Page 49

2013. a jagunes diagnostikateenistus ning sündis radio-

Viimase 10 aastaga on radioloogia liikunud analoogapara-

loogiateenistus iseseisva teenistusena.

tuurilt täisdigitaalsesse ajastusse. Kohe-kohe loobume viimastest süsteemidest, mis pildi kuvamiseks kasutavad

Aprillist 2014 alustati MRTs südameuuringuid ning sama

fosforplaate. Sellega oleme teinud tohutu hüppe nii kujutise

aasta oktoobrist tehakse Pärnu Haiglas südameklappide

kvaliteedis kui ka protsessi ajakulukuses. Kui aasta lõpuks

uuringuid. 2014. a juunis alustati koostöös SA TÜK kolleegi-

vahetame välja oma amortiseerunud mammograafia ja

dega kontrastainega liigeseuuringuid – artrograafiaid.

soetame uue täisdigitaalse mobiilse röntgeni, on üleminek

Samuti alustati rinnanäärme biopsiate teostamist ning

täisdigitaalsele tehnoloogiale lõppenud. Välja on vahetatud

liigesekapslites ja kõõlustes olevate lubistumiste purus-

amortiseerunud ultraheliseadmed ja soetatud juurde uued

tamist ultraheli kontrolli all.

seadmed, mille hulk ja võimekus on vastavuses tellimusega. Meil on üks parimaid MRT seadmeid Eestis. Oleme

2015. aastal soetati uue röntgeniaparaat Philips Digital

loonud suurepärase meeskonna, mis tagab teenistusele

Diagnost 4.1 konfiguratsioonis High Performance Room

jätkusuutliku arengu.

(VS based).

49

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement