Page 5

[ ORGANISASJONEN ]

Hallo BF-medlem, üssen er det med deg? Du er medlem i BF? Du für bladet til riktig adresse? Du fremmer lønnskrav i lokale forhandlinger? Du für hjelp av din tillitsvalgte, noen i fylkeslaget, eller kanskje fra BFs sekretariat? Du forventer at disse vet hvem som er medlem, hvor de jobber, hva de tjener, hvilke stillingskoder de har, hvordan de kan nüs med epost eller mobil? For at denne kommunikasjonen skal gli, mü BF ha et system. Det har vi. Et godt system, til og med. Og vi har kompetente og nøyaktige folk til ü betjene systemet. Eva Trønnes i BF-sekretariatet kjenner medlemssystemet som sin egen bukselomme, og bruker det til ü gi alle andre i BF en rekke tjenester - hver dag. Adressering bak pü bladet som du nü holder i hünda, er ett av mange eksempler. Et godt system fortjener ogsü oppdatert innhold. Og det er der DU kommer inn. Du

kan nemlig oppdatere innholdet selv! Pü nettet! Enkelt og greit! Gü til BFs nettsider. Velg �OppdatÊr medlemsinfo� og logg inn med medlemsnummer og fødselsdato. (Medlemsnum-

mer stür over navnet ditt pü baksida av Bibliotekaren du für i posten.) Da ser du hvilken info som er registrert pü deg, bl.a. navn, adresse, telefon, mobil, epost, stillingskode, stilling, stillingsprosent og ürslønn. Du oppdaterer dette enkelt selv. Sü leser Eva korrektur dagen etter, før det legges pü plass i medlemsregisteret. Sü vi ber deg altsü: Gjør det til en vane ü gü inn nür du har endret arbeidssted, lønn, epost, mobilnummer, stillingsprosent, e.l. Og etter hvert lønnsoppgjør. Nür lønna di endres, er du selv ansvarlig for ü fü dette inn i medlemsregisteret. Sü gir du BFs forhandlere riktige tall ü slü i bordet med! Start nü! Gü inn og sjekk! Lurer du pü noe om medlemsregisteret, sü ringer du Eva i BF-sekretariatet pü 48 02 09 00. En stor takk for hjelpen!

Pü vei mot tidsskriftets 17. ürgang Stein pü stein. Sünn er Bibliotekaren bygget. Fra den spede starten i 1993, da vi utkom med tre nummer i svart-hvit, med et ürsregnskap pü 23.472 utgiftskroner og 6.180 inntektskroner. Til 2009, da vi utgir 12 nummer i farger, med 636.000 kroner i utgifter og 310.000 kroner i inntekter. Under forbundsstyrets møte 15. september ble redaktørens planer for Bibliotekarens 17. ürgang lagt fram. Det var ingen dramatiske forslag pü gang, men videre utvikling langs de samme linjene som tidligere. En endring som ble gjort i fjor, var ü lage ulike priser for stillingsannonser og andre annonser. InnevÌrende ür har stillingsannonser pü 1/8 side vÌrt gratis, og 1/4 side har kun kostet 400 kroner. Stillingsannonser pü halv- og helside har kostet det samme som andre annonser. Rabatten pü de minste stillingsannonsene har vÌrt begrunnet med at vi pü dette omrüdet er utsatt for sterk konkurranse, ikke minst fra nettet.

Ordningen med rabatterte stillingsannonser blir gjennomført for alle annonsestørrelser neste ür. De nye prisene ser slik ut:

1/8 side 1/4 side 1/2 side 1/1 side

Stillingsannonser Gratis 600 1400 2600

Abonnementsprisen holdes fremdeles pü 260 kroner pr ür. Den nye utgivelsesplanen er gjengitt pü side 2 i dette nummer, og i hvert nummer framover. Budsjettet for Bibliotekaren püvirkes av mange faktorer. Selv om utgifter til selve trykkingen har holdt seg stabilt de siste ürene, er det merkbar stigning i portoutgiftene for ü fü bladet ut til medlemmer og abonnenter. Bibliotekaren kommer ogsü i 2009 til ü bli trykket hos MerkurTrykk AS, en samarbeidspartner vi er godt fornøyd med. Det var i forbindelse med overgangen til farger i 2005 at vi skiftet til MerkurTrykk.

Tidligere i ür begynte trykkeriet ogsü ü bistü redaksjonen i billedbehandling før trykk, noe som har gitt en nivüheving pü den tekniske kvaliteten av bildene i bladet. Dette samAndre annonser arbeidet vil fortsette 900 ogsü i 2009. 1600 2400 3600

Bibliotekaren

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. ĂĽrgang / 2002 / NR. 5

#JCMJPUFLBSFO

1

Kvalitet og 5JETTLSJGUGPS#JCMJPUFLBSGPSCVOEFU kulturell nĂŚrkontakt

2005

.Ă?RGRATISPRINSIPPET MĂ?FORSVARESLOKALT

Danske Lise er voluntør i Fjaler Mockumentary fra Vegard Hoel

Fra Bislet

!LLENORSKE til Cornichen KATALOGERS MOR

"ILLMRK v%KTESKAPv

Bibliotekaren

• 'PSCVOETMFEFMTFOHĂŒS TWBOHFSNFEMBOETN“UF • 4QFOOFOEFMBOETN“UF TFNJOBSQĂŒHBOH)WBFS FOCJCMJPUFLBS • 6UFOSJLTQPMJUJLLQĂŒOFUUFU 

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

6 - 2008 Juni

• 4NĂŒCZSPNBOTFPHCBOBM CJCMJPUFLQPMJUJLLBDUJPO • *OOTQJMMUJMCJCMJPUFLVUSFEOJOHB GSB(PMCJCMJPUFL • ,PPSEJOFSJOHBWCJCMJPUFL UKFOFTUFSGPSTLPMFFMFWFS 

• 7BMHLPNJUĂ?FO“OTLFSGPSTMBH • 'FMMFTMĂŒOFLPSULPNNFSG“STU J0QQMBOEPHÂ?TUGPME • )WFNFSEFOOZFUFHOFSFO • 3FEBLU“SFOTTQBMUF #ZHHSFJTEFH

Jobbytte - en mulighet for flere? Elisabeth Bergstrøm byttet bort Porsgrunn og fikk Svalbard igjen

Ny professor II pü dokvit i Tromsø

Nür Praksis møter Akademia

Bruk og brukere Tariffløsning i sentrum uten streik

NLB satser pĂĽ DAISY

Bibliotekaren 10/2008

|5

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810  

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810.pdf

Advertisement