در وجود‬ ‫خود نگاه کن وکاستی‪ ‬ها و ضعف‪ ‬های خود را‬ ‫بشناس و آن‪ ‬ها را برطرفکن‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪43‬‬


732

ertebat ae

44


‫ح��وادث‬

‫نقشه ‪ 2‬پسر شیطان‬ ‫برای دختر ‪ 19‬ساله‬ ‫دو پسرکه با اغفال دخرتی ‪ 19‬ساله‪ ،‬وی‬ ‫را قربانی نیت شیطانی خود کرده بودند‪،‬‬ ‫دستگری شدند‪ .‬سرهنگ رسول النقی‌پور‪،‬‬ ‫رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی‬ ‫گفت‪ :‬دخرتی ‪ 19‬ساله با مراجعه به یکی‬ ‫از پاسگاه‌‌های ارومیه و تسلیم گزارشی‬ ‫مبنی بر این که توسط جوانی ‪ 22‬ساله‬ ‫اغفال شده است‪ ،‬خواستار رسیدگی به‬ ‫این ماجرا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با دستور قضایی‪ ،‬گروهی‬ ‫از کارآگاهان ابتدا تحقیق و بازجویی از‬ ‫دخرت جوان را آغازکردندکه مشخص شد‬ ‫پسری جوان ابتدا با ریخنت طرح دوستی‬ ‫و دادن وعده ازدواج وی را فریب داده و‬ ‫بعد از چندین بار تماس تلفنی و مالقات‬ ‫حضوری در کوچه و خیابان وی را به‬ ‫بهانه تفریح و گردش به کوچه باغی در‬ ‫اطراف ارومیه کشانده است‪ .‬سرهنگ‬

‫النقی‌پور خاطرنشان کرد‪ :‬این دخرت در‬ ‫بازجویی خود اظهار داشت پس از‬ ‫وارد شدن به کوچه باغ با حضور جوان‬ ‫دیگری داخل ساختمان و درخواست آنان‬ ‫مواجه شده و پی برده که همه عالقه‌‌های‬ ‫پسر جوان دروغنی بوده و وی با دادن‬ ‫پیشنهاد‌های واهی او را اغفال کرده بود‪.‬‬ ‫رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی با‬ ‫بیان این که هر دو جوان شیطان‌صفت‬ ‫با استفاده از مشخصات ظاهریشان که‬ ‫توسط دخرت جوان به پلیس ارایه شده‬ ‫بود‪ ،‬دستگری و تحویل دادسرا شدند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دخرتان جوان نباید با اعتماد‌های‬ ‫نسنجیده زمینه برخی جرایم را برای افراد‬ ‫فاسد مهیا کنند و باید دقت داشته باشند‬ ‫تا پیشنهاد ازدواج از طرف هر فردی به‬ ‫صورت مشروح و معقول توسط خانواده‬ ‫آنها صورت گرید‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪45‬‬


732

ertebat ae

46


47

ertebat ae

732


732

ertebat ae

48


‫خ��ودرو‬

‫‪ CES 2012‬عرض اندام خودروی الکتریکی ‪Fisker Karma‬‬

‫بیش از چند دهه از زمانی که برای نخستنی بار موضوع‬ ‫تولید خودرویی که برای حرکت نیاز به سوخت‪ ‬های‬ ‫فسیلی نداشته باشد‪ ،‬می‪ ‬گذرد‪ .‬از آن زمان تا کنون‪،‬‬ ‫طرح و ایده‪ ‬های متفاوتی از طراحان و سازندگان‬ ‫اتومبیل ارایه شده اما اوج این تالشها درنهایت به تولید‬ ‫خودروهای هیربید (دارای سوخت دوگانه به صورت‬ ‫همزمان مث ً‬ ‫ال بنزینی‪/‬برقی) منجر شده است که از منظر‬ ‫مدافعان محیط زیست‪ ،‬ایده آل نیست‪ .‬اما در این‬ ‫میان ‪ ،Fisker Karma‬بر ساخت خودرو با نریوی‬ ‫محرکه الکرتیکی و ظاهری کام ً‬ ‫ال اسرپت و مجلل تمرکز‬ ‫کرده است‪ .‬در ادامه‪ ،‬نگاهی مصور به قابلیتهای این‬ ‫خودروی جذاب خواهیم انداخت‪.‬‬

‫‪ Fisker Karma‬خودرویی برقی است که نمایشگاه‬ ‫‪ CES‬را به عنوان اولنی ایستگاه از تور نمایشی خود‬ ‫به دور آمریکا انتخاب کرده است‪ .‬در نمایشگاه امسال‪،‬‬ ‫این شانس به ما داده شد که از نزدیک نگاهی به‬ ‫امکانات لوکس این خودرو از داخل و بریون آن داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به دلیل ارتفاع کمی که این خودرو اسپورت‬ ‫دارد با نشسنت در آن احساس می‪ ‬کنید که روی زمنی‬ ‫نشسته اید‪ .‬تزئینات داخل اتاق که از چرمی مخصوص‬ ‫ساخته شده‪ ،‬بسیار چشمگری است و با نمای کلی‬ ‫خودرو همخوانی دارد‪.‬‬ ‫پنل‪ ‬های نوری سقف‪ ،‬طراحی فوق العاده‪ ‬ای دارند‬ ‫و عملکرد آنها از آنچه در خودرو ‪ Prius‬تویوتا بکار‬

‫گرفته شده‪ ،‬بیشرت است‪ .‬این پنل‪ ‬های خورشیدی نه‬ ‫تنها وظیفه شارژ باتریها را برعهده دارند بلکه در‬ ‫روزهای آفتابی و زمانی که خودرو پارک است‪ ،‬داخل‬ ‫اتومبیل را خنک نگه می‪ ‬دارند‪.‬‬ ‫باتری این خودرو در هربار شارژ کامل‪ ،‬می‪ ‬تواند‬ ‫مسافتی حدود ‪ 80‬کیلومرت را طی کند‪ .‬البته اخری ًا‬ ‫باتری‪ ‬های برخی از خودروهای فروخته شده این‬ ‫شرکت دچار مشکالتی شده و شرکت را برای پیشگریی‬ ‫از خطر آتش سوزی احتمایل مجبور به تعویض ‪50‬‬ ‫دستگاه از آنها کرده است‪ .‬اما کارشناسان شرکت در‬ ‫حال کار بر روی رفع این مشکل هستند‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪49‬‬


‫ورزش��ی‬

‫بازداشت سی‌نفر در پرونده‬ ‫تبانی در فوتبال ایتالیا‬ ‫دادستانی ایتالیا درباره تبانی در بیش از بیست‬ ‫باشگاه فوتبال ایتالیا تحقیق می‌کند‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال ایتالیا هم اعالم کرده که ‪ ۶۱‬نفر از‬ ‫جمله ‪ ۵۲‬بازیکن فعلی باشگاه‌های این کشور‪ ،‬باید به‬ ‫اتهامات مربوط به تبانی پاسخ دهند‪.‬‬ ‫در طول سال گذشته بیش از سی نفر به جرم تبانی‬ ‫بازداشت شده‌اند و بازرسان در حال تحقیق بر روی‬ ‫نتایج «مشکوک» ‪ ۳۳‬بازی هستند‪.‬‬ ‫این بازرسی مانند آنچه در سال ‪ ۲۰۰۶‬اتفاق افتاد و‬ ‫منجر به سقوط یوونتوس به دسته پاینی وکاهش امتیاز‬ ‫از چند باشگاه بزرگ مانند میالن شد‪ ،‬ممکن است به‬ ‫محاکمه‌ای پرهزینه ختم شود‪.‬‬ ‫ادعای «گل به خودی»‬ ‫بازرسان چهار ماه است اتهامات بازیکنانی را بررسی‬ ‫می‪ ‬کنند که با بنگاه‌های شرط‌بندی در دستکاری و‬ ‫تغیری نتایج مسابقات همکاری می‌کرده‌اند‪« :‬اغلب‬ ‫بازی‌های مشکوک به تبانی مربوط به سری ب هستند‬

‫‪50‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫اما تعدادی از مسابقات سری آ هم تحت بررسی‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۲‬باشگاهی که نام آنها برده شده‪ ،‬سه باشگاه‬ ‫آتالنتا‪ ،‬نووارا و سیه نا در سری آ حضور دارند‪.‬‬ ‫اتهامات مطرح شده در این پرونده به مسابقات فصل‬ ‫پیش سری ب مربوط است‪ .‬آندرا ماسیللو‪ ،‬بازیکن‬ ‫پیشنی باری که سال گذشته در سری آ حضور داشت‪،‬‬ ‫اخری ًا گفته است که در قبال دریافت ده‌ها هزار یورو‪ ،‬به‬

‫تیم خود گل زده بود‪.‬‬ ‫در میان ‪ ۶۱‬نفری که مظنون به تبانی هستند‪ ،‬سه مربی‪،‬‬ ‫چهار نفر از کارکنان باشگاه‌ها و دو بازیکن سابق نیز‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫در دو پرونده مطرح تبانی در فاصله تابستان تا پایان‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬کریستیانو دانی‪ ،‬بازیکن پیشنی تیم‬ ‫ملی ایتالیا‪ ،‬به سه سال و نیم و جوزپه سینیوری به ‪۵‬‬ ‫سال محرومیت محکوم شدند‪.‬‬


‫نیمه ابری‬

‫‪28‬‬

‫‪39‬‬

‫شنبه‬

‫یکشنبه ‪ 13‬می‬

‫آفتابی‬

‫‪28‬‬

‫‪39‬‬

‫دوشنبه ‪ 14‬می‬

‫آفتابی‬

‫‪29‬‬

‫‪38‬‬

‫سه شنبه ‪ 15‬می‬

‫آفتابی‬

‫‪29‬‬

‫‪37‬‬

‫چهارشنبه ‪ 16‬می‬

‫آفتابی‬

‫‪29‬‬

‫‪38‬‬

‫پنج شنبه ‪ 17‬می‬

‫آفتابی‬

‫‪29‬‬

‫‪36‬‬

‫می‬

‫آفتابی‬

‫‪26‬‬

‫‪34‬‬

‫جمعه‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫می‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪51‬‬


‫نیازمندیها‬ ‫خوانند گان محترم مجله ارتباط‬

‫جهت درج آگهی در قسمت نیازمندی‪ ‬های رایگان‬

‫برای روزهای شنبه حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر چهارشنبه‬ ‫و برای روزهای سه شنبه حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روزهای شنبه‬

‫هر هفته به شماره فکس‪04-3678091 :‬‬ ‫ارسال منایید و برای آگاهی از حنوه درج آگهی در نیازمندی‪ ‬های کادری تنها با شماره تلفن‪ 04-3670417 :‬متاس بگیرید‪.‬‬

‫نشریه ارتباط حق حذف‪ ‬یا تغییر متون ارسالی را برای خود محفوظ می‪ ‬دارد‬ ‫هر نیازمندی فقط ‪ 2‬بار در مجله به صورت رایگان چاپ خواهد شد‬ ‫سابقه کار توریستی آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫متفرقه‬

‫اتومبیل شورلت اویو‪ ،‬مدل ‪ 2004‬به فروش می‪ ‬رسد‪.‬‬

‫تلفن‪050-5782217 :‬‬

‫اتومبیل شورلت اویو‪ ،‬مدل ‪ ،2009‬سفیدرنگ‪ ،‬به فروش‬ ‫می‪ ‬رسد‪.‬‬

‫تلفن‪056-1306543 :‬‬

‫اتومبیل تویوتا اوالون‪ ،‬مدل ‪ ،2008‬رنگ سفید صدفی‬

‫به فروش می‪ ‬رسد‪.‬‬

‫تلفن‪050-1201243 :‬‬

‫آماده همکاری‬

‫آقایی مسلط به امور اداری آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫تلفن‪056-7899903 :‬‬

‫خانمی مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬عربی وکامپیوتر‪ ،‬با‬

‫تلفن‪050-9849107 :‬‬

‫خانمی دارای اقامت‪ ،‬مسلط به ساخت اسالیدهای‬

‫نمایشی آماده همکاری میباشد‪.‬‬

‫تلفن‪050-2062004 :‬‬

‫آقایی مسلط به امور اداری و تجاری آماده همکاری‬ ‫می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫به خانمی حسابدار‪ ،‬مسلط به انجام امور اداری‪ ،‬جهت‬

‫همکاری نیازمندیم‪.‬‬

‫‪psn@psn.ae‬‬

‫به خانمی دارای اقامت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی و‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬جهت همکاری در شرکت کار توریستی‬

‫نیازمندیم‪.‬‬

‫تلفن‪050-4852917 :‬‬

‫تلفن‪056-7899903 :‬‬

‫به آقا یا خانمی دارای اقامت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪،‬‬

‫تلفن‪050-2958523 :‬‬

‫توریستی نیازمندیم‪.‬‬

‫آقایی آشپز با تجربه آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫استخدام‬

‫به خانمی دارای اقامت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی و‬

‫کامپیوتر‪ ،‬جهت همکاری در بخش فروش نیازمندیم‪.‬‬

‫تلفن‪04-8863300 :‬‬

‫کامپیوتر و رزرواسیون جهت همکاری در شرکت‬ ‫تلفن‪04-4391700 :‬‬

‫به تعدادی خانم‪ ،‬دارای مدرک مربیگری شنا و ناجی‬

‫غریق جهت همکاری در استخر بانوان نیازمندیم‪.‬‬

‫تلفن‪055-6868908 :‬‬

‫به خانمی دارای اقامت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬اردو‬ ‫و عربی‪ ،‬با سابقه کار جهت همکاری نیازمندیم‪.‬‬

‫خامنی جهت تدریس خصوصی فیزیک آماده‬ ‫همکاری می باشد‪.‬‬

‫خامنی مدرس زبان فرانسه‪ ،‬فارغ التحصیل از فرانسه از‬ ‫مبتدی تا پیشرفته آماده همکاری می‪ ‬باشد‪0‬‬

‫به هم خانه آقا در منطقه رقه نیازمندیم‪.‬‬

‫خامنی جهت تدریس خصوصی کلیه دروس ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و‬ ‫دبیرستان آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫آقایی فوق لیسانس و دبیر مجرب‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬جهت تدریس‬ ‫خصوصی کتابهای عربی مقاطع راهنمایی‬ ‫و دبیرستان آماده همکاری می باشد‪.‬‬

‫تلفن‪050-5026706:‬‬

‫تلفن‪050-5097096:‬‬

‫تلفن‪055-6565015:‬‬

‫تلفن‪055-8123057:‬‬

‫تلفن‪050-1355106:‬‬

‫تلفن‪050-1738855:‬‬

‫خامنی جهت تدریس مکامله زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته‪،‬‬ ‫آیلتس‪ ،‬تافل و دروس مدارس انگلیسی آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫خامنی دبیر ریاضی جهت تدریس دروس ریاضی کلیه‬ ‫مقاطع مدارس ایرانی و خارجی آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫آقایـی جهت تدریـس خصوصـی‬ ‫نرم افزارهای حرفه‪ ‬ای فتوشاپ‬ ‫و این دیزاین آماده همکاری‬ ‫می‪ ‬باشد‪.‬‬

‫خامنی جهت تدریس زبان انگلیسی‬ ‫کودکان از ‪ 4‬ماهگی و بانوان آماده‬ ‫همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫(دروس ‪ KG‬و مدارس)‬

‫تلفن‪050-8546710:‬‬

‫تلفن‪050-8895497:‬‬

‫آقایی استاد مجرب‪،‬جهت‬ ‫تدریس خصوصی‬ ‫پیانو‪،‬گیتار‪ ،‬درامز و سنتور‬ ‫آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫تلفن‪050-7051718:‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫تلفن‪050-7703919:‬‬ ‫خامنی جهت تدریس طراحی و‬ ‫نقاشی به کودکان زیر‪ 7‬سال‬ ‫آماده همکاری می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫تلفن‪050-8092280:‬‬

‫تلفن‪055-3400646 :‬‬

‫آقایی جهت تدریس‬ ‫گیتار‪ ،‬ویلن‪،‬‬ ‫سنتور‪،‬پیانو‪،‬‬ ‫ارگ‪ ،‬دف و‬ ‫کوک ریتم سازی‬ ‫آماده همکاری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تلفن‪050-7393076:‬‬


‫حکایت‬

‫داستان حکیم و پسر تنبل‬

‫داشت که از زیرکار درمی‌رفت و‬ ‫مردی پسر تنبلی‬ ‫یگرفت‪ .‬روزی او را نزد‬ ‫همه چیز را به شوخی م ‌‬ ‫یخواهم به این پسر من‬ ‫حکیم آورد وگفت‪ :‬از شما م ‌‬ ‫ست از این تنبلی و بی‌تفاوتی‌اش‬ ‫چیزی بگوییدکه د‬ ‫بقیه بچ ‌ههای این مدرسه به دنیای‬ ‫بر دارد و مثل‬ ‫واقعیت وکار و تالش برگردد‪.‬‬ ‫پسر نگاه کرد وگفت‪ :‬پسرم اگر‬ ‫حکیم با لبخند به‬ ‫پدرت می‌گوید زندگی سخت و‬ ‫تو همنی باشی که‬ ‫مقابلت هست‪ .‬آیا این را می‌دانی؟‬ ‫دشواری‬ ‫یش را باال انداخت وگفت‪ :‬مهم‬ ‫پسر تنبل شانه‌ها‬ ‫نیست؟‬ ‫آفرین به توکه چیزی برای گفنت‬ ‫حکیم با تبسم گفت‪:‬‬ ‫که می‌گویی را درشت روی این‬ ‫داری‪ .‬لطف ًا همینی‬ ‫رای اسرتاحت با پدرت چند روزی‬ ‫تخته بنویس و ب‬ ‫صبح روز بعد وقتی همه شاگردان‬ ‫میهمان ما باش‪.‬‬ ‫حانه دور هم جمع شدند حکیم به‬ ‫برای خوردن صب‬ ‫پسر تنبل غذای بسیارکمی بریزد‪.‬‬ ‫آشپزگفت که برای‬ ‫ری که فقط سر پایش نگه دارد‪.‬‬ ‫طو‬

‫او خوشحال و خندان نزد حکیم‬ ‫کافی غذا خورد‪.‬‬ ‫کم خود به شدت شاکی شده بود‬ ‫خوب شد راهی برای نجات از‬ ‫پسرکه از غذای‬ ‫آمد و گفت‪ :‬چه‬ ‫اعرتاض گفت‪ :‬این آشپز مدرسه‬ ‫و بعد خوشحال و خندان برای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نزد حکیم آمد‬ ‫گرسنگی پیدا کردم!‬ ‫رای من غذای بسیارکمی ریخت‪.‬‬ ‫شام خود به آشپزخانه برگشت‪.‬‬ ‫شما ب‬ ‫تأمنی‬ ‫حرفی بزند به نوشته‌ای که شب‬ ‫تعجب به حکیم نگاه کرد و از او‬ ‫که‬ ‫‪ ‬آن‬ ‫بی‬ ‫کیم‬ ‫ح‬ ‫پدر پسر تنبل با‬ ‫خته نوشته بود اشاره کرد وگفت‪:‬‬ ‫این به کار افتادن فرزندم چه بود؟‬ ‫قبل پسر روی ت‬ ‫پرسید‪ :‬راز‬ ‫دای بلند بخوان! حرفی است که‬ ‫این نوشته را با ص‬ ‫گفت‪ :‬او حق داشت بگوید مهم‬ ‫حکیم با خنده‬ ‫روی تخته نوشته شده بود‪ :‬مهم‬ ‫یزی که برای شما مهم بود و برای‬ ‫خودت نوشت ‌های‪.‬‬ ‫نیست! چون چ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ران‬ ‫گ‬ ‫سیار‬ ‫ب‬ ‫نیست! و این برای پسر تنبل‬ ‫ضر بودید تالش کنید‪ ،‬او به خاطر‬ ‫حفظ اهمیتش حا‬ ‫باره موقع ناهار غذای کمی تحویل‬ ‫همیشه شما بارکار او را بر دوش‬ ‫ظهرکه شد دو‬ ‫یاش و این که‬ ‫تنبل ‌‬ ‫بار پسر با اعرتاض همراه پدرش‬ ‫یکرد‪.‬‬ ‫برای نا مهم شمردنش پیدا م ‌‬ ‫این‬ ‫پسر تنبل شد‪.‬‬ ‫می‌گرفتید دلیلی‬ ‫ت‪ :‬من اگر همنی‌طوری کم غذا‬ ‫گرسنگی خودش برگشت فهمید‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫نزد حکیم آمد‬ ‫اما وقتی موضوع به‬ ‫بخورم که خواهم مرد‪.‬‬ ‫است و این‌جا دیگر جای بازی‬ ‫که اوضاع جدی‬ ‫خته اشاره کرد وگفت‪ :‬جواب تو‬ ‫بودن را فهمید و به خود تکانی‬ ‫حکیم دوباره به ت‬ ‫نیست‪ .‬معنی مهم‬ ‫یی‪.‬‬ ‫‌گو‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫یشه‬ ‫همنی است که خودت هم‬ ‫این به بعد عواقب کار و نظر او را‬ ‫داد‪ .‬شما هم از‬ ‫نبل زار و نحیف نزد حکیم آمد و‬ ‫برگردانید و بی‌جهت بار تنبلی او‬ ‫روز سوم پسر ت‬ ‫مستقیم به خودش‬ ‫بگویید اگر بخواهم غذای کافی‬ ‫ایی به دوش نکشید‪ .‬خواهید دید‬ ‫من‬ ‫گفت‪ :‬لطف ًا به‬ ‫را خودتان به تنه‬ ‫به دست آورم چه کارکنم؟‬ ‫اعمال ناپسندش مستقیم متوجه‬ ‫که وقتی ببیند نتیجه‬ ‫خانه رفت وگفت‪ :‬هر چه را آشپز‬ ‫مال درست برای او مهم می‌شوند‬ ‫حکیم به آشپز‬ ‫خودش می‌شود اع‬ ‫ده‪.‬‬ ‫ب‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ظهر‬ ‫می‌گوید تا‬ ‫چیز عالم برایش نامهم نمی‌شوند‪.‬‬ ‫و دیگر همه‬ ‫شپزخانه کارکرد و ظهر به اندازه‬ ‫پسر تنبل تا ظهر در آ‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪53‬‬


‫ورزش��ی‬

‫بازار داغ آدیداس به برکت رویدادهای بزرگ ورزشی‬

‫رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و بازی‌های‬ ‫المپیک لندن از منابع بزرگ درآمد شرکت آدیداس در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬هستند‪ .‬مقام‌های این کنسرن آلمانی پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند آدیداس در سال جاری رکورد جدیدی در درآمد‬ ‫بر جای بگذارد‪.‬‬ ‫آن‌طور که روبرت هایرن‪ ،‬رییس شرکت آدیداس می‌گوید‪،‬‬ ‫درآمد این کمپانی تولیدکننده‌ی لوازم ورزشی در سه‬ ‫ماهه‌ی نخست سال جاری میالدی ‪ ۲۳‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬این رشد درآمد با توجه به سال برگزاری‬ ‫المپیک لندن و مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا‬ ‫قابل پیش‌بینی بوده است‪.‬‬ ‫آدیداس پیش‌بینی می‌کند در طول سال ‪ ۲۰۱۲‬درآمد این‬ ‫شرکت به رکورد ‪ ۱ /۵‬میلیارد یورو برسد‪.‬‬ ‫این شرکت آلمانی تجهیزات ورزشی ‪ ۶‬تیم از ‪ ۱۶‬تیم‬ ‫فوتبال حاضر در مرحله‌ی نهایی جام ملت‌های اروپا را‬ ‫تأمنی می‌کند‪ .‬بدین ترتیب آدیداس از رقیب اصلی خود‬ ‫نایکی عقب‌تر است‪ .‬البته نایکی با احتساب قراردادهای‬ ‫شرکت انگلیسی "‪ "Umbro‬از آدیداس پیشی گرفته‬ ‫است‪ .‬نایکی در پائیز ‪ ۲۰۰۷‬آمربو را خرید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دو امید اصلی قهرمانی رقابت‌ها یعنی‬ ‫اسپانیا و آلمان طرف قرارداد شرکت آدیداس هستند‪.‬‬ ‫لباس ورزشی این دو تیم در صورت تحقق نتایج الزم‬ ‫می‌تواند سود سرشاری به صندوق آدیداس سرازیرکند‪.‬‬ ‫آدیداس در جام جهانی ‪ ۲۰۱۰‬آفریقای جنوبی حدود‬ ‫‪ ۱ /۵‬و در جام ملت‌های اروپا ‪ ۲۰۰۸‬در اتریش و سوئیس‬ ‫حدود ‪ ۱ /۳‬میلیارد یورو درآمد داشت‪.‬‬ ‫این شرکت آلمانی هنوز موضع مشخصی در مورد‬ ‫بایکوت بازی‌های جام ملت‌های اروپا در اوکراین اتخاذ‬ ‫نکرده است‪ .‬هایرن‪ ،‬رییس آدیداس می‌گوید‪« :‬ما برای‬ ‫امور ورزشی به اوکراین می‌رویم و تمرکز خود را بر این‬ ‫‪54‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫عرصه معطوف می‌کنیم‪».‬‬ ‫بسیاری از سیاستمداران ارشد اتحادیه‌ی اروپا‪ ،‬از جمله‬ ‫ژوزه مانوئل باروسو‪ ،‬رییس کمیسیون این اتحادیه‪ ،‬اخری ًا‬ ‫اعالم کردندکه برای دیدن بازی‌های جام ملت‌های اروپا‬ ‫(لهستان و اوکراین) به ورزشگاه‌های اوکراین نخواهند‬ ‫رفت‪ .‬این سیاستمداران با این اقدام به بازداشت یولیا‬ ‫تیموشنکو‪ ،‬رهرب اپوزیسیون اوکراین‪ ،‬اعرتاض می‌کنند‪.‬‬ ‫ریبوک لنگ لنگان می‌آید‬ ‫ریبوک‪ ،‬کنسرن آمریکایی تولیدکننده‌ی لوازم ورزشی که‬ ‫مالکیت آن به آدیداس تعلق دارد‪ ،‬یکی از بخش‌های‬ ‫کم‌سودده آدیداس است که در سه ماهه نخست سال‬ ‫جاری میالدی ‪ ۷‬درصد سود کمرت کسب کرده است‪.‬‬ ‫فروشگاه‌های ریبوک در هند یکی از مشکالت این‬ ‫کنسرن هستندکه قرار است ساختار تجاری آنها تغیریکند‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ریبوک می‌تواند ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو هزینه‬ ‫روی دست آدیداس بگذارد‪.‬‬

‫هند البته مهم‌ترین بازار آدیداس در آسیا نیست‪ .‬ژاپن‪،‬‬ ‫چنی و کره‌ی جنوبی بسیار مهم‌ترند‪ .‬اما ریبوک در هند‬ ‫به صورت سنتی بازار را در دست دارد‪ .‬این کنسرن‬ ‫آمریکایی هیچ جای دنیا به این اندازه موفق نیست‪.‬‬ ‫آدیداس در سال جاری یکی از بیشرتین درآمدها را در‬ ‫چنی کسب کرده است‪ .‬عایدی این شرکت در سه ماهه‬ ‫نخست سال جاری در چنی ‪ ۲۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در حایل که شرکت‌های کوچک تری همچون پوما‬ ‫(آلمانی) در چنی چندان موفق نبوده‌اند‪.‬‬ ‫المپیک لندن یکی دیگر از منابع بزرگ درآمد آدیداس‬ ‫خواهد بود‪ .‬این کنسرن در سه ماهه نخست سال ‪ ۲۰۱۲‬در‬ ‫بریتانیا ‪ ۱۹‬درصد رشد درآمد داشته است‪ .‬لوازم مورد‬ ‫نیاز برای دویدن در این مدت در بریتانیا ‪ ۱۶‬درصد بیشرت‬ ‫درآمد عاید آدیداس کرده‌اند‪.‬‬ ‫آدیداس پس از شرکت نایکی آمریکا‪ ،‬دومنی کنسرن‬ ‫بزرگ تولیدکننده‌ی لوازم ورزشی است‪ .‬این شرکت‬ ‫توپ‌های جام ملت‌های اروپا ‪ ۲۰۱۲‬را نیز تولید می‌کند‪.‬‬ ‫ریبوک و تیلور ِمید به آدیداس تعلق دارند‪.‬‬

‫هربرت هاینر‪ ،‬رییس آدیداس (راست) و ویسنته دلبوسکه‪ ،‬سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا‪ ،‬در مراسم معرفی "تانگو ‪ ،"۲۰۱۲‬توپ‬ ‫بازی‌های جام ملت‌های اروپا‬


55

ertebat ae

732


‫نرخ درهم در هفته‪ ‬ی گذشته‬

‫علم��ی‬

‫‪4700‬‬

‫ژنتیک و فشار روانی خطر ابتالی نوزاد به‬ ‫اسکیزوفرنی را افزایش می‌دهد‬

‫به نقل از نشریه ‪ ،Cell‬محققان مرکز‬ ‫مطالعات پزشکی جان هاپکیز با حمایت‬ ‫مایل انستیتوی ملی سالمت آمریکا‬ ‫تحقیقاتی را روی موشهای آزمایشگاهی‬ ‫و تعدادی از موشهای تغیری ژنتیک یافته‬ ‫انجام دادند‪.‬این پژوهشگران گروهی از‬ ‫موش‪ ‬های تازه متولد شده را از طریق‬ ‫جدا کردن آنها از مادران خود به مدت‬ ‫سه ساعت در طول ‪ 10‬روز‪ ،‬در معرض‬ ‫فشار روانی قرار دادند و سپس سلولهای‬ ‫عصبی آنها را بررسیکردند‪.‬‬ ‫این پژوهشگران دریافتند‪ :‬سلولهای‬ ‫عصبی موشهای در معرض فشار روانی‪،‬‬ ‫بزرگرت و از نظر ساختاری نامنظم بود‬ ‫و در آنها برجستگی‪ ‬های زیادی دیده‬ ‫می‪ ‬شد و همچننی تغیریاتی در سطح‬ ‫برخی آنزیم‪ ‬ها و هورمونها مشاهده شد‬ ‫که از احتمال ابتال به اسکیزوفرنی خرب‬ ‫می‪ ‬داد‪ .‬پژوهشگران همچننی مطالعاتی‬ ‫را برای تأیید این تحقیقات از ‪ 2961‬فرد‬ ‫مبتال به اسکیزوفرنی و افراد سالم دارای‬

‫‪56‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫عوامل ژنتیکی مستعد ابتال به این بیماری‪،‬‬ ‫به عمل آوردند‪ .‬نتایج این تحقیقات‬ ‫نشان داد‪ :‬میزان ابتال به اسکیزوفرنی‬ ‫در افراد دارای بعضی از عوامل ژنتیک‬ ‫مستعد ابتال به این بیماری نظری ژن‪ ‬های‬ ‫‪ DISC1‬و ‪ NKCC1‬که در معرض‬ ‫فشارهای روحی و روانی در سالهای اولیۀ‬ ‫زندگی نیز قرار داشته اند‪ ،‬یک و نیم برابر‬ ‫بیشرت از دیگران است‪ .‬اسکیزوفرنی یا‬ ‫اسکیزوفرنیا شای ‌ع ترین نوع روان‌پریشی‬ ‫استکه در صورتک ‌م توجهی می‌تواند‪،‬‬ ‫تبدیل به یک بیماری ناتوان‌کننده صعب‌‬ ‫العالج با عوارض ناخوشایند و خطرناک‬ ‫شود و در صورت توجه شایسته‪ ،‬تبدیل به‬ ‫یک بیماری قابلکنرتلگرددکه فرد مبتال‬ ‫می‌تواند به زندگی عادی و رضایت‌بخش‬ ‫ی و درون‌گرایی‌‬ ‫پیشنی بازگردد‪.‬دوری‌گزین ‌‬ ‫ت داد ‌ن انگیزه‌ها‪،‬‬ ‫ش از معمول‌‪ ،‬از دس ‌‬ ‫بی ‌‬ ‫ت یا بروز‬ ‫ت شدید هیجانا ‌‬ ‫محدودی ‌‬ ‫ی هیجانات‌‪ ،‬هذیان‌‪ ،‬توه ‌م و اختالل‌‬ ‫نابجا ‌‬ ‫تفکر از جمله عالیم این بیماری است‪.‬‬

‫‪4750‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪4350‬‬

‫پنج شنبه‬

‫چهارشنبه‬

‫سه شنبه‬

‫دو شنبه‬

‫یک شنبه‬

‫شنبه‬

‫‪4490‬‬

‫‪4520‬‬

‫‪4490‬‬

‫‪4570‬‬

‫‪4750‬‬

‫‪4560‬‬

‫ریال‬


‫علم��ی‬

‫آبنبات چوبی ضد سکسکه تولید شد!‬ ‫یک دانش آموز ‪ 13‬ساله با استفاده از‬ ‫یک ترکیب ساده موفق شد آبنبات چوبی‬ ‫برای متوقف کردن سکسکه تولیدکند‪.‬‬ ‫«مالوریکیفمان» اهل آمریکا‪ ،‬در تابستان‬ ‫‪ 2010‬برای متوقف کردن سکسکه بی‪ ‬وقفه‬ ‫خود راه‪ ‬های مختلفی از جمله خوردن‬ ‫یک لیوان آب نمک را تجربه کرد و پس‬ ‫از این ماجرا و طی دو سال‪ ،‬بیش از ‪100‬‬ ‫ترکیب مختلف را برای ساخنت آبنبات ضد‬ ‫سکسکه مورد آزمایش قرار داد‪.‬‬ ‫ترکیب نهایی برای تولید آبنبات چوبی‬ ‫ضد سکسکه ‪ Hiccupops‬شامل‬ ‫سرکه سیب و شکر است‪ .‬این ترکیب‬

‫ساده قادر است اعصاب گلو و دهان‬ ‫را که مسؤول رفالکس سکسکه هستند‪،‬‬ ‫تحریک کرده و باعث توقف روند‬ ‫سکسکه شود‪.‬‬ ‫این ایده در مرکز اخرتاعات و نوآوریهای‬ ‫دانشگاه کانکتیکات برنده جایزه ویژه‬ ‫ابداعات شد‪.‬‬ ‫با تأیید نهایی این طرح توسطکارشناسان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬قرار است تیمی از دانشجویان‬ ‫‪ MBA‬به سرپرستی «مالوری» ‪ 13‬ساله‬ ‫با تأسیس یک شرکت‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫گسرتده آبنبات ضد سکسکه را از‬ ‫تابستان سال جاری آغازکنند‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪57‬‬


‫سالمت‬

‫چگونه بعد از درگذشت عزیزانتان مراقب حمله قلبی باشید‬ ‫براساس این تحقیق اندوه بسیار زیاد فشار‬ ‫زیادی برقلب وارد می‪ ‬کند‪.‬‬ ‫پژوهشگران آمریکایی می‪ ‬گویند افرادی‬ ‫که به تازگی مصیبت دیده اند‪ ،‬بیشرت در‬ ‫معرض خطر حمله قلبی قرار دارند‪.‬‬ ‫این تحقیقکه روی حدود ‪ ۲‬هزار نفر انجام‬ ‫شده‪ ،‬نشان می‪ ‬دهدکه خطرحمالت قلبی‬ ‫در اولنی روز پس از فوت یکی از عزیزان‬ ‫بیش از بیست برابر است‪.‬‬ ‫براساس این تحقیق‪ ،‬در اولنی هفته بعد‬ ‫از مرگ یکی از عزیزان حمالت قلبی به‬ ‫نحو چشمگریی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫از جمله عالیمی که باید به آن توجه کرد‬ ‫احساس درد در ناحیه قفسه سینه و تنگی‬ ‫نفس است‪.‬‬ ‫این پژوهشگران می‪ ‬گویند اندوه بسیار‬ ‫زیاد فشار زیادی بر قلب وارد می‪ ‬کند‪.‬‬ ‫براساس این تحقیق‪ ،‬اسرتس و فشارهای‬ ‫روانی ناشی از فقدان عزیزان باعث‬

‫‪58‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫افزایش ضربان قلب‪ ،‬فشار خون و لخته‬ ‫شدن خون می‪ ‬شود که این به نوبه خود‬ ‫باعث افزایش حمالت قلبی می‪ ‬شود‪.‬‬ ‫خواب و اشتهای فرد هم احتما ً‬ ‫ال تحت‬ ‫تأثری قرار می‪ ‬گرید‪.‬‬ ‫این محققان می‪ ‬گویند بسیار مهم است‬ ‫که بستگان و دوستان از این خطرات‬ ‫آگاه شوند وبه آن توجه کنند‪.‬‬ ‫دکرت موری میتلمن‪ ،‬سرپرست این تیم‬ ‫تحقیقاتی از دانشکده پزشکی هاروارد‬ ‫می‪ ‬گوید‪« :‬در شرایط غم و اندوه و‬ ‫ناراحتی‪ ‬های روانی‪ ،‬باید از خودتان‬ ‫مراقبت کنید و به عالیمی که مرتبط با‬ ‫حمالت قلبی است توجه کنید‪».‬‬ ‫به گفته دکرت میتلمن افرادی که عزیزی از‬ ‫دست داده اند‪ ،‬خود باید توجه داشته‬ ‫باشند که در دوره‪ ‬ای قرار دارند که‬ ‫احتمال بروز حمالت قلبی در آنها زیاد‬ ‫است‪.‬‬

‫پروفسور پیرت ویسربگ از مرکز قلب‬ ‫بریتانیا‪ ،‬گفته است‪« :‬ما این مسأله را‬ ‫می‪ ‬دانیم که تحت شرایطی استثنایی‬ ‫فشارهای احساسی و روانی می‪ ‬تواند‬ ‫باعث حمله قلبی شود‪».‬‬ ‫اما او تأکید می‪ ‬کند که ما نباید این‬ ‫حقیقت را نادیده بگرییم که حمالت‬

‫قلبی ناشی از اسرتس به طور طبیعی‬ ‫تنها در افرادی اتفاق می‪ ‬افتد که سابقه‬ ‫بیماری قلبی دارند‪.‬‬ ‫«نکته مهم دیگر آن است که اگر از دارو‬ ‫استفاده می‪ ‬کنید‪ ،‬نباید مصرف دارو را‬ ‫به دنبال از دست دادن عزیزی فراموش‬ ‫کنید‪».‬‬


‫گوناگ��ون‬

‫سگ خود را به محل کار ببرید تا نگرانی‌تان کمتر شود‬ ‫نتایج ی���ک تحقیق جدید نش���ان می‪ ‬ده���دکه بردن‬

‫گروهی که س���گ خ���ود را به س���رکار آورده بودند؛‬

‫است‪.‬‬

‫از محیط کار را کاهش دهد‪.‬‬

‫گروهی که اص ً‬ ‫ال حیوان خانگی نداشتند‪.‬‬

‫استکه بنابر یافته ها‪ ،‬اسرتس عالوه برکاهش بازدهکاری‬

‫حیوانات خانگی به محل کار می‪ ‬تواند اسرتس ناشی‬

‫گروهی که س���گ خود را به س���رکار نیاورده بودند و‬

‫نتایج تحقیقاتی این چننی از آن نظر مهم و حائز اهمیت‬

‫محقق���ان آمریکایی می‪ ‬گویندکه نتای���ج تحقیق آنها‬

‫هر س���ه گروه ازکارمندان در ابتدای صبح از س���طح‬

‫افراد و سازمان‪ ‬ها می‪ ‬تواند به فرآیندیکه به آن اصطالح ًا‬

‫خانگی خود دسرتس���ی داش���ته‪ ‬اند از اسرتس کمرتی‬

‫کس���انی که س���گ خود را به محل کار آورده بودند‪،‬‬

‫سرعت بخشد‪.‬‬

‫نشان داده کارمندانی که در طول ساعات کار به سگ‬ ‫نسبت به همکاران خود برخوردار بوده اند‪.‬‬

‫اسرتس مش���ابهی برخوردار بودند اما با گذشت روز‪،‬‬ ‫با آرامش بیش�ت�ر و رضایت شغلی بهرتی به کار ادامه‬

‫نتایج این تحقیق جدیدکه در ژورنال جهانی بهداشت‬

‫می‪ ‬دادند و بدین ترتیب نتایج س���طح اسرتس آنها به‬

‫به دست آمده است‪.‬‬

‫پژوهشگران همچننی متوجه شدندکه اگرکارمندانی سگ‬

‫محیط کار منتش���ر شده از پژوهش بر روی ‪ ۷۵‬کارمند‬

‫طرز چشمگریی با دو گروه دیگر متفاوت می‪ ‬شد‪.‬‬

‫پژوهش���گران این طرح می‪ ‬گویندکه حضور سگ در‬

‫خود را به محلکار نمی آوردند‪ ،‬سطح اسرتس آنها نسبت‬

‫وج���دان کاری وکاهش اس�ت�رس صاحب س���گ اثر‬

‫داشت و میزان اسرتس آنها باالتر می‪ ‬رفت‪.‬‬

‫کنار صاحب���ش در محیط کار در به�ت�رکردن روحیه‪،‬‬

‫داشته است‪.‬‬

‫به روزیکه سگ شان در محلکار درکنارشان بود تفاوت‬ ‫بنابر نتایج این تحقیق‪ ،‬میزان اسرتس و رضایت شغلی‬

‫ای���ن پژوهش به ای���ن ص���ورت انج���ام پذیرفت که‬

‫کارمندانی که س���گ شان را به محیط کار برده بودند‬

‫روزانه س���ه گروه ازکارمندان را هر روز کنرتل کردند‪.‬‬

‫محیط‪ ‬های کاری آمریکا پاینی‪ ‬تر می‪ ‬آمده‬

‫پژوهشگران میزان اسرتس‪ ،‬رضایت شغلی و عملکرد‬

‫"بریدن" و "خستگی مفرط ناشی ازکار" گفته می‪ ‬شود‪،‬‬

‫به طور چشمگریی از میانگنی ملی اسرتس در‬

‫همت آن است که هیچ حادثه و عارضه‬ ‫ای‪ ،‬مانع آن نگردد‪.‬‬ ‫ابن عطا‬

‫اگر هر یک از ما کارهایی را که‬ ‫قابلیت انجام آن را داریم انجام‬ ‫می‪ ‬دادیم جد ًا شگفت زده می‪ ‬شدیم‪.‬‬ ‫ادیسون‬

‫مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد‬ ‫از پای طلب ننشیند‪.‬‬ ‫کلیله و دمنه‬ ‫زندگی دشمن شما نیست‪ ،‬اما طرز‬ ‫فکرتان می‪ ‬تواند دشمن شما باشد‪.‬‬ ‫ریچارد کارسون‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪59‬‬


‫آرایش��ی‬

‫رفع چروک‪ ‬های اطراف لب خامنها !‬ ‫پوست اطراف لب‌های خانم‌ها غدد عرق و سبابه‬ ‫کمرتی نسبت به پوست آقایان دارد‪ .‬این غدد بر‬ ‫فیلر‌های طبیعی پوست مؤثرند‪.‬‬ ‫پوست اطراف لب‌های خانم‌ها عروق خونی کمرتی‬ ‫نسبت به پوست مردان دارد و هرچه گردش خون‬ ‫در این ناحیه بیشرت باشد‪ ،‬ایجاد چروک‌ها به تعویق‬ ‫می‌افتد‪.‬‬ ‫استقرار تارهای ماهیچه‌ای اطراف لب‌های خانم‌ها‬ ‫در الیه‌های میانی پوست می‌تواند باعث نوعی کشش‬ ‫پوست به سمت داخل پوست شود و به این ترتیب زمینه‬ ‫ایجاد چروک را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫درمان چروک اطراف دهان‬ ‫درمان‌های چروک‌های اطراف دهان را می‌توان به دو‬ ‫دسته کلی تقسیم کرد‪ :‬درمان‌های خانگی و درمان‌های‬ ‫طبی که دو درمان اول‪ ،‬خانگی‌اند و چهار درمان‬ ‫بعدی‪ ،‬طبی‪.‬‬ ‫‪ -۱‬عادت‌های نادرست را ترک کنید‪:‬سیگار نکشید‪.‬‬ ‫از ضدآفتاب استفاده کنید‪ .‬کرم ضدچروک مناسبی تهیه‬

‫‪60‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫کنید و از رژلب‌های تریه استفاده نکنید زیرا چروک‌ها‬ ‫را بیشرت مشخص می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ورزشکنید‪ :‬دو ورزش زیر را می‌توان از ورزش‌های‬ ‫مفید ضدچروک اطراف لب دانست‪:‬‬ ‫فلا) صاف بنشینید‪ :‬دهانتان را ببندید و سعی کنید‬ ‫لب‌هایتان را به سمت بینی‌تان بربید تا ‪ ۵‬بشمارید و‬ ‫به حالت اول برگردید‪ .‬این کار را ‪ ۵‬بار تکرارکنید‪ .‬این‬ ‫ورزش را برای جهات مختلف تکرارکنید‪.‬‬ ‫ب) دهانتان را ببندید و در این حالت تا جایی که‬ ‫می‌توانید بخندید و هر بار به اندازه ‪ ۵‬شماره مکث‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬فیلرها‪ :‬فیلرها مواد مخصوصی هستندکه در پوست‬ ‫تزریق می‌شوند و چروک‌ها را مالیم‌تر می‌کنند البته‬ ‫نباید از این تزریق انتظار یک درمان قطعی و مادام‌العمر‬ ‫داشته باشید و اگر می‌خواهید همیشه از مزایای فیلرها‬ ‫بهره‌مند باشید‪ ،‬باید با فواصل زمانی مشخص تزریق را‬ ‫تمدیدکنید‪ .‬این روش کمی هزینه باالیی دارد و به‌دلیل‬ ‫استفاده از داروهای بی‌حس‌کننده‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال عوارضی‬ ‫مانند درد‪ ،‬قرمزی و تورم به دنبال خواهد داشت‪.‬‬

‫‪ -۴‬درم‌ابریشن‪ :‬این روش جزو موارد تهاجمی به‬ ‫پوست محسوب می‌شود‪ .‬متخصص برای این عمل‬ ‫برس دواری را بر پوست می‌کشد و به‌این‌ترتیب‬ ‫الیه‌های سطحی پوستی را می‌زداید تا پوست جوان‌تر‬ ‫الیه‌های زیرین‪ ،‬جای پوست‌مرده و پری را بگرید‪ .‬اگر‬ ‫درم‌ابریشن فقط برای اطراف دهان انجام شود ناحیه‬ ‫اطراف دهان از سایر قسمت‌های دهان روشن‌تر به نظر‬ ‫می‌رسد‪ .‬بهبود التهاب پوست بعد از انجام این روش‬ ‫ممکن است مدت قابل‌توجهی طول بکشد‪.‬‬ ‫‪- ۵‬لیزرتراپی‪ :‬برای از بنی بردن چروک‌ها می‌توان از‬ ‫لیزرهای ضعیفی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪- ۶‬فیس‌ لیفت با جریان میکرو‪ :‬در این روش‬ ‫متخصص با دستگاهی جریان الکرتیکی بسیار ضعیفی‬ ‫را به پوست منتقل می‌کند‪.‬‬


‫ک��ودک‬

‫ی‪ ‬شود‬

‫مادر‬

‫و زیبا م‬ ‫ریا پاک‬ ‫مثل د‬ ‫و آبیت‬ ‫مهربان‬ ‫ی‪ ‬دهد‬ ‫با نگاه‬ ‫را از دلم پر م ابی ات‬ ‫ه‪ ‬ها‬ ‫مهت‬ ‫غص های روشن و ساده‪ ‬اند‬ ‫م‬ ‫چش ت دلنشین و ی‪ ‬دهند‬ ‫های‬ ‫م جان م‬ ‫حرف ا روی لب‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫خنده ی مثل ابر نوبه ی‪ ‬دهند‬ ‫باران م‬ ‫مهربان‬ ‫آسمان‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫عشق‬ ‫دستهای‬ ‫ه‬ ‫تو‪ ‬ای جان را ب دار خدا‬ ‫دی‬ ‫با‬ ‫گشاید دل به م مادرم‬ ‫پر‬ ‫ربان‬ ‫با تو شادم مه سبز دعا‬ ‫سجاده‬ ‫بر سر‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪61‬‬


‫روز مادر گرامی باد‬

‫ مادران اسوه‪ ‬های فداکاری‪ ،‬جلوه‪ ‬های صبوری‬‫و آینه‪ ‬های بردباری‪ ‬اند که کودک را از آغاز بودنش‬ ‫در آغوش پر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود‬ ‫می‪ ‬پرورانند‪ .‬لحظه‪ ‬ای از فکر کودک خود غافل‬ ‫نمانده و اندکی بی‪ ‬توجهی به او روا نمی دارند‪ .‬چه‬ ‫زیباست اگر چننی اسوه‪ ‬های صبوری و فداکاری را‪،‬‬ ‫گا ِه پریی که نیازمند حمایت و هم یاری اند‪ ،‬با مهربانی‬ ‫و رحمت بپذیریم‪( .‬محمد یوسف پور)‬ ‫ من دور دنیا را جستجوکردم و از میان آن همه خوبی‬‫و بدی‪ ،‬خوبی‪ ‬های آن را جدا ساختم و از آن همه‬ ‫خوبی عصاره‪ ‬ای ساختم که خداوندا‪ ،‬مادیاتم را بگری‬ ‫و توفیقاتم را صلب کن و جانم را بستان و همه را به‬ ‫این عصاره ده که مادر است‪ .‬روز مادر بر همه مادران‬ ‫عزیز مبارک باد‪(.‬فا شریزاد)‬ ‫ و آغوشت گرمرتین جا برای زیسنت است‪ .‬مادر‬‫دوستت دارم‪(.‬عزیز قاسمی)‬ ‫ در نگاه پر فروغت در عمق سکوتت تنها محبت‬‫را می بینم مهر تو در ذره ذره‪ ‬ی وجودم رخنه کرده و‬ ‫حال به زیباترین و مقدس ترین واژه یعنی مادر قسم‬ ‫می‪ ‬خورم که دوستت دارم … مادر عزیزم روزت‬ ‫مبارک (سهیال یوسف پور)‬ ‫ مادر درد را از هر طرف نوشتم درد بود ویل دوری‬‫از تو بدتر از هر درد بود‬ ‫بوی بهشت می‪ ‬دهد دست دعای مادرم‬ ‫سجده پس از خدا برم برکف پای مادرم (شهال ایرانی)‬ ‫ مادر ؛ ای لطیف ترین گل بوستان هستی‪،‬‬‫ای باغبان هستی ما‪،‬‬ ‫دست بر دعا بر می‪ ‬داریم و از خدای یگانه برایت‬ ‫برکت ‪ ,‬رحمت و عزت می‪ ‬طلبیم‪...‬‬ ‫روزت مبارک مادر‬ ‫(از طرف فرزندانت فاطمه و فرهاد فرهادی)‬ ‫ چشمهایم تشنه لبخند توست‪ ،‬بانوی من‪ ...‬اردی‪-‬‬‫بهشت‪ ‬های سخت بی‪ ‬لبخند تو اردی‪ -‬جهنم‬ ‫میشود‪ .‬حاال بخند تمام پناه من‪،‬‬ ‫که هنوز لبخند توست که‬ ‫دنیا را شکوفه باران‬ ‫میکند‪ .‬بخندکه‬ ‫من شبیه توام و‬ ‫بی‪ ‬لبخندت ابر‬ ‫بهاری‪...‬‬ ‫همه چیز با تو همیشه‬ ‫آرام است‪ ....‬مادرم‪،‬روزت‬ ‫مبارک(هلیا بحرانی)‬ ‫‪62‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫پیام های تبریک شما خوانندگان عزیز که به مناسبت روز مادر در‬ ‫صفحه فیس بوک ارتباط به اشتراک گذاشته شد‬

‫ ‪ ‬ای مادر عزیزکه جانم فدای تو ‪ //‬قربان مهربانی و‬‫لطف و صفای تو‬ ‫روز مادرم و همه‪ ‬ی مادرها مبارک (مریم)‬ ‫ مامان همون کسیه که‪ :‬می بینیش‪ ،‬قلبت براش می‬‫تپه‪ ،‬نمی بینیش‪ ،‬قلبت براش می تپه‪ .‬دوست داری‬ ‫تمام روز باهاش صحبت کنی و بازم فکر می‪ ‬کنی‪،‬‬ ‫کلی حرف برای گفنت و شنیدن داری‪ ...‬نه شعر و نه‬ ‫گفتار می‪ ‬تونه لحظات عاشقونه و پر از دلواپسی شو‬ ‫توصیف کنه‪ ...‬بودنش کنارت‪ ،‬مثل بودن در بهشته‪...‬‬ ‫جربان نمیشه کرد‪ ...‬فقط باید قدرشو دونست و‬ ‫خوشحالش کرد‪ ...‬به بهرتین مامان دنیا‪ ...‬و برای همه‬ ‫مامان‪ ‬های دنیا‪( ...‬نسرتن نادری)‬ ‫ مادر‪ ‬ای معنی ایثار توگل باغ خدایی‬‫توی روزگار غربت با غم دل آشنایی‬ ‫مینویسم ازسرخط مادر‪ ‬ای معنی بودن‬ ‫مینویسم تا همیشه توئی الیق ستودن (محمد شجاعی)‬

‫ مادر عشق راستنی زندگی‪...‬‬‫افسوس که خیلی زود و قبل از اینکه قدرش را بدانم از‬ ‫دستش دادم‪( .‬ثریا درود)‬ ‫ اگر مادر نباشد زندگی نیست‬‫به خورشید و فلک تابندگی نیست‬ ‫خدا عشق است و مادر کعبه‪ ‬ی عشق‬ ‫به آن بندگی‪ ،‬شرمندگی نیست‬ ‫مامان گلم روزت مبارک (مهسا عبدیل)‬ ‫ مادر تو را بعد از خدا می‪ ‬پرستم‪ ،‬چون تو را الیق‬‫پرستش می‪ ‬دانم‪.‬‬ ‫چرا که وجودت را عشقی بی‪ ‬مانند فرا گرفته و تو‬ ‫را زیباترین و خوشبوترین گلهای هستی نموده است‪.‬‬ ‫(مریم بوذری)‬ ‫هـــم‬ ‫ دنیـــا رو‬‫َ‬ ‫بــرات بخــرم‪،‬‬ ‫شــدت‬ ‫مــوهــای سپید ُ‬ ‫سیـــاه نــمیـشــه‬

‫حــاللـــم کــن مــــــــادر‬ ‫آنا جان روزت مبارک‪( .‬آرزو مهندس)‬ ‫ مادر! تو جانانه جام بالی ما را نوشیدی و لباس رنج‬‫و محنت ما را پوشیدی‪ ،‬اینک‪ ،‬حریر محبت فرزندانت‬ ‫را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش‪ .‬مادرم‪،‬‬ ‫در گرامی داشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به‬ ‫پاس پاسداری بی‪ ‬کرانت از ما‪ ،‬بر آسمان پرمهرت‬ ‫می‪ ‬آویزیم‪ .‬روزت مبارک باد‪( .‬هاله شاهوردی)‬ ‫ زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه مادر است‪ .‬زیباترین‬‫خطاب مادر جان است‪ .‬مادر واژه ایست سرشار از امید‬ ‫و عشق‪ .‬واژه‪ ‬ای شریین و مهربان که از ژرفای جان بر‬ ‫می‪ ‬آید‪ .‬روزت مبارک مادر‪( .‬از فریما به مادرش)‬ ‫ مادر‪ ،‬ای مهر پروردگار‪ ،‬تا بی نهایت آسمانها‬‫دوستت دارم‪( .‬مینا اسفندیاری)‬ ‫ مادر آنستکه اشکش همچون شبنم بر قلبگلربگ‪،‬گل‬‫عشق است‪ ،‬صدایش همچون مرغ غزل خوان در طبیعت‬ ‫است و بوسه اش همچون نور خورشید بر سبزه زار است‬ ‫و استواریش همچون کوهی بر دل خاک‪...‬روزت را ارج‬ ‫می‪ ‬نهم و بوسه میزنم بر جای پایت‪ .‬قدمهایت را بر روی‬ ‫چشمانم بگذار‪ ،‬تا چشمانم بهشت را نظارهکنند‪( .‬سحر)‬ ‫ خدا کند مادرم در بهشت باشد‪( ...‬سارا احمد)‬‫ زمنی خوردن چه زیباست‪ ،‬اگر هدف بوسیدن خاک‬‫پای مادرمان باشد‪ِ ...‬‬ ‫روز به اوج نشستنت مبارک‪،‬‬ ‫فرشته‪ ‬ی خلقت ما‪( ...‬محمد و فرناز)‬ ‫ مامان دوست دارم‪( .‬علریضا و عاطفه و عطیه)‬‫ ‪"‎‬دوست داشتم زیباترین لحظه‌های زندگی از آن‬‫مادرم باشدکه بهرتین لحظه‌های زندگیش را به خاطر‬ ‫من از دست داد‪"...‬‬ ‫مادرم روزت مبارک‪( ...‬مهناز)‬ ‫ هیچ جمله‪ ‬ای نمی توان گفت در وصف مادر‪ ،‬جز‬‫یک جمله‪ :‬به ارتفاع ابدیت دوستت دارم‪( ...‬افشنی‬ ‫شکاری)‬ ‫ آسودگي از محن‬‫ندارد مادر‪ /‬آسايش‬ ‫جان و تن ندارد‬ ‫مادر ‪/‬دارد غم و اندوه‬ ‫جگر گوشه خويش‪ /‬ورنه‬ ‫غم خويشنت ندارد مادر‪.‬‬ ‫(مهدی و علریضا و سعید)‬


63

ertebat ae

732


732

ertebat ae

64


65

ertebat ae

732


732

ertebat ae

66


‫علم��ی‬

‫بیداری جنین جوجه‪،‬‬ ‫با قدقد مادر!‬ ‫دانشمندان اخری ًا با استفاده از یک شیوه‬ ‫اسکن پیشرفته دریافته‌اندکه جننی جوجه‬ ‫درون تخم از مدتها پیش از خروج از‬ ‫آن با صدای قدقد مرغها حالت بیداری‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالیست که صداهای دیگر چننی‬ ‫تأثریی نداشته و دانشمندان امیدوارند‬ ‫بتوانند از این نتایج برای درک بیشرت‬ ‫سطح یادگریی نوزادان نارس استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این پژوهش نشان داده مغز جننی‬ ‫می‌تواند زودتر از آنچه تا کنون تصور‬ ‫می‌شد عملکرد بیداری‌ مانند در مغز‬ ‫خود داشته باشد‪ .‬مغز جننی مانند مغز‬ ‫بزرگساالن از مدارات عصبی برخوردار‬ ‫است که به ارزیابی محیط برای بیداری‬

‫گزینشی مغز در زمان اتفاقات مهم‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫محققان با استفاده از شیوه اسکن‬ ‫مقطع‌نگاری با نشر پوزیرتون(‪)PET‬‬ ‫به مشاهده فعالیت مغزی جننی جوجه‬ ‫درون تخم پرداخته و دریافتند که در‬ ‫دوره ‪ 20‬درصد پایانی حیات پیش از‬ ‫شکست پوسته تخم‪ ،‬جوجه‌ها به نمایش‬ ‫فعالیت مغزی مبتنی بر بیداری یا خواب‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫بیداری این جوجه‌ها در پی شنیدن‬ ‫صدای قدقد مرغهای دیگر ایجاد‬ ‫می‌شود و صداهای دیگر در آنها تأثریی‬ ‫ندارد‪.‬پیش از این مرحله رشد‪ ،‬جنینها‬ ‫در مرحله‌ای قرار داشتندکه نه بیداری و‬

‫نه خواب‪ ،‬بلکه در یک حالت کما یا‬ ‫بیهوشی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫شگفتی دیگر این که با وجود غریفعال‬ ‫بودن مناطق باالتر مغزی‪ ،‬حرارت خود‬ ‫به خود زیادی در جوجه دیده می‌شد‪.‬‬

‫با ورود آنها به آستانه ‪ 80‬درصدی از‬ ‫رشد‪ ‌،‬این حرکات متوقف شده و جننی‬ ‫وارد یک حالت خواب مانند می‌شود‪.‬‬ ‫در همان زمان‪ ،‬مناطق باالتر مغزی نیز‬ ‫فعال می‌شوند‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪67‬‬


‫جدول هفته‬

‫افقی‬

‫‪ .1‬کنایه از بس���یار بلند بودن ‪/‬خط کش مهندس���ی ‪ .2‬ضمری آخر ‪/‬اثر سوختگی‪/‬‬ ‫موسیقی همراه با نمایش ‪ .3‬آحاد‪ /‬آشکار و معلوم‪ /‬شالوده ‪ .4‬از ادات شباهت‪/‬‬ ‫طاق���ت‪ /‬عضو پرواز پرنده‪ /‬س���از «رامت�ی�ن» در عهد ساس���انی ‪ .5‬گندیدگی‪/‬‬ ‫فرش���ته‪ ‬ای مغضوب قرین «ماروت»‪ /‬عالمت جمع فارسی ‪ .6‬بت جاهلیت‪/‬‬ ‫شاعر فرانسوی با نام «پل» خالق «پایتخت درد»‪ /‬اندوهگنی ‪ .7‬سرآغاز‪ ‬ها‬

‫و سرچش���مه ها‪ /‬قابل���ه‪ /‬اصطکاک ‪ .8‬فیلمی از «عبدالرضا کاهانی»‪ /‬آش���فته و‬ ‫پریشان‪ /‬عضو شکار عقرب و مار ‪ .9‬کاغذ فروش‪ /‬آدم ناشی آن را از سرگشادش‬ ‫می‪ ‬زند‪ /‬پایدار و اس���توار ‪ .10‬جمع رییس‪ /‬روشنایی ها‪ /‬بوی کهنگی ‪ .11‬عالمت‬ ‫مفعویل‪ /‬از مواد مخدر که نوعی پادزهر نیز اس���ت‪ /‬از انواع صنایع ش���عری ‪.12‬‬ ‫گماش�ت�ن و قراردادن‪ /‬کمی و نقصان‪ /‬جاسوس���خانه آمریکایی ها‪ /‬ارزش و قدر‬ ‫معنوی ‪ .13‬روان گفتاری‪ /‬طرف راست لشکر‪ /‬سوغات قمصرکاشان ‪ .14‬سرکش‪/‬‬ ‫خوشنویس معاصر خط نستعلیق‪ /‬ش���کایت ‪ .15‬قلم انگلیسی‪ /‬سازمانی که عهده‬ ‫دار تهی���ه و تنظیم بودجه کش���ور وانج���ام مطالعات و بررس���ی‪ ‬های اقتصادی و‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫عمودی‬ ‫‪.1‬کشور جمهوری در «خلیجگینه» با زبان رسمی پرتغایل و واحد پول «دبرا» ‪ .2‬‬ ‫هر بندری در غربکرواس���ی‪ /‬معلم مقطع متوسطه‪ /‬نام مردانه ‪ .3‬مژده و نوید‪ /‬از ابزار‪/‬‬ ‫بوستان ‪ .4‬آگاه باش‪ /‬قوم هود‪ /‬طعام و خوراک‪ /‬میوه مفید ‪ .5‬درکشتی رد و بدل می‪ ‬کنند‪/‬‬ ‫پایتختگرجستان‪ /‬دزدی ‪ .6‬خانم‪ /‬چند رساله‪ /‬همسایه «سولقان» ‪ .7‬دوست خاموش‪/‬‬ ‫علمی در خدمت سایر علوم‪ /‬پادشاه «هون ها» ‪ .8‬برخی از آنکوه می‪ ‬سازند‪ /‬وحشت‬ ‫آور‪ /‬با اهمیت ‪ .9‬نوعی آش س���اده با برنج و س���بزی‪ /‬وسط‪ /‬طریقه و سنت ‪ .10‬پهلوان‪/‬‬ ‫خویش���اوندان‪/‬کندنگیاهان هرزه از زمنی زراعتی ‪ .11‬لباس نیم ته نخی یا پشمی‪/‬گویا‪/‬‬ ‫حرف زدن ‪ .12‬برکت س���فره‪/‬گروه ورزشی‪ /‬روستاهای بزرگ‪ /‬حلقوم ‪ .13‬یار «مهره»‪/‬‬ ‫اثری از «امیل زوال» فرانس���وی‪ /‬سفره رنگنیکن ‪ .14‬نغمه و سرود‪ /‬تیم قدرتمند فوتبال‬ ‫«فرانسه»‪ /‬متداول ‪.15‬کنابی از «برتراند راسل» ریاضیدان و فیلسوف بریتانیایی‬

‫‪68‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬


‫‪732‬‬

‫جدول هفته‬

‫پاسخ جدول هفته گذشته‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪69‬‬


732

ertebat ae

70


71

ertebat ae

732


‫دست خود را «تلفن همراه» کنید!‬ ‫نمونه اولیه‌ تلفن همراه پوشیدنی که به‬ ‫شکل دستکش طراحی شده‪ ،‬آزادی‬ ‫عمل بسیار زیادی برای فرد در هنگام‬ ‫مکالمه با تلفن ایجاد می‌کند‪.‬در طراحی‬ ‫دستکش تلفن همراه ‪ Glove One‬از‬ ‫قطعات الکرتونیکی بازیافتی و مدارهای‬ ‫دست ساز استفاده شده و مدل کامل نیز‬

‫‪72‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی از‬ ‫پالستیک سوپرفاین ساخته شده است‪.‬‬ ‫تمامی اعداد و دکمه‌های دریافت و قطع‬ ‫مکالمه تلفنی بر روی انگشتان دست تعبیه‬ ‫شده‌اند‪ .‬پیچ و مهره‌هایی در بندهای هر‬ ‫انگشت قرار داده شده تا امکان حرکت‬ ‫راحت‌تر انگشتان برای کاربر فراهم شود‪.‬‬

‫بلندگو و میکروفون در انگشتان اشاره و‬ ‫کوچک تعبیه شده است و برای شروع‬ ‫مکالمه باید انگشت سبابه در کنارگوش‬ ‫و انگشت کوچک در کنار دهان قرار‬ ‫بگریند‪ .‬سیم کارت نیز در بخش میانی در‬ ‫پشت دستکش قرار می‌گرید‪«.‬بریان سرا»‬

‫طراح آمریکایی این تلفن همراه‪ ،‬هدف‬ ‫از طراحی دستکش ‪ Glove One‬را‬ ‫امکان استفاده از هر دو دست در هنگام‬ ‫استفاده از تلفن همراه و بی‌نیازی از‬ ‫هندزفری عنوان می‌کند‪.‬‬


‫آ ش��پز ی‬

‫بستنی هلو‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫هلو ‪ 1/5:‬کیلو‬ ‫شکر ‪ 150:‬گرم‬ ‫آب ‪:‬نیم لیرت (‪ 2‬لیوان)‬

‫آبلیمو‪ 3 :‬تا ‪ 4‬قاشق سوپخوری‬ ‫خامه ‪ 150:‬گرم‬ ‫پودر قند ‪ 3:‬قاشق سوپخور‬

‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫هسته هلو را می‪ ‬گرییم‪ .‬پوست هلو را گرفته در صورت استفاده ازگالبی‪ ،‬آن را‬ ‫پوست کرده‪ ،‬به وسیله ماشنی مخصوص به شکل پوره له می‪ ‬نمائیم‪ .‬آب را با‬ ‫شکر مخلوط نموده‪ ،‬می‪ ‬جوشانیم تا شکر حل شود‪ .‬پس از آنکه محلول آب و‬ ‫شکر سرد شد‪ ،‬پوره میوه را با آن مخلوط کرده‪ ،‬در ظرف فلزی می‪ ‬ریزیم و در‬ ‫جایخی قرار می‪ ‬دهیم‪ .‬دوسه بار آن را بریون می‪ ‬آوریم و هم می‪ ‬زنیم تا بستنی‬

‫خود را بگرید ویل یخ نزند‪.‬بستنی را با قاشق مخصوص گرد در بستنی خوری‬ ‫می‪ ‬گذاریم‪.‬‬ ‫خامه را نیز با پودر قند مخلوط کرده‪،‬هم می‪ ‬زنیم تا سفت شده‪،‬فرم بگرید‪ .‬بعد‬ ‫آن را در قیف می‪ ‬ریزیم و روی بستنی را تزئنی می‪ ‬نماییم‪.‬‬ ‫برای تهیه بستنی ازکمپوت این میوه‪ ‬ها هم می‪ ‬توان استفاده کرد‪ .‬در این صورت‬ ‫شکر الزم نیست‪ .‬همچننی در صورت مصرف کمپوت‪ ،‬آب نباید اضافه شود و‬ ‫آب کمپوت مصرف می‪ ‬شود‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪73‬‬


‫توجه!‬

‫شما‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫می‬

‫توجه!‬

‫خو‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫؟!‬

‫خوانند‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫یزنشر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫باط‪،‬‬ ‫مراجعه‬

‫به‬ ‫ارتب‬ ‫م اط ما را از صفحه‬ ‫‪k‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ن‬ ‫طا‬ ‫بر لب نشریه ظرات خود ‪faceb‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫ارتباط با لع فرمایید مورد‬ ‫‪.‬‬ ‫نظر‬ ‫ما‬ ‫پر سنجی مورد کافی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫خ کنید تا ما بت نظر دراین ‪ ،‬فرم‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫چا ندن می‪ ‬پ انیم آنچه فحه را‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫پ برسانیم‪ .‬دید را در ما برای‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ه به‬

‫‪g‬‬

‫‪74‬‬

‫‪lishin‬‬

‫‪tpub‬‬ ‫‪rteba‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫‪m\e‬‬

‫‪k.co‬‬ ‫‪eboo‬‬

‫انسان هرگز حتی به مرگ هم‬ ‫تسلیم نمی شود مگر زمانی که‬

‫اراده اش ضعیف باشد‪.‬‬ ‫ادکارآلن پو‬

‫سخاوت‪ ،‬بخشیدن بیشرت از توان است‬ ‫و غرور‪ ،‬ستاندن کمرت از نیاز‪.‬‬ ‫جربان خلیل جربان‬

‫‪.fac‬‬

‫‪www‬‬


75

ertebat ae

732


732

ertebat ae

76


‫گوناگ��ون‬

‫جوک احمقانه ماه آوریل در اینترنت‪ ‬‬ ‫تصویری جعلی از یک بشقاب پرنده در آسمان سئول پایتخت کره‌جنوبی‪ ،‬توسط‬ ‫یکی از مسافران هواپیما در اینرتنت به نمایش گذاشته شد‪ .‬جسم مرموز سفید رنگ‬ ‫که توسط یک مسافر هواپیما در آسمان سئول پایتخت کره‌جنوبی فیلمربداری شده‬ ‫بود بعد از ارسال به سایت اجتماعی در اینرتنت‪ ،‬کاربران را حریت‌زده کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این کلیپ با مهارت خاصی درست هم سطح با بال هواپیما تهیه شده که واقعا شبیه‬ ‫به فیلم‌‌های تخیلی است‪ .‬‬ ‫اظهار نظر‌های کاربران نشان می‌دهد که برخی وجود نوعی بشقاب پرنده‬ ‫‪ Convinced‬را باور می‌کنند اما برخی دیگر همچنان در تردید باقی‌مانده‌اند‪.‬‬ ‫مسافر هواپیما در حایل که با دوربنی عکاسی از پنجره هواپیما مشغول تهیه‬ ‫عکس‌‌هایی از آسمان شهر سئول بود ناگهان با دیدن یک جسم مرموز متعجب شد‬ ‫و چندین عکس تهیه کرد‪.‬‬ ‫با این حال جسم مرموز قبل از این که مسافر بتواند فاصله جسم را از عدسی برای‬ ‫بزرگ‌نمایی کم کند با شتاب فراوان و در یک چشم به هم زدن باال رفت و از‬ ‫جلوی دید مسافر دور شد‪ .‬یک کارشناس مرکز تحقیقات فضایی پس از مشاهده‬ ‫فیلم مرموز گفت‪ :‬لبه‌‌های جسم مرموز در تصویر مانند همه تصاویر پس‌زمینه‌ای‬ ‫مبهم و تریه و تار نیست بنابر این نمی‌توان ادعا کرد که این یک تصویر پس‌زمینه‌ای‬ ‫است بلکه تصویر ایجاد شده به خطای لنز دوربنی مربوط می‌شود و این یک فیلم‬ ‫جعلی از وجود بشقاب​پرنده است‪.‬‬ ‫آنها این کلیپ را یک جوک احمقانه ماه آوریل عنوان کردند‪.‬‬ ‫جام جم آنالین‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪77‬‬


732

ertebat ae

78


79

ertebat ae

732


‫س��ینما‬

‫این ‪ 6‬فیلم‪ ،‬غم انگیزترین فیلم‪ ‬های تاریخ سینما هستند‬

‫فیلم‪ ‬های حزن انگیز تاریخ سینما طی سال‪ ‬ها تأثریات‬ ‫عمیقی بر روی زندگی و نگرش تماشاگران برجای‬ ‫گذاشته و حتی در مواردی نام خود را در تاریخ سینمای‬ ‫جهان جاودانه کرده‪ ‬اند‪.‬طی سال هایی که صنعت‬ ‫سینما فصل جدیدی را در زندگی انسان‪ ‬ها گشود‪،‬‬ ‫شاهکارهای سینمایی زیادی توسطکارگردانان بزرگ‬ ‫خلق شدندکه با تاثریگذاری عمیق بر روی مخاطبان‪،‬‬ ‫سیل اشک را از چشمان آنها جاریکرده و به فیلم‪ ‬های‬ ‫حزنانگیزتاریخسینماتبدیلشدهاند‪.‬‬

‫به ارمغان آورد‪ ،‬داستان یک ماجرای عاشقانه را در‬ ‫بحبوحه جنگ جهانی دوم با هرننمایی دو هرنپیشه‬ ‫نامدار تاریخ سینما «همفری بوگارت» و «اینگرید‬ ‫برگمن» در مدت ‪ ۱۰۲‬دقیقه به تصویر می‪ ‬کشد‪.‬‬

‫شکوفه‪ ‬های پژمرده‬ ‫فیلم صامت «شکوفه‪ ‬های پژمرده»که می‪ ‬توان آن را یکی‬ ‫از نخستنی فیلم‪ ‬های حزن انگیز تاریخ سینما لقب داد‪ ،‬یک‬

‫درام عاشقانه محصول ‪ ۱۹۱۹‬استکه در آن رابطه عاشقانه‬ ‫و تراژیک بنی یک دخرت آمریکایی و یک مرد چینی‬ ‫روایت می‪ ‬شود‪ .‬در این فیلمکهکارگردانی آن برعهده «دو‬ ‫گریفیث» بوده و پایانی تراژیک نیز دارد‪« ،‬لیلیانگیشی» و‬ ‫«ریچارد بارتلمس» نقش آفرینیکرده اند‪.‬‬

‫شد‪ .‬این فیلم که بازیگرانی چون «کالرک گیبل»‪،‬‬ ‫«ویویان یل» و «لسلی هاوارد» در آن نقش آفرینی کرده‬ ‫اند‪ ،‬داستان زندگی اسکارلت بزرگرتین دخرت جرالد‬ ‫اوهارا صاحب مزرعه‪ ‬ی پنبه را روایت می‪ ‬کندکه تنها‬ ‫به ازدواج با «اشلی ویلکز»‪ ،‬پسر مالک مزرعه مجاور‬ ‫فکر می‪ ‬کند‪.‬‬ ‫کازابالنکا‬ ‫فیلم «کازابالنکا» محصول کمپانی برادران وارنر‬ ‫با بودجه یک میلیون دالری در سال ‪ ۱۹۴۲‬ساخته‬

‫مصائب ژاندراک‬ ‫فیلم «مصائب ژاندارک» محصول سال ‪ ۱۹۲۷‬به‬ ‫کارگردانی «کارل درایر»‪ ،‬دستگریی‪ ،‬بازجویی‪،‬‬

‫شکنجه‪ ،‬محاکمه و اعدام «ژاندارک»‪ ،‬دوشیزه‬ ‫«اورلیان» و قهرمان ملی فرانسه را روایت می‪ ‬کندکه‬ ‫شجاعانه در برابر متجاوزان انگلیسی وکلیسا ایستاد و‬ ‫پس از مرگ‪ ،‬قدیسه خوانده شد‪.‬‬ ‫بربادرفته‬ ‫فیلم «بربادرفته» که از آن به عنوان یکی از شاهکارهای‬ ‫دنیای سینما نام برده می‪ ‬شود‪ ،‬یک درام رمانتیک است‬ ‫که در سال ‪ ۱۹۳۹‬توسط «ویکتور فلمینگ» کارگردانی‬ ‫‪80‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪732‬‬

‫شد و بارها در نظرسنجی‪ ‬های مختلف بهرتین فیلم‬ ‫رمانتیک تاریخ سینما شناخته شده است‪ .‬کازابالنکا‬ ‫که اسکار بهرتین کارگردانی را برای «مایکل کورتیز»‬ ‫و اسکار بهرتین فیلمنامه‪ ‬ی اقتباسی را برای «ژولیوس‬ ‫جی اپستنی»‪« ،‬فیلیپ جی اپستنی» و «هوارد کوچ»‬

‫بهرتین سال‪ ‬های زندگی ما‬ ‫فیلم سیاه و سفید «بهرتین سال‪ ‬های زندگی ما» بهکارگردانی‬ ‫«ویلیام وایلر» محصول سال ‪ ۱۹۴۶‬آمریکا‪ ،‬داستان سه سرباز‬ ‫آمریکایی بازگشته از جنگ جهانی دوم را در ‪ ۱۷۲‬دقیقه‬ ‫روایت می‪ ‬کند‪.‬این سربازانکه نقش آنها توسط «فردریک‬ ‫مارچ»‪« ،‬دانا اندروز»‬ ‫و «هارولد راسل»‬ ‫ایفا شده است‪ ،‬پس از‬ ‫بازگشت به زادگاهشان با‬ ‫استقبایلگرمکه انتظارش‬ ‫را داشتند‪ ،‬مواجه نشده‬ ‫و سپس در ادامه به‬ ‫مشکالت عاطفی و‬ ‫کاری فراوانی دچار‬ ‫می‪ ‬شوندکه اثرات بدی‬ ‫بر روحیات آنها بر جای می‪ ‬گذارد‪.‬‬ ‫محله چینی ها‬ ‫فیلم «محله چینی ها» به کارگردانی «رومن پوالنسکی»‬ ‫و نقش آفرینی «جک نیکلسون» و «فی داناوی»‪ ،‬فیلمی‬ ‫حزن انگیز همراه با هیجان است که در سال ‪ ۱۹۷۴‬با‬ ‫بودجه شش میلیون دالری ساخته شده است‪.‬‬ ‫این فیلم ‪ ۱۳۰‬دقیقه‪ ‬ای در رقابت‪ ‬های اسکار نیز در ‪۱۱‬‬ ‫بخش از جمله بخش‪ ‬های بهرتین فیلم‪ ،‬بهرتینکارگردانی‪،‬‬ ‫بهرتین بازیگر نقش اول مرد‪ ،‬بهرتین بازیگر نقش اول‬ ‫زن‪ ،‬بهرتین فیلمنامه غریاقتباسی و بهرتین فیلمربداری نامزد‬ ‫جایزه اسکار شد‪ ،‬اما تنها موفق به کسب جایزه اسکار‬ ‫بهرتین فیلمنامه اصلی شد‪ .‬البته «محله چینی ها» با‬ ‫فروش ‪ ۳۰‬میلیون دالری‪ ،‬توانست در جوایز بافتا برنده‬ ‫جایزه بهرتین کارگردانی و در رقابت‪ ‬های گلدن گلوب‬ ‫برنده دو جایزه بهرتین فیلم و بهرتینکارگردانی شود‪.‬‬


‫اجتماع��ی‬

‫در محل کار‬ ‫مراقب زبان‬ ‫بدنتان باشید‬ ‫حرکات و اشارات زیاد هنگام‬ ‫صحبت کردن یا تعداد زیاد حرکات‬ ‫سریع و کوتاه‪ ،‬نشانه‌هایی است‬ ‫که رفتارهای ظاهرسازانه شما را لو‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫نزدیک ایستادن به دیگران‬ ‫ناراحت‌کننده بوده و می‌تواند باعث‬ ‫نگرانی و ترس طرف مقابل بشود‪ ،‬پس‬ ‫فاصله‌تان را با دیگران حفظ کنید‪.‬‬ ‫از سریع حرف زدن و غریمفهوم‬ ‫صحبت کردن برپهیزید زیرا این رفتار‪،‬‬ ‫شما را به نظر فردی سطحی نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬

‫در مالقات اول با چشم‌هایتان لبخند‬ ‫بزنید نه با کل صورتتان‪ ،‬این یک اقدام‬ ‫احتیاطی مناسب است‪.‬‬ ‫اجتناب از نگاه کردن در چشم افراد‬ ‫از روی عمد این حس را در شنونده‬ ‫ایجاد می‌کند که می‌خواهید از چیزی‬ ‫طفره بروید‪ ،‬اعتماد به نفس ندارید یا به‬ ‫مسأله مورد بحث عالقه ندارید‪.‬‬

‫درست دست بدهید‪ .‬هنگام دست‬ ‫دادن باید احساس راحتی داشته باشید‪،‬‬ ‫دست دادنی که نه خیلی محکم و نه‬ ‫خیلی شل باشد‪ ،‬بهرتین نوع دست‬ ‫دادن است‪ .‬فراموش نکنید دست دادن‬ ‫خیلی محکم‪ ،‬القاءکننده حالت تهاجمی‬ ‫شماست‪.‬‬ ‫تکان دادن سر و لبخند زدن در میان‬

‫گفت‌‌وگو کمک می‌کند تا با هم بهرت‬ ‫حرف بزنید‪.‬‬ ‫به شما پیشنهاد می‌شود به جای‬ ‫خریه شدن در چشم طرف مقابل به‬ ‫استخوان‌های گونه او خریه شوید‪ ،‬این‬ ‫روش کام ً‬ ‫ال دوستانه بوده وکمرت مخرب‌‬ ‫است‪.‬‬

‫‪732‬‬

‫‪ertebat ae‬‬

‫‪81‬‬


Issue 732 , May 12 , 2012

ERTEBAT

1391 ‫ اردیبهشت‬23 - 732 ‫شمــاره‬

Ertebat Issue No: 732  
Ertebat Issue No: 732  

Ertebat Issue No: 732