Page 26

Historier fra bibliotekenes (vid)underlige verden

Fra boka ”Dei tjene’ jo ingenting på det”. Historier samlet inn av Svein Bendik Hansen, biblioteksjef i Rygge. Utgitt på Biblioteksentralen 2008. Gjengitt med tillatelse fra forfatter og illustratør.

Illustrasjon © Atle Lillehovde

Hvem var det som ville ha Klem?

En travel lørdag er en mann innom biblioteket og spør etter Udvalgte digte av Wilhelm Klem, en av byens lokale forfattere. Boka kom ut i 1900 og står i magasinet. Da bibliotekaren kommer opp igjen med boka, ser hun ikke mannen med det samme, og roper derfor ut i lokalet: - Hvem var det som ville ha Klem?

Rom etter behov

Låneren: - Jeg skulle ha bestilt et grupperom. Bibliotekaren: - Skal det være dobbeltrom?

Sara Sahara på Serieteket Er du innom Oslo før 2. november, har du mulighet til å få med deg en originalutstilling med høydepunker fra serien Sara Sahara av Siv Nordsveen. Med sine skarpe observasjoner og sitt skråblikk på hverdagslivet i Oslo har serien opptrådt som gjesteserie i Tommy og Tigeren, og de to siste årene som daglig stripe i avisen Aften Aften. Utstillingen er å se på Serieteket, Deichmanske bibliotek på Grünerløkka (Schous plass). Den

26 |

Bibliotekaren 10/2008

representerer et forløpig punktum i serien om Siv Nordsveens alter ego.

Likestillingspris til Ansgar Gabrielsen Tidligere nærings- og helseminister Ansgar Gabrielsen (H) er tildelt YS’ Likestillingspris for 2008. Gabrielsen får prisen blant annet for å ha gjennomført lovendringen som slår fast at hvert kjønn skal være minst 40 prosent representert i ASA-styrene. Begrunnelsen fra YS er todelt: Ansgar Gabrielsen gjennomførte som næringsminister en endring i ASA-lovgivningen som påla private virksomheter å ha 40 prosent kvinneandel i sine styrer. Kvoteringsforslaget var kontroversielt – også i den regjering han satt i. Han har stått på for forslaget, både internt og eksternt for å sikre flertall for forslaget. Lovendringen har gitt en sterk økning av kvinneandelen i bedriftsstyrene. I 2002 før forslaget ble vedtatt, var det om lag 200 kvinnelige bedriftsstyremedlemmer. I dag er tallet 800 og 40 prosentkravet er nådd. Ansgar Gabrielsen får også YS’ Likestillingspris for sitt engasjement for rusavhengige og psykiatriske pasienter og deres pårørende. ”De som sitter nederst ved helsebordet” – slik Gabrielsen selv uttrykker det. Psykisk helse og rusavhengighet gir oftere mangel på helhet i tjenestetilbudet, ustabil bosituasjon, fravær av respekt i møte med myndigheter, stor avstand til arbeidsmarkedet og en generell sosial nød. Gabrielsen har med sitt engasjement, ikke minst ved å skrive det Aftenposten kalte ”årets viktigste bok” synliggjort samfunnets, enkeltindivider og institusjoners systematiske avvisning av enkeltmennesker i en svært vanskelig situasjon. - At Ansgar Gabrielsen får prisen, er midt i hjertet av hva likestillingsprisen opprinnelig var ment å være. Det er sjelden man kan peke på at en person har hatt noe å si for likestillingen her i landet, men det kan vi faktisk når det gjelder Ansgar. Han har bidratt til at mange flere kvinner gjør en god jobb i utallige styrer omkring i landet og får brukt sine evner, sier YS-leder Tor E. Kvalheim. YS’ likestillingspris ble innstiftet i 1988, da Berit Ås ble hedret av YS. I fjor fikk Liv Jessen prisen.

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810  

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810.pdf

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810  

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810.pdf

Advertisement