Page 9

Psühhiaatriakliinik PSÜHHIAATRIAKLIINIK Psühhiaatriakliinikus ravitakse täiskasvanute akuutseid ja subakuutseid psüühika- ja käitumishäireid, alkoholist

STATSIONAARSED OSAKONNAD

ja teistest psühhoaktiivsetest ainetest tingitud

AMBULATOORNE OSAKOND

võõrutusseisundeid ja psühhootilisi häireid. Kliinikus on seitsmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul välja

AKUUTRAVIÜKSUS

Psühhiaatrid

AMBULATOORNE VASTUVÕTT

EBASTABIILSE REMISSIOONI ÜKSUS

Psühholoogid

REHABILITATSIOONIÜKSUS

Õe iseseisvad vastuvõtud

PÄEVAKESKUS, PÄEVASTATSIONAAR

kujunenud üksmeelne ja sõbralik kollektiiv, kuhu kuuluvad multidiststiplinaarse meeskonna liikmetena psühhiaatrid, psühholoogid, psühhiaatriaõed, hooldajad, sotsiaaltöötajad ja

Dr Ants Puusild. Psühhiaatriakliiniku juhataja

tegevusjuhendajad ning ka teiste erialade spetsialistid.

14

DEPRESSIOONI- JA ÄREVUSHÄIRETE ÜKSUS ÜLDPSÜHHIAATRIAÜKSUS

TUGIISIKU TEENUS Igapäevaelu toetamise teenus

Toetatud töötamise teenus

PSÜHHIAATRILINE PÄEVARAVI ERIHOOLEKANDE TEENUSED

15

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2016  

Parnu Haigla teatmik 2016  

Advertisement