Page 1

48e jaargang | nr. 13 | 6 april 2017 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Straatwerk Horstakker loopt vertraging op Het achterste deel van de Horstakker zou van 9 maart tot en met 14 april afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Met het plotse faillissement van de aannemer zal de straat echter langer dicht blijven. van de redactie De werkzaamheden startten nog voorspoedig. De Firma Beekmans uit Erp was voortvarend begonnen om het bestaande straatwerk eruit te halen. De weg lag klaar om opnieuw te worden bestraat door Heesakkers Infra uit Uden. Maar nadat het echter enkele dagen rustig was gebleven aan de Horstakker, kregen direct aanwonenden een schrijven van de gemeente: de firma Heesakkers was op 21 maart

failliet verklaard. Sindsdien is er onduidelijkheid alom. Bewoners hebben geen nader bericht meer ontvangen. Op verzoeken van deze krant om een stand van zaken, volgt pas na een week het bericht dat de gemeente intensief overleg heeft met de curator. In dat overleg wordt bekeken of er werkzaamheden zijn die nog kunnen worden afgerond. De verwachting wordt wel al uitgesproken dat dit voor de Horstakker niet het geval zal zijn. Dat betekent dat de gemeente een nieuwe aannemer zal moeten selecteren voor het straatwerk. Vast staat dat het project vertraging oploopt. Hoe groot die vertraging is, durft de gemeente nog niet te zeggen.

Online backup zonder problemen? Tipcon: uw partner in automatisering t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Nieuwe expositie Simeonshof Op dinsdagavond 11 april om 19.30 uur wordt een nieuwe tentoonstelling geopend. Deze keer zelfs drie exposanten, drie dames die veel jaren van ervaring laten zien: Mw. Opsteen, mw. G. v.d. Broek en mw. Anneke v.d. Ven. Alle drie laten ze schilderwerk zien: bij de een ligt het accent meer op aquarel, bij de ander op olieverf of acryl. Het belooft een tentoonstelling te worden met kleurrijke herkenbare onderwerpen; van ons eigen Aa-dal tot Keulse potten.

P3 Houten achtkant op molenromp gehesen

P9 John Verhoeven geniet van het succes van zijn album

P15 Ellen Vos maakt zich op voor bijzondere ervaring


3

7 2

6

2 4

5

9 5 2

6 8

2 5 5

5

7

4 9

8

8

1

3

6

9

5

4

7

9

7

4

1

7

2

2

5

3

8

3

5 1 7

5

2 9

1

9

9

6

8

3

7

1

3 8

8

9

4

8

7 1

5 6

5

4 5

3

8

4

7 3

3

1

4

8

4

2 1

7

2

2

7

6 3

9

9

4

6

5 6

9

1 9

8

6

7

6

3

6

9

5

2 5

6

2

8

1

3 3

1 7

8

4

5

5

6

7

9

1

6

9

1

5

1

4

3

7

8

6

8

6

7

2 1

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 KBO Helpt In het Raadhuis aan het Hertog Janplein is elke dinsdag van 14.00-15.00 uur een Informatiepunt voor leden van de KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk. Het informatiepunt bestaat uit Ine Vermunt,

-2

Wim van Asseldonk, Noud de Bijl, Ine van Vugt, Bernadette Habraken en Rina van den Elsen. Prikpost Erp - Simeonshof Dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 9.30 uur BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682.

Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Woensdag 14.00 - 17.00 Vrijdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00 Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30 Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 14.30 tot 16.00 en 18.00 - 19.00

Nationale Vereniging De Zonnebloem Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com

Pastorie

AED’s zijn op de volgende locaties - Assurantiekantoor Relou, Hertog Janplein - Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 - Van den Bosch Transporten, Hoogven 10-12 - Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 - Ter Aa, Den Uil 1 - Rooijakker - Simeonshof - Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 - Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 - Coxsebaan 18 in Boerdonk. - Boerdonksedijk 22 in Keldonk - Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 - Morgenstraat 19, keldonk - Hool 48, Keldonk - Het Lijnt 6, Keldonk

Zorg en Welzijn Keldonk

Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 0413 – 206180

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.900 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


Houten achtkant op Keldonkse molenromp gehesen Solistenfestival OBK op 9 april Met een grote telescoopkraan plaatste Gaffert BV uit Veghel zaterdagmorgen de houten achtkant op de gerestaureerde stenen molenromp. Nog even en het hoogste punt van de Keldonkse molen wordt bereikt. Later in het jaar zal ook de oude molenkap geplaatst worden en zullen de wieken worden gestoken. Eind van dit jaar is de Keldonkse molen dan na 45 jaar afwezigheid weer volledig terug in Keldonk. “Het is misschien nu nog moeilijk voorstelbaar maar eind van dit jaar draaien de wieken van de Keldonkse molen weer”, lacht molenaar Jan Fransen. Hij is een van de aanwezigen die met een gezonde spanning de verrichtingen op de bouwplaats aan De Roost nauwlettend volgen. Gaffert BV uit Veghel tilt op dat moment met een grote telescoopkraan de houten achtkant behoedzaam op de stenen molenromp. Het is een mooi gezicht.

Het afgelopen jaar bouwden vrijwilligers aan de achtkant. Nu deze met de oude stenen molenromp is verenigd wordt het plaatje steeds meer compleet. In de werkplaats van Adriaens Molenbouw Weert B.V. is en wordt intussen hard gewerkt aan de restauratie van onder andere de authentieke koningsspil en de oude molenkap. Als straks de wieken ook klaar zijn, keert de hijskraan in de zomer nog een keertje terug om alles op zijn plaats te hijsen. Dat klinkt redelijk simpel maar de molenbouwer en de Keldonkse vrijwilligers weten dat hier vele uurtjes ambachtelijk vakmanschap aan vooraf zijn gegaan. De vrijwilligers gaan nu binnenin de molenromp aan de slag met het aanbrengen van de trappen en verdiepingsvloeren. Als deze zomer alles op zijn plaats zit gaat molenbouwer Adriaens aan de slag met het monteren en verder afstellen van het maalmechaniek. Eind 2017 is de molen dan compleet maalvaardig en zullen de molenaars tussen kerst en oud & nieuw voor het eerst gaan proefmalen met de Keldonkse molen.

Op zondag 9 april houdt Harmonie OBK weer haar jaarlijkse onderling solistenfestival. De (veelal jeugdige) leden van het harmonieorkest, de slagwerkgroep, het opstap- en opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep zullen dan een proeve van muzikale bekwaamheid afleggen voor de vakjury en het aanwezige publiek. Maar niet alleen solisten zullen voor het voetlicht treden, ook zullen - kleine - ensembles optreden. Al met al reden genoeg om eens binnen te lopen en te komen luisteren. De aanvang van de middag is om 13.00 uur en het geheel zal plaatsvinden in zalencentrum ter Aa.

Vastenactie 2017: Eilanden van hoop Met dit Vastenactie-project wil men bruggen bouwen tussen mensen, met name jonge mensen, in San Salvador. Vanwege de huidige situatie in het land leven de mensen gescheiden van elkaar. Men wil mogelijkheden creëren om vreedzaam samen te leven en samen te werken. Men werkt aan preventieprogramma’s om geweld te voorkomen, maar ook aan programma’s waarin jongeren samenwerken. Op die manier worden ‘eilanden van hoop” gecreëerd en wordt de jeugd een ander perspectief geboden. Boven alles tracht men geloof te brengen dat dingen kunnen veranderen en dat mensen ondanks alles een goed leven kunnen hebben met elkaar. (De parochianen van Erp ontvangen het vastenofferzakje bijgesloten bij de Erpse Krant van donderdag 13 april; gelegenheid tot inleveren via de koperen kannen achter in de kerk of via de brievenbus van de pastorie)

Nieuws HART voor ERP

Knutselen in het JJC Het is weer zover: ons laatste programma dit seizoen. Jammer, maar kinderen hebben genoeg mooie dingen in het vooruitzicht: mooi weer op komst, een paashaas die rondhuppelt en de kindervakantieweek. We willen dit seizoen goed afsluiten. Daarom hebben we weer leuke tafels vol knutselplezier bedacht. Alle kinderen van groep 2 tot en met 8 zijn vanaf 14.00 uur welkom. Ben je ouder? Dan mag je komen helpen. In dat geval vragen we je om rond 13.30 uur aanwezig te zijn. Maar kom je knutselen dan ben je om 14.00 uur welkom.

Het thema is Pasen. De paashaas brengt ons lekkere eieren, maar je krijgt ook leuke ideeën aangereikt om je knutselwerk op zijn paasbest te maken. Neem een doos mee. Dan kun je al je knutselwerken mee naar huis nemen. De entree is slechts 1.50 euro. Verder geldt: binnen is binnen. Geef de kinderen een telefoonnummer mee voor geval van nood. De kinderen mogen na afloop niet alleen naar huis, tenzij er een briefje met toestemming is van de ouders.

In de vorige Erpse Krant stond het verslag van de laatste bijeenkomst van de projectgroep N 616 en de werkgroep, bestaande uit vooral aanwonenden. Mocht u dit niet gelezen hebben, dan volgt hier nog een keer wat er nu nog gaat gebeuren. De aanwezigen waren unaniem in de beslissing om over te gaan tot uitstel van de werkzaamheden in de kom Erp. Vanwege materiaalkeuze is besloten om in het voorjaar 2018 te beginnen met de werkzaamheden. In april of mei volgt nog een presentatie van de plannen in de kom Erp N 616 voor iedereen in Erp. De activiteiten van HARTvoorERP gaan nu op een laag pitje. We blijven onze belangen verdedigen en blijven de plannen volgen. Intussen gaan de plannen om een aantal huizen te isoleren gewoon door. De Omgevings Dienst Brabant Noord is in de slag met de subsidiegever om dit jaar nog tot een afronding te komen. Nogmaals we blijven het volgen. -3


HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op. De AA 4A 5427 PK Boekel

L AANBIEDING COMPLEET PAKKET!!! Nu voor e1.799,+ 35 Rij uren + Tussentijdse Toets + Praktijkexamen + EV (medische eigen verklaring) + Nu met gratis Theorie online en Theorie examen CBR.

T: M: E: W:

0413-21 38 67 06-51 11 96 62 info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

Heeft u advies nodig voor uw installatie of machine? Of enkel materialen? Wij helpen u graag.

Haal in 1 dag je aanhangwagen rijbewijs! Inclusief CBR examen en btw voor €450,00 Slagingspercentage 75% (zie rijschoolgegevens).

Hoogstraat 19 Erp T: 0413 - 216900 www.kanterselektro.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Merellaan 1, 5427 VP Boekel 0492 – 322217 | www.vogelzang.eu

I N D U S T R I E L E A U T O M AT I S E R I N G

Iedere woensdag: Gehaktdag Elke woensdag rundergehakt en gemengd gehakt in de aanbieding

Gemengd gehakt 500 gram

Rundergehakt 500 gram

2 3

DRUKKEN & PRINTEN

95

, 75

,

Al onze gehaktproducten bevatten 35 tot 50% minder natrium doordat we gebruik maken van het nieuwe zout Sub 4 salt. Onze kwaliteit! Dat proef je! Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

-4

(.........) pandelaar 95 5421 ng gemert tel. 0492-361897 pandelaar@xladsl.nl www.drukkerijdepandelaar.nl


Witte Gij Ut update Erp, Keldonk en Boerdonk in beweging! Diverse teams ontvangen de eerste tip! Wat was er aan de hand? Op 18 maart 2017 bezocht Geitje Mek een aantal locaties in Erp, Keldonk en Boerdonk en liet meteen ook haar sporen na. In het centrum van Erp werd een actueel doek bevestigd aan het hek bij de Appie, op een braakliggend veldje in Keldonk dook een driepoot op met doek én bij de parkeerplaats van RKSV Boerdonk werd het uithangbord van de Zandhazen ‘gekraakt’. Dit stond immers toch al enige tijd leeg … Was daar een reden voor? Natuurlijk! Geitje Mek doet niets zomaar. Kort daarna werd via Facebook aandacht gevraagd voor deze promopunten en direct koppelde Geitje Mek

Aanvulling Fietsservice Erp daar ook een opdracht aan. Wilde je als team een tip ontvangen dan moest je teamcaptain op de foto én een bericht posten op de Facebookpagina van Witte Gij Ut. Deed je dat vóór 1 april 2017 dan zou je een tip ontvangen. Vooral in Keldonk was dat al een bijzondere uitdaging omdat Geitje Mek (expres?) de driepoot bij een hondenuitlaatroute had geplaatst. Resultaat? En masse werden de foto’s ingestuurd. Dat niet iedereen dat op de juiste manier deed is wel gebleken. “Jammer, deze tip gaat aan jullie neus voorbij”, aldus Geitje Mek. Ook jammer van de teams die nog niet hadden ingeschreven. Zij lopen mogelijk toch een kleine achterstand op. Bovendien werden sommige captains herhaaldelijk opgeroepen om op de foto te gaan maar toch gaven zij hier geen gevolg aan. Fotovrees? Dat belooft wat voor de groepsopdracht van 2017… Komen er nog meer van dit soort ‘opdrachtjes’? Tja, dat is altijd een verrassing natuurlijk. Wat we Geitje Mek wel hebben horen zeggen is dat hij smakelijk heeft moeten lachen om de prachtige foto’s die gemaakt zijn. “Dat smekt naar meer”, mekkerde zij. We zullen dus maar moeten afwachten.

Rien Welten start Fietsservice Erp, las je vorige week in deze krant. Fijn, dachten veel mensen, maar waar zit die nieuwe fietsenmaker en hoe bereiken we die? Sorry, onze fout. We waren vergeten het adres en telefoonnummer te vermelden. Fietsservice Erp zit aan Mortelkes 9 (ingang achterom) en is te bereiken via 06 27303243.

Met de bus naar Paaspop Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de bus naar paaspop. De vertrektijden zijn als volgt: •

Zaterdag 15 april om 15:30 uur vanaf het Schansoord naar Paaspop, en om 2:30 uur weer retour.

Zondag 16 april om 13:30 uur vanaf het Schansoord naar Paaspop, en om 01:30 uur weer retour.

De kosten zijn 10 euro per dag (retour of enkel, maakt niet uit). Je kunt jezelf opgeven per e-mail waarna je een e-mail krijgt met de betaalgegevens. Na betaling heb je definitief gereserveerd. Let op vol=vol, dus reageer op tijd. Aanmelden kan via paaspopbus@hotmail.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Maarten Vissers (0625512107) of Thijs van Stiphout (0643118584).

Overigens vind je Witte Gij Ut ook gewoon op facebook. Like ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!

Ipad/Tabletcursus in Simeonshof

Reünie op voorhand al een groot succes Volleybalvereniging VC Errup bestaat 35 jaar en viert dat a.s. zaterdag 8 april met leden en oud-leden. Met een grote reünie dus. Er is ongekend veel animo voor de feestavond.

De feestcommissie is al vele weken bezig met het verzamelen van contactgegevens van oud-leden en het versturen van uitnodigingen. Mede dank zij promotie in de Erpse krant zijn er al ruim 130 aanmeldingen voor de reünie en de capaciteit van feestzaal De Paal in Erp komt in zicht. “We kunnen op voorhand al spreken van een groots succes” aldus de feestcommissie. Aanmelden Heb je je nog niet aangemeld maar wil je wel komen dan kan dat nog via een ´last minute´ aanmelding. Toegang is gratis voor (oud-)leden en partner. Aanmelden t/m vrijdag 7 april per e-mail vcerrup@gmail.com en kijk ook eens op www.vcerrup.nl.

De Ipad/ tablet biedt heel veel mogelijkheden voor ouderen. Daarom willen we als Simeonshof weer een cursus aanbieden. Dat kan een beginnerscursus zijn of een vervolgcursus. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, starten we met 2 groepen: op dinsdagochtend en donderdagochtend. Op beide dagen van 9.30 tot 11.30 uur. De cursus duurt 8 lessen en begint in april. De kosten zijn 50,- euro per persoon. Koffie en thee zit daar bij inbegrepen. Het maximum aantal mogelijke deelnemers voor deze workshop is 6 personen. U kun zich aanmelden via Carla.Jansen@ brabantzorg.eu of door onderstaand strookje voor 17 april in te leveren bij de receptie van WoonZorgPark Simeonshof. Naam: ........................................................................................ Adres: ........................................................................................ Tel: .............................................................................................. E-mail: ........................................................................................ Ik geef me op voor de beginnerscursus 0 Ik geef me op voor de vervolgcursus 0 Ik kan niet op dinsdagochtend 0 Ik kan niet op donderdagochtend 0 Heb een eigen Ipad 0 ja 0 nee -5


Mariska van Vliet Uitvaartzorg

OPENINGSTIJDEN FYSIO ERP Maandag t/m Vrijdag Zaterdag

07.30 – 19.00 uur 08.30 – 12.30 uur

Praktijk voor Fysiotherapie Harry Kobus

liefdevol verzorgd afscheid nemen

Hezelstraat 10a Erp T. 0413 211193 E. info@fysio-erp.nl W. www.fysio-erp.nl

Wassen, knippen, verven, behandelen van haaren hoofdhuidproblemen en ... goede koffie! What more do you want ;-) Monique van den Elsen-Relou Oudestraat 17, Keldonk www.kapsalon-more.nl Tel. 0413 - 289 893

Telefoon 0413-322527 (dag en nacht bereikbaar) Keldonk | www.mariska van vliet.nl

Wij zoeken jou! Van Lith Supplies staat voor innovatie op de werkplek. .Projectinrichting Wij creëren efficiënte en gezonde werkplekken, afgestemd op werkvormen en behoeften vanuit ons “Happie Office” concept. Wij begeleiden het gehele traject van schets tot realisatie. .Document Solutions Door documentstromen te analyseren kunnen wij tijd en kosten reduceren binnen uw organisatie. Dit doen we door middel van snelle print, scan- en archiveeroplossingen en eerlijke transparante serviceovereenkomsten. .Visual Solutions Van 24/7 scherm tot 80” touchscreens ‘we make it visual’. Vanuit onze showroom presenteren wij diverse visuele oplossingen voor bedrijfspresentaties en groepsvergaderingen. .Kantoor & Facilitair Wij voorzien bedrijven van alle benodigdheden buiten hun corebusiness. Samenvattend: alle kantoor-, kantine- en sanitaire bedrijfsartikelen en meubelen. Dit doen we vanuit onze winkel en showroom of online via: One-Stop-Office-Shop.nl

Lijkt het jou leuk om bestellingen van onze klanten te bezorgen en te werken aan klantenbinding? Dan is een baan als Commercieel medewerker / Distributie zeker iets voor jou. Jij bent ons visitekaartje en maakt bij onze klanten het verschil. Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst en de levering van orders die dagelijks verwerkt en gedistribueerd worden. Daarnaast ondersteun je onze verkoop vanuit de winkel/showroom maar ook online via www.one-stop-office-shop.nl. Binnen deze functie heb je veel afwisseling in werkzaamheden en krijg je de kans om door de groeien in verkoop- of supportfuncties. Wat vragen wij van je • Met stip op één staat voor jou de klant. • Minimaal 3 jaar in het bezit bent van een rijbewijs B en bij voorkeur rijervaring in een bestelbus; • Fysiek in staat bent om zwaarder werk te verrichten (Laden en lossen van dozen, printers en meubelen). • Zelfstandig en servicegericht bent in een zakelijke markt; • De Nederlandse taal vloeiend beheerst en communicatief vaardig bent; • De wil hebt om klantverwachtingen te overtreffen. Wat bieden wij • Een leuke baan binnen een divers groeiend team • Beloning conform cao Novaka. • Goede reiskostenvergoeding • Pensioen regeling • Contract voor bepaalde duur en bij goed functioneren een baan voor langere tijd • Gemiddeld 40 werkuren per week (8:30-17:00) Mail: Roel@vanlithsupplies.nl

-6

Tel: 0413-310 130


VOYSS zoekt nieuwe dirigent en pianist

Geslaagde 55+ middag in Boerdonk

De dirigent en pianist van VOYSS hebben aangegeven te gaan stoppen met hun taken voor het Erpse popkoor, dat uit zo’n 65 leden bestaat. En dus is het koor op zoek naar een enthousiaste voorganger en muzikaal begeleider, die deel uit gaat maken van het vierkoppige combo dat het koor steevast begeleidt. Popkoor VOYSS bestaat uit mannen en vrouwen, zingt vierstemmig, repeteert iedere dinsdagavond bij Partycentrum Van Haandel en treedt gemiddeld

Donderdag 30 maart organiseerde Stichting Algemeen Boerdonks Belang de jaarlijkse middag voor alle inwoners uit Boerdonk van 55 jaar en ouder. Met een opkomst van maar liefst 44 deelnemers, was het een zeer geslaagde middag. Er werd volop met elkaar gepraat onder het genot van drankjes en de nodige versnaperingen. Daarnaast zijn er verschillende spelletjes gespeeld; jokeren, rikken en rummikub. Cor Biemans kwam als winnaar uit de bus met rikken, Dina Penninx won met jokeren en Mien Timmers bleek het beste met Rummikub. Zij gingen, zoals iedere deelnemer overigens, met een presentje naar huis. We bedanken iedereen voor de leuke middag en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten!

zo’n zeven tot tien keer per jaar op. Het repertoire is populair en veelzijdig: muziek vanaf de jaren zestig tot nu. Ben of ken jij die dirigent en pianist? Neem dan contact op met het koor via info@popkoorvoyss.nl. Meer info over het koor vind je op www.popkoorvoyss.nl

Bedevaart naar Hakendover Op 1e en 2e Paasdag vindt voor de 82e keer de Bedevaart naar Hakendover plaats vanuit het Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker De Meierij. Ieder jaar nemen ook mensen uit Erp, Keldonk en Boerdonk aan deze bedevaart deel. Aanmelden kan bij Gerard Claassen via 06 – 21422822. De intentie dit jaar is: Goddelijke Zaligmaker, wij vertrouwen op U.

Natuurlijk Erp Als je naar Veghel fietst of naar Gemert Het maakt veel verschil als je naar Veghel fietst of naar Gemert. Ik heb het niet over de eindbestemming Veghel’stad’ of de kom van Gemert (meestal kom ik trouwens niet verder dan het Hurkske, ‘de Boswachter’). Onderweg naar Veghel of Gemert, een wereld van verschil. Vanuit Erp naar Veghel via een mooie laan oude, inlandse zomereiken. Vanuit Erp naar Gemert via een jongere, maar ook imposante laan Amerikaanse eiken. Dat is al een verschil. Maar ook de bermen zijn heel verschillend, ook op dit moment geven ze een heel ander beeld. Nog ‘saai’ of stralend geel De weg naar Gemert loopt na het passeren van

Speenkruid de Aa-brug wat op. In de buurt van ‘Heuvelberg’ merk je dat het beste. Een hoger gelegen, zandige, tamelijk droge berm waar momenteel nog maar heel weinig bloeit. Veel beigebruin en wat groen, saai nog. Hier en daar witbloeiende zandraket en vroegeling, een enkele gele paardenbloem. En dan de wat aflopende weg naar Veghel, vanuit Erp daal je wat af naar Veghel (zegt de echte Erpenaar). De berm en de slootkanten zijn volop groen én vol van stralende gele ‘sterren’.

Speenkruid (Ficaria verna) Tot voor (tamelijk) kort droeg het speenkruid de wetenschappelijke naam Ranunculus ficaria. Een speciale soort Ranunculus (= boterbloem) dus. Nog steeds rekent men het speenkruid tot de familie van de boterbloemen (Ranunculaceae), maar recente inzichten hebben ertoe geleid dat de soort nu wordt gezien als een eigen geslacht, Ficaria. Verna geeft aan dat de soort in het vroege voorjaar bloeit.

In de berm, op het talud en de slootkant Zowel in de berm als op de slootkant en het talud van de sloot hele plakkaten groene plantjes met gele bloemen. De bladeren zijn tamelijk donkergroen, rond tot (de bovenste) wat hoekig, bladrand gaaf of wat bochtig. De bladvoet is hartvormig. De vrij lang gesteelde bloemen vallen op door de smalle, gele, glanzende kroonbladeren. Het aantal varieert van 6 tot 10. Op zonnige momenten staan de bloemen open en het glanzende geel reflecteert het zonlicht. Tussen het donkere groen zijn het stralende sterren. Op een meer bewolkte dag sluiten de bloemen zich.

Groeiplaats Op de weg naar Gemert slechts bij uitzondering een speenkruidje, op de weg naar Veghel massa’s speenkruid. Blijkbaar zijn de omstandigheden in die bermen en aan die slootkanten heel anders. In ‘Heukels Flora van Nederland’ wordt aangegeven dat speenkruid groeit op beschaduwde of grazige, voedselrijke plaatsen. De bermen naar Gemert zijn wat hoger gelegen, drogere, voedselarmere zangronden. De bermen naar Veghel zijn wat lager gelegen en vooral ook voedselrijker. Dat verklaart het verschil tussen de fietstocht naar Veghel of naar Gemert!

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-7


Gespecialiseerd in VW en Audi

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN UW AUTO Ook uw adres voor apk-keuringen, airco-service, enz. Geopend: ma t/m vrij: 8.00 - 18.00 uur | zaterdag: 8.30 - 14.00 uur Bussele 24A Erp | Tel. 0413 - 21 04 69 | Mob. 06 - 2345 7416

Maak uw huis klaar voor de lente! Steek uw huis dit voorjaar nog in het nieuw. U betaalt nog altijd slechts 6% BTW! [Ook voor het plaatsen van isolatieglas!]

t 0413 - 36 38 30

i www. vandenboomschilderwerken.nl

Vraag om een vrijblijvende offerte.

Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

onze weekaanbiedingen maandag 10 t/m zaterdag 15 april

6,

95

Smulbiefstukjes €

3 stuks

Geldig tot 30

Coburger + Ole Wijncervelaat

3,

98

2 x 100 gram

OUDSBEURT ACTIE: ONDERHmei 2017 Onderhoudsbeurt: € 35,Inbegrepen bij deze onderhoudsbeurt: > Controle banden en bandenspanning

Broodje Gemak

> Controle verlichting

2e Halve Prijs €

500 gram

5,

45

Runder Goulash

> Controle spaakspanning > Ketting spannen en smeren > Controle en afstellen versnelling en remmen > Lagers controleren en waar nodig afstellen > Controle bouten en moeren > Volledige poetsbeurt > Halen en brengen * exclusief de eventuele te gebruiken onderdelen

Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

-8

Openingstijden: Maandag: gesloten

Tel:

06 27 30 32 43

Dinsdag t/m vrijdag: 11:00 - 19:00 uur

Mail:

info@fietsserviceerp.nl

& zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

Adres: De Mortelkes 9, 5469 BA Erp


John Verhoeven scoort als Mercy John Iedereen lijkt enthousiast te zijn over het nieuwe album van Mercy John, van Johan Derksen tot Douwe Bob. Komend weekend treedt hij op in Hoorn, volgende week op Paaspop en samen met Danny Vera op het Naked Song Festival. Tijd om John Verhoeven, oftewel Mercy John, weer eens vanuit de Erpse Krant te bellen. van de redactie “Ja, het gaat voortvarend”, zegt hij. “De agenda loopt lekker vol en ik krijg heel veel positieve reacties, uit heel verschillende hoeken. Dat zal niet alleen met de naamsverandering te maken hebben,” lacht hij. “Was het maar zo gemakkelijk.” Heel even zijn geschiedenis in een notendop. John Verhoeven groeide op in Erp, werd plaatselijk beroemd als frontman van The Hots Studs, besloot echter zijn eigen pad te trekken als John Henry , bracht onder die naam ook een album uit dat redelijk positief werd ontvangen, maar lijkt pas echt door te gaan breken met zijn laatste album ‘This ain’t New York’, als Mercy John, een naam die wat minder algemeen is dan John Henry en vooral ook beter vindbaar. “Ik heb altijd alles zelf willen regelen. Sinds vorig jaar heb ik een management, een label en een boeker achter me staan en hoef ik alleen nog maar te concentreren op één ding: de muziek. Dat ik mijn liedjes meer aandacht heb kunnen geven, heeft ze beter gemaakt, denk ik. Dat verklaart misschien waarom mijn album nu wel wordt opgepikt.” Dat kun je wel zeggen. Radio 2 is een van de stations die al regelmatig zijn titelsong draait; Johan Derksen, die naast voetbalkenner een eigen radiostation heeft en ook daar bekend staat om zijn kritische noten, riep het album van Mercy John al uit tot album van de week; niemand minder dan Douwe Bob complimenteerde hem op Twitter openlijk met zijn nieuwe album; en de boekingen lopen binnen. Zelfs internationaal groeit de aandacht voor het album, nu het op Spotify op steeds meer playlists is komen te staan. En leuk om te melden: de tweede clip is opgenomen in het Hurkske, in Americana stijl, inclusief grote Amerikaanse sleeën. Die clip, opgenomen voor het nummer Back Home, komt binnen twee weken uit.

Interpunctie

Mooi is het verhaal achter de liedjes op het album, waarin John herhaaldelijk refereert aan het leven hier, in het Erpse. “Als kind had ik heel veel last van heimwee. Als we met vrienden op vakantie gingen, was ik de eerste dagen totaal van slag. Toen ik ouder werd, wist ik dat ik die heimwee moest zien te overwinnen als ik meer met muziek wilde gaan doen. Die heimwee mocht mijn leven niet gaan beïnvloeden, zo nam ik me voor. Ik ging me bijna afzetten tegen waar ik vandaan kwam. Maar naarmate ik ouder werd en ik meer van de wereld ben gaan zien, ging ik me beseffen dat dit gewoon mijn thuis is. Mijn heimwee heb ik overwonnen, maar als ik op het Hurkske kom, voelt dat nog steeds goed. Back Home gaat over dat gevoel.”

Seks verboden

Natuurlijk heb ik er niks mee te maken … Maar als een stel bij mij komt en er problemen zijn op het gebied van seksualiteit geef ik soms een verbod tot seks. Meerdere malen hoor ik dan een zucht van opluchting door mevrouw: “Oh, gelukkig, het hoeft even niet meer …” Waarom zo’n verbod? Seks is iets waar je normaliter van geniet. Vrouwen offeren zich nogal eens op en ‘staan het toe’ om hun man tevreden te stellen. Eigenlijk doen ze zich daarmee geweld aan en wordt het steeds meer ‘een plicht’ en wordt er steeds minder genoten. Het is belangrijk dat vrouwen weer gaan voelen wat zij zélf willen, ongeacht de behoeftes van de partner. Als het niet meer hoeft, en die beïnvloeding van buitenaf (van de partner dus) weghaalt kunnen de oorspronkelijke behoeftes zich weer aandienen. Natuurlijk moet er méér gebeuren. Maar het feit dat het geen ‘móeten’ meer is, maakt het aantrekkelijker. Als je iets van anderen moet is het toch nooit echt leuk? Meestal duurt het ook wel een tijdje voor die seksuele verlangens weer gaan toenemen. Hoe langer de vrouw zich geweld heeft aangedaan, hoe langer het meestal duurt voor deze behoeften weer terugkomen. Maar soms gaat het ook heel snel. Soms vinden mannen dit een zeer lastige opdracht. Er zijn ook mannen die dit vrij gelaten accepteren (er was immers toch al weinig seks …). Vrouwen zijn vaak helemaal hun eigen gevoelens kwijt. Soms zeggen ze dat ze zich ècht niet schuldig voelen als ze niet vrijen, maar even later zeggen ze: “Ik doe hem tekort!” Kortom: schuldgevoel. En uit schuldgevoel vrijen, tja, dat is een lastige … Daarom is het goed om eerlijk te zijn over je behoeften, wat je wel en niet wilt. En geen dingen te doen die je niet wilt.

Een enthousiaste Ron Jans John Verhoeven is blij dat hij de muziek maakt die hij wil maken en dat hij daarmee ook nog een publiek weet te raken. De anekdotes rijgen zich daarmee aaneen. Zo stapte onlangs Ron Jans, trainer van PEC Zwolle, op hem af. “Oei, dan zal ik het over voetbal moeten hebben, dacht ik. Maar nee hoor. Hij schijnt een fan te zijn van de Americana als muziekstijl en was superenthousiast over het optreden van onze band. Leuk toch?” Vorige week nog reed John naar Hengelo, waar platenzaak Popeye binnen een maand meer dan honderd exemplaren van zijn album verkocht. “Die man is zo enthousiast. Daar heb ik een optreden gegeven in zijn zaak. Staan daar 40 tot 50 man binnen. Dat is gewoon superleuk.” ‘Daar ga ik eens lekker van genieten …’ Er wordt hem vaak gevraagd wat hij wil bereiken als artiest. “Ik heb daar geen antwoord op. Weet je, ik heb een hartstikke leuke baan als docent aan het HBO. Dat geef ik niet snel op voor de muziek. Als ik ergens voor ga, dan ga ik daar voor honderd procent voor. Dat geldt ook voor mijn muziek. Tegelijkertijd vind ik een stukje zekerheid toch ook wel prettig. Alles wat er op me afkomt, daar ben ik superblij mee. Ik ben 38. De illusie dat ik doorbreek, heb ik niet meer. Maar komend weekend sta ik met de band in Hoorn, volgende week op Paaspop en op het Naked Song Festival en de weken en maanden daarna staan er nog heel veel optredens in het clubcircuit op de agenda. Daar ga ik eens lekker van genieten …”

Nellie Timmermans - Van de Kamp info@interpunctie.nl

Lente, zon en ... ... tijd voor een zonnebril op sterkte Noud Optiek - Zien en Horen

210153

De Erpse Krant mag een cd van Mercy John verloten. Like het bericht op Facebook, stuur een mailtje naar info@erpsekrant.nl of bel naar de redactie als je het album wilt winnen. Doe dat uiterlijk vrijdag 7 april.

Meer info op www.mercyjohn.com ‘This Ain’t New York’ is te beluisteren op Spotify: http://spoti.fi/2mxxTf8

-9


• Grote collectie fietsen en e-bikes voor iedere leeftijd

UW FIETSENMAKER Op de weg van Boekel naar Gemert Di t/m Do: 09.00-18.00 Vrij: 09.00-18.00 en Za: 09.00-16.00

• Mooie aanbiedingen • Mét werkplaats • De koffie staat klaar!

Gemertseweg 6, Boekel | Tel. 0492 - 325370 www.verhoevenwheels.nl

Opslagruimte te huur in Erp Vanaf 200 tot 1.200 meter. • Geïsoleerd • Verlichting • Roldeur 5x4 meter. Voor meer informatie: 06 - 20439420

Naast groente en fruit, verkopen wij ook weer

VERSE ASPERGES van eigen bodem geschild of ongeschild Openingstijden: Woensdag 9.00-18.00 u Donderdag 9.00-18.00uur Vrijdag 9.00-18.00 uur Zaterdag 9.00-16.00 uur Op andere dagen: Als de poort geopend is, helpen wij u ook graag.

Kies voor een

Screenkozijn • Het zonnescherm of horraam is weggewerkt in het kozijn. • Met handmatige of automatische bediening. • Op maat voor u gemaakt en geplaatst.

Vraag om een vrijblijvende offerte!

* Het Screenkozijn is een door Van der Sangen b.v. ontwikkeld en gepatenteerd product.

Donkervoortsestraat 5 Beek en Donk Tel: 0499 - 423123 / 06 - 3028 7072 - 10

KET RS PAR oor E T IJ U v R u zijn r moet VLOER

Dáá WE E NIEU ACHTIG oor het R P N E E ók v EN maar ó SCHUR F OVER ! O R N E E ER E VLO REPAR TAAND S ave! g E p B o js ri p jvende VAN UW st voor

Bel geru

jbli

een vri

Van de Elsenstraat 22a 5694 NG SON EN BREUGEL Tel: 0499 - 476 779 of tel. Keldonk 0413-209286

Waar brengt u uw auto heen voor onderhoud? Naar een garage in Erp is wel zo handig. Lekker dichtbij, zodat u snel op en neer bent. U krijgt gratis vervangend vervoer. En sowieso profiteert u van voordelige tarieven. Dus ... tot binnenkort?

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Ook Koningsdag in Erp gaat op de schop

Doopvoorbereiding

Open Errup wordt Festival Skôn en Lekker. Maar er gaat in Erp meer veranderen voor en op Koningsdag.

Wilt u in mei of juni uw kindje laten dopen? Neem dan contact op met onze pastoor (tel. 211415) of met de doopwerkgroep (doopwerkgroeperp@ gmail.com) en kom maandag 24 april naar onze voorbereidingsavond.

Twee weken geleden las je het al in deze krant: Open Errup gaat op de schop. De formule van ‘tent en band’ wordt vervangen door een concept waarbij je als bezoeker veel meer verrast gaat worden. Niet meer het geijkte plaatje zoals dat al tien jaar wordt gepresenteerd, met succes overigens, maar ‘onvoorspelbaar’, zoals de organisatie het noemde. Om het nieuwe te benadrukken, bedacht de organisatie, die werd versterkt met Jan van Rosendaal en Ruben Bouw, een nieuwe naam: Festival Skôn en Lekker. Het nieuws was twee weken geleden zo heet van de pers dat het logo nog niet gepresenteerd kon worden. Dat gebeurt bij deze. Wen er maar vast aan: Open Errup wordt Skôn en Lekker. Maar … er gaat dus nog meer veranderen. Niet alleen Koningsavond moest op de schop, ook Koningsdag zelf. Want, zo was de redenatie, ook die dag werd al jaren op de automatische piloot georganiseerd. Prima. Maar het was tijd voor verandering. Tijd voor verrassing. En dus werd Omnipark De Brug bij de organisatie van Koningsdag betrokken. Even voor de duidelijkheid: het Omnipark De Brug is de werktitel van vier samenwerkende verenigingen: De Korfrakkers, RKVV Erp, TV Hertog Jan en Gemeenschapshuis Ter

Aa. Hun opdracht: ‘pimp my Koningsdag’. Hoe Koningsdag eruit komt te zien, wordt in de komende edities van deze krant verder toegelicht. Maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten: er is live muziek van Erpse bodem, er is een plein met speciaalbieren, een foodcorner en er zullen activiteiten voor jong en oud plaatsvinden op en rondom het plein. En het Oranje Comité, wat wordt hun rol? Die blijft bij de organisatie van Koningsdag betrokken. De fietstocht blijft bijvoorbeeld bestaan, al wordt ook die wat aangepast aan de nieuwe opzet, en ook zullen er spellen gespeeld kunnen blijven worden. Maar ook hier geldt: meer informatie daarover volgt in een volgende editie. Intussen is de kaartverkoop van Skôn en Lekker gestart. Kaarten à 10 euro zijn te koop bij Partycentrum en Cafetaria Van Haandel, bij Café De Paal, Café Schansoord en Texaco Bijvelds.

Carnaval ligt weer achter ons. We hebben er met zijn allen van genoten en kijken er met plezier op terug. Ook is er geëvalueerd door bestuur en Raad van 11. Hoewel we allemaal heel tevreden zijn, willen we deze evaluatie ook met de leden doen. Wat ging goed en wat kan beter. Zijn er ideeën voor een andere invulling. Hoe kijken onze leden naar carnaval 2017? De algemene leden vergadering vindt plaats op maandag 10 april in gemeenschapshuis Den Hazenpot. Aanvang 20.00 uur. Aan bod komen de volgende onderwerpen: • Evaluatie carnaval 2017 • Terugblik op de carnaval door Johan den 1e • Financieel jaarverslag • Nieuwe bestuursleden en nieuwe leden Raad van 11 Alle leden zijn van harte welkom.

Plaatje met een praatje Momenteel is de hit van The Weeknd met Daft Punk op zijn retour, maar het is nog steeds een enorme hit. The Weeknd is een Canadese zanger die bij de filmkijkers al bekend is door zijn hit uit Fifty shades of grey. Samen met Daft Punk heeft hij een plaatje gemaakt dat een hele grote hit is geworden. We hebben het in ieder geval de laatste maanden volop kunnen horen. Daft Punk is geen Duitse groep zoals de naam suggereert maar een Frans duo. Daft punk, wat ‘maffe punk’ betekent, bestaat al sinds de vroege

Algemene Ledenvergadering

I feel it coming (2016) - The Weeknd ft. Daft Punk

negentiger jaren. Hun optredens zijn mysterieus getint omdat beide heren altijd ten tonele verschijnen met een robothelm op. Doen ze dit omdat ze bang zijn dat ze met tomaten bekogeld worden of is het hun act? Ik denk het laatste, maar als ze dit in de zestiger jaren geflikt zouden hebben dan waren alle tomatenboeren nu miljonair geweest. Angst voor de liefde Het liedje gaat over een relatie waarin de liefhebbende vriend meer verlangt van zijn liefje. Ze is er eigenlijk bang voor maar zij hoeft hem maar te vertellen wat ze het liefste wil ervaren en hij zal het op een rustige manier waarmaken. Ze hoeft niet bang te zijn want met een simpele aanraking kan hij haar angst voor de liefde wegnemen. Popster The Weeknd is tegenwoordig schijnbaar de grootste popster op aarde. Ik moet eerlijk bekennen dat dat geheel aan mij is voorbijgegaan want ik heb en had er nog nooit van gehoord, maar dat zal dan wel aan mijn leeftijd liggen. De zevenentwintigjarige Canadees die eigenlijk weer uit Tunesië komt, schijnt vergeleken te worden met Michael Jackson. Het merendeel van zijn liedjes gaat over drugs. Zijn

live optredens doet hij niet geheel live want naar het schijnt is het achtergrondkoortje niks meer als een tape die op de achtergrond meedraait. Dit plaatje kwam onder mijn aandacht omdat het veel op de radio te horen is en omdat Daft Punk er in meedoet. Nou moet ik alweer zeggen dat die twee mij ook niet warm kunnen maken voor dit soort muziek, maar zij leverden enkele jaren geleden de prestatie om met hun hit Get lucky alle records te breken en dat met een tekst die bijna alleen maar uit een paar woorden bestaat: We’re up all night to get lucky’. Hoe simpel is het tegenwoordig al niet om een hit te scoren. Computertje aan een paar regels tekst die je tot in den treure herhaalt en het is kassa. Eerlijk Ik wil met dit praatje niet de hedendaagse muziek afkammen maar de rockmuziek van vroeger waar alles wel echt live was is toch veel eerlijker dan de nu computergestuurde muziek. Veel luisterplezier met I feel it coming.

>> Benieuwd geworden naar het nummer? Op www.erpsekrant.nl kun je beluisteren.

Door Geert Kerkhof geert@erpsekrant.nl

- 11


JJC - nieuws

Inschrijven Kindervakantieweek

Openveldfeest wordt 2-daags

Afgelopen zaterdag vond het eerste inschrijfmoment voor de Kindervakantieweek 2017 plaats. Er zijn al vele aanmeldingen van zowel kinderen als medewerkers uit Erp, Keldonk en Boerdonk binnen gekomen. Zij zijn er dus op 18 t/m 21 juli weer bij in de Goorse bossen. Het thema voor dit jaar is: Muziek. Wil jij er ook bij zijn, maar heb je je nog niet ingeschreven? Doe dit dan op het tweede en laatste inschrijfmoment: woensdag 12 april van 19.00-21.00 uur in het JJC. Elk jaar is de kindervakantieweek weer een groot succes dankzij enthousiaste vrijwilligers en gulle ondernemers uit Erp, Keldonk, Boerdonk en wijde omgeving. Medewerkers vanaf 15 jaar kunnen het medewerkersformulier invullen op de website (www.jjc-erp.nl). Het is ook mogelijk om bij de kindervakantieweek je maatschappelijke stage te lopen. Nieuwe sponsoren die graag een steentje willen bijdragen,ACTIVITEITEN kunnen terecht op het mailadres of even langskomen in het JJC op 12 april.

Wie weet het nog, het Openveldfeest 2016. Jong Nederland spel en speelplezier, intieme jamsessies van Huub and friends, jaren 30 kledij foto’s bij Erthepe, kunstgenot van Pieter, Anneke en Gerte, dance-beats van Johan en Micah, de jeugdorkesten van Funtastic OBK, kleurrijke Michael Jackson dansen van Les Grisettes, sprankelende optredens van Reboot, Down to Devotion, Otto and the Wankers en onder de startbaan van links naar rechts, een kolkende, dampende, dansende mensenmassa onder de opzwepende klanken van REPOP.

Activiteiten Zo 9 april, 14-16uur ZMG Pasen / Lente Wo 12 april, 19-21uur Inschrijven Kindervakantieweek Di 6 t/m vr 9 juni vanaf 18.30uur Avondwandelvierdaagse Di 18 t/m vr 21 juli vanaf 10uur Kindervakantieweek

En de werkgroep heeft de lentekriebels, nou ja lente, bij het schrijven van dit stuk slaan maartse buien tegen het raam, maar het gevoel is er en het programma begint vorm te krijgen. En het wordt anders dan vorige jaren. De zondagmiddag blijft

Het Openveldfeest, een initiatief van het Jeugd en Jongerencentrum JJC in samenwerking met Jong Nederland. Het Erpse dorpsfeest voor het hele gezin met spel, kunst, cultuur, zang, dans en muziek, onder het genot van een zitje, een praatje, een hapje en een drankje. De werkgroep heeft de lentekriebels, trappelend van ongeduld, op naar een geweldig zevende Openveldfeest. Aanmeldingen, vragen, opmerkingen zijn welkom op openveldfeest@jjc-erp.nl. Meer info op www. jjc-erp.nl

Berenklauw met 3 generaties Zaterdagavond 25 maart, Berenklauw uniek met drie generaties in een band. Opa op de drums, vader op de gitaar en zoon(tje) met de rammelaar op de maxicosi. Over opa gesproken, 70 jaar en nog volop aan het werk in twee zware sets. Ja, zul je zeggen, er zit nog rek in de pensioenleeftijd. Gelukkig waren er geen politici in de zaal. Terwijl buiten een koude oostenwind weinig lentegevoelens gaf, speelden binnen drie bands bij Berenklauw, de BreakOut seizoen afsluiter. De concertzaal was weer het domein voor lokale en regionale muziekliefhebbers. •

Het festival werd geopend door Crazy Monkeyz uit Aarle-Rixtel. Met een trouwe schare fans speelden de band een strakke set gitaargedreven rock. Covers en opvallend sterke eigen nummers.

Daarna kwamen Crazy Habits uit Dieren. Als trio, oude bekenden van de bandwedstrijd, nu aangevuld met extra gitarist maar wederom moddervette boogie-bluesrock met meerstemmige zangpartijen.

Za 16 september, 20-24uur Zo 17 september, 14-18uur Openveldfeest , de Bolle Akker

JJC-Erp wordt ondersteund door:

voor Jong Nederland, de kunst en cultuurgalerij, het folk-blues café, jeugdoptredens en de Erpse verenigingen. Anders dit jaar is dat we op de zaterdagavond beginnen. Weg met dat - zondagavond ik moet maandag weer vroeg werken gevoel – maar heerlijk vrij op de zaterdagavond buurten en genieten bij muziek van Erpse bands. De datum is zaterdag 16 en zondag 17 september. Dus hou deze dagen vrij in uw agenda.

Als afsluiter Burt Mayer and Friends (foto), eveneens uit Dieren. En ja de oudjes deden het nog goed. Een mooie set sixties klassiekers , veel Cream-werk, gitarist met Clapton kwaliteiten en de drummer zoals het hoort, met een echte Ginger Baker solo.

Berenklauw, bands, elektrisch, gedreven, heftig, mogelijk underground, maar altijd spraakmakend. Het publiek genoot weer van een rockavond op hoog niveau. Dus zalen in de omgeving zet jullie deuren open en geef die muzikanten een kans. Wij van BreakOut gaan door. Bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer info op www. jjc-erp.nl.

Jeugd & Jongeren Centrum Ottenstraat 4, Erp T: (0413) 212412 M: info@jjc-erp.nl W: www.jjc-erp.nl

- 12


Vair gaat op in Vair Buitengewone Varkens Marijke Koenen gaat verder met haar droom om meer varkens in het zand te laten wroeten. Dat doet ze niet meer als boerin, maar als adviseur. van de redactie Het verhaal van Vair mag als bekend worden verondersteld. Michiel en Marijke startten enkele jaren geleden aan de Teuwseler in Keldonk een niet-con-

KBO St. Servatius ERP - KELDONK - BOERDONK

ventioneel varkensbedrijf. Varkens hadden er een vrije uitloop naar buiten. Juist op het moment dat de inspanningen zich leken te gaan lonen, strandde het huwelijk van Michiel en Marijke. De boerderij staakte haar activiteiten. De varkens werden verkocht. En Marijke verhuisde naar Erp. Haar droom echter bleef. “Met Vair wilde ik laten zien dat veel mensen wel degelijk bereid zijn om iets meer voor hun vlees te betalen als ze weten dat het varken een goed leven heeft gehad. Ik geloof daar nog steeds in.” Vorig jaar raakte ze in gesprek met Buitengewone Varkens, een initiatief dat er dezelfde beginselen op nahoudt als Marijke dat deed: een varken hoort met de neus in de modder te kunnen wroeten. “Verschillende boeren hebben zich de laatste jaren bij dit initiatief aangesloten. Dat zijn kleine boeren, boeren die al gestopt waren maar toch nog wat varkens wilden houden en zelfs ook enkele mensen uit de stad.” Het concept van Buitengewone Varkens was de laatste jaren zo hard gegroeid dat de twee initiatiefne-

mers, onder wie oud-Eerdenaar Stan Gloudemans, behoefte hadden aan extra ondersteuning. Marijke was de aangewezen persoon. De Erpse heeft zich de afgelopen jaren in de media hard gemaakt voor haar concept, heeft een groot netwerk en heeft op haar eigen boerderij veel kennis opgedaan van rassen, fokken en voeding. “Ik ga het contact met klanten weer oppakken en boeren begeleiden bij het fokken van hun varkens. En omdat Vair in een paar jaar toch wel een begrip was geworden, hebben we er Vair Buitengewone Varkens van gemaakt.” Op tv Intussen is Marijke te zien in een serie van Omroep Brabant, dat vanaf december 2015 een jaar lang 5 boerengezinnen volgde. “De eerste drie van de 8 afleveringen zijn inmiddels op tv geweest. Ik heb daar heel veel positieve reacties op gekregen. Die kijkers weten alleen nog niet dat het concept Vair niet meer bestaat. Volgens mij wordt dat in de volgende uitzending duidelijk. Ja, het is wel een beetje dubbel allemaal, die serie. Ik ben intussen al weer wat stappen verder. Toch heb ik geen spijt. Ik zie het als een naslagwerk van een bewogen jaar, met alle ups en downs erin verwerkt.”

Nieuws van KBO Sint Servatius

Jaarvergadering Op 22 maart 2017 heeft de KBO haar jaarvergadering gehouden in Ter Aa. Het is een goede en plezierige vergadering geworden met leuke momenten en omrand met ontspanning. Voorafgaande aan de vergadering zijn de leden voorgelicht door de heer Mart van Lieshout van SPOG over veiligheid, vooral in het verkeer. Wist u dat het niet alleen hoffelijk is om iemand met een rollator of stok voorrang te geven bij het oversteken, maar dat u dit wettelijk ook verplicht bent?

Enthousiast heeft de aftredende secretaris Tonny Tielemans voor de laatste keer het sociaal jaarverslag voorgedragen. Aansluitend bij de conclusie dat de activiteiten uitgebreid zijn en nog steeds worden, is gewezen op de nieuwe activiteitenfolder. Er staat veel op stapel in de komende jaren. Er zijn twee bestuursleden afgetreden: Rina van den Elsen-van den Broek en Tonny Tielemans-van Alphen. Zij zijn beiden met grote inzet actief geweest voor de KBO. Rina heeft de individuele en collectieve belangenbehartiging met het Sociaal Domein, de WMO, de informele zorg, de voorlichting en educatie, het ontwikkelen en stimuleren van lokaal passende activiteiten en vele andere taken vol energie en zeer zorgvuldig uitgevoerd. In december heeft zij als blijk van waardering de zilveren KBO-speld ontvangen. Een speld die qua precisie en symboliek heel goed bij haar past. Tonny wordt lof toegedicht met vier begrippen. Accuraat, ze komt alle afspraken nauwgezet na. Kundig, ze vertelt dat ze alles door ervaring en gewoon doen heeft moeten leren, toch heeft ze veel werk voor de KBO verricht als een professioneel secretaris. Toegewijd en snel, als haar iets gevraagd wordt probeert ze het dezelfde dag af te werken. Voor haar grote inzet en bijzondere verdiensten is ook aan Tonny de KBO-speld met oorkonde uitgereikt. Beide dames worden hartelijk bedankt en zij ontvangen een bos bloemen. Dit jaar is het vrijwilligersbloemetje als blijk van waardering uitgereikt aan de ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen: Ine Vermunt, Wim van Asseldonk, Noud de Bijl en Cor Biemans. Zij zetten •

zich op meerdere onderdelen in voor de KBO, onder andere door advies te geven, hulp te bieden bij aangiftes en formulieren, testament, schenkingen, gemeentelijke en overige belastingen, huur- en zorgtoeslagen, WMO, keukentafelgesprek en zorgstelsel. Dit bij de persoon thuis, bij het informatiepunt De KBO Helpt, in Den Hazenpot of elders. Na de pauze, met hierin een loterij van de handwerkgroep, heeft De Kneut uit Grave opgetreden met een breed scala aan luisterliedjes en meezingers. Een mooie muzikale afsluiting van deze middag.

Ontmoeting op zondag Op de tweede zondag van de maand, zondag 9 april, vindt de activiteit plaats ‘Ontmoeting op zondag’ in Gemeenschapshuis Ter Aa van 14.00 tot 16.00 uur te Erp, ingang oude bibliotheek. Net als andere keren kunt u binnen een gezelschapsspel spelen, sjoelen of kaarten en buiten Jeu de Boules spelen of gewoon gezellig een kop koffie of thee komen drinken. Wij hopen op uw aanwezigheid.

Kaartmiddag De kaartmiddag van de KBO vindt iedere tweede dinsdag van de maand plaats, dinsdag 11 april. Deze activiteit vindt plaats in Ter Aa in Erp van 13.30 – 16.30 uur. Dit is tevens de laatste kaartmiddag van het seizoen 2016 – 2017.

Scheidend secretaris Tonny Tielemans droeg voor de laatste keer het sociaal jaarverslag voor.

- 13


RKVV ERP

NIEUWS Postbus 59, 5469 ZG Erp • Infolijn: 0413-210127 • Redactie: erpsekrant@rkvverp.nl • www.rkvverp.nl

Erp steeds verder in de problemen We gaan naar het einde van het seizoen en dan halen we het woord cruciaal weer uit de ijskast. De komende wedstrijden zijn voor Erp weer cruciaal. Als je slechts 1 punt haalt tegen de zekere degradanten Nieuw-Woensel en Schijndel, zul je tegen betere tegenstanders punten moeten pakken om nacompetitie te ontlopen. Vandaag komt het Bossche BVV op bezoek en dat mag toch wel gerekend worden tot een van de betere teams in de 2de klasse F. Erp begon met veel strijd aan de wedstrijd en wilde kost wat kost niet tegen een zeperd aanlopen zoals in Schijndel. Binnen vijf minuten stond Erp bijna op voorsprong toen Roel Schouten met een fraaie kopbal de onderkant van de lat raakte. Paal en lat zouden deze eerste helft nog meermalen een doelpunt in de weg staan. In de 8ste minuut kwam Kevin van de Laar op tijd zijn doel uit om een doelpunt van de gasten te voorkomen. Even later werd een schot in de korte hoek met behulp

golfde op en neer. Dit keer was het de beurt aan Erp. Met een fraai schot leek de gelijkmaker in de lucht te hangen, maar de pegel van Willem den Dekker trof slechts de paal. In de 20ste minuut kwam, na een bekeken aanval, alsnog de 0-2 op het scorebord. Bij Erp leek, na weer een achterstand, iets te knappen. Iedereen deed zijn uiterste best, maar niets leek te lukken. Het laatste wapenfeit van de 1ste helft was wederom een bal op de lat door de Bosschenaren.

van de paal door Kevin uit het doel geranseld. Uit de corner die daaruit volgde kwam BVV met een frommelgoal op voorsprong: 0-1. Zeven minuten later was de stand bijna verdubbeld, maar gelukkig bracht de lat redding. Het spel

Erp probeerde in de 2de helft nog wel de aansluitingstreffer te forceren, maar aan alles was eigenlijk te zien dat de wedstrijd al gespeeld was. Schoten van Willem den Dekker en de voor Olger Smits ingevallen Luuk van der Steen konden de Bossche doelman niet verrassen. Ook het inbrengen van de wissels: Ruud Delisse voor Koen van Deurzen en Max de Jong voor Roy Verhagen mocht niet baten. BVV zette zelfs in de 90ste minuut nog een kers op de taart. Met een prachtige aanval over verschillende schijven werd de eindstand uiteindelijk 0-3. Het wordt voor Erp steeds moeilijker om de nacompetitie te ontlopen. Toch zijn er nog wel mogelijkheden. Per slot van rekening moet Erp nog tegen de directe tegenstander WSC, Baardwijk en Rhode, maar dan moet het geloof en vertrouwen wel terugkomen. Volgende week wacht Prinses Irene. Drie punten in Nistelrode zou mooi zijn.

Theo Goorts vrijwilliger van het jaar Woensdagavond werden in een volle Blauwe Kei de ‘Sportawards’uitgereikt. Er waren prijzen voor sportstimulering, sporttalent, sportploeg, sporters met een beperking en sportvrijwilliger. Voorafgaand aan deze uitreiking konden verenigingen hun genomineerden bekend maken en kon daar vervolgens op gestemd worden. De voetbalclub had Theo Goorts als vrijwilliger genomineerd en Theo is uiteindelijk ook de vrijwilliger van het jaar geworden. De jury was lovend over Theo: ‘Theo is een doener, de cement binnen

de vereniging, een onzichtbare kracht’. Wij zouden het juryrapport nog verder kunnen aanvullen met de volgende feiten: Theo is al ruim 50 jaar lid van de vereniging, heeft meegewerkt aan verschillende verbouwingen, helpt bij het ophangen van reclameborden, gewezen grensrechter van Erp 2, initiatiefnemer van de Bonte Avonden, materiaalbeheerder, ex-bestuurslid en supporter. Wij als vereniging zijn trots dat Theo deze prijs in de wacht heeft gesleept. Wij feliciteren hem met deze mooie prijs.

Programma Zaterdag 8 april Avanti'31 JO19-1 Boskant JO19-1 Erp JO19-3 Erp JO17-1 Mifano JO17-2 Erp JO17-3 Schijndel/DE WIT JO15-2 Erp JO15-2 WEC JO15-2 Erp JO15-4 Erp JO13-1 Erp JO13-2 Gemert JO13-5 Erp JO13-4 DVG JO11-3 Erp JO11-3 Erp JO11-4 Erp JO9-1 Erp JO9-2 Gemert JO9-6 ELI JO9-3 Erp JO9-5 Gemert JO9-8

Erp JO19-1 Erp JO19-2 Sparta'25 JO19-2 UDI'19/Beter Bed JO17-2 Erp JO17-2 Rhode JO17-2 Erp JO15-1 Irene JO15-1 Erp JO15-3 Gemert JO15-7 OJC ROSMALEN JO13-1 Sparta'25 JO13-4G Erp JO13-3 Sparta'25 JO13-5G Erp JO11-2 Gemert JO11-4 Boekel Sport JO11-5G DVG JO9-1 Boekel Sport JO9-4 Erp JO9-3 Erp JO9-4 SCMH JO9-2 Erp JO9-6

14:30 14:30 14:45 14:45 13:00 14:45 11:30 12:15 13:00 12:15 12:15 10:30 13:15 12:15 09:30 09:15 09:15 10:30 10:30 10:30 09:30 10:30 10:30

Zondag 9 april Prinses Irene 1 Someren 2 Erp 3 FC Schadewijk 4 Mariahout 4 Erp 6 Erp 7 Erp 8 SCMH 5 Boskant 5 Erp 11 Festilent VR2 Erp VR2

Erp 1 Erp 2 Rhode 3 Erp 4 Erp 5 Volkel 4 Elsendorp 3 Gemert 7 Erp 9 Erp 10 Blauw Geel'38 18 Erp VR1 Nooit Gedacht VR4

14:30 11:00 12:00 12:00 12:00 13:00 11:00 10:00 10:00 10:00 12:00 10:00 10:00

Erp 8 & Erp 11 voeren de ranglijst aan! Beide teams scoren er op los en voeren de ranglijst aan en staan met een zeer mooi doelpuntgemiddelde aan de koppositie. Thom kwam met zijn 7 doelpunten weer een stuk dichterbij het record (nog 3st.) en won met Erp 8 afgetekend met 1-8 van Venhorst 4 (pos. 11). Maar ook Erp 11 wist een klinkende overwinning neer te zetten van 1 - 7 op Boekel Sport 8 (pos. 6). Beide teams hebben een belangrijk weekend voor de boeg. Zo zal Erp 11 thuis aantreden tegen de nr. 3 - BlauwGeel welke volgt op 2 punten met nog 5 wedstrijden te spelen. En Erp 8 met nog 6 wedstrijden te gaan neemt het aankomend weekend thuis op tegen Gemert 7. Hopelijk kan Erp 8 en Erp 11 een goede stap nemen richting het kampioenschap. Kom allen kijken! En wij blijven ze natuurlijk volgen!

Stand Erp 8 Pos. 1 2 3 4 5

Team gesp. GW G V DPV DPT D Erp 8 16 11 3 2 79 29 50 Gemert 7 17 11 2 4 41 23 18 Boekel Sport 6 17 10 3 4 55 24 31 FC Uden 5 17 10 3 4 50 29 21 Volkel 8 16 10 1 5 48 32 16

Stand Erp 11

Pos. 1 2 3 4 5

Team gesp. Erp 11 15 Handel 3 16 Blauw Geel'38 18 15 Volkel 6 15 SCMH 6 15

GW 13 13 12 11 8

G 0 0 1 0 2

V 2 3 2 4 5

DPV 98 64 55 45 39

DPT D 23 75 17 47 27 28 23 22 23 16

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

- 14

PT 36 35 33 33 31 PT 39 39 37 33 26


De Zevensprong: Ellen Vos Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima geven op 21 april in Veghel het startsein voor de Koningsspelen. Dat doen ze aan basisschool De Vijfmaster. De Erpse Ellen Vos, oud-directeur van de basisschool in Boerdonk, is daar sinds vijf jaar directeur. Meer dan vijfduizend scholen in Nederland doen mee aan de Koningsspelen. En net jullie school pikken de koning en koningin er uit voor een bezoek. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Soms krijg je wat cadeau en dat is in dit geval ook zo gegaan. Het landelijke comité Koningsspelen is in september op zoek gegaan naar een school. Zij wilde heel graag dat deze keer de Koning en de Koningin naar Veghel zouden gaan. Jumbo is namelijk de hoofdsponsor van de Koningsspelen. Zij zorgt voor alle ontbijtjes. Daarnaast is het ook de vijfde keer dat de koningsspelen gehouden worden en toevallig is de naam van onze school De Vijfmaster. Ook wordt de koning op 27 april 50 en laat ik dat toevallig nou ook zijn! Alle gekheid op een stokje, dat laatste is natuurlijk niet de reden geweest, maar de vijfde keer en de Vijfmaster zeker wel. Ze hebben ook gekeken naar wat de school uitdraagt aan visie en verbinding met de omgeving. Dat doen we, al zeg ik het zelf, erg goed. En tja, als je om al die mooie redenen gevraagd wordt of je zin hebt om de Koning en de Koningin te ontvangen, dan zeg je natuurlijk geen nee! Deze kans krijg je maar één keer en daar gaan wij erg van genieten!

1

Jij hebt het nieuws sinds eind oktober stil moeten houden. Hoe zwaar is je dat gevallen? In het begin is het zo onwerkelijk en heb ik het toch wel gedeeld met Marco. Ergens moest ik mijn verhaal kwijt, want hoe bijzonder is het als je door het Koningsspelencomité gebeld wordt. Daarna was het een tijdje rustig en speelt het regelmatig door je hoofd. Dus toch maar stiekem verklapt aan mijn vriendin tijdens het wandelen met de honden. Want in al die tijd tot aan de bekendmaking heb ik al veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. En niemand van de teamleden die iets vroeg. Zij dachten dat het allemaal kijkers waren voor ons prachtige nieuwe gebouw. Dus daar kwam ik goed mee weg! Een week voordat het bekend werd gemaakt via de pers heb ik het team ingelicht. Zij waren totaal verbaasd; hoezo komen de Koning en Koningin bij ons op school? Vanaf dat moment hebben we reikhalzend uitgekeken naar de nieuwssite van de Rijksvoorlichtingsdienst van het Koningshuis. Het

2

persbericht dat zij zouden verspreiden zat al een week in mijn mailbox en heel eerlijk … vanaf dan duurt het wachten pas echt lang. Want je weet dat het bericht bijna verspreid gaat worden en je wilt het eigenlijk wel van de daken schreeuwen, maar je moet wachten en wachten en wachten en nog meer wachten …

3

Jij bent de partner van Marco van Leuken. Kruipt die op 21 april in de ton op de Vijfmaster voor een kort gastoptre-

den? Dat zou hij willen! Helaas, hij staat niet op de gastenlijst. En heel eerlijk; zouden de Koning en de Koningin weten wat carnaval is? Weten misschien wel, maar snappen dat is natuurlijk een ander verhaal. Het zou wel grappig zijn als er in 2018 een koninklijk typetje in de ton staat bij de Uilen! Bij deze: een stille hint voor Marco! Hoe reageerden het team en de kinderen op het nieuws? Het team reageerde compleet verrast en daarna zeer vereerd. Op 23 maart werd het nieuws verspreid en heb ik het persoonlijk in alle klassen verteld. Zo leuk die reacties van de kinderen; Victoria had altijd al gedroomd dat ze koningin Maxima zou ontmoeten en nu komt haar droom nog uit ook. De leerlingen van groep 8 dachten dat het een 1 april grap was (daar proberen we namelijk jaarlijks iets leuks van te maken), in die groep moest meteen op internet gezocht worden of het echt waar was. En gelukkig; het stond overal! De vader van Luuk was vorig jaar met juffrouw Lotte de nepkoning en -koningin, deze rol hoeft hij dit jaar niet te vervullen! Als je deze dagen bij ons door school loopt, staat er altijd wel ergens het liedje Okido op en wordt er volop geoefend. Want met het hele koor van Kinderen voor Kinderen straks op het plein, willen onze kinderen toch zeker net zo goed kunnen dansen en zingen. En heel eerlijk: dat gaat ze vast en zeker lukken!

4

5

Jullie zitten pas sinds januari dit jaar in een nieuw pand. Is alles op tijd klaar om de koning en koningin te ontvan-

gen? Wij zijn 9 januari gestart in een spiksplinternieuw gebouw aan de Witte de Withstraat in Veghel Zuid. Echt een prachtig gebouw, gelegen in een prachtige parkachtige omgeving. Het gras wordt steeds groener. In ons ontwerp gingen we al voor een supermooie voetbalkooi. Deze krijgt nu het label van de Krajicek Foundation. Omdat Richard Krajicek het prachtige plan van de koningsspelen heeft bedacht, is het natuurlijk een hele eer om zo’n mooie voetbalplayground te mogen hebben in Veghel Zuid. Als je nu langs fietst

of wandelt dan vraag je je af waar die kooi dan komt te liggen, maar ik weet zeker dat we op 21 april samen met het Koningspaar gaan kijken hoe onze kinderen op die plek fanatiek bezig zijn met de spelletjes! Dat geldt ook voor de paadjes en het trottoir rondom de school, het is bijna klaar maar nog niet helemaal. Toch weet ik ook hierbij zeker dat de koningin echt niet met haar hakken in het rulle zand zal wegzakken. Ik ben ervan overtuigd; het komt allemaal goed! Ik kan me voorstellen dat er bij een bezoek van de koning en koningin organisatorisch ontzettend veel op je af komt. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Waar zal ik beginnen: Wekelijks een halve dag werkoverleg over wat we doen aan spelletjes, ruimte-indelingen, hulp van studenten en ouders. Wie worden er uitgenodigd, waar komen welke versieringen? Wat moeten al onze kinderen voorbereiden zodat de school er sfeervol uit zien? Zijn we als nieuwe school met een nieuw logo ook zichtbaar voor heel Nederland? Een overleg met de adjudant van de Koning, beveiliging en RVD. Hoe gaat de route van het koningspaar door het gebouw en dan naar buiten? De redactie van het jeugdjournaal komt een kijkje nemen, want we zijn natuurlijk live te zien op NPO3 van 9.00-9.35 uur. Is er krachtstroom en waar laten we de pers? Hoe zorgen we dat de buurtgenoten mee kunnen genieten en de ouders ook zien wat er gebeurt zonder het mooie kinderfeest in de weg te staan? Een rondje oefenen met de burgemeester en de commissaris van de Koning. Overleg met de Krajicek- en Cruijff foundation en de leerlingen betrekken bij het ontwerpen van mooie coatings op de nieuwe speelplaats. Zo wordt buiten spelen nog aantrekkelijker. Zijn de spelletjes een mooie match van bewegen, dans, muziek en hoort er misschien ook een stukje cultureel erfgoed ‘de oudhollandse spelen’ bij? Vanaf vorige week zelfs een dag in de week investeren, maar mij hoor je niet mopperen … Deze bijzondere mooie ervaring nemen ze ons nooit meer af!

6

Zien we op 21 april op alle tv-zenders Ellen Vos in een mantelpakje en in onvervalst Erps de koning en koning welkom heten op de school? Nou Jeroen, nu maak je het mij wel erg lastig. Een mantelpakje gaat het echt niet worden. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik in een mantelpakje erg ongelukkig ga zijn. Dus nee, maar uiteraard weet ik ook dat ik deze keer niet in mijn heerlijk zittende spijkerbroek op alle tv-zenders kan verschijnen. Gewoon netjes, met een vleugje oranje, daar voel ik mij prettig bij. En Erps? Dat zal vast en zeker per ongeluk gaan gebeuren. Dat zullen ze mij ook niet kwalijk nemen want dat het spannend zal zijn voor ons allemaal, daar ben ik zeker van overtuigd. Wat we in ieder geval gaan doen, is ontzettend genieten van deze fantastische ervaring met al onze bijzonder mooie kleurrijke kinderen. En mocht het mij lukken, dan zal ik zeker even naar je zwaaien ;-)

7

- 15


week 14-2017 6 april

Eerstkomende activiteiten 6 april Start Voorjaarcompetitie 2017 9 april Vroege kuikentoernooi jeugd 16 mei Jaarvergadering

______________________________________

World tour 2017 Programma 16 april 2017 Hertog Jan 1 Rood bij TV HERTOG JAN Hertog Jan 2 Rood naar de Kienehoef Hertog Jan 1 Oranje naar TV 't Slotje

______________________________________

Met dank aan onze sponsoren Als vereniging zijn we blij met onze sponsoren. Ook dat willen we via deze pagina uitdragen. Deze week danken wij:

Voorjaarscompetitie 2017 gaat beginnen……. Programma speelronde 1 Donderdag 6 april

Dames donderdagmorgen 17+ 9.00 TC Liessel 1 - TV Hertog Jan 1 Dames donderdag middag 17+ 14.00 TV Hertog Jan 1 - TC Topspin 1

Zaterdag 8 april

Gemengd 13.00 TV Hertog Jan 1 17+ - TV Helios 1 14.00 TV de Hambaken 3 - TV Hertog Jan 1 35+ Heren 17+ 14.00 TC Telro 2 - TV Hertog Jan 1 13.00 TV Hertog Jan 2 - Gemertse LTV 2 13.00 De Witte Schare 3 - TV Hertog Jan 3 13.00 TV Hertog Jan 4 - TV Shaile 3 Heren 35+ 13.00 TV Hertog Jan 1 - GLTV de Mast 1 13.00 TV Hertog Jan 2 - TV TOZ 2 Dames 17+ 13.00 TV de Lissevoort 3 - TV Hertog Jan 1 10.00 TV Tegenbosch 1 - TV Hertog Jan 2 13.00 TV Hertog Jan 3 - LTC Uden 2 12.30 TV TOZ 6 - TV Hertog Jan 4

Zondag 9 april Jeugd

Groen 09.30 TV Hertog Jan 1 - de Hoef 1 Jongens 10 t/m 14 jaar 09.30 TV Hertog Jan 1 - de Raam Lieshout 1

Dinsdag 11 april

Dames Dinsdagmorgen 35+ 09.00 TV Hertog Jan 1 - TC de Helze 1 09.00 Gemertse LTV 1 - TV Hertog Jan 2 09.00 TC Topio 2 - TV Hertog Jan 3 09.00 TV Hertog Jan 4 - TV de Stap 1

Programma speelronde 2 Donderdag 13 april

Dames Donderdagmorgen 17+ 09.15 TV Hertog Jan 1 - 't Root 2 Dames donderdagmiddag 17+ 14.00 Helmondse TV 1 - TV Hertog Jan 1 ______________________________________

April en mei, meestal lekker weer, vaak het zonnetje hoog aan de hemel, mensen die goede zin hebben, m.a.w. dit zijn de juiste ingrediënten om heerlijk samen sportief een potje te tennissen. Maar liefst 22 teams van TV Hertog Jan starten vanaf 6 april met de voorjaarscompetitie. Op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag strijden +/-140 leden elke week om de fel begeerde overwinning. Daarvoor worden ruim 700 tennisballen gebruikt. Dus je snapt wel: * dat er op zaterdag en zondagmorgen maar een beperkt aantal banen vrij zijn om recreatief te tennissen. *dat het een gezellige boel wordt en het vrij is om de teams aan te komen moedigen. *dat u dan verzorgd wordt door een leuke groep barmedewerkers, die een lekkere TV Hertog Jan Koffie inschenken, een mooi biertje kunnen tappen, een versnapering kunnen aanbieden of de juiste sfeer creëren met een gezellig muziekje. *dat de spelers op een mooi, goed verzorgd tennisveld spelen, strak afgeleverd door ons Parkbeheer. Dus wat kan er nog mis gaan? Nou, de vorm kan er niet zijn, je kunt je dag niet hebben of de tegenstander is een maatje te groot. Maar het belangrijkste is, ga er van genieten samen. Iedereen heel veel plezier, sportieve wedstrijden, leuke momenten, lekker weer en gezelligheid toegewenst.

Email redactie: info@tvhertogjan.nl Voor meer informatie:www.tvhertogjan.nl 218 vrienden volgen ons via Facebook

Maar je kunt @TV Hertog Jan ook volgen via Twitter bv

Nieuwe kantoorplek tijdens de World tour op 26 maart, Anneke wilde dicht bij haar talenten zitten.

- 16


Postadres: Vaansingel 12, 5469 AT ERP

Internet: www.korfrakkers.nl

Email redactie: korfrakkers.pr@korfrakkers.nl

De Korfrakkers hervat veldcompetitie met eenvoudige winst

Uitslagen

Sponsor: Fransen Gerrits BV

Heusden (Asten), zondag 2 april: De veldcompetitie in de Topklasse wordt hervat. Als kersverse zaalkampioen de taak om ook voor deze competitie vol gas te gaan richting de finale. De koploper mag deze zondag op bezoek bij Olympia/DOS. Er rust dus een zware taak op de nog puntloze hekkensluiter. Scheidsrechter Bakermans floot de competitiewedstrijd en zag in een slechte wedstrijd dat De Korfrakkers met speels gemak een ruime zege van 8-24 kon noteren. Meest opvallende aan deze wedstrijd was het debuut van de pas 14-jarige Nikki van Zutphen aan Erpse zijde. Doordat nummer twee Be Quick verloor

van Prinses Irene is de voorsprong op de 2e plek opgelopen naar 2 punten. Runner-up is nu DDW dat wel haar wedstrijd wist te winnen. Volgende week zondag om 15.00 uur op het thuisveld speelt De Korfrakkers tegen Be Quick waar het meer haar best zal moeten doen om te winnen.

Honger van senioren 2 nog niet gestild Vandaag begon het tweede deel van de buitencompetitie voor senioren 2. Na het kampioenschap in de zaal en de welverdiende rust begon afgelopen week het echte werk weer in de buitenlucht. De Korfrakkers 2 had vandaag als lijstaanvoerder maar 1 taak: Om te laten zien dat de honger naar winst nog niet gestild was. Hiervoor werd er afgereisd naar Diessen waar er weer 70 minuten mocht worden gebald op fris groen gras. Na het eerste fluitsignaal van de heer Oerlemans was er nog niet direct de focus op de afronding maar werden er wel volop kansen gecreëerd. De Korfrakkers 2 nam de voorsprong met 0-2 en bouwde dit makkelijk uit naar 0-10. Hierna wist DSV 2 eenmaal de korf te vinden; ruststand 1-12. Na de frisse ranja hetzelfde

spelbeeld waarin De Korfrakkers 2 het initiatief hield en vrolijk door ging met scoren met een 7-27 eindstand als klinkend resultaat. Volgende week zondag komt Be Quick 2, de nummer 3, naar Erp. Deze krachtmeting wordt om 13.15 uur gespeeld op ons eigen veld.

Giga Kangoeroedag vrijdag 21 april Voor kinderen van groep 1, 2 en 3 uit Boerdonk, Keldonk en Erp.

Pupillen E1 hopen kampioen te worden We speelden tegen Odisco E1. Terwijl de wedstrijd in de eerste helft nog een beetje op gang moest komen hebben we deze helft nog erg goed gespeeld. We gingen daarom ook met een gelijke stand van 2-2 de rust in. De ranja in de rust hielp ons en zo kwamen we in de tweede helft dan ook voor te staan met 5-2. Toen de tegenstanders hier helaas 5-4 van maakten werd het nog een spannende wedstrijd. Maar natuurlijk hebben we nog gewonnen, de eindstand was 9-7. Wij zijn De Korfrakkers E1, een super gezellig en sportief team. Afgelopen week hebben we onze eerste buitenwedstrijd gehad nadat we tijdens de binnencompetitie net geen kampioen waren geworden.

Na deze wedstrijd hopen we kampioen te worden! Sportieve groetjes van Roebie, Joes, Freke, Pleun, Merel, Lise en onze energieke jongen Milan.

2 april

sen 1 sen 2 sen 3 sen 4 sen 5

1 april

jun A1 jun A2 jun A3 asp B1 asp B2 asp B3 asp C1 asp C2 asp C4 pup D1 pup D2 pup D3 pup D4 pup E1 pup E2 pup F1 pup F2 welpen 1

Olympia/DOS DSV 2 Corridor 2 Altior 4 Pr. Irene 3

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

Korfrakkers Korfrakkers RoDeBo 1 Korfrakkers Be Quick 1 Altior 3 Korfrakkers Korfrakkers BMC 1 Korfrakkers Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Korfrakkers MOSA 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

Rosolo 1 Flash 1 Korfrakkers Rosolo 1 Korfrakkers Korfrakkers Rosolo 1 Emos 1 Korfrakkers DeetosSnel 2 Kangeroe 1 Korfrakkers Blauw Wit 1 Odisco 1 Korfrakkers DOT 1 PSV 3 Pr. Irene

8 ~ 24 7 ~ 27 7 ~ 15 9~5 8 ~ 10 8~9 6 ~ 13 14 ~ 4 8~5 16 ~ 4 9~5 5~2 6~6 3~1 10 ~ 9 7~4 3~8 5~4 9~7 0 ~ 10 11 ~ 15 9~4 3 ~ 10

Programma 9 april sen 1 sen 2 sen 3 sen 4 sen 5 sen 6

8 april

jun A1 jun A2 asp B1 asp B2 asp C1 asp C2 asp C3 pup D2 pup D3 pup D4 pup E1 pup E2 welpen 1

11 april asp C3

13 april sen 6

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

Be Quick 1 Be Quick 2 Klick’15 2 SVOC’01 2 Be Quick 3 Tovido 2

15.00 u 13.15 u 11.45 u 10.15 u 10.30 u 12.15 u

DDW 1 Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Spes 1 Korfrakkers Korfrakkers Avanti 1 DDW 1 Korfrakkers Avanti 1 Korfrakkers Korfrakkers Mosa’14 1 Odisco/Nijn. 1 Korfrakkers Korfrakkers Altior 2 Pr. Irene 2 Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Korfrakkers Be Quick 2 Flamingo’s Korfrakkers

14.00 u 12.00 u 14.00 u 13.15 u 12.45 u 10.15 u 12.00 u 11.30 u 10.45 u 9.10 u 10.00 u 9.30 u 10.00 u

JES 1

Korfrakkers

18.30 u

Avanti 2

Korfrakkers

20.30 u

21 april

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Giga Kangoeroedag voor kinderen van groep 1, 2 en 3 uit Boerdonk, Keldonk en Erp.

Tel.: 06 - 51 34 04 47

11 mei

Bekerfinale dameskorfbal Sportpark D’n Hoek, Reusel

- 17


R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 23

internet: www.rksvboerdonk.nl

Zaterdag 1 april WHV JO7-1 – Boerdonk JO7-1 3-4 2-3 6-0 6-0 Avanti´31 JO9-7– Boerdonk JO9-1 1-0 DVG JO11-2 – Boerdonk JO11-1 3-2 Keldonk/Boerdonk JO13-1 – Avanti´31 6-2 BlauwGeel - Boerdonk / Keldonk JO13-2 3-4 Mierlo Hout – Boerdonk/Keldonk JO15-1 0-0 Gemert vet. - Boerdonk vet. 4-0 Zondag 2 april Boerdonk 1 – Elsendorp 1 1-2 Milheezer Boys 5 – Boerdonk 2 2-1 Boerdonk 3 – Avanti´31 6 0-5 Boerdonk 4 – De Willy´s 3 7-1 Boerdonk VR1 - VOW VR2 2-8

Programma Vrijdag 7 april Boerdonk veterinnen Zaterdag 8 april Boerdonk JO7-1 – Festilent Boerdonk JO9- 1 –Irene JO9-3 Boerdonk JO11- 1 – WECJO11-3 Boerdonk / Keldonk JO13-2 – UDI Keldonk/Boerdonk JO15-1 - Lierop Zondag 9 april Irene 1 – Boerdonk 1 Boerdonk 2 – Bavos 4 Rhode 5 – Boerdonk 3 Hapse Boys 7 – Boerdonk 4 Mariahout VR1 – Boerdonk VR1

Jammerlijk verlies Elsendorp kwam op bezoek op de Kerveheester. Zij zijn aan een prima seizoen bezig en staan net onder de top 3 op een keurige 4e plaats. Boerdonk zal er een flinke kluif aan hebben om vandaag punten te scoren. Boerdonk was de gehele 1e helft waardig aan Elsendorp en had ook de betere kansen. Voetballend is Elsendorp een stuk verder dan Boerdonk maar de doelpunten tellen. William Verhoeven kwam via een corner in balbezit en besloot meteen om te schieten. De bal werd nog wel gekeerd maar kon door Joey vd Vossenberg van dichtbij worden binnen getikt. Nu drong Elsendorp nog meer aan maar had

19.00 20.00 09.30 10.30 10.30 11.00 13.00

10.00 11.00 11.00 11.30 13.30

12.30 11.15 09.00 09.00 10.00

14.30 12.00 10.00 10.00 11.00

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

slechts één grote kans de gehele eerste helft. Wel een veldoverwicht, maar de kansen waren er voor Boerdonk. Als die speler wat eerder had geschoten en als die speler een betere voorzet had gegeven en als dat schot nu 20 cm lager was geweest, dan hadden we nog verder voor gestaan, maar daar koop je niks voor. Nu werd het na de rust gelijk 1-1. Doordat Mike vd doelen op het verkeerde been stond en de bal miste kwam er een speler van Elsendorp vrij voor de keeper. Deze kans liet hij zich niet ontnemen. Elsendorp was veel beter uit de kleedkamer gekomen en was Boerdonk op alle fronten de baas. Het was nu niet zo dat ze de kansen aan elkaar regen, maar Boerdonk kreeg er nauwelijks nog een. De 1-2 was een prachtig afstandsschot van wel 40 meter; een echt zondagsschot. Een verdiende overwinning voor Elsendorp hoe graag we het anders gezien hadden. Volgende week naar Irene, een van de weinige ploegen die nog onder ons staan.

Agenda 21 april 24 mei

vrijwilligersavond nachttoernooi

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jan van Deursen winnaar kaartseizoen Jan v Deursen werd winnaar van het kaartseizoen 2016-2017. Op de laatste kaartavond waren er in theorie nog 3 kanshebbers op de titel: Gerrit Croymans, Antoon vd Vossenberg en Jan v Deursen . Het was Jan die de beste kaarten had en met de hoofdprijs naar huis ging. Tevens was het Bert Biemans die de poedelprijs won met de meeste minpunten.

De prachtige prijzen werden door verschillende sponsoren gesponseerd: • • • • •

Theo Villier Planten kwekerij Adrie biemans parket vloeren Beekmans transport Slagerij Wim vd Tillaart Tiny vd rijt eierhandel • Albert heyn Erp. De datums voor volgende seizoen vindt u op de website.

Timmerbedrijf Arjan van der Velden Trentweg 52 Boerdonk

Tel. 06 41387846

- 18


R.K.V.V. KELDONK - INFO

Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk

internet: www.rkvv-keldonk.nl

e-mail: info@rkvv-keldonk.nl

De kaas van het brood gegeten

Uitslagen Zaterdag 1 april Keldonk vet. – Blauw-geel’38 vet. Mierlo-hout – Keldonk/Boerdonk JO15-1 Keldonk/Boerdonk JO13-1 – Avanti’31 Blauw-geel’38 – Keld/Boerd JO13-2M Rhode JO11-2 – Keldonk JO11-1 Keldonk JO11-2 – Erp JO11-4 Zondag 2 april Vorstenbosche boys 1 – Keldonk 1 Boekel sport 5 – Keldonk 3 Keldonk 5 – Udi’19 15 Keldonk Vr.1 – Festilent Vr.2

2–5 0–0 6–2 3–4 12- 1 3–1 2–1 4–2 1–1 2–1

Programma Zaterdag 8 april D.A.W. vet. – Keldonk vet. Keldonk/Boerdonk JO15-1 – Lierop JO15-2 Keldonk/Boerdonk JO13-2M – Udi’19 Keldonk JO11-1 – W.E.C. JO11-1 Irene JO9-1 – Keldonk JO9-1 Zondag 9 april Keldonk 1 – Boskant 1 Keldonk 2 – Mariahout 3 Keldonk 3 – Sparta’25 6 Blauw-geel’38 15 – Keldonk 5 Gemert Vr.1 – Keldonk Vr.1

17.00 13.30 11.30 11.30 10.00 14.30 11.30 11.30 10.00 10.00

Activiteiten Donderdag 6 april Toepavond in de kantine

22.00

Deze clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eetcafé “De Sluis”

nr.: 24

Bosscheweg 5 Keldonk. 0413-213466

Na een goede eerste helft waarin een terechte 0 – 1 voorsprong werd gepakt, verspeelde Keldonk afgelopen zondag tegen Vorstenbosche boys in de tweede helft de controle over de wedstrijd en moest jammerlijk een 2 – 1 nederlaag incasseren. Keldonk begon goed aan de wedstrijd en kreeg al snel een goede mogelijkheid toen na een goede voorzet van Erwin van Lankveld, Tom van de Broek net over kopte. Vorstenbosch probeerde met overtredingen de wedstrijd meer naar zich toe te trekken, maar Keldonk liet zich niet gek maken. Een indirecte vrije trap binnen de zestien werd door Joost Antonides goed ingeschoten, maar de keeper wist redding te brengen. Even later was het Rens van de Hurk die, na een afgeslagen aanval de bal op de goal poeierde en de keeper met enig fortuin zag redden. Joost Antonides had daarna nog een mooie poging maar zijn schot uit de draai was ook een prooi voor de moeilijk te passeren keeper. Na een half uur reageerde Jan van den Acker heel attent op een terugspeelbal en was net iets eerder dan de uitlopende goalie en tikte Keldonk naar de op

dat moment dik verdiende voorsprong. Even voor de rust kreeg een speler van Vorstenbosche boys, na een onbesuisde overtreding, rood en kwam Keldonk tegen tien man te staan. Na een schot van Rene van Lankveld was Joost Antonides er als de kippen bij, maar ook de rebound was voor de keeper waardoor er slechts een 0 – 1 ruststand op het scorebord stond. Na de rust ‘vergat’ Keldonk om te blijven voetballen en ook de duels werden niet meer gewonnen. Hierdoor gaven ze de tien van Vorstenbosche boys het gevoel in de wedstrijd te zijn. De supporters uit het Oranje kamp voelde het al aan hun water dat dit niet goed kon blijven gaan. Vijf minuten voor het einde wisten de boys uit Vorstenbosch op gelijke hoogte te komen, om daarna een verslagen Keldonk ook nog onnodig de nekslag te geven. Zo bleef Keldonk ook dit weekend met lege handen en wordt het een steeds moeilijker verhaal, want er zijn nog maar vijf afleveringen over om de vierde klasse voor volgend seizoen alsnog veilig te stellen.

Dames weten weer eens te winnen Het was ons damesteam nog niet gelukt om dit kalenderjaar een wedstrijd te winnen. Zondag werd de wedstrijd tegen de dames van Festilent aangegrepen om daar verandering in te brengen. Na een moeilijk begin werd een 0 – 1 achterstand naar een terechte 2 – 1 zege omgebogen. In het eerste kwartier kwam Festilent sterk opzetten en, na al een keer de paal geraakt te hebben, namen ze na vijf minuten spelen een brutale maar op dat moment verdiende 0 – 1 voorsprong. Hierna groeiden de dames uit Keldonk steeds beter in de wedstrijd. Er waren goede schoten van Sanne Adriaans en Loes van Lankveld die op een haar na het doel misten. Na een half uur kwam Festilent bijna niet meer in het stuk voor en was het Keldonk die de wedstrijd stevig in handen nam. Een Keldonks doelpunt kon niet uitblijven en net voor de rust was het dan ook raak. Na een goede corner van Loes

van Lankveld maakte Lotte van de Broek het de tegenstandster zo moeilijk dat die besloot de bal in paniek in eigen doel te schoppen. Ook in de tweede helft waren de meiden van Sanders superieur en was het eenrichtingverkeer richting Festilent doel, maar telkens wist de Zeelandse verdediging met kunst- en vliegwerk de Keldonkse dames van scoren af te houden. Na twintig minuten pakten ze toch de verdiende voorsprong toen Nicole van den Acker met een mooie rush over links haar tegenstandster achter zich liet en vanuit een meter uit de achterlijn wist ze de bal met haar rechter in de verre hoek binnen te krullen. Zonder verder veel risico te nemen werd deze voorsprong vrij eenvoudig over de streep getrokken en was eigenlijk het enige verwijt dat de score wel iets hoger uit had mogen vallen, maar de overwinning was binnen en dat was weer eens goed voor de moraal.

De Twaalfde Man gaat live De leden van de twaalfde man kunnen op maandag 24 april gratis een live-uitzending van Peptalk bijwonen. Dit sportprogramma van Frank Evenblij en Jack van Gelder wordt elke maandag om 19.00 uur uitgezonden op Ziggo sport. In dit programma waarin ongezouten meningen worden gegeven en waar humor de boventoon voert wordt teruggekeken naar de sport van het afgelopen weekend. In deze editie zal ongetwijfeld de aandacht uitgaan naar de wedstrijd van

P.S.V. tegen Ajax die dan op zondag is gespeeld. Verder heb je ”De column de Mart” waarin Mart Smeets terugblikt op een memorabel sport moment. Kortom allemaal heel interessant om een keertje van dichtbij mee te maken. We vertrekken op maandag 24 april om 16.00 uur en als je interesse hebt meld je dan even bij Jasper van Boggelen aan. - 19


Kerkberichten Sint Servatius Erp

Zaterdag 8 april 19.00 uur: Wilbert Kerkhof en Hendrica Kerkhof-v. den Tillaer vw. verj.; Johan Scheepers vw. zijn verj.

Zondag 9 april: Palmzondag 11.00 uur: jr. ged. Jan v. de Ven; Mien Verlienden-v. Berlo vw. haar verj.; Harrie Verbruggen en echtg. Zus Verbruggen-v. Berlo;Toos Pennings-Verstraten vw. haar verj. en overl. fam. Pennings- v. Oort; Harrie v. Hooft en echtg. Tine v. Hooft-Zomers vw. beider verj.

Woensdag 12 april 09.00 uur: Leonardus Muselaars, echtg. Henrica vw. haar verj., zoon Jan en dochter Truus. Donderdag 13 april: Witte Donderdag 19.00 uur: H. Mis in Boerdonk. Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 15.00 uur en 19.00 uur Kruisweg. Zaterdag 15 april: Paaszaterdag 20.00 uur: jr. ged. Harrie v. den Akker en echtg. Wilhelmina v. Gerwe; mn. ged. Riek Gordijn-v. der Heijden; Toos en Jan en Joop Derks; Harry Megens en overl. fam. Megens-Timmers. Zondag 16 april: Hoogfeest van Pasen 09.30 uur: Riek Adam-Linders en overl. fam. AdamLinders. 11.00 uur: Dora v. der Zanden-v. Kessel; Jans v. de Boogaart-v. de Wijdeven; Cor en Cato Claassen-v. Gerwen. Maandag 17 april: Tweede Paasdag 11. 00 uur: Cisca v. Lith. Woensdag 19 april 09.00 uur: Petrus Hanenberg, echtg. Marie, zoon Martien en Driek Vereijken. Vrijdag 21 april 09.00 uur: jr. ged. Jo en Tonny v. den Bogaard-Sterken. Zaterdag 22 april 19.00 uur: jr. ged. Johannes Beekmans, echtg. Marie Beekmans-v. de Beeten en de zoons Janus en Leo; jr. ged. Frans Vervoort en overl. fam. Vervoort en Opheij; mn. ged. Zus Verbruggen-v. Berlo en echtg. Harrie; mn. ged. Nellie v. Rijbroek-Verbruggen; Anna Opheij v. Schijndel en echtg. Ties Opheij v.h. verjaardag. Uit de parochies Machteloos en met zoveel vragen bidden wij Gods vrede toe aan Christian Rijkers, overleden maandag 27 maart. Attentie • Zaterdag 8 april 19.00 uur H. Mis met zang door Dameskoor; wijding van de palmen. - 20

• • • •

Zondag 9 april Palmzondag; 11.00 uur Gezinsviering vw. Palmzondag met zang door Kinderkoor; wijding en uitdeling van de palmtakjes. Witte Donderdag 13 april 19.00 uur Eucharistieviering te Boordonk. Goede Vrijdag 14 april 15.00 en 19.00 uur Kruisweg. Paaszaterdag 15 april 20.00 uur Paaswake met Terpsichore. Eerste Paasdag 16 april 09.30 uur Gezinsviering met zang door Kinderkoor, 11.00 uur Plechtige Hoogmis met zang door Herenkoor. Tweede Paasdag 17 april 11.00 uur H. Mis met Volkszanggroep. Zaterdag 22 april 19.00 uur H. Mis met volkszang. Zondag 23 april 11.00 uur H. Mis met volkszang.

Antonius van Padua Keldonk

Zondag 9 april 09.00 uur. Heilige Mis. Gerardus van den Akker; Johan Brugmans vanwege zijn verjaardag en Pieta Brugmans – Tielemans. Donderdag 13 april Witte donderdag. Viering in Boerdonk. Vrijdag 14 april Goede Vrijdag. 19.00 uur. Woord en Communieviering. Zaterdag 15 april 20.00 uur. Paaswake. Ties van Stiphout; Tonny Rijkers namens buurt Trentweg; Bertha van Zutphen – van Lankvelt. Zondag 16 april 09.00 uur. Heilige Mis. Eerste zondag Noveen Heilige Antonius. Zelfde intenties als op zaterdag.

Zondag 23 april 09.00 uur. Heilige Mis. Tweede zondag Noveen Heilige Antonius. Familie Manders – van de Zanden; Mnd. ged. Annemarie Pistorius – Saclier.

Heilige Servatius Boerdonk Zondag 9 april Palmzondag 9.30 uur: met wijding en uitdeling van palmtakjes Maria Biemans – Biemans v.w. haar verjaardag; Jan en Catharina v.der Velden – Teunis wn zoon Toon Zang door het gemengd koor Donderdag 13 april Witte Donderdag 19.00 uur: H.Mis met zang door het gemengd koor Vrijdag 14 april Goede Vrijdag 15 .00 uur kruiswegviering Zaterdag 15 april Paaszaterdag 18.30 uur Paaswake Mnd.ged. Bets v. Asseldonk; Sien Kanters v.w. verjaardag; Jr.ged. Harrie en Bertha v.d. Bergh – v.d. Tillaart dochter Antonet en zoon Harrie en Patrick; Uit dankbaarheid; Mnd.ged. Wim Geerts Zang door het gemengd koor Zondag 16 april 1e Paasdag 10.00 uur Woord en Communieviering met Hans v. Bemmel Zelfde intenties als zaterdag Zang door het gemengd koor Maandag 17 april 9.30 uur H. Mis met Volkszang Zondag 23 april 9.30 uur H. Mis met \\Volkszang

KBO Bridge Instuif 2000 Uitlsag maandag 4 april Lijn A 1 Lida van Houtum & Zus van de Hurk 2 Harrie van de Velden & Anny Goossens 3 Hannie Habraken & Harry Ploegmakers 3 Truus Bouw & Lenie Swinkels 5 Marlies van Geffen & Peter vd Linden 6 Ria Delisse & Ton Nijhof 7 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 8 Anneke Jans & Maria Pepers 9 Liesbeth van Dijk & Joke van der Burgt 10 Mari van de Steen & Cor van de Berg 11 Bart Muselaers & Toon van de Zanden 12 Jack Sebrechts & Adriaan van de Tillart

67,92 57,92 53,75 53,75 53,33 49,17 48,33 47,92 46,67 45,42 44,17 31,67

Lijn B 1 Bert & Diny Kanters 2 Toos van Berlo & Ria Vissers 3 Fien Rooijakkers & Trudy Smulders 4 Bert Grim & Ans Roelofs 5 Maria Rijken & Gerda Megens 6 Clasien Nolle & Rennie van Fulpen 7 Bert & Anneke van Helvoort 8 Piet & Toos Reijbroek 9 Marius & Thea Vissers 10 Jo Delisse & Wiily de Graaf 11 Jan & Nelly Verhoogh 12 Mart en Tiny Verlangen

64,58 59,58 56,67 54,58 54,17 50,83 47,08 46,67 45,00 44,58 39,58 36,67


Uitslagen Boerdonks Drie Dorpen toernooi Het Boerdonks Drie Dorpen toernooi werd voor de 5e keer gehouden in gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk en was georganiseerd door Biljartvereniging De Molen. Aan het evenement deden 76 deelnemers mee uit Erp, Keldonk en Boerdonk. In de A de B en de C-klasse werd op gemiddelde gespeeld. Elke deelnemer moet een vooraf bepaald aantal caramboles maken, gebaseerd op eerder gehouden toernooien. Dit jaar werd ook deelgenomen door vijf dames die zich kranig weerden en van wie er een wist door te dringen tot de finale C klasse. Tijdens het toernooi op de goed bezochte avonden stonden strijdlust en enthousiasme hoog in het vaandel want alle deelnemers wilden ook zover mogelijk komen in het toernooi Na veel spannende partijen bleven zaterdag de 12 halve finalisten over. Van deze 12 kwamen er 3 uit Boerdonk, 4 uit Keldonk en 5 uit Erp. Onder goede publieke belangstelling werden de finales gespeeld Finale C–klasse In de eerste halve finale C- Klasse was Gerrit Verhagen (22) die een sterk toernooi speelde niet opgewassen tegen een constant spelende Huub Bongers (22) (tussen haakjes het aantal te maken caramboles); stand 27 ( 118%)- 15 (68%) waarna Huub doorging naar de finale. De andere halve finale ging tussen Janus Bekkers (18) en Gonny van der Steen (15). Gonny speelde haar beste wedstrijd van het toernooi en dat was Janus te machtig , stand 18 (100%) -26 (173%). De finale was een Keldonks onderonsje tussen Huub Bongers en Gonny van der Steen. Huub wist zijn goede spel voort te der zetten. Helaas lukte Gonny dit niet en werd Huub kampioen C - klasse met 27 (122%)- 16(106%). Hoogste serie in C- klasse was voor Grard Brugmans 10 caramboles. De beste

partij ging tussen Grard Brugmans (43) en Huub van Hees (21). De meeste caramboles in een partij door Grad Brugmans 43 caramboles. Finale B-klasse In de B- Klasse ging de eerste halve finale tussen Eric Kuipers (29) en Gerrit Jans (25). Deze wedstrijd kon Eric zijn goede spel niet voortzetten en won Gerrit met 22 (88%) – 23 (79 %). De andere wedstrijd ging tussen Jos Tillaer (33) en Theo van Zutphen (27). Bij Theo wilde het maar niet lukken. Alles liep er net langs en hij kwam maar tot 9 (33%)caramboles tegen Jos 38 (115%). In de finale was Jos wederom onoverwinnelijk. Hij won met 40 (121%) tegen 20(80%) voor Gerrit. Jos proficiat met dit kampioenschap.De hoogste serie werd gespeeld door Jan van der Heijden 25 caramboles. De beste partij ging tussen Wim Engelsbel 44 en Ad van der Linden 76. Meeste caramboles in een partij was Ad van der Linden 76 stuks Finale A-klasse In de A- klasse werd ook op gemiddelde gespeeld. De eerste halve finale was tussen Mart Timmers (48) en Erwin van de Tillaar (97). Erwin kon zijn goede spel van eerder gespeelde wedstrijden niet voortzetten en Mart wist de wedstrijd nipt te winnen stand 55 (114%) - 97 (107 %). De andere halve finale ging tussen Harrie van Zutphen (60) en Jan van Wanrooy uit Erp (52). Sneu voor Harrie dat hij een goed gespeeld toernooi met de stand van 49 (81%) tegen 54 (103%) voor Jan moest beëindigen. De finale was dus een wedstrijd tussen Mart Timmers en Jan van Wanrooy en ook in deze partij bouwde Jan zijn voorsprong in alle rust op en won met 61 (117%)- 40 (83%). Jan proficiat met dit kam-

Uit de tijd van toen Jongeren tegenover Café Kerkhof in Keldonk 1950. Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s? Mail dan naar secretariaat@erthepe. nl of bezoek de heemkamer tijdens de openingstijden.

• vlnr Janus Bekkers, Gonny v d Steen, Huub Bongers, Jos Tillaer, Gerrit Jans, Eric Kuipers,Jan v Wanrooy, Mart Timmers, en Erwin v d Tillaar.

pioenschap in de A klasse. De beste partij in de A klasse werd gespeeld door Erwin van de Tillaar en Harrie van Zutphen 189-107. De hoogste serie in de A-klasse was voor Erwin van de Tillaar met 61 caramboles. Meeste caramboles in een partij: Erwin van de Tillaar. Met deze resultaten was Erwin toch een van de smaakmakers van het toernooi. Daar geniet iedereen van. Afsluiting Tijdens de finales en de prijsuitreiking was er steeds een gezellige sfeer zoals tijdens het gehele toernooi. Rest ons als organisatie iedereen te bedanken voor het welslagen van dit toernooi, het personeel van Den Hazenpot, tellers, schrijvers en niet te vergeten onze sponsors, bedankt en hopelijk tot volgend jaar! A- klasse 1. Jan v Wanrooy (Erp) 2. Mart Timmers 3. Erwin v d Tillaar 4. Harrie v Zutphen

Gem. 2.87 2,31 7.31 4.22

B-klasse 1. Jos v d Tillaer 2. Gerrit Jans 3. Eric kuipers 4. Theo v Zutphen

Gem. 1,92 1.48 1.69 1.65

C-klasse 1. Huub Bongers 2. Gonny v d Steen 3. Janus Bekkers 4. Gerrit Verhagen

Gem. 1.31 0,95 0,89 1.05

20 km wandeling door Veghel Heb je zin in een langeafstandswandeling door het buitengebied van Veghel? Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag 9 april een lange afstandswandeling van ca. 20 km. De wandeling gaat vanuit centrum Veghel langs de Aa via de Kilsdonksemolen naar Heeswijk Dinther. Daar steken we het kanaal over en wandelen via het Wijboschbroek weer terug. Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. Rond 14.00 uur eindigt de wandeling op dezelfde plaats. Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te raden. De wandeling gaat ook over onverharde wegen en graspaden. - 21


Zaalvoetbal Erp

Oud papier Erp Oost

Uitslagen vrijdag 31 maart Munsters Motoren / Kapsalon van Zutphen - Bouwbedrijf Koenen Cafe t Schansoord 2 - Bouwbedrijf Versteegden Paerdestal Mode - BJC Tools Vissers-Ploegmakers - Installatiebedrijf M.Koolen

Harmonie OBK haalt vrijdag 7 april vanaf 18.00 uur het oud papier in Erp Oost op: Hezelstraat, Kerkstraat, Schansoord, Hertog Janplein, Brugstraat, Molentiend, Hoogven, Hoogstraat, Rijbeemd, Watermolenweg, Heesterbosstraat, Middelbosstraat, Oosterbosstraat, Westerbosstraat, Boterweg, Den Uil, Hagelkruisstraat, Paus Joanneslaan, Churchillaan, Kennedylaan, Cruijgenstraat, De Wasaa, Heesakker, Vaansingel, Tolstraat, Schildstraat, Hendrik Herptstraat, Mgr. Dr. Meuwesestraat, De Mortelkes, Pentelstraat, Hesselereind, Julianasingel, Bernhardstraat, Clausstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Kerisakkerstraat, Margrietstraat, Christinastraat, Heijmortel, Voorbolst, Horstakker, Groenstraat, Anky van Grunsvenstraat en Burgemeester Verheijenstraat.

5-1 2-4 2-4 1-8

Programma vrijdag 7 april 19:15 uur Stukadoorsbedrijf de Groot Autobedrijf van Schijndel / Pellikaan 20:00 uur XL Company Ad van Stiphout schilderwerken / Schansoord 20:45 uur Cafe van Haandel / Anne Ploegmakers Cafe t Anker 21:30 uur Broviand / Thijs Verhagen tegelwerken - WDP draadbewerking / Ketelaars schilderwerken Zie ook www.zve-erp.nl

Keeztoernooi bij D’n Brouwer Op vrijdag 14 April organiseert ‘Keez Ranking Schijndel’ een keeztoernooi bij Café D’n Brouwer in Mariaheide. Keezen is een bordspel dat wordt gespeeld in teams van 2 personen. Het is een combinatie van het bordspel mens-erger-je-niet en het kaartspel Pesten. Het doel van het spel is om alle pionnen van jouw team in het thuis vak te spelen en te voorkomen dat de tegenstander dit voor elkaar krijgt. Deelnemen kost 10,- euro per team, te betalen bij binnenkomst. Opgeven kan t/m woensdag 12 april via keezenmariaheide@gmail.com. De zaal is open om 18.30 uur en het toernooi begint om 19.30 uur.

Agenda

Op dinsdag 11 april houdt de fractie van Team Meierijstad in dorpscentrum De Schakel te Schijndel van 19.30 tot 22.00 uur een openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de beeldvormingsbijeenkomst van donderdag 20 april besproken. Deze is te vinden op de website van de gemeente. Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Laat het even weten via fractiesecretariaat@ teammeierijstad.nl. Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

ZATERDAG 17 JUNI - Witte Gij Ut Dorpskwis DINSDAG 18 T/M VRIJDAG 21 JULI - Kindervakantieweek ZATERDAG 26 AUGUSTUS - FamilyColorBuffelrun ZONDAG 27 AUGUSTUS - Buffelrun MAANDAG 11 SEPTEMBER - Kienen Zonnebloem, De Paal MAANDAG 20 NOVEMBER - Kienen Zonnebloem, De Paal

Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden. WONING TE KOOP Vrijstaande woning met garage te koop. Schildstraat 11 Erp Info: 06 - 18629132 of pengelserp@hetnet.nl Gevonden Afgelopen maandag is er een iPhone 4 bij de redactie gebracht. Deze is op straat gevonden, in de buurt van basisschool De Empel. Voor info: 0413 210000 Te koop Prachtige grote varens, 150 stuks in totaal. Per stuk te koop voor 1,- euro. Tel. 06 22544860 IETS TE VIEREN? De kroeg voor jezelf? Dat kan! Meer info: Café Schansoord, 0413 - 211373 Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl Voor alle minigraafwerkzaamheden en miniload er (1,20 breed) J. KUIJPERS tel. 0413 - 211320 of 06 - 51234329

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

DONDERDAG 27 APRIL - Koningsdag

- 22

openbare fractievergadering Team Meierijstad

Kleine Boodschappen

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is open op maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur Activiteiten voor senioren in Ter Aa Ontmoeting op Zondag: iedere tweede zondag van de maand, van 14.00 uur 16.00 uur KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur KBO kienen: eerste maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 - 15.00 uur. Wandelen met de KBO Iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk.

Hoveniersbedrijf Verbakel Voor al uw tuinklussen op maat Oa. Tuinonderhoud, Snoeien en rooien bomen (evt dmv klimtechniek), tuinaanleg, bestratingen Lijnt 17, 5469 KG Keldonk, tel. 06 42137178 www.hoveniersbedrijfverbakel.nl info@hoveniersbedrijfverbakel.nl Marco van Leuken Bestratingen grondwerken mini-loader verhuur www.kei-goed.nl 06 – 20257848 FB Marco van Leuken Bestratingen Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Jos en Maria Custers. Ook om uw muziekboeken te bestellen: 0413-211231 of kijk op de website www.muziekleserp.nl. VERJAARDAGSFEESTJE Verhuur van diverse horecabenodigdheden. Diverse drank / warm en koud buffet PARTY SERVICE MARIAHEIDE Tel. 0413-377257 of 06 - 53657096


‘Gelukkig hadden we de wind mee’ Het wielerseizoen is al weer een maand aan de gang en dus een mooi moment om de balans op te maken voor WTC Boerdonk na 4 zondagen fietsen. Op 5 maart startten we nagenoegd compleet. Alleen onze fietsende wethouder had agendaverplichtingen. We hadden een trainingsrondje van ca

Uit de Kunst

60 km; dus zwaar zou het niet worden. Ja, dat denk je. De meeste spieren hadden alleen met de carnaval nog wat beweging gehad en alleen de buikspieren waren behoorlijk op spanning. Maar dat mocht de pret niet drukken. Rustig begonnen we en hard heeft het die keer niet gegaan want er stond een strakke wind. De 2e rit was onze wethouder er wel maar was de complete Janus van de Bergstraat afwezig. 80 km en dat was al een heel eind voor ons. Voor iedereen trouwens want 80 km is nou eenmaal een heel eind. Gelukkig hadden we de wind mee in het begin dus we meenden al vlug dat we de hele wereld aan konden. Dat veranderde rap toen we de wind tegen kregen. Het deed op enig moment onze wethouder besluiten de mobiele eenheid op te zoeken. Gelukkig was het zonnetje er en Leekzicht open. We genoten zowel van het een als het ander. De 3e week was de wind ook weer nadrukkelijk present. Voor de geoefende mountainbikers was het

geen probleem en ook de knoepertjes onder ons vochten zich een weg door de wind maar helaas voor Frank werd het hem te veel en moest hij omdraaien. De rest fietste flink door en Pieter had het maar druk met roepen: “Denk aan de snelheid” of “een bietje rustig aan na nun bocht”. Ja , er moest af en toe gekluifd worden maar we zijn dan ook noch in de opbouwfase van onze conditie. De 4e tocht was al ruim 99,9 km en ook deze keer was de wind prominent aanwezig. Ge zout er moe van kunnen worden en dat deden sommigen dan ook. Gelukkig bleef de wind constant de zelfde kant uit waaien en na het keerpunt achter Venray konden we er op de terugweg van genieten. Minpunt was dat Leekzicht dicht was maar na 4 weken fietsen kunnen we toch al constateren dat de conditie al weer beter wordt, de snelheid hoger, de benen van Tonnie bruiner en het plezier groter. En met gemiddeld zo’n 15 man op de weg mogen we tevreden zijn en dat zijn we dan ook. Fietsen met WTC Boerdonk is dus nog steeds kei skon. Zeker tijdens de pauzes als behalve de koffie ook de sterke verhalen ter tafel komen.

Grrrrrrrrrrrrr

Twee enorme leeuwen ‘bewaken’ het Anne Frankplein in Den Bosch. Geen echte, maar bronzen. Bovendien zijn het eigenlijk alleen nog de poten. Op bijzondere sokkels. Wat valt er hier te bewaken? Het huis achter de leeuwen? De toegangspoort naar het Stedelijk Museum? De Bossche Macht? Symbool van macht Vaak zien we stenen, marmeren of bronzen leeuwen voor de ingangen van de gebouwen van Macht. Naspeuring leert dat ook deze leeuwen daar hun oorsprong hebben. Exact dezelfde leeuwen, maar dan met compleet lijf en kop, op een andere sokkel, staan voor het Spaanse parlement in Madrid. Die twee bronzen leeuwen zouden zijn gegoten van de buitgemaakte kanonnen uit oorlogen met Marokko. Ze staan daar al sinds 1860. Oorsprong en plaats hebben dus overduidelijk met Macht te maken.

Gehavende macht De kunstenaar die de ‘Bossche leeuwen’ maakte kreeg de beschikking over de mallen uit 1860. Maar slechts als uitgangspunt. De indrukwekkende lijven zijn verdwenen. Weg zijn ook de kop met manen, muil en slagtanden. Wat overblijft zijn poten. Achterpoten en een staart die in rust lijken. Een voorpoot nog op de kanonskogel. Symbool van afgebrokkelde Macht?

Anamnesis Bijzondere naam. Ik ken deze term vooral uit de medische wereld. In de betekenis van de geschiedenis van een zieke patiënt. De oorsprong van het woord zou echter ~herinnering~ zijn. Dat zou dan weer slaan op de geschiedenis van de Macht; wat is er gebeurd tot nu? Een (dubbel)beeld met een verhaal. Een ‘boek’ van voorwerpen. Leesbaar als je er even induikt.

Fernando Sánches Castillo Deze kunstenaar werd vorig jaar door ’s-Hertogenbosch uitgenodigd een hedendaagse link naar Jeroen Bosch te maken. In het Stedelijk Museum was daarvan vorig jaar het resultaat te zien. Het thema was dwaasheid en macht. Enkele beeldelementen van daar zien we terug in het leeuwenbeeld, zoals een autoband, een plank en een stok.

Sokkel Het voetstuk waarop deze leeuwrestanten staan is een wezenlijk onderdeel van het beeld. De sokkels zijn scheef; hellend vlak? Ze rusten op allerlei voorwerpen die een directe relatie hebben met Macht of de aanvallen daarop: autoband, stok, steen. Helemaal duidelijk is het symbool van de molotovcocktail.

Eigendom en gebruik Het beeld uit 2003 is aangekocht door de Rabobank. Deze machtige bank beheerde naast mijn geld ook kunst. De Kunstzone. Gelukkig bleef die kunst niet in kluizen of enkel binnenshuis, maar werd die beschikbaar gesteld om gezien te worden. Zo is het beeld van de leeuwen, Anamnesis geheten, voor een nu nog onduidelijk aantal jaren aan Den Bosch uitgeleend. Het zou een jaar op het Anne Frankplein staan. Daarna verhuizen. Het jaar is voorbij. Anamnesis staat er nog.

Den Bosch In mijn geboortedorp kenden we vooroordelen. Ook over Den Bosch. En over Bosschenaren. Vooral over hun vermeende assertiviteit, hun verbale kracht. Veel gebrul, maar weinig wol. Het sculptuur van de twee leeuwrestanten, ontkracht en ingehaald door de nieuwe tijd, riep onmiddellijk die herinnering weer op bij mij. Prrrrrrr

Door Joop Schuurmans kunst@erpsekrant.nl

- 23


,

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant 2017 - editie 13  

Erpse Krant 2017 - editie 13  

Advertisement