Page 32

Naistehaiguste ravis oleme kasutusele võtnud väheinvasiiv-

Lastehaiguste osakonnas ravime lapsi lastepärastes tingi-

sed operatsioonitehnikad. Enamik operatsioone güneko-

mustes. Osakonnas saab laps viibida koos perega. Laste-

loogias on laparoskoopilised, hüsteroskoopilised või vagi-

nurgas tegutseb koos lastega tegevusjuhendaja, koolilapsi

naalsel teel. Nn lahtisel meetodil teostati ainult 9 operat-

aitab õpetaja. Pakume lastele päevaravi võimalust. 2005.

siooni 447st. Seetõttu on patsientide haiglas viibimine

aastast viib lastearst-allergoloog läbi immuunravi.

oluliselt lühenenud. Oleme loonud perepalatid ka operatsioonijärgsetele haigetele.

Taastusravi- ja heaolukeskuse rajamisega avanesid uued võimalused perekooli arenguks. Lisandusid beebide ujutamine vannis, beebide ujumine basseinis, beebide massaaž, rasedate võimlemine saalis ja basseinis. 2013. aastal alustas beebi- ja mängukool. Täienenud on perekooli loengute teemadering. Eraldi nimetamist väärib isade loeng, mis on mõeldud ainult isadele ja väga hästi vastu võetud.

32

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement