Page 1

dagbøkene fra Roald A mundsens sydpolsek sp edisjon

F RAMMUSEET PRESENT ERER

Roald Amundsens dagbøker

S Y D P OL S E K S P E D I S JON E N 1910 - 12

FRAMMUSEET PRESENTERER

F RA MMUSEET PRESENTERER

Hjalmar Johansens dagbøker

Olav Bjaalands dagbøker

S Y D P O LS E K S P E D I S JO N E N 1 9 1 0 - 1 2

S Y D P O L S EK S P ED I S J O N EN 1 9 1 0 - 1 2

F RA MMU S EET PRES EN TERER

FRAMMUSEET PRESENTERER

Kristian Prestruds dagbøker

MANNSKAPETS DAGBØKER

S Y D P O L S E KS P E D ISJO NE N 1 9 1 0 - 1 2

S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 4 A D O LF S C H R Ö E R , LU D V IG H A N S E N , M A RT IN R Ø N N E , A LE X A N D E R K U T S C H IN , O S C A R W IS T IN G, H E LM E R H A N S S E N , J Ø R GE N S T U B B E R U D O G C H R IS T IA N D O X R U D

FRAMMUSEET PRESENTERER

FRAMMUSEET PRESENTERER

Sverre Hassels dagbøker

Hjalmar Fredrik Gjertsens dagbøker

S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 2

S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 2

Dagbøkene er aldri før publisert / / / Mer enn 2400 sider i åtte bind / / / Hundrevis av upubliserte fotografier og dokumenter


ENDELIG FORTELLER ROALD AMUNDSENS MANNSKAP SINE VERSJONER AV HVA SOM SKJEDDE PÅ VEIEN TIL SYDPOLEN! Dagbøkene fra Roald Amundsens sydpolsekspedisjon er nå tilgjengelig for publikum 100 år etter de ble skrevet. Etter flere års forberedelser kan Frammuseet nå presentere dagbøkene til 15 av deltagerne i åtte bind på til sammen mer enn 2400 sider. Ingen av dagbøkene er tidligere utgitt og mange av de har aldri tidligere vært tilgjengelig som kildemateriale for historikere eller biografer. Disse 15 dagbøkene gir et unikt innsyn i en av de mest omtalte hendelser i norsk historie. Her er det deltagerne selv som forteller om sine tanker og opplevelser. De er uredigerte og uten kommentarer, rikt illustrert med kjente og ukjente fotografier fra private fotoalbum og offentlige arkiver, og supplert med tidligere ukjente brev og dokumenter relatert til ekspedisjonen.


FRAMMUSEET PRESEN TERER

Roald Amundsens dagbøker

Roald Amundsen

Hjalmar Fredrik Gjertsen

416 sider, 280 fotografier Veil pris: 198,Til forhandler: 119,Isbn nr. 978-82-8235-009-9

216 sider, 110 fotografier Veil pris: 149,Til forhandler: 100,Isbn nr. 978-82-8235-017-4

S Y D P O L S E K S PEDISJONEN 1 9 1 0 - 1 2

F RA M M U S E E T P RE S E N T E RE R

Hjalmar Johansens dagbøker

Hjalmar Johansen

Tekniske data: Trådheftet lettbind Format 17 x 24 cm. Fargetrykk Omslag: 350 gr. Silk, PP-lakkert Innmat: 115 gr. Silk

Olav Bjaaland

Olav Bjaalands dagbøker

S Y D P O L S EK S P ED I S J O N EN 1 9 1 0 - 1 2

Thorvald Nilsen 448 sider, 220 fotografier, 110 dokumenter Veil pris: 198,Til forhandler: 119,Isbn nr. 978-82-8235-019-8

Kristian Prestrud 262 sider, 200 fotografier Veil pris: 149,Til forhandler: 100,Isbn nr. 978-82-8235-055-6

S YDPOLS E K S P ED ISJ O NEN 1910 - 12

F RA MMUSEET PRESENTERER

230 sider, 200 fotografier Veil pris: 149,Til forhandler: 100,Isbn nr. 978-82-8235-015-0

S Y D P O LS E K S PE D I S JO NE N 1910 - 12

Kristian Prestruds dagbøker

Hjalmar Fredrik Gjertsens dagbøker

S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 2

224 sider, 130 fotografier Veil pris: 149,Til forhandler: 100,Isbn nr. 978-82-8235-011-2

FR AMM U S E E T PR E S E N T E R E R

FRAMMUSEET PRESENTERER

Samtlige titler kan bestilles fra Frammuseet, Bygdøynesvn 36, 0286 Oslo. Tel: 23 28 29 50 E-post: order@fram.museum.no

Sverre Hassel

FRAMMUSEET PRESENTERER

Sverre Hassels dagbøker

224 sider, 120 fotografier Veil pris: 149,Til forhandler: 100,Isbn nr. 978-82-8235-013-6 S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 2

Mannskapets dagbøker Dagbøkene til Oscar Wisting, Helmer Hanssen, Martin Rønne, Jørgen Stubberud, Ludvig Hansen, Alexander Kutschin, Christian Doxrud og Adolf Schroer. 416 sider, 150 fotografier Veil pris: 198,- Til forhandler: 119,Isbn nr. 978-82-8235-021-1

FRAMMUSEET PRESENTERER

MANNSKAPETS DAGBØKER

S YD P O LS EK S P ED IS JO N EN 1 9 1 0 - 1 4 A D O LF S C H R Ö E R , LU D V IG H A N S E N , M A RT IN R Ø N N E , A LE X A N D E R K U T S C H IN , O S C A R W IS T IN G, H E LM E R H A N S S E N , J Ø R GE N S T U B B E R U D O G C H R IS T IA N D O X R U D

Nye sydpolsdagbøker ute nå  

Frammuseet har lansert nye dagbøker fra mannskapet på Roald Amundsens Sydpolsekspedisjon 1910-12

Nye sydpolsdagbøker ute nå  

Frammuseet har lansert nye dagbøker fra mannskapet på Roald Amundsens Sydpolsekspedisjon 1910-12

Advertisement