Page 1

49e jaargang | nr. 19 | 17 mei 2018 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Dansen met Souplesse in Simeonshof Bewoners van Simeonshof kregen dinsdag dansles van leden van Souplesse. van de redactie “Gaan we een foxtrot doen�, vraagt een van de bewoners nog als de groep bewoners en dansers van Souplesse klaar staat om te beginnen. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Straks klinkt er hippe Spaanse muziek uit de speakers. In ruim een half uur leren de jonge leden van Souplesse, onder aanvoering van Injez Brugmans, een eenvoudig dansje op de klanken van die muziek. De dansles is een idee van Kim van Hoof: “Regelma-

tig geven wij hier als Souplesse al een voorstellingâ€?, vertelt de eigenaresse van de Erpse sport- en dansschool. “Voor ons superfijn, omdat we dan weer eens een voorstelling hebben. En ook de bewoners genieten daar ieder keer weer van.â€? De dansles valt in goede aarde bij de bewoners. Dat valt op te maken uit het vrolijke gelach vanaf de dansvloer. Zelfs vanuit de rolstoel wordt flink mee bewogen. Al valt een pliĂŠ in een rolstoel nog niet mee đ&#x;˜‰ En hoe mooi: een dementerende bewoonster slaat vanuit haar stoel ritmisch mee op de muziek, met een gulle lach op het gezicht. Voelt ze zich heel even weer die jonge meid die ze ooit was? Kim van Hoof wil meer initiatieven als deze gaan nemen. “Bewegen is gezond en gezellig, voor iedereen. En wat ook zo mooi is: je brengt op een heel spontane manier verschillende groepen mensen bij elkaar, in dit geval ouderen en kinderen. Geweldig om te zien.â€? Voor september staat daarom al een bootcamp gepland: sporten in het Molenpark. “Zelfde concept eigenlijk als dit: we koppelen bewoners van Simeonshof aan sporters van Souplesse om samen oefeningen te gaan doen.â€? De Spaanse muziek stopt. “Hoe ver zijn we nu? Halfweg?â€?, vraagt een van de bewoners van Simeonshof. “Nee, we zijn klaarâ€?, antwoordt de danseres van Souplesse die hem daarvoor had begeleid met dansen. “Och, dat is jammer ‌â€? •

Tipcon: uw partner in automatisering t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Nationale hengeldag Op zaterdag 26 mei is er een Hengelsport kennismakingsdag voor de jeugd. Deze is bij de visvijver aan de Vogelenzang, van 13.00 tot 15.00 uur. Deze middag is voor alle jongens en meisjes uit Erp, Keldonk en Boerdonk tot 14 jaar.( Tot 10 jaar alleen met begeleiding). Tijdens de middag krijg je uitleg over techniek door een ervaren wedstrijdvisser. Daarna ga je zelf vissen, met begeleiding. Voor hengelsportmaterialen wordt gezorgd. Aanmelden kan tot 25 mei bij: Riny Bunthof 0612998138 Paul Goorts 0653482830 Of via info@erpsehengelsportvereniging.nl

De vloer in Simeonshof is uiteraard en gelukkig niet zo schuin als op de foto. De fotograaf meende creatief te moeten zijn. Sorry.

P3 Kijken naar zwaluwen en hun omgeving

Uw bestanden in de cloud?

P5 Keldonk kermis wordt anders

P7 Eerste Speelgoedmarkt in Molenpark smaakt naar meer


Week van de Nederlandse Missionaris Deze week is het de Week van Nederlandse Missionaris (WNM). Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staat onder andere pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, centraal in de campagne. Hij zet zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit zijn geloof gaan hij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt. Sterk maken voor mensen die buitengesloten zijn “Van de geschatte drie miljoen inwoners in Papoea behoort slechts een derde nog tot de oorspronkelijke bevolking,” vertelt pater Bert Hagendoorn o.f.m. Transmigratieprogramma’s, mijnbouw en grootscheepse boskap voor palmolieplantages brachten met zich mee dat Indonesiërs van buiten

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 KBO Helpt In het Raadhuis aan het Hertog Janplein is elke dinsdag van 14.00-15.00 uur een Informatiepunt voor leden van de KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk. Het informatiepunt bestaat uit Ine Vermunt, Noud de Bijl, Ine van Vugt, Bernadette Habraken en Rina van den Elsen.

-2

Papoea naar het gebied kwamen. Pater Bert Hagendoorn (1942) herinnert zich nog goed dat hij eind 1970 als missionaris naar Indonesië vertrok. Hij ging werken in de provincie Papoea. De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele manier. Transport was beperkt: korte afstanden moesten te voet worden afgelegd, in de kustgebieden per boot en voor de lange afstanden werd er gevlogen. “Medemissionarissen uit een ander gebied kwam je soms een jaar of langer niet tegen,” vertelt hij. Het gebied stond destijds onder militaire controle, wat inhield dat militairen betrokken waren bij een groot deel van openbare zaken. Voor bijeenkomsten of reizen bijvoorbeeld was toestemming van militaire autoriteiten vereist. Ontwikkeling “De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam,” vertelt pater Bert. Dat was het Nederlandse koloniale bewind en later de regering van de republiek Indonesië. Onderwijs en gezondheidszorg speelden toen een grote rol. De eerste scholen waren doorgaans gestart door missionarissen en in de kleine klinieken en ziekenhuizen waren zusters werkzaam. “Met respect voor de traditionele manier van grond bewerken werden nieuwe vormen van land- en tuinbouw geïntroduceerd,” voegt de franciscaan eraan toe. Maar er is veel veranderd in de afgelopen veertig jaar. Het land heeft zich ontwikkeld. Regeringsdiensten hebben het werk in het onderwijs en de gezondheidszorg overgenomen. Het wegennet is uitgebreid waardoor de binnenlanden beter bereikbaar werden.

Prikpost Erp - Simeonshof Dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 9.30 uur BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682. Thuiszorg Pantein, team De Vonders 07.00-23.00 06- 57778271 | 23.00-07.00 0900-8803

Opvang In Timika werd in 1996 de eerste patiënt ontdekt die besmet was met het aidsvirus. Dat was in de kliniek van de plaatselijke kopermijn. De leider van de dienst mobiliseerde meteen belangrijke personen uit het maatschappelijk en kerkelijk leven en gaf trainingen zodat zij voorlichters werden over de aidsepidemie. Pater Bert: “Toen ik in 1999 parochiepastoor werd in Timika heb ik alle pastorale werkers verplicht om aan de trainingen mee te doen. We wilden toestanden voorkomen zoals in Afrika, waar stervende aidspatiënten aan de kant van de weg lagen. Of aidswezen die aan hun lot werden overgelaten.” Als pastoor van het uitgebreide door hiv en aids bedreigde gebied wilde pater Bert verdere verspreiding van het virus voorkomen. Voor diegenen die besmet waren wilde hij een medische behandeling. Met mensen uit de parochie en het ziekenhuis werd een stichting gestart ‘Timika Stichting Bekommerd om Aids’. Tot de gevreesde grote aantallen aan hun lot overgelaten aidspatiënten is het gelukkig nooit gekomen. Wel waren er wezen met wie niemand iets te maken wilde hebben nadat hun ouders aan aids waren overleden. “De kinderen hebben we opgevangen, net als een aantal terminale patiënten.” Naast de opvang van slachtoffers richt de stichting zich op het voorkomen van nieuwe infecties door voorlichtingscampagnes. Pater Bert is geïnspireerd door de franciscaanse spiritualiteit: “Eerbied, respect en zorg om de heelheid van de schepping zijn elementen die vaak een rol gespeeld hebben bij beslissingen die ik moest nemen.”

Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Woensdag 14.00 - 17.00 Vrijdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00 Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30 Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 14.30 tot 16.00 en 18.00 - 19.00

Nationale Vereniging De Zonnebloem Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com

Pastorie

AED’s zijn op de volgende locaties • Assurantiekantoor Relou, Hertog Janplein • Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 • Fransen Gerrits, Hoogven 16 • Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 • Ter Aa, Den Uil 1 • Rooijakker • Simeonshof • Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 • Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 • Coxsebaan 18 in Boerdonk. • Boerdonksedijk 22 in Keldonk • Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 • John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40 Keldonk. • Verhoeven Ontwerpburo, Oudestraat 2 Keldonk • Hool 48, Keldonk • Het Lijnt 6, Keldonk

Zorg en Welzijn Keldonk

Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 0413 – 206180

Openingstijden Rabobank Raadhuis Erp

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur. Voor info, bel (0413) 219 219

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.940 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


Kijken naar zwaluwen en hun omgeving In het verleden zagen we bijna altijd zwaluwen, zeker rondom boerderijen. Daar hadden ze de ruimte en de mogelijkheden om gemakkelijk hun nestjes te bouwen in de open schuren. Ze konden de materialen voor het bouwen van hun nestjes gemakkelijk vinden. Het

‘cement’ voor hun nest was en is nog altijd koeienmest. Omdat het vinden van goede plekken in open stallen en dergelijke steeds moeilijker werd en zo de zwaluw met uitsterven bedreigd, zijn er zwaluwtils gebouwd. Zo’n zwaluwtil staat in Keldonk. De natuurwerkgroep Erthepe organiseert op woensdag 30 mei een fietsexcursie naar Keldonk. Daar gaan we, via een mooie route over het Ham richting Keldonk, kijken naar zo’n zwaluwtil, waar de huiszwaluw in gehuisvest is. Daarna gaan we naar een boerderij om ook de boerenzwaluw te gaan aanschouwen. Belangstellenden zijn van harte welkom om met ons en deskundige gidsen per fiets te vertrekken vanaf het Hertog Janplein. We vertrekken om 18.45 uur, de excursie zal ongeveer 2 uur duren. Na terugkomst in Erp staat de koffie of thee voor u klaar in het raadhuis, u aangeboden door Erthepe.

Buffelrun 2018 start met feestavond Gewoon vol gas van start. Dat is de bedoeling van de feestavond die op vrijdag 17 augustus 2018 gaat plaatsvinden in Boerdonk. De toegang is gratis en het vertier is super. Niemand minder dan Lekke Band zal deze avond komen optreden!

Waarom niet gewoon 3 dagen plezier maken en lol beleven? Dat is het idee van de organisatie van het Dorpsfeest Boerdonk. Het hele weekend vinden er allerlei activiteiten plaats waarbij de Buffelrun natuurlijk het meest bekende fenomeen is. De vrijdagavond is dus een unieke avond om te starten met een open lucht concert van niemand minder dan Lekke Band! Lekke Band is een geweldige Rock Cover Band uit de regio die enkele jaren geleden ook al de feesttent van Trekker Trek volledig op zijn kop heeft gezet. Met nummers van Abba, Pennywise, Pater Moeskroen etc. weten ze met een fantastisch repertoire zowel jong als oud te boeien. Deze avond belooft een geweldig feest te worden. De toegang is geheel gratis!

Nieuws van de Maand Nieuws van de maand april is het artikel dat Jeroen Vissers schreef over Marie. Dit jaar vond Erp Ontmoet voor het eerst plaats: een evenement aan het begin van het jaar waarin bezoekers terugblikten op het afgelopen jaar en vooruitkeken naar het nieuwe jaar. Tijdens dat evenement werd het nieuwsmoment van het jaar gekozen. In aanloop naar de tweede editie van Erp Ontmoet benoemt Dorpsraad Erp iedere maand het nieuws dat in onze ogen het meest ingrijpend, belangrijk of treffend is.

Voor april hebben we gekozen voor de column van Jeroen over Marie Peters: “Marie heeft heel veel jaren heel veel voor de gemeenschap gedaan. Haar ziekte overviel heel veel inwoners. Jeroen heeft dat op een heel mooie wijze verwoord.” Inmiddels telt de longlist vier nieuwsfeiten: • Januari: de renovatie van de doorgaande weg • Februari: de intocht op carnavalszaterdag • Maart: de gemeentelijke onderscheiding voor Bert van Boxmeer • April: de column van Jeroen over Marie

Jeroen

Schrijver?

Ik heb een paar weken serieus overwogen om te stoppen met mijn verhaaltjes op deze plek. Hond overleden. Kinderen die onderhand hun eigen gang moeten kunnen gaan, zonder zich continu af te moeten vragen of papa niet op het vinkentouw zit om over hen te schrijven. En het is nou ook niet zo dat ik vanuit mijn bureaustoel zelf van het ene in het andere doldwaze avontuur rol. Was het niet mooi geweest? Na dik dertien jaar. Werd het niet tijd om mijn pen aan de wilgen te hangen of die pen door te geven aan een opvolger die net zo jong, knap en onbevangen is als ik dertien jaar geleden. Wat had ik nog te vertellen? Bovendien: schrijven zou ik toch wel blijven doen. Sterker nog: de laatste weken schrijf ik me een slag in de rondte. Interviews, teksten voor websites en magazines, voor advertenties, enz. Het serieuzere werk vaak. Dat (helaas) wel. Dus als ik hier zou stoppen, zou ik puur nog broodschrijver zijn. Fulltime. Geen ‘artiest’ meer. Geen vrijbuiter. Maar een tekstmachine. Zou ik dat op kunnen brengen? De tijd zou het gaan leren. Ja, het was mooi geweest. En natuurlijk zou ik dit plekje in de krant gaan missen. Dit plekje was toch altijd mijn speeltuin, waar ik me op ieder moment van de dag terug kon trekken om te zwieren met taal, te wippen met woorden en te ravotten met punten en komma’s. Het is mijn leerplek geweest. Hier ben ik schrijver geworden. Want dat heb ik heel lang niet van mezelf durven zeggen. Want schrijvers, dat waren de grootmachten, de virtuozen, de kanonnen. Ik mocht niet eens in hun schaduw staan. Ik was maar een verteller op papier. Maar uiteindelijk heb ik het aan mezelf toe durven geven: ik ben schrijver. En misschien wel een goede, gaf ik soms zelfs al schoorvoetend toe. Tot afgelopen zaterdag dat hele verhaal een nieuwe wending kreeg. We waren op Geofort, een eiland in de Linge waar kinderen spelenderwijs kennis maken met de aarde. Hartstikke leuk. Alleen de uitleg was telkens op een redelijk hoog taalniveau. ‘Dat is het enige jammere’, zei ik. ‘Misschien moeten ze eens een goede schrijver inhuren om al die teksten wat makkelijker te maken.’ En toen kwam het moment dat me pijnlijk duidelijk werd gemaakt dat ik er nog lang niet ben. Dat ik pas net kom kijken. En weer gewoon terug moet naar de speeltuin, naar deze plek. Om extra meters te maken. Kom maar weer zitten, Jeroentje. ‘Een goede schrijver?’, zei jongste. ‘Ken jij die een dan …?’

Jeroen Vissers jeroen@erpsekrant.nl

-3


L AANBIEDING Nu voor e1.750,-

+ 30 Rij uren + Tussentijdse Toets + Praktijkexamen + Nu met gratis Theorie online en Theorie examen CBR.

Haal in 1 dag je aanhangwagen rijbewijs! Inclusief CBR examen en btw al vanaf €375,00

Dagopleiding bromfiets

inclusief CBR-examen voor maar €375,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Merellaan 1, 5427 VP Boekel 0492 – 322217 | www.vogelzang.eu

Wassen, knippen, verven, behandelen van haaren hoofdhuidproblemen en ... goede koffie! What more do you want ;-) Monique van den Elsen-Relou Oudestraat 17, Keldonk www.kapsalon-more.nl Tel. 0413 - 289 893

ZOMERWANDELING

DRUKKEN & PRINTEN

;)?! (!!!...)

liefdevol verzorgd afscheid nemen

Erp | www.mariskavanvlietuitvaartzorg.nl Telefoon 0413-32 25 27 | dag en nacht -4

pandelaar 95 5421 ng gemert tel. 0492-361897 pandelaar@xladsl.nl www.drukkerijdepandelaar.nl


Keldonk Kermis 2018 wordt anders De voorbereidingen voor Keldonk Kermis 2018 zijn in volle gang. Vanaf vrijdag 8 juni tot en met maandag 11 juni zal er weer van alles te beleven zijn op en om 't Plein in Keldonk. Met diverse attracties en activiteiten voor jong en oud. Stichting AttrActief Keldonk is bezig met een leuk programma met nevenactiviteiten. Dit jaar wordt de opzet daarvan weer wat anders. Waar ze het voorgaande jaren in goede samenwerking met De Oude School deden, gaan ze het dit jaar volledig zelf doen. In onderling overleg is besloten dat AttrActief qua kermis op eigen benen moet gaan staan. Dat betekent onder andere dat ze nog creatiever moet worden om de kosten beperkt te houden. Elke bijdrage en sponsoring is daarom welkom en komt ten goede aan de kermis. Ondertussen heeft Stichting Kermissen Veghel de diverse kermisattracties geregeld. Beide stichtingen hebben samen een nieuwe terreinindeling ge-

maakt, waarbij het voor u als kermisbezoeker nog gezelliger gaat worden op en om ’t Plein aan de Morgenstraat te Keldonk. Programma nevenactiviteiten AttrActief zal op korte termijn hun volledige programma bekend gaan maken. Houdt daarvoor onder andere www.keldonk.nl in de gaten. Eerder is al bekend gemaakt dat op zondagmorgen weer een rommelmarkt gehouden wordt. Dat zal weer de start zijn van een gezellig zondag-familiedag. Op vrijdagavond is er in de tent een bierpongtoernooi. Deelnemers moeten 18+ zijn, maar het zal zeker voor alle leeftijden leuk zijn om er naar te kijken. Met het verdere programma is zeker aan alle leeftijden gedacht. Tipje van de sluier Vooruit dan. Hierbij nog wat meer tipjes van de sluier opgelicht: • er komt weer een tent met overdekt terras. • er is alle dagen (live)muziek • op vrijdag 8 juni dus het bierpongtoernooi, • op zaterdag 9 juni is er weer een darttoernooi • op zondag 10 juni een rommelmarkt • en er volgen nog enkele verrassingen, vooral voor de kinderen Vertel het vooral al verder! En volg www.keldonk. nl of like www.facebook.com/Keldonk.nl voor de meest actuele kermisnieuwtjes. Tot op Keldonk Kermis. Gezellig!

PieterBruegelHuis viert eerste verjaardag Het PieterBrueghelHuis is binnenkort één jaar geopend! Op 26 mei wordt dat gevierd met een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom aan Middegaal 25 in Veghel. Het PieterBrueghelHuis is een inloopadres voor jong en oud, waar betekenisvolle activiteiten plaatsvinden. Mensen met en zonder beperking ontmoeten elkaar en hebben de gelegenheid om op uiteenlopende wijzen te ontspannen. Daarmee is de droom va de initiatiefnemers waarheid geworden: een plek van geluk creëren voor alle burgers en in het bijzonder de (tijdelijk) meer kwetsbare medeburgers. Aandacht Onderliggende motivatie is een tendens in de samenleving: onder meer door bezuinigingen en bureaucratie zijn we vaak de aandacht voor ‘de mens’ verloren. Voorzieningen op gebied van zorg, welzijn en werk zijn niet langer een recht of een vanzelfsprekendheid. Het PieterBrueghelHuis focust vooral op datgene wat mensen nog kunnen en waar ze van genieten. Activiteiten Na drie jaar keihard werken is het PieterBrueghelHuis anno 2018 een levendig huis waar tal van soci-

ale activiteiten voor uiteenlopende mensen plaatsvinden. Er worden contacten gelegd, gekookt, geschilderd, gebeeldhouwd, gewandeld, , gedanst, gebiljart, geknutseld, gemusiceerd, getuinierd en er wordt vooral zorgeloosheid (geluk) geboden door het buitenshuis ontmoeten van de ander.

Theo

Compliment

Wat was het lekker weer op die zaterdag. Zaterdag klusdag. Vaak niet maar deze zaterdag wel. Lekker buiten in het zonnetje de tuin in. Niet om te tuinieren maar om wat andere klusjes te doen. De overkapping schoonmaken bijvoorbeeld. Geen fijne klus om te doen als het koud weer is. Veel met water sproeien en een borstel aan een lange steel omdat er anders met geen mogelijkheid de hoekjes te bereiken zijn. En omdat er veel geknoeid wordt met koud water is het prettig als de zon schijnt zodat ik het niet koud krijg. Ik boen, ik schrob. Ik sproei tussendoor om te kijken of het resultaat al beter zichtbaar is geworden. Elk oneffenheidje, elk vuiltje krijgt mijn aandacht. De zon laat zich inmiddels over de nok van het dak zien en de platen van de overkapping glimmen me tegemoet. Ik ben dik tevreden over de vooruitgang. Als ik elk hoekje van vuil ontdaan heb daal ik de ladder af om elders aan een nieuwe klus te beginnen. De volgende klus is het leegscheppen van de dakgoot van de garage. Hierbij heb ik prima zicht op de schone platen van de overkapping waarop de zon haar voorjaarsstralen laat weerkaatsen. Het felle licht noopt mij om mijn ogen ietsje dicht te knijpen omdat het felle licht pijn doet aan mijn ogen. Zo schoon zijn ze geworden. Vol trots kijk ik naar mijn zojuist geleverde prestatie als mijn jongste dochter thuiskomt. Plots verdwijnt mijn trots. Niet omdat de platen direct weer vuil vertonen. Ook niet omdat er een vogel zojuist haar uitwerpselen deponeerde maar wel omdat mijn dochter vroeg: “Ik dacht dat je de overkapping schoon ging maken?”

Theo Pepers

theo@erpsekrant.nl

Levendig centrum De vele vrijwilligers vormen het hart van het PieterBrueghelHuis. Zij zetten zich in als gastvrouw of gastheer, begeleider van activiteiten, trainers voor dans en sportieve bezigheden of op uiteenlopende andere gebieden. Dankzij hen is het eerste jaar van het PieterBrueghelHuis een succes geworden. Het is een levendig centrum van enthousiaste activiteit en samenwerking: en dat mag gevierd en gezien worden. Open dag Tijdens de open dag op 26 mei is iedereen van harte welkom. Er zijn rondleidingen, activiteiten (voor jong en oud), er is een expositie van deelnemers te bewonderen (‘Op andere gedachten’), bezoekers kunnen luisteren naar muziek van onder andere Syrische muzikanten en ook zélf musiceren in het interactieve orkest met het publiek. Uiteraard zorgen de vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis voor een hapje en een drankje. -5


Gefeliciteerd Meierijstad en SintMichielsgestel

...de 50% is behaald Bedankt! Alle inwoners, ambassadeurs, ondernemers, gemeente in Meierijstad en Sint-Michielsgestel en iedereen die (in)direct betrokken is bij dit succes. Op 7 mei heeft 66% zich aangemeld voor glasvezel. Geweldig om dit samen met jullie te bereiken!

Alsnog een glasvezelabonnement afsluiten? Wilt u alsnog een abonnement afsluiten, dan kunt u terecht bij de dienstaanbieders: Caiway, CBizz, Delta, Solcon of Weserve. (kijk voor de voorwaarden op onze website)

Natuurlijk kunt u ook ĂŠĂŠn van de lokale verkopers bezoeken. Een overzicht van deze verkopers vindt u op onze website.

www.glasvezelbuitenaf.nl

-6

M E I E R I J STA D E N S I N T- M I C H I E L S G E ST E L


Eerste speelgoedmarkt in Molenpark smaakt naar meer Donderdag was er in allerijl een speelgoedmarkt in het Molenpark georganiseerd. Het begin van iets moois? van de redactie Het idee voor de speelgoedmarkt komt bij Marleen van den Tillaer – Kanters vandaan. Ze bedacht zich een paar weken terug dat er met Hemelvaart eigenlijk helemaal niks te doen is in Erp. En dat terwijl het Molenpark zojuist een oproep had gedaan aan mensen om het daar meer te laten bruisen en er activiteiten plaats te laten vinden. Eén en één was toen al snel twee. Marleen ritselde de hele familie bij elkaar, zorgde dat vrienden meededen en deed een oproepje in deze krant en op social media om de zolder op te ruimen. Resultaat: een mooie vijftien kleden met speelgoed verspreid over het park. Valt niet eens tegen, toch? “Nee, helemaal niet”, zegt Marleen. “En veel belangrijker dan de opkomst: de kinderen hebben het gruwelijk naar de zin. En de ouders trouwens ook. Het is hartstikke gezellig.”

Dat beaamt Judith Linders, van wie de kinderen ook een kleedje met speelgoed bemannen. En die zich spontaan aanmeldt om het evenement volgend jaar mee te organiseren. “Hartstikke leuk als er ook in ons eigen dorp op Hemelvaart iets te doen is waar kinderen en volwassen het naar de zin hebben.” Dit jaar was de ‘handel’ nog slap, volgend jaar moet dat anders zijn. “Dan hebben we iets meer voorbereidingstijd ;-) En weet je: je moet gewoon ergens beginnen en dan maar zien waar het uiteindelijk op uitdraait. Dit kan zomaar tot iets moois leiden. Als nu ook al mensen als Judith spontaan aanbieden om te helpen … Keimooi toch? En kom jij dan volgend jaar poffertjes bakken?”

De handel was slap, maar dat mocht de pret bij deze ‘marktkooplui’ niet drukken.

Twee koren zingen op 1e Pinksterdag in Boerdonk Op Pinksterzondag 20 mei verzorgen twee koren muzikaal de Eucharistieviering in de Boerdonkse kerk. Het gemengd kerkkoor uit Volkel/Odiliapeel en het Boerdonks gemengd kerkkoor. Aanleiding tot dit gezamenlijke optreden is het 50-jarig huwelijk van Harry Hermkens uit Volkel. Ook in de viering op 11 mei in Volkel verzorgden deze twee koren, deels aangevuld met ouderenkoren uit de omgeving, de gezangen. Harry is de muzikale leider van deze koren en is op Boerdonk al dirigent sinds 2006. Na enig overleg werd dan ook besloten om met de twee kerkkoren hetzelfde programma aan te houden op 1e Pinksterdag in Boerdonk. Harry zal zelf dirigeren en de orgelbegeleiding is in handen van Jan Heesakkers uit Mariahout. De vaste gezangen die tijdens de mis uitgevoerd worden zijn van de Gemertse componist Theo Cranen. Als u deze koren met een bezetting van 40 zangers/ zangeressen wilt horen bent u tijdens de Eucharistieviering van harte welkom in de kerk van Boerdonk op zondag 20 mei om 9.30 uur.

Expositie Boerdonk Op zondag 24 juni vindt een expositie plaats in de historische Boerdonkse gebouwen. Nabij deze mooie gebouwen ligt de Kloostertuin, Corneliuskapel en dierenpark ’t Knillushofke. Op zondag 24 juni kunt u vrij rondwandelen in gebouwen, tuinen annex dierenpark en is er een expositie van kunstenaars, hobbyisten en verzamelaars uit eigen dorp ingericht. Het gemeenschapshuis, kerk en Kloostertuin zijn ook voor mindervaliden prima toegankelijk. Pogramma: 09.30 uur H. Mis in Servatiuskerk 11.00 uur Onthulling kunstwerk in Kloostertuin 11.30 – 15 .30 uur Expositie in gemeenschapshuis & Kloostertuin 13.00 – 13.30 & 14.30 – 15.00 uur rondleiding in RK. Sint Servatiuskerk 15.30 – 16.00 uur Muzikale afsluiting jeugdharmonieorkest Funtastic i.s.m. Tismarwadegewentbent

Nieuws Hart voor Erp We staan aan de vooravond van uitvoering van het 2e project in Erp. Na de Boerdonksedijk is nu de Gemertse Dijk aan de beurt.

ERP heeft bij die afdeling ook aangedrongen om mededelingen voor Erp te publiceren in de Erpse Krant.

Op dinsdag 22 mei gaan de Gemertse Dijk en de Heuvelberg in delen dicht. Natuurlijk zijn de aanliggende bedrijven en woningen telkens bereikbaar. Dat het enige overlast zal geven is natuurlijk duidelijk. De werkzaamheden zullen tot half juli duren. HARTvoorERP is blij, de aanwonenden ook, dat het gelukt is om de Gemertse Dijk als voorrangsweg te behouden. Met dank aan Team Meierijstad, CDA en Gemeentebelang Meierijstad. Deze laatste had al eerder een poging gedaan om de huidige voorrangsregeling te handhaven. Uiteindelijk gelukt met wat hulp van vrienden. Op de aankondigingsborden zou moeten staan: dinsdag 22 mei. Het valt voor de afdeling communicatie van de gemeente ook niet mee. HARTvoor-

Aanwonendencollectief Binnenkort komt het aanwonendencollectief voor het eerst bij elkaar. Daar wordt besproken hoe we met een en ander omgaan en wat de taken zullen zijn. Trouwens, voor het Hertog Janplein zoeken we nog een deelnemer/aanspreekpersoon. Verder blijft de roep om informatie voor wat betreft de kom van Erp onverminderd groot. Deze maand nog heeft HvE overleg met Dorpsraad en Gemeente. Wil men dit jaar de renovatie kom Erp nog starten, dan dringt de tijd. Verder staat ook de wens om eerder tot isoleren over te gaan, nog steeds op ons verlanglijstje. En van menig andere aanwoner.

De toegang is gratis en u bent van harte welkom. Info: denhazenpot@home.nl - beheerder Bart van Schijndel - 0492465530 Contactpersoon expositie: Rini Weijers – 0636215688; riniweijers@hotmail.com

Mooie prestaties Sophie van der Steen De selectiewedstrijden voor de ponyruiters zijn weer begonnen. Afgelopen zaterdag was er een selectiewedstrijd in Herpen. Sophie van der Steen reed met haar pony Yellow in de klasse L2. De eerste proef behaalde ze een mooie 5e plaats met 181 punten. In de tweede proef werd ze 1e met 218 punten. Mooie prestaties. Gefeliciteerd. -7


Back to Health Heilig Hartplein 33A 5462 EB Veghel Tel.: 06 23 50 97 56 E-mail: info@bthc.nl www.bthc.nl

Last van hoofdpijn, nek- of rugklachten, schouderpijn, hernia, ischias, hielspoor of sportblessures?

Nu! l e B na

r ee

voo

ak

ra fsp

Donderdag 26 april was voor mij een bijzondere dag. Door burgemeester Van Rooij werd aan mij een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ik was compleet verrast. Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de persoonlijke felicitaties en de vele mooie reacties in de vorm van bloemen, kaarten en de felicitaties via ‘social media’ die ik heb mogen ontvangen. Het was mooi en ik heb genoten van deze waardering. Bedankt! Gerard van Kol

Voetpoint

Gratis onderzoek incl. echo!

de pedicure voor u Brenda krol

Pedicure ook bij u aan huis De Roost 18 5469 ER Keldonk 06 13 44 30 03 info@voetpoint.nl www.voetpoint.nl

-8


Inschrijving Zand en Zo. in volle gang

DVD Jeugdpronkzitting Erp

De online inschrijving is inmiddels geopend. Het toernooi vindt plaats op 22, 23 en 24 juni. Dit jaar wordt voor het eerst het Zand en Zo. bedrijventoernooi georganiseerd op vrijdag. Het regulier toernooi zal zaterdag en zondag gehouden worden. Wil je graag meedoen? Schrijf je dan snel in, want de inschrijving sluit aan het einde van deze maand.

Op vrijdag 9 februari vond de Jeugdpronkzitting in ter Aa plaats. William van Lankveld heeft die avond opnames gemaakt. Deze zijn inmiddels gemonteerd en gratis via de site van CV de Uilen van Empeldonk te downloaden: www.cvdeuilen.nl

Bedrijventoernooi Vrijdagavond 22 juni is speciaal ingericht voor Erpse bedrijven, die het in teams tegen elkaar opnemen tijdens een wedstrijdje voetvolley of beachvolleybal. Het betreft een volledig verzorgd toernooi waarbij de avond wordt geopend met een gezamenlijk lopend buffet. Een gezellig avondje met collega’s of vrienden en andere Erpse bedrijven. Inschrijven kan in teams van 3-5 personen via onderstaande website of aan de bar bij Van Haandel.

Herentoernooi Het herentoernooi is dit jaar verdeeld in twee dagen. Op zaterdag wordt er beachvoetbal gespeeld net als voorgaande jaren. Het is dit jaar echter maar een eendaags toernooi in plaats van het hele weekend. Inschrijven kan met teams van 8 – 10 personen. Op zondag wordt er bij de heren dit jaar voor het eerst gevolleybald. Hiervoor kan ingeschreven worden in teams van 3 – 5 personen. Het is mogelijk om voor beide dagen apart in te schrijven, deelname aan beide dagen is dus niet verplicht. Meedoen aan beide toernooien is natuurlijk wel het leukste, dus het is ook mogelijk om de inschrijving van zaterdag en zondag te combineren. Damestoernooi Voor de dames verandert er dit jaar niks. Die volleyballen gewoon lekker twee dagen, ook in teams van 3 – 5 personen. Barbecue Op zaterdag zal er na de wedstrijden weer een grote barbecue georganiseerd worden. Deze wordt dit jaar verzorgd door slagerij Van Den Tillaart. Entree voor de feestavond is zoals altijd inbegrepen bij de inschrijving. Voor meer informatie check de website: https://www.zandenzo-erp.nl/

Natuurlijk Erp Een-tweetje Een ‘een-tweetje’ is een sportterm. Er zijn (voetbal) clubs waarbij spelers in staat zijn om kort tikwerk van de een naar de ander af te ronden met een doelpunt. Een paar weken geleden nodigde Geert Kerkhof mij uit tot een een-tweetje in de Erpse Krant. In zijn muziekcolumn besteedde hij aandacht aan ‘Pokerface’ van Lady Gaga. Daarin vertelde hij onder meer dat er een verband bestaat tussen Lady Gaga en een aantal varensoorten en hij daagde mij uit om dit nader toe te lichten. Varens vormen sporen Zaadplanten vormen vruchten met zaden. Zaden

Muziekfestival bij Van Haandel Op zaterdag 2 juni vindt het Meierijstad Music Festival plaats bij Van Haandel. Het is de tweede keer dat het vroegere Oldies Back on Stage in Erp plaatsvind. “Vorig jaar is dat de organisatie goed bevallen”, zegt Bas van Haandel. “Daarom nu op herhaling hier. En dat is leuk. Want het was vorig jaar een supergezellig evenement.” Ook dit jaar zijn er verschillende area’s in het partycentrum, met in grote zaal, de kleine zaal en in het café live muziek. Daarnaast is ook het terras geopend. “Een evenement met verschillende muziekstijlen en leuk voor iedereen tussen 30 en 70 jaar oud.” Kaarten à 20,- euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café en Cafetaria van Haandel en online via www.meierijstadmusicfestival.nl

Varens en Lady Gaga zijn goed verpakte mini-plantjes, die onder gunstige omstandigheden ontkiemen en uitgroeien tot een nieuwe eik, beuk, appelboom … Varens behoren tot de sporenplanten. Ze vormen – meestal aan de achterkant van het blad – in kleine sporendoosjes, eencellige sporen. Uit zo’n eencellige spore kan zich – in tegenstelling tot bij zaden – niet zomaar een compleet nieuwe plant ontwikkelen. Uit een varenspore ontstaat een ‘tussenstadium’, een kleine voorkiem (prothallium), ongeveer zo groot als een luciferkop. Een groter en een klein exemplaar op bijgaande de foto te zien. Op dat groene, wat hartvormige plantje, ontstaan vrouwelijke en mannelijke mini-mini-bloempjes en na bevruchting groeit er een varenplant op. Outfit Lady Gaga De relatie tussen lady Gaga en varens heeft te maken met die voorkiem. Bij een van haar optredens droeg ze een groene jurk – eigenlijk meer een soort badpak – met hoge schouders. Die hadden de vorm die heel erg doet denken aan de voorkiem van varens. Enkele Amerikaanse onderzoekers van de Duke Universiteit, tevens grote Gaga-fans, werden daardoor geïnspireerd. Bij de ontdekking van

een negentiental nieuwe varensoorten kwamen ze op het idee om in de naamgeving van die nieuwe soorten Lady Gaga te eren. De onderzoekers schrijven dat ze tijdens hun werk graag luisterden naar Lady Gaga, het album ‘Born this way’ was favoriet. D.N.A. D.N.A., de drager van de eigenschappen van alle levende wezens, bestaat uit een soort wenteltrapvormige touwladder. De strengen bestaan uit een opeenvolging van ‘suiker’-moleculen (desoxyribose) en fosfaat. De ‘treden’ van de trap worden gevormd door organische basen. Ze worden aangeduid met de letters A, C, T en G (adenine, cytosine, thymine en guanine). Het zijn die basen, en dan met name de volgorde daarvan, die bepalend en karakteristiek is voor elke soort, voor ieder individu. De Amerikaanse onderzoekers ontdekten bij die nieuwe varensoorten dat een deel van het D.N.A. bij deze planten de basenvolgorde G-A-G-A kende. En dat was natuurlijk voor hen al helemaal aanleiding om Gaga’s naam aan deze soorten varens te verbinden.

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-9


hawknatuursteen.nl Vacature Hawk Natuursteen is leverancier van natuurstenen a�ouwelementen en tafel- / werkbladen. Wij zoeken per direct een medewerker voor in de zagerij. In de werkplaats in Veghel maak je samen met collega’s dorpels, vensterbanken, tafelbladen en andere producten van natuursteen. De werkzaamheden bestaan uit het zagen, behandelen en afwerken van het oppervlak. Ook verzorg je het dagelijks onderhoud van de machines waarmee je werkt en maak je orders verzendklaar.

MEDEWERKER ZAGERIJ (fulltime)

HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON

Wat verwachten wij van jou? • Je bent technisch onderlegd • Je bent kri�sch op je eigen werk en werkt zorgvuldig • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschri� • Je bent woonach�g in de directe omgeving van Veghel

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies

Wat bieden wij? • Een leuke afwisselende baan • Een marktconform salaris a�ankelijk van lee�ijd en ervaring • Goede arbeidsvoorwaarden • Een pre�ge werksfeer in een enthousiast en gemo�veerd team Heb je interesse? Stuur je motivatie en CV naar info@hawknatuursteen.nl. Bel voor meer informatie 0413 - 212595.

of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op. De AA 4A 5427 PK Boekel

De Amert 412, 5462 GH Veghel | tel: 0413 - 212595 | info@hawknatuursteen.nl | www.hawknatuursteen.nl

T: M: E: W:

0413-21 38 67 06-51 11 96 62 info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

• Unieke collectie keramische tegels • Hoog serviceniveau Pentelstraat 35 Erp (aan het Hertog Janplein) Tel: 0413-432005 - www.dekoningtegelhandel.nl

- 10

• Hoge kwaliteit, scherpe prijzen


Allerlaatste kaartavond RKVV Erp zit erop Zaterdag 12 mei heeft de laatste kaartavond bij RKVV Erp plaats gevonden. Omdat er steeds minder ouderen kwamen kaarten en er geen nieuwe aanwas was, hebben wij besloten om ermee te stoppen. Na 10 jaar elke zaterdag de kaartavond te organiseren komt daar nu een eind aan. We hebben een mooi afscheid gehad. Het bestuur van RKVV Erp heeft ons goed bedankt en mooie woorden uitgesproken van veel dank. Het bestuur bleef zelfs nog om ook deel te nemen aan de kaartavond. Het was een heel gezellige avond. Maar aan alle goede dingen komt een eind dus ook voor deze avond. De kaarters hadden voor ons ook nog een bedankje en een mooie bos bloemen en een waardebon om uit te gaan eten en veel lovende woorden. Dank jullie wel hiervoor. We hebben het altijd met veel plezier gedaan voor de oudere mensen uit Erp en buitendorpse kaarters. We willen ook Joep en Miranda bedanken omdat zij elke zaterdag de kantine aan ons toe vertrouwden. Ook voor jullie dank je wel. Mooi was het om te zien dat de kaarters onderling afscheid van elkaar namen en vele kwamen ons

persoonlijk de hand schudden. Ontroerend om te zien. De kaarters hadden echt een band met elkaar opgebouwd. Rest ons nog om onze sponsoren te bedanken voor de trouwe en jarenlange steun. Dank jullie wel allemaal: • • • • •

Bakkerij Barten De Boerderijwinkel Mulukom Albert Heijn Kanters Jan Linders Erp Eetwinkel de Kim

Iedereen ging met een mooie prijs naar huis. Eindklassement Rikkers 2017-2018 1. Gies van Duinhoven 553+ 2. Harrie Opheij 446+ 3. Ad van de Broek 352+ We hopen jullie nog eens in het dorp tegen te komen. Peter en Yolanda Croymans

Bedankt voor uw steun aan de Goede Doelen Week De opbrengst van de Goede Doelen Week Erp 2018 is bekend. Die lag met 16.569,76 euro zelfs iets hoger dan in 2017. Een mooi resultaat voor de 13 deelnemende goede doelen. Namens al deze doelen bedanken we u dan ook hartelijk voor uw gift! De Goede Doelen Week Erp resulteerde in de volgende opbrengst per goed doel (in euro’s): Amnesty International Diabetes Fonds Fonds Gehandicaptensport Fonds Verstandelijk Gehandicapten KWF Kankerbestrijding Long Fonds Maag Lever Darm Stichting Ned. Brandwondenstichting Ned. Hartstichting Nier stichting Reuma Fonds

820,85 1.123,84 821,21 918,20 2.737,34 1.174,27 1.298,81 978,99 1.925,69 1.286,89 1.364,49

Rode Kruis Spier Fonds

1.094,19 1.024,99

Dank collectanten en sponsoren De organisatie van de Goede Doelen Week kon rekenen op de inzet van meer dan 200 Erpse vrijwilligers. Daarnaast sponsorde Druko het benodigde drukwerk en konden we gebruik maken van Ontmoetingscentrum Ter Aa als centraal punt tijdens de uitgifte en het retourneren van de collectebussen en het tellen van het geld. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en inbreng. Tips voor de Goede Doelen Week 2018 zijn welkom op goededoelen@dorpsraaderp.nl of bel naar Piet van de Werff, bereikbaar op. 0413-211953.

Bewoners Simeonshof bezoeken oude Raadhuis Normaal gesproken gaan we op maandagmiddag met bewoners van Simeonshof een ommetje maken in en rondom Erp. Vaak met een adres onderweg waar we even een bakkie kunnen doen. Maar afgelopen maandag gaan we weer eens naar het oude gemeentehuis. Daar houdt Erthepe een expositie over het familiebedrijf Fransen dat inmiddels meer dan 120 jaar bestaat. Het prille begin van dit mengvoederbedrijf ligt in 1897 als Hubertus Fransen de windkorenmolen aankoopt aan de Watermolenweg. Het bedrijf, dat inmiddels Fransen Gerrits heet, is nu uitgegroeid

tot één van de grootste particuliere mengvoederfabrikanten van Nederland. Na een presentatie van Marius Strijbosch, is het tijd voor koffie en thee en kunnen we op ons gemak de expositie bewonderen. Heel interessant om je te verdiepen in de geschiedenis van zo’n bedrijf. We nemen afscheid van de vrijwilligers van Erthepe en willen ze langs deze weg wederom bedanken voor hun gastvrijheid. En natuurlijk een groot compliment voor het werk dat ze verzetten. Zo gaat de geschiedenis van zo’n mooi dorp als Erp met zijn inwoners niet verloren.

Interpunctie

Wat maakt een werknemer die gaat scheiden eigenlijk mee? Een burn-out is vaak het resultaat van drukte op het werk in combinatie met privéomstandigheden. Men zit vaak te wijzen naar wat nu eigenlijk de oorzaak is, maar het is vaak juist de combinatie van werk- en privéomstandigheden. Mensen in scheiding verzuimen dubbel zo veel dan anderen. Dus, burn-out of niet: scheiden geeft verzuim. Er gebeurt veel tegelijk: voorafgaand aan de scheiding zijn er vaak uitputtende ruzies en is er moeizame communicatie. Als men besluit te scheiden verandert het toekomstperspectief. De koopwoning moet verkocht worden, soms moet men nog een hele poos bij elkaar blijven wonen ondanks de scheiding. En ook verhuizen is intensief, als je al een goede plek vindt. De wereld staat op z’n kop, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Men vreest dat de andere ouder (of diens familie) een vervelende invloed op de kinderen heeft. Men is bang dat men de kinderen weinig gaat zien. De omgeving heeft allerlei goedbedoelde adviezen, en soms stookt men de boel nog extra op. Natuurlijk is het ouderschapsplan verplicht, maar ook dit voorkomt niet dat er moeilijke echtscheidingen ontstaan. Echtscheidingen waarin men elkaar kapot maakt. En de terreur die dit kan geven kan jaren duren. Maar ook als dat niet zo is: het is een stressvolle tijd. Al deze strijd veroorzaakt allemaal stress, waardoor men slechter slaapt en de gezondheid afneemt. Sommige mensen vallen af, anderen komen juist aan omdat het zorgen voor een goede maaltijd geen prioriteit heeft. Uiteraard heeft dit soort dingen gevolgen voor de productiviteit op het werk. Men is moe, men werkt minder geconcentreerd, loopt mogelijk ook op het werk op zijn tenen en de werknemer loopt vast. Dit is hoe het níet moet. Want werken kan ook een prettige afleiding zijn, als er op tijd wordt ingegrepen. Geen verzuim, maar overwegen of er aanpassingen wenselijk zijn. Daarom kan het voor een werkgever ook aantrekkelijk zijn om tijdige hulp in te roepen, zodat de werknemer zijn zorgen met iemand kan delen met een deskundige op dat gebied en bekijken hoe er desnoods tijdelijke aanpassingen op de werkvloer kunnen worden gedaan. Hierdoor lopen de problemen minder uit de hand, en zal de negatieve spiraal minder hard naar beneden lopen en ook weer sneller ombuigen naar een positieve spiraal.

Nellie Timmermans - Van de Kamp

info@interpunctie.nl

- 11


Gespecialiseerd in VW en Audi

Worden jullie binnenkort mama en papa? En willen jullie weten hoe het er bij ons, juist bij ons, in de kinderopvang aan toe gaat? Kijk dan in ieder geval al eens op onze website. Daar lees je waar wij voor staan, maak je kennis met ons team, reken je uit wat kinderopvang je kost en vooral ook: wat het je oplevert! Vind jij het belangrijk dat je kinderen veel buiten kunnen zijn? Bel dan ook even. Dan maken we een afspraak. En laten we jullie zelf ervaren hoe het is om hier te zijn.

Hurkske 4a | Tel: 0413-224042 www.dehelpendehandjes.nl

Voor deskundig onderhoud en reparatie van uw auto Bussele 24A Erp | Tel. 0413 - 21 04 69 | Mob. 06 - 2345 7416 Geopend: ma t/m vrij: 8.00 - 18.00 uur | zaterdag: 8.30 - 14.00 uur


Gezocht: Medewerkers kindervakantieweek Veel enthousiaste vrijwilligers hebben zich inmiddels opgegeven voor de kindervakantieweek 2018. Er is echter nog niet voldoende begeleiding voor elke groep. De kindervakantieweek is daarom nog op zoek naar medewerkers die zin en tijd hebben om te komen helpen. Je hoeft er natuurlijk niet de gehele week te zijn, maar je kunt jezelf ook opgeven voor een dag of een dagdeel. Ook zijn wij nog op zoek naar medewerkers die op zaterdag en/of maandag mee op willen bouwen en op vrijdag en/of zaterdag mee af kunnen breken. Tot slot zijn wij nog op zoek naar spelmedewerkers die een dag of een dagdeel willen helpen bij de spellen. Dit kun je al doen als je 14 jaar bent.

Lijkt je dit iets en ben je tijdens de week minimaal 14 jaar (voor spelbegeleider) of ouder (voor groepsbegeleider), geef je nu op via de website (www.jjcerp.nl). De kindervakantieweek vindt dit jaar plaats van dinsdag 10 t/m 13 juli op het terrein van de Goorse bossen en is bedoeld voor alle kinderen van groep 2 t/m 8 uit Erp, Keldonk en Boerdonk Gezocht: Maatschappelijke stagiaires kindervakantieweek 2018 Vind jij het leuk om een week lang buiten actief bezig te zijn, met kinderen te werken, hutten te bouwen, spellen te doen en deel te nemen aan één van de grootste evenementen van de omgeving? Dan zoeken wij jou! Wil jij dit, dan staat hier natuurlijk ook iets tegenover. Het is mogelijk om je maatschappelijke stage te volgen bij de kindervakantieweek, zodat je in één week tijd naast een leuke week ook je uren hebt behaald. Voor meer informatie kan je contact opnemen via het e-mailadres: kvw@jjc-erp.nl. Gezocht: Groepscoördinator Groep 5/6 Al jaren verzorgt de kindervakantieweek een mooi spektakel voor jong en oud in de Goorse Bossen. Hierbij bouwen de basisschool kinderen mooie hutten en geven ze 150% tijdens alle spellen. Naast al deze mooie en uitdagende momenten, vloeien er soms ook wat tranen wanneer er met een te grote hamer per ongelijk op iemands duim is geslagen. Ook bestaat er de situatie dat sommige begeleiders

Nieuw Erps

Je nieuwe bril? Ook die koop je in Erp, toch? Noud Optiek - Zien en Horen

210153

Di t/m Vrij open tot 19.00 u. Op Zat. tot 16.00 u.

gewisseld moeten worden zodat de begeleiding op iedere groep optimaal is. Deze momenten maken we tijdens de kindervakantieweek dagelijks mee. Om dit allemaal in goede banen te leiden kan de organisatie niet zonder onze groepscoördinatoren: Annie, Jan, Jesse en Anke. Helaas kan Jesse dit jaar niet actief zijn tijdens de kindervakantieweek, en zijn we op zoek naar een enthousiaste groepscoördinator. Lijkt het je leuk om actief deel te nemen? Samen te werken met drie andere dolenthousiaste groepscoördinatoren? Ben je beschikbaar van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juli? En houdt je van taart? Mail dan naar kwv@jjc-erp.nl en meld je aan! Voor meer informatie kun je ook terecht bij het eerder genoemde mailadres, of bel Roy Cuppen: 0625483210.

Van alles en nog wa

Onder elke column in de Erpse Krant staat mijn emailadres. Het is leuk dat er zoveel mensen reageren. Hieronder een aantal reacties die ik kreeg op mijn columns. De lijst met voornamen waarbij in Erp iedereen weet over wie we het hebben, kan aangevuld worden. Over ‘Marleen’, een bekende schermster werd eerder geschreven in de Erpse Krant. Ene Ans, moeder van Freek, kwam nog met de volgende namen: Eddy en Carla. Op de tennisbaan wees iemand mij op mijn eigen voornaam. Bij de naam

Edith zou men ook weten over wie het gaat. Jammer dat ik in Uden woon, daar is dat niet het geval vermoed ik. Jacqueline van Geel, afkomstig uit de Randstad, reageerde op de lijst met ziektes en aandoeningen. Ze vond ‘Bende gij dol?’ een hele bijzondere uitdrukking en kwam er achter dat dol in het Brabantse dialect duizelig betekent. Tandartsassistente Monic Verhoeven kwam met het volgende. ‘Ik heb in mijn werk in de tandartspraktijk regelmatig gehoord dat men gaatjes in de tanden ‘De wolf in de taand’ noemde. Men zegt ook: ik ha last van m’n schenken.’ Will Koenen schreef over haar jeugd. Het gezin waarin ze opgroeide verhuisde in 1956 van Hintham naar Nuland. In het gezin van Will werd geen dialect gesproken. Toen een broer van Will op school kwam werd hem gevraagd hoeveel ‘duskes’ zij thuis hadden (In Nuland zeiden ze geen durskes (meisjes dus) maar ‘duskes’). Het antwoord van Will’s broer: “Die moet ik eerst thuis gaan tellen.” Hij dacht dat het over doosjes ging.

José van Rijbroek (José van Mien van Hannes Willem Dirke) schreef het volgende: “k zo ger wille vroage of gij toevallig oew eige ok het verdiept in t worrum streke/ weien of zoiets unne bepaalde naam hebbe? Bijvoorbeeld in de Goorse bossen tussen de Kraanmeer en t Looiend, d’r ging onzen Oop (Hannes Willem Dirke) altijd nor de Pals, en de Ouwe merge. Ik heur t wel, ben wel kei benieuwd.’ Tsja, daar weet ik het fijne niet van maar ik ga een keer op onderzoek uit bij de heemkundevereniging Erthepe. Wordt vervolgd dus. Binnenkort zal ik weer een lijst maken van ‘losse woorden en uitdrukkingen’ in het Erpse of Brabantse dialect. Ook die krijg ik per mail toegestuurd. Schiet u iets te binnen, mail het mij. Reacties op mijn column zijn niet alleen leuk voor mij maar ook voor de lezers van de Erpse Krant!

Door Edith Vissers Edith.Vissers@kpnmail.nl


De Korfrakkers verliest van Be Quick Erp, zaterdag 12 mei. Op papier zou het een mooie korfbalzaterdag worden met de topper Korfrakkers – Be Quick op het programma. Een herhaling van de teams die in de NK zaalfinale in Eindhoven ook tegenover elkaar stonden en twee teams die hun plek voor de kruisfinale veilig wilden stellen. Niets was minder waar; het werd een dramatische wedstrijd waarin het publiek de grote verliezer was. Na de eerste minuten was de tactiek van Be Quick al meteen duidelijk. Het spel werd in een zeer laag tempo gespeeld, waarbij lange aanvallen belangrijk waren. Het eerste doelpunt viel dan ook pas na 10 minuten spelen aan de zijde van Be Quick. De Korfrakkers had moeite met het vertraagde spel en wist zelf erg moeilijk tot scoren te komen. Pas na 20 minuten spelen stond er 1-1 op het scorebord door een afstandsschot van Erpse zijde. Be Quick bleef spelen tot De Korfrakkers fouten maakten en kwam hierdoor op een 1-3 voorsprong. 1 minuut voor rust wist De Korfrakkers met een afstandsschot het verschil iets kleiner te maken. Ook na rust bleef de wedstrijd zachtjes kabbe-

len. De strategie van Be Quick had effect. De wedstrijd eindigde bloedeloos met een eindstand om snel te vergeten: 5-8. De punten gingen mee naar Nuland; de kater bleef in Erp. Het enige voordeel van deze off day was de positieve energie die de reserves van De Korfrakkers 2 uit die wedstrijd haalden. Er was maar één zaak belangrijk; focus en concentratie als collectief behouden en de winst naar zich toe trekken. Zij slaagden wel in hun missie en wonnen hun wedstrijd tegen Be Quick 2 overtuigend met 10-4. Doordat er veel teams in de topklasse van elkaar blijven winnen is het met nog slechts 2 wedstrijden te spelen ontzettend spannend. Maar liefst 6 van de 8 teams maken nog kans op een halve finaleplek.

Druk programma komende periode De competitie nadert haar einde maar er liggen nog een handvol aktiviteiten in het verschiet:

Uitreiking damesawards 25 mei

Korfrakkerskamp 22, 23 en 24 juni

Uitslagen 12 mei

sen 1 sen 2 sen 3 jun A1 jun A2 jun A3 asp B1 asp B2 asp B3 asp C1 asp C3 pup D1 pup D3 pup E1 pup F1 welpen 1 welpen 2 welpen 3

13 mei sen 4 sen 5 sen 6

Hutspottoernooi 30 juni

Be Quick 1 5~8 Be Quick 2 10 ~ 4 Klick/Miko 2 8 ~ 10 DAKOS 1 9~9 Korfrakkers 1 ~ 10 Avanti 2 12 ~ 5 DAKOS 1 8~4 Pr. Irene 1 5~8 Korfrakkers 8~2 Korfrakkers 10 ~ 5 Flamingo’s 2 3~3 Juliana 1 13 ~ 3 Korfrakkers 2~4 Rooi 1 9 ~ 13 Avanti 1 12 ~ 9 Korfrakkers 24 ~ 17 Korfrakkers 1~3 Korfrakkers 5~9

SVOC’01 2 Korfrakkers Rooi 3

Korfrakkers Celeritas 2 Korfrakkers

12 ~ 9 10 ~ 16 5 ~ 14

Programma 19 mei jun A3 asp B3 asp B3 pup D3 welp 1 welp 2 welp 3

22 mei asp B1

Team NL in Erp 29 en 30 mei

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Blauw Wit 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Altior 3 Altior 1 Korfrakkers Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Korfrakkers Flash 1 Tovido 1 Pr. Irene 1

23 mei pup E2

24 mei asp B4

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers DKB 1 Korfrakkers Korfrakkers

Tuldania 2 SCMH 1 Corridor 1 Flash 1 Korfrakkers Be Quick 1 SCMH 1

14.30 u 11.00 u 16.00 u 10.30 u 9.00 u 9.00 u 9.00 u

Altior 1

Korfrakkers

19.00 u

DAW 1

Korfrakkers

18.30 u

Avanti 2

Korfrakkers

19.15 u

25 mei

Uitreiking damesawards

Van Haandel, Erp

29 + 30 mei

De Korfrakkers E3 SUPERTEAM

S is van Saskia, onze supercoach, dankzij haar staan we altijd op het juiste moment op scherp. U is van JoUke, altijd enthousiast en ze praat heel graag, en is heel goed in korfbaltrucjes in het veld. P is van Powertraining, daar zorgen Maartje, Nikki en Saskia wel voor. E is van E3, wij zijn erg trots op ons superteam, lekker veel korfballen en zoveel mogelijk winnen. R is van iRis, zij weet onze tegenstanders altijd te verrassen. T is van Tijd voor een potje ballen, dan kunnen we weer knallen. - 14

E is van JoEs en LoEs, allebei harde werkers in het veld. A is van Anke, altijd supersnel bij de bal. M is van Machtig mooi team, en wij hopen elkaar komend seizoen weer veel te zien.

Team NL komt naar Erp

30 mei recr

Korfrakkers

17 juni

Flash

Dameskorfbal veldfinales

22, 23 en 24 juni Korfbalkamp

30 juni

Hutspottoernooi

22 september Nachttoernooi

20.00 u Roermond Bolle akker, Erp

Watermolenweg, Erp Watermolenweg, Erp

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tel.: 06 - 51 34 04 47


Keldonkse keeper loopt naar huis na nederlaag Week NL Bier Pubquiz Bij De Paal Zaterdagmiddag 12 mei speelden de veteranen van Boerdonk tegen die van Keldonk. Zoals altijd een spektakel. Met wonderschone goals, zoals die vroeger werden gemaakt door Romario en Nilis. Boerdonk kwam in de 1e helft snel op voorsprong door een mooi geplaatste bal van Geert, alias Coen. Kort daarna kreeg Keldonk een penalty. Deze werd echt uit het kruis geschept door onze keeper Jos. Geen vuiltje aan de lucht. Keldonk kreeg volop kansen, maar die werden vakkundig gestopt en gemist. Onze verdediging wist wat ze konden toelaten. Toch vond de voorhoede van Boerdonk de marge te klein en met een onnavolgbare actie (die eigenlijk alleen ooit door Romario is uitgevoerd) werd er twee man gepoort (tjoep, tjoep) en ging het netje achter de keeper van Keldonk weer bol. Tinus stond weer op het scorebord. Omdat de scheids het onverantwoord vond om met 4 dolgedraaide verdedigers van Keldonk door te spelen, besloot hij te fluiten voor de rust. In de rust hebben we besproken dat we scherp uit de kleedkamer moesten komen. Dat geschiedde, het werd 2-2 binnen 5 minuten. Via een penalty en een fraai ingeschoten vrije trap. Waarschijnlijk liet

onze keep Jos deze penalty bewust door in verband met de spanning. Hij vertrouwde op de kracht van de spitsen van Boerdonk die het wel recht zouden trekken. Er is tenslotte ook niets zo leuk als de tegenstander even laten ruiken aan 3 punten. Zoals Jos het had bedacht, zo kwam het ook uit. Na een fijn passje in de zestien werd Keldonk weer volledig zoek gespeeld. Marijn ronde vakkundig af: 3-2. Vervolgens werd Marijn wederom langs de lijn weggestuurd met een splijtende pass, zoals zelden vertoond in deze competities. De bal werd perfect voorgegeven en door een kiep in de goal gewerkt: 4-2. Kiep vond dit niet genoeg en probeerde nog van alles om zijn 1e optreden bij de veteranen nog meer glans te geven: loppen en schieten vanaf 100 meter, beide lukte net niet. We besloten Keldonk nog even terug te laten komen tot 4-3. Maar daarna vond onze verdediging het welletjes. Sjapoo. Voor de Keeper van Keldonk betekende dit een Wandeltocht terug naar Keldonk. Raar eigenlijk, zo een weddenschap te verliezen. Want iedereen weet toch: bij de Veteranen van Boerdonk valt geen punt te halen! Opgetekend door een Boerdonkse veteraan

Plaatje met een praatje | Ja, dat bedoel ik (2015) - De Likt Wat me afgelopen vrijdag overkwam, had ik nooit van tevoren verwacht dat mij dat zou overkomen. Ik ben voor de eerste keer in mijn leven naar een hiphop-optreden geweest. De muziek die ik een beetje verfoei en waar ik eigenlijk niet veel aan vind. Maar ja, soms gebeuren er dingen in je leven waar je de vinger niet op kunt leggen. In de middag kwam ik iemand tegen die een kaartje over had voor De Likt. Of ik interesse had? Ik zeg wie en wat is De Likt, want ik had er nog nooit van gehoord. Het is hiphop, werd mij verteld en mijn eerste reactie was dan ook: nee, laat maar. Maar ja, zoals eerder gezegd, doe je wel eens dingen ondoordacht. Zo nu dus ook. De nee werd een ja. Ik wist niet wat me te wachten stond. Dus liet ik het maar op mij afkomen. Zanger of snelprater? De Likt is een Rotterdams bandje aangevoerd door

Dinsdagavond 29 mei testen bierliefhebbers door heel Nederland gelijkertijd hun bierkennis. Tijdens de Week van het Nederlandse bier wordt deze avond de Grootste Bier Pubquiz van Nederland gehouden in tientallen cafés door het hele land. Weet jij alles van bier? En heb je de gave om snel antwoord te kunnen geven? Of drink je graag een heerlijk biertje? Dan is een bier pubquiz echt voor jou gemaakt! Waarom dan niet meedoen met de Grootste Pubquiz van Nederland bij De Paal in Erp?! 8 rondes + extra ronde van de Paal De Week NL Bier Pubquiz bestaat uit acht uitdagende rondes. De Paal doet daar nog een extra ronde bij, de MysteryBier proefronde. Je leest het al, dat geeft gegarandeerd een mooie avond. In teams van 5 personen Iedereen kan meedoen, stel je team van 5 personen samen, bedenk een passende teamnaam en meld je aan bij café De Paal voor slechts 5,- p.p. inclusief het Mystery bier en maak kans op eeuwige roem en fantastische prijzen. Het is ook mogelijk om je aan te melden via de mail: info@de-paal.nl.

Where did we go wrong (1999) - Novastar

de zanger Jordy. Of is zanger geen goed woord in deze en moet je eigenlijk snelprater zeggen? Jordy is een Rotterdamse glazenwasser die ergens in Rotterdam op een woonboot woont. Enkele jaren geleden heeft tijdens een vechtpartij een nekwervel gebroken. Afijn, het optreden begon en het hele zaaltje waarin ik veruit de oudste was, begon mee te springen en zingen. Ik zag wel dat menigeen de teksten net zo snel mee kon praten als Jordy zelf. Dus moet het toch ergens wel een bekend bandje zijn. Wat een energie legde de man aan de dag, op en neer over het podium, zwetend als een gek ging hij maar door. Van die gebroken nekwervel was niks meer te merken. Enkele keren stage divend liet hij zich, gedragen door het publiek, door de zaal heen vervoeren. Ik moet bekennen dat er wel de nodige sfeer was en ik begon het zowaar ook nog leuk te vinden. Het ene nummer na het andere volgde elkaar op.

Hoeveel hij er gespeeld heeft, weet ik niet want ze duren maar hooguit een minuut of twee, drie en op een gegeven moment lijken ze voor mij allemaal op elkaar. Maar omdat hij na ieder nummer “Uden laat je hooruhhhhhhh” riep, wist ik dat er weer een nieuw liedje ingezet werd. Toen het concert afgelopen was kwam ik een welbespraakt man uit Erp tegen die dolenthousiast was en erg genoten had. Hij zou een goede standin kunnen zijn voor Jordy want hij kan net zo snel en veel praten. “We moeten naar Rotterdam toe”, zei hij, “want dat is de thuishaven en daar gaan alle remmen los als hij daar optreedt.” Nou, ik weet wel wie er niet naar Rotterdam gaat. Ja, dat bedoel ik Het liedje ‘Ja dat bedoel ik’ kwam voorbij, maar waar het eigenlijk over gaat moet u zelf maar ergens opzoeken of goed beluisteren op de site van deze krant. Het ging zo snel dat ik het niet kon volgen, maar dat is normaal bij dit soort muziek. Achteraf beschouwd was het de moeite waard en ben ik weer een ervaring rijker en ja, dat bedoel ik maar te zeggen. >> Benieuwd geworden naar het nummer? Op www.erpsekrant.nl kun je het beluisteren.

Door Geert Kerkhof geert@erpsekrant.nl

- 15


Email redactie: info@tvhertogjan.nl - Website:www.tvhertogjan.nl

week 20-2018 17 mei

Eerstkomende activiteiten

Voorjaarscompetitie 2018

18 t/m 24 juni Toernooi Open 17+ 30 juni t/m 7 juli Intersport Uden-Veghel jeugd tennistoernooi!

Uitslagen speelronde 5

______________________________________

De Vergeten kleding

We vergeten wel eens wat mee naar huis te nemen, schoenen, jassen, handdoeken e.d.. Deze kledingstukken liggen dan te wachten tot hun eigenaren ze weer komen ophalen, maar soms blijven ze 'vergeten' en blijven ze maar wachten. Om de zoveel tijd willen we deze kledingstukken toch graag opruimen, zodat de berg niet te groot wordt en dat men weer nieuwe vergeten kledingstukken kan laten liggen. We gooien ze niet zo maar weg, we geven ze mee met de "zak van Max", zodat deze vergeten kledingstukken toch weer een nieuw baasje krijgen. En nu is er weer zo'n moment, kijk je tennistas of je kledingkast na om te zien of je niets mist, want binnenkort gaan deze vergeten kledingstukken op reis naar een nieuw baasje.

Programma speelronde 6

12 mei Dames zaterdag 17+ Hertog Jan 1- De Witte Schare 2 Best 1 - Hertog Jan 2 Hertog Jan 3 - Haaren 1 Esteren 1 - Hertog Jan 4

3-2 2-3 4-1 3-2

Heren zaterdag 17+ Hertog Jan 1 - Oosterplas 2 Hertog Jan 2 - Vorstenbosch '82 1 Telro 1 - Hertog Jan 3 De Coevering 1 -Hertog Jan 4 Hertog Jan 5 - Gemert 2

2-4 3-3 5-1 2-4 1-5

Heren zaterdag 35+ Hertog Jan 1 - Groesbeek 1 Heren zaterdag 35+* Heeze 1 - Hertog Jan 1*

4-1

Gemengd dubbel zaterdag 35+ Volkel 1 - Hertog Jan 1

3-1

13 mei Jeugd groen Maliskamp 1 - Hertog Jan 1

6-0

15 mei Dames dinsdagmorgen 35+ 't Slotje 1 - Hertog Jan 1 Hertog Jan 2 -De Raam Lieshout Hertog Jan 3 - Esteren 1 Loonse Duinen 1 - Hertog Jan 4

3-1 2-2 0-4 0-4

0-4

Met dank aan onze sponsoren

- 16

24 mei Dames donderdagmorgen 09.00 Hertog Jan 1 - De Witte Schare 3 Dames donderdagmiddag 14.00 De Gagel 1- Hertog Jan 1 26 mei Dames zaterdag 17+ 13.00 De Lissevoort 4 - Hertog Jan 1 10.30 Hertog Jan 2 - Rosmalen 5 13.00 Rosmalen 4 - Hertog Jan 3 10.30 Hertog Jan 4 - Thos 4 Heren zaterdag 17+ 14.00 Esteren 1 - Hertog Jan 1 13.00 De Lissevoort 4 - Hertog Jan 2 14.00 Hertog Jan 3 - Helvoirt 1 14.00 Hertog Jan 4 -De Kienehoef 9 10.00 Thos 6 - Hertog Jan 5 Heren zaterdag 35+ 10.00 Maliskamp 1 - Hertog Jan 1 Heren zaterdag 35+* 14.00 Hertog Jan 1* - De Korrel 1 Gemengd dubbel zaterdag 35+ 14.00 Hertog Jan 1 - Bergenshuizen 1 27 mei Jeugd groen 09.30 Hertog Jan 1 - Uden 1

_____________________________________

Als vereniging zijn we blij met onze sponsoren. Ook dat willen we via deze pagina uitdragen. Deze week danken wij:

22 mei Dames dinsdagmorgen 35+ 09.00 Hertog Jan 1 - Rulec 1 09.00 De Broekhoek 1 - Hertog Jan 2 09.00 De Heikamp 1 - Hertog Jan 3 09.00 Hertog Jan 4 - 't Lobke Helmond 1

Met korting naar Libéma Open 2018 Dit jaar is onze vereniging partner geworden van het enige gras tennis toernooi van Nederland: Libéma Open in Rosmalen. Dit toernooi staat bekend om zijn intieme sfeer en uitstekende ambiance, dat gecombineerd wordt met toptennis van het allerhoogste niveau. Ook dit jaar komen er weer veel aansprekende ATP-spelers en WTAspeelsters naar het toernooi, met zelfs Andy Murray! Maar ook onze eigen topper Kiki Bertens. Met de link op de website en een speciale code krijgen onze leden €5,- korting bij het bestellen van entreekaarten en het mooie is ook de club ontvangt €5,- per verkochte entreekaart.


RKVV ERP

NIEUWS Postbus 59, 5469 ZG Erp • Infolijn: 0413-210127 • Redactie: erpsekrant@rkvverp.nl • www.rkvverp.nl

BVV – Erp Vandaag speelde Erp wederom een cruciale wedstrijd voor handhaving in de 2e klasse. Na het gelijkspel tegen TGG op Hemelvaartsdag, was vandaag een overwinning noodzakelijk om alles weer in eigen hand te hebben. De omstandigheden waren zoals het hoort bij degradatievoetbal: druilerig. Erp. Zoals de laatste weken al vaker het geval, was het Koen van Deursen die het duel won en met een bekeken boogballetje de keeper verschalkte. In de 60ste minuut stuurde Olger met een diepe bal Luuk de ruimte in. Luuk won de sprint waarna een verdediger van BVV aan de noodrem trok en de rode kaart kreeg. Na de rode kaart van BVV leek het alsof BVV meer in balbezit kwam. Gelukkig kwam Erp op dat moment op 0-2. Toon onderschepte een foute uitworp van de De eerste helft was Erp de betere ploeg. keeper en leverde een strakke voorzet af. Erp had het initiatief maar echte grote Deze werd door de keeper niet goed verkansen bleven achterwege. Aan de an- werkt waardoor de bal voor de voeten van dere kant was het oppassen voor de be- Rens kwam en met een geplaatste bal wist hendige Hadouir. In de 40ste minuut was Rens de 0-2 op het bord te krijgen. de grootste kans van de eerste helft voor Hierna volgde een fase waarin Erp naar BVV echter werd verzuimd de trekker over een ruime voorsprong uit had moeten lote halen waardoor het met rust nog steeds pen. Dit gebeurde niet en zoals zo vaak in het voetbal profiteerde de tegenstander 0-0 stond. In de tweede helft ging Erp verder met in de 85ste minuut aan de andere kant, waar het mee begonnen was, goed voet- 1-2. Gelukkig duurde dit niet lang en was bal met daarbij in elke linie de overtuiging het uiteindelijk Willem den Dekker die na die nodig is om te winnen. Dit leidde dan een fraaie kapbeweging de korte hoek ook tot de terechte 0-1 voorsprong voor vond, waardoor aan alle onzekerheid een

Programma Zaterdag 19 mei - junioren Gemert JO19-2 Erp JO19-3 Gemert JO17-4 Erp JO17-3

Erp JO19-2 Avesteyn JO19-2 Erp JO17-2 Vorstenbossche Boys JO17-2 UDI'19/CSU JO15-2 Erp JO15-1 Boekel Sport JO15-2 Erp JO15-2 Erp JO15-2 sv O.S.S. 1920 JO15-6 WEC JO15-2 Erp JO15-3 Erp JO15-4 V OW JO15-2 FC de Rakt JO13-1 Erp JO13-1 Erp JO13-2 ASV'33 JO13-2 Erp JO11-1 Deurne JO11-1 Erp JO11-2 ST Fiducia/ Elsendorp JO11-1G Boekel Sport JO11-4G Erp JO11-3 Festilent JO9-1 Erp JO9-1 Erp JO9-2 FC Uden JO9-2 Milheezer Boys JO9-3G Erp JO9-3 Erp JO8-2 olkel JO8-1 Erp VR30+1 EVVC VR30+1

15.30 14.45 15.30 14.45 13.00 19.00 12.15 13.00 12.15 12.15 10.30 09.15 09.15 10.30 09.00 10.30 10.00 10.30 17.00

Zondag 20 mei Erp 1 Bekkerveld 2 UDI'19/CSU 9 Gemert 5 Venhorst 4 DVG VR1

TGG 1 Erp 2 Erp 4 Erp 5 Erp 6 Erp VR1

14.30 11.00 13.00 12.00 11.00 10.00

einde werd gemaakt, 1-3 winst. A.s. zondag speelt Erp voor de 2e keer in 11 dagen tegen TGG. Indien Erp zondag wint en BVV verliest, wordt de nacompetitie ontlopen…of het moet zo zijn dat Erp nog verrast met het behalen van de 3e periode.

Kom jij op 27 mei mee Zwieren Zwaaien Radje Draaien tijdens de seizoensafsluiting in de kantine? Tijdens deze traditionele afsluiting worden de player en rookie of the year gekozen die volgens trainers, leiders en supporters een speciale onderscheiding verdiend hebben. Maar naast dit officiele gedeelte moet er natuurlijk ook keihard gefeest worden. Dit jaar is er voor iederen dan ook wat wils want het publiek bepaald de muziek. Een zwaai aan het rad levert namelijk de muziekstyle op die jij het komende kwartier gaat horen. Van 90's tot schlager en van reggeaton tot hardstyle alles komt aan bod!

bent want van dit feest wil en kan je niks missen. Aftrap 14:30 uur!

Dit alles wordt professionele begeleid door het KOMISCH DJ DUO en DJ SMILEY. Maar zoals jullie van ons bekend zijn staat er ook een verassingsoptreden op het programma. Wie dit gaat zijn? Dat houden we nog even geheim. Zorg in ieder geval dat je op tijd aanwezig Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

- 17


R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 29

internet: www.rksvboerdonk.nl

Zaterdag 12 mei Boerdonk veteranen – Keldonk veteranen Zondag 13 mei HVV 1 – Boerdonk 1 Boerdonk 2 – Boekel Sport 6 Erp 8 – Boerdonk 3 Boerdonk 4 – Venhorst 5 Boerdonk VR1 – Handel VR1

4-3 3-5 8-1 10-0 1-5 5-2

Programma

Donderdag 17 mei MVC 3 – Boerdonk 2 19.00 Vrijdag 18 mei Boerdonk VR30+1 – Deurne 19.00 Zaterdag 19 mei Mariahout – Boerdonk veteranen 15.30 Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Sparta’25 Deurne Jo13-4 – Keldonk/Boerdonk Jo13-2 Boerdonk/Keldonk Jo11-1 – Gemert Jo11-2 Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Odiliapeel Jo9-1 Nijnsel Jo9-2 – Boerdonk/Keldonk Jo9-3 Zondag 20 mei Boerdonk 1 – Milheezer Boys 1 12.30 Festilent 6 – Boerdonk 2 09.00 Boerdonk 3 – Gemert 8 11.15 Handel 4 – Boerdonk 4 09.30 Bruheze VR1 – Boerdonk VR1 10.00

20.00 20.00 16.30 11.30 11.30 10.15 10.15 09.45 14.30 10.00 12.00 10.30 11.00

Agenda 27 mei V 31 mei 1-2-3 juni 07 juni 08 juni

ereniging BBQ Contactavond Jeugdkamp Receptie kampioenen Opruimdag

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

- 18

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Boerdonk 1 blijft winnen Een prima reeks zet Boerdonk 1 neer. In een week tijd worden er maar liefst 9 punten gehaald. Er zijn teams in de regio die hier toch stiekem jaloers op zijn. Vorige week werd er met 4-0 van Tongelre gewonnen. De inhaalwedstrijd op dinsdag 8 mei tegen Fiducia in de Rips werd met 0-3 gewonnen en nu werd HVV uit Helmond aan de zegekar gebonden. In een nat Helmond werd het een knotsgekke en leuke wedstrijd. De wedstrijd was maar enkele minuten oud en de armen konden al de lucht in. Julian vd Vossenberg veroverde de bal op zijn typische manier en bracht zichzelf meteen in scoring positie: 0-1. Maar wie kwam er deze wedstrijd niet in scoringspositie? Op enkele verdedigers na en de keeper kregen vele spelers een kans om te scoren. Boerdonk speelde scherp en gaf HVV weinig ruimte. De eerste keer dat ze in het strafschopgebied van Boerdonk kwamen, was dan ook meteen een strafschop 1-1. De kansen voor Boerdonk bleven zich daarna opstapelen en er werd ook gescoord. Daan Dortmans 1-2 . Danny vd Velden 1-3. Guus v Dommelen 2-3 … Jammer genoeg wel een eigen goal. En de ruststand was … 3-3. De toeschouwers keken

elkaar verbaasd aan: hoe kan dit nu? Zelden een wedstrijd gezien waar Boerdonk 1 zoveel kansen kreeg. Dan moest het maar in de tweede helft gebeuren. Het was meteen raak: 3-4. Daan Dortmans zette prima door en gaf de keeper geen kans. HVV speelde nu alles of niks en probeerde met meer druk te spelen. De verdedigers van Boerdonk stonden echter prima. Gevaarlijk werd het daarom nooit echt, al bleef de dreiging boven de wedstrijd hangen. De eerste helft had daarin een goede waarschuwing afgegeven. Het was Tim v Alphen die aan alle spanning een einde maakte en de 3-5 scoorde na een prachtige aanval. Boerdonk is samen met Elsendorp en HSE in een strijd verwikkeld om de 7e plaats. Nu zult u denken de 7e plaats is ook niet spectaculair, maar nummer 6 staat maar liefst 9 punten voor. Deze 6 teams spelen om het kampioenschap of de 3 periodetitels. En na de valse start en de trainerswisseling is de 7e plaats een prima resultaat voor Boerdonk 1. Zondag thuis tegen Milheezer Boys, een ploeg die op de 4e plaats staat. Maar het moeten voor Boerdonk 1 maar 4 overwinningen op een rij worden ...

