Page 1

1


2


TERMÉS 2013 SZÉKELYUDVARHELYI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA A HAÁZ REZSŐ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN 2013. MÁJUS 14. – JÚLIUS 7.

Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, 2013 3


A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Veres Péter muzeológus, Haáz Rezső Múzeum

Múzeumi Füzetek 33.

Felelõs kiadó: Miklós Zoltán Fotók: Kalló László Lakatos László Török Ferenc Zepeczaner Zsolt

Szerkesztette: Veres Péter

© Haáz Rezsõ Múzeum ISBN 978-606-8445-03-8 4


Termés 2013 A TERMÉS 2013 már a harmadik tárlata annak a sorozatnak, amelynek keretében székelyudvarhelyi képzőművészek állítanak ki a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. Amint azt a cím is sugallja, a kiállító művészek közszemlére tesznek egy, vagy két alkotást az utóbbi időszak művészeti „terméséből”. Ezzel mintegy jelzik, hogy számukra az alkotás nemes folyamata nem szünetelt, nem állt meg, hanem az adott lehetőségek függvényében tovább folytatódott. Ezért aztán minden itt kiállított munkát bizonyos mértékben egy-egy tükörként is értelmezhetünk, melyek segítségével bepillanthatunk az adott alkotó művészi világába. Megtekintve a tárlatot és figyelembe véve az előző kiállítások anyagát, több művész munkáján fedezünk fel, vehetünk észre változásokat úgy stiláris szinten, mint a technikai kivitelezés terén, de találkozunk számos olyan alkotással is, amelyekből teljesen hiányoznak a változásra utaló jelek. Ez utóbbiak a már ismert stílusban, a megszokott hangulatot árasztva vannak jelen a kiállításon. Teljesen szubjektív módon a kiállító művészek két laza csoportba sorolhatók, anélkül, hogy ezzel a csoportosítással a magasztalás, vagy az elmarasztalás bélyegét sütnénk rá bármelyikre. Az egyik csoportba sorolhatók azok a művészek, akik már – mai szóhasználattal élve – „megtalálták önmagukat”. Ők azok, akik úgy érzik, hogy rátaláltak azokra az eszközökre, technikákra, módszerekre, amelyekkel világnézetüket, érzéseiket, mondanivalójukat már rutinszerűen ki tudják fejezni, meg tudják „fogalmazni” és mindezt a nyilvánosság elé is tárják. A másik csoportba azok a művészek tartoznak, akik látszólag „még keresik önmagukat”. Ők azok, akiket a belső művészi habitusukból fakadó „kényszer” arra sarkall, hogy folyton új utakat, technikákat járjanak be, illetve alkalmazzanak. Ez az állandó kreatív megújulás aztán a belső egyéni értékek tárházát színesíti, gazdagítja. Arra, hogy ki mikor „talál önmagára”, nincs bevett recept, mert van, aki viszonylag hamar rátalál a számára jól járható „útra”, de van, aki soha. Jelen tárlat 17 székelyudvarhelyi művésztől 35 műalkotást mutat be. Berze Imre, Biró Gábor, Gidó Szende, Jakab András, Kalló László, Kelemen Albert, Kolumbán-Antal József, Kövecsi Kovács Imre, Kubanek László, Lakatos László, Major Barna, Nagy Péter, Szabó János, Török Bíró Erzsébet, Török Ferenc, Vass Mária-Magdolna, Zavaczki Walter művei a mai Székelyudvarhely képzőművészeti életéből szolgálnak gazdag látlelettel. Veres Péter 5


Berze Imre: Gondolatok egy t谩rgyr贸l I., fa, 54x17x50 cm 6


Berze Imre: Gondolatok egy t谩rgyr贸l II., fa 62x23x50 cm 7


Bir贸 G谩bor: Kalonda, akril, farostlemez, 13x18 cm 8


Biró Gábor: Ösvények, akrill, farostlemez, 13x18 cm 9


Gidó Szende Melinda: Cím nélkül, merített papír, 21x30 cm

10


11

Gidó Szende Melinda: Cím nélkül, merített papír, 21x30 cm


Jakab AndrĂĄs: EmlĂŠk, akril, farostlemez, 70x70 cm 12


Jakab Andrรกs: Paradox, akril, farostlemez, 70x70 cm 13


Kall贸 L谩szl贸: Falusi udvar, akvarell, 50x38 cm 14


Kalló László: Tájkép, akvarell, 40x30 cm 15


Kelemen Albert: „Épületek Székelyudvarhelyen”, színes tus, 68x50 cm 16


Kelemen Albert: SzĂŠkelyderzs, szĂ­nes tus, 60x42 cm 17


Kolumbán-Antal József: Cím nélkül, fa, 55x23x20 cm 18


19

Kövecsi Kovács Imre: Érzelmi függőség, vegyes technika, 40x40x60 cm


Kövecsi Kovács Imre: Teremtés, vegyes technika, 58x27x28 cm 20


Kövecsi Kovács Imre: Perzselt szárnyú fekvő akt, vegyes technika, 63x20x24 cm 21


Kubanek László: Adni öröm, olaj, farostlemezre feszített vászon, gipsz alapozással, 84x84 cm 22


Kubanek László: Politikus magánya, olaj, farostlemezre feszített vászon, gipsz alap, 84x84 cm 23


Lakatos László: Oltár VII. (Aki él), fém, 31x42x17 cm 24


Lakatos László: Oltár V., fém, 36x24x19 cm 25


Major Barna: Hideg verőfény, olaj, vászon, 80x60 cm 26


Major Barna: Előrevetített ősz, olaj, vászon, 70x60 cm 27


Nagy Péter: Libáni tél, akvarell, 24x34 cm 28


29

Nagy PĂŠter: Ĺ?sz, akvarell, 32x48 cm


Szabรณ Jรกnos: Pars pro toto II., patinรกzott gipsz, 30x37x9 cm 30


31

Szabó János: Csendélet, vegyes technika, 59x47x7 cm


Török Bíró Erzsébet: Örvény, szőnyeg, 90x95 cm 32


Török Bíró Erzsébet: Falu, kréta, pasztell, 70x58 cm 33


Török Ferenc: Mese, papír, vegyes technika 58,8x53 cm 34


Török Ferenc: Okos kutya, papír, vegyes technika, 59x50 cm 35


Vass Mária-Magdolna: Részlet I., olaj, vászon, 70x100 cm

36


37

Vass Mária-Magdolna: Részlet II., olaj vászon, 70x100 cm


Zavaczki Walter: Múmia, patinázott gipsz, 43x29x44 cm 38


Zavaczki Walter: ร‰va, patinรกzott gipsz, 52x34x32 cm 39


40


A Múzeumi Füzetek sorozatban eddig megjelent: 1. Lakatos István: Székelyföld legrégibb leírása. Latinból fordította és a bevezetőt írta Jaklovszki Dénes. 1990. 16 o. 2. Hermann Gusztáv, id.: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen. 1990. 24 o. 3. Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár. 1991. 30 o. 4. Kordé Zoltán: A székelykérdés története. 1991. 58 o. 5. Erdély a Históriában. [Tanulmányok.] 1992. 198 o. 6. Antal G. László [Entz Géza]: Situaţia minorităţii etnice maghiare în România. [A magyar kisebbség helyzete Romániában.] 1993. 56 o. 7. Gergely András: Istoria Ungariei. [Magyarország története] 1993. 174 o. 8. Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1848-ban kiadott jegyzőkönyve. Reprint. [1994]. 8 o. 9. Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint. 1994. 302 o. 10. Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Zepeczaner Jenő. 1994. 114 o. 11. Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út. (Válogatott írások). Közzéteszi György Béla. 1995. 220 o. 12. Pál-Antal Sándor – Szabó Miklós: Egy forró nyár Udvarhelyszéken. (Az udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi mozgalma) 1995. 46 o. 13. Legea privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria. [Törvény a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.] 1996. 68 o. 14. Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnică şi confesională a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei. [A Kárpátok – Balkán régió és Erdély etnikai és felekezeti fizionómiája] 1996. 134 o. 15. Fekete Árpád – Józsa János – Szőke András – Zepeczaner Jenő: Szováta 1573 – 1898. 1998. 334 o. 16. Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez. 1999. 274 o. 17. Orbán Balázs kiadatlan fényképei. Miklósi Sikes Csaba ajánlásával közzéteszi Zepeczaner Jenő. I. kiadás. 2000. 6+13 o. [II. kiadás 2001.] 18. Miklósi Sikes Csaba: Erdélyi magyar fényképészek és fotóműtermek. 1839–1919. 2001. 418 o. 19. Pál-Antal Sándor: Marosszék az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Okmánytár. 2001. 508 o. 20. Veres Péter: A Haáz Rezső Múzeum Képtára. 2001. 73 o. 21. Miklósi Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. 2002. 208. o. 22. Miklósi Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat a 19. században. 2003. 365 o. 23. Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. 2005. 260 o. 24. Pál-Antal Sándor – Zepeczaner Jenő: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken. 2005. 600 o. 41


25. Demeter István – Miklós Zoltán: Nyikó menti díszített tetőcserepek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó völgyében. 2005. 64 o. 26. Miklós Zoltán (szerk.): A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei. 2009. 28 o. 27. Nyárádi Zsolt – Körősfői Zsolt – Sófalvi András (szerk.): Bronzkori népek és vizigótok Székelyudvarhely határában. 2010. 64 o. 28. Mihály Ferenc (szerk.): Mária-tisztelet Erdélyben. 2010. 36 o. 29. Vécsi Nagy Zoltán – Patakfalvi Emőke (összeáll.): XX. századi erdélyi magyar festmények a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből. 2011. 24 o. 30. Veres Péter (szerk.): Termés 2012. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2012. 36 o. 31. Vécsi Nagy Zoltán (szerk.): Székely Panteon a képzőművészetben. 2012. 36 o. 32. Sófalvi András: A székelyudvarhelyi Jézus kápolna. 2012. 48 o. 33. Veres Péter (szerk.): Termés 2013. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. 2013. 40 o.

42


43


44

TERMÉS 2013  

Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Műzeumban

TERMÉS 2013  

Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Műzeumban

Advertisement