Page 1

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017


POZ op kruissnelheid De veertien algemene ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen – verenigd in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen (POZ) – kopen sinds 2014 samen aan. Het gaat bijvoorbeeld om meubilair, geneesmiddelen of medische toestellen. Dit leidt tot grote voor­delen, met een hogere kwaliteit of een sterke kostenbesparing tot gevolg. De gezamenlijke besparingen bedragen op jaarbasis nu al bijna 1 miljoen euro! Een initiatief, waar de provincie met trots mee zijn schouders onder zet. In deze nieuwsbrief vertelt hoofdapotheker Koen Deryckere waarom we samen vooral medicatie aankopen. Verder blikken we terug op de belangrijkste EROV-activiteiten en laten we u kennismaken met ons gevarieerd voorjaarsprogramma waarmee we elk van u hopen te inspireren. We wensen u alvast veel leesplezier! Brecht Carels, Jozef Dauwe, directeur gedeputeerde voorzitter

COLOFON

2

Economische Raad voor Oost- Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent | +32 9 267 86 10 | info@erov.be | www.erov.be Verantwoordelijke uitgever: gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter EROV nieuwsbrief Ontwerp: Magelaan Fotografie: Nik Vermeulen, Fotogenik


4 Inspireren Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen op kruissnelheid 7 Jong ondernemerschap stimuleren Boost je business 8 Streekproducten Streekproducten in grootkeukens 9 Handelskernen Horeca in Oost-Vlaanderen 10 Fotoverslagen Events 12 Agenda


PLATFORM OOST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN OP KRUIS­SNELHEID

Koen Deryckere werkt al zeven jaar als hoofd­ apotheker, waarvan vier jaar bij Maria Middelares. Hij trekt als geen ander mee aan de kar van het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen (POZ), dat inmiddels veertien Oost-Vlaamse en drie WestVlaamse zieken­huizen telt. Samen betreden ze de markt om de beste over­een­komsten te verkrijgen, wat leidt tot mooie besparingen en andere voordelen voor elk ziekenhuis.

Waarom ga je met andere ziekenhuizen samenwerken en aankopen doen? Deryckere: “Ten eerste is dat uit financiële overwegingen. De ziekenhuis­ financiering staat onder druk en uiteraard wordt aan een ziekenhuisapotheker gevraagd om de balans van het ziekenhuis mee in evenwicht te houden. Als je met meerdere ziekenhuizen een bepaald product gaat aankopen, kom je met een veel groter volume op de markt en kan je in veel gevallen interessantere prijzen bekomen, dan als je er alleen voor staat. Een tweede aspect is dat je de werklast 4

EROV nieuwsbrief

kan verdelen onder collega-ziekenhuis­ apothekers. Het is een enorme werklast voor ziekenhuisapothekers als zij voor elk aankoopdossier zelf een bestek moeten schrijven. Nu delen we die lasten door elk om beurt een dossier aan te pakken. Kleinere ziekenhuizen hebben vaak minder middelen en personeel om goed bestekken uit te schrijven, maar zij kunnen door het toevoegen van hun volume, bijdragen tot een beter dossier en een betere offerte. Ook voor de leveranciers is het voordeliger, want zij moeten geen tien verschillende offertes opmaken.”

Bij hoeveel dossiers is er sprake van samenwerking tussen ziekenhuizen? “Dossiers die conform de wet op de overheidsopdrachten geschreven worden, doe ik bijna allemaal samen met andere ziekenhuizen. Ofwel binnen het POZ-netwerk ofwel binnen kleinere netwerken. Soms gaat het gemakkelijker binnen kleinere netwerken, omdat er minder gediscussieerd moet worden om een consensus te vinden. Bij het POZ-netwerk, dat met zeventien ziekenhuizen toch wel één van de grotere netwerken is, zorgt dit voor een grotere uitdaging.


Bij sommige dossiers is het zeer moeilijk om een consensus te vinden rond bepaalde gunningscriteria, omdat zelfs binnen één ziekenhuis al geen consensus bestaat. Elk ziekenhuis legt zijn eigen accenten en elke arts heeft zijn eigen voorkeuren.”

“De ziekenhuis­ financiering staat onder druk en uiteraard wordt aan een ziekenhuis­ apotheker gevraagd om de balans van het ziekenhuis mee in evenwicht te houden.”

Momenteel zijn 90% van de dossiers bij POZ apotheekdossiers, is dit toeval? “Neen, in 2014 is POZ een opdrachtencentrale gestart en zijn we voor het eerst naar de markt gegaan met een aantal dossiers waar weinig discussie rond was, namelijk bureaustoelen, kantoor­materiaal, en dergelijke. Sinds vorig jaar hebben we ons echt gestort op apotheekproducten en dat gaat zeer goed. We hebben al veel besparingen gerealiseerd. Bij medicatie bestaat de dag van vandaag niet zoveel discussie meer, omdat alle geneesmiddelen op de Belgische markt ruim voldoen aan

de noodzakelijke kwaliteitsvereisten en praktisch alle farmaceutische bedrijven dezelfde service aanbieden. Bij geneesmiddelen gaan we meer en meer louter naar het prijsaspect kijken.”

Bij welke dossiers is het moeilijker om een consensus te vinden? “Als ziekenhuisapothekers zijn we ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de steriele medische hulpmiddelen. Bestekken hierrond schrijven is nog een tikkeltje uitdagender omdat hier veel meer accentverschillen liggen dan bij medicatie, waarvan je als apotheker ook niet altijd weet of deze nu belangrijk zijn of niet. En elk medisch hulpmiddel heeft zijn voor- en nadelen. Daarnaast is er ook nog sprake van de therapeutische vrijheid van de arts. Zoals ik eerder al zei, elke arts heeft zijn eigen voorkeuren. Eén ding staat vast: alle dossiers waar wij

Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen: aantal bedden, aantal personeelsleden en omzet:

17 ziekenhuizen

3.052.000.000 euro omzet (3 miljard euro)

24.340 personeel

10.501 bedden

realiseren jaarlijkse besparing van bijna 1 miljoen euro

bron: https://multimedia.tijd.be/ziekenhuizen2017/ december 2017

5


“Het voordeel van samenwerken is dat je de werklast kan verdelen.”

Waar evolueren we naar in de toekomst? Er is vaak sprake van het kiwi-model, wat is jouw mening hierover?

aan deelnemen, moeten gedragen worden door onze artsen. Tijdens ons medisch farmaceutisch comité moeten we tot een consensus komen. Meestal is dit geen probleem, maar wij gaan geen enkel dossier publiceren of deelnemen aan een dossier waar de artsen niet achter staan. De écht moeilijke dossiers zijn dossiers over implantaten, hechtingsdraad, pacemakers, en dergelijke. Hier zullen een aantal pioniers met goede bestekken op de proppen moeten komen.”

We zien bij sommige dossiers, zoals paracetamol en antibiotica, een zeer hoge participatie. Is er geen risico op stockbreuk? 6

EROV nieuwsbrief

“Dat is een gegronde vrees. Wij als apothekers en artsen zijn bezorgd dat we te maken gaan krijgen met een markt­ verschraling. Dat er een aantal firma’s niet meer op de markt zullen komen, omdat een aantal grote netwerken gekozen hebben voor een bepaald product en een bepaalde firma. Als er spelers wegvallen en er zich een stockbreuk voordoet, heb je het risico dat er geen alternatieven meer geregistreerd zijn op de Belgische markt. We kunnen ons altijd nog behelpen door aankopen in het buitenland te doen, maar dat kost veel geld. Buitenlandse producten, die niet geregistreerd zijn in België, worden namelijk niet terugbetaald.”

“Bij het kiwi-model, waarbij de overheid overheidsopdrachten uitschrijft, is die vrees voor marktverschraling een realiteit en zal er maar één leverancier zijn voor het hele land. De overheid is bezig met een aantal experimenten, bijvoorbeeld rond bloed-afgeleide producten. Hier zijn een aantal goede argumenten voor om dit nationaal aan te pakken. Je bent tenslotte met bloed bezig en dat moet van donoren komen. Maar ik denk niet dat alles snel nationaal zal gaan. Ik denk dat er zich voornamelijk clusters van ziekenhuizen zullen vormen die samen bestekken maken. Zoals wij nu al bezig zijn. Er zullen steeds meer netwerken van ziekenhuizen bijkomen en ook netwerkoverschrijdende dossiers. We moeten tenslotte de ziekenhuizen toch wat vrijheid geven om de firma’s ten opzichte van elkaar uit te spelen en om zelf beslissingen te nemen.”


JONG ONDERNEMERSCHAP BOOST JE BUSINESS MET EEN FLITSENDE WEBSITE EN WEBSHOP! Vlnr Mathieu Voet, Joris Van Hoecke, Luc Coopman

Hoe kan je je als jonge ondernemer onderscheiden? Hoe boost je je business naar een hoger niveau? Een sprekende website en webshop zijn een must. Ook boekhouden in the cloud, een nieuwe manier van boekhouden, geeft je een duwtje in de rug waardoor er tijd vrijkomt voor de echt belangrijke zaken: het inzetten op je zaak.

