Page 1

Erlandsson Bygg i Dalarna AB – ett komplett byggföretag


”Det är viktigt att vi redan från start ger våra kunder en tydlig bild av vad som ska göras, är noggranna med att se till de givna förutsättningarna och engagera oss för att kunderna ska känna sig delaktiga. Det är service.”

Vi bygger med engagemang På Erlandsson Bygg i Dalarna arbetar vi utifrån nyckelorden tydlighet, noggrannhet och engagemang. Det innebär i praktiken att från början förstå och anamma vad våra kunder vill ha, och sedan låta dem vara delaktiga under hela processen. Tack vare våra många år i branschen vet vi idag att också tydlighet och ett starkt engagemang är nyckeln till framgång i dagens och framtidens byggbransch. Vi vet också att våra kunders framgångar också är våra framgångar. Vår kärnverksamhet består i första hand av samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice. Våra kunder finns inom stat, kommunförsäkringsbolag och privata fastighetsägare. Vi har alltid fokuserat på

koncern gör oss till en ännu mer stabil och re-

bredd, är idag ett av Sveriges mest kompletta

sursstark byggpartner. Det gör oss till det lokala

byggföretag och satsar på att bygga ett ännu

företaget med de korta beslutsvägarna och det

starkare varumärke.

stora bolagets resurser i ryggen.

Erlandsson Bygg i Dalarna utgår från Ludvika,

Välkommen till Erlandsson Bygg i Dalarna!

har kontor även i Borlänge och Fagersta och verkar i hela Dalarna. Vi är en del av Erlands-

Mattias Fagerheim,

son-koncernen som verkar från Skåne i söder

VD och affärsområdesansvarig

till Dalarna i norr. Att vara en del av en större


”Det är viktigt att vi redan från start ger våra kunder en tydlig bild av vad som ska göras, är noggranna med att se till de givna förutsättningarna och engagera oss för att kunderna ska känna sig delaktiga. Det är service.”

Vi bygger med engagemang På Erlandsson Bygg i Dalarna arbetar vi utifrån nyckelorden tydlighet, noggrannhet och engagemang. Det innebär i praktiken att från början förstå och anamma vad våra kunder vill ha, och sedan låta dem vara delaktiga under hela processen. Tack vare våra många år i branschen vet vi idag att också tydlighet och ett starkt engagemang är nyckeln till framgång i dagens och framtidens byggbransch. Vi vet också att våra kunders framgångar också är våra framgångar. Vår kärnverksamhet består i första hand av samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice. Våra kunder finns inom stat, kommunförsäkringsbolag och privata fastighetsägare. Vi har alltid fokuserat på

koncern gör oss till en ännu mer stabil och re-

bredd, är idag ett av Sveriges mest kompletta

sursstark byggpartner. Det gör oss till det lokala

byggföretag och satsar på att bygga ett ännu

företaget med de korta beslutsvägarna och det

starkare varumärke.

stora bolagets resurser i ryggen.

Erlandsson Bygg i Dalarna utgår från Ludvika,

Välkommen till Erlandsson Bygg i Dalarna!

har kontor även i Borlänge och Fagersta och verkar i hela Dalarna. Vi är en del av Erlands-

Mattias Fagerheim,

son-koncernen som verkar från Skåne i söder

VD och affärsområdesansvarig

till Dalarna i norr. Att vara en del av en större


Erlandsson Bygg: Med nästan sju decennier i branschen Det var byggmästaren Karl-Erik Erlandsson som startade byggverksamheten i Kungsbacka under 1950-talet. Genom åren har vi vuxit stadigt, men företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson och verksamheten präglas, trots vår storlek, av den närhet som följer med ett familjeföretag. En del av tillväxten har skett genom förvärv, och

I KONCERNEN INGÅR:

vi är idag uppdelade i olika regioner. Varje region

Erlandsson Bygg AB (moderbolaget i region Väst)

drivs som ett dotterbolag, för att beslut ska kun-

Erlandsson Bygg i Syd

na tas så nära kunden och medarbetarna som

Erlandsson Bygg i Öst

möjligt. Varje region består av flera kontor, idag

Erlandsson Bygg i Stockholm

har vi totalt 28 kontor.

Erlandsson Bygg i Mitt Erlandsson Bygg i Dalarna

Erlandsson Bygg AB

Erlandsson Bygg i

DALARNA

Hudiksvall

Falun Borlänge

Gävle

Erlandsson Bygg i

Ludvika

ÖST Strömstad

Uppsala Västerås Enköping

Tanum

Örebro

Erlandsson Bygg i Lysekil

Katrineholm

Uddevalla

Erlandsson Bygg AB

Skövde

Stockholm

Nyköping

(Region Väst)

Göteborg

Erlandsson Bygg i

MITT

Kungsbacka Jönköping Varberg

STOCKHOLM

”Att vara en Erlandssonare innebär att vi delar värderingar och inställning till arbetssätt, men det innebär också att vi alla bidrar till att skapa en gemenskap och en familjär atmosfär, även om vi blir fler kollegor i takt med att koncernen stadigt växer.” Marcus Brink, koncern-VD

Halmstad

Hässleholm

Erlandsson Bygg i

SYD

Helsing borg

Malmö

Ystad Trelleborg


Erlandsson Bygg: Med nästan sju decennier i branschen Det var byggmästaren Karl-Erik Erlandsson som startade byggverksamheten i Kungsbacka under 1950-talet. Genom åren har vi vuxit stadigt, men företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson och verksamheten präglas, trots vår storlek, av den närhet som följer med ett familjeföretag. En del av tillväxten har skett genom förvärv, och

I KONCERNEN INGÅR:

vi är idag uppdelade i olika regioner. Varje region

Erlandsson Bygg AB (moderbolaget i region Väst)

drivs som ett dotterbolag, för att beslut ska kun-

Erlandsson Bygg i Syd

na tas så nära kunden och medarbetarna som

Erlandsson Bygg i Öst

möjligt. Varje region består av flera kontor, idag

Erlandsson Bygg i Stockholm

har vi totalt 28 kontor.

Erlandsson Bygg i Mitt Erlandsson Bygg i Dalarna

Erlandsson Bygg AB

Erlandsson Bygg i

DALARNA

Hudiksvall

Falun Borlänge

Gävle

Erlandsson Bygg i

Ludvika

ÖST Strömstad

Uppsala Västerås Enköping

Tanum

Örebro

Erlandsson Bygg i Lysekil

Katrineholm

Uddevalla

Erlandsson Bygg AB

Skövde

Stockholm

Nyköping

(Region Väst)

Göteborg

Erlandsson Bygg i

MITT

Kungsbacka Jönköping Varberg

STOCKHOLM

”Att vara en Erlandssonare innebär att vi delar värderingar och inställning till arbetssätt, men det innebär också att vi alla bidrar till att skapa en gemenskap och en familjär atmosfär, även om vi blir fler kollegor i takt med att koncernen stadigt växer.” Marcus Brink, koncern-VD

Halmstad

Hässleholm

Erlandsson Bygg i

SYD

Helsing borg

Malmö

Ystad Trelleborg


Vi är Erlandssonare Få företag har byggt upp en så stark laganda som Erlandsson Bygg. Egentligen är receptet enkelt. Genom att vi mår bra och trivs med varandra, vet vi att vi gör ett ännu bättre jobb. Det gäller alla, från chefer och administration till gänget ute på fältet. Vi är inte ett hierarkiskt företag utan vi arbetar

Nya idéer och kunskaper sprids snabbt ute på

utifrån en platt och prestigelös organisation.

projekten och i fika- och konferensrummen, då

Här pratar alla med alla, och alla delar ansvaret

alla trivs och dialogen mellan medarbetare är

för kvalitet och effektivitet. Självklart har vi en

stor. Att vara en ”Erlandssonare” har blivit något

tydlig organisation och styrning av såväl små

av ett begrepp i den svenska byggbranschen.

som stora beslut, men vi jobbar tillsammans

Det är vi stolta över!

och kan stötta varandra så att var och en alltid vet vad som ska göras och vilka villkor som gäller. Detta skapar en god laganda och stark motivation bland våra anställda.


Vi är Erlandssonare Få företag har byggt upp en så stark laganda som Erlandsson Bygg. Egentligen är receptet enkelt. Genom att vi mår bra och trivs med varandra, vet vi att vi gör ett ännu bättre jobb. Det gäller alla, från chefer och administration till gänget ute på fältet. Vi är inte ett hierarkiskt företag utan vi arbetar

Nya idéer och kunskaper sprids snabbt ute på

utifrån en platt och prestigelös organisation.

projekten och i fika- och konferensrummen, då

Här pratar alla med alla, och alla delar ansvaret

alla trivs och dialogen mellan medarbetare är

för kvalitet och effektivitet. Självklart har vi en

stor. Att vara en ”Erlandssonare” har blivit något

tydlig organisation och styrning av såväl små

av ett begrepp i den svenska byggbranschen.

som stora beslut, men vi jobbar tillsammans

Det är vi stolta över!

och kan stötta varandra så att var och en alltid vet vad som ska göras och vilka villkor som gäller. Detta skapar en god laganda och stark motivation bland våra anställda.


Vår vision Att vara en stor aktör i byggbranschen, med kunder inom flera olika segment, kräver också en organisation där alla strävar mot samma mål. För det ändamålet har vi på Erlandsson Bygg tagit fram en vision som beskriver hur vi jobbar såväl inåt som utåt. Vi ska ha professionella medarbetare som trivs

VI VÄRNAR DET LOKALA

med sitt arbete, och då krävs också ledare som

För trots att Erlandsson Bygg är en stor organi-

har förmågan att motivera de anställda. Inom

sation är det viktigt för oss att bevara den famil-

bygg ska vi också vara kundens förstahandsval

jära känslan av ett småskaligt och lokalt företag.

vad gäller allt från hus- och bostadsproduktion

Detta gör vi genom att finnas på plats lokalt

till totalentreprenader, samt ledande inom

med flera lokalkontor i varje region, men också

byggservice. Allt vi gör ska också genomsyras

genom goda kontakter med lokala aktörer.

av kundnöjdhet,

Erlandsson Bygg i Dalarna har till exempel ett nära samarbete med Leksands IF, en organisa-

Koncernens affärsidé är att verka inom ett

tion starkt förknippad med Dalarna.

begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet. Samtidigt värnar vi om de lokala förutsättningarna som är signifikanta för vare region, genom god kännedom om trakterna, lokala samarbetspartners och kunder inom både den privata och den offentliga sektorn.

Service Service

da Lagan

da Lagan

Bygg

TA

Bygg FRÄMS

FRÄMS

service gg

Erlandssonare Erlandssonare

P

P lig son er

By

VÅRAVÅRA VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR … …

lig son er

By

ST ÖR ST service gg ST ÖR ST

TA

VÅR VÅR VISION VISION

Erlandssonare Erlandssonare

A ns

A varsfunlsl varsful l

BÄ S T BÄ S T

... I ALLT ... I ALLT VI GÖR! VI GÖR!


Vår vision Att vara en stor aktör i byggbranschen, med kunder inom flera olika segment, kräver också en organisation där alla strävar mot samma mål. För det ändamålet har vi på Erlandsson Bygg tagit fram en vision som beskriver hur vi jobbar såväl inåt som utåt. Vi ska ha professionella medarbetare som trivs

VI VÄRNAR DET LOKALA

med sitt arbete, och då krävs också ledare som

För trots att Erlandsson Bygg är en stor organi-

har förmågan att motivera de anställda. Inom

sation är det viktigt för oss att bevara den famil-

bygg ska vi också vara kundens förstahandsval

jära känslan av ett småskaligt och lokalt företag.

vad gäller allt från hus- och bostadsproduktion

Detta gör vi genom att finnas på plats lokalt

till totalentreprenader, samt ledande inom

med flera lokalkontor i varje region, men också

byggservice. Allt vi gör ska också genomsyras

genom goda kontakter med lokala aktörer.

av kundnöjdhet,

Erlandsson Bygg i Dalarna har till exempel ett nära samarbete med Leksands IF, en organisa-

Koncernens affärsidé är att verka inom ett

tion starkt förknippad med Dalarna.

begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet. Samtidigt värnar vi om de lokala förutsättningarna som är signifikanta för vare region, genom god kännedom om trakterna, lokala samarbetspartners och kunder inom både den privata och den offentliga sektorn.

Service Service

da Lagan

da Lagan

Bygg

TA

Bygg FRÄMS

FRÄMS

service gg

Erlandssonare Erlandssonare

P

P lig son er

By

VÅRAVÅRA VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR … …

lig son er

By

ST ÖR ST service gg ST ÖR ST

TA

VÅR VÅR VISION VISION

Erlandssonare Erlandssonare

A ns

A varsfunlsl varsful l

BÄ S T BÄ S T

... I ALLT ... I ALLT VI GÖR! VI GÖR!


Entreprenad Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är naturligtvis intressanta, stora som små, men på Erlandsson Bygg i Dalarna är vi specialiserade på total- och generalentreprenader. Projektledning, utförande och uppföljning sker

NYBYGGNAD

konsekvent i väl sammansvetsade team som

Vår nybyggnadsverksamhet är främst inriktad

har nära och öppen kontakt med kunder, myn-

mot bostäder, kontor, industri och kommersi-

digheter, arkitekter, konsulter, leverantörer och

ella fastigheter. Vi tror på att hålla täta, snabba

underentreprenörer. De underentreprenörer

byggmöten så att alla känner sig väl informera-

och leverantörer som vi handlar upp för våra

de under hela byggprocessen.

entreprenader föredrar vi att kalla våra partners. De är noga utvalda och vi är alla lika beroende

OMBYGGNAD

av att göra ett perfekt jobb hos kunden.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av ombyggnad och utför alla typer av projekt inom detta område.


Entreprenad Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är naturligtvis intressanta, stora som små, men på Erlandsson Bygg i Dalarna är vi specialiserade på total- och generalentreprenader. Projektledning, utförande och uppföljning sker

NYBYGGNAD

konsekvent i väl sammansvetsade team som

Vår nybyggnadsverksamhet är främst inriktad

har nära och öppen kontakt med kunder, myn-

mot bostäder, kontor, industri och kommersi-

digheter, arkitekter, konsulter, leverantörer och

ella fastigheter. Vi tror på att hålla täta, snabba

underentreprenörer. De underentreprenörer

byggmöten så att alla känner sig väl informera-

och leverantörer som vi handlar upp för våra

de under hela byggprocessen.

entreprenader föredrar vi att kalla våra partners. De är noga utvalda och vi är alla lika beroende

OMBYGGNAD

av att göra ett perfekt jobb hos kunden.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av ombyggnad och utför alla typer av projekt inom detta område.


Byggservice Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt. Vi är ofta anlitade för ombyggnationer, repa-

underhållsarbeten åt bland annat försäkringbo-

rationer och underhåll och vi tar hand om alla

lag, statliga och kommunala fastigheter samt

typer av försäkringsskador. Det kan handla om

privata fastighetsägare.

brand- eller vattenskador, sättningar, mögel eller fukt. Vi utför alla slags reparationer och


Byggservice Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt. Vi är ofta anlitade för ombyggnationer, repa-

underhållsarbeten åt bland annat försäkringbo-

rationer och underhåll och vi tar hand om alla

lag, statliga och kommunala fastigheter samt

typer av försäkringsskador. Det kan handla om

privata fastighetsägare.

brand- eller vattenskador, sättningar, mögel eller fukt. Vi utför alla slags reparationer och


Erlandsson vill tacka medverkande annonsörer och samarbetspartners!

Beca Golv annons

Vi är en komplett leverantör av måttanpassade solskydd och insynsskydd av högsta kvalitet. Vi hjälper även till med gardinsömnad samt bygger kompletta uterum.

Vi hjälper dig med allt från grus och bergkross till fabriksbetong. Vi utvecklar ständigt våra produkter, med miljö i fokus. Tack vare strategiskt placerade täkter och betongfabriker över hela Sverige kan vi ytterligare minimera vår miljöpåverkan.

www.swerock.se • Ludvika fabriken 0240-300 55

www.folkepersienn.se

Långsiktiga energilösningar Biosystem i Bergslagen är ett värme- och VVS-företag med mångårig erfarenhet. Vi kan hjälpa dig att ta ett kliv mot framtidens energilösningar. Byte från fossila bränslen till biobränsle eller värmepumpar en god affär för både dig, miljön och kommande generationer. Bränsle som skapas av restprodukter från skogsindustrin kallas biobränslen. Dessa förädlas till pellets, briketter, ved och flis som används för uppvärmning och elproduktion i större fjärrvärmeanläggningar. Uppvärmning av flerfamiljshus, skolor, mindre industrier, lantbruk och villor görs i mindre närvärmenät alternativt enskilt i respektive byggnad. Värmer du fortfarande din villa eller fastighet med el eller fossila bränslen? Då är det hög tid att börja planera inför framtiden. Biosystem i Bergslagen AB Slussvägen 13, 772 92 Grängesberg Tel: 070-254 24 36 • mats@biosystembergslagen.se info@biosystembergslagen.se • www.biosystembergslagen.se

Vi levererar helhetslösningar

i Bergslagen AB

Service med Stort S • • • •

Asbestsanering PCB-sanering Brandsanering Ventilationsrengörning

• • • •

Klottersanering Rivningsarbeten Bilningsarbeten Golvslipning

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi gör och vad vi kan göra för att hjälpa er. www.saneringsfirman.se • 072-732 11 70


Erlandsson vill tacka medverkande annonsörer och samarbetspartners!

Beca Golv annons

Vi är en komplett leverantör av måttanpassade solskydd och insynsskydd av högsta kvalitet. Vi hjälper även till med gardinsömnad samt bygger kompletta uterum.

Vi hjälper dig med allt från grus och bergkross till fabriksbetong. Vi utvecklar ständigt våra produkter, med miljö i fokus. Tack vare strategiskt placerade täkter och betongfabriker över hela Sverige kan vi ytterligare minimera vår miljöpåverkan.

www.swerock.se • Ludvika fabriken 0240-300 55

www.folkepersienn.se

Långsiktiga energilösningar Biosystem i Bergslagen är ett värme- och VVS-företag med mångårig erfarenhet. Vi kan hjälpa dig att ta ett kliv mot framtidens energilösningar. Byte från fossila bränslen till biobränsle eller värmepumpar en god affär för både dig, miljön och kommande generationer. Bränsle som skapas av restprodukter från skogsindustrin kallas biobränslen. Dessa förädlas till pellets, briketter, ved och flis som används för uppvärmning och elproduktion i större fjärrvärmeanläggningar. Uppvärmning av flerfamiljshus, skolor, mindre industrier, lantbruk och villor görs i mindre närvärmenät alternativt enskilt i respektive byggnad. Värmer du fortfarande din villa eller fastighet med el eller fossila bränslen? Då är det hög tid att börja planera inför framtiden. Biosystem i Bergslagen AB Slussvägen 13, 772 92 Grängesberg Tel: 070-254 24 36 • mats@biosystembergslagen.se info@biosystembergslagen.se • www.biosystembergslagen.se

Vi levererar helhetslösningar

i Bergslagen AB

Service med Stort S • • • •

Asbestsanering PCB-sanering Brandsanering Ventilationsrengörning

• • • •

Klottersanering Rivningsarbeten Bilningsarbeten Golvslipning

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi gör och vad vi kan göra för att hjälpa er. www.saneringsfirman.se • 072-732 11 70


www.voidab.se

Polygon Sverige utför tjänster som förebygger och löser fuktproblem och vattenskador i byggnader. Vi har över 40 års erfarenhet av fukt och utför varje år ca 30.000 uppdrag åt byggföretag, fastighetsägare och försäkringsbolag. Tillsammans med dotterbolaget AK-Konsult Indoor Air utför vi tjänster under fastighetens hela livscykel. Vi har kompetens att hantera alla frågeställningar gällande fukt och inomhusmiljö. 1. Förstudie/Programfas - Fuktteknisk rådgivning och konsekvensanalys 2. Projektering - Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsprojektering

4. Förvaltning - Fuktstatuskontroll, skadebesiktning och -utredning, avfuktning och inomhusmiljöutredning 5. Rivning - Miljöinventering och rivningsinventering

Kontakta oss 24h Jour 020-235 235 E-post: sverige@polygongroup.com

3. Entreprenad - Fuktsakkunnig, fuktsäkerhetsplan, fuktmätning och byggklimat

Always By Your Side.

Låt inte fukt förstöra dina planer

Byggnadssmide • Byggplåtsarbeten • Ventilationsanläggningar Projekterar • Injusterar • Monterar • Service & underhåll

Wikers Plåt AB LUDVIKA • www.wikersplat.se • 0240-180 25

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

4300 POLY-SE - Construction ad resize 186w x 55h Feb 2016.indd 1

18/02/2016 10:57

LUDVIKA - SMEDJEBACKEN - FAGERSTA Teleskoplastare Mobilkranar Hjullastare Grävmaskiner Kranbil

070-345 02 65 • Vxl: 08-512 300 50 • www.mastak.se

• • • • • • • •

• • •

Installation Service Kraft – LSP & Mellansp. Konstruktion Programmering Automation Dokumentation Byggnation av ställverk, apparatskåp och automatikutrustningar/ anläggningar Drift och underhåll Projektering Konsultation/kostnadsberäkningar

Vi är ett ungt företag men med många års samlad branscherfarenhet som grund för vår verksamhet. Vi håller oss ajour med det senaste inom branschen med fortlöpande utbildningar. Vår inriktning är installation, service, drift & underhåll, konstruktion, programmering samt dokumentation.

retaget

Servicefö

MOTOR-OLA Vi löser era problem!

Återvinningscentral Flak & container Lastväxlare Liftdumper Träkrossar

Slaggfallsvägen 2, 771 94 Ludvika • 070-645 57 20 • www.motor-ola.se

MONTAGE AV UNDERTAK ISOLERING MED LÖSULL

Kort sagt, vi är den enda elektriker du behöver!

Fagersta Elektriska AB Industrivägen 14, 737 30 Fagersta Tel 0223-494 50 • info@elektriska.com • www.elektriska.com

Tel. 0226-615 90

w w w.k r ylboisolering.se


www.voidab.se

Polygon Sverige utför tjänster som förebygger och löser fuktproblem och vattenskador i byggnader. Vi har över 40 års erfarenhet av fukt och utför varje år ca 30.000 uppdrag åt byggföretag, fastighetsägare och försäkringsbolag. Tillsammans med dotterbolaget AK-Konsult Indoor Air utför vi tjänster under fastighetens hela livscykel. Vi har kompetens att hantera alla frågeställningar gällande fukt och inomhusmiljö. 1. Förstudie/Programfas - Fuktteknisk rådgivning och konsekvensanalys 2. Projektering - Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsprojektering

4. Förvaltning - Fuktstatuskontroll, skadebesiktning och -utredning, avfuktning och inomhusmiljöutredning 5. Rivning - Miljöinventering och rivningsinventering

Kontakta oss 24h Jour 020-235 235 E-post: sverige@polygongroup.com

3. Entreprenad - Fuktsakkunnig, fuktsäkerhetsplan, fuktmätning och byggklimat

Always By Your Side.

Låt inte fukt förstöra dina planer

Byggnadssmide • Byggplåtsarbeten • Ventilationsanläggningar Projekterar • Injusterar • Monterar • Service & underhåll

Wikers Plåt AB LUDVIKA • www.wikersplat.se • 0240-180 25

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

4300 POLY-SE - Construction ad resize 186w x 55h Feb 2016.indd 1

18/02/2016 10:57

LUDVIKA - SMEDJEBACKEN - FAGERSTA Teleskoplastare Mobilkranar Hjullastare Grävmaskiner Kranbil

070-345 02 65 • Vxl: 08-512 300 50 • www.mastak.se

• • • • • • • •

• • •

Installation Service Kraft – LSP & Mellansp. Konstruktion Programmering Automation Dokumentation Byggnation av ställverk, apparatskåp och automatikutrustningar/ anläggningar Drift och underhåll Projektering Konsultation/kostnadsberäkningar

Vi är ett ungt företag men med många års samlad branscherfarenhet som grund för vår verksamhet. Vi håller oss ajour med det senaste inom branschen med fortlöpande utbildningar. Vår inriktning är installation, service, drift & underhåll, konstruktion, programmering samt dokumentation.

retaget

Servicefö

MOTOR-OLA Vi löser era problem!

Återvinningscentral Flak & container Lastväxlare Liftdumper Träkrossar

Slaggfallsvägen 2, 771 94 Ludvika • 070-645 57 20 • www.motor-ola.se

MONTAGE AV UNDERTAK ISOLERING MED LÖSULL

Kort sagt, vi är den enda elektriker du behöver!

Fagersta Elektriska AB Industrivägen 14, 737 30 Fagersta Tel 0223-494 50 • info@elektriska.com • www.elektriska.com

Tel. 0226-615 90

w w w.k r ylboisolering.se


Ludvika El annons

RP:s Sanering

Takmasen annons

Säker sanering av asbest samt rivning i Dalarna & Västmanland med tillstånd från Arbetsmiljöverket www.rpssanering.se

VitVaror • Värmepumpar • BrasVärme

VI KÄNNER VARMT FÖR DIN KYLA!

Kronvägen 35, Ludvika • 0240-152 00 • Mån-fre 9-18, lör 10-14

www.elbolaget.nu

Ludvika 0240-59 10 50 • Stockholm 08-556 358 60

Vi utför plattsättning och mattläggning

i Bergslagen AB Butiken öppettider: Vardagar 09.00–18.00 med lunchstängt 13.00–14.00 • Lördagar 10.00–13.00

www.midroc.se • Tel. växel: 010-470 70 00

Dala Betongborrning AB Borrar Sågar River Asbestsanering

BORLÄNGE • Tel: 072 201 95 12

dala metallpartier ab Dörrar • Fönster • Tak • Fasader

Elinstallationer

Hantverkargatan 22, 781 71 Borlänge Tel 0243-21 31 70 • Fax 0243-134 60

Totalentreprenör inom

Lyft Last

Mark Lift

www.lyftkran.com

info@jimmyselab.se • jimmyselab.se

ERFARENHET KOMPETENS KVALITET

RIV & HÅLTAGNING AB

Magnus 070-321 17 66 • Lars 070-530 48 71 • www.betongteamet.com


Ludvika El annons

RP:s Sanering

Takmasen annons

Säker sanering av asbest samt rivning i Dalarna & Västmanland med tillstånd från Arbetsmiljöverket www.rpssanering.se

VitVaror • Värmepumpar • BrasVärme

VI KÄNNER VARMT FÖR DIN KYLA!

Kronvägen 35, Ludvika • 0240-152 00 • Mån-fre 9-18, lör 10-14

www.elbolaget.nu

Ludvika 0240-59 10 50 • Stockholm 08-556 358 60

Vi utför plattsättning och mattläggning

i Bergslagen AB Butiken öppettider: Vardagar 09.00–18.00 med lunchstängt 13.00–14.00 • Lördagar 10.00–13.00

www.midroc.se • Tel. växel: 010-470 70 00

Dala Betongborrning AB Borrar Sågar River Asbestsanering

BORLÄNGE • Tel: 072 201 95 12

dala metallpartier ab Dörrar • Fönster • Tak • Fasader

Elinstallationer

Hantverkargatan 22, 781 71 Borlänge Tel 0243-21 31 70 • Fax 0243-134 60

Totalentreprenör inom

Lyft Last

Mark Lift

www.lyftkran.com

info@jimmyselab.se • jimmyselab.se

ERFARENHET KOMPETENS KVALITET

RIV & HÅLTAGNING AB

Magnus 070-321 17 66 • Lars 070-530 48 71 • www.betongteamet.com


Kronvägen 35, 771 42 Ludvika 0240-180 10 mattias.fagerheim@erlandssonbygg.se erlandssonbygg@erlandssonbygg.se www.erlandssonbygg.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 10555 • www.jssverige.se

Erlandsson Bygg i Dalarna AB

Profile for Erlandsson Bygg

Region Dalarna  

Region Dalarna