Page 4

Hea lugeja

meie patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele. Just nii on rajatud Pärnusse kaks innovaatilist ning uuenduslikku

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste

terviselinnakut.

tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähivaldade elanike

Pärnu Haigla erilisus väljendub eelkõige läbi meie

teenindamine piirkondlikult vastutava keskhaiglana. Rolli

inimeste. Meie haiglas on kõrge töörahulolu ning

täitmisega kaasneb vääramatult vastutus tagada kõigile

kollektiivi liikmete saavutusi on tunnustatud järjest Pärnu

abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav

linna ja maakonna vapimärkide ja teenetemärkidega.

arstiabi. See pole kaugeltki lihtne ülesanne. Pärnu Haigla on koht, kus on ilmavalgust näinud projekt Kaasaegne haigla on spetsialistide organisatsioon.

„Kool haiglas“, mille läbi õed saavad omandada erialast

Ta peab suutma arvestada ja käia kaasas pideva

kõrgharidust toimiva raviasutuse baasil. Koostöös

arenguvajadusega. Täna selliselt tegutsedes kujundame

Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga tagame vähiravi Pärnu-

homset ja unistame ülehomsest. Tulevikku suunatud

ja Läänemaa inimeste jaoks kodule palju lähemal

mõtlemine ja julge tegutsemine on olnud teadlik valik nii

ning raske haiguse põdejatele märksa mugavamal ja

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Advertisement