Page 12

Anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse koosseisu kuuluvad intensiivraviosakond, operatsiooniosakond ja kesksterilisatsioon. Intensiivraviosakonnas toimub raskete ja üliraskete patsientide ravi. Operatsiooniosakonnas oleme kirurgilistele erialadele loonud kaasaegsed tingimused professionaalseks kirurgiliseks tegevuseks. Lisaks tegeleme valukabinetis ka krooniliste valuhaigete raviga. Hädaolukordades ja kriisisituatsioonides osaleme haigla töö koordineerimises, et tagada haigla võimalikult efektiivne töö.

20

Dr Raido Paasma. Anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse juhataja

Anestesioloogia-, operatiivja intensiivraviteenistus

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVITEENISTUS

OPERATSIOONIPLOKK INTENSIIVRAVIOSAKOND KESKSTERILISATSIOON ERIARSTI VASTUVÕTUD

ANESTESIOLOOG VALURAVI KABINET

21

Parnu Haigla teatmik 2016  
Parnu Haigla teatmik 2016  
Advertisement