Issuu on Google+

what’s new?


2


4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 18 22 23 24 26 27 28 29 30 32

Frame - Twins So Simple Office Haworth Comforto 99 Comforto 89 - Zody Comforto 62 - Very Comforto 59 Comforto 29 Meet You Wall Yo Geo Extrusion Hi Big Binder Corner Table Lectem Flower Pot Station Sustainability Approach

3


FRAME

4


ECE YALIM DESIGN STUDIO Having graduated from the Middle East Technical University Industrial design department in 1988, she has completed his masters degree in interior design at Pratt Institute of Technology of New York in 1992. She continued his endeavours in New York between 1990-1994. She was employed as an interior designer in Left and Associates Interior design company during his residence in New York. She worked on projects like; The Malibu and Hampton summer homes of Geoffrey Katzenberg and Steven Spielberg, the home of Tom Cruise in Colorado, Armani AIX stores of Santa Monica, Miami, Michigan, Los Angeles and New Jersey along with the Giorgio Armani boutique in Bloomingdale. She did product design in Pentagram Graphic Design company, actively involved in the design of leaflet stands of Citibank and Clarks of England. Ece Yalım, besides her professional career continues since 2004 to teach part time in the Middle East Technical University on the topic of “Colors in Industrial Design” and also acts as graduation project consultant. She also continues her position as ETMK vice president since 2008. M. Oğuz Yalım has graduated from the department of Fine Arts Interior design and Environmental design of Bilkent University in 1993. Between the years 1993-1995 he was employed as an interior design architect at Argeta Construction and Decoration company. He continues his endeavours in Artful Interior Architecture and design company which he established together with his wife Ece Yalım in 1996. He has implemented numerous projects like restaurants, galleries, office and home design projects. Since 1993. He produces special design furnitures suitable for person and the surrounding. Besides these, he continues his endeavours as consultant on company identity creation along with design management to companies. Feride Toprak was born in Ankara in 1983 has graduated from Department of Industrial Designof Middle East Technical University in 2005

1988’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü bitiren Ece Yalım, yüksek lisans derecesini 1992 yılında New York’ta Pratt Teknoloji Enstitüsü’nde iç tasarım konusunda aldı. 1990-1994 arasında bu çalışmalarına New York’ta devam etti. Bu sırada Left and Associates iç tasarım firmasının bünyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Çalıştığı projelerin bazıları; Geoffrey Katzenberg ve Steven Spielberg’in Malibu and Hampton yazlık evleri, Tom Cruise’un Colorado’daki evi, Santa Monika, Miami, Michigan, Los Angeles and New Jersey Armani AIX mağazalarıdır. Ayrıca Bloomingdale’deki Giorgio Armani butik. Citibank ve Clarks of England’ın broşür standları da dahil olmak üzere Pentagram Grafik Tasarım firmasında ürün tasarımı çalışmaları yaptı. 2004 yılından bu yana süren profesyonel kariyerinin yanı sıra Ece Yalım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Endüstriyel Tasarımda Renkler” konulu ders veriyor, eğitim proje danışmanlığı da yapmaktadır. 2008 yılından bu yana aynı zamanda ETMK’nın başkan yardımcılığı da yürütüyor. M. Oğuz Yalım, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar İç ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. 1993-1995 yılları arasında, iç tasarım mimarı olarak Argeta İnşaat ve Dekorasyon firmasında çalıştı. Çalışmalarına, 1996’da eşi Ece Yalım’la birlikte kurduğu Artful İç Mimari ve Tasarım firmasında devam ediyor. Restoranlar, galeriler, büro ve ev tasarımı projeleri gibi çok çeşitli proje uygulamaları yaptı. 1993 yılından bu yana, kişi ve çevresi için uygun özel tasarım mobilyalar üretiyor. Ayrıca, tasarım yönetimi ve kurum kimliği konusunda danışmanlık yapıyor. Feride Toprak 1983 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 2005’te mezun oldu.

