Page 24

ja soovitavad ravi, õed jälgivad patsientide seisundit ning

Psühhiaatriakliiniku eesmärk on integratiivse psühhiaatrilise

abistavad raviplaani elluviimisel, psühholoogid tegelevad

abi edendamine. Selle elluviimiseks on viimase 10 aasta

psühholoogilise diagnostika ning psühhoteraapiaga,

jooksul jõudsalt suurendatud ja koolitatud personali.

sotsiaaltöötajad ja tegevusjuhendajad aitavad infot koguda

Kliiniku kolimine uutesse ruumidesse on suurendanud nii

sotsiaalse toimetuleku ning tegevusvõime kohta.

patsientide kui ka personali rahulolu olmetingimustega ning võimaldanud veelgi jõudsamalt kliiniku eesmärke ellu viia.

Viimastel aastatel on osutatav psühholoogiline abi oluliselt

Teiste erialaarstidega õlg õla kõrval töötamine on muutnud

mitmekesistunud – tööl on kliiniline lastepsühholoog, eri

terviklikumaks ka somaatiliste haiguste käsitlemise meie

psühhoteraapia väljaõppega terapeudid, neuropsühholoog,

patsientidel.

leinanõustaja. Psühholoogilisteks uuringuteks on kasutusele võetud nüüdisaegsed standardiseeritud hindamispaketid. Järjest on suurenenud õe vastuvõttude arv. Õendusnõustamist pakuvad vaimse tervise õed, toitumisnõustaja ja laste vaimse tervise õed.

24

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement