Page 1

Erlandsson Bygg i Syd – ett komplett byggföretag


VÄLKOMMEN TILL ERLANDSSON BYGG I SYD AB Vi har haft 7 framgångsrika år sen vi etablerade oss i

För att vi i framtiden skall fortsätta att vara framgångsrika

Skåne 2010. Det är tack vare våra kunder och våra duktiga

så är det viktigt för oss att vi är lyhörda för våra kunders

medarbetare som har gjort att vi idag finns etablerade på

önskemål och förväntningar samt att bibehålla och rekry-

6 orter, så vi täcker in hela den skånska geografin, med

tera nya medarbetare som delar Erlandssons värderingar.

en omsättning på över 700 Mkr. Genom att vi fokuserat på att hitta rätt medarbetare som delar före­tagets värde-

Vår vision är att bli branschens

grund så har vi kunnat bygga upp en stabil organisation

attraktivaste arbetsgivare.

för framtiden. Välkommen att läsa mer om oss! Vi arbetar kontinuerligt med att ha stort fokus på kundnöjdhet (NKI) samt nöjda medarbetare (NMI), 2017 nådde vi 96,4% i NKI och 95% i NMI. Erlandsson Bygg i Syd kan idag erbjuda en helhet, då vi har Byggservice, Entre­prenad, Bostad och Projektutveckling.

Fredrik Kamf Schlyter VD/CEO


ERLANDSSON KONCERNENS HISTORIA Erlandsson Bolagen AB är en expansiv, västsvensk före-

begränsat antal affärs­områden genom gedigen kompe-

tagskoncern. Byggmästaren Karl-Erik Erlandsson startade

tens och erfarenhet. 2015 utsågs vi till Sveriges största

byggverksam­heten på 1950-talet i Kungsbacka, söder om

privatägda byggföretag. Samtidigt klev vi in på topp 10

Göteborg, där huvudkontoret ligger än idag och företaget

över Sveriges största byggbolag.

ägs fortfarande av familjen Erlandsson. Koncernchef för bolaget idag är Tomas Erlandsson. Erlandsson Bolagen omfattar idag entreprenadverksamhet samt fastig­hets­ förvaltning och handel. Affärs­idén är att verka inom ett

3


RO VA ÄR

LÅNG SIK

N

G I T

ERLANDSSONARE – det främsta valet

BREDD

Vår vision

4

Erlandssonare

Långsiktig

Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Bredd

Närvaro

Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter.

Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.


ERLANDSSON BYGG I SYD ÄR STOLTA SPONSORER AV:

5


HÄR ÄR VI ALLA ERLANDSSONARE! Få företag har byggt upp en så stark laganda som Erlandsson Bygg. Egentligen är receptet enkelt...

Genom att vi mår bra och trivs med varandra, vet vi att vi

vilka villkor som gäller. Samtidigt sprider sig kunskap och

gör ett ännu bättre jobb. Det gäller alla, från chefer och

nya idéer snabbt ut i projekt, i fika- och konferensrum.

administration, till gänget ute på fältet. Att vara ”Erlandssonare” har blivit något av ett begrepp i den

TYDLIG ORGANISATION

svenska byggbranschen. Det är vi stolta över!

Allt det här skapar en god laganda och en stark motivation. Självklart måste det finnas en tydlig organisation och

GEMENSAMT ANSVAR

styrning av både små och stora beslut.

Här, i en platt organisation utan prestige, pratar alla med alla och ansvarar gemensamt för kvalitet och effektivitet,

Bläddra vidare så får du veta mer om vad du kan använda

ordning och reda. Alla jobbar tillsammans och stöttar var-

oss till och hur själva företaget ser ut.

andra, så att var och en alltid vet vad som ska göras och

6


VÅRA VÄRDERINGAR LAGANDA – Respekt för andra och varandra Individen skapar gruppen, vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

ANSVARSFULL – Håller vad vi lovar Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

PERSONLIG – Vi gör det lilla extra Vi gör det lilla extra, känner yrkesstolthet och tar vår uppgift på allvar. En Erlandssonare trivs och är engagerad i det han/hon gör.

7


DEN BLÅ BOKEN Det är lätt att sitta på kontoret och bestämma vad en Erlandssonare står för, men om inte alla på fältet känner samma sak är det inte mycket värt. Istället för att bygga en papperstiger, tog vi därför beslutet att anordna en personaldag där vi tillsammans tog fram vad som kännetecknar en Erlandssonare. Svaren gjorde oss alla glada. Den blå boken är resultatet av vår personaldag. I slutet

DEN BLÅ BOKEN Att vara en Erlandssonare

av boken finns en sammanfattning av boken: Jag får en trygg arbetsgivare. Det ska kännas bra och det är viktigt att jag trivs. Kunden har frågat efter just mig. När jag ser vår logotyp, känner jag mig stolt. Vid varje nyanställning går man igenom Den blå boken och den nyanställde skriver under på att han/hon förstår innebörden i att vara en Erlandssonare och vill bidra till att stärka begreppet Erlandssonare.

8

1


HÄLSA & VÄLMÅENDE Vi på Erlandsson tycker att hälsa och välmående är viktigt och har nu några år i rad erbjudit alla anställda att delta i motionslopp som Blodomloppet, Springtime, Helsingborgs Marathon och Toughest. Varje år anordnar vi även en intern golftävling. Byggservice i Trelleborg har skapat ett eget bandylag och vi har även en grupp som spelar padel tillsammans varje vecka. På kontoret i Malmö har vi ett eget gym och ute på arbetsplatserna arbetar vi med rörelse i vardagen. Är man anställd på Erlandsson har man även en friskvårdspeng varje år.

9


UTVECKLING 2018 års omsättning för Erlandsson Bygg i Syd är budgeterad till över 700 Mkr. Hösten 2017 lades den sista touchen på vårt nya kontor i Helsingborg på Ekvändan 12. Vår ISO-certifiering som blev klar 2015 vårdar vi och följer alla steg med revisioner och internrevisioner. Vårt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är viktigt för oss för att våra kunder och anställda skall känna att vi bryr oss om såväl miljön som vårt sätt att arbeta. Kvalitets- och miljöarbetet samt arbetsmiljön genomsyrar hela företaget och är en av framgångsfaktorerna.

TRAINEEPROGRAM I vår strävan att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare och långsiktigt säkerställa kvalitén och attrahera nya med-

CERTIFIKAT FÖR ERLANDSSON BYGG AB

arbetare är vårt Traineeprogram från 2016 även det certifierat.

YRKESUTBILDNING MED UTBILDADE HANDLEDARE Ett annat steg i att bli branschens mesta attraktiva arbetsgivare är vår yrkesutbildning där våra nya medarbetare får en utbildad handledare som de kan vända sig till och ta del av deras erfarenheter.

ISO14001 | ISO9001 OHSAS18001

10


CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

• Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med

Ett steg i vårt CSR arbete är vårt samarbete med högskolor

alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter

och universitet, där vi sitter med i ledningsgrupper,

bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015,

medverka vid mässor, ta emot studiebesök samt föreläser

om bedömt behov finns.

på högskolor och grundskolor.

• Vi kontrollerar i ovanstående punkter: riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivareavgifter, skatteskulder och kollektivavtal. • Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Som guldsponsor och Vänföretag till Barncancerfonden, stödjer vi kampen mot barncancer. Vi stödjer även genom vår sponsring våra idrottsklubbars CSR arbete, några av dessa är Malmö FF och Malmö Redhawks.

Alla anställda får skriva under en s.k. Code of Conduct, som handlar om den interna etiken. Hur vi uppträder,

Ett ytterligare steg i vårt CRS arbete är SAWIs engagemang

våra värderingar och hur vi gör affärer. Alla tjänstemän

i utbildning, de driver genom hjälporganisationen

får genomgå en diplomerad utbildning i Code of

Barnsamariten en skola i Etiopien. Skolan har för tillfället

Conduct.

505 elever från åk 1-4. Skolan är enkel men når en grupp barn och ungdomar som annars skulle fortsätta vara

MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE

analfabeter utan skolan. Vatten och el har dragits in till

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen som har

Mkebassa skolan. Torkan i Etiopien är ett återkommande

eller kan leda till negativa effekter. Våra restprodukter tas

bekymmer. Genom att dra in vatten till skolområdet får

omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna,

barnen möjlighet att dricka vatten när de är i skolan under

Ramneskogs Recycling, Rangsells, Carl F och Akka Frakt.

dagen. Detta betyder mycket!

11


ERLANDSSON BYGGSERVICE Inom affärsområde Byggservice utför vi alla slags repara-

av lägenheter där folk bor under tiden. Erlandssons

tioner och underhålls­arbeten åt statliga, kommunala och

produktions­chefer och hantverkare har ett väl utvecklat

privata fastighetsägare. Byggservice på Erlandsson Bygg i

sam­arbete och är självklart uppdaterade med de senaste

Syd är uppdelat i 4 affärsområden: Byggservice Helsing-

utbildningarna för att kunna utföra ett säkrare och bättre

borg, Byggservice Malmö, Byggservice Trelleborg och

jobb.

Byggservice Hässleholm.

PRIS I FÖRVÄG AVTAL

Du får gärna offertförslag innan ett jobb ska starta. På

Med oss tecknar du serviceavtal efter dina förutsättningar

mindre arbeten kan ofta produktionschefen själv ta fram

och behov. För att få bästa möjliga kostnadseffektivitet är

ett pris. Annars hjälper kalkylavdelningen gärna till. Du kan

det bra med ett långt avtal. Det ger trygghet för dig och

känna dig trygg i Erlandssonares sällskap. Företaget har

gör att serviceinstanserna kan bli optimalt organiserade.

varit specialist på byggservice sedan 1950.

Med ett serviceavtal kan du få alla slags reparationer och underhållsarbeten, om- och tillbyggnader, från det lilla

Drygt 100 medarbetare med ca 80 full­utrustade service-

arbetet till det större utförda.

bilar jobbar med byggservice från norr till söder i Skåne. Det gör oss till en av de största aktörerna i Sydsverige. Bra

PROFFS PÅ HANTERING

byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.

Hantverkarna är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera svåra situationer vid arbeten på till exempel skolor, förskolor och kontor eller vid reno­vering

12

Magnus Bengtsson

Fredrik Hagebris

Affärsområdeschef

Affärsområdeschef

Byggservice Malmö

Byggservice Helsingborg


RAMAVTAL BYGGSERVICE AB Sjöbohem

Hässleholms Kommun

Svedala Hem

Arena Bolaget Malmö

LKF

Sveriges Radio

Briggen

Lomma Kommun

Systembolaget AB

C4 teknik Kristianstad

Migrationsverket

Trelleborgs Kommun

Contentus AB

Newsec

Vasakronan

Eslövs bostäder EBO

Polisen

Vellingebostäder

Fortifikationsverket

Region Skåne

Vexab

Förvaltnings AB Malmöborg

Stadsfastigheter

Wihlborgs Fastigheter AB

Helsingborgs Hem

Stena Fastigheter

Öresundskraft Helsingborg

Helsingborgsstad

Specialfastigheter

HSB Skåne

Svedab

Roger Svensson Mikael Skanby

Affärsområdeschef

Affärsområdeschef

Byggservice Hässleholm

Byggservice Trelleborg

samt Göinge Bygg & Fastighets AB

13


ERLANDSSON ENTREPRENAD, BOSTAD & PROJEKTUTVECKLING Affärsområde Bostad inleddes under 2015. Målsättningen

Exempel på partneringprojekt är:

med satsningen var att utveckla projekt i egen regi och

– Hedin Bil Jägersro i Malmö: Om- och tillbyggnad av

även i samverkansprojekt/partnering med investerare samt att säkerställa kvalité, miljö och arbetsmiljö i projekten, men även att trygga Erlandssons sysselsättning över tiden.

bilhall – Topplocket 3 i Malmö åt Golvbolaget: Nybyggnad av kontor och lager hall, – PoG Woody Bygghandel i Södra

Projekt i egen regi är vår plattform för våra nya yngre medarbetare som kommer från högskolan och LIA praktiserande elever, här igenom har vi möjlighet at kvalitetssäkra och kompetensutveckla vår personal.

Sandby: Nybyggnad av virkeslager – INP i Staffanstorp: Nybyggnation av produktionshall med tillhörande kontor – Bilia Volvo- och Renaulthuset: Ny- och ombyggnad av bilhall och försäljning

Vi har under 2017 färdigställt våra två första partnering projekt: BRF Sjögatan i Falsterbo, som är ett exklusivt

Exempel på projekt i egen regi:

strandnära boende i bostadsrättsform, samt BRF Dalkarlen

– Höjdrodret 2 i Malmö: Totalrenovering av vårt huvud-

i Landskrona, en bostadsrättsfastighet som har totalrenoverats.

kontor i Malmö där vi uppförde nya kontor och lager – BRF Dalkarlen i Landskrona: Totalrenovering av lägenheter

Fredrik Hagebris Affärsområdeschef Entreprenad Helsingborg

14 Projekt Bilia Renaulthuset

Projekt Bilia Volvohuset


KVALITÉ

NYBYGGNAD

I en totalentreprenad kan din organisation utforma projek-

Vår nybyggnadsverksamhet är inriktad mot kontor, lager/

tet tillsammans med oss – ju tidigare desto bättre – för att

industrilokaler, skolor/förskolor och kommersiella fastig-

få bästa tekniska och ekonomiska lösningar och minimera

heter. Tack vare vår platta organisation och vårt kompletta

produktionstiden. ISO-certifiering är en självklarhet oavsett

nätverk kan våra kunder känna sig trygga med att vi håller

entreprenad­form.

både budget och tidsramar. Vi tror på att hålla täta snabba byggmöten så att alla känner sig väl informerade under

SÄKERHET

hela byggprocessen. Erlandsson presterar alltid vårt bästa

Jobbar du med Erlandsson prioriterar vi arbetsmiljön

för att vår kunds investering ska få bästa möjliga utfall.

i byggskedets alla faser. Varje projekt får sina särskilda ordningsregler och riskanalyser, för att säkerställa arbets-

OMBYGGNAD

miljön. Naturligtvis ska projekten genomföras i rätt tid, på

Ombyggnad handlar ofta om att optimera en teknisk

rätt sätt och till rätt pris och dessutom med respekt för

lösning för att få bästa möjliga ekonomi i projektet. Utma-

vad du väntar dig.

ningen för projektorganisationen är att hitta rimliga lösningar på speciella problem som kan uppstå tex i förhål-

Oavsett byggprojekt stöttar vår organisa­tion beställaren/

lande till angränsande fastigheter, trafik, sanering mm. Vi

byggherren för att säker­ställa att lagar och myndighets-

har lång och omfattande erfarenhet av ombyggnad och

krav efterlevs.

utför alla typer av projekt inom detta område.

Roger Svensson Affärsområdeschef

Andreas Malmberg

Entreprenad Hässleholm

Affärsområdeschef

samt Göinge Bygg & Fastighets AB

Entreprenad & Bostad Malmö

15 Projekt BRF Falsterbo

Projekt BRF Dalkarlen


FÖRETAGSFÖRVÄRV Den 8 november 2016 förvärvades byggbolaget Sawi

av Göinge Bygg & Fastighets AB. Göinge Bygg och

Byggnads AB som har sitt säte i Trelleborg. Bolaget är ett

Fastighets AB omsätter cirka 70 miljoner kronor och har

välmående byggföretag som bygger bostäder, lokaler

cirka 30 medarbetare och har sin kärnverksamheten inom

och industrier samt renoverar och gör underhållsarbeten.

byggentreprenader och byggservice. Företaget grundades

Med förvärvet stärker Erlandsson Bygg i Syd AB sina

1974 och är precis som Erlandsson ett värdegrundsstyrt

marknadsandelar i södra Skåne och expanderar vår

familjeföretag, vilket är viktigt att förvalta. Under den första

satsning på bostadsproduktion.

delen av 2018 kommer vi att flytta vårt lokala Hässleholms kontor från Åsvägen in till Göinge Byggs lokaler på

SAWI Byggnads AB omsätter cirka 100 miljoner kronor

Kristianstadsvägen 26.

och har cirka 20 medarbetare. SAWI grundades 1973 och har därmed varit verksamma i över 40 år i branschen. Hösten 2017, närmare bestämt den 18 september, förstärkte Erlandsson Bygg i Syd AB sin position på marknaden i nord östra Skåne genom uppköpet

Bo Svensson och Fredrik Kamf Schlyter

16

Fredrik Kamf Schlyter och Staffan Persson


VÅRA LOKALA KONTOR HUVUDKONTOR

Malmö

LOKALKONTOR

Helsingborg

Hässleholm

Trelleborg

Ystad

Kristianstad

Tillsammans är vi drygt 200 Erlandssonare. 65 tjänstemän och 135 hantverkare.

ERLANDSSON BYGG AB VÅRA REGIONER ÄR: Erlandsson Bygg i Väst AB Erlandsson Bygg i Syd AB Erlandsson Bygg i Öst AB Erlandsson Bygg i Stockholm AB Erlandsson Bygg i Mitt AB Erlandsson Bygg i Dalarna AB

17


PARTNERS

Containers

Avfallshantering

Krantjänster

Vi är stolt leverantör av Erlandssons transportbilar!

Stolt leverantör av transporttjänster till Erlandssons Bygg i Syd AB Läs mer på akkafrakt.se

www.optimera.se

Allt som rör bilen. Och lite till.

Nå oss dygnet runt på bilia.se eller ring Bilia Nu 0771-400 000

www.pog.se


Erlandsson Bygg

DALARNA

Hudiksvall

Falun Borlänge Ludvika

Gävle

Erlandsson Bygg

ÖST Strömstad

Uppsala Västerås Enköping

Tanum Örebro

Erlandsson Bygg Katrineholm

Uddevalla

Erlandsson Bygg

Skövde

VÄST

Stockholm

STOCKHOLM

Nyköping Norrköping

Hjo

Göteborg

Erlandsson Bygg

MITT

Kungsbacka Jönköping Varberg

Värnamo Halmstad Ljungby Växjö Älmhult Hässleholm

Erlandsson Bygg i

SYD

Helsingborg

Kristianstad Malmö

Ystad Trelleborg

19


HUVUDKONTOR MALMÖ

Kabingatan 13 212 39 Malmö Tel: 040-93 33 60 Fax: 040-93 33 65

LOKALKONTOR HELSINGBORG

HÄSSLEHOLM

KRISTIANSTAD

Ekvändan 12 254 67 Helsingborg Tel: 042-499 25 00 Fax: 040-93 33 65

/GÖINGE BYGG & FASTIGHETS AB

Bryggerigatan 7, 1:a vån. 291 59 Kristianstad Tel: 0451-38 38 70 Fax: 0451-38 38 78

Kristianstadsvägen 26 281 33 Hässleholm Tel: 0451-38 38 70, 0451-38 38 80 Fax: 0451-38 38 78

SAWI BYGGNADS AB

TRELLEBORG

YSTAD

Gyllevägen 88-6 231 91 Trelleborg Tel: 0410-33 14 85 Fax: 0410-33 14 83

Genvägen 8 231 62 Trelleborg Tel: 0410-105 70 Fax: 040-93 33 65

Hedeskogavägen 2 217 99 Ystad Tel: 040-93 33 60 Fax: 040-93 33 65

Faktureringsadress: Kabingatan 13, 212 39 Malmö faktura.syd@erlandssonbygg.se (e-postadress för elektroniskfaktura, PDF) jobb.syd@erlandssonbygg.se (e-postadress för jobbansökningar) info.syd@erlandssonbygg.se (e-postadress för övriga ärenden och frågor) Org. nr: Erlandsson Bygg i Syd AB: 556530-6197 • Göinge Bygg & Fastighets AB: 556406-1009 • Sawi Byggnads AB: 556181-0572

Profile for Erlandsson Bygg

Region Syd  

Region Syd