Page 48

Systems Co. Uus aparaat võimaldas diagnostilises kvali-

2013. aastal paigaldati uus 1,5T MRT seade Optima

teedis suure sammu edasi astuda. Traditsioonilisele tööle

MR450W. Aasta lõpuks saavutati MRT seadme optimaal-

lisandus ortopeedia tarbeks võimalus teostada jäseme ja

ne koormus. Hangiti senistele juurde 1 diagnostiline tööjaam

lülisamba telje mõõtmisi. Samal aastal soetas haigla uue

6 MP monitoridega. See tööjaam võimaldab paralleelselt

angiograafi firmalt Siemens Artis Zee Seal ning käivitati

MRT kujutisega vaadata patsiendi teisi radioloogilisi

kardioangiograafia protseduurid. Aparaadiga töötamiseks

uuringuid otse andmebaasist ilma neid radioloogilisse

sai väljaõppe 2 radioloogiatehnikut. Hangiti 4 diagnostilist

tööjaama tagasi tõmbamata.

tööjaama monitoridega 6 MP. Nende tööjaamade hange võimaldas varem radioloogias kasutusel olnud 3 radioloogilist

Ultrahelispetsialistide tööle asumise tõttu hangiti 2013. a

tööjaama üle viia: EMO-, neuroloogia- ja kirurgiaosakonda

uus ultraheliaparaat LOGIQ P-5 firmalt GE, mis võimaldas

klinitsistidele kasutamiseks. Koostöös dr Jõgistega käivitus

käivitada ultrahelispetsialistide plaanipärased vastuvõtud.

regulaarne kilpnäärme biopsiate ja punktsioonide teostamine

Teenust hindavad perearstid kõrgelt. Samuti liitus mees-

ultraheli kontrolli all. Dr Aadu Simiskeri eestvedamisel käivitus

konnaga 2013. a uus biomeditsiinitehnika spetsialist Nele

pleura- ja astsiidivedeliku dreenimine ultraheli kontrolli all.

Münter-Trušin.

Tööle asus Joosep Keplerile lisaks uus biomeditsiinitehnika spetsialist Katrin Tuude.

48

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement