__MAIN_TEXT__

Page 1

TEATMIK 2014


2

Hea lugeja, Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla peamine tegevus selle rolli täitmisel on Pärnumaa ja naabermaakondade lähivaldade elanike teenindamine piirkondlikult vastutava keskhaiglana. Sellega kaasneb vääramatult vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Teisisõnu – Pärnu haigla on Edela- ja Lääne-Eesti sotsiaalse turvalisuse nurgakivi ning oluline kompetentsikeskus Eesti tervisevõrgustikus. Kaasaegne haigla peab suutma kaasas käia üha uute arengutega, mitte ainult meditsiinis, vaid ka tervishoius ja ühiskonnas tervikuna. See omakorda tähendab aga vastutust nende arengute patsiendisõbralikuks realiseerimisel. Parim võimalus selleks on komplekssete teenuste arendamine ja nende koordineeritud juhtimine. Nii tagame inimeste jaoks selguse, kuhu vajadusel pöörduda ja väldime piiratud ressursside ebaefektiivset kasutust. Tugevatel alustel ja selgete pikaajaliste eesmärkidega haigla on ka väga oluline regionaalse arengu eestvedaja ning piirkondliku konkurentsivõime tugitala. Mitte ainult Pärnus. 2013. aasta suurimaks väljakutseks Pärnu Haigla kollektiivile oli kindlasti meie viimase viie aasta töö, kahe terviselinnaku projekti, edukas realiseerimine. Selle sammuga said kaasaegse ruumilahenduse kaks sünergiliselt toimivat terviselinnakut. Käesoleva aasta algusesse jäi veel viimane tükike õppurite pansionaadi näol, mis valmis vabariigi aastapäevaks. 2014. aasta võtmetegevused on suunatud meie töötajate individuaalse arengu ja seda toetava koostöö edendamisele. Kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud inimesed on kindlasti meie haigla suurim väärtus, nii täna kui ka homme!


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

3

2014. aasta on Pärnu Haiglale ja kogu Pärnumaale tähenduslik pikki aastaid ettevalmistatud projekti ”Kool haiglas” käivitumise tõttu. Selle tulemusena luuakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile filiaal Pärnusse. Meie haigla baasil saavad tulevikus rakendusliku kõrghariduse omandada paljud noored ja tublid õed. Patsiendivaates on peamised tegevused suunatud uute ravivõimaluste kasutamiseks ja seda loomulikult koostöös meie strateegiliste partneritega. Kõik tegevused on kantud eesmärgist tagada abivajajatele parima kvaliteediga ja optimaalselt kättesaadav terviseabi ning pakkuda huvitavat ja isiklikku arengut võimaldavat rakendust haigla töötajatele. See eesmärk on kompleksne ja eeldab vältimatult koostööd ning omapoolset panust kõigil tasemetel nii haigla sees kui ka raviasutuste vahel. Ühiselt tegutseda võib olla keerulisem, kuid saavutatu on alati suurema väärtusega! Tervist kõigile! URMAS SULE Juhatuse esimees

MISSIOON Pärnu haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti

VISIOON Meie visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti– ja õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus

PÕHIVÄÄRTUSED ENESEARENG JA ENESETEOSTAMINE Hindame professionaalset ja isiklikku arengut TUNNUSTATUS Meie tehtav töö on inimestele ja ühiskonnale vajalik PARTNERLUS Teeme kollegiaalselt tööd inimestega ja inimeste jaoks VASTUTUSTUNNE JA EETILISUS Oleme sotsiaalselt vastutavad


4

PÄRNU HAIGLA LOGO

Pärnu haigla logoks on sinine lendu tõusev liblikas. Pärnu linna lipumotiivi kasutav liblikas sümboliseerib tervenevat, peale hingetõmbehetke tavaellu naasvat patsienti. Mis võiks haiglat paremini tunnustada kui heatujulisena lahkuv hoolealune. Pärnu haigla tunnuslauseks on “Tervist!”.

PÄRNU HAIGLA STRUKTUUR HAIGLA NÕUKOGU

HAIGLA JUHATUS

MEDITSIINILISED TEENISTUSED

KLIINIKUD

TUGITEENISTUSED


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

5

PÄRNU HAIGLA TEENINDUSPIIRKOND

• PIIRKONDLIK HAIGLA • KESKHAIGLA • ÜLDHAIGLA

MEIE PATSIENDID TULEVAD

Meie patsiendid tulevad: 1 839 2 536 1 345 1 497

MUU VÄLISMAA

120 004 126 722

PÄRNU LINN 85 811 91 407

PÄRNUMAA 2 618 3 606 3 324 3 807 2 026 2 212

RAPLAMAA LÄÄNEMAA HARJUMAA 0

2009 2013 20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000


6

5000

14 520 14000

14 322

11000 15 815

10 000

9000 14 451

15 000

13000 16 318

STATSIONAARIS RAVITUD HAIGED

0 2009

2010

2011

2012

2013

2010

227 509

2009

212 952

203 388

100 000

197 320

200 000

213 984

AMBULATOORNE ABI

0 2011

2012

2013

PÄEVARAVIS RAVITUD HAIGED

3 791

2009

2010

2011

4 926

3 590

2 000

3 280

4 000

4 285

6 000

2012

21 667

20 903

20 632

0 2013

2011

2012

2013

KIIRABI VÄLJAKUTSED

19 622

10 000

19 888

20 000

2009

2010

0


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

7

29 041

29 416

28 096

20 000

28 954

30 000

28 935

VÄLTIMATU ARSTIABI EMO-S

2011

2012

2013

10 000 0 2009

2010

VOODIHÕIVE (%)

75,3

2011

2012

74,2

76,4

75,2

70

76,7

80

60 50 2009

2010

ENNETUSTEGEVUS (2013. AASTA RAVIJUHUD)

270

177

801

1 840

537

894

988

Rinnavähi varajane avastamine

Emakakaelavähi varajane avastamine

Vastsündinute kuulmisskriining

Noorsportlaste tervisekontroll

Fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi uuringud

Suitsetamisest loobumise nõustamine

HIV testimine ja nõustamine

2013


8

7 749

2009

2010

2011

7 388

8 050

4000

7 796

8 000

7 158

OPERATSIOONID

2012

2013

0

2010

2011

35 351

2009

32 431

32 149

20 000

31 949

30 000

32 067

KIRURGILINE TÖÖ (OPERATSIOONID JA KIRURGILISED PROTSEDUURID)

10 000 0 2012

2013

2010

139 724

2009

143 132

50 000

122 263

100 000

112 986

150 000

2011

2012

158 666

RADIOLOOGILISED UURINGUD

0 2013

LABORATOORSED UURINGUD

803 073

2010

724 812

2009

723 658

300 000

679 993

600 000

642 932

900 000

2011

2012

2013

0


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

9

ÄMMAEMANDATE AMBULATOORSED VASTUVÕTUD 9 313

9 041

9 325

10 851

2010

2011

2012

2013

956

869

831

829

2009

2010

2011

2012

2013

8 852

5000

1 028

10 000

0 2009

VASTSÜNDINUD

1 000 500 0

730

HOOLDUSRAVIL VIIBIVAD PATSIENDID

509

2010

2011

604

523

300

444

600

0 2009

2012

2013

KODUÕDEDE KÜLASTUSED

2010

2011

3 303

3 315

2 000

2 753

3 000

2 815

4 896

4 000

0 2009

2012

2013


10

25 494

ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

19 834

5000

11 954

10 000

14 409

15 000

18 794

20 000

2011

2012

0 2009

2010

2013

KESKMINE RAVIKESTVUS 10 8 6 4

7,2 5,5

7,4 5,4

7,5

7,8

8,1

5,5

5,8

5,7

2 0 2009

2010

2011

2012

keskmine ravikestus

2013

sh aktiivravi

TÖÖTAJATE ARV

2010

2011

1251

2009

1213

1078

500

1 079

1 000

1 065

1 500

2012

2013

0


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

11

RAVIJÄRJEKORRAD Pärnu haigla jälgib ravi kättesaadavust eesmärgiga võimaldada kõikidele abivajajatele õigeaegne arstiabi. Kujundame pidevalt ümber ambulatoorsete vastuvõttude korraldust, nii oleme ravijärjekorra pikkuse viinud ligilähedale seatud standardiga. Perearstidele on avatud perearstiliin tel 447 3303.

LUBATUD RAVIJÄRJEKORRA PIKKUSE ÜLETAMINE 2013 ERIALA

2013 ÜLETATUD KUUDE ARV

KESKMINE OOTEAJA ÜLETAMINE PÄEVADES

KARDIOLOOGIA

10

23

ENDOKRIONOLOOGIA

9

19

SILMAHAIGUSED

7

16

NAHA- JA SUGUHAIGUSED

3

7

REUMATOLOOGIA

4

10

UROLOOGIA

2

11

Eesti Haigekassa nõukogu on kehtestanud ravijärjekordade maksimummäärad. See tähendab aega, mille jooksul inimene peab kindlasti arsti vastuvõtule pääsema. Määrade kehtestamisel on lähtutud põhimõttest, et patsient saab vajamineva tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene. Eriarstiabis on selleks ajaks ambulatoorse abi puhul 6 nädalat (42 päeva) ja plaanilise haiglaravi puhul üldjuhul 8 kuud. Pärnu haigla jälgib ambulatoorse töö tõhusust. Haigla ressursside paremaks kasutamiseks oleme rakendanud meetmeid vastuvõttude täitmiseks. AMBULATOORSETELE VASTUVÕTTUDELE MITTEILMUMISTE KESKMINE %

3,89%

3,97%

4,12%

3,00%

3,36%

6,00 %

2011

2012

2013

0,00% 2010


12

PATSIENTIDE TAGASISIDE Patsientide arvamused ja tagasiside on Pärnu haigla jaoks väga olulised. Seetõttu käsitleme süsteemselt patsientide ja nende omaste kaebusi, kiitusi ja ettepanekuid.

800 695

700 600 500 400

442 356

kiitused

362

340

kaebused

300 200 100

ettepanekud 100 12

100 17

123

89 17

12

114 23

0 2009

2010

2011

2012

2013

ERIARSTID PÄRNU HAIGLAS Pärnu haiglas on arstlike erialasid üle 20: anestesioloog, endokrinoloog, füsiaatria ja taastusravi arst, gastroenteroloog, hematoloog, kardioloog, lastearst, lastekirurg, naha- ja suguhaiguste arst, naistearst, nakkushaiguste arst, nefroloog, neuroloog, nina-, kõrva- ja kurguarst, patoloog, psühhiaater, pulmonoloog, radioloog, reumatoloog, silmaarst, sisearst, traumatoloog–ortopeed, töötervishoiuarst, uroloog, üldkirurg.


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

13

SISEHAIGUSTE KLIINIK SISEHAIGUSTE KLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

I SISEHAIGUSTE OSAKOND ( nakkushaigused, sisehaigused )

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

sisearst; endokrinoloog; füsiaatria ja taastusravi arst; gastroenteroloog;

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

hematoloog; kardioloog; naha- ja suguhaiguste arst; nakkushaiguste arst;

nefroloog; neuroloog; pulmonoloog; reumatoloog; töötervishoiuarst

II SISEHAIGUSTE OSAKOND ( kardioloogia, neuroloogia, sisehaigused )

TÖÖTERVISHOIUKESKUS

ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD FÜSIOTERAPEUDID

TAASTUS- JA JÄRELRAVIOSAKOND ( taastusravi, geriaatria, dermatoveneroloogia, rehabilitatsioon )

LOGOPEEDID

TEGEVUSTERAPEUDID

REHABILITATSIOONITEENUSED

ANONÜÜMNE AIDSI NÕUSTAMISKABINET

SOTSIAALTÖÖTAJAD GERIAATRILINE HINDAMINE

ÕENDUS- JA HOOLDUSKESKUS ( iseseisev õendusabi )

FUNKTSIONAALDIAGNOSTIKA (EKG, EKG Holter monitooring, spirograafia, kopsude diffusioonivõime hindamine, KPKT, EhhoKG, vererõhu monitooring, glükoosi pidev monitooring, ENMG, EEG)

TUBERKULOOSI KABINET ( otseselt kontrollitav ravi )

REISIMEDITSIINI KABINET

PÄEVARAVI


14

PSÜHHIAATRIAKLIINIK al. 15.07.2013 asub Ristiku tn. 1,

aadressil

PSÜHHIAATRIAKLIINIK

STATSIONAARNE OSAKOND

AKUUTRAVIÜKSUS

AMBULATOORNE OSAKOND

AMBULATOORNE VASTUVÕTT VAIMSE TERVISE ÕE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

EBASTABIILSE REMISSIOONI ÜKSUS

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

psühhiaater; lastepsühhiaater

DEPRESSIOONI- JA ÄREVUSHÄIRETE ÜKSUS

REHABILITATSIOONIÜKSUS

PÄEVAKESKUS, PÄEVASTATSIONAAR * (al.15.11.2013 asub ristiku 1)

ÜLDPSÜHHIAATRIAÜKSUS

TUGIISIKU TEENUS

PSÜHHIAATRILINE PÄEVARAVI

ERIHOOLEKANDE TEENUSED

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

TOETATUD TÖÖTAMISE TEENUS


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

15

KIRURGIAKLIINIK KIRURGIAKLIINIK

STATSIONAARNE OSAKOND

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

ORTOPEEDIAÜKSUS

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

lastekirurg; nina-, kõrva- ja kurguarst;

ÜLD- JA LASTEKIRURGIAÜKSUS

silmaarst; traumatoloog–ortopeed; üldkirurg

KÕRVA-, NINA-, KURGUHAIGUSTE ÜKSUS

PÄEVAKIRURGIAÜKSUS

UROLOOGIAÜKSUS

ENDOSKOOPIAÜKSUS ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

NAISTE- JA LASTEKLIINIK NAISTE- JA LASTEKLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

NAISTEHAIGUSTE JA SÜNNITUSOSAKOND

SÜNNITUSEELNE- JA SÜNNITUSÜKSUS NAISTEHAIGUSTE ÜKSUS

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

naistearst; lastearst

ÄMMAEMANDATE JA ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD DENSITOMEETRIA

LASTEHAIGUSTE OSAKOND PEREKOOL PÄEVARAVI


16

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVITEENISTUS OPERATSIOONIPLOKK

INTENSIIVRAVIOSAKOND

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVITEENISTUS

KESKSTERILISATSIOON

ERIARSTI VASTUVÕTUD

ANESTESIOLOOG

VALURAVI KABINET

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI OSAKOND

LIHULA KIIRABI

VÄNDRA KIIRABI

PRNU-JAAGUPI KIIRABI

KILINGI-NÕMME KIIRABI

PÄRNU KIIRABI

KIIRABIOSAKOND

DIAGNOSTIKATEENISTUS VERETALITUS

DIAGNOSTIKATEENISTUS

PATOLOOGIAOSAKOND

LABORATOORIUM


PÄRNU HAIGLA TEATMIK 2014

17

RADIOLOOGIATEENISTUS ANGIOGRAAFIA

ULTRAHELI

RADIOLOOGIATEENISTUS

ÜLDRADIOLOOGIAÜKSUS

MAMMOGRAAFIA

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA

MRT

RÖNTGEN

ÕENDUSTEGEVUS Õendustegevuse visiooniks on olla integreeritud õendusabikeskus Pärnu linnas, avatud sotsiaalne partner kõigile siduserialadele, õenduse täiendõppe keskus Lääne-Eestis. Õendustööd juhib Pärnu haigla õendusteenistus, eesmärgiga ühtlustada õenduse kvaliteeti ja arendada patsiendikesksust. ÕENDUSTEENUSED Pärnu haiglas toimuvad iseseisvad õe- ja ämmaemanda vastuvõtud. Vastuvõtud on patsiendile tasuta. Õed ja ämmaemandad on tänases Eestis kõrgharidusega spetsialistid, kes iseseisva vastuvõtu käigus juhendavad patsiente, teevad vajalikke meditsiinilisi manipulatsioone, annavad informatsiooni haigusest, profülaktikast, tüsistustest ja nõustavad, kuidas probleemidega toime tulla. Eesmärk on tagada parem juurdepääs tervishoiuteenustele. Lisaks osutame veel koduõendusteenust ja iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust Ravi tänaval. Teenusele saab patsiendi suunata pere- või eriarst saatekirja alusel. Saatekirjal peab olema selgelt määratletud patsiendi diagnoosid, ravi ja toimetulek. SISEHAIGUSTE KLIINIKU ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD VERERÕHUPROBLEEMIDEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

TROMBOOSI ENNETUS

KRÜOTERAAPIA- JA DERMOKOAGULATSIOON

SÜDAME PUUDULIKKUSEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

INKONTINENTSUSEGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

AIDS-i JA NAKKUSHAIGETE NÕUSTAMINE


18

ÜLEKAALULISTE TOITUMIS- JA BARIAATRIA PATSIENDI NÕUSTAMINE

ANGIOGRAAFIA- JA STIMULAATORI PATSIENDI TOIMETULEKUNÕUSTAMINE

NAHA PISIOPERATSIOONIDE JÄRGNE ÕENDUSNÕUSTAMINE JA SIDUMINE

KOPSUHAIGETE NÕUSTAMINE

SUHKRUHAIGETE NÕUSTAMINE

REUMAHAIGETE NÕUSTAMINE

JALAKABINETI DIABEEDINÕUSTAMINE

TÖÖTERVISHOIUALANE NÕUSTAMINE

NAHAHAIGUSTE TRIAAŽ ÕE NÕUSTAMISEL

KIRURGIAKLIINIKU ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD SIDUMISKABINETI ÕE VASTUVÕTT

EPITSÜSTOSTOOMIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

STOOMIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

KUULDEAPARAADIGA PATSIENDI NÕUSTAMINE

GLAUKOOMIHAIGETE NÕUSTAMINE

KUULMISUURINGUD

LIIGESTE ENDOPROTEESIMISEELNE NÕUSTAMINE

NAISTE- JA LASTEKLIINIKU ÕDEDE/ÄMMAEMANDATE ISESEISVAD VASTUVÕTUD ÄMMAEMANDATE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD GÜNEKOLOOGILISE OPERATSIOONI EELNE JA JÄRGNE NÕUSTAMINE

RASEDATE JÄLGIMINE KONTRATSEPTSIOONI NÕUSTAMINE

GESTATSIOONIDIABEEDI NÕUSTAMINE

EMAKAKAELA VÄHI SKRIINING

ÜLEKAALULISTE LASTE NÕUSTAMINE

IMETAMISE NÕUSTAMINE SÜNNITUSJÄRGNE NÕUSTAMINE

PSÜHHIAATRIAKLIINIKU ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD VAIMSE TERVISE ÕE NÕUSTAMINE

TOITUMISNÕUSTAMINE

ÕENDUSNÕUSTAMINE, PÄEVARAVI PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE


19

Kliinikud ja teenistused

Telefon

Nimi

E-mail

Sisehaiguste kliiniku juhataja

447 3103

Veiko Vahula

veiko.vahula@ph.ee

Kliiniku ülemõde

447 3313

Kaie Raedov

kaie.raedov@ph.ee

Kliiniku juhiabi

447 3311

Ülle Mitt

ulle.mitt@ph.ee

Polikliinilise osakonna juhataja

447 3360

Svea Reim

svea.reim@ph.ee

Töötervishoiukeskuse vastutav õde

447 595

Maimu Saar

maimu.saar@ph.ee

I Sisehaiguste osakonna juhataja

447 3320

Krista Jaago

krista.jaago@ph.ee

Sisehaiguste üksus (vastutav arst)

447 3326

Reet Rannik

reet.rannik@ph.ee

II Sisehaiguste osakonna juhataja

447 3331

Katrin Antsov

katrin.antsov@ph.ee

Kardioloogia ja sisehaiguste üksus (vastutav arst)

447 3335

Anne Press

anne.press@ph.ee

Taastusraviosakonna juhataja

447 3340

Kaja Elstein

kaja.elstein@ph.ee

Taastusravi- ja heaolukeskus vastutav õde 447 3234

Signe Kruuse

signe.kruuse@ph.ee

Õendus- hoolduskeskuse juhataja

447 3208

Margit Seppik

margit.seppik@ph.ee

Kirurgiakliiniku juhataja

447 3400

Guido Ratnik

guido.ratnik@ph.ee

Kliiniku ülemõde

447 3403

Pille Käärid

pille.kaarid@ph.ee

Ambulatoorse osakonna juhataja

447 3441

Guido Ratnik

guido.ratnik@ph.ee

Statsionaarse osakonna juhataja

447 3439

Peep Kortspärn

peep.kortsparn@ph.ee

Ortopeediaüksus (vastutav arst)

447 3424

Aldin Talving

aldin.talving@ph.ee

Endoskoopiaüksuse juhataja

447 3586

Mart Niidu

mart.niidu@ph.ee

Naiste- ja lastekliiniku juhataja

447 3500

Kadri - Liina Vahula

kadri-liina.vahula@ph.ee

Kliiniku ülemämmaemand

447 3503

Karin Kütt

karin.kutt@ph.ee

Kliiniku juhiabi

447 3525

Jana Tähemaa

jana.tahemaa@ph.ee


20

Kliinikud ja teenistused

Telefon

Nimi

E-mail

Naistehaiguste ja sünnitusosakond Naistehaiguste üksus (vastutav arst)

447 3530

Kadri Talving

kadri.talving@ph.ee

Sünnituseelne- ja sünnitusüksus (vastutav arst)

447 3535

Anu Lilleste

anu.lilleste@ph.ee

Lastehaiguste osakonna juhataja

447 3540

Ilona Lind

ilona.lind@ph.ee

Ambulatoorse üksuse juhataja

447 3510

Reet Tamla

reet.tamla@ph.ee

Perekool

447 3525

Jana Tähemaa

jana.tahemaa@ph.ee

Psühhiaatriakliiniku juhataja

447 3277

Ants Puusild

ants.puusild@ph.ee

Kliiniku ülemõde

447 3279

Luule Evert

luule.evert@ph.ee

Statsionaarse osakonna juhataja

447 3267

Raine Pilli

raine.pilli@ph.ee

Ambulatoorne vastuvõtt

449 4849

Helen Saluri

helen.saluri@ph.ee

Rehabilitatsiooniüksuse juhataja

447 3289

Ester Reinsalu

ester.reinsalu@ph.ee

Päevakeskuse juhataja

447 3287

Indrek Linnuste

indrek.linnuste@ph.ee

Diagnostikateenistuse juhataja

447 3570

Ruth Pulk

ruth.pulk@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3573

Anneli Pärn

anneli.parn@ph.ee

Teenistuse juhiabi

447 3571

Merit Arumäe

merit.arumae@ph.ee

Laboratooriumi juhataja

447 3570

Ruth Pulk

ruth.pulk@ph.ee

Patoloogiaosakonna juhataja

447 3580

Järvi Tähtla

jarvi.tahtla@ph.ee

Veretalituse juhataja

447 3250

Alli Tiik

alli.tiik@ph.ee

Verekabinet

447 3588

Radioloogiateenistuse juhataja

447 3551

Aadu Simisker

aadu.simisker@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3555

Piret Vahtramäe

piret.vahtramae@ph.ee

Teenistuse juhiabi

447 3550

Kadri Kollamaa

kadri.kollamaa@ph.ee


21

Kliinikud ja teenistused

Telefon

Nimi

E-mail

AIO teenistuse juhataja

447 3470

Raido Paasma

raido.paasma@ph.ee

Teenistuse ülemõde

447 3472

Tiiu Sinikas

tiiu.sinikas@ph.ee

Teenistuse juhiabi

447 3499

Reenika Mälk

reenika.malk@ph.ee

Erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja

447 3290

Marit Õun

marit.oun@ph.ee

Kiirabiosakonna juhataja

447 3290

Marit Õun

marit.oun@ph.ee

Erakorralise meditsiiniabi osakonna juhataja

447 3390

Merike Lepp

merike.lepp@ph.ee

Ravijuht

447 3101

Veiko Vahula

veiko.vahula@ph.ee

Õendusjuht

447 3309

Margit Seppik

margit.seppik@ph.ee

Kvaliteediteenistuse juhataja

447 3150

Ilmi Leesman

ilmi.leesman@ph.ee

Apteegi juhataja

447 3193

Liina Hussar

liina.hussar@ph.ee

Haigla informatsioon

447 3301

Haigla registratuur

447 3300

Taastusravi- ja heaolukeskus

449 4800

Õendus- hoolduskeskus (Ravi 2)

447 3203

heaolukeskus@ph.ee


PILDID PÄRNU HAIGLAST


HAIGLA INFORMATSIOON TEL 447 3301 HAIGLA REGISTRATUUR TEL 447 3300 ERAKORRALINE MEDITSIINIABI TEL 447 3393 RISTIKU TN 1, 80010 PÄRNU TEL 447 3101 FAKS 447 3102 E-POST PH@PH.EE KODULEHT WWW.PH.EE

Profile for Parnu Hospital

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Pärnu Haigla teatmik 2014  

Pärnu Haigla teatmik 2014

Advertisement