Page 43

Nüüd on lisandunud veel üks valdkond – molekulaardiagnos-

Üleminek paberdokumentatsioonilt digitaalsele laboriinfo-

tika. Uude majja kolimisel hankisime kaks uut analüsaatorit –

süsteemile (LIS) algas tegelikult juba üle 10 aasta tagasi.

ühe biokeemiliste ja teise immunoloogiliste analüüside

Täies mahus laboritöö elektroonne dokumenteerimine algas

tarbeks. Tänapäevaks on aga kõik need seadmed juba

aga uues majas. Kõik uued seadmed ühendati LISiga,

vahetunud. Nüüd on laboris integreeritud süsteemid ning

mille tulemusena oskas analüsaator ise valida analüüse

seadmete hankimisel on jälgitud, et töö järjepidevuse

konkreetsele patsiendile registraatori sisestuse järgi.

tagamiseks oleks dubleeritud kõik olulised valdkonnad.

43

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement