Page 1

9::00 Akreditazioa eta dokumentazio banaketa. 9:::15 Ongi etorria. Alberto Meléndez Jn, Arinduz-eko presidentea. V. JARDUNALDIAK

9:::30 “Zainketa aringarriak eta nola antolatzen diren Debagoienean”.

martxoak 13 Kulturate

10::30 “Zainketa aringarriak: beharra eta eskubidea”. Maria José Almaraz

Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa

Jesus Millas Jn, Oñatiko Osasun Zentruko famili medikua eta Debagoieneko Ospitaleko ESIko zaintza aringarrietako kidea

And, HUAko zaintza aringarrietako medikua (Txagorritxu).

Ezin bada sendatu, zaindu.

11:30 Kafea. Mundu aurreratuaren herrialde gehienekin konparatuz gero, gure inguruan euste fisiko eta kimikoak gehiegi erabiltzen ohi dira, baina egia da hobeto kudeatuz gero, gutxitu edo ezabatu daitezkeela. Zaintze ereduan egin daitezkeen aldaketei buruzko kontzienziazioa dugu jardunaldi hauen helburu nagusia.

12:::00 “Erizain laguntzailea eta bere garrantzia familia-unitatean”. Naomi Hasson And, Saiatu proiektuko erizain kudeatzailea.

Zainketa aringarriak

13:::15 “Teknologia berriak zainketa aringarrietan”. Enpresa desberdinak. Marisa Uribe And, Debagoieneko Ospitaleko erizain laguntzailea izango da moderatzailea.

14:15 Luntxa. Izena emateko azken eguna: martxoak 8.

16:::00 Tailerrak. “Pertsona eta familia ontziratzen diren bidaia”. Informazioa: Arizmendi Ikastolaren LANBIDE HEZIKETA. Otalora Lizentziaduna, 8. ARRASATE Edurne Erauskin. Tel: 943 77 20 25 / lanbide@arizmendi.ikastola.net www.arizmendipro.eu

Erizain laguntzaileei zainketa aringarriak jasotzen ari diren pertsona eta senitartekoei diagnostikotik hasi eta azken doluarekin bukatzen den bidaia egiten, irakatsiko diegu. Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa


9::00 Acreditación y reparto de documentación. 9:::15 Apertura. D. Alberto Meléndez, Presidente de Arinduz. V. JORNADA

9:::30 “Los cuidados paliativos y cómo se organizan en la Comarca del Alto

13 de marzo Kulturate

10::30 “Cuidados paliativos: necesidad y derecho”. D.a Maria José Almaraz,

FORMACIÓN PROFESIONAL de Arizmendi Ikastola

Deba”. D. Jesus Millas, Médico de familia en el Centro de Salud de Oñati y miembro del equipo de cuidados paliativos de la OSI del Alto Deba.

Médico de equipo de soporte de cuidados paliativos de HUA (Txagorritxu).

Cuidar, si no se puede curar.

11:30 Café. En nuestro entorno las restricciones físicas y químicas se usan de manera excesiva si lo comparamos con la mayor parte de los países avanzados del mundo, pero hay formas de gestionarlas para conseguir su disminución o, incluso, su desaparición. Estas jornadas pretenden concienciar sobre la posibilidad de un cambio en el modelo de cuidados actual.

12:::00 “El auxiliar como persona importante en la unidad familiar”. D.a Naomi Hasson, Enfermera coordinadora del proyecto Saiatu.

CuidadoS paliativos

13:::15 “Nuevas tecnologías en los cuidados paliativos”. Distintas empresas. D.a Marisa Uribe, Auxiliar de enfermería del hospital del Alto Deba será la moderadora.

14:15 Lunch. Fecha límite de inscripción: 8 de marzo.

16:::00 Talleres. “Un viaje en el que se embarcan la persona y la familia”. Información: FORMACIÓN PROFESIONAL de Arizmendi Ikastola. Otalora Lizentziaduna, 8. ARRASATE Edurne Erauskin. Tel: 943 77 20 25 / lanbide@arizmendi.ikastola.net www.arizmendipro.eu

Enseñaremos a los auxilares a ayudar a las personas que reciben cuidados paliativos y a sus familiares a realizar el viaje desde el diagnóstico hasta el final del duelo. Formación Profesional de Arizmendi Ikastola

Egitaraua 2013  
Egitaraua 2013  
Advertisement