Page 28

Kõrva-nina-kurguhaiguste erialal oleme kasutusele võtnud

Silmaosakonnas kasutame paar viimast aastat OCT-d –

uued diagnostilised meetodid (rinomanomeetria, fiiberoptiline

okulaarset koherentstomograafiat – silmapõhja ja silma

rinofarüngoskoopia koos pildimaterjali salvestamise võimalu-

eessegmendi patoloogiate tänapäevast diagnostikat.

sega TPP-s); oleme nina ja pehmesuulae kirurgias juurutanud

Viimaste aastate jooksul oleme igal aastal opereerinud

uued raadiosageduslikud operatsioonimeetodid. Teostame

üle 600 katarakti. Tegeleme anti-VEGF raviga, diabeetilise

digitaliseeritud pulssoksümeetria uneuuringuid.

retinopaatia ja veenioklusioonide laserraviga, silma eessegmendi laserraviga. Alates 2013. aastast võtab patsiente vastu optometrist.

28

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement