Page 40

Väljakutsete üldarv 10 aasta jooksul on püsinud 20 000 piires,

asemel kõige kiiremini kohale jõudva brigaadi. Kogu selle

nendest hospitaliseeritakse haiglasse u 7000 patsienti.

süsteemi rakendamine on üks osa e-kiirabi kasutuselevõtul alates 1. juulist 2015, mil hakatakse edastama kiirabivisiidil

2011. aastal võtsime kasutusele nüüdisajastatud raadioside

kogutud infot e-tervise andmebaasi.

vahendid kiirabi väljakutse töötlemiseks, mis koos positsio-

40

neerimisseadmetega on oluliseks abivahendiks kiirabi

Kasutusele on võetud kiirabi ravijuhised, mis tagavad pat-

kiiremaks jõudmiseks patsiendi juurde. 2014. aastast saadab

siendi ühtse käsitlemise põhimõtted ning standardiseeritud

Häirekeskus patsiendi juurde endise piirkonnapõhise kiirabi

tegevused abi osutamisel.

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement