Page 52

Õdede õpe Pärnu Haiglas. Projekt „Kool haiglas“ Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Haigla, Eesti Õdede Liit ja

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt allkirjastas leppe rektor

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž allkirjastasid 4. aprillil 2014 Pärnu

Ülle Ernits, SA Pärnu Haigla poolt juhatuse esimees Urmas

Haigla konverentsisaalis koostööleppe, mis tõi alates 2014.

Sule, Eesti Õdede Liidu poolt juhatuse liige Gerli Usberg ning

aasta sügisest õenduse põhiõppe Pärnusse.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži poolt direktor Henn Vallimäe.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe rühmas alustas õppetööd 30 tudengit, kes saavad omandada õenduslikku kõrgharidust oma kodu lähedal. Õppekorralduslikult toimub enamik õppetööst Pärnu Haiglas selleks spetsiaalselt kohandatud õpperuumides. Mõnede praktiliste õendustoimingute harjutamine, mis nõuab kõrgtehnoloogiliste õppevahenditega simulatsioonikeskkonda, toimub üksikutel päevadel siiski ka Tallinna kooli ruumides. Õe põhiõppe õppekava eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiu valdkonnas.

52

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement