Page 1


97

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

96


Ąƒ¤ š

ƀ“l®k8> žű³ŮŦ“ ĄŰ“ s‚ sƱ################%ƀ“l ž‚¢ĢƮƮ###########################%’s ſŦ“©Œ`##########################%‚© ـƲ######################%Ź‚ŚƀŮŰű ſŦ“©Œ`###########%ƀŮŦٓžŦŮsŽ´

’©lű‚

Ŧ‚šƀsœšƁƀقàà¹Ŧ€tsűŦŦŰ®k8àà>Ɓƀق¹ Ɓ¡‚®© s’8 ŦŮv ƁŮ’¹®i¥ ‚’ sŦŰ…¡ƁŰƁ©Ů®ŰŦ‚®“`=ź‚ ŰŮ #©k¹®‘©˜ƒƀ“l’ŦŮƁ’s

95

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

¡ƒ¡Ű®®7 sktsŰŮƁƀق¹Ŷ“i=ŦŰžŦŮs ۃ¡‚ŰŮƁ#©sàà “ž®‰süsŦŰ…àà¡ƁŰƁ €¡svsàà ƳsƲũ€ŮŦ“‘¡Ŧàà¡ŰŦ¢® €dٓ vfàà ŋis¹€¡sٓ ’8àà>s€sN Ŧ€ŦŰ…Ŧ‚ ŦŮŰs¹sààƀŮŰƁšſƁ‚àà©ŦŰtààs

ƀق¹Ŷ“àài=‚¥àà sŦŰŹ‚ààŚƀŮŰűŦ€àà8Ŧ ƀ“l„¤ Ɓٓ vfàà ŋis¹s©ű®ŧ“ ©s “®ũŰŦ‚ĄƁŰƀق¹‚©àà ŰŮŦŰ ’s™ŦƀŮŰű’à๐¹ƀsœšٓàà ‰©i®j¹s ŦŰ’s ٓàà «k ¡ŰŦ¢®Ɓàà©ű®Ɓ ‘¡Ŧق©œž‚s©ű®®7àà skź‚ ŰŮŦ€ Ž´ ©k¹®Ŷ“i=®ŦŰš’sŦŰŠàà¡sƁŮ


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

94


93

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ĄV““k¥

s©Ů®‚ƁŰٓ ‘¡‚8d¡‚

Ű³ŮƴƮƮƁŰŦƒġƴvj©’’¹ƁŰٓ ‘¡Ŧ’¡sžŽ€àà ƯģƮVŰsàà Űs«¡s€Ŧ“®»€àà Ű®ųƁ‚’ #€k¹v¹‚vs ‚‚8¹“i©¹ưĢƲyģ¡s «¡’¹ĄŰŦ“ ĄƁŰٓ ‘¡Ŧ®i7Ž€ųƁ‚űŦ´> ſ“©i©«¡ٓąńĬİʼnŕıňžs’’gsàà>ĄƁŰٓ €Ŧ“8ĆŽ€vàà ŦŰŦƁ€©Ŧſ“k¹ŦƁق¹ۂàà™Ű³Ů #ŮŰƁs©sž“’s Űs¹‘¡Ŧ’ŦŰٓ

‘©8àà>Ş®‚ĄsƁŰٓ ƀ€űsàà v¹‚àà «àà¡ ŦŰٓ ĄŰŦ“àà ĄsƁŰٓ €¡€Ž€űŦsàà’“M ƀ‚fxkžĄŰŦ“àà ĄƁŰٓ ƀsœ8àà ŮƯƮ#ق¹’™‚ ĄŦ‚Ž€‘¡ŦĄs’“M‘©8àà>ŞſŦ“k’ĆŽ€ ŮŰŦŮ€`´>v¹‚ #€àà ’™‚ŰŦűs’ųƁ‚ Žs ŰŮŦŰĄŰŦ“ ĄsƁŰٓ ‘¡ŦűŦƀsœ8 ŮŰŦƒĢ #€s ‚ųƁ‚’ĄŰs

Ąs sWũƁsf8’‚D MIT€¡€ĄŰƁsksi©

ŰŮŽsdĄŰsDœŰƒĄs®s¤j¹’¹®ààsŰŮ ĄŦ’‚Di Žs7Ů’‚8_©‚œàà_¡sMvdk ƀƁ‚¢»€k8>‚8lĄs^ŰƁŬ“™ƁƁv©f©¹s ®j8>© MITƀsœ_ŦŮŰŮĄŦƀ‚fƁŮ®sg©gC l7‚¡Ɓs`…=žsàà’¹€Ŧƀق¹®ààŦ‚ ŦŰ »®iŦ‚¡“`®7sŬ“b ŰŮźsfàà ‚©Ɓ #€k¹®Ż‚i©ſƁŰŮĄsaŰŮ‚8_©ŦŰsj Ą€d»ĄŰƁsààk‘àà¡Ŧ®ààiŦƀ€àà¡ŦŠààŦƁŰŮ €Ŧ’8>Ŧ“güƁŮ‘¡ŦsŦ#ŮŰŦŮ’s sk_ŦƁŰ #€kk¹sgŦſs>ŦŰŮŦŰ„‘¡Ŧۓ8¹VƁ‚ž«¡s

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

92


ĄV““k¥

ļ¨Ćǝs8>©

€ ®‚d

«¡žŦ€¹©«¡ſsk¥¡űsſs©€©àà ‚žƁŦűŦſŦ“® ####Ɓv Ŧ‚€ki€ſŦ‚œ¡ŮűŦ Ą‚© v Ŧƀ€ ws¨ŅıŃćĬĭŀısžŦv¹Ŧ‚àà v¡s ŧƁ¡‚ űŦ€k¹ƁŰűŰſŦۓ8 Űųٓ €Ŧ“8 €Ů®ŦŰűƁŰĄsi©ũs´ ŦąńŕŕıŃćńŁĬŕńıʼn ©7űŦ®ààs´ ŦƁ€k¹®…àà=žŦŰſsàà ‚i¡‚Ɓ #€k¹®’¡ŦŰŦ###ƁſŦق¢Űs¹»ſŦ‚œ¡űs

91

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ųٓ ĄsžĄƁŰƀ‚ ³sžŦ¡s“s8àà>©

ŦŰľĬŅʼn¢“¢®kd¡¢“¢©àà š’k sžƁŮs8àà>¡Ŧ #v‚¢ź€ųŦĄ€d’àà ’àà_gŰŦƒŦž‚’¡ŦŰŦs ۓaƀsvàà_űŦ€dĄ‚©àà »žŦĄsŮŦ7

Ą‚© #v Ŧƀق¹tàà>¹ĄŮs¡ű…ŦŮ»žŮ‚ſs© »€¡“¢®ŦŰsĄűs’<©8»ŮŰŦŮ®àà űŰƁũs´ Ŧ ®8»€ŦŮ®ŦŰĄűsàà«¡ŰŮs¢ŮŦ€dˆàà “8

ƀŦ‚jĄs‘fiv s

®¡sŰ‘š

®àà>© ske’8àà “žűŦĄŦ’©ƁŦ’“Mſsggü €Ŧƀق¹®Ŧ‚ €kjàà “ƀŦ‚jĄs‘fiĄŦ‚ €ksĄƒi~b ’® “¢ſ€s7>Ÿſs¥Ŧ’¹ #€k¹®‚¡¤s¥ŦŦŰvk©s¹s¡Žs¦=¡ «¡űŦ‚8j¹‚bsľĬĵĆĿļŃ®>© ske’8 “ž jCƁU ŦŮ’œĄŦ‚®s¹ũۀűŦ‚8®i© Ŭ“b ĄƁŰ‚€kj “ƀŦ‚j‘fi® “¢ſűƁ #v ŦŰŦŮۓ ‚vk©s¹s¡Žs¦=¡€ksĄƒi 2‚¡Ɓ©ŦŮ3ˆàà “®àà>© ske’8àà “ž‘¡Ŧ ’8àà “ž€ksŒi8=Ąs^ŰƁsààŽ€ŰŮ ƀssŋsj8ŦƁƀ€àà ®Ŧ‚ sŮ’Ųsàà> ưƮŮƁ€ŰŮ®8j©sƀsۓ¡‚làà ‚7s8¤àà

#€ €Ŧ“ ’™‚ŰŦűs’Ű³Ů


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

90


89

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


®‚¢‚

7’8fŽƁ€ sž

$ſŦ€k #ƯƮŶ‚àà ’ààji¹$«Ÿ #ƯƯ Ąƒà੟ ƀűŦ€ààŦ$ĄŰs¢ őűsĄŦ“ààg$ĄŮ‚<ĄŦàà ŰŮ$ſs8àà>ű$s’àà_¡€Ŧ#Ưư $¡ŰŦŮƀŦ‚j’®ŦŰsĄsűƁŰ ƀŦ‚j$ſŮŦŮĄŰŦ€Ů#ƯƱſs‚ ſs8 ŦĄs‚l űŦ$€¡š®‚8Ů ųƁŦ‚$s®¡sk ƁŰ#ƯġŲŰs Ɓų“gkŭs¹#ƯĢvàà©Ŧ‚¢$ŧš űŦ…©žŰs©>Űs¢űƁŰ$ۓ` ‘¡Ŧ

ĄŮ“j $’sœ¡#ư“Ɓ^Ű®űs¢$‘àੳĄs¥¡‚šĄsۓàà_¹űŦ$ŰƁšŲ‚ƁſŦ‚œ#Ư $ſűŰŦŸ“űŦƀƒiĄŦ’ŦŮ#ƱŽ“ Ą‚©¢ƀűŦ€Ŧ®8kàà €ŦƁ$®d©7 ‚=8àà Ŧ $Ŧ‚i¹$t©lƁv ű#ġ®7 ſss©¢űŦ$’Ŧ‚«¡Ůƒ®‚ ſs<¡sŰůšŰŮĄ‚l ős $€kk¹®€ƁŦ€ ƀs¢ŰŮ’’¹®¡sŮ$űsš‚ #ĢŻ“_dƁvàà ƁŮ$®¢Ů“š ^k Ɓg¹$‚ŧ“7ü#Ʋƀ€ ƀ€©_¹$€˜“ ŰŮĄŰ€k$v©Ɓ€`#ģŧ“‚ U Ŧ€Ŧ“Ÿ#ƴŰsb$‚dg$ĄŰůš‰fŰŮs8 ƁŰ$ĄŰsj©Ɓ®œ8> ƁŰŦűš#ƳŮŦ€8Ŧ$ Ɓ®8 ƁŮ$ſ€ ’8_¹ƁĄŮ“s$ſقŰs¹’#ƯƮ©ſűĄ‚ “$ſsv=žƀۓ¹$ Ą‚l $®sj8 s Řs`űŦ$©#Ưưق $ſs¥©$‘©³Ąs7fŦź‚#ƯƯv7ü ٓl¡Ų€gŧs8¹$ƀ€k_=ق$‚¢‚©>f#ƯƱ‚„© $®‚ ſs<¡sŰůšŰŮ‚œ¡Ů $® ‚ž’j#ƯĢŸ©Ŧ‚Ŧũ‚a‚>jžs$v Ŧ‚Ɓ®s7lœ$®¡sjkŦŰ#Ưġ ŮŰŦŮƀ€l’ŦŰźŦ‚ Ŧſق¹ƀsœt skĄs«¡űŦ’¹®>¹ #v Ŧ„©k‘©ű«¡ƀűŦ€Ŧ’ŋ7¡‚g»sj Ąs’¡Ű~b ƫ #€©k©7ŦŰ…fkŦ‚ۓ€Ŧ“®>ۓ7űƫ #€k¹®¢€kŦŰv>Ŧ“®Mƒ¢‚‘©8_©Ŧũ‚7šƫ #v sj ų“¢ŰŮ»sj ſ€ſŦ“=8 Ŧ‘¡‚«Ÿ“¹ƫ #€Ův¹‚vlƁŮŰŮŦŰٓ _Ÿſsƒj€Ŧ“®v ‚žŧs8šƫ #ŮŰŦŮٓƁĄ‚8¹sſ“©i©Ʊưˆ “8ۓ ’ſs>Ŧſ€űŦŠ‚¬k¡Ŧ‚ŰŮƫ #ŮŰŦŮũŰŦ‚ŮŦ‚¢®8s ’ŰŮſ“©i©ƯĢŮƁ€€© ۓ ƒ¹‚ƫ #€k¥©€©“‚© ſŦ“©ġƮ’ŦűƁŰˆ “8ۓ ’Ɓs¢«¡ƫ

®gŦ Ąs’ůsűŦ’¹ſ´©¢ſs8àà ŦĄsſs8àà ‚l űŦ$Ŷs7ŰŦſƁ€s¡skàà šs#Ư #Ʊƀ€kk¹Ůۓ ‚$€ksƁ9$Ůsš#ưvàà Ŧž“©¢®iœkőŰsžſšĄ‚œàà ق¢ ž‚ $ŻsjŸƁ®8 €“Ÿ$ŧ‚=Ŭ´ $ŧ‚…š#ġƒ¡‚¢$©=™Ɓ‚78 $ƀ€© sš ŰŮŠŦƁ’¡ƁŦű$ſŦ“¡Ŧ$ſsŮſƁŰŮ#ģſ€Ɓàà>$Ɓ‚ v ŰŮ‹j$®s¢Űűs#Ģ ’s‚$‘©Ÿv=8¡sž#Ƴ®sœ¡s$®8 ƁŮ$žŦ‚ٓ #ƲŽs¥¡ŮŦŰªŸvŜƁ³s sƒ¢‚’¹‚`ks¡>«¡Ɓƒ‘¡‚8¥Ÿ“¹$Ą“$sj© ž“ ’¥7 ®àà űŰƁ ’Ɓv ŦقžűŦĄŰŦŮٓ $®Ŧ‚¡Ŧ®g© “Ąs^kšűŦ#ƴٓàà ®Mƀ€¡Ů_Ÿ

###€©8>ŦŮ®s¡š Global Word

#€©ŮŰŦ‚ƁŰ’ƁŰŽƁ€ŰŮŦŰũsji¹»źƁ‚ŮŦ€d’’“s%ųƁŰ

4 LETTERS BONN DOHA FIJI IRAN MALI OHIO OMAN 5 LETTERS ACCRA BOISE CHILE GHANA HAITI

8 LETTERS ILLINOIS SANTIAGO SCOTLAND

JAPAN PARIS SPAIN 6 LETTERS BANJUL TAIPEI

9 LETTERS ANNAPOLIS COSTA RICA SINGAPORE

7 LETTERS ABIDJAN HOUSTON LEBANON NAIROBI PHOENIX

ISSUE 746

10 LETTERS COPENHAGEN

/

www.ertebat.ae

/

88


87

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ųű“š

€©k¹^ksjſs8>s`sŦŰٓ Žƒkſ“© Ŧۓ¹Ů űŦƁ»sŹŦ‚Ÿŧs7»Ŷsàà©ƀs©¢Ɓ¢»ƁŰƀŮs©ž¬¢ #©7‘¡Ŧ ƁĄ‚“©¤s¹ĄsĄűsűŦs’¦ſق¹Ŧ€ĄŦ‚#ƯƯ ĄsĄűsŧs7 Ŧ’s Ŷs©ĄŦ‚€©Ŧ“®»®¡“¡€¡Ɓ #€©k¹Ŧ‚tsƁŴs ‚ šs’à๮ss©¢%€àࡂ=ƀűsààƀsàà©¢Ɓ¢#Ưư #€kk¹‰fŦŰٓ ®¢űsƁĄƒ7 ſs8>s ‘©k¦jƁƀűsƀs©¢Ɓ¢v s¹ĄŦ‚s’¦űŦ#ƯƱ #€¡‚©œ«j¹’¦sŰŮŒi8=Ąsƀ“©’ŦŮ 9®¡ŦŮŦ“ƀsàà©¢Uàà s¹ĄŦ‚vƁ¬àà©#Ưġ ſss©¢‘¡Ŧ#v>©‚¡ŮsĄƒ7 ŸŦ“ŦƁ®œ‚’“¢ € ŰŮƁű®i© Ɓ€k8>®s8>sŹŦŮĄŦ“àà s ®¡sĄƒ7 žs ƒ©‚ €©Ŧ“®ŮƁű®i© #€kk¹® #€©k¹©ŦŰ€¡Ŧ’8 s¹ſsٓ ’¹ ĄŦ‚ſ³ŦűŦŦŰ®¡sűƁŰƁ’8àà ŦقŦŰſs8j¡“g#ƯĢ #€©k¹©ck®àà¢ŮŦ“s Ąsàà®jŰƁŮƁũsààü¡‚f ’ieàà_’¹€©€ƀűsŦſs8¡ƒ¡Ű’s‚‘àà¡ŦűŦ€d ®s8>sũsü¡‚fűŦŦŰsj ƀ‚űƁŰƁĄŰs¹®¢€ű #ŮŰŦŮűs

ĄŦ“ƁŽs’s s€©k¹ŠjŦŰ’k©“àà ¡sàà Ɓ #ق©œٓ ’’s8>s »Žsů®s¹ƀűŦ€Ŧ’Ɓ€¡ŰŦقŦۏ¡‚¢gk’¡ƁŰ#Ģ ®s8>sĄsžs ĄŦ‚s€©k¹’©l¥ŦƁ‘©ŦŰsž #€© s’8 ŦŮŦŰžű³ūs8ü¡s»’s ‘¥sŰŮ »…¹ƀ‚àà_Ŵ‚ƁĄ‚¤àà Ŧ®s¹ſŦƒàà©’àà#ģ ŰŮŶs©ŮŰs¢Ɓŧs8š€™ž‚¹»ƀ€kk¹ƒ‚ſ“©àà “ #€©k¹Ŧ‚’s ſŦ“¡ŦŰŮ’s8àà>sĄsžsàà ſق¹‚s7¡űĄŦ‚#Ʋ #€©k¹Ɓ¡´Ąsۓss7¡űĄsŹŦ‚Ÿ»’s »źƁ‚ »sŽsj8àà ُ9ſŦ“¡ŦĄŰ“ ŦžűŦ“#Ƴ €©Ŧ“®ŋk;jb#€©k¹t‚ŦŰ4ƁsſŦ“©ƁĝŰsž ‘¡ŦĄŦ‚’s  ŦŮ‚àà®j¡€ĄŰ“ ŦźƁ‚ űŦ ĄŦ‚®s™Ŧ’k¡ƒ’Ąűs©Ɓ€©k¹ƀŮsf8àà Ŧۓck #v>©“źƁ‚ €¡‚ 9®s8àà>sĄs®€©àà “ƁsŦۓ8àà Ů#ƴ ĄsŦ…©žƁs8 sžŮ³s »Ŵs ĄsĄsŸ»Ůs“j© #€©k¹’©l^ŰsœŰ 9%€©k¹Ą‚©¢Ů‚¢ŦŰ’ààs űŦūŰs ũŦƒàà©lD#ƯƮ

ق ƁŮsàà ĄslœŰűŦŦŰٓ ’s sƀ€©àà Ű…8Ɓ ĄV‚ŦűŦ‚žſs8Ŧ‚ ŦĄsas€©k¹‚žž‚¢ſs8>sĄŦ‚ ſ€ Ŵ´ vƁ»ſŦű“ ŧs8šſ€© Űs#€ s®¢€ű Ąsaſ€ ‘ ƁŰ»®s8>ű‘©œk ſ“©àà Ŧۓ¹ŮűŦ ‘¡ŦĄŦ‚#v sj ĄŦ“ƁŽs‚©©e’<©8ŰŮƁ®i ŦŮ #ŮŰŦŮٓƁ®s šƁŠ¡‚ ĄsƀŦŰۓck ’s €k¹®ſs8¥j¹’¹©k¹®®‚dƀŦŰƯĢ‚¡űŰŮ #€©k¹ƀŮsš®s8>sĄs®‚¢‚ ĄŦ‚ŦŰ #€©k¹t‚ŦŰ’s ſŦ“¡Ŧs¡‘¥s®€kƁƒàà©#Ư »€¡ŰŦŮűs©€¡€®€kƁƒ©’€©k¹®Ųs>Ŧ‚¢Ŧ ŦŰžs €©Ŧ“8s€©ƒſsji7sƀsœ Ɓ‚’Ą‚àà

#€©k¹©ŮŦűšĄŦ“ŰŮƀŮŦ“s Űsk¹ŰŮ ƁŰŮĄs’àà_© Ɓ€¡ŰŦœvƁ’àà8f‚ š«àà¡#ư ®d©7 ®¡s7¡űűŦ€àà©Ŧ“8s€àà©k¹ƒ©WŦŰsààƀ‚<kž #€¡‚7Ą‚8_©ũ’s8>s Űs7ŦűŦŦŰsàà®s8š«k©Ɓ»sŽ€kàà »sààƀ´¹#Ʊ vfi¹Ɓ®s8>űĄsŲs7sgŰŮ#€¡ŰƁs©ſƁ‚© #€©k¹Šjv ŮžŮűŦŦŰ ƁŰŦŮő‚¹Ąsààų‚»vfi¹ĄsźsFƁsàà“8ž#ġ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

86


’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© ATM

ABRAHAM LINCOLN VAMPIRE HUNTER

PLAYTHISWEEK

%ſs8 ŦŮ’´ «¡€ŰŦŮ’f© ƁŰs¥j’

®à ŰűsŦŰATMƀsœ8à Ů ® sk sقˆ “’¹€kk¹ #€“ ®Űs8‚¢

%ſs8 ŦŮ’´ ‚àœ¡Ů’àƁ’àài©‘à¡Ŧ ‘ài¥k© žsàŦ‚š ®à¢€ű ۓlj„à©¡Ű‘©jكsà ’¹®8Ɓ#ŮűŦقàž®s¥¡‚š ’kà ‚¢Ąsžsà šſ“ »ƁŦ #€k¹®Œ_¹s¥¡‚šŰŮŦŰ

HEARTLESS

ICE AGE 4 CONTINENTAL DRIFT %ſs8 ŦŮ’´ €d€©à Ɓ“œ¡Ů»®àk ſsà_©¢€űàü’à¥k¡ŦűŦ »€à ſsà“ ų“=8à Ů Žsà7Ů’àsàŲ“s©ŦŰŮ #€ƁŰ®ĄŦƀűs®¡“Ŧ‚s ſŦ“k’ŰƁskà ¡ƀ“¹űŦ €àkk¹®ƀŮsf8à Ŧ®8à_¹ ###Ɓ

%ſs8 ŦŮ’´ ®à s¥ Jamie Morgan ƁŦũۓĄƁŰ‚’¹và Ŧ ũۓ’®àœ8‚¢ƀs’¥ às #ŮŰŦŮ ŰŦ‚à tài Ğs8à š sà ŦŰ ƁŦ »ųŰŮsà ###ق®®_¹Ů“

85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

SOLDIERS OF FORTUNE %ſs8 ŦŮ’´ ſsࡓŦ‚s űŦ ®àƁ‚¢ ©cĄŦ’j©l €kWƁ‚ …àŰŦŮŰŦƁsà€àk€©ŦŰ sŦ€kk¹®¡“Ŧ‚sƁƀ€à Ą‚œ¡Ůۓ ſs8à ŦŮŰs‘¡Ŧ ###ŮƁ‚©…©ž

THE SAMARITAN %ſs8 ŦŮ’´ ŰŮ®¢€űŽs v>©űŦ„ž ŮŦűšق«à¡ƁŦŽsſŦ€àű ųŦ®i7®¢€ű®Ɓvà Ŧ ſű«¡s»ƀ€ ٓs¹’ ŮŰŦŮ®d Ɓ€k¹®ũs´ ŸƁ‚ ŦŰĄ€¡€®¢€űƁŦs ###sŦ€k¹


’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© PROMETHEUS

CHERNOBYL DIARIES %ſs8 ŦŮ’´ ’~¡‚fĄŦ‚và ƁŮ€kŸ ’s€Ŧƀق¹‚f Ɲ‘¡Ŧ‚¹Ŧƞ ®s ũs¤¡‚ž‚l űŦųق¢ ‘¡Ŧ®8Ɓ#€űŦق¤’k¥ űŦ ‚là ‘¡Ŧ’àsvà>¡Ű“ €“ ®’“8€kà Ű® 4Ɓ€k8>©slkslš’¹

%ſs8 ŦŮ’´ Žsà ’Ŷ“‚ài©‘à¡Ŧ „àiŝš „à ŰŮ ƯƴƳƲ ƁŮSherriƁDrew#và Ŧ t©gdŰŮ’¹€k8>®Ŧ“ ®¢Űƒ‚l ŰŮٓ Ąss¡ƁŰ ‚œ¡€¥¡à sŽƁŦƀsœàsà sà_‘¡Ŧ’¹€“à ® ƁŰs…sŸűŦĄŦ’à“j< #ٓ ®ƁŰ’

INCENDIES %ſs8 ŦŮ’´ ‘à¡‚ š ‚à s ’à ĄŰŮsà Ą“iƁŮſŦ€ű‚»…¡ƁűŰš ŦŰ Simon Ɓ Jeanne ٓà ſsà_¡s’à_¡ŰUs¡ĄŦ‚ ###Ɓ€k¹®’s©ŰƁs ®ŦŰ

THE DARK KNIGHT RISES %ſs8 ŦŮ’´ ‘à¡‚ š űŦ Žsà và_ ®¥¡ŰsĞ©Ŧ“à ’¹ĄŦ’Ůs «¡#Ůہœ©ŮŦŮſs¡sžŦŰſš Ą‚7Ű’à®8à>¡ŰƁ‚ƀƁ‚¢ #ٓà ®‚là ŮŰŦƁ‘© ®M‚là „©iž’¹®sœk ŮŰŦƁ‘j8»€k¹ĄŰs¹€àŦ“ #ٓ ®Űs¹

THE AMAZING SPIDER MAN

COMINGSOON

%ſs8 ŦŮ’´ ’àbŦŰ®à“®Ŧ€kjà_ŦŮ Ɓ‘©űĄƁŰ‚à®¢€ű‘à© ƀŰs©à ũŦٓ“Ɓſsà>Ŧ Œà_¹ŰƁŮĄsſsà_¥l¹Ɓ ’Ŧ“® ‚sslšƁ€kk¹® »slšsàlk’’เ“à ® €¡€lƁŰv¡‚à_¹’¥i #€k¹®

ROCK OF AGES

%ſs8 ŦŮ’´ ’๠ Andrew Garfield ®àsj8Ŧ ’¥7à ài© ŰŮ Eduardo…àgfacebook ‘à¡Ŧ ŰŮ và ŦŮ Saverin »ſs8 ŦŮſs‚l…gi© sàf¡Ŧ ŦŰ Peter Parker #€k¹®

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

84


’¡e

^Ű‚©s ®¡Ŧ¡VŰŰŮ

83

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ti ƁŦŮƯĢƮĄƁŰ’dsbs„©˜“ Űُ©>©ƀsœ_ŦŮſsggü x¡s8#€ق®ààž®¡Ŧàà¡VŰŰŮƒ‚^ŰũŦ‚àà©s’àà ŦƁ‚ ’¹v ŦſšűŦ®¹sſŦ€kj_ŦŮ‘¡ŦĄsl© ۂ ŧsg_ŰŮŰŦŮűs¢Ąs’s “ƀ²¡Ɓ’sl©€© “s¡Ɓ #Ůۓ=‚8j¹ق’¹ٓ ®t“ƒ‚ſŦ“©s¡Ɓ ġƯ’x¡s8‘¡Ŧ’®s©8 Ůۓck’ſsggü‘¡Ŧ #€ŮŦŮŧš€kk¹®œk_ŠŰ’¹Ą€s“<àà_ŦŮ ‘¡‚© Ąs’s “’¹€k8àà Ŧ“ slšűŦ„¤

®šs¡ƒ‚®¥©8àà ´žĄslŦ“©ŰŮŦŰ®fi8= #€kk¹ſsü8Ŧ ſŦ“©űŦ’¹ĄŮŦ‚Ŧ€ ƀ€s_ũsg©gC‘¡ŦŰŮ €ŰŮġƮŮƁ€ŰŮ€ààٓƀق¹ƀŮsf8àà Ŧƒ‚ ƀق¹ŧs=8ŦŦŰ®ààšſŦ“©’¹®sàà>¹űŦ‚8j¹ #€€© “‘¡‚© ’s “€ٓ ’¹€ ’8àà Ŧ“ ‚fƯƮƴűŦ»…¡sűš‘¡ŦžƁŮűsŰŮ slšűŦ«¡‚’ũs©ij‘¡ŦŽ“ ŰŮ#€kk¹‚žŦŰž‚«¡ ’¹€ ƀŮŦŮ€©f s¡®š»ƒ‚ĄslœŰ’ŧsgàà_«¡ €k8>Ŧ“®ſs7i ƁŦŮƁ€ٓۓ ®¥ Ŧ‚©žƯƮĄ“8ü #€ۓ=ŦŰslš¡sWũۓŰŮsl‚ſق¹‚žžsœk ŮŦŮſs_ƒ©…¡sűš‘¡Ŧx¡s8»s¥©i“žŰ³ųŰŦƒ¢Ųsàà Ŧ‚ ®s>¹űŦ‚8j¹€ŰŮĢƮűŦ…©€k8 ŦŮƒ‚ŧsg_’¹ĄŮŦ‚Ŧ #€Ůۓ s®¥ Ŧ‚©žűŦ€k8 ŦŮ®šs¡ƒ‚ŧsg_’¹ «¡ſŮŦŮſs_ĄŦ‚®` s ſŦ“k’tiŦƒ‚^Ű»ſsggü‘¡Ŧ’8f¢’ v ŦŒ“’s_«¡ƀŮs ®s©’Ɓ€Ů®ſs_ŦŰŧsk8Ŧs¡Ɓ‚b v©d“


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

82


81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


v´

%űŦ€kŰs7»vàà>©®s¹sj vŦ‚8 Ŧ€kŮ® ĄV‚Ŧ»űƁŰ® ŰŮũ‚Ÿ»Ą‚¡ž«¡‚C»®œ8àà> űƁŰ’s7àà ŰŮvsàà vàà_Ŧ€#ſ€‘©¡sž ’g©ŮƯĢ»€¡Ů‚¹®¢Ů“šŧŦ“ Ųs>Ŧ‚¢Ŧ#€©Ŧ“= €©k¹Ą‚©¢®žűƁŰ® ŰŮŦŰſš‚©oƁ€©Ŧ“=‚8_© űs©ŧŦ“ vs €kŸ’sj ſ€€¡“ ’“8s ƁŰŦŮź‚` #ŮŰŦŮ »®¢Ů‚>ŦſsŰŮĄŦ‚Ąƒ¡“DĄsƁŰŦŮűŦ® ‚ Ɓſ“ Űsàà_»ſ‚œ©»xkàà_»®gi ũ³´àà8 Ŧ ®¥ ƒžˆ¡Ŧ‚ ®8€“àà ſűƁ…¡ŦƒŦt“€kŦ“®vs¡Ů s€©˜Ɓ‚8 ŦűŦ® ‚#ƀsŰŮž‚¢“i©¹ġ$ĢűŦ…© »Ů“ ®ſűƁ’s™Ŧt“’¹ĄŰsj©‘¡‚Š¡s ƒ©ĄŰŦŮŰs€™ĄsŴ‚Ɓ®sŰŮſ“ۓs¡Ɓ €©˜Ɓ‚©ſ“ۓٓàà7j¹#vàà Ŧ€©˜Ɓ‚©ĄŰs¹¹ #€kŮ®…¡ŦƒŦŦŰſ€ſűƁx¡Ű€’ ’87ŦƁ…s¹ŦŰsl8 ŦƁſ€űs Ɓv “ €Ŧ“® ‚¢Ŧ»€k¹®’©“_©‚8¹Ů#€Ů…¡ŦƒŦŦŰſűƁ »Ŧ€v“_ »®8> »žŰ“»®œ8àà> Ųs>Ŧ ®œ>˜s¡ ۓ ’®Ɓþ€“ ®’>˜s¡®fi8=‘©k ŰŮſsű ŮŰŮ‚àà s¡Ɓ€űŦ…©ŧŦ“ »s‚àà jCž€ űŦ‚8j¹Űs©>ſs v©sd’¹®sűƁ®s>s©®i¹ «¡Ɓ€©k¹’dŦ‚«àà ƒž’vàà Ŧ‚8l»€©k¹® ³ss#€kk¹®’‚DŦŰ®œ>˜s¡»v Ŧ®Ŧ“ƀŰƁŮ ĄŰs¹¹ŰsŸŮv Ŧ‘¥PŦ‚¡űþ€©€ƀŮs …¡sűš #€© s€©˜Ɓ‚© …s¹ƒ©ſ€®d©7 >©“s8€ƁŰ»‘àà UŰ ’k ‚¢‚ŮƁűŮŦ‚Ŧŋ“jdſŦŰƁŮ‘©jŰŮ#€s¡® Ų‚8 ŦƁ…k ®¢Ů‚>ŦŲsàà>ŦƁ€kŦ“ ®‚8j¹»€“àà ® ſVƁ‚8 Ŧ~ ‚®œàà>˜s¡ſŦŰƁŮŰŮſsű#€kk¹® sſsàà>Ŧ’8àà Ŧ“ »®“k¹’8‚àà_©žĄs©ŮŰŮ ŸƁ‚ slšĄsžŦ€ŦĄ‚s ¥ ‘¡Ŧ‚skþ€ŰŦ€ ®s©8 ŮĄŦ‚Ɓٓ ®‚8_©Ɓ‚8_©űƁŰ’űƁŰ #€k¹®‚©©e’ ‘¡ŦƁ€kk¹ų´‚8_©v Ŧžű³s’8 Ŧ“ ‘¡Ŧ’

Ų‚8 ŦƁ€Ů®…¡ŦƒŦŦŰŲ‚8àà Ŧٓ ’o> ‚8¹Ů#ŮŰŦ¢®‚©osũs s>ŦƁ“ Ɓi ‚ s¡Ų‚8 Ŧs’lŦ“ŰŮ’¹€Ů®~©™“_© #ق¹ŰŦ‚ſšűŦs¡Ɓ€©œkſšs€¡s

Ɛi¤Ŧ‚Ÿ‘ ŦŰ®¢Ů‚àà>Ŧ¡´#€©k¥®àࢀű®¢Ů‚àà>Ŧs †©=_ŮŰق ƁĄ€©Ŧs»ƀƁ€Ŧ»űŦſŦ“® Ɓvàà Ŧƀ€©¦©žŰs©àà>ſűƁ…¡ŦƒŦ’oàà>#ŮŦŮ #€ŰŦœ‚©oſűƁĄƁŰ€ààkŦ“®ĄŮs¡űŦ“ ’k ‚¢‘s¡š3ŧs8¹ƀ€kàà>¡“»®àà_©‚8¹Ů «¡ˆgſűƁ’s™Ŧvi’¹vàà Ŧ€g8d28> ¡³ŮűŦ®7©¹‚»ŮŰŦ“ààtiŦŰŮƁvàà>©s űŦŦŰ®¢Ů‚>Ŧ#ٓ ®ſűƁ…¡ŦƒŦwsŒi8= #€© sƀŰsŸƀŦŰŽs7Ů’Ɓ€©k¹ŰƁŮٓ ŧŦ“ ٓ7j¹ ®¡s©j© “©Ɓ®¥¡V““¡ƒ©Ų‚8 ŦŰsŸŮsj ſ€ »€©8>’8> ®8Ɓ#ٓ ®®‚Ÿƀ‚© ů€d8>Ɓ s€©k¹®®d Ɓ€©k¹jCŦŰŲ‚8àà Ŧ€©Ŧ“®M ‚ƀƁ´#€©k¹’isgàà>©s¥ſšsŦſŮۓàà ‘¥P»€¡ƁŰ®ŧŦ“àà=8 Ű’‚¡Ůtàà ®8Ɓ»‘¡Ŧ Ɓ€©k¹vs¡ŰŮĄ‚8_©Ą‚s¹»ũss ſšŰŮv Ŧ žŮ‚űŦ® ‚#€¡Ű“=Ŧٓ ĄŰŦ€©ũss ŰŮ ‚vŦŰ€kŦ“®ſŮۓ Ŧs’¹€kk¹®ۓ` ſs_’¹®j¡´#v>©’“œk¡ŦsŦþ€Ɓ‚ŧŦ“ ’

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

80


79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ũs7kš

̵ΎϫΎΑΎΑˬϥΎϣΎϣ ϥϮΑήϬϣ

ϩΎ̴ϧΖϗΩΎΑή̳΍Ύϣ΍ˬΪϨΘδϫϢϫϪϴΒηήϫΎυϪΑήҨϮμΗϭΩϦҨ΍ Ϧ̯΍Ϊϴ̡΍έΎϬϧ΁ˬΪϧέ΍ΩϑϼΘΧ΍ϩΩϢϫΎΑϪ̶̯ϨϴΑ̶ϣ̶Ϩ̯

΍έΩϮΧΪϨΒϟΩϥΎ̯ΩϮ̯β̰ϋ social@ertebat.aeαέΩ΁ϞϴϤҨ΍ϪΑ ̟Ύ̩ϪΑΕΎΒϨΑ΁ϪΤϔλέΩΎΗΪϴϨ̯ϝΎγέ΍ ΪγήΑ β̰ϋΖϴϔϴ̯ί΍˲ ΎϤΘΣϝΎγέ΍ί΍ζϴ̡ ΪϴϨ̯ΐδ̯ϥΎϨϴϤρ΍̟Ύ̵̩΍ήΑ̶ϟΎγέ΍

©sƁŽ€j»ĄŮs ƁƀƁ€ŦŰŮ

̮Ϥ̯ϥϮϤΘγϭΩϭΩϦҨ΍ϪΑΰҨΰϋ̵ΎϫϪ̪Α ΎϫϪϟΎΑίϦΘΨҨέ̵΍ήΑˬϢϴϨ̯ ΪϨϨ̯΍Ϊϴ̡ϭέΖγέΩϩ΍έ

ϢϫΎΑΎϣ ©s‚ls»©Ŧ“ ®ss

©œkŽŮ»®Ɓ®»©œŰ«¡ss ¡€k®ƁېŰŮ»¡€k ®ss ¡€k7ŮſŦŰs¡»©s¢ƁƀŦ‚j ©œkŽŮ»®Ɓ®»©œŰ«¡ss ©Ŧ“ ų“ ſs‚»©Ŧ“ ®ss ©Ŧ€k ƁŧŦŮs »©s8>Ąs¢

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

78


ĄV““k¥

…¹ŲƁ‚¡Ɓ®ŲŦ“¡ŸŦ€Ŧ

ƀŮsf8àà Ŧ’s¡ŦŰĄslk©àà>k¥ˆàà “ ’¹ĄŰs¹sààlk#€k¹Ŧ€àਫ਼ŦŰٓàà ® “¡’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ€ŮžsŝŦ€¡s‚Űs¹ ’s¡ŦŰŰŮٓ ƀ²¡Ɓũۓž’ŦŰ®ŲŦ ŮŰŦƁŰs¹Ů“ ®ŲŦ“¡Ɓ€kk¹àà`8 ŲŦ“¡‘¡ŦĄsl8¡ƒűŦ#ٓàà ®j «¡ſŦ“k’ààſšŰs¹’ſŦ“àà®® ‘¡Ŧ’ق¹ƀŰs ŦŰs¹Ů“ ‘Ŧ«àà>¡Ů ſš¡‚ űŦŦŰ’s¡ŦŰſŦ“®’¹skd ƀ€ ŮŰŦƁ’€ſšűŦ„žƁق¹ũ“ #ŮƁŰ®‘©űŦ

77

/

www.ertebat.ae

/

‘¥P’s¡ŦŰűŦslàà Ɓ‚¡Ɓſقàà¹ősž ĄŰŦ“àà ŮŰs¹ŠŦ“‚àà9¹ŦŰŮvàà Ŧ ŲŦ“¡«¡ŸŦ€ààŦsſ“k¹ŦsŦ»€àà s ‘¡ŦĄsĄŦ’‚’s9’ààſŦ“®® ’®ŲŦ“àà¡Žs`Ŧsslk’àà‚ #€©k¹®_¹ŲƁ‚¡Ɓ’žŦ€Ŧٓ ũۓž „¥©žss…¹ŲƁ‚¡Ɓ®ŲŦ“àà¡ €Ŧ“® ēļǨľıĆŕļįĿ «©8àà Ŧ® €™Ąs’s‚‚¡sàà ’¹®àà¡sli¡s ž‚«¡sŦŰ€ŦƀŮŦŮvàà ŮűŦŲƁ‚¡Ɓ ŋ“jd’¹ŲƁ‚¡Ɓ€àà™€kWۀŰŦƒŦ

ISSUE 746

€k¹®‘©©dŦې_Ÿƀ‚M’¹®¥k©

űŦ«k©‘¡Ŧƀ€űsàà ƀ‚fŰslŸ© ’#€kk¹©ckٓ ƒkĄŰƁsk®“ #€Ŧƀق¹ƀŮsf8 ŦĆŀļİıĶıŃʼnžs s’¹v ŦƒkƁŮĄŦŰŦŮ€¡€«k© ®¡sk©ſŦƒ©©ckۓck’‚œ¡€¥¡ #€kk¹®jق«¡ ĄƁŰ‚sààƒkűŦ®àॡſ€¡ƒesàà ƀ‚Mvàà ŦŰ’ªŸvŜűŦĄ‚œ¡Ů ـſ€ààšvàà €ſsűsàà_Ÿ #€k¹®‚©©ev ŰŮ

ĄŦ‚€¡€‚¢©ckٓ «k©®“ ’’dŦ‚ſƁ€àà_Ÿƀ‚M‘©©d ’ĄŮ‚‚#€ ®Ŧ‚ xk ®¡sk© ’«k©tàà skƀ‚M‘©©dۓck €k¹®’dŦ‚®<kàà ®¡sk©ƒ¹‚ ŽsŰŮĄsۓ_¹űŦĄŰs©>ŰŮsŦ #v>©‚¡žſs¥Ŧ‚Ŧ‘¡Ŧ’d “ «k©®“®àà>©iœŦ®s¤j¹«àà¡ žsàà’ààƀ€ààkk¹©ckٓ ƁſŦűŰŦ #v Ŧƀق¹®Ŧ‚ ›ǩıĽǥʼnŕıňʼn


ĄV““k¥

ق¹’7iſs>Ŧ‚ũsŰ’>³ s®Ůs`®¡ƁŰs¡ƁŰžsœk’8>© ŮŰŦ“€ŰŮ U‚¢‘©œs©Ɓ’Ŧ€kj “…k¡ƒ¢űŦ„žƀŮs«¡ ſšv Űن©=àà_’ŰŮs®`üfv¹‚xkžűŦ #ٓ žsœkũۀ’ũsŰ‘¡Ŧ «¡s ſ€àà ’Ŧ“ ’s_ vs vf € ®¢Űقàà

’à๠®ààs ŰŮ Ą sƀ V “àà

’¹ ®sàà>Ŧ ũs¹‚ààC űŦ ®àà`üf ƀ‚ààl ٓàà » €àà ‚©¢ ® †©=àà_’ŰŮsŋi¹ #€ٓ7

űŦ®¡ƀق8>¢Œ© űŦ»vàà Ŧ’>³¡‚ űŦ®àà s© Ŧs’©ƁŦ’‚DŲsàà Ŧ‚®s_8¹ŦĄsv¹‚ #ق®ƀ‚l’s_ „¡sŲs“ˆ “ƯƳſ‚ŰŮ’¹ۓl_’©a«¡ v ŦŸ“™“‘¡Ŧƀ€kk¹~¡‚_»€ ’¡ŦŰŦſŦ€©™s¡Ű t>¹ũs´ ŦűŦƀŮsf8àà Ŧsũsj©j`’“œŸ’¹ Žs‘¡Ŧs#ٓ ®ůsŚŦsv¹‚‘¡ŦŽ“ ŰŮƀ€ ŰŮĄ‚©¢©j`s’bŦŰŰŮ®ààü©™“¬©ſ“k¹s ƀ€àà_’¡ŦŰŦĄ€d®`üfv¹‚ůsŚŦŴ“àà` #ٓ €Ŧ‚ƁſŦ€©™s¡Ű àà_© ®àà‚ ’©a »ũsààŰ ‘¡Ŧſs¢€űs t˜“ ’ sž ĄŦ‚ ĄŦ‚ٓàà €àࡀ ſŦ“ààk vCŦŰ… ‚ž‘¡Ŧ Ŭ ‚b ®àà>¡s †üf #€ق¹ Ą Ŧ ‚ †`=8ũsààŰ‘¡Ŧ ƀ Ů s ƯƯƲ †©=àà_ ƀ€àà ĄŰƁšŠààjŽ“ààjd »ŰŦƒŦv=àà ĄsààŰs7ŦűŦ ’ààŸŰsžƁĄ‚àࡂü8ŦžűŦ“ ƴĢŰŮƁ€àà ƀŮŦŮųű“š

®Ŧ‚ ’“®“kĄs©‚f©s¹ƀsœ_ŦŮſsggü űŦĄŦƀق8>¢Œ© ®¡sàà sk ŰŮ’¹€€àà ®sŰ jſs>ŦűŦ‚8lsſšvsŲs Ŧ‚®d©7 ŮŦ“ #€k¹® ‚œ>űŦĄ€¡€Ÿ“’ƒl<ƀ€àà ’8 sàà ũsŰ ‘¡Ŧ#v Ŧvàà_œŦő“ق¥ij€©igĄŦ‚’àà>³ Ą‚©¢©j`ĄŦ‚Ą€¡€8¡Ű“œŦűŦ‘©k¦j‚œ> űŦ€©igsūŰs Ąs©Ů†üf®œ“œŸŴ“` ŰŮ ۓƒ‚œ>#€k¹®ƀŮsf8 Ŧſs>ŦĄsĄ²Ŧ‚8 Ŧ ő“’sƁ‚©ŽsjŦvlƁſs¥†©=_’ŰŮs #v Ŧƀ€ „HŠ® ®ŰŦ‚ŴŦ“ ®8Ɓv_œŦ ſs>Ŧv_œŦ€ksvàà ŰŮƀ€ ®Ŧ‚ ۓàà>k

v “ž‘¡Ŧ#v Ŧ‚¡žźsbdŦƁž‚®8àà “žĄŦŰŦŮ ’¹ƀٓ…übàà ĄƁŰ‚vàà_œŦ‚ŦĄŦŰŦŮ®àà8 #€Ů®…¡ŦƒŦŦŰ’àà_Ű’ſšv©àà s>‚Ŧ‘¡Ŧ »Ůƒe®vs~b «¡ĄƁŰ‚v_œŦ’¹®sœk ˆ “s’_Ű‘¡Ŧ#€k¹®’‚DŦŰ’àà_Űv “ž v_œŦ¥ ®Ŧ“=8 Ŧ’8>ſƁŰŮŰŮſ“Ɓۀ©«¡ Ąsųű‚űŦſsàà>Ŧv_œŦ#€“ ®®¡sàà sk sŦ€k¹®ƀŮsf8àà Ŧsvs†©=_ĄŦ‚’sàà_ #v Ŧ‚Ųs>ũsŰv_œŦ «¡®¡sàà sk ĄŦ‚ų´ŰŮſsàà>Ŧ’¹®ààsœk

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

76


®ji

Ůۓ’ižv©¥ Ŧ

űŦ‚8jl‘©űžŮ‚ſ€ ŻsŸ‚Ŧ v Ŧv©djſ€ Ůs¡ű Ŷ‚f®sŸŰsŸŮ’¹®s>¹űŦ€ŰŮƱƮ #€k8>‘¹s ſslűŦ’bg‘¡ŦŰŮ€k8> žsŝŦ®¡s©s8¡‚ƀsœ_ŦŮ«¡Ŧۍ©gC‘¡Ŧ ®ji’i<Űٍ©gCx¡s8Ɓv ŦƀŮŦŮ #v Ŧƀ€ ĚsŸ®“jv Ŧ€l Žs ŰŮ®slv Ŧ€lſsűs Űsš #v Ŧ©gC‘¡ŦĄsk7ĄŮ´©ưƮƮĢ

ſűƁ’àŶ“à‚Ąsà’8s¡ %ſslžŮ‚

#v ŦŮ ‘àà¡Ŧ®àà>©iœŦŬŦ‚àà Ą³®ààŸ“ž Ž€àà vàà_ ſ“ààk¹s ’i©àà Ɓ #vàà Ŧƀق¹®Ŧ‚ Ůۓv©¥àà Ŧ v_ĄŦŰŦŮ’i©àà Ɓ‘¡Ŧ€¡€Ž€ ŰŮ®¡sƁŮũۓ’’¹vàà Ŧŭ‚Ÿ #ŮŰŦŮŰŦ‚v©¥ ŦtgƁ“ivj> ŧ“ŸűŦŮs¡űźsbdŦsv©¥ Ŧ‘¡Ŧ #v Ŧƀ€ ’8 s “7sƁŦ‚Ŧ

75

/

www.ertebat.ae

/

®¡sŦ“‘¡Ŧ€¡€Ůۓv©¥àà Ŧ«¡ ®j¹s’àà¹€Ů®†=àà ’ààŦŰ #€k¹v¹‚s’ižĄƁŰ€Ŧ“8ũŰsl ſšƀŰsŰŮ’i© Ɓ‘¡Ŧ®>©iœŦŬŦ‚

’lŦ“ŰŮſŦŰŦ“ v©¥ Ŧ%€¡“¢® ŠŦ“‘¡ŦĄƁŰűŦ€ۓ7<sàà’ižs ٓ ’i©àà Ɓvàà Ůss¡€kk¹ų‚ž ‘¡Ŧ’i©àà Ɓ’sààŦ€ààkk¹ààjŦŰ €kŦ“Ş®i¥_‘©kŸŮۓv©¥àà Ŧ

ISSUE 746

ưƳƲſslžŮ‚àà¹®k©jŚſűƁƫ v Ŧ‘ſ“©i© ſűƁ»‘ſ“àà©i©ƯĢſs©‘àà¡ŦŰŮƫ €ŰŦŮſűƁ’s™Ŧ’¹v Ŧ®s>¹ ’¹v Ŧ®s>¹ſűƁ‘ſ“©i©Ģ$Ʊƫ €ŰŦŮŶ‚f®sŸ ģưſslžŮ‚ààſűƁˆàà “8ƫ #v Ŧž‚¢“i©¹ Ąs¥¡‚šŰٞقſűƁˆ “8ƫ v Ŧž‚¢“i©¹ƳƮ$Ʋ®sj žŮ‚ſűƁˆàà “8s©àà šŰŮƫ v Ŧž‚¢“i©¹ĢƲ$Ʋ

ſŦƒ©UŰ³sàà’¹€k¡“¢®ſsggü ‚ų‚Ŧvàà Ŧ‘¥PſslŰŮ®ààsŸ € s‘¡Ŧ’’©7àà Ąƒ©Ÿ®d©7 Šsk ®¢€ű‘©űŰŮ‚8_©‚fŮŰs©i©«¡’¹ ſűƁſŮű‘©jŚs‘©k¦jslš#€kk¹® ’¹€Ŧƀ€© Ű’<©8‘¡Ŧ’ſslžŮ‚ ˆ “8űŦ®sjàà Ąs¥¡‚šžŮ‚ſűƁ #v Ŧ‚8_©s©Ů‚œ¡ŮŶsgžŮ‚ Ąs¥¡‚šŰŮſslv©djűŦ€ŰŮģslk Žs‘©ŰŮƁ€kk¹®®¢€ű®sjàà ©gC ‘àà¡Ŧxàà¡s8 ’¹€Ů®ſsàà_


®ji

┼░┼д┬Њ=8 ┬Њ┬бкђs┬Е┬б┼▒┼д┼Йsl┼дsкђ┬ђ┬Ѓe┼╗┬Њ~b ┼«s<┬А┼д ┼▒┼д┬╗v├а├а ┼д┬і┼д┼«┼Іis┬╣┬њ┬╣┬ђ├а├а┬А┬ђ┬Ё┬╣кЂ┼░┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ├а├а ┬«d┼д┼«┼г┬Њb 2#┬љ┬Е8┬ѓ┬б┼Йsl┼д┼░┼д┬Њ=8├а├а ┬Њ┬бкђs┬Е┬б┬Ф┬А ─ёs┬Е┼«┼▒┼д┼Йsl┼дs├а├а┬ђ┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬ѓ┬Ўs┼йs├а├а┼░┼«┬њ┬╣ ┼┐┼д┬Њks┬«┬┤b┬Ю┼д┼▒┼дкЂ┬ђ┼дкђ┬ђ├а├а ┬њ8 s ┼┐ss┬Е┬б #┬ђkk┬╣┬«кђ┼«sf8 ┼д2┬ѓ┬Њi┬Е┬ѓ┼д3

┼░┼«#v├а├а ┼д─ё┼░┼д┼«┬њs Is ┬ѓ─ёкЂ┼▒┼░┼А┬ђs┬«Msl┼А ┼«┼░┼дкЂ┼░sкђs┬ю_┼д┼«┼┐sgg├╝┬╗s┬А┼Б┼░┬Љ┬А┼д┬ЇgC─ёs8 ┼д┼░ ┬і┬Аs┼И┬Њ┬ѓ┬ђ┼д┬Њ┬«┬њ┬╣┬ђ┼«┼д┼«┬њd├а├а ┬Њ┼д┼░─ё┼дкђ┼«s ┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а ┼░┼«┬«8┼д┼░###кЂкђ┬Њl┬╗vf┬╗┼┐┬Њ ┬Јs├а├а #┬ђk┬╣┬і┼«┼«sj┼Ю┼д─ёs┼«s┬А┬│s┼░s├а├а_┼┐┬Њ┬Ъ┬«8=├а├а

s3%┬ђ┼«┼д┼«~┬Е┬Ў┬Њ┼┤┬Њ├а├а` ┬Љ┬А┼д┼░┼«┼┐sgg├╝┬Љ┬А┼д

┬Ф┬А─ё┬▓┼д┬ѓ8├а├а ┼д┼▒┼д┼Йsl┼дs├а├а┼«┼░┼дкЂ┼░s┼┐┼д┬ђkj├а├а_┼д┼« ─ё┼дкђ┼«s┬╗┼Е┼д┬ѓ├а├а_┼░s┬Ц├а├а ─ё┼д┬ѓ┼░┼д┬Њ=8├а├а ┬Њ┬бкђs┬Е┬б кђ┼▒s┼дкЂv├а├а ┼дкђ┬ђ┬Ѓe┼╗┬Њ┬њ┬╣┬ђ┼«┼░кЂ┼Аv├а├а ┼«┬њ┼д┼░ ┼░┼д┬ѓ─ё┼дкђ┼░┼»┬г├а├а┬Е┼║s┬Ю┼г┬Њb├а├а ─ёкЂ┼░┬њ┬╣┬ђ┼«┬«M ─ёs┼░┼д┬Њ┬А┼«┬╗sкђ┬ѓ<k┬ъкђ┬ђ┬Њ ┬Ѓ┬ЕW┼«┬Њ ┬њ_┬Е #┼«┬ѓ┬Е┬б ─ёкЂ┼░v├а├а_┬ю┼д┬ѓ┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┬њ┬╣┬«┬Њb├а├а кЂ┬њ┬Ц┼┐кЂ┬ђ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

74


sj ƀsœűŦũŦŰsŦ

sj Ɓs

Ůs¡‚v¡Ŧ‚ŦŰžŦ®“k<sk¹®‚©Ŧ®sc‚¥_«¡ ####ũŰŮsſs“ ´©þ€kk¹ ĄŰs¥ ‘©_ŦĄsš%ƀ€k8 ‚ Ŧ€ ’ſ“Ÿ###žŮ“ űŦ‚8à_©ƁŦ€ űŦ‚8j¹žŰŦŮvà ƁŮ #ūs©8Ŧ“’ƁžŰŦŮſsj¡Ŧ ſŦ“ſs©‚žIs %ƀ€k8 ‚ í v>©»® s7„fí 9###và Ŧűs©»v kí 8 ŦŮvà ƁŮ ###ž“ ® €s®a‚Ąsš%ƀ€k8 ‚

ĄŰŦƒi¢s¡Ű“žĄsš

»®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ ŰŮŶs7ŰŦ’i<sſŦƒ¡ƒsjà ‚8à_©’Ÿ‚Ŷs7ŰŦĄs8à ŦŰŰŮsjà Ɓs’üf ũŦŮsg8ŦűŦsàſ€à ƀs¢šƁ‚8à_©ũs´ ŦĄŦ‚ŋfb#và Ŧƀ€à ’8‚¢‚c ®¥©Ɓ‚8¥ŦŲŰŮš’às¡Ɓ’dŦ‚Ŷs7ŰŦfacebook’üf’sjà ũŦŮslkà_©žƁ #€© sŶs7ŰŦŰŮsssocial@ertebat.ae

® ŰsٓjüĄsš

73

/

www.ertebat.ae

s’ààsg s

facebook.com\ertebatpublishing

/

ISSUE 746


s‚©¡³ŮűŦ®is¹vàà>©űƁŰſs àà¡sžŰŮ#ŮŰŦŮ v©sfàà ’ŰŮ’© k©®’¦š»©k¹®ƀ€sàà_ ĄŦ‚#€ٓ€k>ž’j¥üŋis¹’¹ ٓ’8s¡Űs¥Ŧ ®œ8>©8>ſق¹ ƀsœŽ“e_ſšűŦ’¹ĄŦƀ‚<kž ˜³Ů‘¡Ŧ’js"vƁŽƁŦŦقv‚¢ ©j`‘©j €»ĄŮsg8Ŧ’“¢‚ űŦ7#ſsٓ ‘ů®kd¡ŮŰŦŮ ®_¹ŧs7 ŦĄ€¡€’iü’®Ŧ“قƁſűĄűƁŰ ſŦ“k’ŦŰ’¡s>jƁŮƁ‚„©ižŹ Ŧ‚àà "őŰŦ€Ɓ ®8©ků’Ÿ’cF ſšŰŮٓ ’¥k¡Ŧ’©k¹’“v>© ’“8ſű»’sü7ź‚àà‘j™€dűƁŰ#€ق¹ #€_¥’j¥ü’ŮűŮ ’¹¡ŰŦŮŦŰ Ąsv Űſق¹ſŦƒ¡ƁšŽsŰŮųŦ’¡sàà> ſš®¢Ůsšs¡š© ‚¤ſsٓ űŦƁ j’¹€àà ¡ŰŦŮ ®8 ŦŰ%vf¢Ɓ€àà ’s ŮŰŦƁ…ű’ cF‘©jŰŮ ſ€¡Ů®žŰِ©k©® #v> ©ƒ© Wſ Ŧ€kŸ slàà

s7 3%vf¢Ɓvàà Ŧ’8àà> ’¹ĄŮ‚ſق¹ũƁsaĄs’ ƀق¹sŰŶs©ŰŮŦŰ‚àà7ĄŰ“<k©j űƁ‚àà¡Ů»Ů‚ Űٓž€¡sŋsj8Ŧ#€¡“àà_Ųs7ۓbŸ Ɛ© sƁŦv79Ąs’7k €Ŧ€©MŰsœŦ ’’j©àà Ŧ‚ ق#žŮ‚‘©ű‚¡ű’Ŧ Űſš‘ĄŮ“ sŦق¹®sœų‚>j2#ق=Ą‚8l ®¡“àà Ų s7 Ɓ©Ů’jlk¡Ŧsàà„ž#ٓsŝš‚7#v Ű‘©ű‚àà¡ű #vfœĄƒ©Ÿ قƀŰsƁŮ~7Ŧقv‚¢©j`ƀ k¹’Ÿőۀ ĄŦ‚ŦŰųŦ’8> ĄsŲ s7’¡sàà>jſű’¹Űs‚ ‚#ٓƀق¹¢’s Ŷs©ŰŮŦŰų‚ űs€ ’¹~7#ق©œ‚c‚¡ű®¥ 7ĄŮ‚ĄűƁŰ ŦŰź‚ſsjſŦ“ſű Ŧ“¡ŦŰ’¡s>j ق¹®ſŦƒ¡Ɓšſ€àà «_ #€ s€Ŧ“®M’¡s>jقŰs¹ƒ s7<#€©¡sž®ŦŰقƁ€ ſslkž’ €¡Ůق¹‚¥’Ÿ ſ€¡ŮűŦĄűƁŰ»€dƀs àà “¢ſsjŰŮ «¡ŮƁ€’¥k¡Ŧsق¹® ŰŦ‚¥ ĄŦ’àà “¢ŰŮ#ق©œ‚cvCŦŰƁ ƁٓĄů“’#ŮŰŦŮ®d©7 ĄŰs8Ű Ŧvàà‚¢©j` ų‚>j’Ɓق¹t< ŋis¹ƁŦ’¹€àà¡Ů dv Ű€kĄƁŰƒ©WĄsŲs7 €¡Ů#v‚¢‘©ƀŰů‚¡űŦŰƁŦũs¹‚ ĄŮsŋis¹…¡s‘fiƁsŦ“ŝ# žsWƁق¹‘©j¹ ’Ÿ’¹žŦƀ€s#€¡“ ƀs¹‚¡űŧš’àà àà_Ųs7ۓbŸ’8‚¢Ůs¡3%vf¢ ~™ŦƁŋiŦ#vàà Ŧ®s¹‚¡űŧšƁű ųűƁ‚¡ŮĄsl8 ŦŮŮs¡’jƁ€š’s ’ “‚قt< ŧƁ‚#€ٓ 2ƀŮŦŮųŮs¡ŦŰU> Ųs7v ŰŮ®> ¹ …¡slŮű‘fi®8#€k¹®ſslkžŦŰ Ąƒ©Ÿ’¹ٓàà Ɓž€àà ŰŦ€©ŮƁű~7 #ق¹ƀŰsžŦŰ űƁ‚Ŧ‘3%ŮŦŮàà sžق ’¹®¡sűŦƁšƁsŦ“ŝ#ٓő“¥_ ŮƁű#ٓ ®sb Ɓ®fk“t7 ũ€àà ’

®fkƀsœ 2žŮ‚¹ƒ©WŦŰſsj¡sƀ‚<kž ſŦ€ƁŧŦ’¥k¡Ŧ‚ààٓ®i©Ů€Ŧ“ ®t‚àà¡ű ŦŰſŦ‚œ¡ŮŰs8Ű’¹® ©k¥ũƁsa 8Ɓ#vàà Ŧۓbk©j®¢€ű

®>©iœŦv¡s¥

®sHšv¡s¥

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

72


71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


v´

ſŮۓ ŦŧŦŮš ~©ü ső“űŦŦſŮۓ ƫ ƀŮۓ ſšŰsààk¹űŦ€àà¡sƁvàà>© ź‚ žsœààk Ŵ“` ’»Ů“àà ŽsœkŸs¡àà s€©k¹®d ̓

Ɓ‚ »ŧsgàà_sŮۓ ‚ŰŮsjàà #€k¥Ůs<¡ŦŦ€ ſsŮź‚ ’ŦŰŦ€¡s’àà_©jƫ s¡ sź‚ ’ſsŮ’¥š’€¡‚7 #ٓ ƀقŽsœkŸ €ۓ ®ŦſŦ‚œ¡Ů’¹®sűsƫ ‚¢Ŧŋ“`=»€©k¥ő‚ŦŰŦƒ© #€©8>ſsƒ© ’ŦŰſšƒ¢‚Ɓ€¡Ű“ŞŦŮŰs¹sƫ #€¡‚7ſsŮvŜ þ€©k¥€ki®i© ŦŰ®€© “ſŦ“©ƫ »v‚ s¡ŧšſ€©àà “ĄŦ‚®s¢ #€©k¹ ŦŰſs‚ ®j¹ ĄsŸſŮűààűŦ„ààžŦۍàà sƫ s¡ſs¥8àà Ŧs¡ſs<k ŦŮƀ“lsàà¡ Űsk¹ŰŮŦŰſš’¥i»€¡ŰŦœƒ©ĄƁŰ #€©ŮŰŦ‚ٓ ŧsg_s¡®¥7id

®i˜sàà>űŦ®¥¡ſŮۓàà Ŧű‚

’Ÿ#€k¹®’àà“tàài’¹vàà Ŧ űŦ»Ŵs= Ŧ’¹€8Ŧ®ŻsfŦŰs©> slš‚“ s¡ſű»‚8 Ů»‚àà>ž’¥k¡Ŧ ŰŮƁ€ۓ ®ŦĄŦƀ€ààkű“B’ €kk¹®Mv¡sŰŦŰv¹ŦƒŦƒ©‚

< ƁvŦŰsſŦ‚ààœ¡ŮۓaŰŮ ’“’o>‘¡Ŧ’€¡s#€“àà ® űŦs’¦’Ɓ€©àà s’8 ŦŮ®s¹ ŦۓbŸ’¹€©ŮŮs¡®¹Ů“¹ſsj #€ۓ= Uàà>_űŦ€¡sŦààƒ©vàà_žƫ ?Űšs¡vàà ŮſŮŦŮŰŦ‚»tàà sks Ą‚©¢“iŮs¡űſ€àà  Ɓƒ©ĄƁŰ #ق¹ ŰŦ‚ſs’g¡ŰŮŦŰƀ‚fàà Žsj8 Ůƫ Žsj8 Ů#€©s7>¦’k© ’Ɓ€©€ #ŮŦŮŰŦ‚“ŦűĄƁŰ€¡sŦŰƀ‚f

ƀقſsààŮź‚ ’ààŦ®àà8Ɓƫ ź‚ ’ŽsœkŸő“€¡sٓàà ® #€ s‘©¡sž

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

70


sl¡€kűs© Ɓ®¡sjkŦŰ»®¡Ŧ€8ŦŲƁŰŮ’©i¹®“` „¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſs8 ‚©Ů

ƮĢƮ-ƯƲƱƳƳĢĢ%‘fi Ɓ ſ“8 ’j‚ vl ®Ms ’ »®>©iœŦ ſsű „¡Ű€ »®œs ƱűŦſs¹Ů“¹ƁſŦ“s #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

ƁźŮ»œŰŦ Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ:‘fi

69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

’ Ąűs>€ ®“` ųű“š vl ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſŦ“s

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€’ˆi>®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢģ-ƲƳƴƳƮģƮ%‘fi

ƮĢƮ-ġưƳưģƲƱ%‘fi

vl»«© ´¹ĄŮs®‚®¡sš ®“` ųű“š  skŰŮĄűs>€ OLD TOWNƁDOWN TOWN #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢģ-ƯƱƲģƳƲĢ:‘fi

ˆi>»ŧs¡ŰŦűsĄŮŦ€d’ ®‚s¡Ɓ®>©iœŦſsű’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl ƮĢƮ-ƴưƳƳġƯģ:‘fi

Űs7®¡ŦŮss¹®Ŧ‚¡Ŧ®¡sš „¡Ű€vlŦ‚8¹ŮŻ“ ƀŮsš«¡ƒ©Ɓũs©™s¡Ű»®>©iœŦ € s®ĄŰs¥j

„¡Ű€vl»Űs7®¡s¥¡‚š®¡sš TOEFEL»®>©iœŦſsű®“` ƀŮsš Ŭ“b žsW ŰŮ IELTS Ɓ #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢģ-ƯƱƮƱƮƮư%‘fi

ƮĢƮ-ƲĢƳƮƲưƮ:‘fi

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

„¡Ű€vl®¡sš »Űs¹’gs sĚsžŰs8©¢ ’Űs ſƁsdƀŮƁ€üŰŮ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƴƮƱƱġƱƲ%‘fi

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_ ۓŦ’ààˆiàà>ۀ©ۓƁƀ€ààkŦŰĄŮŦ€d’àà

ĄŰs¥jƀŮsš®¡Ŧ“s’ˆiàà>»®seŦ®¡sš

#¡€kűs©®8>¡Ű“

#€ s®

Ʈġ-ưƱƳƳưƮġ%‘fi

ƮĢĢ-ưưģƴƴƯƲ%‘fi

vl»«©Ŧ‚¢„sàà>©Ż“àà®Ms s¡sš’àà

ƀŮsš’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ»ŰŦ€sàà>®¡sš

#¡€kűs©ƀsœ_ŦŮŰŮĄŰs¥j

#€ s®ĄŰs¥j ƮĢƮ-ƯƱưƲƯģģ%‘fi

…Ɓ^Ű’ààˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’

ƀŮsš»vsŦĄŦŰŦŮ»ſsj8 s …¹’àà_g®¡sš

#¡€kűs©’sű‘s ŰŮĄŰs¥jvl

#€ s®ĄŰs¥j ƮĢĢ-ƳƲġƯĢĢƳ%‘fi

ſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ®Ms

»®8>¡Ű“ۓŦ’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš

vl»Űs¹’gsàà s»ĄŰŦŮŦۓààŦƁ®àà>©iœŦ

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s

űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žs Ą€87

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi »’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi ’Űs ŽsŰs`ŦƀŮƁ€üŰŮsš’s ’ #¡€kűs©

ƮĢĢ-ƯƯƯƯġƲƱ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

’^Ű€©fàà »ưƮƮġŽ€»Ą‚j¹s“¡“©7“Ŧ

ƮĢĢ-ĢƲĢģƯƲƯ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ-ƳĢĢġƱưƱ%‘fi

ƮĢư-ƴĢƯƴƯƲġ%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢƮ-ġưƲƲưưġ%‘fi ’Űsàà ſƁsdƀŮƁ€ààüŰŮIs ’ààs=j’

ſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®‚Ɓ®>©iœŦ ƮĢĢ-ƴƮưƴĢưư%‘fi

#¡€kűs© ƮĢģ-ƯġƮƯƴƯư%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡ŮƀŮƁ€üŰŮIs ’s=j’

»®Ŧ‚¡ŦĄsŦŸŦ“Ŧ7 ’ˆi>»ƒ¤ š®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s ƮĢƮ-ƳƳƳƱưƴƯ%‘fi

ƮĢƮ-ƳƳƱģƮģƮ%‘fi

‚8k ®8© ƀŮƁ€ü ŰŮ Is ’s=j ’ #¡€kűs©ƀ‚¡Ů

ƮĢƮ-ĢƲƳưưƯƲ%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚

ƮĢƮ-ưƲƲƮưƲƮ%‘fi

bmcjob2012@gmail.com

ųƁ‚’ưƮƮġŽ€àà»đǦıńvۓàà àà©7“Ŧ #€ Ű®

ƮĢĢ-ĢĢƱƴƳġƳ%‘fi

#¡€kűs©ĄŰs¥j

’‚f8

ƮĢĢ-ƱƮƲĢƴƯƴ%‘fi #¡€kűs©Ŧ‚©j’gbkŰŮsš’s=j’ ƮĢģ-ģƮƳƮƮƯġ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ ŰŮĄŰs¥jvl»vsŦĄŦŰŦŮ»®_k®Ms ’

ĄŰs¥jƀŮsš ©7“Ŧ‘©˜ƒƁ…©“ž’ˆiàà>»®seŦ®¡sš

#¡€kűs©Ŧ‚©jŰŮ’sű‘s

ƮĢƮ-ưƲƲƮưƲƮ%‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ġƳưƲģƯƳ%‘fi ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

68


ŪŮŦ“

Ŭ“ƀŮs Ąsd Űs¥ sŰŦ€sœkقĄŮŰs©i©ũƁ‚ 2‘©>3^‚s© ġƮĢƁ²žĄƁŰٓ »t©‚‘¡€ ƁƁŰٓàà Œ©“ۓ8àà ŮƁƀٓààЂàà sààlk v_¢Ąs€ŦƁ’j’ſšſsk©àà_‚ Ą‚©œ8 Ů #€ ž´Ŧ„©iž ſŦۓoĄŰsààŽsàà ƀsààvàà_l7¡ŮŰŦưƳűƁŰ ƀŦ‚¢ŰƒŰŮ®ƒ8_¢ŽsŰŮ’¹©>©ƯĢƴĄ‚8´¹ ƀŦ‚¢ŰƒŰsk¹ŰŮ’¹ƁŰٓàà ‘¡Ŧ’€ٓſs¢ŮŦűš #€€ ő“¥_ٓƀق¹Œ“ sŮŦƀ€kŦŰ€àà «¡ŮƒƁŰٓ ’„©iž’¹®sű ’¹ƀٓۓ_¹Žsjàà űŦv_¢űs‚©àà>ŰŮق¹ v ŦŮ€`ƁŰٓ ts#v Ŧƀق¹žsW‘¡ƒk ũs`=_® ۂs„©iž’¹€k¹Ąűsàà Ůsj8Ŧ ĄŰŦ‚ŰŦق7´¹ſsjق‘¡Ŧق®ž…¡ƁŰٓ 8àà>© ŰŮ…¡ƁŰٓ Œ©“ۓ8àà Ů’¹vàà Ŧ ŦŰ‘©àà>t©‚‘¡€Ɓvàà Ŧƀ€àà v7„©iž #ق¹‚©œ8 Ů ſss¢šŰs¹‚Ŧ‚ŰŮ®8ƁĄ‚©œ8 ŮűŦ€d‘©> ®skœ©ĄsààŮŦق¹®dàà v‚¢ŰŦ‚ààƯġƀŰŦŮŦ Œ’ĄƁ‚Ŧ‚ŰŮųŮsàà¡űĄs’jd sŦ€k¹ #€¡€źŦ‚8ŦƒĄŦƀŰsŸ’¹ĄŰ“ ’€Ůs8>¡Ŧ

67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

‚8ŮŰŮ‘©>’¹€ †=àà_„©ižũsg©gCŰŮ ź€ŦŰĄŮs¡űĄs’jd قœàà ‘©jsųŰs¹ ’dŦ‚ss’8 s7sűŦ®i© Ɓvàà ŦƀŮŦŮŰŦ‚ #€€ ƁŦ®s¡ŮŰŰs8 Ŧ“ ©>©ƯĢƴĄ‚8´¹’ 2‘©>3»€€ ’“8’ sàà ‘¡ŦŰŮſss¢šŰs¹ űs Ɓv sàà ’k©űŰŮĄŰŦ¢’¡s‚àà ’sl’ ĄŦ’s€ldUàà “sv¹Űsàà_s¡ſsj8 sàà

…¡s’jd űŦ’ààs©sٓàà v ŦقžſŦ“k’ ŰŮƁƀق¹vs¡ŰŮſs“ſ“àà©i©ưƮsưĄsl“ž ٓ ſŦ“k’Ž“žĄŰŦ€g’8 ¢Žsàà «¡Ž“

ƀق¹v Ŧقžslš’Ąűs ſsj8 s ŰŮv¹Űs_ ŦŰĄ‚8_©Ąs’jd ’8>Ŧ“Ąűsàà Ůsj8ŦsƁ ’¹ĄŮsj8Ŧ‚ s ’ààſsűƁſŦقƁ€k¹Űs¥àà ĄŦ‚ŦŰٓ ſsœ8>Ɓſs8 ƁŮ€Ŧ’8àà ŦŮĄƁ’ ’ “ Ɓ’Ąűs ſsj8 s v¹Űsàà_ŰŮv¹‚ ŮŰs©i©«¡űŦ…©2‘©>3’¹‘¡Ŧs€Ŧ’8 Ŧ€Ŧ #v Ŧƀ€ ĄŰŦ‚ƁƀŮűt©’Ž“žſs“ ®s¡ŮŰſŦŰƁs ŰŮŦŰ‘©àà>’s ’¹ſss¢šŰs¹ ŦŰsŝšŰŦق7´¹قàà€€àà ’“8€ٓƀق¹ …sœ©f=űŦ®´ Ŧ®àà>¹Ɓvàà Ŧƀق¹ő‚ #ŮŰŦ€

…¡s’jd ‘àà©Ąűsàà Ůsj8ŦsŰŦ€sœkق #€s¡v ŮĄŮŰs©i©«¡ũƁ‚’v>Ŧ“ Ąsl‚ ŰŮv¹Űs_ٓ ’sl’Ůs© ق‘¡Ŧ ĄŮs¡űſŦقƁſsűŰs¥àà ’Ąűs ſsj8 sàà

#v Ŧقž ŰŮĄsžĄŮ‚ĄŰsààŽsàà ƀs‘¡ŮŰƁ‚ưƱűƁŰ ŰŮŦŰſŦۓààoƁvàà Ŧ¢©àà>©ƯĢƴĄ‚8´¹ ‚¡€’¹2‘©>3žs’ĄŮ‚ĄŰŦق7´¹ſs¡‚ #ŮŦŮŰŦ‚v Ŧ‘¥>ƀsœk«¡ ‚8Ů’ĄŦƀŰsŦ’s U‚¢ĄŦ‚%vf¢ق‘àà¡Ŧ űŦ„žƁ8ŰſŦŰƁs ſss© ŰŮ®¹´ŦŰƁsàà_ Ž“žſs“ſ“©i©ưŰŦ€ààsœkق’s ŧsàà=8Ŧ 8‚¢¡“CŦŰ’ààs ’¹®sűsŦv‚¢‘ààűŦ ƯƮűƁŰűŦƁق¥vsŦŽ“žv ŦقžĄŦ‚®ààŦ€Ŧ ĄŰŦ‚Ɓv>©ųŦƀűseŰŮ’8 ¢Žs ƀsĄŮ #v Ŧƀ€ ųƁŰ‘©j’ŰŦ€sœkق€àà †=àà_®8Ɓ ۓ8 Ůsvàà ŦƀŮűv Ů®s¡‚àà Ąsl¡ŮűŮ’ ®j©»ſŦ‚lƯġ’©sĄŦ‚ ŮŦŮƯƱ’7dàà Űs¡ŮŦŮ ’€k8s¡v¡Ű“ov=8¡sž®s¢š„©ižƯġƀŰŦŮŦűŦ #€kƒv Ů®``ŚĄsl©s¡ŮŰ


ŪŮŦ“

€šŰŮŧšűŦŻŰs ƀŮŦ“s ŲƁ‚ „©ižſŦۓo%‘àà¡´šžs űŦŸ´ Ŧ®žŰِſs8àà Ŧ®s¢š ŲƁ‚’»®ƒkűŦv‚ Ÿ“Ɓ ƀق7sƁƀ€ ő“¥_ƀŮŦ“s #€ق¹‚©œ8 ŮŦŰ űŦg’‘¡´šžsųŰŦƒà࢒ ’ŦŮŦŰŮƁƀق¹ſs©v‚ ‘¡Ŧvi űŦv‚ Ÿ“ƁŽs7Ů’»„©ižƀsœ¡sž ’Ɓ‚>ŽŦ“Ŧ»ſss¢šŰs¹ų´s ®žſs8 Ŧ®s¢šſŦۓo»®ƒk #€ ’8 s7s¡“Cƒ© ٓ Űs¹ۓ8 ŮŰŮŦŰŸ“™“Ą‚©¢ #€ŮŦŮŰŦ‚ „©ižŰŦ€_ ũsg©gCžsŝŦsſss¢šŰs¹’ŦŮŦŰŮ ®8j©s© ŦƁ€gƀ“ƁĄŰŦ€lœűŦ" ƀŮŦ“ààs ŲƁ‚àà’àà»®àà``Ś #¡ƒ©‚¤ŽƒkŰŮ‚Ŧ“Ɓ´ 9 ®¡“űsŮۓŦŰĄƁƁƀ€ ő“¥_ ŽƒkU Ŧ¢®s űŦſs¥Ŧ€s" ’“¢‚‚¥kŦ€8ŦŰŮĄƁ#€ŮŦŮŰŦ‚ #€©k¹ĄŰŦŮٓ Ąs®¡“űsŰŮsààŦ»Ů“v‚àà

ŮŦ‚ŦŲ‚8 ŮŰŮ€©i¹ſŮŦŮŰŦ‚űŦ" ˆ “ƀ€àà žsŝŦ®``ŚƁ®k #©k¹ƒ©‚ž‘;jbsƁŲsk s źŦ‚8ŦƒààĄŦƀŰsààŸſsààs¢šŰs¹ ĄƁۂàà‚8àà_©ſsààk©j ŦĄŦ‚àà" ŰŮsŽƒkűŦv‚àà ’Ɓ’8àà Ŧ€ sŶsgƁsààƀ‚<kž’©i¹»sŰŦ“¡Ů #ق¹źŦ‚8Ŧٓ ‚“ #€©k¹t`žƁsgƁ¥üŷsfů“f ŦŰ®¢ŮŦ“s ũs´8 Ŧ»ŻŰsàà ſű

€©_¹…š’ŦŰĄŦ’s ő€k «¡‚cŮۓààààü%vf¢Ąű“àà

’g7 ŰŮ’¹ٓ’g7 ’àà ſsj8 sàà

žs’ĄŦ’sàà ġƮقààſšŒàà¥j ſق¹‚ààžŽsŰŮ 2ų"®fb`3 àà ŦŮ’ààűs¢ ’¹ ٓàà ő€k ‚ààŦ ‚àà űs¢ ſƒ=űŦ®8_ … ĄsaŰŮ ŻsààŦ Ą‚àà8 €k¹® vàà_ sƀ‚àà_8kűs¢Ɓ ƀ€ ‚<fk®‚¡s Ɓ’‚ #ٓ ®…šŰsŸŮ’s Ɓ …š%ŮƁƒŦĄ‚f€jŦ ƁŻ‚Šààbsſssàà_ sŦŰ…š»űs¢®iŦ‚©àà ’¹ŦŰžƁ€`قƁƀق¹ų“s Œ¹ ſsŰŮĄŦ‚»Ů“ƀ€ ®œ8 “ ŰsŸŮ #€ŮŦŮŰŦ‚„ŦVŰƁŦ„³“7š ŦŮ

ſš’’‚ſ€© ŰƁő€kűŦűs¢v_ …š’€ƁsŮſss© ŰŮŦŰĄŦ’ààs Ąs‚žƁ€`«¡Ɓ€©àà_¹ #v Ŧ¢ ‘¡´šààžsųŰŦƒ¢’àà ®žŰŮ»ƯưĢƀsœ¡sžűŦg’ ſsœ¡s>jŮŦ€ Ű‘¡ŦŸ“Ɓ ®“¥àà> €ŦƁ ‘¡Ŧ …šƯưĢƀŰsjàà s ŲsààW ®sàà_ ^ۀ© ’¹ €k8‚¢ ®€s‚ Ůs8àà

^ű®sàà_…š ŦŰ Ưƴ ƀsœ8àà>¡Ŧ Ģ%Ģģ vsàà

Ŧ€ ’àà ŮŦ€ààs ſssàà_…šƁŮŰƁšŰŮ ŰŮƀ€ ž´ŦŲŰŮšĄ“>’is´ v¹‚ƯƯƮſsààs© »€ƁsŮſsààs© #€ق¹ …š‘¡ŦƀŰsŰŮſss_…šƀ€s‚

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

66


ĄŮs`8Ŧ

©k¹®€©“Ɓ©s®ſŦ‚¡ŦŰŮ%“Ű ۀkvŦƁ%vf¢ŲŰsž“ààۏs‚¡€ ŰŦűsŮŰŦƁĄŰsààŽsàà ſs¡sžsààƴƮ ‘¡Ŧ€¡€ũŦ€©“®sƁٓ ®ſŦ‚¡Ŧ #€ €Ŧ“ ’™‚ŰƁ‚’ƒ©v¹‚ Ž€ƁŮŰŮƁۀsàà ĄsƁŰٓ űŦĄƁ Ž€ƁŮ»ĄŦƀ€ŮƁ«àà©s“Ŧ„¥‚©¢ ſs¢“vŦƁ»‚8 ŦŮ»ƴƮۀkvf©„© ‚¡sàà ſŦ“k’»ĄƁ®àà žŦſs¢“Ɓ ĄŦ‚v¹‚àà ‘¡Ŧ€¡€ĄsààƁŰٓ #قžsſŦ‚¡ŦŰŦűsŰŮ’™‚ v_‘¡Ŧ»’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs‚¢Űs¹ €©“’ƀsœ8 ŮŰŦƒƱƮƮŮŦ€d’Ž€ »Ů‚¹€Ŧ“ ’s™Ŧv¹‚ ‘¡Ŧ’³s

ۀk’³s €©“ſŦƒ©%€àà ŰƁšŮs¡ Ɓۀs »ƀsœ8 ŮŰŦƒƯƳƮſsœƁƴƮ ‚8àà ŦŮƁŰŦƒƱƮۀkvŦƁ»ŰŦƒƯƮƮ ’¹ٓ€Ŧ“ ƀsœ8àà ŮŰŦƒĢƮsġƮ ‘¡Ŧ»ũ³“`ü‚¡s ſ€àà ƀŮƁƒŦs Žs ŰŮƀsœ8àà ŮŰŦƒġƮƮ‚‹sŰ #€ €Ŧ“ ‘¡´šžs%Š7k

65

/

www.ertebat.ae

/

“ŰĄűsàà ƁŰٓ ƀƁ‚¢ààs‚¡€ ſŦ‚¡ŦŰŮ“ààŰv¹‚àà ’¹vf¢ŲŰsž ‘¡ŦŰŮٓ v©sd’ſsk¦jƁv> #€Ů®’ŦŮŦۓ_¹  Ŧ‚ŰŮ‚¢Űs¹ſsj©ž»s‚¡ŦųŰŦƒ¢’ ‘¡Ŧ€¡€ĄƁŰٓ vàà_űŦ®¡sMƁŰ v¹‚ ūƁ‚ Žsj8ŦŮۓŰŮ»v¹‚ űŦ® ‚€¡sàà %vààf¢ſŦ‚¡ŦűŦ“ààŰ ŰŮۓa’®i¡sWv¹‚ ‘¡ŦſŦ‚¡€ ‘¡Ŧs‚¡€sŦ»€k s’8 Ŧ€ſŦ‚¡Ŧ “Ű’¹ƀق¹ž´ŦvŦ‚’v¹‚àà v©sd’ſsk¦jƁ€s®ſŦ‚¡ŦŰŮ #€Ů®’ŦŮŦۓ_¹‘¡ŦŰŮٓ ®iiHŦ‘©v¹‚ «¡“Ű%ق¹Űsl ŦĄƁ ‘©Ŧ“’àà’¹‘àà¡Ŧ‘àà©ŰŮƁvàà Ŧ ſsk¦jsŦ»ŮŰŦ¢®žŦ‚8Ŧ®iiHŦ‘© ſŦ‚¡ŦŰŮŦŰٓàà Ąsàà’s‚ĄŦ‚ààŦ ‘¥P%ق¹~¡‚`‚¢Űs¹#€k¹®Žs7Ů €©“v‚ sſsűűŦ® ‚ŰŮv Ŧ ’ŦŮŦŰŮ®¥àà sŦ»Ů“àà €k¹ĄŰŦ€g #ŮŰŦ€ٓƁſŦ‚¡ŦŰŮƁŰٓ ŸŦ“Ŧ€©“

ISSUE 746

žƁŮ’i‚ŰŮŦŰs€šŰقž’ŦŰs¡%‘¡ű‚ ©k¹®Šb

Ÿ“j<€ŰŮƯƮ’àà¹vàà Ŧ€šŰقž ſ“k¹s#€kŮ®©¥_ŦŰ’dsŮŦ‚Ŧ ‚ĄŦűŦ’Ą€g’ŦŰs¡’àài‚ƯģŰŮ ŧsàà>’ſs“ĢƮƮƁŰŦƒġĢ‚f #v Ŧƀ€ ƒ¡ŰŦƁŰŦ“s ſs8 ‚ž‚

ƀŰsŰŮs’ŦŰs¡Ą€kj€Ůs8 ‚©Ů Ɓ‚© ŦĄsƀsŰŮſsvj©…¡ŦƒŦ »s’ŦŰs¡Ą€kj€žƁŮűsààĄŦ‚Ŧ ¬©’ſsààvj©…àà¡ŦƒŦ%vààf¢ žƁŮűsààĄŦ‚Ŧ®ààkd’ſŦ“ààk #v>©s’ŦŰs¡Ą€kj€ ‘¡´šžs%Š7k

%vf¢s’ŦŰs¡Ą€kj€Ůs8àà ‚©Ů Ąs«Ů’ŦŰs¡ˆgſ“sŲs Ŧ‚ Ą€kj€žƁŮűsààĄŦ‚àà€ààšŰقž #ٓ ®Šbs’ŦŰs¡ ss‚¡Ŧs“¢Ɓv f¢ŰŮ‘¡ű‚s™Ű€jü űŦ«¡¬©ſ“sŲs Ŧ‚’¹‘¡Ŧſs© ŽƁŦűsŰŮĄ€g’ŦŰs¡vs¡ŰŮűŦžŮ‚ »€“ ®MžƁ‚üs’ŦŰs¡Ą€kj€ Ž“j_ŽƁŦűsŰŮs«ŮžsW%ŮƁƒŦ €ƁŰ‘¡ŦƁ€k8>Ą€g’ŦŰs¡vs¡ŰŮ Ÿ“™“»ĄƁ’àà8f¢’àà#ŮŰŦŮ’ààŦŮŦ Ąs«Ů’Ŷ“‚Ą€g’ŦŰs¡ź


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

64

#vۓ“’ƒl<v¡s¹s®>©¡“ ’s Ģưſs7i »® ŰűŦƁ‚ž

ũsŦ“©ƀsœskž«j¹sƁƀ€ xisžƁŮűŦ’¹v Ŧ®Ŧ‚¡Ŧ^ »€©Ŧ ‚¦i¡Ɓ‚ſ€à ŰŦ“à sƁŦ³s#ƀ€šUœkà ŦƁ’ſ“k¹ŦſŦ‚¡ŦŰŮsƁ ƀٓ‚œ¡Ůxi^ «¡’id8’¹Ą‚¦i¡Ɓ#€k¹®v¹‚‚vŦŰ #v Ŧƀق¹’¡€€©Ŧ’ŦŰſš…7sƁŦœ‚űŦ„žƁ

ő s Ŧ ’ s¢ #őۓ¡“©¡sſŦ€©ŰŮ®dj’8 ŮĄs¢“¡

sli©¥ ’ٓ ¡‚¢ss“ià Űs…ƁŹssgŰŮũsŦ“©ſs©s «©¤HŦĄsl¡űsĄŰŦƒ¢‚üŰŮ€sƁŮ«ſŦۓ8 Ű‘¡‚8¢Űƒv sà ‘¡Ŧ’ƀŰsƁŮưŽ“‚Ąsl8sŰűŦv7©’i‚«¡űŦ„ž®s ųƁۓ¹ ƀ€ ’8 s ‚¡“`‘¡‚8¢ŰƒűƁŰƯưŰŮ€k8>Ŧ““¥>ŰŮ® ƁŰſŦ“ģ #Š‚ũ“ƱưƟưƴưvs>sſ€k v>©žŰŮũsgs>‘¡Ŧ8_Ɓ8f’i‚ŰŮƁvà_¢űsũsgsà> ŧs8¹ŰŮŦŰٓ žsƁi Š‚‚8ƱƮvsà>’ŦŰƀ“lĄs’ŦŮs #€kŮ®ſs_ũsŦ“©ũŰs Ŧ’ŦŰٓ ŵŦ‚8Ŧ #ق¹v¹‚ «¡²iŰŮªs “¥Ŧ‚s¤ Ŧ #€kk¹v7„k©¢®slĄsŮۓ¹Ű


