Page 1

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİTLİS MERKEZ YBO 6.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI SORULARIDIR ADI: SOYADI: SORULAR iyilik yapmak, insan olmanın gereğidir. herkes elinden geldiğince, imkanları el verdiği kadar çevresindekilere iyilik yapmaya çalışmalıdır. Ancak bu konuda kaçınılması gereken önemli bir nokta vardır; iyiliğin reklamını yapmak. Yapılan iyiliğe karşılık da beklenmemelidir. Atalarımızın iyilik konusunda söylediği bir kaç atasözü bize yol gösterici olabilir. ( İlk üç soruyu cevaplayınız.)

paragrafa

uygun

olacak

S-4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel(herkes için geçerli olan) ifade kullanılmıştır? A) Kalabalık şehirler insanları bunalıma sokar. B) Köy yaşamı, her şehirlinin hayalidir. C) Bütün köyler yemyeşildir. D) Şehirlerde nüfus köylerden daha fazladır. S-5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “yönelme hal eki” almıştır?

S-1) Yukarıdaki parafta asıl olarak hangi konu üzerinde durulmaktadır?

A) Kitapta

C) Yolcuyu

A) Dostluk

B)Deftere

D) Okuldan

B) Dürüstlük

S-6) Deneme türü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Yardımseverlik

verilen

A) Denemelerde içten bir anlatım vardır.

D) Çalışkanlık S-2) Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen hangisidir?

aşağıda

B) Denemelerde konu sınırlaması yoktur. altı

çizili

sözle

C) Deneme yazarı, bilimsel konuları ele alır.

A) Televizyona çıkmak.

D) Denemeler, öznel görüşlerden meydana gelir.

B) Ünlü olmak.

Küçük çocuk, etrafta kimsenin olmadığını görünce yavaşça merdivenlerden inmeye çalıştı. Ama henüz basamak inecek kadar büyümemişti. Küçük çocuk, inmeye kararlıydı. Az sonra merdivenden inmeye çalışırken hızla aşağı yuvarlandı. Çocuğun attığı çığlığı duyan annesi bir anda dışarı fırlamıştı. Küçük çocuk, kanlar içinde merdivenin en alt basamamağında ağlıyordu. annesi telaştan ne yapacağını şaşırmış, başını iki avucunun arası alıp hayretle bakıyordu.

C) Gizlice yapmak. D) Herkese duyurmak. S-3) Yukarıdaki paragrafta atalarımızın iyilikle ilgili atasözlerinin olduğu söylenmiştir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iyiliğin faydalarına örnektir? A) İyilik et kele, övünsün ele. B) İyilik eden, iyilik bulur.

S-7) Yukarıdaki olay anlatan parafta hangi anlatım türü ağır basmaktadır?

C) İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir.

A) Açıklayıcı

B) Tartışmacı

D) Besle kargayı oysun gözünü.

C) Örnekleyici

D) Öyküleyici


S-8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük yoktur?

S-13) Aşağıdaki kelimelerden hangisi İsimden İsim Yapım Ekini almıştır?

A) Yolcular, istirahat etmek üzere mola verdi.

A-)Kitapçı B)İnsanlar C)Konuş D)Gelsin

B) İkinci kafile de otele yerleşmişti.

S-14) Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir mantı. Sırrı parmak uçlarında gizli olan bu yemeğin ana vatanı Kayseri olarak bilinir. Tüm Anadolu’ya Kayseri’den yayıldığı söylenir. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantının hazırlanışı. B) Türk mutfağı ve mantı. C) Kayseri’nin meşhur yemekleri. D) Mantı yapımında kullanılan malzemeler.

C) Konuklar, yemek salonuna geçip oturdular. D) Nefis yemekleri afiyetle yemeye başladılar. S-9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek oluşturan bir sözcük vardır? A) Havalar soğuyunca dışarı çıkılmaz oldu. B) Sınıf, yavaş yavaş ısınıyordu. C) Dersin başlamasına az bir zaman vardı. D) Bizler de bir petekte toplanıp sohbet ediyorduk.

S-15) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?

S-10) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Geldim

B) Sordum

C) Cevap

D) tutamadım

A) Tıka basa dolu serviste sıcaktan bunaldım.

S-16) Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlüyle başlayan bir getirilirse araya kaynaştırma harfi girer?

B) Gençler servise binen bayanlara yer verdi. C) Boşta koltuk olmayınca sandığa oturdum.

A) Sepet

D) Sağa sola sallanmaktan midem bulandı.

B) Merdiven

C) Bilgi

S-11) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü daralmasına uğrayan sözcük vardır? A) Kimi insanlar her şeye gülüyor.

S-17) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü hem isim hem fiil özelliği gösterir? A) Güneş

B) Kimisi durduk yere ağlıyor.

D) Kalem

B) Toprak

C) Taş

D) Ağaç

C) Kimi son gününü bekliyor.

S-18) ''Düşüncelerimden etkilenmişlerdi'' cümlesinde altı çizili sözcük kaç çekim eki almıştır?

D) Kimisi kendini güzel günlere saklıyor.

A) 2

S-12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

çekim

B) 3

C) 4

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “heyecanlanma” anlamı vardır?

A) Çekim ekleri, yapım eklerinden sonra gelir.

A)Ben o şarkıyı bilmem, hiç dinlemedim.

B) Bir sözcük, yapım eki almadan da çekim eki alabilir.

B)Eyvah, anahtarımı unutmuşum!

C) Çekim ekleri, eklendiği değiştirir.

sözcüğün anlamını

D) Bir sözcük, birden fazla çekim eki alabilir.

D) 5

C)Seni öyle özledim ki! D)Seni görünce yerinde duramaz oldu. S-20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi belirtme hal eki alırsa ünlü düşmesi gerçekleşmez?


A) Akıl

B) Burun

C) Ayak

D) Şehir

s-21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşaması (değişimi) örneklenmemiştir?

ünsüz

A)Balığa giderken beni de alın. B)Yılın en güzel filmi seçildi. C)Gücümüzü yitirince oturup dinlendik. D) Çorabımın altları kirlendi. S-22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? A) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı B) Her geçen güz işimiz zorlaşıyor. C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi. D) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım S-23)Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde iyelik eki almış bir kelime vardır? A)Sepette üç tane elma var. B) Ahırdaki hayvan acıktı. C)Bahçemdeki meyveler olgunlaştı. D)Sınıftaki öğrenci ağlıyor. S-24) “ kaçak, sırdaş, bakın-, başla- ” kelimelerine gelen yapım eklerinin türleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (10) A) Fiilden İsim – İsimden Fiil – İsimden İsim – Fiilden Fiil B) İsimden İsim – İsimden Fiil – Fiilden Fiil – Fiilden İsim C) Fiilden İsim – İsimden İsim – İsimden Fiil – Fiilden Fiil D) Fiilden İsim – İsimden İsim – Fiilden Fiil – İsimden Fiil S-25)

Orman memleketin süsü Hem ufağı hem irisi Her dalında bir kuş sesi Ormandaki varlığa bak

Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? A)Orman sevgisi

B)Kitap sevgisi

C)İnsan sevgisi

D)Aile sevgisi

Başarılar dilerim. NOT: Her soru 5 puandır.

Erkan MOLLAKÖY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

6 sınıf türkçe 3 yazılı  

Merkez YBO

6 sınıf türkçe 3 yazılı  

Merkez YBO

Advertisement