Bratstvo / Jedinstvo - Sala Torrene 2017

Page 1

BRATSTVO/ JEDINSTVO ERIZ MORENO

06>29.10.2017


TORRENE ARETOA SALA TORRENE Torrene, 3 - Algorta, Getxo - BIZKAIA Asteazkenetik Ostiralera Miércoles a Viernes 11.00 > 13.00 h. & 17.00 > 20.00 h. Larunbatetan / Sábados 12.00 > 14.00 h. & 18.00 > 21.00 h. Igande eta jaiegunetan / Domingos y festivos 12.00 > 14.00 h.

sTAFF EDIzioa / eDición Getxoko Kultur Etxea

Legezko gordailua / DEPÓSITO LEGAL BI-678-2015

Azala / Portada Josip Broz “Tito” Autopista Anaitasuna eta Batasuna Autobideko Grdelica - Skopje tarte berria inauguratzen. 1961. Serbian, Belgraden, 2015eko abenduaren 1ean erositakoa. Josip Broz “Tito” procede a la inauguración del tramo Grdelica - Skopje de la Autopista Hermandad y Unidad. 1961. Comprada el 1 de diciembre de 2015 en Belgrado, Serbia. Barruko argazkiak: / Fotografías en el interior: Argazki guztiak 2017ko martxoaren 12an erosiak dira, Zagreb inguruko Hrelić-en (Kroazia). Todas las fotografías fueron compradas el 12 de marzo de 2017 en Hrelić, Zagreb (Croacia).


ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

BRATSTVO/ JEDINSTVO eriz moreno 06>29.10.2017


BRATSTVO/JEDINSTVO Proiektuaren izena eta lotura “Anaitasuna eta Batasuna” (1) autobidearen izenetik dator. 1180 kilometrotik gorako autobideak Jugoslavia zeharkatzen zuen eta eskualdea osatzen zuten herrialdeetako lau lotzen zituen: Austriako mugatik hasita, Ljubljana, Zagreb, Belgrad eta Skopje-tik zihoan, hego-ekialdean dagoen Greziako mugaraino. Nazioarteko estandarrak betetzen zituen errepide modernoa zen, herrialdeko lehena eta bakarra. Autobidea hurbiltzeko bitarteko gisa erabiliz eta egileak road trip-en izandako bizipenez baliatuz, Bratstvo/Jedinstvo proiektuan Jugoslavia ohia kontatzen ari da, herrialdea osatzen zuten estatuetan errealitate ezkutuarekin elkartzea, norberarena, abiapuntu hartuta. In situ bizitako esperientzia horrekin batera egindako ikerketa-lanarekin osatu da. Horri esker, askotariko artxiboko materialak bildu dira, iraganeko eta indarreko Jugoslavia orainaldira ekartzen dutenak: eskualdeko iruditeria kolektiboan presente dirauen herrialdea, politikoki dagoeneko ez egon arren. Ikuskera ahalik eta zabalena lortzeko, proiektua hainbat kontaketatan banatu da, komuna den errealitatearen ikuspuntu desberdinak emanez: erakusketa honetarako ikuspuntu ofizialetik at geratzen diren irudiak hautatu dira, arreta desagertutako entitate politikoan bizi ziren pertsonengan jarrita. Horretarako, iturri askotariko argazkiak elkartu dira, batez ere bigarren eskuko azoketan erositakoak. Amateurrek egindako argazki horiek gai eta garai desberdinetakoak dira eta ahalik eta alderdi soziokultural gehien erakusten dute.

Ikertu > Bildu > Kontatu

(1)

Izenak Jugoslaviako nazio-goiburuari egiten dio aipamena.

Kroazieraz: autocesta “Bratstvo i jedinstvo”; eslovenieraz: avtocesta “Bratstva in enotnosti”, mazedonieraz: aвтопат “Братство и единство”; serbieraz: aутопут “Братство и јединство”.
BRATSTVO/JEDINSTVO El nombre y nexo común del proyecto proviene de la autopista “Hermandad y Unidad” (1), una autopista que se extendía por más de 1180 kilómetros a través de Yugoslavia conectando cuatro de sus estados constituyentes: desde la frontera con Austria, a través de Liubliana, Zagreb, Belgrado y Skopie, hasta la frontera con Grecia en el sureste, fue la primera y única carretera moderna con estándares internacionales en el país. Utilizando esta autopista como medio de aproximación y utilizando la experiencia como autor en un road trip, en el proyecto Bratstvo / Jedinstvo se narra la antigua Yugoslavia a partir del encuentro personal con la realidad latente del país en los estados actuales que lo conformaban. Esta experiencia in situ se complementa mediante un trabajo paralelo de investigación, gracias al cual se ha coleccionado una diversidad de materiales de archivo que traen a presente a la Yugoslavia pasada y vigente: un país que aunque ya no exista políticamente sigue estando presente en el imaginario colectivo de la región. Con el objetivo de obtener una visión lo más amplia posible, el proyecto ha sido dividido en diferentes narraciones que aportan diferentes perspectivas de una realidad común: en la presente exposición se han seleccionado imágenes lejanas a los puntos de vista oficiales, centrando la atención en las personas que vivían en una entidad política desaparecida. Para ello se han combinado fotografías obtenidas de diversas fuentes, siendo la principal la compra en mercadillos de segunda mano. Estas fotografías amateurs nos muestran una temática y cronología variada, combinando la mayor cantidad de aspectos socioculturales.

Investigar > Coleccionar > Narrar

(1)

El nombre hace referencia al lema nacional yugoslavo.

En croata: autocesta “Bratstvo i jedinstvo”; esloveno: avtocesta “Bratstva in enotnosti”, macedonio: aвтопат “Братство и единство”; serbio: aутопут “Братство и јединство”.
Pertsona batek har dezakeen erabakirik politikoena zera da: besteen begirada nora zuzendu. Wim Wenders, The Act of Seeing (London: Faber & Faber, 1997), honako honetan aipatuta: David Levi Strauss, Between The Eyes: Essays on Photography and Politics (New York: Aperture, 2003) 1.

La decisión más política que uno puede tomar es hacia dónde quiere uno dirigir la mirada de los demás. Wim Wenders, The Act of Seeing (London: Faber & Faber, 1997) citado en David Levi Strauss, Between The Eyes: Essays on Photography and Politics (Nueva York: Aperture, 2003) 1.
Materialaren gehiegizko saturazioak [...] gure gizarteak komunikatzeko duen gaitasuna adierazten du, [...]. Orduantxe ematen du beharrezkoak direla aurkitutako materialak egokitzeko prozesuak, irakurketak edo irakurketa-proposamenak, eta orduantxe jartzen dira agerian. Erakusketarako bildu ohi den materialaren kantitatea gainditzea normalean aurre egin behar izaten diogun hautatzeko beharra erakusteko aukera ere bada. Martí Manen, “Erakusketatik ateratzen (inoiz sartu bagina)”-tik ateratako pasartea (Bilbo: Consonni, 2012) 52.

La sobresaturación de material [...] es un reflejo de la capacidad de comunicación de nuestra sociedad, [...]. Es entonces cuando parecen más necesarios, y cuando se evidencian, los procesos curatoriales, las lecturas o propuestas de lectura de los materiales encontrados. Sobrepasar la cantidad habitual de material en exposición también es una posibilidad para mostrar, precisamente, la necesidad de selección con la que nos enfrentamos habitualmente. Martí Manen, Extracto de Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado) (Bilbao: Consonni, 2012) 52.
Nire ustez, argazkilaritzak zerari zor dio bere estatusa: ez da beste biderik giza izatearen une definitzaileen errealitatea ahalik eta era erabakitzaileenean atzemateko gai denik. Ez da erraza, begi zorrotzak hainbat erabaki hartu behar dituelako; izan ere, erabaki behar du zer grabatu eta, jakina, nola antolatu asmoa ulertzeko moduari erantsitako multzo geometrikoan. Philip Jones Griffiths, The Curse of Colour, lehen aldiz ‘Der Fluch der Farbe’ izenburuarekin argitaratuta, Du magazine aldizkarian (2000ko uztaila).

Creo que la fotografía debe su estatus a lograr lo que ningún otro medio puede, capturando la realidad de los momentos definitorios de la existencia humana tan decisivamente como sea posible. No es fácil, porque el ojo perspicaz tiene que tomar decisiones divididas sobre qué grabar y, naturalmente, componerlo dentro de un todo geométrico que añade a la comprensión de la intención. Philip Jones Griffiths, The Curse of Colour, publicado por primera vez como Der Fluch der Farbe, Du magazine (julio 2000).
Jakina, “erabakitzaile” hitza berez gehiegizkoa badirudi ere, egia esan, oso kontzeptu sinplea da. Bakarrik esan nahi du bizitza hau testuinguru gisa erabiliz fotografiatu behar dudala, eredu ideal ezkutua harago bilatu beharrean. Ez dut beste aukerarik. [...] Pertsona bakar batek ezin du ikuspegi osotu bat eduki munduaren gainean, baina osotasunaren soslaia sor daiteke. Hori dela eta, errealitate krudela eta bere Weltanschauung-en pertzepzioen arteko aldetik –bestela esanda, bere obturatzailean elkarren ondo-ondoan ipintzen diren errealaren eta idealaren arteko interakziotik– sortzen da esanahi hura. Daido Moriyama, “The Decision to Shoot”-etik ateratako pasartea, Yomiuri Shimbun (New York: Aperture, 2006) 36.

Por supuesto, la palabra “decisivo” puede parecer abrumadora en sí misma, pero en realidad es un concepto extremadamente simple. Simplemente significa que no tengo otra opción que fotografiar dentro del contexto de esta vida, en lugar de buscar un ideal oculto más allá. [...] No hay manera de que una sola persona pueda tener una visión verdaderamente comprehensiva del mundo, pero es posible concebir un contorno de su totalidad. Por lo tanto, de la brecha entre sus percepciones de la realidad cruel y su Weltanschauung -en otras palabras, de la interacción entre los extremos de lo real y lo ideal, tal como se yuxtaponen en su obturador- surge ese significado. Daido Moriyama, extracto de The Decision to Shoot, Yomiuri Shimbun (Nueva York: Aperture, 2006) 36.
Gertaera bat [...] fotografiatzekoa den zerbait izatera iritsi bada ere, oraindik ere ideologia da (zentzu zabalagoan) gertakaria zer den zehazten duena. Ezin da egon gertakari baten frogarik, argazkirik eta abar, izena eman arte eta gertatutakoa zehaztu arte. Argazki-frogek inoiz ez diete gertaerei egitura ematen –hobeto esanda, zehazten–; argazkien ekarpena gertaeraren izenean egiten da beti. Kontzientzia politiko handia egoteak sortzen du argazkiek moralki eragiteko aukera. Politikarik gabe, historiaren hiltokiko argazkiak, seguruenik, irudi irrealak edo kolpe emozional etsigarriak bezala ikusiko dira, besterik gabe. [...] Ez litzateke okerra fotografiatzeko konpultsioaz hitz egitea: bizipena bera ikuskera bihurtzeko. Funtsean, bizipena izatea eta fotografiatzea berdintsu bihurtzen dira, eta ekitaldi publiko batean parte hartzea, gero eta gehiago, ekitaldiko argazkiak ikustearen baliokidea da. Susan Sontag, On Photography-tik ateratako pasartea (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977) 16-24.

Aunque un acontecimiento ha llegado a significar, [...], algo digno de fotografiarse, aún es la ideología (en el sentido más amplio) lo que determina qué constituye un acontecimiento. No puede haber pruebas, fotográficas o cualesquiera, de un acontecimiento hasta que recibe nombre y se lo caracteriza. Y las pruebas fotográficas jamás los estructuran -más propiamente, identifican-; la contribución de la fotografía siempre sigue al nombre del acontecimiento. Lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia política relevante. Sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad, como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores. [...] No sería erróneo hablar de una compulsión a fotografiar: a transformar la experiencia misma en una manera de ver. En lo fundamental, tener una experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla, y la participación en un acontecimiento público equivale cada vez más a mirarlo en forma de fotografía. Susan Sontag, extracto de On Photography (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1977) 16-24.

ERIZ MORENO (Bilbo, 1982) Arte Ederretan Master-titulua lortu du, La Lagunako Unibertsitatean. Hainbat beka eta sari jaso ditu eta proiektuak honako hauetan egin ditu: Armenia, Alemania, Espainia, Ameriketako Estatu Batuak, Macau, Georgia, Grezia, Polonia, Erresuma Batua eta Jugoslavia. 2013az geroztik egindako erakusketen artean, bakarkako batzuk dira nabarmentzekoak: “Projekt Beton”, Gdansk-eko Galeria Żak arte-aretoan eta Szczecinek-eko Eskualdeko Museoan (Polonia, 2013); “18/19/2013”, Nazioen Batailaren 200. urteurrenaren inguruan, Leipzigeko espazio publikoan (Alemania, 2013) eta Bilbaoarte Fundazioan (Espainia, 2014); eta “Bratstvo/ Jedinstvo” Bilboko Errekalde aretoan (Espainia, 2016) eta Getxoko Torrene aretoan (Espainia, 2017). Taldekako erakusketen artean, berriz, honako hauek aipa daitezke: “Horizontes” (2013) Bilboko Guggenheim Museoan (Espainia); “Wo wir sind (Gauden tokian)” (2015) D21 Kunstraum Leipzig aretoan (Alemania); “Meeting Point” (2015) Konstanz Kunstverein arte-aretoan (Alemania) eta Kunstraum Kreuzlingen aretoan (Suitza), Konstanzako Kontzilioaren 600. urteurrena dela eta; eta “…behin-behineko modu bat toki batean kokatzeko, behintzat” (2017) Gasteizko Montehermoso Kulturunean (Espainia), Donostia 2016k bultzatutako erakusketa, Tabakalera, Azkuna Zentroa eta Artiumekin elkarlanean. (Bilbao, 1982) tiene un Máster en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Ha recibido varias becas y premios realizando proyectos en Armenia, Alemania, España, EEUU, Macao, Georgia, Grecia, Polonia y Reino Unido y Yugoslavia. Entre las exposiciones realizadas a partir de 2013 destacan las individuales “Projekt Beton” en la Galería Żak de Gdansk y en el Museo Regional de Szczecin (Polonia, 2013); “18/19/2013” con motivo del 200 aniversario de la Batalla de las Naciones en el espacio público de Leipzig (Alemania, 2013) y en la Fundación Bilbaoarte (España, 2014); y “Bratstvo / Jedinstvo” en la Sala Rekalde de Bilbao (España, 2016) y en la Sala Torrene de Getxo (España, 2017). De las exposiciones colectivas destacan “Horizontes” (2013) en el Museo Guggenheim de Bilbao (España); “Wo wir sind (Donde estamos)” (2015) en D21 Kunstraum Leipzig (Alemania); “Meeting Point” (2015) en la Konstanz Kunstverein (Alemania) y la Kunstraum Kreuzlingen (Suiza), con motivo del 600 aniversario del Concilio de Constanza; y “…al menos un modo provisional de asentarse en un lugar” (2017) en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria (España), exposición impulsada por San Sebastián 2016 en colaboración con Tabakalera, Azkuna Zentroa y Artium.


www.erizmoreno.info xxxxx@xxxxxx.com +34 675 71 23 95


TORRENE ARETOA SALA TORRENE Torrene, 3 - Algorta, Getxo - BIZKAIA Asteazkenetik Ostiralera Miércoles a Viernes 11.00 > 13.00 h. & 17.00 > 20.00 h. Larunbatetan / Sábados 12.00 > 14.00 h. & 18.00 > 21.00 h. Igande eta jaiegunetan / Domingos y festivos 12.00 > 14.00 h.