Page 47

Suur samm edasi Pärnu Haiglal kui tervikul ning radioloogia-

SIEMENSi KT Definition täiendati 40realiseks, et suurendada

teenistusel oli biomeditsiinitehnika spetsialisti Joosep Kepleri

diagnostilisi võimalusi. Pärast KT nüüdisajastamist alustati

tööle asumine 2008. aastal. Samal aastal soetati 2 veidi pruu-

KT-koronarograafiate teostamist. Selleks hetkeks aeguma

gitud AGFA radioloogilist tööjaama koos spetsiaalse diagnos-

hakanud ultraheliseadmetele on lisaks hangitud uus UHD-

tilise tarkvaraga Loimaa haiglast.

aparaat GE Logiq 9, mis oli parajasti üks parimaid saadaolevaid seadmeid Euroopas. Skriiningmammograafiate kvali-

2009. aastal soetati uus 20realine kompuutertomograaf

teetseks ja nõuetekohaseks hindamiseks hangiti uus radio-

firmalt Siemens.

loogiline tööjaam Barco 5mpx monitoridega.

2011. aastal asus radioloogiasse tööle dr Aadu Simisker, kelle

2012. aastal soetati uus täisdigitaalse radiograafia süs-

ettepanekul ja eestvedamisel 2009. a hangitud 20realine

teemiga Discovery XR656 firmalt GE Hualun Medical

47

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement