Page 1

Hur jobbar vi med våra värdeord? Vi möter våra patienter och brukare med värdighet, engagemang och hög kompetens. Kärnan i vår värdegrund är alla människors lika värde. Detta är vår utgångspunkt samtidigt som vi möter varje människa som den unika person hon är. Vi ser människan och vi är måna om att hon/han ska känna välbefinnande. Som medarbetare är vi generösa, lyssnande och inspirerande mot varandra. Vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter. Allt vi gör syftar till patienternas och brukarnas bästa. Som medarbetare är du bärare av Ersta diakonis värderingar i dagens alla möten. Tillsammans gör vi skillnad när vi drivs av Professionalism, Tillit och Hopp. Som organisation vill vi på Ersta diakoni tjäna samhället i de, ofta mycket svåra, situationer vi ställs inför. Vi är med i utvecklingen inom våra områden. Vår ledstjärna är hög kvalitet.

Detta är ett komplement till Ersta diakonis broschyr ”Se människan” som beskriver Ersta diakonis värdegrund. Denna skrift handlar om våra tre värdeord Professionalism, Tillit och Hopp, som sammanfattar vår värdegrund. Ersta diakoni vilar på kristen grund. Ersta kyrka finns som resurs för människors andliga behov. Vi som arbetar på Ersta diakoni har olika livsåskådningar men delar värderingen om alla människors lika värde.

Se människan

professionalism

tillit En liten förklaring till vår logga: Vår symbol från 1876, uttrycker riktningen i allt vårt arbete. Ringen visar på att hela världen innesluts i en allomfattande kärlek från Gud. Korset betyder att allt vårt arbete vilar på kristen grund, där varje människa är unik och värd att mötas med respekt. Duvan med olivkvisten är budet som kommer med liv och hopp. Symbolen är hämtad från bibelberättelsen om hur hela jorden var på väg att utplånas. Duvan kom med en olivkvist till människan och visade på att det åter fanns liv.

hopp

Ersta sorgecentrum


Vad betyder våra värdeord?

Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De genomsyrar vårt bemötande av både patienter och brukare och hur vi är mot varandra som medarbetare.

Professionalism Vi ser våra medmänniskor och vi lyssnar, samtidigt som vi behåller vår integritet och vårt yrkeskunnande. Vi bygger vård och omsorg på vetenskap och beprövade erfarenheter.

Vår värdegrund är förankrad i vår historia. Den är en viktig del av vår identitet, den vägleder oss i hur vi agerar i samhället, gentemot våra beställare och i relation till övriga samhällsaktörer.

Tillit Vi skapar en trygg atmosfär genom en respektfull attityd. Detta är en ständigt pågående process.

Professionalism, tillit och hopp

är en del av Ersta diakonis värdegrund. Värdeorden vävs samman, men kan även ses var för sig och bär också sin egen kvalitet. Värdeorden sammanfattar vår gemensamma värdegrund.

Tillit

Hopp Brukare/patient Medarbetare Organisation

Professionalism

Hopp När vi skapar en tillitsfull atmosfär som präglas av en positiv grundsyn och öppenhet bidrar det till hopp. Vi är öppna för människors existentiella frågor och andliga behov.

Ersta diakonis värdeord  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you