Nachttoernooi wederom een groot succes Op woensdag voor Hemelvaart staat traditiegetrouw het nachttoernooi van RKSV Boerdonk op de agenda. Dat was dit jaar niet anders! Ondanks dat een groot aantal voetballers op Hemelvaartsdag moest voetballen hadden er toch 20 teams ingeschreven om mee te doen. Positief hierbij te vermelden was dat er dit jaar ook maar liefst 8 damesteams deelnamen. Dit werd dan ook met gejuich ontvangen bij de heren! In 5 poules van 4 werd de hevige strijd aangegaan voor de felbegeerde finaleplaatsen! Bijna elke wedstrijd werd op het scherpst van de snede uitgevochten, wat de gehele avond tot een mooie strijd bracht. Uiteindelijk bleven er nog 4 finalisten over die in de finale mochten gaan

strijden. Bij de dames stonden Erp en de Mortel tegenover elkaar. Erp begon zeer sterk en kwam verdiend op een 2-0 voorsprong kwam. Echter kwamen de meiden van de Mortel nog op tijd langszij door de 2-2 te maken en mochten zij zich na de penalty’s wederom winnaar noemen bij de dames. Bij de heren stonden de Zatte Arenden in de finale tegen Wakker Worre. Dit werd een eenzijdige wedstrijd waarbij Wakker Worre de bovenliggende partij was. Hoewel de Zatte Arende goed stand hielden werd de finale in de laatste minuut beslist in het voordeel van het team Wakker Worre door een goed ingeschoten vrije trap. Na afloop van de prijsuitreiking kon de afterparty beginnen waarbij de sfeer er goed in zat tot in de vroege uurtjes. Uiteindelijk heeft iedereen wel of niet via een omweg de route naar huis weer gevonden en kunnen we weer terug kijken op een geslaagde editie. Tot slot rest ons nog iedereen te bedanken die heeft meegeholpen en zien we volgend jaar weer graag terug!


Kom naar de Open Horen Dag op 25 mei

Wat? • Doorlopende presentaties over wek- en waarschuwingssystemen (zie afbeelding) en de nieuwste hooroplossingen. • Lezingen om 11.00 uur en 14.00 uur over het belang van wek- en waarschuwingssystemen in huis. (Meld je aan via telefoon of mail.)

Waarom een lezing?

• Ervaar hoe het is om een hoortoestel te dragen.

Hoe veilig is het eigenlijk in huis als u slecht hoort? Als u bijvoorbeeld niet hoort of het (brand)alarm gaat of dat uw kind baby huilt?

• Maak kennis met de nieuwste generatie hoortoestellen en probeer ze zelf uit.

Gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel oplossingen die ervoor zorgen dat u zich thuis veilig en ontspannen kunt voelen, ook ‘s nachts. Daar gaat de lezing over.

Voor wie?

1

Deurbelzender

5

Flitsontvanger

2

Rookdetector

6

Wekker

3

Babyfoon

7

Draagbare ontvanger

4

Telefoonzender

8

Pager

15 jaar inerp

• Voor iedereen die al in meer of mindere mate slechthorend is. • Voor iedereen die het gevoel heeft dat het gehoor achteruit aan het gaan is. • Voor familie van slechthorenden (ervaar zelf hoe het is om slecht te horen!)

Waar? In de kleine zaal van Partycentrum Haandel. Van 10.00 tot 16.00 uur. Koffie en thee staan voor u klaar!

Noud Optiek | Zien en Horen Pentelstraat 29, t. 210153, www.noudoptiek.nl

- 19


R.K.V.V. KELDONK - INFO

Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk

Zaterdag 12 mei Boerdonk vet. – Keldonk vet. Blauw-geel – Boerdonk/Keldonk Jo15-1 Keldonk/Boerdonk Jo13-2 – Sparta’25 Mifano Jo11-1 – Boerdonk/Keldonk Jo11-1 F.C. Uden Jo9-2 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1 Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Mariahout V.O.W. Jo9-1 – Boerdonk/Keldonk Jo9-3 Rhode Jo7-3 – Keldonk/Boerdonk Jo7-1 Zondag 13 mei Boxtel 1 – Keldonk 1 Juliana Mill 4 – Keldonk 3 Keldonk 4 – Mariahout 5 Keldonk Vr.1 – D.V.G. Vr.1

internet: www.rkvv-keldonk.nl

4–3 6–0 4–3 2–8 5–7 3–7 2–3 9–5 1–0 2–4 0–9 4–2

Programma Zaterdag 19 mei Keldonk vet. – Gemert vet. Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Sparta’25 Deurne Jo13-4 – Keldonk/Boerdonk Jo13-2 Boerdonk/Keldonk Jo11-1 – Gemert Jo11-2 Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Odiliapeel Jo9-1 Nijnsel Jo9-2 – Boerdonk/Keldonk Jo9-3 Zondag 20 mei Keldonk 1 – Mariahout 1 Woensdag 23 mei Boerdonk/Keldonk Jo15-1 – Blauw-geel Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Nijnsel Jo13-1 Venhorst – Boerdonk/Keldonk Jo11-1 Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Blauw-geel’39 Donderdag 24 mei Keldonk 3 – Vorstenbosche boys 3 E.V.V.C. 5 – Keldonk 4

16.30 11.30 11.30 10.15 10.15 09.45 14.30 18.30 18.30 18.30 18.30 19.30 19.30

Activiteiten 1, 2 en 3 juni 8 juni 15 juni

Jeugdkamp Kampioenenreceptie Gala-avond

Deze clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eetcafé “De Sluis”

- 20

nr.: 28

Bosscheweg 5 Keldonk. 0413-213466

e-mail: info@rkvv-keldonk.nl

Onnodig verlies tegen Boxtel Keldonk had gezien het spel in de tweede helft afgelopen zondag tegen Boxtel een gelijk spel dik en dubbel verdiend, maar een foutje in de beginfase van de wedstrijd werd ze fataal en daardoor moesten ze heel spijtig de drie punten in Boxtel achterlaten. Al na twee minuten spelen keek, door een lullig misverstand in de defensie, Keldonk tegen een 0 – 1 achterstand aan. Hierna bleef Boxtel er stevig de druk op houden en kraakte de Keldonkse verdediging regelmatig, maar brak niet. Na twintig minuten was een schot van Dusty van Wanrooy uit de tweede lijn dat door de keeper met moeite werd gekeerd het sein voor de ommekeer. Vanaf dat moment was van Boxtel de grootste hitte af en mocht Keldonk ook aanvallend mee gaan doen. Na een mooie aanval mistte Dusty op moment suprême de bal volledig en net voor de rust kapte Peter van Zutphen zijn tegenstander mooi uit en kreeg daarmee en vrije schietkans, maar zijn schot werd nog net geblokt. Na de rust was Keldonk de bovenliggende partij

en deden ze er alles aan om minimaal ’n punt uit het vuur te slepen. Jan van den Acker was met een goed schot dicht bij de gelijkmaker, maar de keeper wist deze tot corner te verwerken. Uit die corner kopte Mark van der Linden rakelings naast. In de laatste minuten werd een kopbal van Tom van den Broek nog door een verdediger van de lijn gehaald. Ondanks dat Keldonk vandaag geen punt uit Boxtel wist mee te nemen was het positieve nieuws dat concurrent om directe degradatie Essche boys ook verloren had, waardoor dat verschil in ieder geval zes punten bleef.

Kampioenswedstrijd Keldonk 4 Iedereen moet één keer in zijn voetbalcarrière een heuse kampioenswedstrijd meegemaakt hebben. Niemand van de spelers van Keldonk 4 had er rekening mee gehouden dat dit er dit seizoen nog van mocht komen, maar afgelopen zondag was dit hoogtepunt er dan toch. Met een zeer gedegen voorbereiding, de laatste waren al voor half vijf thuis, begonnen ze vijf minuten voor de wedstrijd aan de warming up. Toen feestscheidsrechter Jan van der Steen op zijn fluitje blies voor de aanvang van de wedstrijd schoot iedereen wakker en ging met volle inzet de strijd aan. In de eerste helft kregen ze goede kansen om ook een doelpunt te maken, maar keeper Ronnie van de nerts wilde niet capituleren. In de tweede helft vielen de doelpunten als rijpe appeltjes en was het snel duidelijk dat het kampioenschap een feit was. De tegenstander van Willem Kuijpers zei: “Wij worden kampioen, wat zullen we vandaag feesten”. Waarop Willem antwoordde “Dan worden wij elke week kampioen” Natuurlijk waren er bloemen en veel bier voor de kersverse kampioenen, maar de sportieve verliezers vonden het niet erg dat ze geen bloemen kregen. Toen de

kampioenen op zondagavond rond negen uur zat en gelukkig de Mariahoutse kantine uit rolden, maakten de mannen van het vierde plannen om nog ergens een after-party te bezoeken, want worden we laatste of kampioen, feesten zullen we toch wel doen. Of nie dan? Ja toch!

Boerdonk vet - Keldonk vet Onze verslaggever ter plaatse meldde dat het voetbal in deze derby niet om over naar huis te schrijven was, dus zullen we er op deze pagina niet meer woorden aan vuil maken.


Zonnebloemloterij weer van start

Rob van Hedel 3e bij NK aspiranten

Deze week gaat de Zonnebloemloterij weer van start. Dit jaar met een fris nieuw prijzenpakket. Naast de bekende geldprijzen zijn er dit jaar ook prachtige belevenissen te winnen. Op maandag 8 oktober vindt de trekking plaats.

Op zaterdag 12 mei waren in Ammerzoden de Nederlandse Kampioenschappen 1 pijl systeem voor aspiranten. Deze wedstrijd gaat over 25 pijlen op 18 meter voor de aspiranten. Rob van Hedel eindigde met een score van 174 punten op de 3e plaats. De Cadetten schoten de Bondskampioenschappen in Middelbeers. Deze schutters zijn iets ouder dan de aspiranten en die schieten 2 x 25 pijlen op 25 meter. Bram Gruijters eindigde in klasse 1 op een 11e plaats met 431 punten. Rick van Hedel eindigde in klasse 2 met 354 punten tot een 8e plaats.

Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Erp-KeldonkBoerdonk komen van 14 mei tot 3 juni met de loten langs deur. De loten kosten twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vereniging streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan deelnemen aan de maatschappij. Activiteiten in Erp-Keldonk-Boerdonk Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond Erp-Keldonk-Boerdonk. Een klein deel van de opbrengst besteedt de Zonnebloem aan bijvoorbeeld de aangepaste vaarvakanties. Die organiseert de vereniging landelijk. Jaarlijks genieten 2.800 mensen met een lichamelijke beperking van een vaarvakantie met MPS de Zonnebloem. Prijzenpakket Dit jaar maken inwoners van Erp-Keldonk-Boerdonk niet alleen kans op de bekende 15.000 euro of andere geldprijzen. Ook zijn ze in de race voor andere mooie prijzen. Bijvoorbeeld een luchtballon-

vaart, een weekendje weg, een iPad of elektrische fiets. Het volledige prijzenpakket is terug te lezen op zonnebloem.nl/loterij/prijzenpakket. Ook online De loten worden verkocht door vrijwilligers van de Zonnebloem. U komt ze overal tegen, op straat, op de markt of tijdens een braderie. Maar ook op social media zijn ze actief. Met een persoonlijke digitale verkooppagina verkopen zij loten. Trekking De trekking van de loterij vindt plaats op maandag 8 oktober 2018. In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 prijzen. Zonnebloemloten kosten twee euro per stuk. Belangstellenden kunnen die tot begin oktober ook bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Hier is ook meer informatie te vinden over het prijzenpakket. Er kan zoveel meer dan je denkt De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking. Dat doet de vrijwilligersorganisatie met huisbezoeken, dagjes uit en aangepaste vakanties. Met 1.100 lokale afdelingen is de Zonnebloem actief in vrijwel elke wijk, dorp en stad in Nederland. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan het toegankelijker maken van onder meer attractieparken, bioscopen, concertlocaties, musea en voetbalstadions. Ook heeft de Zonnebloem rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. Die bieden huurders bewegingsvrijheid.

Ruit stuk? Bel Joop van den Bogaard. (0413) 21 14 68

Uit de tijd van toen Dokter Verbeek in de huifkar bij boerderij de Hamse Hoeve. (Huize v Lanckveld op ‘t Ham) ca1947 Vlnr.: Mietje, Tina en Anna Timmers (dochters van Bert Timmers, Eduard Verbeek (zoon van dr. J Verbeek en bewoner van huize v Lanckveld, geb. 1894). Op het rijtuig dr. J Verbeek (18531950) en Agatha Numan v Som (2e vrouw van dr. J Verbeek). Rechts van het rijtuig Jan Timmers (geb. 1897), Jonkheer Otto de Kuijper en Thijn v Velthoven. Jonkheer Otto de Kuijper was van 1885 tot 1955 eigenaar van huize v Lanckveld. De zoon van dr. J Verbeek, Otto de Kuijpers, koopt in 1958 huize v Lanckveld. Dokter Verbeek woonde in Zijtaart op Soffelt en verhuisde later naar “Clondieke”in Veghel in de Hoofdstraat. Tweede van rechts jonkheer de Kuijper die op het kasteel woonde. Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s? Mail dan naar secretariaat@erthepe.nl of bezoek de heemkamer tijdens de openingstijden. - 21


Kleine Boodschappen Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden. PASFOTOGEMAK Met gemak een nieuwe pasfoto. dinsdag t/m donderdag 9:00–11:00 / 18:00-20:00 u vrijdag en zaterdag 9:00–11:00 u Cruijgenstraat 39 Erp. Zie ook: pasfotogemak.nl Of bel 06-50553098

IETS TE VIEREN? De kroeg voor jezelf? Dat kan! Meer info: Café Schansoord, 0413 - 211373 Oppas gezocht Voor onze twee kinderen van 5 en 2 jaar, zijn wij per 1 juni op zoek naar een lieve, zorgzame en betrouwbare oppas voor op de vrijdagen (8:00-17:00 uur). Flexibiliteit hierin is vereist. Bij voorkeur iemand uit Erp of omgeving. Ben of ken je iemand die geduldig, creatief en goed is met kinderen? Wij horen het graag! Wij zijn te bereiken op 06 46843710.

Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Kom vrijblijvend kennismaken. Jos Custers, 0413-211231, info@muziekleserp.nl

Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl

Voor voedings- en dieetadvies bent u van harte welkom bij Jeannette van den Bogaard, diëtiste Voedingsadviesbureau Veghel/Erp Antoniusstraat 12 in Keldonk www.dietistenveghelerp.nl Tel. 0413-213259

Marco van Leuken Bestratingen grondwerken mini-loader verhuur www.kei-goed.nl 06 – 20257848 FB Marco van Leuken Bestratingen

Fietsservice Erp Voor kleine en grote reparaties aan iedere fiets. Fietsservice Erp: Mortelkes 9 (ingang achterom), T. 06 2730 3243 Openingstijden: dinsdag tm vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Woning te huur Instapklare tussenwoning te huur in Veghel Info: Korsten Makelaardij Tel. (0413) 352720

Agenda

Zaalvoetbal Erp Uitslagen 11 mei Broviand / Thijs Verhagen tegelwerken - Vissers-Ploegmakers 3-1 Cafe van Haandel / Anne Ploegmakers Reisadvies - BJC Tools 3-2 Bouwbedrijf Koenen - Paerdestal mode 5 - 10 Cafe t Schansoord 2 - Pellikaan 2-9 Programma 18 mei 19:00 uur WDP / Ketelaars schilderwerken - XL Company 19:45 uur Bouwbedrijf Versteegden - Munsters Motoren / Kapsalon van Zutphen 20:30 uur Ad van Stiphout / Cafe Schansoord - Addy Manders meubels 21:15 uur Installatiebedrijf M.Koolen - Stukadoorsbedrijf de Groot Kijk voor meer informatie op www.zve-erp.nl

Extra openstelling vliegbasis Maandag 21 mei is vliegbasis Volkel extra opengesteld voor het vertrek en de aankomst van twee F-16’s. Deze F-16’s maken een zogenaamde fly-by tijdens de Jumbo Race dagen op het circuit van Zandvoort. Op deze dag is vliegbasis Volkel daarom extra opengesteld voor vliegverkeer van 13.00 uur tot en met 15.30 uur. De deelname van F-16 vliegtuigen heeft onder meer als doel om personeel te werven voor de Koninklijke Luchtmacht. De tijden van openstelling zijn onder voorbehoud van operationele wijzigingen en onvoorziene omstandigheden.

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

MAANDAG 4 JUNI - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot

MAANDAG 19 NOVEMBER - Kienavond De Zonnebloem, De Paal, 20.00 uur

VRIJDAG 8 T/M MAANDAG 11 JUNI - Keldonk Kermis

ZATERDAG 8 DECEMBGER - Fire & Ice Feestavond

ZONDAG 10 JUNI Vlooienmarkt Keldonk, 10.00 - 14.00 uur.

ZONDAG 9 DECEMBER

ZONDAG 1 JULI - Hertog Jan Fietstocht

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is open op maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur

• • •

MAANDAG 3 SEPTEMBER - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot MAANDAG 10 SEPTEMBER - Kienavond De Zonnebloem, De Paal, 20.00 uur MAANDAG 1 OKTOBER - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot MAANDAG 5 NOVEMBER - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot

- 22

Activiteiten voor senioren • Ontmoeting op Zondag: iedere tweede zondag van de maand, van 14.00 uur 16.00 uur in Ter Aa. • KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur in Ter Aa • KBO kienen: eerste maandag van de maand van 13.45 – 15.45 uur in Ter Aa. • Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur in Ter Aa.

• • •

Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur in Ter Aa. Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur in Ter Aa. Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 15.00 uur in Ter Aa. Wandelen met de KBO: iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk. Fietsen met de KBO: van mei t/m oktober iedere donderdagmiddag, vertrek 13.30 uur vanaf Hertog Janplein Jeu de Boules: iedere dinsdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur en iedere donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in Ter Aa. Koersbal: iedere donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur in Den Hazenpot.

Expositie Simeonshof In de centrale hal is een permanente expositie te zien, met werk van Erpse kunstenaars.


Nieuws van KBO Sint Servatius KBO Bridge Instuif 2000

KBO St. Servatius ERP - KELDONK - BOERDONK

Het 55-jarig bestaan en jubileumboek

Bedevaart Handel

De KBO Erp-Keldonk Boerdonk bestaat in mei 55 jaar. De vereniging gaat dit vieren op 24 en 25 mei. Op donderdag start het dagprogramma om 13.30 uur met een H. Mis in de Sint Servatiuskerk te Erp en op vrijdag begint het feest om 16.00 uur in Ter Aa te Erp. De groep Rob, Ria, Ronnie en de Zippers zorgt beide dagen voor de muzikale omlijsting en de nodige ontspanning. Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum is een boek over het ontstaan en de ontwikkeling van KBO St. Servatius Erp-Keldonk-Boerdonk samengesteld met de titel ‘50 jaar actief’. Extra vermeldingswaard is dat tijdens de feestdagen dit jubileumboek met korting in de feestzaal te koop is voor 5,- euro. Na 25 mei is de prijs 10,- euro. Met de aanschaf van het boek kunt u nog eens rustig nagenieten van alles wat de KBO vanaf 1963 zoal betekend heeft en nu nog te bieden heeft.

De vijf KBO-afdelingen van de voormalige gemeente Veghel hebben een traditie in ere gehouden en zijn op maandag 7 mei op bedevaart naar Handel geweest. De organisatie heeft dit jaar in handen van de afdeling Zijtaart gelegen en het is prima verlopen. De voorganger pater Issag heeft welgemeend respect uitgesproken voor allen die aan de bedevaart hebben deelgenomen. Het bestuur van de KBO sluit zich hier bij aan en hoopt volgend jaar weer op een goede opkomst. Vanuit Erp, Keldonk en Boerdonk hebben ongeveer 50 bedevaartgangers na afloop van de Mis in Handel gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie of thee om daarna onder een stralende zon weer naar huis te keren.

Uitlsag maandag 14 mei Lijn A 1 Anny van de Ven & Coby Waals 2 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 3 Lida van Houtum & Truus Bouw 4 Ria Delisse & Toos van Berlo 5 Mari van de Steen & Cor van de Berg 6 Gerjan Schouten & Anny Goossens 7 Peter van der Linden & Mieke Toebast 8 Chris van Helvoirt & Fien Rooijakkers 9 Toon vd Zanden & Adriaan van de Tillart 10 Liesbeth van Dijk & Nellie Philipsen

59,48 55,73 55,57 54,84 54,79 52,60 48,33 43,59 41,01 34,01

Lijn B 1 Piet & Toos Reijbroek 2 Clasien Nolle & Rennie van Fulpen 3 Ria van Beek & Joke Petit 4 Maria Rijken & Gerda Megens 5 Anneke Jans & Maria Pepers 6 Leny van den Bosch & Riek Hurkmans 7 Jo Delisse & Pieta Verbakel 8 Leny Swinkels & Joke van der Burgt 9 Jan & Nelly Verhoogh 10 Marius & Thea Vissers

61,46 58,85 55,21 54,69 52,08 50,52 47,92 46,35 36,98 35,94

Ballonnen Koningsdagspelen Het Oranje comité wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de geslaagde Koningsdag van dit jaar. Het was weer een gezellige, geslaagde dag. De teruggekomen kaarten van de ballonnen kunnen tot 15 juni ingeleverd worden op De Steen 14 in Erp.

Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

Van den Boomen Assurantiën is uw specialist in verzekeringen: • • • •

onze weekaanbiedingen maandag 21 t/m zaterdag 26 mei

Varkensoesters

Snel Actief Persoonlijk Ervaren

4 stuks

+ gratis saus

Leverkaas + Boterhamworst €

2 x 100 gram

Tevens zijn wij in Erp, Keldonk en Boerdonk uw CZ-contactpersoon.

Broodje Kip

2e Halve Prijs

van den

assurantiën Kerisakkerstraat 37, 5469 AB Erp t. (0413) 210650 e. info@tvdboomen.nl

5,

45

Barneveldse Kip €

500 gram

Boomen

2,

98

Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

- 23


Joop van den Bogaard De Wasaa 1, 5469 BV Erp (0413) 21 14 68

Waar brengt u uw auto heen voor onderhoud?

Schilders - & Glasbedrijf Interieur - & Stoffering Kleur - & Stylingadvies

Naar een garage in Erp is wel zo handig. Lekker dichtbij, zodat u snel op en neer bent. U krijgt gratis vervangend vervoer. En sowieso profiteert u van voordelige tarieven. Dus ... tot binnenkort?

Zou jij je interieur graag van een nieuw uiterlijk willen voorzien en ben je daarom op zoek naar een professional die je kan helpen bij het maken van juiste combinaties. Kom gezellig langs in de winkel of maak een afspraak en wie weet ziet u Lette bij uw thuis voor het beste kleur – en of stylingadvies.

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Ben jij een

Machinaal Timmerman? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij zoeken versterking. Wat bieden we? Een baan waarin je zelfstandig werkt, in een goede samenspraak met de rest van het team. Je hebt je eigen klanten en eigen opdrachten en werkt met up-to-date apparatuur. Je doet het hele proces: van opsluiten en afmonteren van kozijnen tot en met spuiten en beglazen. Wat vragen we? Heb je al ervaring als machinaal timmerman? Super. Heb je dat nog niet? Niet erg. Dan brengen we je die

ervaring gewoon bij. Je bent een creatieve aanpakker, positief, denkt in oplossingen en houdt van werken in een klein, gemoedelijk team. Over ons Je ziet onze bordjes steeds vaker. Let er maar eens op. In Erp en Keldonk zijn we voor verschillende woningen aan de slag. In ons nieuwe pand hebben we dan ook alle software en apparatuur in huis om snel en vakkundig maatwerk en seriewerk te kunnen fabriceren. Zin om bij ons te komen werken? Bel en vraag naar Jan van der Sangen.

Donkervoortsestraat 5 Beek en Donk | Tel: 0499 - 423123 / 06 - 3028 7072 - 24

Erpse Krant 2018 - editie 19  
Erpse Krant 2018 - editie 19  
Advertisement