®ji

ٓ ®«^k©¹Ɓsſsf8 Ŧƒe €kk¹®Űs¹® ƁŰĄƁŰſŦ€kj_ŦŮ ŦŰ^k©¹Ɓsſsf8àà Ŧƒe€kŦ“8’¹ ĄƁĄŦ‚Ŷs7ŰŦĄŰŦ‚‚sƀق¹« ſŦ€¥¡ƒ©‘¡‚ۓlàà_#ٓ ©l> s®sœ8 ŮűŦ€k¹®ų´ſsl ūŦ“Ŧ’¹€k¹ƀŮsf8 ŦļĒňĬļŃſŦ“k ’ŦŰslšƁ’8‚¢ŦŰ^k©¹ƁsĄƒe #€k¹®Žs ŰŦ©iCĄŦ‚‚“©¤s¹ €k‚ «¡űŦ^k©¹Ɓs…¡sűš‘¡ŦŰŮ  ŦŮ’àเk¹®ƀŮsf8àà Ŧƀs©àà

Ąsƀ€kŮŽsààg8ŦűŦĄ‚àà «¡ſš ’8 Ŧ“ ĄƁűŦƁŮŰŦŮٓƁ®7` ‚¥…8 Ůſق¹v_ƀŰsŰŮ€àà v>Ŧ“…¡sűš‘¡ŦŽ“ ŰŮĄƁ#€k¹ űŦ‚ŦſŦ€kj_ŦŮ’¹€k¹Ůs<¡Ŧ®¡“œŦ ŦŰſšűƁŰ€ààkŦ“8€ق¹ĄŰŦƁ€àà©Ŧ ¡€7ũ´jƁsƀVŦƁ»źƁ‚àà’ ’8 ¢Žsàà ƱƮ® ^k©¹Ɓs#€kk¹ ƁſŦ“sŦŰĄƁſ€’¹«àà©Ɓ‚“©š ŦŰٓ i¥ũۀĄŰsj©’<©8ŰŮ #ق¹Œ©d™ƒ©ŦŰ…´a ®7sűƁ‚i¥ ŦĄŰsj©»ŮŦŮv ŮűŦ

63

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ſ€ ®¥k©ƁƁűsŽ“ ’bŦŰ Ž“ ’Ɓƀٓààƒ¹‚W®àà¡sŦ“űŦ ’dsb®ü©‚’ààiss¡Ɓűsàà #ŮŰŦŮ®œ8> ©gCƴűŦƀŮsf8àà Ŧsààſsggü ۓck’ŦŰƒ©sšs8®“®dbg ®¢ŰƒſŦƒàà©ƁŸ“©àà ’àà>¡sg €àà¡ŮſŮŦŮvàà ŮűŦ®jàà_Ÿ‚©ž ſs©ŰŮ‘àà UŰ³ss«¡Ůƒ #€ŮŦŮũۓſŦقƁſsű

®¹sſŦ‚œàà_Ɓ²ž‚© Ŧũsg©gC ƁűsŽ“ ‘àà©ĄŦ’bŦŰٓààƁűŦ «k©’ſsű‚žsœkŮƁűűsàà©Ɓ #vàà ŦſŦق’v7àà>’dsb ſsű€ààŮ®ſsàà_ũsààdsb s¡’dsb«k©’ſŦقűŦ‚ŮƁű #€kk¹®Ŧ€©žűs©’“s¹ƁŮĄsƒk ©Ů»€¡€Ąsl_Ɓ²žŲsàà Ŧ‚ ‚©’®iŦ“űŦ® sũƁsf‘¡Ŧ


®ji

€Ąslb v ىsŦ€

»ƀٓ‘fi®>H’üfƁ€©i¹’üf UŰŰsk¹ŽsŰŮ®j¡€Űs8 “ƀ“© #v Ŧ ’¹ٓƀŮŦŮſs_‘¡´š…Ɓ²žx¡s8 «¡’¹ĄŰs‘¡‚ šűŦ®sű‘àੜs© ’8 ŦقžU “’v ŮsŽsàà>¢Űƒ űŦ’¹‘¡Ŧ‘©k¦jƁƀٓűƁŰġƯŮƁ€ ƀs… űŦ…©ĄŦ‚®¥¡»‘’ ‚ #v Ŧ’8 “k®is¹U

’8‚¢v ŮŰِi’¹ĄŰs‘¡‚ š‚¢Ŧ ŦŰٓ »€¡ŰƁš®MŮs¡’ŦŰ€¡Ŧ’8 “Ɓ űŦ€¡€…Ɓ²ž«¡’¹Ŧ‚Ÿ€©Ŧ€slk iƁs¹ĄsűƁŰſ€ Űsj v_œŦ #v ŦƀŮŦŮ‚7 ſ³s>¢Űƒſs©ŰŮ ŰŦƒŦv “‘¡´šv¹‚ «¡x¡s87

’¹®¡sűƁŰŰŮ»2šńįŁĬļŀ3’ž“ “ »Űs¥Ŧª¡sŽsŰŮv‚àà ’ſsl ĄƁŰ‚ſs>ŦĄsl8àà ŦŮŮs¡Ɓsls©ž

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

62


ϩέΎ˰˰˰Ο΍

ϩέΎ˰˰˰Ο΍

εϭή˰˰˰ϓ

DUABI MARINA

DUABI MARINA

DUBAI MARINA

OCEAN HIGHTS 68 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ƯƮƮƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űs€¡Ůs

PARK ISLAND 120 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯġƮƮ Sq ’Ŧ“ ưsk¡Űss¹€¡Ůs

BAY CENTRAL 1.1 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƲƲƯ Sq ’Ŧ“ Ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

JBR

DIAMOND 920 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯƮƯƮ Sq ’Ŧ“ ưsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

AL SAHAB 75 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ƯƲƱƮ Sq ’Ŧ“ Ư’s ƒ¤ š¡s Ɓs KG

170 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7

RIMAL 1 115 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ƯġƮƮ Sq ’Ŧ“ ư JLT

ưƯƮƮ Sq s¡ŰŮƁsk¡Űss¹€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

LAKESHORE 55 K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƴƮƮ Sq ’Ŧ“ Ư’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

BAY CENTRAL 150 k ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƯưƱƱ Sq sžƁs¡ŰŮ€¡Ůs’Ŧ“ ư

MADINAH 75 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯƮġƱ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űs€¡Ůs

DAMAC WAVES T-2 73 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs

LAKE POINT 55K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯưƮƮ Sq ’Ŧ“ Ư’i7

MARINA HEIGHTS 130K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯƲƲƮ Sq Œi¢Ɓsk¡Űs€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

AL BARSHA SOUTH 120K ƮĢĢ- ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7

ƲĢƮ Sq

’Ŧ“ Ưsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

AL BARSHA

ƴƲģƮ Sq

εϭή˰˰˰ϓ

DIAMOND 2 60 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ģƮƮ Sq ’Ŧ“ Ư’i7 KG 170 K Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ ƱƯƳƯ Sq s¡Űُs¹€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ KG ƯƳģƮ Sq

110 K ’Ŧ“ ư

Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹

BAY CENTRAL 75 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƳƮƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs DIAMOND 4 60 K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ģƲĢ Sq ’Ŧ“ Ư’i7

61

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ƀ€kŦŰ!Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

DUBAI MARINA OCEAN HIGHTS 1.5 M

ƯĢƮƮ Sq

ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“

’Ŧ“ ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

ORRA MARINA 1.4 M ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯƯƮƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs DIAMOND 520 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ĢƲƮ Sq “¡Ů“8 Ŧ‚=8 ŦƁsk¡Űs€¡Ůs

TIME PLACE 1.1 M ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯưưĢ Sq ’i7’Ŧ“ ư THE TORCH 1.2 M ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯưƮƮ Sq sk¡Űs€¡Ůs’Ŧ“ ư DIAMOND 2 660 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ģģģ Sq ’i7’Ŧ“ Ư DIAMOND 3 530 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ĢƲƮ Sq ’i7“¡Ů“8 Ŧ EMERALD RESIDENCE 2 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i

ưƱƲƲ Sq

’i7’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ JBR

SADAF

3.9 M

Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ ƱƯƯġ Sq s¡ŰŮűŦ®8j>€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ PALM JUMEIRAH

SHORE LINE 1.7 M ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯƯƮƮ Sq s¡Űُs¹€¡Ůs’Ŧ“ Ư JLT

LAKE TERRACE 480 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ĢģƲ Sq ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs“¡Ů“8 Ŧ

23 MARINA 1.97 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ưƯƳƴ Sq ’Ŧ“ Ʊsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

LAKE VIEW 400 K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ġƯƮ Sq ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs“¡Ů“8 Ŧ

KG 2.050 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƯƳģƮ Sq s¡ŰŮƁsk¡Űs€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

PALLADIUM 1.6 M Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ ƯưƮƮ Sq ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs’Ŧ“ ư


Superior Name RERA NO: 1764

ŦŰٓ ő´Ŧsfb®Ŧ‚¢‘©¥s

ųƁ‚

€¡Űs¤>s’ƀŰsŦs¡ųƁ‚vl

Down Town Burj side Boulevard ’Ŧ“ «¡ Š‚ũ“ƴƯƱ Suit and Spa ſsWŰsžš8 ŰŮƯƴƮƮ%Š‚ũ“‚ ųƁ‚

Loga vista vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ĢƮƳ ŰŮưĢƮƟƮƮƮ ƀŰsŦ

sk¡Űs®Ů Marina Promenade »s¹’i7»’Ŧ“ Ư»Shemara ŰŮƯƯƮƟƮƮƮ ƀŰsŦ

sk¡Űs®Ů Marina Promenade »s¹’i7»’Ŧ“ Ư»Aurora ŰŮƯƯƮƟƮƮƮ Űs7ŦƀŰsŦ

DIP’gbk ĢƮƮƮ – ġġƮƮĄsƀűŦ€ŦŰŮ ‚8ƲŒg ŸsfŰŦ ŰŮưƳŠ‚ũ“‚

ųƁ‚

ųƁ‚

ĶĬĿıĔļŕǩćńǧıň»IJĶć ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»’Ŧ“ Ư Š‚ũ“ģƳƮ ŰŮģƮƮƟƮƮƮ

Churchill Tower»®„k¡ƒ© »Š‚ũ“ƯƱƮƲ»’Ŧ“ ư ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»s¹’i7 ŰŮƯƟƯĢƮƟƮƮƮ

ųƁ‚

ųƁ‚

JLT Tower ĉƯ €¡Ŧű© €¡Ůs ŰŮƳĢƮƟƮƮƮ

Trident Water Front»sk¡Űs®Ů ŻsŦ»Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ s¹’i7»®k¥sƁ’dsb ŰŮưƟƯƮƮƟƮƮƮ»Š‚ũ“ưĢģƮ

ųƁ‚

ųƁ‚

Al Fattan Tower»sk¡Űs®Ů »s¡Űُs¹€¡Ůs»®k¥s»’Ŧ“ Ʊ Š‚ũ“ưưƮƮ ŰŮƱƟģƮƮƟƮƮƮ

JBR - Sadaf Tower 2 Űs¥8€ Żs Ŧ!’Ŧ“ ƁŮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ů»Š‚ũ“ƱƯƯġ ŰŮƱƟƳƮƮƟƮƮƮ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

60


®ji

ss«©8 ´žŰŮ®¡s©j© ƀŮs«¡ ŮŰŦŮŶs7ŰŦſs¹Ů“¹®sŸ ’¹€Ů®ſsàà_€¡€…Ɓ²ž«¡ ’¹sũ³s8žs’®¡s©j©àà ŮŦ“ ŰŮƀŮsf8 ŦŮۓĄs«©8àà ´žŰŮ sĄűsŧs7 Ŧ Ɓ s«s8>ž v s

ſŦƒ©sv Ŧ‘¥P»€ƁŰ®Űs¹’ Ŷs7ŰŦſs¹Ů“àà¹ŰŮ®ààsŸ‚àà³s #€k s’8 ŦŮ ۓ`ű“àà©ĄŮwààiųŰŦƒà࢒ űŦ®¡s©j©àà ƀŮs«àà¡’¹ŮƁŰ®àà "ĄŮ®jižsàà’sũ³s8ƀƁ‚¢ €Ŧ“8DEHPũ³sàà8¡ƒœ©Ŧ v “ Űُ© Ů®8>¡űĄsق¹Űs¹ ® ۂ‘¡Ŧ#€Ů‚©©e®‚Ÿűs Ɓ ‘¡‚³sĄŦŰŦŮſs¹Ů“¹’¹ŮŦŮſs_ sŋàà7¡‚gDHEP®àà“ ſŦƒàà© ‚8àà_©‚Ŧ‚xkžŮƁ€Žsj8Ŧ sààſs¹Ů“à๒ààv7àà> ®“ ſŦƒàà© ‘àࡂ8j¹ ŻsŸŮŰŦŮŽsj8ŦDHEP #€“

’¹€àà s¥àà_ųۓ`€¡sàà Ąűsŧs7àà ŦőŮŰŦ«¡s¡«s8àà>ž sà஥©8àà ³ ®àà sŸ ő Ů “¹ sjàà Ŷs7ŰŦ ’8 Ŧ Ů #€ s s Ŧ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

58


ĄŮs`8Ŧ

Ż‚s’©¹‚Ż‚ Ąs‚l ٓ ®‘ ƁŰſŦ‚¡Ŧ

»ſ“k¹sĄŰsŽsàà ĄŦ€8ŦűŦſŦ‚¡ŦŻ‚ũŦŰŮs ĄŰsŽsàà ĄŦ€8ŦűŦŸ“j<ŰŮ%ق¹ſsàà_‚ s ’v7àà>ſŦ‚¡Ŧ®¥¡‚8¥ŦĄV‚ààŦƁŻ‚ũŦŰŮsàà …¡ŦƒŦ€ŰŮĢƮŮƁ€’8àà ¢Žs ’s_ũ€ #v Ŧ’8s¡ ‘¡´šžs%Š7k

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

…¡ŦƒŦũŦƁsœƯưƮƮűŦ…©’ƀ€k¡šŽsàà sſŦ‚¡Ŧ Ąs‚làà ſ“k¹Ŧ’¹‘¡Ŧſsàà©sŮŦƒààl#€s¡® ~¡‚`»€“ ®‘ ƁŰſŦ‚¡ŦŻ‚s’©¹‚Ż‚àà v¡ƒŦ‚ĄŦ‚ۓàà_¹‘¡Ŧs®Ŧ‚¹Ŧ‘©k¦j%ق¹ #v Ŧƀ€ űsš®¡sžƁŰŦĄsۓ_¹’ſŦ‚¡ŦŻ‚ ®ŦƁsœĢƮƮ…¡ŦƒŦ’ƀŰsàà ŦsƁ‚©‚¡űƁſƁsd

Ą‚Ŧ‚ƁŮ…¡ŦƒŦ’ààƀŰsàà ŦsƁ‚©‚¡űƁſƁsd »ĄŰsŽs ŰŮ’¡s>jĄsۓ_¹’Ż‚ũŦŰŮs ŦŰ’©¹‚ƁſŦ‚àà¡Ŧ®‚€¡€ĄsààŦ“ũsàà©¡ƒ ’©¹‚Ż‚ Ąs‚l ſ“k¹Ŧ%vf¢Ɓق¹~¡‚àà_ #€“ ®‘ ƁŰſŦ‚¡ŦĄ€©“Ż‚s ŰŮ%ق¹Űsààl Ŧ‚ls“àà¢Ɓvf¢ŰŮŮŦƒààl€ààjü …¡ŦƒŦ’©¹‚’ſŦ‚¡ŦŻ‚ũŦŰŮs‚© ŦĄsŽs

ŰŮ’¹‘¡Ŧ’ƀŰs ŦsĄƁ#vàà Ŧ’8s¡®l“s űŦ’¡s>jۓ_¹‘¡Ŧ’Ż‚ũŦŰŮs7ĄsŽs

~¡‚`»€ ®žsŝŦ®8Ɓ“i©¹ƯƱư‚©>«¡¡‚

ưƱƮ’’©¹‚’Ż‚ũŦŰŮs’8 ¢Žs űŦ%ق¹ #vs¡…¡ŦƒŦvƁ“i©¹ ‚™sŽsŰŮ’¹‘¡Ŧ‚€©¹osŽ“;àà>žsg‘¡Ŧ Ą‚©>¡‚ űŦ’©¹‚’®¥¡‚8¥ŦĄV‚ŦũŦŰŮs Ųs Ŧ‚%ق¹Űsl Ŧ»Ů“àà ®žsŝŦ®8Ɓ“i©¹ġƮƮ ũŦƁsœĢƮƮ’ĄŮƁƒv©‚ ‘¡ŦĄ€kſsű’s‚ #€s¡®…¡ŦƒŦ …¡ŦƒŦĄŦ‚àà’©¹‚vàà Ŧ“ ŰŮűŦ‘àà©k¦jĄƁ sb%ق¹€©¹oƁŮŦŮ‚àà7 ſŦ‚¡ŦűŦŻ‚ũŦŮŰŦƁ Ż‚ũŦŰŮs<ső‚s’8‚¢žsŝŦààŦ“s


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

56


55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ſsààlàà

ſs“œŦŰƁŦ‘¡‚‚©žœ‚ ’8f¢’#€kk¹Ŧ‚…¡Ŧ‚„àà ƁŮ ŰŮĄƁ»„àà ƁŮ„ààfſsààs7lœ ٓ Ą“8ž‚¡ű’àà_©j‚ šĄsűƁŰ #ٓƀ€ Œ©d™Űs©>Ɓv‚© s©Ů’“;ۓĄsliœkŰŮ„àà ƁŮ ƀٓ«Ÿ“¹®i© ®8ƁƁٓààƀ€š Źs’ƯƴģưŽs ŰŮƁٓƀ€ ©8¡ #ٓƀ€ g8k„¥©“…Ɓ ƀŮŰƁšs©Ů’’¦Ʋſ“k¹s„ ƁŮ Ąsl_ƁŹsŰŮ‚™sŽsŰŮ’¹ #€Ŧƀ€ …=žۓ_¹‚ Ŧ‚

sls“œŦŰƁŦ»ſsàà sk Űs¹’8f¢’ ٓ ƀsœ8àà>¡űŰŮŽsàà ƱƮŮƁ€àà ®¢€űũŰs ŦŰŮŽsàà ġƮŮƁ€Ɓ #€kk¥© ŰŮ…ƁŹsàà‚¡€Ɓ‚8àà s¹ũ‚àà „àà ƁŮ’¹ƀق¹ſŦ“kĄŦ’àà©s© Űs©>sls“œŦŰƁŦ‚œ¡Ů’v7àà> #v Ŧƀق¹‚jŧ“ ‚ààűŦ‚8àà_©Žsàà ưư„àà ƁŮ #v Ŧƀق¹‚jĄ‚œ¡Ůſs“œŦŰƁŦ

Ģư‘àà ŰŮs©Ůſs“œŦŰƁŦ‘¡‚‚©ž ĄŰsj©sààƀűŰs7űŦ„ž®œsàà

Žsj ŰŮ®àà_ƁŹsŰŮſs ‚àà

#vŰƁ‚œ‚žs¹’s¥¡‚š ®¥¡„àà ƁŮžssſs“œŦŰƁŦ‘àà¡Ŧ …ƁŹsũsŦ“©‘àࡂŧ“7üűŦ ŰŮƯƴģưŽsàà űŦ’¹ƀٓ„à३“ ’Ɓƀقà३®¢€ű…“s‘àà¡Ŧ ’´8Ŧvi’…svs Ɓ‚ s ’#v ŦƀقĄƁsfkـſs ‚àà

’¹ſs ‚ …ƁŹsſ³“;>’8f¢ ŰŮslkƀٓslƁĄ“ƀŮsds“ Ąs€k¡Ŧƒۓ ’ŦŰ„ ƁŮűƁŰ€kŸ #v Ŧƀق¹Žs®ƁŒ©d™ …©ž’8fƁŮ…ààƁŹsĄsààlsg Œààd™ Ɓ ®¡sl8àà Ŧ® ’àà“8 ŰŮƁ€ٓƀ€àà „ ƁŮ®sj> ſs ‚àà €“àà Ŧ‚8ƁŦ …¡sűš «¡ ſsààűſšűŦƁ€àà ƀŮŦن©=àà_ ˆ¡Ŧ‚ ’¹ٓ‘¡Ŧ‚ſ³“;>ų´ ®¢€űĄsűƁŰ‘¡‚ šŰŮĄ‚vŦŰ

s‘¡‚Ÿs< ĄŦ‚®_ƁŹs

Žs ŰŮ2ſs“3…ƁŹs®¡s_¢űs ĄŦ‚ƒ©’ŮsŮۓàà«¡®8Ưƴƴġ #vàà ŦƀŮs8f©ŻsfŦſs¢€ààkk¹€¡Ůűs ¬©©8>‘;jbs’jvg©gŰŮ €ŰŦُ¡sW’¹ĄŮŦ‚Ŧ‘©j¹ŰŮĄ‚b »€“àà ®àà_ƁũsŦ“©„fŮŰŦƁ #ŮŰŦ€ٓƁ ‘¡Ŧſٓ‚b ®vi€€g8d® ‚ ۀ=ŮŦ“ź‚`®àà_ƁũsŦ“© sŮŦ‘¡Ŧ…ƁŹsſsk¹Űs¹sŦ»v Ŧ #€ق¹ŮŰŦŰ

ŰŮ ®àà_ƁŹs ſs¢€ààkk¹€¡Ůűs ‘àà©8ŦVŰšvàà=8¡sž2Ų‚àà¡šŲ“k˜“3 €kŦ“®s… ƁŹ sũŦۂgź´ ‚ Ɓ€“ ®àà_ƁũsŦ“©„fŮŰŦƁ Ɓ€kŮŦslš’®àà¥¡Ůƒ’isűŦ ſsk¹Űs¹’8f¢’#€kk¹ųűŦ“ŦŰsààlš ¡sW’¹®sàà>¹2ſs“3…ƁŹs ũsŦ“©sàà®àà¥¡Ůƒ’ààbŦŰ€ààŰŦŮ ſƁ€€kŦ“®»€k s’8 ŦŮ®_Ɓ #€“_„fŮŰŦƁ®Ŧ‚œ¬© ſsűűŦ%vààf¢…ƁŹs‘àà¡Ŧ‚¡€

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

54


ſsààlàà

ŮŰƁšƁŰ®“Űs©8 Ův s ’HTC ſ“ĄšsvààsŰĄŦ‚HTC®ààŦ“¡sv¹‚àà ®Ŧ‚ ’žŦ€Ŧ^“àà>s Galaxy SIIIƁžŦ ®“ũŦۓ8àà Ůvs¡ŰŮſs¥ŦsĄŰŦƒŦž‚ žŦ#v Ŧƀق¹ų€kjàà “Ąs®àà “¢ĄŦ‚ ŰŦƒŦž‚ƀŦ‚j’ŦŰſ“Ąš® “¢’8 ¢Žs

sààŦŰGalaxy SIIIŽsàà>Ŧ^“àà>s ƁSiri ſs¥Ŧ’¹قàà¹ŰŦűs®ŦŰS-VoiceŰŦƒààŦž‚ ſŦ‚Űs¹Ą“àà űŦŦŰ®“ũŦۓ8àà Ůvs¡ŰŮ HTC®Ŧ“¡sv¹‚àà Ųsàà Ŧ‘¡Ŧ‚#ŮŰŦŮ €Ŧ“8sƀق¹’sàà_ĄŰŦƒŦž‚’¡ŦŰŦ’žŦ€Ŧ #€k¹ŧٓ ’Ą‚8_©ſs¡‚8_ ŦŰČŀŕļŁĬŕıƁčļŀİijļňıĆ® “¢Ž€ƁŮˆgĪćĔ#€s Ű®MųƁ‚’ۓ_¹ ‘¡€kŸĪćĔ»®iüĄs’sűƁŰųŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚#v Ŧƀق¹’™‚¡ű‚ŰŮ ƀŰs«¡ŮƁŰƁűŦ„žsŦþٓƀق¹Ąƒ¡Ű’s‚¡ű‚ŰŦűs’ŮƁŰƁĄŦ‚Žs

#v‚¢ŰŦűs‘¡ŦűŦūƁ‚ ’©j` űŦ„ž’¹ƀق¹ž´ààŦ®iüĄs’sűƁŰ’ĪćĔĄ“œk=àà »Ųsàà Ŧ‘¡Ŧ‚ ¡ű‚ŰŦűsűŦūƁ‚àà ’©j`»ŰŦűs‘¡ŦŰŮ®àà “¢ųƁ‚ſŦƒ©®àà ۂ €ld8ſsk¦jٓ s ſs¡‚8_’’¹ƀق¹ž´Ŧv¹‚àà ‘¡Ŧ’87Ŧ#©8‚¢ …¡sƁ‚©űŦ® ‚¡€d’žŦ€Ŧ‘©k¦jĪćĔ#€k¹®®Ů„¡Ɓ‚àà Ɓƀٓ #ق¹€Ŧ“

53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ŮŰŦŮ€`sŦþv Ŧ€Ąƒ©šv©g“ق¥ij’8 ¢`€kŸ® v¹‚àà ‘¡Ŧ ٓ ’ŦŰŰŦűsűŦĄ‚8_©l ’8‚_©ž€kj “Ąs® “¢’™‚sŽs>Ŧ #€ŮŴs`8 Ŧ űƁ€k¡Ɓ»€¡Ɓۀšs8àà>© ĄŦŰŦŮ€k¹®€©“v¹‚ ‘¡Ŧ’¹®¡s® àà “¢ ‘©k¦jv¹‚ ‘¡Ŧ#v ŦĒňıǧľńĭļŀı¡s“Ɓ‚ƁƲſ“űƁ€k¡Ɓ»¡s“ ¡ű‚ۓ_¹ŰŮŦŰų€kj “Ąs® “¢ųƁ‚’¹v Ŧƀق¹ž´Ŧ®¢űs’ #€k¹®Œ“8 ’k©űŰŮ‚œŰƒĄsv¹‚àà svsŰƁs…sŸƁũ´¥àà_©Ů’ààĪćĔ ‘¡ŦŰŮŦŰų€kjàà “Ąs® “¢ƀق¹ž´ŦƀŦ‚j‘fiĄs®àà “¢v sàà


ſsààlàà

ŦŰsvۓ %űۓ“ŽŦ‚kſŦ“ Ŧ‚ €¡‚©œ…šs€©Ŧق¢‚

©7“Ŧۓ“ŷsfĄƁŰ‚àà«©Ɓۀ© ƀق¹ž´Ŧűۓ“ŽŦ‚k#ٓ ®® s ŠŰĄŦ‚v¹‚ ‘¡ŦųƁ‚ſs¢€k¡sM’¹ #ق¹€kŦ“ žŦ€Ŧ¥_‘¡Ŧ ‘©jŰِààű‚8¡ƁŰŽsàà‘àà©jŰŮ v¹‚àà ſŦ“ Ŧ‚’àà¹ŮŦق7 ’ààk©ű sàà űۓ“ŽŦ‚kĄűsàà ©7“Ŧ ’¹ٓ ®ĄűƁ‚¹Ąsvۓàà ’©i¹ “¡sƁŦſ“8àà Ŧق’ààs Űs¹ˆàà “ ‘àà¡Ŧ Ħľʼn ĶńňİʼnŕńǧŃƟ ¨ķļń sưƮƯƮ‚7s8¤ ƀs’isŰŮþv¹‚ €Ŧƀ€ ’8 s ưƮƯư’ƀs

űۓ“ŽŦ‚kĄűsàà ©7“Ŧv¹‚ űƁ‚à๠Ąsvۓàà ſŦŰŦ€àࡂ űŦ ‘àà¡Ŧ ĔķıǦňńŀıŕ ĔňǥǪı ʼnıİĬŃʼn %€kŦق¢‚ŦŰsſšvàà Ŧ“ v¹‚àà #ۓ“ŰŮĄű“ …šƀ“gs‚b Űs8àà Ŧ“ …©ž®scFűۓ“ŽŦ‚k vۓ ƀsœ8àà ŮġƯƱġƯƳvàà_¢űs € ſs¡‚8àà_’ƀ€àà ’8 Ɓ‚űƁ‚¹ Ąű“àà …š‚b ŦŰ‚Ŧ‘àà¡ŦvààiƁ #ق¹ž´ŦƁŰٓ ‘¡ŦĄsۓ“ %ŮƁƒŦƁق¹ƀ‚s=ſŦſš® ŦŰ‚7 ‘¡Ŧ Š¡sƁ‘¡ƒk®sj8Ŧvàà_űŦ‚Ŧ‘¡Ŧ

i©ŰsƁŧ“¹ŰŦŮ^k

skàà š’jŋ7¡‚g‚¥©žŮƁƁĄŮƁƁſ“Űs¹s%‘¡´šžs Űِŧ“¹ŰŦŮ‘¡ŦsŦ#ų“sƁŸs< ŧ“¹ŰŦŮ«¡»€k8àà> #ŮŰŦ€®“Űs¹v©`= ‘¡ŦűŦ®j¥8 Ůvs< ƀŮŦ€ũۓŋis¹sŦƀ€©diŦŰsààlšűŦ v ŮſŦ“k¬©’ŧ“¹ŰŦŮŦ‚¡űv Ŧ #ŮŰŦŮ®M‚Űs‚ űŦ ŰsƁƀقà๒ijŰs’Űsàà‘¡€kŸ ſsŮ’ŦŰƀ€‚žŽsٓ ’“’ààƒ© Ɓٓ ®M’8àà> ŧ“¹ŰŦŮ#ق©¢® ’ŦŰųŰsgkv=àà ũs‚™Űs‚ Űs‚¢Ŧ€¡sàà #€k¹®ŮŰŦƁŰsſ€àà ’€k¹‚©œisŦŰŧ“¹ŰŦŮv>Ŧ“® #ٓƀ€‚žſ€©di’ŰŮs®8ŦŰ

űŦg’àà‘¡´šžsààųŰŦƒ¢’ «¡àà¡ű‚ĄsààœkŰŮ»ſ“©¤àà Ŧ Ɓ€k©àà_®®8 ŰŮ’kĄƁŰŧ“¹ŰŦŮ v ŰŮ’k’Űsgk’àà‚™€kŸűŦ„ž œŰƒĄŰsųŰƁs<ŭŦۓ űŦſsl¢s #€k¹®’ijŧ“¹ŰŦŮ’ƁƀŮŰƁšŰŮ‚

Űsٓ ’“’Ɓ€ű®Msŧ“¹ŰŦŮ #€Ů®ŰŦ‚’ijŮۓųŰsgksŦŰ ’³ŮŰŦƁŰsŊ‚s ‚¡Ɓs`’’“s ®¥¡Ŧ€Ɓƀ€ ŧ“¹ŰŦŮĄs’“

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

52


51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

50


┼┐s├а├аl├а├а

┼Д┼А┼┐┬Ѓ=┬Ј ┼д┼«┼▒┼д^ki┬ъ┼Еs┼Ю ┼▒┼д┬њ┬╣┬«├а├а_кЂ^ki┬ъ┬Ф┬А%┬Љ┬А┬┤┼А┬љ├а├а┼Йs ┼░┼«┼Д┼А┼┐┬Ѓ=┬Ф┬А┬Ј ┼д┼«┬њ┼│┼д┬«├а├а>s ┬ђ ─ё┼░s┬Ц8┼д─ё┼дкђ┬Њ┬Е ┬њ┼«┬Њкђ┼«s8┼д┬«┬ѓ┼йs┬юk ┬ђk┬ЁкЂ┼Еs├а├а┬Е┬Ѕf┼┐┼д┼░┬Њo┬ѕ├а├а ┬Њ #vs┬А┼Еs┼Ю ┬╗┬ђ┬Аs├а├а>8k┼▒┼д┬Јg┬њ├а├а┬Љ┬А┬┤┼А┬љ┼Йs├а├а┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬њ├а├а ┼░┼«s┬Ц>s─ё┼░┬Њ┬ю┬Еi┬Е├а├а ┼░┼«─ёs┬Ъ┬њ┼░┬Ѓ┬Ф┬А┼┐┼д┬ѓ┬б┼░s┬╣ ┬ђ┬ђ├а├а ┼┐s├а├а ┼░s┬╣┬Ј├╝┼«┼░┼дкЂ┬њ┬╣┬«s┬юk┬«┬ѓ┼йs┬юk ┬њ┼░┬Ѓ┼Д┼А┼┐┬Ѓ=┬Ј├а├а ┼д┼«┼░┼«┼д┼░кђ┬ђ┼д┬Њ s┼┐s├а├аjl┬Ф┬А #^ki┬ъ┬Ф┬А%┬ђ┼«┬ѓ┬╣кђ┬ђs_ ┬ѕgкЂкђ┼«s8┼д┬ѓ┬Е┬бкђ┬ђ┼░┼«┼┐┼д┬Њ┬Е┬њ┬╣┼«┬Њ┬є=_┼Іis┬╣ кђ┬ђ┼А┬│s^ki┬ъ┼┐┼«┬ѓ┬бs┼Д┼А#v ┼д┼«┬Њ ┼Еs┼Ю┼░s8 ┼д┬Њ #┼«кЂ┬ѓ┬│s┼┐┬Ѓ=┼║s┬Юкђ┼░┼д┬Њ┬А┼«┼▒┼д┼«┬Њ7┼░┼«s┼┐┼д┬Њ┬ЕкЂ

#┬ђk┼«┼Еs┼Ю┼д┼░кЂ┼д┼┐s ┬Ј ┼д┼«┬њ┼░┬Њ┬Ф┬АU ┼д┬ђ┼д┬ѓ┬Ц┬њ┼┐┼д┼░┬Њo┼▒┼д┬«┬Ц┬А┼┐sl┬бs ┬Ф┬А┼▒┼д┬«8┼д┼░┬њv├а├а ┼д┼░┼«s^ki┬ъ┬њ┬╣┼д┬ѓ┬Ъ┬ђ├а├а ┼┐┬Ѓ= кђ┼«┬ѓ┬╣┬«ij┼д┼░─ё┼░s┬Ц8┼д┬ѓ┬Ц┬Љ┬А┼дsl┼А#┼«кЂ┬ѓ├а├а┬│sv ┼░┼« кЂ┬њ8┼░┬│s┼░┬Њ┼▒┼д┬Ё ┬┤┬Љ┬А┬ѓ ┼А┼░┼«кђ┬Њ┬Ц├а├а s┼┐┼д┬Њ┬ЕкЂ #vs┬А┼▒s┬«s┼д─ё┼«s ┬њili┼┐s┬Е┼░┼«┼д┼░┼│┼д─ё┼«┼д┼▒┼А

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

┼д┼░┼д┬ѓs┬Ё├а├акЂ┼Еs┬Е┬Ѕf┼┐┼д┼░┬Њ├а├аo┬њ┼┐┼д┬ѓ┬б┼░s┬╣ ─ёs sW─ё┼д┬ѓ┬њgbk┬Љ┬╣s v┬Еdjкђ┬Њ7┼д#┬ђ┼«┼д┼«┼И┬┤ ┼д ┬њ┬╣┼┐┼д┼░┬Њo#┬ђ┼«┬Њкђ┬ђ┼А┼«┬ѓ┬б┬Ј├╝┼░┼«┼░┼«s┬њ┼«s┬Љ┬А┼д кЂкђ┼«┼▒┼Д┼А┬њ┼░┼д┬ђ┬б┬«^ki┬ъ┼Еs┼Ю─ё┼д┬ѓ┬ђk8 ┼д┬Њ ┬«M ┬љ┬Еj`┬ђ┬Њ ┼┐┼д┬Њ┬Е─ёs┼┐┼д┬ђ┼«кЂs┼йs┬юk┬Ъ┼░s8┬ѓ┬б ┬╗┬ђ┬Њ ┬Ф┬А┼«┬Ѓ┼Њ┼░┬Ѓ┼┐s├а├а ┬њ┬ѓ┬б┬њ┬њ┬Ц┼А┼┐кЂ┬ђ┬ђk8┬ѓ┬б


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

48


®ji

ٓ ®’8 s ĄŦ’g©ŮŰslŸ’¹ĄŦ’s

űŦĄŰŦق“œŦsƁĄŮ´©ưƮƮĢŽs

#ق¹®Ŧ‚ ‘žŦV®8k Ąs’s=¡sŸ űŦs’s ‘¡Ŧ’©ƁŦàà>®Ŧ‚ ŰŮ ws’¹ٓƀ€ ƀŮsf8 Ŧ®“Ÿŧs ŧssŦ»€ ®ƀűsàà ſűƁ…¡ŦƒŦ ſűƁ«7àà ž“©k©“šűŦ€¡€’àà“M ®7d¥’s ſűƁ’¹v Ŧƀ€ ’8 s

#v ŦƀŮŦŮ…s¹«¡‚8‘Ưyģ’ŦŰ

47

/

www.ertebat.ae

/

ľļįňńĔńŁŅĬįŕv¥¤s¹’s Ɓ‚¥© ’¹€k8àà>®àय़“¹ŽűsààkĪńŁı ’©sƴƁ’ààg©ŮŰslŸſsűũ€ààŰŮ ƀs“¹ſsű€àà©i¹Ɓ€“àà ®ŪŦ€Ŧ ŧš»Ż‚Ąs8àà>© ®Ŧ‚ »t` v¹‚ #v Ŧ’©ƁŦƀűs ŰŮŧ´™sƁ ’“MĪńňİıŃĔķıňňǩĶııĄŰsààjd ŰŮŰs‘©8àà>ŞŦŰ’s Ɓ‚¥©’àà©ƁŦ

ISSUE 746


® űŰƁ

®8skžٓŰŦ‚%Ɓ€sƁŰ IƒŦې<kž

vàà_žŦŰ®“ vkMۓs3%ŮŦŮ’ààŦŮŦƁ€ààsƁŰ ©ġŠjŰŮƁ©8 ŦŮ®“ ق¥ij#©8 Ŧ¢‚

©8àà>Ŧ“8’¹®i©ŮslkƁ©8‚¢ŰŦ‚sžƁŰŦ‚àà‚ #¡Ů“7„sàà ų“ ’¹ٓ‘¡Ŧ©àà ‚Žsk©’ ŰƁ‚Ųsàà>Ŧ¡Ů‚¹’¹®¡sŰs¹‚ s ’€¡ss ’¹©8àà>ŦŮ®ſ“Ÿ»¡€©Ŧs®àเŦ®Ɓ#©k¹ ŦŰIŦ“žsW‘#©àà ‚Žsk©Ąűs’©Ŧ“® #süàà “ Ɓ®™Ŧ۞ٓ űŦ„ž#8‚¢Űs¹’àà ų“ ®Ɓ©8 ŦŮŦŰŽsk©ŰŮۓa®œ8>¡s s 2#’ŦŰųŦ®>s

ŰŮƁžŰŦŮsŝšŰŮĄŮs¡űſs8àà ƁŮſ“Ÿ»Ů“ Ɓۓ¡ ĄŦ‚®8= Žsk©ŋdb’87Ŧ#k¹®Ąűss©s¤ Ŧ Žs˜Űſsk¥¡űsààsgſق¹Ąűs#ٓ€ààŦ“ slš Ɓ©8>©v Ɓِss‘©űŰŮ#ٓ®d©7 ¡Ŧ‚ 2#v Ŧ‘©űűŦūŰs ’Ŷ“‚s®8 ƁŮ a’¹ق¹ƀŰsàà Ŧ’8¥‘¡Ŧ’’ŦŮŦŰŮƁ€ààsƁŰ ®i© 3%v Ŧv=àà ®i© ®8skžũs‚™ŰŮv s ũs‚™ŰŮƁ®¡sl’j©’i‚ŰŮvàà s#8ŦŰs Űsj«¡9‘àà¡Ŧ®Ɓvàà ŦősŮŰŮ®i© ®àà8skž 2#ق®‚„s ų“ ©#v Ŧ

’®s©ŦŰŰŮ…j©®s¹sűŦŽse‚ž®i©ſs8©žs¹ “s©8>¡‚¹#ٓƀ€ €©Ŧsũ€ ’ưƮƯưƁۓ¡Žsk©Ąűs ق¹ž´Ŧ®¡sl87üŰŮŽse‚ž®i©ſs8©žs¹»Ɓ€sƁŰ ’j©’i‚ĄűsŰŮŦŰ…j©<kž®8skžsٓŰŦ‚’¹ #€ƒs©s¤ ŦsgưƮƯưƁۓ¡®¡sl Ɓۓ¡®¡sl’j©’i‚ŰŦ€¡Ů‘©ƁŦ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ žsWŦ’Žse‚žƁs©s¤ Ŧ©Ɓُ¢ſƁ€ĄƁs>sưƮƯư ’“®8skžũs‚™ŰŮs©s¤àà Ŧv¡slŰŮƁ€©àà Ű Ų“š“Ɓ‚Ɓ“©k©““˜ŦV’¥šűŦ€dſšþ€ ĄűƁ‚©ž ‘©j<kžſŮűss©s¤ Ŧs€ŮŦŮv ŮűŦŦŰ®¡s®8skž „¡‚¹Ɓ’8‚¢‘àà_ŦŰųŦ®s‚l®àà8skž’‚™ ŦŰſš„s »v Ŧ…j©ſű®8skžŋ“jd’¹Ɓ€sƁŰ #€k¹ŧ“ieŦŰŲs© s¹‚¥¡Ŧs€ s’8 Ŧ€ ŰŦ‚‘3%vf¢ſŦŰsœ‚7 ’Ɓ€sƁŰ»ŰŦ€¡Ů‘¡Ŧſs¡sžŰŮ vàà ŮűŦŦŰ®8skžƁŮs®ƁIƒŦې<kž®8skžٓàà »žŮ‚¹v7ü®‚sũs‚™űsšűŦ7®8Ɓ#¡ŮŦŮ ‘ƁÆ®ƒŦې<kž®8skž®Ŧ“ ®%vf¢‘’ƁŦ ®8skž‘©“ s¡‘©ƁŮ»‘©ƁŦ‘ŋ“jd#’i’¹8f¢ Ŧې<kž®8skž’¹žŮ‚¹vgŦ“Űs‘¡Ŧ®ƁIű®ŦŰ 2#Iƒ ſs‚ls©s¤àà Ŧ’¹žŰŦƁ€©Ŧ3%ŮŦŮ’ààŦŮŦƁ€ààsƁŰ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


® űŰƁ

ŧ“ ’¥k¡Ŧ‚ ‚%’¥ “ŽŮ þ©k¹®wü’s¡¡Ů“ ®s®sŮ‚cűŦ®Ɓ ¡Ů“

<kž®8skžƀ€kű’¹vàà Ŧ“ ųٓ ®Ɓ€ƒŦŰ “© ‚àà #¡Ů‚¥®9ü¬©ƀŰs‘¡ŦŰŮs#€àà s ŰŦ‚̓vàà_ž®ŦƁŦ‚„f’Ůsj8ŦsŲ“ààŦŰ #vàà ŦŮ®“ ق¥ijsſsƀűŦƁŰŮƁvàà‚¢ Ŧ‚ſšſsűſ³Ŧ#ٓààƀŮsdŦŻ“’¹“© ‚àà

Žsk©ĄŦ‚ŦŰſsٓ Ɓ©k¹vŦ‚8 Ŧ’¹ƀ€©àà Ű 2#©k¹ƀŮsš ĄűsĄŦ‚…šƀ€àà¡ŦŒ¡‚ŧs=8ŦŰŮ’¥àà “ŽŮ ق¹ž´ŦƁٓŮقs©s8¡ŦƁſsHšſsàà©űŦŽsk© ’Ɓvàà Ŧųٓ ˆ¡Ŧ‚àà ſŦ‚œslk…j©’à๠#s©s8¡ŦƁſsHš®šŒ¡‚

ų´»’g©ŮƴƮŽ“ ŰŮ®Ůsd8ŋààis¹ĄűsŰŮs %ŮŦŮ’ŦŮŦsŰƁŮss®‚‚ 2#¡ŮŦŮžsŝŦ®ŦƁŦ‚ ‘¡Ŧ#¡Ů“ſŦ€©‚‚àà©’s™ŦĄsl8ƁŰŮs3 €k¹ƁžŦŰš®i© ƁٓààĄŦƀ€àà Ž‚8k¹ŋis¹Ąűs ſ“Ÿ#©süàà “ ®i© s’ààj#©k¹®Ąűsàà `«¡űŦ€d®8»¡ŰŦŮĄŦƀŮsdŦŻ“ſsk¥¡űs 2#€k8‚¢Űs¹’ŦŰſs_ ´žsWslšv= ®i© žsW’¹ق¹ƀŰs Ŧ’8¥‘¡Ŧ’’ŦŮŦŰŮ’¥àà “ŽŮ ŦŰ®8skžſŮűŰs_Űss€ٓ‚™s…sk¥¡űs ’‚™ſŮűƀŮsšŦŰſs ٓ ’j3%€k_¥ųƁق žƁŮ®8skž«> ٓŰŦ‚#€ق¹®ž´Ŧ®8skž

ŧ“ ق¥ijűŦ€©<W’s©s¤ Ŧ®i©®‚‚

»’¥àà “ŽŮ’8kàà>¡Ɓ#’8 Ŧقž…j©ŸsààŮˆ ٓd€s tàà_¡Ů»s©s¤àà Ŧ®i©®‚‚àà

#ٓưƮƯưƁۓ¡Ąsl8sŰŽsk©’…j© €dƁ®¡sl’ààj©’i‚ŰŦ€¡Ů‘àà©ƁŦŰŮs©s¤àà Ŧ ŰŮų´’g©ŮƯưƮſsàà¡sžŰُ¢ſƁ€ĄƁsàà>űŦ Žsk©’ŦƁŰƁŮŦŮv>¥ ŦŰŽse‚ž®8skžũs‚™ ’®Ŧ“8Űs‘©“ ĄŦ‚s ƁŰ³»Ů‚‘¡Ŧs€àà ſs¡sžŰŮƁ€ Ű®œŰƒƁ®ŜŰĄsl8kMۓŽsk© …j©ŸsŮˆ űŦ€àà©<W’’¥àà “ŽŮŰŦ€¡Ů‘¡Ŧ ƀ²¡Ɓ’ƁŽsààe‚žſsk¥¡űsŰsààlŰŮ’¹vàà Ŧقž #€ٓ“Ɓ€sƁŰ„¡‚¹ 3%vf¢“¥k©àà ’i’®àà¡sl87üŰŮ’¥àà “ŽŮ wü»’s¡¡Ů‚¹Ąűsŧ“ s’¥k¡Ŧ‚ ‚ٓ ® ġ‚Ɓ¡Ů“ƀŮsdŦŻ“àà®dŦ€‚cűŦ®Ɓàà©k¹ ’ĄŦƀ€kk¹ƀ‚© …¡sMs®s©‘¥¡űsưƁŠŦ€ ƁۀžƁŲssŲ“> ۓass#€kk8 Ŧ¢Ŧ‚Ŧ #©süàà “ ®i© #¡Ů‚ũŋdŦƁ‘àà©skŰŮ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

42


sjk©

‘©ƁŮþ‚ šĞiž sf`®i€ki’8 s

s™‚©iƁsààf`®i»®ààWs´àà© ƀŦ‚j’i©®iŦſŦ‚œ¡űs»®s sš »i©‚œk¡Ɓ€»®ààsűts‘¡Ů‚ ۓaĄŰŦƁĄƁ“ààŰs¹ƀŰŦ“kàà_ŰŮ i©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_#vs¡€kŦ“ ƀs‚©ƯƲsƴ¡ŰsűŦĄŰŦƁĄƁ“Űs¹ #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚«ŸĄŰ“ljŰŮ ƒj©‚ŦƁŮűŦŮŦűš® s78Ŧ2‚ šĞiž3 ‚Ŧ‚Ą³“ġűƁŰŰŮ’¹v Ŧ„¡“ …¡sM’»ààiűƁŰ»ƀsàà‚©Ưġsàà #€š€Ŧ“ ŰŮ

41

/

www.ertebat.ae

/

űŦ„¥‘©ƁŦ ſ“ ƀŮŦ“s ’“j<ŰŮsžs š …©Ɓœ‚¢€¡€

’8 s ‘©ƁŮ2‚ š’iž3®¡sjk© i© ۓa‘àà©ƁŦŰŮ»sààf`®i€ààki ®ŜŰ’gs>…=ŰŮٓ ®iiHŦ‘© i©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_‘©j8fƁlŸ #€¡š®ŰŮ…¡sM’ĄŰŦƁĄƁ“Űs¹ ƀƒ¡svààs¡ŰŮĄŦ‚’àà¹sf`®i ƀŰŦ“kàà_i©‘¡‚8l‘àà¡Ű“iĄ“¢ ’‚œ¡Ůi©ƀŮűsàà¡sĄŰŦƁĄƁ“ààŰs¹ ƒ©‘¡ŦűŦ…©ž»v Ŧقž€Ŧ“ vsŰ ŰŮ®űĄsj© 3»Ů“ ’8 s ‘©ƁŦs ƀŰŦ“k_’gs>…=ŰŮ2v ŮŰƁŮ ƯƱƳġŽsàà ŰŮĄŰŦƁĄƁ“ààŰs¹i© #v Ŧ’8 ŦŮv¹‚

ISSUE 746

€kk¹®‚¥sĄŰ“8Ɓ#€kk¹vcsü #€‚7‘©űŦŦŰ’¦‘¡Ŧ€¡s œ‚¢žs’…©Ɓœ‚¢€¡€’“j< ŕǧļŀļĵķŕĭňıĬĿ"žŮƀ€©¤ Ɓ…© ưƮƯư‚àà7Ŧ“ƯģļŃĵİĬǧŃŅĬňŕǙ #ٓ ®ſŦ‚¹Ŧ

»‘“¹ƀŮŦ“ààs űŦ€àࡀ„à५¡ ‚8 ŮĄ“ààiŰŮ’¹´ààƁŮŦŰƁŮŦsàà ’¹€ŦƀŮs8àà>¡Ŧ®i¥ ’ſsàà_¥Ÿ“¹ „ž#€kk¹®vààcsüƁŦűŦ®àࡓ¢ Ɓœ‚¢„¥‘¡ŦŰŮ’¹vàà Ŧ®d©7

^ŰƁŮŰŦ€t’€k=7„¹¬©…© #v ŦĄ‚8>¹s ſšts ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ‚àà¹ůààs’àà8¥sààŦ Ąƒ©ŸſšűŦ‚œŰƒ®i© ąıŃıʼnŁıı Űsc8Ŧƀ€šs©Ů’ƀűs’¦űŦ’¹v Ŧ „kƁŮ€“©žsj8ſš©Ů’¹#€¡ŰŦŮ #€ s®űŦũƁsf8 ŮŰŦƁŮŦ©k©®i©®¡slvjàà>ŰŮ ƀŮŦ“s űŦ€àà‚©¢®àà©j`´ààƁ ’¦űŦs€kk¹v¡sjsžsàà Ŧſ“ ĄŰ“àà8ƁààsgŰŮƒàà©ſsàà_¥Ÿ“¹


sjk┬Е

┬ѓ┬Е7┬╣┼│┼░┬Њ┬╣┬«┬б┬ђ┼▒┬«┬Аsjk┬Е v┬А┼дкЂ┼░ ┼«┬ѓ┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъкђ┼▒s┬«┬ђ

#v ┼дкђ┬ђ_кђ┼«┼д┼«┬њk┬Е┼▒┬Љ┬А┼д┼░┼«┬«┼д┬Њ ┼░┼«┼«s┬А┼▒┼Еsg┬ЕgC%┼«┬ѓ├а├а┬╣~┬А┬ѓ`─ёкЂ кђ┼«┼д┼«┼Йs┼Ю┼д┼│кЂ┼░┬Њ┬╣┬«├а├а┬б┬ђ┼▒s┬њb┼д┼░ ┬Ѓ┬Е┬ѓ├а├а┬ю┬А┼«┼┐s├а├а┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣┬ђ├а├аk┬Ъ┬ѓ┬╗┼Й┼д кђ┼«┬ѓ┬╣┼Й┼д┬ђ├а├а┼д┬љi┬Е┬Љ┬А┼дv s├а├а ─ё┼д┬ѓ ┬Љ┼Еsg┬ЕgC┼░┼«┬њ├а├а┬╣┬«кЂsfs┼д┬╗┬ђ┼д ┬«=┬А┼░sv┬Е`= ┬Љ┬А┼д┼┤┬Њ` ┼░┼« ┬њslk┬њ├а├а┬╣v├а├а ┼д┬Љ┬А┼д┼«┼░┼д┼«┼«┬Њ├а├акЂ ┬«┬ѓ┼Еsg┬ЕgC┼░┼«┼«┬Њ├а├а┬Њ┼Еs┬┤ ┼д ┬«┼д┬ѓ┬А┼д┼┐sgg├╝┬Фj┬╣┼▒┼дкЂкђ┼«┬ѓ┬Ц┬њ┬Е┬Ц #┼Й┼дкђ┼«┬ѓ┬╣кђ┼«sf8 ┼д┬Ѓ┬Е ┬њskji┬Е┬Љ┬А┼д┼┐s8 ┼д┼«%v ┼д┼«┼▒┼д┬ѓ┼д─ёкЂ ┼┐┬ђ┬Е├а├а ┼░─ё┼░┬Њ ┼д┬ѓ┬ц┼д┬њs┬ђ┬ЊкЂ┬ђ┼▒┼д ~8┼░┬Њ_k┼│┼░s┬ю┬ё┬ц кЂ┼│кЂ┼░┬Њ┬╣ #v ┼дкђ┬ђ┼А┼░┼«┼│┼░s┬ю┬њ┬Јs ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ┬╗v├а├а ┼д┬ѓ├а├а┬╣┼»┬њ├а├а┼Й┼▒┬│ кЂ┬«┼д┼▒┬Њ─ё┬ѓfd┼«┬Њd├а├а>┼«┬Њ┼░┼д┬ѓ ┼░┼«┬«┬Аs┬љi┬Е┬Ѓ┬Е┼«┼д┬▓├а├а┬ђ┬ЕjКЈ┼д┬Ѓ┬А┬Ѓ ┬Љ┬Е┼░кЂ┼«─ё┬Њi┬ѓ┬Е7┬╣┼│кЂ┼░┬Њ┬╣s┬њb┼д┼░ #┬ђ┬ѓ7

┼«┬Њd├а├а>кЂ┼«┼д┬▓┬ђ┬ЕjКЈ┼д┬Ѓ┬А┬Ѓ┼▒┼д┬ђd ─ё┼«s ┬Е├а├а ┬Ѓ┬АкЂ┬ѓ┬ъ┬╗┬«┼д┼▒┬Њ─ё┬ѓfd 2┬ѓ┬Е7┬╣┼│кЂ┼░┬Њ┬╣3v s ┼╣┼д┬ѓ ┬њ┬Ѓ┬Е ssjk┬Е ┼┐┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣─ё┼«s ┬Е #v┼░ ┼«slk_┬Е┬ъ%v ┼д┼«┼░sl ┼дtib┬Љ┬А┼д┼┐s┬Е 2┬ѓ┬Е7┬╣┼│кЂ┼░┬Њ┬╣3┬«┬б┬ђ┼▒┬љi┬Еv s├а├а

┼▒┬Њks┼д┬╗┼Й┼дкђ┼«┼д┼«─ё┬ѓkкђ┼▒┬Њ├а├а┬њ┼д┼░

┼░┼д┼«┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬њiкЂ┼«┼░┬ђ┬ъ vf┬б┼И┼д┼«кЂ┼д┼░┬«s

┬╗2┼Е┬ѓ<3┬╗2┼Е┬Њ├а├а┬Цi3┬╗2┼«s?┬ѓb├а├а 3 ┬╗2┼┐s8├а├а ┼«┼░┼д┬Ѓ3 ┬╗2t├а├а ┼░┼« ┼▒┼дкЂ┬ѓ├а├а┬ъ3 ┬╗2┼▒┼дкЂ┬ѓ├а├а┬ъ ┬Љ├а├а┬А┬ѓ ┼А3 ┬╗2┼┐┼д┼░┼д┬ђ┬ѓ├а├а 3 ─ёs┼йs├а├а 3┬╗2v├а├а ┼д┼░кЂ┼«┬њs ┬Љ├а├а┬А┼д3 ┼«┬ѓ┼┐┼Аv┬Аs┬Ц3┬╗2┬Ф┬А┼╗s├а├а┼д3┬╗2┬«┼д┬Њ ┼░┬Њ3кЂ2┼Е┼д┼▒s<┬њ8┬Еj┬╣3┬╗2v=7├а├а ┬Њ ┬ѓ8┬╣┼«3┬«┼░s ─ёs├а├а┬љi┬ЕкЂ2┬Ё├а├а┼А┼░┼« ─ё┼дкЂ┼А3┬╗2┬Љ─ёs├а├а7┬А┼▒─ё┬Њs3┬╗2┬Њ├а├а┬б┼д┬Њ┬АV #v ┼д┼«кђ┬ђl┬њ┼д┼░2vij3кЂ2┬«g┬Е ┬Њ кЂv├а├а>┬Е┼░┼«к»к▒к│к│┼йs├а├а ┬«┬Аsj├а├а>┬╣ ┬ѓ┬А┬ђg┼«┼░┬Њ┬ѓ<┬љi┬Екђ┼░┼д┬Њk_┬Љ┬Еj8_ #v┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ ┬ђ┬Еg┬ђk┬ѓk┬Љ┬А┼д┬ѓ┬Ц┬Е┬ъ┬і┬Е┬Е├а├а_┬љ├а├а ┼д┬ѓ ┼▒┼дк┤%к▒к«vs кђs┬ѓ┬Е┬љ8_┬њ7k_<k┬ъ #┬ђ ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┼Е┬ђкЂ┼░┬│s┬Јsg

┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬њiкЂ┼«┼░┬ђ┬ъ┬њtgi┬«┬Аsj├а├а>┬╣┬«i #v┼░s┬Е┼«┼▒┼д┬«┬юs к┤к▓┼░┼«┬њ7k ┬њ ┼▒кЂ┼░ ┬«┬ю8>┬Ц vi┬њ┬«┬Аsj>┬╣┬«i┼Й┬Њ┬ѓ ┬ѓ8├а├а>┼░┼«к»к▒к│к┤┼йs├а├а ┬Ј┬А┼дкЂ┼д┼▒┼д┬Љ├а├а┬ю ┬љi┬Ц┼Е┼░┬ђ┼«┬Њs├а├а┼Е┬ђкЂ┼«┬Њ─ё┼░sj┬Е #v ┼д┬ђ кЂ ┼┐┼д┬ѓ├а├аl ┼░┼« к»к░к┤─А┼йs├а├а ┬ђ├а├а┬Њ8 кЂ┼д кђs┬ю_┼д┼«┼▒┼д┼«s`8┼д┬њ8 ┼░┬Ј┬Е`├╝8┼д┼╣┼░s s┼д┼░─ё┬ѓkv┬Еsd┬«┬Аsj>┬╣#┼«┬Њ┼┐┼д┬ѓl ┬њ┼д┼«┼д┬«┬б┬ђk├а├а>┬А┬ЊsкЂ┼▒s┼А┼Еs┬Њ7b ┬њskji┬Е┼│┼░s┬юsк»к▒к░к┤┼йs├а├а кЂ┼д#┼«┼д┼« ┬Ј┬Еs┼ю┼д┬«┼д┼«┬ѓ┬б┼░s┬╣┬њ2┼░s>┬ѓ 3┬љi┬Е #┬ђ sjk┬Е ─ёs┬Е┼«┼«┼░┼дкЂ┼┐s ┬Њ┬╣ ┬њk┬Е┼▒┼░┼«v┬Еsdк»к▒к░к┤┼йs ┼▒┼д┬«┬Аsj>┬╣ ┼░s┬Љ┬Е8├а├а>┼ъ─ё┼д┬ѓкЂ┼«┬ѓ┬╣┼▒s┼А┼д┼░┬њiкЂ┼« v├а├а ┬ѓ┬ъ┬ѓ ┼┐┼д┬Њ├а├аk┬њ к»к▒к▒к▒ ┼йs├а├а

┼д┼░2┼┐ssкЂ┼░кђ┼«┼д┬Ѓs 3┬љi┬Е┼┐s┬б┬ђk┬А┬Њ┬б #┼«┬ѓ┬╣┬њiкЂ┼« кЂ s├а├а┬љi┬Е V┬┤├а├акЂ┼« ┬«8├а├а ┬ѓ┬ъ┬ѓ кЂ┼д ┬╗2┼Дs<8┼дкђ┼«┼▒s 3┼┐┬Њ┬Ъ┬«┬Аs┬њ┬Њj<

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

40


ŪŮŦ“

€s Ű…7s’ŦŰƀ€_j¢ſ“©i©ưƮŰs¥8 ŰŮ„©iž

ſs©ŰŮٓàà ƀ€s‚sààŦŰ’oàà>»®ààsc8Ŧ ũs`=àà_ĄƁŰűŦق©¢®©j`ƁŮŰŦàࢮ قũs`=_Ŷ“‚«sĄ€`8ƁsŽ“ž«Ÿ #€ks ‚ƁŦ’ŦŰsŽ“žƁ€kk¹Ŧ€©žŦŰ ’¹ٓƀ€_Ŧ‚Ŧ©j`‘¡Ŧű“k%€ ŰƁšŮs¡ĄƁ ®sc8ŦĄƁ‚©‚>Ŧ‘fiƀŰsj s’8 s7sق ĄƁ’sŽ“ž®sW®s´ŰŮƁقàà©¢®ŲsW ®€s‚®sj8ŦſƁsd#ٓàà ®ƀŮŦُ¡“C ¬©‚>Ŧ‘¡Ŧ%€ ŰƁšŮs¡ſs‚¹ſs8àà Ŧ®sc8Ŧ vs¡ŰŮۓ¹قĄ“ űŦ®s¢Ů²ĄŦ‚ŦŰ®ei7 ĄŦ‚‚cŮۓŽ“žſŦƒ©ق¹vàà Ŧ“ ŰŮƁق¥ #ٓ «j¹Ą€kj8>ق’®s¢Ů²

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

ưƮ»ſsàà‚¹ſs8àà Ŧ®sc8ŦĄƁ‚àà©‚àà>Ŧ«¡ ũs€ ƒ¹‚«¡ŰŮ’¹ŦŰ€gŽ“žſsàà“ſ“©i© #€Ŧق¢‚…7s’»Ů“ƀق¹Ŧ€©žĄ‚“©¤s¹ ®sj8ŦſƁsd»Ű“¡‚ž^k‚ »s‚¡ŦųŰŦƒ¢’ ŰŮ’8 ¢űƁŰſs‚¹ſs8àà Ŧ®sc8Ŧ®€s‚ ƒ¹‚ŰŮ®sc8ŦĄƁ‚©‚àà>Ŧ‘¡Ŧ%vf¢ƀŰs‘¡Ŧ ۓaٓ ſs¡skàà šűŦ®¥¡Ą‚“©¤s¹ũs€ ’dŦ‚sŝš’…¹ŰŦ€®¤¹ĄŦ‚ĄŮ‚’¹’8 ŦŮ sŽ“ž‘¡ŦĄƁsv¹sž»Űs¹ſs¡sžűŦ„žƁ€k¹® Ą“àà “ſŦ“8àà %ŮƁƒŦۓ¡‚ž#ŮŰŦ¢®sààŦŰ ©Ů’Ŧ€8ŦŰŮv¹sž‘¡Ŧƀ€sàà_sss‚>Ŧ vàà ŦŮŦŰſšU Ŧ€ŦŰƁŮ€`»tàà sks‚s v¹sžũs¡“8üſٓ‘©œkàà ©Ů’’ŦŮŦŰŮ’¹ ưƮƀ€sàà_űŦ„žƁ€k¹®žŦ€Ŧſšſق¹űs’ ’»v¹sž‘¡ŦŰŮŽ“ž«ŸƁ€gŽ“žſs“ſ“©i© ’“sŦŮق¢®slštsſق¹Ŧ€©žŽs7Ů ŦŰٓ ‘fiƀŰsj žsŝŦ‚ Ɓٓàà ®MƁŦUs¡ t`Ą‚“©¤s¹ũs€ ƒ¹‚‘¡Ŧ®Ɓ‚©ŰŮĄƁŰ ƁŦsvàà_¢űsũۓŰŮ’8 s7sقs€k¹® #ق©œŲsW ĄƁ‚©‚àà>Ŧ‘¡Ŧ%قàà¹Űsl Ŧۓàࡂž^k‚àà

ŽŦ“ŦŰŦ€¡‚ ſŦ€Ɓ‚l €“ ®‚©œ8 Ů’Ɓ‚> ’ſŦ‚ ŽsűŦ’Ɓ‚>ŽŦ“ŦŰŦ€¡‚ ſŦ€Ɓ‚l #€“ ®‚©œ8 Ůž‚ŰŮſƁsdſŦ“k ſs¡€jü®idàà s7^k‚àà »‚lųŰŦƒ¢’ €¡‚ %vf¢ƀŰs‘¡ŦŰŮſŦ‚l®s¢š„©iž„©¡Ű ž‚ſŦ€Ɓ‚l Ɓ‚ Žsˆàà “®8‚àà Žs ŽŦ“Ŧ’“¢‘¡ŦĄ€Ɓ‚l ’¹®ۓŰŮƁv Ŧ űŦž‚ŰŮvààƁsdžslŦ’€ààk¹ĄŰŦ€àࡂ ŦŰ €¡s’¹‘¡Ŧ‘j™#ٓ ®‚©œ8 Ů„©ižĄ“àà

#€€„žƒ©ŦŰƀ€ ĄŰŦ€¡‚ „k űŦ’¹ٓàà ®€Ą€Ɓ‚làà ‚¢Ŧ%ŮƁƒààŦĄƁ ſš€¡sv Ŧ’8 Ŧ€‚7 „k‘¡Ŧſٓ®8‚

‘¡Ŧ#€k¹’¡ŦŰŦ®sُsőŰŦ€Ɓ€k¹ũs7ŦŦŰ Žs7Ů’ƁŦĄŦ‚ĄŮs¡űĄs‚ ŮŰŮƒ©Ÿ“™“ #v ŦŮ€Ŧ“ ® ‚»ſŦ‚ààl®s¢š„àà©iž„àà©¡Ű’8f¢’àà ő“8àà ŦſŦ“k’ŦŰ®8‚àà ŽŦ“ŦſŦ‚ Žs s€¡sŮŦ‚ààŦ’àเkàà Ɓ‚®ſŦ€Ɓ‚làà ’ űŦžƁŮv Ůž´Ŧ€¡‚ ’žŦ€Ŧs¹ĄŰs© “ ſŦ‚ Žs®8ƁsŦ‚¡ű€kk¹űs<Ąsƀ€k Ɓ‚ #€Ů®ŭŰƒ©v‚ €k s’8 ŦŮٓƁ


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


«¡Ɓ‚f

„¥ſق¹ų“ƁۏŦ‚ ƀŮs ſsű’ƁĄŦ’‚ŋis¹ũۓ`Ěs ““ŰŮ

ĄŰ“a^Ű‘¡Ŧ€© ‚8#ٓ ® #v ŦŮ€Ŧ“Şsjàà Űs¹®Ɓ‚ ŰŮ űŦ€©8àà ŦŮĄƒ©š^ŰŰŮ®¡sb ‚¢Ŧ €©k¹ƀŮsf8 ŦĔňŕŀ!Ċ®7©¹‚Ąs€©i¹ #€¡Ů‚¢űstg’’i‚«¡s ŐǥļįĿľĬʼnĿĄƁŰ‚ààƀŰsààƁŮŽs #ٓàà Žsd‚©sƀق¹«©i¹ľńİı ^ŰűŦĄ‚àà7 ‚œ¡Ů’¹€¡Ů€àà©Ŧ“ v>©ƒ‚ ¬©’àà’¹€àà©k¹vààŮ%’àà8¥ Ɓsljàà_Ÿ»sƀ²»s“’ààƁ Ąƒ©š^ŰŦŰ®k©Ąsl Ŧۓàà

#ũۓv “žˆgƁˆg#€©k¥

sv>¡s®sj ’i‚‘¡ŦŰŮ Ěs ““ĄsŰŦƒŦűŦ®¥¡űŦƀŮsf8 Ŧ ٓ ‚cŮۓƀV“àà v “ž~bàà

ĄŮslkàà_©žųƁŰ#€©k¹ŧsàà=8ŦŦŰ ŐǥļįĿvsűŦƀŮsf8àà Ŧsj ’s ƀŮsf8àà ŦĄŦ‚#vàà ŦľĬʼnĿľńİı ſs¥Ŧ‘àà¡ŦűŦ ’7dűŦŦ€àà8Ŧ ĄƁŰ‚ŰŦƒààŦ „¤àà #€©k¹«©i¹Ēňǥʼnķ“àài ‚ŰŦƒŦ’7dvjàà>‘¡‚‘©¡sžŰŮ «©i¹ŐǥļįĿľĬʼnĿľńİıſ“¥¡šĄƁŰ ŮۓƀűŦ€Ŧſ“k¹Ŧ#ٓ Žsds€©k¹ Ą“i‚c ©ckŦŰٓ ’ ŸƁ‚àà Ɓ ٓ ƀV“ v “ž~bàà Ąƒ©š^Ű ƀűŦ€ŦűŦv €¥¡Ŭ“bàà ĄŦ‚#€©k¹ 9‚8¥Ÿ“¹Ŭ“bàà ĄŦ‚Ɓ‚àà8¢Űƒ ‚8¥Ÿ“¹ĄsƀűŦ€ŦűŦàà_ŸźŦ‚ Ŧ ŧs=8ŦvŮs€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ“i ’¹€¡Ů€©Ŧ“ #€ ‚‚9¹Ŧ€’sj ƀ€s “žƒ‚^Űsvàà “ž~b

Ąsl8¥Ŧv>¡s®’i‚‘¡ŦŰŮ vàà “ž«¡’ſ€©àà ŰĄŦ‚ŦŰžű³ űŦ„ž#©k¹ŽsjŦźsfàà Ɓźs ’k¡ƒ¢ĄƁŰ‚ƀ‚<kžĄ³sĄ“kŰŦ“ ‚s ’à๮àࡓkŰŮƁ«àà©i¹ēļŀŕıň Ɓ«©i¹Ēŀǥň’k¡ƒ¢ĄƁŰ‚ٓàà ® ’k¡ƒ¢ĄƁŰ‚Ēŀǥň’ s ‚¡űĄ“kŰŮ ƀ‚àà<kžŰŮƁ«àà©i¹ĦĬǥʼnʼnļĬŃĒŀǥň ƀ“iv Ŧ‘¥P‚8¢Űƒـ’¹€© s ƀŦ“GŮ’ŦŰſšƀűŦ€Ŧƀ€ űs«Ÿ“¹ ŦۨĴ#قàà7‘©űŦŦŰ„¥®ààd©7

ēļŀŕıňĄ“kſsjűŦűsƁƀق¹«©i¹ ſš’ s ‚¡űűŦƁłńļʼnı’k¡ƒ¢ĄƁŰ‚ s€©k¹«©i¹đİİłńļʼnı’k¡ƒ¢ĄƁŰ‚ v “ž~b ‚8i©‘¡Ŧſق¹’s™Ŧs ſŦƒ©ŰŮˆg#€ ‚‚c’‚®d©7

’8àà ŦŮĄŮs¡űvŮ‚8i©‘àà¡Ŧ’ŰŮ ®8s¡ƁƱsưŮŦ€Ŧ‘©űŦƁ€©àà s #€©k¹ƀŮsf8 Ŧűs©’’8>ưűŦ‚8j¹ #€©k¹«©i¹¨ĴĄƁŰ‚ ’8àà ŦŮvŮ#€©ŮŰŦ‚ààưsƯ‘àà©

€àà s‚cŮۓ’¥ƀűŦ€Ŧ’“ ſ€©_¹űŦƁ€©k¥«©i¹«¡ˆgƁ «©i¹ŦŰŲ“’¹®sűŰŮŲ“àà ’¹€¡Ů€©Ŧ“ #€¡ƒ©‚¤€¡Ŧƀق¹ »sl “®¡sàà šƀƒ<d¥ ’ €“ ®€¡€žssls Ɓs’¥

„¥ſق¹ŮŰŦƁűŦ€dŦ€8ŦŰŮ űŦĚsàà ““ŰŮٓ ‚ààcŮۓ ƀ€kŮsfàà “ààiŰŦƒŦ’àà7d ƀق¹ŧs=8ŦŦŰĪıĬŀļŃĵĒňǥʼnķ »tàà skƀűŦ€Ŧŧs=8ŦűŦ€ààdƁ »s’¥ſقàà‘©űŦĄŦ‚ààŦŰſš #€©k¹ƀŮsf8àà Ŧsls Ɓslàà “ iƀűŦ€Ŧ’¹€©àà s’8 ŦŮ’“

vààŮsàà‚àà¢Ŧ €©Ŧ“ €àà©k¹ ƀsœ Ąsl8jàà> ’¹ €¡Ů „¥ ƀ€àà_ ^Ű ŰŮŧs=8Ŧvs’ ĄŦ‚ „ž #€Ŧ ƀ€š űŦ vàà ŰŮ ŧs=8Ŧ ƀ‚<kž Ą³s Ą“k ’ààk¡ƒ¢ ĄƁŰ ‚àà ƀق¹ «©i¹ Ćıŀıįŕ ‚s ’¹®¡“kŰŮƁ €©Ŧ“®#€¡šŰŮŧs=8Ŧvs’ ĄƁŰ ‚ ٓàà ® Ćķļijŕ!Ĕňŕŀ!Į®àà7©¹‚Ąs€©i¹űŦ ŋg©Ůs€©k¹«©i¹ĮŃǦıňʼnı’k¡ƒ¢ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧƒ© sj ƀ€ Ąƒ©š^Ű’©sſsj

ŲŰŮš’sijĬįıĭńńĿ ’üf’ŋj8#€©k¹ ’¹ŮŰŦŮٓƁsj Ąsl>¥’ſ€©_=ƀ“iĄŦ‚ sjàà ſ“ààk¹Ŧ ‚àà ǧǧǧ#ijĬįıĭńńĿ#įńŁ$ıňŕıĭĬŕŅǥĭŀļʼnķļŃĵ ƒ©ŦŰslšs€¡‚©œŲsWss€©àà s€kj´‚¢Ŧ Ɓźs®ۓ #©Ůųű“šsj ’«¡Ɓ‚f’üfŰŮ ĄŦ’‚ŋis¹ũۓ`’¹v ŦŮ€©Ŧ“ vàà €¥¡ ’àà s¡ Ɓ  Ů “àà_ ų “ Ŧ ‚ «¡ ³ €àà© ƒ #€©8 ‚f©j¡ŦʼnńįļĬŀƢıňŕıĭĬŕ#Ĭı ‚7 sٓàà ũŦŮslkàà_©žƁũŦ‚ààcűŦŦŰsàà Ą‚œ¡ŮŰs©>Ąsl¥©k¥’87Ŧ#vàà Ŧƀ€ ų“ƁŰ ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


‚©s_

ũŦŰs=8ŦűŦ®“©>¥i¹ƁĄŮs‚ ſslfŦ‚l ®k©j ŰŮƯƱĢƯŽsàà ŰŮĄŮs‚‚eŦ ’8 ŰŰŮ„s>©ƀŰƁŮſ€Ŧہ¢űŦ„žĄƁ#€šs©Ů’ őۀ»ſŦ‚lƀsœ_ŦŮs7¡űĄs‚kƀ€¥àà_ŦŮűŦ‚s; v©‚ƀsœ_ŦŮűŦŦŰ’8 Ű‘©jŰŮٓ „sàà>©Ż“ űŦŦŰsjk©àà ŰŮv©sdĄŮs‚#ق¹vààs¡ŰŮŲۀàà ق¹űsšſslfŦſŦ“Ąsjk© ‘jŝŦŰŮƯƱģĢŽsàà

ŸsfŰŦi©ŰŮsjk© ŰŮƁŦĄŦ’‚ۓa‘©8àà>ŞƁ ſŦ“k’ƯƱƳƮŽs ŰŮs©¹®Ws©Ŧ‚Ŧ’8 s v>ž ſs¢€‚®‚dsààƯƱƳƴŽsàà ŰŮ#ٓ„¡“’skji© ‘¡‚8lƒ¡Ŧ“»‚<i©ƀŰŦ“k_‘©jlƁv>©ƒ¡Ŧ“ ‚eŦ’ſŦ‚¢s sWt=8ki©Ɓ’skji©»®Ŧق¢Űs¹ id‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€i©v sàà ĄŦ‚ĄŮs‚ #v‚¢ ƀŰƁŮ‘©j¥¡Ɓv`àà ſŦŰƁŦŮũo©ƒ©ưƮƯƯŽsàà ŰŮ ’ŦŰٓ ƀƒ¡s‘¡‚8¢Űƒ‘©‚i©®slƀŰŦ“k_ ĄŮs‚‚eŦ’8 s ‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€®Ŧ‚¡Ŧi© Ų‚ ƒ©i©‘¡ŦقƁſűſŦ‚œ¡űsƀƁ‚¢‘©k¦j#ŮŦŮ ‘¡Ŧ#€ق¹vs¡ŰŮŦŰ‘©‚®¡sjk© ƀŰŦ“k_ĄŦƀ‚g «¡’®¡´ Ų‚ œŰƒààƀƒ¡s’¹ٓŰs‘©8àà>Ş ‘©jlƁv`àà ŰŮ#v‚¢®id®ààŦ‚¡Ŧűsàà>ji© i©‘¡‚8lƀƒ¡sƒ©ŧ“i¢ſ€i¢’³sàà ƒ¡Ŧ“ƀŰƁŮ Ŵs`8 Ŧ‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€i©’ſsű®Űs ƀŰsŰِi©v s ‚ s ’‘¡ŦűŦ…©žĄŮs‚#vs¡ ƀ€‚€¡s>ši©v sàà ‚ s ’®skž‚fdƁ®Ŧ ‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€i©#€ٓƀ€àà ĄŦƀ‚gŲ‚ Űs¥ Ŧƒ¡Ŧ“ŠsbŦàà Ŧ‚ŰŮĄŮs‚‚eŦ’8 s

i©‘¡‚8lſŦ“k’»„iŝš„‚’©őŦ€àà¹ŰŮưƮƯư ĄŰs=8Ŧsق¹ٓàà ſšűŦŦŰŰs¥àà Ŧƀƒ¡s»®Űs #ٓ ſŦ‚¡ŦĄsjk© t©`œŰƒ

‚<i©ƀŰŦ“k_‘©jlƁv>©ŰŮ ‘©j©àà űŦŰŮs®àà¡Ŧ€àài©ĄŦ‚ ƯƱƳƴ ŰŮ’skji©‘àࡂ8lƀƒ¡sƀ€àà‚ƫ s© š‘¡‚¥àà Ŧƀƒ¡Ŧ“ƀŰƁŮ‘©ŰslŸ űŦŰŮs®¡Ŧ€’skji©ĄŦ‚«©f© sž ưƮƯƮ‘©j©

ŰŮ®Ŧق¢Űs¹‘¡‚8l„¡€kƀ€àà‚ƫ ĄŦ‚sjk© ’s ‘àà_‘©jŮŰslŸ ƯƱƳƴ###®ŦƀŰsŰِi© Űِàài©‘àࡂ8l„àࡀkƀ€àà‚ƫ ĄŦ‚sjk© ’s ‘àà_‘©jŮŰslŸ ső‚8àà_ۓ ’®ŦƀŰsààŰِi© ƯƱƳƴĄ“™Űٓjü ®>¡“’si©‘¡‚8lƀƒ¡sƀ€‚ƫ s© š‘¡‚¥ Ŧƒ¡Ŧ“ƀŰƁŮ‘©“àà ŰŮ ®ŦƀŰsŰِi©ĄŦ‚s©Ŧ‚8 Ŧ«©f© sž ưƮƮƴ ŰŮſŦŰƁŦŮũo©ƀ²àà¡Ɓƀƒ¡sƀ€‚ƫ s© š‘¡‚¥àà Ŧƒ¡Ŧ“ƀŰƁŮ‘©“àà

ƀŰsŰِi©ĄŦ‚s©Ŧ‚8àà Ŧ«©f© sž ưƮƮƴ®Ŧ ŮŰŦ€s8àà ŦŰŮ’sűƁŰƀƒ¡sƀ€‚ƫ ưƮƮƴ®ŦƀŰsŰِi©ĄŦ‚’sk¡ƁŰŮ ®Ŧق¢Űs¹‘¡‚8lĄŦƀ‚gŲ‚ ƀ€‚ƫ ‘©‚i©ƀŰŦ“k_‘©jlƁƀs<kžŰŮ ƯƱƳƲ®ŦƀŰsŰِi©ĄŦ‚ ŰŮ®Ŧق¢Űs¹‘¡‚8l‘¡Ű“iŹ‚j© ƫ ‚<i©ƀŰŦ“k_‘©ŰslŸƁv>© ƯƱƳġĄŰ“ ’7k ŰslŸi©ĄŦ‚ ®Ŧق¢Űs¹‘¡‚8l‘¡Ű“iŹ‚j©àà ƫ ‚<i©ƀŰŦ“k_‘©j8fƁv>©ŰŮ ƯƱƳƲ®ŦƀŰsŰِi©ĄŦ‚ Žs ſŦŰƁŦŮũo©ƀ²¡Ɓƀƒ¡sƀ€‚ƫ Űs7ŰنۥŦ‚ƯƱƳƯ ®Ŧق¢Űs¹‘¡‚8lĄŦƀ‚ààgŽƁs‚ƫ ĄŦ‚³Ŧ‚¹i©ƀŰŦ“k_‘©jŮűs¡ŰŮ ưƮƮģĄŰ“ ’7k ŰslŸi© ĄŮs‚‚eŦĄ‚kŰsšűŦ® ‚ ’àskji© Ɓ ſŦقà¢Űs¹ žsàg ŰŮ „¡“ ƯƱƳƴ‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ ƯƱƳƲ®ŦƀŰsŰŮƫ ƯƱƳģ®œűƀ‚¡ŦŮƫ ƯƱƳģſsdk¹ƫ ƯƱƳġĄŰ“ ’7k ŰslŸƫ ƯƱƳưs7¡ű‚l ƫ ƯƱƳƯŰs7ŰنŰƫ ƯƱƳƮv>žŸsfŰŦƫ

®¡Ŧ€ài©ũŦŰsà=8ŦƁƒà¡Ŧ“ ‘©j© űŦŰŮs űŦŰŮsàà®àà¡Ŧ€3űŦ®i¡Ů‘¡‚¥àà Ŧƫ v “2‘©j©

Ų‚ ƀ€‚»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ‘©‚i©ƀŰŦ“k_®¡´

t=8ki©»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ sjk© ſŦ€g8k i©‘¡‚8l»‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ®€© ƀŰŦ“k_ i©‘¡‚8l»‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ® ŦƁ‚¹ƀŰŦ“k_ ƀƒ¡sكs»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € s©s8¡‚g8>i©’³s

i©‘©ƁŮ»‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ ſslĄsjk© ưƮƯƯŽs ‚‚ ‘¡‚8lƀƒ¡s»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ v‚¢ŦŰŰƁ“¥Ɓ‘jŝŦ®Űs i© ƀƒ¡sƀ€‚»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ŧ“i¢ſ€i¢ Ąsjk©àà ſs¢€kàà>¡“‘jŝŦĄŢŰƫ ‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€’»’©¹‚ ƁŮكs»‘©j©àà űŦŰŮs®àà¡Ŧ€ƫ € Űs¥ Ŧƀƒ¡s…= ƀƒ¡sكs»‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ®Űs i©‘¡‚8lŰŦƒ

i©‘¡‚8l»‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ŰŦƒ ƀƒ¡s®Űs i©‘¡‚8l»‘©j©àà űŦŰŮs®¡Ŧ€ƫ € ưƮƯưv¡‚¤ Ŧƒ¡Ŧ“®Űs ĄŮs‚‚eŦũŦŰs=8ŦűŦ® ‚ i©‘¡‚8lŰs¥àà Ŧƀƒàà¡sƀ€àà‚ƫ Űs¥ Ŧƒ¡Ŧ“ŠsbŦ Ŧ‚ŰŮ®Űs ưƮƯưŽs

®Űs i©‘¡‚8lƀƒàà¡sƀ€‚ƫ ſ€i¢ƀƒ¡sƀŰƁŮ‘©jlƁv`àà űŦ ưƮƯưŧ´¢ Űِi©‘¡‚8l®¡´ Ų‚àà ƀ€‚ƫ ‘©‚i©ƀŰŦ“k_‘©j¥¡Ɓv`àà ưƮƯƯ‘©j© űŦŰŮs®¡Ŧ€i©ĄŦ‚ i©‘¡‚8l‘àà¡Ű“iŹ‚j©àà ƀ€‚ƫ ‘©jlƁv>©ŰŮſŦ‚¢sàà sWƀsœűŦ ®¡Ŧ€i©ĄŦ‚‚<i©ƀŰŦ“kàà_ ƯƱƳƴ‘©j© űŦŰŮs ‘àࡂ8l‘àà¡Ű“iŹ‚j©àà ƀ€àà‚ƫ ƀŰŦ“k_‘©jlƁv>©ŰŮ®Ŧق¢Űs¹ űŦŰŮs®àà¡Ŧ€i©ĄŦ‚àà‚<àài© ƯƱƳƴ‘©j©

’skji©‘¡‚8l‘¡Ű“iŹ‚j© ƀ€‚ƫ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

32


31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ũŦŰsŦ

űŦ®¢€kŦŰ‘©ŰŮ®ŦŰsŦſs¢€kŦŰýģƮ €k¡sM®ƀŮsf8 ŦƀŦ‚j‘fi

ŰŮſs¹Ů“¹€€g8dũŦŰsŦŰŮ‘¡€ŦƁ‚9¹Ŧ €k8>‘j¡ŦŲŰŦ€ ĄŦ’àà ۀſs¹Ů“¹ĄŦŰŦŮ’¹ũŦŰsŦŰŮ‘¡€ŦƁ‚9¹Ŧ ĄŦ‚‘;jb®s¥ũŦŰsŦŲŰŦ€€€g8d€k8àà> #€k s®ſs_s¹Ů“¹

®Ů„©ižƁ®7 “Ŧ„©ižˆ “ƀ€ ‘©ŰŮ’¹ưƮƯƯŽs ŰŮƀ€kŦŰĢƴƮƮƮ ƀŦ‚j‘fiűŦƀŮsf8 Ŧ’žŦ€Ŧ®¢€kŦŰ #€€¡Ů‚¢’j¡‚€ٓƀٓM s’àà>¡sgŰŮ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ƀŦ‚j‘fiűŦƀŮsf8 ŦŰsš’8 ¢Žs

…s¹ĄŰsŽsàà ŽƁŦ’s’àà ŰŮ #v Ŧ’8 ŦŮĄ‚©œj_Ÿ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

źŦ‚8Ŧ®ŦŰsŦſs¢€kŦŰűŦ€ŰŮģƮ Ąs^ű’®¢€kŦŰſsűŰŮ’¹€ق¹ s¡€kŮ®ŧŦ“ٓ ƀŦ‚jĄs‘fi Ąs‘fiˆ “ƀŰsj U‚¢’žŦ€Ŧ #€k¡sM®®¢€kŦŰ‘©ŰŮٓ ƀŦ‚j Ɓ®¡sjkŦŰƁ„àà©iž‘àà©Ŧ“7 ‚ ‘fiűŦƀŮsf8àà Ŧ’j¡‚ŭ‚®¢€kŦŰ ŰŮưƮƮ®àࢀkŦŰ‘àà©ŰŮƀŦ‚ààj ’¡ŦŰŦŰsš7 ‚#v Ŧƀ€¡Ů‚¢‘©©d

ŰŮŰŦŮŦŰƱƮt` ƀ‚©<Ąslss©

ŰŮ€àࡀŰŦŮŦŰƱƮtàà`űŦ®ààŮƀŦŰ„àà©iž #ŮŦŮ‚7 ũŰsŦ‘¡ŦĄslss© űŦ„žàà©j`‘¡Ŧقà๞´Ŧƀ‚©<„àà©iž ‚ĄŦƀŮsũsŮs`űŦƀ€švàà €ĄsŰsš ƁŽ‚8k¹vl’ƁsààƁŰٓ Ůs¡űv‚àà ‚Ŧ Œi8=Ąslss© ŰŮ®¢€kŦŰv‚àà …s¹ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ůsŚŦũŰsŦ‘¡Ŧ ƁŰٓ ƯƮưƳƴق¹ž´Ŧ‘©k¦jſsűs ‘¡Ŧ Žsàà ŰŮ’¹€Ŧƀ€¡Ů‚¢v7’8àà ¢Žsàà ŰŮ #vs¡€kŦ“ …¡ŦƒŦ’8 ¢ ƒj¡sx©i %Š7k

ĄŢŰŲŰŦ€Ąs„¡Ɓ‚àà ſٓ‘j¡Ŧ #€ŦƀŮŦŮ ’‘¡€ŦƁűŦ€ààŰŮġġŮŦ€d‘àà¡ŦűŦ Ąs„¡Ɓ‚ ’³s ŭ‚ſٓt sk Ŧ“€ŰŮġƮƁ€ààŮŦŮĄŢŰŲŰŦ€ Ąs„¡Ɓ‚àà ’³sàà ŭ‚…ààs¹ #€k s®ŲŰŦ€ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ŰŮƀ€¡Ů‚¢’àà¡ŦŰŦĄsŰsšŲsàà Ŧ‚ Ąsv©iűŦŰŮsƁۀžġưƴűŦ… ‚ž ’ũƁsààf8Ąsàà^k‚ƁŒàài8= űŦũŦŰsààŦŲŰŦ€’¹€àà Ű®‚c €k¡sM®ĄƁ‚©ž®slĄsŮŰŦ€s8 Ŧ #€k s®ſs¹Ů“¹ĄŦ‚‘Ŧ®s¥Ɓ €€g8d€ààŰŮƴƯŰsš‘àà¡Ŧ7 ‚ »v Ŧſs¹Ů“¹ĄŦ‚‘Ŧ®¡sŲŰŦ€ ’€ŰŮƲư’àà¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ

€ ž´ŦŰsjŦˆ “ű‚¦Ű‘©‚€¡€Ąs´¡Ɓŭ‚ ŰsjŦˆàà “ƀ€¡Ů‚¢¡“C€àࡀ€ààŦƁģư ſ“©i©ƯyġűŦű‚àà¦Ű‘©‚ưsààHš…=ŰŮ #€€¡Ů‚¢ĄŰŦ¢vj©ŰŮſ“©i©ưyưsŰŮ ŰŦŮۓ ‚®¡³sũss¥ŦűŦ€ŦƁģư‘¡Ŧ®sW ’ƀ€űsàà v¹‚ ‘¡Ŧˆ “’¹€kàà s® ’#€Ŧƀ€àà¡Ů‚¢’¡ŦŰŦſŦ‚o8àà>Ɓſsàà7s ƯĢƮűŦ…©‚™sŽsŰŮſsűs ‘¡ŦųŰŦƒ¢ #€ŦƀٓMv¹‚àà s€ŦƁ‘¡Ŧžsv7ŰŮ‚f ƀ€¡Ů‚¢ž´ŦưƮƯġ’s€ŦƁ‘¡Ŧ¡“Cſsű #v Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€©¡sjkĄŰŦ€¡‚ ŦŰős‚b ®œ‚ Ąsũ´¥ %ŰŦ€_ ‘¡Ŧŋsj8Ŧق¹ž´Ŧƒ©v Ŧ€lũŰŦűƁ‘©k¦j ƀ€ ƀŮsf8 ŦĄslœ‚àà űŦƁƀٓ7ƒ©Wslœ‚

ƀ€àà ƀŮsf8àà ŦĄ‚©œ“ vlsls8àà Űsj©ŰŮ ’slœ‚ ‘¡ŦŮƁƒŦ‘©k¦j’sŚŰŦűƁ‘¡Ŧ#v Ŧ Űs©>Ɓ€Ŧƀ€¡Ů‚¢‚žũ´¥àà űŦ®8àà Ůũۓ #€k s®ős‚b ‚€¡‚ űŦ7sv Ŧ“ žŮ‚űŦ®ŮĄŰŦقl #€k¡sM’“ſsűsàà ‘¡Ŧ’¡€©¡o’®¡ŦŮŦ“ ŮŦ‚Ŧ’ƀs“¹žsàਫ਼ˆàà “Ž“`ü‘¡Ŧũse©i7 #Ůق¢®Žs ŰŦ ƒj¡sx©i %Š7k

®€kũ´¥àà Ąslœ‚àà ũse©i7sààűƁŰ‘àà¡Ŧ àà_Ÿ’®Ůàà skűŦĄŰs©àà>ŰŮ®àà¡s©s8¡Ŧ ®ŮĄŰŦقlàà ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#Ůۓ ® ‘¡Ŧſٓ‚aƁvàà©“kPvlžŮ‚ž“j’àà €¡‚ űŦsv Ŧ“ žŮ‚űŦƁŮŦŮŰŦ€_sl´¥àà #€k¡sMĄŰŦŮٓ sl´¥ ‘¡Ŧ „àà©¡ŰĴķĬŀļİĆķıňļijľńķĬŁŁıİđŀđǧĬİķļ ®ŮĄŰŦقlàà ®àà¡ŦŮŦ“ààŽ‚àà8k¹ſsűsàà

®sàà ŦƁsőŰsssl´¥àà ‘¡Ŧ%ق¹ž´Ŧ ’ŮŦ‚ŦƁ€Ŧƀ€ ŮŰŦƁŰŦűs’®7igĄsv¹‚ #€k¡sMƀŮsf8 ŦſsšűŦ€¡s7ſŦ“k¬© ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

28


ſsààlàà

ŮűŮ« ƒžſŮs8ŦžŦŮ’ ’¹®¥¡²i«àà ƒž«¡%‘àà¡´šžsàà v‚ Ž“ž…ŦŰsj©Œ©¹űŦv ŦŮũŮs #Ůs8ŦžŦŮ’ſŦŰsj©űŦ®¥¡ĄŰs©_s€k¹

ũsg©gCxàà¡s8Űsààc8ŦŰŮsvàà Ŧ ’¦šũs©¡ƒsٓ©Ŧ“ ®s8 ŮŦŮ #ٓ †=_ŋis¹ƀŮŦŮŭŰ’¹ ĄƁŮűŮ«àà ƒžž‚ũs7ŦũۓŰŮ v ŮűŦŦŰųŦ®¥àà ƒž’ŦƁ‚žslk’ ’ſŦ€űũŦűsàà<s’¥iŮŦŮ€ààŦ“ sŦ#€àà €Ŧ“ ’Ŧ“v‚àà žslŦ «àà ƒž«¡Žs7Ů’€¡sű‚"ĄŰs €Ŧ“ ſsű’űs©ŋdbƁ€ s€¡€ ŮűŮűŦƁƀق¹Ůsj8ŦƁŦ’’¹vàà ŦŮ #ٓ ‘;jb…ٓ7

27

/

www.ertebat.ae

/

« ƒž»Ů“’k¡sdŻsŦŰŮ’¹®sœk Œ©¹‚àà ƀŰsƁق s ſsk©j ŦsŮűŮ #vŰĄƁ ®f=‘©ŰƁŮˆ “’¹®¡“˜€¡Ɓi© s‚àà©őۀvàà Ŧƀ€àà ’8‚¢ ŦŰ« ƒžſٓŮűŮ’¹vàà ŦĄŰs¥Ŧ #€k¹®ũs7Ŧ i©’¡ŦŰŦsàà„sۓű‚"ĄŰsàà v¡s¥ « ƒžűŦ®s8 ŮŦŮ’®¡“˜€¡Ɓ žscſsűs „©¡Ű‘©‚7šVŰV#ق¹ ®l¡€%ق¹ſs_‚ s «¡²i®¥ ƒž

ISSUE 746

‘©ƁŮűŦ„ž»sŦ#žŦƀق¹¢ŦŰŽ“ààž ƯƮƮf©¹ ŦŮŽ“žſ€àà ¹Ɓ’k¡sd ¡sŽ“žŮűŮ’¹8s¡ſsk©j Ŧ€ŰŮ »Žs‘àà¡Ŧs#vàà ŦEsd«àà ƒž v Ŧ‘¥P’¹k¹Ž“78>Ŧ“®M Œ©¹űŦv‚àà ’v Ů«àà ƒž«¡ s“¢Ɓvf¢űŦ„žsŦ#€ƒ…ŦŰsj© sƒ©slšž€ ’“8‚œ¡ŮŰsj©€kŸ #€k8>’Ŧ“‘’s_®i¥_ ‘¡Ŧ…©žŽsàà ƯƮűŦ’¹ű‚"ĄŰsàà ƀs¢šŰs¹«¡كv sk ®ŦŰ« ƒž Ŭ‚àà …¡Ŧ‚Ŧ‚sƁvŰ®“` ®f=‘©ŰƁŮ«àࡃàà©ƀs¢šŰs¹#ŮŦŮ űƁŰŰŮ#ق¹Ąűsàà sſűŒ©¹ ŦŮ ’ŦŮŦĄŦ‚ĄƁĄŰsŽsàà ‘˜ƁVƯƱ Ɓ’8ŰŻ´ Ŧ®«àà ƒžك’Esd

žs’7kàà ’àà űƁŰųŰŦƒ¢’àà ű‚"ĄŰs»€¡s>8kűŦg’‘¡´š 7®€űŦ« ƒž‘¡ŦſŦŰsj©űŦ®¥¡ ’¥k¡ŦĄŦ‚Ɓƀ€ ő“¥_ƁŦ’v7> ųŮsj8ŦŮۓ«àà ƒžٓàà ‘;jb ©j`v>©…f©¹ſƁŰŮŽ“žŻŰs

v Ŧ’k¡sdŻsŦŰŮ’¹®sœkv‚¢ #ق©œ«j¹®f=‘©ŰƁŮ«¡űŦ ŰsŸŮ7Ą€kŸ®¥¡²iſűű‚"ĄŰs ĄŦ‚®7>ĄŮ“7lűŦ„žƁƀ€ sj¹ ’dŦ‚«àà ƒž‘¡Ŧ’®db’Esd ’k¡sd’>i‘©8>ŞűŦ„ž#ٓƀق¹  ŦŮŽ“žŰŦ€gűŦ’¹€àà ’“8ĄƁ #v Ŧƀ€ ¹…f©¹ ’v7>Űs‘©8àà>Ş%€¡“¢®ĄƁ ’¹žŮ‚¹ſsj¢Ɓƀ€_ő“¥_¥ ƒž


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

26


sƀ‚lŸ

®sƁŰ«¡…gŰŮ2Ą€7‚7¹Ŧ3

‚œ¡ŮŰs®sŦ‚’8f©_i¢ f©_i¢ €¡‚šŽs<k ’¹ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà sàà ‚œ¡űs ƁŦĄs„¥Űsàà_8Ŧ’8 ¢Žs

Ɓűs ‚7 Ą“àà>Ŧ‚’i<«¡ŰŮ Ą€¡€i©ŰŮ»€àà ‘¡‚šŽs<k ®Ŧق¢Űs¹’ۓ7^k  Ŧ’ Ąűs®seŦűsàà>ji©®j©Ű©8 ¹ ĄŮƁƒ’¹àài©‘¡ŦŰŮ#vàà Ŧƀق¹ © Žs<kűsàເƁŦ€Ŧ“ ſƁ‚àà© €Ŧ“ ®žŰŮŦŰĄŮsàà¡űĄsàà‚7 ƁƁ ŦŮ #v ŦŮ

8 ŦŦ Ŧ ĄƀŰŦ“k_‚œ¡űs‘¡‚8lſŦŮŦŰžŦ‚l €k2ŭŦŮ³3

‘¡ ‚8l ‚8l ‚8 8l ‘¡ ‘¡ŦŦ ŰŮ ŦŰ ŽƁŦ …g ق ‚œ¡űs ‘¡ŦŰŮŦŰŽƁŦ…gق‚œ¡űs #€k¹ٓ ſšűŦƀŰŦ“k_űŦƀŰƁŮ 25

/

www.ertebat.ae

/

‚œ ‚œ¡űs‘¡‚8lƀƒàà¡sſŦŮŦŰžŦ‚l i i©ŰŮ…ààgĄsf¡ŦĄŦ‚ààŦŰق ƀŰ ƀŰƁŮ‘©8>ŞŰŮ2…¥Ůš3®¡sjk©

űŦ űŦ€k2ŭŦŮ³3®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_ 2… 2…¥Ůš3®¡sjk© i©#ق¹ٓ ſš ƴ ƴsƀŦ‚j2®j¡‚¹s™Ű3’8 sàà

s sۓ_¹‚¡sàà űŦ‚œ¡Ůi©ſŦ“k ’ ’ŽŦ“©8>‘¡Ŧ’gsàà>…=ŰŮ 3® 3®¡sjk© i©ƒ©Ɓv ŦقžvsŰ ® ®i¹“žŦ‚l’8 s 2‘ſƁ€s<k¡Ŧ ſ ſŦ‚¹Ŧ’2ſslĄsjk© 3…=ŰŮ ŽƁ ŽƁŦ…g‚œ¡űsſŦŮŦŰžŦ‚l#€šŰŮ ƀƒ¡svàà>Ŧ“2…¥Ůš3i©ق ISSUE 746

###Ŧ€àà € à Ŧ ###Ŧ€àà Ŧ sàà7¡‚ »®¡skàà ƁŰ ű‚ààŦ‚ »sàà8¥¡ Űs8=»®ààs‚Œàà “¡»€“àà s¹‚ Žsààj¹ Ɓ ®ààk©Ŧ ®àà78< »®g˜sàà

i©‘¡ŦſŦ‚ààœ¡űs‚œ¡Ů‘àà>ü€©

®¢€kk¹’àà©lٓ ®¥MƀŮ#€k8àà> ##ŮŰŦŮƀ€l‚ŦŰų€kii©‘©ŰslŸ

®sƁ ®sƁŰ…gĄŦ‚à஥MƀŮ Ŭ‚b Ŭ‚b‚œ¡űsƯƮűŦ2®¡Ŧ“ Ű3 ٓ’8 ٓ’8‚¢¡‚¢v>sjk©

ĄŦ‚ ĄŦ‚Ą€àà7v¡slŰŮ’à๠Ą€7 Ą€7#€ ŧs=8Ŧ…g‘¡Ŧ vjà j vjàà> ’àà ź´àà ‚ 2®¡ 2®¡Ŧ“ Ű3ŰŮ2s®Ŧ‚ Ŧ3 Ą€ Ą€ŋis¹®àà_g‚¢sf¡Ŧ ŰŮ ŰŮ’8 ¢Ğ8fƁŦ#vàà Ŧ Ą“ Ą“ii©Űsksž‘_©¹“ #v #vŰ®¥MƀŮ‘àà©ŰƁŮ 2 2®¡Ŧ“àà Ű3 ĄŰŦق7ji© űsšſŦ‚lŧ“k űsšſŦ‚lŧ“kŰŮvàà ŦĄűƁŰ’

»vàà Ɓق¹s űskŦſ“ààk¹sƁƀ€àà sàà>lƁŰs7€“ šsk©»ũs©’“7ü ſŦ‚s¹#€Ŧ’8Ű‘©ŰƁŮĄ“i®s©s¹ »xi ©sŜŦ»Ą‚©àà_€©<»®8f afŦ“Ŧ»®Ŝsſ´ ŰŦ»ĄŰ“‚©Ŧ »ĄŰs¡‚l €©<»Űsàà_ŦƁűŰš»ƀŦ‚j

“ “s©ž‘¡ű‚ŮŦű‚ĄŦ‚Ą“fŧŦ“žs> ŮűŦ“® %vf ű‚àà ‚ à %vf¢ſsۓàà_¹ĚsžſŦ“ƀ€kŦ“ ‘àà¡ű‚ŮŦű‚àà sĄ ¹ŰŮ sĄ“fŧŦ“žs>ƀs‚©ưġƁưƱũ‚àà>k¹ŰŮ ‚

Ŧ“ ‚ s ‘¡ű‚#€k¹®®Ŧ‚jŦŰƀƁ‚¢“s©žU Ŧ“ űŦŮ _ űŦٓàà ®Ŧ‚Ŧ’¹®sdbűŦ®¥¡%ق¹ſsàà_ Űs¹ š Űs¹Ž“e_‚™sŽsŰŮ’¹v Ŧž€¡€ž“7š Ąű ĄűŦ““s©žsàà’db‘¡Ŧ»©8àà>ſšĄƁŰ‚ #ٓ ®ƀŦ‚jĄ“fŧŦ“žs>

®3’db®Ůss™ŰŰ ق¹¡€gĄŰŮsū‚¡Ŧ’ŦŰ2®csŦ€ ’s‚‘¡ŦŰŮƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ#€àà ŰŦƒ¢‚ Ą‚7Ű’ſs “ž®¥_ƀƁ‚¢ũ‚àà>k¹ ſ“Ÿsjk©àà Ɓ®g©àà “ſŦ€k‚kűŦ ŰŮ’8 ¢Ğ8f»®übŦžskl‚8àà>¹ŰŦ s ®iiHŦ‘©ƀsœ_¡sMŮ´©‘s

ƒ¡Ɓ‚ž»ũsàà©«ààs»®ààliŦ€7‚s _ ſ Ŧ ‚àà ‚ àl ‚ààl ’Ÿ“¹قƁ“isàà €jŦ»ſs©s¥àà_ ‚ ®Ůs#ق¹Ůsàà¡ĄŰŮsū‚¡Ŧ»sààق ŰŮ ų€¡€ž“7šŰsàà_8ŦűŦ’s‚‘¡ŦŰŮ 3 ‚7 ‚kĄŦƁš’> pĄ“ űŦ28g s3 ŮŦŮ ŧ“ ũssfŦűŦ‚žž“7š‘¡ŦŮƁƒŦƁŮŦŮ

Ŧ ª©i¹ġslsàà űŦ€d‘©k¦jvàà Ŧ à à ĄsŰs¹k¹®‚¥’¹žŦƀق¹Ąűsàà ’s‚‘¡Ŧ® ŰŮ#€kàà s®œkàà_ ®csŦ€ ®^kš®Ůss™Ű #ق¹Ŧ‚ŦĄŰŮsū‚¡ŦŮs¡’slkŦŰ


sƀ‚lŸ

Ɓſ‚©‘i žŮŰs‚¡Ɓs ŮƁ“©sƀŰs8

Ů €kk¹®vs¡ŰŮ #€k¹ ‘àài ‚àà ‚ àœ¡űs þſ‚àà© þſ ‚ààœ¡űs »ćķıŐǥııŃ’¥i®¡sjk© Ąsi© ŰŦ‚ Ŧŧs8¹þ®ixk¢ƁćķıšıĭŕžŦƁ łĬŕļńŃĬŀćňıĬʼnǥňı%ĒńńĿńijĆıįňıŕʼn ƀŰs8àà žŮŰsƁ‚à३ƀŦ‚j’ààƒ© #€k¹®vs¡ŰŮŮƁ“©sŰŮ‚©sàà_ ĄŦ‚ĄŮ´àà©ưƮƮƲŽsàà ŰŮſ‚àà© ’“’¥i®¡sjk© i©ŰŮĄűs ŽƁŦ…g‚œ¡űs‘¡‚8lƀƒ¡svs¡ŰŮ #v Ŧƀ€ ſű

Ąsàài© ‚ààœ¡űs þŮŰsàà ‚àà¡Ɓs sق‚©ž ĄŦ‚àà ®àà¡s ®¡sjk©àà

»łńĔńǥŃŕňǩijńň¨ŀİľıŃvàà>© ſƁŰŮĄsàà¡ŰŮƁĒıĬǥŕļijǥŀsàà7¡ű ƀ‚ààlŸ‚ààœ¡Ůƒàà©ćķıĆıĬĮŃʼnļİı vs¡ŰŮ’“’¹vàà Ŧ®¡sjk©àà

ŰŦ“iŰŮųٓàà žsàà’ààĄŦƀŰs8àà

ŰŮžŮŰs#v Ŧƀ€ ŮƁ“©s‚©sàà_ ŰŮ…gĄsf¡ŦĄŦ‚ĄŮ´©ưƮƮƳŽs

sق‚©žĄŦ‚®¡s3®¡sjk©àà i© ‘¡‚8lŰs¥ Ŧƀƒ¡s’8àà>Ŧ“2v>© ٓ ſšűŦŦŰقààj¥…g‚ààœ¡űs

űŦ7®“sk©iš ű ſ€ ۓl_ ’8 ’8 ¢Žsàà ưƱ’Ŷ“‚„¥‘¡Ŧ Žs Žs Ưġ®“sk©iš’¹®sűv Ŧ ŰŮ ŰŮ®i©`ü8ŦŹŰsààĄŦ‚ààƁ’8àà ŦŮ ’8 ’8‚¢ŦŰĄŰs¢Ůs¡„¥‘¡Ŧ’àà ۀ #v Ŧ

€¡€ ĄsŮŰق űŦ‚sžĄ‚‚œ¡űs €¡€ ĄsŮ Ů

ق®?Ű ٓ ĄŰs¹ĄsŮŦŮŰŦ‚űŦĄŮŦ€d€ #ق©œŰŦ‚ſsŰŮvCƁ€k¹>k¹ŦŰŰ ®¡s©s8¡‚’sűƁŰ’Œ©i¹ŮŦۏ©ŦŮŮ ®7©<ĄŰsj©űŦ‘%vf¢v€k¤¡€k¡ŦŦ ?ŰĄŦ’àà “ ĄsŮŰقàà žss ®i© ĄŰsj©‘àà¡ŦŊ‚s #žŮ‚àà® ősŮŰŮƀŮsààdŦŻ“sŦvàà ŦŰŮs ‘¡Ŧ’®>¹‚¢Ŧ#vàà Ŧƀ€kŮŰŦűšƁ ®‚œ©ĄsŮŰŮٓ ´87ĄŰsj© ‚c’®˜ƒƁƒà੟s®i© …¡Ŧ‚ ?ŰĄŰsj©‘àà¡ŦűŦ®8Ɓ#€àà Ű® Ą“‘¥àà>ـƯưĄűƁ۞قàà® ŮŰŮž‚ »űssŦžŮ‚¹®ź‚` ‘Ŧ‚Ÿ»8f¢®žŮ“ sààƁق¹® ÆžŰŦŮŮŰق ű“k

Ɓŧs©j¹ĄŰsj©«¡űŦŒ©i¹ŮŦۏ©ŦŮ ĄsŮŰق ’ž“ “ősŮŰŮŰs©> Žsàà ¡ŦƁŦ#ق®?ŰĄŦ’àà “ ۓl_ƀŰs8 ‘¡ŦĄsŮŰق »ĄŰs ۓ7<’¹€ €¡€àà ۀgš‚sžĄ‚

‚œ¡űs‘¡‚€šŰŮ‚žũŰŦ“8 Ŧ‘©8>¡‚¹ v Ŧſslſű v>¥ sv>Ŧ“t©‚‘¡Ŧ’Ɓ ſ“¦jĄ€kWۀƁۓl_ſs7©Ű »ő³“Ŧۀsàà Ɓűs¡ŮſƁ‚ààs¹ ‘àࡂ€šŰقžŽƁ€ààŽƁŦſs¥àà ſšűŦŦŰ„ۓ’i<ſűſŦ‚œ¡űs ƒ©ŰsŸƁ®“sààk©iŝš#€k¹ٓ ŽƁŦ‚fĢŠj’Žs>ŦſƁ‚ #€k8 “©žv>©‘¡Ŧ

ƀŰs8àà »ũŰŦ“8àà Ŧ ‘©8àà>¡‚¹ Ɓœ‚¢Ąslji©’“j<ۓlàà_ ſ“©i©ƱġŮƁ€àà€šŰŮs…© ’³s v ‚l‘©_ۀ»Ű³Ů ſslſűſŦ‚œ¡űs‘àࡂ€šŰقž ƀsűŦ’sàà ưư‚œ¡űs‘¡Ŧ#€àà ŮƁ€ưƮƯư®ààƀssưƮƯƯ®àà ق¹tàà>¹€šŰŮŰ³Ůſ“©i©Ʊġ

€¡“¡Ůـ<ūŦƁŮűŦ €¡“¡ žsl¥ ƀ€k¡šƀ ƀ€k¡šƀsžsl¥s¡Ű“8¥¡ƁƁ€¡“¡Ů ‘¡Ŧ#€ ‘¡Ŧ#€kk¹®€¡€DŦŰٓ ūŦƁŮűŦ ƀƒs ƀƒs‚8 Ů«¡Ɓ‚>ž’ ’¹ūƁű v7àà 7 v7àà sk’€ŰŦŮ‚cŰŮ€ŰŦŮ ſs_ ſs_ŦƁŮűŦقœs ‘©jك©

‘àà ‘ à_ Ą³“àà žŰsààlŸ ŰŮ ‘àà_ ƁƀŮ ƁƀŮŦ“s ĄsaŦűŦƁ’àà8‚¢ ŰŮ ŰŮs€kk¹ũ“Ůſs_s8 ƁŮ «¡ «¡#€k s©l slšĄŮs ‘¡ ‘¡‚ š%€¡“¢®“Š7k ŰŮ ŰŮŦŰŰs¹‘àà¡Ŧ’¹ĄŦ’àà7‚ ƒ¡Ŧ‚žŰ“ €ŮŦŮ žsŝŦ €ŮŦŮžsŝŦſsàà_ŦƁŮűŦ Ŧ‚Ůۓ ’8f¢#ŮŰŦŮ€¡“¡ŮĄŦ‚ĄŦƀŮsààdŦŻ“ ŮŰŦŮ€`s¡Ű“8¥¡Ɓ#ٓ«ààŸ“¹űƁ‚¹ Žs €kŸ’¹slšūŦƁŮűŦ€¡€Dٓ ®  Ŧ‚űŦ‚ƀ“¥ sŰs©> Ŧ‚‘¡Ŧ ĄŦƀ²¡Ɓƒ¡Ŧ‚žŰ“àà »€àà žsŝŦ…©ž #€ sſs ®i7 ſšűŦs¡Ű“8¥¡ƁƁƀٓàà€¡“¡Ůź‚ űŦ ĄsaŦƁ«¡Ůƒſs8 ƁŮ’s¡Ű“8¥¡Ɓ s¡Ű“8¥¡ƁŲs7#v Ŧ’8 Ŧ€®´ Ŧ ũŰs¹„iŝš„ààŰŮſsàà ƀŮŦ“s D&GźƁ‚dőŰssss¢Ɓ’¦ƁŮŦŰ ’¹s¡Ű“œ³ŦƁŦ’ijűŦƀŮs8 ‚ũ“Ů #€Ŧƀق¹®Ŧ‚  Ŧ‚‘¡ŦŰŮƁv Ŧ‚žŰsƀ€Ŧ“ ŰŮs ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


‚l¢‚žű‚

v_lv_

űŦ’¹ĄŰ³ssvàà_lv_ŭs¹###3 ũŰsjŰslŸsƁvàà Ŧűs“àà ‚ ű“kٓ ’Ė àà “¢ŰslŸŰŮ®œ‚ƀ´¹ ŒbűŦĄ‚`8=Ɓ®iŦt©¹‚ ‰fŦŰ’8àà ¢ſŦŰs¢űƁŰvàà´Ɓ 2#v Ŧƀق¹ ũsk©˜ƒ’¹ŮŰŦŮv7 sk’8¥‘¡Ŧ‚¹ů ’©ƁŰ’s_’¹’ “¢v_ŭs¹‘¡Ŧ Ą“fƀŰƁŮ‚ ŦƁŦũsk©˜ƒƁĄŰsjd ſs©’¹ſšſsj8 sàà ƀŦ‚j’v Ŧ ®ŦƁŦ‚’s€dvàà Ŧƀ€ ŠŦƁŹs #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚€©igŮۓ űŦ’¹®ààŦقœslƁſss©àà ’©i¹ €Ŧƀ€àà “Ɓƀق¹€¡ŮűsſslfŦ ſš€ks¡ƀŦŰv_lv_ŭs¹ſƁŰŮ’ ®¥¡#€Ŧƀ€©ss©ŮĄssk‘¡‚8lŦŰ ũŰs7sŦŰvàà_lv_ŭs¹sſšűŦ Ąsl s¹‘¡‚i<űŦ‚ƒ©œŦŬ‚###3 #v Ŧƀق¹Œ©“2®¡sžƁŰŦ«sP

ſš‘©>C’ſsűĄŰs©àà>ſss©

ĄsƀقűŦűƁ‚Ŧ’sf o8#€Ŧƀٓ_¢ ۓiĄsžsƁslsƁŰsœààŰűŧ“Ÿ Œ¡‚ ^ŰsœŰĄŦ’àà_© ĄsvšƁ ŰŮ’¹Ŧ‚Ÿvàà Ŧƀ€sMĄs‚Ą‚ààŦ Ŵ“`=Ɓ’¡“fűŦ€ààdĄsƀŰƁŮ ĄŰs©àà>ũŦ‚©©eſs¡Űss‚`ŰŮ ’ũŦ‚©©e‘¡Ŧ#vàà Ŧƀ€ ƀŮŦŮſšŰŮ ŦŰſšſss© űŦ® ‚’¹v ŦĄ€ #€ŦƀŮŰƁšŧs>’ŰssſŦŰƁŮűŦ vàà_ũŰsjŰssſŦŰƁŮ‚ ŦƁŦŰŮ Ŵs= Ŧ®“` v©¥s’v_l Ąsl7Ŧ‚¢Ɓ„©fĄsۓ¡űűŦƁ€šŰŮ ’¹ĄŰ“b€¡Ů‚¢ĄŰsàà’¡“fƀŰƁŮ ®¢€k7¡‚Ɓƀ“¥àà ’jſšűŦűƁ‚ààŦ ŧšĄsĄ“ƁssMŧšƁŭs¹àà ŦŮ ’js#v Ŧƀ€sMĄs‚Ą‚ŦſŦƁŰ sk‘¡ŦĄ“f®¡s7¡űũs‚`Ɓ Ů ŰŦ€¢ƀۀš’¹ſskŸv Ŧƀ€sĄs‚ %€¡“¢®Ųsk ſŦ‚¡ŦƁŲsk ſs8 s

’ƁŰſšſŦ“¡ŦƁƀ€àà ’8 sàà ’f ‘¡ŦűŦ‚‚’¹®fgàà #vàà ŦŽsj űŦƀ€© “žv ŦŰŦ“8àà Ŧ’fġĄsk ų“ Ɓ^Űų“ ®¦¢Ąs„‚g #v ŦŬ‚

’àà “¢ŰslŸŰŮŽƁŦ’ààg7 ĄsààlsŦ ®àà sgƁĄ‚7¦¢űŦ®sk©˜ƒũŰsj ƒàà©ũŰsààjžƁŮ’ààg7 ŰŮ#€ààŰŦŮ sls ƁslsŦƁsŻŦƁŰűŦĄŦ’“j< ‘¡Ŧ#€k¡ŦƒŦ®ſš®˜s7¡ű‚sƀ‚<kžƁ ĄŮ€d8ĄslsŦƁsààƁ‚ŦŰ’’g7

ũsk©˜ƒ«àà¡‚àà’¹ƀ€àà ©àà>g Ɓŧšŵ“® ‚ŰŮ#€ààŰŦŮ®s ’©7dĄŰŦ“¡ŮĄsààĄŰs=®adŰŮ ſŦƁŦ‚Ąs’k¡šƒ©ŦŰsŰŦ“¡Ů#€Ŧƀ€ ŦŰŭs¹ĄsŒg žsW#€Ŧƀ€©s “ž® ƀ€©s “ž®sŰs©>Ąs«©˜Ŧű“ƒ© s7¡űŰs©>Ąsųق¢ž´Ɓsl³ŦŮƁ #€Ŧƀق¹’ sŦŦŰslš»^ksjƁ v Ŧv©jŦƒ˜sũŰsj‘¡ŦŰŮ’¦š Ɓssaſsàà©’àà¹vàà Ŧ® s7ŰŦ #v Ŧƀ€š€¡€žſšŒi8=Ąsvj> ũŰsj‘¡Ŧsƀ€àà wsŶs7ŰŦ‘¡Ŧ saـdƁ®“¢s“¢ƁŸ“k‘©ŰŮ sũsk©˜ƒƁ®œŸŰs¤¥¡Ɓũ€ƁűŦ #ٓ ŰŦŮۓ ‚’“ ’’¡“fſŦŰƁŮŰŮũŰsààjũsk©˜ƒ ’¹ƀٓ’ààŦ€k‚kƁƀ“¥àà sĄ€

űŦ ®àॡ vàà_lv_ ũŰsààj ‚làà ŰŮٓ“®=¡ŰsĄsũŰsj ſŦŰƁŮ ŰŮ ƀ€àà ’8 s Ɓ ſsààlfŦ sfsĄsŭs¹’©i¹űŦ#v Ŧſs¡“f ŰŮƀŰƁŮ‘¡ŦŰŮ’à๮¡s®œ‚ƀ´¹Ɓ ŭs¹ˆgٓƀ€ ŪŦ€ŦŹsŰslŸŰsk¹ #v Ŧƀ€s®sv_lv_ ƀ“©àà ’sk‘àà¡ŦĄŰsààjd«7àà

#v Ŧ®slfŦ ĄŰs¢űƁŰ’àà¹"vàà_lv_ũŰsj "€ ®ƀ€©ssŭs¹‘¡‚s7¡ű ƀs Űs¢űƁŰ’ƁĄ‚<ƯƮƳƮŽs ŰŮ 7iŹs®àà¥¡ŮƒŰŮĄ“fſsj©iàà

#€ ’8 s

ŠŦƁſšŰŮũŰsààj’à๮d©àà ƁŹs ſsl…gœŰƒààŹsűŦ®˜ƒƀ€àà ŪŦ€ŦŽƁŦ©sŜŦƀs ’¹v Ŧƀٓ Ŵ“`=ƁŦſsk©_sſsűŰŮƁق¹ ĄŮ€d8ũsààdb’ŽƁŦŲs7ƀsàà #€ ©>g s7¡űĄsààls s’g7 ƁŮĄsààk‘àà¡Ŧ Ąs’“MűŦ®àॡſŦƁŦ‚ũsààk©˜ƒƁ ’’¡“f‚àà`ĄŰsjdſsàà_ ŰŮ ſsjűŦ‚ààà`‘¡Ŧ#ŮƁŰ®ààŰsjàà »2v_lv_ ũŰsj3 ŪŦ€Ŧ ĄŦ€8Ŧ 2v_lŰŮv_3Ɓ2v_’v_3 #v Ŧƀ€ ®ƀ€©s ŰslŸũۓàà’ŭs¹Ąƒàโ…=

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

18


sjk©

’¥7 ®“¡ƒ¡“i’“j<€© Űƀs¢šŰs¹ € ſs8>s`ĄŦ‚«¡

ǏŦũۀŦŰŽs¡‚àà ‘¡Ŧ®ààiŦ…g ſs8àà ŦŮƁƀق¹Ąűs€©àà ŰĄŮƒ¡Ŧ Ą‚¥ƁĄŰs8Ű…¡Ŧ‚¢’¹v ŦĄŮ‚ Žs7€ƁŮŰŦŮ® s>Ŧ’7k‚8_©ƁŦ ĄŰŦ€lœv©“;>»ų‚>jűŦ®¡Ŧ€ Ž“ ŰŮ»ŮŰŦŮƀ€ààl‚ŦŰٓ ‚àà8 Ů ĄŮ® U‚¢‚àà ‚€© Űſs8àà ŦŮ ĄŰs¥´ ŮŦ‚ààŦ€sŮŰŦƁ®s78àà Ŧ ###ƀ€ »®“`ۓààf»®s àà©ŰŮŦƒl űŦ®¡´‚¹Ą‚žƁ®sl ‘©lž“‚ #€k8>Žs¡‚ ‘¡ŦſŦ‚œ¡űs’ij

17

/

www.ertebat.ae

/

ŰŮ2€©àà Űƀs¢šŰs¹3ƒààk ’àà“j< ®“¡ƒ¡“i’¥7àà űŦſs8àà>s` ŸƁ‚ sſsƒj#ٓ ®…=žsj »sj ’¥7 ®s8àà>sũ´©bdžs¡Ŧ ƀs¢šŰs¹3®àà“¡ƒ¡“iƒààk ’àà“j< ſs7 s=vŦ‚žs¡ŦĄŦ‚ŦŰ2€©àà Ű #v Ŧ’8‚¢‚cŰŮٓ ŦŰ ſš ®ààŦق¢Űs¹ ’à๠€©àà Ű ƒààk

Ɓ’8 ŦŮƀ€l‚ſs¡“ “‘>ü€©

vj>ƯģŰŮ»v ŦſslfŦƒ¹‚€©“ ž“ űŦƁƀ€àà ’8 sàà ĄŦ’g©ŮġƮ #ŮƁŰ®sj ’¥7 UšĄƁŰƀs‚©

ISSUE 746


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

v ŦĄŰs7Ŧũ³s`ŦĄsũŰs¹© ®sWـ<v7 ſs¢€ààŰŦŮ®ààsWűŦũ³sàà`ŦۓààŦ‚žŦ űŦsv Ŧ“ ũ³s`ŦĄsũŰs¹©àà

©àà ـ<v7’žŦ€ŦĄ³“¡ŰsƯƲ ‘¡Ŧƒ¹‚ƯƮƮűŦ…àà©ŰŮٓ ĄsũŰs¹ #€k¡sMũŦŰsŦ‚ s‚ ŰŮۓŦ‚žŦ

‘˜ƁVƱƮ’7k C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƯsُŦ€®s8š

Ą³“Ư’7k_¥¡

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƯsُŦ€®s8š

Ą³“ư’7k ƁŮ

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƯsُŦ€®s8š

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƯsُŦ€®s8š

Ą³“Ʊ’7k ’

Ą³“ġ’7k ŰslŸ

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

Ą³“Ģ’7k xkž

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

#v Ŧ®ŦƒŦsũŰs¹©àà ـ<v7vlv¡“ ®8ƁŮs¡Ɓ®8¹‚ ũۓŰŮ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ƒ©v¹‚ „© oũŰs¹’¡ŦŰŦsũŰs¹©àà ſٓ #€ s®®ŦƒŦ ®sWق¹ž´ŦۓààŦ‚žŦ‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ‚¹ů’žű³ v7’ƀ€ ž´ŦĄs¡ŰsŰŮ’¹®¡sũŰs¹©

#€¡Ů‚¢€kŦ“ >k¹€k ‚ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

‘v¡“»‘ƀŰsjàà Ąsªj¹®¡sž‚Žsàà7Ů’ ũ³s`ŦۓŦ‚žŦ»ũŦŰsŦũŦ‚s=ſsűsàà ˆ “ sv Ŧ“ ũ³s`ŦũŰs¹©àà ſs¢€ŰŦŮ®sWűŦ ĄsũŰs¹© ـ<v7’žŦ€Ŧ‚8d¡‚àà ’Ÿ‚ #€k¡sMٓ ƁũŦŰsŦũŦ‚ààs=ſsűsàà ˆàà “©j`‘¡Ŧ ƁũŦ‚s=ƀŮŦِ8àà>© ®sàà ŰűƁŰ’ۓck’ ƁũŰs¹©àà tsžsſٓſsàà>¥¡űŦſsk©j Ŧ #€¡Ů‚¢ůsŚŦ‚Űs¹ ũŰs¹s¡«svsŦ’üfƀŦ‚j’’sہ¢’¡ŦŰŦ

Ą³“ģ’dj

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

®sſs©Ŧ€ű’«j¹ĄŦ‚®i ŦŮũŰŦűƁƁDMI€¡€ŮŦŮŰŦ‚

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

‘¡‚8¢ŰƒűŦ®àॡ»®ŮDMI’sàà Űſsűsàà

ũŰŦűƁƁ»’ààgbkŰŮŧ‚’sàà ŰĄslsűsàà

vl’Žs «¡ũ€’€¡€ĄŮŦŮŰŦ‚űŦ®i ŦŮ #€ŮŦŮ‚7 ®sĄsƀ€Ɓ‚žsſs©Ŧ€ű’«j¹ ®7 “ŦŰŮ’8 ¢’8f’¹ŮŦŮŰŦ‚‘¡ŦŲsàà Ŧ‚ DMIűŦ®_=’¹ž“©ŦũŦŰsŦ»€© ŰŠsaŦ’ ۓck’ŦŰ€¡€ĄŦ’s ŰĄsªj¹€ s® ®¡sŰ’«ààj¹‚8àà_©’Ÿ‚ſٓM‚^ۂž Űs¥€ſs©Ŧ€ű®¡sŰvl’ſ“k¹s’¹Ąƒ©š sž‚®sĄs«j¹ĄŰƁšŠjsŰs¥€ſs©Ŧ€ű #ٓMž´Ŧ’8‚¢ũۓ đķŁıİĆĬııİđŀĒĬİļ^k‚àà #ٓM€Ŧ“ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k v©g“Ąs«j¹Ųs Ŧ‚ŦŰŮŦŮŰŦ‚‘¡ŦĄŦ‚Ŧ

Žs¡ŰĢƮƲƮ Žs¡ŰĢưġƮ Žs¡ŰĢƯưƮ Žs¡ŰĢưƱƮ Žs¡ŰĢưģƮ Žs¡ŰĢƱƱƮ

’7k ’7k «¡ ’7k ƁŮ ’7k ’

’7k ŰslŸ ’7k xkž

ƀ€kŮŰŦ€_Ɓ®s ŰŸ´ ŦĄsƀsœ8>¡Ŧ ſs8>sŰٮل©iž €¡€ƀsœ8àà>¡ŦĢ®àà¡sž‚űŦ®ààŮ„©iž ſs¢€ŰŦŮ»ſs¢€Ɓۏs ’ƀ€kŮŰŦ€_ ®¡s’s ‘©¥sƁĄŰsàà78ŦĄsũŰs¹ ®³“ Ąs‚f ’žŦ€Ŧſs8àà>sŰŮ’¹ #ŮŦŮ‚7 €k¡sM®

’¡ŦŰŦĄsààŰsš‚€©¹osàà‘©k¦jſsűsàà ‘¡Ŧ s¡ƁĄŰs78ŦĄsààũŰs¹ſ€àà ¢‚®k7ƀ€¡Ů‚¢ ſs¢€ŰŦŮűŦ»Œàà©fŚĄŦŰŦŮ®àà¡sj©žŦ“Ąsààˆ©i ŰŮŦŰٓ ĄsũŰs¹svàà Ŧ“ ĄŰs78ŦĄslŰs¹ ƀsœ8àà>¡Ŧ„àà©¡Ű»đĭİǥŀŀĬķđŀľĬǪļńİ^k‚àà

űŦƀŮsf8 ŦũۓŰŮƁ€kk¹ĄŰŦ€lœ‘;jb®iü ĄŰŦقlàà Űsš7 ‚ق¹ž´Ŧ®Ů„©iž®¡s¡ŰŮ ſ€ ¹Ɓ’7àà süũs©ijs€kŦ“=ŰŦ€Ɓ€k ’ưƮƯƯſs8àà>sŰŮſs¢€ààƁۏsàà ŮŦ€d®Ů #€kŮžsŝŦŴs= Ŧ‘¡ŦۓaŰŮŦŰŽ“ž #€k s®ƒl<®¥ ƒž Žs>Ŧ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ»vàà Ŧƀٓ‚fƱyƱƴƲ €`’¹ĄŮŦ‚ŦűŦ‚œ¡ŮŰs®Ů„©iž‘¡Ŧ‚ààƀƁ´ #v Ŧ’8 Ŧ€®Ɓƒ€ƁŰŰsš‘¡Ŧƒ© €ŰŦŮŦŰſs8àà>sŰŮũ€®³“ Ąs‚fàà žsŝŦ ssv Ŧ“ ſs¢€Ɓۏs űŦ‚œ¡ŮŰs®Ů„©iž ŰŮũŰsŝ’g©iſ€© “ž’ijűŦ®kj¡ŦŮŰŦ“v¡sŰ žŦ»Ŧ‚©jŰŮ€¡€ƀsœ8>¡ŦĢ®Ů„©iž%ŮƁƒŦĄƁ ƁŽűskűŦv sfƁvàà¡sj’s‚’svàà Ŧ“ #€ق¢üi®Ů„©ižˆ “s´¡Ɓ ƀ€¡Ů‚¢†=_®Ŧ“ŰŮslkskàà »űs©ũۓ v©kŦƁſsk©j Ŧۓààck’ŦŰŧ‚ààdŦū‚Ɓ©gàà

‘©oŦŰƀŮŦ“s Ɓٓàà v©kŦűs<ĄslsűŰŮƁ ®sW#v ŦƀٓMsž‚ſs¢€Ɓۏs ‚8_©’Ÿ‚ #€k¡sM ’©ƁŦũŦƒ©lD»ũsŝĄs’g©i’sƀsœ8àà>¡Ŧ‘¡Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

16


ſŦ‚¡Ŧ

’=>‘¡‚®j¡€Űs_8Ŧ ſsl®sg űŦ ƀ€àà ’8 sk ’=àà> ‘àࡂ®j¡€ ’ſšvs8¹’àà¹ſsl®sgĄsààŰs“

«¡Ą“ űŦ»Ůق¢®‚Ą‚jĄ‚<ƯƯƱĢ Űs_8ŦƀŮsšƁ~©ü`®Ŧ‚¡Ŧ‚œàà_Ɓ²ž #€ «© ´¹®ŮŦŰsš’k©űŰŮ‚œ_Ɓ²ž»“i€¡šŮs<

»v Ŧƀق¹~©ü`ŦŰ’sks ®j¡€Űs“ ‘¡Ŧ’¹ ’¹®¡s’=àà>‘¡‚‘l¹%vf¢‚l’ààſšƀŰsààŰŮ ¡Űs»ƀ€ ‚_8k’sks ®sg’k©űŰŮſ“k¹s ƀٓſšűŦ€dƁŰssſŦŰƁŮ’Ŷ“‚ſsàà_8s8¹ űŦƀ€ ’8 sk ’=>‘¡‚®j¡€»‚© Ŧ’=àà>sŦ #v ŦſslŰŮ®sgĄsŰs“

‘¡€Ŧۀžs’®`= ’=>‘¡Ŧts¹»ĄƁ’8f¢’ Ą‚<ƯƯƱĢſšvs8¹¡ŰsƁų“¤s© €jü #v ŦĄ“f‘©>ſsbi ƀs ſŦŰƁŮƁĄ‚j ۓ¹’=àà>’¹ŮŦŮ~©™“®ŮŦŰsš~ü`‘¡Ŧ ĄŰŦ€lœĄ“k©®78<Ůs8 Ŧ®`= ’s=s8¹ŰŮ ĄŦ’€gƁƀق¹~©ü`ŦŰſš“i€¡šƁŦƁƀ€àà ® ũsg©idƀŦ‚jƁ’8 “ſšĄŦ‚’üfƯĢƮŮƁ€ŰŮ #v Ŧƀق¹ĚsŸ’ŦƁŰĄŦ’üfƯƮƳƮ®s8¹ŰŮ ‘¡´šžs%Š7k

15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

’©ƁŰŦ’Ÿs¡ŰŮ’ŲŰŦŧšŽsg8Ŧűsš

ŧšv¹‚ s‚¡€ ſs<¡sŰůš ĄŦ’ààgbk ƀVƁ‚ààž%vf¢®àà‚ ŲŰŦ űŦ ŧš Žsààg8Ŧ ’©ƁŰŦ ’ààŸs¡ŰŮ ’àà #v Ŧƀ€ ®s©ij ®‚ ſs<¡sŰůš¡‚ űŦŽsg8ŦűŦ‚’‚’ŦŰ ‚ĄŦ‚ŧšŽsààg8Ŧ’k¡ƒ%ŮƁƒààŦƁق¹ſŦ“ààk ſs“ƱĢƮ®‚àà ſs<¡sŰůš¡‚ űŦtd¥‚8 ¡‚ űŦŰŦ€g‘¡Ŧ’¹®sŰŮ»v Ŧƀ€ ŮŰƁš‚ ſs“ƲƮƮ’td¥‚8‚ĄŦ‚®‚ ſs<¡sŰůš #vs¡€Ŧ“ …¡ŦƒŦ ‘¡ŦĄŦ‚ŦĄŦ‚ààűs©ŮۓŰs78ŦſŦƒ©®ààj¡‚¹ #ق¹ſŦ“kſs“ŮŰs©i©ƯġƮƮŦŰŬ‚

vlő‚ŰŦ¢’¡s‚àà sŦ“űŦ‘©k¦jĄƁ ’Ÿs¡ŰŮ’ŲŰŦŧšŽsààg8ŦƀVƁ‚žſقà๮¡Ŧ‚Ŧ #ŮŦŮ‚7 ’©ƁŰŦ ‘¡´šžs%Š7k

®‚ſs<¡sŰůšſŦŰŦ€_=…¡sjŰŮ®j¡‚¹®g ‘¡Ŧ®¡sl‚©>Ɓƀ€ žsŝŦ’©ƁŦũsŦ€Ŧ%ŮƁƒŦ űŦ…©Ŭ‚ ‘¡ŦĄŦ‚Ŧs#v Ŧ†=àà_Žsg8Ŧ ’Ÿs¡ŰŮ’’™“‘¡ŦűŦŧštd¥‚8ŮŰs©i©«¡ #ٓ ®g8k’©ƁŰŦ ‚cűŦ’©ƁŰŦ’ààŸs¡ŰŮ’¹‘àà¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsĄƁ ŧšٓ7j¹tààd¥‚8ŮŰsàà©i©ưƮs®àॡV““¹Ŧ ’sg‘©oűŦ„ž%vàà ŦŮŰsl Ŧ»vàà Ŧ’Ŧ“ »“¹sĄs‚làà ®š¹¥àà_’©ƁŰŦ’ààŸs¡ŰŮ Ą“ ®iƁŦ“¡Ŧ®ŦŰ’ Ɓ‘¡€Ŧs©™ƀ‚»vàà €iž #ٓ ®ŠŰ ®‚ſs<¡sŰůš¡‚ űŦŲŰŦŧšŽsg8Ŧ’k¡ƒĄƁ


ſŦ‚¡Ŧ

‘¹ƀsŸũsŝ ſ€ ۓ¢’ƀ€űűŦ

®kj¡ŦŽ“ààŦſق¥v¡sŰƁĄŰsœààŦlàà

®´üſss© ŰŮŦŰſseŦ‚¢Űs¹ſ€ Űs8‚¢ ’g©ŮƯư%ƯƳvs ’Ůs‘¡Ŧ#vàà ŦŮ®žŰŮ %ق¹†=_s® ۂƁŮŦŮŭŰ’7k ƁŮűƁŰ ’¹ٓŰs¹ŽsŰŮĄ‚8ĢƀsààŸŰŮ‚¢Űs¹‘¡Ŧ Ąső s Ɓƀ€àà ’Ŧ“ƀsŸŰŦƁšsààſsl¢s #€ ’8=¡ŰƀsŸ ŦŮ’ƀŰsƁŮƀsŸ‘¡ŦźŦ‚ Ŧ ‚¢Űs¹‘¡ŦƀsŸàà ŦŮ’ős vàà_¢‚‚Ŧ‚ ’ŰŮsƁٓƀŮs8Ŧ‚©¢ƀsààŸŰŮ‚àà ’©ss s¹Ąűsàà ‘j¡ŦsſŦ‚œsŝ’¹ٓ7v¹‚ ‘¡ŦƁƀق¹ĄŰŦقàà7¹s ’žŦ€Ŧ’Ůsààü ’8Ű…©žœ‚Ąsžs’¹ŦŰŶs©8Ŧ®‚àà¢Űs¹ Ŧ“’Ɓ€ààق¹ūŰs ƀsŸàà ŦŮűŦ»Ů“àà #€ŮŦُ¡“C„ŦVŰƁŦ

ſŦ‚¡Ŧźs78 Ůų‚®``Śő‚l ‘¡‚8¢Űƒv s

®``Śő‚l ‘¡‚8¢Űƒv s ũs©ij s’7kàà ’àà űƁ‚Ŧ~7ſŦ‚àà¡Ŧų‚ ®djƁſŦ‚¡Ŧų‚®iƒ¹‚„©¡Űۓa #€ žsŝŦ®s8 Ŧſ³Ɓ“>ƁſŦ‚¡€űŦ

źs78 Ůų‚’©ƁŦŮŦ“’©lĄsƀs¢Űs¹»Š‚‚8 ƁŰs7Ŧ»’ŸŰŦűs»Š‚‚8ưġƮƁŰŦƒƯƲĄsk‚¡űs ĢƱƮƁŰŦƒġĄsk‚¡űsŸ“j<ŰŮĄŰsDĄs€ŦƁ Ąsk‚¡űsĄŰŦŮŦƁ® ű“šſsj8 s ƒ©ƁŠ‚‚8 #ٓ ®ŪŦ€ŦŠ‚‚8ŰŦƒ ƀ€ksŰŦƒưƯŮƁ€‚™sŽsŰŮ’¥k¡Ŧſs©sààĄƁ Űsl Ŧ€kk¹®v©sd®sj ſs Ŧ‚ ŰŮźs78 Ůų‚ ®s®sƀ€ v7®ƁsdƯƮƳſs8 Ŧ‘¡ŦŰŮ%v ŦŮ ų‚Š‚‚8ŰŦƒġƮƮŮƁ€ƒ©’s©s Ɓ’8 ŦŮٓƁ ƴŮƁ€%ق¹’s™ŦĄ‚s#ٓàà ®€©“»źs78 Ů ſs Ŧ‚ ſŦ€k‚kˆ “ۓ_¹źs78 Ůų‚€ŰŮ #ٓ ®’8s®sj ‘¡´šžs%Š7k

v¹‚àà s‚¡€Ŭ‚ ‘¡Ŧ®ààű^ki¹àà Ŧ‚ŰŮ v s %vf¢®sj ſsàà Ŧ‚ ®8dkĄső‚l ’®k©űŰŮ»źs78àà Ůų‚®``Śő‚l ‘¡Ŧ Žs¡ŰŮŰs©i©Ʊ’©ƁŦŰs78ŦsƁŰs8¥ƯƲvsàà> ®k©…©ž’s‚Ąsk7‚vàà ŦŰŦ‚Ɓƀ€àà űsš ĄŰŦقƀ‚l’ƴưŽs ˆàà ŦƁŦsſšŽƁŦűsƀ€ #€ ‚ ő‚làà ‘¡ŦŰŮ%قàà¹~¡‚`Ą‚ààssàà™Ű€jü ĢƮƮƁŰŦƒààưĄsk‚¡űsààų‚ààƀű“Ąsàà€ŦƁ

ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

14


ſŦ‚¡Ŧ

ĄŦ‚>ŦƁŰs¹ 8® s7ƀs ٓ ® Ɓv‚űŦƀsàà_s‚¹ſŦŰŦ€i8’¡ŮsCŦ„©¡Ű ſ“8>©ŰŮ® s7ƀs ĄŦ‚>ŦƁŰs¹Ąűs űs €ŰŮƴƮűŦ…àà©ſ“k¹s3%vààf¢ƁŮŦŮ‚àà7 ®œk‚ŪŦ‚©ſsűs ˆ “sk‘¡ŦĄűs űs ƀ€ ©j¥ſšĄsŻsŦƁžsŝŦĄ‚œàà ق¢Ɓ s’¹ƀ€s®ààsſšƒ©lD…=ˆgþvàà Ŧ ĄŰŦقƀ‚l’Ɓ€ €Ŧ“ žsŝŦŽs>Ŧſs¡sž ƀŰs8 xkžs¡ŰslŸ®i8€s s€© Ű€Ŧ“ 2#© sſ“8>©ŽŮŰŮ «¡vàà Ŧ“ ŰŮűŦ‘©k¦j®“`kƁ‚àà> ŰŮƀŰs8 xkž8v sàà ĄŦ‚ŰŦ¢’¡s‚àà

#ŮŦŮ‚7 ſs8>Żs

Žseàà Ŧt¡‚™‚™sŽsŰŮ»ĄƁ’àà8f¢’àà Ɓvàà Ŧ€ŰŮĢƮŮƁ€ſs8àà Ŧ‘¡ŦĄs8 ũssü8Ŧſ€àà žsWsàà’¹ŮƁŰ®Žsààj8Ŧ t¡‚™®s8>sũ´©bdűsšƁsƀsœàà_ŦŮ #€s¡…¡ŦƒŦs8Žse Ŧ ‘¡´šžs%Š7k

13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746

€ †=_ۓ_¹®8‚8k¡Ŧ‚l ‘¡‚ƀٓš Ąsſs8 Ŧ‘¡‚ősžƁƀٓšv>©‚ĄŰƁ‚ sŰŦƒŦ€Ąsƀ€kk¹Žs ŰŦ‚ckűŦۓàà_¹ ‘¡‚ƀٓšààſs8àà Ŧ’¹€Ů®ſsàà_ ƁŽsààüŰslŸ»ſs8àà ق¹»ſs¢ƒàà‚Ɓ ‘¡‚ősžő‚8_ۓ ’©ŮŰŦƁĄŰs©8= #€k8>ۓ_¹®8‚8k¡ŦĄsſs8 Ŧ ſs8 ű“ ſs8 ŦslšűŦ„žƁ€Ŧƀ€ ’8 sk ۓ_¹ ’®fkűs©8Ŧxkžsƀs_s‚¹Ɓ®fkűs©8ŦŰslŸs ŧ“>ü®8‚8k¡Ŧősžſs8 Ŧ‘©“àà Ɓ‘©ƁŦſŦ“k ſs<¡sŰůš»ſŦ‚l’8 ¢Žs ƀsv_l7¡ŮŰŦ#€“ ® €ٓۓ_¹®8‚8k¡ŦĄs‚l ‘¡‚ƀٓšŲŰsƁ®‚ »ĄŰs©8=ƁŽsüŰslŸ»ſskŜ»‘àà¡Ɓƒ»ſŦۀűsƁ Ąsſs8 Ŧ‘¡‚ősžő‚8_ۓ ’ű‚7Ŧſs8 ŦƁž´¡Ŧ #€k8Ű®Űsj ’®8‚8k¡Ŧ ƀٓšſs8 ŦƁŮ’8 ¢Žsàà ’Ÿ‚¢Ŧ»’¥š‚œ¡Ů’8¥ tŦ‚’Ąűs©8Ŧ®‚àà ſs<¡sŰůšƁſŦ‚l®ààkd¡ ƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓàà ’ŦŰŽsàà>Ŧűs©8ŦűŦ…àà© Ąsſs8àà Ŧ‚9¹Ŧ®fkƀ‚M»Ÿ“j<ŰŮsŦ»€ààٓ Žs Űِۑ¡Ŧ’¹€© Ű®Műs©8ŦƯƮ’ۓàà_¹ #v Ŧ’8 ŦŮĄŮ“d‚© 7Žs ’v7>ĄŰs s©Ů%Š7k

ŰŮ»’8‚¢ũۓũsg©gC‚sk»skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ ‘¡‚ƀٓšſŦ“k’ſs8 ŦƴƯŽs ƀsv_l7¡ŮŰŦ ĄŰŦƒŦ€Ąsƀ€kk¹Žsàà ŰŦ‚cűŦۓàà_¹ſs8àà Ŧ ٓ ’®fkűs©8ŦĢģ’k©ű‘¡ŦŰŮƁ€ ’8 skàà űs©8ŦĢĢsààſŦ‚l»űŦ„ž#ŮŦŮ®ààŴs`8 Ŧ ſšűŦ„žƁv‚¢ŰŦ‚ŽƁ€‘¡ŦžƁŮ’7ŰŰŮ®ààfk ſs8 Ŧ‘©“ ſŦ“k®fkűs©8Ŧġģsž´¡Ŧſs8 Ŧ #ق¹ٓ ſšűŦŦŰۓ_¹ƀٓš ƁŮŦ€Ŧv¡‚¡€ƒ¹‚Ą“ űŦƀ€àà ‚_8kŰsš‚sk ®‚ ſs<¡sŰůš»ĄŦ’s¡ŦŰĄsŮŦ€ Űũs©ij®œksj ®8‚8k¡ŦĄsƀ ٓšžŰsààlŸƀŮŰŰŮűs©8ŦġƮtàà>¹s »ŲŰs»ſslfŦĄsſs8àà ŦſšűŦ„ààžƁŮŰŦŮŰŦ‚ ŽƁ€‘¡ŦĄ€ààdĄsƀŮŰŰŮ###ƁſŦۀààűs»ſ´àà©¢ »ſs8 ق¹»ſs¢ƒ‚Ąsſs8àà ŦsŦ#€‚©¢®ŰŦ‚ t>¹ső‚8_ۓ ’©ŮŰŦƁĄŰs©8=ƁŽsüŰslŸ ®8‚8k¡ŦĄsſs8 Ŧ‘¡‚ősžſŦ“k’®fkűs©8ŦƁŮ


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


ISSUE 746

/

www.ertebat.ae

/

10


9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 746


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;Â&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ ÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ÂŽĹŚÂ&#x201A; sĆ&#x20AC;ĹŚÂ&#x201A;jÂ&#x2019;8fĹ°ĹŽÂ&#x2019;=Ă Ă >Ć°ĆŽĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsĆ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;Ă Ă ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼àà Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťslĹŚĹ°Â&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťslÂĽsÂ&#x2019;ijŹŌ Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚjĆ ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A; ŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄsĂ Ă >Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´< #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.ae Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? Ć&#x20AC;Ć sšÂ&#x20AC;Šd %ÂŽÂĄĹŚÂ&#x201A;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽiÂťÂ&#x2019;iŠi ŞŌÂ&#x201A;Ă l %ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ÂťÂ&#x201A;Ă ckÂ&#x201C;¼ŠĹŚÂ&#x201A;ĹąŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Š_jskĹĄ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x;

ƲĥģĆ&#x20AC;Ĺ°sj "Â&#x201A;ŠĆŻĆŽ"Â?8_Ĺ˝s

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°

ƴ Ưư ưƯ ưƲ ƹƎ ƹƹ ƹĥ ƹƲ ĥƯ ĥư ĥƹ ĥƲ ĢƲ Ģƴ ģƎ


ƲġģƀŰsj "ƯƱƴƯ‚©ƯƮ»’àà7k Ɵ8_Žs

Saturday , 30 June 2012 , Issue 746 , 8th Year Tel: +971 4 367 04 16 - 17

ũ³s`ŦĄsũŰs¹© ſŦ‚Űs¹Űs7Ŧ Ưģ

ـ<v7ĄŦ‚

vf¢ŸŦŮƁŦŰ®sŰŦŮſŦ‚¡Ŧ’iƁŮۀž ġƮ

v ¢ŰŮ®¡sj>¹®i

Űsk¹’’s¡¡Ů“ŧ“ %’¥ “ŽŮ ٓ®sŸsŮ

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ġư

Ertebat Issue 746  

Ertebat Magazine 746

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you