Page 7

Zorg en Welzijn Keldonk zoekt fietsmaatjes Heeft u een uurtje per week tijd om een fietsmaatje te zijn? Dan zijn wij op zoek naar u. We hebben in Keldonk een mooie Duofiets met trapondersteuning om gezellig een stukje te gaan fietsen. U kunt hiermee diverse personen uit Keldonk een groot plezier mee doen, omdat het voor hen zelf niet meer mogelijk is om alleen de fiets te pakken. En ook zij willen wel eens een keertje naar buiten om te genieten van de natuur. Om het gebruik van de Duofiets te stimuleren, zijn we dus op zoek naar vele fietsmaatjes. Ons idee is, dat we in overleg met de fietsmaatjes personen aan elkaar gaan koppelen. Zo kunnen 2 fietsmaatjes

aan 1 te begeleiden persoon worden gekoppeld, waardoor de fiets frequentie anders kan zijn of belasting (verplichting) voor u minder is. We willen de vrijblijvendheid hoog houden, en we laten u dus bepalen, wanneer u en uw medepassagier de Duofiets pakken. U bepaald de route en de lengte van de fietsrit. Lijkt u dit wel wat ? Dan kunt u zich aanmelden bij Zorg en Welzijn Keldonk; Hans Rijkers zorgenwelzijnkeldonk@zhome.nl of 0413 – 206180. Omdat we de eerste keer even met alle aangemelde personen bij elkaar willen komen kunt u zich aanmelden tot 15 april. Wij hopen op een vele aanmeldingen.

Trekkertrek bedankt Jos Kanters Groenvoorziening! Jarenlang stelde Jos Kanters Groenvoorziening het evenemententerrein aan de Coxsebaan te Boerdonk beschikbaar voor Trekkertrek Boerdonk. Wij willen dan ook Jos Kanters Groenvoorziening erg bedanken voor het beschikbaar stellen van het terrein en de jarenlange steun waar wij altijd op hebben kunnen rekenen!

Natuurlijk Erp

Op zoek naar een oppas? Zorg en Welzijn Keldonk heeft samen met Centrum Jeugd en Gezin een oppascursus georganiseerd. Deze is op 24 maart van start gegaan. De jongeren zijn erg enthousiast! Er doen 12 jongeren aan mee: 10 uit Keldonk en 1 uit Erp en Zijtaart. De cursus bestaat uit 4 avonden van 19.00 uur tot 20.30 uur. Tijdens de laatste avond (donderdag 14 april) is er een Babysitter meet & greet. Iedereen die een oppas zoekt is vanaf 20.00 uur welkom in ‘t Span. Zodat jullie kennis kunnen maken en gegevens uit kunnen wisselen. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel bij Hans Rijkers zorgenwelzijnkeldonk@zhome.nl

Omdat er een nieuwe eigenaar is gekomen, was het even onduidelijk en spannend of Trekkertrek Boerdonk wel door kon gaan op deze locatie, maar het heugelijk nieuws is dat Trekkertrek ook de komende jaren op de Coxsebaan te Boerdonk plaats blijft vinden!

Koningin Aardhommel

Vroege vliegers Onder de vroegst vliegende insecten in het voorjaar zijn enkele opvallende verschijningen: citroenvlinders en hommels. Het afgelopen weekend, met voor de tijd van het jaar al mooie temperaturen, waren ze (volop) te bewonderen.

voorjaarsplanten. Doel van hun verkenningsvluchten is natuurlijk het vinden van een partner, paren en eitjes leggen. Uit die eitjes ontwikkelen zich rupsjes. Dat zijn bladeters. Tegen de tijd dat de eitjes uitkomen zitten de favoriete bomen (waaronder de vuilboom) in blad en kunnen de jonge rupsen hun buikjes rond eten.

Citroenvlinder De citroenvlinder valt zeer op. Zeker het echt gele mannetje (het vrouwtje is bleek geel-wit). Citroenvlinders overwinteren als volwassen vlinder. Bij de stijging van de temperatuur in het voorjaar worden ze wakker en gaan ze op verkenning. Ze verzamelen nectar op de nog schaars bloeiende

Hommels Hommels zijn ‘sociale insecten’. Dat wil zeggen dat ze – net als honingbijen en mieren – in groepen leven. In staten met een duidelijke taak- en werkverdeling. In tegenstelling tot bijen- en mierenvolken zijn de hommelstaten betrekkelijk klein, enkele honderden hommels bij elkaar. Voor de winter wordt de koningin bevrucht, waarna alle mannetjes en werksters dood gaan. Alléén de koningin overwintert. In het voorjaar alleen koninginnen! In het vroege voorjaar zie je alleen hommel-koninginnen. Die zijn op zoek naar suikerrijke nectar om, na een winterperiode zonder eten, weer wat op krachten te komen. Al vrij snel gaan ze ook op zoek naar

eiwitrijk stuifmeel, goed voor de ontwikkeling van de eitjes. De nu bloeiende wilgen (opvallend gele mannelijke bomen en de meer groen getinte vrouwelijke bomen) zijn plaatsen waar je de koninginnen volop, luid zoemend, kunt vinden! Dan zoekt de koningin een goede plek om haar staat te stichten. Een holle boom, een muizenholletje, zomaar ergens in de grond. Gewone aardhommel Op die wilgen, maar ook gewoon in onze tuin – in het gras, op de stoep – de gewone aardhommel. Opvallende beesten, ze zien er uit als vliegende, harige ‘bollen’. Deze hommelsoort herken je aan de witte achterlijfpunt, de gele band op het achterlijf en een bruingele band over het borststuk. De koningin is tweeëneenhalve tot drie centimeter groot. Op bijgaande foto kruipt ’s morgens vroeg, nog wat koud en traag, zo’n koningin over onze stoep.

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-7

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant 2016 - editie 13  

Erpse Krant 2016 - editie 13  

Advertisement