__MAIN_TEXT__

Page 1

NIEUWSBRIEF JUNI 2019


BETEKENISECONOMIE Na de agrarische economie, de industriële economie en de kenniseconomie, stevenen we nu af op de betekeniseconomie. Bedenker en managementgoeroe Aaron Hurst stelt dat we in een nieuw economisch tijdperk aanbeland zijn, waarin het allemaal draait om het creëren van betekenis voor mensen. In de betekeniseconomie ligt de focus niet langer op zo veel mogelijk geld en winst, maar wel op zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren. Dit past bij de behoefte aan meer zingeving en betekenis in het werk. Mensen willen graag werken bij bedrijven die het beste met de samenleving voor hebben. Hoe social profit bedrijf Compaan hierbij helpt, leest u in een interview met directeur Bert Boone. Verder blikken we in deze editie terug op de belangrijkste EROVactiviteiten en laten we u kennismaken met ons gevarieerd najaarsprogramma waarmee we elk van u hopen te inspireren. We wensen u alvast veel leesplezier! Brecht Carels, Leentje Grillaert, directeur gedeputeerde voorzitter

COLOFON

2

Economische Raad voor Oost- Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent | +32 9 267 86 10 | info@erov.be | www.erov.be Verantwoordelijke uitgever: gedeputeerde Leentje Grillaert, voorzitter Datum van uitgifte: 31 mei 2019 EROV nieuwsbrief Ontwerp: Magelaan Fotografie: Nik Vermeulen, Fotogenik


4 Inspireren Betekeniseconomie 7 Jong ondernemerschap stimuleren JCI Jonge Oost-Vlaamse ondernemer 8 Streekproducten Nieuwe afzetmarkten voor de voedingssector 9 Handelskernen Meesterlijke ambachten 10 Fotoverslagen Events 12 Agenda


BETEKENISECONOMIE INTERVIEW BERT BOONE

Ondernemers kiezen steeds vaker voor inclusief ondernemerschap, waarbij ze een job geven aan mensen die moeilijk aan de slag geraken op de arbeidsmarkt. Dit doen ze soms uit noodzaak – denk maar aan de krapte op de arbeidsmarkt – maar ook omwille van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zelf. In de betekenis­ economie ligt de focus niet langer enkel op welvaart, maar ook op welzijn. Wij spraken met Bert Boone, directeur bij Compaan, over het belang van de doorstroom voor de doelgroepmedewerkers en voor de lokale economie.

Waarom is de doorstroom van doelgroepmedewerkers eigenlijk zo belangrijk voor de samenleving? Alles staat of valt tegenwoordig met zingeving. Vandaag halen veel mensen dat uit hun werkstatus. Mensen krijgen zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld wanneer ze kunnen bijdragen tot de samenleving. Werken maakt gezond. Compaan gelooft in een inclusieve samenleving en dus in inclusieve 4

EROV nieuwsbrief

tewerkstelling. Voor de samenleving en ons economisch systeem is het van belang dat we – gezien de arbeidskrapte – voldoende mensen kunnen inschakelen om de economische groei te ondersteunen. Elk talent is nodig. Bedrijven krijgen hierbij een andere maatschappelijke rol die meer en meer complementair is aan haar bedrijfsbelang.

Hoe kunnen we die groep van doelgroepmedewerkers het beste omschrijven? Zijn dat enkel mensen met een arbeidshandicap? In de beginjaren hielp Compaan vooral mensen met een arbeidshandicap aan een job. Later kwamen daar de jongeren en de mensen met allochtone origine bij. We richten ons ook naar oudere werknemers, 50-plussers die opnieuw werk zoeken. De overheid benoemt deze doel-


groepen formeel als ‘kansengroepen’. Toch voelen de doelgroep­medewerkers zichzelf meer lotgenoten dan dat ze zich een label voelen. Ze zijn vooral bezig met het vinden van werk. Afhankelijk van de problematiek wordt door bijvoorbeeld VDAB of een OCMW uitgemaakt welke persoon in welk doorstroomprogramma wordt toegelaten. We zien tegenwoordig een evolutie naar combinaties van problematieken, waardoor een steeds meer geïntegreerde dienstverlening wordt aangeboden.

Jullie kregen van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie voor het verduurzamen van het aanbod aan doorstroomstageplekken. Wat betekende die subsidie voor jullie? De provincie gaf ons met de subsidie op het juiste moment een belangrijke impuls om stageplekken vorm te geven en onder

de aandacht te brengen. Ieder bedrijf zal in de toekomst met werkplekleren en stageformules te maken krijgen. De subsidie – zo’n 80 euro per week per stageplek – geeft een duwtje in de rug. Het zet de ondernemers aan het denken. Zij staan meer en meer open voor werkplekleren. Per jaar werkt Compaan samen met een 500-tal bedrijven die stagemogelijkheden geven. Als er een bedrijf met ons heeft samengewerkt rond een werkzoekende, krijgt dat bedrijf een referentiebewijs ‘inclusief ondernemen’. Op die manier toont het bedrijf dat het een inclusieve onderneming is die maatschappelijk geëngageerd is, wat ook qua employer branding en naar potentiële klanten toe niet onbelangrijk is. De subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen is om die reden vooral een belangrijk politiekmaatschappelijk signaal.

Vandaag zoeken bedrijven mensen met de juiste attitude en sociale skills, eerder dan de juiste technische opleiding. Dankzij werkplekleren krijgen bedrijven een kosteloze kans om mensen werkervaring te bieden. juni 2019

5


VALERIA (35) VOLGDE EEN TRAJECT TIJDELIJKE WERK­ ERVARING (TWE) BIJ COMPAAN “Via VDAB kwam ik bij Compaan terecht. Bij arbeidsconsulent Martine voelde ik mij meteen op mijn gemak. Ze zorgde voor een aangename en professionele begeleiding. Ik leerde meer zelfvertrouwen hebben, om meer in mezelf te geloven. Tijdens mijn stage kon ik aan de slag als verkoopster in een lingeriewinkel. Ik kwam er terecht in een fantastisch en vriendelijk team. Nu werk ik in een schoenenwinkel en kijk ik met goede moed naar de toekomst.”

Meer info over de provinciale subsidie ‘doorstroomstageplekken’ op www.oost-vlaanderen.be

En hoe reageren de kmo’s op het werkplekleren? Vandaag de dag worden veel bedrijven geconfronteerd met het niet ingevuld krijgen van vacatures. Er is een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. Jaren geleden stonden de bedrijfsleiders huiverachtig tegenover het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. Nu is dat een vanzelfsprekendheid. Vandaag zoeken bedrijven mensen met de juiste attitude en sociale skills, eerder dan de juiste technische opleiding. Dankzij werkplekleren krijgen bedrijven een kosteloze kans om mensen werkervaring te bieden. De selectieprocedure gebeurt op de werkplek zelf, op de werkvloer. Bedrijven en werknemers moeten aan die nieuwe manier van selectie wennen maar zien wel degelijk de voordelen.

Houdt de rol van Compaan dan op bij de aanwerving van de doelgroepmedewerker of blijven jullie hem/haar op de voet volgen tijdens zijn tewerkstelling? Het uitgangspunt van een bedrijf is niet iemand met een arbeidsbeperking aan te werven. Een bedrijf heeft een vacature lopen en die moet ingevuld worden. Het is aan ons om in gesprek te gaan met de bedrijven om te kijken wat er gevraagd wordt en wat wij kunnen aanbieden. Om

WIE IS COMPAAN? Compaan is vooral bekend als maatwerkbedrijf. Daarnaast levert Compaan ook HR-diensten en coaching op maat. Ze brengen een job dichterbij voor werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ze adviseren en ondersteunen daarbij zowel de werkzoekenden als de inclusieve ondernemers. www.compaan.be

6

EROV nieuwsbrief

dan eventueel, waar nodig, de functie­ rollen wat te herschikken. Compaan treedt op als coach, als de contact­ persoon met wie de doelgroepmedewerker het proces van tewerkstelling doorloopt. Daarnaast treden wij ook op als vertrouwenspersoon voor het bedrijf. Het bedrijf is een klant met een vraag. Daarop proberen onze trajectbegeleiders een zinvolle match te vinden met de beschikbare arbeidskrachten.

Hoe denkt u dat de arbeidsmarkt eruit zal zien in de toekomst? Gaan werkgevers meer en meer inzetten op het aantrekken van doelgroep­ medewerkers? Heel veel bedrijven zijn bereid doelgroepmedewerkers aan te werven maar willen ontzorgd worden. Ze werken liever met een maatwerkbedrijf dat de zorg opneemt voor de doelgroepmedewerker dan dat ze zelf de administratieve last op zich moeten nemen. Volgens mij gaan we meer en meer naar dat enclavemodel groeien in de toekomst. Organisaties als Compaan gaan echte HR-bedrijven worden om alles wat een overheid aan ondersteuningsmaatregelen geeft, te faciliteren. Maatwerkbedrijven, met andere woorden, als een soort van interim-plus-bedrijven.


JCI JONGE OOST-VLAAMSE ONDERNEMER

An Warrens is een jonge vrouwelijke onderneemster die recent de ‘JCI Award voor Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer 2019’ in ontvangst mocht nemen. An runt samen met haar partner Kenneth De Smet een bedrijf dat zolderinrichting, schrijnwerk, isolatie, dak- en gevelwerken op maat levert. Het bedrijf is gevestigd in Sint-Niklaas en groeide op zeven jaar tijd uit tot een team van 15 arbeiders en 3 bedienden. Wij gingen bij An op de koffie om meer te horen over haar succesverhaal.

zijn, is het belangrijk om nieuwe en grotere werktuigen aan te kopen. Verder willen we ook nog meer inzetten op netwerking: met collega’s, sectororganisaties en leveranciers.

Welke uitdagingen ervaar je in je dagelijkse bedrijfsvoering?

Niet echt. Voor KDS werkte ik bij Colruyt in de verkoop en – na bijscholing – in de bank- en verzekeringssector. Toen kwam ik mijn echtgenoot tegen en besloten we samen ons bedrijf op te richten, waar ik in het begin stille vennoot was. Intussen werk ik al vier jaar voltijds als mede-zaakvoerder.

De klant wordt steeds veeleisender, vooral onder invloed van het internet. Hij zoekt alles uit, tot zelfs prijzen waarmee hij onze prijzen probeert te betwisten en een eigen calculatie maakt. Er is eveneens een evolutie naar bouwen met bouwpromotoren, waardoor de prijs steeds belangrijker wordt. Als je dan optreedt als onderaannemer, moet je soms werken met te kleine marges. Ook de bouw van meer meergezinswoningen en minder eengezinswoningen zorgt voor nieuwe uitdagingen. Die grote projecten gaan vaak gepaard met een grote tijdsdruk, waardoor je je eigen planning soms moeilijk kan aanhouden.

Waar haal je persoonlijk het meest voldoening uit?

Wat vind je, tot slot, heel belangrijk?

Uit kunnen doen wat ik graag doe en uit het zien groeien van onze werknemers in hun job. Verder ook in het succesvol beëindigen van projecten, ondanks de moeilijkheden die er soms zijn door ziekte van personeel of door defect materiaal. En als een klant een mailtje stuurt dat hij zeer tevreden is en dat het personeel zeer vriendelijk is, dat geeft mij heel veel voldoening!

Belangrijk is dat we onze mensen kunnen inzetten waar ze goed in zijn, wat ze graag doen zodat ze met plezier komen werken, want dan doen ze dat ook goed. Gewoon door te kijken naar hun kunnen. Je bent als bedrijf maar zo sterk als de mensen die bij je werken. Ze zijn op die manier ook fier dat ze bepaalde zaken van hun kunnen laten zien, waardoor ze er grote voldoening uit halen.

Kreeg je het ondernemen met de paplepel mee?

Waar willen jullie staan tegen 2030? We willen hoedanook nog groeien en de efficiëntie van onze werking verbeteren, door de juiste mensen te blijven vinden en ze gepast te motiveren zodat zij en wij onze job graag blijven doen. Naast verder investeren in mensen, willen we ook verder investeren in materiaal. Doordat onze activiteiten vrij uitgebreid

De JCI Award Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer is een initiatief van JCI (Junior Chamber International), met steun van EROV.

juni 2019

7


NIEUWE AFZETMARKTEN VOOR KMO’S UIT DE VOEDINGSSECTOR

Kmo’s uit de voedingssector zoeken nieuwe afzetmarkten over de lands- en provinciegrenzen heen. EROV onderneemt acties om korte keten strategieën te ontwikkelen en zakelijke relaties tussen enerzijds professionals in de landbouwen voedingssector en anderzijds retailers en distributeurs te bevorderen.

Op 18 maart 2019 organiseerde EROV in het kader van het Europees Interreg project Lekker.Lokaal.Natuurlijk! een grootse interregionale B2B-Smaakmarkt in Kortrijk Xpo. Maar liefst 103 producenten van streek- en hoeveproducten uit Oost- en West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk namen deel aan de voedingsbeurs.

DIRK BAL VAN CHOCOLADE PRALINES BALERDON:

“De deelname aan de B2B-Smaakmarkt heeft ons heel wat nuttige, zakelijke contacten opgeleverd om onze distributie verder uit te bouwen.” Van biologische sappen, verfrissende streekbiertjes, traag geroosterde koffie tot kwalitatief hoevevlees en verse groenten en fruit. Chef-koks, grossisten, distri­ buteurs, horeca-­uitbaters en retailers ontdekten het

www.lekkerlokaalnatuurlijk.be

8

EROV nieuwsbrief

boeiende verhaal achter de unieke producten. De B2B-Smaakmarkt is zeker voor herhaling vatbaar. De standhouders registreerden 962 nieuwe contacten en evalueerden hun deelname als zeer positief.


MEESTERLIJKE AMBACHTEN

EROV en UNIZO Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om ambachten nog meer op de kaart te zetten. Met het boek ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’ worden ambachten in de spotlights geplaatst. En terecht, ambachten verdienen onze aandacht. Het huidig maatschappelijk klimaat biedt kansen voor ambachten. De negatieve effecten van ongebreidelde economische groei op mens, milieu en samenleving zorgen voor een hernieuwde interesse in ambachtelijke producten. Een ambachtelijk product is geen massaproduct, maar uniek en op maat. Het is geen wegwerpproduct, maar kwaliteitsvol en duurzaam. De lokale productie zorgt bovendien voor een lage ecologische voetafdruk. Streven naar een duurzame samenleving impliceert dat we op een andere manier produceren en consumeren. Ambachtsmannen- en vrouwen maken producten met een verhaal. Ze beschikken over vakmanschap en ambachtelijke skills, aangeleerd door jarenlange oefening. Dit mag

niet verloren gaan. Integendeel. Dat ambachten een toekomst hebben, bewijzen de verhalen die u kunt lezen in de publicatie. Of het nu gaat over chocolade, marmer, leder, hout of graan: wat hen bindt, is de passie voor hun vak, maar ook hun drive om toekomstgericht te ondernemen en blijvend in te zetten op innovatie. Ambachten van de toekomst staan open voor samenwerking met designers, ondernemers en industrie. Traditionele ambachten in combinatie met digitale technologie garandeert het voortbestaan van ambachten.

PEARL-LISA DE BUCK VAN PAARL HANDBAGS IN GENT

SVEN VAN DER STRAETEN VAN DE STOFFEERDER IN BUGGENHOUT

“Handtas met marmer of beton”

“Onze ambacht is een groene ambacht”

“Mijn handtassen hebben een unieke vorm en zijn daarom herkenbaar. Ik werk met speciale materialen, zoals marmer of beton. Marmer voelt zacht aan en heeft prachtige kleurschakeringen. Een fijn marmerplaatje wordt op één flap van de handtas gelijmd en genaaid. De kans op breken of barsten is nihil.”

“Het ecologisch verhaal achter onze ambacht willen we nog meer uitspelen. Maatwerk en kwaliteit afleveren, betekent minder afval produceren. In onze sector wordt veel gerecupereerd en wordt het transport beperkt. Bij het herstofferen van een salon, blijft het houtwerk behouden en worden zo minder bomen gekapt.”

U kunt het boek ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’ gratis opvragen bij EROV. carolien.ongena@erov.be

juni 2019

9


NIEUWJAARSRECEPTIE EROV

UITREIKING EROVMINI*STER* AWARDS

10

EROV nieuwsbrief

Prof. dr. Hendrik Vos, hoogleraar aan UGent, bracht ons zijn klare kijk op het Europese beleid van vandaag tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari.

URBAN ROOTS van OLVI uit Gent won op 22 mei de Gouden EROV-Mini*Ster*Award. Zij zijn hiermee een jaar lang ambassadeur van de Oost-Vlaamse Mini-ondernemingen. Met zelfgemaakte bloempotten brengen ze het groen dichter bij de stad.

STUDIE­ NAMIDDAG SOCIAL PROFIT

Vier sprekers inspireerden op 28 maart bij VDK bank een 50-tal social profit managers. Volgende thema’s kwamen aan bod: ‘de impact van digitalisering en robotisering op werkgelegenheid’, ‘energie-efficiëntie’, ‘employer branding’ en het ‘unieke sociale ondernemersmodel’.


EVENT AMBACHTEN IN OOSTVLAANDEREN IN DE KIJKER

WANDELING SMAKELIJK GENT

Het boek ‘Meesterlijke ambachten in OostVlaanderen’ werd voorgesteld op 22 mei bij Stokerij Van Damme in Balegem.

MARKT LEKKER OOST-VLAAMS

12 streek- en hoeve­ producenten transformeerden de Groentenmarkt in Gent om tot een echte lokale markt en brachten hun heerlijke, ambachtelijke streekproducten mee.

Aan de hand van negen uitgekiende stopplaatsen, ontdek je niet enkel de toeristische trekpleisters maar ook de eigenzinnige streekproducten in de stad. De wandeling start in het Groot Vleeshuis.

juni 2019

11


kalender 2019 INSPIRATIE VOOR ONDERNEMERS

EROV AGENDA

29

03

BEDRIJFSBEZOEK RENEWI

G EN T S E F EES T EN

3SQUARE GENT

Bezoek aan een toonaangevend waste-to-product bedrijf

G RO EN T EN M ARKT G EN T

/08

ONDERNEMEN IN 2030

Congres over ondernemen in 2030. Prominente sprekers gunnen ons een blik in de toekomst

19

/09

50 JA AR FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UGENT P R O VIN C IE H U IS

Academische zitting met korte lezingen en een panelgesprek

/10

18

/10

INSPIRATIEPL ATFORM SOCIAL PROFIT MEETS PROFIT

Start van zevende inspiratieplatform voor Oost-Vlaamse ondernemers en managers uit de social profit

06

/11

19 - 28/07 Het Groot Vleeshuis: een oase aan rust in het feestgedruis om te genieten van Oost-Vlaamse streekproducten. Dagelijks open van 11 tot 23 uur.

25

/08

T O ER L EK K ER O O S T- V L A A M S

Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducenten zetten van 10 tot 18 uur hun deuren open voor het grote publiek

SEMINARIE ONDERNEMEN EN GEZONDHEID K B C- TORE N GE NT

MEER INFO? Bezoek onze website www.erov.be! Of contacteer EROV: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent – 09 267 86 10 – info@erov.be

19 - 22/09

S TA N D L EK K ER O O S TVL A AMS OP JA ARBEURS FL AN DERS EX PO G EN T

De Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducenten promoten hun product

17

/11

K A P I T T EL O ’ D E F L A N DE R FL AN DERS EX PO G EN T

Intronisatie van prominenten in de Orde van de Oost-Vlaamse graanjenever

23 - 24/11 JEN EV ER TA S T I N G

G RO O T V LEES HU IS G ENT

11 leden-stokerijen O’de Flander stellen hun gamma voor. Gratis workshop koken en cocktails.

Profile for EROV

Nieuwsbrief EROV juni 2019  

Een overzicht van de activiteiten van de eerste helft van 2019.

Nieuwsbrief EROV juni 2019  

Een overzicht van de activiteiten van de eerste helft van 2019.

Profile for erov_ovl
Advertisement