Page 1

47e jaargang | nr. 40 | 17 november 2016 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Koninklijke onderscheiding voor Piet Donkers Piet Donkers is afgelopen zondag koninklijk onderscheiden. Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel speldde hem de versierselen op die horen bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats na afloop van de Heilige Mis in de Antoniuskerk in Keldonk. Tijdens deze Heilige Mis wordt het 35-jarig bestaan van Bel Canto gevierd. Piet Donkers was in 1981 medeoprichter van dit koor, dat voorheen Jongerenkoor Keldonk heette, en tot op heden dirigent. Daarnaast was hij van 2004 tot 2014 dirigent van het Herenkoor in Keldonk. Piet kreeg zijn onderscheiding mede ook voor zijn inzet als pleegouder. Samen met zijn vrouw heeft hij vanaf 1975 jarenlang een Frans meisje ondersteund. In de periode van 2003 tot 2011 hebben zij, via Jeugdzorg en de William Schrikker Groep, in totaal 9 kinderen in huis gehad.

Ook uw adres voor een nieuwe computer. t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Financiële zaken: wat gaat er in 2017 veranderen? Zie pagina 19 t. (0413) 24 50 55 www.hypotheker.nl

Intocht Sinterklaas in Erp Zondag ontvangt Erp Sint Nicolaas en zijn grote Pietengevolg. Het is al weer lang geleden dat de intocht in Erp helemaal vlekkeloos verliep. Ieder jaar is er wel weer een Piet die verzaakt of die door een onhandige actie de boel in de soep dreigt te laten lopen. Gelukkig komt het ieder jaar uiteindelijk ook wel weer goed, maar spannend is het voor de kinderen eigenlijk ieder jaar wel. Zondag 22 november komt

Sinterklaas naar Erp. Dat doet hij met een groot pietengevolg. Hij wordt net als andere jaren feestelijk onthaald, met een spelende harmonie OBK uiteraard weer voorop. Sinterklaas vertrekt zondag om 14.00 uur vanaf het Groothees richting Oranjewijk. Hij zal met zijn gevolg rond 14.30/14.45 uur op het Hertog Janplein aankomen. Rond 15.15 uur wordt het programma voortgezet in Ter Aa, waar Sinterklaas en zijn Pieten tot ongeveer 16.30 uur zullen blijven.

P9 ‘Optocht moet voor iedereen weer een feest worden.’

P7 Filmavond met beelden Erpse Lokale Omroep

Tearimjstad Meie TEAM MEIERIJSTAD


Uw fiets, ebike, racefiets of mountainbike snel en vakkundig gerepareerd! Inclusief gratis haal- en brengservice

t. (0413) 21 61 11 | www.empella.nl

9

2

4

7

1

3

8

5

4

8

6 3

2 9

4

3 8

1

6

5

1

5

4

8

3

7

8

6

3

1

1

5

4

4

3

8

4

3

7

8

4 1

2

1

6

9

6

9

8

9

4

8

5

2

3

9

7

6

9

1

2

3 9 1

1

7

7

6

3

5

5

9

2

4

7

8

5

6

9

3

6

9

3 4

9

7

3

5

1

7

2

3

5

8 6

6

8

7

9 4

wij zijn officieel dealer van:

9

4 9

1

6

9

5

8

7

2

8

4

2

1

2

9

4

4

8

7

1

8

1

6

4

3

6

8

1

3 8

2

6 7 5

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682.

-2

Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Erp-Keldonk-Boerdonk Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com AED’s zijn op de volgende locaties - Assurantiekantoor Relou, Hertog Janplein - Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 - Van den Bosch Transporten, Hoogven 10-12 - Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 - Ter Aa, Den Uil 1 - Rooijakker - Simeonshof - Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 - Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 - Coxsebaan 18 in Boerdonk. - Boerdonksedijk 22 in Keldonk - Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 - Morgenstraat 19, keldonk - Hool 48, Keldonk - Het Lijnt 6, Keldonk Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Vrijdag 14.00 - 17.00

Woensdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00

Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30 Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 14.30 tot 16.00 en 18.00 - 19.00

Pastorie Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 Zorg en Welzijn Keldonk

0413 – 206180

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.900 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


‘De optocht moet weer een feest worden. Voor iedereen.’ Wagens met drank, te veel decibels en tientallen jongeren die er achteraan lopen, worden komend jaar uit de carnavalsoptocht geweerd. van de redactie Het besluit om deze zogenaamde ‘inkoopwagens’ te weren, werd onlangs genomen, door alle carnavalsverenigingen uit de toekomstige gemeente Meierijstad samen. De naam ‘inkoopwagens’ verwijst naar de mogelijkheid om jezelf in te kopen: voor een klein bedrag, vaak tien euro, mag je achter de wagen meelopen in de optocht en onbeperkt drinken. Wat is het probleem met die wagens? “Ze zorgen voor steeds meer overlast”, zegt Marijn Pennings, voorzitter van CV De Uilen van Empeldonk. “De meeste wagens produceren te veel decibel. Zelf lopen jongeren dan met oordoppen in om hun oren te beschermen, maar het publiek heeft die niet. Dat hoef je ook niet van ze verwachten. Daarnaast laten sommige groepen schrikbarend veel rommel op de straten achter. De gemeente ruimt dat op. Maar heel simpel: de gemeente, dat zijn wij. Het mag niet zo zijn dat je met jouw feestje anderen op kosten jaagt.” Nog een belangrijke reden is dat de organiserende carnavalsverenigingen de verantwoordelijkheid niet meer kunnen en willen dragen voor als het een keer uit de hand loopt: “Er lopen jongeren mee, die geen band hebben met de wagen of de groep. Die meelopen omdat ze voor weinig geld veel kunnen drinken. Het aantal jongeren dat te veel gedronken heeft of te veel drugs gebruikt, zie je dan ook toenemen. Wat als het een keer uit de hand loopt? Als groepen, die soms uit wel meer dan honderd man bestaan, het met elkaar aan de stok krijgen? Wij organiseren de optocht als een feestje. Wij zijn geen handhavers. En heel simpel: ook de politie wil niet handhaven. En terecht. Het moet een feestje zijn. Voor iedereen.” Teleurgesteld, maar begripvol De Erpse groepen reageerden in eerste instantie teleurgesteld, zegt Marijn: “Logisch. Vier dagen op-

tocht. Dat was vier dagen bal voor hen. Dat pakken wij hen nu af. Maar toch, als je de kans krijgt om het uit te leggen, dan snappen ze het wel. Al hebben de meeste groepen aangegeven dan ook niet meer mee te doen aan de optocht.” Alternatief voor jongeren Inmiddels is de carnavalsvereniging in Erp bezig om samen met Erpse groepen een alternatief voor de optocht op poten te zetten: “Toen de optocht dit jaar niet doorging, zag je op verschillende plekken heel spontaan feestjes ontstaan. Dat was top. Die lijn willen we doorzetten; samen met de groepen en samen ook met de ouders. Wij regelen de vergunningen, de jongeren de muziek, de ouders houden een soort van toezicht en de horeca doet de drank. Ook de gemeente heeft positief op dat plan gereageerd.” De verantwoordelijkheid voor het feest komt bij de groepen te liggen en niet langer bij de vereniging: “De optocht moet voor deelnemers, publiek, omwonenden en voor ons als organiserende vereniging een feestje zijn. Dat was het niet meer. Tenminste, niet meer voor iedereen. Wij waren de afgelopen jaren blij als de optocht er op zat en er niks ergs was gebeurd … Dat kan niet de bedoeling zijn.” ‘Voor iedereen een feest’ De voorzitter hoopt dat de optocht met deze maatregel weer een nieuwe schwung krijgt: “Het aantal loopgroepen en individuele deelnemers is de afgelopen jaren afgenomen. Dat is ontzettend jammer. Daar lag vaak de creativiteit, humor en interactie met het publiek. Ik roep buurten, vrienden en families dan ook op om die draad weer op te pikken. Maar ook jongeren. Als ze een wagen met carnavaleske uitstraling bouwen, blijven ze van harte welkom. Ik hoop dat Empeldonk dan weer een mooie optocht krijgt waar deelnemers en publiek van genieten; en dat jongeren op hun eigen plek weer een geweldig feestje hebben, net als vorig jaar. Dan wordt carnaval weer zoals het is bedoeld: voor iedereen een feest.”

Jeroen

Drup

Ik durfde me de laatste tijd weinig onder de mensen te vertonen. Misschien is het je zelfs wel opgevallen. Niet dat je me gemist zult hebben, maar misschien bedenk je nu wel terwijl je dit leest: ‘verhip, nu je het zegt, ik heb hem al een tijdje niet meer gezien.’ En als je me zag, zag je me misschien wel schielijk achter een boom wegschieten. Dat je het er thuis nog over hebt gehad: ‘Goh, of het nou helemaal goed gaat met die jongen, ik weet het niet …’ Dat zit zo. Sinds de nazomer definitief is vertrokken, zit ik met een drupneus te kijken. Echt, ik kan vegen, poetsen, snuffen of zwaaien wat ik wil, die natte kledder blijft kleven. Zo’n soort boksbal is het. Hoe hard je er ook tegenaan slaat, hij komt onherroepelijk terug. Het is mijn stalactiet van schaamtevocht. Zo frustrerend. En zo gênant. Zeker als ik samen met Dré aan het wandelen ben. Zie je ons al lopen, aangelijnd naast elkaar. Hij met twee kegelvormige klieken aan allebei de wangen die lustig meedeinen op zijn tred, wachtend tot ze het wegdek raken om zich daar sierlijk neer te vleien, ik met een weinige sjofele stoet snot aan mijn fiere giek. Ik zeg het je: ook jij zou er mensenschuw van worden. Maar goed, het punt is dat ik mezelf eind augustus heb uitgedaagd en beloofd om in het restant van het jaar 200 kilometer te gaan trimmen. Drie maanden verder staat de teller pas op 56,5 kilometer. Ik ben bloedfanatiek van start gegaan, die eerste weken van de nazomer. Iedere week deed ik een paar rondes van een kilometer of vijf. En iedere keer verbeterde ik mijn tijd. Ik was fanatiek, enthousiast en vastberaden om mijn doelen te halen; misschien zelfs wel eerder dan gepland. Maar al vrij snel kwam er toch de klad in. En dat ligt niet aan een gebrek aan doorzettingsvermogen, tijd of energie. Nee, dat ligt aan die duvelse drupneus. Ik durfde gewoon de straat niet meer op. Maar vandaag, dinsdag, is het klaar. Ik heb mijn schaamtegevoel – keurig gescheiden van de rest van het afval – in de kliko gedonderd en ben, om precies 7 minuten over half drie, gaan rennen. Als een dolle. Een groter rondje dan ooit. Want met nog zo’n veertig dagen te gaan tot het einde van het jaar, moet ik wel nog eventjes ruim 140 kilometer in de benen zien te gooien. Dat ga ik halen. Zeker weten. Maar dan moet ik wel naar buiten. Punt. En als iemand me de komende weken raar aankijkt, me aanwijst, me uitlacht of me vraagt naar die drup aan die neus, dan zal ik mijn rug rechten, hem of haar strak aankijken en antwoorden: ‘Dat is mijn loopneus.’

Jeroen Vissers jeroen@erpsekrant.nl

-3


Als de comitĂŠs in Erp en Keldonk net zo goed kunnen inhalen als Max ... ... dan wordt het zondag een mooie dag. Veel plezier met het inhalen van Sinterklaas en zijn Pieten. Hopelijk hebben jullie geen regen!

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

DRUKKEN & PRINTEN

Op zoek naar een gastouder? Meer info: 06- 30257459 / gastouderdekleinedraakjes@gmail.com

Geen blad voor de mond nemen?!

Op zoek naar een gastouder? Serena van Wijchen Sweenslag 2 Bel: KA 06-30257459 5469 Keldonk

of mail: gastouderdekleinedraakjes@gmail.com

Serena van Wijchen Sweenslag 2 | 5469 KA Keldonk -4

pandelaar 95 5421 ng gemert tel. 0492-361897 pandelaar@xladsl.nl www.drukkerijdepandelaar.nl


Lost in Music stelt voor: Ria de Vocht SIC

LO S

Zo’n 250 enthousiaste muziekliefhebbers zijn al maanden druk bezig om T I N MU van Lost in Music weer een groot succes te maken. Een aantal van hen hebt u al leren kennen, anderen zullen nog voorgesteld gaan worden. Vandaag de beurt aan Ria de Vocht, verantwoordelijk voor de podiumregie. Dansles: modern en jazz Ria de Vocht is een geboren en getogen Erpse, die in haar leven heel veel dansles (modern en jazz) gegeven heeft. Aanvankelijk in Veghel, later in Erp waar ze ruim 27 geleden medeoprichtster van Souplesse Sport & Dance was. Naast het geven van dans- en sportlessen heeft Ria de afgelopen jaren ook vaak in de regio aan muzikale projecten meegewerkt, zoals onder andere Proms-concerten. Vijfde keer Lost in Music Het wordt de vijfde editie van Lost in Music waar Ria de Vocht op twee fronten aan meewerkt. Zo is ze medeverantwoordelijk voor de choreografie van de dansen, alhoewel haar inbreng hierin steeds minder wordt omdat anderen haar taken steeds meer overnemen. En zoals gezegd is ze verantwoordelijk

voor de podiumregie, wat onder andere inhoudt dat ze naast de solisten en backingvocals ook het koor begeleidt in hoe ze het podium kunnen benutten en het publiek bespelen. Veel jeugd “Deze editie verschilt van de voorgaande omdat er bij de solisten veel meer jonge mensen op het podium staan en dat is hartstikke leuk”, vertelt Ria, “Hierdoor krijg je een veel gevarieerder programma. Van en voor alle leeftijden.” Ook in de programma commissie zijn jonge mensen aangeschoven. “Dat is prettig, want die kijken weer naar andere zaken, die zien dingen anders en daardoor krijg je weer nieuwe input.” Het laatste weekend van november nadert en het programma is klaar. “Ondanks dat alles op de rails staat komen er telkens nieuwe dingen boven drijven die aandacht nodig hebben. Je denkt dat je klaar bent, maar toch proberen we om het nog mooier en leuker te maken.” En op de vraag waarom mensen naar Lost in Music moeten komen is het antwoord: “Je krijgt maar eens in de vier jaar een kans om te gaan kijken. Het gaat een fantastische avond worden, het publiek krijgt een prachtig programma voorgeschoteld.” •

‘Het publiek krijgt een prachtig programma voorgeschoteld.’ (foto ©Suzanne Gruijters)

Theo

Reünie

Het hele jaar leefden we er naartoe. De reünie van de 6e klas lagere school waarbij ook iedereen die dit jaar 50 is geworden of nog moet worden, werd uitgenodigd. Vorig jaar werd ik benaderd om de reünie van dit jaar mee te organiseren. Lang hoefde ik daar niet over na te denken. Natuurlijk. Leuk ook om er zo lang mee bezig te zijn. Het bleken gezellige samenkomsten van de organisatoren. Samen oud-klasgenoten opsporen. Dat was nog de allergrootste klus. Zoeken op Facebook en LinkedIn, spitten in de doopregisters bij de pastoor, speuren in de archieven van de heemkundekring. We hoopten dan ook niemand te zijn vergeten. Uiteindelijk bereikten we een opkomst van 66 personen. 66 enthousiaste personen die op kwamen dagen. 66 personen die samen een ontzettend gezellige avond zouden gaan beleven. Middels een openingswoord werd iedereen welkom geheten en er werden wat statistieken gedeeld over de leefsituaties van de aanwezigen. Een derde deel bleek in Erp te zijn gebleven en gemiddeld hadden we iets meer dan 2 kinderen. Het opleidingsniveau was een zeer diverse mix. Het aantal gescheiden personen was veel lager dan het landelijk gemiddelde. Vooral wat de mannen betrof, waarmee de woordvoerster aangaf dat we maar een saai groepje mensen waren. Maar een geweldig feest werd het. Gezelligheid alom. Niets wees erop of er enige saaiheid was te bespeuren. Herinneringen van vroeger en uit een meer recenter verleden werden opgerakeld. Als op een speeddate verruilde je de ene gesprekspartner met de andere. Verwachtingen bleken vaker uit te monden in verrassingen. Uiteindelijk bleek er te weinig tijd om met iedereen een gesprekje aan te knopen. De tijd vloog veel te snel voorbij. Het idee om dit vaker te organiseren was dan ook een vaak geopperde suggestie. Voor we het in de gaten hadden bleek de sluitingstijd bereikt. Nooit geweten dat saaie mensen zo gezellig konden zijn.

Theo Pepers

theo@erpsekrant.nl

Publiek bij generale repetitie Lost in Music SIC

LO S

De afgelopen weken kreeg de organisatie van Lost in Music regelmatig de vraag voorgelegd of het mogeT I U N M lijk is dat mensen die slecht ter been zijn naar de generale repetitie zouden mogen komen. Voor hen is het namelijk een probleem om naar de gewone uitvoeringen te komen luisteren. Hier is grondig over nagedacht en de knoop is nu doorgehakt: het mag. Generale op donderdag 24 november De generale repetitie van Lost in Music vindt plaats op donderdag 24 november en is dus toegankelijk

voor mensen die moeilijk ter been / rolstoelafhankelijk zijn. Zij kunnen –eventueel samen met een begeleider – zonder te reserveren naar zalencentrum ter Aa komen. Wel rekent de organisatie een bedrag van € 10,-- (ook voor de begeleider) om de generale repetitie te kunnen bijwonen. Te voldoen bij de entree. Aanvang 19.00 uur Het is en blijft een generale repetitie, dus zaken zouden anders kunnen lopen dan tijdens een reguliere uitvoering. Hiervan moet het publiek zich bewust zijn. De aanvang van de generale repetitie is om exact 19.00 uur en de mogelijke eindtijd is rond 23.00 uur. -5


L AANBIEDING COMPLEET PAKKET!!! Nu voor e1.799,+ 35 Rij uren + Tussentijdse Toets + Praktijkexamen + EV (medische eigen verklaring) + Nu met gratis Theorie online en Theorie examen CBR.

Haal in 1 dag je aanhangwagen rijbewijs! Inclusief CBR examen en btw voor €450,00 Slagingspercentage 75% (zie rijschoolgegevens).

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Merellaan 1, 5427 VP Boekel 0492 – 322217 | www.vogelzang.eu

Mooie in acties r e oktob er mb & nove

Heeft u advies nodig voor uw installatie of machine? Of enkel materialen? Wij helpen u graag.

De GOEDKOOPSTE Houten Jaloezieën vindt u bij Deco Home van den Bogaard in Erp!

Hoogstraat 19 Erp T: 0413 - 216900 www.kanterselektro.nl

VAN DEN BOGAARD Schilders- en Glasbedrijf Raamdecoraties & Stofferingen De Wasaa 1a Erp, T. 211468

I N D U S T R I E L E A U T O M AT I S E R I N G

MAGAZIJNVERKOOP

ALLES MOET WEG! EETKAMERSTOEL In grijs/zwart en wit normaal 129,–

NU 49,– grote laatste jn magazi oop uitverk 6 van 201 VELE BANKEN EN LEEFHOEKEN AL VANAF

149,-

ZATERDAG

19 NOVEMBER van 8.00 tot 12.00 uur DIVERSE BOXSPRINGS NU TOT

80% KORTING

Enkele voorbeelden

VELE MODELLEN BIJZETTAFELS, MEER DAN 250 MATRASSEN IN VELE SOORTEN EN MATEN,

VANAF 59,-

Goossens distributiecentrum distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel Kijk voor meer informatie op:

VANAF

29,-

WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

-6


‘Erp, d’r zit muziek in’ Leden van de werkgroep Film van Erthepe zijn druk doende oude beelden van de Erpse Lokale Omroep (ELO) te digitaliseren. Daarbij troffen ze opnames aan die nog niet eerder werden uitgezonden, omdat de ELO bij de samenvoeging van de lokale omroepen eind jaren ‘90 buiten spel werd gezet. Die opnames met de titel ‘Erp, d’r zit muziek in’ worden op 22 november in Ter Aa getoond. De filmavond begint om 20.00 uur en is voor leden van Erthepe gratis toegankelijk. Niet-leden betalen 2,50 euro. Dat in Erp veel muzikaal talent is, hoeven we u niet te vertellen. Lost in Music laat dat zien en Harmonie

Zaterdag: themaviering Terpsichore OBK wordt alom geprezen. Ook in de jaren ’90 van de vorige eeuw was er veel talent in Erp. Misschien is daar wel de basis gelegd voor de muzikale talenten in Erp op dit moment. Tijdens de filmavond op 22 november komen vóór de pauze de volgende muzikanten en zangers aan bod: Silverline, Harmonie OBK, Terpsichore, KVO dansgroep, Kinderkoor, Peter Bijvelds, de Keeldoncker muzikanten en Adriaan Hendriks. Na de pauze opnieuw Silverline, daarna Charlotte en Isabelle v.d. Boomen, Henk v.d. Wassenberg, het Bejaardenkoor, Boemerang, harmonie OBK, Terpsichore, Huub Brugmans, Peter Bijvelds, de Keeldoncker muzikanten, Adriaan Hendriks en Lukano. De beelden zijn gemaakt in 1996. Kortom: een muzikale filmavond die je niet mag missen! Er zijn komende maanden nog meer filmavonden door de werkgroep Film van Erthepe gepland. In de gemeenschapshuizen van Boerdonk, Erp en Keldonk een ligt vouwfolder met het programma van de filmavonden op 22 januari, 21 februari, 27 maart en 25 april 2017. Er is voor elke inwoner van Boerdonk, Erp en Keldonk wel iets interessants bij.

Natuurlijk Erp Zijn er nog beesten te zien? Het was koud(er), de afgelopen week. ’s Nachts en overdag. Veel minder dieren lieten en laten zich nu zien. Vooral de koudbloedigen zien je momenteel niet meer vaak. Hun lichaamstemperatuur is gelijk aan die van de omgeving. Daarom moeten ze voor de winter stilletjes wegkruipen en een plek opzoeken waar het niet al te koud wordt. Daar leiden ze dan, op een heel laag pitje, hun leven. Een andere mogelijkheid is om voor de winter te sterven en het ‘overleven’ over te laten aan eieren, rupsen of poppen, die beter beschermd zijn tegen de winterkou (en –droogte). Weekdieren Weekdieren, ook wel aangeduid met de termen

Het kinderkoor in de opname van de ELO uit 1996

Terpsichore verzorgt altijd een themaviering op de laatste zaterdag van de maand in de Sint Servatiuskerk. Deze maand is dit voor 1 keer verplaatst. De viering staat nu a.s. zaterdag op het programma. De eucharistieviering begint om 18.00 uur. Natuurlijk zijn de zang en de toepasselijke teksten als vanouds. Kortom, U kunt weer genieten van een aantal inspirerende momenten. Kerst Ook dit jaar is er natuurlijk weer onze viering op kerstavond om 21.30 uur. Daarnaast is er op zondagmiddag 18 december een mooie middag in de kerk om alvast in de kerstsfeer te komen. Het koor organiseert dan om 15.00 uur een Festival of Carols and Lessons. Wat is dat nu precies? Het is een mix van mooie kerstliederen en sfeervolle kerstverhalen en gedichten. Deze worden voorgelezen door Erpse mensen; jongeren en volwassenen. Een uur van gemoedelijk samenzijn in deze toch wel hectische tijd.

Noud Optiek zien & horen Pentelstraat 29 |

210153 | www.noudoptiek.nl

Zwartgerande tuinslak schelpdieren of mollusken, zijn koudbloedig. Ze hebben een zacht, week lichaam zonder inwendig skelet. De tere, kwetsbare delen worden omgeven door een dikke huid, ‘de mantel’. Daarnaast hebben ze een schelp om wat extra stevigheid en bescherming te bieden. Wereldwijd zijn er zo’n 100.000 soorten weekdieren bekend. Heel veel weekdieren leven in het water. Van het zoute zeemilieu kennen we heel veel soorten, bijvoorbeeld de mosselen en oesters, kokkels en tafelmesheften, de wulk en tepelhoorn. In het zoete water, in onze vennen, plassen, sloten, rivieren en vijvers, kunnen we onder meer erwtenmossels, poelslak en posthoornslak, schijfhorenslak, diepslak en hoornschaal tegenkomen. Maar er zijn ook weekdieren die op het land leven. Het liefst wel in vochtige omstandigheden! Slakken In ons land komen ongeveer 150 soorten slakken voor. We maken onderscheid tussen de kieuwslakken en de longslakken. De meeste soorten kieuwslakken leven in het water. Een aantal heel kleine soorten, de dwergslakken, leeft op natte plekken op het land. Van de

longslakken leeft een deel in het water en een deel op het land. Die landlongslakken hebben twee paar antennes met de ogen op de top van de twee langste: ‘ogen op steeltjes’. Gewone tuinslak Tuinslakken hebben een ‘gewonden huisje’. Ze kunnen in verschillende kleuren voorkomen, geel, bruin, roze. Ze dragen een tot vijf donkere spiraalbanden. De ‘mond’, de opening van het huisje, is niet rond maar wat ruitvormig. Bij de zeldzamere witgerande tuinslak is de mondrand licht van kleur. De zwartgerande tuinslak heeft een donkere, bruinzwarte mondrand. Zo’n zwartgerande tuinslak trof ik afgelopen week aan op een oude bloeistengel van de ridderzuring. Overwinteren Tijdens een groot gedeelte van een droge zomer en de koude, droge winter bevinden tuinslakken zich op een beschutte plek. Ze trekken zich terug in hun huisje en dichten dat bij de mondopening af met een vlies, dat bestaat uit een laagje gedroogd slijm. Zo kunnen ze maanden zonder water overleven.

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-7


Al méér dan 50 jaar een begrip in de regio!

Bambino; samen zijn, spelen en ontdekken!

Wij leveren en repareren alle A-merken (elektrische) fietsen, bromfietsen, scooters, onderdelen en accessoires. Bezoek onze showroom!

officieel dealer van:

Bij Bambino is er ruimte om te kunnen groeien en ontwikkelen. Samen zijn, spelen en ontdekken in een vertrouwde omgeving. Wij vinden het belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn. We bieden kinderopvang, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. En zijn, met uitzondering van de feestdagen, het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag. Kom je ook gezellig bij ons spelen? Kom gerust een kijkje nemen! Kindercentrum Bambino gevestigd in MFG De Trommel Horstakker 40 5469 HH Erp T 0413 - 280 729 I info@kinderopvang-bambino-erp.nl W www.kinderopvang-bambino-erp.nl

Gratis haal- en brengservice!*

* vraag naar de voorwaarden.

kapelstraat 11-13 Boerdonk | tel: 0492-461797 | www.vdakkertweewielers.nl

HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op. De AA 4A 5427 PK Boekel

T: M: E: W:

0413-21 38 67 06-51 11 96 62 info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

Gezocht:

Schoonmaakmedewerk(st)er Wij zijn per december op zoek naar een schoonmaakmedewerk(st)er voor 10 uur per week. Je werkt verspreid over (minimaal) 2 dagen op 3 locaties in Erp en omgeving. • • • •

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je hebt bij voorkeur ervaring in de schoonmaakbranche. Je bent min. 10 uur per week beschikbaar. Je hebt een rijbewijs.

Professioneel schilderwerk van: Nieuwbouw - Onderhoud Glasservice en Behangwerk Gespecialiseerd in spuitwerk van: Meubels - Keukens (ook industrieel) Raamhorren en hordeuren Op maat gemaakt en geplaatst.

Interesse? Bel en vraag naar Renate. Nu ook het lage BTW tarief van 6% voor schilderwerk als uw woning ouder is dan 2 jaar en particulier wordt bewoond. Cruijgenstraat 21a | 5469 BS Erp T: 0413-700970 | E: info@tipcon.nl -8

Bussele 15 5469 DT Erp Tel. 0413 - 21 22 68 / www.elzenvakwerk.nl


Positieve reacties op Uilenklets nieuwe stijl Afgelopen zaterdag heeft het jaarlijkse Uilenkletsfestijn plaatsgevonden. Dit jaar niet in het oude vertrouwde Ter Aa, maar bij Partycentrum Van Haandel. Hoewel de evaluatie nog moet plaatsvinden zijn De Uilen van mening dat de nieuwe locatie zeker sfeerverhogend heeft gewerkt. Natuurlijk, er waren ook wat kinderziektes. Zo stond aanvankelijk de ton niet in de spot, en de pauzes kunnen ook wat strakker. Maar onder de streep hebben toch zeker 250 mensen een hele gezellige avond gehad en vooral veel gelachen om de slapste grappen en sterkste verhalen van Andy Marcelissen, Jorlan Manders, René van de Heuvel, Hans Verbaarschot en Rob van Elst. Na afloop was het nog goed napraten. Nieuw lid: Rob van Lieshout Voorafgaand aan de optredens hebben de Uilen een nieuw lid in de uilenfamilie opgenomen. Rob van Lieshout is geïnstalleerd en samen met zijn partner Rianne gaat hij zich mee inspannen om in Erp carnaval mogelijk te maken. Bij monde van president en voorzitter Marijn Pennings, heetten alle Uilen Rob en Rianne van harte welkom en we wensen hen veel plezier.

Thema: circus Daarnaast werd er nog een noviteit in de Erpse carnaval bekend gemaakt. We hebben het al eens vermeld in deze krant, maar het plan is ontstaan om met een thema te gaan werken. ‘Waarom?’, zul je misschien denken. De reden hiervoor is dat we met een thema wat meer richting kunnen geven aan de diverse uitingen, zoals bijvoorbeeld posters, uileneditie, opvoeract, maar je kunt ook denken aan ideeën voor de optocht. Als thema voor dit jaar is gekozen voor: circus. Les Grisettes zouden Les Grisettes niet zijn als ze niet meteen vol enthousiasme hier in mee gingen. Zonder moeite werd de oude kledingkast doorgespit waarin warempel een arsenaal aan circuskostuums werd opgeduikeld. Zo werden de tonpraters door prachtige circusdames naar en van het podium geleid, onder voortdurend gekeuvel van Skyline’s Tooske. Jeugdprinsonthulling Met het Uilenkletsfestijn is het nieuwe carnavalsseizoen afgetrapt. Het volgende evenement op de kalender is de jeugdprinsonthulling aanstaande vrijdag 18 november van 19.00 tot 21.30 uur in het JJC gebouw. Iedereen is welkom.

Interpunctie

Mijn verleden als stiefzoon Michel is nu 37 jaar, heeft een zoontje van bijna 9 jaar en zit midden in een scheiding. Zijn vriendin heeft een ander, die zich met zijn kind bemoeit. Dit roept oude herinneringen op. Ook hij was enig kind toen zijn ouders gingen scheiden. Hij vond de scheiding erg, maar wat daarna kwam nog veel erger: zijn moeder kreeg een andere vriend en zijn vader een vriendin. Michel verhuisde van het ene adres naar het andere en voelde zich niet thuis bij zijn vader. De vriendin van zijn vader was geen kinderen gewend en leek hem steeds met haar ogen te volgen of hij alles wel op de juiste plaats neerlegde. Ook kookte ze vaak dingen die Michel bij zijn moeder nooit hoefde te eten. Hij lustte dat allemaal niet. Tegen zijn vader zei Michel daar wel eens wat over, maar dan keek papa altijd naar zijn vriendin en zei hij dingen die waar hij zich vroeger nooit mee bemoeide, bijvoorbeeld: “Dat moet je maar leren eten …” Als hij uit school kwam, en papa nog niet thuis was, treuzelde hij wel eens bij het naar binnen gaan. De vriendin van papa (Marieke) kon soms zo boos kijken. Soms was ze ook wel vriendelijk, maar hij wist nooit waar het aan lag als ze boos keek. Lag het misschien aan Michel? Ook bij zijn moeder was het vaak moeilijk. De vriend van moeder had kinderen (meisjes) die ouder waren dan hij. Zij bemoederden hem graag. Dat vond hij erg vervelend: hij had toch één moeder!! Met mij had Michel een gesprek over hoe hij kon voorkomen dat zijn zoon zich net zo eenzaam zou voelen als hij zich in zijn jeugd gevoeld had. Want nog steeds had hij af en toe last van zijn verleden. De ouders van zijn kind waren gelukkig zo verstandig om hier samen over te praten en moeder en haar vriend waren bereid om hierin mijn hulp te accepteren.

Proeverij speciaalbieren bij Schansoord Op zaterdag 19 november is er een proeverij van speciaalbier bij Café Schansoord. Will de Krom neemt je deze keer mee in de wereld van lekkere biertjes. Will de Krom is vertegenwoordiger in speciaalbieren en kenner bij uitstek. Hij adviseert ons al jaren welke lekkere biertjes er in ons assortiment niet mogen ontbreken. Voor deze avond zal Will 6 speciaalbieren meebrengen die hij met passie en een mooi verhaal aan jullie zal presenteren. Hierbij zorgen wij voor een lekker hapje bij het bier.

Ook zal Will ons kennis laten maken met een geheel nieuwe trend op het gebied van Speciaalbier: het bier blenden. Zin in een leuke avond met heerlijke bieren en een goed verhaal? Zorg dan dat je erbij bent op 19 november. Meld je aan via schansoord@schansoord.nl, 0413 – 211373 of aan de bar. Het tarief is 20,- euro. Daarvoor krijg je 8 speciaalbieren met bijpassende hapjes.

Nellie Timmermans - Van de Kamp info@interpunctie.nl

Schilders- en Glasbedrijf Raamdecoraties & Stofferingen Van den Bogaard V.O.F. De Wasaa 1a Erp (0413) 211468 Op vrijdag zijn we om 18.00 uur gesloten.

-9


Zoveel extra voordeel. Bijna schnitt te geloven. Schnittbroodjes 5 stuks voor 1 euro

Appelflappen

vers uit eigen oven 4 halen, 2 betalen

4 stuks

3.40

Jus d’orange vers getapt

1.70

per liter

3.19

Chiquita bananen

per kilo

1.89

1.50

1.00

Iedere zondag: extra voordeel! Cruijgenstraat 3 Erp Tel. 0413 - 22 42 52 De aanbiedingen in deze advertentie gelden exclusief op zondag 20 november.

- 10

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur

Vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 12.00 - 18.00 uur


Wie wordt de nieuwe prins van de Zandhazen Persmuskietennieuws: we zijn eruit Het blijft de vraag die heel Boerdonk in zijn greep houdt: wie wordt de 8e prins van Boerdonk. Een paar mensen weten het, en een enkeling weet het zeker maar voor de meeste blijft het gissen. En toch kloppen de tips allemaal, aldus John Biemans. Een klein onderzoek onder een select gezelschap Boerdonkenaren geeft John de overtuiging dat de tips niet te moeilijk zijn en het dus aan de hand van deze tips mogelijk moet zijn de prins te raden. We zetten ze nog eens onder elkaar dat maakt vaak dingen duidelijk. Maar misschien is de toegift van John (tip 5 ) wel de alles oplossende oplossing. • • • • •

Tip 1: Griffier, rechter, advocaat en officier van justitie: een van hen hoort niet in dit rijtje thuis! Tip 2: Een obstakel ziet hij niet als een beer op de weg, maar als een uitdaging! TIP 3: ‘De hel van het noorden’ is zijn grootste nachtmerrie. Dit maakt veel bij hem los! Tip 4: Hij stelt duidelijke doelen en houdt ervan deze ook zuiver te houden. Tip 5: Hij voelt zich altijd en overal als een vis in het water.

waar hij woont is een hulpmiddel bij het opruimen van bladeren”, dan kon je er wat mee. Of: “Als je van hem te veel in het eten doet wordt het wel erg pittig”. Met zo’n soort tips zou je de vraagtekens in de kop van dit artikel kunnen invullen. Zaterdag begint het programma overigens om 20.00 uur. De showhaasjes trappen dan af met hun nieuwe showdans. Ook de danshazen zullen hun nieuwe dans tonen, de jeugdraad met hun dansgarde treedt op, is er uiteraard het afscheid van Prins Bart , verwelkoming nieuwe Rv11 leden en Beppers, afvoer van prins Bart door de buurtschappen Driesprong en Centrum en uiteraard de onthulling van de nieuwe prins en adjudant en de nieuwe dans van de dansmariekes. En dan blijft er nog ruim 2,5 uur over om flink te feesten. Kortom, een avond die je niet mag missen. Uiteraard is er de mogelijkheid om te raden wie de prins is. De opbrengst hiervan gaat naar de Wensambulance Receptie Zondag start om 11.11 uur de receptie voor onze nieuwe prins. Iedereen is welkom en bij deze van harte uitgenodigd om onze nieuwe prins en adjudant te komen feliciteren. De receptie duurt tot 18.00 uur. Ook dit jaar hebben we tijdens de receptie weer een leuke aanbieding waarop geboden kan worden.

Ik blijf het moeilijk vinden. Als er nou een aanwijzing in zat in de trant van: “De naam van de straat

Nieuwe jeugdheersers voor Zandhazen Zaterdag 12 november was het eindelijk zover. Voor Thijs, Janne, Christel en Siem de avond waarop ze hun steek, kroon, scepter en mantel moesten inleveren en voor 17 kandidaten de kans om de nieuwe jeugdraad te gaan vormen. De jeugdcommissie had weer 3 leuke spellen bedacht. In het eerste spel moesten de deelnemers met behulp van een ballon bekertjes verplaatsen. Het klinkt moeilijk en dat was het ook. Het 2e spel was het bekende stok vangen en het 3e spel was

appel happen. Het was mooi om te zien hoe serieus maar ook heel sportief iedereen streed om zijn of haar kansen. Tussen de spellen door werd flink gehost en gedanst want Zandhaasjes weten wat carnaval vieren is. Ondertussen werden de ouders steeds zenuwachtiger. Om 21.00 uur was dan het plechtige moment daar. De uitslag. Wie zou er onder de doeken zitten. In ieder geval heel blije kinderen want toen de doeken omhoog gingen stonden daar 4 stralende snoeten. Prins Jorg Bevers, prinses Roos Tielemans, hofdame Isa Hendriks en adjudant Tygo Kanters, helemaal op en top aangekleed en klaar om gruwelijk te gaan feesten. Maar eerst mochten

We zijn eruit. Intensief speurwerk, diepte-interviews met Jan en alleman, verborgen camera’s bij Estivo, avonden lang posten bij het bedrijf van John Biemans, zorgvuldig uitpluizen van de tips leidden uiteindelijk tot de identiteit van de 8e prins van de Zandhazen. Wie het is, willen we graag via een paar cryptische omschrijvingen duidelijk maken want het is niet aan ons om de prins te onthullen. Dat gebeurt op 19 november in een bomvolle Hazenpot. Om het wat onduidelijk te houden geven we tevens de cryptische omschrijving van de adjudant van de prins. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zonder hem is vlees niet lekker In zijn straat kan je bladeren vervoeren In zijn werk loopt hij er de kantjes niet af maar maakt ze juist netjes Om zijn werk goed te doen moet hij heel wat mans zijn Ook opa’s en oma’s vinden het leuk Ernie heeft Bert weer behoorlijk voor de gek gehouden

Zo. Dat was het dan. Vergeet niet mee te doen aan het raden van de nieuwe prins want die prijs is voor jou en je steunt tevens een goed doel.

ze genieten van de geweldige nieuwe dans van de jeugddansgarde. Ondertussen vielen de ouders van het 4 tal elkaar huilend van geluk in de armen terwijl de overige ouders hun felicitaties en opluchting openbaarden. De jeugd deed inmiddels wat een echte Zandhaas behoort te doen. Feesten! Tot half 10 ging het dak eraf. Daarna ging het prinselijk 4-tal met hun ouders en vrienden uiteraard bij prins Jorg op de eieren en is het nog lang onrustig gebleven op de Akkerweg. Zaterdag 19 november wordt voor de nieuwe jeugdraad een receptie gegeven in den Hazenpot van 14.00 uur tot 17.00 uur en uiteraard is iedereen daar van harte welkom.

Kaartverkoop BZA Zaterdag 19 en zondag 20 november is er nog kaartverkoop voor de Boerdonkse ZittingsAvonden van 9 en 10 december. In dit geval alleen nog voor de vrijdag want de zaterdag is uitverkocht. Plaats van handeling is de muntenbalie in Den Hazenpot te Boerdonk, tijdens de jeugdreceptie en onthullingsavond en tijdens de prinsenreceptie. . Kaartjes kosten 10,- euro en er mag onderling geruild worden. Mocht u niet kunnen komen, of bent u het vergeten, dan zijn ze daarna mits voorradig nog te bestellen via de site www.cvdezandhazen.nl. Klik op BZA en daarna reserveren kaarten. Klik op de avond van uw keuze en vul in. Een kind kan de was doen. - 11


Zelfde partij. Nieuwe naam. heet voortaan:

Met wortels in alle zeven kernen heeft Democratisch Dorpsbelang (DDB) de afgelopen twintig jaar bijgedragen aan een stabiel bestuur van de Gemeente Veghel. Jan Kerkhof was de eerste wethouder van DDB. Hij heeft, met grote steun van de kiezers, de fundamenten gelegd voor een onafhankelijke, brede lokale partij. Verenigingsleven en woningbouw horen bij elkaar en vormen samen het fundament voor een goede leefbaarheid. Daar heeft DDB zich altijd sterk voor gemaakt. Dat is niet bij woorden alleen gebleven. Denk aan: •

Florerende dorps- en gemeenschapshuizen, horeca, accommodaties voor (sport) verenigingen, bibliotheek of bibliobus, postvoorzieningen, openbaar vervoer en zorg op maat in de wijken en kernen van Veghel. De economische ontwikkelingen die Veghel en haar kernen hebben doorgemaakt met steun van DDB

Wern van Asseldonk nr 2 Pascal Timmers nr 21 - 12

De woningbouw in De Bolken, De Oranjewijk, De Scheifelaar, De Bolst en nu de Bloemenwijk, prachtige wijken maar nog niet voldoende om aan alle vraag te voldoen.

DDB deed haar politieke werk met goede, aansprekende en breed georiënteerde kandidaten in iedere kern. Bij de vorming van de nieuwe gemeente Meierijstad heeft DDB besloten om op haar fundamenten en verworvenheden verder te bouwen aan een brede lokale partij: Team Meierijstad. Zo hoopt de partij voldoende invloed te hebben in het nieuwe gemeentebestuur. Andere lokale partijen uit Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel hebben zich daarbij aangesloten. Samen een sterk TEAM. Het vertrouwde geel van DDB maakt dus plaats voor het kleurenpalet van Team Meierijstad!

U kunt ook in de toekomst op ons rekenen! Wij ook op U?

Paul Cuppen Nico van Hoof

nr 24 nr 48


Het verhaal van onze (Erpse) Lieve Vrouw Door de eeuwen heen hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Ook in het Christendom kennen we diverse belangrijke vrouwen. De meest bekende daarvan is misschien wel de maagd Maria. In onze kerk worden ook de martelaressen St. Barbara en St. Catharina afgebeeld. Ook staat er een mooi beeld van St. Anna met het kind Maria. De rol van St. Anna was vroeger hetzelfde als de latere rol van Maria. Over de laatste gaat dit verhaal en met name haar betekenis voor Erp. door Eddy van Asseldonk

Maria Van al die vrouwen uit de geschiedenis van het christendom is Maria natuurlijk de allergrootste. We vierden en vieren ‘Maria Geboorte’ (8 september), ‘Maria Boodschap’ (Annunciatie: 25 maart) en ‘Maria Hemelvaart’ (op 15 augustus). Maar ook Maria onbevlekt ontvangen, Maria van altijd durende bijstand, Moeder van Smarten, Sterre der Zee. Daarnaast kennen we Maria als de Erpse Lieve vrouw, die onze Erpse bevolking lang geleden behoedde voor een groot onheil. Erpse Lieve Vrouw Volgens de overlevering heerste in 1636 in de hele regio de pest. Met name in Gemert woedde de ziekte hevig. Volgens een kerkarchief stierven daar dat jaar 3.300 mensen aan de pest. Het oudste kerkregister van Erp stamt uit 1653. Dus volstrekte zekerheid over mogelijke pestgevallen in Erp is er niet, maar de overtuiging bestaat dat Erp gespaard is gebleven. Dat moet ongetwijfeld te maken hebben met het gelovige, vrome karakter van de Erpse bevolking en met name het geloof in Maria. Een verhaal vertelt zelfs dat vogels die vanuit Erp richting Gemert vlogen bij de gemeentegrens bij de ‘Kokse brug’ over de Aa dood neervielen! Het feest van O.L. Vrouw Presentatie werd in Erp dus sinds de eerste helft van de 17e eeuw gevierd uit dankbaarheid voor de bescherming

tegen een dreigende pestepidemie. Volgens mondelinge overlevering kwamen in de 17e, 18e en 19e eeuw op 21 november de inwoners van omliggende plaatsen in processie naar de Erpse parochiekerk om tot Maria te bidden en gespaard te mogen blijven van besmettelijke ziekten. Vrije dag Toen Erp nog een zelfstandige gemeente was, was op 21 november het gemeentehuis gesloten en hadden de gemeenteambtenaren een vrije dag! Sinds 1996 vindt er nog elk jaar op 21 november een plechtige eucharistieviering plaats. Dat deze Mariaverering in onze kerk belangrijk was blijkt o.a. ook uit het feit dat een afbeelding van O.L. Vrouw Presentatie staat afgebeeld op de godslamp voor in de kerk. Andere afbeeldingen op de godslamp betreffen o.a. de heiligen Servatius en Quirinus. De verzilverde driezijdige godslamp werd omstreeks 1898 vervaardigd in opdracht van pastoor G de Bruijn. Daarnaast werd in 1993 een stenen wegkapel aan de Molentiend (hoek Molenstraat) toegewijd aan Maria. Deze werd op zondag 21 november 1993, het feest van O.L. Vrouw Presentatie, door de pastoor plechtig ingezegend, in het bijzijn van het O.L. Vrouw- en Catharinagilde. Op een kleine plaquette staat de volgende tekst: ‘O.L. Vrouw beschermt U op alle wegen’. Ook dit jaar zal 21 november weer gevierd worden samen met het O.L. Vrouw- en Catharinagilde.

Koppelcross levert 338 euro op voor goede doel Een oude traditie werd zondag voor het goede doel in ere hersteld: 42 sportievelingen deden mee aan de koppelcross voor Never Stop Running. Een glibberig veld en een smal pad aan de rand van het Hurkske vormden zondag het decor voor de

koppelcross. De snijdende kou en druilerige regen maakten de setting compleet om een uur lang te bikkelen voor het goede doel: geld inzamelen voor Never Stop Running, de stichting die zich inzet voor de strijd tegen MS. De koppelcross is een mini-evenement dat eind vorige eeuw jaarlijks werd georganiseerd door de

toerclub, als start van het nieuwe wielerseizoen. Deze keer telde het initiatief 42 deelnemers: 21 lopers en evenzoveel fietsers, die via loting aan elkaar gekoppeld waren. De lopers startten om klokslag 11.00 uur, spurtten een ronde van 720 meter, tikten hun ‘maatjes’ aan, die een ronde van 1.450 meter fietsten. En dat maal acht, zodat alle lopers aan het eind bijna 6 kilometer en alle fietsers bijna 12 kilometer in de benen hadden zitten en de hete kop erwtensoep dik en dik verdiend hadden. Het snelste koppel bestond uit Jurgen Kanters en Bert van Stiphout. Zij klokten een tijd van 52:59 minuten. Dat was ruim vier minuten sneller dan Johan van den Berg en Christ Scheepers, die als tweede koppel over de finish kwamen, in een tijd van 56:43. Met het evenement werd 338,- euro opgehaald. De organisatie dankt alle deelnemers, alle vrijwilligers die hebben geholpen om het evenement te doen slagen en Gijs Opheij voor het beschikbaar stellen van de start- en wissellocatie. En wie weet … wordt vervolgd!

- 13


‘Het wordt wéér anders dan vorige keer’ Vuur & Vlam zit er weer aan te komen. Het wordt de vijfde editie. En net als andere jaren nemen we via een pagina in de Erpse Krant een aanloopje naar dit evenement.

Kaartverkoop Fire & Ice Kaartjes voor Fire & Ice zijn vanaf donderdag 17 november à 7 euro te koop bij Café en Cafetaria Van Haandel en bij Albert Heijn Kanters. Zorg dat je er op tijd bij bent. Want ... vol = vol.

De vijfde editie al. “Ja, top hè”, zegt Sander Kanters, lid van de commissie van ondernemers die het evenement organiseren. “En de koek is nog niet op. Deze vijfde editie gaat wéér voor een aantal verrassingen zorgen.” De eerste editie is en blijft misschien wel de meest legendarische, met dank vooral aan het dikke pak sneeuw dat het Hertog Janplein de ultieme winterse sfeer gaf. Tegelijkertijd lijkt die eerste editie in niets meer op de vorige en aanstaande. “Het was toen echt nog aftasten? Het was geen kerstmarkt, geen braderie, geen dorpsfeest. Maar iets daar tussenin. Inmiddels staat het ‘concept’ veel sterker in de steigers.”

Dat concept bestaat eruit dat het evenement al het mooie, het creatieve, ondernemende en kunstzinnige uit Erp moet verenigen. “Nog steeds is de animo om mee te doen of het evenement te ondersteunen groot”, zegt medeorganisator Noud Verhoeven. “En dat komt ook omdat we elke weer proberen te vernieuwen.” Wat deze keer nieuw is? “We proberen nog meer in te zetten op ‘beleving’. Vorige edities wandelde je langs de kraampjes en stands, deze keer moet je veel meer over het plein struinen. Er is geen routing. We hebben voor het eerst bijvoorbeeld verschillende podia op het plein staan. Zogenaamde pop-up podia: op elk moment is ergens op een podium wel iets te zien of te beleven.” De komende weken geven de ondernemers op deze pagina telkens weer iets prijs over de invulling van het programma. Ook via de Facebook-pagina blijf je op de hoogte.

Fire & Ice: ‘Dat weet ik nog. Daar was ik toen bij ...’ Een van de smaakmakers tijdens de vorige editie van Vuur & Vlam was het feest op zaterdagavond: Fire & Ice. Was jij er bij twee jaar geleden? Op zaterdagavond. Niemand wist precies wat hij moest verwachten. Het was nieuw. Een probeersel. Binnen speelde een nieuw bandje: REPOP. Althans: ze speelden in een nieuwe bezetting, met

Abek Service Albert Heijn Erp Beekmans Transport BV Loonbedrijf Bekkers Biemans accountants en belastingadviseurs BJC Tools Blooming-style Bongers constructie Vandenbosch.com Autoschade Leo Brans Broviand Deko Interieurs Druko EG-Projecten BV Schilder- spuitwerken van den Elzen Empella Fransen Gerrits

- 14

onder andere blazers en extra vocalisten. De energie knetterde zo hard van het podium. Het was een groot muzikaal vreugdevuur. Zo groot dat de muzikanten zelfs besloten om samen door te gaan. En dan buiten! Buiten knetterden de vuurtjes iets minder hard, maar was de sfeer niet minder warm. Daar zaten ouden van dagen te borrelen op een boomstam, proostten vrienden op het leven en nipten het volk van een van de fantastische kerstbieren die er werden getapt. Buiten was het koud, ijskoud, maar hier, rondom het vuur en bij het bier, werd genoten van Erpse warmte. Het zal moeilijk zijn die sfeer te evenaren. Toch gaat de organisatie er

Stukadoorsbedrijf de Groot BV Partycentrum van Haandel Hawk International BV Jeroen. Kanters Elektro Bouwbedrijf A. Koenen Leenders Makelaardij Linofloor Van Lith Supplies Manders Thermografie Munsters brandbeveiliging Noud Optiek Autobedrijf Pepers Preferro metaaltechniek Rabobank Uden/Veghel RedFoxBlue Rooijakkers Installatietechnieken

voor. Met opnieuw REPOP op het programma. Zullen ze dezelfde energie losmaken? Met opnieuw Mr. Mouse, die de avond knallend gaat openen en sluiten. Met nederpopskafeestfolkband Staal met Glazen, die als motto aanhangt: ‘Muziek is de jus van het leven en piepers zonder jus is als een leven zonder kleur!’ En met misschien wel een nieuwe sensatie: les Garcons de l´Ariège. Jij wil straks toch ook kunnen zeggen: daar was ik bij!

Café Schansoord Simon Stukadoors R. Snijders Installatie Techniek Slagerij van den Tillaart Souplesse Sport & Dance Tipcon IT Solutions Hotel-Restaurant Het Tramstation Vast & Goed Verbruggen ICT Verhoeven Gewasverzorging Bouwbedrijf Willem Verbakel Bouwbedrijf Versteegden Verkeersschool Het Vertrouwen Aannemingsbedrijf Vissers-Ploegmakers Van Zutphen Bedden


Wordt Erp de dupe van fusie lokale omroepen? Kienen Zonnebloem Herinnert u het zich nog: een zelfstandig Erp met eigen kabelkrant en de lokale omroep? Programma’s als ‘Erp Sport’, ‘Op de koffie bij ...’ en muziekspecials kwamen bij u ’s zondags de huiskamer binnen, tekst tv Erp werd veel bekeken, vooral in Simeonshof. Als medeoprichter van de Erpse Lokale Omroep in 1988 vraag ik uw aandacht voor het volgende, want het is tijd om even stil te staan bij wat er eind 1996 gebeurde met de Erpse Lokale Omroep. Per 1 januari 1994 is de gemeente Erp samengevoegd met de gemeente Veghel. De Erpse Lokale Omroep moest toen samengaan met omroep Skyline in Uden. De reden was dat enkele jaren voor de herindeling de gemeente Veghel haar zendmachtiging voor 5 jaar aan Skyline Uden had gegeven. Erp zou een volwaardige partner worden van RTV Skyline. Van deze afspraak is uiteindelijk niets terechtgekomen. Tot eind november 1996 kon de ELO in Erp gebruik maken van de inplugpunten op de kabel in Ter Aa, het Raadhuis en bij het gebouwtje op het kerkhof. Tijdens de inspraakavond over de voorgenomen fusie van de gemeenten Uden, Veghel en Boekel in ter Aa op 2 december 1996 werd duidelijk,dat Uden de Erpse vrijwilligers van de lokale omroep de mond snoerde en letterlijk en figuurlijk buitenspel zette. Een gedeelte van de live uitzending van die inspraakavond kunt u terugzien op Youtube onder Welte media. In die uitzending is te zien dat Felix Meurders de inspraakavond leidt. In het forum op het toneel zitten Toine Hoefs namens de Erpse Bedrijven Kring en Elly Welte van Dooren namens de Dorpsraad. Slechts tweeëntwintig Erpenaren zijn aanwezig om hun mening te geven over de voorgenomen fusie van Veghel met Uden en Boekel. Terwijl die samenvoeging grote gevolgen zou kunnen hebben voor de leefbaarheid en het welzijn in de kernen Boerdonk, Erp en Keldonk. Tijdens de uitzending komt ‘Piet de Bie’, alias Wiljan van Lankvelt, telefonisch in de uitzending. Hij uit zijn ongenoegen over het feit, dat niet de ELO maar RTV Skyline uit Uden op uitnodiging van de organisatie de live uitzending verzorgt. Als vrijwilliger van de ELO voelt hij zich

gepasseerd. Geschiedenis herhaalt zich Op dit moment staan we weer voor een herindeling en herhaalt de geschiedenis zich. De gemeente Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel fuseren tot Meierijstad. Opnieuw krijgen we te maken met de vraag welke organisatie een zendmachtiging krijgt en welke positie de kernen uit de voormalige gemeente Erp daarbij gaan innemen. Volgens de mediawet mag er in de nieuwe gemeente maar één lokale omroep met een zendmachtiging zijn. Voor mij als oud-vrijwilliger bij de ELO een reden om bij het Commissariaat voor de media een advies te vragen over de wijze waarop ook Erp een stem kan krijgen bij een nieuwe lokale omroep van Meierijstad. Zij gaven aan dat ik dan een zendmachtiging aan moest vragen om als partij betrokken te raken bij een nieuw op te richten omroep Meierijstad. En op die manier een lokale redactionele invulling vanuit het Erpse (lees Boerdonk, Erp en Keldonk) te krijgen. De nieuwe gemeenteraad van Meierijstad beslist uiteindelijk over de lokale omroep. Die zendmachtiging heb ik inmiddels aangevraagd. In een gesprek met de lokale omroepen van Schijndel en Sint-Oedenrode heb ik gepleit voor een volwaardige inbreng van inwoners van de voormalige gemeente Erp bij een nieuwe omroep. Komt Erp weer buitenspel te staan? U hebt ondertussen in de pers kunnen lezen dat de besturen van de lokale omroepen in Schijndel en Sint-Oedenrode hebben besloten een volledige fusie aan te gaan met RTV Skyline Uden. Zij gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor een nieuwe omroep Meierijstad. Ook nu lijkt Erp weer buitenspel te staan. Bij het Commissariaat voor de Media heb ik een klacht ingediend tegen de gemeente Veghel, omdat er tot op heden niets met mijn aanvraag is gedaan. Als Boerdonk, Erp en Keldonk een inbreng willen hebben in een nieuwe omroep Meierijstad zullen ze hun stem moeten laten horen. Heeft u interesse om mee te denken over een redactionele inbreng of het maken van opnames van actuele lokale gebeurtenissen in Boerdonk, Erp of Keldonk, mail dan naar welte@home.nl. Wilt u de laatste, nooit uitgezonden uitzending van de Erpse lokale omroep van eind 1996 zien? Kom dan op 22 november om 20.00 uur naar de filmavond van onze heemkundekring Erthepe in Ter Aa. De uitzending heeft als titel ‘Erp, d’r zit muziek in’!

De ELO in actie in de jaren ‘90

Maandagavond 21 november houdt de Zonnebloem afdeling Erp, Keldonk, Boerdonk een kienavond in zaal De Paal te Erp. De avond begint om 20.00 uur. De prijzen zijn de alom bekende prachtige levensmiddelen manden. U steunt met uw deelname onze afdeling zodat we daarmee de activiteiten voor de zonnebloemgasten kunnen voortzetten . De Zonnebloem organiseert tal van activiteiten, zoals dagtochten en diverse aangepaste vakanties waar jaarlijks heel veel zieken en gehandicapten van genieten. Landelijk gezien leggen bovendien bijna 40.000 vrijwilligers per jaar meer dan een miljoen bezoeken af aan mensen die door ziekte of handicap aan huis gebonden zijn en behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. Ook de afdeling Erp, Keldonk, Boerdonk heeft ruim 35 vrijwilligers, die dit soort huisbezoeken afleggen. Maar behalve deze huisbezoeken organiseert de plaatselijke afdeling allerlei activiteiten, die voor de minder mobiele en veelal aan huis gekluisterde mensen, een fijne afleiding zijn.

Pubquiz Never Stop Running In het kader van de actie Never Stop Running is er op zaterdag 19 november een pubquiz in Café De Paal in Erp. Met de actie wordt geld ingezameld voor de stamceltherapiebehandeling die Marcel Kanters uit Boekel op dit moment ondergaat in Mexico. Pubquizzen is één van Marcels hobby’s. Logisch dus dat zijn eigen team Oh Ja nu zelf een avond organiseert: op zaterdag 19 november in Cafe de Paal aan Hezelstraat 26 in Erp. Hilarische, moeilijke, muzikale, sportieve, actuele vragen, ze komen allemaal voorbij, met waarschijnlijk heel veel ‘Oh jaaaaa’-momentjes. De zaal gaat open om 19.30 uur en de quiz begint om 20.00 uur. Deelnemers zijn van harte welkom, individueel of als team (max vijf personen). Wie vooraf inschrijft, ontvangt via e-mail een leuke teaser (een tip van de sluier) én we houden in ieder geval een tafeltje voor je vrij. Inschrijven kan via pubquizneverstoprunning@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro pp.

- 15


R.K.V.V. KELDONK - INFO

Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk

internet: www.rkvv-keldonk.nl

Zaterdag 12 november Brandevoort – Boerdonk/Keldonk JO15-1 Boerdonk/Keldonk JO13-1 – Erp JO13-4 Keld./Boerd.Jo13-2M – Nooit gedacht Keldonk JO11-1 – Avesteijn JO11-4 Blauw-geel’38 JO11-7 – Keldonk JO11-2 Keldonk JO9-1 – Heeswijk JO9-2 Vorstenbosche boys JO7-1 – Keldonk JO7-1

0–8 6–0 16- 1 9–2 3–2 1–0 1–0

Zondag 13 november Keldonk 1 – V.O.W. 1 Keldonk 2 – Sparta’25 3 Keldonk 3 – Gemert 6 F.C.Uden 7 – Keldonk 5 Keldonk Vr. 1 – Bavos Vr. 1

2–0 2–3 1–2 5–1 1–2

Programma Zaterdag 19 november F.C. Uden vet. – Keldonk vet. Sparta’25 – Boerdonk/Keldonk JO15-1 Rhode JO13-5 – Boerdonk/Keldonk JO13-1 Oss’20 – Keldonk/Boerdonk JO13-2M Keldonk JO11-1 – Sparta’25 JO11-4 V.O.W. JO11-2 – Keldonk JO11-2 Keldonk JO9-1 – W.E.C. JO9-2 Festilent JO7-1 – Keldonk JO7-1

15.30 13.00 11.45 10.00 10.30 09.30 10.30 09.30

Zondag 20 november Keldonk 3 – Boekel sport 5 Rhode 5 – Keldonk 5

11.30 10.00

Activiteiten 20.45

Deze clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eetcafé “De Sluis”

- 18

e-mail: info@rkvv-keldonk.nl

We laten ons niet zomaar inpakken

Uitslagen

Zaterdag 19 november Retro Sinterklaasavond

nr.: 12

Bosscheweg 5 Keldonk. 0413-213466

Op zaterdagavond begon voor de Orange Army uit Zijtaart de derby tegen Keldonk al te leven en werden als ludieke actie de kleedlokalen en de doelen op sportpark De Koulberg in zwart plastic ingepakt. In de wedstrijd werd door een gepassioneerd spelend Keldonk alles in evenwicht gebracht, want V.O.W. werd nu zelf met 2 – 0 ingepakt. In het eerste half uur kreeg V.O.W. nog de beste mogelijkheden, maar goed keeperswerk en met een beetje geluk overleefde Keldonk dit gevaar. Vanaf een kwartier voor de rust nam Keldonk langzamerhand het initiatief over en kreeg twee uitgelezen kansen om met een voorsprong te gaan rusten. Eerst was er een mooie lange bal van Geert Kuijpers waarop Jan van den Acker alleen op de keeper af mocht maar helaas niet kon scoren en even later was het wederom Jan van den Acker die met een schitterende passeerbeweging twee V.O.W. verdedigers op het verkeerde been zette om vervolgens zijn inzet door de keeper gekeerd te zien worden.

Snel na de rust pakte Keldonk toch de verdiende voorsprong toen een prachtige bal van Rene van Lankveld in de voeten van Joost Antonides werd gespeeld, en die na een mooie aanname de bal strak in het doel schoot. V.O.W. beet hierna nog eventjes van zich af, maar na tien minuten was het Jan van den Acker die heel koeltjes Keldonk naar 2 – 0 schoot en liep het Zijtaartse verzet een flinke deuk op. Vanaf dat moment werd het vechtvoetbal en daarin voelde Keldonk zich als een vis in het water. Er werd voor elke meter gestreden en aan alles kon je zien dat Keldonk deze overwinning niet meer uit handen wilde geven. De verdediging stond als een huis en veteraan Maik Bouwe hield zich moeiteloos staande. Ook een penalty voor V.O.W. mocht de Keldonkse pret niet drukken en werd door keeper Leon van den Acker bekwaam onschadelijk gemaakt. In de laatste minuten schoot invaller Tom van de Broek na een goede rush nog tegen de onderkant van de lat, maar de belangrijke dik verdiende overwinning was binnen. Bedankt vrienden!

Zaterdag: spectaculaire aftrap ‘Derde helft’ Alle teams is gevraagd om elke maand een gezellig avondje in de kantine te regelen. Als eerste team zijn de veteranen aan de beurt. Die gaan er samen met jullie een ouwerwetse oergezellige avond van maken. Wie herinnert zich niet de schitterende Sinterklaasavonden van weleer! Dit moet je minstens een keer in je leven hebben meegemaakt. Dat kan, want de veteranen hebben deze avond uit de oude doos gehaald. Je betaalt aan de deur slechts 20,- euro. Dat is allin, wat betekent dat drankjes, hapjes, entertainment en echte muziek hierna gratis worden aan-

geboden. De Sint, die kan praten als Brugman, zal met zijn zwarte Pieten Sjaksjoer en Trabbedoellie een bezoekje brengen en zal daarbij gekkigheden van de afgelopen jaren uit zijn grote boek halen. Na dit hoge bezoek kan er nog over nagekletst worden, want onder het genot van een muziekje uit de jaren van toen blijft iedereen gewoon verstaanbaar. Kom dus zaterdag vanaf 20.45 uur allemaal naar de kantine. Neem je toch het domme besluit om niet te komen, wees gewaarschuwd want daar krijg je enorm veel spijt van. Tot zaterdag!

Oproep: toon je betrokken Tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag werd duidelijk dat het bestuur zich zorgen maakt over de betrokkenheid van een groot aantal leden. De tendens is dat de voetballers zich steeds vaker voor elk wissewasje afmelden, wat dan voor de leiders problemen oplevert om genoeg spelers bij elkaar te krijgen. De vraag was dan ook om meer betrokkenheid bij de club te tonen. Laat je teamgenoten, je leider of trainer niet zomaar in de steek en als er vanuit het bestuur een beroep op je gedaan wordt laat je dan van de goede kant zien en steek de handen uit de mouwen. Alles wordt door vrijwilligers geregeld waardoor we een schitterende accommodatie hebben met een mooie kantine en dito kleedlokalen die perfect worden onderhouden. Dit willen met zijn allen graag zo houden. Laten

we er samen voor zorgen dat RKVV Keldonk de gezonde, gezellige, saamhorige club blijft, die het altijd is geweest, laat je club niet in de steek!! Verder namen twee mensen die héél veel voor de club betekend hebben, en nog steeds doen, Ko van Loon en Hans van den Hurk, na vele jaren van trouwe dienst afscheid van het bestuur. Voorzitter Jan Coolen had een woord van dank en een bosje bloemen voor deze twee steunpilaren. Rene van den Akker werd als nieuwe penningmeester in het bestuur verwelkomd. Verder werd aangekondigd dat we in het weekend van 26 en 27 augustus 2017 ons 60-jarig bestaan gaan vieren. Spontaan meldden zich een aantal leden aan om dit feest te gaan organiseren, wat duidelijk maakte dat het betoog, uit het hart van de voorzitter, was aangekomen.


‘Wat is nou een maand op een mensenleven?’ De circa dertig mannen van Team Unforgettable laten een maand lang hun snor staan. Dat doen zij om aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker. De Erpse Krant belt deze maand iedere week een lid van het team op om te vragen naar zijn ervaringen. Deze week: Tom van den Vossenberg Kanters van de redactie Hoe ver ben je met je snor, Tom? “Het begint zachtjesaan iets te worden. Gisteren was ik bij de kapper en heb ik hem even bij laten knippen. Er gingen wat haartjes op de bovenlip hangen en dan gaat hij irriteren. Daar heb ik nou geen last meer van.”

Wat is voor jou de reden om met de actie mee te doen? “Ik vind het belangrijk om de strijd tegen kanker te ondersteunen. Iedereen wordt er door geraakt. Iedereen heeft mensen in zijn omgeving die kanker hebben of er aan zijn overleden. Ik vind het super dat wij met een hoop gezelligheid stiekem heel veel geld inzamelen voor dat goede doel.” Krijg je reacties op je snor? “Voor mij is het de derde keer dat ik meedoe. Toch krijg ik inderdaad nog steeds reacties. Mensen valt het op en vragen naar hoe dat precies zit met die snor. Als ik dan het uitleg, vinden ze het stuk voor stuk een mooi initiatief.” Jullie organiseren een heleboel activiteiten. Afgelopen zaterdag was er een darttoernooi bij Schansoord. Hoe was dat gegaan? “Dat was supergezellig. We hadden in eerste instantie niet zo heel veel aanmeldingen, maar uiteindelijk deden er toch 25 darters mee. Samen met de supporters en de vaste klanten van Schansoord werd het een hartstikke mooie avond. Om half twee pas was de winnaar bekend: een jongen uit Gemert die Ibrahimovic werd genoemd en op een aardig niveau dart.” Wat is de volgende activiteit? “Dit weekend is het rustig. Dan wordt in Boerdok de prins onthuld. Volgende week vrijdag is er een spinning festijn bij Lifestylecenter Laarbeek. Onder leiding van een coach ga je een uur lang spinnen voor het goede doel. Er zijn drie blokken, vanaf half zeven. Een van de blokken zat al vol, dacht ik. Dus dat gaat al lekker. Meedoen kost 7,50 euro. Dat is allemaal voor het goede doel. Dat is trouwens ook erg leuk: het sportcentrum hangt vol snorren, er hangt spandoek, enz. Er wordt daar volop reclame gemaakt voor de actie. Mooi dat het zo leeft.”

Jan Versteegden eenzaam aan de top Jan Versteegden heeft het goed voor elkaar: zijn zaalvoetbalteam speelt langer dan alle andere teams in de hoogste divisie van het Erpse zaalvoetbal. En daarbij doet het ook nog eens altijd mee om de prijzen. Natuurlijk weet de door de wol geverfde manager Jan Versteegden hoe het is om een goed team te vormen, in zowel de sport als in het bedrijfsleven. Ook dit jaar is Jan erin geslaagd om jong talent aan de hoofdselectie van het zaalvoetbalteam Versteegden toe te voegen. Na in voorgaande jaren toppers als Kevin Voets en Lars Manders voor de concurrentie weg te kapen, is het hem weer gelukt. “Daan van Hoof is een toptalent”, aldus de gedreven manager. “Het is een jonge jongen met een puntgave techniek. Met zijn inbreng in combinatie met de andere toppers kan het team een mooie ontwikkeling doormaken.” Met deze nieuwe aanwas hoopt Jan snel weer een prijs binnen te halen, in zowel de competitie als de beker. Peter Croijmans is de fiere leider van deze

ploeg en heeft Henk van der Venne als rechterhand. “Natuurlijk ben ik als technisch manager voor veel zaken verantwoordelijk, maar op het veld hebben zij het voor het zeggen, ik heb vertrouwen in de technische staf”, geeft de betrokken Jan toe. Ook oudgediende en sterspelers van de ploeg, Roy Bouw, Rob Arts en Niels van Gerwe zijn enthousiast over hun team Versteegden. Zij kijken vol passie en met veel plezier vooruit op het seizoen dat al in volle gang is. Van Gerwe: “Eén ding is zeker: Versteegden wint de beker. Het is een uitspraak die in het verleden al vaker werd geroepen en uitgekomen en die ook dit seizoen zomaar weer werkelijkheid kan worden.” Croymans wil realistisch blijven: “Het linkerrijtje en het liefst bovenin. De finale van de beker halen is onze doelstelling.” Feit is dat Jan Versteegden het keer op keer klaar speelt om een mooie selectie neer te zetten waar het voetbal op één staat. “Het team kan geweldig presteren en desnoods maken ze het in derde helft af”, knipoogt een tevreden Jan Versteegden.

Financiële zaken

2017: wijzigingen ...

De NHG grens omhoog, de maximale hypotheek omlaag en omhoog, schenkingsvrijstelling (weer) omhoog. Wat brengt 2017? In 2016 mag je nog 102% van de koopsom van de woning financieren. Dat is in 2017 nog maar 101%, om vanaf 2018 100% te worden. Wist je dat je onder bepaalde voorwaarden nog steeds 106% kunt financieren? De maximale koopsom/waarde om onder NHG te kunnen financieren is nu nog ruim € 231.000,-. Vanaf volgend jaar is de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde prijs van woningen in Nederland. Daardoor kun je onder NHG tot € 245.000,- kopen volgend jaar. Onder NHG kunnen samenwoners volgend jaar ook meer financieren. De normen zijn gekoppeld aan het gemiddelde prijspeil en worden bepaald door het Nibud. Of iets meer financieren goed nieuws is, is per situatie afhankelijk natuurlijk. Laat je goed - onafhankelijk - voorlichten! Ook gaat de vrijstelling om geld te mogen schenken (weer) omhoog naar € 100.000,- en is niet meer alleen voor ouders naar kinderen. De vrijstelling geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar en is per schenker éénmalig. Tenslotte een uitbreiding van ons bemiddelingsaanbod. Ons advies is 100% onafhankelijk en behelst alle aanbieders in Nederland. Rabobank was één van de weinige waar we niet konden bemiddelen. Dat is nu gewijzigd. Ook voor die bank kun je nu - ook voor bemiddeling - bij ons terecht.

Martijn de Roo

De Hypotheker Uden-Veghel

Martijn de Roo van De Hypotheker Uden - Veghel schrijft maandelijks een column over actuele financiële zaken; en dan met name zaken die verband houden met hypothecaire zaken.

Onthulling jeugdprins en -prinses Op vrijdag 18 november worden in het JJC de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van de Uilen van Empeldonk onthuld. Ook wordt bekend wie de nieuwe adjudant is en wie er dit carnavalsjaar in de jeugdraad mag zitten. De avond start om 19.00 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom. - 19


Met trots laten wij weten dat onze ouders en (over)grootouders

Jana en Bertus van den Hurk – Roijackers

op 28 november 60 jaar getrouwd zijn.

Wassen, knippen, verven, behandelen van haaren hoofdhuidproblemen en ... goede koffie! What more do you want ;-) Monique van den Elsen-Relou Oudestraat 17, Keldonk www.kapsalon-more.nl Tel. 0413 - 289 893

Wij vieren dit bijzondere moment gezellig in gesloten kring op 26 november. Postadres : Steengraaf 36, 5469 TR, Erp

Hoe goed zijn

de teksten op jouw website? Kunnen ze krachtiger? Zakelijker? Of levendiger? Ik schrijf of herschrijf je teksten. Bel direct voor een afspraak.

Gespecialiseerd in VW en Audi

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN UW AUTO Ook uw adres voor apk-keuringen, airco-service, enz. Geopend: ma t/m vrij: 8.00 - 18.00 uur | zaterdag: 8.30 - 14.00 uur Bussele 24A Erp | Tel. 0413 - 21 04 69 | Mob. 06 - 2345 7416

Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

onze weekaanbiedingen maandag 21 t/m zaterdag 26 november

500 gram Speklapjes + 4 Gehaktballen

5,

3,

95

Casselerrib + Rauwe Ham 2 x 100 gram

5, 3,

95

Sleetje Sateetje €

14 stuks + saus

45

75

Hutspot €

500 gr. Hertog Janplein 17

5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

- 20


Supplementen hielpen Antoinette Verhagen van klachten af

CD-presentatie TOEAC

Gezonde voeding is belangrijk voor je lichaam. Sterker nog: gezonde voeding kan je helpen van je klachten af te komen. Maar hoe weet je wat goed voor je is? Antoinette Verhagen helpt je met het vinden van die antwoorden.

Na een afgelaste eerste poging, gaat het accordeonduo TOEAC nu echt haar nieuwste cd ’Moving Rhytms’ in de regio lanceren. De cd is inmiddels gepresenteerd bij Podium Witteman, bij verscheidene radioprogramma’s en kranten. Het kreeg vier sterren in het NRC en vijf sterren in Dagblad van het Noorden. De cd is gevuld met dansmuziek, van Piazzolla’s tango’s tot het zinderende ballet ’Petrushka’ van Igor Stravinsky. Op 26 november nodigen Renée en Pieternel u dan ook graag uit voor een voorproefje van deze cd, onder het genot van een hapje en drankje. De presentatie is om 16.00 uur in de Nazarethkapel in Gemert, Binderseind 34. De entree is gratis. Renée Bekkers en Pieternel Berkers (Gemert) vormen sinds 2004 het klassiek accordeonduo TOEAC. Ze studeerden samen aan onder andere the Royal Danish Academy of Music. Tegenwoordig verzorgen ze wereldwijd concerten. Renée en Pieternel produceren hun eigen programma’s en werken graag samen met kunstenaars uit andere disciplines, zoals dans, film, circus en theater.

Antoinette Verhagen straalt. Zit lekker in haar vel. En bruist van de energie. Dat is wel eens anders geweest. Heel anders zelfs. Kort haar verhaal: de Zijtaartse is getrouwd, moeder van 3 kinderen en was altijd huisschilder. Die fysiek zware baan ging echter steeds meer tol van haar eisen. Haar knieën wilden niet meer, ze had continu pijn in de handen, ze voelde zich gestrest en was vermoeid, hoe lang ze ook sliep. “Ik sukkelde altijd maar door, omwille van mijn gezin”, vertelt ze. “Maar de klachten hoopten zich steeds meer op. Ik had last van hooikoorts, van schimmels op de voeten en van overgewicht. Ik genoot niet meer van het leven. Nadat ik een spiertje in mijn kuit scheurde, was de maat vol. Ik was het helemaal beu, al die klachten.”

Aanvulling op je dagelijkse voeding Antoinette Verhagen begon zich te verdiepen in de oorzaken van haar klachten en vond antwoorden in voeding; en dan met name in de biologische supplementen. “Het is belangrijk dat je gezond eet, maar dan nog krijg je misschien niet de voedingsstoffen binnen die voor jou zo belangrijk zijn. Supplementen zijn precies wat het woord zegt: ze zijn een aanvulling op je dagelijkse voeding. Ze leveren je precies die bouwstenen die jouw lichaam als dagelijks extraatje nodig heeft.” Daarnaast nam ze drastische maatregelen: ze ging meer bewegen en stopte – met pijn in haar hart – met haar werk al schilder. De resultaten waren verbluffend: haar klachten namen af. “Door de combinatie van gezonde leefstijl, gezonde voeding en supplementen voelt mijn lichaam weer als herboren. Ik barst van de energie en geniet weer van het leven.” ‘Op naar een gezond en vitaal leven’ De kennis en positieve ervaringen die ze met biologische supplementen opdeed, deelt ze sinds kort met anderen. “Je kunt veranderen. Morgen al. Dat heb ik zelf ervaren. Je kunt afrekenen met kwaaltjes en klachten. En het mooie is: dat kan op een heel simpele manier: met de juiste begeleiding en de juiste supplementen. Op dat vlak wil ik de mensen helpen.” Dat doet ze met Arbinu, de naam van haar praktijk in Zijtaart. “Ben je benieuwd of en wat voedingssupplementen voor jou kunnen betekenen? Kijk dan eens op www.arbinu. nl, bel me 06 48818533 of kom op 7 december naar de gratis informatiebijeenkomst in Erp. Ik help je graag met vaststellen wat goed en gezond is voor jouw lichaam. Op naar een gezond en vitaal leven!”

Met de tuktuk naar het stembureau HARTvoorERP en Gemeentebelang Meierijstad laten op de verkiezingsdag een taxi rijden: een heuse tuktuk. Zou u niet kunnen gaan stemmen, omdat u bijvoor-

beeld slecht ter been bent, geen vervoer of omdat u gewoon wel eens een keer in een tuktuk wilt zitten: bel tussen 9.00 uur en 20.00 uur 06 53 64 30 36 en u wordt opgehaald, naar het stembureau in Erp gebracht en weer naar huis gebracht. In Erp zal het percentage stemmers nu wel omhoog gaan. Deze verkiezingen geven u een laatste mogelijkheid om voor een Erpse kandidaat te kiezen. Politiek café Op zondag 20 november is er een politiek café in De Paal in Erp. Het café is open van 11.00 tot 12.00 uur. Tilburger Hans van Kruijsdijk , leraar maatschappijleer en onpartijdig in deze verkiezingen, zal de leiding hebben in het debat tussen partijen.

Karin Sitalsing vertelt over Boeroes Boeroes is de prachtige Nederlands-Surinaamse familiekroniek van Karin Sitalsing (Veghel, 1976). Een verhaal over migratie en heimwee, maar ook over Groningen, Prinses Juliana en Sweet Johnny. Op donderdag 8 december vertelt Karin over haar boek in Bibliotheek Veghel. Ze wordt geïnterviewd over Boeroes, maar vertelt ook hoe je zelf je familiegeschiedenis kunt onderzoeken. Een aanrader voor liefhebbers van Suriname, historie en non-fictie, maar zeker ook voor wie in zijn eigen familiehistorie wil duiken. De avond met Karin Sitalsing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is nodig en kan via de website van de bibliotheek of met een mail naar avuden@bibliotheekveghel.nl - 21


RKVV ERP

NIEUWS Postbus 59, 5469 ZG Erp • Infolijn: 0413-210127 • Redactie: erpsekrant@rkvverp.nl • www.rkvverp.nl

Verdiende overwinning voor Erp Het is al weer 4 weken geleden dat Erp zijn laatste thuiswedstrijd speelde. Deze zondag mocht het aantreden tegen het onbekende WSC uit Waalwijk. Wellicht dat de drie punten van vorige week vertrouwen hebben gegeven voor de wedstrijd van deze middag. De gasten begonnen net iets feller aan de wedstrijd en het eerste kwartier was dan ook voor hen. Erp kwam sporadisch in de buurt van het Waalwijkse doel. Na 15 minuten veranderde dat spelbeeld. Erp trok het initiatief naar zich toe en dat resulteerde in twee grote mogelijkheden. Olger Smits schoot van dichtbij over en op een prachtige steekbal van Koen van Deurzen wist ook Toon Barten het net niet te vinden. WSC had geen antwoord op het betere spel van Erp en was slechts via corners af en toe gevaarlijk. Met een 0-0 stand op het scorebord gingen beide partijen rusten. In de tweede helft was er in het begin even een gevaarlijk moment voor het Erpse doel, waar Kevin van de Laar goed redde, maar verder was het vooral Erp dat dreigend was. In de 56ste minuut kreeg Erp zijn derde grote kans. Luuk van der Steen zette goed door en legde de bal panklaar voor Toon Barten. Toon was deze middag niet gelukkig in de afronding en daardoor bleef het nog altijd 0-0. Even later kwam Dieuwe van der Heijden, Luuk van der Steen vervangen. Daardoor verhuisde Koen van Deurzen naar de spitspositie en zakte Willem den Dekker een linie terug naar het middenveld. Deze omzetting resulteerde al snel in een doelpunt aan Erpse kant. Toon Barten gaf de bal vanaf rechts pri-

ma voor op Koen van Deurzen, Koen controleerde de bal en liet vervolgens de doelman kansloos: 0-1. De Waalwijkers zetten nog alles op alles, maar Erp gaf de voorsprong niet meer uit handen en ging dus opnieuw met drie punten aan de haal. Erp speelde zeker niet zijn beste wedstrijd van dit seizoen. In deze fase zijn echter de punten heilig en die zijn binnen. Volgende week is er geen competitievoetbal. Op zondag 27 november speelt Erp uit tegen Rhode.

Erp F3 - Team van de week

Programma Zaterdag 19 november MULO JO19-1 Erp JO19-1 Erp JO19-2 Volkel JO19-2 SCMH JO19-2 Erp JO19-3 Blauw Geel'38 JO17-1 Erp JO17-1 ASV'33 JO17-3 Erp JO17-2 Erp JO17-3 Blauw Geel'38 JO17-7 Schijndel/DEWIT JO15-2 Erp JO15-1 Erp JO15-2 Avesteyn JO15-2 Erp JO15-3 ELI JO15-2 VCO JO15-1 Erp JO15-4 Erp JO13-1 Rhode JO13-1 FC de Rakt JO13-2 Erp JO13-2 Erp JO13-3 VOW JO13-1 S.V. Brandevoort JO13-8G Erp JO13-4 ST SCV'58/GVV'57 JO11-2 Erp JO11-2 Erp JO11-3 Avesteyn JO11-4G FC Uden JO11-5 Erp JO11-4 Venhorst JO9-1 Erp JO9-1 Erp JO9-2 Avesteyn JO9-2G Venhorst JO9-2 Erp JO9-3 DVG JO9-3 Erp JO9-4 Erp JO9-5 Boekel Sport JO9-6G Erp JO9-6 Mariahout JO9-4G

15:00 14:45 14:30 15:00 14:30 14:45 11:30 12:15 12:15 13:00 12:15 12:15 10:30 09:30 09:30 09:15 10:15 10:15 10:30 10:15 10:45 10:30 10:30

Zondag 20 november Gemert 9 Erp 11

12:00

Lintje Anton Schellekens De verzorger van Erp 1 Anton Schellekens is woensdag 9 november op zijn verjaardag koninklijk onderscheiden. Hij kreeg de onderscheiding vooral vanwege zijn verdiensten als voorzitter van de Schijndelse E.H.B.O. De Erpse voetbalclub feliciteert Anton hiermee van harte.

Eindelijk was het de beurt aan de F3 om samen met de spelers van Erp 1 het veld op te lopen! Wij hadden er heel veel zin in!

Er waren enkele extra toekomstige spelertjes door ons opgeroepen, om alle 11 spelers een hand te kunnen geven. De eerste helft hebben we Erp aangemoedigd vanaf de tribune. We hadden zelfs bijna een goal gezien! Tijdens de rust mochten we penalty's nemen. En wat waren wij goed!!! De keeper kon ze niet of maar moeilijk tegenhouden! Na de foto gingen we lekker opwarmen in de kantine en kregen we drinken met wat lekkers! Het was een erg leuke middag! Groetjes van de toekomstige Erp 1 spelers (F3 en broertjes/zusjes)

Interne topscoorders klassement 2016-17

Kevin Voets benut penalty bij afscheid

Rang

Naam

Team

Dpnt

Kevin Voets liet zich nog een keer gelden. Hij stopt bij de

1

Thom vd Rakt

8

31

selectie, Erp 2, maar laat nog een keer zien hoe men een

2

Remon Muselaers

11

21

perfecte Penalty binnen moet schieten! Helaas kwam Erp

3

Patrick vd Linden

6

10

2 alsnog met lege handen te staan, doordat Udi'19 in de

4

Sven Verhoeven

11

7

96ste minuut de late 2-3 binnen schoot.

5

Jaap v Duijnhoven

9

6

Wil jij zien hoe je een perfecte Penalty neemt, check

Luc vd Heuvel

10

6

Facebook of scan de QR-Code.

Daar waar Patrick van de Linden de laatste jaren het topscoorders klassement aanvoerde. Is het nu Thom van de Rakt die de lijst aanvoerd. Met 7 gespeelde wedstrijden in competitieverband is Thom op jacht naar het Club-record dat nog steeds staat op 65 doelpunten (Hans van Erp).

- 22

Ook jij kan je eigen team promoten, stuur je westrijdverslag / filmpje / foto's etc, middels een mail naar: Rkvv.Erp.Redactie@gmail.com

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:


Trammelant in hotel Trampas?

Intocht Sinterklaas Keldonk

Eerder meldde toneelvereniging Gèr Gespeuld al dat ze volgend jaar wegens hun 15-jarig jubileum een weekend weg willen gaan. De datum hiervoor ligt inmiddels vast en de boeking is gemaakt.

Zondag 20 November komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Keldonk! Om 11.00 uur start de rondrit door Keldonk bij Sportpark De Koulberg, om te eindigen bij de Oude School. Daar gaan we met zijn allen naar binnen. Iedereen is welkom dus sluit gezellig aan in de stoet.

Het blijkt dat er voor dat weekend al meerdere boekingen zijn geplaatst, voornamelijk door stelletjes die een blind date hebben. Als dat maar geen trammelant gaat geven. Niet met onze groep. Nee, wij zijn eerzaam en de deugd zelf. Vroeger hadden we de leus: “As ge van oew mens of vrouw af wult, kom dan bij toneelvereniging Gèr Gespuld”. Maar dat was vroeger. Tegenwoordig hebben we de leus: “As ge gèr veul van huis af wult, kom dan bij toneelvereniging Gèr gespuld”. Dat veel van huis komt niet alleen door de repeti-

tieavonden die ooit tot diep in de nacht uitlopen, maar ook door de bezoeken aan toneeluitvoeringen van anderen toneelverenigingen, de gezellige uitjes en uiteraard onze 6 voorstellingsavonden. In 2017 zijn de voorstellingen op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari en op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 februari. De kaartverkoop hiervoor start zaterdag 3 december om 10.00 uur ’s morgens. Wil je dan verzekerd zijn van een kaartje dan kan je het beste persoonlijk naar Peter en Arna Vogels gaan en zorgen dat je om 10 uur bij hun binnen aan de koffie zit. Maar even terugkomend op Hotel Trampas. Ik heb begrepen dat er ’s nachts nogal wat geloop is op de gang en er ook regelmatig paartjes betrapt worden. We zullen het gaan meemaken en ik heb er zin in.

Sint bezoekt Boerdonk

Wie wordt het nieuwe Boerenpaar Zandhazen Zaterdag 26 november in de voormiddag is het weer raden maar. Diverse oud-boerenparen komen aan de deur om uw briefje met 4 namen op te halen, een kopje koffie of een borrel te drinken of zomaar even een kort praatje te maken. Het gaat om de gezelligheid nietwaar. Zondag 27 november om 19.00 uur start de onthulling van het nieuwe boerenpaar. Het begint in den Hazenpot met een programma dat al diverse verrassende elementen zal bevatten. De definitieve bekendmaking zal daarna in den Hazenpot plaats vinden. Mysterieus.

Of is het een lulkloot die dan dit zegt en dan dat? En dan zij. Waarschijnlijk al sinds jaar en dag bij de boerinnenbond, al sinds haar huwelijk getrouwd, heeft haar 25 jarig dienstverband als huisvrouw al gevierd en heeft een huis vol joong. Kortom het klassieke model. Nee, zo’n vrouw bestaat niet , althans niet in Boerdonk. Trouwens het 2e deel van de tip bewijst het tegendeel; Zij is sportief en hij morgen. De omschrijving van de man klopt overigens met dit tipdeel nog steeds. Nee, ik denk dat de laatste tip de oplossing moet brengen:

Is de laatste tip de verlossendee? Ik ben het spoor volledig duister. Er zijn momenten geweest dat ik er zeker van was dat ik de bruidegom zijn identiteit wist maar na een diepte-interview met zijn huidige echtgenote wist ik dat hij het niet zou zijn. Ook van de laatste 2 aanwijzingen kon ik geen chocolade maken. Nee, ik zit op een dood spoor. Ik neem u even mee terug naar de vorige tip: Hij is van de hak op de tak en zij is heel trouw. Is hij een vrouwenverslinder? Of heeft hij 12 ambachten en 13 ongelukken. Of is hij overal maar eventjes bij.

Nou dan bende toch een guit,nie. De meeste vrouwen weten het nog haarfijn te vertellen als je eens ooit in je leven een keer te laat bent gekomen. Afijn , zij heeft dus een kort geheugen hij is geen man van de klok. Denk er maar eens over na. De 27e november wordt het paar spectaculair bekend gemaakt dus dan weten we het.

Zondag 13 november bracht Sinterklaas weer een bezoek aan Boerdonk. Ondanks het onstuimige weer, kwam de Sint met de huifkar aan. De enthousiaste kinderen en hun ouders zorgden samen voor een warm welkom voor Sinterklaas en zijn Pieten. Hierna verzamelde iedereen in gemeenschapshuis Den Hazenpot. Daar konden kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van de basisschool de Sint een handje geven. Er waren ook mooie optredens van de kinderen te zien. Zo kreeg Josephine de hele zaal stil met haar mooie muziek gespeeld op haar dwarsfluit. De bestuursleden van SABB mochten van de Sint dit jaar ook een aardig dansje doen op het podium. Dat dansje zal niet snel vergeten worden. Na een gezellige middag werd het tijd voor de cadeautjes voor alle aanwezige kinderen tot en met groep 8. Hierna moest Sinterklaas Boerdonk helaas verlaten, want ook andere kinderen in Nederland zaten te springen om de Sint te zien die dag … De Boerdonkse kinderen die niet aanwezig konden zijn om hun cadeautje op te halen, kunnen hun cadeau tot 5 december nog ophalen bij Carola van Rossum aan de Kapelstraat 7 in Boerdonk.

Zij vergeet dat hij te laat komt.

- 23


De Korfrakkers start zaalseizoen met overwinning

Uitslagen

Sponsor: Fransen Gerrits BV

Nuland, zondag 13 november. De eerste competitiewedstrijd van het zaalseizoen staat op het programma. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen medefavoriet Be Quick. Meteen dus een pittige wedstrijd voor de dames uit Erp.

De eerste fase van de wedstrijd was van Erpse zijde erg matig. Be Quick kwam vrij snel met een vrije worp op een 1-0 voorsprong. Door een doelpunt van Maud Kanters is het snel daarna weer 1-1. De volgende 12 minuten verlopen op eenzelfde manier. Be Quick weet nog een aantal keer te profiteren uit overtredingen, maar De Korfrakkers blijft nog steeds bij. Tegen het einde van de eerste helft weet Be Quick meerdere keren achter elkaar de korf te vinden wat uiteindelijk resulteert in een ruststand van 11-8 in het voordeel van Be Quick.

se doelpunten achter elkaar gescoord waardoor De Korfrakkers met 11-13 op voorsprong kwam. Het baltempo van De Korfrakkers ging omhoog en ze gingen weer lekker ballen zoals ze gewend waren. Door veel mooie schoten vanuit goed samenspel werd Be Quick van het veld gespeeld. Af en toe pikten de Nulandsen nog een doelpunt mee, maar De Korfrakkers was in de tweede helft van de wedstrijd de betere ploeg. De uiteindelijke eindstand leverde alsnog een goede overwinning op voor De Korfrakkers: 16-22.

In de rust werd duidelijk gemaakt dat het een stuk beter moest. Bij de start van de tweede helft werd er meteen een veel beter spel gespeeld. Binnen zeer korte tijd werden er 5 Erp-

Volgende week zondag 20 november wordt er om 14.40 uur in onze eigen sporthal gespeeld tegen nieuwkomer Corridor.

Pupillen D4 is zaalcompetitie goed begonnen Afgelopen zaterdag speelden we onze eerste zaalwedstrijd tegen Odisco/Nijnsel D1. De wedstrijd stond onder leiding van Harrie van Lankvelt. Bij het fluiten gaf hij ook uitleg wat wel en niet mag tijdens de wedstrijd. We gingen goed van start met mooie doelpunten van Joes en Roby. Bijna de hele wedstrijd

stonden we voor. Ongeveer 6 minuten voor het einde was het nog 4-3, maar helaas scoorde Odisco nog een doelpunt en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Meiden, jullie hebben allemaal super goed gespeeld! Pupillen D4: Mare, Joes, Janne, Nicki, Roby, Mex, Puck, Annemijn, Shania. Niet op de foto: Ise en coach Anja.

Organisatietalent gezocht voor een feestje !!! Wie o wie heeft er zin om een feestje te organiseren? Namelijk: 6 januari de nieuwjaarsparty. De inhoud is helemaal te bepalen! Vorig jaar was het karaoke, en dit jaar??? Voorbereidingstijd (bedenken, organiseren en promoten) maximaal 8 uurtjes werk! Nieuwe input van ideeĂŤn en mensen zijn meer dan welkom. Zin om enthousiast aan de slag te gaan? Stuur dan een berichtje naar Elles vd Heijden: 06-30599712.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

13 november

sen 1 sen 2 sen 3 sen 4 sen 5 sen 6

Be Quick 1 Be Quick 2 Be Quick 3 Be Quick 4 Melderslo 2 Springfield 3

12 november

jun A1 jun A2 jun A3 asp B1 asp B2 asp C2 asp C3 asp C4 pup D2 pup D3 pup D4 pup E1 pup E2 pup E3 pup F2

Melderslo 1 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Corridor 1 Celeritas 1 Korfrakkers Korfrakkers Peelkorf 2 Dakos 3 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

9 november recr

Korfrakkers

16 ~ 22 9 ~ 11 9~9 7~9 7~5 9 ~ 17

Korfrakkers Be Quick 2 Tovido 2 Spes 1 Korfrakkers Korfrakkers BMC 1 Quick Up 1 Korfrakkers Korfrakkers Odisco/Nijns. SCMH 1 Tovido 1 Be Quick 3 Korloo 1

8~8 12 ~ 1 5~8 6~9 3~2 5~5 9~1 2~8 6~1 0 ~ 24 4~4 22 ~ 0 5 ~ 13 0~3 5 ~ 24

Corridor

10 ~ 1

Programma 20 november sen 1 sen 2 sen 3 sen 6

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

19 november jun A1 jun A2 jun A3 asp B2 asp B3 asp C1 asp C2 asp C3 asp C4 pup D1 pup D2 pup D3 pup D4 pup E2 pup F1 welpen 1

Korfrakkers BMC 1 Avanti 2 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korloo 1 Emos 3 Dakos 1 Korfrakkers Korfrakkers Dakos 2 Altior 1 DSC 1 Pr. Irene

19 november

Vrijwilligersavond

23 november recr

Emos

30 november Pietengym

- 24

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

Corridor 1 DSV 2 Corridor 2 Avanti 2

14.40 u 13.15 u 12.00 u 10.45 u

Swift 1 16.00 u Korfrakkers 12.15 u Korfrakkers 13.00 u Altior 2 15.00 u Tuldania 1 14.00 u Swift 1 13.00 u Be Quick 1 12.00 u Korfrakkers 15.45 u Korfrakkers 12.35 u Korfrakkers 14.00 u Altior 2 11.00 u Spoord. Grls 2 10.00 u Korfrakkers 13.00 u Korfrakkers 10.15 u Korfrakkers 9.30 u Korfrakkers 15.00 u

Kantine rkvv Erp

Korfrakkers

21.00 u

Sporthal Ter Aa


Erpse rolschaatsters in KerstROLLERshow

Burgemeester ontbijt op Mariaschool

Rollerclub De Oude Molen presenteert zaterdag 17 en zondag 18 december met trots weer een unieke editie van de jaarlijkse KerstROLLERshow. Janne van Lieshout uit Boerdonk en Chloë en Jill Donkers uit Erp zullen schitteren tijdens deze show. Dit spektakel vindt plaats in sporthal D’n Ekker in Beek en Donk.

Ieder jaar maakt het Nationaal Schoolontbijt van gezond ontbijten een feest voor meer dan een half miljoen kinderen. De leerlingen van de Mariaschool waren vorige week woensdag enkele van die leerlingen die op school ontbeten.

De voorbereidingen lopen op volle toeren. Onze leden zijn hard aan het trainen om stuk voor stuk mooie nummers neer te kunnen zetten. Het blijft steeds een uitdaging om de editie van vorig jaar te overtreffen, maar dat is natuurlijk wel het streven. Tijdens de KerstROLLERshow zal dit jaar alles draai-

en om ‘The 4 Seasons’. Vol vaart en ritme wordt u meegenomen door de vier jaargetijde, wat zal zorgen voor veel diversiteit en verassingen. Behalve onze rolschaatssters die u versteld laten staan van de emoties, bewegingen en formaties, zullen onder andere ook het decor, de muziek en de kleding een indruk achter laten. Sporthal D’n Ekker wordt helemaal omgetoverd tot een waar rolschaatstheater en dit zal u helemaal meenemen in de 4 jaargetijde. Druk programma Janne (foto), Chloë en Jill hebben alle drie een druk programma, zij rijden in veel nummers mee. Deze rijdsters hebben al wel wat jaren ervaring, maar volgens hun gaat het nooit vervelen! Janne: “Elk jaar probeer je jezelf weer te overtreffen en soms wordt dat beloond door weer in een hogere groep mee te mogen doen.” Janne zal dit jaar voor het eerst in het groot kwartet meerijden, dit is een groep van vier rijdsters die op hoog niveau een dans laten zien. Dit is voor veel andere leden van RC De Oude Molen een droom. Dat belooft een waar spektakel, dat u zeker niet wilt missen! Kaartverkoop De KerstROLLERshow wordt gereden in de sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a te Beek en Donk. Voorstellingen zijn op zaterdag 17 december om 19:00 uur en op zondag 18 december om 11:00 en 16:00 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 12,50 euro, kinderen tot en met 11 jaar 9,- euro. Kaarten zijn te bestellen via www. rcdeoudemolen.nl. In Erp zijn de kaarten verkrijgbaar bij AH Kanters. Na 16 december zijn kaarten te koop aan de kassa voor 13,50 euro.

Een gezond ontbijt is belangrijk voor de start van de dag. Ontbijten geeft energie, levert belangrijke voedingsstoffen, helpt de stoelgang en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. Bovendien is het gezellig om samen te ontbijten. Voor de kinderen van groep 5 was het wel een heel bijzonder ontbijt. Zij ontbeten samen met burgemeester Marcel Fränzel. Normaal gesproken ontvangt de burgemeester een groep leerlingen op het gemeentehuis. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis draaide de burgemeester het dit jaar om: hij ging op bezoek bij de Mariaschool. Te midden van de leerlingen van groep 5 belegde hij zijn volkorenbrood met 30+ kaas en at hij een krentenbol. Natuurlijk ging het gesprek over het belang van gezond ontbijten, maar vertelde hij ook wat een burgemeester zoal allemaal doet. Aan het einde van het ontbijt betaalde burgemeester Fränzel symbolisch voor zijn ontbijt met een donatie aan Jantje Beton, het goede doel van de 14e editie van het Nationaal Schoolontbijt.

Van den Bosch en MTG openen eerste tankcleaning van West-Afrika Logistiek dienstverleners Van den Bosch en MTG hebben begin deze maand de eerste tankcleaning van West-Afrika geopend. Dat gebeurde in de haven van Tema in Ghana. Ron Strikker, de Nederlandse ambassadeur in Ghana, heeft de cleaning op 3 november feestelijk geopend. “Ik feliciteer Van den Bosch en MTG van harte met deze prestatie. De cleaning vormt een

nieuw voorbeeld van de toenemende Nederlandse investeringen in Ghana”, aldus de heer Strikker. Stap vooruit Met de start van de tankcleaning zet Van den Bosch een nieuwe stap vooruit op de Afrikaanse markt. “Steeds meer verladers kiezen ervoor hun vloeistoffen niet in kleinverpakking, maar als bulkvracht naar Afrika te verschepen”, vertelt Paul van de Vorle, lid van het directieteam van Van den Bosch. “Dankzij de tankcleaning kunnen we inkomende en uitgaande ladingstromen makkelijker met elkaar verbinden en zo helpen we bedrijven de overstap te maken naar bulktransport. Dat leidt tot vele voordelen op het gebied van onder meer handling, heating en een besparing op de opslag- en verpakkingskosten.” De komst van de cleaning zorgt bovendien voor een vergroening van het transport op de Ghanese markt. Van de Vorle: “In West-Afrika konden tank-

containers nog nergens professioneel gereinigd worden. Voortaan kan dat wel. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden voor verladers en vervoerders.” Toegevoegde waarde De exploitatie van de cleaning is in handen van MTG, een dochteronderneming van logistiek dienstverlener Portside, waarmee Van den Bosch een samenwerkingsverband is aangegaan. MTG is tevens eigenaar van het containerdepot in Tema waarin de reiniging gevestigd is. Managing Director Bas de Vaal ziet de cleaning als een toegevoegde waarde: “Dankzij de cleaning kunnen we een compleet logistiek concept aanbieden aan alle importeurs en exporteurs van vloeibare bulkgoederen. Tankcontainers kunnen nu bovendien ingezet worden om vloeibare bulkgoederen naar diverse aangrenzende Afrikaanse landen te vervoeren, zoals Burkina Faso en Niger.” - 25


week 46-2016 17 november

Eerstkomende activiteiten December: Jeugd Olieballen toernooi Kerstinvitatietoernooi

__________________________________

Voorjaarscompetitie 2017

Het is weer mogelijk om je op te geven voor de voorjaarscompetitie 2017. Let op: Inschrijven dient voor 27 november 2016 plaats te vinden.

Winter-Outdoor 2016-2017. PROGRAMMA speelronde 1 Zaterdag 19 november 2016

Gemengd Senioren Hoofdklasse

13.00 TV Hertog Jan 1 17+ - Prinsejagt 1

Heren Senioren

13.00 TV Smashing '89 1 - TV Hertog Jan 1 17+ 13.00 TV Oosterplas 1 - TV Hertog Jan 2 17+ 13.00 TV Hertog Jan 3 17+ - TC Maliskamp 2 13.00 TV Hertog Jan 4 17+-TV Pieter Brueghel 2 13.00 TV Hertog Jan 1 35+ - De Peppelieren 1

Zonder vrijwilligers geen vereniging… vereniging Met deze slogan slaat de KNLTB de spijker op de kop. Gelukkig vormt het vrijwilligersbestand van zo’n 140 actieve leden bij TV Hertog Jan nog steeds het kloppend hart van onze vereniging. Vele handen maken het werk licht. Of je nou lid bent van een commissie, de opruimploeg ploeg of zorgt voor een heerlijke culinaire versnaperingen, allemaal dragen jullie een steen bij. Namens het bestuur en alle leden willen wij jullie heel erg bedanken voor de inzet! Aanstaande zaterdag heffen we daarom graag met jullie het glas tijdens de vrijwilligersavond. Een sportieve groet, namens het bestuur; Lia, Bert, Jannie, Yvonne, René, Claus, Kristie en Yvette

BEDANKT ALLEMAAL!

Dames senioren

TV Sint Tunnis 1 - TV Hertog Jan 1 17+ 13.00 TV Hertog Jan 2 17+ - De Sprenk 1 13.00 TV Hertog Jan 1 35+ - TSV Park Hoeven 1 13.00 TV De Mortel 1 - TV Hertog Jan 2 35+

19 november: Gezamenlijk Vrijwilligersfeest

_______________________________________

Met dank aan onze sponsoren Als vereniging zijn we blij met onze sponsoren. Ook dat willen we via deze pagina uitdragen. Deze week danken wij

_____________________________ Email redactie: info@tvhertogjan.nl Voor meer informatie:www.tvhertogjan.nl

- 26

SAMEN STAAN WE STERK!

Competitie nieuwe stijl jeugdtennis Het Tenniskids-programma draait inmiddels al een aantal jaren met succes. Het aangepaste tennismateriaal en de verschillende baanafmetingen zijn niet meer weg te denken bij de tennisverenigingen. Daar waar mogelijk probeert de KNLTB met enkele aanpassingen de World Tour en Groene competitie nóg beter aan te laten sluiten op de huidige wensen en behoeften van de kinderen, ouders, trainers en verenigingen. Vanaf 1 januari 2017 worden er daarom vijf wijzigingen doorgevoerd die de jeugdcompetities ten goede komen. De zondag wordt dé dag waarop jeugdtennis centraal staat. Wedstrijden in de World Tour werden natuurlijk al op zondag gespeeld. Vanaf komend jaar worden, op uitdrukkelijk verzoek van de markt, ook de speelronden in de Groene

competitie op zondag gehouden. In de praktijk bleek de woensdagmiddag vanwege maatschappelijke veranderingen niet altijd een even geschikt moment voor kinderen en ouders. Met name door de komst van continuroosters op basisscholen en andere activiteiten van kinderen kregen steeds meer clubs problemen om teams op de been te krijgen op de woensdagwoensdag middag. Een andere verandering is dat de huidige telling in oranje, twee gewonnen tiebreaks tot 7 punten, komt te vervallen en wordt vervangen door het spelen van 5 games. games De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar worden adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. jaar Wil je meer weten over de veranderingen, ga dan naar de website www.knltb.nl .


R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 11

internet: www.rksvboerdonk.nl

Leermomenten voor Boerdonk 1

Uitslagen Zaterdag 12 november Ruwaard JO7-1 – Boerdonk JO7-1 21-0 Rhode JO9-7 – Boerdonk JO9-1 1-1 Boerdonk/Keldonk JO13-1 – Erp JO13-4 6-0 Keldonk/Boerdonk JO13-1M – Nooit Gedacht16-1 Brandevoort - Boerdonk/Keldonk JO15-1 0-8 Zondag 13 november Nederwetten 1 – Boerdonk 1 5-0 MVC 4 – Boerdonk 2 3-3 Boerdonk 3 – Boekel Sport 7 1-8 Schijndel VR1 – Boerdonk VR1 1-1

Programma Zaterdag 19 november Boerdonk JO7-1 – Vorstenbosch Boerdonk JO9-1 – ELI JO9-4 Boerdonk JO11-1 – Sparta´25 Rhode - Boerdonk/Keldonk JO13-1 OSS- Keldonk/Boerdonk JO13-1M Sparta- Boerdonk/Keldonk JO15-1 Boerdonk vet. – ELI vet.

09.30 10.30 10.30 10.45 09.00 12.00 16.15

Zondag 20 november Boerdonk 2 - SJVV 3 Boerdonk 4 - FC de Rakt 6

11.15 12.00 09.45 10.30

10.00 11.00 11.00 11.45 10.00 13.00 17.00

Agenda 22 november 25 november 14 december

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Kaartavond Sinterklaasavond kersbingo

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wedstrijd in en tegen Nederwetten stond op het programma. Allebei even veel punten: 10. Nederwetten heeft er alleen een wedstrijd minder voor nodig gehad. Het begin was hoopvol voor Boerdonk en de vraag was na 12 minuten welke voorhoedespeler had nu de grootste kans gemist. Het had zomaar 0-3 kunnen zijn. Tim v Alphen, Daan Dortmans en Mike Rovers hadden hier voor kunnen zorgen. Tot een half uur voetballen was er geen vuiltje aan de lucht voor Boerdonk, ze speelden lang niet slecht. Jan Noten had ten opzichte van de laatste wedstrijd wat wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal. Luke vd Doelen was een linie gezakt en was nu centrale verdediger samen met Geert Biemans. Roel van Alphen was een linie naar voren geschoven als centrale middenvelder. Toch was het Nederwetten dat het eerst scoor-

de. Een bal die van richting verandert en zo voor de voeten valt van de spits van Nederwetten, die dit kansje niet onbenut liet. Na de rust was Boerdonk het een beetje kwijt. Volgens de trainer te wijten aan verkeerde keuzes maken op het veld en de taken niet naar behoren uitvoeren. Dit zorgde er voor dat Nederwetten in slechts 5 minuten uit kon lopen naar 3-0. Er moest toen nog een half uur gespeeld worden. De wissels Mike vd Zanden en Bart v Eerd gaven Boerdonk wel wat meer body maar het kwaad was al geschied. Nederwetten liep zelfs uit naar 5-0. Het enige lichtpuntje was het debuut van de 17 jarige Julian vd Vossenberg, die zijn opwachting mocht maken in Boerdonk 1. Hij zal zijn debuut ook liever anders gezien hebben. Nu twee weken rust en dan komt Ollandia op bezoek. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Het wil nog niet lukken met Boerdonk 3 Voor Boerdonk 3 is het een moeilijk seizoen. Tot nu toe het wil nog niet echt vlotten. 7 wedstrijden gespeeld en nog 0 punten. Nu kwam Boekel-Sport 7 op bezoek. Vandaag moest het dan maar gaan gebeuren: de eerste punten van het seizoen. Het weer deed ook niet echt mee. Het was koud, nat en guur. Dat hield ook de supporters binnen. Een enkele diehard fan stond nog onder een paraplu zijn ploegje aan te moedigen, maar helaas ook vandaag was het weer zo’n dag. Het eerste half uur kon Boerdonk 3 nog behoorlijk partij

geven, maar daarna liep Boekel Sport vrij gemakkelijk weg en was het met de rust al 0-5. Na de welverdiende warme thee was het de wedstrijd uitspelen. Boerdonk 3 kon de eer nog wel redden met een doelpunt, maar de einstand loog er niet om: 1-8. Nu kan Boerdonk 3 de komende weken de accu weer eens goed opladen, want het zal toch een keer lukken. Als de pech die ze het lopende seizoen al gehad hebben omslaat in geluk dan komt het zeker goed met Boerdonk 3.

- 27


Kerkberichten Sint Servatius Erp

Zaterdag 19 nov. 18.00 uur: jr. ged. Toon Verbakel; mn. ged. Gemma Verbruggen-van den Elzen; mn. ged. Jan Timmers en echtg. Mien Timmers-v. Helvoort; overl. fam. Bekkers, tevens voor bijzondere intentie. Zondag 20 nov. Hoogfeest Christus Koning. 34e zondag door het jaar. 11.00 uur: jr. ged. Bertus Kerkhof, Henrica Vissers, tevens verj.; Gerard en Janus v. Haandel vw. beider verj. Maandag 21 nov. 9.00 uur: Erpse Lieve Vrouw. Woensdag 23 nov. 09.00 uur: Jo en Tonny v. den Bogaard-Sterken vw. beider verj. Vrijdag 25 nov. 09.00 uur: Mieke v. Lankvelt. Zaterdag 26 nov. 18.00 uur: jr. ged. Jan v. Berlo; Jana Vissers-Swinkels en echtg. Johan Vissers vw. haar verj. Zondag 27 nov. 1e zondag van de Advent. 11.00 uur: jr. ged. Bert Opheij; jr. ged. Tine v. HooftZomers en echtg. Harrie v. Hooft; jr.ged. Willem Bekkers en echtg. Door Bekkers- v. der Horst; mn. ged. Cecile Kerstens-Krabben; Albert v. der Aa vw. zijn verj.; Woensdag 30 nov. 09.00 uur: Cisca v. Lith. Vrijdag 2 dec. 09.00 uur: als eerherstel van het H. Hart van Jezus.

Zaterdag 3 dec. 18.00 uur: mn. ged. Harrie Verbruggen en mn. ged. Zus v. Berlo; om roeping tot het Priesterschap en het Religieuze leven. Uit de parochies In de Heer overleden 14 okt.: (Boerdonk) Bets van Asseldonk (De Watersteeg) 19 okt.: Harry van Kessel (Simeonshof) Attentie • Zaterdag 19 nov. (i.p.v. zaterdag 26 nov.) verzorgt Terpsichore de Viering van 18.00 uur met woord en zang. • Zondag 20 nov. (Hoogfeest: Christus Koning) 11 uur H. Mis met Volkszanggroep. • Maandag 21 nov. 09.00 uur H. Mis vw. Erpse Lieve Vrouw. • Zaterdag 26 nov. 18.00 uur H. Mis met zang door Herenkoor. • Zondag 27 nov. 1e zondag van de Advent 11.00 uur H. Mis met volkszang, in aanwezigheid van het O.L. Vrouwe-en Catherinagilde. • Zaterdag 3 dec. 18.00 uur H. Mis met volkszang. • Zondag 4 dec. 11.00 uur Gezinsviering; zang door Kinderkoor.

Antonius van Padua Keldonk Zondag 20 november 09.00 uur. Heilige Mis. Adrianus van den Akker; Mevrouw A.M. van Veghel; Ouders van Helvoort en overleden familie; Jrgt. Lia Bouwe – Verkuijlen; Mnd. ged. Annemarie Pistorius – Saclier; Ouders Verbakel – van Bragt en overleden familie.

Zondag 27 november Eerste zondag van de Advent. 09.00 uur. Woord en Communieviering. Ties Rijkers vanwege sterfdag; Bert Brugmans vanwege verjaardag tevens voor Fleur en Stef. Zondag 4 december Tweede zondag van de Advent. 09.00 uur. Woord en Communieviering. Jrgt. Jan Kuijpers; Overleden familie van den Elsen – Verbakel.

Heilige Servatius Boerdonk

Zondag 20 november 9.30 uur Martinus en Christiana v. Asseldonk- v.d. Steen en overleden familie; Overleden ouders Johannus en Martina v.den Berg – Kerkhof; maandgedachtenis Bets van Asseldonk Zang door het gemengd koor Zondag 27 november 1e zondag van de Advent Sinterklaasviering 9.30 uur Martinus en Johanna Brugmans – v. Kol en zoon Bert; Jr.ged. Janus v.d. Berg; Jr.ged. Anna en Martien Lathouwers – v. Deursen Zang door het kinderkoor Zondag 4 december 2e zondag van de Advent 9.30 uur Jr.ged. Toos en Theo v.Zutven – v. der Horst; Jr.ged. Michaël en Johanna Penninx – Verbakel en dochter Riek en zoon Zang door het gemengd koor

Nieuws van WoonZorgPark Simeonshof Zondagconcert Afgelopen zondag hebben 5 muzikanten van OBK een prachtig ochtendconcert gebracht in WoonZorgPark Simeonshof. Tijdens het spelen van de mooie, toch meer klassieke muziek was het muisstil in de zaal. Men genoot van de mooie klanken die deze goede muzikanten uit hun instrumenten wisten te halen. Wij willen Imke, Peter, Carla, Lonneke en Femke heel erg bedanken voor dit mooie optreden en hopen dat ze nog een keer terug komen. Rolstoelbus komt er Donderdag 10 november werd er in de Watersteeg van Veghel door stichting Deken van Miert Penning een check aangeboden van maar liefst 50.000,euro. Met dit geld wordt er een rolstoelbus gefinancierd voor vier zorginstellingen Aatrium, Sint Joachim & Anna, de Watersteeg en Simeonshof. - 28

Dit busje is straks op vaste dagen in de week steeds beschikbaar voor een van de vier instellingen. Hierdoor bieden we ouderen de mogelijkheid om er eens op uit te gaan. Vaak zijn er kleine wensen uit het dagelijks leven. Gewoon om bezoekje aan een winkel, de markt, een tuincentra, ergens koffie drinken. Wij zijn erg blij met dit mooie bedrag en willen stichting Deken van Miert Penning en iedereen die gesponsord heeft hier hartelijk voor bedanken. U zult de rolstoelbus over enkele maanden zeker door Erp zien rijden. Wandelclub op bezoek bij De Drie Essen Maandag 14 november stond een bezoek gepland aan De Drie-Essen. Maar was het nu de bedoeling om onze zwemkleding mee te nemen of zouden we op het drogen blijven? Nadat we de bewoners van zorgcentrum Simeonshof warm hadden ingepakt kon de wandeling be-

ginnen. Toen we net een beetje warm gelopen waren stonden we al bij De Drie-Essen voor de deur. We werden hartelijk welkom geheten en begonnen eerst met een kop koffie met speculaas. Vervolgens werd uitleg gegeven over de verschillende activiteiten die in het zwembad gedaan kunnen worden. Er zijn bij De Drie-Essen in Erp 2 zwembaden. Een kleiner bad van ongeveer 1.35m diep en een groter dieper bad. We namen even een kijkje, maar niemand waagde een duik. Hierna was het weer tijd om terug te gaan, want het middageten werd al bijna opgediend. In huis werd er nog druk over het bezoekje gepraat. Hierbij willen we namens bewoners en vrijwilligers van Simeonshof de mensen van De Drie-Essen nogmaals hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid.


Bierfestival en winterfeest bij Brabantse Hoeve Het jaarlijkse winterfeest bij de Brabantse Hoeve zit er weer aan te komen. Bezoek op zondag 27 november va 14.00 tot 21.00 uur de knusse herberg, warm op bij de open haard in het oud-Brabants Koffiehuys of op het overdekt en verwarmd terras, en geniet van ambachtelijke streekproducten. Het winterfeest gaat gepaard met een bourgondisch bierfestival. De entree is gratis en kinderen worden vermaakt. Het winterfeest met bierfestival bij de Brabantse Hoeve in Volkel betekent een dagje gezellig sfeer proeven voor jong en oud. Terwijl de kinderen in de animatiehoek samen met Koos Matroos broodjes bakken en zich vermaken op het springkussen, warmen de volwassenen zich aan het gezellige houtvuur én de warme accordeonklanken en zang van Niels Swinkels. Geniet van een warme chocomel, lekkere kop koffie of een stevige borrel. Liefhebber van speciaalbieren? Dan bent u hier deze dag al helemaal aan het juiste adres!

Bijzondere bieren Tijdens het bierfestival presenteren de brouwers van Hemelwater, Ayinger, het Anker, Rodenbach, Kasteelbier, La Trappe, Muifelbrouwerij, Cornet, Bierbrouwerij Oijen en de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere bieren. Van kerstbier, foederbieren en whiskybier tot zware houtgerijpte bieren en special editions. Meerdere speciaalbieren proeven? Neem dan de ‘baby-proefkaart’ of de ‘grote-glazenkaart’. Thuis verder genieten kan met een bierpakket, die ook volop verkrijgbaar zijn. De jongens van Craftbeer Hemelwater staan ‘live’ bier te brouwen! Volop streekproducten Traditiegetrouw zijn er deze dag allerlei streekproducten te proeven. Zo maakt u kennis met de Oer-BBQ; een proeverij met vlees van de smoker. Bakkerij Merks verzorgt boerenbrood en chocoladelekkernijen, een smaakvolle combinatie met sommige bieren. Beemster presenteert zijn eersteklas kazen, en slagerij Smolders zijn fameuze erwtensoep. Vergeet ook niet het warme appelgebak met een bolletje trappistenijs te proeven.

Picknick met een Klik voor startende ondernemers Startende ondernemers kunnen zich inschrijven voor de 5e editie van Picknick met een Klik. Dit initiatief koppelt kansrijke ondernemers aan een inspirator. Een unieke kans voor de starter om te leren van de ervaringen, de kennis en het netwerk van deze gevestigde ondernemers. Tijdens het zes maanden durende traject sparren de ondernemers over hun business en krijgen ze een individueel coachingstraject met een inspirator. De inspirators Voor de komende editie zijn de volgende inspirators al bekend gemaakt: Jan Meurs van o.a. Lekker Laag, Krein Bons van Van Haren, Herman Molenaar van Vanderlande, Ron Steenkuijl van ADG diensten en Eric van Schagen van Simac. Stuk voor stuk gepassioneerde, inspirerende en geslaagde ondernemers. De laatste inspirator wordt in de komende maanden bekend gemaakt. Picknick met een Klik heeft met eerdere edities bewezen een grote toegevoegde waarde te bieden aan de ondernemers. Ook de inspirators kijken uit naar Picknick met een Klik. Krein Bons zegt hierover: ''Picknick met een Klik verbindt op verrassende en unieke wijze. De nieuwe generatie ondernemers zijn de toekomst. Ik deel graag mijn kennis en kunde met deze enthousiaste groep mensen”. Meld je aan Er is ruimte voor achttien kansrijke ondernemers. De inschrijving is geopend tot 7 januari. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op de website www.picknickmeteenklik.nl. Picknick met een Klik is een initiatief van Support met een Klik en wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank en OndernemersLift+.

Uit de tijd van toen | Peuterspeelzaal ’t Uilenestje Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s, dan kunt u contact opnemen met A. v.d. Boom tel. 211510. U kunt ook reageren via erthepe@live.nl

- 29


Bijeenkomst over prostaatkanker

Zaalvoetbal Erp Uitslagen vrijdag 11 november Bouwbedrijf Versteegden - Ad van Stiphout / Café Schansoord 1-2 BJC Tools - Café t Anker 5 - 10 WDP Draadbewerking / Ketelaars Schilderwerken - Stukadoorsbedrijf de Groot 4-6 Bouwbedrijf Koenen Café van Haandel / Anne Ploegmakers 3-3 Installatiebedrijf M.Koolen - Autobedrijf van Schijndel / Pellikaan 2-3 Vissers-Ploegmakers Paerdestal Mode 1-2 Programma vrijdag 18 november 18:30 uur Ad van Stiphout / Café Schansoord - Broviand / Thijs Verhagen Tegelwerken 19:15 uur Paerdestal Mode - Bouwbedrijf Koenen 20:00 uur Autobedrijf van Schijndel / Pellikaan - BJC Tools 20:45 uur Stukadoorsbedrijf de Groot - Munsters Motoren / Kapsalon van Zutphen 21:30 uur Bouwbedrijf Versteegden - Installatiebedrijf M.Koolen 22:15 uur WDP / Ketelaars Schilderwerken Café - ‘t Anker Zie ook: www.zve-erp.nl

Op 29 november vindt een lotgenotenbijeenkomst plaats voor patiënten met prostaatkanker en hun naasten. Onderwerp is: Heb je nog vragen vóór of na de behandeling? Deze bijeenkomst is een initiatief van de polikliniek urologie van Bernhoven en ProstaatKankerStichting.nl. Als je te horen krijgt dat je prostaatkanker hebt, gaat er heel wat door je heen. Dat geldt in de eerste plaats voor degene die de diagnose treft, maar ook voor zijn dierbaren om hem heen. Hierover gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Daarnaast is er veel ruimte om je eigen ervaringen en je vragen met anderen te delen. De kracht van deze bijeenkomsten zit in het feit dat het hier gaat om lotgenotencontact. Want ProstaatKankerStichting.nl is een patiëntenorganisatie door en voor mannen met prostaatkanker. Aanmelden is niet nodig. Wie erbij wil zijn is om 10.00 uur welkom in vergaderruimte 1 van Bernhoven in Uden.

Kleine Boodschappen

Agenda

ZONDAG 20 NOVEMBER - Intocht Sinterklaas in Erp MAANDAG 21 NOVEMBER - Kienavond Zonnebloem, 20.00 uur, De Paal VRIJDAG 25 T/M ZONDAG 27 NOVEMBER - Lost in Music ZATERDAG 11 DECEMBER - Fire & Ice, Hertog Janplein + Van Haandel ZONDAG 12 DECEMBER - Vuur & Vlam ZATERDAG 18 DECEMBER - Festival of Carols and Lessons, 15.0 uur Servatiuskerk ZONDAG 29 JANUARI BreakOut 3e voorronde, JJC, 14.00 - 18.00 uur - 30

Woonruimte gezocht Wij zoeken per 1 februari 2017 een ruimte in Erp die we als woning mogen huren. Voor inlichtingen: 06 - 48114136 Hoveniersbedrijf Verbakel Voor al uw tuinklussen op maat Oa. Tuinonderhoud, Snoeien en rooien bomen (evt dmv klimtechniek), tuinaanleg, bestratingen Lijnt 17, 5469 KG Keldonk, tel. 06 42137178 www.hoveniersbedrijfverbakel.nl info@hoveniersbedrijfverbakel.nl

SCHILDERWERKEN? Al uw soorten tex-/schilderwerken voor binnen met winterkorting die tot 20% kan oplopen. Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan. M. Verbruggen 06-25374801

GEVRAAGD Handige jongen van ca 15-16 jaar om zaterdags en in de schoolvakanties te helpen op ons varkensfokbedrijf. Je werkt bij de varkens en verricht allerlei werkzaamheden daaromheen. Interesse? Bel dan 0633823206. Ard Wellen, Boekelseweg 1 Erp

Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Jos en Maria Custers. Ook om uw muziekboeken te bestellen: 0413-211231 of kijk op de website www.muziekleserp.nl.

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

ZATERDAG 19 NOVEMBER - Pubquiz Never Stop Running, De Paal, 20.00 uur

Te huur: 2 pietenpakken met attributen €15 per pak. Info: jnboerdonk@live.nl

Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden.

Dokter op Dinsdag over obesitas Op 13 december bespreken internist Annemiek Coremans, diëtist Ellen de Gier en diabetesverpleegkundige Nicole Prein obesitas. ‘Rust roest, overdaad schaadt’ is de titel van deze editie van Dokter op Dinsdag @ Bernhoven. Meld u zich op tijd aan. Dat kan via www.bernhove.nl of 0413 - 40 29 00. Toewijzen van plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst, aanvang 19.30 uur.

IETS TE VIEREN? De kroeg voor jezelf? Dat kan! Meer info: Café Schansoord, 0413 - 211373

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is open op maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur Activiteiten voor senioren in Ter Aa Ontmoeting op Zondag: iedere tweede zondag van de maand, van 14.00 uur 16.00 uur KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur KBO kienen: eerste maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 - 15.00 uur. Wandelen met de KBO Iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk.

Te huur Sintkleding en Pietenpakken, ten gunste van Stichting Sinterklaas Erp. Voor info en reserveren: Familie Habraken, tel. 211715 Voor alle minigraafwerkzaamheden en miniload er (1,20 breed) J. KUIJPERS tel. 0413 - 211320 of 06 - 51234329 Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl GEZOCHT Een jongen tussen de 15 en 18 jaar, die zaterdags wat wil bijverdienen. Iemand die van aanpakken weet en het leuk lijkt op een agrarisch bedrijf te werken. Reageren mag op nr 0625574742. YOGA In Erp en Boerdonk Voor meer informatie: 0413 - 211379 M. Bernards


KBO St. Servatius ERP - KELDONK - BOERDONK

Nieuws van KBO Sint Servatius KBO Bridge Instuif 2000

Kerstconcerten KBO-Brabant De werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant organiseert in december twee kerstconcerten. Juist de kerstperiode is voor gelovigen een hele bijzondere periode die bol staat van gewoonten en tradities. KBO-Brabant sluit daar met deze bijzondere kerstconcerten bij aan. Beide concerten zijn voor leden en niet-leden gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een donatie voor het betreffende koor en/of muzikanten op prijs gesteld. Het eerste kerstconcert is op donderdag 15 december in Hoeven bij conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 van 14.00 uur tot 16.30 uur. Het tweede kerstconcert is op vrijdag 23 december in Valkenswaard in de H. Nicolaaskerk, Markt 55 van 19.30 uur tot 21.30 uur. In Hoeven treedt damesensemble La Lisière in samenwerking met muziekgezelschap ‘No guts No glory’ op. Op het programma staan zowel traditionele als wat nieuwere kerststukken. In Valkenswaard wordt de muzikale inhoud verzorgd door het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Dat koor is opgericht in 1958 en kent een uitgebreid repertoire en heeft onder meer opgetreden in de St. Pieter in

Rome, in Parijs en in het Provinciehuis. Aanmelden is aan te bevelen en kan via de aanmeldlink ‘Kerstconcerten’ op www.kbo-brabant.nl of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant: 073 – 6444066.

Fietsen met de KBO De fietstochten, door Joop Termeer uitgezet, waren ook dit jaar weer grandioos. Elke week was het weer spannend: welke richting gaan we vandaag uit? Een pauze onderweg om wat te drinken of een fruithapje tot je te nemen, hoorde er natuurlijk ook bij. Na ongeveer 15 km was er de grote koffiestop met een koekje of iets anders. Het was altijd even gezellig. Na een pauze van een half uurtje vervolgden we onze fietstocht weer door de prachtige natuur huiswaarts. De fietstochten waren ongeveer 30 à 35 km. Wij zijn Joop heel veel dank verschuldigd voor de geweldige inzet om elke week weer zo’n mooie fietstocht uit te zetten. Ook Antoon van Lanen bedanken we voor zijn assistentie. Wij zien weer uit naar volgend jaar mei.

Uitslagen van maandag 14 november Lijn A 1 Marlies van Geffen & Maria van Dinteren 2 Lida van Houtum & Zus van de Hurk 3 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 4 Peter vd Linden & Frans van den Boom 4 Bert & Diny Kanters 6 Toos van Berlo & Jan Verhoogh 7 Maria Rijken & Gerda Megens 8 Hannie Habraken & Harry Ploegmakers 9 Mari van de Steen & Cor van de Berg 10 Ria Delisse & Ton Nijhof 11 Truus Bouw & Lenie Swinkels 12 Jo Delisse & Wiily de Graaf

66,87 62,87 61,91 51,04 51,04 49,13 46,52 46,09 44,17 40,70 40,52 39,13

Lijn B 1 Harry & Marietje van de Wijgert 2 Ria van Beek & Joke Petit 3 Chris & Christien van Helvoirt 4 Pieta Verbakel & Ria Vissers 5 Anneke Jans & Maria Pepers 6 Liesbeth van Dijk & Joke van der Burgt 7 Jack Sebrechts & Toon van de Zanden 8 Piet & Toos Reijbroek 9 Fien Rooijakkers & Trudy Smulders 10 Marius & Thea Vissers 11 Tonny Rijkers & Nelly Verhoogh

66,25 62,50 55,21 55,00 53,65 48,75 48,44 48,13 43,23 36,46 35,00

Een van de fietsers

René Raymakers wint Driebandentoernooi Dinsdag 8 november werden in café Van Haandel de laatste 3 partijen gespeeld in het 67e Bertus Verbruggen Driebanden biljarttoernooi. De strijd om de eerste en laatste plaats was nog niet beslist. Belangrijk is om niet op de laatste plaats te eindigen omdat dit betekent dat je voor het volgende toernooi bent uitgeschakeld. Bas van Haandel die het vorige toernooi op de laatste plaats was geëindigd mag dan nu weer deelnemen aan het nieuwe toernooi dat begin 2017 in café ’t Schansoord verspeeld wordt. De eerste partij werd gespeeld door Ad Verbruggen en Adriaan Verbakel. De winnaar van deze ontmoeting zou in dit toernooi eindigen op 10 punten, evenveel punten als op dat moment lijstaanvoerder René Raymakers had. Ad wist de overwinning te pakken en speelde zijn partij van 26 caramboles uit in 33 beurten (gemiddeld: 0.787!) waarna Adriaan in de gelijkmakende beurt zijn totaal nog op 14 caramboles bracht. Hierna was het de beurt aan Jan Bouwe en Wim van Brussel. Deze spelers moesten onderling uitmaken wie er in het volgende toernooi weer bij zal zijn. Bij winst van Jan was er voor hem niets aan de hand en Wim moest in weinig beurten zien te winnen om begin volgend jaar in ’t Schansoord weer deelnemer te zijn. Hij bleef evenwel steken op 14 caramboles in 34 beurten waarna Jan in zijn laatste beurt de zege met 23 caramboles naar zich toetrok en zich verzekerde van deelname aan het 68e Bertus

Verbruggen Driebandentoernooi. Beslissende partij De allesbeslissende partij om het kampioenschap was de strijd tussen René Raymakers en Mart Timmers. Bij winst of remise van René was hij de kampioen. Als hij deze partij in veel beurten zou verliezen zou de overwinning aan zijn neus voorbij kunnen gaan en zou Ad kampioen worden. Dit gebeurde echter niet en René kon zijn keu na 22 caramboles in 39 beurten weer opbergen in de foedraal waarna Mart in zijn laatste beurt één carambole tekort kwam om een gelijkspel af te dwingen. René is al vanaf 2009 deelnemer aan dit toernooi en dit was voor hem de eerste keer dat hij als overwinnaar gehuldigd kon worden. Statistieken De kortste partij kwam op naam van Adriaan Verbakel. Hij speelde zijn partij tegen Ton Verbruggen in 26 beurten uit met een gemiddelde van 0.730.

De hoogste serie van 7 caramboles werd gemaakt door Ton Verbruggen en het hoogste partijgemiddelde was voor kampioen René Raymakers die tegen Ad Verbruggen het hoogste moyenne van 0.814 liet noteren. Ad Verbruggen scoorde het hoogste gemiddelde en eindigde in dit toernooi met een moyenne van 0.631. Eindstand Na afloop werden door Wim van Brussel de prijzen uitgereikt. Hij maakte de eindstand bekend en overhandigde de prijzen aan de eerste drie deelnemers en mocht de wisseltrofée overhandigen aan kampioen René Raymakers. Hilde en Bas van Haandel werden nog bedankt voor het beschikbaar stellen van het materiaal en het schenken van de prijzen. Verder werd iedereen bedankt voor de medewerking, sportiviteit en gezelligheid tijdens dit 67e Bertus Verbruggen Driebandentoernooi. De eindstand is als volgt:

Plaats Naam Caramboles Beurten Hoogste serie 1. R.Raymakers 152 271 4 2. A.Verbruggen 161 255 4 3. A.Verbakel 114 272 4 4. M.Timmers 111 257 3 5. J.v.Wanrooy 132 296 4 6. T.Verbruggen 118 267 7 7. J.Bouwe 131 270 5 8. W.v.Brussel 115 294 4

Gem

Punten

0.560 12 0.631 10 0.419 8 0.431 6 0.445 6 0.441 6 0.485 6 0.391 2 - 31


- 32

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant 2016 - editie 40  

Erpse Krant 2016 - editie 40  

Advertisement