Page 1

47e jaargang | nr. 34 | 6 oktober 2016 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Attentietegels: het Erpse verleden op straat Oplettende wandelaars en fietsers is het ongetwijfeld al opgevallen. Eind september zijn er in de kom van Erp enkele bijzondere tegels in het trottoir gelegd. Tegels met een oude afbeelding en een korte beschrijving. Ze maken onderdeel uit van een serie ‘attentietegels’ die inwoners attent maken op het verleden van die plekken en een wandelroute langs historische locaties in Erp gaan vormen.

Het idee om de historie in de gemeente Veghel op straat meer zichtbaar te maken is een gezamenlijk initiatief van de heemkundekringen in Erp en Veghel. Een soortgelijk project in de kom van Schijndel bracht hen op het idee. Door middel van een aantal attentietegels kunnen niet alleen de inwoners, maar ook bezoekers van Erp en Veghel kennis maken met de cultuurhistorie van hun dorpen. Veel historische plekken zijn tegenwoordig nauwelijks meer te herkennen. Soms herinnert alleen de naam van een gebouw of de straat nog aan wat er vroeger was. Door het leggen van attentietegels wil Heemkundekring Erthepe het verleden van het dorp Erp zichtbaar maken op straat en bewoners attent maken op de geschiedenis van een bepaalde plek. In de openbare ruimte waar veel mensen dagelijks langs komen. Iedereen die extra informatie wil over een historische plek, kan over enige tijd ook meer te weten komen via de website van Erthepe (www. erthepe.nl). Heemkundekring Erthepe heeft in de kom van Erp een historische wandelroute uitgezet van ongeveer 3 km. Langs deze route komen, als de plannen gerealiseerd zijn, uiteindelijk tweeëntwintig attentietegels. Met steun van de gemeente Veghel, het Prins Bernhard Fonds en enkele Erpse sponsoren, zijn op dit moment tien attentietegels voor Erp gereed. Voor het plaatsen van de overige twaalf tegels heeft Erthepe nog niet voldoende middelen. •

P3 Penning van Verdienste voor Christ van Bree

Stratenmakers leggen de attentietegel aan de Wasaa

P5 Eerste Erpse jeu de boules toernooi: nieuwe traditie?

Kiest u voor software op maat? Lees het artikel op pagina 9! t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Fruitactie CS De Paplippels Dinsdagavond 11 oktober houdt Carnavalstichting de Paplippels hun jaarlijkse fruitactie. Vanaf 17.30 uur komen de meiden van Dance 2 Enjoy in Keldonk bij u aan de deur voor de verkoop van zakken fruit. 1 zak met fruit kost 3,- euro. Voor 5,- euro krijgt u 2 zakken. Door het kopen van de zakken met fruit steunt u onze dansgardes en onze jongste paplippels tijdens het komende carnavalsseizoen. Houd hier dus volgende week rekening mee met het maken van uw boodschappenlijstje.

Draagt u het Erpse heem een warm hart toe en wilt ook u een bijdrage leveren aan het project ‘attentietegels’, neem dan contact op met secretariaat@ erthepe.nl of kom voor meer informatie even langs tijdens een van de openingstijden van de heemkamer. Elke bijdrage is welkom!

P9 Tipcon maakt software op maat voor kleine bedrijven


Uw fiets, ebike, racefiets of mountainbike snel en vakkundig gerepareerd! Inclusief gratis haal- en brengservice

t. (0413) 21 61 11 | www.empella.nl

6 2

6

9

8

7

9

4

8

5 1

6

6 4

4

6

9

9

4

2

6

3

7

4

8

4

7

8

6

6

3

1

5

4

3

7

2

5

6

3 7

4 4

3

8

5

9

8

7

1

3

4

9

8 4

8

7

4

1

5

5

5

2

3

2

9

8

9

8

4

7

4

6

6

1 9

7

4

2 4

4

9

9

1

2

5

9 3

7

7

3

6 3

1

6

8

5

3

6

8

2

7

1

5

4

5

7

4

6

3 2

9 5

1

8 2

2

5 2

6

8

7

2 5

2

9

1

3

2

wij zijn officieel dealer van:

6

3

9

2 9

1 6

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682.

-2

Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Erp-Keldonk-Boerdonk Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com AED’s zijn op de volgende locaties - Assurantiekantoor Relou, Hertog Janplein - Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 - Van den Bosch Transporten, Hoogven 10-12 - Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 - Ter Aa, Den Uil 1 - Rooijakker - Simeonshof - Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 - Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 - Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 - Morgenstraat 19, keldonk - Hool 48, Keldonk - Het Lijnt 6, Keldonk Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Vrijdag 14.00 - 17.00

Woensdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00

Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30

Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 13.30 - 15.00 en 18.00 - 19.00

Pastorie Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 Zorg en Welzijn Keldonk

0413 – 206180

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.900 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


Penning van Verdienste voor Christ van Bree

Jeroen

Tijdens het jubilarisconcert van Harmonie OBK op 2 oktober was er een onverwacht feestelijk moment. Namens de gemeente Veghel mocht locoburgemeester Annemieke van de Ven namelijk de Penning van Verdienste uitreiken aan Christ van Bree.

Een gilletje. Midden in de nacht. Een angstig stemmetje dat mij roept: ‘Papa …’ Een stemmetje dat mij, hoe iel ook, direct wakker maakt, mij op doet staan en naar jongste toe doet lopen. Ze heeft grote ogen en kijkt bangig. ‘Ik droomde dat het oorlog was’, vertelt ze me. Ik ga op de rand van haar bed zitten, strijk haar haren voor haar ogen weg en aai met de buitenkant van mijn grote hand over haar zachte, kleine wangen. ‘Niet fijn hè, zo’n enge droom?’ Ze knikt. Vanonder haar prinsessendekbed, haar friemelknuffelkonijn in de hand en haar trouwe beer die vanuit de hoek van het bed over haar waakt. ‘En ik kan je er helaas niet vanaf helpen. Dat zou ik wel willen. Dat ik die enge beelden uit je hoofd zou kunnen blazen. Ik wil het wel eens proberen. Via je oren …’ Ik buig voorover. Ze glimlacht, houdt me tegen, slaat haar handen om mijn nek, trekt me naar zich toe en houdt me stevig vast. ‘Ga maar lekker slapen’, zeg ik na een tijdje. ‘Hier komt geen oorlog’, beloof ik haar. ‘Denk maar aan mooie dingen; dan gaat die enge droom zo voorbij. Denk maar aan mij.’ En ik geef haar een knipoog. Ze lacht. Vertrouwde pretoogjes. ‘Welterusten, papa.’ ‘Welterusten, schatje.’ De volgende ochtend – bestaat toeval? – lees ik in de krant het bericht over Bana, een 7-jarig meisje dat samen met haar moeder vanuit de schuilkelder in het Syrische Aleppo berichtjes de wereld in stuurt, via Twitter, in gebrekkig Engels. Berichtjes over dat haar vriendinnetje onder het puin van de ingestorte flat ligt. Over de bommen. De kogels. Over dat ze bang is dat ze vannacht dood zal gaan. Maar ook over dat ze later juffrouw wil worden ... Een bericht dat mij raakt. Want Bana en Fieke. Twee meisjes van bijna dezelfde leeftijd. Die allebei graag lezen. Die allebei graag strikjes en bloemetjes in het haar dragen, zie ik op foto’s die ze op Twitter deelt. Twee meisjes ook die dezelfde droom hebben. Want ook mijn jongste wil later voor de klas komen te staan. ‘Ik wil leven als de kinderen in Londen’, schrijft ze. ‘Zonder bommen.’ Ik zou willen dat ik haar hetzelfde kon beloven als mijn jongste. Dat ik haar kon zeggen: ‘Denk maar aan mooie dingen. Dan gaat het vanzelf voorbij.’ Twee meisjes. Twee dezelfde meisjes. Met dezelfde dromen. En dezelfde nachtmerrie, op bijna hetzelfde moment. Met één verschil: de een heeft hem, de ander leeft hem ...

Voormalig voorzitter OBK Dat de Penning van Verdienste van de gemeente Veghel tijdens een concert van Harmonie OBK uitgereikt werd, is niet verwonderlijk. Christ van Bree was namelijk van 2009 tot april 2016 voorzitter van Harmonie OBK. Daarnaast is hij ook voorzitter van stichting Harmonieus die verantwoordelijk is voor de organisatie van het Klank- en Lichtspel en Lost in Music. Voor zijn inspanningen is Christ tijdens de algemene ledenvergadering in april van dit jaar benoemd tot erelid van Harmonie OBK. Ook op andere fronten actief De activiteiten van Christ van Bree beperken zich

echter niet alleen tot het muzikale vlak. Zo werd hij in 2013 bij het samengaan van de parochies binnen de gemeente Veghel bestuurslid in het nieuwe parochiebestuur met als aandachtsgebied de bouwwerkzaamheden aan de kerken. En dat gebouwen binnen zijn interessesfeer liggen blijkt ook uit het feit dat hij bestuurslid is van de Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp, een stichting die zich onder andere inzet voor behoud van het Raadhuis voor de Erpse bevolking. Ruime bestuurlijke ervaring Christ van Bree heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in de gemeenteraad van Veghel. Ervaring die hem in zijn huidige functies goed van pas komt. Zo was hij acht jaar raadslid voor Democratisch Dorpsbelang waarvan vier jaar fractievoorzitter. En was hij namens Democratisch Dorpsbelang ook wethouder in de gemeente Veghel. Mevr. Van de Ven roemde Christ van Bree als een echt mensenmens, een man die mensen weet te verbinden en met zijn persoonlijkheid, goede voorbereiding en doorzettingsvermogen zaken voor elkaar weet te krijgen. Mede hierom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel dan ook besloten om als teken van grote erkentelijkheid de Penning van Verdienste van de Gemeente Veghel aan Christ van Bree toe te kennen. •

Christ van Bree ontvant de Penning van Verdienste van de gemeente Veghel uit handen van locoburgemeester Annemieke van de Ven.

Vanaf 11 oktober: lokale kunst in Simeonshof De benedenverdieping van Simeonshof wordt vanaf 11 oktober ingericht met lokale kunst. De eerste kunstenaressen die er exposeren zijn Annie Rovers en Erica Nies. Doel van de expositie is tweeledig: voor de makers van het werk is het een mooie manier om hun werk te laten zien, voor Simeonshof een kans om ook mensen die geen familie of vrienden in het Woonzorgpark hebben wonen eens naar binnen te halen. Erica Nies hoefde dan ook niet lang na te denken toen ze werd benaderd: “Ik voelde me vereerd. De expositie is een superleuk idee om voor interactie tussen bewoners en bezoekers van Simeonshof te zorgen.” De veelzijdige Boerdonkse Erica Nies heeft met GreenART Erica haar eigen bedrijf in het ontwerpen en maken van kunstobjecten van natuurlijke materialen. Haar werk verkoopt ze onder meer via haar site www.puuraanjemuur.nl en sinds mei 2015 in haar eigen winkeltje in de voormalige Tankstop in Boerdonk. In Erp exposeert ze plantaardige kunst en vilten wandpanelen. “Na mijn 4-jarige bloemistenopleiding aan de TuinbouwVakSchool in Vught heb ik de Meesteropleiding gevolgd. Dit is een kunstzinnige opleiding en binnen de bloemsierkunst het hoogst haalbare. Hier heb ik pas echt leren werken mét en kijken en

luisteren naar plantaardig materiaal. Tijdens die opleiding ben ik bovendien in aanraking gekomen met vilten. Vilten is een nogal intensief werkje, maar tegelijkertijd een bijzonder proces want het materiaal, de wol, vormt zich onder je handen. Tijdens het viltproces zorgen water, zeep, en beweging ervoor dat de wolvezels in elkaar grijpen. Door middel van deze oeroude techniek verandert een natuurlijk materiaal als wol langzaam in vilt.” Van Annie Rovers, die zelf op het Woonzorgpark woont, hangt er de komende twee maanden naaldkunst. Haar werk zal bij velen niet helemaal onbekend meer zijn. Enkele van haar textielsculpturen hingen onder meer al eens in het Raadhuis in Veghel en Erp, in de Keldonkse molen, in de wachtkamer van de huisarts, enz. “Naaldkunst is een combinatie van schilderen en borduren”, legt ze uit. “Op een witte ondergrond leg je verschillende soorten lapjes witte stof. Die ga je met een tamponneerkwast beschilderen. Omdat je niet precies weet hoe ieder lapje op de verf reageert, ontstaan soms heel verrassende creaties. Die borduur je vervolgens met de ondergrond tot één geheel. Ik heb ze in laten lijsten. De meeste hangen bij mij thuis. Soms komen ze nog buiten, zoals nu ook weer. Hartstikke leuk initiatief, want er zijn heel veel mensen in Erp, Keldonk en Boerdonk die mooie dingen maken.”

Nachtmerrie

Jeroen Vissers jeroen@erpsekrant.nl

-3


Wassen, knippen, verven, behandelen van haaren hoofdhuidproblemen en ... goede koffie! What more do you want ;-)

Heeft u advies nodig voor uw installatie of machine? Of enkel materialen? Wij helpen u graag.

Monique van den Elsen-Relou Oudestraat 17, Keldonk www.kapsalon-more.nl Tel. 0413 - 289 893

Hoogstraat 19 Erp T: 0413 - 216900 www.kanterselektro.nl I N D U S T R I E L E A U T O M AT I S E R I N G

HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op.

Gespecialiseerd in VW en Audi

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN UW AUTO De AA 4A 5427 PK Boekel

T: M: E: W:

0413-21 38 67 06-51 11 96 62 info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

Professioneel schilderwerk van: Nieuwbouw - Onderhoud Glasservice en Behangwerk Gespecialiseerd in spuitwerk van: Meubels - Keukens (ook industrieel) Raamhorren en hordeuren Op maat gemaakt en geplaatst.

Nu ook het lage BTW tarief van 6% voor schilderwerk als uw woning ouder is dan 2 jaar en particulier wordt bewoond. Bussele 15 5469 DT Erp Tel. 0413 - 21 22 68 / www.elzenvakwerk.nl -4

Ook uw adres voor apk-keuringen, airco-service, enz. Geopend: ma t/m vrij: 8.00 - 18.00 uur | zaterdag: 8.30 - 14.00 uur Bussele 24A Erp | Tel. 0413 - 21 04 69 | Mob. 06 - 2345 7416

DRUKKEN & PRINTEN

Als je iets gedaan wilt krijgen, geef de klus dan aan iemand die het druk heeft... (bellen maar!)

pandelaar 95 5421 ng gemert tel. 0492-361897 pandelaar@xladsl.nl www.drukkerijdepandelaar.nl


Nieuwe traditie geboren? Zaterdagochtend 1 oktober: werkzaamheden in het Molenpark. Een partytent, 13 rechthoekige vakken afgezet met roodwit lint, een toiletwagen bij de poort Kennedylaan. door Joop Schuurmans Rond de klok van enen stromen koppels, waaronder ook mijn vrouw en ik, wandelend en fietsend ons park in. Velen brengen een tuinstoel mee. Gastvrije ontvangst met koffie, thee en koek. Alles en iedereen is klaar voor het eerste Erpse jeu de boules toernooi. Stichting Molenpark Nico van Hoof, voorzitter van de stichting Molenpark, vertelt ons via een heldere geluidsinstallatie over het wat en het waarom. Ontvangen subsidiegelden moeten besteed worden en daarna verantwoord. Komen we dus lekker een middagje gesubsidieerd ontspannen. We, dat zijn maar liefst 52 mensen die het leuk vinden zware ijzeren ballen zo dicht mogelijk bij een klein bolletje te gooien. Tel daarbij nog organisatie en supporters, dan heb je veel volk dus. Stichting Molenpark heeft de organisatie uitbesteed aan twee ervaren planners in deze tak van sport: Tiny van Boxtel en Adri Pennings. Het toernooi Adri legt ons duidelijk uit hoe het aangepakt gaat worden. We spelen in twee poules, de winnaars van iedere poule sluiten de dag af met de strijd om de eerste twee plaatsen. Voor mij is alles nieuw, dit spelletje nog nooit echt gespeeld. En aangezien er in huize Schuurmans maar één ballensetje (nog nooit gebruikt) was, moet ik eerst nog bij een grootbezitter wat ballen lenen. Geen probleem. Behulpzaamheid alom.

Als de meesten klaar zijn met de eerste ronde komen precies volgens de afspraak met Buienradar wat druppels naar beneden. Supporters en spelers passen allemaal in de partytent. De vriendelijk geprijsde drankjes verhogen de gezelligheid. Voeg daarbij de ruim voorziene hapjes en het begint al aardig op een familiefeestje te lijken. Dank aan Marleen en medewerkers van het Molenpark voor hun geweldige catering. Als Buienradar meldt dat we weer droog verder kunnen starten de volgende twee rondes. Snelle partijen leveren volop supporters (en coaches) op bij de langer durende potjes. Duimstokken worden getrokken, soms zelfs weer gecontroleerd door nog weer onpartijdiger duimstokken. Het blijft toch een wedstrijd. “Goh, had ik geweten dat ook minder geoefenden mee deden, had ik ook best mee kunnen doen,” hoor ik uit de mond van een toeschouwster. Volgende keer vast nog veel meer teams. Na de 3e partij worden plus- en minpunten geteld. Er komen veel plagende opmerkingen uit gul lachende monden. Gezonde rivaliteit. Finale Niet alleen om de eerste en tweede plaats, maar ook om de derde en de vierde plek moeten de ballen nog rollen. Onder overweldigende belangstelling komen er soms heel verrassende uitslagen. Een rustgevende voorsprong met zicht op de overwinning wordt door één fout geworpen bal plotseling weggevaagd, waardoor het andere koppel met de eer gaat strijken. Spontane felicitaties en bedankjes voor de sportieve strijd worden uitgewisseld. Net voor de grote bui is de uitslag duidelijk: 1: Sjaan van de Crommenacker en Agnes van Berlo ontvangen naast hun eerste prijs ook de wisseltrofee. 2: Annie en Eric van Helvoort 3: Corrie en Leo Leenders 4: Egbert Pashouwers en Theo van Esch

Theo

Thuis

Gelukkig zijn mijn dochters nog jong. Veel te jong om al uit huis te gaan. Wel zijn we al volop bezig om uit te zoeken waar ze hun voortgezet onderwijs door moeten gaan brengen maar op kamers gaan is nog lang niet aan de orde. Ik zou het ook nog niet willen. Ik heb ze voorlopig toch nog liever bij me in de buurt. En zelf zijn ze er ook nog lang niet aan toe. De zelfstandigheid is nog onvoldoende bereikt en het besef dat ze het thuis heel goed naar hun zin hebben is gelukkig maar al te duidelijk aanwezig. Maar stiekem houden mijn gedachten er al een beetje rekening mee dat het er toch echt langzaam aan zit te komen. Het is slecht weer. Een enorme wind giert om het huis en het is een beetje miezerig. De temperatuur is gelukkig wel aangenaam genoeg om op deze zaterdagmorgen de voortuin in te gaan om deze van bladeren te ontdoen en om wat planten en struiken te snoeien. De poort had ik niet goed dichtgedaan en waaide met een harde klap open. Wat dat inhield had ik niet direct door. Ik zwoegde en ploeterde om onze voortuin netjes op orde te krijgen. Eenmaal klaar keerde ik terug naar achteren en wie zat daar rustig in de opening van de poort op me te wachten? Ons konijn. Ik had er niet aan gedacht dat ik die los had gelaten in de achtertuin. Hij maakte totaal geen aanstalten om er tussenuit te knijpen. Rustig zat hij op zijn achterpoten en staarde me met grote open ogen aan. Ik zag hem twijfelen maar hij durfde het niet aan om die grote stap of in zijn geval die enorme sprong te wagen. Om die grote vrije wereld in te gaan. Ook hij was er dus nog niet aan toe om ons huis te verlaten. Ook hij besefte dus dat het thuis zo slecht nog niet is.

Theo Pepers

theo@erpsekrant.nl

Poedelprijs: voor aanvang van de wedstrijden al voorspeld: Jan en Annie v.d. Linden. Vele behulpzame handen hebben samen snel opgeruimd. Met een applaus voor alle organisatoren en vele schouderklopjes eindigt dit eerste jeu de boules toernooi in ons Molenpark. Het smaakt naar meer.

Gemeente verkoopt/verhuurt grond pand Goossens Het voormalig distributiecentrum Goossens op bedrijventerrein Molenakker kan worden opgeknapt. De gemeente Veghel verkoopt/verhuurt de benodigde grond aan de initiatiefnemer. Het gebouw, aan de doorgaande weg van Erp naar Gemert, stond ruim acht jaar leeg. De initiatiefnemer heeft plannen het distributiecentrum op te knappen tot een aantrekkelijk ge-

bouw, opgesplitst in meerdere bedrijfseenheden. Er komt een aansluiting op de N616 en parkeergelegenheid. Wethouder Bräuner: “Erp krijgt hiermee een mooi visitekaartje voor bedrijventerrein Molenakker. Ik ben blij dat we als gemeente op deze manier kunnen bijdragen.”

Peuter-Kleuter Viering in Erp Op zondag 23 oktober is er om 10.00 uur weer een Peuter-Kleuter Viering in de Sint Servatiuskerk in Erp. Alle dreumesen, peuters en kleuters zijn uitgenodigd. En ook hun ouders, grootouders, broers, zussen en vriendjes zijn natuurlijk van harte welkom. Het thema deze keer is: Ik vind je lief. Wil iedereen een zelfgekleurd hartje meebrengen?

Doopvoorbereiding Wilt u in november of december uw kindje laten dopen? Neem dan contact op met onze pastoor (tel. 211415) of met de doopwerkgroep (doopwerkgroeperp@gmail.com) en kom maandag 31 oktober naar onze voorbereidingsavond. -5


KET RS PAR oor E T IJ U v R u zijn r moet VLOER

Dáá WE E NIEU CHTIG A R het P r o N o EE ók v EN maar ó SCHUR R E V O F ! O R N E ERE E VLO REPAR TAAND S ave! g E p B o js VAN UW en vrijblijvende pri st voor

Bel geru

e

Van de Elsenstraat 22a 5694 NG SON EN BREUGEL Tel: 0499 - 476 779 of tel. Keldonk 0413-209286

L AANBIEDING COMPLEET PAKKET!!! Nu voor e1.799,+ 35 Rij uren + Tussentijdse Toets + Praktijkexamen + EV (medische eigen verklaring) + Nu met gratis Theorie online en Theorie examen CBR.

Haal in 1 dag je aanhangwagen rijbewijs!

Ik ben Marcel Kanters, 47 jaar, uit Boekel. Sinds 2013 heb ik een progressieve vorm van MS. In november vertrek ik naar Mexico voor stamceltherapie, in onze ogen de laatste strohalm wil ik kunnen blijven lopen. De behandeling en alles er omheen kost rond de €70.000. Help mij door te doneren via rek. nr. NL66RABO3159748065 ovv never stop running of via mijn website neverstoprunning.nl

OPENINGSTIJDEN FYSIO ERP Maandag t/m Vrijdag Zaterdag

07.30 – 19.00 uur 08.30 – 12.30 uur

Praktijk voor Fysiotherapie Harry Kobus

Inclusief CBR examen en btw voor €450,00 Slagingspercentage 75% (zie rijschoolgegevens).

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Merellaan 1, 5427 VP Boekel 0492 – 322217 | www.vogelzang.eu

Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

onze weekaanbiedingen maandag 10 t/m zaterdag 15 oktober

6,

95

Hacheepakket €

500 gr. vlees + kruiden + uiringen

Snijworst + Schouderham €

2 x 100 gram

2,

98

Gevuld stokbrood

Hezelstraat 10a Erp T. 0413 211193 E. info@fysio-erp.nl W. www.fysio-erp.nl

Waar brengt u uw auto heen voor onderhoud? Naar een garage in Erp is wel zo handig. Lekker dichtbij, zodat u snel op en neer bent. U krijgt gratis vervangend vervoer. En sowieso profiteert u van voordelige tarieven. Dus ... tot binnenkort?

2e halve prijs

3,

75

Bami / Nasi €

500 gr. Hertog Janplein 17

5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

-6

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Lost in Music stelt voor: Sandy, Gonny en Wilma SIC

LO S

Heel veel muzikanten en danseressen zullen meewerken aan Lost in Music T I 2016. Een aantal van hen N MU zullen wij de komende weken gaan voorstellen. Vandaag een drietal dames uit Keldonk: Sandy Rombout, Gonny van der Steen en Wilma van Hout. Keldonkse Kanjers Het zou zomaar de titel kunnen zijn van het nieuwe album van Suske en Wiske, Keldonkse Kanjers. Maar deze drie kanjers uit Keldonk staan niet in de Suske en Wiske, maar straks wel op het podium van Lost in Music. Ze zingen niet alleen in het Lost in Music koor, maar zullen ook een solo partij zingen. Wilma en Gonny zongen al in twee eerdere edities van Lost in Music in het koor, maar mogen nu voor de eerste keer voor op het podium staan terwijl Sandy al eerder solo heeft gezongen en nu voor de eerste

keer ook in het koor meezingt. Musical Voor Sandy Rombout is het dus de tweede keer dat ze bij Lost in Music op het podium staat. Naast het vele talent sprak het groot enthousiasme van iedereen die betrokken is bij Lost in Music haar heel erg aan. Sandy heeft de laatste jaren in de regio in diverse musicals gezongen en nu wilde ze bij Lost in Music laten horen dat ze ook andere dingen kan zingen. En wat gaat ze zingen bij Lost in Music? Een musicalnummer! “Dat zal dan toch wel het beste bij mij passen, dat frivole”, is de conclusie van Sandy, “maar het is ook echt een prachtig nummer wat ik straks in november mag gaan zingen.” Trubbeltrutten Voor Gonny van der Steen en Wilma van Hout is zingen ook een grote hobby. En dat doen ze sinds 2008 samen in Keldonk waar ze bekend zijn van hun optredens tijdens de pronkzittingen. Onder de naam ‘Trubbeltrutten’ maken ze muzikaal cabaret, waarbij ze eigen teksten schrijven op bestaande melodieën. Gonny en Wilma zullen ook tijdens Lost in Music samen gaan optreden, waarbij ze enige mannelijke hulp krijgen. “Wij gaan een vrolijke noot op het podium brengen, een stuk Nederlandse gezelligheid. Meer •

Natuurlijk Erp Herfst en Spinnen Spinnen zijn er het hele jaar door, maar vaak worden ze als een ‘typisch herfstverschijnsel’ gezien. Inderdaad springen ze dan meer in het oog en vooral de uiteenlopende webben worden in de ochtenddauw mooi zichtbaar. Het levert een goed beeld op van de grote aantallen spinnen op een kleine oppervlakte. Er zijn echter ook spinnen die nooit een vangweb maken en ook die zijn de moeite van het beschouwen zeker waard.

willen we er niet over zeggen, maar het gaat echt leuk worden.” Alleen nog kaarten voor zondag 27 november Wil je naar Wilma, Gonny, Sandy en alle anderen komen luisteren? Dat kan alleen nog maar op zondag 27 november, de andere dagen zijn al uitverkocht. Kaarten zijn te bestellen via www.lostinmusic.info.

Toneel: Een goede vriend en collega Toneelvereniging Plankwerk uit Keldonk is alweer druk doende met de repetities en opbouw van het decor voor hun nieuwste toneelvoorstelling ‘Een goede vriend en collega’. Deze leuke klucht wordt op de planken gebracht in het weekend van 11, 12 en 13 november. ‘Een goede vriend en collega’ is een eigentijds vlot geschreven klucht met veel vaart en verrassende humor. Het is geschreven door Ton Elstgeest. De uitvoering is in sport en ontmoetingscentrum ’t Span in Keldonk en begint elke avond om 20.00 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar, dan wel te reserveren bij Hans Rijkers Plankwerk@ ziezo.biz of Antoinet Donkers 0413 – 212134 en kosten 7,50 euro per persoon.

Vlnr: Gonny van der Steen, Wilma van Hout en Sandy Rombout

Huiszebraspin Springspinnen zien alles! Zoals de naam al aangeeft, moeten springspinnen (Salticidae) het bij het bemachtigen van hun prooien hebben van hun vermogen om te springen. Springspinnen zijn vrij gedrongen beesten met (tamelijk) korte, krachtige poten. Daarnaast kenmerken ze zich door heel erg goed ontwikkelde ogen. Voor op het kopborststuk 4 vergrote, schijnwerperachtige ogen en daarnaast, aan de beide zijkanten, nog 2 ogen. In totaal 8 ogen. Vooral de middelste 2 ogen zijn groot. Het netvlies van deze beide ogen kan naar voor en achter bewegen en zo werken als een tele-objectief. Bovendien kan het netvlies zijwaarts worden verschoven. Op deze manier zijn die ogen in staat om op verschillende afstanden scherp te stellen (zoals wij met onze ooglens doen) én de blikrichting razendsnel te wijzigen. Een prooi wordt al op grote afstand en over een breed blikveld opgemerkt. Ze zien alles! Daarom ook zijn ze moeilijk van dichtbij te fotograferen. Als je ze benadert zien ze jou altijd eerder.

Huiszebraspin De huiszebraspin (Salticus scenicus) is een klein springspinnetje, 5 tot 7 mm. De basiskleur is donker, bruinzwart. Op het achterlijf dwarsbanden met witte schubharen. Eén doorlopende band aan het begin van het achterlijf en daar achter twee dwarsbanden die in het midden onderbroken zijn. De (8) poten zijn licht-donker gevlekt. De mannetjes vind je van april tot juli, de vrouwtjes kom je het hele jaar tegen. Voorkomen De huiszebraspin komt vooral voor in en op gebouwen, maar je kunt ze ook buiten tegenkomen. Bij voorkeur in een stenige omgeving, in bewoonde, stedelijke omstandigheden. Het is een echte ‘cultuurvolger’. De huiszebraspin is vooral overdag actief. Je ziet het beestje vaak fanatiek op jacht, zoals hier op onze stoep. Zoals ik eerder al zei, moeilijk te fotograferen. Maar dat is, na wat omtrekkende bewegingen, toch gelukt.

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-7


Voetpoint

de pedicure voor u

Al mĂŠĂŠr dan 50 jaar een begrip in de regio! Wij leveren en repareren alle A-merken (elektrische) fietsen, bromfietsen, scooters, onderdelen en accessoires. Bezoek onze showroom!

Gratis haal- en brengservice!*

officieel dealer van:

Brenda Krol

Pedicure ook bij u aan huis

* vraag naar de voorwaarden.

kapelstraat 11-13 Boerdonk | tel: 0492-461797 | www.vdakkertweewielers.nl

De Roost 18 5469 ER Keldonk 06 13 44 30 03 info@voetpoint.nl www.voetpoint.nl

De Hypotheker vergelijkt alle banken. Ook jouw bank. En zoekt de beste deal.

Kijk op hypotheker.nl/groterwonencheck

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal. Veghel Stationsstraat 4 (0413) 245 055 Uden Velmolenweg 167 (0413) 249 001 -8


18e Trekkertrek Boerdonk een geslaagde editie Het eerste weekend van oktober was het weer zo ver. Trekkertrek Boerdonk ging van start. De weergoden hadden hun zomerse taferelen in de weken ervoor verbruikt, maar ondanks de enkele buien die er zijn gevallen op zaterdag en zondag was het met zo’n 3.500 bezoekers in het hele weekend prima vertoeven op het evenemententerrein aan de coxsebaan. En met een programma vol spektakel voor jong en oud konden de twee dagen niet meer stuk! Zaterdagmiddag rond de klok van 13.00 uur ging dan ook de ketting strak voor de eerste tractoren in de open Nederlands kampioenschapsklassen de standaard, sport en supersport klasse. Tot ongeveer 21.00 uur was er een heleboel gebrul, geweld en pk’s te zien op de twee kleibanen. De wedstrijd werd opgevolgd door de feestavond Boerdonk Barst Los! Met feestband The Euros in de

grote tent en Ouwe Meuk in het ouderwets gezellig kroegje werd het dak er zoals verwacht vanaf geblazen! Een heleboel gezelligheid dat tot in de late uurtjes door ging! Een geweldige avond waarmee de eerste dag werd afgesloten. Dan de zondag. Door het regenachtige weer werd de dag iets later begonnen. Om 9.30 uur werd er gestart met een hoop geweld op de banen. In diverse standaard, sport en supersport klassen werd er gestreden om het hoogst haalbare, dit natuurlijk met gigantisch veel rook, herrie en pk’s. Als afsluiting sloten de mannen van de VTN Truckcompetitie de dag af! Hierna ging het feest nog enkele uurtjes door in de feesttent. Met de Rendac Boys werd het weekend weer traditiegetrouw afgesloten! Bedankt Middels deze weg willen wij de sponsoren danken voor de ondersteuning, zowel financieel als materieel, de vrijwilligers voor alle hulp en steun en de bezoekers voor de gezelligheid in het gehele weekend. Zonder jullie was het nooit zo’n groot succes geworden! Graag zien we jullie volgend jaar weer terug op onze 19e editie van Trekkertrek Boerdonk op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017! Vergeet niet op ons te stemmen op het mooiste en beste trekkertrek evenement van Nederland op www. tractorpulling.nl.

Interpunctie

Een goede vraag over ... verwerking Wanneer heb je iets nou eigenlijk verwerkt? Deze vraag werd me onlangs gesteld door iemand die bij mij voor een heel ander probleem kwam. Soms zijn er dingen in je verleden gebeurd, die nog steeds meespelen. Dat kan iets uit je jeugd zijn, maar soms ook van iets wat onlangs gebeurd is. Ik vond het een goede vraag die mij ertoe bracht hier eens wat dingen over op een rijtje te zetten. Want als zo’n vraag gesteld wordt, kun je daar vaak niet ineens op antwoorden. •

Tipcon maakt software op maat voor kleine bedrijven Ken je dat, als ondernemer? Sommige dingen doe je al jaren hetzelfde. Zoals het registreren van de uren, het maken van de planning, het invoeren van de pakbonnen, enz. Ongetwijfeld heb je jezelf wel eens afgevraagd: kan dat niet efficiënter? Het antwoord: ja, dat kan. Bijna altijd. Met software op maat. “Vroeger was ‘software op maat’ voorbehouden aan de grote bedrijven, tegenwoordig heeft ook ‘de bakker om de hoek’ software op maat”, vertelt Teun van Hout, developer bij het Erpse Tipcon. “En bijna altijd luidt de vraag: dit wil ik hebben, maar

dan net even iets anders; zodat het bij mij en mijn bedrijf past.” Het maken van software op maat voor kleine en middelgrote bedrijven is een van de specialisaties geworden van het Erpse bedrijf, waar inmiddels 14 mensen werken, onder wie verschillende software ontwikkelaars. “Wij kijken altijd eerst of er een standaard product of app is dat al aansluit bij de wensen van een klant. Soms is dat namelijk al zo. Dan gaan wij natuurlijk niet het wiel opnieuw uitvinden. Is dat er niet, dan ontwikkelen wij die oplossing. Is maatwerk duurder? Ja. Maar de praktijk leert dat de investering zich sneller terugverdient dan ondernemers hadden verwacht of zelfs maar hadden gehoopt.” Het lijstje referenties in Veghel en omstreken groeit hard. Van retailers tot grossiers en van kleine zelfstandigen tot middelgrote bedrijven. “Alles op maat. Alles webbased, zodat je overal toegang hebt tot je data en alle gegevens automatisch geback-upt worden. Dus heb je het gevoel dat je efficiënter zou kunnen werken, met minder papieren rompslomp? Bel dan eens. We denken daar graag met je in mee.”

• •

Je wilt er niet over praten (òf je kan er niet over ophouden): bij een verwerkt probleem kun je er gemakkelijk over praten, maar hoef je het er niet steeds over te hebben. Je wordt plotseling overvallen door negatieve gevoelens (kunnen ook lichamelijke kwaaltjes zijn, zoals plotselinge duizeligheid of hoofdpijn in bepaalde situaties) Je behandelt je kinderen zoals je zelf door je ouders behandeld bent, terwijl je je juist had voorgenomen een heel andere moeder/vader te worden. Je bent getrouwd met iemand die lijkt op je vader of moeder of loopt steeds tegen dezelfde problemen aan omdat je dezelfde fouten maakt, of verkeerde types aantrekt. Je onderdrukt lastige emoties òf je doet dat totdat dat uiteindelijk niet meer lukt: je krijgt plotselinge huilbuien of woede uitbarstingen Je krijgt de neiging tot verslavingsgedrag (eetbuien, alcohol, drugs, gokken, roken) Je hebt negatieve gevoelens: je denkt dat je dingen niet kunt, niet durft, je denkt dat je niet goed genoeg bent. Je wordt passief.

Hoe meer kenmerken voor jou gelden, hoe belangrijker het wordt om er wat aan te doen. Soms kun je zelf niet zien dat je worstelt met problemen uit je verleden. Meestal zijn er mensen in de omgeving die dit veel duidelijker zien. Vaak wordt het niet gewaardeerd als een partner, een goede vriend/vriendin je hierop wijst. Het is echter geen teken van falen om hier aandacht voor te vragen. Integendeel: ik zou zeggen: gun jezelf die luxe om het aan te pakken. Je wordt er een stuk gelukkiger van!

Nellie Timmermans - Van de Kamp info@interpunctie.nl

-9


Tot het laatst zei je; ”Ik leef nog graag” Maar je was moe, zo moe vandaag Je wilde niet maar moest gaan rusten Dag lieve Fons, bedankt en welterusten

TE KOOP - KONINGSVELD 9 ERP

En dan is er ineens nòg een onvermijdelijk moment ... We nemen afscheid van een lieve schat

Fons Peeters Alphonsus Maria

* Gemert, 1 augustus 1931 † Erp, 29 september 2016

Neth Peeters - Smits Liesbeth en Ronald Jan en Esther Rob en Gerdi Simeonshof 42, 5469 CM Erp De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

- 10

Soort huis: Bouwjaar: Woonoppervlakte Perceeloppervlakte: Aantal kamers Aantal badkamers: Vrijstaande garage

Vrijstaand 2004 190 m² 414 m² 6 1

Zeer luxe afwerking. Volledig vrij uitzicht, glas in lood, gashaard, kamer en suite, volledig geïsoleerd bijgebouw met keuken, douche en wc.

Meer informatie : 06-46988925


Vier jubilarissen bij Harmonie OBK Harmonie OBK kent veel trouwe leden. Elk jaar in oktober krijgen degenen die 25, 40 of 50 jaar lid zijn een concert aangeboden door de andere leden van de vereniging. Dit jaar konden weer vier leden in het zonnetje gezet worden. Zij werden toegesproken door voorzitter van OBK dhr. Tijn van Brussel en dhr. Verbeeten die namens de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen de insignes mocht uitreiken. Paul van Antwerpen Paul is 25 jaar geleden begonnen als slagwerker en sindsdien een vaste waarde voor de slagwerkgroep. Niet alleen spelend lid, maar ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het slagwerk en voor de muziekbibliotheek van de slagwerkgroep. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de OBKrant (het verenigingsblad van OBK) en is hij lid van de slagwerkmuziek overleggroep. Willy Nabuurs Ook Willy is 25 jaar lid van Harmonie OBK en speelt

trombone in het harmonieorkest. Tevens is hij jarenlang lid geweest van blaaskapel de Durdauwers. En ook Willy is niet alleen spelend lid, maar hij zorgt daarnaast voor het onderhoud van de koperen instrumenten. Hij wordt omschreven als een zeer plichtsgetrouw lid, die alleen bij zeer hoge uitzondering verstek laat gaan. Joke van Asseldonk Joke is 40 jaar lid en speelt hoorn bij het harmonieorkest, maar ook bij het – hoe kan het ook anders – het hoornensemble. En ook Joke is niet alleen als spelend lid actief betrokken bij harmonie OBK, maar ook op andere vlakken. Zo houdt Joke zich bezig met de uniformen als lid van de uniformcommissie. En ook haar man Ad draagt zijn steentje bij en niet alleen als er oud papier opgehaald moet worden. Joost van den Biggelaar Ook Joost viert zijn 40-jarig muzikaal jubileum. Hij begon weliswaar zijn carrière in Lieshout, maar speelt al vele jaren bariton saxofoon bij Harmonie OBK, waar hij in de afgelopen jaren in diverse commissies actief is geweest. Hij staat bekend als een zeer betrokken en plichtsgetrouw lid. Speelt in het harmonieorkest dus de saxofoon, maar tijdens serenades de grote trom.

• De vier jubilarissen vergezeld van hun partners, vlnr Paul van Antwerpen, Willy Nabuurs, Joke van Asseldonk en Joost van den Biggelaar.

Dorsdag in het Boerenbondsmuseum Op zondag 9 oktober is in het Boerenbondsmuseum de jaarlijkse dorsdag. Deze middag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In augustus is tijdens de oogstdag het koren van het land gehaald en te drogen gelegd op de mijt. Vandaag wordt dit koren met de dorskast gedorst op het veld. De familie van Heuven uit Milheeze komt daarvoor met oude machines naar het Boerenbondsmuseum. Verder dorsen vrijwilligers van het museum ook met de dorsvlegel. Aan het

dorpsplein wordt het paard ingespannen, om op de dorsberg voor de aandrijving te zorgen van de machines in de schuur. Deze middag wordt het kaf van het koren gescheiden met een wanmolen. Papierscheppen en demonstraties boekdrukkunst Een ambacht die deze middag voor de eerste keer in het Boerenbondsmuseum wordt getoond is papierscheppen. Ook worden demonstraties gegeven waar de boekdrukkunst centraal staat. Bij papierscheppen gaat het om het maken van papier. Pulp wordt gestort in een grote roerkuip. Pulp wordt hierin geroerd zodat vezels los op het water blijven drijven. Het water wordt over een zeef uitgestort, waarna de vezels op de zeef blijven liggen. Vervolgens wordt het papier gewalst. Voor de introductie van een stoomdroogmachine werden de losse vellen papier tot slot te drogen gehangen. Kinderen mogen deze middag zelf graan malen, maar ook zelf ansichtkaarten drukken. Zoals elke zondag zijn er ook deze middag weer verschillende demonstraties in de ambachtsgebouwen en zijn ook onze tentoonstellingen te bezichtigen.

Agnes

Heb het er eens over ... de dood Het enige wat we zeker weten in het leven is dat we doodgaan. En toch hebben we het er niet zo vaak over. Angst voor de dood is een van de meest voorkomende angsten. Wat zou het opleveren als we die angst onder ogen durven te komen? En waarom hebben we het liever niet over de dood. Er is een oosterse wijsheid die zegt: Hoe wonderbaarlijk het toch is dat iedereen om ons heen kan sterven, terwijl we zelf maar denken dat dat ons niet overkomt. En dat geeft aan hoe wij in onze samenleving omgaan met de dood. Dat is wonderlijk en illustreert heel erg goed hoe wij er mee omgaan. En aan de andere kant is het weer niet verwonderlijk, want onze samenleving is enorm veranderd de afgelopen decennia. De medische wetenschap heeft een vlucht genomen qua ontwikkeling. We leven langer. We sterven in het ziekenhuis, terwijl dat vroeger in onze eigen gemeenschap was, in ons eigen dorp, in onze eigen geloofsgemeenschap. We zijn steeds meer gericht op materie en geloven in de maakbaarheid van ons leven in deze tijd. En dat besef van sterfelijkheid dat verdringen we daardoor. Uit onderzoek blijkt dat praten over de dood rust kan geven en de kwaliteit van het leven kan verbeteren. Als het sterven en de dood van tevoren is besproken, beïnvloedt dat bovendien het rouwproces van de nabestaanden op een positieve manier. In essentie gaat het erom dat we leren omgaan met het niet weten. We houden graag de regie over ons leven, maar sterven is iets waar we de regie niet over kunnen houden. Zelf praat ik bijna dagelijks over de dood. In het hospice waar ik als vrijwilliger werk en samen met families als ik bezig ben met het voorbereiden van de afscheidsviering van hun dierbare. Samen zoeken we een persoonlijk symbool, dat past bij hun geliefde en dat we gebruiken tijdens de afscheidsviering. Door het gebruik van een persoonlijk symbool maken we zo de essentie, de kern van hun geliefde zichtbaar tijdens de viering. Dat doet zeer, maar tegelijkertijd zit daar ook de liefde. Die gevoelige plek is de bron van alles wat er is. Van kwetsbaarheid en van kracht. In ons vak weten we dat het daar te halen is. Mensen vragen zich soms af hoe het kan dat je dit werk fijn vindt, maar door alles heen zie ik altijd de liefde ... Ik heb het er vaak over ... over de dood en daarmee ook over de liefde. En wilt u daar samen met mij eens over praten. Kom dan gerust naar de uitvaartmarkt op 9 oktober in Aarle-Rixtel in de voormalige klokkengieterij. Dan hebben we het er eens over ...

Agnes van Wijk

www.agnesvanwijk.nl

- 11


JJC - nieuws

Even een terugblik Op 11 september. Na een geslaagd optreden van Tijl Damen, waar helaas niet al teveel kinderen aanwezig waren. Denken wij dat degene die er wel waren, er ontzettend van hebben genoten.

En nu een nieuw programma Nu willen we weer een knutselmiddag organiseren. En wel op zondag 9 oktober, voor kinderen van groep 2 t/m groep 8. Thema: Herfst & Halloween. Van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is € 1.50. Binnen is binnen. Geef de kinderen ’n telefoonnummer mee, dit in geval van nood. Kinderen mogen na afloop niet alleen naar huis, tenzij er een briefje met toestemming is van de ouders. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken, heb je interesse om gezellig met de kinderen bezig te zijn? Loop even zondag 9 okt vanaf 10.00 uur binnen en meld je aan. Wil je alleen met dit programma mee doen, dat is ook ACTIVITEITEN geen probleem.

Activiteiten Zo 9 oktober, 14.00 - 16.00 uur ZMG Herfst, JJC Zo 16 oktober, 14.00 - 18.00 uur BreakOut 1e voorronde, JJC Zo 6 november, 14.00 - 16.00 uur ZMG Snoep, JJC Zo 13 november, 14.00 - 18.00 uur BreakOut 2e voorronde, JJC Vr 17 december, 19.00 - 24.00 uur Za 18 december, 10.00 - 24.00 uur Zo 19 december, 10.00 - 22.00 uur 3FM Serious Request Cafe, JJC Zo 18 december, 14.00 - 16.00 uur ZMG Kerst, JJC Zo 29 januari, 14.00 - 18.00 uur BreakOut 3e voorronde, JJC

JJC-Erp wordt ondersteund door:

Openveldfeest weer fantastisch Zondagavond 18 september onder de startbaan van de Bolle Akker, van links naar rechts, een kolkende, dampende, dansende mensenmassa onder de opzwepende klanken van REPOP; een fantastische afsluiter van het 6e Openveldfeest. De organisatie van het JJC kan samen met de vrijwilligers en zeer veel Erpse artiesten terug kijken op weer een geslaagd Erps dorpsfeest. Jong Nederland op het veld met spel en ontspanning voor de jeugd; Huub van de Berg and Friends met leden van REPOP in intieme jamsessies onder het genot van een exotisch biertje; op de foto in jaren 30 kleding bij Erthepe; rust bij de kunst van Pieter, Anneke en Gerte; dance-beats van dj’s Johan en Micah; twee keer een vol podium met de muzikanten van Funtastic OBK; kleurrijke Michael Jackson dansen van Les Grisettes; opzwepende soul en funk

van Reboot; een sprankelend optreden van Nicole van Hoof en haar Down to Devotion; professionele kwaliteit van Otto and the Wankers en anderhalfuur topentertainment van REPOP. Dit alles onder het genot van een hapje, een drankje en een praatje. Het was weer kei skon. Allemaal bedankt en tot volgend jaar. Foto’s van het Openveldfeest staan op de website.

1e Voorronde Open Errup bandwedstrijd Het weekend van 5 juni. Ontsteltenis in Erp, jeugdige vandalen trekken een spoor van graffiti door ons anders zo vredige dorp. Erp verliest haar onschuld. Voor wie deze aanslag emotioneel nog niet te boven is, hierbij goed nieuws. Zondagmiddag de 1e voorronde van BreakOut. Breng uw hoofd op orde met de muzikale klanken van jonge muzikanten. Herwin uw vertrouwen in de jeugd. BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands, organiseert dit najaar de 10e editie van de Open Errup bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival. De 1e voorronde is zondagmiddag 16 oktober met de volgende bands. •

Don’t Touch Ma Bebe uit Wageningen play original up-beat rock tunes with a funky edge. Inspired by the Arctic Monkeys and The Black Keys, the band found an own style of music pretty quickly; randomness and changes in pace are always welcome.

Lock `n Load uit Someren, zet door muzikale kwaliteit en enthousiasme een stevige show neer. Met nummers van o.a. Wolfmother en Led Zeppelin is het onmogelijk je hoofd stil te houden. De keuzes van nummers zijn nét even anders dan je gewend bent.

Solid Sound uit Zijtaart, een top-1000 cover band met een magisch geluid. Door de bekendste hits in een eigen jasje te steken zorgen zij voor een fantastische muzikale reis die je niet meer vergeet.

Windup Space uit Oosterhout, schreeuwende gitaar, grommende bas en oorverdovende drums. Het hart bij de meeslepende alternatieve rock van Nirvana en the Smashing Pumpkins, het hoofd bij de intense post-hardcore van Glassjaw en Refused.

Weer een programma met verschillende muzikale stijlen, volop variatie voor de muziekliefhebbers uit Erp en omgeving. We beginnen om 14.00 uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl. Jeugd & Jongeren Centrum Ottenstraat 4, Erp T: (0413) 212412 M: info@jjc-erp.nl W: www.jjc-erp.nl

- 12


Met Femke op safari naar Albert Heijn

Geslaagd

Femke van Zetten neemt mensen mee op safari naar Albert Heijn: “Tijdens een rondleiding van een uurtje wil ik mensen laten zien hoe gemakkelijk het is om gezond en biologisch te eten.”

Thijs van Stiphout uit Erp is geslaagd voor de master Applied Physics op de Technische Universiteit in Eindhoven.

van de redactie Femke van Zetten heeft aan de Boerdonksedijk een praktijk waarmee ze helpt mensen af te vallen en fit te worden. “Ik krijg hier in de praktijk mensen met allerlei klachten, variërend van hoofdpijn tot vermoeidheidsverschijnselen en van gewrichtspijnen tot darmklachten. Heel vaak hebben die klachten met voeding te maken. Je lijf kun je vergelijken met een auto: gooi je daar schrale brandstof in, dan zal hij niet zo goed lopen. Kunst is om je bewust te worden van wat je eet.”

Een veel gehoord bezwaar daarop van mensen was dat zij het lastig vinden om gezond te eten. “En dat snap ik wel, hoor. Er is tegenwoordig zo veel te doen over ons eten dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Mensen hebben vaak het idee dat ze naar winkeltjes ver weg moeten om bepaalde ingrediënten te halen. Dat hoeft helemaal niet. Albert Heijn in Erp heeft alles in huis om gezond te eten. Je moet het alleen weten te liggen.” En zo ontstond het idee voor de safari: een rondleiding van een uur door de supermarkt in Erp, waarbij Femke voedingsadvies en tips geeft over hoe je gezond en biologisch kunt eten. “Ik laat mensen zien waar die producten liggen, hoe ze etiketten moeten lezen, waar ze op moeten letten, enz. Ik laat ze ook producten proeven. Want echt waar: je proeft het verschil tussen een gewone komkommer en een biologische komkommer. Die laatste is niet alleen gezonder, die is ook nog eens veel lekkerder. Maar als je dat niet weet, ga je voor de gewone. Tenminste, veel mensen doen dat.” Het doel van de safari is om mensen te laten zien dat er in hun eigen supermarkt gewoon heel veel gezond eten te krijgen is. “Gezond eten is niet moeilijk. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Iedereen die met me mee op safari gaat, krijgt het boek ‘Boodschappencoach’. Dat is de bestseller van Ralph Moorman, die beschrijft welke producten je met een gerust hart in de boodschappenkar kunt laden. Met de tips die ik je geef en de tips uit het boek, kun je eindelijk die belangrijke stap vooruit zetten naar een gezondere manier van eten.” De rondleidingen worden gegeven op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober; om 10.30 uur, 13.45 uur en 19.00 uur. Aanmelden kan bij de servicebalie van AH Erp en via Ikwilbalans.nu@ziggo.nl. Doe dat snel, want iedere rondleiding biedt slechts plaats aan maximaal 6 personen. Kosten voor deelname zijn 20,- euro per persoon.

Volop activiteiten tijdens Kinderboekenweek Bibliotheek Veghel viert de Kinderboekenweek, van 5 tot en met 16 oktober, met een aantal bijzondere activiteiten rondom het thema opa’s en oma’s. Zo kunnen kinderen die een ‘gouden’ boek vinden met een grootouder op bezoek bij Willy Wonka en tekent Janne Keurlings dubbelportretten. In de Kinderboekenweek kunnen kinderen in de gemeente Veghel op zoek naar ‘gouden’ exemplaren van Sjakie en de chocoladefabriek. De bibliotheek verstopt tien exemplaren van Roald Dahls klassieker op kindvriendelijke locaties. Via Facebook en Twitter worden tips gegeven over de vindplaatsen. Wie een boek vindt, mag met zijn opa of oma naar de chocoladefabriek van Willie Wonka, op woensdagavond 19 oktober. De eigenzinnige directeur ontvangt de kinderen in de keuken van Brownies & Downies, met een chocoladeworkshop door Rudi van Rudolf Vermeulen Bonbons.

Portret Op zaterdagmiddag 8 oktober is illustrator Janne Keurlings in de Veghelse bibliotheek met haar ‘Drawbooth’: een tekenhokje voor bijzondere pasfoto’s. Kinderen kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur hun portret laten tekenen, samen met hun opa of oma. Een foto meenemen van een grootouder mag ook. Janne gaat in gesprek met de kinderen en na het tekenen versieren zij hun portret met papier, stiften, plakkertjes, enz. Quiz In de bibliotheken van Veghel en Erp hangt vanaf 5 oktober de Kinderboekenweekquiz, in twee versies: één voor de onder- en één voor de bovenbouw. Kinderen kunnen die, met hun (groot)ouders maken. Invulboekjes zijn te krijgen aan de balie. In de quiz worden vragen gesteld uit boeken rond het thema ‘opa en oma’. Voor de winnaars is er natuurlijk een mooie kinderboekenprijs.

Kledingactie Boerdonk De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Boerdonk vindt dit najaar plaats op woensdag 19 en donderdag 20 oktober. Locatie: Familie Vilier, Veerstraat 4. Deze inzameling wordt georganiseerd door Vrouwen van Nu Boerdonk en de oudervereniging van de Sint Nicolaasschool. De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families die nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor het goede doel.

Kienen en Loterij in Boerdonk Zondag 16 oktober organiseert Stichting Algemeen Boerdonks Belang de jaarlijkse kienavond. Net zoals andere jaren zijn ook dit jaar weer vele mooie prijzen te winnen. Gaat u met één van de prijzen naar huis? Op deze avond vindt ook de trekking plaats van de loterij, met onder andere een hoofdprijs ter waarde van maar liefst 100,- euro! De opbrengst van deze loterij komt ten gunste van de intocht van Sinterklaas. De loten zijn dit jaar gesponsord door De Koning Tegelhandel uit Boerdonk. De kienavond en de trekking van de loterij vindt plaats in gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk. De zaal gaat open om 19.15 uur, de eerste kienronde start om 20.00 uur. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten in Den Hazenpot!

Informatieavond Vormsel Wij nodigen de toekomstige vormelingen én hun ouder(s)/verzorger(s) uit om deel te nemen aan de informatieavond over het vormsel. De avond vindt plaats op maandag 10 oktober op Basisschool De Empel. Aanvang: 19.00 uur (vanaf 18.45 uur is er koffie/thee). Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de vormselwerkgroep: Mariaschool: Arieta van der Linden tel. 211698 Empel: Ingrid Donkers tel. 213224 Speciaal onderwijs: Cindy van Hedel tel. 213871

www.claassen.eu 0413 36 33 27

- 13


week 40-2016 6 oktober

Eerstkomende activiteiten 28-29 okt. Overnachting Jeugd 29 okt. Najaartoernooi Jeugd 19 nov. Vrijwilligersfeest bij RKVV Erp

Gezellig slot clubkampioenschappen‌‌.

_______________________________________

Einduitslag Clubkampioenschappen Enkel & Mix 2016 GD4 17+ 1. Philip Christiaans/Jenneke v/d Elsen 2. Berry Rovers/Els Coppens HE5 17+ 1. Philip Christiaans 2. Coen v/d Venne GD6 17+ 1. Niels Valk/Aukje Valk 2. Nick Bouwe/Susan van Kessel DE6 17+ 1. Aukje Valk 2. Els Coppens GD7 17+ 1. Claus Manders/Anke Jans 2. Bram v/d Heijden/Carla Oppers HE7 17+ 1. Sander Leppers 2. Aron Evers HE8 17+ 1. Arwin Verbrugge 2. John van Hoof GD50+ 1. Willy & Herma Claasse 2. Cor & Sjan v/d Tillaar HE50+ 1. Bart Verhagen 2. Ronald Liesker

"Das Tiroler Trio Kristie, Annie und Marijn" Afgelopen zaterdag waren de finales van het laatste clubkampioenschap van het jaar, het enkel & mix toernooi voor de senioren. En ondanks dat er helaas niet zo veel inschrijvingen waren en dat er tijdens het toernooi nog best wel veel spelers zich moesten afmelden wegens blessures, griep of "tijdgebrek", was het toch een geslaagd toernooi. En hoe komt dat zo? Nou, met een goed georganiseerde toernooicommissie, een "met heerlijke

Najaarscompetitie 2016 UITSLAGEN speelronde 3

PROGRAMMA speelronde 4

Woensdag 28 september 2016

Zondag 9 oktober 2016

Groene competitie GD6 Niels, Aukje, Susan en Nick ___________________________________________

Met dank aan onze sponsoren Als vereniging zijn we blij met onze sponsoren. Ook dat willen we via deze pagina uitdragen. Deze week danken wij:

HOVENIERSBEDRIJF P.VAN LOON

- 14

verzorgende hapjes" hapjes culinaire commissie, vriendelijke barmedewerkers en gemotigemoti veerde tennisspelers kan het al niet meer mis gaan. En dan eindigen met een echte gezellige "OKTOBERFEST", met echte Bratwurst rst mit Sauerkraut, lange tafels, Tiroler pakjes en natuurlijk grote pullen bier. Namens het bestuur, bestuur organisatie en vrijwilligers ,bedankt voor jullie inzet en tijd: HET WAS KEI SKON! En kampioenen van harte gefeliciteerd!!

TV Hertog Jan 1- ELTV 1 Munsel 2 - TV Hertog Jan 2 Deurne 2 - TV Hertog Jan 3

4-2 1-5 0-6

Donderdag 29 september 2016

Dames donderdag

TV de Krekel 3 - TV Hertog Jan 1 TV Hertog Jan 2 - TV de Krekel 2 t/m 17

TV Meerhoven 1 - TV Hertog Jan 1

t/m 17

10.00 TV Hertog Jan 1 - TV de Balledonk 1

PROGRAMMA speelronde 5 Woensdag 12 oktober 2016

Groene competitie 3-3 1-3

Zondag 2 oktober 2016

Junioren Geel

Junioren Geel

1 - TV Hertog Jan 1 14.00 Son en Breugel Br 14.15 TV Hertog Jan 2 - Helios 2 14.00 De Hut 1 - TV Hertog Jan 3 Donderdag 13 oktober 2016

2-4

-------------------------------------------------------Email redactie: info@tvhertogjan.nl Voor meer informatie:www.tvhertogjan.nl

Dames donderdag

09.15 TV Frisselstein 2 - TV Hertog Jan 1 09.15 TV Hertog Jan 2 - TC David Lloyd 2

World Tour zondag 9 oktober

09.00 Rood bij TV Son en Breugel 09.30 Oranje bij TV Hertog Jan


Pubquiz Never Stop Running

Hollandse Avond bij Van Haandel

Marcel Kanters vertrekt begin november naar Mexico voor een HSCT-stamceltherapie. Daarmee bindt hij de strijd aan tegen zijn primair progressieve Multiple Sclerose, de zwaarste variant van MS. Met de actie Never Stop Running staan familie, vrienden en kennissen opnieuw voor hem klaar.

gezin zich kan veroorloven. Met de inzet van heel veel mensen hopen wij Marcel niet naar boven te duwen, maar te dragen. Pubquiz Een van de activiteiten in het kader van Never Stop Running is een pubquiz: één van Marcels hobby’s. Zijn eigen team Oh Ja organiseert nu zelf een avond: op zaterdag 19 november in Café de Paal aan Hezelstraat 26 in Erp. Hilarische, moeilijke, muzikale, sportieve, actuele vragen, ze komen allemaal voorbij, met waarschijnlijk ook heel veel ‘Oh jaaaaa’-momentjes. De zaal gaat open om 19.30 uur en de quiz begint om 20.00 uur. Deelnemers zijn sowieso van harte welkom, maar als je je team (maximaal vijf personen) vooraf inschrijft, dan houden wij in ieder geval een tafeltje voor je vrij. Inschrijven kan via pubquizneverstoprunning@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro pp.

Na 3 eerder supergeslaagde edities van de Hollandse avond bij van Haandel, staat er nu een derde voor de deur.

immuunsysteem wordt afgebroken, waarna deze weer helemaal opnieuw wordt opgebouwd. Hierdoor wordt mijn MS stilgezet op het niveau van dat moment en gaat mijn gezondheid niet verder achteruit. Het grote risico van deze behandeling is dat de bijbehorende zware chemo niet alleen mijn MS stopzet, maar ook alle antistoffen in mijn lichaam afbreekt. Ik zal daarom na de behandeling een lange tijd nodig heb om weer een enigszins normaal leven te kunnen leiden. Dit is voor ons een ingrijpende stap, maar in onze ogen ook de laatste strohalm die we kunnen pakken. Mijn behandeling staat inmiddels gepland in de tweede week van november. Het nadeel is dat de Nederlandse neurologen en vooral de zorgverzekeraars deze behandeling niet erkennen, aangezien stamceltherapie voor MS (nog) geen officiële behandelmethode is. Dit betekent dat we het hele traject van voorbereiding, financiering en nazorg zelf moeten regelen en financieren. De behandeling en alles er omheen kost rond de 70.000,- euro. Helaas hebben we dit geld niet. We zullen een hoge lening moeten afsluiten, maar hopen door middel van crowdfunding dit bedrag alsnog bijeen te krijgen.

Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Café en Cafetaria Van Haandel.

Twee jaar geleden beklommen zo’n honderd sportievelingen de Mont Ventoux voor Marcel. Zij fietsten en liepen 66.000 euro bij elkaar voor onderzoek naar MS. Marcel stond die dag boven op de berg om iedereen op te vangen. Een ontroerend moment. Nu zijn de rollen compleet omgedraaid. Nu beklimt Marcel een loodzware berg (het HSCT-traject) en staan zijn vrienden onder aan de voet om hem de spreekwoordelijke duw in de rug te geven. Dat is nodig omdat Marcel het peperdure traject uit eigen zak moet betalen. En dat is méér dan het Ik ben Marcel Kanters, 47 jaar. Sinds 2013 heb ik een progressieve vorm van MS. Sindsdien is mijn gezondheid snel achteruit gegaan. Omdat ik altijd erg actief ben geweest, ik liep marathons en hield me bezig met wielrennen, zijn de gevolgen extra zichtbaar. Ik zit nu op het punt dat elke inspanning me extra moeite kost. Ik loop steeds moeilijker, waardoor 300 meter echt wel het maximum is. Ook fietsen gaat steeds minder gemakkelijk. Zonder ondersteuning kom ik amper vooruit en de afstanden die ik aankan, worden steeds korter. Dit betekent dat zowel ik, maar daarmee ook mijn vrouw Yvonne en de kinderen, beperkter zijn geworden in wat we kunnen ondernemen. Naast de reguliere gezondheidszorg, ben ik me verder gaan verdiepen in alternatieven, voor zover die er zijn. De behandelingen bij een acupuncturist en een orthomoleculair arts (voeding) hebben me zeker geholpen, maar nog altijd te weinig … Daarom hebben Yvonne en ik ons verdiept in de mogelijkheden van stamceltherapie. Dit is voor kankerpatiënten al een bekende behandelmethode, maar staat voor MS nog enigszins in de kinderschoenen. Stamceltherapie is een zware behandeling, waarin door zware chemo eerst je

Al meer dan een jaar geleden wist Hilde 3 topartiesten vast te leggen voor deze avond. Niemand minder dan de volkszangers Henk Bernard en John de Bever heeft ze weten te boeken voor deze supergezellige avond in Erp. Daarom ook dit stukje: omdat het in Erp is, willen we de Erpse mensen voorrang geven op het kopen van kaartjes; voordat we het regionaal bekend gaan maken. Dus ben er op tijd bij en je hebt gegarandeerd een topavond op 29 oktober a.s. Baby blue zal deze avond aan elkaar spelen. Baby Blue is de sensatie van dit moment. Vijf jonge gasten uit Schijndel die in no time de harten van jong en oud hebben veroverd, met hun looks, hun enthousiasme en hun gouden strotjes natuurlijk.

12 november in Zaal van Haandel Wat heeft deze foto te betekenen? Hilde heeft in ieder geval al plaats genomen in de ton. Waarom? Tja, dat zal in de komende weken duidelijk worden. Houd zaterdagavond 12 november vrij in je agenda als je graag een gezellige avond wilt. We kunnen in ieder geval verklappen dat het bij Zaal van Haandel is. Binnenkort meer.

- 15


KangoeroeKlup Op woensdag 12 en 19 oktober zijn de kennismakingsdagen bij de korfrakkers! Zit je in groep 3 of hoger, kom dan kennismaken met korfbal en train mee met het team wat bij jouw leeftijd past. Info via kangoeroeklup@korfrakkers.nl Zit je op de peuterspeelzaal (3+), groep 1 of 2, kom dan meedoen met de kangoeroeklup van 14.00 – 15.00. Meld je aan via: kangoeroeklup@korfrakkers.nl Jij komt toch ook?

erp

Pupillen F2 blijven er helemaal voor gaan We zijn het seizoen gestart met een oefentoernooitje op woensdag 7 september. Dat was echt weer even wennen aan het spel, aan elkaar en aan de kleine korf. De eerste echte wedstrijd was uit tegen SCMH. De wedstrijd was spannend en eindigde ook in gelijke stand, 4-4. De tweede wedstrijd was thuis tegen Tovido. In het begin van de wedstrijd liep het goed en stonden we ook voor, maar helaas hebben we het in het laatste deel toch nog uit handen gegeven, 5-8. De derde wedstrijd was uit tegen Korloo, dat van de andere teams in de poule behoorlijk dik heeft gewonnen. We hadden maar vier speelsters mee, dus we konden niet wisselen en ook geen superspeelster inzetten. De eerste helft wisten we de achterstand beperkt te houden. In de tweede helft ging het echt heel goed en hebben alle meiden gescoord. Uiteindelijk hebben we het zelfs het beste tegen hun gedaan van alle teams tot nu toe, 16-5. Afgelopen zaterdag moesten we weer tegen Korloo,

deze keer thuis. We hoopten het nu nog beter te doen, maar helaas werd het nu 1-23. De komende weken hebben we als het goed is wat leukere wedstrijden tegen SCMH (thuis) en Tovido (uit). We gaan er dan weer helemaal voor. De F2: Iris de Wit, Lotte van Eert, Joes van Haandel, Kylie van Oorschot en Lieke Verbruggen, hun trainsters Daniek van Nuland en Anne Geubbels en hun coaches Alicia en Lucie Peelen.

De Korfrakkers

trekt kleine winst over de streep Sponsor: Fransen Gerrits BV

Afgelopen zondag trok De Korfrakkers na een moeizame wedstrijd uiteindelijk toch aan het langste eind. Na een 3-5 ruststand behaalden de Erpsen een 10-12 overwinning binnen. Kijk voor een volledig verslag op de site of op Facebook.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitslagen 2 oktober

sen 1 sen 2 sen 3 sen 4 sen 5 sen 6

Rosolo 1 Rosolo 2 Bladella 2 Klimroos 2 BMC 2 Korfrakkers

1 oktober

jun A1 jun A3 asp B1 asp B2 asp C2 asp C3 asp C4 pup D1 pup D2 pup D3 pup D4 pup E1 pup E2 pup E3 pup F1 pup F2 welpen 1

Korfrakkers Tovido 1 Korfrakkers Altior 3 Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Altior 2 Korfrakkers Rooi 1 Korfrakkers Korfrakkers Kangeroe 1 Blauw Wit Korfrakkers Korfrakkers

28 september mw1 recr

Korfrakkers Pr. Irene

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers De Peelkorf 3

10 ~ 12 13 ~ 13 6 ~ 13 14 ~ 3 4~1 12 ~ 9

Oranje Wit 1 Korfrakkers Altior 1 Korfrakkers Altior 1 Flash 2 Flamingo’s 3 Altior 1 Korfrakkers Spes 1 Korfrakkers Be Quick 1 Altior 1 Korfrakkers Korfrakkers Korloo Pr. Irene

10 ~ 9 10 ~ 5 5~4 0~9 3~9 6~0 5~1 11 ~ 4 4~4 2 ~ 16 9~1 4 ~ 10 8~7 24 ~ 3 6~2 1 ~ 23 3~3

Corridor 2 Korfrakkers

8~5 2~5

Programma 8 oktober sen 1 sen 2 sen 3 jun A1 jun A3 asp B1 asp B2 asp B3 asp C1 asp C3 pup D2 pup D3 pup D4 pup E3 pup F1

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers Peelkorf 1 Korfrakkers Peelkorf 1 Korfrakkers Korfrakkers Peelkorf 1 EMOS 2 Korfrakkers VIOS 1 JES 1 Korfrakkers Rooi 1

9 oktober sen 4 sen 5 sen 6

Melderslo 2 ODIO 2 Rooi 3

10 oktober mw1

JES 1

12 oktober recr

Corridor

Swift 1 Swift 2 Dakos 2 Korfrakkers MOSA’14 1 Korfrakkers Korloo 1 Pr. Irene 2 Korfrakkers Korfrakkers Corridor 1 Korfrakkers Korfrakkers Rooi 2 Korfrakkers

18.30 u 16.30 u 16.30 u 15.30 u 14.45 u 14.00 u 12.15 u 14.00 u 12.30 u 13.30 u 10.45 u 11.45 u 12.30 u 9.30 u 9.30 u

Korfrakkers Korfrakkers Korfrakkers

11.00 u 10.45 u 10.00 u

Korfrakkers

20.00 u

Korfrakkers

20.00 u

Overig programma: 6 oktober

Korfbalmasterz junioren A

14 oktober Bingo

korfbalkantine

19.15 u 18.30 - 20.00 u

5-6 november - Harrie van Lankvelt-toernooi - 16


R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 05

internet: www.rksvboerdonk.nl

Zaterdag 1 oktober Juliana Mill JO-1 - Boerdonk JO7-1 8-0 Blauw Geel JO9-12 - Boerdonk JO9-1 8-1 Boerdonk JO11-1- Boekel Sport JO11-2 7-1 Rhode JO13-2- Boerdonk/Keldonk JO13-1 16-0 Keldonk/Boerdonk JO13-1M - Blauw Geel 1-2 Boerdonk/Keldonk JO15-1 – Rhode JO15-5 2-1 Zondag 2 oktober Boerdonk 1 – ELI 1 1-0 Erp 9 – Boerdonk 3 4-1 Juliana Mill 7 – Boerdonk 4 5-2 Boerdonk VR1 – WHV VR1 5-0

Programma Zaterdag 8 oktober Boerdonk JO7-1 – VCO JO7-1 09.30 Boerdonk JO9-1 -. Boekel Sport JO9-7 10.30 Bavos JO11-2 – Boerdonk JO11-1 10.00 Boerdonk/Keldonk JO13-1 – VOW 11.00 Margriet – Keldonk/Boerdonk JO13 10.30 Gemert - Boerdonk/Keldonk JO15-1 12.15 RKPVV vet. - Boerdonk vet. 15.30

10.00 11.00 11.00 11.30 11.30 13.15 16.30

Zondag 9 oktober Fiducia 1 – Boerdonk 1 Helmondia 5 – Boerdonk 2 Boerdonk 3 – FC de Rakt 4 Boerdonk 4 – Elsendorp 3 HVCH VR3 – Boerdonk VR 1

14.30 11.00 12.00 10.30 10.00

Agenda 11 oktober 27 oktober

12.30 10.00 11.15 09.45 09.00

kaartavond najaarsvergadering

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Koploper strandt in Boerdonk ELI uit Lieshout had een clean sheet toen het in Boerdonk aan de aftrap stond: 4 wedstrijden gewonnen. Vandaag zou Boerdonk 1 eraan moeten geloven. Het was van het begin af aan eenrichtingverkeer. Boerdonk kon alleen maar verdedigen. Gelegenheidskeeper Tim van Alphen had het aardig druk. Toch bleef het lang 0-0. De spitsen van ELI hielpen hier ook een handje in mee: zij verprutsten aardig wat mogelijkheden. In de 35e minuut ontstond er wat commotie om een terecht afgekeurd doelpunt wegens buitenspel. De spelers van Boerdonk gingen zich steeds vaster bijten in hun tegenstander en hadden ook het nodige geluk dat er een bal op de kruising belandde. In de tweede helft ging Boerdonk ook steeds meer voetballen, al was dit vaak via counters, want ELI gaf steeds meer ruimte weg. Dat is koren op de molen voor Daan Dortmans en Stan Hendriks. Met hun snelheid waren ze enkele keren hun tegenstanders de baas en kregen hierdoor ook kansen. De beste was voor Stan Hendriks, die vrij voor de goal naast tikte. ELI zette nu nog meer druk en wilde koste wat kost winnen. Boerdonk wilde dit koste wat kost

verhinderen. Het werd een boeiende en vooral spannende wedstrijd. De supporters van Boerdonk gingen in een stuntje geloven, zeker toen we op 1-0 kwamen door een prachtige counter die door Daan Dortmans werd verzilverd. Dit viel ELI zwaar tegen. Maar ja, als zij ze niet maken, dan doen wij dat wel. Nu werd er nog fanatieker gespeeld door Boerdonk. ‘Die punten blijven hier vandaag’, straalden de spelers stuk voor stuk uit en ze gingen ervoor. Het helpt als je tegenstander de kansen blijft missen en de keeper Tim v Alphen enkele fraaie reddingen heeft. Toen ELI eindelijk dacht te scoren, werd deze ook terecht afgekeurd wegens buitenspel: voordeel halen uit een eerdere buitenspelsituatie. Nu was ELI het daar niet mee eens en in het tumult mocht een speler naar de kant: rood door een 2e gele kaart wegens commentaar. Met nog zo’n 5 minuten spelen gaf Boerdonk dit niet meer af. Of deze overwinning terecht was? Als je het wedstrijdbeeld ziet, zeg je nee. Maar als je naar werklust kijkt en de onverzettelijkheid dan wel. Spelen naar je mogelijkheden en de kansen maken is ook voetbal.

Dames behalen gemakkelijke overwinning Boerdonk vrouwen 1 moest het thuis opnemen in de 2e wedstrijd van het seizoen tegen WHV uit Loosbroek. De ambitie van onze dames is groot. Het vorige seizoen werden ze tweede. Dit jaar gaan ze voor hetzelfde, maar liever nog voor een plaats hoger. Dit kon niet beter vertaald worden op het veld door er in de 1e minuut al een in te poffen: Joyce Huijbers schoot hem binnen. Voordat WHV van de

schrik was bekomen, deed Joyce Huijbers dit nog maar een keer: 2-0 voor en nog geen 5 minuten gespeeld. Iedereen dacht aan een monsterscore, behalve WHV, dat aardig van zich af begon te bijten en de dames goed partij gaven. De kansjes voor Boerdonk waren op een hand te tellen, maar dat gold ook voor WHV. Het was Marlie vd Doelen die na een goed verlopen aanval over rechts de bal op de rand van het 16 meter gebied binnen schoot: 3-0. Geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft was het de nieuwe spits Marloes Bouw die meteen voor de 4-0 zorgde. Het werd nu een makkelijke pot voor de dames. Er werd beter gecombineerd en er werden kansen gecreëerd en ook gemist. Marloes Bouw zorgde nog voor de 5-0, zodat de eerste overwinning van het jonge seizoen een feit was.

- 17


R.K.V.V. KELDONK - INFO

Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk

Zaterdag 1 oktober Blauw-geel’38 vet. – Keldonk vet. Keldonk/Boerdonk JO15-1 – Rhode JO15-5 Rhode JO13-2 – Keldonk/Boerdonk JO13-1 Keldonk/Boerdonk JO13-2M–Blauw-geel Keldonk JO11-1 – F.C. Uden JO11-4 Schijndel JO11 – Keldonk Jo11-2 Blauw-geel’38 JO9-4 – Keldonk JO9-1 Keldonk JO7-1 – W.H.V. JO7-1 Zondag 2 oktober D.V.G. 1 – Keldonk 1 Handel 2 – Keldonk 2 Boskant 4 – Keldonk 3 Keldonk 4 – Prinses Irene 9 Keldonk 5 – S.C.M.H. 5 Keldonk VR. 1 – V.C.O. VR. 1

internet: www.rkvv-keldonk.nl

3–5 2–1 0 -16 1–2 8–4 17- 0 1–0 0–1 4–1 3–2 2–4 0–2 0–7 4–0

Programma

Zaterdag 8 oktober Keldonk vet. – D.A.W. vet. Gemert JO15-6 – Keldonk/Boerdonk JO15-1 Keldonk/Boerdonk JO13-1 – V.O.W. JO13-1 (Sportpark De Kervenheester Boerdonk) Magriet – Keldonk/Boerdonk Jo13-2M Blauw-geel’38 JO11-6 – Keldonk JO11-1 Keldonk JO11-2 – Heeswijk JO11-4 Keldonk JO9-1 – Avesteijn JO9-2 Odiliapeel JO7-1 – Keldonk JO7-1 Zondag 9 oktober Keldonk 1 – B.M.C. 1 Keldonk 2 – Stiphout vooruit 2 Keldonk 3 – V.O.W. 3 V.O.W. 4 – Keldonk 4 Boekel sport 7 – Keldonk 5 Volkel Vr. 1 – Keldonk Vr. 1

16.30 13.15 11.30 11.30 09.15 10.30 10.30 10.00 14.30 11.30 11.30 11.00 12.00 10.00

Activiteiten Donderdag 6 oktober Toepavond in de kantine

nr.: 07

22.00

e-mail: info@rkvv-keldonk.nl

Voutenfestival in Liempde Dat Keldonk het traditioneel moeilijk lijkt te hebben tegen ploegen die onderaan staan bewezen ze afgelopen zondag door tegen rode lantaarndrager D.V.G. uit Liempde met een geflatteerde 4 – 1 te verliezen. D.V.G. toonde zich vanaf het begin heel gretig en was zeker van plan om vandaag de laatste plaats te gaan verlaten. Keldonk kreeg via Erwin Jansen een goede mogelijkheid om de score te openen maar de keeper wist in twee pogingen zijn schot te pakken. Niet veel later kreeg D.V.G. de voorsprong in de schoot geworpen toen een Keldonkse verdediger de bal panklaar bij de D.V.G. spits in de voeten speelde, die vervolgens dit cadeautje dankbaar verzilverde. Keldonk speelde heel voorzichtig en probeerde met lange ballen de spitsen te bereiken die vaak tussen de D.V.G.-verdedigers ingesloten stonden. Na slordig Keldonks balverlies konden de klompenmakers uit Liempde simpel hun voorsprong verdubbelen. Hierna had Keldonk na een goed lopende aanval nog voor de rust terug in de wedstrijd kunnen komen, maar het schot van Mark van Haandel was niet krachtig genoeg om

de doelman te verschalken. In de tweede helft speelde Keldonk iets verder van de eigen goal en ging duidelijk op jacht naar een beter resultaat. Zo kwamen er meer gevaarlijke momenten voor de D.V.G. goal, maar telkens viel de bal net niet goed om terug in de wedstrijd te komen. Door het aanvallender ingestelde Keldonk kon D.V.G. lekker achterover leunen om dan in de omschakeling te loeren op de counter die een paar keer gevaarlijk oogde. Na een afgeslagen aanval profiteerde D.V.G. optimaal van de geboden ruimte en liep naar 3 – 0 uit, en leek daarmee de wedstrijd beslist te hebben. Keldonk weigerde echter de handdoek te gooien en een mooie kopbal van Erwin van Lankveld viel via Joost Antonides binnen, waardoor er toch nog enige hoop op een beter resultaat was. Keldonk was in een scrimmage voor de goal nog dicht bij de 3 – 2, maar toen D.V.G. daarna naar 4 – 1 counterde was het definitief gedaan en moest de nederlaag aanvaard worden.

Vijfde in tweede helft superieur Na al de beste eerste helft van het seizoen gespeeld te hebben, hadden de mannen van ons vijfde nog genoeg krachten gespaard voor een foutloze tweede helft. Terwijl de tegenstander al in gedachte thuis bij het vrouwtje was gingen de mannen van Peter vanden Elsen er nog eens stevig tegenaan. Elke voorzet was op maat en elk schot was in de roos. Niemand verzaakte en toonde inzet alsof ze wekelijks op de training de zolen onder hun schoenen uit lopen. Het was

mooi om te zien hoe groot de eenheid was, iedereen liep om beurten zijn meters om dan op tijd weer voor een herstelperiode van tien minuten terug te zijn. Alle ballen kwamen aan en er stond niemand buitenspel. Overtredingen werden er niet gemaakt en ook de scheids deed dit keer alles goed. Na afloop waren ze zo afgepeigerd dat de derde helft deze zondag werd overgeslagen. Wat een team, geweldig!

Deze clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwe jasjes van Rabobank Uden-Veghel Nadat de Rabobank Uden-Veghel bij de presentatie van de combinatieteams had beloofd

- 18

om iedere jeugdspeler van deze teams een jas te schenken was het op zondag 25 september zover dat deze werden overhandigd. Jan van de Vossenberg van Rabobank Uden-Veghel was hiervoor naar sportpark De Koulberg gekomen om deze officiële handeling te verrichten. Onze combinatieteams waren al een eenheid en stralen nu, door deze mooie uniforme jasjes dit ook nog eens extra naar buiten uit. Namens de spelers van onze combinatieteams willen wij de Rabobank Uden-Veghel hier heel hartelijk voor bedanken!


RKVV ERP

NIEUWS Postbus 59, 5469 ZG Erp • Infolijn: 0413-210127 • Redactie: erpsekrant@rkvverp.nl • www.rkvverp.nl

Wederom onnodige nederlaag voor Erp Erp begon vandaag weer met de teruggekeerde spelers Jasper van Goor en Luuk van der Steen. Na een klein kwartier kwam Erp op een voorsprong. Ruud Delisse schoot op doel en de keeper van Schijndel liet de bal uit zijn handen glippen. De bal rolde tergend langzaam over de doellijn maar tot verbijstering van iedereen die Erp een warm hart toedraagt, liet de scheidsrechter doorspelen. De bal was minimaal een halve meter over de lijn toen de Schijndelse doelman de bal pakte. In dezelfde minuut kwam Erp wel goed weg toen een vlotte aanval van Schijndel op de lat belandde. Na een klein half uur was Luuk van der Steen dichtbij een doelpunt. Uit een corner kopte hij voorlangs. Even later moest Rens van de Akker handelend optreden na een grote verdedigingsfout. Ook mocht Erp van geluk spreken nadat Schijndel voor de tweede keer het houtwerk raakte. Erp was in de eerste

helft zeker niet de mindere maar mocht ook niet klagen dat het met een 0-0 stand mocht gaan rusten. In de tweede helft werd Rob van Rijbroek vervangen door Luuk Barten. Erp had het betere van het spel maar kwam niet tot grote doelrijpe kansen. De grootste kans kreeg Luuk Barten na een hele mooie combinatie door het midden. Het schot van Luuk werd helaas geblokt, het leek erop dat beide ploegen niet wilde verliezen en tevreden waren met een punt. Toon Barten werd een klein kwartier voor tijd nog gewisseld voor Dieuwe van der Heijden. Zoals vaker dit seizoen liep Erp in de slotfase averij op. Schijndel sneed door de Erpse verdediging en scoorde met een lobje over de kansloze Erpse doelman. Erp zit in de spreekwoordelijk hoek waar de klappen vallen. Het ontbeert Erp aan het beetje geluk wat er voor kan zorgen dat de drie punten een keer behaald worden. Volgende week een nieuwe kans in Heeswijk.

Team van de week: Erp JO9-5 (F5) Na eerst op zaterdag op schitterde wijze een overwinning in de wacht te hebben gesleept tegen de rivalen uit Volkel, hadden de spelertjes van F5 zondag de eer te verschijnen bij de lineup voor aanvang van de wedstrijd Erp-Schijndel. Vooraf was de spanning duidelijk voelbaar in het kleedlokaal. Met strakke koppies, gepoetste schoenen en vol bewondering voor de spelers van Erp 1 werd het veld met trots betreden. Met deze line-up moest het wel goed gaan komen deze middag. Na een enerverende eerste helft (de spelertjes

zijn maar liefst 35 minuten netjes op de tribune blijven zitten), was het tijd in de rust penalty’s te gaan nemen. Vanaf de stip werd het beeld van de wedstrijd voortgezet…..geen overtuigende afronding, een enkele misser en spaarzame reddingen van de keper. Het mocht de pret niet drukken en de ranja met chips of snoepjes smaakte er zeker niet minder om. Met stralende gezichten keerde de spelertjes weer huiswaarts. Bedankt en tot de volgende line-up.

Programma JEUGDPROGRAMMA ZATERDAG 8 OKT. NWC JO19-1 Festilent JO19-2 Erp JO19-3 Erp JO17-1 Erp JO17-2 Avesteyn JO15-1 Boekel Sport Erp JO15-4 Erp JO13-1 Boekel Sport Erp JO13-3 Mariahout JO13 HVCH JO11-2 Odiliapeel Erp JO11-3 Erp JO11-4 Vorstenbos JO9-1 Handel JO9-1 FC de Rakt JO9-2 Erp JO9-5 Erp JO9-6

Erp JO19-1 Erp JO19-2 Avesteyn JO19-2 Gemert JO17-2 Gemert JO17-4 Erp JO15-1 Erp JO15-3 Boekel Sport JO15-5G Berghem Sport JO13-1 Erp JO13-2 Schijndel/DE WIT Erp JO13-4 Erp JO11-1 Erp JO11-2 Sparta’25 JO11-4G Blauw Geel’38 JO11-8 Erp JO9-2 Erp JO9-3 Erp JO9-4 SCMH JO9-2 ELI JO9-4G

14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 13:00 13:00 12:15 12:15 11:45 10:30 13:00 10:00 11:00 9:15 9:15 11:00 11:15 9:00 10:30 10:30

SENIORENPROGR. ZONDAG 9 OKTOBER HEESWIJK 1 SV VENRAy 2 ERP 3 SES 3 MVC 2 ERP 6 ERP 7 UDI’19 12 AVANTI’31 6 SCHIJNDEL 6 ERP 11 VCO VR1

ERP 1 ERP 2 NWC 3 ERP 4 ERP 5 BOEKEL SPORT 5 MENOS 3 ERP 8 ERP 9 ERP 10 HANDEL 3 ERP VR1

14:30 11:00 12:00 12:00 12:00 14:00 12:00 10:00 10:00 10:00 12:00 12:00

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Week van de scheidsrechter

Ledenvergadering Tijdstip: 21.00 uur

in de week van de scheidsrechter staat het uitspreken van waardering naar de scheidsrechter centraal. Zij zorgen er immers voor dat ieder weekend weer vele voetballers kunnen genieten van hun sport. De week van de scheidsrechter vindt plaats van 1 t/m 9 oktober. Ook Erp kent gelukkig een groot aantal scheidsrechters en daar zijn we als vereniging heel blij mee. Het is niet altijd het dankbaarste baantje, maar diep in ons hart weten we allemaal dat ze onmisbaar zijn. Sta in de eerste twee weekenden van oktober stil bij de man/vrouw die de wedstrijd leidt. Een compliment kost niets.

- 19


Kerkberichten Sint Servatius Erp

Zaterdag 8 okt. 19.00 uur: jr. ged. Han Bekkers, tevens vw. zijn verj. en echtg. Miet Bekkers-v. Alphen; jr. ged. Hendricus v. Lankvelt, echtg. Ardina v. Lankvelt-v. den Bergh en zoon Leo; mn. ged. Christ v. Moorsel; mn. ged. Riek Adam-Linders; Bert Looijmans en Christ, Alda en Henk Looijmans. Zondag 9 okt. 28e zondag door het jaar. Woord en Communieviering. 11.00 uur: jr. ged. Frans v. der Velden, echtg. Anna Maria v. der Velden-Donkers en dochter Riky; jr. ged. Dina Koenen; jr. ged. Albert v. der Aa; jr. ged. Sjaak v. Lith en echtg. Riek; Piet Smits vw. zijn verj.; Antoon v. der Heijden vw. zijn verj.

Zaterdag 22 okt. 19.00 uur: Nellie v. Geffen-Tielemans; Willemien Schuurman vw, haar verj., Henry Emonds vw. zijn verj., tevens ouders v. Wanrooij, dochter Marijke en schoonzoons Willy en Ben; overl. ouders Verbruggen-Crooijmans en overl. fam. Attentie: • Zaterdag 8 okt. 19.00 uur H. Mis met zang door Dameskoor. • Zondag 9 okt. 11.00 uur Woord en Communieviering met zang door Herenkoor. • Zaterdag 15 okt. 19.00 uur H. Mis met volkszang. • Zondag 16 okt. 11.00 uur H. Mis met Volkszanggroep.

Antonius van Padua Keldonk

Woensdag 12 okt. 09.00 uur: Mieke v. Lankvelt. Vrijdag 14 okt. 09.00 uur: Paulien Renders-v. Berlo. Zaterdag 15 okt. 19.00 uur: jr. ged. Wilhelmina Steenbakkers-Vogels en echtg. Piet Steenbakkers; mn. ged. Gemma Verbruggen-van den Elzen; Mieke v. Lankvelt vw. haar verj.; Toon Verwegen. Zondag 16 okt. 29 zondag door het jaar. 11.00 uur: jr. ged. Harrie v. der Heijden; jr. ged. Bert Dortmans; jr. ged. Marlies Engelsbel Dorus Donkers vw. zijn verj.; Adrianus Verwijst, echtg. Antonia en overl. familie; uit dankbaarheid. Woensdag 19 okt. 09.00 uur: Dorus Donkers Vrijdag 21 okt. 09.00 uur: Cisca v. Lith.

Zondag 9 oktober 09.00 uur. Woord en Communieviering. Ouders van den Bergh en overleden familie; Overleden familie van Lith – Toonders en kinderen. Zondag 16 oktober 09.00 uur. Woord en Communieviering. Pieta Brugmans – Tielemans vanwege verjaardag en Johan Brugmans. Donderdag 20 oktober 19.00 uur. Heilige Mis. “Wij vrouwen vieren”. Namens vrouwen van Nu. Zondag 23 oktober 09.00 uur. Heilige Mis. Vader en Moeder Verbakel – Schepers; Mnd. ged. Annemarie Pistorius – Saclier; Ouders Rooijackers en overleden familie.

Lezing over Uilen en muizen Op donderdag 13 oktober laat Annemarie van Diepenbeek in een lezing in het verenigingslokaal van natuurvereniging IVN, Buitendonk 3 in Veghel, u kennismaken met de uilensoorten van Nederland, hun leefgebied en hun voedsel, de muizen. De lezing begint om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Omdat uilen en muizen ‘s nacht actief zijn, zijn ze bij veel mensen niet zo bekend. En niet bekend betekent vaak: niet geliefd. Maar dat kan zomaar veranderen. Niet toevallig hebben uilen en muizen een bijzondere relatie: muizen vormen het belangrijkste gerecht op het uilenmenu. Veel muizen eindigen als harig pakketje in een uilenmaag. Gaat het slecht met de muizen, dan gaat het slecht met de - 20

uilen. Uilen zijn qua lichaamsbouw prachtig aangepast om muizen te kunnen vangen, terwijl muizen toch zo’n watervlugge beestjes zijn, met geweldig goede oren en ogen. Hoe doen ze dat? In ons land zijn er verschillende soorten uilen en heel wat soorten muizen. Er zijn ook ‘muizen’ die niet tot de knaagdieren horen, helemaal geen muis zijn dus. Elk hebben ze een eigen plek in de natuur, hun eigen ‘niche’. Muizen in soorten en maten, elk met hun eigen leefgebied, hun eigen voedselvoorkeuren en bijzonderheden. Zo zijn er muizensoorten die een winterslaap houden, andere die voedselvoorraadjes aanleggen. Na deze voordracht zegt u niet meer zomaar dat u ‘een muis’ gezien hebt, maar dat u in het bos een rosse woelmuis zag of een dwergmuis, die als een mini-aapje in een rietstengel klom.

Heilige Servatius Boerdonk Zondag 9 oktober 9.30 uur Mnd.ged Gerarda v.d. Vossenberg – Jacobs; Mnd. Ged. Maria Biemans – Biemans; Alle overleden famieleden van de familie Brugmans – Rooijakkers Vandaag vieren we dat Harrie Brugmans 40 jaar koster is in onze parochie en geloofgemeenschap Zang door het Imaginekoor en het Gemengd koor Woensdag 12 oktober 19.00 uur Rozenhoedjegebed Zondag 16 oktober 9.30 uur H. Mis Vandaag is er een extra collecte voor Wereldmissiedag Zang door het gemengd koor Woensdag 19 oktober 19.00uur rozenhoedjegebed Donderdag 20 oktober 19.00 uur H.Mis thema : Wij vrouwen vieren Zang door het gelegenheidskoor Zondag 30 oktober 9.30 uur Vandaag vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen Jr .ged. Theo en Toos v. Zutven – der Horst Zang door het gemengd koor Dinsdag 1 november Allerzielen 19.00 uur Allerzielenviering Zang door het gemengd koor


Geslaagde eerste Bij Ons ochtend

Optreden Canta Libre bij zusters

Woensdag 21 september beleefden bijna 400 Erpse basisschoolkinderen een geweldige Bij Ons ochtend.

Op zondagmiddag 16 oktober om 15.00 uur vindt in de kapel van de zusters Franciscanessen een concert met beeldende verhalen plaats. Kamerkoor Canta Libre verzorgt deze presentatie, samen met kunstbeschouwer Ton Rietbergen. Ton Rietbergen is bekend van de cursussen ‘Kunst Vertelt’ die hij in de regio geeft. In de kapel van de zusters zal hij kunstbeelden presenteren en er op zijn inspirerende wijze uitleg bij geven. Kamerkoor Canta Libre heeft al vele malen een mooi concert gegeven in Veghel en de omgeving. In samenhang met de lichtbeelden zal het koor a capella liederen zingen, die in de sfeervolle kapel goed tot hun recht komen. Kaarten à 9,50 euo (incl. consumptie) zijn verkrijgbaar bij het Uitpunt, Markt1 in Veghel, via www. cantalibre.nl en op locatie een half uur voor aanvang van het concert. Zrs. Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8, Veghel.

Iets voor 9.00 uur arriveerden de onderbouwkinderen van de Mariashool op de speelplaats van de Empel en de bovenbouwkinderen op de velden van de Korfrakkers. In de voorafgaande week hadden de kinderen van de bovenbouw met hun groepje op school al een vlag mogen maken in de kleur van het land waarbij ze hoorden. De helft van het groepje bestond uit kinderen van de Empel en de andere helft bestond uit kinderen van de Mariaschool. Op het korfbalveld aangekomen, maakten de kinderen van beide scholen hun vlaggen aan elkaar vast. Zo werden ze symbolisch samen één. Op beide locaties werd op muziek een warming-up verzorgd door Souplesse. Waar de bovenbouw in het begin nog wat onwennig was, deed de onderbouw meteen enthousiast mee met juf Mariëlle. Toen alle spieren goed los waren, konden ‘de spelen’ beginnen. Voor de onderbouw gebeurde dit in het thema ‘dieren’ en de bovenbouw had het thema ‘olympische spelen.’ In het begin moesten de kinderen van beide scholen wel eventjes wennen aan elkaar, maar na een

paar activiteiten, speelde iedereen vrolijk door en met elkaar. De sfeer zat er goed in! In de meeste groepjes hadden ze het ‘wij doen het samen’ gevoel goed begrepen. Ze moedigden elkaar aan en iedereen werd gewaardeerd voor het aandeel wat hij of zij leverden in het groepje. Beide locaties werden goed bezocht door (groot) ouders en andere belangstellenden. We kijken we met een positief gevoel terug op deze gezellige, sportieve en zonnige ochtend!

Kinderverslagjes Wij vonden alles leuk!!!!!!!!:D Joes, Guus, Lotte, Ilvie en Rinus (de Empel groep 1) De springkussens vonden wij super leuk net zoals het spel met de ballen en de kruiwagens. Wij vonden voetbal niet zo leuk. Sam en Lynn (de Empel groep 2) Ik vond de bij ons dag heel erg leuk, ik zelf had het land Kenia, ik kende 2 mensen uit mijn groepje en de rest niet echt. Naderhand kende ik iedereen veel beter. Wat ik ook zo leuk vond was dat iedereen goed en actief meedeed, mijn vriendinnen en ik hadden naderhand zelfs een beetje spierpijn. Het waren leuke en niet zo’n bekende sporten zoals: kogelstoten, stok gooien en bijvoorbeeld acrogym. Ook was het leuk met de Empel, want je kent elkaar niet zo goed en na de bij ons dag wel. Het was ook goed georganiseerd en de vlaggen versieren was ook super leuk. Volgens mij had iedereen het superleuk gehad! Groetjes Joes (groep 7 Mariaschool)

Bij Ons bedankt: • Rabobank • EHBO vereniging Erp • de Korfrakkers • Ter Aa • Albert Heijn Kanters • De boerderijwinkel • Intersport Uden / Veghel • BJC Tools • Timbor • SAP Nederland • Kanters Elektro • Erna Verhoeven fotografie • leerlingen Havo 4 Commanderij College Gemert • Sabine Verbruggen, Harrie van Lankvelt • Giel Chatrou, Christ Vermeer • hulpouders Mede dankzij jullie bijdrage heeft de Erpse jeugd genoten Bij Ons!

Uit de tijd van toen | 50-jarig bestaan KVO afdelign Erp (1984) Alle leden van het jubilerende KVO afdeling Erp ten tijde van haar 50-jarig jubileum. Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s, dan kunt u contact opnemen met A. v.d. Boom tel. 211510. U kunt ook reageren via erthepe@live.nl

- 21


Dierenzegening in Keldonk

Zaalvoetbal Erp Uitslagen vrijdag 30 september WDP / Ketelaars Schilderwerken - Bouwbedrijf Versteegden Broviand / Thijs Verhagen Tegelwerken - Café van Haandel / Anne Ploegmakers Vissers-Ploegmakers - Autobedrijf van Schijndel / Pellikaan XL Company - Ad van Stiphout / Café Schansoord Stukadoorsbedrijf de Groot - Munsters Motoren / van Zutphen Installatiebedrijf M.Koolen - Bouwbedrijf Koenen

5-5 2-2 2-2 2-5 2-2 1-3

Programma vrijdag 7 oktober 18:30 Autobedrijf van Schijndel / Pellikaan - Bouwbedrijf Koenen 19:15 Vissers-Ploegmakers - Café van Haandel / Anne Ploegmakers Reisadvies 20:00 Ad van Stiphout / Café Schansoord - Bouwbedrijf Versteegden 20:45 Installatiebedrijf M.Koolen - Broviand / Thijs Verhagen Tegelwerken 21:30 Stukadoorsbedrijf de Groot - Café t Anker 22:15 Paerdestal Mode - Café Schansoord 2 Zie ook: www.zve-erp.nl

Philippe Lemm in Afzakkerij Op zondag 9 oktober is in De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel weer live muziek te bewonderen. Dit maal een dynamische mix van jazz, klassiek en rock door de zeer talentvolle drummer Philippe Lemm en zijn pianotrio uit New York. Aanvang van het optreden 15.00 uur. De toegang is zoals gebruikelijk gratis

Agenda

Oud papier Erp Oost Harmonie OBK haalt vrijdag 7 oktober vanaf 18.00 uur het oud papier in Erp Oost op: Hezelstraat, Kerkstraat, Schansoord, Hertog Janplein, Brugstraat, Molentiend, Hoogven, Hoogstraat, Rijbeemd, Watermolenweg, Heesterbosstraat, Middelbosstraat, Oosterbosstraat, Westerbosstraat, Boterweg, Den Uil, Hagelkruisstraat, Paus Joanneslaan, Churchillaan, Kennedylaan, Cruijgenstraat, De Wasaa, Heesakker, Vaansingel, Tolstraat, Schildstraat, Hendrik Herptstraat, Mgr. Dr. Meuwesestraat, De Mortelkes, Pentelstraat, Hesselereind, Julianasingel, Bernhardstraat, Clausstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Kerisakkerstraat, Margrietstraat, Christinastraat, Heijmortel, Voorbolst, Horstakker, Groenstraat, Anky van Grunsvenstraat en Burgemeester Verheijenstraat.

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

ZONDAG 16 OKTOBER BreakOut 1e voorronde, JJC, 14.00 - 18.00 uur ZATERDAG 12 NOVEMBER - Uilenkletsfestijn, Van Haandel ZONDAG 13 NOVEMBER BreakOut 2e voorronde, JJC, 14.00 - 18.00 uur MAANDAG 21 NOVEMBER - Kienavond Zonnebloem, 20.00 uur, De Paal ZONDAG 29 JANUARI BreakOut 3e voorronde, JJC, 14.00 - 18.00 uur ZONDAG 12 FEBRUARI BreakOut finale, JJC, 14.00 - 18.00 uur ZATERDAG 25 MAART Berenklauw, JJC, 21.00 - 24.00 uur

- 22

Van Anne van de Pals kregen we deze week een paar prachtige foto‘s van de dierenzegening die afgelopen zondag in Keldonk plaatsvond. Zoals deze foto hiernaast, waarbij diaken Hans van Bemmel een kip zegent.

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is open op maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur Activiteiten voor senioren in Ter Aa Ontmoeting op Zondag: iedere tweede zondag van de maand, van 14.00 uur 16.00 uur KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur KBO kienen: eerste maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 - 15.00 uur. Wandelen met de KBO Iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk.

Kleine Boodschappen Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden. Gezocht Vrijwilligers (18+) om op 20 november in gepaste kledij te helpen bij de intocht van Sinterklaas in Erp. Heb je interesse? Bel Brenda: 06 1344 3003 of stuur een mailtje naar sint_nicolaas.erp@live.nl WESPENNEST?! Vanaf €40,- bent u er vanaf. Bel gerust voor een afspraak. Te bereiken vanaf 17.00 uur. Ook in het weekend bereikbaar. 06-107.20.402 Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Jos en Maria Custers. Ook om uw muziekboeken te bestellen: 0413-211231 of kijk op de website www.muziekleserp.nl. Voor alle minigraafwerkzaamheden en miniload er (1,20 breed) J. KUIJPERS tel. 0413 - 211320 of 06 - 51234329 Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl Hoveniersbedrijf Verbakel Voor al uw tuinklussen op maat Oa. Tuinonderhoud, Snoeien en rooien bomen (evt dmv klimtechniek), tuinaanleg, bestratingen Lijnt 17, 5469 KG Keldonk, tel. 06 42137178 www.hoveniersbedrijfverbakel.nl info@hoveniersbedrijfverbakel.nl


Nieuws van WoonZorgPark Simeonshof

KBO Bridge Instuif 2000

Dansavond in Simeonshof Elke 1e donderdag van de maand is er een dansavond in WoonZorgPark Simeonshof met medewerking van Pierre van Dongen. Samen gezellig een avondje uit en genieten van dans en mooie muziek. Mocht u niet kunnen dansen dan kunt u natuurlijk ook komen kijken en luisteren. Alle dansstijlen kunnen worden aangevraagd. Dus houdt u van dansen en muziek dan moet u zeker komen. Wanneer donderdagavond 6 oktober Aanvang: 19.30 uur in de Gasterij van WoonZorgPark Simeonshof Erp. De toegang is 2,50 euro.

Uitslagen van maandag 3 oktober Lijn A 1 Jo Delisse & Bert van Helvoort 2 Mari van de Steen & Cor van de Berg 3 Bert Grim & Peter van der Linden 4 Hannie Habraken & Harry Ploegmakers 5 Marlies van Geffen & Maria van Dinteren 6 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 7 Truus Bouw & Lenie Swinkels 8 Harrie van de Velden & Gerjan Schouten 9 Toos van Berlo & Jan Verhoogh 10 Fien Rooijakkers & Trudy Smulders 11 Ria Delisse & Ton Nijhof 11 Bert & Diny Kanters 13 Anneke Jans & Maria Pepers 14 Lida van Houtum & Zus van de Hurk

61,46 58,33 57,99 56,25 54,51 53,13 47,57 47,22 46,53 46,18 44,79 44,79 42,71 38,54

Lijn B 1 Maria Rijken & Clasien Nolle 2 Marius & Thea Vissers 3 Pieta Verbakel & Ria Vissers 3 Ria van Beek & Joke Petit 5 Bart Muselaers & Toon van de Zanden 6 Jo vd Nieuwenhuizen & Joke vd Burgt 7 Mart en Tiny Verlangen 7 Liesbeth van Dijk & Nellie Philipsen 9 Harry & Marietje van de Wijgert 10 Chris & Christien van Helvoirt 11 Jack Sebrechts & Adriaan van de Tillart 12 Christien van Lankveld & Nelly Verhoogh

57,50 55,42 54,17 54,17 52,08 52,08 49,17 49,17 46,67 46,25 43,33 40,00

Mia Vincken kledingverkoop Maandag 10 oktober komt Vincken Mode in WoonZorgPark Simeonshof met een uitgebreide modecollectie voor senioren, die elk seizoen vernieuwd wordt met de allernieuwste modetrends. Ze komen al vele jaren in Simeonshof tot grote tevredenheid van onze bewoners , familie en gasten De verkoop is van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Pleinzaal van WoonZorgPark Simeonshof. Loop gerust binnen, u bent van harte welkom. Optreden gezelligheidskoor Het Gezelligheidskoor uit Uden heeft al vaker in

WoonZorgPark Simeonshof opgetreden en men weet er altijd een gezellig feestje van te maken. Er staat dus niet voor niets Gezelligheidskoor. Dit koor brengt vooral bekende meezingers. U bent van harte welkom donderdagavond 13 oktober om 19.30 uur de Gasterij van Simeonshof. Entree is 5,- euro met een gratis kop koffie of thee en een consumptie. Op bezoek bij Anky van Grunsven Afgelopen maandag waren we met de wandelgroep van zorgcentrum Simeonshof uitgenodigd op de manege bij Anky van Grunsven. Na een mooie wandeling onder een stralend najaarszonnetje arriveerden we op dit prachtige complex. Terwijl Anky buiten nog les aan het geven was zochten wij een plekje in de gastvrije ontvangstruimte. Lekker een bakje koffie of thee en ook nog een plak cake. Nadat Anky nog even een praatje met ons kwam maken kregen we een rondleiding over het bedrijf. Heel interessant en wat zag het er verzorgd en netjes uit. Tijd om maar weer eens richting het dorp te gaan. Anky, Sjef en medewerkers, namens ons allen bedankt voor jullie gastvrijheid.

Nieuws Vrouwen van Nu Erp Bezoek Keldonkse molen Via een mooie wandeling door het Erpse buiten gebied hebben we woensdag 28 september met 19 leden een bezoek gebracht aan de molen in aanbouw. We werden verwelkomd door Jan Fransen de molenaar, die voor ons een heerlijke kaneel- en kruidenkoek gebakken had. Na een duidelijke en interessante uitleg en rondleiding weten we dat er veel bij komt kijken om de molen vakkundig op te bouwen. We kijken terug op een geslaagde middag. Ook zijn we met 25 dames op excursie geweest bij de kastanjechampignonkwekerij van Lia en Marcel Hanenberg. Na een duidelijke en interessante uitleg van Marcel en zijn zoon werden we nog getrakteerd met een doosje kastanjechampignons. Hiervoor nog onze hartelijke dank.

Kledinginzameling Vrouwen van Nu Erp doet weer mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie. U kunt uw kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op 19 en 20 oktober bij het volgende adres: •

Familie Leenders, looieind 5 Erp

Verwenavond Op 20 oktober is er een verwenavond voor leden van Vrouwen van Nu Erp. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door veelal Erpse dames, onder wie een schoonheidsspecialistes, kapsters, manicure en pedicure.

Kaartavonden Op 10 oktober en 7 november is er een kaartavond voor leden en partners van Vrouwen van Nu Erp en ZLTO in het Raadhuis van Erp. De avond start om 19.30 uur.

Match zoekt vrijwilligers Maatjesproject Match koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18 jaar) dat door verschillende omstandigheden een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Koppels ondernemen wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar; samen knutselen, voetballen of een spelletje doen. Het contact met een maatje zorgt ervoor dat een kind even kind kan zijn en zich kan ontspannen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 19 oktober (19.30uur – 21.00uur) bij ONS welzijn aan de Volkelseweg 2 in Uden wordt het project toegelicht door Matchbegeleider Tesse van Boxmeer en vertelt een vrijwilligster van Match over haar ervaringen. Mensen kunnen zich aanmelden door te mailen naar match@oosterpoort.org of te bellen naar Match op nummer (0412) 46 53 00. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel. Meer informatie is te vinden op de website www.oosterpoort.org/match. Vrijwilligers blijven nodig!

In contact blijven met een dierbare met dementie Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn. Praten is ons voornaamste middel om contact te maken en we zijn hulpeloos als een gewoon gesprek niet meer mogelijk is. Er zijn echter veel andere mogelijkheden voor een fijn en waardevol samenzijn.

In het Alzheimercafé in De Blauwe Kei in Veghel is op dinsdag 18 oktober om 19.30 uur Anniek Kramer te gast. Zij schreef samen met Marcelle Mulder het boek “Op bezoek bij een dierbare met dementie”, waarin veel ideeën staan, die je inspireren om echt contact met elkaar te maken.

Na het interview met Anniek Kramer krijgen de bezoekers van het Alzheimercafé de gelegenheid om te reageren en hun ervaringen te delen. Zoals altijd zijn er ook op deze dinsdag professionals aanwezig, waar mensen met hun vragen terecht kunnen. De toegang tot het Alzheimercafé is gratis. - 23


Het is weer tijd voor winterkost! Heerlijke, zelfgemaakte ambachtelijke producten! • Rookworst

• Gerookte casselerib

• Balkenbrei

• Gerookte magere

• Bakbloedworst

spekblokjes en gerookte

• Zult/snijzult

magere spekreepjes.

• Erpse bollen … Heerlijk voor bij de stamppot

• Stamppotten • Erwtensoep / Goulashsoep

Deze week extra in de aanbieding: (geldig van 6-10 t/m 15-10)

Bakje zult

1,-

Balkenbrei 500 gram

2,49

Bakbloedworst 500 gram

2,49

Slagerij Wim van den Tillaart Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl - 24

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant 2016 - editie 34  

Erpse Krant 2016 - editie 34