MATTHIEU VOET, NEWANCE, NAZARETH:

Op 23 november organiseerde EROV, i.s.m. Syntra Midden-Vlaanderen, een interactieve sessie voor 50 jonge ondernemers bij graanstokerij Filliers. Mathieu Voet, zaakvoerder van Newance uit Nazareth, wees op het belang van een flitsende website: “Denk bij het ontwerpen van je website na over de boodschap die je wil brengen. Wat komt je klant zoeken bij jou? Denk na over je ‘unique buying reasons’, eerder dan je ‘unique selling proposition’. Redeneer vanuit het standpunt van je klant en onderscheid je zo van je concurrenten. Vermijd te algemene bewoordingen zoals ‘flexibiliteit, service, kwaliteit’. Geef dan aan op welke manier je dat doet. Creëer ook een verhaal, leg je klanten uit ‘waarom’ je iets doet, denk bv. aan de manier waarop Apple zijn producten commercialiseert in vergelijking met Dell. Denk na over de toptaken van je website. De meest voorkomende redenen waarom iemand je website bezoekt, zijn het zoeken van een adres of contactgegevens of men wil een offerte vragen. Zorg ervoor dat die toptaken visueel in het oog springen. Waak over de gebruiksvriendelijkheid van je website. Vermijd dat bezoekers onnodig moeten doorklikken. Tot slot, zorg voor micro-conversie, dat betekent dat je gegevens verzamelt van je bezoekers. Vraag bijvoorbeeld hun contactgegevens in ruil voor het downloaden van een whitepaper, een e-book of een demo.’

Joris Van Hoecke, zaakvoerder van digital marketing agency Bulbz uit Gent, is een ervaringsdeskundige op het vlak van webshops. “Maak een keuze uit de bestaande e-commerce platformen en bekijk wat het best aansluit bij je noden. Durf investeren en voorzie ook budget om je webshop nadien te optimaliseren en om nieuwe features te voorzien. Bekijk ook wat de return is van je digitale investering en stuur bij waar nodig. Denk ook goed na over je verzendpolitiek. Ga je pakjes gratis verzenden? Kunnen klanten de goederen terugsturen en tegen welke voorwaarden? Druk ook je stempel met je postpakket. Trek je marketing door en overtuig je potentiële klant.’

“Mensen willen binnen vijf seconden weten of ze bij jou aan het juiste adres zijn, anders gaan ze bij een concurrent aankloppen.”

Luc Coopman, zaakvoerder Cobofisk uit Aalter, schudt de aanwezigen wakker met een aantal kritische vragen: ‘Wie loopt er nog maandelijks of driemaandelijks met zijn facturen naar de boekhouder? Wie weet er op dit moment hoeveel winst hij in 2017 al gemaakt heeft? Wie verspilt veel tijd met het zoeken naar facturen en bonnetjes, met het printen van facturen, het in mappen steken en dergelijke?’ Boekhouden in the cloud houdt in dat je je facturen digitaal ontvangt en input in een digitaal boekhoudsysteem. In realtime wordt alles verwerkt zodat je op elk moment weet hoe je bedrijf er voor staat.’ december 2017

7


STREEKPRODUCTEN IN GROOTKEUKENS

Waarom zou je in het bedrijf­srestaurant of de schoolrefter geen heerlijke maaltijd kunnen eten met lokale producten? Geen boontjes uit een ver land, maar verse boontjes, gekweekt door de landbouwer om de hoek.

EROV start een piloot­project om streek- en hoeve­ producten te leveren aan grootkeukens. De regio Oudenaarde geldt als testcase. Vijftien grootkeukens werden bevraagd naar hun bereidheid om te werken met streek- en hoeve­producten. De verantwoordelijken van de grootkeukens tonen zeker interesse, maar vragen efficiënte leveringen en leggen stringente kwaliteitseisen op. Daarom werkt EROV samen met Bidfood, een verdeler van food- en non-food­ producten naar klanten in de horeca en de foodservice. Lokale producenten die nog niet voldoen aan de gevraagde leverings­voorwaarden, 8

EROV nieuwsbrief

worden begeleid en onder­ steund. Ook de grootkeukens krijgen ondersteuning rond de verwerking van de producten en rond storytelling. Zo brengen we niet alleen de lokale producten, maar ook het bijhorende authentieke verhaal achter het product op het bord. Om dit pilootproject succes­ vol te laten verlopen, werkt EROV ook samen met het Provinciaal Proef­centrum voor de Groenteteelt OostVlaanderen, Vives en Inagro. Kennis en ervaring worden gedeeld met andere Europese partners uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden in het Interreg

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL EINDEJAARSGESCHENK? Neem een kijkje op www.grootvleeshuis.be

“De verantwoordelijken van de grootkeukens tonen zeker interesse, maar vragen efficiënte leveringen en leggen stringente kwaliteitseisen op.”

project REFRAME. Ook zij werken rond innovatieve korte keten initiatieven. Van 15 tot 17 november verwelkomde EROV het internationaal gezelschap in het

Groot Vleeshuis in Gent. Na een bezoek aan de overdekte Lousbergmarkt ging het richting Gavere. Bij Breydel volgde een bedrijfsbezoek en een leerrijke kookworkshop met lokale producten.


HORECA IN OOST-VLAANDEREN

Er is al veel gezegd en geschreven over de witte kassa, het rookverbod en de hoge personeelskosten in de horeca. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, integendeel! EROV brengt in het voorjaar 2018 in de publicatie ‘Toekomstkansen voor de horeca in Oost-Vlaanderen’, een portret van zeven verschillende types horecazaken in onze provincie.

We geven je alvast een voorsmaakje en laten vader en zoon, Roni en Henrick Ringoir van restaurant De Rooselaer in Heusden aan het woord.

De Rooselaer bestaat 41 jaar. Hoe ben je in de horeca gerold?

“Gierigheid bedriegt de wijsheid. Je moet je klanten goed soigneren.”

voor koken, nieuwe smaken ontdekken en lekker eten en drinken doorgegeven met de paplepel. Mijn broer en ik hielpen al mee in de zaak van jongs af aan. We zijn hier opgegroeid. Het was voor ons een logische keuze om naar Hotelschool Ter Duinen te gaan.”

Roni: “Mijn ouders leverden diepvries­

producten aan restaurants. Als jonge knaap kwam ik vaak in keukens en had ik voeling met de horeca. Ik heb geen koksopleiding. Op de hotelschool leer je technieken, maar passie voor het koken dat heb je of dat heb je niet. Mijn vrouw is al van in het begin actief in de zaak als gastvrouw. Zonder haar zou ik het niet gekund hebben. We vullen elkaar goed aan. Sinds een tiental jaren zijn mijn zonen ook actief in de zaak. De opvolging is verzekerd. Daarom blijven we investeren.” Henrick: “Onze ouders hebben hun passie

Hoe onderscheid je je ten opzichte van concurrenten? Henrick: “We bieden een totaalconcept:

een zaak met uitstraling, een warm onthaal, maar gereserveerd als het nodig is. Ons terras, rokersruimte en bar, waar je rustig op je gezelschap kan wachten, worden geapprecieerd door onze klanten. Onze keuken is seizoensgebonden. Traditionele gerechten worden op een verfijnde manier gebracht en gecombineerd met verrassende wijnen. We willen altijd iets nieuws toevoegen.”

Heb je tips en tricks voor starters in de horeca? Henrick: “Je moet voldoende ervaring in

de horeca opbouwen, vooraleer je zelf een zaak start. Je moet trachten met zo weinig mogelijk personeel te werken, zodat je alles zelf in de hand hebt. Het financieel plaatje is heel belangrijk. We leren dat veel te weinig tijdens onze opleiding. Als je een zaak start, moet je verstand hebben van cijfers. Je goed laten begeleiden en veel praten met je boekhouder is een must.” Roni: “Gierigheid bedriegt de wijsheid. Je moet je klanten goed soigneren. Sociale contacten zijn ook heel belangrijk. Je moet zichtbaar zijn in je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld via sponsoring van events. Als laatste moet je een solide ploeg hebben. Ik ben fier op ons team. Als ze het niet horen, noem ik ze wel eens mijn dreamteam.” december 2017

9


CONGRES ONDERNEMEN IN 2030

EROV organiseerde op 30 augustus in Zwijnaarde zijn eerste toekomstcongres ‘Ondernemen in 2030’ met vijf gastsprekers. Honderdvijftig geïnteresseerden luisterden geboeid naar o.m. prof. dr. Petra De Sutter, Mario Fleurinck en Björn Soenens.

AMBASSADEURS LEKKER OOSTVLAAMS

GENTSE AZALEA SIERT KASTEEL VAN LAARNE

10

EROV nieuwsbrief

Op dinsdag 21 november huldigden we negen ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams. Zij zetten zich dagdagelijks in voor de promotie van Oost-Vlaamse streek- en hoeve­ producten. Het gaat om winkel­ uitbaters, traiteurs, B&B’s en restaurateurs. Een inspiratiesessie over de ‘kritische’ consument van vandaag vervolledigde het programma.

Het weekend van 30 september en 1 oktober lokte meer dan 3000 bezoekers naar het kasteel van Laarne. Op deze unieke historische site zetten we voor het eerst de Gentse azalea in de kijker. Nadien kon men proeven van de lekkere streek- en hoeveproducten op een markt met ‘Lekker Oost-Vlaamse’ kraampjes.


NETWERKDAG EROV NETWERK ONDERNEMEN 2017

De netwerkdag van EROV Netwerk Ondernemen bracht ons dit jaar in Deinze. De veertig deelnemers kregen een blik achter de schermen bij innovatieve standenbouwer Aluvision en maakten kennis met verschillende toon­ aangevende ondernemers uit de Leiestad.

TOER LEKKER OOST-VLAAMS

KAPITTEL O’DE FLANDER

Meer dan 5000 enthousiaste bezoekers namen deel aan de tweede editie van de Toer Lekker Oost-Vlaams. Zesentwintig producenten van streek- en hoeveproducten gaven gratis een rondleiding in hun bedrijf of hoeve en legden uit hoe het productieproces verloopt.

Op het jaarlijks kapittel van O’de Flander werden dertien personen en zeven horecazaken als ambassadeur gehuldigd. Onder de intronisanten Minister van Staat Karel De Gucht, gedeputeerde Martine Verhoeve, algemeen directeur Arte­velde Hoge­ school Tomas Legrand en directeur Unizo Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren.

december 2017

11


kalender 2018 INSPIRATIE VOOR ONDERNEMERS

EROV AGENDA

17

15

14

NIEUWJA ARSRECEPTIE EROV

SE M INARIE PL ATF O R M J ONGE OND E RNE M ER S ‘ SOC IAL M E D IA’

MARKT L EK K ER O O S T- V L A A M S

I.s.m. Syntra MiddenVlaanderen, met Anke Van Oosterhout (CMoore)

Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducenten verkopen rechtstreeks aan de consument op de Groentenmarkt

/01

G R O O T V LE E S H U IS

Nieuwjaarsreceptie voor ondernemers en socialprofit­ managers met gastspreker Rik Van de Walle, rector UGent

08

/02

S TUDI ENAMI DDAG S OCIAL PR OFI T P R O VIN C IE H U IS

Drie sprekers over ‘actuele managementuitdagingen in de social profit’

22/02 08/03 22/03 TR AJECT BEDR IJFS OVER DRAC HT P R O VIN C IE H U IS

Drieluik om potentiële overlaters en overnemers voor te bereiden op een bedrijfs­ overdracht, o.m. verkoopsklaar maken, waardering, het verkoopsproces, fiscaaljuridische aspecten

/03

17 - 24 31/05 K ORT L OPE ND TRA J EC T ‘ INNOVAT IE E N NIEU W E B USINE SSM OD E L L EN ’

/04

G RO EN T EN M ARKT G EN T

09

07

30/05 01/06

Bedrijfsbezoek gecombineerd met uitreiking van de getuigschriften aan de cursisten van het lopende EROV-inspiratie­platform

Ondernemers die inzetten op duurzaam ondernemen worden beloond met een charter

U I T R EI K I N G ER O V M I N I *S T ER * AWA R D S

Verdienstelijke miniondernemers worden in de bloemetjes gezet. De winnaar krijgt de gouden EROVMini*Ster*Award

NE T W E RK D AG 2 01 8

U I T R EI K I N G C H A R T E R S D U U R Z A A M O N D ER N E M E N , I.S.M. VOKA

/05

Inspiratie voor succesvolle bedrijfsvoering in een snel veranderend maatschappelijk kader

/06

20/06

SMA AKKL AS

Tijdens een smaakklas koken, proeven en leren kinderen (5de en 6de leerjaar) over Oost-Vlaamse streekproducten

MEER INFO? Bezoek onze website www.erov.be! Of contacteer EROV: Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent 09 267 86 10 info@erov.be

Profile for EROV

Nieuwsbrief december 2017  

EROV brengt tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met een overzicht van de voorbije activiteiten, boeiende interviews, foto-reportages en ee...

Nieuwsbrief december 2017  

EROV brengt tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met een overzicht van de voorbije activiteiten, boeiende interviews, foto-reportages en ee...

Profile for erov_ovl
Advertisement