5


So Simple Office

6


CLAUDIO BELLINI Claudio Bellini lives and works in Milan where he was born in 1963. In 1990, he graduated in Architecture and Industrial Design from Milan Polytechnic and embarked on a series of international experiences, taking part in research projects in the fields of industrial architecture and furniture design. In 1998, he designed the TW Collection for Frezza, a timeless products which marked his official arrival and specialization in office design, a sector in which he has received numereous awards. In the years that followed, he worked with a number of historic firms in the field of Italian and international design as well as working on interior design projects for major showrooms and articipating in numerous architecture competitions. 2006 saw the foundation of “Claudio Bellini Design + Design”, a design studio distinguished by formal and technological research with a decidedly experimental approach which is carried out in the prototype laboratory in the studio. He teaches the course in Design and Furnishings at Genoa Polytechnic. Since 2003, he has been art director for Barazzoni. At present, the Claudio Bellini studio is working on a number of major international architecture projects.

1963 doğumlu Claudio Bellini Milan’da yaşıyor. 1990 yılında, Milan Politeknik Mimari ve Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü bitirdi ve endüstriyel mimari ve mobilya tasarımı konusunda araştırma projelerinde yer alarak, bir dizi uluslararası çalışmaya başladı. 1998 yılında, ilk resmi onayını aldığı, ofis tasarımında uzmanlaştığı ve çok çeşitli ödüller aldığı sektörde belirli bir zamana ait olmayan ürünlerden TW Collection’ı Frezza için tasarladı. İzleyen yıllarda, çeşitli mimari yarışmalara katılarak büyük showroom’ların iç tasarım çalışmalarının yanı sıra İtalyan ve uluslararası tasarım alanında birçok tarihe geçmiş firmayla çalıştı. 2006 yılında, stüdyodaki prototip laboratuvarında yürütülen kesinlikle deneysel yaklaşımla şekilsel ve teknolojik araştırmalarla dikkat çeker. “Claudio Bellini Design+Design” firmasını kurdu. Genova Politeknik’te tasarım ve donanım dersleri verdi. 2003 yılından bu yana, Barazzonni’nin sanat yönetmenliğini yapan Claudio Bellini ve ekibi, birçok uluslararası büyük projede çalışıyor.

Bellini’nin işbirliği yaptığı kurumların arasında Agape, Artemide, Brazzoni, Caimi Brevetti, Casamania, De Sede, Driade, Fiat, His main current collaborations are; Frezza, Haworth, Plank, Poltrona Frau, Agape, Artemide, Brazzoni, Caimi Brevetti, J.p Decaux, Mascagni, Natuzzi, Riva 1920, Casamania, De Sede, Driade, Fiat, Frezza, Samsung, Saturn, Schiavello, Serralunga, Haworth, Plank, Poltrona Frau, J.p Decaux, Sidiz, Steelcase, Thonet, Walter Knoll, Mascagni, Natuzzi, Riva 1920, Samsung, Ycami yeralıyor. Saturn, Schiavello, Serralunga, Sidiz, Steelcase, Thonet, Walter Knoll, Ycami

7


Haworth, ofis mobilyaları ve organik çalışma alanlarının tasarım ve üretiminde global liderlerden biridir. Ofis çözümleri kolayca farklı çalışma ortamlarına entegre edilebilir, değişikliklere adapte edilebilir ve aynı zamanda sürdürülebilirdir. Ofis çözümleri, Haworth’un global perspektifleri, çalışma alanı bilgisi ve eşsiz dizayn bakış açısının bir sonucudur. Haworth’un Organik Çalışma Alanı stratejisi, müşterilerin çalışanları bireysel çalışma şekillerine uygun olarak destekleyecek iç mekanlara yatırım yollarını anlamalarını sağlayarak şirketin iş performansını pozitif yönde etkileyeceklerdir. Bu özel şirket, şu anda üçüncü jenerasyonda bulunan bir aile kuruluşudur. Merkezi Holland, Michigan – ABD’de

8

bulunmaktadır ve Haworth işte bu tabandan yola çıkarak son 60 yıldır global düzeyde bir oyuncu olarak gelişmiştir. Şubeleri ve partnerleri ile birlikte Haworth, 120’den fazla ülkede temsil edilmektedir ve Fransa, Almanya, Portekiz, İsviçre, Çin, Hindistan ve ABD’de geliştirme ve üretim tesislerini sürdürmektedir. Müşteriler, Haworth ürün deneyimini Asya, Amerika ve Avrupa’daki showroom’larda yaşayabilirler. Portföyün tamamı: Üst yönetim mobilyaları, bölmelere ayırma, konferans ve masa sistemleri, koltuk ve salon mobilyası ile kurumsal koltukları bir araya getirmektedir. Avrupa’da şirketin kendine ait on şubesi ve altı üretim tesisi bulunmaktadır. Haworth dünya çapında 6,000 personele sahiptir.


Haworth is one of the global leaders in the design and manufacture of office furniture and organic workspaces. Its office solutions can be easily integrated into different working environments, adapt to changes and are at the same time sustainable. The office solutions result from Haworth’s global perspectives, workspace knowledge and a unique design point of view. Haworth’s Organic Workspace strategy is a powerful tool that helps customers understand a path toward investing in interiors that support employees in their individual way of working and that can hence positively affect their company’s business performance. The privately held company is family-owned, now in the third generation. The headquarters are in Holland,

Michigan in the USA and it is from this base that Haworth has developed into a global player over the last 60 years. Through subsidiaries and partners Haworth is represented in more than 120 countries and maintains development and production facilities in France, Germany, Portugal, Switzerland, China, India and the US. Customers can experience Haworth products in showrooms in Asia, America and Europe. The holistic portfolio incorporates: Executive management furniture, partitioning, conferencing and desk systems, seating and lounge furniture as well as institutional seating. In Europe, the company has ten proprietary subsidiaries and six production sites. Haworth has over 6,000 employees world-wide.

9


Comforto 99 IDEA FİKİR

10

Comforto 99 was developed by ITO-Design and the comforto team and has been considered to be a trend-setter since its inception. Comforto 99 ITO-Design ve Comforto ekibi tarafından geliştirilmiş ve başlangıcından itibaren bir ikon kabul edilmiştir.


Comforto 89 - Zody IDEA FİKİR

It was the vision to develop a task chair which exceeds everything that has been designed so far in respect of ergonomics, technology and creativity; which is positioned at the top and which is, at the same time, attractive in price. Şimdiye kadar tasarlanmış olan ergonomiye saygılı, teknolojik ve yaratıcı, en yükseğe yerleşmiş ve aynı zamanda da fiyatı cazip çalışma koltuklarını aşmayı ve geliştirmeyi vizyon edinmiştir.

11


Comforto 62 - Very IDEA FİKİR

12

Its straight, clean design makes it a chair for all work settings and it integrates easily into any office environment. Onun net, temiz tasarımı onu bütün çalışma ortamlarına ve ofislere kolayca entegre olmasını sağlar.


Comforto 59 IDEA FİKİR

Can the deskchair be reinvented? Is there really one single optimum solution for everyone? The answer: Comforto 59. Ofis sandalyesi yeniden icat edilebilir mi? Herkes için tek bir optimum çözümü gerçekten var mı? Cevap: Comforto 59.

13


Comforto 29 IDEA FİKİR

Employees often experience pressure to achieve a lot within tight time constraints. This is true at large enterprises, small companies as well as for freelancers, students, craftsmen, artists, doctors, lawyers. Comforto 29 developed for everybody. Çalışanlar sıklıkla kısıtlı zaman dilimleri içinde bir sürü baskı deneyimi ederler. Bu durum, büyük işletmeler, küçük şirketlerin yanı sıra, serbest çalışanlar, öğrenci, esnaf, sanatçılar, doktorlar için de geçerlidir. Comforto 29 herkes için geliştirildi.

14


Meet You IDEA FİKİR

New working environments call for new architectural solutions. New architectural solutions allow new working environments to develop. Yeni çalışma ortamları, yeni mimari çözümler arayın. Yeni mimari çözümler yeni çalışma ortamları geliştirmeye olanak sağlar.

15


WALL

Locker / Seperation Soyunma Dolabı / Bölücü

IDEA FİKİR

16

Definition of locker has changed, with units side by side it provides both continuity and seperation. Dolabın tanımı değiştirildi, yan yana gelebilen ünitelerle devamlılık sağlanarak hem soyunma dolabı hem bölücü özellik sağlandı.


Aykut Erol Born in 1972, Aykut Erol graduated from the Industrial Design Department of Mimar Sinan University. Continued his education at Domus Academy and NABA. Received the “most Challenging Design” award for his design collection “Line” in İstanbul Design Week 2006. Aykut Erol continues his work at his studio carrying his name. 1972 yılında doğan Aykut Erol, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine Domus Academy’de ve NABA’da devam etti. Tasarım koleksiyonu “Line” İstanbul Design Week 2006’da “Yılın En İddialı Tasarımı” ödülünü kazandı. Aykut Erol çalışmalarına kendi adını taşıyan stüdyosunda devam ediyor.

17


Ergonominin estetigini, borunun basitliligiyle isleyen YO, modern algisini doganin dinamigiyle sunar. Ergonominin estetigini, borunun basitliligiyle isleyen YO, modern algisini doganin dinamigiyle sunar.

18


19


designed and engineered by Integral Design

YO

Executive Chair Yönetici Koltuğu

IDEA FİKİR

20

Modern mimarinin strüktür ve kaplamayla yakladigi hafif ve seffaf dili, optimist ofis mekanlarina tasimayi hedefler. Modern mimarinin strüktür ve kaplamayla yakladigi hafif ve seffaf dili, optimist ofis mekanlarina tasimayi hedefler.


INTEGRAL DESIGN Okan Yapıcı Integraldesign founded in 2008, is an innovation and design company creating stable solutions based on emotional, mental and material values. The interdisciplinary team|network oriented to “design in need design indeed” philosophy - takes the challenge of addressing the real rock bottom reasons of any expressed or felt need, diagnosing it according to the life quality spectrum. By this means, Integraldesign, basing itself on the theory of Prof. George Teodorescu, is the only design firm between the design firms|studios in Turkey, which represents the state of art approach. Integraldesign, where emotional, spiritual and pragmatic visions meet the feedback from solid scientific and technologic background in a synergetic process , conceptualizes paradigms, the substance for original business, economic leadership and for a competitive market. 2008 yılında kurulan tümleşik tasarım, akli, maddi ve duygusal değerler üzerinde dengeli çözümler üreten bir yenilik ve tasarım firmasıdır. İyi tasarımın ihtiyaçtan kaynaklandığına inanan disiplinler arası tümleşik tasarım takımları, tanımlanan ya da sezilen herhangi bir ihtiyacın temel sebeplerini “hayat kalitesi tayfında” çözümleyerek belirler. Temellerini Prof. George Teodorescu’nun “integraldesign” kuramı üzerine atan Tümleşiktasarım, Türkiye’deki tasarım firmaları arasında, tümleşik tasarım kuramını temsil eden tek tasarım firmasıdır. Duygusal, ruhsal ve pragmatik vizyonun bilimsel ve teknolojik altyapıyla sinerjik proseslerde buluştuğu Tümleşik tasarım, orjinal işin ve rekabete dayalı pazarlarda liderliğin özü, kaynağı olan modeller kurgular.

21


Geo

IDEA FİKİR

22

Geo built as a harp provide an aesthetic solution as a divider in an office solution. Bir arp gibi örülü Geo ofislerde estetik bir bölücü çözüm sunar.


Extrusion

IDEA FİKİR

With stiches growing side by side ensures an asymmetrical continuity feeling. Yanyana büyüyen dikişleri ile asimetrik bir devamlılık hissi yaratmasını sağlar.

23


Hi IDEA FİKİR

24

Inspired by clotheshorse Hi provides exhibit magazines. Çamaşır askısından esinlenerek tasarlanan Hi magazinleri sergilemeyi sağlar.


Şule Koç Sule Koc is an Istanbul based industrial designer focusing on product and spatial design. Born in 1982, she has graduated from Middle East Technical University (ODTU) with honors in Industrial Design in 2004. Stepped on profession with furniture, she has designed for a variety of sectors including lighting, natural stones, construction elements industry. After seven years of experience as a design director in different design offices, she opened her own studio in 2010. She has received prizes including Red Dot Design Awards, Design Turkey Superior Design Awards, Elle Decoration International Design Awards and A’Golden Design Awards. Participated in several international design and art exhibitions, Şule Koç likes also creating artworks on video and installation . By means of design, she is in search for innovation, interactivity and timeless products. Her works are simple, emotional, and thought provoking. Her motivation is to lead people through experiences and inspire them. İstanbul Merkezi ürün ve uzaysal tasarıma odaklanmış Endüstriyel tasarımcı. 1982 yılında doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 2004 yılında derece ile mezun oldu. Profesyonelliğe mobilya ile adım attıktan sonra içinde aydınlatma, doğal taş, inşaat malzemeleri sektörlerinin de bulunduğu farklı sektörlere tasarım yaptı. Çeşitli ofislerde 7 sene tecrübe edindikten sonra 2010 yılında kendi stüdyosunu açtı. Aralarında Red Dot Design Awards, Design Turkey Superior Design Awards, Elle Decoration International Design Awards and A’Golden Design Awards’ında bulunduğu birçok ödül aldı. Birkaç uluslar arası tasarım ve sanat etkinliğine katılan Şule Koç sanatsal videolar ve enstalasyonlar yaratmayı seviyor. Tasarımın tanımı olarak inovasyon, interaktiflik ve zamansız ürün arayışı içinde. Çalışmaları basit, duygusal ve provoke düşünülüyor. Motivasyonu insanlara tecrübe ile liderlik edip onlara ilham vermek.

25


Big Binder Büyük Klasör

IDEA FİKİR

26

Big Binder for bags and other accessories in working environments. Çalışma ortamlarında kullanılan çanta ve diğer aksesuarlar için büyük kalsör


Corner Table Köşe Sehpa

IDEA FİKİR

The Coffee Table which is height adjustable. It can be combined with edges of seats and tables allows the cable easily. Yüksekliği ayarlanabilir koltuk ve masaların köşelerine birleştirilebilen bu sehpa kablolarınızı kolayca prizlerine ulaşmasını sağlar.

27


Lectern Paravan Masa

IDEA FİKİR

28

With height adjustabilitiy it is both a table and a lectern. Yükseklik ayarı ile hem bir çalışma masası hem de bir kürsü.


Flower Pot Saksı IDEA FİKİR

By coming side by side this pots makes a natural wall seperation. Yanyana gelerek duvar oluşturan bu saksılar doğal bir seperasyon sağlar.

29


Station İstasyon

IDEA FİKİR

30

Combining lockers with file cabinets, full metal body with simple lines also can be used as service station. Portmanto ile dosya dolabını birleştiren tamamen metal gövdesi ile sade çizgiler taşıyan aynı zamanda servis için de kullanılabilen istasyondur.


What is the BOXER ? Our co-founders, originating from diverse academic backgrounds -industrial design, engineering, design management, economics- and multinational industrial experiences -automotive, appliance, tableware, furniture, machinery- form a collective of skills, which allows BOxER to undertake even the most challenging of projects.For us, design should not be reduced to style templates. As each project is unique in its nature, it requires creative unique ideas. This makes hard to define “how we work”. However, common approaches to all our projects are interdisciplinary design thinking - a creative process, relating multidisciplinary knowledge and extra-science practices for problem solving, zoom-in zoom-out analysis™ - our unique analytical process, examining the system and its parts, both with convergence and divergence, till details and the holistic perspective align.

BOXER Nedir? Endüstriyel tasarım, mühendislik, tasarım yönetimi, ekonomi gibi çeşitli akademik geçmişe sahip ve otomotiv, ev eşyaları, sofra takımları, mobilya, makine gibi çeşitli sektörlerden gelen BOxER’ın en zorlayıcı projelerin üstesinden gelmesini sağlayan kolektif çalışma yetenekleridir. Bizce, tasarımın kalıplaşmış stillere düşmemesi gerekir. Her proje kendi doğasında, kendine hastır, yaratıcı ve kendine özgü fikirlere ihtiyaç duyar. Bu “ nasıl çalışırız?” sorusunu tanımlamayı zorlaştırır. Genel yaklaşımda tüm projelerimizde disiplinler arası tasarım düşüncesi detayları ve perspektif holistik hizalarına kadar yaratıcı işlemler, sorunları çözmek için disiplinler arası bilgi birikimi ve ekstra bilim pratikleri, yakınlaştırma ve uzaklaştırma analizleri, analitik kendine has işlemler, sistemin ve parçalarının test edilmesi, yakınsama ve uzaksamadır.

Erdem Akan

CHIEF DESIGNER / BAŞ TASARIMCI Born in 1973. Studied mechanical engineering at Bosphorus University, Istanbul; Industrial Design at University of Salford, Manchester; design managemet at Bilgi University, Istanbul. 1996-2001 Undertook various design and coordination activites for commercial vehicles at Ford Motor Company, Istanbul, Dunton and Dearborn studios. 2001-20014 worked as creative director for several universities.

