__MAIN_TEXT__

Page 1

TEATMIK 2013


2

TEGUDEROHKE AASTA - 2013

Pärnu haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on teenindada Pärnumaa ja naabermaakondade lähivaldade elanikke piirkondlikult vastutava keskhaiglana. Selle rolli täitmisega kaasneb vääramatult ka vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Teisisõnu – Pärnu haigla on Edela- ja Lääne-Eesti sotsiaalse turvalisuse nurgakivi ning oluline kompetentsikeskus Eesti tervisevõrgustikus. Kaasaegne haigla peab suutma kaasas käia üha uute arengutega mitte ainult meditsiinis vaid ka tervishoius ja ühiskonnas tervikuna. See omakorda tähendab aga vastutust nende arengute patsiendisõbralikuks realiseerimisel. Parim võimalus selleks on komplekssete teenuste arendamine ja nende koordineeritud juhtimine. Nii tagame inimeste jaoks selguse, kuhu vajadusel pöörduda ja väldime piiratud ressursside ebaefektiivset kasutust. Tugev haigla on ka väga oluline regionaalse arengu katalüsaator, majanduselu promootor ja piirkondliku konkurentsivõime tugitala. Pärnu haigla jaoks on käesolev aasta seotud suurte muutustega, mille realiseerimine on väga oluline nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate jaoks. 2013. aastal valmivad lõplikult Ristiku ja Ravi tänava kinnistutel haigla pikaaegses arengukavas planeeritud ning pikema aja jooksul järk-järgult välja arendatud kaks terviselinnakut. Kasutusse võetakse Ristiku tänava psühhiaatria, dermatoveneroloogia ja ambulatoorse taastusravi kompleks, luuakse perekool ning juba töötav Ravi tänava õendus-hoolduskeskus saab hakata tegutsema täie võimsusega. Iseenesest mõistetavalt kaasneb sellega suures mahus ümberkorraldusi ja kolimist nii patsientide kui ka töötajate jaoks. Psühhiaatria, dermatoveneroloogia ja ambulatoorse taastusravi üksused kolitakse praegustest asukohtadest Ristiku tänava uusehitusele ning alustavad tööd juuli algusest koos loodava perekooliga. Samal ajal vabanevad Ravi tänaval ruumid õendus-hoolduskeskuse laiendamiseks. Vaba-


3

PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

nevad ruumid Sääse ja Roosi tänaval realiseeritakse arenduskulude katteks. Psühhiaatria päevakeskuse ümberkolimine ja haigla pansionaadi käivitamine toimuvad novembris. Alates juuni lõpust paranevad eelkõige liiges- ja närvihaigete raviks oluliselt diagnostikavõimalused - tööd alustab meie enda moodne magnet-resonants-tomograaf (MRT) seade. Juba eelmise aasta septembrist saavad südamehaiged kaasaegsel tasemel abi angiograafiakabinetis koostöös SA TÜK ja SA PERH spetsialistidega ja aasta algusest on käivitunud vaskulaarkirurgia projekt veresoontehaiguste raviks koostöös SA TÜK kolleegidega. Aasta teisest poolest on plaanis alustada haigla jaoks uuel tasemel onkoloogiliste ja hematoloogiliste haigete päevaravi arendusprojektiga koostöös SA PERH kolleegidega. Kõik arendustegevused on kantud eesmärgist tagada meie patsientidele parima kvaliteediga ja optimaalselt kättesaadav terviseabi ja pakkuda huvitavat ning isiklikku arengut võimaldavat tööd meie haigla töötajatele. See eesmärk eeldab vältimatult koostööd ja omapoolset panust kõigil tasemel nii haigla sees kui ka raviasutuste vahel. Need sammud on objektiivselt trendidena jälgitavad käesolevas teatmikus. Pärnu, kui rahvusvaheline kuurort, vajab ja väärib head haiglat! URMAS SULE Juhatuse esimees

MISSIOON Meie missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti

VISIOON Pärnu haigla visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti– ja õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus

PÕHIVÄÄRTUSED ENESEARENG JA ENESETEOSTAMINE Hindame professionaalset- ja isikuarengut TUNNUSTATUS Meie tehtav töö on inimestele ja ühiskonnale vajalik PARTNERLUS Teeme kollegiaalselt tööd inimestega ja inimeste jaoks VASTUTUSTUNNE JA EETILISUS Oleme sotsiaalselt vastutavad


4

PÄRNU HAIGLA LOGO

Pärnu haigla logoks on sinine lendu tõusev liblikas. Pärnu linna lipumotiivi kasutav liblikas sümboliseerib tervenevat, peale hingetõmbe hetke tavaellu naasvat patsienti. Mis võiks haiglat paremini tunnustada kui heatujulisena lahkuv hoolealune. Pärnu haigla tunnuslauseks on “Tervist!”.

PÄRNU HAIGLA STRUKTUUR HAIGLA NÕUKOGU

HAIGLA JUHATUS

MEDITSIINILISED TEENISTUSED

KLIINIKUD

TUGITEENISTUSED


5

PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

PÄRNU HAIGLA TEENINDUSPIIRKOND

• PIIRKONDLIK HAIGLA • KESKHAIGLA • ÜLDHAIGLA

MEIE PATSIENDID TULEVAD

LÄÄNEMAA

3108 3665

RAPLAMAA

2327 3031

PÄRNUMAA

88258 90191

PÄRNU LINN

119366 119113

VÄLISMAA MUU HARJUMAA

1088 1464 1893 2225 2206 2082


6

11000 16318

15815 17500

2009

2010

2011

10 000 5000

9000 15114

15 000

14322 14000

14451 13000

STATSIONAARIS RAVITUD HAIGED

0 2008

2012

2010

213984

2009

203388

100 000

197320

201341

200 000

197440

AMBULATOORNE ABI

0 2008

2011

2012

PÄEVARAVIS RAVITUD HAIGED

3280

3590

3791

2 000

2960

4 000

2008

2009

2010

2011

4285

6 000

0 2012

KIIRABI VÄLJAKUTSED

2960

2960

2960

2960

10 000

2960

20 000

2008

2009

2010

2011

2012

0


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

7

VÄLTIMATU ARSTIABI EMO-S

28935

2010

2011

29041

28096

28954

20 000

29468

30 000

10 000 0 2008

2009

2012

VOODIHÕIVE (%)

76,7

76,4

75,3

71,1

70

75,2

80

2010

2011

2012

60 50 2008

2009

ENNETUSTEGEVUS (2012. AASTA RAVIJUHUD)

414

152

535

1844

51 853 38 Rinnavähi varajane avastamine Südamehaiguste ennetamine Osteporoosi varajane avastamine Suitsetamisest loobumise nõustamine

948 Emakakaelavähi varajane avastamine Vastsündinute kuulmisskriining Noorsportlaste tervisekontroll HIV testimine ja nõustamine


8

2009

7 158

2008

7 749

7 796

4000

8 005

8 000

8 050

OPERATSIOONID

0 2010

2011

2012

2010

32 431

2009

32 149

31 949

20 000

29 929

30 000

32 067

KIRURGILINE TÖÖ (OPERATSIOONID JA KIRURGILISED PROTSEDUURID)

2011

2012

10 000 0 2008

RADIOLOOGILISED UURINGUD

139 724

2009

143 132

2008

122 263

50 000

112 986

100 000

110 323

150 000

2011

2012

0 2010

LABORATOORSED UURINGUD

724 812

2009

723 658

2008

679 993

300 000

642 932

600 000

617 627

900 000

2011

2012

0 2010


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

9

9 313

9 041

0

8 852

5000

7 830

10 000

2008

2009

2010

2011

9 325

ÄMMAEMANDATE AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

2012

1 028

956

869

831

1 000

1 043

VASTSÜNDINUD

2008

2009

2010

2011

2012

500 0

444

523

509

300

438

600

2008

2009

2010

2011

604

HOOLDUSRAVIL VIIBIVAD PATSIENDID

0 2012

2009

2010

3 303

2 815

1 000

2 016

2 000

2 753

3 000

3 315

KODUÕDEDE KÜLASTUSED

2011

2012

0 2008


10

ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

11 954

6 398

5000

18 794

14 409

15 000 10 000

19 834

20 000

0 2008

2009

2010

2010 2011

2011 2012

KESKMINE RAVIKESTVUS 10 8 6 4

7,1

7,2

5,4

5,5

7,4

7,5

7,8

5,4

5,5

5,8

2 0 2008

2009

2010

2011

keskmine ravikestus

2012

sh aktiivravi

TÖÖTAJATE ARV (2008 - 2012)

2009

2010

1111

2008

1078

1 079

500

1 065

1 000

1 065

1 500

0 2011

2012


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

11

RAVIJÄRJEKORRAD Pärnu haigla jälgib ravi kättesaadavust eesmärgiga võimaldada kõikidele abivajajatele õigeaegne arstiabi. Kujundame pidevalt ümber ambulatoorsete vastuvõttude korraldust, nii oleme ravijärjekorra pikkuse viinud ligilähedale seatud standardiga. Perearstidele on avatud perearstiliin tel 447 3303 LUBATUD RAVIJÄRJEKORRA PIKKUSE ÜLETAMINE 2012 ERIALA

2012 ÜLETATUD KUUDE ARV

KESKMINE OOTEAJA ÜLETAMINE PÄEVADES

SILMAHAIGUSED

12

17

KARDIOLOOGIA

12

14

NAHA-JA SUGUHAIGUSED

8

16

Pärnu haigla jälgib ambulatoorse töö tõhusust. Haigla ressursside paremaks kasutamiseks oleme rakendanud meetmeid vastuvõttude täitmiseks. AMBULATOORSETELE VASTUVÕTTUDELE MITTEILMUMISTE KESKMINE %

0,00% 2009

2010

2011

3,97%

3,89%

3,00%

3,36%

5,11%

6,00 %

2012

PATSIENTIDE TAGASISIDE Patsientide arvamused ja tagasiside on Pärnu haigla jaoks väga olulised. Seetõttu käsitleme süsteemselt patsientide ja nende omaste kaebusi, kiituseid ja ettepanekuid. 800

695

600

5,11%

5,11%

700

500 400

442 356

336

kiitused

340

kaebused

300 200 100

ettepanekud 131

100 26

100 12

123

89 17

17

12

0 2008

2009

2010

2011

2012


12

ERIARSTID PÄRNU HAIGLAS Pärnu haigla on arstlike erialasid üle 20 - anestesioloog; endokrinoloog; füsiaatria ja taastusravi arst; hematoloog; kardioloog; lastearst; lastekirurg; naha- ja suguhaiguste arst; naistearst; nakkushaiguste arst; nefroloog; neuroloog; nina-, kõrva- ja kurguarst; patoloog; psühhiaater; pulmonoloog; radioloog; reumatoloog; silmaarst; sisearst; traumatoloog – ortopeed; töötervishoiuarst; uroloog; üldkirurg. SISEHAIGUSTE KLIINIK SISEHAIGUSTE KLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

I SISEHAIGUSTE OSAKOND ( nakkushaigused, sisehaigused )

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

endokrinoloog; füsiaatria ja

taastusravi arst; hematoloog;

kardioloog; naha- ja suguhaiguste

arst; nakkushaiguste arst; nefroloog; neuroloog; pulmonoloog; reumato-

II SISEHAIGUSTE OSAKOND ( kardioloogia, neuroloogia, sisehaigused )

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD TÖÖTERVISHOIUKESKUS

loog; töötervishoiuarst

ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD FÜSIOTERAPEUDID

TAASTUS- JA JÄRELRAVIOSAKOND ( taastusravi, geriaatria, dermatoveneroloogia, rehabilitatsioon )

LOGOPEEDID TEGEVUSTERAPEUDID

REHABILITATSIOONITEENUSED ANONÜÜMNE AIDSI NÕUSTAMISKABINET

SOTSIAALTÖÖTAJAD GERIAATRILINE HINDAMINE

FUNKSIONAALDIAGNOSTIKA (EKG, KEKG, Holteri monitooring, vererõhu monitooring, spirograafia, EHHO, ENMG,EEG) TUBERKOLOOSI KABINET ( otseselt kontrollitav ravi )

ÕENDUS- JA HOOLDUSKESKUS ( iseseisev õendusabi )

REISIMEDITSIINI KABINET

PÄEVARAVI


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

13

PSÜHHIAATRIAKLIINIK * (al. 15.06.2013 asub ristiku 1 aadressil) psühhiaater; lastepsühhiaater

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD ÜLDOSAKOND VAIMSE TERVISE ÕE ISESEISVAD VASTUVÕTUD DEPRESSIOONIOSAKOND

AKUUTPSÜHHIAATRIA

NARKOLOOGIA JA SÕLTUVUSRAVI KABINET

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

PSÜHHIAATRIAKLIINIK

TEISED SPETSIALISTID

REHABILITATSIOON

PÄEVAKESKUS, PÄEVASTATSIONAAR * (al.15.11.2013 asub ristiku 1)

PSÜHHOLOOGID

TUGIISIKU TEENUS

SOTSIAALTÖÖTAJAD

PSÜHHIAATRILINE PÄEVARAVI

TEGEVUSJUHENDAJAD ERIHOOLEKANDE TEENUSED ERIPEDAGOOGID

PSÜHHOTERAPEUDID

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

TOETATUD TÖÖTAMISE TEENUS


14

KIRURGIAKLIINIK KIRURGIAKLIINIK

STATSIONAARNE OSAKOND

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

ORTOPEEDIAÜKSUS

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

ÜLD- JA LASTEKIRURGIAÜKSUS

lastekirurg; nina-, kõrva- ja kurguarst; silmaarst; ; traumatoloog

– ortopeed;

üldkirurg

KÕRVA- NINA- KURGUHAIGUSTE ÜKSUS PÄEVAKIRURGIAÜKSUS

UROLOOGIAÜKSUS

ENDOSKOOPIAÜKSUS

NAISTE- JA LASTEKLIINIK NAISTE- JA LASTEKLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

NAISTEHAIGUSTE JA SÜNNITUSOSAKOND

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

SÜNNITUSEELNE- JA SÜNNITUSÜKSUS NAISTEHAIGUSTE ÜKSUS

naistearst; lastearst

ÄMMAEMANDATE JA ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD DENSITOMEETRIA

LASTEHAIGUSTE OSAKOND PEREKOOL PÄEVARAVI


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

15

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVI TEENISTUS INTENSIIVRAVIOSAKOND

OPERATSIOONIPLOKK

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVI TEENISTUS

KESKSTERILISATSIOON

ERIARSTI VASTUVÕTUD

ANESTESIOLOOG

VALURAVI KABINET

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS ERAKORRALISE MEDITSIINIABI OSAKOND

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS

KIIRABIOSAKOND

PÄRNU KIIRABI

VÄNDRA KIIRABI

KILINGI-NÕMME KIIRABI

KOHILA KIIRABI

PÄRNU -JAAGUPI KIIRABI

LIHULA KIIRABI


16

DIAGNOSTIKATEENISTUS

VERETALITUS

DIAGNOSTIKATEENISTUS

PATOLOOGIAOSAKOND

LABORATOORIUM

RADIOLOOGIATEENISTUS ANGIOGRAAFIA

ULTRAHELI

RADIOLOOGIATEENISTUS

ÜLDRADIOLOOGIAÜKSUS

MRT

MAMMOGRAAFIA

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA

RÖNTGEN

ÕENDUSTEGEVUS Õendustegevuse visiooniks on olla integreeritud õendusabikeskus Pärnu linnas, avatud sotsiaalne partner kõigile siduserialadele, õenduse täiendõppe keskus Lääne-Eestis. Õendustööd juhib Pärnu haigla õendusteenistus, eesmärgiga ühtlustada õenduse kvaliteeti ja arendada patsiendikesksust.


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

17

ÕENDUSTEENUSED Pärnu haiglas toimuvad iseseisvad õe- ja ämmaemanda vastuvõtud. Vastuvõtud on patsiendile tasuta. Õed ja ämmaemandad on tänases Eestis kõrgharidusega spetsialistid, kes iseseisva vastuvõtu käigus juhendavad patsiente, teevad vajalikke meditsiinilisi manipulatsioone, annavad informatsiooni haigusest, profülaktikast, tüsistustest ja nõustavad, kuidas probleemidega toime tulla. Eesmärk on tagada parem juurdepääs tervishoiuteenustele. Lisaks osutame veel koduõendusteenust ja statsionaarset hooldusraviteenust Ravi tänaval. Teenusele saab patsiendi suunata pere- või eriarst saatekirja alusel. Saatekirjal peab olema selgelt määratletud patsiendi diagnoosid, ravi ja toimetulek. ÕENDUSTEGEVUSED SISEHAIGUSTE KLIINIKU ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

KIRURGIAKLIINIKU ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

VERERÕHUPROBLEEMIDEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

SIDUMISÕE VASTUVÕTT

SÜDAME PUUDULIKKUSEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

STOOMIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

TROMBOOSI ENNETUS

GLÜKOOMIHAIGETE NÕUSTAMINE

INKONTINENTSUSEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

LIIGESTE ENDOPROTEESIMISEELNE NÕUSTAMINE

KRÜOTERAAPIA- JA DERMOKOAGULATSIOON

EPITSÜSTOOMIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

AIDS-i JA NAKKUSHAIGETE NÕUSTAMINE

KUULDEAPARAADIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

REUMAHAIGETE NÕUSTAMINE KOPSUHAIGETE NÕUSTAMINE ÜLEKAALULISTE TOITUMIS- JA BARIAATRIA PATSIENDI NÕUSTAMINE ANGIOGRAAFIA- JA STIMULAATORI PATSIENDI TOIMETULEKUNÕUSTAMINE NAHA PISIOPERATSIOONIDE JÄRGNE ÕENDUSNÕUSTAMINE JA SIDUMINE SUHKRUHAIGETE NÕUSTAMINE

KUULMISUURINGUD


18

Kliinikud ja teenistused

Telefon

Juhataja/ülemõde E-mail

Sisekliinik

447 3103

Veiko Vahula

veiko.vahula@ph.ee

Kliiniku ülemõde

447 3313

Kaie Raedov

kaie.raedov@ph.ee

Polikliiniline osakond

447 3360

Svea Reim

svea.reim@ph.ee

I Sisehaiguste osakond

447 3320

Krista Jaago

krista.jaago@ph.ee

II Sisehaiguste osakond

447 3331

Katrin Antsov

katrin.antsov@ph.ee

Taastusraviosakond

447 3340

Kaja Elstein

kaja.elstein@ph.ee

Hooldusraviosakond

447 3309

Margit Seppik

margit.seppik@ph.ee

Töötervishoiukeskus

447 3595

Svea Reim

svea.reim@ph.ee

Kirurgiakliinik

447 3400

Guido Ratnik

guido.ratnik@ph.ee

Kliiniku ülemõde

447 3403

Pille Käärid

pille.kaarid@ph.ee

Ambulatoorne osakond

447 3441

Guido Ratnik

guido.ratnik@ph.ee

Statsionaarne osakond

447 3411

Peep Kortspärn

peep.kortsparn@ph.ee

Endoskoopiaüksus

447 3586

Mart Niidu

mart.niidu@ph.ee

Naiste- ja lastekliinik

447 3500

Kadri - Liina Vahula

kadri-liina.vahula@ph.ee

Kliiniku ülemämmaemand

447 3503

Karin Kütt

karin.kutt@ph.ee

Naistehaiguste ja sünnitusosakond Naistehaiguste üksus (vastutav arst)

447 3530

Kadri Talving

kadri.talving@ph.ee

Sünnituseelne- ja sünnitusüksus (vastutav arst)

447 3535

Anu Lilleste

anu.lilleste@ph.ee

Lastehaiguste osakond

447 3545

Ilona Lind

ilona.lind@ph.ee

Ambulatoorne üksus

447 3510

Reet Tamla

reet.tamla@ph.ee

Perekool

447 3525

Psühhiaatriakliinik

447 3270

Ants Puusild

ants.puusild@ph.ee


19

PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2013

Kliinikud ja teenistused

Telefon

Juhataja/ülemõde E-mail

Psühhiaatria ambulatoorne vastuvõtt

447 3296

Ants Puusild

ants.puusild@ph.ee

Depressiooni osakond

447 3268

Ants Puusild

ants.puusild@ph.ee

Diagnostikateenistus

447 3570

Ruth Pulk

ruth.pulk@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3573

Anneli Pärn

anneli.parn@ph.ee

Laboratoorium

447 3570

Ruth Pulk

ruth.pulk@ph.ee

Patoloogiaosakond

447 3580

Järvi Tähtla

jarvi.tahtla@ph.ee

Veretalitus

447 3250

Alli Tiik

alli.tiik@ph.ee

Verekabinet

447 3588

Radioloogiateenistus

447 3551

Aadu Simisker

aadu.simisker@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3555

Piret Vahtramäe

piret.vahtramae@ph.ee

AIO

447 3470

Raido Paasma

raido.paasma@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3472

Tiiu Sinikas

tiiu.sinikas@ph.ee

Erakorralise meditsiiniabi osakond

447 3290

Marit Õun

marit.oun@ph.ee

Kiirabiosakond

447 3290

Marit Õun

marit.oun@ph.ee

Erakorralise meditsiiniabi osakond

447 3390

Merike Lepp

merike.lepp@ph.ee

Õendusteenistus (õendusjuht)

447 3309

Margit Seppik

margit.seppik@ph.ee

Apteek

447 3193

Liina Hussar

liina.hussar@ph.ee

Kantselei

447 3120

Ene Mironenkov

ene.mironenkov@ph.ee

Kvaliteediteenistus

447 3150

Ilmi Leesman

ilmi.leesman@ph.ee

Haldusteenistus

447 3160

Riho Tipp

riho.tipp@ph.ee

Registratuur

447 3303

Kaja Ressar

kaja.ressar@ph.ee

Perearstiliin

447 3303


HAIGLA INFORMATSIOON TEL: 447 3301 HAIGLA REGISTRATUUR TEL: 447 3300 ERAKORRALINE MEDITSIINIABI TEL: 447 3393 RISTIKU TN 1, 80010 PÄRNU TEL: 447 3101 FAKS: 447 3102 E-POST: PH@PH.EE KODULEHT: WWW.PH.EE

Profile for Parnu Hospital

Pärnu Haigla teatmik 2013  

Pärnu Haigla teatmik

Pärnu Haigla teatmik 2013  

Pärnu Haigla teatmik

Advertisement