Page 34

Õppekorralduslikult toimub enamik õppetööst Pärnu Haiglas selleks spetsiaalselt kohandatud õpperuumides. Mõnede praktiliste õendustoimingute harjutamine, mis nõuab kõrgtehnoloogiliste õppevahenditega simulatsioonikeskkonda, toimub üksikutel päevadel õppetöö ka Tallinna kooli ruumides. Pärnu Haigla on õendus- ja hooldustegevuse kompetentsikeskus Pärnumaal. Õendustööd juhib Pärnu Haiglas õendusteenistus juhtivõdede tegevuse kaudu. Pildil Tiina Sildver-Kikas, õendusteenistuse vastutav õde, Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiukõrgkooli rektor ja Margit Seppik Pärnu Haigla ülemõde.

32

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Advertisement