Page 51

Õendustegevus Õendustegevuse visioon on olla integreeritud

Pärnu Haiglas toimuvad iseseisvad õe- ja ämmaemanda

õendusabikeskus Pärnu linnas ja maakonnas, avatud

vastuvõtud. Vastuvõtud on patsiendile tasuta. Õed ja

sotsiaalne partner kõigile siduserialadele, õenduse

ämmaemandad on tänapäevases Eestis kõrgharidusega

täiendõppe keskus Lääne-Eestis. Õendustööd juhib Pärnu

spetsialistid, kes iseseisva vastuvõtu ajal juhendavad

Haigla õendusteenistus, eesmärk on ühtlustada õenduse

patsiente, teevad vajalikke meditsiinilisi manipulatsioone,

kvaliteeti ja arendada patsiendikesksust.

annavad informatsiooni haigusest, profülaktikast ja tüsistustest ning nõustavad, kuidas probleemidega toime tulla. Eesmärk on tagada parem juurdepääs tervishoiuteenustele. Osutame ka koduõendusteenust ja iseseisvat statsionaarset õendusabi teenust. Teenusele saab patsiendi suunata pere-

Psühhiaatria kliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

või eriarst saatekirja alusel. Saatekirjal peavad olema selgelt määratletud patsiendi diagnoosid, ravi ja toimetulek.

Depooneuroleptikumi saavate patsientide nõustamine Narkoloogia ja sõltuvusravi nõustamine Psühhotroopsete ravimite kasutajate nõustamine

51

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement