Page 3

PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

3

2014. aasta on Pärnu Haiglale ja kogu Pärnumaale tähenduslik pikki aastaid ettevalmistatud projekti ”Kool haiglas” käivitumise tõttu. Selle tulemusena luuakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile filiaal Pärnusse. Meie haigla baasil saavad tulevikus rakendusliku kõrghariduse omandada paljud noored ja tublid õed. Patsiendivaates on peamised tegevused suunatud uute ravivõimaluste kasutamiseks ja seda loomulikult koostöös meie strateegiliste partneritega. Kõik tegevused on kantud eesmärgist tagada abivajajatele parima kvaliteediga ja optimaalselt kättesaadav terviseabi ning pakkuda huvitavat ja isiklikku arengut võimaldavat rakendust haigla töötajatele. See eesmärk on kompleksne ja eeldab vältimatult koostööd ning omapoolset panust kõigil tasemetel nii haigla sees kui ka raviasutuste vahel. Ühiselt tegutseda võib olla keerulisem, kuid saavutatu on alati suurema väärtusega! Tervist kõigile! URMAS SULE Juhatuse esimees

MISSIOON Pärnu haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti

VISIOON Meie visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti– ja õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus

PÕHIVÄÄRTUSED ENESEARENG JA ENESETEOSTAMINE Hindame professionaalset ja isiklikku arengut TUNNUSTATUS Meie tehtav töö on inimestele ja ühiskonnale vajalik PARTNERLUS Teeme kollegiaalselt tööd inimestega ja inimeste jaoks VASTUTUSTUNNE JA EETILISUS Oleme sotsiaalselt vastutavad

Profile for Parnu Hospital

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Advertisement