1973’de doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği; Manchester Salford Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Yönetimi eğitimi aldı. 1996-2001 İstanbul Dunton ve Dearbor stüdyolarında Ford Motor Company ticari araçları için çeşitli tasarım ve koordinasyon aktivitelerinde yer aldı . 2001-2004 yıllarında çeşitli üniversitelerde yaratıcı yönetmen olarak çalıştı.

Boğaç Şimşir

CHIEF ENGINEER / BAŞ MÜHENDİS Born in 1970. Studied mechanical engineering at Istanbul Technical University. B. A. at University of South Florida. 19942002. Started his career at autmotive in Delphi GM Istanbul as project engineer, following Hyundai Motor Company, Turkey, Korea. Indonesian the field of production & manufacturing, Ford Motor Company as chief design engineer Istanbul, Detroit. 2002 - 2005 worked as R&D expert at Arçelik.

1970’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği; Güney Florida Üniversitesinde B.A eğitimi aldı. 1994-2002 kariyerine İstanbul Delphi GM proje mühendisi olarak başladı, devamında Endonezya, Türkiye, Kore Hyundai üretim tesislerinde bulundu. İstanbul ve Detroit Ford Motor Company baş tasarım mühendisi olarak çalıştı. 2002-2005 yıllarında Arçelik’te A&G uzmanı olarak çalıştı.

31


SUSTAINABILITY APPROACH SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI Ersa uses environment & human friendly raw materials and accessories, and designs ergonomic, healthy, comfortable and recyclable furniture. Ersa, çevre ve insan sağlığıyla dost hammadde ve aksesuarlar kullanarak; ergonomik, sıhhi, kullanıcıyı daha az yoran ve geri dönüşümü mümkün mobilyalar tasarlıyor.

32


BoXer, Turkey’s cutting-edge design company focusing on innovation and strategy joined its forces with PE International, the global leader in product sustainability services and solutions. The Eco Design Project for Ersa” is one the first implementations of this fruitful collaboration. The project focuses on green

product design as well as green business model design. Taking into consideration the fact that 80% of environmental impacts can be influenced during the product design stage, the benefits of eco design are significant in terms of environmental sustainability. In addition to that, it provides companies with measurable

BoXer, Türkiye'nin ileri gelen ve yenilik ile stratejiye odaklı tasarım firması, ürün sürdürebilirlik hizmetleri ve çözümlerinde dünya öncüsü PE International ile güç birliği yaptı.

odaklanmaktadır. Çevresel etkilerin %80'ine ürün tasarım aşamasında tesir edilebileceği gerçeği dikkate alındığında eko-tasarımın yararları çevresel sürdürebilirlik açısından önemlidir.

Ersa Eko-Tasarım Projesi” bu kazançlı işbirliği uygulamasının ilk ürünlerinden birisidir. Proje yeşilürün ve yeşil-iş modeli tasarımına

Bu ek olarak firmalara aynı sektördeki diğerlerine kıyasla marka iyileştirimi, ürün yenileme, uyumluluk, risk yönetimi, ürün

advantages compared to other actors in the same sector; such as brand enhacement, product innovation, compliance, risk management, product differention and cost reductions. In compliance with the above cited criteria and in full cooperation with Ersa’s design and production teams, BoXer and PE International

farklılaştırma ve maliyet azaltımı gibi ölçülebilir üstünlükler sağlamaktadır. Yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak, Ersa'nın tasarım ve üretim takımlarıyla tam işbirliği içinde BoXer ve PE International halen proje üzerinde çalışmaktadırlar.

are currently working on the project. The future outcome of the latter; “Ersa’s Green Line” could consist of some the “greenest” furnitures ever produced and marketed in Turkey.

Bunun gelecekteki bir sonucu olarak ''Ersa Greenline'' Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş ve pazarlanan en ''yeşil'' mobilyaların bazılarını barındırabilir.

33


34


35


SHOWROOM / INTERNATIONAL SALES Terrace Fulya Hakkı Yeten Cad. No:13 C:2 M:2 Fulya, Şişli 34349 Istanbul / Türkiye T: +90 212 215 59 11 F: +90 212 215 59 10 FACTORY Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:17 Sincan 06935 Ankara / Türkiye T: +90 312 267 00 11 F: +90 312 267 00 13

ersamobilya.com


What's new?