Page 3

Hea lugeja Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist

Pärnu Haigla erilisus väljendub läbi meie inimeste. Püsiv

ja elukvaliteeti. Selle eesmärgi täitmisel on meie

tahe individuaalselt areneda ja oskus üksteist respekteerides

organisatsiooni peamine ülesanne teenindada Pärnumaa

koostööd teha aitavad keeruliste ülesannetega hakkama

ja naabermaakondade lähivaldade elanikke piirkondlikult

saada. Kollektiivse pingutuse tulemused väljenduvad 2015.

vastutava keskhaiglana. Olles oluline nurgakivi Eesti

aasta numbrites, mis on koondatud käesolevasse teatmikku.

tervishoiuvõrgustikus vastutab Pärnu Haigla kõigile abivajajatele kvaliteetse ja ööpäevaringselt kättesaadava

Terast lugemist ja kaasamõtlemist

arstiabi kindlustamise eest oma teeninduspiirkonnas. Oma põhiülesannetega hakkama saamine piiratud

URMAS SULE

ressursside ja kasvavate ootuste tingimustes on kõigi Eesti

juhatuse esimees

haiglate jaoks tõsine väljakutse, mille täitmiseks peab suutma edukalt võidu joosta pideva arenguvajadusega ja olema töökorralduses innovatiivne ning integreeritud. Seda nii patsiendikeskselt ravitööd organiseerides kui ka targalt protsesse juhtides.

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2016  

Parnu Haigla teatmik 2016  

Advertisement