Page 2

2

Hea lugeja, Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla peamine tegevus selle rolli täitmisel on Pärnumaa ja naabermaakondade lähivaldade elanike teenindamine piirkondlikult vastutava keskhaiglana. Sellega kaasneb vääramatult vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Teisisõnu – Pärnu haigla on Edela- ja Lääne-Eesti sotsiaalse turvalisuse nurgakivi ning oluline kompetentsikeskus Eesti tervisevõrgustikus. Kaasaegne haigla peab suutma kaasas käia üha uute arengutega, mitte ainult meditsiinis, vaid ka tervishoius ja ühiskonnas tervikuna. See omakorda tähendab aga vastutust nende arengute patsiendisõbralikuks realiseerimisel. Parim võimalus selleks on komplekssete teenuste arendamine ja nende koordineeritud juhtimine. Nii tagame inimeste jaoks selguse, kuhu vajadusel pöörduda ja väldime piiratud ressursside ebaefektiivset kasutust. Tugevatel alustel ja selgete pikaajaliste eesmärkidega haigla on ka väga oluline regionaalse arengu eestvedaja ning piirkondliku konkurentsivõime tugitala. Mitte ainult Pärnus. 2013. aasta suurimaks väljakutseks Pärnu Haigla kollektiivile oli kindlasti meie viimase viie aasta töö, kahe terviselinnaku projekti, edukas realiseerimine. Selle sammuga said kaasaegse ruumilahenduse kaks sünergiliselt toimivat terviselinnakut. Käesoleva aasta algusesse jäi veel viimane tükike õppurite pansionaadi näol, mis valmis vabariigi aastapäevaks. 2014. aasta võtmetegevused on suunatud meie töötajate individuaalse arengu ja seda toetava koostöö edendamisele. Kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud inimesed on kindlasti meie haigla suurim väärtus, nii täna kui ka homme!

Profile for Parnu Hospital

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Advertisement